驱动工具
Pogoni za alate
209
209
Platzhalter
für Titel
209 I
1
Pogoni za alate
Pregled sadržaja
Sadržaj
Strana
■■Brzi put do optimalnog pogona
■■Upoređivanje pogonskih sistema
3
4
PFERD-program obuhvata pneumatske, električne i pogone na savitljivo vratilo za ručnu upotrebu brušenja, glodanja, četkanja, rezanja i
poliranja.
Mašine su prema vrstama pogona na sljedećim stranicama prikazani
prema:
■■Konstrukciji,
■■broja okretaja,
■■snazi.
Raspoređeni su prema brojevima okretaja kako slijedi:
■■Pneumatske mašine od
100.000 do 3.500 min-1
■■Električne mašine od
33.000 do 750 min-1
■■Pogoni na savitljivo vratilo od 25.000 do
0 min-1
(sa brzim pogonom 36.000 min-1).
Pneumatske mašine
Ravna brusilica
7-31
Sadržaj
Kutna brusilica
32-44
Strana
Pogoni na savitljivo vratilo
i pribor
Savitljivo vratilo
Tračna brusilica
80-91
45-47
Mašine sa višestrukim
68-79
brojem okretaja i prenosnikom
Posebni pogoni
■■Uređaj za turpijanje
■■Štift za markiranje
■■Pneumatski motor
48-50
Mašine sa višestrukim
brojem okretaja
bezstepeno podesive
Komprimirani
vazduh-pribor
51-52
Ravna brusilica
55-60
Kutna brusilica
61
Električne mašine
Valjkasti pogon
69, 71, 75
Posebni ručni dijelovi
■■Poseban ručni dio
koji je moguće oblikovati
■■Uređaji za tračno brušenje
■■Valjkasti pogon,
ravna izvedba
■■Valjkasti pogon,
kutna izvedba
87-92
Pribor za
pogone za alate
93-97
62
Lična zaštitna oprema (PSA)
Tračna brusilica
2
I 209
63-64
Zaštitne naočale,
98-99
Zaštitne rukavice,
Zaštita za sluh,
Maske za respiratornu zaštitu
Pogoni za alate
Brzi put do optimalnog pogona
Preduslov za ekonomičan rad je prije svega
odabir optimalnog alat. Nakon toga slijedi
izbor odgovarajućeg pogona.
Pri tom je potrebno obratiti pažnju na:
■■izvedbeni oblik i dužinu,
■■broj okretaja,
■■snagu,
■■prihvat alata.
Sigurnosni propisi
Naredna tabela će Vam dati pregled
nad odgovarajućim pogonima za alate
pojedinačnih kataloga.
= Molimo Vas pridržavajte se važećih
sigurnosnih propisa!
Vaš PFERD-savjetnik u prodaji kao i inženjeri
tehničkog savjetovanja kupaca Vam rado stoje
na raspolaganju za individualno rješavanje
Vaših problema pri korištenju.
Dodatan uticaj pri odabiru imaju 
■■pristupačnost mjestu obrade,
■■mobilnost i
■■raspoloživost komprimiranog vazduha ili
električne energije.
Alati
Katalog 203
Katalog 204
Katalog 205
Katalog 206
Katalog 208
Strana
Ravna brusilica
7-31
●
●
●
●
●
●
Kutna brusilica
32-44
●
●
●
●
●
●
Tračna brusilica
45-47
-
-
●
-
-
-
Ravna brusilica
55-60
●
●
●
●
●
●
Kutna brusilica
61
-
-
●
●
●
●
Valjkasti pogon
62
-
-
●
-
-
-
Tračna brusilica
63-64
-
-
●
-
-
●
Savitljivo vratilo sa
80-91
ravnim ručnim dijelom
●
●
●
●
●
●
kutnim ručnim dijelom
●
●
●
●
●
●
Uređaj za tračno brušenje
-
-
●
-
-
-
Držač alata
Valjkasti pogon
-
-
●
-
-
●
Pogoni na
savitljivo vratilo
Električni
pogoni
Pneumatski pogoni
Pogoni
Katalog 202
Odabir optimalnog pogona
Princip:
PFERD-katalozi 202 - 208 nude mnoštvo
mogućnosti da odaberete optimalno
odgovarajući rotirajući alat za Vaše zadatke obrade. Kako biste ih mogli koristiti sa najvećim
stepenom učinkovitosti, potreban Vam je
optimalno prilagođeni pogon.
+
Optimalni pogon
Pogonske mašine su posebno koncipovane za
brušenje, glodanje, četkanje, rezanje i poliranje. One pokrivaju sve relevantne raspone broja
okretaja i snage i odgovaraju najnovijim zahtjevima po pitanju ergonomičnosti i sigurnosti.
Pouzdane su i dugog vijeka trajanja.
Optimirana ekonomična primjena
Za najekonomičnije rješenje Vašeg problema
pri korištenju, izaberite uvijek mašinu koja
optimalno odgovara alatu.
209
Optimalni alat
209 I
3
Pogoni za alate
Uporedba pogonskih sistema
PFERD-program obuhvata tri vrste pogona:
Pneumatski pogoni
Električni pogoni
Pojedinačna radna mjesta, stacionarno
Područja primjene i ekonomičnost
Pojedinačna radna mjesta, mobilna primjena
Visoka performansa, štedljiva potrošnja vazduha, jaki, neosjetljivi lamelni i turbinski motori
Visoka performansa, malo habanje, dug vijek
trajanja
Ravna brusilica
Kutna brusilica
Tračna brusilica
Ravna brusilica
Kutna brusilica
Tračna brusilica
Valjkasti pogoni
Pogoni na savitljivo vratilo
Pojedinačno radno mjesto, stacionarno sa
svestranom primjenom alata
Veoma robustan, malo habanje, dug vijek
trajanja
Vrsta pogona
Posebni pogoni
Ne postoji opasnost od preopterećenja, opteretiva do prestanka rada motora
Optimalan odnos broja okretaja i snage
Dobar odnos između veličine konstrukcije i
snage
Postizanje visokih brojeva okretaja
Karakterisika mašine
Zaštita od preopterećenja, kratkotrajno se može
opteretiti četiri puta više od nominalne snage
Moguće optimalno fino podešavanje za upotrebu alata
Pri jednakom broju okretaja veća snaga u
upoređenju sa pneumatskim mašinama
Komprimirani vazduh (6,3 bara)
Veoma stabilan broj okretaja, idealan za alate
kojima je potreban konstantan broj okretaja
Ergonomija/rukovanje
Ergonomičan oblik mašine, udobnost pri
držanju
Raspon broja okretaja [min-1]
750 - 33.000
Regulisanje broja okretaja
Bezstepeno, elektronsko
Energija
1-fazna naizmjenična struja
75 - 1.000
500 - 1.530
Siguran oblik energije, bez nastanka iskrica
Sigurnost
Zaštita protiv nehotičnog ponovnog pokretanja
Jednostavna zamjena potrošnih dijelova
Održavanje
Jednostavna zamjena kontaktnih četki
Veličina i oblik konstrukcije mašine
odgovarajuća za mnoge primjene
3.500 - 100.000
Jednobrzinski broj okretaja
Ravna brusilica
Kutna brusilica
Tračna brusilica
Valjkasti pogoni
Posebni pogoni
Zaštita od preopterećenja, kratkotrajno se može
opteretiti šest puta više od nominalne snage
Moguće optimalno fino podešavanje za upotrebu alata
Visoke performanse motora, kompaktni ručni
dijelovi, visok prenos snage na alat
Pokrivanje visokih raspona broja okretaja
Lagani držači alata za
rad bez umaranja
0 - 40.000
Bezstepeno, elektronsko, alternativno preko prenosnika
1-fazna naizmjenična struja
3-fazna naizmjenična struja
Raspon snage [W]
PFERD-servis za popravke
PFERD nudi brz servis popravke i održavanja,
kako bi se vrijeme prekida rada defektne
mašine sveo na minimum. Obratite se Vašem
lokalnom mjestu prodaje PFERD-proizvoda.
Tamo ćete dobiti detaljan predračun o kojem
možete odlučiti. Ukoliko troškovi održavanja
prelaze 70 % nove vrijednosti, dodatno ćete
dobiti ponudu za novu mašinu.
4
I 209
Tehničke izmjene
Tehnička unaprijeđenja i ergonomična
poboljšanja imaju stalan uticaj na konstrukciju
i proizvodnju. Stoga zadržavamo pravo na
tehničke izmjene naših proizvoda. Kod izmjene
konstrukcijske izvedbe po pravilu još 4 godine
obezbjeđujemo rezervne dijelove.
 
Garancija
U okviru PFERD-garancije ćemo svakako nadoknaditi sve greške na pneumatskim-,
500 - 2.700
42-voltna izvedba je pogodna za zaštičenu
upotrebu
Moguće održavanje od strane tehnički verziranog osoblja
električnim i pogonima na savitljivo vratilo,
kao i na priboru, tako što ćemo, prema našem
nahođenju, bez nadoknade popraviti ili zamijeniti sve dijelove sa materijalnim nedostatkom.
Pravo na nadoknadu materijalnih nedostataka
garantujemo maksimalno 12 mjeseci, ukoliko
zakonski nisu propisani duži rokovi.
Ne vršimo nadoknadu za oštećenja nastala u
ovom vremenu uslijed neprikladnog rukovanja,
korištenja tuđih rezervnih dijelova ili održavanja
u tuđim radionicama.
209
Pneumatske mašine
209 I
5
Pneumatske mašine
Opšte informacije
Pneumatske mašine su „visokoturažisti“ među
pogonima. U odnosu na električne pogone ili
pogone na savitljiva vratila, dostižu veći broj
okretaja i raspolažu – uzimajući u obzir njihovu
malu veličinu – velilkom snagom. Robustni
i neosjetljivi lamelni i turbinski motori su
dugovječni i veoma laki za održavanje.
Područja primjene
Pneumatske mašine su veoma svestrane.
Posebno u srednjim i većim postrojenjima, koji
raspolažu pneumatičnom mrežom,
koriste se ekonomično i pouzdano u serijskoj
proizvodnji i proizvodnim linijama.
PFERD-program
PFERD nudi ravne, kutne i tračne brusilice kao
i posebne pogone. PFERD-pneumatske mašine
su tehnički usavršene i odgovaraju najnovijim
ergonomičnim saznanjima i zahtjevima. Razvijene su posebno za ekonomično korištenje
brusnih alata i alata za glodanje i pokrivaju
široki raspon broja okretaja (3.500 100.000 min-1) i snage (75 - 1.000 vati).
Kriteriji za odabir optimalno odgovarajuće pneumatske mašine
Za ekonomičan rad je prije svega potreban
odabir optimalnog alata. Nakon toga se
određuje odgovarajući pogon. Pritom je potrebno obratiti pažnju na:
1. Konstrukcijski oblik i veličinu
Svaki zadatak primjene postavlja specifične zadatke prema konstrukcijskom oblliku i veličini
pogona. Različite izvedbe nude mnoštvo
mogućnosti primjene: Odgovarajući pogon
treba da se odabere u ovisnosti od dimenzija,
pristupačnosti, vrste i učestalost korištenja.
2. Broj okretaja
Pogon je uvijek potrebno odabrati u skladu
sa preporukama u vezi sa brojem okretaja i
reznim brzinama.
Ove preporuke možete naći u
katalozima 202 - 208.
3. Snaga
Mašinska snaga je odlučujući faktor za
održavanje stabilnog broja okretaja pri
opterećenju. Opterećenje rezultuje iz materijala
koji treba da se obradi, reznog učinka alata i iz
stisnog pritiska.
4. Prihvat alata
U ovisnosti od odabranog PFERD-alata, alternativno stoje na raspolaganju različiti prijemi
za alate, kao npr. stezna kliješta i navojna vretena. Svakoj mašini su dodjeljena odgovarajuća
stezna kliješta.
Pregled steznih kliješta i produžetaka vretena
možete naći na stranama 94-95.
 
Ovdje smo naveli najvažnije kriterije. Za daljnja
pitanja Vam stoji na raspolaganju Vaš nadležni
PFERD-savjetnik u prodaji.
Prednosti
■■Kompaktni, ergonomični konstrukcijski
oblik.
■■Mala težina.
■■Tehnički usavršen.
■■Visoka snaga u odnosu na težinu.
■■Mogućnost svestranog korištenja.
■■Fiksno određeni brojevi okretaja.
■■Ne post. opasn. od preopt., s obz. da je
opteret. do prest. rada motora.
■■Kuć. je izol. od hladn. i vibr.
■■Mala potreba za održavanjem.
■■Jednostavna za servisiranje.
■■Ekonomična.
Korištenje sa uljem ili bez
Turbinski- i pneumatski motori su označeni
sljedećim etiketama:
Korištenje samo bez
ulja.
Korištenje sa ili bez
ulja.
Korištenje samo sa
uljem.
Prednosti bezuljnog komp.vazd.
■■Štiti čovjeka i okolinu i stoga je prilagođen
radnom mjestu.
■■Smanjuje pogonske troškove, jer se armature
i ulja mogu izostaviti.
■■Sprječava uljni talog na izratku.
Preporuke i preduslovi za ekonomičan rad pneumatskih mašina.
1. Pritisak vazduha
Vazdušni pritisak za rad mašine mora iznositi
6 - 6,3 bara. Potrebno je stalno obezb. dov.
količinu vazduha. Prejak pritisak dovodi do
prijevremenog i prevelikog habanja.
4. Podmazivanje uljanom maglom
Dovoljno podmaz. uljanom maglom je od
odlučujuće važnosti za optimalno funkcionisanje, kada bude potrebno.
Spec. mazivo ulje vidi str. 97
2. Potreba za vazduhom
Svi podaci u ovom kat. se odnose na potrošnju
vazduha u m³ po minuti [m³/min]. Ovaj podatak se odnosi na volumen vazduha koji se
ponovo na atm. pritisku nalazi u opuštenom
stanju. Ukoliko nije drugačije navedeno, ovi
podaci o potrošnji se odnose na pritisak od 6
bara i navode najveću potr. vazd. On se kod
nepodešenih pneum. maš. namješta u praz.
hodu. Pneum. maš. sa regulacijiom centrifugalne sile imaju najveću potrošnju vazduha pod
punim opterećenjem.
5. Pneumatske mašine za rad bez
podmazivanja uljem
Mašine koje su označene kao takve je moguće
koristiti bez podmazivanja uljanom maglom.
Mašine koje je moguće koristiti sa ili bez ulja
imaju neznatno smanjeni br. okret. i perf.
ukoliko se koriste bez ulja.
3. Broj okretaja
Podaci o broju okretaja navode se u okretajima
u minuti [min-1] i odnose se na broj okretaja
u praznom hodu pri pritisku od 6 bara. Kod
nereg. pogona pod punim opterećenjem
leži broj okretaja kod ca. 50 %,kod onih sa
regulisanom centrif. silom pogona pod punim
opt. oko 80 do 90 % broja okretaja u praznom
hodu.
I 209
10. Nivo buke
Iako je buka praznog hoda pneum.
maš. relativno mala, preporučuje se
stalno nošenje zaštite za sluh, s obzirom da pri
radu procesna buka leži preko 85db (A).
Zaštita za sluh v. stranu 99.
6. Jedinica za održavanje
Preporučuje se predspajanje kompl. jed.
za održavanje, koja se sastoji od filtera za
prljavštinu, smanjivača pritiska i podmazivača.
Pritom jed. za održ. ne bi trebala biti postavljena na udaljenosti većoj od oko 5 m od mašine.
Veličina pora filterskog uloška bi trebala
iznositi 3 - 5 μm. Pri velikoj vlažnosti vazduha
pneum. uređ. ne bi trebali raditi bez ulja.
11. Vibracije
PFERD-pneum. maš. odgovaraju propisima
EU smjernice o mašinama u vezi sa vibracijom
mašina koje se drže u ruci odn. koje se vode
rukom. Ovo se postiže pomoću:
■■egzaktne koncentričnosti,
■■međuslojeva koji apsorbuju vibracije,
■■kućišta koje izoluje vibracije.
Zaštitne rukavice vidi stranu 99.
7. Fini filter
Za brzohodne pneum. maš. (od ca. 40.000 min-1)
preporučuje se korištenje finog filtera umjesto
običnog odvajača nečistoća.
12. Održavanje i sigurnost
Preporučujemo
■■održavanje pogona u redovnim vrem.
interv.,
■■nošenje lične zaštitne opreme vidi str. 98-99.
8. Crijevo za dovođenje vazduha
Crijevo za dovod vazd. mora imati minimalno
unutrašnji ø koji je naveden za pogone.
6
9. Armature
Dod. armat. kao što su tuljci, samoštelujuće
ventilne spojke itd. uvijek koristiti sa što je
moguće većim unutrašnjim ø. Potrebno je
koristiti samo jednu ventilnu spojku kako bi se
spriječio gubitak pritiska.
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 100.000 min-1 / snaga: 75 vati
Upotreba samo bez ulja.
PGT 1/1000
■■Za fine radove glodanja, brušenja i
graviranja.
■■Turbinski motor koristiti samo bez ulja!
■■Crijevo za dovođenje vazduha se
isproručuje zajedno.
■■Lagano, dobro nalijeganje u ruci.
■■Ležište za vreteno za preciznu
koncentričnost.
■■Može se voditi kao olovka za pisanje.
■■Odvođenje vazduha sprijeda, uklanja
strugotine u radnom polju.
160
26
28
32
10
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 1 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 1/4-5
EAN 4007220809013.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
653449
Sprijeda
Okretanje
0,17
3
351109
5
PGT 1/1000
Stezna kliješta
0,240
Stezni ključ
Grupa 1
Za dršku ø
2,34
mm
3
mm
1/8
Inch
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
7 mm
2
592885
EAN
196342 196359 196366
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 205
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4, 5, ALU PLUS
Glava ø do 3 mm
Drška ø 3 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 5 mm
Širina do 10 mm
Drška ø 3 mm
Dijamantni brusni čepovi
Glava ø do 3,5 mm
Drška ø 3 mm
Ozubljenje 1, ALU, FVK
Glava ø 3 mm
Drška ø 3 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 4 mm
Drška ø 3 mm
Molimo Vas da obratite pažnju na preporuke u vezi sa različitim reznim brzinama u
katalogu 202.
209
* Katalog 203: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i navedene maks. dimenzi
je brusnih čepova.
209 I
7
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 80.000 min-1 / snaga: 75 vati
Upotreba samo sa uljem.
1 kap u minuti
PG 1/800
PGAS 1/800
■■Za fine radove glodanja, brušenja i
graviranja.
■■Lagani, dobro nalijeganje u ruci.
■■Ležište za vreteno za preciznu
koncentričnost.
■■Može se voditi kao olovka za pisanje.
165
18,5
12,5
20
PG 1/800
■■Odvodni vazduh sprijeda, uklanja
strugotine u radnom polju.
165
18,5
12,5
PGAS 1/800
■■Odvođenje vazduha otpozadi.
■■Bezbučni rad zbog ugrađenog prigušivača
zvuka.
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje vazduha
se isporučuje zajedno.
20
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 1 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 1/4-5
EAN 4007220809013.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
176658
176689
Sprijeda
Otpozadi
Potisni
Okretni
0,17
0,18
3
3
351109
351109
5
5
PG 1/800
PGAS 1/800
Stezna kliješta
Stezni ključ
Grupa 1
Za dršku ø
2,34
mm
3
mm
1/8
Inch
EAN
196342 196359 196366
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
8 mm
ø 2,5 mm
Komada
EAN
4007220
1
1
206867
205013
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø do 3 mm
Drška ø 3 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 6 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
Poliflex®-fini brusni čepovi
Drška ø 3 mm
Veziva:
GHR
Glava ø do 4 mm 
LR i TX
Glava ø do 6 mm 
Dijamantni brusni čepovi
Glava ø do 4,5 mm
Drška ø 3 mm
Ozubljenje 1, ALU, FVK
Glava ø 3 mm
Drška ø 3 mm
Molimo Vas da obratite pažnju na
preporuke u vezi sa različitim
reznim brzinama u katalogu 202.
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. naved.
dimenzije brusnih čepova.
8
I 209
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 5,5 mm
Drška ø 3 mm
0,180
0,180
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 75.000 min-1 / snaga: 110 vati
Upotreba samo sa uljem.
1 kap u minuti
PGAS 1/750
150
■■Za fine radove glodanja, brušenja i
graviranja.
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje vazduha
se isporučuje zajedno.
■■Lagani, dobro nalijeganje u ruci.
■■Ležište za vreteno za preciznu
koncentričnost.
■■Odvođenje vazduha prema pozadi sa
prigušivačem zvuka.
■■Zaštitna kapa za vreteno se može skinuti,
kako bi bilo moguće raditi u uskim
geometrijama.
12
20
20
9,5
bez zaštitne kape za vreteno
Ukoliko je potrebno, molimo Vas da odvojeno
naručite:
■■Kompletan priključni set br. 1 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 1/4-5
EAN 4007220809013.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
507803
Otpozadi
Okretni
0,20
3
351109
5
PGAS 1/750
Stezna kliješta
0,150
Stezni ključ
Grupa 1
Za dršku ø
2,34
mm
3
mm
1/8
Inch
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
7 mm
2
592885
EAN
196342 196359 196366
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø do 3 mm
Drška ø 3 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 6 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
Poliflex®-fini brusni čepovi
Drška ø 3 mm
Veziva:
GHR
Glava ø do 4 mm 
LR i TX
Glava ø do 6 mm
Dijamantni brusni čepovi
Glava ø do 4,5 mm
Drška ø 3 mm
Ozubljenje 1, ALU, FVK
Glava ø 3 mm
Drška ø 3 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 5,5 mm
Drška ø 3 mm
Molimo Vas da obratite pažnju
na preporuke u vezi sa različitim
reznim brzinama u katalogu 202.
209
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. naved.
dimenzije brusnih čepova.
209 I
9
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 70.000 min-1 / snaga: 220 vati
Upotreba sa ili bez ulja.
1-5 kapi u minuti
PGT 3/700
■■Konstantna snaga zbog regulatora
centrifugalne sile.
■■Izolacija zvuka.
■■Crijeva za dovođenje i odvođenje vazduha
se isporučuju zajedno.
■■Visoka snaga turbine.
■■Veoma dobro nalijeganje u ruci, veoma
dobro vođenje alata.
■■Stabilno ležište vretena za visoko
opterećenje alata.
■■Takođe se mogu koristiti alati sa drškom ø
6 mm/1/4‘‘.
■■Lako za servisiranje, samo nekoliko konstrukcijskih elemenata je podložno trošenju.
165
25
40,5
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
PGT 3/700
373248
pozadi
Potisni
0,25 - 0,8
3
351116
8
Stezna kliješta
Stezni ključ
Grupa 4
Za dršku ø
3
mm
6
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
2
206836
EAN
349311 349298 349328 349304
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø do 3 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 6 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
ZY 0804
ZY 1002
ZY 1005
ZY 1303
Poliflex®-fini brusni čepovi
Drška ø 3 + 6 mm
Veziva:
GR
Glava ø do 4 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 8 mm
Širina do 12 mm
LHR
Glava ø do 10 mm
Širina do 25 mm
Dijamantni brusni čepovi
Glava ø do 4,5 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Ozubljenje 1, ALU, FVK
Glava ø 3 mm
Molimo Vas da obratite pažnju
na preporuke u vezi sa različitim
reznim brzinama u katalogu 202.
Brusni čepovi
Glava ø do 13 mm
Širina do 25 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške,
po pravilu važi ø drške 6 mm.
10 I 209
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 7 mm
Drška ø 3 + 6 mm
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks.
navedene dimenzije brusnih čepova.
0,390
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 60.000 min-1 / snaga: 110 vati
Upotreba samo sa uljem.
1 kap u minuti
PGAS 1/600
150
■■Za fine radove glodanja, brušenja i
graviranja.
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje vazduha
se isporučuju zajedno.
■■Lagani, dobro nalijeganje u ruci.
■■Ležište za vreteno za preciznu
koncentričnost.
■■Odvođenje vazduha prema pozadi sa
prigušivačem zvuka.
■■Zaštitna kapa za vreteno se može skinuti,
kako bi bilo moguće raditi u uskim
geometrijama.
12
20
20
9,5
bez zaštitne kape za vreteno
Ukoliko je potrebno, molimo Vas da odvojeno
naručite:
■■Kompletan priključni set br. 1 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 1/4-5
EAN 4007220809013.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
507780
Otpozadi
Okretanje
0,20
3
351109
5
PGAS 1/600
Stezna kliješta
0,150
Stezni ključ
Grupa 1
Za dršku ø
2,34
mm
3
mm
1/8
Inch
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
7 mm
2
592885
EAN
196342 196359 196366
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø do 3 mm
Drška ø 3 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 6 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
Poliflex®-fini brusni čepovi
Drška ø 3 mm
Veziva:
GR
Glava ø do 4 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 6 mm
LHR
Glava ø do 8 mm
Dijamantni brusni čepovi
Glava ø do 5,5 mm
Drška ø 3 mm
Ozubljenje 1, ALU, FVK
Glava ø 3 mm
Drška ø 3 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 5,5 mm
Drška ø 3 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2, 3, 5
Glava ø do 1,6 mm
209
Molimo Vas da obratite pažnju
na preporuke u vezi sa različitim
reznim brzinama u Katalogu 202.
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks.
navedene dimenzije brusnih čepova.
209 I 11
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 50.000 min-1 / snaga: 200 vati
Upotreba samo sa uljem.
3 kapi u minuti
PG 3/500 S
162
■■Visokoturažna jednoručna ravna brusilica.
■■Za lagane radove glodanja i brušenja.
■■Lagana ravna brusilica koja dobro naliježe
u ruci.
■■Prihvat za alat drška ø 3 ili 6 mm.
31
32 16,5
Ukoliko je potrebno, molimo Vas da odvojeno
naručite:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
PG 3/500 S
286326
Sprijeda
Potisni
0,45
6
351116
8
0,370
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 5
Za dršku ø
3
mm
6
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
299944 299951 299944 606032
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
7/16“
9/16“
1
1
300480
186831
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø do 3 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 8 mm
Širina do 16 mm
Drška ø 3 mm
Poliflex®-fini brusni čepovi
Drška ø 3 + 6 mm
Veziva:
GR
Glava ø do 4 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 8 mm
LHR
Glava ø do 15 mm
Dijamantni brusni čepovi
Glava ø do 7 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Ozubljenje 1, ALU, FVK
Glava ø 3 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 16 mm
Širina do 32 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2, 3, 5
Glava ø do 1,6 mm
Drška ø 3 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 10 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 8 mm
Molimo Vas da obratite pažnju
na preporuke u vezi sa različitim
reznim brzinama u katalogu 202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
12 I 209
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 44.000 min-1 / snaga: 220 vati
Upotreba samo sa uljem.
2 kapi u minuti
PG 3/440 DH
■■Crijeva za dov. i odv. vazduha se isporuč.
zajed. sa priguš.
■■Najmanja i najlag. ravna brus. ove
■■klase perfom.
■■Ergonom. izr. drške za optim. prenos
snage, poseb. u aksijaln.pravcu
■■Sigurn. vent. sa rotac. polugom (DH).
PG 3/440 DH
PGZ 3/440 SU
PGZ 3/440
188
26
16,5
31
PGZ 3/440 SU sa potporom
PGZ 3/440 bez potpore
■■Sa pojač. kuć. motora za prihv. na tokar.
stolovima i brus. maš. npr. kod unutr. bruš.
188
Na upit maš. sa elast. lež. za automatizacijsku
primjenu.
 
Ukoliko bude potreb., molimo Vas da odv.
naručite:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
PG 3/440 DH
PGZ 3/440 SU
PGZ 3/440
29
26
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
176603
348437
176580
Otpozadi
Otpozadi
Otpozadi
Okretna poluga
Okretanje
Okretanje
0,35
0,35
0,35
6
6
6
Set sa priklj.
Unutr. ø
EAN crijeva za dov.
4007220
vazd. [mm]
351116
351116
351116
8
8
8
0,340
1,420
0,450
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 6
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
212875 212851 212936 234969 212882 212868
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
11 mm
1
1
206836
206812
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
Katalog 206
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4,
5, ALU PLUS
Glava ø do 4 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 13 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
Dijamantni brusni
čepovi
Glava ø do 8 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Rezne ploče EHT
ø 30 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2,
3, 5
Glava ø do 2,3 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 16 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Drška ø 3 + 6 mm
Veziva:
GR
Glava ø do 4 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 8 mm
LHR
Glava ø do 15 mm
209
Molimo Vas da obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu 202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 10 mm
Drška ø 3 + 6 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4
Brusni tuljci
Glava ø do 13 mm
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 13
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 38.000 min-1 / snaga: 220 vati
Upotreba samo sa uljem.
2 kapi u minuti
PG 3/380 DH
155
32
16,5
31
■■Kompaktni oblik koji dobro naliježe u ruci.
■■Moguće ga je nježno voditi kao olovku za
pisanje.
■■Nisko vibraciono opterećenje za zaštitu
čovjeka, alata i mašine.
■■Sigurnosni ventil sa okretnom polugom
(DH) štiti od nehotičnog uključivanja.
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
PG 3/380 DH
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
176627
Sprijeda
Okretna poluga
0,35
6
Set sa priklj.
Unutr. ø
EAN crijeva za dov.
4007220
vazd. [mm]
351116
8
0,310
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 6
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
212875 212851 212936 234969 212882 212868
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
11 mm
1
1
206836
206812
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
Katalog 206
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4,
5, ALU PLUS
Glava ø 4 do 6 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 13 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
Dijamantni brusni
čepovi
Glava ø do 9 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Rezne ploče EHT
ø 40 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2,
3, 5
Glava ø do 2,3 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Drška ø 3 + 6 mm
Veziva:
GR
Glava ø do 6 mm
GHR i TX
Glava ø do 12 mm
LHR
Glava ø do 20 mm
Molimo Vas da obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu 202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
14 I 209
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 13 mm
Drška ø 3 + 6 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4
Brusni tuljci
Glava ø do 15 mm
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 28.000 min-1 / snaga: 370 vati
Upotreba samo sa uljem.
3-4 kapi u minuti
PG 5/280 HV
200
■■Sa prigušivačem zvuka.
■■Crijeva za dovođenje i odvođenje vazduha
se isporučuju zajedno.
■■Sigurnosni ventil sa polugom.
■■Visoka snaga.
■■Kompaktna konstrukcijska izvedba.
31
38
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
naručite odvojeno:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
176733
Otpozadi
Poluga
0,6
6
351116
8
PG 5/280 HV
0,620
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 6
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
212875 212851 212936 234969 212882 212868
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
11 mm
1
1
206836
206812
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
Katalog 206
TM-roto glodala
ozubljenje 3, 3 PLUS, 4,
5, ALU PLUS
Glava ø 4 do 8 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 16 mm
Širina do 16 mm
Drška ø 3 mm
Dijamantni brusni
čepovi
Glava ø do 13 mm
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
Ozubljenje 1, ALU, FVK
Glava ø 6 do 12 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 25 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 10 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 15 mm
LHR
Glava ø do 20 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2,
3, 5
Glava ø do 3,2 mm
Molimo Vas da obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu 202.
Brusni tuljci
Glava ø do 19 mm
CBN-brusni štiftovi
Glava ø do 16 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4
Brusni točkovi ER
ø 30 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 3-10
POLICAP®
Glava ø do 7 mm
Drška ø 3 + 6 mm
POLINOX®Brusni točkovi PNER
ø 25 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 15
209
Lepezasti brusevi
Glava ø do 20 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 25.000 min-1 / snaga: 225 vati
Upotreba samo sa uljem.
1-3 kapi u minuti
PG 3/250 S
162
■■Jednoručna ravna brusilica za lagane
radove glodanja i brušenja.
■■Konstantna snaga zbog regulatora
centrifugalne sile.
■■Lagana izvedba koja dobro naliježe u ruci
31
32 16,5
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas naručite
odvojeno:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
PG 3/250 S
286340
Sprijeda
Potisni
0,21 - 0,49
6
351116
8
0,370
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 5
Za dršku ø
3
mm
6
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
299944 299951 299944 606032
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
7/16“
9/16“
1
1
300480
186831
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 4 do 8 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
Dijamantni brusni čepovi
Glava ø do 13 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2, 3, 5
Glava ø do 4 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 25 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 10 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 20 mm
LHR
Glava ø do 25 mm
Molimo Vas da obratitet pažnju
na preporuke u vezi sa različitim
reznim brzinama u katalogu 202.
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 18 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 22 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 15 mm
Drška ø 3 + 6 mm
POLICAP®
Glava ø do 10 mm
POLINOX®-brusni točkovi PNER
ø 25 mm
Filc-čepovi
Glava ø do 6 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
16 I 209
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 25.000 min-1 / snaga: 600 vati
Upotreba samo sa uljem.
4-5 kapi u minuti
PGAS 8/250 E-HV
225
■■Sa prigušivačem zvuka.
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje vazduha
se isporučuje zajedno.
■■Elastično ležište, posebno pogodno za
korištenje sa TM-roto-glodalima, smanjuje
pucanje zubaca.
■■Nisko vibraciono opterećenje za zaštitu
čovjeka, alata i mašine.
■■Veoma visok učinak rastvaranja.
44
45
22
41
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas naručite
odvojeno:
■■Kompletan priključni set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-9
EAN 4007220809044.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
600146
Otpozadi
Poluga
0,85
6
351123
9
PGAS 8/250 E-HV
Stezna kliješta
0,860
Stezni ključ
Grupa 7
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
187074 186855 187050 187074 187067
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
9/16“
3/4“
1
1
186831
186848
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 6 do 8 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
Dijamantni brusni čepovi
Glava ø do 13 mm
Ozubljenje 1, ALU, FVK
Glava ø 8 do 12 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 25 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 10 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 20 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2, 3, 5
Glava ø do 4 mm
Molimo Vas da obratite pažnju
na preporuke u vezi sa različitim
reznim brzinama u katalogu 202.
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 18 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 22 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 15 mm
Drška ø 3 + 6 mm
POLICAP®
Glava ø do 10 mm
Filc-čepovi
Glava ø do 6 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 17
209
POLINOX®-brusni točkovi PNER
ø 25 mm
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja 23.000 min-1 / snaga 370 vati
Upotreba
sa i bez ulja.
3-4 kapi u minuti
PG 5/230 HV
PG 5/230 V-HV
PG 5/230 HV
■■Sa uljem:
Broj okretaja 23.000 min-1, snaga 370 vati
■■Bez ulja:
Broj okretaja 18.000 min-1, snaga 340 vati
■■Crijevo za dov. i odv. vazduha sa prigušiv.
zvuka se ispor. zajed.
■■Sigurnosni ventil s polugom.
■■Korištenje bez podmazivanja uljnom
maglom
– prilagođeno radnom mjestu
– bez uljnog taloga na alatu
– bez oštećenja materijala koji su osjetljivi
na ulje npr. keramika, drvo, umj. mat.
200
31
38
340
144
38
21
PG 5/230 V-HV
■■Veoma tanki produžetak mašine.
■■Visoka opteretiv. radn. vret. zbog elast.
ležišta i stabilne konstrukcije.
Ukoliko bude potr., molimo Vas naruč. odvoj.:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
PG 5/230 HV
PG 5/230 V-HV
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
235294
235300
Otpozadi
Otpozadi
Poluga
Poluga
0,63
0,63
6
6
351116
351116
8
8
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 6
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
212875 212851 212936 234969 212882 212868
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 6 do 8 mm
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glava ø 8 do 12 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø do 4 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
18 I 209
0,620
0,840
Katalog 204*
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 12 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 20 mm
LHR
Glava ø do 30 mm
Poliflex®-ploče
Vezivo TX
ø 25 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 22 mm
POLICAP®
Glava ø do 10 mm
POLIROLL
Glava ø do 6 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 20 mm
POLINOX®-brusni
točkovi PNER
ø 25 mm
Filc-čepovi
Glava ø do 8 mm
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
11 mm
1
1
206836
206812
Katalog 205
Dijamantnibrusni čepovi
Glava ø do 13 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 18 mm
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4
Brusni točkovi ER
ø 40 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 3-10
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 22.000 min-1 / snaga: 600 vati
Upotreba samo sa uljem.
3-4 kapi u minuti
PG
PGAS
PG
PGAS
 
PG 8/220 HV, PGAS 8/220 HV
■■Lagana izvedba koja dobro naliježe u ruci.
■■Kompaktan oblik.
■■Crijevo za dov. i odv. vazd.se kod mašina
sa odv. vazd.otpozadi isporučuju zajedno
(varijanta PGAS).
8/220 HV
8/220 HV
8/220 V-HV
8/220 V-HV
184
36
46 21,5
310
36
PG 8/220 V-HV, PGAS 8/220 V-HV
■■Tanki produžetak mašine.
■■Sigurno rukovanje, mogće voditi s obje
ruke.
■■Mašina alternativno isporučiva sa pravcem
kretanja u lijevo.
■■Potporna izvedba na upit
129
37 21,5
46
PGAS varijanta
Odvođenje
vazduha otpozadi
Ukoliko bude potrebno, mollimo Vas da
naručite odvojeno:
■■Kompletan priključni set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini filter za crijevo SFI 3/8-9
EAN 4007220809044.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
450840
286401
177167
286296
Sprijeda
Otpozadi
Sprijeda
Otpozadi
Poluga
Poluga
Poluga
Poluga
0,85
0,85
0,85
0,85
6
6
6
6
351123
351123
351123
351123
9
9
9
9
PG 8/220 HV
PGAS 8/220 HV
PG 8/220 V-HV
PGAS 8/220 V-HV
Stezna kliješta
0,950
1,000
1,400
1,400
Stezni ključ
Grupa 7
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
187074 186855 187050 187074 187067
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
9/16“
3/4“
1
1
186831
186848
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
TM-roto glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 6 do 10 mm
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glava ø 10 do 16 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø do 5 mm
Katalog 204*
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 12 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 20 mm
LHR
Glava ø do 30 mm
Poliflex®-ploče
Vezivo TX
ø 25 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 22 mm
POLICAP®
Glava ø do 11 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 20 mm
Katalog 205
Dijamantnibrusni čepovi
Glava ø do 13 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 18 mm
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 65 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
POLINOX®-brusni
točkovi PNER
ø 25 mm
Brusni točkovi ER
ø 40 mm
Filc-čepovi
Glava ø do 8 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 3-10
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
209
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 19
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 21.000 min-1 / snaga: 220 vati
Upotreba samo sa uljem.
2-3 Kapi u minuti
PG 3/210 DH
■■Za fine radove glodanja i brušenja sa
dobrim učinkom.
■■Dobro naliježe u ruci i lagana je za voditi.
■■Nisko vibraciono opterećenje za zaštitu
čovjeka, alata i mašine.
■■Moguće je precizno jednoručno vođenje.
■■Visoka stabilnost broja okretaja i visok
učinak.
155
33
33,5 16,5
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
PG 3/210 DH
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
606315
Sprijeda
Okretna poluga
0,48
6
Set sa priklj.
Unutr. ø
EAN crijeva za dov.
4007220
vazd. [mm]
351116
8
0,430
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 6
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
212875 212851 212936 234969 212882 212868
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
11 mm
1
1
206836
206812
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
Katalog 206
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4,
5, ALU PLUS
Glava ø 6 do 10 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 15 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 20 mm
LHR
Glava ø do 30 mm
POLIROLL
Glava ø do 6 mm
Poliflex®-ploče
Vezivo TX
ø 25 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 25 mm
POLICAP®
Glava ø do 10 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 20 mm
Filc-čepovi
Glava ø do 8 mm
Dijamantni brusni
čepovi
Glava ø do 13 mm
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2,
3, 5
Glava ø do 5 mm
Molimo Vas da obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu 202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
20 I 209
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 18 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Brusni točkovi ER
ø 40 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 3-10
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 20.000 min-1 / snaga: 900 vati
Upotreba samo sa uljem.
6-7 kapi u minuti
PG 10/200 V-HV
■■Crijeva za dovođenje i odvođenje vazduha
se isporučuju zajedno.
■■Sigurnosni ventil sa polugom.
■■Robustna, tanka mašina srednje težine.
■■Visoka pogonska snaga.
340
120
26
44
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas
odvojeno naručite: 
■■Kompletan priključni set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-9
EAN 4007220809044.
 
 
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
776889
Otpozadi
Poluga
1,2
6
351123
9
PG 10/200 V-HV
1,600
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 8
Za dršku ø
6
mm
8
mm
10
mm
1/4
Inch
3/8
Inch
EAN
213674 213704 213711 213681 213728
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
17 mm
1
1
206836
204542
Odgovarajući PFERD-alati
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 6 do 10 mm
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø do 40 mm
Širina do 50 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glava ø 10 do 16 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø do 5 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
Katalog 204*
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
PUR
Glava ø do 10 mm
GR
Glava ø do 12 mm
TX
Glava ø do 20 mm
GHR, LR
Glava ø do 25 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 30 mm
POLIROLL
Glava ø do 6 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 20 mm
POLINOX®-brusni
točkovi PNER
ø 25 mm
Filcani brusni
čepovi
Glava ø do 8 mm
Katalog 205
Dijamantne rezne
ploče
ø do 22 mm
Dijamantni
brusni čepovi
Glava ø do 18 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Katalog 208
Okrugle četke
upletene
RBG ø 70 mm
Brusni točkovi ER
ø 40 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 3-10
209
Katalog 202
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 21
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 18.000 min-1 / snaga: 370 vati
Upotreba samo sa uljem.
2-4 kapi u minuti
PG 5/180 HV
PG 5/180 V-HV
PG 5/180 HV
■■Konstantna pogonska snaga zbog
regulatora centrifugalne sile.
■■Sa prigušivačem zvuka.
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje se
isporučuje zajedno.
■■Sigurnosni ventil sa polugom.
184
31
38
340
PG 5/180 V-HV
■■Veoma tanak produžetak za mašinu.
■■Visoka opteretivnost radnog vretena
zbog elastičnog ležišta i stabilnog načina
konstrukcije.
144
21
38
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
176719
176726
Otpozadi
Otpozadi
Poluga
Poluga
0,3 - 0,6
0,3 - 0,6
6
6
351116
351116
8
8
PG 5/180 HV
PG 5/180 V-HV
0,620
0,840
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 6
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
212875 212851 212936 234969 212882 212868
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
11 mm
1
1
206836
206812
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 8 do 12 mm
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø do 32 mm
Širina do 32 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø 2,3 do 6 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
22 I 209
Katalog 204*
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 15 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 25 mm
LHR
Glava ø do 30 mm
Poliflex -ploče
Vezivo TX
ø 25 mm
®
Brusni tuljci
Glava ø do 30 mm
Katalog 205
POLICAP®
Glava ø do 13 mm
POLINOX®-brusne
zvijezde
Glava ø 25 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 40 mm
POLISTAR
ø 20 mm
Filc-čepovi
Glava ø do 10 mm
Dijamantni
brusni čepovi
Glava ø do 15 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10 
BO 8/10 6-20
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 18.000 min-1 / snaga: 600 vati
Upotreba
sa ili vez ulja.
4-5 kapi u minuti
PG 9/180 V-HV
■■Sa uljem:
Br. okr. 18.000 min-1, snaga 600 vati
■■Bez ulja:
Br. okr. 15.000 min-1, snaga 550 vati
■■Crijeva za dov. i odv. vazduha se isp.
zajedno.
■■Sigurnosni ventil. sa polugom.
■■Tanki produžetak mašine.
■■Robust. izvedba za grubu primjenu.
■■Visoka pogonska snaga.
■■Korištenje bez podm. uljnog raspršivača
– ugodno za radno mjesto
– bez uljnog taloga na alatu
– bez oštećenja mat. koji su osjet. na ulje
npr. keramika, drvo, umjetni materijali.
340
120
26
44
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas
odvojeno naručite:
■■Kompl. priklj. set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-9
EAN 4007220809044.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
319765
Otpozadi
Poluga
0,9
6
351123
9
PG 9/180 V-HV
1,600
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 8
Za dršku ø
6
mm
8
mm
10
mm
1/4
Inch
3/8
Inch
EAN
213674 213704 213711 213681 213728
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
17 mm
1
1
206836
204542
Držač alata
Oznaka
narudžbe
SDD 1016
EAN
4007220
Držač alata zamjenjuje stezna kliješta i služi za
direktan prijem alata sa rupom-ø 10 mm.
Prihvat
za alat
[mm]
348444 ø 10 x 16
0,140
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glava ø 16 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø 2,3 do 6 mm
Molimo Vas da obr.
pažnju na prep.
u vezi sa razl. rez.
brzinama u katalogu
202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
Katalog 204*
Poliflex®-brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 15 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 25 mm
LHR
Glava ø do 30 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 30 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 25 mm
POLISTAR
Glava ø do 20 mm
Filc-čepovi
Glava ø do 10 mm
Katalog 205
Dijamantnibrusni čepovi
Glava ø do 15 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
Katalog 208
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 12 mm
upletene
PBG ø 19 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 30 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10 
BO 8/10 6-20
209
Katalog 202
TM-roto-glodala
Ozublj. 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glava ø 8 do 12 mm
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 23
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 16.000 min-1 / snaga: 600 vati
Upotreba samo sa uljem.
2-5 kapi u minuti
PG 8/160 HV
PGAS 8/160 V-HV
PG 8/160 HV
■■Konstantna pogonska snaga zbog
regulatora centrifugalne sile.
■■Kratak oblik mašine koji dobro naliježe u
ruci.
■■Visok učinak.
■■Lagana konstrukcijska izvedba.
■■Sigurnosni ventili sa polugom (HV) štiti od
nehotičnog uključivanja.
184
36
21,5
46
335
PGAS 8/160 V-HV
■■Crijeva za dovođenje i odvođenje vazduha
se isporučuju zajedno.
■■Sigurno rukovanje zbog produžetka
mašine, koju je moguće voditi s obje ruke.
■■Na upit potporna izvedba i izvedba sa
pravcem kretanja u lijevo.
165
36
37
46
21,5
PGAS Variante
Abluftaustritt hinten
Oznaka
narudžbe
PG 8/160 HV
PGAS 8/160 V-HV
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-9
EAN 4007220809044.
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
536339
286432
Sprijeda
Otpozadi
Poluga
Poluga
0,34 - 0,85
0,34 - 0,85
6
6
351123
351123
9
9
Stezna kliješta
Stezni ključ
Grupa 7
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
187074 186855 187050 187074 187067
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 8 do 16 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glava ø 16 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø 2,3 do 6 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Katalog 203*/204*
Katalog 203
Brusni čepovi
Glava ø do 50 mm
Širina do 50 mm
Katalog 204
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 15 mm
GHR i TX
Glava ø do 25 mm
Poliflex®-ploče
Vezivo TX
ø 25 mm
POLICAP®
Glava ø do 29 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 25 mm
POLIROLL
Glava ø do 16 mm
POLINOX®-brusne
zvijezde
Glava ø 25 mm
POLISTAR
ø do 20 mm
Filc-čepovi
Glava ø do 10 mm
Katalog 205
Dijamantne rezne
ploče
ø do 50 mm
Dijamantni
brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
9/16“
3/4“
1
1
186831
186848
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Katalog 208
Okrugle četke
upletene
RBG ø 70 mm
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10 ili
BO 8/10 6-20
Brusni tuljci
Glava ø do 30 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
24 I 209
0,950
1,400
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 16.000 min-1 / snaga: 900 vati
Upotreba samo sa uljem.
6-7 kapi u minuti
PG 10/160 V-HV
■■Konstantna pogonska snaga zbog
regulatora centrifugalne sile.
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje vazduha
se isporučuje zajedno.
■■Sigurnosni ventil sa polugom.
■■Robustna, uska, mašina srednje težine.
■■Visoka pogonska moć.
■■Pogodno za tvrdometalna roto-glodala,
glave ø 8 - 16 mm i
brusne čepove, glave ø 20 - 50 mm.
340
120
26
44
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-9
EAN 4007220809044.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
777282
Otpozadi
Poluga
1,2
6
351123
9
PG 10/160 V-HV
1,600
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 8
Za dršku ø
6
mm
8
mm
10
mm
1/4
Inch
3/8
Inch
EAN
213674 213704 213711 213681 213728
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
17 mm
1
1
206836
204542
Držač alata
Oznaka
narudžbe
SDD 1016
EAN
4007220
Držač alata zamjenjuje stezna kliješta i služi za
direktan prijem alata sa rupom-ø 10 mm.
Prihvat
za alat
[mm]
348444 ø 10 x 16
0,140
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø do 50 mm
Širina do 50 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glava ø 16 mm
Katalog 204*
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 15 mm
TX i GHR
Glava ø do 25 mm
Katalog 205
Dijamantne rezne
ploče
ø do 50 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 30 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø 2,3 do 6 mm
POLICAP®
Glava ø do 29 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
POLISTAR
ø do 20 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
Lepezasti brusevi
Glava ø do 25 mm
Dijamantni
brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Katalog 208
Okrugle četke
upletene
RBG ø 70 mm 
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10 ili
BO 8/10 6-20
Filc-čepovi
Glava ø do 10 mm
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 25
209
Katalog 202
TM-roto glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 8 do 16 mm
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 12.000 min-1 / snaga: 600 vati
Upotreba
sa i bez ulja.
2-3 kapi u minuti
PG 9/120 V-HV
■■Sa uljem:
Br. okr. 12.000 min-1, snaga 600 vati
■■Bez ulja:
Br. okr. 12.000 min-1, snaga 550 vati
■■Konst. pog. snaga zbog regulatora centrif.
sile.
■■Sa prigušivačem zvuka.
■■Crijevo za dov. i odv. vazduha se ispor.
zajed.
■■Sig. vent. sa pol. (HV) štiti od nehotičnog
uključivanja.
■■Uski produžetka mašine.
■■Robus. izv. za grubu primjenu.
■■Korišt. bez podmaz. uljnim raspršivačem,
pogodno. za rad.bez ulj. taloga na alatu,
bez ošt. mat. koji su osjetlj. na ulje npr.
keramika, drvo, umj. mat.
340
120
26
44
Ukoliko je potr., molimo Vas da odv.naručite:
■■Kompletan priključni set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-9
EAN 4007220809044.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
319758
Otpozadi
Poluga
0,4 - 0,9
6
351123
9
PG 9/120 V-HV
Stezna kliješta
1,600
Stezni ključ
Grupa 8
Za dršku ø
6
mm
8
mm
10
mm
1/4
Inch
3/8
Inch
EAN
213674 213704 213711 213681 213728
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
17 mm
1
1
206836
204542
Držač alata
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
SDD 1016
Držač alata zamjenjuje stezna kliješta i služi za
direktan prijem alata sa rupom ø 10 mm.
Prihvat
za alat
[mm]
348444 ø 10 x 16
0,140
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202/203*
Katalog 202
TM-roto glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 10 do 20 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glava ø 16 mm
Katalog 204*/205
Molimo Vas obratite
pažnju na preporuke
u vezi sa različitim
reznim brzinama u
katalogu 202.
Katalog 203
Brusni čepovi
Glava ø do 50 mm
Širina do 50 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø 3,2 do 8 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
26 I 209
Katalog 206
Katalog 208
Rezne
Kist četke
POLIROLL
ploče EHT
neupletene
Glava ø do 12 mm
ø 50 mm
PBU ø 10 bis 20 mm
Poliflex®-Fini brusni POLICAP®
Glava ø do 16 mm
čepovi
odgovarajući
upletene
Filc-čepovi
Veziva:
držači alata
PBG ø 19 mm
Glava ø do 15 mm
GR i PUR
BO 6/6 0-4 ili
 
Glava ø do 25 mm
Okrugle četke
BO 6/10 0-4 ili
Katalog 205
GHR, LR, TX, LHR
neupletene
BO 8/10 0-4
 
Glava ø do 40 mm
RBU ø 20 do 40 mm
Dijamantne rezne
Brusni tuljci
Brusni točkovi ER
upletene
ploče
Glava ø do 45 mm
ø 50 mm
RBG ø 70 mm
ø
do
50
mm
Lepezasti brusevi
odgovarajući
Dijamantni
Glava ø do 40 mm
držači alata
brusni čepovi
BO 8/10 4-8 ili
Glava ø do 20 mm
POLINOX®-brusni
BO 8/10 6-20
CBN-brusni čepovi
točkovi PNER
Glava
ø
do
20
mm
Glava ø 50 mm
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Katalog 204
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 12.000 min-1 / snaga: 1.000 vati
Upotreba samo sa uljem.
6-7 kapi u minuti
PG 12/120 V-HV
■■Konstantna pogonska snaga zbog
regulatora centrifugalne sile.
■■Sa prigušivačem zvuka.
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje se
isporučuje zajedno.
■■Robustna mašina srednje težine.
■■Prijem alata za stezna kliješta, navojne
trnove i držače alata.
■■Zasebno ležište produženog vretena.
■■Sigurnosni ventil sa polugom (HV) štiti od
nehotičnog uključivanja.
400
125
54
35
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletni priključni set br. 4 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 1/2-12
EAN 4007220809051.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
177396
Otpozadi
Poluga
1,3
6
351130
12
PG 12/120 V-HV
Stezna kliješta
2,400
Stezni ključ
Grupa 8
Za dršku ø
6
mm
8
mm
10
mm
1/4
Inch
3/8
Inch
EAN
213674 213704 213711 213681 213728
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Držač alata
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
22 mm
14 mm
1
1
206850
206836
Zaštitni pokrov
Oznaka
narudžbe
SDM 14 x 20 MF
EAN
4007220
Prihvat
za alat
[mm]
179291 ø 14/22,23 x 20
0,184
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Pokrov
za alat
ø [mm]
H 35-125S
179307
125
0,360
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 203*
Brusni čepovi
Svi brusni čepovi
skladišnog programa
Glave ø do 50 mm
Katalog 204*
Brusni tuljci
Glava ø do 45 mm
Lepezasti brusevi
Visina do 40 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glava ø 16 mm
POLINOX -brusni
točkovi PNER
ø 50 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø 3,2 do 8 mm
POLIROLL
Glava ø do 12 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
®
Katalog 205
Dijamantne
rezne ploče
ø do 50 mm
Dijamantni
brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 20 mm
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 76 mm,
bez zašt. pokr.
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Brusni točkovi ER
ø 70 mm,
bez zašt. pokr.
ø 50 mm
Katalog 208
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 20 mm
upletene
PBG ø 19 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 40 mm
upletene
RBG ø 70 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10 ili
BO 8/10 6-20 ili
BO 8/10 4-8
209
Katalog 202
TM-roto glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 10 do 20 mm
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 27
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 10.000 min-1 / snaga: 600 vati
PG 8/100 HV
PGAS 8/100 HV
PG 8/100 V-HV
PGAS 8/100 V-HV
Upotreba samo sa uljem.
1-5 kapi u minuti
184
36
PG 8/100 HV, PGAS 8/100 HV
■■Konstantna pogonska snaga zbog
regulatora centrifugalne sile.
■■Sigurnosni ventil sa polugom (HV).
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje vazduha
se kod mašina sa odvođenjem vazduha otpozadi isporučuje zajedno (varijanta PGAS).
■■Kratki oblik mašine koji dobro naliježe u
ruci, lagana konstrukcijska izvedba.
46 21,5
310
36
129
37 21,5
46
PG 8/100 V-HV, PGAS 8/100 V-HV
■■Sigurno rukovanje zbog produžetka
mašine, takođe moguće voditi s obje ruke.
■■Mašina je alternativno isporučiva sa
pravcem kretanjem u lijevo.
■■Potporna izvedba na upit.
PGAS varijanta
Odvođenje
vazduha otpozadi
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletni priključni set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-9
EAN 4007220809044.
Oznaka
narudžbe
PG 8/100 HV
PGAS 8/100 HV
PG 8/100 V-HV
PGAS 8/100 V-HV
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
536438
286272
176825
286289
Sprijeda
Otpozadi
Sprijeda
Otpozadi
Poluga
Poluga
Poluga
Poluga
0,17 - 0,85
0,17 - 0,85
0,17 - 0,85
0,17 - 0,85
6
6
6
6
351123
351123
351123
351123
9
9
9
9
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 7
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
187074 186855 187050 187074 187067
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
TM-roto glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 10 do 20 mm
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø do 50 mm
Širina do 40 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø 3,2 do 10 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
28 I 209
0,950
1,000
1,400
1,400
Katalog 204*
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 25 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 40 mm
LHR
Glava ø do 40 mm
Poliflex®ploče
Vezivo TX
ø 40 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 60 mm
POLICAP®
Glava ø do 21 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 40 mm
Filcani brusni
čepovi
Glava ø do 20 mm
POLIROLL
Glava ø do 18 mm
POLINOX®-brusni
čepovi
Glava ø do 50 mm
POLINOX -brusni
točkovi PNER
ø 50 mm
®
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
9/16“
3/4“
1
1
186831
186848
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4ili
BO 8/10 0-4
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10 ili
BO 8/10 4-8 ili
BO 8/10 6-20
Katalog 208
Kist četke
neupletene
PBU ø 12 do 30 mm
vulkanizovane
PBV ø 22 bis 30 mm
upletene
PBG ø 25 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 50 do 70 mm
POLINOX®-brusne
zvijezde
Glava ø 25 mm
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 7.000 min-1 / snaga: 1.000 vati
Upotreba samo sa uljem.
6-8 kapi u minuti
PG 12/70 V-HV
■■Konstantna pogonska snaga zbog
regulatora centrifugalne sile.
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje vazduha
sa prigušivaćem se isporučuje zajedno.
■■Visokosnažna ravna brusilica.
■■Zbog produžetka mašine moguće voditi s
obje ruke.
■■Univerzalan prijem alata za stezna kliješta,
navojne trnove i držače alata.
■■Sigurnosni ventil sa polugom (HV) štiti od
nehotičnog uklučivanja.
400
110
35
54
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 4 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 1/2-12
EAN 4007220809051.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
177419
Otpozadi
Poluga
1,3
6
351130
12
PG 12/70 V-HV
2,400
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 8
Za dršku ø
6
mm
8
mm
10
mm
1/4
Inch
3/8
Inch
EAN
213674 213704 213711 213681 213728
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Držač alata
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
22 mm
14 mm
1
1
206850
206836
Zaštitni pokrov
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
SDM 14 x 20 MF
Prihvat
za alat
[mm]
179291 ø 14/22,23 x 20
0,184
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Pokrov
za alat
ø [mm]
H 35-125S
179307
125
0,360
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 204*
TM-roto glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4,
5, ALU PLUS
Glava ø 20 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 75 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2,
3, 5
Glava ø 4,0 do 12 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 60 mm
bez zaštitnog pokrova
ø do 50 mm
POLINOX®-brusni čepovi
Glava ø do 60 mm
POLICLEAN®ploče/čepovi
ø 50 mm
POLIROLL
Glava-ø do 18 mm
POLINOX®-brusne
zvijezde
Glava ø do 38 mm
Katalog 205
Katalog 208
Dijamantne
rezne ploče
bez zaštitnog pokrova
ø do 50 mm
sa zaštitnim pokrovom
ø do 75 mm
Kist četke
upletene
PBG ø 10 do 12 mm
Okrugle četke
vulkanizovane
RBV ø 63 mm
Molimo Vas da obratite
POLINOX®- brusni
Filc-čepovi
pažnju na preporuke u
točkovi
PNER
Glava ø do 25 mm
vezi sa različitim reznim
ø 75 mm
brzinama u katalogu 202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
pravilu važi ø drške 6 mm.
dimenzije brusnih čepova.
209 I 29
209
Katalog 202
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 5.000 min-1 / snaga: 600 vati
Upotreba samo sa uljem.
2-4 kapi u minuti
PG 8/50 V-HV
■■Ravna brusilica visoke performanse sa
prenosom za niske brojeve okretaja.
■■Produžetak radnog vretena od 165 mm.
■■Sigurnosni ventil sa polugom (HV) štiti od
nehotičnog uključivanja.
■■Potporna-izvedba na upit.
350
165
36
37
46
21,5
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
naručite odvojeno:
■■Kompletan priključni set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-9
EAN 4007220809044.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
176788
Sprijeda
Poluga
0,42 - 0,85
6
351123
9
PG 8/50 V-HV
1,600
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 7
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
187074 186855 187050 187074 187067
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
9/16“
3/4“
1
1
186831
186848
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 204*
Katalog 205
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2, 3, 5
Glava ø 5,0 do 16 mm
Svi Poliflex®-fini brusni čepovi
i Poliflex®-fine brusne ploče
ø do 50 mm
Dijamantne rezne ploče
ø do 50 mm
HSS-roto glodala od lakog metala
119
120
Brusni tuljci
Glava ø do 50 mm
Držač alata sa navojem
BO 6/10 i BO 8/10
za HSS-roto glodala
Molimo Vas obratite pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim brzinama u katalogu
202.
Lepezasti brusevi
Glava ø do 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4
POLINOX®-Brusni čepovi
Glava ø do 50 mm
POLINOX®-brusne zvijezde
Glava ø 38 mm
POLICLEAN®-ploče/-čepovi
ø 50 mm
Filc-čepovi i Filc-diskovi
ø do 45 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
30 I 209
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Ravna brusilica, broj okretaja: 4.000 min-1 / snaga: 900 vati
Upotreba samo sa uljem.
6-7 kapi u minuti
PG 10/40 V-HV
■■Idealno za alate finog bruš. i poliranja.
■■Odv. vazd. prema pozadi sa priguš. zvuka.
■■Rav. brus. vis. perform. sa prenosom za
male brojeve okretaja.
■■Sigurn. vent. sa polug. (HV) štiti od
nehotičnog uključivanja.
340
145
44
32
Ukoliko bude potr., molimo Vas da odvojeno
naručite:
■■Kompl. priklj. set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijev. filt. SFI 3/8-9
EAN 4007220809044.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
802649
Otpozadi
Poluga
1,2
6
351123
9
PG 10/40 V-HV
1,700
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 8
Za dršku ø
6
mm
8
mm
10
mm
1/4
Inch
3/8
Inch
EAN
213674 213704 213711 213681 213728
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
17 mm
1
1
206836
204542
Držač alata
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
SDD 1016
Držač alata zamjenjuje stezna kliješta i služi za
direktan prijem alata sa rupom ø 10 mm.
Prihvat
za alat
[mm]
348444 ø 10 x 16
0,140
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 204*
Katalog 205
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2, 3, 5
Glava ø 6,0 do 16 mm
Svi Poliflex®-fini brusni čepovi
i Poliflex®-fine rezne ploče
ø do 50 mm
Dijamantne rezne ploče
ø 50 mm
HSS-roto glodala od lakog metala
119
120
Brusni tuljci
Glava ø do 50 mm
Držač alata sa navojem
BO 6/10 i BO 8/10
za HSS-roto glodala
Molimo Vas da obratite pažnju na preporuke u vezi sa različitim reznim brzinama u
katalogu 202.
Lepezasti brusevi
Glava ø do 50 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4
POLINOX®-brusni čepovi
Glava ø do 50 mm
POLICLEAN®-kolutovi
ø 50 i 75 mm
209
Filc-čepovi i Filc-diskovi
ø do 45 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 3-10
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 31
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja: 80.000 min-1 / snaga: 75 vati
Upotreba samo sa uljem.
1 kap u minuti
PWS 1/800
■■Bočni izlaz za vazduh, podesiv.
■■Prigušivač zvuka.
■■Najmanja, brzohodna kutna brusilica ove
klase performanse za industrijsku primjenu.
■■Robustna, bez kutnog prenosa.
173
20
39
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 1(v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 1/4-5
EAN 4007220809013.
21
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
PWS 1/800
176900
Otpozadi
Potisni
0,18
3
351109
5
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 2
Za dršku ø
2,34
mm
3
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
EAN
207864 207840 207864 207857
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
6 mm
8 mm
1
1
204504
206867
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204
Katalog 205
TM-roto glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø do 3 mm
Drška ø 3 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 6 mm 
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
Poliflex®-fini brusni čepovi
Drška ø 3 mm
Veziva:
GHR
Glava ø do 4 mm 
LR i TX
Glava ø do 6 mm
Dijamantni brusni čepovi
Glava ø do 4,5 mm
Drška ø 3 mm
Ozubljenje 1, ALU, FVK
Glava ø do 3 mm
Drška ø 3 mm
Molimo Vasda obratite pažnju
na preporuke u vezi sa različitim
reznim brzinama u katalogu 202.
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
32 I 209
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 5,5 mm
Drška ø 3 mm
0,115
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja: 25.000 min-1 / snaga: 110 vati
Upotreba samo sa uljem.
1-2 kapi u minuti
PWSA 1/250
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje vazduha
se isporučuje zajdeno.
■■Najmanja visina glave kod kutnih brusilica.
■■Lagana i dobro naliježe u ruci.
■■Pogodno za obradu uskih udubljenja i
otvora.
■■Kutna glava koja je otporna na habanje.
140
20
39
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 1 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 1/4-5
EAN 4007220809013.
Oznaka
narudžbe
27
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
802588
Otpozadi
Okretanje
0,2
3
351109
5
PWSA 1/250
Stezna kliješta
0,225
Stezni ključ
Grupa 3
Za dršku ø
3
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
EAN
188262 188378 188354
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
10 mm
3/16“
1
1
188514
188279
Držač alata
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
ASD 20 AD
178805
ASD 20 CD
1/4-20 G
308417
Držač alata zamjenjuje stezna kliješta
i služi za direktan prijem ATADISC- ili
COMBIDISC®-alata.
Upotreba za
ATADISC-alati
SP 20, SP 25, SP 35, AD 2005, AD 3505-2
COMBIDISC® alate
SBH 20, SBH 25, SBH 38, CD 20, CD 38
0,005
0,005
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
TM-roto glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 3 mm
Drška ø 3 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 13 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
Poliflex®-fini brusni čepovi
Drška ø 3 mm
Veziva:
LHR
Glava ø do 10 mm
GR, LR i LHR
Glava ø do 12 mm
Molimo Vas da obratite pažnju
na preporuke u vezi sa različitim
reznim brzinama u katalogu 202.
ATADISC-brusni listovi
AD 2005, AD 2505
sa držačem alata
ASD 20 AD
stezni dio SP 20
potporni tanjir ST 25
209
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2, 3, 5
Glava ø do 4 mm
Drška ø 3 mm
COMBIDISC®-brusni listovi
ø do 25 mm
sa držačem alata
ASD 20 CD 1/4-20G
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 33
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja: 21.000 min-1 / snaga: 370 vati
PWS 5/210 HV
Upotreba samo sa uljem.
3-4 kapi u minuti
190
■■Sa prigušivačem zvuka.
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje vazduha
se isporučuje zajedno.
■■Sigurnosni ventil sa polugom.
■■Mala visina kutne glave.
38
63
Adapterski set
SAS 10/50
36
Oznaka
narudžbe
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SF 3/8-8
EAN 4007220809020.
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
177075
Otpozadi
Poluga
0,60
6
351116
8
PWS 5/210 HV
Stezna kliješta
0,710
Stezni ključ
Grupa 6
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
212875 212851 212936 234969 212882 212868
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Adapterski set za brusne ploče
Sa ovim setom za opremanja moguće je
koristiti rezne i brusne ploče do ø 50 mm i
debljine od 1 - 9 mm. Jednostavno rukovanje:
Skinuti stezna kliješta, postaviti zaštitu za ruke,
postaviti podlošku na vreteno i pritegnuti brus-
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
11 mm
17 mm
1
1
206812
204542
nu ploču pomoću steznog šarafa (podloška
otpada kod ploča debljine od 6 mm).
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Prihvat
alata
rupa ø [mm]
SAS 10/50
238462
ø 10 x 1-9
0,055
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
TM-roto glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 6 do 12 mm
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glava ø 10 do 16 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø do 5 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
34 I 209
Katalog 204*
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 12 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 20 mm
LHR ø do 30 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 22 mm
POLICAP®
Glava ø do 11 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 20 mm
POLINOX®-brusni
točkovi PNER
ø 25 mm
ATADISC-držač
brusnih listova
SHT 3550 sa
brusnim listom
AD 5005
COMBIDISC®-brusni
listovi
ø 20 do 38 mm
Katalog 205
Dijamantnibrusni čepovi
Glava ø do 12 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 18 mm
Katalog 206
Rezne-ploče EHT
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10 ili
BO 8/10 6-20
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja: 20.000 min-1 / snaga: 220 vati
Upotreba samo sa uljem.
1-2 kapi u minuti
PWS 3/200 DH
133
■■Uska kutna glava za rad na teško
pristupačnim mjestima.
■■Kompaktan oblik koji dobro naliježe u ruci.
■■Kutni prenos dugog vijeka trajanja.
■■Visoka koncentričnost vretena.
■■Sigurnosni ventil sa okretnom polugom
(DH) štiti od nehotičnog uključivanja.
31
70
28
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
naručite:
■■Kompletni priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
PWS 3/200 DH
16,5
25,5
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
282175
Sprijeda
Okretna poluga
0,35
6
Stezna kliješta
Set sa priklj.
Unutr. ø
EAN crijeva za dov.
4007220
vazd. [mm]
351116
8
0,370
Stezni ključ
Grupa 6
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
212875 212851 212936 234969 212882 212868
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
11 mm
14 mm
1
1
206812
206836
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
TM-roto glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4,
5, ALU PLUS
Glava ø 6 do 10 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 12 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 20 mm
LHR
Glava ø do 30 mm
POLINOX®-brusni
točkovi PNER
ø 25 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 22 mm
COMBIDISC®-brusni
listovi
ø 20 do 38 mm
Molimo Vas da obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu 202.
POLICAP®
Glava ø do 11 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 20 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
ATADISC-držač brusnih
listova
SHT 3550 sa
brusnim listom
AD 5005
COMBIDISC®
POLIVLIES®-diskovi
tvrda izvedba
VRH 20
Rezne ploče EHT
ø do 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Brusni točkovi ER 
ø do 40 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2,
3, 5
Glava ø do 5 mm
Katalog 206
209 I 35
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja: 20.000 min-1 / snaga: 300 vati
Upotreba samo sa uljem.
3-4 kapi u minuti
PWSA 4/200 HV
150
■■Uska kutna glava za rad na teško
pristupačnim mjestima.
■■Visoka stabilnost brojeva okretaja/snage.
■■Kompaktan oblik koji dobro naliježe u ruci.
■■Kutni pogon dugog vijeka trajanja.
■■Visoka koncentričnost vretena.
■■Sigurnosni ventil sa polugom štiti od
nehotičnog uključivanja.
■■Crijevo za dovođenje i odvođenje se
takođe isporučuje.
37
69
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
30
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
598184
Otpozadi
Poluga
0,57
6
351123
9
PWSA 4/200 HV
0,520
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 5
Za dršku ø
3
mm
6
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
299944 299951 299944 606032
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
9/16“
7/16“
1
1
186831
300480
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
TM-roto glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4,
5, ALU PLUS
Glava ø 6 do 10 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 12 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 20 mm
LHR
Glava ø do 30 mm
POLINOX®-brusni
točkovi PNER
ø 25 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 22 mm
COMBIDISC®-brusni
listovi
ø 20 do 38 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2,
3, 5
Glava ø do 5 mm
Molimo Vas da obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu 202.
POLICAP®
Glava ø do 11 mm
Lepezasti brusevi
ø do 20 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
36 I 209
Katalog 206
ATADISC-držači brusnih
listova
SHT 3550 sa
brusnim listom
AD 5005
Rezne ploče EHT
ø do 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4
Brusni točkovi ER
ø do 40 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10 
COMBIDISC®
POLIVLIES®-diskovi
tvrda izvedba
VRH 20
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja 17.000 min-1 / snaga: 370 vati
Upotreba
sa i bez ulja.
3-4 kapi u minuti
PWS 5/170-45 HV
■■Sa uljem:
Broj okretaj 17.000 min-1, snaga 370 vati
■■Bez ulja:
Broj okretaja 14.000 min-1, snaga 340 vati
■■Kutna glava sa 45° kosim položajem.
Za bolji rad u ćoškovima i na teško
pristupačnim mjestima.
■■Sa prigušivačem zvuka
■■Crijevo za dovođenje/odvođenje vazduha
se takođe isporučuje.
■■Sigurnosni ventil sa polugom
■■Korištenje bez podmazivanje
rasprašivanjem ulja, 
pogodno za radno mjesto, bez uljnog
taloga na alatu, bez oštećenja materijala
koji su osjetljivi na ulje npr. keramika, drvo,
umjetni materijal.
230
38
57
36
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
484999
pozadi
Poluga
0,63
6
351116
8
PWS 5/170-45 HV
Stezna kliješta
0,880
Stezni ključ
Grupa 6
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
212875 212851 212936 234969 212882 212868
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Odgovarajući PFERD-alati
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
11 mm
17 mm
1
1
206812
204542
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 206
Katalog 208
TM-roto glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4,
5, ALU PLUS
Glava ø 8 do 12 mm
Brusni čepovi
Glava ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 12 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 20 mm
LHR
Glava ø do 30 mm
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 12 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2,
3, 5
Glava ø do 6 mm
Molimo Vas da obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu 202.
Poliflex®-ploče
Vezivo TX
ø 25 mm
Brusni tuljci
Glava ø do 30 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
upletene
PBG ø 19 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 30 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10 ili
BO 8/10 6-20
209
POLICAP®
Glava ø do 13 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 25 mm
Filc-čepovi
Glava ø do 10 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 37
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja 16.000 min-1 / snaga 370 vati
Upotreba
sa i bez ulja.
3-4 kapi u minuti
PWS 5/160 HV
■■Sa uljem:
Broj okretaja 16.000 min-1, snaga 370 vati.
■■Bez ulja:
Broj okretaja 13.000 min-1, snaga 340 vati.
■■Isporučuju se zajedno sa crijevom za
dovođenje i odvođenje vazduha sa
prigušivačem zvuka.
■■Sigurnosni ventil sa polugom.
■■Korištenje bez podmazivanja uljanim
raspršivanjem
– ugodno za radno mjesto
– bez uljnog taloga na alatu
– bez oštećenja materijala koji su osjetljivi
na ulje npr. keramika, drvo, umjetni
materijal.
190
38
63
Adapterski set
SAS 10/50
36
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809022.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
235287
Otpozadi
Poluga
0,63
6
351116
8
PWS 5/160 HV
0,710
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 6
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
212875 212851 212936 234969 212882 212868
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Adapterski set za brusne ploče
Sa ovim setom za opremanja moguće je
koristiti rezne i brusne ploče do ø 50 mm i
debljine od 1 - 9 mm. Jednostavno rukovanje:
Skinuti stezna kliješta, postaviti zaštitu za ruke,
postaviti podlošku na vreteno i pritegnuti brus-
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
11 mm
17 mm
1
1
206812
204542
nu ploču pomoću steznog šarafa (podloška
otpada kod ploča debljine od 6 mm).
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Prihvat alata
rupa ø [mm]
SAS 10/50
238462
ø 10 x 1-9
0,055
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202/203*
Katalog 202
TM-roto glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 8 do 12 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø 2,3 do 6 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Katalog 203
Brusni čepovi
Glava ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
38 I 209
Katalog 204*
Poliflex®-Fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glava ø do 15 mm
GHR, LR i TX
Glava ø do 25 mm
LHR
Glava ø do 30 mm
POLICAP®
Glava ø do 13 mm
COMBIDISC®-brusni
listovi
ø 20 do 50 mm
TX-diskovi
ø 50 mm
ATADISC-držač
SHT 3575 sa
brusnim listom
AD 7505
SHT 2025
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
Držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4 
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
Držač alata
BO 6/6 3-10 ili
BO 8/10 6-20
Katalog 206
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 20 mm
upletene
PBG ø 19 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 40 mm
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja: 13.000 min-1 / snaga: 370 vati
Upotreba
sa ili bez ulja.
1-4 kapi u minuti
PWS 5/130 HV
■■Sa uljem ili bez - bez razlike u br. okret. uz
jednak učinak.
■■Konst. pog. snaga zbog regulatora centrif.
sile.
■■Isporučuje se sa crijevom za dovod i odvod
vazduha sa prigušivačem zvuka.
■■Sigurnosni ventil sa polugom.
■■Korišt. bez podmaz. putem rasprš. ulja
– prilagođeno radnom mjestu
– bez uljnog taloga na alatu
– bez ošteć. mat. koji su osjet. na ulje npr.
keramika, drvo, umjetni materijali.
190
38
63
Adapter-Set
SAS 10/50
36
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
271766
Otpozadi
Poluga
0,3 - 0,6
6
351116
8
PWS 5/130 HV
Stezna kliješta
0,710
Stezni ključ
Grupa 6
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
3/32
Inch
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
212875 212851 212936 234969 212882 212868
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Sa ovim setom za opremanja moguće je
koristiti rezne i brusne ploče do ø 50 mm i
debljine od 1 - 9 mm. Jednostavno rukovanje:
Skinuti stezna kliješta, postaviti zaštitu za ruke,
postaviti podlošku na vreteno i pritegnuti brus-
nu ploču pomoću steznog šarafa (podloška
otpada kod ploča debljine od 6 mm).
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
11 mm
17 mm
1
1
206812
204542
Adapterski set za brusne ploče
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Prihvat alata
rupa ø [mm]
SAS 10/50
238462
ø 10 x 1-9
0,055
Katalog 202/203*
Katalog 202
TM-roto glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 10 do 16 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø 2,3 do 7 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
Katalog 204*
Katalog 206
Katalog 206
Poliflex®-fini brusni
POLINOX®-brusni
Rezne ploče EHT
Kist četke
čepovi
točkovi PNER
ø 50 mm
neupletene
Veziva:
ø 50 mm
odgovarajući
PBU ø 10 do 20 mm
GR i PUR
držači alata
ATADISC-držač
upletene
Glava ø do 12 mm
BO 6/6 0-4 ili
SHT
3575
sa
PBG ø 19 mm
GHR, LR i TX
BO 6/10 0-4 ili
brusnim listom
Glava ø do 20 mm
BO 8/10 0-4
Okrugle četke
AD 7505
LHR
neupletene
Brusni
točkovi
ER
Glava ø do 30 mm
COMBIDISC®-brusni
RBU ø 20 do 40 mm
ø
50
mm
Poliflex®-ploče
listovi
odgovarajući
Vezivo TX
ø do 50 mm
držači alata
ø 25 do 40 mm
BO 8/10 4-8 ili
TX-diskovi
POLICAP®
BO 8/10 6-20
ø 50 i 75 mm
Glava ø do 13 mm
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 39
209
Odgovarajući PFERD-alati
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja: 12.000 min-1 / snaga: 220 vati
Upotreba samo sa uljem.
2 kapi u minuti
PW 3/120 DH
146
■■Za brusne i završne radove sa svim
COMBIDISC®-alatima (potporni tanjir
koristiti bez drške).
■■Kompaktan oblik koji dobro naliježe u ruci.
■■Pljosnata kutna glava za radove na teško
pristupačnim mjestima.
■■Visoki okretni moment.
■■Sigurnosni ventil sa okretnom polugom
(DH) štiti od nehotičnog uključivanja.
31
36
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
44
Oznaka
narudžbe
EAN Odvođenje
4007220
vazduha
PW 3/120 DH
271780
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Sprijeda Okretna poluga
SPV 20 CD
1/4-20 UNC
Set sa priklj. Unutr. ø crijeva za
EAN
dov. vazd.
4007220
[mm]
0,35 1/4‘‘ - 20 UNC
351116
8 0,390
Stezni ključ
Produžetak radnog vretena (20 mm)
Oznaka
narudžbe
Navoj
drške
EAN
4007220
Prihvat
za alat
[mm]
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
11 mm
1
206812
COMBIDISC®333167
držač za brusne
diskove bez navoja
Držač alata
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
AF 1/4 - AD
SP 35
285947
Prihvat
za alat
[mm]
ATADISC-zatezni
dio SP 35
0,070
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 204
COMBIDISC®-držač
SBH 20, 25, 38, 50, 75
bez navojne drške
COMBIDISC -brusni listovi
ø 20 do 75 mm
®
40 I 209
COMBIDISC® TX-diskovi
ø 50 i 75 mm
COMBIDISC®-POLIVLIES®diskovi
ø 20 do 75 mm
COMBIDISC®-POLICLEAN®diskovi
ø 50 mm
ATADISC- brusni diskovi
AD 5005, AD 7505
sa montažnom napravom
AF 1/4 AD SP 35 za ATADISC
montažni dio SP 35 i
potporni tanjir ST 50 ili ST 75
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja: 12.000 min-1 / snaga: 600 vati
Upotreba
sa ili vez ulja.
4-5 kapi u minuti
PW 9/120 HV
■■Maks. ø alata do 115 mm.
■■Za lagane brusne i rezne radove.
■■Sa prigušivačem zvuka.
■■Sa aretriranjem vretena.
■■Isporučuje se sa crijevom za odvođenje i
dovođenje vazduha.
■■Sigurnosni ventil sa polugom.
■■Mala visina kutne glave.
■■Korištenje bez podmazivanja raspršivanjem
ulja
– prilagođen radnom mjestu
– bez uljnog taloga na alatu
– bez oštećenja materijala koji su osjetljivi
na ulje npr. keramika, drvo, umjetni
materijal.
■■Nepromjenljivo ponašanje broja okretaja/
učinka pri radu sa ili bez podmazivanjem,
raspršivanjem ulja.
230
44
75
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-9
EAN 4007220809044
Oznaka
narudžbe
PW 9/120 HV
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
319772
Otpozadi
Poluga
0,9
351123
EAN
4007220
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
426036
316238
35 mm
1
193853
Montažna pločica
Set sa priklj.
Unutr. ø
EAN crijeva za dov.
4007220
vazd. [mm]
9
Navoj
drške
Prihvat
za alat
[mm]
M14
22,23
1,750
Stezni ključ
Oznaka
narudžbe
Montažna pločica
Montažna matica
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 204
Katalog 205
Katalog 206
Katalog 208
COMBICLICK®-fiber disk i
Fiber disk
ø do 115 mm
Galvaniski vezane
dijamantne rezne ploče
ø do 115 mm
Rezne i brusne ploče
Lončaste četke
neupletene
TBU ø 60 do 75 mm M14
Dijamantne rezne ploče
ø do 115 mm
Konusne četke
neupletene
KBU ø 100 do 115 mm M14
209
Potporni tanjir za
COMBICLICK®-fiber disk i
fiber disk
ø do 115 mm
CC - GT 115/125
GT 115
POLIFAN -lepezasti brusni
diskovi
®
209 I 41
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja: 12.000 min-1 / snaga: 900 vati
Upotreba samo sa uljem.
6-7 kapi u minuti
PW 11/120 HV
PW 11/120 AVH
PW 11/120 HV
■■Maks. promjer alata do 125 mm.
■■Konstantna pogonska snaga zbog
regulatora centrifugalne sile.
■■Sa prigušivačem zvuka.
■■Dobra pogonska snaga.
■■Sigurnosni ventil sa polugom (HV) štiti od
nehotičnog uključivanja.
■■Pneumatska kutna brusilica u robustnoj
konstrukcijskoj izvedbi.
265
44
88
PW 11/120 AVH
■■Sa anti-vibracionom drškom i automatskim
balanserom za izjednačavanje debalansa.
■■Prijem alata: Specijalna matica, samo
pogodno za rezne i brusne ploče!
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 4 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 1/2-12
EAN 4007220809051.
Oznaka
narudžbe
PW 11/120 HV
PW 11/120 AVH
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Set sa priklj.
EAN
4007220
Unutr. ø crijeva za dov.
vazd. [mm]
Navoj
drške
Prihvat
za alat
[mm]
447970
447963
Sprijeda dole
Sprijeda dole
Poluga
Poluga
1,13
1,13
351130
351130
12
12
M14
Spezial
22,23
22,23
Montažna pločica PW 11/120 HV
Montažni ključ PW 11/120 VH
Oznaka narudžbe
Montažna pločica
Montažna matica
EAN
4007220
789889
789896
Montažna pločica PW 11/120 AVH
Broj
EAN
4007220
1
1
1
186848
187432
204450
Broj
EAN
4007220
1
1
1
187432
204467
204450
3/4“
30 mm (Čeona rupa)
4 mm (Inbus)
Montažni ključ PW 11/120 AVH
Oznaka narudžbe
Distancna matice
Prednja matica
Šaraf za maticu
Širina ključa
EAN
4007220
625088
625071
625095
Širina ključa
30 mm (Čeona rupa)
5 mm (Inbus)
4 mm (Inbus)
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 204
Katalog 205
Katalog 206
Katalog 208
Samo za izvedbu PW 11/120 HV
Galvanski vezane
dijamantne rezne ploče
ø do 125 mm
Rezne i brusne ploče
Samo za PW 11/120 HV
POLIFAN -lepezasti brusni
diskovi
Okrugle četke
upletene
RBG ø 115 mm
Rupa ø 22,2 mm
Fiber disk
ø do 125 mm
Potporni tanjir za fiber disk
na upit
42 I 209
®
Dijamantne rezne ploče
ø do 125 mm
1,900
2,000
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja: 12.000 min-1 / snaga: 1.000 vati
Upotreba samo sa uljem.
6-8 kapi u minuti
PW 12/120 HV
■■Maks. ø alata do 125 mm.
■■Sa prigušivačem zvuka.
■■Isporučuje se zajedno sa crijevom za
dovođenje i odvođenje vazduha.
■■Robustna konstrukcijska izvedba za tešku
primjenu.
■■Veoma dobra pogonska snaga.
■■Ukošena kutna glava.
■■Sigurnosni ventil sa polugom (HV) štiti od
nehotičnog uključivanja.
■■Sa aretiranjem vretena.
305
54
108
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni sistem br. 4
(v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 1/2-12
EAN 4007220809051.
Oznaka
narudžbe
PW 12/120 HV
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
177334
Otpozadi
Poluga
1,3
Set sa priklj.
Unutr. ø
EAN crijeva za dov.
4007220
vazd. [mm]
351130
12
Navoj
drške
Prihvat
za alat
[mm]
M14
22,23
2,500
Stezni ključ
Montažna pločica
Oznaka
narudžbe
Montažna pločica
Montažna matica
EAN
4007220
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
214046
198865
35 mm
1
193853
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 204
Katalog 205
Katalog 206
Katalog 208
COMBICLICK®-fiber disk i Fiber
disk
ø do 125 mm
Galvanski vezane dijamantne
rezne ploče
ø do 125 mm
Rezne i brusne ploče
Okrugle četke
upletene
RBG ø 115 mm
Rupa ø 22,2 mm
i izvedba M14
Dijamantne rezne ploče
ø do 125 mm
neupletene
RBU ø 115 mm M14
Lončaste četke
neupletene
TBU ø 60 do 75 mm M14
upletene
TBG ø 65 mm M14
Konusne četke
neupletene
KBU ø 100 do 115 mm M14
upletene
KBG ø 115 mm M14
209 I 43
209
Potporni tanjir za
COMBICLICK®-fiber disk i
Fiber disk
ø do 125 mm
CC-GT 115/125
GT 125
POLIFAN -lepezasti brusni
diskovi
®
Pneumatske mašine
Kutna brusilica, broj okretaja: 3.500 min-1 / snaga: 300 vati
Upotreba samo sa uljem.
2-3 Kapi u minuti
PWS 4/40 HV
180
■■Uska kutna glava za rad na teško
pristupačnim mjestima.
■■Kompaktan oblik koji dobro naliježe u ruci.
■■Kutni prenos dugog vijeka trajanja.
■■Isporučuje se sa crijevom za dovođenje i
odvođenje vazduha.
■■Za brusne i završne radove u kombinaciji sa
svim COMBIDISC®-alatima.
■■Sigurnosni ventil (HV) štiti od nehotičnog
uključivanja.
38
69
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 3 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
30
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Odvođenje
vazduha
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
Set sa priklj.
EAN 4007220
Unutr. ø
crijeva za dov.
vazd. [mm]
626221
Otpozadi
Poluga
0,57
6
351123
9
PWS 4/40 HV
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 5
Za dršku ø
3
mm
6
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
299944 299951 299944 606032
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
9/16“
7/16“
1
1
186831
300480
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 204
Svi Poliflex®-fini brusni čepovi
i Poliflex®-fine brusne ploče
ø do 80 mm
Poliflex®-tijela za
marmoriranje PFZY 5040
Filc-čepovi i Filc-diskovi
ø do 45 mm
COMBIDISC® SBH 75
COMBIDISC®Dijamantni brusni listovi
Sistemi CD i CDR
ø do 75 mm
COMBIDISC® flis diskovi
ø do 75 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
44 I 209
COMBIDISC®-Filc-diskovi
ø do 75 mm
COMBIDISC®
POLICLEAN®-diskovi
ø do 75 mm
COMBIDISC®-četke
ø 50 mm
0,700
Pneumatske mašine
Tračna brusilica, dužina trake 305 x 3 - 12 mm
Upotreba samo sa uljem.
1-2 kapi u minuti
PBS 3/200 DH 99
■■Ukljčujući priključak za tračnu brusilicu.
BSVAK 9/9 x 305
■■Kutni prenos dugog vijeka trajanja.
■■Kompaktan oblik koji dobro naliježe u ruci.
■■Tanki priklj.i omoguć. rad u prodorima,
udublj. i žlijeb. zavarima, čak i na izracima
posebno malih dimenzija.
■■Lagana, ergonomski oblikovana
jednoručna tračna brusilica.
■■Sigurn. vent. sa polugom (DH) štiti od
nehotičnog uključivanja.
255
133
31
67
ø 20 mm
Ukoliko bude potrebno molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletni priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
PBS 3/200 DH 99
sa zaštitnim
poklopcem
EAN Odvođenje
4007220
vazduha
801857
Sprijeda
Izvedba
ventila
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Brzina
trake
[m/s]
0,35
21
Okretna
poluga
Izlazna- Set sa priklj.
Unutr. ø
snaga
EAN crijeva za dov.
[vati]
4007220
vazd. [mm]
220
351116
8 0,575
Priključci za tračnu brusilicu
8.8
ø 25
BSVAK 9/25
BSVAK 4/16
ø 16
3.8
ø9
8.8
BSVAK 9/9
8.8
BSVAK 9/16
Oznaka
narudžbe
EAN
Širina x ø
4007220 valjka [mm]
■■Asimetrični krakovi za precizan rad na
stranama.
■■Moguće aretirati vođenje tračnog kraka.
■■BSVAK 9/25-1 sa konusnim povratnim
kotačem (nosiva širina 1 mm).
Šir. trake koju je
mog. korist. [mm]
BSVAK 9/25 x 305
544914
9 x 25
3, 6, 9, 12
BSVAK 9/25-1 x 305
544921
9 x 25
3, 6, 9, 12
BSVAK 4/16 x 305
544884
4 x 16
3, 6, 9
BSVAK 9/9 x 305
544891
9x9
9, 12
BSVAK 9/16 x 305
544907
9 x 16
9, 12
■■Dužina trake 305 mm.
Uputa za narudžbu:
Opširne informacije i podatke o narudžbi brusnih i flis kratkih traka možete naći u katalogu
204.
Primjene
Dodatno brušenje, odstranjivanje srhova, matiranje, satiniranje i
linijsko matiranje bez prelaza unutrašnjih kutova/žlijebova,
posebno i u području cijevnih spojeva manjih dimenzija.
Dodatno brušenje najužih/najmanjih unutrašnjih kutova/žlijebova,
posebno i u području cijevnih spojeva od nehrđajućeg čelika
(INOX) sa veoma sitnim varnim šavovima (WIG-varni šavovi).
Plansko bruš., odstranj. srhova, mat., satiniranje, čišć. i linijsko
mat. nehrđ. čel. (INOX) bez prelaza u užim, manjim podr.
Plansko brušenje, obrada rubova, matiranje, satiniranje, čišćenje i
linijsko matiranje bez prelaza u manjim područjima.
Plansko brušenje, obrada rubova, matiranje, satiniranje, čišćenje i
linijsko matiranje bez prelaza u manjim područjima.
0,083
0,082
0,052
0,075
0,088
209 I 45
209
■■Robustna čelična izvedba.
■■Maksimalno iskorištavanje cijele širine rolne.
■■Ekstremno uske pričvrsne matice na čeonoj
rolni.
ø16
BSVAK 9/25-1
ø 25
8.8
Pneumatske mašine
Tračna brusilica, dužine traka: 520/610 mm x širine 3 - 20 mm
Upotreba
sa i bez ulja.
3-4 kapi u minuti
PBSA 5/130 HV 925, PBSA 5/160 HV 925
PBSA 5/210 HV 925, PBSA 9/120 HV 925
400
■■Ukljčujući priključak za tračnu brusilicu.
BSVA 9/25 x 520
■■Sa prigušivačem zvuka.
■■Isporu. se zajed. sa crijevom za dov. i odv.
vazduha.
■■Sigurnosni ventil sa polugom.
■■Priklj. za trač. brus. je okretan na pog. maš.
i tako omoguć. fleks. prilagođ. individ.
radnoj situaciji.
■■Jednostavna brza zamjena trake pomoću
opružnog montaže.
190
38
83
ø 30 mm
415
230
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas
da odvojeno naručite.:
■■Kompl. priklj. set br. 2 ili br. 3
(v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 3/8-8
EAN 4007220809020 ili
SFI 3/8-9, EAN 4007220809044
44
85
ø 30 mm
Otpozadi
Otpozadi
Otpozadi
Otpozadi
Potrošnja vazduha
[m³/min]
Brzina
trake
[m/s]
Izlaznasnaga
[vati]
Poluga
Poluga
Poluga
Poluga
0,3 - 0,6
0,63
0,60
0,90
20
20-25
31
16
370
370
370
600
BSVA 4/16
BSAD 41/36 x 610
BSVA 9/16
8.8
ø 25
BSVA 12/19
11.5
ø 23
ø 25
■■Moguće aretiranje tračnog kraka.
■■BSVA 9/25-1 sa konusnom okretnim
kotačem (nosiva širina 1 mm).
■■Dužina trake 520 mm ili sa adapterom
610 mm.
Uputa za narudžbu:
Opširne informacije i podatke o narudžbi brusnih i flis kratkih traka možete naći u katalogu
204.
EAN
4007220
Širina x ø
valjka
[mm]
Šir. trake koju je
mog. korist.
[mm]
Primjene
BSAD 41/36 x 610
395967
-
-
BSVA 9/25 x 520
323007
9 x 25
3, 6, 9, 12, 16
BSVA 9/25-1 x 520
494288
9 x 25
3, 6, 9, 12
BSVA 4/16 x 520
322987
4 x 16
6
BSVA 9/16 x 520
322994
9 x 16
12
BSVA 12/19 x 520
323014
12 x 19
12, 16
BSVA 18/23 x 520
349267
18 x 23
20
Adapter za produžavanje dužine trake sa 520 na 610 mm.
Dodat. bruš., odstranj. srhova, matir., satinir. i linijsko matir.bez
prel. unutr. kut./žlijeb., poseb. i u podr. cijev.spojeva.
Dodatno brušenje uskih/malih unutrašnjih kutova/žlijebova,
posebno i u području cijevnih spojeva od nehrđajućeg čelika
(INOX) sa veoma sitnim varnim šavovima (WIG-varni šavovi).
Plansko brušenje, odstranjivanje srhova, matiranje, satiniranje,
čišćenje i linijsko matiranje bez prelaza nehrđajućeg čelika (INOX)
u užim područjima (WIG-varni šavovi).
Plansko brušenje, obrada rubova, matiranje, satiniranje, čišćenje i
linijsko matiranje bez prelaza u širim područjima.
Plansko brušenje, obrada rubova, matiranje, satiniranje, čišćenje i
linijsko matiranje bez prelaza u širim područjima.
Plansko bruš. obr. rub., matir., satin., čišć. i linijsko mat. bez prel.
u širim podr. na vanj. kut. (konveks. oblic. kao što su npr. cijevi).
46 I 209
1,250
1,250
1,250
1,870
18
BSVA 18/23
■■Robustna čelična izvedba.
■■Iskorištavanje cijele širine rolne.
■■Ekstremno uske pričvrsne matice na čeonoj
rolni.
■■Asimetrični krakovi za precizan rad na
stranama.
Oznaka
narudžbe
8
8
8
9
8.8
8.8
BSVA 9/25-1
351116
351116
351116
351123
3.8
Priključni krakovi za tračnu brusilicu
BSVA 9/25
Set sa priklj. Unutr. ø crijeva
EAN
za dov. vazd.
4007220
[mm]
ø 16
801970
801963
801956
802632
Izvedba
ventila
ø 16
PBSA 5/130 HV 925
PBSA 5/160 HV 925
PBSA 5/210 HV 925
PBSA 9/120 HV 925
EAN Odvođenje
4007220
vazduha
ø 19
Oznaka
narudžbe
0,080
0,095
0,095
0,060
0,096
0,107
0,150
Pneumatske mašine
Tračna brusilica, dužine traka: 480/610 mm x širine 6 - 25 mm
Upotreba samo sa uljem.
3-4 kapi u minuti
PBS 5/155 HV
■■Robus., snaž. trač. brus. za teške primjene.
■■Brza i jednost. zamj. trake.
■■Pneum. trač. brus. koja dobro naliježe u
ruci.
■■Priklj. za trač. brus. je zaokretan na pog.
maš. i tako omoguć. fleks. prilagođ. indiv.
radnim situacijama.
■■Visokoprec. vođ. trake zbog podes.
elastičn. trake i priključ. trake koji se može
aretirati.
210
37
155
115
Ukoliko bude potr., molimo Vas da odv.
naruč.:
■■Kompletan priključni set br. 2 (v. str. 52).
■■Fini crijev. filt. SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
ø 27 mm
240
Uklj.
EAN Odvođenje
produžetak 4007220
vazduha
trake
PBS 5/155 HV 824
PBS 5/155 HV 1924
PBS 5/155 HV 2324
1
2
3
792674
792681
792698
Sprijeda
Sprijeda
Sprijeda
Izvedba
ventila
Potrošnja Brzina
vazduha trake
[m³/min] [m/s]
Poluga
Poluga
Poluga
0,6
0,6
0,6
Izlazna- Set sa priklj.
snaga EAN 4007220
[vati]
21
21
21
370
370
370
351116
351116
351116
Unutr. ø crijeva
za dov. vazd.
[mm]
8 1,390
8 1,390
8 1,390
Priključci za tračnu brusilicu
8
BSVA 5/155-4/16x610
ø 16
4
ø 24
BSVA 5/155-8/24x480
9
BSVA 5/155-9/16x610
■■Robustna čelična izvedba.
■■Iskorištavanje cijele širine rolne.
■■Uska pričvrsna matica na čeonom kotaču.
■■Asimetrični priključci za precizan rad sa
strana.
Oznaka
narudžbe
Tračni
EAN
priključa 4007220
■■Vođenje tračnog priključka je moguće
aretirati.
■■Dužina trake 480 mm ili 610 mm.
Dužina Širina x
brusne ø valjka
trake
[mm]
[mm]
Šir. trake
koju je
mog.
korist.
[mm]
BSVA 5/155-8/24x480
1
794098
480
8 x 24
6, 10, 12
BSVA 5/155-19/24x480
2
794081
480
19 x 24
16, 20
BSVA 5/155-23/24x480
3
794104
480
23 x 24
25
BSVA 5/155-4/16x610
-
808054
610
4 x 16
6
BSVA 5/155-9/16x610
-
801871
610
9 x 16
6, 10, 12
Uputa za narudžbu:
Opširne informacije i podatke o narudžbi brusnih i flis kratkih traka možete naći u katalogu
204.
Primjene
Dodatno brušenje, odstranjivanje srhova, matiranje,
satiniranje i linijsko matiranje bez prelaza unutrašnjih
kutova/žlijebova, posebno i na području cijevnih spojeva.
Plansko brušenje, obrada rubova, matiniranje, satiniranje,
čišćenje i linijsko matiranje bez prelaza u širim dijelovima.
Plansko bruš., obr. rubova, matir., satinir., čišć. i linijsko
mat. bez prelaza u većim područ.
Plansko brušenje, odstranjivanje srhova, matiranje,
satiniranje, čišćenje i linijsko matiranje bez prelaza
nehrđajućeg čelika (INOX) u užim dijelovima.
Plansko brušenje, obrada rubova, matiranje,satiniranje,
čišćenje i linijsko matiranje bez prelaza u širim dijelovima.
0,070
0,086
0,088
0,070
0,132
209 I 47
209
BSVA 5/155-23/24x480
ø 24
22.5
ø 16
BSVA 5/155-19/24x480
ø 24
19
Pneumatske mašine
Pneumatski motori za krute produžetke, ručni dijelovi
Upotreba
sa i bez ulja.
3-4 kapi u minuti
PM 5/230 HV
180
■■Sa uljem:
Br. okretaja 23.000 min-1, snaga 370 vati
■■Bez uljem:
Br. okretaja 18.000 min-1, snaga 340 vati
■■Odv. vazd. prema nazad sa priguš. zvuka
■■Isporuč. se zaj. sa crijev. za dov. i odv. vazd.
■■Sigurnosni ventil sa polugom
■■Korišt. bez podmaz. rasprš. ulja, prilagođ.
radnom mj., bez taloga ulja na alatu, bez
ošteć. mat. koji su osjetljivi na ulje.
42
34
DIN 10
38
Ukol. bude potr., molimo Vas da odv. naruč.:
■■Fini crijev. filt. SFI 3/8-8
EAN 4007220809020.
Oznaka
narudžbe
PM 5/230 HV
EAN
4007220
Broj
okretaja
[min-¹]
Snaga
[vati]
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
263235
23.000
370
0,63
Spojka Unutr. ø crijeva
priključka
za dov. vazd.
[DIN]
[mm]
10
8
Odgovarajući
produžetak
STV 20, STV 27
0,650
Stezni ključ
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
2
205020
ø 4 mm
Kruti produžeci
za pneumatski motor
Zajedno sa pneumatskim motorima idealno
rješenje problema kod grubih slučajeva primjene npr. kod radova čišćenja ili glodanja na
teško pristupačnim izracima u ljevaonicama.
U serijskoj proizvodnji se često koriste kruti
produžeci koji se optimalno prilagođavanju
postojećim geometrijama izratka. Druge
dužine i radijuse savijanja prema želji
kupca na upit.
Kruti produžeci
za pneumatski motor
STV 20
STV 27
Primjer
savijena izvedba
Oznaka
narudžbe
STV 20 L 200
STV 20 L 400
STV 20 L 600
STV 27 L 250
STV 27 L 500
EAN
4007220
Spojka
priključka
[DIN]
Klizni
priključak
[G]
ø x dužina
[mm]
Radijus
savijanja
[mm]
Odgovarajući
držač
alata
272770
179604
179703
282137
179499
10
10
10
10
10
16/22
16/22
16/22
22
22
20 x 200
20 x 400
20 x 600
27 x 250
27 x 500
150
150
150
250
250
inkl. 4 ZGA STV 20
inkl. 4 ZGA STV 20
inkl. 4 ZGA STV 20
7 ZGA, WZ 7 B STV, WZ 7-45° STV
7 ZGA, WZ 7 B STV, WZ 7-45° STV
0,400
0,630
0,890
0,550
0,930
Ručni dijelovi
4 ZGA STV 20
Oznaka
narudžbe
4 ZGA STV 20
7 ZGA
WZ 7 B STV
WZ 7-45° STV
48 I 209
7 ZGA
WZ 7 B STV
WZ 7-45° STV
EAN
4007220
Klizni
priključak
[G]
Maks. doz.
broj okret.
[min-¹]
ø x dužina
[mm]
Omjer
prenosa
Grupa
steznih
kliješta
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
247952
181928
334645
334614
16/22
22
22
22
25.000
25.000
17.100
17.100
20 x 110
27 x 130
55 x 157
57 x 175
1,3 : 1
1,3 : 1
11
11
6
6
6
6
6
6
0,165
0,320
0,710
0,750
Pneumatske mašine
Pneumatski motori za krute produžetke, ručni dijelovi
Upotreba samo sa uljem.
6-7 kapi u minuti
PM 12/200 HV
PM 12/120 HV
PM 12/70 HV
■■Konst. pog. snaga zbog regulat. centrif.
sile.
■■Odv. vazd. prema nazad sa priguš. zvuka.
■■Isporuč. se zajed. sa crijev. za dov. i odv.
vazd.
■■Robustan motor srednje težine.
■■Sigurn. vent. sa polugom (HV) štiti od
nehotič. uključ.
240
35
41
DIN 10
54
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas
da odvojeno naručite:
■■Fini crijev. filt. SFI 1/2-12
EAN 4007220809051.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Broj
okretaja
[min-¹]
Snaga
[vati]
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
178058
178034
358122
20.000
12.000
7.000
1.000
1.000
1.000
1,3
1,3
1,3
PM 12/200 HV
PM 12/120 HV
PM 12/70 HV
Spojka Unutr. ø crijeva
priključka
za dov. vazd.
[DIN]
[mm]
10
10
10
12
12
12
Odgovarajući
produžetak
STV 33
STV 33
STV 33
2,160
2,160
2,320
Stezni ključ
Širina
ključa
ø 4 mm
Komada
EAN
4007220
2
205020
Kruti produžeci
za pneumatske motore
Kruti produžeci zajedno sa pneumatskim
motorima su idealni za rješavanje problema
pri grubim primjenama npr. kod radova
čišćenja ili glodanja na teško pristupačnim
izracima u ljevaonicama.
U serijskoj proizvodnji se često koriste kruti
produžeci koji se optimalno prilagođavanju
postojećim geometrijama izratka.
Druge dužine i radijuse savijanja prema želji
kupca na upit.
Oznaka
narudžbe
STV 33 L 250
STV 33 L 500
STV 33 L 1000
Kruti produžeci
za pneumatske motore
STV 33
Primjer
savijena izvedba
EAN
4007220
Spojka
priključka
[DIN]
Klizni
priključak
[G]
ø x dužina
[mm]
Radijus
savijanja
[mm]
Odgovarajući
držač
alata
179420
179468
179758
10
10
10
28
28
28
33 x 250
33 x 500
33 x 1000
300
300
300
10 ZGE, WZ 10 B STV, WZ 10 45° STV, 12 ZGA
10 ZGE, WZ 10 B STV, WZ 10 45° STV, 12 ZGA
10 ZGE, WZ 10 B STV, WZ 10 45° STV, 12 ZGA
1,025
2,100
3,250
Ručni dijelovi
Oznaka
narudžbe
10 ZGE
12 ZGA
WZ 10 B STV
WZ 10-45° STV
12 ZGA
WZ 10 B STV
EAN
4007220
Klizni
priključak
[G]
Maks. doz.
broj okret.
[min-¹]
ø x dužina
[mm]
181966
181959
334638
334621
28
28
28
28
18.000
18.000
17.100
17.100
33 x 170
33 x 162
55 x 156
57 x 184
Omjer
prenosa
1,3 : 1
1,3 : 1
WZ 10-45° STV
Grupa
steznih
kliješta
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
11
12
6
6
6
12
6
6
0,510
0,510
0,805
0,845
209 I 49
209
10 ZGE
Pneumatske mašine
Posebne mašine, uređaj za turpijanje, štift za markiranje
Upotreba samo bez ulja
Pneumatski uređaj za turpijanje PFG 07/220
220
■■Ispor. se zajed. sa crijev. za dov. i odv. vazd.
■■Obrada dubokih proreza.
■■Isporućuje se zajededno sa steznim
ključem.
28
20
11
28
Uk. bude potr., molimo Vas da odvoj. naruč.:
■■Filter i smanjivač pritiska.
■■Fini crijevni filter SFI 1/4-5
EAN 4007220809013.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Izvedba
ventila
Odvođenje
vazduha
PFG 07/220
657638
Okretni
Otpozadi
2,5 mm
Komada
EAN
4007220
1
785980
0,046
Frekvencija
[potez/min]
(linearno)
Dužina
poteza
[mm]
Dužina
crijeva
[mm]
22.000
0,7
1.500
4
Opširne informacije i podatke o narudžbi turpija
od kerami�kih vlakana
možete na�i u katalogu
204.
Stezni ključ
Širina
ključa
Potrošnja
Unutr. ø
vazduha crijeva za dov.
[m³/min]
vazd. [mm]
0,180
Opširne informacije i
podatke o narudžbi dijamantnih turpija za ru�ne
ure�aje za turpijanje
Upotreba samo male količine
ulja.
1 kap u 5 minute.
Štift za markiranje MST 31
■■Ovaj pneum. štift za mark. je patent. i radi
sa otpr. trostruk. frekv. u odn. na dosad.
pneum. štiftove za markiranje.
■■Uklj. tvrdometalnu graversku iglu.
■■Nisko vibrac. optereć. pri ruč. korišt..
■■Za mark. i označ. na metalu staklu, umj.
mat., kao i na stvrdnutom alatnom čeliku
(deblj. igle fina).
■■Isporuč. se zajedno sa steznim ključ. i
crijevom za dovod vazduha.
155
17
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
odvojeno naručite:
■■Kompletan priključni set br. 1 (v. str. 52).
■■Fini crijevni filter SFI 1/4-5
EAN 4007220809013.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Širina
igle
MST 31 F
MST 31 M
MST 31 G
450314
450079
450307
fina
srednja
gruba
TM-graverske igle za štiftove za markiranje
Oznaka
narudžbe
HM-GN MST 31 F
HM-GN MST 31 M
HM-GN MST 31 G
50 I 209
Izvedba Odvođenje
ventila
vazduha
Okretni
Okretni
Okretni
Sprijeda
Sprijeda
Sprijeda
Potrošnja
vazduha
[m³/min]
Unutr. ø
crijeva za
dov. vazd.
[mm]
0,030
0,030
0,030
Frekvencija
[potez/min]
Dužina
crijeva
[mm]
4 30.000 - 36.000
4 30.000 - 36.000
4 30.000 - 36.000
2.000
2.000
2.000
Pritisak
pri radu
[bar]
6 - 7 0,150
6 - 7 0,150
6 - 7 0,150
Molimo Vas da rezervne tvrdometalne
graverske igle naručite odvojeno.
EAN
4007220
Širina
igle
455722
455753
455760
fino
srednje
grubo
0,003
0,003
0,003
Pneumatske mašine
Armature
Kako ćete odabrati odgovarajuće priključne armature za Vašu pneumatsku mašinu?
Strana Mašina
kataloga
7
8
8
9
10
11
12
13
13
13
14
15
16
17
18
18
19
19
19
19
20
21
22
22
23
24
24
25
26
27
28
28
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
45
46
47
47
47
46
46
50
50
48
49
49
49
PGT 1/1000
PG 1/800
PGAS 1/800
PGAS 1/750
PGT 3/700
PGAS 1/600
PG 3/500 S
PG 3/440 DH
PGZ 3/440 SU
PGZ 3/440
PG 3/380 DH
PG 5/280 HV
PG 3/250 S
PGAS 8/250 E-HV
PG 5/230 HV
PG 5/230 V-HV
PG 8/220 HV
PGAS 8/220 HV
PG 8/220 V-HV
PGAS 8/220 V-HV
PG 3/210 DH
PG 10/200 V-HV
PG 5/180 HV
PG 5/180 V-HV
PG 9/180 V-HV
PG 8/160 HV
PGAS 8/160 V-HV
PG 10/160 V-HV
PG 9/120 V-HV
PG 12/120 V-HV
PG 8/100 HV
PGAS 8/100 HV
PG 8/100 V-HV
PGAS 8/100 V-HV
PG 12/70 V-HV
PG 8/50 V-HV
PG 10/40 V-HV
PWS 1/800
PWSA 1/250
PWS 5/210 HV
PWS 3/200 DH
PWSA 4/200 HV
PWS 5/170-45 HV
PWS 5/160 HV
PWS 5/130 HV
PW 3/120 DH
PW 9/120 HV
PW 11/120 HV, PW 11/120 AVH
PW 12/120 HV
PWS 4/40 HV
PBSA 5/210 HV 925
PBS 3/200 DH 99
PBSA 5/160 HV 925
PBS 5/155 HV 824
PBS 5/155 HV 1924
PBS 5/155 HV 2324
PBSA 5/130 HV 925
PBSA 9/120 HV
MST 31
PFG 07/220
Pneumatski motor PM 5/230 HV
Pneumatski motor PM 12/200 HV
Pneumatski motor PM 12/120 HV
Pneumatski motor PM 12/70 HV
Neki dijelovi pribora odgovaraju za nekoliko
mašine i svrstani su u grupe 1-5. Oznaku za
narudžbu odgovarajućeg dijela pribora možete
naći u tabelama.
Primjena
sa
uljem
bez
ulja










































































Potrošnja
Odv. vazd.
vazduha
otpoz[m³/min] sprijeda
adi

0,17

0,17

0,18

0,2
■

0,25 - 0,8

0,2

0,45
■

0,35
■

0,35
■

0,35

0,35
■

0,6

0,21 - 0,49
■

0,85
■

0,63
■

0,63

0,85

0,85

0,85

0,85

0,48

1,2
■

0,3 - 0,6
■

0,3 - 0,6
■

0,9

0,85
■

0,85

1,2
■

0,3 - 0,6
■

1,3

0,17 - 0,85
■

0,17 - 0,85

0,17 - 0,85
■

0,17 - 0,85
■

1,3

0,42 - 0,71
■

1,2
■

0,18
■

0,27
■

0,6

0,35

0,57
■

0,63
■

0,63
■

0,3 - 0,6

0,35
■

0,9

1,13
■

1,3
■

0,57

0,6

0,35

0,63

0,6

0,6

0,6

0,3 - 0,6

1,3

0,025 - 0,03
■

0,046
■

0,63
■

1,3 - 1,6
■

0,6 - 1,3
■

0,6 - 1,3
ø unutr.
crijev. [mm]
5
5
5
5
8
5
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
9
9
9
9
8
9
8
8
9
9
9
9
9
12
9
9
9
9
12
9
9
5
5
8
8
9
8
8
8
8
9
12
12
9
9
8
8
8
8
8
8
12
4
4
8
12
12
12
Priključni setovi
Kompletni priključni setovi br. 1-4 za
pojedinačne pneumatske mašine su dodjeljeni
u tabeli koja se nalazi ispod. Sastav priključnih
setova možete naći u tabeli na strani 52.
Crijevo za dov. i odv.
Set sa
vazd. se ispor. zajed. priključcima
Crijevo za dov. vazduha
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. vazduha
Crijevo za dov. vazduha
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
Crijevo za dov. i odv. vazd.
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
1
1
2
2
3
2
2
2
2
3
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
4
1
1
2
4
4
4
Grupa
mašina
str. 52
1
1
1
1
5
1
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
2
2
2
2
5
2
5
5
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
1
3
5
5
5
5
5
5
5
2
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
1
5
4
4
4
209 I 51
209
Obično se PFERD-pneumatske mašine u
izvedbi „Odvođenje vazduha prema straga“
isporučuju zajedno sa crijevom za dovođenje i
odvođenje vazduha. Pneumatske mašine u izvedbi „Odvođenje vazduha sprijeda“ se obično
isporučuju sa fiksiranim navojnim priključkom
koji odgovara potrebnom unutrašnjem ø pneumatskog crijeva
Pneumatske mašine
Armature
Armature koje su potrebne za priključivanje pneumatskih mašina navedene su u tabeli koja se nalazi ispod.
Sistem brzosteznih spojnica
8
maksimalno 5 m
Strana mašine
1
Priključak na
pneumatsku
mrežu
1
4
6
5
7
2
3
10
9
Sistem sigurnosnih spojki
4.1
2.1
Grupa mašina
➊
➋
➌
➍
➎








3.1
4
5.1
Sistem brzih spojnica
Oznaka narudžbe sa dimenzijama
Poz. 1 Uvrtni tuljak (isporučuje se zajedno sa mašinom)
TG 6 1/8
ø 6 / R 1/8“
TG 8 1/4
ø 8 / R 1/4“
TG 9 1/4
ø 9 / R 1/4“
Poz. 2 Utični tuljak sa navojem
STG 1/8
R 1/8“ izvana
STG 1/4
R 1/4“ izvana
Poz. 3 Samoisključujuće ventilne spojke sa tuljkom
VKT 6
ø6

ø8
 VKT 8
VKT 9
ø9

Poz. 4 Pneumatsko crijevo
PLS 5
ø 5 / Metražna roba

PLS 6
ø 6 / Metražna roba

ø 8 / Metražna roba
 PLS 8
PLS 9
ø 9 / Metražna roba

PLS 12
ø 12 / Metražna roba

Pneumatsko crijevo za posebno grubu primjenu na upit.
Poz. 4.1 Fini filter za crijevo (veličina pora: 5 µm)
SFI 1/4 - 5
za PLS 5


za PLS 8
 SFI 3/8 - 8
SFI 3/8 - 9
za PLS 9

SFI 1/2 - 12
za PLS12

Poz. 5 Postavni tuljak
T4
za MST 31

T5
PWS 1/250

T6
ø6

ø8
 T8
T9
ø9

T 12 NW 12
ø 12

Poz. 6 Samoisključujuće ventilne spojke sa vanjskim navojem
VKA 1/4
R 1/4“ izvana
  
R 1/2“ izvana
  
 VKA 1/2
VKA 1/2 NW 12
R 1/2“ izvana i za ONG-A 1/2

Poz. 7 Samoisključujuće ventilne spojke sa unutrašnjim navojem
R 1/4“ iznutra
  
 VKI 1/4
R 1/2“ iznutra
  
 VKI 1/2
Poz. 8 Uređaji za uljnu maglu komplet
ONG-A 1/4
R 1/4“ iznutra


R 1/2“ iznutra
■

  ONG-A 1/2
 
  Specijalno mazivno ulje 1 litar vidi str. 97
 
  Specijalno mazivno ulje 5 litara vidi str. 97
Poz. 9 Nauljivač
OE-A 1/4
R 1/4“ iznutra


R 1/2“ iznutra

  OE-A 1/2
Poz. 10 Klemne za crijevo
K 9
za PLS 5

za PLS 6 + 8

 K 13
K 16
za PLS 9

K 20
za PLS12

■= Odgovarajući pribor, ø = Podaci se odnose na unutrašnji ø pneumatskog crijeva u [mm]
52 I 209
6.1
EAN Br. seta sa priključcima Sistem sigurnosnih
spojki Oznaka narudžbe
4007220
1
2
3
4
EAN
4007220
178362
178379
178409
Pos. 2
178300
178324
STG 1/4 ST
Pos. 2.1
DSTG 1/4 ST (Kugličasti zglob)
Pos. 3.1
SVKT 6
SVKT 8
SVKT 9
178195
178201
178218
178461
178478
178485
178492
178508
801888
801895
801925
801932
801949
3m
3m
3m
3m
809013
809020
809044
809051
Pos. 5.1
179208
179390
178331
178522
178386
178423
178232
178256
178249
1*
1*
1*
T6 ST
T8 ST
T9 ST
801796
801840
801819
Pos. 6.1
SVKA 1/4
SVKA 1/2
801901
801918
1*
1*
1*
1*
1*
178270
178287
801741
801765
179338
179321
1*
1*
1*
1*
2*
2*
1*
1*
1*
1*
801772
801789
178539
178546
178553
204801
2*
2*
* Komada po setu
209
Elektro mašine i pribor
209 I 53
Elektro mašine i pribor
Opšte informacije
Električne mašine su „univerzalci“. One nude,
uzimajući u obzir njihovu veličinu i težinu,
visoke performanse. Posebno su pogodne za
korištenje sa brusnim alatima koji zahtijevaju
konstantan broj okretaja.
Oprema/specifičnosti
■■Blago pokretanje:
Elektronski regulisano blago pokretanje
garantuje beztrzajno pokretanje koje štiti
mašinu.
Područja primjene
Električne mašine se skoro svugdje mogu
koristiti. One se u mnogim branšama uspješno
koriste u različitim procesima. Bezstepeno
podešavanje brojeva okretaja omogućava
korištenje najrazličitijih alata na samo jednoj
mašini.
Električne mašine nisu pogodne za korištenje u
■■kotlogradnji i
■■u veoma prašnjavom okruženju.
■■Zaštitu od podnapona/ponovnog pokretanja:
Ukoliko dođe do prekida u snabdijevanju
el. energijom, neće doći do nehotičnog
ponovnog pokretanje PFERD-električne
mašine. Mašina se tek nakon isključivanja i
ponovnog uključivanja pokreće.
PFERD-program
PFERD nudi širok program električnih, ravnih,
kutnih i tračnih brusilica i valjkastih pogona. PFERD-električne mašine su tehnički na
najvišem nivou i odgovaraju najnovijim ergonomskim saznanjima i zahtjevima. Razvijeni
su posebno za ekonomično korištenje alata za
brušenje, glodanje, četkanje, rezanje i poliranje
i pokrivaju široki raspon broja okretaja
(750 - 33.000 min-1) i snage (500 - 1.500 vati).
PFERD-električne mašine raspolažu konstantnom elektronikom koja brojeve okretaja
održava stabilnim.
Kompaktno kućište za
manji razvoj buke
Gumena drška
protiv klizanja
Prednosti
■■Kompaktna, ergonomična konstrukcijska
izvedba.
■■Mala težina.
■■Technički usavršena.
■■Visoka snaga.
■■Mnogostruka primjena.
■■Jednostavno snabdijevanje energijom.
■■Jednostavna za održavanje.
■■Jednostavna za servisiranje.
■■Ekonomična.
■■Graničnik struje/zaštita blokiranjem:
U slučaju primanja dvostruko veće nominalne struje, mašine se isključuje ca. 0,2 sekunde. Nakon rasterećivanja, mašina može
ponovo raditi sa početnim brojem okretaja.
■■Zaštita od temperaturnog preopterećenja:
Pri dostizanju kritične temperature, sigurnosna elektronika se prebacuje u modus
hlađenja. U modusu hlađenja mašina
nije opteretiva. Tek nakon isključivanja i
ponovnog uključivanja, mašina se podiže na
podesenu radnu brzinu.
Regulisanje
broja okretaja
Visoka snaga motora
Velika, povijena,
blago spuštena drška
za duže držanje
Aretirajući prekidač
za uključivanje i
isključivanje
Norme, sigurnost, generalne
upute
PFERD-elektro mašine nose
■■CE-znak,
■■imaju zaštitnu izolaciju i odgovaraju
klasi zaštite II.
PFERD-elektro mašine odgovaraju
■■EG-smjernica o mašinama,
■■smjernicama o niskom naponu EG i
■■elektromagnetnoj podnošljivosti.
Potrebno je pridržavanje propisa koji su
specifični
za zemlju.
Kriteriji za odabir optimalno odgovarajuće električne mašine
Ekonomičan rad prije svega zahtjeva izbor
optimalnog alata. Nakon toga se određuje
odgovarajući pogon. Pritom je potrebno obratiti pažnju na:
1. Konstrukcijski oblik i veličinu
Svaki zadatak primjene postavlja specifične
zadatke prema konstrukcijskoj izvedbi i veličini.
Različite izvedbe nude različite mogućnosti
primjene: Idealno odgovarajući pogon je
potrebno odabrati u ovisnosti od dimenzija,
pristupačnosti, vrste i učestalosti primjene.
2. Broj okretaja
Pogon uvijek treba da se odabere u skladu sa
preporukama u vezi sa brojevima okretaja i
reznim brzinama alata.
Ove preporuke možete naći u
katalozima 202 - 208.
54 I 209
3. Snagu
Snaga mašine je odlučujući faktor kako bi
se broj okretaja održavao stabilnim pod
opterećenjem. Opterećenje rezultuje iz materijala koji treba da se obradi, reznog učinka alata
i stisnog pritiska.
4. Prijem alata
U ovisnosti od odabranog PFERD-alata Vam
alternativno stoje na raspolaganju različiti prijemi alata npr. stezna kliješta ili navojna vretena.
Svakoj mašini su dodijeljena odgovarajuća
stezna kliješta. Pregled steznih kliješta i
produžetaka vretena možete nači na stranama
94-95.
Elektro mašine i pribor
Električna ravna brusilica, broj okretaja: 33.000 min-1 / snaga: 1.050 vati
Karakteristike performanse
■■Posebno pogodne za radove glodanja i
brušenja sa tvrdometalnim roto glodalima i
brusnim čepovima.
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Visokosnažna ravna brusilica sa bezstepenim podešavanjem brojeva okretaja.
■■Blago pokretanje kao zaštita za čovjeka,
alat i mašinu.
■■Digitalna elektronika za konstantan broj
okretaja.
■■Elektronsko isključivanje kod
preopterećenja, zaštita od ponovnog
pokretanja u slučaju pada napona.
■■Robustna konstrukcija
prilagođena korisniku.
■■Optimalno vođenje mašine zbog dugačkog
kućišta vretena.
Oznaka
narudžbe
UGER 11/330 SI
UGER 11/330 SI
380
155
68
41
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
777367
15.000 - 33.000
230
1.050
650
6
2,250
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 8
Za dršku ø
6
mm
8
mm
10
mm
1/4
Inch
3/8
Inch
EAN
213674 213704 213711 213681 213728
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
18 mm
1
1
206836
206843
Odgovarajući PFERD-alati
TM-roto glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 4 do 16 mm
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø 10 bis 50 mm
Širina do 70 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glava ø 6 do 16 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø do 3,2 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
Katalog 204*
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Glava ø 8 do 40 mm
Brusni tuljci
Glava ø 4 do 38 mm
Katalog 205
Dijamantne rezne
ploče
ø 22 do 40 mm
bez zaštitnog
pokrova 
POLICAP®
Glava ø 7 do 13 mm
Dijamantni
brusni čepovi
Glava ø 9 do 25 mm
POLIROLL/
POLICO
Glava ø 6 do 12 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø 12 do 20 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø 15 do 25 mm
POLISTAR
ø do 20 mm
Filc-čepovi
Glava ø 6 do 12 mm
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 do 55 mm
bez zaštitnog
pokrova
Brusni točkovi ER
ø 50 do 55 mm
bez. zaštitnog
pokrova
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Katalog 208
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 12 mm
upletene
PBG ø 19 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 30 mm
upletene
RBG ø 70 mm
Podesiti samo maks.
dozvoljeni broj okretaja po ø alata.
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 55
209
Katalog 202
Elektro mašine i pribor
Električna ravna brusilica, broj okretaja: 25.000 min-1 / snaga: 500 vati
Karakteristike snage
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanje brojeva okretaja.
■■Jednostavno korištenje pomoću prekidača
sa strane.
■■Visoka snaga, mašina veoma dobro
naliježe u ruci.
■■Digitalna elektronika garantuje konstante
brojeve okretaja, čak i pri opterećenju.
■■Blago pokretanje kao zaštita za čovjeka,
alat i mašinu.
■■Elektronsko isključivanje u slučaju ekstremnog preopterećenja, zaštita od ponovnog
pokretanja u slučaju pada napona.
■■Robustna konstrukcija, jednostavna za
servisiranje.
UGER 5/250 SI
325
120
32
57
Oznaka
narudžbe
UGER 5/250 SI
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Uklj.
stezna kliješta
ø [mm]
265581
11.000 - 25.000
230
500
300
6
1,350
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 11
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
196236 196281 196304 196335 196328
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
18 mm
1
1
206836
206843
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
TM-roto glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 6 do 20 mm
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø do 50 mm
Širina do 70 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glava ø 6 do 16 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø do 4 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
56 I 209
Katalog 204*
Brusni tuljci
Glava ø do 50 mm
POLICAP®
Glava ø do 16 mm
POLIROLL
Glava ø do 15 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø do 30 mm
Katalog 205
Dijamantne rezne
ploče
ø do 50 mm
bez zaštitnog
pokrova
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4
POLISTAR
ø do 20 mm
Dijamantne
brusne zvijezde
Glava ø 6 do 25 mm
Poliflex®
Glava ø 8 do 15 mm
CBN-brusni čepovi
Glava ø do 12 mm
POLINOX®-brusne
zvijezde
Glava ø do 38 mm
Filc-čepovi
Glava ø do 15 mm
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 do 55 mm
bez zaštitnog
pokrova
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4
Katalog 208
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 30 mm
upletene
RBG ø 70 mm
Brusni točkovi ER
ø 50 do 55 mm
bez zaštitnog pokrova
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 3-10
Podesiti samo maks
dozovljeni broj
okretaja po ø alata.
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Elektro mašine i pribor
Električna ravna brusilica, broj okretaja: 15.000 min-1 / snaga: 1.530 vati
Karakteristike snage
■■Idealno za teške radove glodanja i
brušenja.
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Visokosnažna ravna brusilica sa bezstepenim podešavanjem brojeva okretaja.
■■Blago pokretanje kao zaštita za čovjeka,
alat i mašinu.
■■Digitalna elektronika za konstantan broj
okretaja.
■■Elektronsko isključivanje u slučaju
prepoterećenja, zaštita od ponovnog
pokretanja u slučaju pada napona.
■■Visoka pogonska snaga garantuje veoma
veliku stabilnost brojeva okretaja.
Oznaka
narudžbe
UGER 15/150 SI
UGER 15/150 SI
495
135
42
75
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
801864
6.800 - 15.000
230
1.530
Stezna kliješta
Izlazna- Uklj. stezna kliješta
snaga
ø
[vati]
[mm]
1.050
6
3,050
Stezni ključ
Grupa 12
Za dršku ø
6
mm
8
mm
10
mm
12
mm
1/4
Inch
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
22 mm
2
206850
EAN
195994 196014 196038 196045 196052
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Odgovarajući PFERD-alati
TM-roto glodala
Ozubljenje 3,
3 PLUS, 4, 5,
ALU PLUS
Glava ø 12 do 20 mm
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø 50 mm
Širina do 70 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø 5 do 7 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Katalog 204*
Brusni tuljci
Glava ø 30 do 75 mm
Lepezasti brusevi
Glava ø 25 do 50 mm
POLINOX brusni čepovi
Glava ø do 40 mm
®
POLICLEAN®alati
ø do 50 mm
POLIROLL
Glava ø do 18 mm
Katalog 205
Dijamantni
brusni čepovi
Glava ø od 10 mm
CBN-bruni čepovi
Glava ø od 20 mm
Katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 do 55 mm
bez zaštitnog
pokrova
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
Brusni točkovi ER
ø 50 do 55 mm
bez zaštitnog
pokrova
Katalog 208
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 30 mm
upletene
PBG ø 19 do 25 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 70 mm
upletene
RBG ø 70 do 100 mm
vulkanizovane
RBV ø 63 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 3-10 ili
BO 8/10 6-20
Podesiti samo maks.
dozvoljeni broj okretaja prema ø alata.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 57
209
Katalog 202
Elektro mašine i pribor
Električna ravna brusilica, broj okretaja: 9.000 min-1 / snaga: 500 vati
Karakteristike snage
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanjem br. okret.
■■Jednost. za korišt. zbog prekid. sa strane.
■■Visoka snaga, mašina veoma dobro
naliježe u ruci.
■■Digit. elektronika garantuje konstantan br.
okret. čak i pri opterećenju
■■Blago pokretanje kao zaštita za čovjeka,
alat i mašinu.
■■Elektronsko isključivanje u slučaju
prepoterećenja, zaštita od pono. pokret. u
slučaju pada napona.
■■Robust. konstruk. jednost. za servis.
■■Posebno pogodno za
POLINOX-/POLIVLIES-alate.
UGER 5/90 SI
346
105
57
32
Oznaka
narudžbe
UGER 5/90 SI
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
267332
4.000 - 9.000
230
500
Izlazna- Uklj. stezna kliješta
snaga
ø
[vati]
[mm]
300
6
1,440
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 11
Za dršku ø
3
mm
6
mm
8
mm
1/8
Inch
1/4
Inch
EAN
196236 196281 196304 196335 196328
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
POLINOX®-Set
PNL/Z/R 6050 UGER 5/90 230 V
Sadržaj:
1 električna ravna brusilica UGER 5/90 SI
sa elektronskim podešavanjem brojeva okretaja
(raspon brojeva okretaja 4.000 - 9.000 min-1),
snaga 500 vati.
POLINOX®-set
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
14 mm
18 mm
1
1
206836
206843
2 lepezasta brusa i 10 POLINOX®-brusnih
čepova u različitim izvedbama i veličinama
zrna.
 
Opširne informacije i podatke o narudžbi
POLINOX®-seta možete naći u katalogu 204.
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
TM-roto glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS, 4,
5, ALU PLUS
Glava ø 16 do 20 mm
Brusni čepovi
Glava ø 50 mm
Širina do 70 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Vezivo PUR
Glava ø do 32 mm
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2,
3, 5
Glava ø 7 do 10 mm
Molimo Vas da obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu 202.
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
58 I 209
POLIROLL-brusni
kolutovi
Glava ø 18 mm
POLISTAR
ø 30 do 50 mm
POLINOX®-brusni čepovi
Glava ø do 80 mm
Katalog 205
POLINOX®-brusne
zvijezde
Glava ø do 38 mm
POLICLEAN®-alati sa
drškom
Glava ø do 75 mm
Filc-čepovi
Glava ø 15 do 25 mm
Dijamantne
rezne ploče
ø 50 do 55 mm
bez zaštitnog pokrova
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4
Filc-diskovi
ø do 45 mm
Lepezasti brusevi
Brusni jastučići
Glava ø 40 do 80 mm
ø 30 do 50 mm
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Elektro mašine i pribor
Električna ravna brusilica, broj okretaja 5.900 min-1 / snaga: 1.530 vati
Karakteristike snage
■■Za teške poslove glodanja i brušenja.
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanje brojeva okretaja.
■■Digitalna elektronika za konstantan broj
okretaja.
■■Visoka pogonska snaga.
■■Elektronsko isključivanje pri
preopterećenju, zaštita od ponovnog
pokretanja u slučaju pada napona.
■■Blago pokretanje kao zaštita za čovjeka,
alat i mašinu.
Oznaka
narudžbe
UGER 15/60 SI
UGER 15/60 SI
495
135
42
75
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
777251
2.800 - 5.900
230
1.530
Izlazna- Uklj. stezna kliješta
snaga
ø
[vati]
[mm]
1.050
12
3,050
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 12
Za dršku ø
6
mm
8
mm
10
mm
12
mm
1/4
Inch
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
22 mm
2
206850
EAN
195994 196014 196038 196045 196052
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
Katalog 202
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glava ø 10 do 16 mm
Katalog 203*
Brusni čepovi
Glava ø 50 mm
Širina do 40 mm
Molimo Vas da
obratite pažnju na
preporuke u vezi
sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Opširne informacije i podatke o narudžbi seta
lepezastih točkova možete naći u katalogu
204.
Katalog 204*
Brusni tuljci
Glava ø 75 do
100 mm
Lepezasti brusni
diskovi
Glava ø 60 do 80 mm
Lepezasti točkovi
ø 100 mm
ø 150 do 200 mm
Širina 30 mm
Poliflex® PU-STRUC
Glava ø 20 do 75 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
Set lepezastih točkova
Katalog 205
POLINOX®-brusni
čepovi
Glava ø 50 do
100 mm
POLINOX®-brusni
točak
PNER
ø 75 do 100 mm
POLICLEAN®-alati
sa drškom
Glava ø do 100 mm
POLICLEAN®-ploča
ø do 100 mm
Dijamantne rezne
ploče
ø 40 do 55 mm
bez zaštitnog
pokrova
Katalog 208
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 80 do 100 mm
RBU ø 100 do 125 mm
Rupa ø 14 mm
RBU ø 150 mm
Rupa ø 22,2 mm
RBU ø 100 mm
Rupa ø 12 mm
RBU ø 150 mm
AK 32-2 
odgovarajući
držač alata
BO 8/12-22,2 5-18
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
209 I 59
209
Set lepezastih točkova
FR 15030 UGER 15/60 230 V
Sadržaj:
1 električna ravna brusilica
UGER 15/60 SI, 230 V
sa steznim kliještima ø 12 mm,
snaga 1.000 vati.
Po 1 stezna kliješta ø 6 mm i ø 8 mm.
Različiti alati za fino brušenje sa
ø 150 mm i širinom 30 mm.
Odgovarajući PFERD-alati
Elektro mašine i pribor
Električna ravna brusilica, broj okretaja: 3.000 min-1 / snaga 1.530 vati
Karakteristike snage
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanje brojeva okretaja.
■■Digitalna elektronika za konstantan broj
okretaja.
■■Elektronsko isključivanje pri
preopterećenju, zaštita od ponovnog
pokretanja u slučaju pada napona.
■■Visoka pogonska snaga garantuje veoma
dobru stabilnost broja okretaja.
■■Idealno za završnu obradu površina
pomoću većih brusnih alata.
■■Blago pokretanje kao zaštita za čovjeka,
alat i mašinu.
UGER 15/30 SI
495
135
75
42
Oznaka
narudžbe
UGER 15/30 SI
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
775912
750 - 3.000
230
1.530
Izlazna- Uklj. stezna kliješta
snaga
ø
[vati]
[mm]
1.050
12
3,050
Stezni ključ
Stezna kliješta
Grupa 12
Za dršku ø
6
mm
8
mm
10
mm
12
mm
1/4
Inch
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
22 mm
2
206850
EAN
195994 196014 196038 196045 196052
4007220
Mjere vidi u tabeli na stranici 94.
POLIFLAP®-set
PFL 17060 UGER 15/30 230 V
Sadržaj:
1 električna ravna brusilica UGER 15/30 SI
sa elektronskim podešavanjem broja okretaja i
steznim kliještima ø 12 mm,
Raspon broja okretaja 750 - 3.000 min-1,
snaga 1.530 vati.
Po 1 stezna kliješta ø 6 i 8 mm,
POLIFLAP®-brusni točak i različiti alati za fino
brušenje sa ø 100 mm.
POLIFLAP®-set
Opširne informacije i podatke o narudžbi
POLIFLAP®-seta možete naći u katalogu 204.
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 202
Katalog 204
HSS-roto glodala
Ozubljenje ALU, 1, 2,
3, 5
Glava ø 16 mm
Lepezasti točkovi
ø 150 do 165 mm
POLICLEAN®-diskovi
ø 100 do 150 mm
POLINOX®-brusni čepovi
Glava ø 100 mm
Platneni kolutovi
ø 125 do 150 mm
POLINOX®-brusni
točkovi
ø 150 mm
POLIFLAP®
ø 170 mm
Molimo Vas da obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu 202.
Katalog 205
Katalog 208
Galvanski vezane
dijamantne
rezne ploče
ø 50 do 55 mm
bez zaštitnog pokrova
Lončaste četke
neupletene
TBU ø 60 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 100 mm
RBU ø 150 mm
Rupa ø 22,2 mm
RBU ø 150 mm
Rupa ø 12 mm
odgovarajući
držač alata
BO 8/12-22,2 5-18
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po
pravilu važi ø drške 6 mm.
60 I 209
Elektro mašine i pribor
Električna kutna brusilica, broj okretaja: 20.000 min-1 / snaga: 500 vati
Karakteristike snage
■■Prijem alata 1/4“-20 UNC
navoj, maks. alatni ø do 55 mm.
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanje broja okretaja.
■■Posebno za COMBIDISC®-alate (sa potpornim tanjirem bez navojne drške).
■■Digitalna elektronika za konstantan broj
okretaja.
■■Visoka pogonska snaga, lako rukovanje.
Oznaka
narudžbe
UWER 5/200 SI
265
72
57
1/4“ - 20 UNC
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Navoj radnog
vretena
598436
9.000 - 20.000
230
500
300
1/4“-20 UNC
UWER 5/200 SI
Produžetak za radno vreteno (20 mm)
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
SPV 20 CD
1/4-20 UNC
333167
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 204
COMBIDISC®-Set
CD 50 UWER 5/200 230V
Elektr. kutna brusilica sa elektronskim
regulisanjem broja okretaja.
Odličan rad sa ovom kutnom brusilicom
za jednu ruku koja odlično naliježe u ruci,
koja pokriva potrebne brojeve okretaja za
COMBIDISC®-alate sa ø 50 mm.
1,350
COMBIDISC®-set
Opširne informacije i podatke o narudžbi
COMBIDISC®-seta možete naći u
katalogu 204.
COMBIDISC®-držač i
COMBIDISC®-alati
ø 20 do 55 mm
Električna kutna brusilica, broj okretaja 10.000 min-1 / snaga: 1.530 vati
Karakteristike snage
■■Maks. ø alat do 125 mm.
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanje broja okretaja.
■■Digitalna elektronika za konstantan broj
okretaja, idealno za obradu loše toplinski
vodljivih metala.
■■Elektronsko isključivanje kod
preopterećenja, zaštita od ponovnog
pokretanja u slučaju pada napona.
■■Visoka pogonska snaga garantuje veoma
dobru stabilnost broja okretaja.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
UWER 15/100 SI
UWER 15/100 SI
365
75
83
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Navoj radnog
vretena
Prihvat
alata rupa ø
[mm]
787007 4.200 - 10.000
230
1.530
1.050
M14
22,23
Stezni ključ
2,600
Širina
ključa
Komada
35 mm
4 mm (Inbus)
1
1
EAN
4007220
193853
204450
Katalog 204
Katalog 206
Katalog 208
Čičak brusni
diskovi
Brusne ploče
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 115 mm
M14
Lončaste četke
neupletene
TBU ø 60 do
75 mm M14
upletene
RBG ø 115 mm
ø rupe
22,2 mm i
izvedba M14
upletene
TBG ø 65 mm M14
Fiber brusni disk
COMBICLICK®
Montažna pločica
Oznaka
narudžbe
Montažna pločica
Montažna matica
EAN
4007220
426036
316238
POLICLEAN®diskovi
POLIFAN lepezasti brusni
diskovi
®
Rezne ploče
Čičak diskovi
Dijamantne rezne
ploče
Lepezasti točkovi
za
kutne brusilice
ø 115-125 mm
Konusne četke
neupletene
KBU ø 100 mm M14
ø 115-125 mm
209 I 61
209
Odgovarajući PFERD-alati
Elektro mašine i pribor
Valjkasti pogon, broj okretaja: 3.500 min-1 / snaga: 1.530 vati
UWER 15/40 SI D19
440
75
Karakteristike snage
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Niskoturažna kutna brusilica/mašina za
poliranje sa bezstepenim podešavnjem
broja okretaja.
■■Digitalna elektronika za konstantan broj
okretaja čak i pod opterećenjem.
■■Elektronsko isključivanje pri opterećenju,
zaštita od ponovnog pokretanja u slučaju
pada napona.
■■Blago pokretanje kao zaštita za čovjeka,
alat i mašinu.
■■Aretiranje vretena za jednostavnu zamjenu
alata.
■■Radno vreteno sa dvije odgovarajuće opruge za veći prenos snage.
 
 
Oznaka
narudžbe
UWER 15/40 SI D19
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Maks.
ø alata
[mm]
Prihvat
alata
ø xširina
[mm]
777268
900 - 3.500
230
1.530
1.050
125
19 x 100
4,300
Stezni ključ
Širina
ključa
Komada
EAN
4007220
13 mm
1
206829
Set valjaka
FR-W 100100 UWER 15/40 230 V
Mašina i valjkasti alati se pregledno čuvaju u
praktičnom koferu, što je odlično za terensko
korištenje.  
 
Sadržaj:
Električni brusno-valjkasti pogon
UWER 15/40 SI D19 sa elektronskim
podešavanjem broja okretaja,
1 lepezasti valjak FR-W 100100 A 80,
1 POLINOX®-brusni valjak
PNL-W 100100 A 180.
Set valjaka
Tri dodatna skladišna pretinca nude mjesto za
individualno postavljanje ostalih valjkastih alata
iz PFERD-programa.
 
Opširne informacije i podatke o narudžbi seta
valjaka možete naći u katalogu 204.
Odgovarajući PFERD-alati
Katalog 204
Lepezasti valjci
Valjci za strukturiranje
POLINOX-brusni valjci
ø 100 x 100 mm
62 I 209
Katalog 208
Valjkaste četke
neupletene
WBU ø 100 BO 19,1
Elektro mašine i pribor
Tračna brusilica, traka dužine: 520/610 mm x širine 3 - 20 mm
Karakteristike snage
■■Uklj. priključ. za trač. brus. BSVA 9/25.
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanje broja okretaja.
■■Vis. snaga, obl. koji dobro naliježe u ruci.
■■Digitalna elektronika za konstante brojeve
okretaja čak i pod opterećenjem.
■■Elektronsko isključivanje pri
preopterećenju, zaštita od ponovnog
pokretanja u slučaju pada napona.
■■Robustna konstrukcija koja ja laka za
servisiranje.
■■Priključak za tračnu brusilicu se na mašini
može okretati što omogućava fleksibilno
prilagođavanje radnoj situaciji.
■■Jednost., brza zamj. pom. opružne mont.
57
95
okretni priključak
za tračnu brusilicu
BSVH 41 (v. str. 96)
sa BSVA 9/25 x 520
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Brzina trake
[m/s]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
333006
4.000 - 10.000
6,5 - 16
230
500
300
Set za tračnu brusilicu
BA 6-12/520 UBS 5/100 230 V
Mašina i pribor u atraktivnom koferu.
Sadržaj:
1 električna tračna brusilica UBS 5/100 SI 925
sa bezstepenim podešavanjem broja okretaja.
1 sortiment traka sa brusnim i flis trakama za
grubo i fino brušenje.
Opširne informacije i podatke o narudžbi seta
tračnih bruseva možete naći u
katalogu 204.
BSAD 41/36 x 610
BSVA 9/16
8.8
ø 25
BSVA 12/19
ø 16
BSVA 4/16
8.8
11.5
8.8
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Širina x ø
valjka
[mm]
■■Moguće aretiranje vođenja tračnog kraka.
■■BSVA 9/25-1 sa konusno okretnim kotačem
(nosiva širina 1 mm).
■■Tračna dužina 520 mm ili sa adapterom
610 mm.
Šir. trake koju je
mog. korist.
[mm]
BSAD 41/36 x 610
395967
BSVA 9/25 x 520
323007
9 x 25
3, 6, 9, 12, 16
BSVA 9/25-1 x 520
494288
9 x 25
3, 6, 9, 12
BSVA 4/16 x 520
322987
4 x 16
6
BSVA 9/16 x 520
322994
9 x 16
12
BSVA 12/19 x 520
323014
12 x 19
12, 16
BSVA 18/23 x 520
349267
18 x 23
20
Uputa za narudžbu:
Opširne informacije i podatke o narudžbi brusnih i flis kratkih traka možete naći u katalogu
204.
Primjene
Adapter za produžavanje dužine trake sa 520 na 610 mm.
Dodat. bruš., odstranj. srhova, matir., satinir. i linijsko matir.bez
prel. unutr. kut./žlijeb., poseb. i u podr. cijev.spojeva.
Dodatno brušenje uskih/malih unutrašnjih kutova/žlijebova,
posebno i u području cijevnih spojeva od nehrđajućeg čelika
(INOX) sa veoma sitnim varnim šavovima (WIG-varni šavovi).
Plansko brušenje, odstranjivanje srhova, matiranje, satiniranje,
čišćenje i linijsko matiranje bez prelaza nehrđajućeg čelika (INOX)
u užim područjima (WIG-varni šavovi).
Plansko brušenje, obrada rubova, matiranje, satiniranje, čišćenje i
linijsko matiranje bez prelaza u širim područjima.
Plansko brušenje, obrada rubova, matiranje, satiniranje, čišćenje i
linijsko matiranje bez prelaza u širim područjima.
Plansko bruš. obr. rub., matir., satin., čišć. i linijsko mat. bez prel.
u širim podr. na vanj. kut. (konveks. oblic. kao što su npr. cijevi).
0,080
0,095
0,095
0,060
0,096
0,107
0,150
209 I 63
209
■■Robustna čelična izvedba.
■■Iskorištavanje cijele širine kotača.
■■Ekstremno uska pričvrsna matica na čeonom
kotaču.
■■Asimetrični priključci za precizan rad na
stranama.
ø 23
18
BSVA 18/23
ø 25
BSVA 9/25-1
Set brusnih traka
3.8
Priključci za tračnu brusilicu
BSVA 9/25
1,900
ø 16
UBS 5/100 SI 925
470
ø 19
Oznaka
narudžbe
UBS 5/100 SI 925
Elektro mašine i pribor
Električna tračna brusilica za cijevi, snaga: 1.050 vati, dužina trake: 610 mm
Karakteristike snage
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanje broja okretaja.
■■Dig. elektron. za konstantan br. okret. čak
i pod optereć.
■■Elektron. isključ. kod preopt., zaštita od
ponovnog pokretanja u slučaju pada
napona.
■■Graničnik pokretne struje za blago pokretanje.
■■Robus. konstruk. koja je jednost. za servis.
■■ Udobno bruš. na promijenj. (cijevnim)
radijusima pomoću jednopolužnog sistema.
■■Podesivi kotač za vođenje trake za
prilagođavanje promjeru cijevi do 70 mm.
■■Obuhv. kut na izratku do maks. 220 step.
■■Opš. inform. i podat. o narudž. brus. i flis.
kratkih traka možete naći u katalogu 204.
UBS 11/90 SI-R
530
300
165
68
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
UBS 11/90 SI-R
777275
Broj okretaja Brzina trake
[m/s]
[min-¹]
4.000 - 9.000
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
230
1.050
650
7-15,5
3,000
Stezni ključ
Širina
ključa
4 mm (Inbus)
Komada
EAN
4007220
1
204450
Električna tračna brusilica za cijevi, snaga: 500 vati, dužina trake: 533 mm
Karakteristike snage
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanje broja okretaja.
■■Dig. elektronika za konst. br. okret. čak i
pod optereć.
■■Elektron. isključ. kod preopt., zaštita od
ponov. pokret. u slučaju pada napona.
■■Graničnik pokretne struje za blago pokretanje.
■■Udobno brušenje na varijabilnim (cijevnim) radijusima pomoću jednopolužnog
sistema.
■■Podesivi kotač za vođenje trake za
prilagođavanje promjeru cijevi do 55 mm.
■■Obuhvatni kut na izratku do maksimalno
180 stepeni.
■■Opš. inf. i pod. o narudžbi brus. i flis.
kratk. traka možete naći u katalogu 204.
UBS 5/70 SI-R
440
250
57
140
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
UBS 5/70 SI-R
561263
Broj okretaja Brzina trake
[min-¹]
[m/s]
3.000 - 7.000
Stezni ključ
Širina
ključa
4 mm (Inbus)
64 I 209
Komada
EAN
4007220
1
204450
5-11
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
230
500
300
2,350
209
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
209 I 65
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Opšte informacije
Pogoni sa savitljivim vratilom su mašine sa
višestrukim brojem okretaja. Oni pokrivaju
široke raspone brojeva okretaja i moguće ih je
bezstepeno elektronski ili preko stepenovanja
prijenosnika podesiti prema zahtjevima alata.
Pogoni sa savitljivim vratilom raspolažu veoma
visokim pogonskim snagama. Zajedno sa
kompaktnim ručnim dijelovima ili produžecima
moguće je obraditi i teško pristupačna mjesta.
Područja primjene
Pogoni sa savitljivim vratilom se skoro svugdje mogu koristiti. Oni se uspješno koriste u
različitim procesima u mnogim branšama. Regulisanje broja okretaja omogućava korištenje
različitih alata na samo jednoj mašini.
PFERD-program
PFERD nudi najrazličitije pogone sa savitljivim vratilom kao i opsežan program tačno
prilagođenih savitljivih vratila, ručnih dijelova,
kutnih pogona, valjkastih i posebnih pogona.
PFERD-pogoni sa savitljivim vratilom i pribor su
veoma robustni, tehnički usavršeni i odgovaraju najnovojim ergonomskim saznanjima i
zahtjevima. Ovaj program je posebno razvijen
za ekonomično korištenje alata za brušenje
glodanje, četkanje, rezanje i poliranje i on
pokriva široki raspon brojeva okretaja (0 40.000 min-1) i snage (500 - 2.700 vati)
Prednosti
■■Veoma kompaktni i ergonomični
ručni dijelovi.
■■Veoma mala težina ručnih dijelova.
■■Veoma robustni i za stalno korištenje
konstruisani pogoni.
■■Tehnički usavršeni.
■■Veoma visok učinak.
■■Višestruke mogućnosti korištenja.
■■Jednostavno snabdijevanje energijom.
■■Jednostavni za održavanje.
■■Jednostavni za servisiranje.
■■Ekonomični.
Norme, sigurnost, opšte napomene
Električna sigurnost
PFERD-pogoni sa savitljivim vratilom odgovaraju normi„Sigurnost za rukom vođene
električne alate sa motornim pogonom“.
1. Električni pogoni sa zaštitnim
uzemljenjem (klasa zaštite I)
Ova konstrukcijska izvedba odgovara PFERDpogonima sa savitljivim vratilom:
■■Mini-Mammut Electronic (strana 71)
■■Quint (strana 73)
■■Mammut Electronic (strana 75)
■■Mammut
(strana 77)
■■Schleifmeister (strana 79)
2. Električni pogoni sa zaštitnom
izolacijom (klasa zaštite II)
Ova konstrukcijska izvedba je označena znakom za zaštitnu izolaciju i dodatkom „SI“:
■■RUER 5/250 SI (strana 69)
■■RUER 10/250 SI (strana 69)
■■RUG 19/120 SI (strana 69)
■■RUER 8/180 SI (strana 71)
3. Zaštitni niski napon/zaštitno
razdvajanje kola
■■U kotlovnicama, posudama, cjevovodima
i sličnim uskim prostorima od vodljivih
materijala je u slučaju korištenja izmjeničnog
napona propisana zaštitni niski napon od 42
volti ili zaštitno razdvajanje strujnih kola.
3.1 Električni pogoni za zaštitni niski
napon (klasa zaštite III)
Ove mašine rade sa maksimalno
42 volti napona. Isporučive u 42 voltnoj
konstrukcijskoj izvedbi:
■■Quint (strana 73)
■■Mammut (strana 77)
■■Schleifmeister (strana 79)
3.2 Zaštitno razdvajanje kola
Kod pogona alata pomoću savitljivog vratila
postoji sljedeća alternativa za zaštitni niski
napon: Pogonski motor treba od glavne mreže
odvojiti pomoću izolacijskog transformatora sa
jednakom voltažom.
Kriteriji za odabir optimalno odgovarajućeg pogona sa savitljivim
vratilom
Ekonomičan rad prije svega zahtjeva odabir
optimalnog alata. Nakon toga se određuje
odgovarajući pogon. Pri tom je potrebno obratiti pažnju na:
1. Izvedbeni oblik i veličinu
Svaki zadatak primjene postavlja specifične zadatke konstrukcijskoj izvedbi i veličini. Različite
izvedbe nude različite mogućnosti primjene:
Idealno odgovarajući pogon je potrebno odabrati u ovisnosti od dimenzija, pristupačnosti,
vrste i učestalosti primjene.
2. Broj okretaja
Pogon uvijek treba da se odabere u skladu sa
preporukama u vezi sa brojevima okretaja i
reznim brzinama alata.
Ove preporuke možete naći u
katalozima 202 - 208.
66 I 209
3. Snagu
Snaga mašine je odlučujući faktor kako
bi se broj okretaja održavao stabilnim pod
opterećenjem. Opterećenje rezultuje iz materijala koji treba da se obradi, reznog učinka
alata i stisnog pritiska.
4. Prijem alata
U ovisnosti od odabranog PFERD-alata Vam
alternativno različiti prijemi alata stoje na
raspolaganju npr. stezna kliješta ili navojna vretena. Svakoj mašini su dodijeljena
odgovarajuća stezna kliješta. Pregled steznih
kliješta i produžetaka vretena možete nači na
stranama 94-95.
PFERD-električne mašine odgovaraju
■■EG-smjernicama za mašine,
■■direktivi o niskom naponu,
■■smjernici o elektromagnetskoj podnošljivosti.
PFERD-električne mašine nose CE oznaku.
 
Potrebno je poštovati posebne propise (npr.
korištenje zaštitnog niskog napona) i propise
koji su specifični za zemlju.
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Opšte informacije
Zaštitno crijevo
Zaštitno crijevo se sastoji od uljnootporne
gume, iznutra pljosnata čelična spirala a
izvana puna guma. Priključne spojke su čvrsto
utisnutei i kao pojačanje presvučene gumenom
košuljicom.
Savitljiva vratila se sastoje od tri sastavna dijela
koja se mogu međusobno kombinovati:
■■savitljivi unutrašnji dio (sajla),
■■zaštitno crijevo,
■■ručni dio.
Savitljivi unutrašnji dio (sajla)
Sastoji se od 4 do 10 slojeva žice po DIN 2076,
posebno za visokoturažno kretanje u pravcu
kazaljke na satu. Spojka unutrašnjeg dijela
(sajle) je čvrsto utisnuta. Nakon ca. 100 radnih
sati je potrebno ponovo podmazati unutrašnju
sajlu savitljivog vratila. Unutrašnju sajlu i crijevo
je potrebno odmastiti, a na unutrašnji dio je
potrebno nanijeti novu specijalnu mast za
vratila.
Ručni dio
Ručni dijelovi su lagani i jednostavni za rukovanje u odnosu na prenos snage i pokrivaju
veliki raspon broja okretaja. Moguće je raditi u
stalnom pogonu bez zamaranja i uz mininalne
šumove pri okretanju. Zamjenjiva stezna stezna
kliješta ili specijalni prihvat drške za Morse
konus omogućavaju višestruki prijem alata.
Klizni priključak omogućava brzu zamjenu
ručnog dijela.
Popravak
Popravak unutrašnjeg dijela (sajle) i
zaštitnog crijeva nije moguć. Kao zamjenu
preporučujemo nove dijelove spremni za
ugradnju.
Radijus savijanja
Pri korištenju savitljivih vratila je potrebno
obavezno obratiti pažnju na to da se vratila ne
savijaju više od navedenog radijusa savijanja.
Najmanji mogući radijus savijanja je naveden
za svako savitljivo vratilo.
Kako ćete naći odgovarajuće savitljivo vratilo za pogon?
Na narednim stranama ćete za pojedinačne
mašine na strani koja se nalazi direktno preko
puta (lijevo) naći tabele za odabir savitljivih
vratila i ručnih dijelova. Vidi primjer ispod.
 
Savitljivo vratilo i ručni dio/priključak je uvijek
potrebno odabrati u skladu sa zahtjevima koji
proizlaze iz kombinacije optimalnog alata i
pogona uzimajući pritom u obzir broj okretaja
i snagu.
➊ Pogonska mašina
Odabrane pogonske mašine
➎ Priključak
Priključci sa strane motora i ručnog dijela.
➋ Savitljivo vratilo
Odgovarajuća savitljiva vratila za ovu mašinu.
➏ Odgovarajuće savitljivo vratilo
 optimalno odgovara
 odgovara
-  ne odgovara
➌ Strana kataloga
Upućivanje na stranu kataloga na kojoj su
prikazana odgovarajuća savitljiva vratila i ručni
dijelovi.
➍ Broj okretaja [min ]/snaga [vati]
Raspon brojeva okretaja i snage koja je
odgovarajuća za savitljivo vratilo.
-1
➐ Ručni dijelovi/priključci
Molimo Vas da odaberete izvedbeni oblik.
Primjer:
Savitljivo vratilo
Broj okretaja:
visok
nizak
ø savitljivog vratila: veoma fleksibilno (za radove u uskim područjima)
Prenos snage:
visok
Savitljivo vratilo
4 ZG
6Z
6 ZG
7 ZG / 7 ZGU
10 ZG
12 ZGA
12 KG
Strana kataloga
81
83
81
85
87
89
91
10.000 - 25.000
700 - 1.400
10.000 - 25.000
750 - 1.500
12.000 - 25.000
880 - 1.760
750 - 18.000
140 - 2.450
850 - 12.000
525 - 6.280
850 - 10.000
525 - 6.280
DIN 10
G 16
DIN 10
DPF/SRF
DIN 10
G 16
DIN 10
G 22
DIN 10
G 28
DIN 10
G 28
DIN 10
G 35






–
➍
Broj okretaja [min ] 24.000 - 40.000
300 - 500
Snaga [vati]
➎
Priključak
- sa strane motora
- sa strane ručke
➏
Pogodnost
➊
Pogonski motor Mammut Electronic ME/MEW + ST 103
Broj okretaja 12.000 - 24.000 min-1
Izlazna snaga 2.200/1.500 vati
➐ Ravni
ručni dijelovi
WZ 6
WZ 7 45°
WZ 10 45°
WZ 10 45°
WZ 4 A
WZ 4 A
-1
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
-1 maks. 18.000 min
-1
maks. 20.000 min
maks. 20.000 min
Ostali
priključci
4 ZGB
6Z
4 ZGB
7 ZGA
10 ZGE
10 ZGE
-1
-1
-1
maks. 40.000 min-1 maks. 24.000 min-1 maks. 40.000 min-1 maks. 25.000 min maks. 18.000 min maks. 18.000 min
Kutni ručni
dijelovi
-1
12 ZGA
12 ZGA
maks. 18.000 min-1 maks. 18.000 min-1
WZT 6 90°/45°
maks. 18.000 min-1
WZ 7 B
WZ 10 B
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
209
➋
➌
krut
nizak
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1
 optimalno odgovara
 odgovara - ne odgovara
209 I 67
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljiva vratila i ručni dijelovi za pogone sa savitljivim vratilom
Savitljivo vratilo
4 ZG
6Z
6 ZG
7 ZG / 7 ZGU
10 ZG
12 ZGA
Strana kataloga
81
83
81
85
87
89
91
10.000 - 25.000
700 - 1.400
10.000 - 25.000
750 - 1.500
12.000 - 25.000
880 - 1.760
750 - 18.000
140 - 2.450
850 - 12.000
525 - 6.280
850 - 10.000
525 - 6.280
DIN 10
G 16
DIN 10
DPF / SRF
DIN 10
G 16
DIN 10
G 22
DIN 10
G 28
DIN 10
G 28
DIN 10
G 35




–
–
–

–
–
Broj okretaja [min-1] 24.000 - 40.000
Snaga [vati]
300 - 500
Priključak
-sa strane
motora
- sa strane ručke
Ravne
ručke
Kutni
ručni dijelovi
WZ 4 A
WZ 6
WZ 4 A
WZ 7 45°
maks. 20.000 min-1 maks. 18.000 min-1 maks. 20.000 min-1 maks. 17.100 min-1
WZT 6 90°/45°
maks. 18.000 min-1
WZ 7 B
maks. 17.100 min-1
Ravne
ručke
Kutni
ručni dijelovi
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1



WZ 4 A
WZ 6
WZ 4 A
WZ 7 45°
WZ 10 45°
maks. 20.000 min-1 maks. 18.000 min-1 maks. 20.000 min-1 maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
WZT 6 90°/45°
maks. 18.000 min-1
WZ 7 B
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1
–
–
–
Ostali
priključci
Kutni
ručni dijelovi
Ravne
ručke
Pogodnost
Opširne informacije i podatke o narudžbi za savitljiva vratila i ručne dijelove možete
naći na navedenim stranama kataloga.
68 I 209

4 ZGB
6Z
4 ZGB
7 ZGA
10 ZGE
maks. 40.000 min-1 maks. 24.000 min-1 maks. 40.000 min-1 maks. 25.000 min-1 maks. 18.000 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor RUER 10/250 SI
Broj okretaja 11.000 - 25.000 min-1
Izlazna snaga 600 vati
Pogodnost
Pogonski motor RUG 19/120 SI
Broj okretaja 3.000 / 6.000 / 12.000 min-1
Izlazna snaga 1.200 vati
4 ZGB
6Z
4 ZGB
7 ZGA
maks. 40.000 min-1 maks. 24.000 min-1 maks. 40.000 min-1 maks. 25.000 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor RUER 5/250 SI
Broj okretaja 11.000 - 25.000 min-1
Izlazna snaga 300 vati
Pogodnost
12 KG




7 ZGA
maks. 25.000 min-1
10 ZGE
maks. 18.000 min-1
10 ZGE
maks. 18.000 min-1
12/15 KG MK I
maks. 10.000 min-1
12 ZGA
maks. 18.000 min-1
12 ZGA
maks. 18.000 min-1
12 ZG
maks. 10.000 min-1
WZ 7 45°
WZ 10 45°
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
WZ 10 45°
maks. 17.100 min-1
WZ 7 B
maks. 17.100 min-1
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1
WT 10 H
maks. 8.500 min-1
WT 10 H
maks. 8.500 min-1
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1
BSG 10/35 u. 10/50 BSG 10/35 u. 10/50
maks. 7.000 min-1 maks. 7.000 min-1
BSG 3/10/40
maks. 5.000 min-1
BSG 3/10/40
maks. 5.000 min-1
 optimalno odgovara
 odgovara
– ne odgovara
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Mašina sa višestrukim brojem okretaja RUER/RUG
Rekord-univerzalni motor RUER 5/250 SI
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanje broja okretaja.
■■Digitalna elektronika garantuje konstantne
brojeve okretaja, čak i pri opterećenju.
■■Fleksibilno korištenje, s obzirom da se
može priključiti na svaku 230 voltnu mrežu
izmjenične struje odn. na 230 voltne, 50/60
Hz generatore.
■■Visoka snaga za fine radove glodanja,
brušenja i poliranja.
■■Lagani i uski ručni dijelovi omogućavaju rad
bez zamaranja.
RUER 5/250 SI
Dimenzije d x š x v:
285 x 57 x 102 mm
Uputa za narudžbu:
Mašina se isporučuje bez savitljivog vratila,
molimo Vas naručite odvojeno.
Mašina sa nožnim prekidačem na upit.
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Priključak za
savitljiva vratila
[DIN]
267325
11.000 - 25.000
230
500
300
10
Rekord-univerzalni motor RUER 10/250 SI
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanje broja okretaja.
■■Digitalna elektronika garantuje konstantne
brojeve okretaja, čak i pri opterećenju.
■■Fleksibilno korištenje, s obzirom da se
može priključiti na svaku 230 voltnu mrežu
izmjenične struje odn. na 230 voltne, 50/60
Hz generatore.
■■Visoka snaga za radove glodanja, brušenja
i poliranja.
■■Pogonski motor nalazi primjenu u gradnji
alata i kalupa, u preciznoj mehanici i u
„Uradi sam“ i hobi oblasti.
Oznaka
narudžbe
RUER 10/250 SI
■■Graničnik pokretne struje za blago
pokretanje.
■■Cijevni nosač mašinu štiti u svakom
položaju.
■■Elektronsko isključivanje pri preopterećenju,
zaštita od ponovnog pokretanja u slučaju
pada napona.
RUG 19/120 SI
2,140
RUER 10/250 SI
Dimenzije d x š x v:
300 x 75 x 140 mm
Uputa za narudžbu:
Mašina se isporučuje bez savitljivog vratila,
molimo Vas da ga naručite odvojeno.
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Priključak za
savitljiva vratila
[DIN]
348116
11.000 - 25.000
230
1.050
660
10
Rekord-univerzalni motor RUG 19/120 SI
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Podesivi brojevi okretaja pomoću
ekscentričnog prenosa.
■■Snažan rad čak i na teško pristupačnim
mjestima.
■■Cijevni nosač štiti mašinu.
■■Korištenje za srednje-teške do teške radove
npr. na gradilištima, u radionicama za popravke, automobilskim pogonima, bravarijama, u gradnji alata i kalupa, u ljevaonicama,
umjetničkim radionicama, kod zlatara, u
klesarskim pogonima i školama.
Oznaka
narudžbe
RUER 5/250 SI
Dimenzije d x š x v:
530 x 95 x 175 mm
3,110
RUG 19/120 SI
Preporuka za primjenu:
Za svakodnevni trajni pogon u pogonima sa
jednom ili sa dvije smjene preporučujemo
mašine sa savitljivim vratilima na 3-faznu
izmjeničnu struju (vidi stranu 73 i 77).
Uputa za narudžbu:
Mašina se isporučuje bez savitljivog vratila,
molimo Vas da ga naručite odvojeno.
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Priključak za
savitljiva vratila
[DIN]
348109
3.000, 6.000, 12.000
230
1.700
1.250
10
209
Oznaka
narudžbe
■■Graničnik pokretne struje za blago
pokretanje.
■■Cijevni nosač mašinu štiti u svakom
položaju.
■■Elektronsko isključivanje kod preopterećenja,
zaštita od ponovnog pokretanja u slučaju
pada napona.
9,200
209 I 69
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljiva vratila i ručni dijelovi za pogone sa savitljivim vratilom
Savitljivo vratilo
4 ZG
6Z
6 ZG
7 ZG / 7 ZGU
10 ZG
12 ZGA
Strana kataloga
81
83
81
85
87
89
91
10.000 - 25.000
700 - 1.400
10.000 - 25.000
750 - 1.500
12.000 - 25.000
880 - 1.760
750 - 18.000
140 - 2.450
850 - 12.000
525 - 6.280
850 - 10.000
525 - 6.280
DIN 10
G 16
DIN 10
DPF / SRF
DIN 10
G 16
DIN 10
G 22
DIN 10
G 28
DIN 10
G 28
DIN 10
G 35




–
–
–
–
–
–
–
–
–
 optimalno odgovara
 odgovara
Broj okretaja [min-1] 24.000 - 40.000
Snaga [vati]
300 - 500
Priključak
- sa strane
motora
- sa strane ručke
Ravne
ručke
4 ZGB
6Z
4 ZGB
7 ZGA
maks. 40.000 min-1 maks. 24.000 min-1 maks. 40.000 min-1 maks. 25.000 min-1
Kutni ručni
dijelovi
WZ 4 A
WZ 6
WZ 4 A
WZ 7 45°
maks. 20.000 min-1 maks. 18.000 min-1 maks. 20.000 min-1 maks. 17.100 min-1
WZT 6 90°/45°
maks. 18.000 min-1
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1


Ravne
ručke

4 ZGB
6Z
4 ZGB
7 ZGA
maks. 40.000 min-1 maks. 24.000 min-1 maks. 40.000 min-1 maks. 25.000 min-1
Kutni ručni
dijelovi

WZ 4 A
WZ 6
WZ 4 A
WZ 7 45°
maks. 20.000 min-1 maks. 18.000 min-1 maks. 20.000 min-1 maks. 17.100 min-1
WZT 6 90°/45°
maks. 18.000 min-1
WZ 7 B
maks. 17.100 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor RUER 8/180 SI, MMEW 11/120
Broj okretaja 6.000 - 12.000 min-1
Izlazna snaga 600/800 vati
Pogodnost
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1



Ravne
ručke
–
6Z
4 ZGB
7 ZGA
maks. 24.000 min-1 maks. 40.000 min-1 maks. 25.000 min-1
Kutni ručni
dijelovi
Pogodnost
WZ 6
WZ 4 A
WZ 7 45°
maks. 18.000 min-1 maks. 20.000 min-1 maks. 17.100 min-1
WZT 6 90°/45°
maks. 18.000 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor RUER 8/180 SI, MMEW 11/120
Broj okretaja 500 - 6.000 min-1
Izlazna snaga 600/800 vati
WZ 7 B
maks. 17.100 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor RUER 8/180 SI
Broj okretaja 12.000 - 18.000 min-1
Izlazna snaga 600 vati
Pogodnost
Opširne informacije i podatke o narudžbi savitljivih vratila i
ručnih dijelova možete naći na navedenim stranama kataloga.
70 I 209
12 KG
WZ 7 B
maks. 17.100 min-1
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1
– ne odgovara
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Mašina sa višestrukim brojem okretaja RUER/MMEW
Rekord-univerzalni motor RUER 8/180 SI
uklj. kombinovani regulator broja okretaja
KDR 8/180 SI
■■Univerzalno korištenje kod radova glodanja,
brušenja i poliranja.
■■Sa zaštitnom izolacijom.
■■Bezstepeno podešavanje broja okretaja.
■■Podešavanje broja okretaja je moguće dok
je motor u pogonu.
■■Min. razvoj buke.
■■Dobar odnos između broja okretaja i snage.
■■Posebno pogodan za korištenju u gradnji
alata i kalupa.
Oznaka
narudžbe
■■Kombinovani regulator brojeva okretaja
KDR 8/180 SI se može koristiti kao stolni
ili nožni regulator. U stolnom pogonu se
broj okretaja individualno reguliše preko
potenciometra.
U nožnom pogonu se maks. broj okretaja
prethodno podešava preko potenciometra.
Regulacija se nakon toga vrši preko nožne
pedale.
Korištenje samo sa motorom RUER 8/180 SI.
Uputa za narudžbu:
Mašina se isporučuje bez savitljivog vratila,
molimo Vas da ga naručite odvojeno.
EAN Broj okretaja
4007220
[min-¹]
RUER 8/180 SI
807408
0 - 18.000
Stolni stativ TS L 1400 sa šarafnim stegačem
se može pričvrstiti na radnim pločama debljine
do 65 mm.
Pomoću teleskopskog produžetka je moguće
visinu individualno podesiti do maksimalno
140 cm. Nosivost do maks. 10 kg.
RUER 8/180 SI
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Priključak za
savitljiva vratila
[DIN]
Dimenzije
LxBxH
[mm]
230
1.020
600
10
222 x 98 x 98
Mjesto za odlaganje TSA L 1400
Odgovarajuće za stolni stativ ovo mjesto
za odlaganje nudi mogućnost optimalnog
odlaganja različitih ručnih dijelova tako da su
uvijek pri ruci.
1,650
Pribor za alatne pogone RUER
Uputa za narudžbu:
Molimo Vas da mjesto za odlaganje naručite
odvojeno.
TSA L 1400
TS L 1400
Oznaka
narudžbe
Tischstativ TS L 1400
Ablage TSA L 1400
EAN
4007220
Opis
657683
657690
Stolni stativ
Mjesto za odlaganje
2,170
0,450
Mašina sa višestrukim brojem okretaja Mini-Mammut Electronic MMEW
Tehnički podaci
■■Napon 230 V, 1-fazna izmjenična struja
■■Sa zaštitnim uzemljenjem.
■■Frekvencija 50 - 60 Hz.
■■Ulaz snage 1.100 vati.
■■Izlaz snage 800 vati.
■■Bezstepeno podešavanje broja okretaja.
Karakteristike snage
■■Blago pokretanje.
■■Brzo i jednostavno podešavanje broja okretaja dok je motor u pogonu.
■■Dobar odnos između broja okretaja i snage.
Oznaka
narudžbe
MMEW 11/120
■■Minimalan razvoj buke
■■Idealno za korištenje u gradnji alata i
kalupa.
■■Automatsko zaustavljanje motora kod
preopterećenja.
■■Glavni prekidač sa okidnim mehanizmom u
slučaju podnapona.
■■Brusni i polirni alati ø ≥ 60 mm nisu
pogodni za stalni pogon sa Mini-Mammut
Electronic-a.
MMEW 11/120
Uputa za narudžbu:
Mašina se isporučuje bez savitljivog vratila,
molimo Vas naručite ga odvojeno.
209
Mini-Mammut Electronic je višestruko primjenjiv kod radova glodanja, brušenja i poliranja.
Viseće ručke i nožni prekidač na upit.
EAN
4007220
Broj okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Priključak za
savitljiva vratila
[DIN]
Dimenzije
LxBxH
[mm]
657478
850 - 12.000
230
1.100
800
10
270 x 160 x 180
7,900
209 I 71
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljiva vratila i ručni dijelovi za pogone sa savitljivim vratilom
Savitljivo vratilo
4 ZG
6Z
6 ZG
7 ZG / 7 ZGU
10 ZG
12 ZGA
Strana kataloga
81
83
81
85
87
89
91
10.000 - 25.000
700 - 1.400
10.000 - 25.000
750 - 1.500
12.000 - 25.000
880 - 1.760
750 - 18.000
140 - 2.450
850 - 12.000
525 - 6.280
850 - 10.000
525 - 6.280
DIN 10
G 16
DIN 10
DPF / SRF
DIN 10
G 16
DIN 10
G 22
DIN 10
G 28
DIN 10
G 28
DIN 10
G 35




–
–
–

–
–
–
–
Broj okretaja [min-1] 24.000 - 40.000
Snaga [vati]
300 - 500
Priključak
- sa strane
motora
- sa strane ručke
Ravne
ručke
4 ZGB
6Z
4 ZGB
7 ZGA
maks. 40.000 min-1 maks. 24.000 min-1 maks. 40.000 min-1 maks. 25.000 min-1
Kutni
ručni dijelovi
WZ 4 A
maks. 20.000 min-1
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1
–



Ravne
ručke
6Z
4 ZGB
7 ZGA
10 ZGE
maks. 24.000 min-1 maks. 40.000 min-1 maks. 25.000 min-1 maks. 18.000 min-1
Kutni
ručni dijelovi
12 ZGA
maks. 18.000 min-1
WZ 6
maks. 18.000 min-1
WZ 4 A
maks. 20.000 min-1
WZ 10 45°
maks. 17.100 min-1
BSG 10/35 u. 10/50
maks. 7.000 min-1
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1 BSG 3/10/40
maks. 5.000 min-1
–
–
Ravne
ručke
Pogodnost
WZ 7 45°
maks. 17.100 min-1
WZ 7 B
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
WZT 6 90°/45°
maks. 18.000 min-1
Ostali
dodaci
Pogonski motor Quint QD 05
Broj okretaja 4.200 / 6.300 / 9.000 / 11.000 min-1
Izlazna snaga 368 vati
Pogodnost
–
–

10 ZGE
maks. 18.000 min-1
Kutni
ručni dijelovi
12 ZGA
maks. 18.000 min-1
Ostali
dodaci
Pogonski motor Quint QD 05
Broj okretaja 750 / 1.400 / 2.250 / 3.000 min-1
Izlazna snaga 368 vati
WZ 4 A
maks. 20.000 min-1
Ostali
dodaci
Pogonski motor Quint QD 05 + ST 103
Broj okretaja 18.900 / 33.000 min-1
Izlazna snaga 368 vati
Pogodnost
12 KG
Opširne informacije i podatke o narudžbi savitljivih vratila i
ručnih dijelova možete naći na navedenim stranama kataloga.
72 I 209
WZ 10 45°
maks. 17.100 min-1
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1
BSG 10/35 u. 10/50
maks. 7.000 min-1
BSG 3/10/40
maks. 5.000 min-1
 optimalno odgovara
 odgovara
– ne odgovara
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Mašina sa višestrukim brojem okretaja Quint i pribor
Učinkov. Quint je univ. primjenj. kod posl.
glodanja, brušenja i poliranja.
QD 05 B1
QD 05
■■Idealna za trajnu upotrebu.
■■Zaštita od ponovnog pokretanja u slučaju
pada napona.
■■Pogonski brojevi okretaja:
750, 1.400, 3.000, 6.300, 11.000 min-1.
■■Dimenzije d x š x v:
385 x 150/240 x 365 mm
Uputa za narudžbu:
Ukoliko ne naved. želj. napon, isporuč. 3-fazni
motor na izmjenič.struju koji je skopčan na
400 volti. Ostale napone 42 do 440 volti i 60
Hz je na upit moguće isporuč. uz dopl.Pog.
mot. se isporuč. bez utik. i savitlj. vratila.
 
Napomena za korištenje:
Brus. i pol. alati ø ≥ 80 mm nisu pogod. za
korišt. sa Quint. Ne može se koristiti sa kutn.
pog. WT 10 H.
Oznaka
narudžbe
Izvedba
EAN
4007220
Trofazna struja
50 Hz
[volti]
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Priključak za
savitljiva vratila
[DIN]
QD 05
QD 05 B1
sa postoljem
B 1 viseći
181270
181287
400
400
500
500
368
368
10
10
Pokretno vozilo, izvedba D 
(bez mašine).
Vozilo D
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Wagen* D
*= Vozilo
182666
Oznaka
narudžbe
ST 103 DIN 10
Ersatzseele* ST 103 DIN 10
**= Rezervna sajla
Pogonski brojevi okretaja sa Quint QD 05
2.250 min-1
4.200 min-1
9.000 min-1
18.900 min-1
33.000 min-1
 
Pogonski broj okretaja n max. = 12.000 min-1
26,000
Brzi pogon ST 103 DIN 10
Rezervna sajla
EAN
4007220
182673
190524
1,600
0,070
209
Brzi pogon ST 103 prenosi pogonski broj
okretaja u odnosu 1:3.
Obim isporuke uklj. unutrašnju pogonsku
sajlu.
 
Opširne informacije ST 103 možete naći na
strani 93.
 
11,000
11,500
209 I 73
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljiva vratila i ručni dijelovi za pogone sa savitljivim vratilom
Savitljivo vratilo
4 ZG
6Z
6 ZG
7 ZG / 7 ZGU
10 ZG
12 ZGA
Strana kataloga
81
83
81
85
87
89
91
10.000 - 25.000
700 - 1.400
10.000 - 25.000
750 - 1.500
12.000 - 25.000
880 - 1.760
750 - 18.000
140 - 2.450
850 - 12.000
525 - 6.280
850 - 10.000
525 - 6.280
DIN 10
G 16
DIN 10
DPF / SRF
DIN 10
G 16
DIN 10
G 22
DIN 10
G 28
DIN 10
G 28
DIN 10
G 35




–
–
–


–
10 ZGE
maks. 18.000 min-1
10 ZGE
maks. 18.000 min-1
Broj okretaja [min-1] 24.000 - 40.000
Snaga [vati]
300 - 500
Priključak
- sa strane
motora
- sa strane ručke
Ravne
ručke
Kutni
ručni dijelovi
Ravne
ručke
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1




4 ZGB
6Z
4 ZGB
7 ZGA
maks. 40.000 min-1 maks. 24.000 min-1 maks. 40.000 min-1 maks. 25.000 min-1
Kutni
ručni dijelovi
12 ZGA
12 ZGA
maks. 18.000 min-1 maks. 18.000 min-1
WZ 4 A
maks. 20.000 min-1
WZ 6
maks. 18.000 min-1
WZ 4 A
maks. 20.000 min-1
WZT 6 90°/45°
maks. 18.000 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor Mammut Electronic ME/MEW + ST 103
Broj okretaja 12.000 - 24.000 min-1
Izlazna snaga 2.200/1.500 vati
Pogodnost
WZ 7 45°
maks. 17.100 min-1
WZ 10 45°
WZ 10 45°
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
WZ 7 B
maks. 17.100 min-1
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1



10 ZGE
maks. 18.000 min-1
12/15 KG MK I
maks. 10.000 min-1
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1
–
–
Ravne
ručke
Pogodnost
–

7 ZGA
10 ZGE
maks. 25.000 min-1 maks. 18.000 min-1
Kutni
ručni dijelovi
12 ZGA
12 ZGA
12 ZG
maks. 18.000 min-1 maks. 18.000 min-1 maks. 10.000 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor Mammut Electronic ME/MEW
Broj okretaja 500 - 12.000 min-1
Izlazna snaga 2.200/1.500 vati
4 ZGB
6Z
4 ZGB
7 ZGA
maks. 40.000 min-1 maks. 24.000 min-1 maks. 40.000 min-1 maks. 25.000 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor Mammut Electronic ME/MEW
+ ST 103 Broj okretaja 24.000 - 36.000 min-1
Izlazna snaga 2.200/1.500 vati
Pogodnost
12 KG
Opširne informacije i podatke o narudžbi savitljivih vratila i
ručnih dijelova možete naći na navedenim stranama kataloga.
74 I 209
WZ 7 45°
maks. 17.100 min-1
WZ 10 45°
maks. 17.100 min-1
WZ 10 45°
maks. 17.100 min-1
WZ 7 B
WZ 10 B
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
BSG 10/35 u. 10/50 BSG 10/35 u. 10/50
WT 7 E M 14
-1
maks. 7.000 min-1
maks. 25.000 min-1 maks. 7.000 min
BSG 3/10/40
BSG 3/10/40
maks. 5.000 min-1 maks. 5.000 min-1
– ne odgovara
 optimalno odgovara
 odgovara
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Mašina sa višestrukim brojem okretaja Mammut Electronic i pribor
Mammut Electronic se univerzalno može koristiti za radove glodanja, brušenja i poliranja.
Karakteristike snage
■■Bezstepeno podešavanje broja okretaja
(sa brzim pogonom ST 103 do maks.
36.000 min-1).
■■Uklonjiva konzola za upravljanje sa
mogućnošću produžavanja, npr. viseća
izvedba, rad u kotlovnici.
■■Blago pokretanje.
■■Brzo i jednostavno podešavanje broja okretaja dok je motor u pogonu.
■■Visoka pogonska snaga i kod donjeg raspona brojeva okretaja.
■■Min. razvoj buke zbog prigušivača vibracija.
Oznaka
narudžbe
ME 22/150 400 V
MEW 18/150 230 V
■■Automatsko zaustavljanje motora u slučaju
preopterećenja.
■■Zaštita od ponovnog pokretanja kod pada
napona.
■■Jednostavno za servisiranje, zbog lako
uklonjivog kućišta sa 4 glavna modula .
ME 22/150
MEW 18/150
Uputa za narudžbu:
ME 22/150 = 3-fazna izmjenična struja
MEW 18/150 = 1-fazna izmjenična struja
 
Pogonski motori se isporučuju bez utikača i
savitljivog vratila.
EAN
4007220
Broj
okretaja
[min-¹]
Napon
[volti]
50 - 60 Hz
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Priključak za
savitljiva vratila
[DIN]
Dimenzije
LxBxH
[mm]
758694
788738
0 - 15.000
0 - 15.000
380-480
200-240
2.700
2.000
2.200
1.500
10
10
445 x 200 x 320
445 x 200 x 320
24,500
24,500
Pribor za Mammut Electronic
(2)
(1) Kabel za daljinsko upravljanje FSTK 22
Za produžavanje uklonjive konzole za upravljanje sa pokrovnom pločom kao zaštita motora
(dužina kabla 4 m).
 
(2) Nožni prekidač FSE 22
Za jednostavno uključivanje i isključivanje
mašine (dužina kabla 4 m). Sa zaštitnim
pokrovom.
(3)
(4)
(5)
(3) Podnožje FME
Stabilno podnožje sa zakretnom napravom.
 
(4) Viseća drška B1 ME
Mašinu je moguće koristiti u visećem položaju,
mogućnost odlaganja vratila.
 
(5) Viseća drška B2 ME
Mašinu je moguće koristiti mobilno u visećem
položaju.
(6)
(6) Pokretno vozilo D ME
Pokretno vozilo sa ostavkom za alat i dva točka
koji se mogu fiksirati.
 
(7) Mjesto za odlaganje vratila WAL 4-12
Mjesto za odlaganje savitljivog vratila za bočnu
montažu na mašini.
Oznaka
narudžbe
Opls
EAN
4007220
FSTK 22
FSE 22
FME
B1 ME
B2 ME
D ME
WAL 4-12
(1) Kabel za daljinsko upravljanje
(2) Nožni prekidač
(3) Podnožje
(4) Viseća drška
(5) Viseća drška
(6) Pokretno vozilo
(7) Mjesto za odlaganje vratila
772812
772799
617977
617984
617991
618028
618004
Brzi pogon ST 103 prenosi pogonski broj
okretaja u odnosu 1:3. Obim isporuke uklj.
unutrašnju pogonsku sajlu.
 
Opširne informacije o ST 103 možete naći na
strani 93.
 
Oznaka
narudžbe
ST 103 DIN 10
Ersatzseele* ST 103 DIN 10
* = Rezervna sajla
Pogonski brojevi okretaja
sa Mammut Electronic-om
15.000 - 36.000 min-1
 
Pogonski broj okretaja n maks. = 12.000 min-1
(7)
0,635
1,000
2,000
1,200
1,800
14,200
0,460
Brzi pogon ST 103 DIN 10
Rezervna sajla
209
(1)
EAN
4007220
182673
190524
1,600
0,070
209 I 75
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljiva vratila i ručni dijelovi za pogone sa savitljivim vratilom
Savitljivo vratilo
4 ZG
6Z
6 ZG
7 ZG / 7 ZGU
10 ZG
12 ZGA
Strana kataloga
81
83
81
85
87
89
91
10.000 - 25.000
700 - 1.400
10.000 - 25.000
750 - 1.500
12.000 - 25.000
880 - 1.760
750 - 18.000
140 - 2.450
850 - 12.000
525 - 6.280
850 - 10.000
525 - 6.280
DIN 10
G 16
DIN 10
DPF / SRF
DIN 10
G 16
DIN 10
G 22
DIN 10
G 28
DIN 10
G 28
DIN 10
G 35





–
–


Broj okretaja [min-1] 24.000 - 40.000
Snaga [vati]
300 - 500
Priključak
- sa strane
motora
- sa strane ručke
Ravne
ručke
4 ZGB
6Z
4 ZGB
7 ZGA
10 ZGE
maks. 40.000 min-1 maks. 24.000 min-1 maks. 40.000 min-1 maks. 25.000 min-1 maks. 18.000 min-1
Kutni
ručni diijelovi
WZ 6
WZ 7 45°
WZ 10 45°
WZ 4 A
WZ 4 A
maks. 18.000 min-1
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
maks. 20.000 min-1
maks. 20.000 min-1
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1
–




Ravne
ručke
10 ZGE
10 ZGE
12/15 KG MK I
6Z
4 ZGB
7 ZGA
maks. 18.000 min-1 maks. 18.000 min-1 maks. 10.000 min-1
-1
-1
-1
maks. 24.000 min maks. 40.000 min maks. 25.000 min
Kutni
ručni diijelovi
12 ZGA
12 ZGA
12 ZG
maks. 18.000 min-1 maks. 18.000 min-1 maks. 10.000 min-1
WZ 6
WZ 7 45°
WZ 10 45°
WZ 10 45°
WZ 4 A
maks. 18.000 min-1 maks. 20.000 min-1 maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
WZ 7 B
WZ 10 B
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
WZT 6 90°/45°
maks. 18.000 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor Mammut MD 10
Broj okretaja 4.800 / 5.700 / 6.300 / 8.000 / 9.600 min-1
Izlazna snaga 736 vati
Pogodnost
BSG 10/35 u. 10/50 BSG 10/35 u. 10/50
maks. 7.000 min-1 maks. 7.000 min-1
–
–
Ravne
ručke
Pogodnost
–
WT 7 E M 14
maks. 25.000 min-1
BSG 3/10/40
maks. 5.000 min-1
BSG 3/10/40
maks. 5.000 min-1
–



10 ZGE
10 ZGE
12/15 KG MK I
maks. 18.000 min-1 maks. 18.000 min-1 maks. 10.000 min-1
Kutni
ručni diijelovi
12 ZGA
12 ZGA
12 ZG
maks. 18.000 min-1 maks. 18.000 min-1 maks. 10.000 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor Mammut MD 10
Broj okretaja 850 / 1.600 / 2.100 / 2.550 / 3.200 min-1
Izlazna snaga 736 vati
WZ 7 B
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
WZT 6 90°/45°
maks. 18.000 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor Mammut MD 10 + ST 103
Broj okretaja 12.000 / 17.100 / 24.000 / 36.000 min-1
Izlazna snaga 736 vati
Pogodnost
12 KG
Opširne informacije i podatke o narudžbi savitljivog vratila i
ručnog dijela možete naći na navedenim stranama kataloga.
76 I 209
WZ 10 45°
WZ 10 45°
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
WZ 10 B
WZ 10 B
maks. 17.100 min-1 maks. 17.100 min-1
BSG 10/35 u. 10/50 BSG 10/35 u. 10/50
maks. 7.000 min-1 maks. 7.000 min-1
BSG 3/10/40
BSG 3/10/40
maks. 5.000 min-1 maks. 5.000 min-1
– ne odgovara
 optimalno odgovara
 odgovara
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Mašina sa višestrukim brojem okretaja Mammut i pribor
Mammut visoke performanse se može univerzalno koristiti za poslove glodnja, brušenja i
poliranja.
MD 10 B1
MD 10 D
MD 10
■■Zaštita od ponovnog pokretanja u slučaju
pada napona.
■■Pogonski brojevi okretaja:
850, 1.600, 2.100, 3.200, 5.700, 8.000,
12.000 min-1.
■■Dimenzije d x š x v:
460 x 160/240 x 400 mm
Uputa za narudžbu:
Ukoliko ne navedete željeni napon, isporučuje
se 3-fazni motor na izmjeničnoj struji
koji je skopčan na 400 volti. Ostale napone 42
do 440 volti i 60 Hz je na upit
moguće ispo. uz doplatu.Pogonski motori se
ispor.bez utikača i savitljivog vratila.
 
Napomena za korištenje:
Brusni i polirni alati ø ≥ 100 mm nisu pogodni
za korištenje sa Mammut-om.
MD 10 B2
Oznaka
narudžbe
Izvedba
EAN
4007220
Trofazna struja
50 Hz
[volti]
Ulazna
snaga
[vati]
Izlaznasnaga
[vati]
Priključak za
savitljiva vratila
[DIN]
MD 10
MD 10 B1
MD 10 B2
MD 10 D
sa postoljem
B 1 viseći
B 2 pokretno-viseći
D sa pokretnim vozilom
181324
181331
181348
181355
400
400
400
400
1.000
1.000
1.000
1.000
736
736
736
736
10
10
10
10
Pokretno vozilo, izvedba D
(bez mašine).
Vozilo D
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Wagen* D
* = Vozilo
182666
Pogonski brojevi okretaja sa Mammut-om
17.100 min-1
2.550 min-1
4.800 min-1
24.000 min-1
-1
6.300 min
36.000 min-1
9.600 min-1
 
Pogonski broj okretaja n maks. = 12.000 min-1
Oznaka
narudžbe
Oznaka
narudžbe
DA 33 DIN 10/G 28
Ersatzseele** DA 33 DIN 10/G28
** = Rezervna sajla
Brzi pogon ST 103 DIN 10
Rezervna sajla
EAN
4007220
ST 103 DIN 10
Ersatzseele** ST 103 DIN 10
Za direktno (kruto) priključivanje ručnih dijelova sa kliznim priključkom G 28 na motore sa
savitljivim vratilima sa priključkom DIN 10.
26,000
182673
190524
Uputa za narudžbu:
Molimo Vas da odvojeno naručite rezervnu
sajlu koja je spremna za ugradnju DA 33 DIN
10/G28 za direktan priključak.
1,600
0,070
Direktni priključak DA 33
EAN
4007220
Priključak za
savitljiva vratila
[DIN]
Klizni
priključak
[G]
179475
284179
10
10
28
28
209
Brzi pogon ST 103 prenosi pogonski broj
okretaja u odnosu 1:3.
Obim isporuke uklj. unutrašnju pogonsku
sajlu.
 
Opširne informacije ST 103 možete naći na
strani 93.
16,500
16,000
17,000
44,500
0,305
0,107
209 I 77
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljiva vratila i ručni dijelovi za pogone sa savitljivim vratilom
Savitljivo vratilo
10 ZG
12 ZGA
12 KG
Strana kataloga
87
89
91
91
Broj okretaja [min-1]
Snaga [vati]
750 - 18.000
140 - 2.450
850 - 12.000
525 - 6.280
850 - 10.000
525 - 6.280
1.000 - 7.300
735 - 8.560
Priključak
- sa strane
motora
- sa strane ručke
DIN 15
G 28
DIN 15
G 28
DIN 15
G 35
DIN 15
G 35


–
–


Ravne
ručke
Kutni
ručni dijelovi
10 ZGE
maks.
18.000 min-1
12 ZGA
maks.
18.000 min-1
10 ZGE
maks.
18.000 min-1
12 ZGA
maks.
18.000 min-1
WZ 10 45°
maks.
17.100 min-1
WZ 10 B
maks.
17.100 min-1
WZ 10 45°
maks.
17.100 min-1
WZ 10 B
maks.
17.100 min-1
Ostali
priključci
Pogonski motor SD 25
Broj okretaja 13.500 min-1
Izlazna snaga 1.840 vati
Pogodnost
Ravne
ručke
Kutni
ručni dijelovi
Ostali
priključci
Pogonski motor SD 25
Broj okretaja 5.100 / 7.300 min-1
Izlazna snaga 1.840 vati
Pogodnost

Ravne
ručke
Kutni
ručni dijelovi
Ostali
priključci

10 ZGE
maks.
18.000 min-1
12 ZGA
maks.
18.000 min-1
10 ZGE
maks.
18.000 min-1
12 ZGA
maks.
18.000 min-1
WZ 10 45°
maks.
17.100 min-1
WZ 10 B
maks.
17.100 min-1
WZ 10 45°
maks.
17.100 min-1
WZ 10 B
maks.
17.100 min-1


12 ZG
maks.
10.000 min-1
12/15 KG MK I
maks.
10.000 min-1

10 ZGE
maks.
18.000 min-1
12 ZGA
maks.
18.000 min-1
10 ZGE
maks.
18.000 min-1
12 ZGA
maks.
18.000 min-1
WZ 10 45°
maks.
17.100 min-1
WZ 10 B
maks.
17.100 min-1
WZ 10 45°
maks.
17.100 min-1
WZ 10 B
maks.
17.100 min-1
BSG 3/10/40
maks.
5.000 min-1
12 ZG
maks.
10.000 min-1
12/15 KG MK I
maks.
10.000 min-1

12 ZG
maks.
10.000 min-1
12/15 KG MK I
maks.
10.000 min-1
12 ZG
maks.
10.000 min-1
BSG 3/10/40
BSG 10/35
BSG 10/35
maks. 5.000 min-1
maks. 7.000 min-1
maks. 7.000 min-1
BSG 10/50
maks. 7.000 min-1
BSG 10/50
maks. 7.000 min-1
WT 10 H
maks. 8.500 min-1
Opširne informacije i podatke o narudžbi savitljivih vratila i
ručnih dijelova možete naći na navedenim stranama kataloga.
78 I 209
12/15 KG MK I
maks.
10.000 min-1
BSG 3/10/40
BSG 3/10/40
BSG 10/35
BSG 10/35
maks. 5.000 min-1
-1 maks. 7.000 min-1
maks. 5.000 min
maks. 7.000 min-1
BSG 10/50
BSG 10/50
maks. 7.000 min-1
maks. 7.000 min-1
WT 10 H
maks. 8.500 min-1
Pogodnost
Pogonski motor SD 25
broj okretaja 1.000 / 1.700 / 2.700 min-1
Izlazna snaga 1.840 vati
15 KG
 optimalno odgovara
 odgovara
– ne odgovara
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Mašina sa višestrukim brojem okretaja Schleifmeister i pribor
Schleifmeister je namijenjen za teške radove
brušenja sa brusnim pločama sa keramičkim
ili vezivom od armiranih vlakastih tvari, lepezastim točkovima i tehničkim četkama sa ø ≥
100 mm.
SD 25-40 D
SD 25-40
Pogonski brojevi okretaja:
1.000, 1.700, 2.700, 5.100, 7.300, 13.500 min-1.
Dimenzije d x š x v:
480 x 185/340 x 430 mm
Uputa za narudžbu:
Ukoliko ne navedete željeni napon,
isporučujemo 3-fazni motor na izmjeničnu
struju koji je skopčan na 400 volti. Schleifmeister u izvedbi sa 3- faznom izmjeničnom
strujom 230 volti na upit. Ostale napone
42 do 440 volti i 60 Hz je na upit moguće
isporučiti uz doplatu.
Pogonski motori se isporučuju bez utikača i
savitljivog vratila.
Posebne izvedbe na upit:
B 1 viseća
B 2 pokretno-viseća
EAN
4007220
SD 25-40
SD 25-40 D
181416
181447
Trofazna struja Ulazna snaga
50 Hz
[vati]
[volti]
400
400
2.400
2.400
Izlaznasnaga
[vati]
Priključak za
savitljiva vratila
[DIN]
1.840
1.840
15
15
Pokretno vozilo, izvedba D 
(bez mašine).
30,000
57,000
Vozilo D
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Wagen* D
* = Vozilo
182666
26,000
209
Oznaka
narudžbe
209 I 79
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljiva vratila
Katalog 203*
Katalog 204*
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 3 do 5 mm
Brusni čepovi
Glave ø do 13 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
POLICAP®
Glave ø do 5 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glave ø 5 do 10 mm
Brusni čepovi
Glave ø do 16 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®Fini brusni čepovi
Drška ø 3 + 6 mm
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 6 mm
GHR, LR i TX
Glave ø do 10 mm
LHR
Glave ø do 20 mm
Poliflex®Brusni čepovi za fino
brušenje
Drška ø 3 + 6 mm
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 10 mm
GHR, LR i TX
Glave ø do 15 mm
LHR
Glave ø do 20 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 15 mm
Katalog 205
Katalog 206/208
Dijamantni brusni
čepovi
Glave ø do 8 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Katalog 206
24.000 min-1
Mammut + ST 103
RUER 5/250 SI / RUER 10/250 SI
33.000 min-1Quint + ST 103
36.000 min-1
Mammut + ST 103
Rekordschl. RUG 19/120 SI + ST 103
Brojevi okretaja
Snage
Katalog 202
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø do 3,2 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø 10 mm
CBN-brusni čepovi
Glave ø do 10 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Rezne ploče EHT
ø 40 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4
v. katalog 206
Molimo Vas obratite
pažnju na preporuke za
različite rezne brzine u
katalogu 202.
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 4 do 6 mm
Brusni čepovi
Glave ø do 13 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glave ø 6 do 12 mm
Brusni čepovi
Glave ø 16 mm
Širina so 32 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø do 3,2 mm
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 5 do 8 mm
Brusni čepovi
Glave ø do 20 mm
Širina da 13 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glave ø 8 do 12 mm
Brusni čepovi
Glave ø 20 mm
širina do 40 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø do 4 mm
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 7 do 10 mm
18.000 min-1
Rekordschleifer RUER 5/250 SI,
RUER 10/250 SI, RUER 8/180 SI
Brusni tuljci
Glave ø do 15 mm
PoliflexFini brusni čepovi
Drška ø 3 + 6 mm
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 10 mm
GHR, LR i TX
Glave ø do 15 mm
LHR
Glave ø do 25 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 22 mm
Brusni čepovi
Glave ø do 20 mm
Širina do 40 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glave ø 10 bis 16 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 1,6 do 6 mm
Poliflex®Fini brusni čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 12 mm
GHR, LR i TX
ø do 20 mm
LHR
Glave ø do 30 mm
Poliflex®diskovi
Vezivo TX
ø 25 mm
POLINOX®brusni točkovi PNER
ø 25 mm
POLICAP®
Glave ø do 13 mm
POLICAP®
Glave ø 7 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø 10 mm
POLIROLL
Glave ø do 6 mm
POLINOX®Brusni točkovi PNER
ø 25 mm
POLICAP®
Glave ø 10 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø 15 mm
ATADISC-držač
SHT 2025 sa
brusnim listom AD
2505
AD 3505-2
Dijamantni brusni
čepovi
Glave ø do 8 mm
Drška ø 3 + 6 mm
CBN-brusni čepovi
Glave ø do 10 mm
Drška ø 3 + 6 mm
Dijamantni brusni
čepovi
Glave ø do 12 mm
CBN-brusni čepovi
Glave ø do 15 mm
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4
vidi katalog 206
Rezne ploče EHT
ø 50 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4
v. katalog 206
Brusni točkovi ER
ø 30 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 3-10
v. katalog 206
Katalog 208
K
Okrugle četke
upletene
RBG ø 70 mm
COMBIDISC®brusni listovi
ø 20 do 38 mm
COMBIDISC®POLIVLIES® diskovi
tvrda izvedba
VRH 20
BSVH 24
kratke trake
BA/VA
3-12/305
Lepezasti brusevi
Glave ø do 20 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden Drška ø, po pravilu važi
Drška ø 6 mm.
80 I 209
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. naved. dimenzije
brusnih čepova.
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljivo vratilo 4 ZG, 6 ZG i ručni dijelovi
DIN 10
EAN 4007220
G 16
Tehnički podaci
Karakteristike snage
Dimenzija
Spojka
ø x dužina sa strane
[mm]
motora ø
[mm]
13 x 1.390
30
Spojka
sa strane
ručke ø
[mm]
16
0,600
Savitljivo vratilo
4 ZG DIN 10**
(uklj. ručni dio 4 ZGB)
181751
Unutrašnja sajla
4 ZG DIN 10 / G 16**
182079
4 x 1.329
M 10
3,5/2,45
0,120
Crijevo
4 ZG DIN 10 / G 16**
182291
13 x 1.300
30
16
0,330
Savitljivo vratilo
6 ZG DIN 10
(uklj. ručni dio 4 ZGB)
658420
Dimenzija
Spojka
ø x dužina sa strane
[mm]
motora ø
[mm]
16 x 1.643
30
Unutrašnja sajla
6 ZG DIN 10/G 16
657829
6 x 1.583
Crijevo
6 ZG DIN 10/G 16
658390
G 16
Ručni dio 4 ZGB
■■Rezervno zaštitno crijevo spremno za
ugradnju
Spojka
sa strane
ručke ø
[mm]
16
1,150
M10
3,5/2,45
0,270
16 x 1.553
30
16
0,740
■■Rezervno zaštitno crijevo spremno za
ugradnju
Omjer
prenosa
313374
Dimenzija
ø x dužina
[mm]
19,5 x 110
–
Grupa
steznih
kliješta
9*
0,140
■■Maks. broj okretaja: 40.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
323267
43 x 111
1:1
10*
0,270
■■Maks. broj okretaja: 20.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 3 mm.
■■Maks. broj okretaja: 15.000 min-1 pri upotrebi sa 6 mm steznim kliještima.
■■Priključak za tračno brušenje vidi na strani
96.
G 16
Kutni ručni dio WZ 4 A
■■Raspon broja okretaja:
n = 24.000 - 40.000 min-1.
■■Raspon snage: 300 - 500 vati.
■■Raspon broja okretaja i snage ne smije biti
ispod/iznad propisanog.
■■Pri potrebi za smanjenom snagom ,< 300
vati, raspon broja okretaja može biti niži.
■■Radijus savijanja ne manji od 100 mm.
■■Posebne dužine na upit.
■■Set za njegu i održavanje savitljivog vratila
vidi str. 97.
■■Rezervna unutrašnja sajla spremna za
ugradnju.
Izvedba sa BSVH 24
** Unutrašnji dijelovi i crijeva sa obostranim
kliznim priključkom na upit.
■■Raspon broja okretaja:
n = 11.000 - 25.000 min-1.
■■Raspon snage: 660 - 1.460 vati.
■■Raspon broja okretaja i snage ne smije biti
ispod/iznad propisanog.
■■Pri potrebi za smanjenom snagom < 660
vati, raspon broja okretaja može biti niži.
■■Radijus savijanja ne manji od 140 mm.
■■Set za njegu za održavanje savitljivih vratila
v. na strani 97.
■■Rezervna unutrašnja sajla spremna za
ugradnju.
* Sva isporučiva stezna kliješta možete naći na
strani 94.
209
Oznaka narudžbe
209 I 81
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljiva vratila
Katalog 203*
Katalog 204*
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 3 do 5 mm
Brusni čepovi
Glave ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 12 mm
GHR, LR i TX
Glave ø do 20 mm
LHR
Glave ø do 30 mm
Katalog 206
Katalog 208
Rezne ploče EHT
ø do 55 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
v. katalog 206
Okrugle četke
upletene
RBG ø 70 mm
3.500 min-1
Mammut Electronic
RUER 8/180 SI
5.000 min-1
Mammut Electronic
RUER 8/180 SI
12.000 min-1
Mammut/Quint/RUER 8/180 SI
RUG 19/120 SI / RUER 10/250 SI
18.000 min-1
Mammut + ST 103
RUER 8/180 SI / RUER 10/250 SI
Brojevi okretaja
Snage
Katalog 202
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glave ø 5 do 10 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø do 3,2 mm
Poliflex -diskovi
Vezivo TX
ø 25 mm
®
Molimo Vas obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Brusni tuljci
Glave ø do 30 mm
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 10 do 16 mm
ATADISC-brusni
diskovi
AD 5005, AD 7505
sa držačem alata
AF 14/35
Stezni dio SP 35
Potporni tanjir ST 50
ili ST 75
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glave ø 16 mm
COMBIDISC®-držač
SBH 20 do 50
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 25 mm
Svi Poliflex®fini brusni čepovi
i Poliflex®fini brusni diskovi
ø do 75 mm
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 25 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 6,0 do 14 mm
ATADISCDržač brusnog lista
SHT 3575 sa
brusnim listom AD
7505
COMBIDISC®-brusni
listovi CD 50
sa držačem SBH 50
Filc čepovi
Glave ø do 10 mm
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
odgovarajući
držač alata
BO 8/10 6-20
v. katalog 206
POLICAP®
Glave ø do 13 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 3,2 do 7 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 6,0 do 14 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø do 40 mm
COMBIDISC®TX-diskovi
ø 50 i 75 mm
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 20 mm
COMBIDISC®
POLIVLIES-diskovi
ø 20 do 38 mm
upletene
PBG ø 19 mm
POLINOX®Brusne zvijezde
Glave ø 38 mm
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 25 mm
POLICLEAN®diskovi
ø 50 mm
upletene
PBG ø 10 do 12 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 40 mm
COMBIDISC®brusni listovi
ø 20 do 50 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø do 80 mm
POLINOX Brusni čepovi
Glave ø do 60 mm
®
Svi Poliflex®fini brusni čepovi
i Poliflex®fini brusni diskovi
ø do 80 mm
Filc čepovi i
filc diskovi
ø do 45 mm
POLICLEAN®diskovi
ø 50 i 75 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø do 80 mm
Poliflex®tijelo za
marmoriranje
PF ZY 5040
POLINOX®brusni čepovi
Glave ø do 100 mm
Filc čepovi i
Filc diskovi
ø do 45 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 70 do 80 mm
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 mm
Platneni kolutovi
ø 50 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden Drška ø, po pravilu važi
Drška ø 6 mm.
82 I 209
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljivo vratilo 6 Z i ručni dijelovi
Oznaka narudžbe
DIN 10
EAN 4007220
DPF/SRF
Tehnički podaci
Karakteristike snage
Dimenzija
Spojka
ø x dužina sa strane
[mm]
motora ø
[mm]
Spojka
sa strane
ručke ø
[mm]
Savitljivo vratilo
657720
6 Z DIN 10/DPF
bez ručke
sa duplex opružnim priključkom
12 x 1.250
30
10
0,800
Savitljivo vratilo
6 Z DIN 10/SRF
bez ručke
sa opružnim priključkem sa
raširnim prstenom
12 x 1.250
30
10
0,800
Dimenzija
ø x dužina
[mm]
Omjer
prenosa
Grupa
steznih
kliješta
Priključak DPF
657737
■■Raspon broja okretaja:
n = 11.000 - 24.000 min-1.
■■Raspon snage: 660 - 1.460 vati.
■■Raspon broja okretaja i snage ne smiju biti
ispod/iznad propisanog.
■■Pri potrebi za smanjenom snagom, < 660
vati, raspon broja okretaja može biti niži.
■■Radijus savijanja ne manji od 140 mm.
■■Posebne dužine na upit.
■■Set za njegu za održavanje savitljivih vratila
v. stranu 97.
Priključak SRF
mogućnost okretanja za 360°
Ručka 6 Z
657751
24 x 140
–
13*
0,131
■■Maks. broj okretaja: 24.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
Ručka 6 Z SP 3.0
657768
22 x 139
–
**
0,270
■■Maks. broj okretaja: 24.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 3 mm.
Kutni ručni dio WZ 6
657775
50 x 170
1,25 : 1
13*
0,225
■■Maks. broj okretaja: 18.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
Kutni ručni dio sa
teleskopskim produžetkom
WZT 6 3.0
657782
35 x 170
1,38 : 1
14*
0,170
■■Maks. broj okretaja: 18.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 3 mm.
1,53 : 1
13*
0,210
■■Maks. broj okretaja: 18.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
Teleskop
pričvršćen na maks. dužinu
657799
Teleskop
pričvršćen na maks. dužinu
** Ručni dio sa steznim kliještima 2,34 mm
na upit.
45 x 200
209
Kutni ručni dio sa
teleskopskim produžetkom
WZT 6 45 ° 6.0
35 x 255
45 x 260
* Sva isporučiva stezna kliješta možete naći na
strani 94.
209 I 83
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
12.000 min-1
Mammut / Quint / RUER 8/180 SI
RUG 19/120 SI / RUER 10/250 SI
17.100 min-1
Mammut + ST 103
RUER 8/180 SI Rekordschleifer
RUER 10/250 SI
20.000 min-1
Rekordschleifer RUER 5/250 SI
RUER 10/250 SI
24.000 min-1
Mammut + ST 103
RUER 5/250 SI + RUER 10/250 SI
Brojevi okretaja
Snage
Savitljiva vratila
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 205
Katalog 206
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 5 do 8 mm
Brusni čepovi
Glave ø do 20 mm
Širina do 13 mm
Drška ø 3 mm
Dijamantni brusni
čepovi
Glave ø do 12 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glave ø 8 do 12 mm
Brusni čepovi
Glave ø do 25 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Drška ø 3 + 6 mm
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 12 mm
GHR, LR i TX
Glave ø do 20mm
LHR
Glave ø do 25 mm
Rezne ploče EHT
ø do 55 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/6 0-4
v. katalog 206
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø do 4 mm
Poliflex® diskovi
Vezivo TX
ø 25 mm
Molimo Vas obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 1,6 do 5 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 15 mm
GHR, LR i TX
Glave ø do 25 mm
LHR
Glave ø do 30 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 25 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø 25 mm
POLIROLL + POLICO
Glave ø do 10 mm
POLINOX®Brusni točkovi PNER
ø 25 mm
Poliflex®-diskovi
Vezivo TX
ø 25 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 12 mm
GHR, LR i TX
Glave ø do 20 mm
LHR
Glave ø do 30 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 2,3 do 6 mm
HM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 10 do 16 mm
Alati za WT 7 E M14
pri broju okretaja
pogona od
25.000 min-1
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 3,2 do 7 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden Drška ø, po pravilu važi
Drška ø 6 mm.
84 I 209
Lepzasti brusevi
Glave ø do 25 mm
Dijamantni brusni
čepovi
Glave ø do 12 mm
POLICAP®
Glave ø do 11 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glave ø 10 bis 16 mm
POLIROLL
Glave ø do 9 mm
POLINOX®brusni točkovi PNER
ø 25 mm
Brusni čepovi
Glave ø do 40 mm
Širina do 20 mm
Katalog 204
Brusni čepovi
Glave ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Katalog 204
POLICAP®
Glave ø do 11 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 22 mm
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 6 do 10 mm
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 7 do 10 mm
CBN-brusni čepovi
Glave ø do 15 mm
Poliflex®diskovi
Vezivo TX
ø 25 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 30 mm
ATADISC-držač
brusnih listova
SHT 3550 sa
brusnim listovima
AD 7505
COMBIDISC®brusni listovi
ø 20 do 50 mm
COMBIDISC®POLIVLIES®diskovi
tvrda izvedba
VRH 20, 25, 38
ATADISC držač
brusnih listova
SHT 3575 sa
brusnim listom
AD 7505
POLICAP®
Glave ø do 13 mm
COMBIDISC®
brusni listovi CD 75
sa držačem SBH 75
Lepezasti brusevi
Glave ø do 40 mm
Filc čepovi
Glave ø do 10 mm
ATADISC Brusni listovi
AD 5005, AD 7505
sa držačem alata
AF 14/35
Stezni dio SP 35
Potporni tanjir ST 50
ili ST 75
COMBIDISC®POLIVLIES®-diskovi
ø 20 do 75 mm
COMBIDISC® držač
SBH 20 do 75
Fiber disk
i potporni tanjir
do ø 115 mm
COMBIDISC®Brusni listovi
ø 20 do 75 mm
COMBIDISC®TX-diskovi
ø 50 i 75 mm
COMBIDISC®POLICLEAN®-diskovi
ø 50 mm
Za BSVH
kratke trake
BA/VB 3-20/520
Katalog 208
Brusni točkovi ER
ø 30 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 3-10
v. katalog 206
Rezne ploče EHT
ø do 55 mm
odgovorajući
držači alata
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
v. katalog 206
Brusni diskovi ER
ø 40 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 3-10
v. katalog 206
Rezne ploče EHT
ø do 55 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
v. Katalog 206
Okrugle četke
upletene
RBG ø 70 mm
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
odgovarajući
držač alata
BO 8/10 6-20 ili
BO 6/6 3-10
v. Katalog 206
Rezne i brusne ploče
POLIFAN®lepezasti brusni
diskovi
Dijamantni rezne
ploče
ø do 115 mm
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 20 mm
upletene
PBG ø 19 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 40 mm
upletene
RBG ø 70 do 100 mm
sa WT 7 E M14
upletene
RBG ø 115 Bo. ø 22,2
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i maks. navedene
dimenzije brusnih čepova.
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljivo vratilo 7 ZG/ZGU i ručni dijelovi
Oznaka narudžbe
DIN 10
EAN 4007220
G 22
Savitljivo vratilo
(uklj. ručku 7 ZGA)
7 ZG DIN 10**
7 ZGU DIN 10 2 m
Tehnički podaci
Karakteristike snage
Dimenzija
Spojka
ø x dužina sa strane
[mm]
motora ø
[mm]
Spojka
sa strane
ručnog
dijela ø
[mm]
■■Raspon broja okretaja:
n = 11.000 - 25.000 min-1
■■Raspon snage: 800 - 1.760 vati.
■■Raspon broja okretaja i snage ne smiju biti
ispod/iznad propisanog.
■■Pri potrebi za smanjenom snagom < 880
vati, raspon broja okretaja može biti niži.
■■Radijus savijanja ne manji od 140 mm.
■■Posebne dužine na upit.
■■Set za njegu za održavanje savitljivih vratila
v. stranu 97.
181768
181775
18 x 1.654
18 x 2.154
30
30
22
22
1,510
2,000
Unutrašnja sajla
7 ZG DIN 10/G 22**
7 ZGU DIN 10/G 22 2 m
182086
182093
7 x 1.589
7 x 2.089
M10
M10
5/3,85
5/3,85
0,400
0,600
■■Rezervna unutrašnja sajla spremna za
ugradnju.
Crijevo
7 ZG DIN 10/G 22**
7 ZGU DIN 10/G 22 2 m
182307
182314
18 x 1.553
18 x 2.053
30
30
22
22
0,850
1,100
■■Rezervno zaštitno crijevo spremno za
ugradnju.
Dimenzije
prema
želji kupca
Savitljivo vratilo
7 ZG DIN 10
sa krutim produžetkom
G22
Ručni dio 7 ZGA
■■Ručke i izvedbe
v. stranu 48.
■■Moguće radijuse savijanja na upit.
30
22
Dimenzija
ø x dužina
[mm]
Omjer
prenosa
Grupa
steznih
kliješta
181928
27 x 130
–
11*
0,320
■■Maks.broj okretaja: 25.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
303900
57 x 175
1,3 : 1
6*
0,665
■■Maks. broj okretaja: 17.100 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
323250
55 x 157
1,3 : 1
6*
0,600
■■Maks. broj okretaja: 17.100 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
Dimenzija
ø x dužina
[mm]
Omjer
prenosa
Radno
vreteno
67 x 178
2,7 : 1
G22
Kutni ručni dio WZ 7 45°
G22
G22
Kutni pogon
WT 7 E M14
301708
M14
0,660
Izvedba sa BSVH 41
** Unutrašni sajle i crijeva sa obostranim
kliznim priključkom na upit.
■■Maks. broj okretaja: 25.000 min-1.
■■Kutni pogon smanjuje pogonski broj
okretaja 25.000 na 9.300 min-1.
■■Prihvat alata: rupa od 22,23 mm.
■■Za brusne i rezne ploče do ø 115 mm
(80 m/s).
■■Za dalje informacije v. stranu 93.
■■Priključak za tračnu brusilicu v. stranu 96.
209
Kutni ručni dio WZ 7 B
* Sva isporučiva stezna kliješta možete naći na
strani 94.
209 I 85
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljiva vratila
Katalog 203*
Katalog 204*
Katalog 206
Katalog 208
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 7 do 10 mm
Brusni čepovi
Glave ø do 32 mm
Širina do 32 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 12 mm
GHR, LR i TX
Glave ø do 20 mm
LHR
Glave ø do 30 mm
POLICAP®
Glave ø do 13 mm
Rezne ploče EHT
ø do 55 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø do 40 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
v. katalog 206
Okrugle četke
upletene
RBG ø 70 mm
Poliflex®-diskovi
Vezivo TX
ø 25 mm
ATADISCdržač brusnih listova
SHT 3575 sa
brusnim listom AD
7505
12.000 min-1
Mammut / Rekordschleifer
RUG 19/120 SI Quint / Schleifmeister
17.100 min-1
Mammut + ST 103
Brojevi okretaja
Snage
Katalog 202
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glave ø 10 do 16 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 2,3 do 6 mm
Molimo Vas obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u Katalogu
202.
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 10 do 16 mm
Brusni prstenovi
Glave ø do 30 mm
COMBIDISC®
brusni listovi do
CD 75 sa
držačem SBH 75
Brusni čepovi
Glave ø do 50 mm
Širina do 13 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR, PUR i TX
Glave ø do 25 mm
GHR, LR i LHR
Glave ø do 40 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 45 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 3,2 do 7 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø do 60 mm
Rezne ploče EHT
ø do 55 mm
POLINOX®brusni točkovi PNER
ø 50 mm
odgovarajući
držači alata
BO 6/10 0-4 ili
BO 8/10 0-4
v. katalog 206
COMBIDISC®-alati
ø do 75 mm
POLICAP®
Glave ø do 23 mm
Brusni čepovi
Tvrdoća D
Glave ø do 40 mm
9.600 min-1
Mammut + ST 103
Brusni čepovi
Glave ø do 50 mm
Širina do 13 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 25 mm
GHR, LR i TX
Glave ø do 40 mm
LHR
Glave ø do 40 mm
POLINOX®-brusni
čepovi
Glave ø do 50 mm
Poliflex®-diskovi
Vezivo TX
ø 40 mm
POLINOX®-brusne
zvijezde
Glave ø 25 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 60 mm
Filc čepovi
Glave ø do 20 mm
POLICAP®
Glave ø do 21 mm
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
odgovarajući
držač alata
BO 8/10 6-20
v. katalog 206
POLIROLL
Glave ø do 18 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 3,2 do 10 mm
odgovarajući
držač alata
BO 8/10 6-20
v. katalog 206
Filc čepovi
Glave ø do 10 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glave ø 16 mm
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 12 do 20 mm
Brusni točkovi ER
ø 50 mm
POLIROLL
Glave ø do 18 mm
POLINOX®-brusni
točkovi PNER
ø 50 mm
Okrugle četke
upletene
RBG ø 115 rupa ø 22,2
Kist četke neupletene
PBU ø 10 do 20 mm
upletene
PBG ø 19 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 40 mm
upletene
RBG ø 70 do 100 mm
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 30 mm
upletene
PBG ø 10 do 25 mm
vulkanizovane
PBV ø 22 do 30 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 70 mm
upletene
RBG ø 100 mm
vulkanizovane
RBV ø 63 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø do 60 mm
Alate za raspon broja okretaja od
1.600 - 9.600 min-1naćićete na strani 88.
Napomena: Ukoliko nije naveden Drška ø, po pravilu važi
Drška ø 6 mm.
86 I 209
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i navedene maks.
dimenzije brusnih čepova.
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljivo vratilo 10 ZG i ručni dijelovi
DIN 10/15
EAN 4007220
G 28
Tehnički podaci
Karakteristike snage
Dimenzije
Spojka
ø x dužina sa strane
[mm]
motora ø
[mm]
Spojka
sa strane
ručnog
dijela ø
[mm]
■■ Raspon broja okretaja: n = 750 - 18.000 min-1.
■■Raspon snage: 140 - 2.450 vati.
■■Raspon broja okretaja i snage ne bi trebao
biti manji ili veći od propisanog.
■■Radijus savijanja ne smije biti manji od 170
mm.
■■Posebne dužine na upit.
■■Set za održavanje savitljivih vratila v.
stranu 97.
Savitljivo vratilo
(uklj. ručku 10 ZGE)
10 ZG DIN 10**
10 ZG DIN 10 2 m**
10 ZG DIN 15
181782
181850
181874
22 x 1.683
22 x 2.183
22 x 1.700
30
30
40
28
28
28
2,500
2,950
2,550
Unutrašnja sajla
10 ZG DIN 10/G 28**
10 ZG DIN 10/G 28 2 m**
10 ZG DIN 15/G 28
182109
182116
182406
10 x 1.600
10 x 2.100
10 x 1.611
M10
M10
M14
7,5/5,85
7,5/5,85
7,5/5,85
0,650
0,950
0,700
■■Rezervna unutrašnja sajla spremna za
ugradnju.
Crijevo
10 ZG DIN 10/G 28**
10 ZG DIN 10/G 28 2 m**
10 ZG DIN 15/G 28
182321
182338
182444
22 x 1.553
22 x 2.053
22 x 1.570
30
30
40
28
28
28
1,400
1,550
1,400
■■Rezervno zaštitno crijevo spremno za
ugradnju
Dim.
prema
želji kupca
30
40
28
28
Dimenzije
ø x dužina
[mm]
Omjer
prenosa
Grupa
steznih
kliješta
Savitljivo vratilo 10 ZG DIN 10
ili
10 ZG DIN 15
sa krutim produžetkom
■■Držač alata i izvedbe
v. stranu 49.
■■Mogući radijusi savijanja na upit.
G28
Ručni dio 10 ZGE
181966
33 x 170
–
11*
0,510
G28
Ručni dio 12 ZGA
181959
33 x 162
–
12*
0,510
G28
Kutni ručni dio WZ 10 45°
303917
57 x 184
1,3 : 1
6*
0,630
■■Maks. broj okretaja: 17.100 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
323243
55 x 166
1,3 : 1
6*
0,575
24 x 525
–
11*
1,000
■■Maks. broj okretaja: 17.100 min-1.
■■Uklj.. stezna kliješta 6 mm.
■■Maks. broj okretaja: 12.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
■■Ručka se može jednom saviti do radijusa
savijanja od 200 mm (prema zahtjevu
kupca).
■■Posebne dužine na upit.
Dimenzije
ø x dužina
[mm]
Omjer
prenosa
Radno
vreteno
108 x 178
1,2 : 1
G28
Kutni ručni dio WZ 10 B
G28
Posebni ručni dio
koji je moguće oblikovati
182062
G28
Kutni pogon WT 10 H
349250
Dimenzije ø x
dužina [mm]
M14
1,000
■■Maks. broj okretaja: 8.500 min-1.
■■Prihvat za alat: 22,23 mm.
■■Ostali podaci na strani 93.
1,500
1,580
■■Maks. broj okretaja: 7.000 min-1.
■■Elastično ležište vretena.
■■Kratke trake v. katalog 204.
2,220
G28 Uređaji za tračno brušenje
BSG 10/35 E
183212
BSG 10/50 E
183199
180 x 180
180 x 195
Dimenzije
trake
d x š [mm]
450 x 35
450 x 50
G28 BSG 3/10/40
131 x 132
505 x 40
183014
** Unutrašnje sajle i crijeva sa obostranim
kliznim priključkom na upit.
■■Maks. broj okretaja: 18.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
■■Elastično ležište drške.
■■Maks. broj okretaja: 18.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 12 mm.
■■Maks. broj okretaja: 5.000 min-1.
■■Kratke trake v. katalog 204.
* Sva isporučiva stezna kliješta možete naći na
strani 94.
209 I 87
209
Oznaka narudžbe
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
1.600 min-1
3.000 min-1
Mammut/
Mammut/
Schleifmeister Schleifmeister,
ME 22/150
ME 22/150
5.100 min-1
Schleifmeister
ME 22/150
7.300 min-1
Schleifmeister
ME 22/150
8.000 min-1
Mammut
ME 22/150
9.600 min-1
Mammut + ST 103
ME 22/150
12.000 min-1
Mammut / Schleifmeister
ME 22/150
Brojevi okretaja
Snage
Savitljiva vratila
Katalog 202
Katalog 203*
Katalog 204*
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 10 do 16 mm
Ozubljenje 1, ALU,
FVK
Glave ø 16 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 3,2 do 7 mm
Molimo Vas obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u katalogu
202.
Brusni čepovi
Glave ø do 50 mm
Širina do 40 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR, PUR i TX
Glave ø do 25 mm
GHR, LR i LHR
Glave ø do 40 mm
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 12 do 20 mm
Brusni čepovi
Tvrdoća D
Glave ø do 40 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 45 mm
Katalog 206
Katalog 208
Lepezasti brusevi
Glave ø do 60 mm
Rezni ploče EHT
ø do 55 mm
Filc čepovi
Glave ø do 20 mm
odgovarajući
držač alata
BO 6/6 0-4 ili
BO 8/10 0-4
v. katalog 206
Okrugle četke
upletene
RBG ø 115 Rupa ø 22,2
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 20 mm
pletene
PBG ø 19 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 40 mm
pletene
RBG ø 70 do 100 mm
POLINOX®brusni točkovi PNER
ø 50 mm
COMBIDISC®alati
ø do 75 mm
Brusni točkovi ER
ø 70 mm
odgovarajući
držač alata
BO 8/10 6-20
v. katalog 206
Poliflex®fini brusni čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 25 mm
GHR, LR, TX i LHR
Glave ø do 40 mm
Poliflex®-diskovi
Vezivo TX ø 40 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 60 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø do 60 mm
POLINOX®brusni točkovi PNER
ø 50 i 75 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR, PUR i TX
Glave ø do 30 mm
GHR, LR i LHR
Glave ø do 40 mm
POLINOX®-brusni
čepovi
Glave ø do 50 mm
POLINOX®-brusni
točkovi PNER
ø 75 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Glave ø do 40 mm
POLINOX®-brusni
čepovi
Glave ø do 60 mm
POLINOX®-brusni
točkovi
PNER ø 75 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 75 mm
Rezne i
brusne ploče
Kist četke upletene
PBG ø 19 do 25 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø do 60 mm
POLIFAN®lepezasti brusni
diskovi
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 80 mm
Drška ø 6 mm
upletene
RBG ø 100 mm
Drška ø 6 mm
vulkanizovane
RBV ø 63 mm
Drška ø 6 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 6 do 14 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 16 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 3,2 do 10 mm
Brusni čepovi
Glave ø do 50 mm
Širina do 13 mm
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 15 do 25 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 4 do 12 mm
TM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 15 do 25 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 4 do 12 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden Drška ø, po pravilu važi
Drška ø 6 mm.
88 I 209
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 30 mm
upletene
PBG ø 10 do 25 mm
vulkanizovane
PBV ø 22 do 30 mm
POLINOX®-brusne
zvijezde
Glave ø 25 i 38 mm
POLINOX®-brusni
čepovi
Glave ø do 50 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 70 mm
upletene
RBG ø 100 mm
Filc čepovi
Glave ø do 15 mm
Filc čepovi
Glave ø do 30 mm
Fiber diskovi
sa tanjirem od umjetnog materijala
ø do 178 mm
Dijamantne rezne
ploče
ø do 178 mm
Okrugle četke
upletene
RBG ø 115 do 178 mm
Rupa ø 22,2
neupletene
RBU ø 50 do 80
Lončaste četke
neupletene
TBU ø 60 do 75
Brusni tuljci
Glave ø do 75 mm
Lepezasti točkovi
FR 10050
Lepezasti brusevi
Glave ø do 80 mm
odgovarajući
držač alata
BO 12-1/18
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Glave ø do 75 mm
POLINOX®-brusni
čepovi
Glave ø do 80 mm
POLINOX®-brusne
zvijezde
Glave ø 38 mm
POLICLEAN®diskovi
ø 50 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 100 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø do 80 mm
Lepezasti točkovi
FR 15050, FR 16530 +
16550
odgovarajući
držač alata
BO 12-2/18
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 100 do 125 mm
Rupa ø 22,2
neupletene
RBU ø 70 do 80
Lončaste četke
neupletene
TBU ø 50 do 100 M14
Poliflex®-diskovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 80 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 100 mm
POLINOX®-brusni
točkovi
ø do 150 mm
odgovarajući
držač alata 12/20 14-50
POLICLEAN®-diskovi
ø 100 mm
Lepezasti brusevi
Glave ø do 80 mm
Lepezasti točkovi
FR 25050
odgovarajući držač
alata BO 12-3/18
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 150 mm
Rupa ø 22,2
Lončaste četke
neupletene
TBU ø 60 do 100 M14
Poliflex®-diskovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 125 mm
Filc diskovi
Glave ø do 125 mm
POLINOX®-brusni
točkovi
ø do 200 mm
POLICLEAN®-diskovi
ø 150 mm
POLIVLIES®-diskovi
ø 150 mm
Tijela za marmoriranje
ø do 50 mm
odgovarajući
držač alata BO 6/8
Platneni kolutovi
TR 12510
* Katalog 203/204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i navedene maks.
dimenzije brusnih čepova.
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljivo vratilo 12 ZGA i ručni dijelovi
Oznaka narudžbe
DIN 10/15
EAN 4007220
G 28
Tehnički podaci
Karakteristike snage
Dimenzije
Spojka
ø x dužina sa strane
[mm]
motora ø
[mm]
Savitljivo vratilo
(uklj. ručku 12 ZGA)
12 ZGA DIN 10**
12 ZGA DIN 15
181799
181881
Unutrašnja sajla
12 ZGA DIN 10/G 28**
12 ZGA DIN 15/G 28
Crijevo
12 ZGA DIN 10/G 28**
12 ZGA DIN 15/G 28
Spojka
sa strane
ručke ø
[mm]
■■ Raspon broja okretaja: n = 850 - 12.000 min-1.
■■Raspon snage: 525 - 6.280 vati.
■■Raspon broja okretaja i snage ne smiju biti
ispod/iznad propisanog.
■■Radijus savijanja ne manji od 240 mm.
■■Posebne dužine na upit.
■■Set za održavanje savitljivih vratila v.
stranu 97.
25 x 2.173
25 x 2.187
30
40
28
28
4,250
4,300
182130
182420
12 x 2.102
12 x 2.112
M10
M14
7,5/5,85
7,5/5,85
1,300
1,300
■■Rezervna unutrašnja sajla spremna za
ugradnju.
182352
182468
25 x 2.045
25 x 2.059
30
40
28
28
2,450
2,500
■■Rezervno zaštitno crijevo spremno za
ugradnju
Dim.
prema
želji kupca
30
40
28
28
Dimenzije
ø x dužina
[mm]
Omjer
prenosa
Grupa
steznih
kliješta
Savitljivo vratilo
12 ZGA DIN 10 ili
12 ZGA DIN 15
sa krutim produžetkom
■■Držač alata i izvedbe
v. stranu 49.
■■Molimo Vas pitajte za moguće radijuse
savijanja.
G28
Ručni dio 12 ZGA
181959
33 x 162
–
12*
G28
Ručni dio 10 ZGE
181966
33 x 170
–
11*
G28
Kutni ručni pogon WZ 10 45°
303917
57 x 184
1,3 : 1
6*
0,630
■■Maks. broj okretaja: 17.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
323243
55 x 166
1,3 : 1
6*
0,575
■■Maks. broj okretaja: 17.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
0,510
■■Maks. broj okretaja: 18.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 12 mm.
■■Maks. broj okretaja: 18.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
Kutni ručni dio WZ 10 B
G28
Posebni ručni dio
koji je moguće oblikovati
182062
G28
Kutni ručni dio WT 10 H
349250
24 x 525
–
11*
Dimenzije
ø x dužina
[mm]
Omjer
prenosa
Radno
vreteno
108 x 178
1,2 : 1
M14
Dimenzije ø x
dužina [mm]
Dimenzije trake
d x š [mm]
1,000
■■Maks. broj okretaja: 12.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 6 mm.
■■Ručka se može saviti jednom do radijusa
savijanja od 200 mm (prema zahtjevu
kupca).
■■Posebne dužine na upit.
1,000
■■Maks. broj okretaja 8.500: min-1.
■■Prihvat za alat: 22,23 mm.
■■Ostali podaci v. na strani 93.
G28
Uređaji za tračno brušenje
BSG 10/35 E
183212
BSG 10/50 E
183199
180 x 180
180 x 195
450 x 35
450 x 50
1,500
1,580
G28
BSG 3/10/40
131 x 132
505 x 40
2,220
183014
** Unutrašnje sajle i crijeva sa obostranim
kliznim priključkom na upit.
■■Maks. broj okretaja: 7.000 min-1.
■■Elastično ležište vretena.
■■Kratke trake v. katalog 204.
■■Maks. broj okretaja: 5.000 min-1.
■■Kratke trake v. katalog 204.
* Sva stezna kliješta možete naći na strani 94.
209 I 89
209
G28
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljiva vratila
Katalog 204*
HM-roto-glodala
Ozubljenje 3, 3 PLUS,
4, 5, ALU PLUS
Glave ø 12 do 20 mm
Poliflex®-fini brusni
čepovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 25 mm
GHR, LR i TX
Glave ø do 40 mm
LHR
Glave ø do 40 mm
Katalog 206
Katalog 208
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 3,2 do 10 mm
Molimo Vas da obratite
pažnju na preporuke u
vezi sa različitim reznim
brzinama u Katalogu
202.
Poliflex®-diskovi
Vezivo TX
ø 40 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 5 do 14 mm
Lepezasti točkovi
FR 10050
Lepezasti brusevi
Glava ø do 60 mm
POLINOX®-brusni
čepovi
Glave ø do 50 mm
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 30 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 20 do 70 mm
Filc čepovi
Glave ø do 15 mm
Brusni tuljci
Glave ø do 60 mm
upletene
PBG ø 10 do 25 mm
upletene
RBG ø 100 mm
vulkanizovane
PBV ø 22 do 30 mm
vulkanizovane
RBV ø 63 mm
Okrugle četke
upletene
RBG ø 115 do 178 mm
Rupa ø 22,2
neupletene
RBU ø 115 do 125 mm
M 14
Lončaste četke
neupletene
TBU ø 50 do 100 mm
POLINOX -brusni
točkovi
PNER
ø 50 i 75 mm
®
POLINOX®-brusne
zvijezde
Glave ø 25 i 38 mm
Rezne i brusne ploče
POLIFAN lepezasti brusni
diskovi
®
odgovarajući
držač alata
MK 1-1/18 ili
FR/VR 12/25,4 100-165
Dijamantne rezne
ploče
Fiber brusni disk
sa potpornim tanjirom
do ø 230 mm
ø do 230 mm
ETT-brusni lončići
ø do 125 mm
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 30 mm
upletene
PBG ø 10 do 25 mm
upletene
TBG ø 65 do 100 mm
Konusne četke
neupletene
KBU ø 100 do 115 M14
upletene
KBG ø 115 do 125
M 14
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 50 do 80 mm
HSS-roto-glodala
Ozubljenje ALU, 1,
2, 3, 5
Glave ø 6 do 14 mm
1.000 min-1
Schleifmeister
ME 22/150
1.700 min-1
Schleifmeister
ME 22/150
3.000 min-1
Schleifmeister
ME 22/150
5.100 min-1
Schleifmeister
ME 22/150
6.500 min-1
Mammut / Schleifmeister
ME 22/150
9.600 min-1
Mammut + ST 103
ME 22/150
Brojevi okretaja
Snage
Katalog 202
Lepezasti točkovi
FR 15050, FR 16530
FR 16550
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 100 do 125 mm
Rupa ø 22,2
Brusni tuljci
odgovarajući
Glave ø do 100 mm
držači alata
Lepezasti brusevi
MK 1-2/18 ili
FR/VR 12/25,4 100-165 Glave ø do 80 mm
Kist četke
neupletene
PBU ø 10 do 25 mm
POLINOX®-brusni
čepovi
Glave ø do 80 mm
POLINOX®-brusni
točkovi
ø 150 mm
odgovarajući
držač alata
MK 1-20 14-50
Poliflex®-diskovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 125 mm
Filc diskovi
ø do 125 mm
Poliflex®-diskovi
Veziva:
GR i PUR
Glave ø do 200 mm
Filc diskovi
ø do 125 mm
Napomena: Ukoliko nije naveden ø drške, po pravilo važi
Drška ø 6 mm.
90 I 209
POLICLEAN®-diskovi
ø 50 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 70 do 80 mm
Lončaste četke
neupletene
TBU ø 50 do 100 mm
M14
upletene
PBG ø 10 do 12 mm
Okrugle četke
neupletene
RBU ø 150 mm
Rupa ø 22,2
Lepezasti točkovi FR
25050
odgovarajući
držač alata
MK 1-3/18ili
FR/VR 12/44,0 200-250
POLICLEAN®-diskovi
ø 100 mm
Lončaste četke
neupletene
TBU ø 60 do 100 mm
M14
POLINOX®-brusni
točkovi
ø do 200 mm
odgovarajući
držač alata
MK 1/20 14-50
Platneni kolutovi
TR 12510
POLICLEAN®-diskovi
ø 150 mm
POLINOX®-brusni
točkovi
ø do 200 mm
odgovarajući
držač alata MK 1/20
14-50
Platneni kolutovi
TR 20010
POLICLEAN®-diskovi
ø 150 mm
POLIVLIES®-diskovi
ø 150 mm
POLIVLIES®-diskovi
ø 150 mm
* Katalog 204: Podaci se odnose na otvorenu dužinu drške od 10 mm i
navedene maks. dimenzije brusnog čepa.
Pogoni sa savitljivim vratilom i pribor
Savitljivo vratilo 12 KG, 15 KG i ručni dijelovi
Oznaka narudžbe
DIN 10/15
EAN 4007220
G 35
Karakteristike snage
Dimenzije
Spojka
ø x dužina sa strane
[mm]
motora ø
[mm]
Spojka
sa strane
ručke ø
[mm]
25 x 2.205
25 x 2.205
30
40
35
35
5,150
5,200
■■ Raspon broja okretaja: n = 850 - 10.000 min-1.
■■Raspon snage: 525 - 6.280 vati.
■■Raspon broja okretaja i snage ne bi trebao
biti ispod/iznad propisanog.
■■Radijus savijanja ne manji od 240 mm.
■■Posebne dužine na upit.
■■Set za održavanje savitljivih vratila, v.
stranu 97.
182123
182413
12 x 2.102
12 x 2.108
M10
M14
11/8,85
11/8,85
1,300
1,350
■■Rezervna unutrašnja sajla spremna za
ugradnju.
182345
182451
25 x 2.060
25 x 2.060
30
40
35
35
2,450
2,500
■■Rezervno zaštitno crijevo spremno za
ugradnju
Savitljivo vratilo
(uklj. ručni dio 12/15 KG)
12 KG DIN 10
12 KG DIN 15
181812
181904
Unutrašnja sajla
12 ZG/KG DIN 10/G 35
12 ZG/KG DIN 15/G 35
Crijevo
12 ZG/KG DIN 10/G 35
12 ZG/KG DIN 15/G 3
■■ Raspon broja okretaja: n = 1.000 - 7.300 min-1.
■■Raspon snage: 735 - 5.860 vati.
■■Raspon broja okretaja i snage ne smije biti
ispod/iznad propisanog.
■■Radijus savijanja ne manji od 300 mm.
■■Posebne dužine na upit.
181829
30 x 2.205
40
35
6,500
Unutrašnja sajla
15 KG DIN 15/G 35
182147
15 x 2.108
M14
11/8,85
2,000
■■ Rezervna unutrašnja sajla spremna za ugradnju.
Crijevo
15 KG DIN 15/G 35
182369
30 x 2.060
40
35
3,750
■■ Rezervno zaštitno crijevo spremno za ugradnju
Dimenzije
ø x dužina
[mm]
Omjer
prenosa
Grupa
steznih
kliješta
181973
42 x 143
–
–
1,100
■■Maks. broj okretaja: 10.000 min-1.
■■Prihvat alata: MK 1.
■■Sigurnosni navoj: M16 x 1r.
181942
42 x 215
–
12*
1,280
■■Maks. broj okretaja: 10.000 min-1.
■■Uklj. stezna kliješta 12 mm.
G 35
Ručni dio
12/15 KG MK 1
G 35
Ručni dio
12 ZG
Jača savitljiva vratila na upit
Držač alata
218 K
12/1430
* Sva isporučiva stezna kliješta možete naći na
strani 94.
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Prihvat
za osovinu
Prihvat
za alat
[mm]
218 K
182734
MK 1 MK 1
ø 18 x 35
12/1430
182819
ø 12 mm
ø 14 x 30
Odgovarajuće za
tipove ruč. dijelova
Rukohvat 12/15 KG 0,800
Priključak za alat 12
0,200
mm drška
209
Savitljivo vratilo
15 KG DIN 15
(uklj. ručni dio 12/15 KG)
Tehnički podaci
209 I 91
Pribor za pogone alata
Dodatak za tračnu brusilicu, uređaji za tračno brušenje
Uređaji za tračno brušenje
BSG 10/35 E
BSG 10/50 E
BSG 3/10/40
132
195
180
180
G 28
G 28
40
40
35
180
50
67
Uputa za narudžbu:
Opširne informacije i podatke o narudžbi brusnih
i flis kratkih traka možete naći u katalogu 204.
Izvedbe „E“ sa elastičnim ležištem za vreteno.
Prilključiva na savitljiva vratila bez ručnog dijela.
Oznaka
narudžbe
G 28
131
EAN
4007220
Maks. doz. broj okret.
[min-¹]
Odgovarajuće za
savitljivo vratilo
Odgovarajuće
trake
183212
183199
183014
7.000
7.000
5.000
10 ZG, 12 ZGA
10 ZG, 12 ZGA
10 ZG, 12 ZGA
BA 35/450, VB 35/450
BA 50/450, VB 50/450
BA 40/505
BSG 10/35 E
BSG 10/50 E
BSG 3/10/40
Za bezprelazno fino brušenje u obradi plemenitog čelika (INOX) preporučujemo pogonski
kotač u mekanoj izvedbi
(ca. 25 Shore).
Rezervne rolne za uređaje za tračno
brušenje
ATR
Uputa za narudžbu:
Okretni kotač ULR BSG 3/10/40 - ovdje su
potrebna 2 kotača.
ULR
Oznaka
narudžbe
ULR BSG 10/35 E
ATR BSG 10/35 E
ATR-W BSG 10/35 E
ULR BSG 10/50 E
ATR BSG 10/50 E
ATR-W BSG 10/50 E
ATR BSG 3/10/40
ULR BSG 3/10/40
1,500
1,580
2,220
EAN
4007220
Opis
DxT
[mm]
Odgovarajuće za
tračne brusilice
183229
183236
801826
183205
183090
746424
183021
183038
Okretni kotač
Pogonski kotač
Pogonski kotač mehki
Okretni kotač
Pogonski kotač
Pogonski kotač mehki
Pogonski kotač
Okretni kotač
50 x 30
100 x 30
100 x 30
50 x 40
100 x 40
100 x 40
70 x 40
50 x 40
BSG 10/35 E
BSG 10/35 E
BSG 10/35 E
BSG 10/50 E
BSG 10/50 E
BSG 10/50 E
BSG 3/10/40
BSG 3/10/40
0,125
0,250
0,250
0,145
0,300
0,300
0,180
0,088
Pogoni za brusne valjke za savitljiva vratila
Setovi za opremanje valjaka za ručne
dijelove
WRS 12 ZGA
WRS WT 10 H
Oznaka
narudžbe
WRS 12 ZGA
WRS WT 10 H
92 I 209
Set za opremanje valjaka WRS 12 ZGA
Za korištenje brusnih valjaka sa savitljivim vratilom 12 ZGA. Pomoću ovog seta je moguće
preopremiti ravni ručni dio savitljivog vratila 12
ZGA za korištenje sa brusnim valjcima.
 
Set za opremanje valjaka WRS WT 10 H
Za korištenje brusnih valjaka sa kutnim
pogonom WT 10 H. Pomoću ovog seta je
moguće kutni pogon WT 10 H preopremiti za
korištenje sa brusnim valjcima.
 
 
Napomena za korištenje:
Podatke o broju okretaja brusnih valjaka i valjaka (izvedba četka ) možete naći u katalozima
204 i 208.
EAN
4007220
Drška ø
[mm]
Maks.
ø alata
[mm]
Sadržaj
[komad]
485859
649602
19
19
125 x 100
125 x 100
Pričvrsni adapter, produžetak vretena,, zaštitni pokrov sa rukohvatom
produžetak vretena, zaštitni pokrov sa rukohvatom,
1,285
1,150
Pribor za pogone alata
Kutni prenos, brzinski prenos
Kutni pogon WT 7 E M14 G22
Priključiv na savitljiva vratila
7 ZG / 7 ZGU G 22 (bez ručnog dijela).  
Priključak za vratilo okretljiv 360°.
AF 14-1/4
AF 14-35
Uputa za narudžbu:
Uklj. maticu i zaštitni pokrov ø 115 mm.
Odgovarajući pribor molimo Vas da naručite
odvojeno.
 
Odgovarajući pribor
Držač alata
AF 14-1/4 za COMBIDISC®
AF 14/35 za ATADISC
Potporni tanjir
GT 115 MF M14, H-GT 115 MF M14,
CC-GT 115-125 M 14 (vidi katalog 204).
 
Držač priključka za tračnu brusilicu vidi stranu
96.
Bandschleifvorsatz
Oznaka
narudžbe
WT 7 E M14 G22
Broj obrtaja
pogona
pri n maks.
[min-1]
Navoj
drške
301708
25.000
2,7 : 1
9.300
M14
Ersatzseele* ST 103 DIN 10
* = Rezervna sajla
Odgovarajući alati:
POLIVLIES®-brusne ploče,
POLIVLIES®-čičak diskovi,
Fiber diskovi,
Brusne ploče,
Brusni lončići,
POLIFAN®-lepezasti brusni diskovi,
Okrugle četke,
Lončaste četke.
 
Opširne informacije i podatke o narudžbi
možete naći u katalozima 204, 206 i 208.
Prihvat Odgovarajuće za
za alat savitljivo vratilo
[mm]
22,23
7 ZG, 7 ZGU
178
42
108
G 28
50
Broj obrtaja
pogona
n maks.
[min-1]
Omjer
prenosa
Broj obrtaja
pogona
pri n maks.
[min-1]
Navoj
drške
Prihvat Odgovarajuće
za alat
za
[mm]
savitljivo
vratilo
349250
8.500
1,2 : 1
7.100
M14
22,23 10 ZG, 12 ZGA
Maksimalni brojevi okretaja
36.000 min-1 kod vratila 4 ZG
25.000 min-1 kod vratila 7 ZG / ZGU
18.000 min-1 kod vratila 10 ZG
0,660
Kutni pogon WT 10 H G28
EAN
4007220
Sigurnosna preporuka:
Pogonski broj okretaja od 12.000 min-1 ne
smije biti prekoračen.
 
ST 103 DIN 10
178
Omjer
prenosa
Brzi pogon ST 103 prenosi pogonski broj
okretaja u odnosu 1 : 3.
Broj okretaja se određuje prema brzini mašine i
promjera savitljivog vratila. Pritom je potrebno
obratiti pažnju na to da se sa povećanjem broja okretaja povećava prenosni okretni moment.
Mogućnosti učinka su ograničene zbog ø
vratila:
Oznaka
narudžbe
72
Broj obrtaja
pogona
n maks.
[min-1]
Uputa za narudžbu:
Uklj. maticu i zaštitni pokrov ø 178 mm.
Molimo Vas da odgovarajući pribor naručite
odvojeno.
 
Odgovarajući pribor
Potporni tanjiri
GT 178 MF M14,
CC-GT 180 M14,
H-GT 178 MF M14 (vidi katalog 204).
WT 10 H G28
G 22
EAN
4007220
Priključiv na savitljiva vratila 10 ZG / 12 ZGA
(bez ručnog dijela).  
Priključak za vratilo okretljiv 360°.
Oznaka
narudžbe
Kutni pogon WT 7 E M14 G22
1,000
Brzi pogon za pogone sa savitljivim
vratilom
Uputa za narudžbu:
Obim isporuke uklj. pogonsku sajlu.
Sajla za brzi pogon
Ukoliko bude potrebno, molimo Vas da
rezervnu sajlu spremnu za ugradnju odvojeno
naručite.
Rezervna sajla
Izvedba DIN 15 na upit.
EAN
4007220
Priključci
sa strane motora
Priključci
sa strane vratila
182673
DIN 10, ø 30 mm
DIN 10, ø 30 mm
190524
DIN 10
G 28
Odgovarajuće za
tipove mašina
Mammut, Mammut Electronic, Quint,
RUG 19/120 SI
Brzinski pogon ST 103
1,600
0,070
209 I 93
209
Pribor WT 7 E M14 G22
Pribor za pogone alata
Stezna kliješta
Grupe
steznih kliješta
Oznaka
narudžbe*
ø [mm]
5
6
ø [inch]
2,34
3
8
10
12
3/32
914913..
01
02
947016..
03
01
03
900002..
73
85
957717..
03
01
900003..
39
40
950325..
03
900001..
45
1/8
1/4
3/8
ø5
1
ø7
16°
03
15
ø8
2
M5
16°
12
1/4"-28UNF
ø 7,5
4°
3
82
16,6
ø 11
8°
4
18
ø 9,5
ø 7,62
25°
5
39
25,5
ø 12,5
6
M10 x 0,75
15°
06
01
17
23
43
02
05
16
04
02
45
44
00
03
09
28-30
ø 13,6
ø 11,34
25°
7
15°
952034..
M14 x 1
ø 16,5
8
07
40
914900..
ø8
ø 12,1
11°
9
09
11
16
18
09
01
04
03
12
17
19
23
03
04
06
50
60
19
27
ø 10
M8 x 0,75
15°
10
957663..
02
24
914909..
ø 10
ø 14,4
11°
11
09
09
27
26
32,2
914902..
ø16
ø 20,6
17°
12
08
09
10
11
40
ø 10
M8 x 0,75
20°
13
901018..
23
30
901104..
23
30
23
25
ø8
M5 x 0,5
20°
14
23
23
* Br. narudžbe molimo nadopuniti
dvocifrenim brojem iz tabele prema
ø [mm/inč]. Stezna kliješta sa posebnim
rupama na upit.
Primjer narudžbe br. 950325 03 = Stezna
kliješta 3 mm za pneumatsku brusilicu PG
5/180 HV: Prema tabeli (ispod) za ovu mašinu
je definisana grupa steznih kliješta 6.
Str.
kat.
Mašine/ručni dijelovi
7
8
9, 11
10
12
13
13
14, 15
16
17
18
19
PGT 1/1000
PG 1/800, PGAS 1/800
PGAS 1/750, PGAS 1/600
PGT 3/700
PG 3/500 S
PG 3/440 DH, PGZ 3/440
PGZ 3/440 SU
PG 3/380 DH, PG 5/280 HV
PG 3/250 S
PGAS 8/250 E-HV
PG 5/230 HV, PG 5/230 V-HV
PG 8/220 HV, PGAS 8/220 HV
1
1
1
4
5
6
6
6
5
7
6
7
19
20
21
22
23
24
PG 8/220 V-HV, PGAS 8/220 V-HV
PG 3/210 DH
PG 10/200 V-HV
PG 5/180 HV, PG 5/180 V-HV
PG 9/180 V-HV
PG 8/160 HV, PGAS 8/160 V-HV
7
6
8
6
8
7
94 I 209
Grupa
Str.
stez. klij. kat.
25
26, 27
28
28
29, 31
30
32
33
34, 35
36
37, 38
39
44
55
56
57
58
59, 60
Mašine/ručni dijelovi
PG 10/160 V-HV
PG 9/120 V-HV, PG 12/120 V-HV
PG 8/100 HV, PGAS 8/100 HV
PG 8/100 V-HV, PGAS 8/100 V-HV
PG 12/70 V-HV, PG 10/40 V-HV
PG 8/50 V-HV
PWS 1/800
PWSA 1/250
PWS 5/210 HV, PWS 3/200 DH
PWSA 4/200 HV
PWS 5/170-45 HV, PWS 5/160 HV
PWS 5/130 HV
PWS 4/40 HV
UGER 11/330 SI
UGER 5/250 SI
UGER 15/150 SI
UGER 5/90 SI
UGER 15/60 SI, UGER 15/30 SI
Prema tabeli (iznad) broj narudžbe za grupu
steznih kliješta 6 glasi = 950325 ..
Za ø 3 mm potrebno je dodati cifre 03.
Potpuna oznaka narudžbe glasi 950325 03.
Grupa
Str.
stez. klij. kat.
8
8
7
7
8
7
2
3
6
5
6
6
5
8
11
12
11
12
81
81
83
83
83
83
85
85
85
87
87
87
87
89
91
95
95
95
Mašine/ručni dijelovi
Ručka 4 ZGB
Kutni ručni dio WZ 4 A
Ručka 6 Z
Kutni ručni dio WZ 6
Kutni ručni dio WZT 6 3.0
Kutni ručni dio WZT 6 45° 6.0
Ručni dio 7 ZGA
Kutni ručni dio WZ 7 45°
Kutni ručni dio WZ 7 B
Ručni dio 10 ZGE
Kutni ručni dio WZ 10 45°
Kutni ručni dio WZ 10 B
Specijalni ručni dio koji je moguće
oblikovati G 28
Ručka 12 ZGA
Ručka 12 ZG G 35
Produžetak vretena SPV 50-3 S8
Produžetak vretena SPV 75-6 S8
Produžetak vretena SPV 100-6 S8
Grupa
stez. klij.
9
10
13
13
14
13
11
6
6
11
6
6
11
12
12
2
10
10
Pribor za pogone alata
Držači alata, produžeci
Stezni tuljci za smanjivanje su odgovarajući sa
postojećim steznim kliještima za 6 mm alate
sa drškom i služe za prijem 3 mm ili 2,34 mm
alata da drškom.
Stezni tuljci za smanjivanje
Oznaka
narudžbe
EAN
4007220
Smanjivanje prihvata za osovinu
RZH 63
RZH 6234
355862
184486
sa 6 mm na 3 mm ø
sa 6 mm na 2,34 mm ø
0,004
0,004
Produžeci za radna vretena
78
SPV 50-3 S8
9,5
144
SPV 100-6 S8
30
30
8
12
8
150
104
M10 x 0,75
12
150
SPV 150-6 S8
30
12
6
11,5
120
SPV 75-6 S8
30
SPV 150-3 S6
20
SPV 75-6 SPG 6
8
30
8
13,5
129
20
SPV 100-6 SPG 6
Sa produžecima za vreteno moguće je
produžiti drške brusnih alata i alata za glodanje. Oni omogućavaju korištenje na teško
pristupačnim mjestima. Produžetak za radna
vretena se montira u stezna kliješta mašine
(pneumatski ili električni pogon) ili u ručni dio
savitljivog vratila.
Produžeci za vretena su ekonomična alternativa za posebne izvedbe roto glodala i brusnih
čepova sa dugačkom drškom.
Oznaka
narudžbe
SPV 50-3 S8
SPV 75-6 SPG 6
SPV 75-6 S8
SPV 100-6 SPG 6
SPV 100-6 S8
SPV 150-3 S6
SPV 150-6 S8
Sigurnosna uputa:
Pažnja! Pri korištenju produžetaka
za vretena potrebno je pridržavati se
važećih sigurnosnih propisa, kao i propisa
-spriječavanja nezgode.
 
Kod rada sa velikim dužinama drške je obavezno potrebno alat uvesti u izradak (npr. rupe, cijevi, kanali ili utori) prije uključivanja pogonske
mašine. Produžetak ni u kom slučaju ne smije
sa alatom raditi izvan izratka (npr. rupa, cijevi,
kanali, utori).
 
Kod nepridržavanja postoji povećana
opasnost od nesreće. Pod nepovoljnim
okvirnim okolnostima postoji mogućnost
lomljenja produžetka sa montiranim alatom.
Produžetak samo odgovara za ručno
korištenje sa odgovarajućim pneumatskim
i električnim mašinama ili sa ručnim dijelovima savitljivog vratila za alate sa standarnim
drškama . On se, zajedno sa alatom koji je
dopušten u skladu sa brojem okretaja, montira
u stezna kliješta uređaja koja su u ekscentru.
On se ni u kom slučaju ne smije montirati na
prelaznom radijusu.
 
Montiranje još jednog produžetka ili alata
sa posebno dugim drškama je zabranjeno.
EAN
4007220
Maks.
doz. broj
okret.
[min-¹]
ø šiljka
prihvata
(motor/
rukohvat)
[mm]
Prihvat
za alat
[mm]
Ukupna
dužina
[mm]
Dužina
šiljka
prihvata
[mm]
Vanjske
dimenzije
prihvata
alata
[mm]
Uklj.
stezna
kliješta
ø [mm]
Grupa
steznih
kliješta
185254
333143
185278
656051
185261
185308
185315
44.000
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
8
SPG 6
8
SPG 6
8
6
8
3
6
6
6
6
3
6
78
104
120
129
144
150
150
30
Spezial
30
Spezial
30
30
30
9,5
12,0
12,0
12,0
12,0
11,5
13,5
3
6
6
6
6
-
2*
10*
10*
10*
10*
-
0,035
0,073
0,076
0,096
0,098
0,055
0,082
*Sva isporućiva stezna kliješta pronaćićete na strani 94.
209 I 95
209
M10 x 0,75
12
Pribor za pogone alata
Tračna brusilica za ručne dijelove savitljivih vratila
Držač priključka za tračnu brusilicu
BSV 25,5/24
Schutzdeckel
Priključak za tračnu brusilicu srednje veličine BSVH
36 i BSVH 41 za dužinu trake 520 i 610 mm.
Mali priključci za tračne brusilice BSVH 25,5 i
BSVH 24 za tračnu dužinu 305 mm.
Oznaka
narudžbe
BSVH 36/41
■■Priključak za tračnu brusilicu je okretan na
pogonskoj mašini ili ručnom dijelu i na taj
način omogućava fleksibilno prilagođavanje
individualnoj radnoj situaciji.
EAN
4007220
ø
pričvrsnice
[mm]
Pogonski valjak
ø
[mm]
BSVH 36
322970
36,0
30,0
BSVH 41
322963
41,0
30,0
BSVH 25,5
BSVH 24
Schutzdeckel
544860
544877
544938
25,5
24,0
-
20,0
20,0
-
Produžeci za tračne brusilice
■■Visokoprecizno vođenje trake pomoću
– podesiva zategnutost trake
– tračni krak se može aretirati.
■■Jednostavna, brza zamjena trake pomoću
natezne opruge.
Odgovarajuće za
tipove mašina
WZ 7 B, WZ 10 B, PWS 5/130 HV, PWS 5/160 HV,
PWS 5/210 HV
WT 7 E M14 G22, PW 9/120 HV, PBSA 9/120 HV 925,
UBS 5/100 SI 925
PWS 3/200 DH, PBS 3/200 DH 99
WZ 4 A
BSVH 25,5, BSVH 24
0,315
0,175
0,155
0,027
BSAD 41/36 x 610
8.8
ø 25
BSVA 9/25
ø 25
8.8
BSVAK 9/25
0,420
8.8
ø 25
BSVA 9/25-1
ø 25
8.8
BSVAK 9/25-1
ø 16
11.5
ø9
BSVAK 9/9
ø 16
8.8
BSVA 9/16
8.8
BSVA 12/19
ø 19
BSVAK 4/16
ø 16
3.8
BSVA 4/16
3.8
8.8
Oznaka narudžbe
BSVA 18/23
EAN Širina x ø
4007220 kolutova
[mm]
BSAD 41/36 x 610
395967
BSVAK 9/25 x 305
544914
BSVA 9/25 x 520
323007
BSVAK 9/25-1 x 305
544921
BSVA 9/25-1 x 520
494288
BSVAK 4/16 x 305
544884
Širina trake
koju je moguće
koristiti [mm]
Upotreba
-
-
BSVH 36/41
9 x 25
3, 6, 9, 12,16
9 x 25
3, 6, 9, 12
4 x 16
3, 6, 9
BSVH 25,5/24
BSVH 36/41
BSVH 25,5/24
BSVH 36/41
BSVH 25,5/24
BSVA 4/16 x 520
322987
BSVAK 9/9 x 305
BSVAK 9/16 x 305
BSVA 9/16 x 520
544891
544907
322994
9 x 16
BSVA 12/19 x 520
323014
12 x 19
12, 16
BSVH 36/41
BSVA 18/23 x 520
349267
18 x 23
20
BSVH 36/41
96 I 209
9x9
9, 12
BSVH 36/41
BSVH 25,5/24
BSVH 36/41
ø 23
18
ø16
BSVAK 9/16
Primjene
Adapter za dužinu trake 610 mm sa dole stojećim
priključcima za tračno brušenje.
Dodatno brušenje, odstranjivanje srhova, matiranje, satiniranje
i linijsko matiranje unutrašnjih radijusa/žlijebova sa nevidljivim
prelazima, posebno i kod manjih dimenzija cijevnih spojeva.
Dodatno brušenje uskih/malih unutrašnjih radijusa/žlijebova,
posebno i kod cijevnih spojeva od plemenitog čelika (INOX)
sa veoma finim varnim šavovima (WIG-varni šavovi).
Plansko brušenje, odstranjivanje srhova, matiranje,
satiniranje, čišćenje, i linijsko matiranje plemenitih čelika
(INOX) sa nevidljivim prelazom u uskim, malim područjima.
0,080
0,083
0,095
0,082
0,095
0,052
0,060
0,075
Plansko brušenje, lomljenje ivica, matiranje, satiniranje,
0,088
čišćenje, i linijsko matiranje u malim područjima.
0,096
Plansko brušenje, lomljenje ivica, matiranje, satiniranje,
0,107
čišćenje, i linijsko matiranje u širokim područjima.
Plansko brušenje, lomljenje ivica, matiranje, satiniranje, čišćenje i
linijsko matiranje sa nevidljivim prelazima u širim područjima na 0,150
vanjskim radijusima (konveksni oblici, npr. cijevi).
Pribor za pogone alata
Pribor za njegu
Mazivno ulje za pneumatske uređaje za
podmazivanje putem raspršivanja ulja
Štiti od zaleđivanja i pokazuje dobru sposobnost raspršivanja.
Posebna svojstva:
■■visoka moć podmazivanja
■■rijetko
■■zaštita od korozije
■■visoka vodootpornost
Mast za kuglični ležaj FT 5
Za sve vrste kugličnih ležajeva. Jednostavno
škropljenje centrifugalnih diskova kao zaštita
od prašine.
Mast za prenosnike FT 3
Za prenosnike mašina sa savitljivim vratilom,
kutne pogone, kutne ručne dijelove.
Maziva
 
5 Liter ONG OEL
1 Liter ONG OEL
FT 5
FT 3
Opis
EAN
4007220
Sadržaj
Upotreba za
Specijlano ulje za podmazivanje
Specijlano ulje za podmazivanje
Mast za kuglični ležaj
Mast za prenosnike
179321
179338
181249
182956
5L
1L
0,100 kg
0,450 kg
Uređaji za uljnu maglu
Uređaji za uljnu maglu
Kugličasti ležaj
Prenos
Posebna mast sa posebnim svojvstvima mazanja i prijanjanja za savitljiva vratila 4 ZG – 15 KG.
 
Nakon ca. 100 radnih sati potrebno je ponovo
namazati unutrašnju sajlu savitljivog vratila.
Unutrašnja sajla i crijevo se moraju odmastiti i
na unutrašnju sajlu je potrebno nanijeti novu
specijalnu mast za vratila.
Oznaka
narudžbe
FT 4 (500 g)
EAN
4007220
Sadržaj
Mast za podmazivanje vratila
182963
0,500 kg
Set za njegu se sastoji od:
 
1 četku za crijevo
Za uklanjanje stare masti iz zaštitnog crijeva.
Oznaka
narudžbe
Mast za podmazivanje vratila
Opis
Nakon ca. 100 radnih sati potrebno je ponovo
namazati unutrašnju sajlu savitljivog vratila.
Unutrašnja sajla i crijevo se moraju odmastiti i
na unutrašnju sajlu je potrebno nanijeti novu
specijalnu mast za vratila.
4,900
0,990
0,100
0,450
2 krpe za čišćenje koje ne ostavljaju
dlačice (400 x 330 mm)
Unutrašnja sajla se pomoću sredstva za
odmašćivanje i krpe za čišćenje (ne koristiti
vunu za čišćenje!) oslobađa od stare masti.
Novu mast nanijeti na drugu krpu i provući
unutrašnju sajlu.
0,500
Setovi za njegu
1 kutija masti za vratilo FT 4 (ca. 0,500 kg)
Specijalna mast sa posebnim svojstvima mazanja i prijanjanja.
EAN
4007220
Odgovarajuće za
savitljivo vratilo
Pflegeset 4 ZG
182970
4 ZG, 6 Z, 6 ZG
Pflegeset 7 ZG
182994
7 ZG
Pflegeset 10/12 ZG
182987
10 ZG, 12 ZG
Sadržaj
[komad]
2 krpe za čišćenje, Kutija masti za vratilo FT 4, četka za
crijevo 4 ZG (EAN 4007220184080)
2 krpe za čišćenje, Kutija masti za vratilo FT 4, četka za
crijevo 7 ZG (EAN 4007220184516)
2 krpe za čišćenje, Kutija masti za vratilo FT 4, četka za
crijevo 10/12 ZG (EAN 4007220184097)
0,770
0,770
0,770
209 I 97
209
Oznaka
narudžbe
Oprema za ličnu zaštitu (PSA)
Zaštitne naočale
Zaštitne naočale SB-5
Oznaka
narudžbe
SB-5
Zaštitne naočale SB V-5
Oznaka
narudžbe
SB V-5
Zaštitne naočale SB BT-5
Oznaka
narudžbe
SB BT-5
Zaštitne naočale SB M-2
Oznaka
narudžbe
SB M-2
98 I 209
Prozirne, veoma lagane zaštitne naočale, koje
omogućavaju slobodan pogled u sve pravce.
 
Staklo od umjetnog materijala (polikarbonat) koji je visokootporan na udarce. Zbog
Ultradura-premaza, staklo je veoma otporno
na ogrebotine.
 
EAN
4007220
Premaz stakla
808665
Ultradura
Prozirne, lagane i veoma udobne zaštitne
naočale koje omogućavaju slobodan pogled
u sve pravce. Nagib okvirnog dijela i stakla je
moguće optimalno prilagoditi vidnom polju.
 
Staklo od umjetnog materijala (polikarbonat) koje je visokootporno na udarce. Zbog
Supravision premaza HC-AF, staklo je izuzetno
otporno na ogrebotine i sa unutrašnje strane
trajno ne dolazi do stvaranje magle.
 
 
EAN
4007220
Premaz stakla
808672
Supravision HC/AF
Nove, prozirne, veoma lagane i udobne
zaštitne naočale koje omogućavaju slobodan
pogled na sve strane. Veoma pogodne za
osobe koje nose naočale.
 
Staklo od umjetnog materijala koje je visokotporno na udarce i ogrebotine (polikarbonat).
Optidur NC-premaz nudi veliku postojanost
protiv hemikalija. Premaz protiv prijanjanja
omogućava lako skidanje vodenih i uljanih
zaprljanja.
 
EAN
4007220
Premaz stakla
808689
Optidur NC
Udobne, prozirne zaštitne naočale sa panorama vidnim poljem. Takođe izuzetno pogodne
za osobe koje nose naočale. Nošenje bez
pritiskanja uz odličnu zaštitu sa strana.
 
Staklo od umjetnog materijala (polikarbonat)
koje je visokootporno na udarce. Zbog Supravision NC-premaza su naočale izvana i iznutra
veoma otporne na ogrebotine i stvaranje
magle.
 
 
EAN
4007220
Premaz stakla
808696
Supravision NC
Prednosti:
■■Dobro prijanjanje uz lice.
■■Visoka zaštita od mehaničkih oštećenja.
■■Kvalitet vida bez izobličavanja i zamaranja.
■■100%na UV-zaštita.
5
0,335
Prednosti:
■■Mekane dijelovi štite nos, čelo i uši.
■■Četiri komforna jastučića za udobno nalijeganje bez pritiskanja.
■■Visoka zaštita od mehaničkih oštećenja.
■■Otporne na hemikalije.
■■Kvalitet vida bez izobličavanja i zamaranja.
■■Premaz protiv stvaranje magle i prijanjanja.
■■100%na UV-zaštita.
5
0,365
Prednosti:
■■Nema kontakta između okvira i vidnog
dijela.
■■Brzo i jednostavno prilagođavanje okvira.
■■Posebno mekani i fleksibilni krajevi okvira.
■■Visoka zaštita od mehaničkih oštećenja.
■■Otporne na hemikalije.
■■Kvalitet vida bez izobličavanja i zamaranja.
■■ Premaz protiv stvaranja magle i protiv
prijanjanja.
■■100% na UV-zaštita.
5
0,385
Prednosti:
■■Mekani, fleksibilni dihtunzi se optimalno
prilagođavaju licu.
■■Odlična ventilacija.
■■Visoka zaštita od mehaničkih oštećenja.
■■Otporne na hemikalije.
■■Kvalitet vida bez izobličavanja i zamaranja.
■■Bez stvaranja magle i sa premazom protiv
prijanjanja.
■■100% na UV-zaštita.
2
0,346
Oprema za ličnu zaštitu (PSA)
Zaštitne rukavice, zaštita sluha, maske za respiratornu zaštitu
Zaštitne rukavice SensoGrip HFS i HS
SensoGrip-zaštitne rukavice nude optimalnu
zaštitu i omogućavaju najveću udobnost i
veliku vještinu prsti. Viskoelastični jastučići na
kontaktnim površinama izoliraju vibracije za
30% i omogućavaju duža vremena rada (po
DIN EN ISO 5349 dio 1 i 2).
 
Zaštitne rukavice SensoGrip HFS i HS proizvedene su od otporne specijalne Nappa kože.
Raspolažu vatrootpornim aramidnim šavovima
koji su otporni na iskre. SensoGrip HFS i SensoGrip HS nude zaštitu od mehaničkih povreda
od uboda, trijeski ili abraziva. Elastični gumeni
dio čvrsto zatvara rukavicu oko zgloba. Pogodno za osobe koje su alergične na hrom, ne
sadrži heksavalentni hrom.
 
Zaštitne rukavice se u VE 1 isporučuju u
parovima.
 
Oznaka
narudžbe
Prednosti:
SensoGrip HFS
■■Optimalna zaštita za ruke i prste.
■■Idealne za radove brušenja, rezanja i
varenja.
■■Isporučive u 3 veličine: M, L und XL.
Zaštitne rukavice SensoGrip
HFS
SensoGrip HS
■■Optimalna zaštita za ruke.
■■Idealno za lagane radove brušenja i poliranja, npr. pri korištenju pneumatskih uređaja
za turpijanje i manjih ravnih brusilica.
■■Isporučive u 3 veličine: M, L i XL.
Primjer narudžbe:
EAN 4007220809273
HFS 9 (M)
Molimo Vas da navedete željenu veličinu
rukavica.
HS
Veličina rukavica
9 (M)
10 (L)
11 (XL)
EAN 4007220
809273
809303
Zaštita za sluh sa preklopnim mehanizmom.
Veoma mala težina i udobno nalijeganje zbog
mekanih spužvastih čepova ovalnog oblika.
Higijeničan je, s obzirom da se zaštita za sluh
ne mora dirati rukama.
 
809280
809310
Prednosti:
■■Moguće koristiti pri stalnom nivou buke od
95 dB(A) ili do 100 dB(A) impulsne buke.
■■Smanjivanje nivoa buke za 23 dB(A) na nivo
normalnog razgovora.
■■Može se više puta koristiti.
Oznaka
narudžbe
Vrijednost zvučne izolacije
SNR [dB(A)]
808702
23
Oznaka
narudžbe
ASM FFP 3-5
■■Udobno držanje preko 4-tačne trake za
glavu.
■■Sigurna zaštita zbog udobnih dihtunga
trake sa svih strana.
■■Ugrađeni most za nos je moguće flexibilno
prilagoditi i omogućava odlično prijanjanje
maske, čak i na nosu.
■■Štiti od prašine do 30-struke MAK- i TRKgranične vrijednosti.
1
1
0,250
0,150
Zaštita za sluh BGS
EAN
4007220
BGS
Sigurne i udobne maske za respiratornu zaštitu
različitih klasa zaštite (klase zaštite 2 i 3).
Moguće koristiti pri varenju, posebno aluminija, lijevanju, letovanju kao i kod prerade veoma
prašnjavih materijala i azbesta.
 
Nude optimalnu zaštitu od prašine. Izdišni ventil minimira nagomilavanje vrućine i vlažnosti
od disanja. Ugrađeni most za nos je moguće
fleksibilno prilagoditi i omogućava usko prijanjanje maske, čak i na nosu.
 
Prednosti:
ASM FFP 2-10
■■Udobno držanje pomoću širokih omči na
traci za oko glave.
■■Štiti od prašine do 10-struke MAK- i TRKgranične vrijednosti.
809297
809327
1
0,016
Maske za respiratornu zaštitu ASM FFP
MAK = maksimalna koncentracija na radnom
mjestu
TRK = tehnička referenca za koncentraciju
kancerogenih tvari
209
HFS ...
HS ...
Zaštitna klasa
2
3
EAN 4007220
ASM FFP 2-10
ASM FFP 3-5
808719
-
808726
10
5
0,290
0,265
209 I 99
Kvalitetni alati iz jedne ruke
Turpije
Roto glodala
带带带带
Brusni čepovi
202
203
203
202
201
201
Platzhalter
für Titel
Platzhalter
für Titel
201 I
Platzhalter
für Titel
1
203 I
Katalog 201
Katalog 202
Katalog 203
Turpije
Roto-glodala
Brusni čepovi
Alati za fino brušenje i poliranje
Dijamantni-/CBN-alati
金金金/金金金金金金金
Brusne i rezne ploče
205
研研研研研研研研
206
204
204
1
205 I
Platzhalter
für Titel
1
206 I
Katalog 204
Katalog 205
Katalog 206
Alati za fino brušenje i poliranje
Dijamantni i CBN-alati
Brusne i rezne ploče
Stacionarne rezne ploče
Tehničke četke
207
206
Platzhalter
für Titel
205
Platzhalter
für Titel
工工工工工工工工
驱驱驱驱
Pogoni za alate
208
1
209
Platzhalter
für Titel
209
208
207
Platzhalter
für Titel
207 I
1
208 I
1
209 I
Katalog 207
Katalog 208
Katalog 209
Stacionarne rezne ploče
Tehničke četke
Pogoni za alate
100 I 209
1
Download

209