Mobilni laktofriz IC 100-500
Laktofriz:
Omogućava farmeru da premesti mleko
sa udaljene farme ili da izvrši direktnu
isporuku mleka otkupljivaču. Na ovaj
način se vrši transport mleka koje je
prethodno ohlađeno, uvek će biti
vrhunskog kvaliteta bez bojazni da može
doći do njegovog kvarenja.
Prikolica:
Toplocinkovana konstrukcija i platforma,
sa ugrađenom signalizacijom,
inercionom kočnicom, pomoćnim
točkom i torzionom osovinom. Nosivost
750 kg
Laktofriz IC 100-2500
Laktofriz:
Izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304 18/10
kvaliteta. Kompresorska jedinica smeštena ispod
cilindričnog rezervoara (za modele IC 50-IC 300) i
kompesorskom jedinicom smeštenom sa strane (za
modele IC 400-IC 2500). Napajanje monofazno ili
trofazno. U mogućnosti je da ohladi kompletan
sadržaj rezervoara sa 35°C na 4°C pri temperaturi
ambijenta od čak 32°C. Dno je dizajnirano da
obezbedi potpuno istakanje sadržaja iz rezervora.
Kompresorska jedinica je zaštićena perforiranom
rešetkom.
Opremljen je upravljačkom jedinicom
DIXELL model XR80 koji kontroliše sve
funkcije hlađenja. Podesive nogice za
neravne podove. Laktofriz se isključuje
kada
se
poklopac
otvori.
Termostat
precizno reguliše program mešanja. Šipka
od nerđajućeg čelika sa standardnom
kalibracijom.
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Konstrukcija: Rezervoar kao i ostali delovi su
izradjeni od nerdjajućeg čelika AISI 304.18/10 DIN
1.4301
Napomena: Svi parametari se mogu podešavati.
Šipka: Izranena od nernajućeg čelika (AISI 304) za
lako i precizno očitavanje nivoa.
Download

Mobilni laktofriz IC 100-500