1. MAJ U BEČU
Paket aranžman – prevoz, smještaj i razgledanje grada
Plan i program puta:
PRVI DAN 30.04. (četvrtak) : BIJELJINA – BEČ
Polazak autobusa sa autobuske stanice u 23h. Vožnja autobusom preko Hrvatske, Slovenije prema
Beču, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.
DRUGI DAN 01.05. (petak): BEČ
Ulazak u Austriju u jutarnjim časovima. Usputno svraćanje do tržnog centra Shopping City, koji
je veoma poznat u Evropi po radnjama najpoznatih svjetskih robnih marki (ženska, muška, dječija
i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka...). Slobodno vrijeme za
kupovinu. Nastavak putovanja prema Beču. Po dolasku panoramski obilazak grada: dvorac
Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca - Hofbruk, Trg Marije Terezije, Parlament,
Gradska kuća... Nakon obilaska smještaj u hotel. Slobodno vrijeme. Noćenje.
TREĆI DAN 02.05. (subota): BEČ - DVORAC ŠENBRUN-BEČ
Doručak. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Šenbrun - ljetnje rezidencije
Habsburgovaca. Razgledanje carskih prostorija i odaja i šetnja prelijepim parkom. Nakon obilaska
slobodno vrijeme. Noćenje.
ČETVRTI DAN 03.05. (nedelja): BEČ
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativna posjeta Dunavskom Tornju, odakle se pruža prelijepa
panorama na grad. Slobodno vrijeme do popodnevnih časova kada je planiran polazak za
Bijeljinu. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa usputnim pauzama radi odmora. Očekivani
dolazak u Bijeljinu u ranim jutarnjim časovima.
POLAZAK
HOTEL
CIJENA
30.04.2015.
HTL LENAS DONAU 3*
225 KM
ARANŽMAN OBUHVATA:
- prevoz modernim turističkim autobusom (klima, audio i video oprema) na navedenim relacijama
- smještaj u hotelu 3*, u Beču na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto)
- razgledanje po programu
- usluge stručnog vodiča i pratioca grupe
- troškove organizacije i vođenja putovanja
ARANŽMAN NE OBUHVATA
- međunarodno putno osiguranje
- fakultativne izlete
- individualne troškove
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
50% prilikom rezervacije, a ostatak u više rata do polaska.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji sa osiguranom
sumom do 30.000 EUR.
NAPOMENA: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja,
ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava
po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne
cijeni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani BiH u obavezi su da se sami
upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je
na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta
stajališta i uslova na putu.
SVE DODATNE INFORMACIJE I REZERVACIJE:
TURISTIČKA AGENCIJA BIJELJINA 055/201-126, 212-411
agencija @semberijatransport.com
TURISTIČKA AGENCIJA JANJA 055/544-252
agencijajanja @semberijatransport.com
www.semberijatransport.com
Aranžman je rađen na bazi 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator
putovanja zadržava prava otkaza ili izmjene aranžmana.
Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Semberija Transport
Licenca Ministarstva trgovine i turizmaRS – AB – 055 –
4400316260007
Broj:14-01-09-2-1225/12 od 01.06.2012.god
Download

1. MAJ U BEČU - Semberija Transport