Web aplikacija za
MALE TRGOVCE
MODERNI SERVIS ZA PLAĆANJE PLATIMO I
MANJIM TRGOVCIMA NUDI JEDNOSTAVNO
POVOLJNO I SIGURNO NAPLAĆIVANJE
NA PRODAJNIM MESTIMA BEZ DODATNE
INVESTICIJE
U želji da uvek idete u korak sa najnovijim tehnološkim
dostignućima, Telenor vam predstavlja novu uslugu
PlatiMo: revolucionarni sistem elektronskog plaćanja
koji će vam omogućiti da vaši kupci, na jednostavan
način, plaćaju račune putem mobilnog telefona. Sa
PlatiMo možete da sa svakim računarom sa konekcijom
do interneta putem PlatiMo web aplikacije naplaćujete svoju robu i usluge na vašim prodajnim mestima
sigurno i jednostavno te sa povoljnim bankarskim provizijama plaćanja.
O PLATIMO
PlatiMo servis mobilnih plaćanja omogućava korisnicima plaćanje računa kao i upotrebu drugih finansijskih usluga koristeći svoje mobilne
telefone prenosom sredstava direktno sa svojih računa u banci.
PlatiMo je jednostavan za upotrebu, prilagodljiv i pogodan za sve mobilne telefone koji se mogu naći na tržištu. Korisnici su vođeni kroz
proces plaćanja koristeći iskakajuće dijaloge i upite na mobilnom telefonu. PlatiMo takođe zadovoljava najviše sigurnosne standarde za
elektronska plaćanja, s obzirom da koristi WPKI (Wireless Public Key
Infrastructure) za zaštitu autentičnosti, poverljivosti, integriteta i neporecivosti mobilnih platnih transakcija.
2
O WEB APLIKACIJI ZA MALE TRGOVCE
PlatiMo web aplikaciju za male trgovce, koriste trgovci kako bi na interaktivan način pripremali i slali zahteve za uplate svojim klijentima, kao i
da prate status mobilnih plaćanja u realnom vremenu. Trgovci mogu da
pripreme zahteve za uplate unošenjem iznosa, svrhe plaćanje i korisnikovog broja telefona u aplikaciju, uz mogućnost slanja zahteva za plaćanje
svojim klijentima.
PlatiMo web aplikaciju mogu koristiti mali trgovci koji poseduju desktop
računar, internet pretraživač i internet konekciju. Nije potrebna instalacija dodatnog softvera, te trgovci mogu odmah započeti sa korišćenjem
PlatiMo sistema.
PREDNOSTI ZA TRGOVCE
PlatiMo web aplikacija za male trgovce omogućava trgovcima da na brz i
jednostavan način kupcima šalju zahteve za plaćanje na mobilne telefone, koje praktično poseduje svaki građanin Srbije, te na taj način dobiju:
ÌÌ Mogućnost slanja zahteva za uplatu na mobilni telefon, nezavisno
od toga da li je kupac prisutan ili ne na licu mesta – čak i za vreme
telefonskog razgovora sa agentom kol centra.
ÌÌ Mogućnost da zatraže uplatu od kupca za vreme kupovine i tako
izbegnu poteškoće kod plaćanja za vreme preuzimanja robe ili usluge
i izbegnu slučajeve kad se kupac predomisli i ne želi da preuzme robu.
ÌÌ Mogućnost da kupcu pošalje zahtev za uplatu sa svim podacima za
plaćanje i da se tako izbegne ručni rad, odnosno greške kod unosa
podataka za plaćanje – kupac jednostavno potvrdi plaćanje unosom
svog ličnog PIN koda za plaćanja i novac se prenese sa bankovnog
računa kupca na bankovni račun trgovca.
ÌÌ Mogućnost traženja uplate bez obrade osetljivih podataka poput
brojeva kreditnih kartica.
ÌÌ Povoljnije komercijalne uslove za korišćenje servisa i povoljnije
provizije u poređenju sa provizijama za transakcije putem platnih
kartica.
3
CILJNA GRUPA
PlatiMo web aplikacija za male trgovce ima za ciljnu grupu one trgovce
i kol centre koji ne zahtevaju direktnu integraciju svoje blagajne ili elektronske kase u PlatiMo platformu, a to su:
ÌÌ Call centri
ÌÌ Bilet servisi
ÌÌ Prodavnice
KARAKTERISTIKE
PlatiMo web aplikacija za male trgovce omogućava preduzetnicima da
koriste web pretraživače za izvršavanje sledećih poslova:
ÌÌ Pripremu zahteva za uplate svojim klijentima
ÌÌ Slanje zahteva za uplate na klijentov mobilni telefon
ÌÌ Praćenje statusa procesa plaćanja
ÌÌ Dobijanje statusa o plaćanju u realnom vremenu
ÌÌ Pretragu elektronske arhive mobilnih plaćanja
ZAHTEVI
ÌÌ Windows, Linux ili Mac OS desktop računar
ÌÌ Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome ili Safari web
pretraživač
ÌÌ PlatiMo digitalni sertifikat na mobilnom telefonu ili pametnu karticu
sa kvalifikovanim sertifikatom
ÌÌ Internet konekciju
4
PRIMER KUPOVINE PREKO CALL CENTRA
Plaćanje aranžmana za vreme razgovora sa turističkom agencijom
TRGOVAC: Agent u turističkoj agenciji
Korisnik poziva turističku agenciju i bira “last-minute” ponudu za svoj godišnji odmor. Ukoliko se
klijent odluči za PlatiMo kao način za izvršenje plaćanja, odigrava se sledeći scenario:
Korak 1
TRGOVAC
Agent se loguje na web aplikaciju koristeći svoj mobilni sertifikat. Agent
unosi svoj broj telefona i zahtev za autentifikaciju se šalje na mobilni telefon.
Korak 2
TRGOVAC
Agent potvrđuje svoj identitet na svom mobilnom telefonu, unoseći PIN kod.
5
Korak 3
TRGOVAC
Agent unosi podatke o fakturi za plaćanje (svrha, suma, broj telefona korisnika) u web aplikaciju i šalje zahtev za mobilno plaćanje na korisnikov
mobilni telefon.
6
Korak 4
KUPAC
Korisnik potvrđuje plaćanje unoseći svoj PIN kod.
Korak 5
TRGOVAC
Status o plaćanju je prikazan agentu.
7
Korak 6
KUPAC
Status o plaćanju je poslat na
korisnikov mobilni telefon.
www.halcom.rs/platimo
8
Download

MALE TRGOVCE