Plinski podizač
vrata
Univerzalni - lijevi / desni
H U kombinaciji sa dvije baglame, plinski
podizač pruža inovativne prednosti.
’Funkcionalnost i atraktivan dizajn.
H Univerzalan lijevi / desni.
’Fleksibilnost dodataka za montažu na
vrata, omogućava montažu na lijevu i
desnu stranicu korpusa.
H Mogućnost montaže na dva tipa vrata.
’Plinski podizač se može ugraditi na
ormariće sa otvaranjem vrata na gore i
otvaranjem vrata na dole .
H Brojne mogućnosti primjene.
’Primjenjiv za gornje kuhinjske ormariće,
kabinete kancelarijskog namještaja,
spavaće, dječje sobe i sl.
H Kompaktan dizajn.
’Zauzima malo prostora.
H Jednostavno i meko zatvaranje
’Prijatno prigušenje za vrijeme otvaranja
i zatvaranja vrata.
H Jednostavan za ugradnju.
’Isporučuje se u kompletu sa dodacima i
potrebnim vijcima.
Tabela za montažu:
A
≤90⁰
90⁰
≤90⁰
a
b
100mm 245mm
90mm 240mm
80mm 235mm
Informacije za naručivanje:
Opis artikla
Plinski podizač 60N
Plinski podizač 100N
boja
Srebreno-siva
Srebreno-siva
Art.-Nr.
2683 400100C
2683 400101C
Pak/kom
1/20
Tehničke informacije:
Tabela za odabir plinskih podizača, u zavisnosti od visine vrata, ugla otvaranja i težine vrata
Ugao otvaranja
Visina vrata
Plinski podizač 60N
Plinski podizač100N
80°
300mm 400mm
≤2,6kg ≤2,2kg
≤3,3kg ≤2,7kg
500mm
≤1,7kg
≤2,2kg
90°
600mm
≤1,3kg
≤1,6kg
300mm
≤2,4kg
≤3,6kg
400mm
≤2,0kg
≤3,0kg
110°
500mm
≤1,6kg
≤2,4kg
600mm
≤1,2kg
≤1,8kg
300mm
≤2,1kg
≤3,2kg
400mm 500mm
≤1,7kg ≤1,4kg
≤2,6kg ≤2,1kg
600mm
≤1,0kg
≤1,6kg
U tabeli su date smjernice potrebne snage PLINSKIH PODIZAČA. S obzirom da na težine utiču razni faktori (vrsta materijala, okovi, ručke i sl.), preporučujemo da sami napravite funkcionalnu provjeru.
Uputstvo za montažu:
Uputstvo za montažu
H Amortizer se montira na vrata, iver vijcima
3,5x15, na udaljenosti od unutrašnjeg
ruba vrata, u zavisnosti od odabranog
maximalnog ugla otvaranja.
(Vidi tabelu za montažu).
H Nakon toga, amortizer pričvrstiti za
stranicu korpusa, iver vijcima 3,5x15.
CSP- 01/10 - W0195 - © •
Dodatni artikli:
?
Navedene mjere nisu obavezujuće. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena!
Baglame za namještaj
Art.-Nr.2683 000...
Ručke za namještaj
Art.-Nr.2685...
Nosači polica
Art.-Nr.2683...
Download

Plinski podizač vrata