TEFLON - PTFE
BEZ DODATKA
Opis proizvoda:
Politetrafluoretilen - PTFE, poznatiji pod
imenon teflon, je termoplastični materijal
koji ima široku primenu, pogotovo u
područjima gde nije potrebna velika
mehanička otpornost, a zahteva se
upotreba materijala koji u sebi ne sadrži
dodatne komponente.
Primena:
Zbog svoje inertnosti, otpornosti na visoke
temperature i izolacionim osobinama,
PTFE se najčešće koristi u hemijskoj,
petrohemijskoj, farmaceutskoj i elektro
industriji.
Karakteristike:
- nizak koeficijent trenja
- izuzetno dobra hemijska otpornost
- površina materijala nije lepljiva
- dobre dielektrične osobine
Podaci o mehaničkim karakteristikama
Gustina
Zatezna čvrstoća
Izduženje do prekida
Čvrstoća na pritisku pri 1% deformacije
Dinamički koeficijent trenja
g/cm3
N/mm2
%
N/mm2
Ekstrudirani
≥ 20
≥ 200
-
Podaci o termičkim karakteristikama
Područje temperaturne primene
C°
Podaci o električnim karakteristikama
Dielektrička snaga
kV/mm
Ekstrudirani
Ekstrudirani
> 40
INŽENJERSKI TERMOPLASTIČNI MATERIJALI (TEHNIČKA PLASTIKA) - POLUPROIZVODI
2,14 - 2,18
4 -5
0,06
-200 / +260
Presovani
≥ 24
≥ 250
Presovani
Presovani
> 40
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
TEFLON - PTFE
SA DODACIMA
Pored čistog teflona, radi zadovoljavanja
posebnih potreba u primeni, PTFE se
proizvodi i sa dodatkom različitih punioca.
Najčešće vrste teflona sa dodacima su:
PTFE sa dodatkom 15% stakla i
PTFE sa dodatkom 25% stakla
PTFE sa dodatkom 25% karbona i
PTFE sa dodatkom 25% karbongrafita
Dodavanjem stakla, veoma nizak
dinamički koeficijent trenja PTFE-a se
neznatno povećava, ali otpornost
materijala na habanje i pritisak postaje
mnogo veća. PTFE sa dodatkom stakla ima
dobru hemijsku otpornost (izuzev
otpornosti na alkale i hlorovodoničnu
kiselinu). PTFE sa staklom se koristi kao
konstrukcioni materijal. Najčešća primena
je kod proizvodnje ležišta ventila,
zaptivača, ležajeva i slično.
PTFE sa dodatkom 60% bronze
Bronza povećava kompresivnu otpornost i
daje dobru temperaturnu provodljivost
materijala. Od ove vrste teflona se
proizvode ležajevi koji se ne podmazuju.
Linearni koeficijent toplotnog širenja
D-tvrdoća po Shore-u
Zatezna čvrstoća
PTFE sa dodatkom 15% grafita
Teflon sa izuzetnom termičkom i
električnom konduktivnošću i veoma
niskim dinamičkim koeficijentom trenja.
PTFE sa dodatkom 15% grafita je odličan
za proizvodnju antistik mehaničkih
zaprivki I kliznih ležajeva.
PTFE+15%
staklo
PTFE+25%
staklo
PTFE+15%
grafit
PTFE+25% PTFE+25% PTFE+60%
karbon
karbongrafit
bronza
g/cm3
2,19-2,22
2,23-2,25
2,10-2,15
2,05-2,11
2,05-2,11
3,08-3,90
1/°C x 10-5
11-13
7,5-11
12-13
12-13
10-12
8-9
-
60-65
62-67
55-60
60-65
62-67
65-70
N/mm2
17-24
14-21
15-20
15-20
14-18
17-23
6-7
8-9
6,5-7,5
7-9
7-9
10-11
Podaci o tehničkim karakteristikama
Gustina
Karbon je jedan o najboljih punioca, koji
povećava
termičku
konduktivnost,
otpornost na deformacije i hemijsku
otpornost. PTFE sa dodatkom 25%
karbongrafita sadrži 22% karbona i 3%
grafita. Ova vrska materijala se koristi u
proizvodnji ležišta za ventile, pokretnih
prstenova i ostalih dinamičkih zaptivača za
kompresore, pumpe itd.
Čvrstoća na pritisak pri 1% deformacije N/mm2
Produženje do prekida
%
250-300
230-270
170-250
150-200
70-120
100-160
Dinamički koeficijent trenja
-
0,12
0,13
0,07
0,13
0,11
0,13
INŽENJERSKI TERMOPLASTIČNI MATERIJALI (TEHNIČKA PLASTIKA) - POLUPROIZVODI
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
PTFE ekstrudirani - štapovi
Tolerancija
Prečnik
Dužina
Ø (mm)
prečnik Ø
(mm)
(mm)
+0,3 do 0
1000
Ø3
+0,3 do 0
1000
Ø4
+0,3 do 0
1000
Ø5
+0,4 do 0
1000
Ø6
+0,4 do 0
1000
Ø8
+0,4 do 0
1000
Ø9
+0,4 do 0
1000
Ø 10
+0,8 do 0
1000
Ø 11
+0,8 do 0
1000
Ø 12
+0,8 do 0
1000
Ø 13
+0,8 do 0
1000
Ø 14
+0,8 do 0
1000
Ø 15
+0,8 do 0
1000
Ø 16
+0,8 do 0
1000
Ø 17
+0,8 do 0
1000
Ø 18
+0,8 do 0
1000
Ø 19
+0,8 do 0
1000
Ø 20
+1,2 do 0
1000
Ø 22
+1,2 do 0
1000
Ø 23
+1,2 do 0
1000
Ø 26
+1,2 do 0
1000
Ø 28
+1,6 do 0
1000
Ø 30
+1,6 do 0
1000
Ø 32
+1,6 do 0
1000
Ø 35
+2,0 do 0
1000
Ø 38
+2,0 do 0
1000
Ø 40
+2,0 do 0
1000
Ø 45
+2,0 do 0
1000
Ø 50
+2,6 do 0
1000
Ø 55
+2,6 do 0
1000
Ø 60
+2,8 do 0
1000
Ø 65
+2,8 do 0
1000
Ø 70
+3,2 do 0
1000
Ø 75
+3,2 do 0
1000
Ø 80
+3,2 do 0
1000
Ø 85
+3,6 do 0
1000
Ø 90
+3,6 do 0
1000
Ø 95
+4,0 do 0
1000
Ø 100
+4,0 do 0
1000
Ø 110
+4,0 do 0
1000
Ø 115
PTFE
bez dodatka
Kg/m
0,02
0,03
0,04
0,06
0,11
0,14
0,17
0,21
0,25
0,29
0,34
0,39
0,44
0,50
0,56
0,62
0,69
0,84
0,91
1,17
1,35
1,55
1,77
2,12
2,36
2,76
3,50
4,32
5,22
6,22
7,30
8,46
9,71
11,05
12,48
13,99
15,59
17,27
20,90
22,84
PTFE+25%
staklo
Kg/m
0,02
0,03
0,04
0,06
0,11
0,14
0,18
0,21
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,51
0,57
0,64
0,71
0,85
0,93
1,19
1,38
1,59
1,81
2,16
2,42
2,83
3,58
4,42
5,34
6,36
7,46
8,65
9,94
11,30
12,76
14,31
15,94
17,66
21,37
23,36
PTFE+15%
grafit
Kg/m
0,02
0,03
0,04
0,06
0,11
0,14
0,17
0,20
0,25
0,29
0,33
0,38
0,43
0,49
0,55
0,61
0,68
0,82
0,89
1,14
1,32
1,52
1,73
2,07
2,31
2,70
3,42
4,22
5,11
6,08
7,13
8,27
9,49
11,80
12,19
13,67
15,23
16,88
20,42
22,32
PTFE+25%
karbon
Kg/m
PTFE+25%
karbongrafit
Kg/m
PTFE+60%
bronza
Kg/m
0,01
0,03
0,04
0,06
0,11
0,13
0,17
0,20
0,24
0,28
0,32
0,37
0,42
0,48
0,54
0,60
0,66
0,80
0,88
1,12
1,30
1,49
1,70
2,03
2,27
2,65
3,35
4,14
5,01
5,96
7,00
8,12
9,32
10,60
11,97
13,42
14,95
16,56
20,04
21,91
0,01
0,03
0,04
0,06
0,11
0,13
0,17
0,20
0,24
0,28
0,32
0,37
0,42
0,48
0,54
0,60
0,66
0,80
0,88
1,12
1,30
1,49
1,70
2,03
2,27
2,65
3,35
4,14
5,01
5,96
7,00
8,12
9,32
10,60
11,97
13,42
14,95
16,56
20,04
21,91
0,03
0,05
0,08
0,11
0,20
0,25
0,31
0,37
0,44
0,52
0,60
0,69
0,78
0,88
0,99
1,11
1,22
1,48
1,62
2,07
2,40
2,76
3,13
3,75
4,42
4,90
6,20
7,65
9,26
11,02
12,93
15,00
17,22
19,59
22,12
24,80
27,63
30,62
37,04
40,49
INŽENJERSKI TERMOPLASTIČNI MATERIJALI (TEHNIČKA PLASTIKA) - POLUPROIZVODI
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
PTFE presovani štapovi - tuljci
Dužina
Tolerancija
Prečnik
(mm)
Ø (mm)
prečnik
Ø (mm)
+5,0 do 0
250
Ø 120
+5,0 do 0
250
Ø 130
+5,0 do 0
250
Ø 140
+5,0 do 0
250
Ø 150
+5,0 do 0
250
Ø 160
+7,0 do 0
250
Ø 180
+6,0 do 0
250
Ø 200
+6,0 do 0
250
Ø 220
+6,0 do 0
250
Ø 250
+6,0 do 0
250
Ø 300
PTFE bez dodatka - folije
Tolerancija
Dimenzija
debljine (mm)
(mm)
+0,005 do 0
0,025 x 1300
+0,01 do 0
0,05 x 1000
+0,01 do 0
0,10 x 1000
+0,02 do 0
0,15 x 1000
+0,02 do 0
0,20 x 1000
+0,02 do 0
0,25 x 1000
+0,02 do 0
0,3 x 1000
+0,03 do 0
0,4 x 1000
+0,03 do 0
0,5 x 1000
+0,04 do 0
0,6 x 1000
+0,04 do 0
0,8 x 1000
+0,05 do 0
1 x 1000
+0,10 do 0
1,5 x 1000
+0,20 do 0
2 x 1000
+0,30 do 0
2,5 x 1000
+0,30 do 0
3 x 1000
+0,40 do 0
4 x 1000
+0,50 do 0
5 x 1000
+0,60 do 0
6 x 1000
Kg/m2
0,71
0,11
0,22
0,33
0,44
0,62
0,66
0,88
1,21
1,45
1,80
2,30
3,30
4,50
5,70
7,30
9,90
12,6
14,9
Napomena: Tolerancija širine je od +20 do 0 mm.
Dužina folije po zahtevu kupca.
PTFE
bez dodatka
Kg/kom
6,22
7,30
8,46
9,72
11,05
14,00
17,27
20,90
27,00
38,86
PTFE+25%
staklo
Kg/kom
6,36
7,46
8,65
9,94
11,31
14,30
17,66
21,37
27,60
39,74
PTFE bez dodatka - ploče
Debljina
Tolerancija
(mm)
debljine (mm)
+0,03 do 0
0,5
+0,04 do 0
0,8
+0,05 do 0
0,1
+0,10 do 0
1,5
+0,20 do 0
2
+0,25 do 0
2,5
+0,30 do 0
3
+0,40 do 0
4
+0,50 do 0
5
+0,60 do 0
6
+1,20 do 0
8
+1,20 do 0
10
+2,00 do 0
12
+2,00 do 0
15
+2,00 do 0
20
+2,00 do 0
25
+3,00 do 0
30
+3,00 do 0
40
+3,00 do 0
50
+3,00 do 0
60
+3,00 do 0
70
+3,00 do 0
80
+5,00 do 0
90
+5,00 do 0
100
PTFE+15%
grafit
Kg/kom
6,08
7,13
8,27
9,49
10,80
13,67
16,90
20,42
26,37
38,00
Kg/m2
600 x 600
0,44
0,70
0,87
1,30
1,74
2,18
1,62
3,48
4,36
5,23
6,70
8,70
10,45
13,07
17,42
21,78
26,14
34,85
43,56
52,27
60,98
69,70
78,40
87,12
PTFE+25%
karbon
Kg/kom
5,96
7,00
8,11
9,32
10,60
13,42
16,56
20,04
25,88
37,27
PTFE+25%
karbongrafit
Kg/kom
5,96
7,00
8,11
9,32
10,60
13,42
16,56
20,04
25,88
37,27
PTFE+60%
bronza
Kg/kom
11,02
13,94
15,00
17,22
19,60
24,80
30,62
37,05
47,84
68,89
Kg/m2
1000 x 1000
1,40
2,30
2,60
3,30
4,50
5,70
7,30
9,90
12,60
14,90
19,90
24,10
29,65
36,10
49,60
60,50
72,60
96,80
121,0
145,0
169,4
193,6
217,8
242,0
Kg/m2
1200 x 1200
1,73
2,79
3,70
5,23
7,40
8,70
10,50
13,82
17,50
20,72
27,20
34,50
40,80
52,58
70,66
86,70
104,0
138,0
173,0
190,0
221,8
278,8
313,7
348,5
Kg/m2
1500 x 1500
2,72
4,36
5,44
8,16
10,89
13,60
16,33
21,78
27,22
32,67
43,56
54,45
65,34
81,67
108,90
136,12
163,35
217,80
272,25
326,70
381,15
435,60
490,05
544,50
INŽENJERSKI TERMOPLASTIČNI MATERIJALI (TEHNIČKA PLASTIKA) - POLUPROIZVODI
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
PTFE Bez dodatka - livene cevnice
Spoljašnji prečnik
Ø (mm) OD
40
42
45
50
55
60
65
70
72
75
80
85
90
93
95
100
105
108
110
115
120
127
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
270
275
280
285
290
300
305
315
320
Tolerancija prečnika
Ø (mm) OD / ID
+3 do 0 / 0 do -3
+6 do 0 / 0 do -6
+8 do 0 / 0 do -8
+10 do 0 / 0 do -8
Unutrašnji prečnik
Ø (mm) ID
15-20-25
20-25
15-20-25-30
15-20-25-30-35
15-20-25-28-30-35-38-40
15-20-25-28-30-35-40-45
15-20-25-30-35-38-40-45-50
15-20-25-28-30-35-38-40-45-50-55
15-20-25-28-30-35-40-50-55-60
15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65
15-20-25-30-35-38-40-45-50-55-60-65
20-25-30-35-38-40-45-50-55-60-65-70
15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75
15-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80
15-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85
20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90
20-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95
30-45-50-55-60-65-75-90-95
20-25-30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100
30-40-45-50-55-60-65-70-7580-85-90-95-100-105
20-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110
25-35-45-50-55-60-70-75-80-85-90-95-100-105-110-115
50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110-115-120
30-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110-115-120
35-40-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110-115-120-125-130
60-80-85-90-95-100-105-110-115-120-125-130-135
30-35-40-45-50-60-70-75-80-85-90-95-100-105-110-115-120-125-130-135-140
30-38-60-70-80-90-95-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145
35-40-50-60-70-80-90-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150
45-55-70-80-90-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155
45-60-70-80-90-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160
65-70-80-90-100-105-110-115-120-125-130--135-140-145-150-155-160-165
80-90-95-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165
65-75-80-90-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170
80-90-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170-175
80-90-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170-175-180
90-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170-175-180-185
80-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170-180-185-190
60-70-85-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170-180-185-190-195-200
90-95-100-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170-175-180-185-190-195-200
100-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170-180-185-190-195-200-205-210
80-100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170-180-185-190-195-200-205-210-215
100-110-120-130-135-140-145-150-155-160-165-170-180-185-190-195-200-205-210-215
100-105-110-120-130-135-140-145-150-155-160-165-170-180-185-190-200-205-210-220
85-100-110-120-130-140-145-150-155-160-165-170-180-185-190-200-205-210-215-220-230
175-180-200-210-215-220-235
90-100-110-120-125-130-140-150-155-160-165-170-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225-230-235
240-245
100-110-120-130-140-150-160-165-170-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-230-240-245
100-110-120-130-140-150-160-165-170-180-185-190-195-200-205-210-215-220-230-240-250-260
150-180-185-195-200-205-210-215-220-230-240-250-260
100-110-120-130-140-150-160-170-180-185-190-195-200-205-210-215-220-230-235-240-250-255-260-270
245-260-270
85-100-110-120-130-140-150-160-170-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-230-235-240-245-250-255-260-270
100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-205-210-215-220-230-240-245-245-250-260-270-280-290
270-275-280-290
100-140-150-180-185-190-195-200-205-210-215-220-230-235-240-250-255-260-270-280-285-290-295
150-260-270-280-295-305-310
Napomena: Maksimalna dužina cevnica prečnika Ø (mm) od 40 do 350 je 300 mm. Maksimalna dužina cevnica prečnika Ø (mm) od 360 do 1300 je 100 mm.
Tolerancija dužine je od +15 do 0.
INŽENJERSKI TERMOPLASTIČNI MATERIJALI (TEHNIČKA PLASTIKA) - POLUPROIZVODI
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
PTFE Bez dodatka - livene cevnice
Spoljašnji prečnik
Ø (mm) OD
325
330
340
350
360
370
390
400
415
420
430
445
460
470
480
490
500
510
525
540
565
580
590
605
620
630
640
650
660
680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1000
1025
1050
1075
1100
1125
1150
1175
1200
1225
1250
1275
1300
Tolerancija prečnika
Ø (mm) OD / ID
+10 do 0 / 0 do -8
+12 do 0 / 0 do -10
+15 do 0 / 0 do -12
+17 do 0 / 0 do -14
+20 do 0 / 0 do -16
Unutrašnji prečnik
Ø (mm) ID
250-260
100-150-200-205-210-215-220-230-240-245-250-260-270-275-280-285-295-300-305-310-315
100-120-140-150-200-220-240-250-260-270-275-280-295-300-305-310-315-320-325
100-150-180-200-205-210-215-220-230-240-250-260-270-285-290-295-300-310-320-325-335-340
200-250-255-270-295-300-305-310-320-330-335-340-345
200-250-255-290-300-310-315-320-325-330-335-340-345-355
250-255-295-300-310-320-330-340-350-355-365-370-375
220-250-280-300-310-320-330-335-340-355-365-375-385
240-295-300-310-320-325-330-340-355-365-375-385-390-400
355-400-410
270-275-300-310-320-330-340-355-365-375-390-395-400-410-420
270-275-280-315-325-365-370-375-390-400-410-420-435
335-385-395-400-410-420-435-440-445
385-410-420-440-455
310-340-365-395-400-420
365-400-440-450-455-460-470
150-350-400-410-420-440-445-450-455-460-470
350-400-410-420-440-445-450-455-460-470-485-500
420-445-450-470-485-490-500
400-445-455-460-470-490-500-510-525
420-470-500-525-540
350-445-450-510-525-550
570
470-500-510-540-550-570-590
470-485-510-525-550-570
600
570-590-600-630
455-595
630-645
590-600-630-645-665
550-645-665-685
570-630-665-685-705
630-665-685-705-725
645-705-725
685-700-705-750-765
705-725-750-765
750-765-790-805
765-790-805-825
790-805-825-850
790-805-825-850
825-850-865-880
860-880-900
860-880-900-920
900-920-940
920-940-960
940-960-980
960-980-1000
960-980-1000-1020
980-1000-1020-1040
1000-1020-1040-1060-1080
1020-1040-1060-1080-1100
1060-1080-1100-1120
1080-1100-1120-1145
1120-1145-1170
1145-1170-1195
1170-1195-1220
1195-1220-1245
1220-1245-1270
Napomena: Maksimalna dužina cevnica prečnika Ø (mm) od 40 do 350 je 300 mm. Maksimalna dužina cevnica prečnika Ø (mm) od 360 do 1300 je 100 mm.
Tolerancija dužine je od +15 do 0.
INŽENJERSKI TERMOPLASTIČNI MATERIJALI (TEHNIČKA PLASTIKA) - POLUPROIZVODI
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
PTFE ekstrudirane cevnice
Spoljašnji prečnik Tolerancija prečnika Unutrašnji prečnik
Ø (mm) OD
Ø (mm) OD / ID
Ø (mm) ID
11
11,4
11,5
13,1
13,3
13,3
15,2
16,8
17
18
19,8
20,3
20,5
21
22,2
22,5
23
25
25,5
25,6
26
26,3
30
30,4
30,5
31
31
31,5
35,2
35,5
35,5
35,8
36,5
36,2
36,2
36,5
40,5
40,6
40,8
41
41
41,5
44,8
45,8
46
46
46,2
46,3
46,5
46,5
50,8
51
51
51,2
51,5
51,5
54,8
55,3
55,4
+1 do 0 / 0 do -1
+1,5 do 0 / 0 do -1,5
+2 do 0 / 0 do -2
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
7,5
8,5
9
8,5
10,5
12,5
9,5
9,5
13,5
10,5
12,5
15,5
15
13,5
17,5
8,5
13,5
20,5
19,3
8,5
18
18,5
14,5
19,3
19,5
23,3
14
29,3
25,3
25,5
23,5
28,8
13,5
18
24
23,8
29
33,5
28,5
19,5
29
24,5
24
24
33,5
23,5
24
34
39,5
18,8
28,5
42,2
33,5
23,5
PTFE
bez dodatka
PTFE+25%
staklo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PTFE+25%
karbongrafit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PTFE+25%
karbon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Napomena: Dužina štapova je 1000 i 2000 mm. Tolerancija dužine je od +20 do 0.
INŽENJERSKI TERMOPLASTIČNI MATERIJALI (TEHNIČKA PLASTIKA) - POLUPROIZVODI
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
PTFE ekstrudirane cevnice
Spoljašnji prečnik Tolerancija prečnika Unutrašnji prečnik
Ø (mm) OD
Ø (mm) OD / ID
Ø (mm) ID
55,7
56,5
56,5
56,5
57
57
60,8
60,8
61
62
62
64,8
66
66
66
66,5
71
72
72
72
77,2
76,8
80,4
81
81,5
81,5
87
87
91,5
92
100
+2 do 0 / 0 do -2
+3 do 0 / 0 do -3
28,5
19
38,5
43,5
39
24
43,5
48,5
39,5
29,5
34
52,2
43
49
53
29
38,5
49
53,5
58
47,4
62
63,8
48,5
57
69
63,5
67
73,5
79
80
PTFE
bez dodatka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PTFE+25%
staklo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PTFE+25%
karbon
PTFE+25%
karbongrafit
•
•
•
Napomena: Dužina štapova je 1000 i 2000 mm. Tolerancija dužine je od +20 do 0.
PTFE bez dodatka liveni štapovi - tuljci
Prečnik Ø (mm) Tolerancija Dužina(mm)
Ø (mm)
+4 do 0
300
100
+5 do 0
300
110
+5 do 0
300
120
+5 do 0
300
130
+5 do 0
300
140
+5 do 0
300
150
+6 do 0
300
200
+6 do 0
300
250
+6 do 0
300
300
Napomena: Tolerancija dužine od + 15 do 0.
INŽENJERSKI TERMOPLASTIČNI MATERIJALI (TEHNIČKA PLASTIKA) - POLUPROIZVODI
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
Download

PTFE e-mail - Tehnika KB