robotika
robotika
ABB d.o.o.
ABB Robotika
Prošlo je skoro 40 godina otkad je ABB instalirao prvog mikroprocesorski
kontrolisanog robota. Razvijen je i napravljen aprila 1972., u tadašnjoj švedskoj
firmi “Asea”, a instaliran je 1974. godine u švedskoj firmi “Magnusson”. Još uvek
je operativan. ABB je i prvi proizvođač robota koji ima više od 100 000 instalacija
širom sveta i prva firma koja je još davne 1981. godine kreirala softver za “offline”
programiranje robota.
V
eliki napredak u tehnologiji bio je ABB-ov robotski kontroler S4, proizveden 1992. godine. Zahvaljujući ABB-ovoj
“virtuelnoj robot tehnologiji”, bilo je moguće simulirati rad
robotskog kontrolera na personalnom kompjuteru. Tokom 1998.
godine kreiran je prvi RobotStudio softver, koji se i danas koristi za
celokupno “offline” programiranje i omogućava potpuno realističnu simulaciju rada robota u realnom vremenu i prostoru. Softver
se periodično unapređuje i dobija softverske pakete namenjene
lakšem programiranju u paletizaciji, mašinskoj obradi, zavarivanju,
aplikacijama farbanja ili sečenja.
ponovljivošću programirane pozicije reda 0, 01 mm. Maksimalna
kalkulisana brzina robota je 6, 2 m/sec.
Za potrebe ovog robota razvijen je i poseban kompaktni robotski
kontroler IRC5 compact, koji trenutno može da se koristi i sa drugim, većim modelima ABB robota, nosivosti do 8 kg. Kompaktnost
robota i kontrolera omogućava izuzetnu fleksibilnost prilikom
njegove integracije. U proizvodnom postrojenju robot može biti
instaliran pod bilo kojim uglom, zauzimajući veoma mali prostor.
Integrisanost kablova i monofazno napajanje od 220/230V omogućava izuzetno jednostavnu instalaciju.
Međunarodna Federacija Robotike je proglasila 2011. godinu kao Robot IRB 120 je između ostalog razvijen za primenu u 3C industriji
najuspešniju godinu ikada po prodaji industrijskih robota sa preko (Computing, Communication & Consumer Electronics), kao i u far165 000 prodatih robota, što je rezultat opštih trendova u razvoju maceutskoj i u industriji solarnih panela. Takođe ima veliku primenu u obrazovnim ustanovama, jer je vrlo podesan za obrazovanje
robotike:
studenata iz oblasti robotike i robotskog programiranja.
▪▪ Tokom poslednjih 30 godina, preciznost pokreta robota je
Mi vam nudimo softverska rešenja, kao i proizvodne ćelije sprepoboljšana sa 1.0 mm na 0.1 mm
mne za upotrebu u sledećim oblastima:
▪▪ Poboljšane su performanse i ubrzanje robota
▪▪ Tačkasto i lučno zavarivanje
▪▪ Povećana je funkcionalnost - savremeni roboti imaju više stoti▪▪ Aplikacije farbanja i finalne obrade
na vrsta primene
▪▪ Mehaničko i sečenje vodenim mlazom
▪▪ Poboljšan je korisnički interfejs
Kao lider je
u komunikacioni
pronalaženju energetski
▪▪ Prenošenje materijala i opsluživanje mašina
▪▪ Poboljšan
interfejs efikasnih rešenja, ABB doprinosi
globalnoj uštedi
električne
energije, ne dovodeći u pitanje njenu isporuku.
Brojne su prednosti korišćenja robotike u procesu automatizacije
▪▪ Unapređena
je kontrola
procesa
Naši sistemi za kontrolu osvetljenja mogu uštedeti i do 50 procenata
proizvodnje, a ovde ćemo navesti one osnovne:
▪▪ Povećana
je računarska moć procesora
energije, a upravljanje zgradama i do 60 procenata.
▪▪ Smanjenje opreativnih troškova
▪▪ Poboljšan je kvalitet, MTBF, uptime…
Dok drugi govore o cenama električne energije, nestašici struje i
▪▪ Poboljšanje konzistentnosti i kvaliteta proizvoda
Na ovogodišnjem
79. međunarodnom
sajmu
klimatskim promenama,
ABB aktivno poljoprivrednom
čini nešto u vezi toga,
▪▪ Poboljšanje uslova rada za radnike u proizvodnji
u Novom
Sadu,
ABBwww.abb.com/knx
Srbija je izlagala zajedno sa firmom “LFCO.
i to ovde
i sada.
oprema” d.o.o., koja ima bogato iskustvo u prehrambenoj indu▪▪ Povećanje volumena proizvodnje
striji. Na Sajmu smo prezentovali našeg najmanjeg robota IRB 120,
▪▪ Povećanje fleksibilnosti proizvodnog procesa
nosivosti 3 kg i dohvata 0.8 metara, sopstvene težine od samo 25
▪▪ Smanjenje gubitaka u materijalu i energiji
kg. Idelan je za aplikacije prenosa materijala, sklapanja i pakovanja. Odlikuje se superiornom kontrolom i preciznošću pokreta,
▪▪ Efikasnije korišćenje proizvodnog prostora i mnoge druge.
ABB d.o.o.
Kumodraška 235
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3094 300
Fax: +381 11 3094 343
www.abb.rs
Industrija 38 / jun 2012.
19
Download

robotika ABB RoBotikA