„EUROCIP“ doo
Postrojenja za povećanje pritiska tip: HPV
Princip rada
Postrojenja čine višestepene horizontalne
centrifugalne pumpe u monoblok izvođenju sa
usisnim i potisnim cevovodom, pratećom
hidrauličkom armaturom, pritisnim sklopkama i
elektro ormanom za automatski rad bez nadzora,
zaštitu i signalizaciju.
Pumpe su smeštene na zajedničkom postolju sa
elastičnim držačima i čine jedinstvenu celinu. Na
potisnom cevovodu su ugrađene hidroforske
posude sa elastičnim zamenljivim membranama,
pritisnim sklopkama, manometromm i ventilom
sigurnosti.
Elektroorman sadrži:
•
•
•
•
Elemente zaštite od kratkog spoja preko
automatskih osigurača
Glavni grebenasti prekidač i svaka pumpa svoj
prekidač za ručni i automatski rad
Bimetalna termička zaštita pumpi
Signalizacija: Komandni orman pod naponom,
radna stanja pumpi, nizak pritisak na usisu –
zaštita od rada na suvo, bimetalna-zaštita.
Kada pada pritisak u sistemu, pumpe se
automatski kaskadno uključuju, jedna pa druga,
zavisno od potrošnje i pada pritiska i isključuju se
kod obezbeđenja potrebnog pritiska.
Materjal izrade pumpi: Spirala i kućište:
Visokokvalitetan sivi liv; Kola: Mesing ili Noril;
Zaptivanje: Mehanički zaptivač; Vratilo: Prohron
Centrifugalne pumpe priključene su na usisni i
potisni cevovod preko loptastih i nepovratnih
ventila. Svaka pumpa ima svoju pritisnu sklopku
za uključenje i isključenje preko strujnog kola
niskog napona. Pogonski elektromotori su trofazni
sa stepenom zaštite IP 54 i klasom izolacije F.
Elektromotori imaju ugrađene zatvorene SKF
ležajeve.
Postrojenja mogu imati zaštitu od rada na suvo do
pritiska na usisu od p=0,5 bara.
Oblast primene: sanitarna voda, protivpožarna
voda,
sprinkler
sistemi,
industrijska
postrojenja
• Višespratnice,
škole,
stanbena
naselja,
vodosnabdevanje i podizanje pritiska u
industriji, hotelima, postrojenjima za tretman
voda, naseljima, bolnicama, i dr.
• Navodnjavanje sportskih terena, plastenika,
poljoprivredi.
“EUROCIP“doo 18000 Niš,
Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868
E-mail: [email protected]
www.eurocip.co.rs
1
„EUROCIP“ doo
Postrojenja za povećanje pritiska tip: HPV
100
H(m)
90
HP
V
H
PV
0
27
80
46
0
HP
V4
H
PV
0
26
70
HP
V
50
57
0
H
PV
HP
V4
0
25
60
H
40
HP
V
PV
0
24
50
HP
V2
40
HP
V4
30
30
HPV
30
HP
V5
HPV
20
HP
45
HP
V5
420
HP
55
5
V1
040
V1
030
HP V
30
102
0
520
10
0
50
200
150
100
250
350
300
400
500
450
550
650
600
l/min
700
Q
(l/s)
0
4
2
6
8
Dijagram karakteristika postrojenja tip „HPV“ za paralelni rad dve pumpe
12
10
Protok (l/min)
Postrojenje
HPV 230
HPV 240
HPV 250
HPV 260
HPV 270
HPV 420
HPV 430
HPV 440
HPV 450
HPV 460
HPV 520
HPV 530
HPV 545
HPV 555
HPV 570
HPV 1020
HPV 1030
HPV 1040
Tip pumpe
Snaga (kw)
postrojenja
2 x VSV 25/4
2 x VSV 25/5
2 x VSV 25/6
2 x VSV 25/7
2 x VSV 25/8
1.1 + 1.1
1.1 + 1.1
1.1 + 1.1
1.5 + 1.5
2.2 + 2.2
2 x CVV 32/2
2 x CVV 32/3
2 x CVV 32/4
2 x CVV 32/5
2 x CVV 32/6
1.5 + 1.5
2.2 + 2.2
3.0 + 3.0
4.0 + 4.0
4.0 + 4.0
2 x CVV 25/2
2 x CVV 25/3
2 x CVV 25/4
2 x CVV 25/5
2 x CVV 25/6
2 x CVV 40/2
2 x CVV 40/3
2 x CVV 40/4
1.1 + 1.1
1.5 + 1.5
2.2 + 2.2
3.0 + 3.0
3.0 + 3.0
2.2 + 2.2
3.0 + 3.0
4.0 + 4.0
0
75
150
250
300
375
24
36
48
60
72
19
29
38
48
59
600
Napor (m)
40
50
60
70
80
22
28
34
40
56
30
46
62
74
90
25
37
50
62
75
27
40
54
67
81
32
48
64
21
32
42
Tabela karakteristika: Radne krive ISO9906 klasa 2
“EUROCIP“doo 18000 Niš,
Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868
E-mail: [email protected]
www.eurocip.co.rs
2
Download

Postrojenja za povećanje pritiska tip: HPV