REGISTRACIONA KOMISIJA
RUKOMETNOG SAVEZA
BOSNE I HERCEGOVINE
Predmet: Privremeni spisak Registracione komisije RS BiH
prelaznog roka 01.07.2014. – 15.07.2014. godine.
Re. Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Prezime i ime
Ristić Lejla
Pažin Ana
Bajramović Edin
Šahinović Emir
Međić Tarik
Merkelić Nikolina
Merkelić Andrea
Pjano Arijana
Vrdoljak Dora
Pajić Irena
Bašanović Azra
Kličić Emina
Borčak Lamija
Dervišević Alma
Halebić Adna
Mujagić Emina
Ilić Darko
Gudelj Anica
Azinović Anita
Glavaš Karla
Marić Armina
Godelj Marta
Gušić Edin
Vidimlić Kemal
Spahić Samir
Hadžijusifović Omer
Džinović Adi
Jokanović Petar
Stanković Stanko
Nenadović Radovan
Vrančić Ana
Gudelj Marija
Tahirović Lidana
Avdić Inel
Avdić Isak
Todorović Ljubomir
Savić Branislav
Čamdžić Nedim
Jukić Edi
Ivanišević Dejan
Tokić Denis
Rizvić Mustafa
Kavazović Mirza
Modrić Mirza
Zilkić Tarik
Rahmanović Edis
Malčinović Bernes
Salkić Hidajet
Rizvić Bego
Čamdžić Nermin
Kovačević Nedim
Fejzović Adnan
Šabić Adnan
Osmannnagić Ismail
Bašagić Denis
Ikanović Haris
Iz kluba
Zrinjski
Zrinjski
Vogošća
Vogošća
Gračanica
Živinice
Živinice
Goražde
Goražde
Jedinstvo ( Brčko )
Mira
Krajina – ž
Goražde – ž
Goražde – ž
Turbine – ž
Goražde - ž
Gradačac
Katarina
Zrinjski – ž
Ljubuški
Goražde
Zrinjski – ž
Čelik
Čelik
Čelik
Vogošća
Gradačlac
Derventa
Derventa
Gradačac
Zrinjski – ž
Zrinjski – ž
Turbine – ž
Banovići
Banovići
Banovići
Banovići
Banovići
Banovići
Banovići
Banovići
Banovići
Banovići
Banovići
Vogošća
Banovići
Banovići
Banovići
Banovići
Banovići
Lukavac
Bosna – Sa
Dundo medvjedići
Dundo medvjedići
Dundo medvjedići
Dundo medvjedići
U klub
Neretva
Neretva
Krajina – m
Krajina – m
Vogošća
Jedintsvo ( Tz )
Jedintsvo ( Tz )
Neretva
Neretva
Borac – ž ( BL )
Bihać
Bihać
Lokomotiva ( Mo )
Lokomotiva ( Mo )
Lokomotiva ( Mo )
Ilidža
Gračanica
Grude
Grude
Grude
Ilidža
Katarina
Čelik – junior
Čelik – junior
Čelik – junior
Čelik – junior
Bosna - Sa.
Bosna - Sa.
Bosna - Sa.
Bosna - Sa.
Katarina
Katarina
Katarina
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Krivaja – m
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Rudar – Banovići
Gračanica
Krajina – m
Krajina – m
Krajina – m
Krajina – m
Krajina – m
napomena
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK + dvojna
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Dvojna O – 9 *
OK
OK
OK
OK
Pozajmica O – 9
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
Bašagić Sulejman
Mešević Edin
Mujić Edin
Bradarić Kenan
Stanojević Danilo
Hodžić Ermin
Dejanović Dragana
Zrnić Lana
Čorbo Faris
Bradarić Armir
Ferhatbegoviuć Emir
Beširović Selman
Burazor Bojan
Šahdančić Halil
Buljugija Bakir
Čičkušić Benjamin
Muhović Ernad
Korjenić Samir
Dervišević Rešid
Purić Admir
Perić Josip
Ivanković Marko
Čutura Josip
Rodin Mateo
Sirčo Enes
Ristić Dragojana
Čatić Ajla
Halilović Jasmina
Čatić Naida
Malanović Berina
Muharemović Arijana
Delalić Minela
Kozica Emina
Pandža Blaženka
Begagić Adnan
Huskić Suad
Mehić Eldar
Čović Miran
Čosić Ahmedin
Zvekić Dino
Bevrnja Adnan
Zahirović Ajdin
Burnazović Anur
Lilić Samir
Ćoralić Armin
Pašagić Aldin
Grebenar Matea
Dodog Dinko
Leko Maja
Kunić Dragana
Sedić Irnes
Nadarević Haris
Danićić Goran
Bojić Anis
Janković Dejan
Beširević Arman
Gavrić Srđan
Mašić Amara
Dundo medvjedići
Igman
Tuzla
Maglaj
Maglaj
Radnički
Jednistvo – Bč.
Vrbas
Igman
Maglaj
Gračanica
Gračanica
Kozara ( K. Dub )
Gradačac
Gračanica
Maglaj
Radnički
Bosna – Sa
Dundo medvjedići
Krivaja – m
Bosna – Sa
Međugorje
Zrinjski – m
Čapljina
Čelik
Omladinac – BL
Hrasnica
Hrasnica
Hrasnica
Hrasnica
Ilidža
Hrasnica
Hrasnica
Zrinjski – ž
Vitez
Krivaja
Krivaja
Borac – Tr
Vitez
Maglaj
Borac – Tr
Bosna – Sa
Bosna – Sa
Bosna – Sa
Krajina – m
Sana 7
Vitez – ž
Zrinjski – m
Katarina
Mira
Dundo medvjedići
Dundo medvjedići
Borac
Sana 7
Sana 7
Bihać
Sloga
Budućnost S. Most
Krajina – m
Dobrinjac
Sloboda Solana
Bosna TS
Bosna TS
Goražde
Borac – ž ( BL )
Borac – ž ( BL )
Dobrinjac
Bosna TS
Sloboda Solana
Sloboda Solana
Krajina – m
Sloboda Solana
Sloboda Solana
Bosna – Sa
Goražde
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Izviđač
Izviđač
Izviđač
Izviđač
Bosna – Vi
RS
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Goražde – ž
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Čelik
Igman
Igman
Igman
Bihać – m
Bihać – m
Grude
Međugorje
Turbine – ž
Vrbas
Krajina – m
Krajina – m
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Sana 7
Pozajmica O – 9
OK
Pozajmica O – 9
Pozajmica O – 9
OK
OK
OK
Pozajmica O – 9
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
RS
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Dvojna O – 9 *
Dvojna O – 9 *
OK
OK
OK
OK
Dvojna O – 9 *
OK
OK
OK
OK
OK
NAPOMENA: Predsjedništvo RS BiH je donijelo Odluku da igrači iz kluboba RK “ Sloga “ iz Doboja i RK “ Maglaj “ iz
Maglaja mogu preći u druge klubova i na osnovu ( pozajmice ) Obrazac broj 9. Broj igrača nije ograničen na 3 (tr ), može
više. Rok za registarciju igrača na pozajmicu ( Obrazac broj 9 ) je petak 22.08.2014. godine.
REGISTRACIONA KOMISIJA
RS BIH
Download

Predmet: Privremeni spisak Registracione komisije RS BiH