BIOGRAFIJA
Osobni podaci
IME I PREZIME
ENVER ČAUŠEVIĆ
( upisati :
ime i prezime )
DRŽAVLJANSTVO
Bosna i Hercegovina
DATUM I MJESTO ROĐENJA
23.01.1954., Ustiprača - Goražde, BiH
BRAČNO STANJE
oženjen
STALNA ADRESA
Husrefa Redžića 8, 71 000 Sarajevo, BiH
TELEFON / FAKS
OFFICE
( upisati :
( upisati :
( upisati :
( upisati :
državljanstvo, …. Bosna i Hercegovina )
datum rođenja i mjesto rođenja )
bračno stanje, oženjen - neoženjen )
punu aderesu, ulicu, kućni broj, poštanski broj grada i grad )
++387 33 66 56 30
[email protected]
E-mail
( upisati : brojeve telefona na poslu i kod kuće )
Profesionalni podaci
KVALIFIKACIJA

1991. mašinski inžinjer
Visoka tehnička škola, Novi Sad

2007. diplomirani ekonomista
Univerzitet u Banja Luci, BiH
Fakultet za poslovne studije
smjer Menadžment i marketing malih i srednjih preduzeća
( upisati :
obavezno godinu završetka studija, univerzitet, fakultet i odsjek
)
USAVRŠAVANJE U STRUCI


1987. Stručni ispit
2001. Certifikat QUALITASS INTERNATIONAL za
auditora kvaliteta
 2001. Certifikat QUALITASS INTERNATIONAL za
menadžera sistema kvaliteta
(ostdiplomske studije, kurseve u struci ili stranim jezicima, navesti godinu i instituciju koja je izdala certifikat
)
ZAPOSLEN KOD
HIDROGRADNJA d.d. - SARAJEVO,
Bosna i Hercegovina
( upisati :
POZICIJA
naziv firme )
v.d. izvršni direktor - zamjenik direktora
( upisati :
trenutnu poziciju - radno mjesto prema važečem pravilniku )
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
I DRUGIM UDRUŽENJIMA
( upisati :
hronološki po godinama članstvo u pojedinim udruženjima )
RAD NA RAČUNARU
MS OFFICE Word, Excel
POZNAVANJE JEZIKA
Engleski (pasivno)
( upisati :
osposobljenost za rad na nekom od programa )
Profesionalno iskustvo
OBLAST RADA
mašinstvo, ekonomija
( upisati : u sklopu trenutnog posla opisati iz koje je oblasti i karakteristike istoga )
ISKUSTVO
35 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama
( upisati : u sklopu kompletnog radnog iskustva oblasti rada i najuže specijalizacije
)
2012
“HIDROGRADNJA” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
v.d. izvršni direktor - zamjenik direktora
1995 - 2012
“HIDROGRADNJA” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Podružnica Sigma
direktor
1988 - 1994
“HIDROGRADNJA” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Industrogradnja, RJ Sarajevo
rukovodilac mehanizacije
1986 - 1988
“HIDROGRADNJA” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Industrogradnja, RJ Breza
rukovodilac radionice
1984 - 1986
“HIDROGRADNJA” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Industrogradnja, RJ Semberija
rukovodilac mehanizacije
1982 - 1984
“HIDROGRADNJA” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Industrogradnja, RJ Omarska
rukovodilac mehanizacije
1979 - 1982
“HIDROGRADNJA” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Građenje, RJ Libija
rukovodilac mehanizacije
1976 - 1978
“HIDROGRADNJA” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Građenje, Čapljina
rukovodilac eksploatacije mehanizacije
1975 - 1976
“HIDROGRADNJA” d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Građenje, Buk Bijela
mašinski tehničar, pripravnik
od - do, ime firme, OUR ili organizacionu jedinicu, puno ime projekta i zvanje na tom projektu za taj period)
Ostale aktivnosti
( upisati : aktivnosti koje ne moraju biti strogo vezane uz posao, a interesantne su
)
Sarajevo, decembar/prosinac 2012
Download

biografija - Hidrogradnja dd Sarajevo