Sistem za
satelitsko praćenje vozila
NOVI SOFTVER - NOVE NAPREDNE MOGUĆNOSTI
U skladu sa najnovijim trendovima u svetu pripremili smo novu verziju AUTOTRACK
softvera koja će Vam značajno ubrzati rad i omogućiti još bolju kontolu nad radom vozila i
vozača.
Za korišćenje nove aplikacije, preporučujemo korišćenje sledećih pretraživača: Internet
Explorer 7, Mozilla Firefox 3.5 ili Google Chrome 7 ( ili njihovih novijih verzija).
PRISTUP APLIKACIJI I NAČIN KORIŠĆENJA
Kada unesete svoje korisničko ime i lozinku otvara Vam se glavni prozor aplikacije. Prvo
pristupanje traje malo duže dok se ne učitaju svi potrebni fajlovi, a svako sledeće pristupanje je značajno brže.
U donjem levom uglu je dugme Start koje otvara osnovni meni sa funkcionalnostima
aplikacije. Na desktopu aplikacije takođe postoje prečice za većinu funkcija iz osnovnog
menija.
U aplikaciji možete da imate više otvorenih prozora. Prozore možete da minimizujete na
taskbar liniju ili ih ponovo aktivirate klikom na oznaku prozora na taskbar liniji.
Desnim klikom na prečice dobijate meni za upravljanje funkcionalnostima u prozorima
aplikacije.
VRSTE IZVEŠTAJA
Za efikasnije upravljanje voznim parkom sa više vozila u sistemu smo predvideli generisanje svih potrebnih izveštaja ujutru za svaki prethodni dan. U osnovnom meniju izaberite
opciju Izveštaji – Podešavanje generisanja izveštaja.
Na raspolaganju Vam je pet vrsta izveštaja:
1. Izveštaj o korišćenju vozila daje pređeni put, maksimalnu i prosečnu brzinu i efektivno
vreme korišćenja vozila. Moguće je definisati radno vreme i podeliti izveštavanje na vožnje
u radnom vremenu i van toga.
2. Izveštaj o izvršenim vožnjama daje pregled vožnji za sva vozila korisnika.
3. Izveštaj o prekoračenjima brzine daje sve pozicije gde je došlo do prekoračenja
dozvoljene brzine za sva vozila.
4. Izveštaj o zadržavanjima daje sva mesta gde su se vozila zadržavala duže od 3 minuta.
5. Izveštaj o obilasku lokacija daje pregled poseta lokacijama sa vremenima dolaska i
odlaska za sva vozila.
Sistem za
satelitsko praćenje vozila
PODEŠAVANJA ZA IZVEŠTAJE
U prozoru za podešavanje generisanja izveštaja možete da podesite sve željene parametre.
Izveštaji mogu automatski da Vam se šalju na email adresu ako unesete email, a takođe su
Vam uvek dostupni u aplikaciji. Pristup izveštajima počinje od narednog dana pošto se
izveštaji generišu u toku noći za prethodni dan.
Podešavanje radnog vremena, dozvoljene brzine i grupe lokacija za obilazak je moguće na
nivou svakog pojedinačnog vozila, na nivou grupe vozila i na nivou korisnika. Izveštaj o
korišćenju vozila ima detaljan prikaz po svakom danu, zbirni prikaz koji sumira pređeni put
za izabrani period i grafički prikaz kilometraže po radnom vremenu.
Sistem za
satelitsko praćenje vozila
FILTRIRANJE PODATAKA
Podatke u tabeli možete filtrirati po određenim kriterijumima. U naslovu kolone po kojoj
se radi filtriranje uneste parametre filtera, a zatim kliknete na dugme Pokreni filtere.
Kolona po kojoj je urađeno filtriranje je obojena drugom bojom. Za ponovno prikazivanje
podataka bez filtriranja kliknite na dugme Poništi filtere.
Za pregled vozila korisnika izaberite Start – Vozila ili kliknite na prečicu Vozila na
desktopu.
Iz ovog prozora možete da pratite pojedinačno vozilo, pogledate njegovu istoriju
kretanja, postavite parametre za generisanje izveštaja na nivou vozila i da analizirate
kretanje vozila kroz pregled vožnji, zadržavanja, prekoračenja itd.
PODEŠAVANJE IZGLEDA APLIKACIJE
Podešavanje izgleda aplikacije omogućava da prilagodite korišćenje Vašim navikama i
potrebama u radu.
Možete da podešavate sledeće:
- Taskbar panel definiše koje prečice su dostupne u taskbar panelu pored Start dugmeta;
- Izgled prozora definiše boju prozora aplikacije i veličinu fonta;
- Wallpaper definiše sliku na desktopu aplikacije;
- Ikona vozila definiše koja ikona se koristi na mapama za praćenje vozila.
Za trajne promene izgleda aplikacije koje će biti sačuvane kada pristupite i sledeći put,
kliknite na dugme Snimi na svakoj opciji.
Sistem za
satelitsko praćenje vozila
DODAVANJE NOVIH VOZILA
Dodavanje novih vozila u grupe je znatno olakšano jednostavnim prevlačenjem vozila na
ikonu odgovarajuće grupe.
Isto se odnosi i na dodavanje grupa vozila podkorisnicima..
Želimo Vam brzo i lako upravljanje voznim parkom i radom vozila i vozača.
Za sve dodatna pitanja na raspolaganju Vam je naš Call Centar na 011 / 381 2088.
Download

uputstvo - AutoTrack.rs