Accu-Chek Aviva Nano.
Mali format. Veliki učinak.
Merenje šećera u krvi
1
2
Uvlačenje test trake
Vađenje krvi
Test traku u smeru strelice uvlačite u merni uređaj
dok se ne oglasi signalni ton. Nakon kratkog
pojavljivanja koda prikazuje se trepćući simbol
u vidu kapi krvi.
Priborom za ubadanje ubodite bočnu stranu prsta
da se formira jedna kap krvi (kratko uputstvo na
poleđini ovog lista).
3
4
Sada sa praktičnim trajnim kodiranjem –
odmah spremno za merenje!
Aparat za merenje šećera u krvi Accu-Chek Aviva Nano
isporučuje se sa već stavljenim crnim čipom za aktiviranje
(uvek sa brojem 112), koji nije potrebno vaditi. Kodiranje aparata se sada vrši automatski.
Dodatna uputstva za rukovanje možete naći na videu o proizvodu pod
www.accu-chek.de/nano ili u uputstvu priloženom ambalaži.
Nanošenje krvi
Očitavanje izmerene vrednosti
Krajem test trake dodirnite kap krvi. Krv nemojte da
nanosite na gornju stranu test trake.
Čim se začuje signalni ton i peščani sat počne da
trepće, to je znak da je test traka upila dovoljno krvi.
Na displeju se posle 5 sekundi pojavljuje izmerena
vrednost.
Accu-Chek FastClix.
Samo 1 klik i krv je spremna za analizu.
Priprema za merenje
Umetanje
bubnja sa
lancetama
Vađenje krvi: jednostavno samo 1 klik!
Ubacite
bubanj
Samo 1 klik
Vađenje krvi
Skinite
poklopac
Do kraja pritisnite dugme za
okidanje
za zatezanje i
okidanje
0010-Kappe abziehen
Klik!
Posle merenja
Priprema nove
lancete
= raspoloživa samo još 1 lanceta
Polugu pomerite do
graničnika u smeru A i
onda nazad u smeru B
Klik!
Stavite
poklopac
= raspoloživo svih
6 lanceta
B
A
!
Klik
0020-Lanzettentrommel einsetzen
Uklanjanje iskorišćenog
bubnja sa lancetama
0030- Kappe aufsetzen
Podešavanje dubine uboda
Skinite poklopac i izvucite bubanj
Okrećite poklopac dok se na pokazivaču
ne pojavi željena dubina uboda
0100- Bewegen Hebel
0010-K
Iskorišćeni bubanj prepoznaje se po
crvenoj traci. Jednom kada se izvadi, bubanj
više ne može da se vrati, čak i ako jedna ili
više lanceta još nisu korišćene.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA NANO i FASTCLIX su zaštićeni žigovi kompanije Roche.
© 2013 Roche Diagnostics. Sva prava zadržana.
Proverite šta je sve moguće.
0060- Kappe drehen
www.accu-chek.de
Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim
Želite još informacija?
Naši saradnici u Accu-Chek korisničkom servisu su Vam na raspolaganju!
Besplatni broj telefona 0800 4466800 (pon–pet, 08:00–18:00 sati).
Ili posetite našu internet stranicu www.accu-chek.de
0110- trommel entnehmen
Download

Accu-Chek Aviva Nano / Accu-Chek FastClix Handhabungsblatt