Udruženje banaka Srbije p.u.
Kreditni biro
Portal Kreditnog biroa
Korisničko uputstvo
mart 2012.godine
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Sadržaj
Uvod ....................................................................................................................................................... 2
Proces registracije korisnika .................................................................................................................... 3
Registracija korisnika korišdenjem lične karte sa digitalnim sertifikatom ........................................ 4
Korišdenje portala Kreditnog biroa .......................................................................................................... 8
Logovanje korisnika ....................................................................................................................... 8
Izmena profila korisika ................................................................................................................... 9
Ažuriranje ličnih podataka ......................................................................................................... 9
Promena lozinke ........................................................................................................................ 9
Izveštaji ....................................................................................................................................... 10
Izveštaji ................................................................................................................................... 10
Pregled preuzetih izveštaja ...................................................................................................... 10
Zahtev za izveštajem ................................................................................................................ 11
Preuzimanje izveštaja .............................................................................................................. 12
Prilozi .................................................................................................................................................... 13
RSIDCardMW_x86.msi ................................................................................................................. 13
KBLK.exe...................................................................................................................................... 16
CSPx32.exe .................................................................................................................................. 19
1
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Uvod
Uputstvo za korišdenje portala Kreditnog biroa namenjeno je svim korisnicima usluga Kreditnog
Biroa, a obuhvata procedure za registaraciju i rad sa aplikacijom.
Uputstvo obuhvata sledede funkcionalnosti:
- Proces registracije korisnika
- Logovanje korisnika
- Izmena profila korisika
- Unos zahteva za izveštajem
Uputstvo de biti dostupno svakom korisniku na HOME strani portala Kreditnog biroa
(www.kreditnibiro.com).
O svim bududim izmenama ovog uputstva, korisnici de redovno biti obaveštavani.
2
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Proces registracije korisnika
Postupak registracije se može izvršiti na jedan od slededa tri načina:
1. Online na portalu Kreditnog biroa (www.kreditnibiro.com), korišdenjem lične karte sa
kvalifikovanim digitalnim sertifikatom
2. Registracijom u Kreditnom birou uz identifikaciju ličnom kartom
3. Registracijom u banci – članici Kreditnog biroa, uz identifikaciju ličnom kartom
Korisnik se prijavljuje za korišdenje usluga dostupnih registrovanim korisnicima portala Kreditnog
biroa popunjavanjem Pristupnice.
Za online registraciju korisnika neophodna je instalacija slededih komponenti :
1. Ukoliko imate operativni sistem Microsoft VISTA ili noviji:
a. RSIDCardMW_x86.msi
b. KBLK.exe
2. Ukoliko imate operativni sistem Windows XP ili stariji:
a. CSPx32.exe
b. RSIDCardMW_x86.msi
c. KBLK.exe
Proces instalacije komponenti je opisan u sekciji Prilozi
Nakon instalacije komponenti neophodno je restartovati web browser.
3
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Registracija korisnika korišćenjem lične karte sa digitalnim sertifikatom
Prijava za registarciju
Na Home strani portala Kreditnog biroa (www. kreditnibiro.com) korisnik bira opciju Registruj se.
Korisnik se potom preusmerava na stranu za Registraciju korisnika gde se klikom na dugme Pročitaj
podatke sa lične karte učitaju podaci o korisniku.
4
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Za nastavak procesa neophodno je uneti validnu E-mail adresu, koja ujedno predstavlja i korisničko
ime i kliknuti na dugme Registruj se.
Korisnik odabirom ove opcije prihvata navedene uslove kao i Uslove korišdenja portala Kreditnog
biroa koje može da pročita odabirom linka Uslovi korišćenja.
Aplikacija potom zahteva da se unese PIN za pristup ličnoj karti u procesu potpisivanja pristupnice.
(PIN se dobija prilikom preuzimanja lične karte sa čipom u MUP-u)
Ovim postupak prijave korisnika završen.
5
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Verifikacija registarcije
Korisnik koji je započeo proces registracije, opisan u prethodnom delu uputstva, ima 7 dana da taj
proces dovrši.
U mailbox korisnika ( na email adresu navedenu pri registraciji) stiže mail sa uputstvom za dalje
korake. Potrebno je kliknuti na link naveden u mailu.
Potom je potrebno popuniti slededa polja u cilju dodatne provere i odabira lozinke.
Dodatna provera se vrši unosom E-mail adrese (korisničkog imena) i JMBG-a korisnika i pritiskom na
dugme Potvrdi.
Nakon uspešne potvrde korisnik određuje lozinku i unosi je u polja Lozinka i Nova lozinka i potvđuje
je pritiskom na dugme Kreiraj lozinku.
6
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Nakon kreiranja lozinke korisnik je završio proces registracije i kao registrovani korisnik je pristupio
portalu Kreditnog biroa.
7
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Korišćenje portala Kreditnog biroa
Logovanje korisnika
Korisnik se loguje na portal Kreditnog biroa unosom E-mail adrese, koja mu predstavlja korisničko
ime, i lozinke ( E-mail adresu i lozinku je odredio sam korisnik u procesu registracije) i klikom na
dugme Prijavi se.
Nakon uspešnog logovanja korisniku se otvara skup funkcionalnosti portala na koje on ima pravo.
8
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Izmena profila korisika
Na starni Profil korisnik ima uvid u lične podatke. Na ovoj strani je omogudeno ažuriranje ličnih
podataka, kao i promena lozinke.
Ažuriranje ličnih podataka
Ažuriranje ličnih podataka vrši se unosom novih vrednosti za lične podatke i klikom na dugme
Promeni lične podatke.
Od navedenih ličnih podataka nije omogudena izmena E-mail adrese jer ona prdstavljan korisničko
ime korisnika.
Promena lozinke
Promena lozinke se vrši na taj način što se u polja Nova lozinka i Potvrda lozinke upiše nova lozinka i
izmena potvrdi klikom na dugme Promeni lozinku.
9
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Izveštaji
Na strani Izveštaji korisniku su dostupna dva seta informacija, i to Izveštaji i Pregled preuzetih
izveštaja.
Izveštaji
Ova sekcija predstavlja spisak izveštaja koje korisnik može da zahteva putem aplikacije.
U toku jednog dana isti izveštaj se može zahtevati samo jedanput.
Uspešno poslat zahtev za izveštajem dostavljen u vremenu od 6 do 22 h bide generisan i dostavljen
istog dana, a zahtev dostavljen nakon 22 h bide obrađen narednog dana.
Pregled preuzetih izveštaja
Ova sekcija sadrži informacije o izveštajima koji su dobijeni preko portala Kreditnog biroa. Treba
napomenuti da se među informacijama nalazi i Password neophodan za otvaranje izveštaja.
10
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Zahtev za izveštajem
Korisnik iz sekcije Izveštaji bira izveštaj koji želi da dobije i bira opciju Pošalji.
Nakon toga se korisnik preusmerav na stranu za slanje zahteva. Uslov da se zahtev pošalje jeste da se
odabere opcija Slažem se da mi se izveštaj dostavi na E-mail adresu: i prihvatam uslove korišćenja
i potom odabere opcija Pošalji zahtev.
Nakon uspešnog slanja zahteva korisnik dobija obaveštenje da je Zahtev poslat i kojim Passwordom
je zaštiden.
11
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Preuzimanje izveštaja
U mailbox korisnika stiže mail iz Kreditnog biroa sa zahtevanim izveštajem.
Izveštaj je u pdf formatu i zaštiden je Password-om koji treba uneti da bi se izveštaj otvorio.
Nakon unosa ispravnog Passworda otvara se zahtevani izveštaj u pdf formatu.
12
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
Prilozi
RSIDCardMW_x86.msi
Naziv kontrole - Republic of Serbia ID Card Middleware
13
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
14
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
15
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
KBLK.exe
Naziv kontrole - Klijentska kontrola za rad sa Ličnom kartom sa čipom
16
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
17
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
18
Portal Kreditnog biroa - Korisničko uputstvo
CSPx32.exe
Naziv kontrole - Cryptographic Service Provider
19
Download

Portal Kreditinog biroa