4001 KRANJ – Hrastje 52 a, p.p. 111, Slovenija, tel.: +386 4 23 71 300; fax: +386 4 23 71 303
E-mail: [email protected] Internet: http://www.agromehanika.si
Nošeni traktorski pršilniki
tip AGP 100, AGP 200,
AGP 330 in AGP 440
Nošeni traktorski raspršivaÊi
tip AGP 100, AGP 200,
AGP 330 i AGP 440
Družina nošenih traktorskih pršilnikov je namenjena za zašËito
sadovnjakov in vinogradov pred boleznimi in škodljivci. Stroj s
svojo konstrukcijo omogoËa optimalno porabo energije in
škropiv, ki jih enakomerno nanesemo na rastline, katere želimo
zašËititi. Sestavni elementi pršilnika so izdelani na osnovi dolgoletnih izkušenj in v duhu vzdržljivosti in enostavnosti pri upravljanju stroja. Z ustrezno postavitvijo posameznih sklopov (dodatna oprema glede na zahtevnost kupca) pršilnike opremimo za
manj zahtevne kupce, kakor tudi najzahtevnejše uporabnike.
Nastavitev koliËine in hitrosti izstopnega zraka, usmernik zraka,
natanËna nastavitev tlaka, vzdržljiva Ërpalka ter keramiËni šobni
vložki najboljšega proizvajalca omogoËajo uporabniku
najboljšo osnovo za zašËito vinograda ali sadovnjaka.
Porodica nošenih traktorskih raspršivaËa je namjenjena za
zaštitu vinograda i voÊnjaka pred nametnicima. Stroj sa
svojom konstrukcijom omoguËava optimalno potrošnju
energije i zaštitnih sredstava koje jednakomjerno nanesemo
na biljku koju æelimo zaštiti. Sastavni elementi raspršivaËa su
izraženi na osnovu dugogodišnjih iskustva u duhu izdržljivosti
i jednostavnosti kod upravljanja stroja. Za sigurno postavljanje
pojedinaËnih sklopova (dodatna oprema od strane kupca)
raspršivaË opremimo po želji kupca. Nastavak koliËine i
brzine izlaznog zraka, usmjerivaË zraka, precizni nastavak
tlaka, izdržljiva pumpa, te keramiËki dizni uloški najboljeg
proizvoaËa, omoguËavaju koristniku najbolji uspjeh kod
zaštite vinograda i voÊa.
TehniËni podatki pršilnikov
AGP 100, AGP 200, AGP 330 in AGP 440
TehniËki podaci raspršivaËa
AGP 100, AGP 200, AGP 330 i AGP 440
Prostornina rezervoarja
100, 200, 300 ali 400 l
VeliËina rezervara
100, 200, 300 ili 400 l
»rpalka
BM 65/30; 65 l/min, 30 bar
Pumpa
BM 65/30; 65 l/min, 30 bar
Regulator tlaka
PR-1F
Regulator pritiska
PR-1F
Ventilator, zvezno nastavljiv
Ø 585; koliËina zraka od
12000 - 32000 m/h
Ø 825; koliËina zraka od
16000 - 48000 m/h
Ventilator, povezano nastavljiv Ø 585; koliËina zraka od
12000 - 32000 m/h
Ø 825; koliËina zraka od
16000 - 48000 m/h
Izstopna hitrost zraka
12 - 32 m/s
Izlazna brzina zraka
12 - 32 m/s
Vrtilna hitrost ventilatorja
1400 oz. 1800 o/min
Brzina okretaja ventilatora
1400 odnosno 1800 o/min
Šobni nosilci
membranski dvojni
NosaËi diza
membrane dvojne
Šobni vložki
LECHLER
Uložak dize
LECHLER
Mešanje v sodu
ejektorska šoba
Mješanje u posudi
ejektorska diza
Filtriranje
nalivalno cedilo, sesalni filter,
tlaËni filter
Filtriranje
cjedilo kod toËenja,
usisni filter, tlaËni filter
Priklop na traktor
standardno tritoËk.
vpetje I. kat.
PrikljuËivanje na traktor
standardno tritoËk.
sistem I. kat.
Dovoljeno število vrtljajev
max. 540 o/min
Dozvoljen broj obrtaja
max. 540 o/min
Pogon
preko kardanske gredi
Pogon
preko kardana
AGP 100
AGP 200
AGP 330
AGP 440
širina / širina (cm)
95
102
115
120
višina / visina (cm)
106
116
122
127
dolžina / dužina (cm)
78
109
130
133
masa / masa (kg)
105
120
160
166
Dodatna oprema
• usmernik zraka
• Ërpalka PA 908
• regulator PR-6F
• dodatni razvodni ventili
• palica za visoko škropljenje
• cinkana izvedba ogrodja
• izpiranje v cedilu ...
• nastavitev šob po višini ...
• usmjerivaË zraka
• pumpa PA 908
• regulator PR-6F
• dodatni razvodni ventil
• palica za visoko prskanje
• cinkana orua
• ispiranje u cjedilo
• nastavak diza po visini
Navedeni opisi in ilustracije so zgolj informativni in niso obvezujoËi in se lahko spreminjajo ali dopolnjujejo brez predhodnega opozorila.
Navedeni opisi i ilustracije su informativni i nisu obavezni, mogu se mijenjati ili dopuniti bez predhodnog upozorenja.
Lastna prodajno-servisna mreža
Sopstvena prodajno-servisna služba
PSC Kranj
Hrastje 52 a, Kranj, tel. N.C.: 04 / 23 71 300
Prodaja rezervnih delov: 04 / 23 71 332
Prodaja kmetijske mehanizacije: 04 / 23 71 343
PSC Maribor - Primorska 9, Maribor, tel.: 02 / 331 89 80, 331 88 61
Blagovni center Murska Sobota
Plese 1, Murska Sobota, tel.: 02 / 531 18 03, 531 18 04
PSC Brežice - Bratov Cerjakov 24, tel.: 07 / 499 34 85
Agromehanika Bjelovar
Krste Frankopana 64, Bjelovar, tel.: +385 43 217 100, fax: 217 103
Distributer:
Download

Nošeni traktorski pršilniki Nošeni traktorski raspršivaйi