BIOGRAFIJA
Osobni podaci
Personal Data
IME I PREZIME
/NAME/
ELVEDIN BOROVINA
( upisati :
DRŽAVLJANSTVO
/NATIONALITY/
ime i prezime )
Bosna i Hercegovina
( upisati :
DATUM I MJESTO ROĐENJA
/DATE & PLACE OF BIRTH/
državljanstvo, …. Bosna i Hercegovina )
27.04.1956., Foča, Bosna i Hercegovina
( upisati :
datum rođenja i mjesto rođenja )
BRAČNO STANJE
/MARITAL STATUS/
Oženjen
STALNA ADRESA
/PERMANENT ADDRESS/
Himze Polovine 25, 71000 Sarajevo,
TELEFON / FAKS
/TELEPHONE / FAX/
POSAO /OFFICE/
( upisati :
bračno stanje, oženjen - neoženjen )
Bosna i Hercegovina
( upisati :
punu aderesu, ulicu, kućni broj, poštanski broj grada i grad )
KUĆA /HOME/
++387 33 66 56 30 ++387 33 21 98 13
++387 33 20 03 61
( upisati : brojeve telefona na poslu i kod kuće )
Profesionalni podaci
Professional Background
KVALIFIKACIJA
/EDUCATION/
1980 Diplomirani građevinski inžinjer
Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Građevinski fakultet
Konstrukterski smjer
( upisati :
USAVRŠAVANJE U STRUCI
/ADDITIONAL TRAINING/
•
obavezno godinu završetka studija, univerzitet, fakultet i odsjek )
1980 STRUČNI ISPIT
( upisati : postdiplomske studije, kurseve u struci ili stranim jezicima, navesti godinu i instituciju koja je izdala certifikat )
HIDROGRADNJA d.d. - SARAJEVO,
ZAPOSLEN KOD
/EMPLOYED AT/
Bosna i Hercegovina
( upisati :
POSITION :
POZICIJA :
naziv firme )
Izvršni direktor za tehnička pitanja
1
( upisati :
trenutnu poziciju - radno mjesto prema važečem pravilniku )
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
I DRUGIM UDRUŽENJIMA
/PROFESSIONAL AND OTHER
ASSOCIATIONS MEMBERSHIP/
( upisati :
RAD NA RAČUNARU
/COMPUTER LITERACY/
hronološki po godinama članstvo u pojedinim udruženjima )
WINDOWS XP
( upisati :
POZNAVANJE JEZIKA
/LANGUAGES/
osposobljenost za rad na nekom od programa )
ENGLESKI
( upisati: strani jezik i nivo znanja )
Profesionalno iskustvo
Professional Experience
OBLAST RADA
/SCOPE OF WORK/
• Menadžment
• Upravljanje projektima
• Koordinacija
( upisati : u sklopu trenutnog posla opisati iz koje je oblasti i karakteristike
istoga )
ISKUSTVO
/EXPERIENCE/
Skoro 30 godina iskustva u inženjeringu:
• Izvođenje i upravljanje građevinskim projektima u oblasti:
- Niskogradnje
- Visokogradnje
- Hidrotehnički projekti
• Organizacija i tehnologija
• Nadzor
( upisati : u sklopu kompletnog radnog iskustva oblasti rada i najuže specijalizacije )
2008 - do danas
HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Direkcija Sarajevo, BiH
Izvršni direktor za tehničke poslove
2007 - 2008
HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
RJ „Sarajevo“, BiH
Direktor Radne Jedinice
2006 - 2007
HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
RJ „Sarajevo“, BiH
Projekat:
• Izgradnja mosta u naselju Osanica preko rijeke Drine - općina Goražde,
BiH
• Izgradnja Autoputa Zenica - Sarajevo; dionica Dobrinje - Visoko (izgradnja
novih i rekonstrukcija postojećih) , BiH
Direktor Radne Jedinice
2005 - 2006
HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
RJ „Sarajevo“, BiH
Projekat:
• Izgradnja Autoputa Zenica - Sarajevo; dionica Visoko - Podlugovi
(izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih) , BiH
Direktor Radne Jedinice
2004 - 2005
HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
RJ „Sarajevo“, BiH
Projekti:
• Sanacija mostova u Velikoj Kladuši, BiH
• Rekonstrukcija mosta Osanica, BiH
• Dovršetak izgradnje ceste M20, dionica obilaznica Goražde, BiH
Direktor Radne Jedinice
2003 - 2004
HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
RJ „Sarajevo“, BiH
Projekti:
•
Sanacija mosta Gostelja na magistralnoj putnoj cesti Šički Brod Sarajevo; BiH
•
Stambeno poslovni objekat - „Alfa” Sarajevo, BiH
Direktor Radne Jedinice
1998 - 2003
GIK „HIDROGRADNJA“ d.j.l. - Sarajevo, Bosna i Hercegovina
O.D. „Građenje“ - Sarajevo, BiH
RJ „Sarajevo“
Projekti:
•
SOS dječije naselje Mojmilo; BiH
•
Zapadni prilaz gradu Sarajevu, I faza; BiH
•
Rekonstrukcija „Mostova na rijeci Miljacki“: Vijećnica, Ćumurija,
Suada Dilberović; BiH
•
Izgradnja Auto puta Zenica - Sarajevo; dionica Podlugovi - Jošanica,
mostovi br. 6 i 7; BiH
•
Rekonstrukcija mosta Delijaš, BiH
Direktor Radne Jedinice
1997 - 1998
GIK „HIDROGRADNJA“ d.j.l. - Sarajevo, Bosna i Hercegovina
O.D. „Građenje“ - Sarajevo
RJ „Sarajevo“
Direktor projekta
1993 - 1997
GIK „HIDROGRADNJA“ d.j.l. - Sarajevo, Bosna i Hercegovina
O.D. „Libija“, Libija
Projekat:
• Vodosnabdijevanje 9 sistema u 9 gradova od Sirta do Agedabije, za
projekat "Rijeke života" Sirt, Libija
Direktor gradilšta
1992 - 1993
GIK «HIDROGRADNJA» D.D. sa P.O. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
O.D. „Građenje“ - Sarajevo, BiH
Sektor za tehničke poslove
Koordinator
1990 - 1992
R.O. GIK «HIDROGRADNJA» - Sarajevo sa P.O., Bosna i Hercegovina
O.D. „Građenje“ - Sarajevo, BiH
Projekat:
•
Izgradnje puteva i mostova, Foča, BiH
Direktor gradilišta
1984 - 1990
GIK «HIDROGRADNJA» - Sarajevo, Bosna i Hercegovina
O.D. „Građenje“ - Sarajevo, BiH
Projekat:
•
Hidroelektrana “Višegrad”, BiH
Inženjer na objektu
1983 - 1984
GIK «HIDROGRADNJA» - Sarajevo, Bosna i Hercegovina
O.D. „Građenje“ - Sarajevo, BiH
Sektor za tehničke poslove
Inženjer projektant
1982 - 1983
GIK «HIDROGRADNJA» - Sarajevo, Bosna i Hercegovina
O.D. „Građenje“ - Sarajevo, BiH
Projekat:
•
Hidroelektrana „Bočac“, BiH
Inžinjer na objektu
1981 - 1982
Poduzeće «MAGLIĆ», Foča, Bosna i Hercegovina
Inženjer na objektu
1980 - 1981
GP «HERCEGOVINA» - Konjic, Bosna i Hercegovina
Inženjer na objektu
(upisati : godinu od - do, ime firme, OUR ili organizacionu jedinicu, puno ime projekta i zvanje na tom projektu za taj period)
Ostale aktivnosti
Additional Activities
( upisati : aktivnosti koje ne moraju biti strogo vezane uz posao, a
interesantne su )
Sarajevo, decembar / prosinac 2010
Download

B I O G R A F I J A - Hidrogradnja dd Sarajevo