EJEKTORSKA PUMPA
Opis proizvoda:
Ejektori, injektori, mlazne pumpe su
uređaji koji uz pomoć energije jednog
radnog fluida - pogonski fluid, usisavaju,
mešaju se sa njim i potiskuju drugi radni
(usisavani) fluid tačno određenim,
projektnim zadatkom zadatim pritiskom.
Pogonski fluid koji se koristi za rad
ejektora - injektora može biti gas, para ili
tečnost ili emulzije odnosno suspenzije.
Gonjeni fluid može biti gas, para ili tečnost
odnosno njihove emulzije ili suspenzije.
Ejektori mogu da rade u svim mogućim
kombinacijama pogonskih i gonjenih
fluida.
U zavisnosti od namene , kao i vrste fluida
materijali od kojih su izrađeni ejektori
mogu biti: PVC, PP, PVDF.
Dimenzije: DN15-DN80.
Montaža im je jednostavna i brza, a s
obzirom da nemaju pokretne delove ne
zahtevaju održavanje, a vek trajanja im je
vrlo dug.
Tip 1
Dimenzije
Nominalni prečnik DN
Prečnik d
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Max. protok mešavine
Tip 2
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg/h
a
b
c
a
b
c
a
b
c
TKB 1
15
20
150
45
27
208
74
100
156
48
90
500
Termoelektrana Svilajnac
Ejektorska pumpa sa regulacionim
ventilima i meračima protoka.
Tip 3
TKB 2
20
25
190
55
33
254
87
115
196
58
100
1200
TKB 3
25
32
220
65
39
290
100
130
226
68
100
2000
OSTALE PUMPE
TKB 4
32
40
280
80
49
362
121
150
286
83
115
3500
TKB 5
40
50
385
100
60
481
148
180
391
103
125
6000
TKB 6
50
63
480
115
72
598
174
210
486
118
145
12000
TKB 7
65
75
570
135
84
680
190
215
576
138
165
25000
TKB 8
80
90
650
160
99
782
226
245
660
165
185
50000
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
Download

Ejektorska pumpa e