MEHANIČKI FILTERI
FILTERSKA KUĆIŠTA
Opis i primena proizvoda:
Kućišta filtera su namenjena za smeštaj
filterskih uložaka koji služe za zadržavanje
mehaničkih nečistoća koje su prisutne u
vodi i cevovodima kroz koje ona prolazi.
Primena
filterskih
kućišta
sa
filter-ulošcima je široka. Mogu da služe
kao predfilteri kod sistema za grejanje,
omekšivača, demineralizatora, RO sistema
i slično, odnosno, gde je bitna efikasnost
uklanjanja mehaničkih nečistoća.
Tipovi filterskih kućišta
Tip kućišta
FP3-5-1/2"
FP3-5-3/4"
FP3-5-1"
FP3-5-1 1/4"
FP3-7-1/2"
FP3-7-3/4"
FP3-7-1"
FP3-7-1 1/4"
FP3-10-1/2"
FP3-10-3/4"
FP3-10-1"
FP3-10-1 1/4"
FP3-20-1/2"
FP3-20-3/4"
FP3-20-1"
FP3-20-1 1/4"
Visina filterskog
uloška (")
5
5
5
5
7
7
7
7
10
10
10
10
20
20
20
20
Konekcija
(")
1/2
3/4
1
1 1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
Prečnik gornjeg
dela (mm)
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
Visina kućišta
(mm)
205
205
205
205
255
255
255
255
315
315
315
315
620
620
620
620
Napomena: Radni pritisak: 2.5 - 8 bara. Radna temperatura: 4 - 35 °C
BIG BLUE filterska kućišta
Visina filterskog
Tip kućišta
uloška (")
AQUA BIG -20-1"-P
20
AQUA BIG -20-1"-T
20
AQUA BIG -20-6/4"-P 20
AQUA BIG -20-6/4"-T 20
Konekcija
(")
1
1
6/4
6/4
Boja
plavo
transparentno
plavo
transparentno
Napomena: Radni pritisak: 2.5 - 8 bara. Radna temperatura: 4 - 35 °C
TRETMAN VODA / HEMIJSKA PRIPREMA VODE - HPV
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
MEHANIČKI FILTERI
FILTER ULOŠCI
Perivi ulošci:
RLA tipovi uložaka su pogodni za filtraciju vode koja sadrži tvrde lebdeće materije i tako
zaštićuje sistem cevovoda, ventila i uređaja. Sito, postavljeno u rebrima, vrši zadržavanje
tvrdih lebdećih materija, tako da se posle zagušenja može jednostavno oprati i vratiti u
kućište.
Tipovi perivih uložaka za filtere
Kućište
Tip
Propusni
uloška (") otvor
5-RLA-80
5
250
7-RLA-60
7
60
7-RLA-80
7
80
10-RLA-60
10
60
10-RLA-80
10
80
20-RLA-60
20
60
20-RLA-80
20
80
Maksimalni
protok * (m3/h)
1.2
2.4
2.5
3.3
3.5
6.5
7
Dimenzije
Ø (mm)
64x127
64x178
64x178
64x248
64x248
64x508
64x508
Napomena: Radni uslovi: Minimalna radna temperatura 4°C. Maksimalna radna temperatura 80°C.
* Maksimalni protok: Na čistom ulošku pad pritiska iznosi 0.15 bara pri temperaturi od 10°C
vode za poće. Zaprljanošću uloška pad pritiska se povećava.
Polipor ulošci:
Polipor ulošci su porozne konstrukcije, izrađeni od polietilena, omogućavaju površinsko i
dubinsko filtriranje. Mogu se oprati samo površinska zaprljanja. Otporani su na
hemikalije, ne cepaju se.
Tipovi polipor uložaka za filtere
Kućište
Tip
uloška (")
5-POLIPOR-25
5
5-POLIPOR-50
5
5-POLIPOR-100
5
7-POLIPOR-25
7
7-POLIPOR-50
7
7-POLIPOR-100
7
10-POLIPOR-25
10
10-POLIPOR-50
10
10-POLIPOR-100
10
20-POLIPOR-25
20
20-POLIPOR-50
20
20-POLIPOR-100
20
30-POLIPOR-25
30
30-POLIPOR-50
30
Veličina otvora (microns)
min.
max.
5
25
25
50
75
100
5
25
25
50
75
100
5
25
25
50
75
100
5
25
25
50
75
100
5
25
25
50
Maksimalni
protok * (m3/h)
0.8
1
1.2
1.2
1.3
1.7
1.7
1.9
2.4
3.4
3.8
4.8
5.1
5.7
Dimenzije
Ø (mm)
64x127
64x127
64x127
64x178
64x178
64x178
64x248
64x248
64x248
64x508
64x508
64x508
64x762
64x762
Napomena: Radni uslovi: Minimalna radna temperatura 4°C. Maksimalna radna temperatura 80°C.
* Maksimalni protok: Na čistom ulošku pad pritiska iznosi 0.15 bara pri temperaturi od 10°C vode za piće. Zaprljanošću uloška pad pritiska se povećava.
TRETMAN VODA / HEMIJSKA PRIPREMA VODE - HPV
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
MEHANIČKI FILTERI
FILTER ULOŠCI
Končasto namotani ulošci:
Ulošci vrše filtriranje, površinsko i dubinsko, tvrdih lebdećih materija (pesak, rđa, opiljci,
parčad zaptivača) i tako vrše zaštitu cevi i sistema od taloženja i kvarova. Filtracija se vrši
kroz cilindrični valjak napravljen od polipropilena sa namotanim koncem. Omogućuje
filtraciju velike količine lebdećeg materijala.
Tipovi končasto namotanih uložaka za filtere
Maksimalni protok * (m3/h) pri otvoru (mikrona)
Kućište
Tip
uloška (")
1
5
10
20
50
5-FA
5
0.07
0.3
0.55
0.85
0.8
7-FA
7
0.09
0.55
0.8
1.2
1.3
10-FA
10
0.13
0.6
1.1
1.7
1.9
20-FA
20
0.26
1.2
2.2
3.4
3.8
30-FA
30
0.4
1.8
3.3
5.4
5.7
40-FA
40
0.5
2.4
4.4
6.8
7.6
Napomena:
100
1
1.4
2
4
6
8
Dimenzije
Ø (mm)
64x127
64x178
64x248
64x508
64x762
64x1016
Zagušeni uložak se mora zameniti. Radni uslovi: Minimalna radna temperatura 4°C. Maksimalna radna temperatura 80°C.
* Maksimalni protok: Na čistom ulošku pad pritiska iznosi 0.15 bara pri temperaturi od 10°C vode za piće. Zaprljanošću uloška pad pritiska se povećava.
DGD-filter ulošci:
Filter ulošci sa dvostepenom filtracijom. Izrađeni su od polipropilena i dimenzija
prilagođenih za BIG BLUE kućišta.
Tipovi DGD-filter uložaka za filtere
Kućište
Tip
filtera (")
DGD-2501-10
10
DGD-5005-10
10
DGD-7525-10
10
DGD-2501-20
20
DGD-5005-20
20
DGD-7525-20
20
TRETMAN VODA / HEMIJSKA PRIPREMA VODE - HPV
Finoća filtracije (µm)
Prvi stepen
Finalna filtracija
Prvi stepen
Finalna filtracija
Prvi stepen
Finalna filtracija
Prvi stepen
Finalna filtracija
Prvi stepen
Finalna filtracija
Prvi stepen
Finalna filtracija
25
1
50
5
75
25
25
1
50
5
75
25
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
MEHANIČKI FILTERI
FILTER ULOŠCI
Mikro-filter ulošci:
Koriste se za vode velike čistoće, hemikalije i druge tečnosti koje sadrže nečistoće od 0.05
do 40 mikrona. Materijal filtera može biti, zavisno od namene od polipropilena staklenih
mikrovlakana ili filtracija kroz membranu koja može biti od polipropilena, poliamida,
polikarbonata, polisulfona ili teflona. Izrada mikro-filtera omogućuje skoro idealno
jednake propusne otvore, rasipanje mere je malo pa je filtracija ujednačena i dobra.
Tipovi mikro-filter uložaka za filtere
Tip
Kućište
uloška (")
FLOTREX-PN
FLOTREX-GF
FLOTREX-PM
FLOTREX-NM
10/20/30/40
FLOTREX-PC
FLOTREX-PS
FLOTREX-FE
Propusni otvor
(mikro m)
0.20/0.45/1/2/3/5/10/30
0.45/1/3/10/20/40
0.10/0.20
0.20/0.45
0.05/0.10/0.20
0.20/0.45/0.65
0.10/0.20/0.45
Filterski ulošci sa ispunom:
Filterski ulošci ispunjeni sa različitim
ispunama u zavisnosti od namene. Ispuna
može da bude npr. aktivni ugalj ili posebne
jonoizmenjivačke mase (za demineralizaciju, omekšavanje i sl.) u zavisnosti od
potreba procesa.
TRETMAN VODA / HEMIJSKA PRIPREMA VODE - HPV
11070 Novi Beograd, Surčinska 9N
www.tehnikakb.com
tel/fax: +381(0)11 215 90 81
tel/fax: +381(0)11 318 77 80
Download

Mehanicki filteri m