PVC CREVA
Opis proizvoda:
Materijal PVC je jedna od najrasprostranjenijih sirovina u prerađivačkoj industriji,
zahvaljujući njegovim karakteristikama i
lakoći upotrebe. PVC materijal predstavlja kombinaciju osobina kao što su
žilavost, tvrdoća i izuzetna otpornost na
hemikalije.
PVC creva - pneumatska
Boja: natur
PVC creva - heliflex
Spiralno armirana
Primena:
PVC (Polivinilhlorid) creva se primenjuju
kao usisno - potisna, za transport raznih
tešnosti (u prehrani za vino,mleko,sirup i
raznih pića), praškastih i zrnastih materijala - prehrambenih i neprehrambenih
materijala. Dele se na dve vrste creva:
1. creva spiralno armirana sa tvdim
PVC-om (tankozidna)
2. spiralno armirana sa tvdim PVC-om
(debelozidna)
1. Spiralno armirana creva sa tvrdim
PVC-om TANKOZIDNA
Karakteristike:
2. Spiralno armirana creva sa tvrdim
PVC-om DEBELOZIDNA
Karakteristike:
- Armirana tvrdim PVC-om koji prima
opterećenja i drži presek
- Dobra savitljivost na temperaturama
od -10°C do +60°C
- Dobra otpornost na abraziju
- Postojanost prema velikom broju
hemikalija što omogućava široku primenu
- Samogasiva prema JUS.GS.659
- Prvenstveno se koriste kao usisna creva
(razne vrste aspiracija)
- Sva creva poseduju odgovarajuće ateste
(atoksičnost, pritisci)
- Creva se odlikuju malom masom i ne
gube presek prilikom savijanja
- Armirana tvrdim PVC-om koji prima
opterećenja i drži presek
- Dobra savitljivost na temperaturama
od -10°C do +60°C
- Dobra otpornost na abraziju
- Postojanost prema velikom broju
hemikalija što omogućava široku primenu
- Samogasiva prema JUS.GS.659
- Koriste se kao usisno-potisna creva
- Sva creva poseduju odgovarajuće ateste
(atoksičnost, pritisci)
- Unutrašnja i spoljašnja površina creva je
glatka i ne gubi presek prilikom savijanja
Podaci o tehničkim karakteristikama
Gustina
Tvrdoća
Izduženje do prekida
Zatezna čvrstoća do prekida
g/cm3
ShD
%
N/mm
PVC creva - pneumatska
Dimenzije
Minimalni radujus
Ø (mm)
savijanja (mm)
3x6
30
4x6
40
8 x 12
50
10 x 14
60
14,5 x 24,5
150
16 x 20
100
16 x 21
100
16 x 26
150
19 x 24
100
PVC creva - heliflex
Dimenzije
Ø (mm)
16
20
25
30
32
35
40
50
60
INDUSTRIJSKA FLEKSIBILNA CREVA
1,225
75
300
18
m/kotur
50
50
50
50
50
50
50
50
50
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
Download

PVC creva_web