„EUROCIP“ doo PROTIVPOŽARNA POSTROJENJA – SPRINKLER ­ Serija: SP
Horizontalno izvođenje sa jednostepenim pumpama Postrojenja za povišenje pritiska 




U postrojenjima za povišenje pritiska SP ugrađene su jednostepene centrifugalne pumpe DIN 24255–
EN 733, prirubnica DIN 2532, mehanički zaptivač DIN 24960 veličina zavisno od karakteristika sistema, potrebnih parametara protoka i napora. Postrojenja čine dve ili više pumpi sa usisnim i potisnim kolektorima, hidroforskim posudama , pratećom hidrauličkom armaturom, ventilima sigurnosti, pritisnim sklopkama i elektro ormanom za automatski rad bez nadzora, zaštitu i signalizaciju. Zaštita od rada na suvo u standardnom izvođenju je preko zaštitne pritisne sklopke na usisu za pritisak pmin= o,5 bar‐a. Pilot pumpa može biti istog ili manjeg kapaciteta od radnih pumpi, a uključuje se prva usled pada pritiska u sistemu. Pilot pumpa se može privremeno koristi i u sistemu hidroforskog postrojenja . Postrojenja se mogu po zahtevu izvesti sa obilaznim vodom. Pumpe se uključuju usled pada pritiska u sistemu i to kaskadno preko pritisnih sklopki ili transmitera pritiska i frekfentnih regulatora. Postrojenja sa frekfentnim regulatorom, obezbeđuju konstantni pritisak u cevovodu i mlaznicama i lagani/meki start pumpi.  Kod izvedenih cevovoda gde se javljaju oscilacije pritiska na usisu posebno se može automatikom izbeći ispadanje sistema pri startu pumpe.  Kod protivpožarnih pumpnih stanica, postrojenja imaju vremenski automat za uključenje radne protivpožarne pumpe na svakih 24 h u trajanju od nekoliko sekundi / vreme se može ručno podesiti /. Time se obezbđenje stalna pogonska spremnost i isključuje potreba za dodatnom rezervnom pumpom.  Pogonski elektromotori kod standardnih izvođenja su trofazni sa stepenom zaštite IP 54 , klasom izolacije F.  Postrojenja mogu biti opremljena daljinskom signalizacijom kvara i rada postrojenja kako bi se u svakom trenutku mogao imati uvid u ispravnost elemenata sistema.  Postrojenja se isporučuju sa postoljem, pumpama, usisnim i potisnim kolektorima , standardnim priključcima, elektro ormanom i pratećom opremom i čini kompaktnu celinu spremnu za ugradnju i puštanje u rad  Ako se radi o nestandarnim i specifičnim rešenjima građevinskih prostora, položaja razvoda i sl. obratite nam se oko konsultacija izbora najracionalnijeg i pouzdanog rešenja.  Elektrooman obezbeđuje sve elemente automatizacije, upravljanja i signalizacije. “EUROCIP“doo 18000 Niš, E‐mail: [email protected] Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868 www.eurocip.co.rs 1 „EUROCIP“ doo PROTIVPOŽARNA POSTROJENJA – SPRINKLER ­ Serija: SP
Horizontalno izvođenje sa jednostepenim pumpama Radne krive: ISO 2548 klasa C, EN 60335­2­41 Dijagram karakteristika postrijenja za povišenje pritiska sa dve jednostepene horizontalne pumpe Protok( l/s)/Napor(m) Tip postrojenja Tip pumpe Snaga (kW) 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 SP1030 2xCN32‐160/22 4.4 42 38 30 SP1045 2xCN32‐200/40 8.0 56 51 44 SP1055 2xCN32‐250/55 11.0 78 70 55 SP1075 2xCN32‐250/75 15.0 100 91 74 SP1525 2xCN40‐125/22 4.4 25 23 21 16 SP1535 2xCN40‐160/40 8.0 38 37 34 30 SP1545 2xCN40‐200/55 11.0 49 46 43 38 SP1555 2xCN40‐200/75 15.0 58 55 52 46 SP1565 2xCN40‐250/110 22.0 70 66 62 56 SP1575 2xCN40‐250/150 30.0 86 82 77 68 SP3020 2XCN50‐125/40 8.0 27 25 23 20 SP3030 2xCN50‐160/55 11.0 38 35 33 30 SP3040 2xCN50‐200/92 18.4 52 50 45 40 SP3050 2xCN50‐200/110 22.0 61 58 55 50 SP3060 2xCN50‐250/150 30.0 75 68 65 60 SP5030 2xCN65‐160/110 22.0 35 32 31 28 23 SP5035 2xCN65‐160/150 30.0 43 39 38 36 31 SP5045 2xCN65‐200/185 37.0 52 50 49 45 39 SP5055 2xCN65‐250/220 44.0 63 60 57 52 48 2xCN65‐250/300 60.0 76 74 73 68 60 SP5065 Hmax Tabela karakteristika postrojenja za povišenje pritiska sa dve jednostepene horizontalne pumpe “EUROCIP“doo 18000 Niš, E‐mail: [email protected] Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868 www.eurocip.co.rs 2 „EUROCIP“ doo PROTIVPOŽARNA POSTROJENJA – SPRINKLER ­ Serija: SP
Horizontalno izvođenje sa jednostepenim pumpama Merna skica postrojenja tip: SP sa usisnim kolektorom A­
B­
1.
2.
3.
4.
5.
Potisni cevovod bez gumenog kompenzatora Potisni cevovod sa gumenim kompenzatorom Centrifugalna pumpa CN Usisni kolektor sa centralnim ili bočnim ulazom Potisni kolektor Hidrogorska posuda Elektroorman “EUROCIP” Nis Tip postrojenja Tip pumpe SP1030 SP1045 SP1055 SP1075 SP1525 SP1535 SP1545 SP1555 SP1565 SP1575 SP3020 SP3030 SP3040 SP3050 SP3060 2xCN 32‐160/22 2xCN 32‐200/40 2xCN 32‐250/55 2xCN 32‐250/75 2xCN 40‐125/22 2xCN 40‐160/40 2xCN 40‐200/55 2xCN 40‐200/75 2xCN 40‐250/110 2xCN 40‐250/150 2xCN 50‐125/40 2xCN 50‐160/55 2xCN 50‐200/92 2xCN 50‐200/110 2xCN 50‐250/150 Dimenzije u mm A B F G H Q I M DNM E L DNA C 438 438 588 588 540 540 560 560 560 560 734 734 734 734 734 380 400 440 440 385 400 450 450 510 510 405 450 510 510 640 818 838 1028 1028 925 940 1010 1010 1070 1070 1139 1184 1244 1244 1374 926 949 1139 1139 1050 1065 1135 1135 1195 1195 1282 1327 1387 1387 1517 232 260 260 260 212 232 260 260 280 280 232 260 260 260 280 355 375 470 470 373 393 413 413 458 458 440 460 480 480 505 687 735 830 830 696 736 784 784 849 849 797 845 865 865 910 880 880 880 890 880 880 880 890 1330 1330 880 880 1330 1330 1330 370 370 370 370 440 440 440 440 440 440 490 490 490 490 490 720 720 720 720 850 850 850 850 850 850 860 860 860 860 860 660 660 660 660 790 790 790 790 790 790 800 800 900 900 900 DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 DN150 DN150 DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 * - Proizvođač zadržava pravo izmene dimenzija
“EUROCIP“doo 18000 Niš, E‐mail: [email protected] Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868 www.eurocip.co.rs 3 „EUROCIP“ doo PROTIVPOŽARNA POSTROJENJA – SPRINKLER ­ Serija: SP
Horizontalno izvođenje sa jednostepenim pumpama Merna skica postrojenja tip: SP A­
B­
Potisni cevovod bez gumenog kompenzatora Potisni cevovod sa gumenim kompenzatorom “EUROCIP” Nis Tip postrojenja Tip pumpe SP1030 SP1045 SP1055 SP1075 SP1525 SP1535 SP1545 SP1555 SP1565 SP1575 SP3020 SP3030 SP3040 SP3050 SP3060 SP5030 SP5035 SP5045 SP5055 SP5065 2xCN 32‐160/22 2xCN 32‐200/40 2xCN 32‐250/55 2xCN 32‐250/75 2xCN 40‐125/22 2xCN 40‐160/40 2xCN 40‐200/55 2xCN 40‐200/75 2xCN 40‐250/110 2xCN 40‐250/150 2xCN 50‐125/40 2xCN 50‐160/55 2xCN 50‐200/92 2xCN 50‐200/110 2xCN 50‐250/150 2xCN 65‐160/110 2xCN 65‐160/150 2xCN 65‐200/185 2xCN 65‐250/220 2xCN 65‐250/300 Dimenzije u mm A B C F G H Q I L M 80 80 100 100 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 380 400 440 440 385 400 450 450 510 510 405 450 510 510 640 515 515 645 640 845 460 480
540
540
465 480 550 550 610 610 505 550 610 610 740 615
615
745
740
945
232 260
260
260
212 232 260 260 280 280 232 260 260 260 280 260
260
280
300
320
355 375
470
470
373 393 413 413 458 458 440 460 480 480 505 524
524
549
574
574
687 735
830
830
696 736 784 784 849 849 797 845 865 865 910 927
927
972
1017
1037
880 880
880
890
880 880 880 890 1330 1330 880 880 1330 1330 1330 1330
1330
1400
1400
1600
370 370
370
370
440 440 440 440 440 440 490 490 490 490 490 490
490
490
490
600
720 720
720
720
850 850 850 850 850 850 860 860 860 860 860 860
860
860
860
900
660 660 660 660 790 790 790 790 790 790 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 DNA DNM DN50 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80 DN32 DN32
DN32
DN32
DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN65
DN65
DN65
DN65
DN65
* - Proizvođač zadržava pravo izmene dimenzija
“EUROCIP“doo 18000 Niš, E‐mail: [email protected] Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868 www.eurocip.co.rs 4 „EUROCIP“ doo PROTIVPOŽARNA POSTROJENJA – SPRINKLER ­ Serija: SP Horizontalno izvodjenje sa dve jednostepene pumpe i pilot pumpom Radne krive: ISO 2548 klasa C, EN 60335­2­41 Dijagram karakteristika postrijenja za povisenje pritiska sa dve jednostepene horizontalne pumpe Tip Postrojenja Tip Pumpe Snaga (Kw) Protok (l/s) / Napor (m) Hmax 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 SP1130 2xCN32‐160/22 + VS255 4.4+1.1 42 38 32 SP1145 2xCN32‐200/40 + VS255 8.0+1.1 56 51 46 SP1155 2xCN32‐250/55 + VS256 11.0+1.5 78 70 56 SP1175 2xCN32‐250/75 + VS256 15‐0+1.5 100 91 76 SP1635 2xCN40‐160/40 + VS255 8.0+1.1 38 37 34 30 SP1645 2xCN40‐200/55 + VS255 11.0+1.1 49 46 43 39 SP1655 2xCN40‐200/75 + VS255 15.0+1.1 58 55 52 48 SP1665 2xCN40‐250/110 + VS256 22.0+1.5 70 66 62 57 SP1675 2xCN40‐250/150 + VS256 30.0+1.5 86 82 77 69 SP3120 2XCN50‐125/40 + VS255 8.0+1.1 27 25 23 21 SP3130 2xCN50‐160/55 + VS255 11.0+1‐1 38 35 33 30 SP3140 2xCN50‐200/92 + VS255 18.4+1.1 52 50 46 40 SP3150 2xCN50‐200/110 + VS255 22.0+1.1 61 58 55 50 SP3160 2xCN50‐250/150 + VS256 30.0+1.5 75 68 65 60 SP5130 2xCN65‐160/110 + VS255 22.0+1.1 35 32 31 28 24 SP5135 2xCN65‐160/150 + VS255 30.0+1.1 43 39 38 36 32 SP5145 2xCN65‐200/185 + VS255 37.0+1.1 52 50 49 45 39 SP5155 2xCN65‐250/220 + VS256 44.0+1.5 63 60 57 52 49 SP5165 2xCN65‐250/300 + VS256 60.0+1.5 76 74 73 68 61 Tabela karakteristika postrijenja za povišenje pritiska sa dve jednostepene horizontalne pumpe i pilot pumpom “EUROCIP“doo 18000 Niš, E‐mail: [email protected] Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868 www.eurocip.co.rs 5 „EUROCIP“ doo PROTIVPOŽARNA POSTROJENJA – SPRINKLER ­ Serija: SP Horizontalno izvodjenje sa dve jednostepene pumpe i pilot pumpom Merna skica postrojenja sa pilot pumpom i ususnim kolektorom tip: SP A­ Potisni cevovod bez gumenog kompenzatora B­ Potisni cevovod sa gumenim kompenzatorom 1. Centrifugalna pumpa CN 2. Centrifugalna pilot pumpa VS 3. Usisni kolektor sa centralnim ili bočnim ulazom 4. Potisni kolektor 5. Hidrogorska posuda 6. Elektroorman “EUROCIP” Nis Tip postrojenja Dimenzije (mm) Tip pumpe A B C E F G H Q I L M DNA NP10 DNM NP16 SP1130 2xCN 32‐160/22 + VS255 438 380 818 926 232 368 711 950 370 1040 1100 DN100 DN100 SP1145 2xCN 32‐200/40 + VS255 438 400 838 949 260 388 759 950 370 1040 1100 DN100 DN100 SP1155 2xCN 32‐250/55 + VS256 588 440 1028 1139 260 483 854 950 370 1040 1100 DN100 DN100 SP1175 2xCN 32‐250/75 + VS256 588 440 1028 1139 260 483 854 950 370 1040 1100 DN100 DN100 SP1635 2xCN 40‐160/40 + VS255 540 400 940 1065 232 393 736 950 440 1180 1300 DN125 DN100 SP1645 2xCN 40‐200/55 + VS255 560 450 1010 1135 260 413 784 950 440 1180 1300 DN125 DN100 SP1655 2xCN 40‐200/75 + VS256 560 450 1010 1135 260 413 784 950 440 1180 1300 DN125 DN100 SP1665 2xCN 40‐250/110 + VS256 560 510 1070 1195 280 458 849 1390 440 1180 1300 DN125 DN100 SP1575 2xCN 40‐250/150 + VS256 560 510 1070 1195 280 458 849 1390 440 1180 1300 DN125 DN100 SP3120 2xCN 50‐125/40 + VS255 734 405 1139 1282 232 440 797 950 490 1280 1400 DN150 DN125 SP3130 2xCN 50‐160/55 + VS255 734 450 1184 1327 260 460 845 950 490 1280 1400 DN150 DN125 SP3140 2xCN 50‐200/92 + VS255 734 510 1244 1387 260 480 865 1390 490 1280 1400 DN150 DN125 SP3150 2xCN 50‐200/110 + VS255 734 510 1244 1387 260 480 865 1390 490 1280 1400 DN150 DN125 SP3160 2xCN 50‐250/150 + VS256 734 640 1374 1517 280 505 910 1390 490 1280 1400 DN150 DN125 *­ Proizvođač zadržava pravo izmene dimenzija “EUROCIP“doo 18000 Niš, E‐mail: [email protected] Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868 www.eurocip.co.rs 6 „EUROCIP“ doo PROTIVPOŽARNA POSTROJENJA – SPRINKLER ­ Serija: SP Horizontalno izvodjenje sa dve jednostepene pumpe i pilot pumpom Merna skica postrojenja sa pilot pumpom tip: SP A­ Potisni cevovod bez gumenog kompenzatora B­ Potisni cevovod sa gumenim kompenzatorom “EUROCIP” Nis Tip pumpe Tip postrojenja Dimenzije u mm A B C F G H Q I L M DNA NP10 DNM NP16 DN32 SP1130 2xCN 32‐160/22 + VS255 80 380 460 232 368 711 950 370 1040 1100 DN50 SP1145 2xCN 32‐200/40 + VS255 80 400 480 260 388 759 950 370 1040 1100 DN50 DN32 SP1155 2xCN 32‐250/55 + VS256 100 440 540 260 483 854 950 370 1040 1100 DN50 DN32 SP1175 2xCN 32‐250/75 + VS256 100 440 540 260 483 854 950 370 1040 1100 DN50 DN32 SP1635 2xCN 40‐160/40 + VS255 80 400 480 232 393 736 950 440 1180 1300 DN65 DN40 SP1645 2xCN 40‐200/55 + VS255 100 450 550 260 413 784 950 440 1180 1300 DN65 DN40 SP1655 2xCN 40‐200/75 + VS255 100 450 550 260 413 784 950 440 1180 1300 DN65 DN40 SP1665 2xCN 40‐250/110 + VS256 100 510 610 280 458 849 1390 440 1180 1300 DN65 DN40 SP1675 2xCN 40‐250/150 + VS256 100 510 610 280 458 849 1390 440 1180 1300 DN65 DN40 SP3120 2xCN 50‐125/40 + VS255 100 405 505 232 440 797 950 490 1280 1400 DN65 DN40 SP3130 2xCN 50‐160/55 + VS255 100 450 550 260 460 845 950 490 180 1400 DN65 DN50 SP3140 2xCN 50‐200/92 + VS255 100 510 610 260 480 865 1390 490 1280 1400 DN65 DN50 SP3150 2xCN 50‐200/110 + VS255 100 510 610 260 480 865 1390 490 1280 1400 DN65 DN50 SP3160 2xCN 50‐250/150 + VS256 100 640 740 280 505 910 1390 490 1280 1400 DN65 DN50 SP5130 2xCN 65‐160/110 + VS255 100 515 615 260 550 980 1390 490 1280 1400 DN65 DN50 SP5135 2xCN 65‐160/150 + VS255 100 515 615 260 550 980 1390 490 1280 1400 DN80 DN65 SP5145 2xCN 65‐200/185 + VS255 100 645 745 280 575 1025 1460 490 1280 1400 DN80 DN65 SP5155 2xCN 65‐250/220 + VS256 100 640 740 300 600 1070 1460 490 1280 1400 DN80 DN65 SP5165 2xCN 65‐250/300 + VS256 100 845 945 320 600 1090 1460 600 1500 1400 DN80 DN65 * - Proizvođač zadržava pravo izmene dimenzija
“EUROCIP“doo 18000 Niš, E‐mail: [email protected] Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868 www.eurocip.co.rs 7 „EUROCIP“ doo PROTIVPOŽARNA POSTROJENJA – SPRINKLER ­ Serija: SP Horizontalno izvodjenje sa jednom jednostepenom i pilot pumpom Radne krive: ISO 2548 klasa C, EN 60335­2­41 Dijagram karakteristika postrijenja za povisenje pritiska sa jednom jednostepenom pumpom Tip Postrojenja Tip Pumpe Snaga (Kw) Protok (l/s) / Napor (m) Hmax 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 SP530 CN32‐160/22 + VS255 2.2+1.1 42 38 32 SP545 CN32‐200/40 + VS255 4.0+1.1 56 51 46 SP555 CN32‐250/55 + VS256 5.5+1.5 78 70 56 SP575 CN32‐250/75 + VS256 7.5+1.5 100 91 76 SP835 CN40‐160/40 + VS255 4.0+1.1 38 37 34 30 SP845 CN40‐200/55 + VS255 5.5+1.1 49 46 43 39 SP855 CN40‐200/75 + VS255 7.5+1.1 58 55 52 48 SP865 CN40‐250/110 + VS256 11+1.5 70 66 62 57 SP875 CN40‐250/150 + VS256 15+1.5 86 82 77 69 SP1520 CN50‐125/40 + VS255 4.0+1.1 27 25 23 21 SP1530 CN50‐160/55 + VS255 5.5+1‐1 38 35 33 30 SP1540 CN50‐200/92 + VS255 9.2+1.1 52 50 46 40 SP1550 CN50‐200/110 + VS255 11+1.1 61 58 55 50 SP1560 CN50‐250/150 + VS256 15+1.5 75 68 65 60 SP2530 CN65‐160/110 + VS255 11+1.1 35 32 31 28 24 SP2535 CN65‐160/150 + VS255 15+1.1 43 39 38 36 32 SP2545 CN65‐200/185 + VS255 18.5+1.1 52 50 49 45 39 SP2555 CN65‐250/220 + VS256 22+1.5 63 60 57 52 49 SP2565 CN65‐250/300 + VS256 30+1.5 76 74 73 68 61 Tabela karakteristika postrijenja za povišenje pritiska sa jednom jednostepenom i pilot pumpom “EUROCIP“doo 18000 Niš, E‐mail: [email protected] Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868 www.eurocip.co.rs 8 „EUROCIP“ doo PROTIVPOŽARNA POSTROJENJA – SPRINKLER ­ Serija: SP Horizontalno izvodjenje sa jednom jednostepenom i pilot pumpom Merna skica postrojenja sa pilot pumpom i ususnim kolektorom tip: SP A­ Potisni kolektor bez gumenog kompenzatora B­ Potisni kolektor sa gumenim kompenzatorom 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Centrifugalna pumpa CN Centrifugalna pilot pumpa VS Usisni kolektor sa centralnim ili bočnim ulazom Potisni kolektor Hidroforska pusuda Elektrooramar “EUROCIP” Nis Tip postrojenja Dimenzije (mm) Tip pumpe A B C E F G H Q I L M DNA NP10 DNM NP16 SP530 CN32‐160/22 + VS255 438 380 818 926 232 368 711 950 370 1040 1100 DN100 DN100 SP545 CN32‐200/40 + VS255 438 400 838 949 260 388 759 950 370 1040 1100 DN100 DN100 SP555 CN32‐250/55 + VS256 588 440 1028 1139 260 483 854 950 370 1040 1100 DN100 DN100 SP575 CN32‐250/75 + VS256 588 440 1028 1139 260 483 854 950 370 1040 1100 DN100 DN100 SP835 CN40‐160/40 + VS255 540 400 940 1065 232 393 736 950 440 1180 1300 DN125 DN100 SP845 CN40‐200/55 + VS255 560 450 1010 1135 260 413 784 950 440 1180 1300 DN125 DN100 SP855 CN40‐200/75 + VS255 560 450 1010 1135 260 413 784 950 440 1180 1300 DN125 DN100 SP865 CN40‐250/110 + VS256 560 510 1070 1195 280 458 849 1390 440 1180 1300 DN125 DN100 SP875 CN 40‐250/150 + VS256 560 510 1070 1195 280 458 849 1390 440 1180 1300 DN125 DN100 SP1520 CN 50‐125/40 + VS255 734 405 1139 1282 232 440 797 950 490 1280 1400 DN150 DN125 SP1530 CN 50‐160/55 + VS255 734 450 1184 1327 260 460 845 950 490 1280 1400 DN150 DN125 SP1540 CN 50‐200/92 + VS255 734 510 1244 1387 260 480 865 1390 490 1280 1400 DN150 DN125 SP1550 CN 50‐200/110 + VS255 734 510 1244 1387 260 480 865 1390 490 1280 1400 DN150 DN125 SP1560 CN 50‐250/150 + VS256 734 *­ Proizvođač zadržava pravo izmene dimenzija 640 1374 1517 280 505 910 1390 490 1280 1400 DN150 DN125 “EUROCIP“doo 18000 Niš, E‐mail: [email protected] Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868 www.eurocip.co.rs 9 „EUROCIP“ doo PROTIVPOŽARNA POSTROJENJA – SPRINKLER ­ Serija: SP Horizontalno izvodjenje sa jednom jednostepenom i pilot pumpom Merna skica postrojenja sa pilot pumpom tip: SP A­ Potisni cevovod bez gumenog kompenzatora B­ Potisni cevovod sa gumenim kompenzatorom “EUROCIP” Nis Tip pumpe Tip postrojenja Dimenzije u mm A B C F G H Q I L M DNA NP10 DNM NP16 DN32 SP530 CN32‐160/22 + VS255 80 380 460 232 368 711 950 370 1040 1100 DN50 SP545 CN32‐200/40 + VS255 80 400 480 260 388 759 950 370 1040 1100 DN50 DN32 SP555 CN32‐250/55 + VS256 100 440 540 260 483 854 950 370 1040 1100 DN50 DN32 SP575 CN32‐250/75 + VS256 100 440 540 260 483 854 950 370 1040 1100 DN50 DN32 SP835 CN40‐160/40 + VS255 80 400 480 232 393 736 950 440 1180 1300 DN65 DN40 SP845 CN40‐200/55 + VS255 100 450 550 260 413 784 950 440 1180 1300 DN65 DN40 SP855 CN40‐200/75 + VS255 100 450 550 260 413 784 950 440 1180 1300 DN65 DN40 SP865 CN40‐250/110 + VS256 100 510 610 280 458 849 1390 440 1180 1300 DN65 DN40 SP875 CN40‐250/150 + VS256 100 510 610 280 458 849 1390 440 1180 1300 DN65 DN40 SP1520 CN50‐125/40 + VS255 100 405 505 232 440 797 950 490 1280 1400 DN65 DN40 SP1530 CN50‐160/55 + VS255 100 450 550 260 460 845 950 490 180 1400 DN65 DN50 SP1540 CN50‐200/92 + VS255 100 510 610 260 480 865 1390 490 1280 1400 DN65 DN50 SP1550 CN50‐200/110 + VS255 100 510 610 260 480 865 1390 490 1280 1400 DN65 DN50 SP1560 CN50‐250/150 + VS256 100 640 740 280 505 910 1390 490 1280 1400 DN65 DN50 SP2530 CN65‐160/110 + VS255 100 515 615 260 550 980 1390 490 1280 1400 DN65 DN50 SP2535 CN65‐160/150 + VS255 100 515 615 260 550 980 1390 490 1280 1400 DN80 DN65 SP2545 CN65‐200/185 + VS255 100 645 745 280 575 1025 1460 490 1280 1400 DN80 DN65 SP2555 SP2565 CN65‐250/220 + VS256 CN65‐250/300 + VS256 100 100 640 845
740 945
300 320
600 600
1070 1090
1460 1460
490 600
1280 1500 1400 1400 DN80 DN80 DN65 DN65
* - Proizvođač zadržava pravo izmene dimenzija
“EUROCIP“doo 18000 Niš, E‐mail: [email protected] Tel/ fax: 018/512 399; 063/472 868 www.eurocip.co.rs 10 
Download

„EUROCIP“ doo Postrojenja za povišenje pritiska