Standardní modely FlexArc® buněk
Kontaktujte nás
Buňky na bázi polohovacího stolu typu K
FlexArc K
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2 (na požádání až 4)
Polohovadlo
IRBP K-300, IRBP K-600, IRBP K-1000
Užitečné zatížení
Max 1000 kg
Balíček technologických
zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní soubor bezpečnostních
funkcí – bezpečnostní ohrazení, světelné
clony, rolovací dveře s laserovou čtečkou,
bezpečnostní zámky, bezpečnostní PLA
ABB s.r.o.
Robotics CZ
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
Kontaktní centrum:
Tel: 800 312 222
(ze zahraničí: +420 597 468 940)
www.abb.cz /robotics
Buňky na bázi polohovacího stolu typu R
FlexArc R
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2 (na požádání až 4)
Polohovadlo
IRBP R-300, IRBP R-600, IRBP R-1000
Užitečné zatížení
Max 1000 kg
Balíček technologických
zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní soubor bezpečnostních
funkcí – bezpečnostní ohrazení, světelné
clony, rolovací dveře s laserovou čtečkou,
bezpečnostní zámky, bezpečnostní PLA
Buňky na bázi polohovacího stolu typu 2L nebo pevného stolu
FlexArc 2L
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1
Polohovadlo
2 × pevný stůl
Užitečné zatížení
Max 300 kg
Balíček technologických
zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní soubor bezpečnostních
funkcí – bezpečnostní ohrazení, světelné
clony, rolovací dveře s laserovou čtečkou,
bezpečnostní zámky, bezpečnostní PLA
Buňky na bázi polohovacího stolu typu 2L
FlexArc 2L
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1
Polohovadlo
2 × pevný stůl
Užitečné zatížení
Max 300 kg
Balíček technologických
zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní soubor bezpečnostních
funkcí – bezpečnostní ohrazení, světelné
clony, rolovací dveře s laserovou čtečkou,
bezpečnostní zámky, bezpečnostní PLA
ABB Robotika
FlexArc® – robotizované buňky
pro obloukové svařování
Řešení, která vyhoví vašim potřebám
Nový rozměr v robotizovaném obloukovém svařování
Virtuální FlexArc® a RobotStudio Off-line:
špičkový softwarový nástroj pro zvýšení produktivity
Standardní modely FlexArc® buněk
Buňky na bázi polohovacího stolu typu A
FlexArc A
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2
Polohovadlo
IRBP A-250, IRBP A-500, IRBP A-750
Užitečné zatížení
Max 750 kg
Balíček technologických
zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní soubor bezpečnostních
funkcí – bezpečnostní ohrazení, světelné
clony, rolovací dveře s laserovou čtečkou,
bezpečnostní zámky, bezpečnostní PLA
Buňky na bázi polohovacího stolu typu B
FlexArc B
Dnešní požadavky na co nejvyšší efektivitu svařování
vyžadují vybavení, které v sobě kombinuje vysoce produktivní provoz a rozumné pořizovací náklady. Modulární
buňky jsou optimálním řešením pro robotizaci obloukového svařování. Poměr cena/výkon zde dosahuje hodnot nedostižných pro svařovací pracoviště stavěná na zakázku.
O
svědčený princip dvou pracovních stanic (zakládání a svařování probíhá souběžně)
 Programování svarů a trajektorií i off-line (na externím PC)
pro rychlou a snadnou přípravu
 Precizně řešená bezpečnost obsluhujících pracovníků (bezpečnostní relé, světelné závory, dveřní elektronický zámek a další)
FlexArc představuje novou generaci svařovacích buněk
Tato koncepce byla od počátku konstruována pro maximální
produktivitu robotizovaného svařování s důrazem na využití
nejnovější techniky. Design stanic napomáhá jak ke zkrácení procesního času svařování, tak ke snížení pořizovacích
nákladů. Svařovací buňky FlexArc® jsou instalovány během
několika mála hodin. Důraz byl kladen na minimální prostorovou náročnost. Jednotlivé varianty jsou vybaveny jedním,
nebo dvěma roboty s funkcí ABB MultiMove, polohovadly ABB
a svařovacím vybavením dle výběru zákazníka. Vše je umístěno na společné platformě, což umožňuje snadné přemístění
v rámci výrobních prostor. Buňky jsou vybaveny centrálním
rozvodem energií, čímž jsou všechny komponenty jako roboty,
polohovací zařízení, svařovací zdroj, osvětlení a jiné periferie,
napájeny z jednoho místa, což ve výsledku znamená pouze
jeden přívodní napájecí kabel pro celou buňku.
Ovládání buňky a dostupnost provozních dat
Součástí svařovací buňky FlexArc® je grafické prostředí pro
operátora, zobrazeno na programovací jednotce robotu
FlexPendant. Poskytuje operátorům přehled nejen o aktuálním stavu pracoviště, ale i důležitá kvalitativní a výrobní data.
FlexPendant umožňuje snadno komunikovat se všemi funkcemi pracoviště a poskytuje přístup k informacím o výkonu
buňky. Již po minimálním zaškolení může uživatel spolehlivě
ovládat pracoviště. Operátor má k dispozici všechny potřebné informace ke sledování počtu vyrobených svařenců, času
cyklů, počtu provedených svarů a jejich délky. Díky snadnému
uvedení do provozu je FlexArc ® ideálním řešením.
®
Výhody FlexArc buňky
 Nízké investiční náklady
 Z krácení prostojů (rychlá a přesná polohovadla, automatická
kalibrace hořáku spojená s rychlým čištěním)
 S nížení zmetkovitosti díky on-line monitoringu procesu
 Krátké dodací lhůty
®
FlexArc je nejefektivnějším řešením v oblasti svařování
 Strojírenství:
- dveřní rámy, mříže, rozvodné desky, ocelový nábytek, nákupní vozíky, stojany, kompresory, sekačky na trávu, jízdní
kola, součásti stavebních a zemědělských strojů…
 Automobilový průmysl:
- příčníky, lože motoru, dveřní moduly, výfukové systémy,
brzdové součásti, autosedačky, kola, nápravy, ovládací
panely a další.
Virtuální kopie každé buňky „FlexArc ®“ je zdarma k dispozici
na www.abb.cz/robots
Výhody virtuální FlexArc buňky
 Zaškolte operátory na virtuální buňce a neztrácejte cenný
výrobní čas na reálné buňce.
 Vytvořte programy off-line, než dostanete svůj nový systém.
 Vytvořte programy pro nové díly, zatímco reálná buňka vyrábí bez přerušení provozu.
 Navrhněte upínací přípravek v prostředí optimalizovaného
robotizovaného svařovacího programu.
 Ověřte, že provedení pracoviště zaručuje vhodný přístup
svařovacího hořáku ke svarům předtím, než začnete výrobu
upínacího přípravku.
®
Nástroje pro kvalitu a bezporuchovost
®
BullsEye – Automatická kontrola a kalibrace TCP
TCP = Tool Center Point je referenční bod, špička svařovacího
drátu. Naprogramovaná trajektorie robotu je dráhou TCP.
Patentovaný kalibrátor, jež umožňuje automaticky a přesně
definovat střed a úhel nástroje ve všech osách. Kalibrátor pracuje ve dvou režimech - a to v režimu krátké kontroly hořáku
(periodická kontrola nastavení TCP a úhlu hořáku – frekvence
kontrol dána programově) anebo v režimu plné kalibrace (po
stisku tlačítka na ovládací jednotce robotu). Výsledkem je zvýšení kvality vyráběných dílů i produktivity robotické buňky.
®
Integrované řešení chyb
V případě přerušení svařovacího procesu není nutné vcházet do prostoru buňky. Po stisknutí tlačítka najede robot do
servisního okna (kapsy) v buňce, kde může operátor odstranit
závadu hořáku, například výměnou kontaktní špičky. Velká
úspora výrobního času.
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2
Polohovadlo
IRBP B-250, IRBP B-500, IRBP B-750
Užitečné zatížení
Max 750 kg
Balíček technologických
zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní soubor bezpečnostních
funkcí – bezpečnostní ohrazení, světelné
clony, rolovací dveře s laserovou čtečkou,
bezpečnostní zámky, bezpečnostní PLA
Buňky na bázi polohovacího stolu typu C
FlexArc C
Monitorování výroby
Robot automaticky monitoruje výrobní proces a informuje
operátora, pokud nějaká část dílu nebyla svařena podle specifikace. Díky tomu má operátor možnost okamžitě zasáhnout
a sjednat nápravu.
Navigátor
Pomocná funkce navigátoru zahrnuje kalibraci buňky pro programy, které byly vytvořeny off-line.
Robot
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2 (na požádání až 3)
Polohovadlo
IRBP C-500, IRBP C-1000
Užitečné zatížení
Max 1000 kg
Balíček technologických
zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní soubor bezpečnostních
funkcí – bezpečnostní ohrazení, světelné
clony, rolovací dveře s laserovou čtečkou,
bezpečnostní zámky, bezpečnostní PLA
Buňky na bázi polohovacího stolu typu D
FlexArc D
Robot
IRB 1520ID, IRB 1600 (ID), IRB 2600(ID),
IRB 4600
Počet robotů
1–2 (na požádání až 3)
Polohovadlo
IRBP D-300, IRBP D-600
Užitečné zatížení
Max 600 kg
Balíček technologických
zařízení
Fronius, SKS, ESAB, Kemppi
Svařovací hořák
Fronius, Dinse, Binzel, SKS
Bezpečnostní zařízení
Kompletní soubor bezpečnostních
funkcí – bezpečnostní ohrazení, světelné
clony, rolovací dveře s laserovou čtečkou,
bezpečnostní zámky, bezpečnostní PLA
Download

FlexArc® – robotizované buňky pro obloukové svařování Řešení