PRIRUČNIK
ZA DIJELJENJE I USMJERAVANJE
POŠILJAKA
Sarajevo, mart 2013. godine
USMJERIVAČ ZA DIJELJENJE I USMJERAVANJE POŠILJAKA U BIH
POŠTA
POŠTANSKI CENTAR
OPERATER
A
1
78255
Aleksandrovac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2
89245
Avtovac
73300 Foča
Pošte Srpske
3
72286
Babanovac
72270 Travnik
BH Pošta
4
75290
Banovidi
75200 Tuzla
BH Pošta
5
78000
Banja Luka
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6
78103
Banja Luka
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7
78108
Banja Luka
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
8
78114
Banja Luka
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
9
70267
Baradi
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
10
76312
Batkovid
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
11
72233
Begov Han
72200 Zenica
BH Pošta
12
88363
Berkovidi
73300 Foča
Pošte Srpske
13
77000
Bihad
77200 Bihad
BH Pošta
14
76204
Bijela
76900 Orašje
HP Mostar
15
73263
Bijelo Brdo
73300 Foča
Pošte Srpske
16
76000
Bijeljina
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
17
76321
Bijeljinsko Suho Polje
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
18
72256
Bila
72900 Vitez
HP Mostar
19
71253
Bilalovac
72270 Travnik
BH Pošta
20
89230
Bileda
73300 Foča
Pošte Srpske
21
88268
Biletid Polje
88200 Mostar
HP Mostar
22
72248
Bilješevo
72200 Zenica
BH Pošta
23
88407
Bjelimidi
88200 Mostar
BH Pošta
24
88201
Blagaj
88200 Mostar
BH Pošta
25
74275
Blatnica
74200 Doboj
Pošte Srpske
26
88263
Blatnica
88200 Mostar
HP Mostar
27
71215
Blažuj
71200 Sarajevo
BH Pošta
28
76210
Bode
76900 Orašje
HP Mostar
29
76277
Bok
76900 Orašje
HP Mostar
30
74322
Boljanid
74200 Doboj
Pošte Srpske
31
88405
Boračko Jezero
88200 Mostar
BH Pošta
32
73225
Borike
73300 Foča
Pošte Srpske
33
77240
Bosanska Krupa
77200 Bihad
BH Pošta
34
77250
Bosanski Petrovac
77200 Bihad
BH Pošta
35
80270
Bosansko Grahovo
80200 Livno
HP Mostar
36
75420
Bratunac
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
37
76120
Brčko
75200 Tuzla
BH Pošta
B
2
38
76101
Brčko
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
39
77205
Brekovica
77200 Bihad
BH Pošta
40
74210
Brestovo
74200 Doboj
Pošte Srpske
41
71255
Brestovsko
72900 Vitez
HP Mostar
42
71370
Breza
72200 Zenica
BH Pošta
43
79208
Brezičani
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
44
76216
Brezovo Polje
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
45
74206
Brijesnica
75200 Tuzla
BH Pošta
46
76206
Brka
75200 Tuzla
BH Pošta
47
72243
Brnjic
72200 Zenica
BH Pošta
48
88243
Brodanac
88200 Mostar
HP Mostar
49
73309
Brod
73300 Foča
Pošte Srpske
50
74450
Brod
74200 Doboj
Pošte Srpske
51
76313
Brodac
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
52
78204
Bronzani Majdan
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
53
70230
Bugojno
72270 Travnik
BH Pošta
54
75203
Bukinje
75200 Tuzla
BH Pošta
55
74277
Buletid
74200 Doboj
Pošte Srpske
56
88202
Buna
88200 Mostar
HP Mostar
57
72260
Busovača
72900 Vitez
HP Mostar
58
88409
Buturovid Polje
88200 Mostar
BH Pošta
59
77245
Bužim
77200 Bihad
BH Pošta
60
75405
Caparde
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
61
71347
Careva Duprija
72200 Zenica
BH Pošta
62
77220
Cazin
77200 Bihad
BH Pošta
63
76239
Crkvina
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
64
88367
Crnidi
88200 Mostar
HP Mostar
65
76328
Crnjelovo
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
C
Č
66
73280
Čajniče
73300 Foča
Pošte Srpske
67
88300
Čapljina
88200 Mostar
HP Mostar
68
72224
Čardak
72200 Zenica
BH Pošta
69
72246
Čatidi
72200 Zenica
BH Pošta
70
74274
Čečava
74200 Doboj
Pošte Srpske
71
73307
Čelebidi
73300 Foča
Pošte Srpske
72
88404
Čelebidi
88200 Mostar
BH Pošta
73
75246
Čelid
75200 Tuzla
BH Pošta
74
78240
Čelinac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
75
88265
Čerin
88200 Mostar
HP Mostar
76
88260
Čitluk
88200 Mostar
HP Mostar
77200 Bihad
BH Pošta
D
77
77226
Doralidi
3
78
78427
Dukali
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
79
71223
Delijaš
80
71200 Sarajevo
BH Pošta
79243
Demirovac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
81
74400
Derventa
74200 Doboj
Pošte Srpske
82
75444
Derventa
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
83
70204
Divičani
72900 Vitez
HP Mostar
84
89233
Divin
73300 Foča
Pošte Srpske
85
74101
Doboj
74200 Doboj
Pošte Srpske
86
75328
Doborovci
75200 Tuzla
BH Pošta
87
70210
Dobretidi
72900 Vitez
HP Mostar
88
79223
Dobrljin
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
89
73247
Dobrun
73300 Foča
Pošte Srpske
90
72278
Dolac na Lašvi
72270 Travnik
BH Pošta
91
88446
Doljani
88200 Mostar
HP Mostar
92
76233
Domaljevac
76900 Orašje
HP Mostar
93
88305
Domanovidi
88200 Mostar
HP Mostar
94
70220
Donj Vakuf
72270 Travnik
BH Pošta
95
76274
Donja Mahala
76900 Orašje
HP Mostar
96
76257
Donja Međiđa
75200 Tuzla
BH Pošta
97
76237
Donja Slatina
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
98
71305
Donje Moštre
72200 Zenica
BH Pošta
99
79228
Donji Agidi
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
100
79266
Donji Kamengrad
77200 Bihad
BH Pošta
101
88343
Donji Mamidi
88200 Mostar
HP Mostar
102
76297
Donji Svilaj
76900 Orašje
HP Mostar
103
78432
Donji Vijačani
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
104
79289
Donji Vrbljani
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
105
76273
Donji Žabar
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
106
74209
Dragalovci
74200 Doboj
Pošte Srpske
107
76323
Dragaljevac
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
108
78215
Dragočaj
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
109
88215
Drežnica
88200 Mostar
BH Pošta
110
79290
Drinid
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
111
88344
Drinovci
88200 Mostar
HP Mostar
112
75410
Drinjača
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
113
80260
Drvar
80200 Livno
HP Mostar
114
70237
Drvetine
72270 Travnik
BH Pošta
115
75358
Duboki Potok
75200 Tuzla
BH Pošta
116
75308
Duboštica
75200 Tuzla
BH Pošta
117
79227
Dubovik
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
118
78411
Dubrave
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
119
75274
Dubrave Donje
75200 Tuzla
BH Pošta
120
75273
Dubrave Gornje
75200 Tuzla
BH Pošta
D
4
121
74483
Dugo Polje
74200 Doboj
Pošte Srpske
122
88342
Dužice
88200 Mostar
HP Mostar
123
76311
Dvorovi
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
124
75272
Đurđevik
75200 Tuzla
BH Pošta
Đ
F
125
79264
Fajtovci
77200 Bihad
BH Pošta
126
75423
Fakovidi
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
127
73302
Foča
73300 Foča
Pošte Srpske
128
71270
Fojnica
72270 Travnik
BH Pošta
129
89247
Fojnica
73300 Foča
Pošte Srpske
G
130
88306
Gabela
88200 Mostar
HP Mostar
131
89240
Gacko
73300 Foča
Pošte Srpske
132
74484
Garevac
74200 Doboj
Pošte Srpske
133
80230
Glamoč
80200 Livno
HP Mostar
134
88406
Glavatičevo
88200 Mostar
BH Pošta
135
76318
Glavičice
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
136
74258
Globarica
72900 Vitez
HP Mostar
137
88422
Glogošnica
88200 Mostar
BH Pošta
138
71275
Gojevidi
72900 Vitez
HP Mostar
139
78203
Goleši
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
140
73101
Goražde
71200 Sarajevo
BH Pošta
141
76296
Gornja Dubica
76900 Orašje
HP Mostar
142
77222
Gornja Koprivna
77200 Bihad
BH Pošta
143
76238
Gornja Slatina
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
144
75208
Gornja Tuzla
75200 Tuzla
BH Pošta
145
78405
Gornji Podgradci
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
146
76207
Gornji Rahid
75200 Tuzla
BH Pošta
147
79288
Gornji Ribnik
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
148
78438
Gornji Smrtidi
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
149
78439
Gornji Štrpci
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
150
74272
Gornji Teslid
74200 Doboj
Pošte Srpske
151
70240
Gornji Vakuf
72270 Travnik
BH Pošta
152
89201
Grab
73300 Foča
Pošte Srpske
153
74219
Grabovica
74200 Doboj
Pošte Srpske
154
78227
Grabovica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
155
88443
Gračac
88200 Mostar
HP Mostar
156
75320
Gračanica
75200 Tuzla
BH Pošta
157
70233
Gračanica kod Bugojna
72270 Travnik
BH Pošta
158
75276
Gračanica Selo
75200 Tuzla
BH Pošta
159
76250
Gradačac
75200 Tuzla
BH Pošta
160
78400
Gradiška
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5
161
88340
Grude
88200 Mostar
HP Mostar
162
72277
Guča Gora
72270 Travnik
BH Pošta
163
75404
Gušteri
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
164
71240
Hadžidi
71200 Sarajevo
BH Pošta
165
72225
Hajdarevidi
72200 Zenica
BH Pošta
166
72245
Haljinidi
72200 Zenica
BH Pošta
167
72281
Han Bila
72270 Travnik
BH Pošta
168
71360
Han Pijesak
73300 Foča
Pošte Srpske
169
71144
Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
170
78436
Hrvadani
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
171
75216
Husino
75200 Tuzla
BH Pošta
172
88394
Hutovo
88200 Mostar
HP Mostar
173
71210
Ilidža
71200 Sarajevo
BH Pošta
174
71380
Ilijaš
71200 Sarajevo
BH Pošta
175
73208
Ilovača
71200 Sarajevo
BH Pošta
176
78234
Imljani
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
177
71123
Istočno Sarajevo
73300 Foča
Pošte Srpske
178
77208
Izačid
77200 Bihad
BH Pošta
179
88420
Jablanica
88200 Mostar
BH Pošta
180
70101
Jajce
72900 Vitez
HP Mostar
181
76316
Janja
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
182
72215
Janjidi
72200 Zenica
BH Pošta
183
88224
Jare
88200 Mostar
HP Mostar
184
78233
Javorani
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
185
74264
Jelah
72200 Zenica
BH Pošta
186
70206
Jezero
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
187
77241
Jezerski
77200 Bihad
BH Pošta
188
79244
Johova
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
189
78244
Jošavka
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
H
I
J
K
190
72264
Kaduni
72270 Travnik
BH Pošta
191
72240
Kakanj
72200 Zenica
BH Pošta
192
74413
Kalenderovci
74200 Doboj
Pošte Srpske
193
75260
Kalesija
75200 Tuzla
BH Pošta
194
71230
Kalinovik
73300 Foča
Pošte Srpske
195
71355
Kaljina
73300 Foča
Pošte Srpske
196
77204
Kamenica
77200 Bihad
BH Pošta
197
72265
Kaonik
72270 Travnik
BH Pošta
198
70235
Karadže
72270 Travnik
BH Pošta
199
72284
Karaula
72270 Travnik
BH Pošta
6
200
88283
Kifino Selo
73300 Foča
Pošte Srpske
201
71250
Kiseljak
72900 Vitez
HP Mostar
202
75211
Kiseljak kod Tuzle
75200 Tuzla
BH Pošta
203
75280
Kladanj
75200 Tuzla
BH Pošta
204
88324
Klobuk
88200 Mostar
HP Mostar
205
74207
Klokotnica
75200 Tuzla
BH Pošta
206
79280
Ključ
77200 Bihad
BH Pošta
207
78230
Kneževo
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
208
79246
Knežica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
209
71356
Knežina
73300 Foča
Pošte Srpske
210
78423
Kobaš
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
211
88226
Kočerin
88200 Mostar
HP Mostar
212
78207
Kola
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
213
88400
Konjic
88200 Mostar
BH Pošta
214
77249
Konjodor
77200 Bihad
BH Pošta
215
74489
Koprivna
74200 Doboj
Pošte Srpske
216
75247
Koraj
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
217
76236
Kornica
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
218
74253
Kosova
72200 Zenica
BH Pošta
219
74222
Kostajnica
74200 Doboj
Pošte Srpske
220
79224
Kostajnica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
221
78220
Kotor Varoš
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
222
74215
Kotorsko
74200 Doboj
Pošte Srpske
223
72226
Kovači
72200 Zenica
BH Pošta
224
79202
Kozarac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
225
79240
Kozarska Dubica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
226
75413
Kozluk
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
227
72244
Kraljeva Sutjeska
72200 Zenica
BH Pošta
228
79284
Krasulje
77200 Bihad
BH Pošta
229
76212
Krepšid
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
230
71260
Kreševo
72900 Vitez
HP Mostar
231
78256
Kriškovci
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
232
77253
Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
233
78206
Krupa na Vrbasu
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
234
88203
Kruševo
88200 Mostar
HP Mostar
235
78424
Kukulje
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
236
78443
Kulaši
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
237
77206
Kulen Vakuf
77200 Bihad
BH Pošta
238
78212
Kuljani
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
239
80320
Kupres
80200 Livno
HP Mostar
L
240
78250
Laktaši
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
241
78407
Laminci
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
242
79204
Lamovita
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7
243
89208
Lastva
73300 Foča
Pošte Srpske
244
71254
Lepenica
72900 Vitez
HP Mostar
245
75213
Lipnica
75200 Tuzla
BH Pošta
246
80204
Lištani
80200 Livno
HP Mostar
247
80101
Livno
80200 Livno
HP Mostar
248
76278
Lončari
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
249
75240
Lopare
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
250
75300
Lukavac
75200 Tuzla
BH Pošta
251
75327
Lukavica
75200 Tuzla
BH Pošta
252
79267
Lušci Palanka
77200 Bihad
BH Pošta
LJ
253
75214
Ljubače
75200 Tuzla
BH Pošta
254
79206
Ljubija
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
255
88380
Ljubinje
73300 Foča
Pošte Srpske
256
89209
Ljubomir
73300 Foča
Pošte Srpske
257
88320
Ljubuški
88200 Mostar
HP Mostar
258
88223
Ljuti Dolac
88200 Mostar
HP Mostar
259
74250
Maglaj
72200 Zenica
BH Pošta
260
74216
Majevac
74200 Doboj
Pošte Srpske
261
77235
Mala Kladuša
77200 Bihad
BH Pošta
262
74418
Mala Sočanica
74200 Doboj
Pošte Srpske
263
75326
Malešidi
75200 Tuzla
BH Pošta
264
76208
Maoča
75200 Tuzla
BH Pošta
265
78223
Maslovare
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
266
78410
Mašidi
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
267
74203
Matuzidi
72200 Zenica
BH Pošta
268
88266
Međugorje
88200 Mostar
HP Mostar
269
79247
Međuvođe
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
270
72282
Mehuridi
72270 Travnik
BH Pošta
271
80243
Mesihovina
80200 Livno
HP Mostar
272
75446
Milidi
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
273
74485
Miloševac
74200 Doboj
Pošte Srpske
274
73283
Miljeno
73300 Foča
Pošte Srpske
275
73313
Miljevina
73300 Foča
Pošte Srpske
276
75329
Miričina
75200 Tuzla
BH Pošta
277
74480
Modriča
74200 Doboj
Pošte Srpske
278
71428
Mokro
73300 Foča
Pošte Srpske
279
89204
Mosko
73300 Foča
Pošte Srpske
280
88000
Mostar
88200 Mostar
HP Mostar
281
88104
Mostar
88200 Mostar
BH Pošta
282
75212
Mramor
75200 Tuzla
BH Pošta
283
73206
Mravinjac
71200 Sarajevo
BH Pošta
284
70260
Mrkonjid Grad
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
M
8
N
285
78434
Naseobina Lišnja
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
286
72212
Nemila
72200 Zenica
BH Pošta
287
88390
Neum
88200 Mostar
HP Mostar
288
88280
Nevesinje
73300 Foča
Pošte Srpske
289
71383
Nišidi
71200 Sarajevo
BH Pošta
290
72276
Nova Bila
72900 Vitez
HP Mostar
291
75445
Nova Kasaba
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
292
78418
Nova Topola
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
293
79220
Novi Grad
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
294
74254
Novi Šeher
72900 Vitez
HP Mostar
295
72290
Novi Travnik
72900 Vitez
HP Mostar
296
72290
Novi Travnik
72270 Travnik
BH Pošta
297
73110
Novo Goražde
73300 Foča
Pošte Srpske
298
78428
Nožičko
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
299
70225
Oborci
72270 Travnik
BH Pošta
300
76235
Obudovac
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
301
76290
Odžak
76900 Orašje
HP Mostar
302
88285
Odžak
73300 Foča
Pošte Srpske
303
71340
Olovo
72200 Zenica
BH Pošta
304
79203
Omarska
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
305
79293
Opara
72270 Travnik
BH Pošta
306
78406
Orahova
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
307
75323
Orahovica Donja
75200 Tuzla
BH Pošta
308
76270
Orašje
76900 Orašje
HP Mostar
309
80206
Orguz
80200 Livno
HP Mostar
310
74412
Osinja
74200 Doboj
Pošte Srpske
311
74225
Osječani
74200 Doboj
Pošte Srpske
312
75406
Osmaci
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
313
88423
Ostrožac
88200 Mostar
BH Pošta
314
77228
Ostrožac kod Cazina
77200 Bihad
BH Pošta
315
76279
Oštra Luka
76900 Orašje
HP Mostar
316
79263
Oštra Luka
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
317
77244
Otoka
77200 Bihad
BH Pošta
318
72238
Ozimica
72900 Vitez
HP Mostar
O
P
319
70243
Pajid Polje
72270 Travnik
BH Pošta
320
74255
Paklenica
74200 Doboj
Pošte Srpske
321
71420
Pale
73300 Foča
Pošte Srpske
322
75453
Paprada
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
323
76315
Patkovača
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
324
71243
Pazarid
71200 Sarajevo
BH Pošta
9
325
77227
Pedigrad
77200 Bihad
BH Pošta
326
76256
Pelagidevo
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
327
74317
Petrovo
74200 Doboj
Pošte Srpske
328
75412
Pilica
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
329
75248
Piperi
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
330
78217
Piskavica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
331
70275
Pljeva
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
332
72252
Počulica
72270 Travnik
BH Pošta
333
71425
Podgrab
73300 Foča
Pošte Srpske
334
80209
Podhum
80200 Livno
HP Mostar
335
71387
Podlugovi
71200 Sarajevo
BH Pošta
336
74217
Podnovlje
74200 Doboj
Pošte Srpske
337
88403
Podorašac
88200 Mostar
BH Pošta
338
75355
Podorašje
75200 Tuzla
BH Pošta
339
70266
Podrašnica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
340
88206
Podvelež
88200 Mostar
BH Pošta
341
77232
Podzvizd
77200 Bihad
BH Pošta
342
77209
Pokoj
77200 Bihad
BH Pošta
343
75303
Poljice
75200 Tuzla
BH Pošta
344
88240
Posušje
88200 Mostar
HP Mostar
345
78216
Potkozarje
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
346
88208
Potoci
88200 Mostar
BH Pošta
347
78435
Potočani
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
348
75433
Potočari
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
349
73290
Prača
71200 Sarajevo
BH Pošta
350
73245
Prelovo
73300 Foča
Pošte Srpske
351
79287
Previja
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
352
74276
Pribinid
74200 Doboj
Pošte Srpske
353
75249
Priboj
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
354
79102
Prijedor
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
355
80245
Prisoje
80200 Livno
HP Mostar
356
78430
Prnjavor
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
357
74214
Prnjavor Mali
74200 Doboj
Pošte Srpske
358
88440
Prozor
88200 Mostar
HP Mostar
359
76292
Prud
76900 Orašje
HP Mostar
360
70223
Prusac
72270 Travnik
BH Pošta
361
71335
Pržidi
72900 Vitez
HP Mostar
362
72207
Puhovac
72200 Zenica
BH Pošta
363
75305
Puračid
75200 Tuzla
BH Pošta
R
364
88325
Radišidi
88200 Mostar
HP Mostar
365
75268
Rainci Gornji
75200 Tuzla
BH Pošta
366
88245
Rakitno
88200 Mostar
HP Mostar
367
71217
Rakovica
71200 Sarajevo
BH Pošta
10
368
88370
Ravno
88200 Mostar
HP Mostar
369
78249
Razboj Lijevče
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
370
76218
Ražljevo
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
371
77215
Ripač
77200 Bihad
BH Pošta
372
73220
Rogatica
73300 Foča
Pošte Srpske
373
80247
Roško Polje
80200 Livno
HP Mostar
374
79226
Rudice
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
375
73260
Rudo
73300 Foča
Pošte Srpske
376
88347
Ružidi
88200 Mostar
HP Mostar
S
377
79285
Sanica Gornja
77200 Bihad
BH Pošta
378
79260
Sanski Most
77200 Bihad
BH Pošta
379
75411
Sapna
75200 Tuzla
BH Pošta
380
78202
Saračica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
381
71000
Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
382
71321
Semizovac
71200 Sarajevo
BH Pošta
383
76205
Seonjaci
76900 Orašje
HP Mostar
384
75207
Simin Han
75200 Tuzla
BH Pošta
385
78422
Sitneši
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
386
79283
Sitnica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
387
74212
Sjenina
74200 Doboj
Pošte Srpske
388
75436
Skelani
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
389
74261
Skugrid
74200 Doboj
Pošte Srpske
390
75353
Sladna
75200 Tuzla
BH Pošta
391
78253
Slatina Ilidža
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
392
74323
Sočkovac
74200 Doboj
Pošte Srpske
393
71350
Sokolac
73300 Foča
Pošte Srpske
394
71357
Sokolovidi
73300 Foča
Pošte Srpske
395
88345
Sovidi
88200 Mostar
HP Mostar
396
78420
Srbac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
397
75430
Srebrenica
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
398
75350
Srebrenik
75200 Tuzla
BH Pošta
399
71385
Srednje
71200 Sarajevo
BH Pošta
400
79249
Sreflije
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
401
74208
Stanari
74200 Doboj
Pošte Srpske
402
78243
Stara Dubrava
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
403
79268
Stari Majdan
77200 Bihad
BH Pošta
404
72251
Stari Vitez
72270 Travnik
BH Pošta
405
77224
Stijena
77200 Bihad
BH Pošta
406
73223
Stjenice
73300 Foča
Pošte Srpske
407
75324
Stjepan Polje
75200 Tuzla
BH Pošta
408
88360
Stolac
88200 Mostar
HP Mostar
409
72209
Stranjani
72200 Zenica
BH Pošta
410
78208
Stričidi
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
11
411
70273
Strojice
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
412
88323
Studenci
88200 Mostar
HP Mostar
413
75283
Stupari
75200 Tuzla
BH Pošta
414
74221
Suho Polje
74200 Doboj
Pošte Srpske
415
79229
Svodna
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
416
76230
Šamac
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
417
76209
Šatorovidi
75200 Tuzla
BH Pošta
418
75450
Šekovidi
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
419
75275
Šeridi
75200 Tuzla
BH Pošta
420
75245
Šibošnica
75200 Tuzla
BH Pošta
421
78433
Šibovska
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
422
70270
Šipovo
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
423
78224
Šiprage
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
424
88220
Široki Brijeg
88200 Mostar
HP Mostar
425
74279
Šnjegotina Gornja
74200 Doboj
Pošte Srpske
426
75356
Špionica
75200 Tuzla
BH Pošta
427
77223
Šturlid
77200 Bihad
BH Pošta
428
80249
Šujica
80200 Livno
HP Mostar
429
77234
Šumatac
77200 Bihad
BH Pošta
430
71244
Tarčin
71200 Sarajevo
BH Pošta
431
75414
Teočak
75200 Tuzla
BH Pošta
432
74270
Teslid
74200 Doboj
Pošte Srpske
433
74260
Tešanj
72200 Zenica
BH Pošta
434
74266
Tešanjka
72200 Zenica
BH Pošta
435
88348
Tihaljina
88200 Mostar
HP Mostar
436
75357
Tinja
75200 Tuzla
BH Pošta
437
75455
Tišda
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
438
73311
Tjentište
73300 Foča
Pošte Srpske
439
77233
Todorovo
77200 Bihad
BH Pošta
440
75265
Tojšidi
75200 Tuzla
BH Pošta
441
76272
Tolisa
76900 Orašje
HP Mostar
442
80240
Tomislavgrad
80200 Livno
HP Mostar
443
72213
Topčid Polje
72200 Zenica
BH Pošta
444
70224
Torlakovac
72270 Travnik
BH Pošta
445
72270
Travnik
72270 Travnik
BH Pošta
446
89101
Trebinje
73300 Foča
Pošte Srpske
447
78252
Trn
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
448
76335
Trnova Donja
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
449
71220
Trnovo
73300 Foča
Pošte Srpske
450
76310
Trnjaci
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
451
77225
Tržačka Raštela
77200 Bihad
BH Pošta
452
72283
Turbe
72270 Travnik
BH Pošta
Š
T
12
453
75306
Turija
75200 Tuzla
BH Pošta
454
78404
Turjak
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
455
75101
Tuzla
75200 Tuzla
BH Pošta
456
76330
Ugljevik
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
457
74278
Ugodnovidi
74200 Doboj
Pošte Srpske
458
70280
Uskoplje
72900 Vitez
HP Mostar
459
74230
Usora
72900 Vitez
HP Mostar
460
73250
Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
461
73265
Uvac
73300 Foča
Pošte Srpske
462
88444
Uzdol
88200 Mostar
HP Mostar
463
73249
Vardište
73300 Foča
Pošte Srpske
464
71330
Vareš
72200 Zenica
BH Pošta
465
71333
Vareš Majdan
72200 Zenica
BH Pošta
466
77243
Varoška Rijeka
77200 Bihad
BH Pošta
467
74213
Velika Bukovica
74200 Doboj
Pošte Srpske
468
77207
Velika Gata
77200 Bihad
BH Pošta
469
77230
Velika Kladuša
77200 Bihad
BH Pošta
470
76329
Velika Obarska
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
471
70234
Vesela
72270 Travnik
BH Pošta
472
80208
Vidoši
80200 Livno
HP Mostar
473
76275
Vidovice
76900 Orašje
HP Mostar
474
70202
Vinac
72270 Travnik
BH Pošta
475
74455
Vinska
74200 Doboj
Pošte Srpske
476
88247
Vir
88200 Mostar
HP Mostar
477
71300
Visoko
72200 Zenica
BH Pošta
478
73240
Višegrad
73300 Foča
Pošte Srpske
479
88307
Višidi
88200 Mostar
HP Mostar
480
72250
Vitez
72900 Vitez
HP Mostar
481
88326
Vitina
88200 Mostar
HP Mostar
482
74265
Vitkovci Donji
74200 Doboj
Pošte Srpske
483
73205
Vitkovidi
71200 Sarajevo
BH Pošta
484
75440
Vlasenica
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
485
71320
Vogošda
71200 Sarajevo
BH Pošta
486
72227
Vozuda
72200 Zenica
BH Pošta
487
74487
Vranjak 7
74200 Doboj
Pošte Srpske
488
74488
Vranjak 8
74200 Doboj
Pošte Srpske
489
88113
Vrapčidi
88200 Mostar
BH Pošta
490
78211
Vrbanja
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
491
78225
Vrbanjci
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
492
78408
Vrbaška
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
493
79262
Vrhpolje
77200 Bihad
BH Pošta
494
77231
Vrnograč
77200 Bihad
BH Pošta
U
V
13
495
77203
Vrsta
77200 Bihad
BH Pošta
496
76325
Vršani
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
497
76254
Vučkovci
75200 Tuzla
BH Pošta
498
74470
Vukosavlje
74200 Doboj
Pošte Srpske
499
73287
Zaborak
73300 Foča
Pošte Srpske
500
76333
Zabrđe
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
501
78214
Zalužani
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
502
73305
Zavajt
73300 Foča
Pošte Srpske
503
72220
Zavidovidi
72200 Zenica
BH Pošta
504
74451
Zborište
74200 Doboj
Pošte Srpske
505
77236
Zborište
77200 Bihad
BH Pošta
506
76259
Zelinja
75200 Tuzla
BH Pošta
507
72101
Zenica
72200 Zenica
BH Pošta
508
72102
Zenica
72200 Zenica
BH Pošta
509
72112
Zenica
72200 Zenica
BH Pošta
510
88286
Zovi Do
73300 Foča
Pošte Srpske
511
76214
Zovik
76900 Orašje
HP Mostar
512
75400
Zvornik
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
513
72236
Željezno Polje
72200 Zenica
BH Pošta
514
72230
Žepče
72900 Vitez
HP Mostar
515
75270
Živinice
75200 Tuzla
BH Pošta
516
71373
Župča
72200 Zenica
BH Pošta
Z
Ž
14
SPISAK SVIH JPM U BIH
NAZIV JEDINICE
POŠTANSKE MREŽE
ORGANIZACIONI POŠTANSKI
OBLIK
CENTAR
OPERATER
A
1
78255
Aleksandrovac
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2
89245
Avtovac
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
3
72286
Babanovac
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
4
75290
Banovidi
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
5
78101
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6
78102
Banja Luka
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7
78103
Banja Luka
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
8
78104
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
9
78105
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
10
78106
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
11
78107
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
12
78108
Banja Luka
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
13
78109
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
14
78110
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
15
78111
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
16
78112
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
17
78113
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
18
78114
Banja Luka
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
19
78116
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
20
78117
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
21
78118
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
22
78119
Banja Luka
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
23
74273
Banja Vrudica
Šalterska pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
24
70267
Baradi
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
25
76312
Batkovid
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
26
72233
Begov Han
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
27
88363
Berkovidi
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
28
77101
Bihad
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
29
77103
Bihad
Šalterska pošta
77200 Bihad
BH Pošta
30
77104
Bihad
Šalterska pošta
77200 Bihad
BH Pošta
31
77105
Bihad
Šalterska pošta
77200 Bihad
BH Pošta
32
77106
Bihad
Šalterska pošta
77200 Bihad
BH Pošta
33
76204
Bijela
Poštanski ured
76900 Orašje
HP Mostar
34
73263
Bijelo Brdo
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
35
76300
Bijeljina
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
36
76303
Bijeljina
Šalterska pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
37
76305
Bijeljina
Šalterska pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
B
15
38
76321
Bijeljinsko Suho Polje
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
39
72256
Bila
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
40
71253
Bilalovac
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
41
89230
Bileda
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
42
88268
Biletid Polje
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
43
72248
Bilješevo
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
44
88407
Bjelimidi
Pomodna pošta
88200 Mostar
BH Pošta
45
88201
Blagaj
Pošta
88200 Mostar
BH Pošta
46
74275
Blatnica
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
47
88263
Blatnica
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
48
71215
Blažuj
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
49
76210
Bode
Pomodni ured
76900 Orašje
HP Mostar
50
76277
Bok
Poštanski ured
76900 Orašje
HP Mostar
51
74322
Boljanid
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
52
88405
Boračko Jezero
Ugovorna pošta
88200 Mostar
BH Pošta
53
73225
Borike
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
54
77240
Bosanska Krupa
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
55
77250
Bosanski Petrovac
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
56
80270
Bosansko Grahovo
Poštanski ured
80200 Livno
HP Mostar
57
75420
Bratunac
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
58
76101
Brčko
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
59
76120
Brčko
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
60
76106
Brčko
Šalterska pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
61
76105
Brčko Novo
Šalterska pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
62
77205
Brekovica
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
63
74210
Brestovo
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
64
71255
Brestovsko
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
65
71370
Breza
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
66
79208
Brezičani
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
67
76216
Brezovo Polje
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
68
74206
Brijesnica
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
69
76206
Brka
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
70
72243
Brnjic
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
71
88243
Brodanac
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
72
74450
Brod
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
73
73309
Brod
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
74
76313
Brodac
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
75
78204
Bronzani Majdan
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
76
70230
Bugojno
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
77
75203
Bukinje
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
78
74277
Buletid
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
79
88202
Buna
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
80
72260
Busovača
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
81
71214
Butmir
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
16
82
88409
Buturovid Polje
Pošta
88200 Mostar
BH Pošta
83
77245
Bužim
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
84
75405
Caparde
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
85
71347
Careva Duprija
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
86
77220
Cazin
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
87
76239
Crkvina
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
88
88367
Crnidi
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
89
76328
Crnjelovo
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
90
73280
Čajniče
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
91
88300
Čapljina
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
92
88302
Čapljina euroherc
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
93
72224
Čardak
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
94
72246
Čatidi
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
95
74274
Čečava
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
96
73307
Čelebidi
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
97
88404
Čelebidi
Pošta
88200 Mostar
BH Pošta
98
75246
Čelid
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
99
78240
Čelinac
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
100
88265
Čerin
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
101
88260
Čitluk
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
102
88261
Čitluk euroherc
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
103
77226
Doralidi
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
104
78427
Dukali
Pomodna pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
C
Č
D
D
105
71223
Delijaš
Pomodna pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
106
79243
Demirovac
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
107
74400
Derventa
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
108
75444
Derventa
Pomodna pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
109
70204
Divičani
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
110
89233
Divin
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
111
74101
Doboj
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
112
74103
Doboj
Šalterska pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
113
74104
Doboj
Šalterska pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
114
74105
Doboj
Šalterska pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
115
75328
Doborovci
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
116
70210
Dobretidi
Pomodni ured
72900 Vitez
HP Mostar
117
71124
Dobrinja
Šalterska pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
118
79223
Dobrljin
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
119
73247
Dobrun
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
120
72278
Dolac na Lašvi
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
17
121
88446
Doljani
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
122
76231
Domalj carina
Šalterski ured
76900 Orašje
HP Mostar
123
76233
Domaljevac
Poštanski ured
76900 Orašje
HP Mostar
124
88305
Domanovidi
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
125
76274
Donja Mahala
Poštanski ured
76900 Orašje
HP Mostar
126
76257
Donja Međiđa
Pomodna pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
127
76237
Donja Slatina
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
128
71305
Donje Moštre
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
129
79228
Donji Agidi
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
130
76109
Donji Brezik
Šalterska pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
131
79266
Donji Kamengrad
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
132
88343
Donji Mamidi
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
133
76297
Donji Svilaj
Pomodni ured
76900 Orašje
HP Mostar
134
70220
Donji Vakuf
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
135
78432
Donji Vijačani
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
136
79289
Donji Vrbljani
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
137
76273
Donji Žabar
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
138
74209
Dragalovci
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
139
76323
Dragaljevac
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
140
78215
Dragočaj
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
141
88215
Drežnica
Pomodna pošta
88200 Mostar
BH Pošta
142
79290
Drinid
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
143
88344
Drinovci
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
144
75410
Drinjača
Pomodna pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
145
80260
Drvar
Poštanski ured
80200 Livno
HP Mostar
146
70237
Drvetine
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
147
75358
Duboki Potok
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
148
75308
Duboštica
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
149
79227
Dubovik
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
150
78411
Dubrave
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
151
75274
Dubrave Donje
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
152
75273
Dubrave Gornje
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
153
74483
Dugo Polje
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
154
88342
Dužice
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
155
76311
Dvorovi
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
Đ
156
75272
Đurđevik
157
79264
Fajtovci
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
158
75423
Fakovidi
Pomodna pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
159
73301
Foča
Šalterska pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
160
73302
Foča
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
161
71270
Fojnica
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
162
89247
Fojnica
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
F
18
G
163
88306
Gabela
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
164
89240
Gacko
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
165
74484
Garevac
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
166
80230
Glamoč
Poštanski ured
80200 Livno
HP Mostar
167
88406
Glavatičevo
Pomodna pošta
88200 Mostar
BH Pošta
168
76318
Glavičice
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
169
74258
Globarica
Pomodni ured
72900 Vitez
HP Mostar
170
88422
Glogošnica
Pomodna pošta
88200 Mostar
BH Pošta
171
71275
Gojevidi
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
172
78203
Goleši
Pomodna pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
173
73101
Goražde
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
174
73102
Goražde 2
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
175
76296
Gornja Dubica
Pomodni ured
76900 Orašje
HP Mostar
176
77222
Gornja Koprivna
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
177
79204
Gornja Lamovita
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
178
76238
Gornja Slatina
Pomodna pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
179
75208
Gornja Tuzla
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
180
78405
Gornji Podgradci
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
181
76207
Gornji Rahid
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
182
79288
Gornji Ribnik
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
183
78438
Gornji Smrtidi
Pomodna pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
184
78439
Gornji Štrpci
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
185
74272
Gornji Teslid
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
186
70240
Gornji Vakuf
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
187
76214
Gornji Zovik
Pomodni ured
76900 Orašje
HP Mostar
188
89201
Grab
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
189
74219
Grabovica
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
190
78227
Grabovica
Pomodna pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
191
88443
Gračac
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
192
75320
Gračanica
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
193
70233
Gračanica k/Bugojna
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
194
75276
Gračanica Selo
Pomodna pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
195
76250
Gradačac
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
196
78400
Gradiška
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
197
88340
Grude
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
198
88341
Grude MUP
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
199
72277
Guča Gora
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
200
75404
Gušteri
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
201
71240
Hadžidi
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
202
72225
Hajdarevidi
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
203
72245
Haljinidi
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
204
72281
Han Bila
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
H
19
205
71360
Han Pijesak
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
206
71322
Hotonj
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
207
71212
Hrasnica
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
208
78436
Hrvadani
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
209
71144
Hreša
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
210
75216
Husino
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
211
88394
Hutovo
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
I
212
71210
Ilidža
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
213
71380
Ilijaš
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
214
73208
Ilovača
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
215
78234
Imljani
Pomodna pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
216
71123
Istočno Sarajevo
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
217
77208
Izačid
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
218
88420
Jablanica
Pošta
88200 Mostar
BH Pošta
219
71423
Jahorina
Šalterska pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
220
70101
Jajce
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
221
76316
Janja
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
222
72215
Janjidi
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
223
88224
Jare
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
224
78233
Javorani
Pomodna pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
225
74264
Jelah
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
226
70206
Jezero
Pomodna pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
227
77241
Jezerski
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
228
79244
Johova
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
229
78244
Jošavka
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
230
72264
Kaduni
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
231
72240
Kakanj
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
232
74413
Kalenderovci
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
233
75260
Kalesija
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
234
71230
Kalinovik
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
235
71355
Kaljina
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
236
77204
Kamenica
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
237
72265
Kaonik
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
238
70235
Karadže
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
239
72284
Karaula
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
240
71213
Kasindo
Šalterska pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
241
88283
Kifino Selo
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
242
71250
Kiseljak
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
243
75211
Kiseljak kod Tuzle
Pomodna pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
244
75280
Kladanj
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
J
K
20
245
88324
Klobuk
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
246
74207
Klokotnica
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
247
79280
Ključ
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
248
78230
Kneževo
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
249
79246
Knežica
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
250
71356
Knežina
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
251
78423
Kobaš
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
252
71323
Kobilja glava
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
253
88226
Kočerin
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
254
78207
Kola
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
255
88400
Konjic
Pošta
88200 Mostar
BH Pošta
256
77249
Konjodor
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
257
74489
Koprivna
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
258
75247
Koraj
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
259
76236
Kornica
Pomodna pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
260
74253
Kosova
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
261
79224
Kostajnica
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
262
74222
Kostajnica
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
263
76276
Kostrč
Šalterski ured
76900 Orašje
HP Mostar
264
78220
Kotor Varoš
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
265
74215
Kotorsko
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
266
72226
Kovači
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
267
79202
Kozarac
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
268
79240
Kozarska Dubica
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
269
75413
Kozluk
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
270
72244
Kraljeva Sutjeska
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
271
79284
Krasulje
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
272
76212
Krepšid
Pomodna pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
273
71260
Kreševo
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
274
78256
Kriškovci
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
275
77253
Krnjeuša
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
276
78206
Krupa na Vrbasu
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
277
88203
Kruševo
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
278
78424
Kukulje
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
279
71216
Kula
Šalterska pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
280
78443
Kulaši
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
281
77206
Kulen Vakuf
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
282
78212
Kuljani
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
283
80320
Kupres
Poštanski ured
80200 Livno
HP Mostar
L
284
78250
Laktaši
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
285
78407
Laminci
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
286
89208
Lastva
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
287
71254
Lepenica
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
21
288
75213
Lipnica
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
289
80204
Lištani
Pomodni ured
80200 Livno
HP Mostar
290
80101
Livno
Poštanski ured
80200 Livno
HP Mostar
291
76278
Lončari
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
292
75240
Lopare
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
293
75300
Lukavac
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
294
71126
Lukavica
Šalterska pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
295
75327
Lukavica
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
296
79267
Lušci Palanka
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
LJ
297
75214
Ljubače
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
298
79206
LJubija
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
299
88380
LJubinje
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
300
89209
LJubomir
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
301
88320
Ljubuški
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
302
88321
Ljubuški euroherc
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
303
88322
Ljubuški opdina
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
304
88223
Ljuti Dolac
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
305
74250
Maglaj
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
306
74216
Majevac
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
307
77235
Mala Kladuša
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
308
74418
Mala Sočanica
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
309
75326
Malešidi
Pomodna pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
310
76208
Maoča
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
311
78223
Maslovare
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
312
78410
Mašidi
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
313
76271
Matidi
Šalterski ured
76900 Orašje
HP Mostar
314
74203
Matuzidi
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
315
88266
Međugorje
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
316
88264
Međugorje- kiosk
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
317
88267
Međugorje-Župni ured
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
318
79247
Međuvođe
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
319
72282
Mehuridi
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
320
80243
Mesihovina
Pomodni ured
80200 Livno
HP Mostar
321
75446
Milidi
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
322
74485
Miloševac
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
323
73283
Miljeno
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
324
73313
Miljevina
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
325
75329
Miričina
Pomodna pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
326
74480
Modriča
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
327
71428
Mokro
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
328
89204
Mosko
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
329
88103
Mostar
Šalterska pošta
88200 Mostar
BH Pošta
M
22
330
88104
Mostar
Pošta
88200 Mostar
BH Pošta
331
88108
Mostar
Šalterska pošta
88200 Mostar
BH Pošta
332
88110
Mostar
Šalterska pošta
88200 Mostar
BH Pošta
333
88000
Mostar
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
334
88101
Mostar
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
335
88122
Mostar ( Euroherc)
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
336
88121
Mostar ( MUP )
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
337
88105
Mostar-Avenija
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
338
88107
Mostar-Balinovac
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
339
88109
Mostar-Cim
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
340
88106
Mostar-Rodoč
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
341
75212
Mramor
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
342
73206
Mravinjac
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
343
70260
Mrkonjid Grad
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
N
344
78434
Naseobina Lišnja
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
345
72212
Nemila
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
346
88390
Neum
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
347
88280
Nevesinje
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
348
71383
Nišidi
Pomodna pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
349
72276
Nova Bila
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
350
75445
Nova Kasaba
Pomodna pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
351
78418
Nova Topola
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
352
79220
Novi Grad
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
353
74254
Novi Šeher
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
354
72290
Novi Travnik
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
355
72290
Novi Travnik
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
356
73110
Novo Goražde
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
357
78428
Nožičko
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
O
358
70225
Oborci
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
359
76235
Obudovac
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
360
76290
Odžak
Poštanski ured
76900 Orašje
HP Mostar
361
88285
Odžak
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
362
71340
Olovo
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
363
79203
Omarska
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
364
72293
Opara
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
365
78406
Orahova
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
366
75323
Orahovica Donja
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
367
76270
Orašje
Poštanski ured
76900 Orašje
HP Mostar
368
76281
Orašje carina
Šalterski ured
76900 Orašje
HP Mostar
369
80206
Orguz
Pomodni ured
80200 Livno
HP Mostar
370
74412
Osinja
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
371
74225
Osječani
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
23
372
75406
Osmaci
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
373
88423
Ostrožac
Pomodna pošta
88200 Mostar
BH Pošta
374
77228
Ostrožac k/Cazina
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
375
79263
Oštra Luka
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
376
76279
Oštra Luka
Poštanski ured
76900 Orašje
HP Mostar
377
71213
Otes
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
378
77244
Otoka
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
P
379
70243
Pajid Polje
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
380
74255
Paklenica
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
381
71420
Pale
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
382
75453
Paprada
Pomodna pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
383
76315
Patkovača
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
384
71243
Pazarid
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
385
77227
Pedigrad
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
386
76256
Pelagidevo
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
387
74317
Petrovo
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
388
75412
Pilica
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
389
75248
Piperi
Pomodna pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
390
78217
Piskavica
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
391
70275
Pljeva
Pomodna pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
392
72252
Počulica
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
393
71425
Podgrab
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
394
80209
Podhum
Pomodni ured
80200 Livno
HP Mostar
395
71387
Podlugovi
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
396
74217
Podnovlje
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
397
88403
Podorašac
Pošta
88200 Mostar
BH Pošta
398
75355
Podorašje
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
399
70266
Podrašnica
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
400
88206
Podvelež
Pomodna pošta
88200 Mostar
BH Pošta
401
77232
Podzvizd
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
402
77209
Pokoj
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
403
75303
Poljice
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
404
88240
Posušje
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
405
88242
Posušje Lager
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
406
78216
Potkozarje
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
407
88208
Potoci
Pošta
88200 Mostar
BH Pošta
408
78435
Potočani
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
409
75433
Potočari
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
410
73290
Prača
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
411
73245
Prelovo
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
412
79287
Previja
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
413
74276
Pribinid
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
414
75249
Priboj
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
24
415
79101
Prijedor
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
416
79102
Prijedor
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
417
79103
Prijedor
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
418
79104
Prijedor
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
419
79105
Prijedor
Šalterska pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
420
80245
Prisoje
Pomodni ured
80200 Livno
HP Mostar
421
78430
Prnjavor
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
422
74214
Prnjavor Mali
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
423
88440
Prozor
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
424
76292
Prud
Pomodni ured
76900 Orašje
HP Mostar
425
70223
Prusac
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
426
71335
Pržidi
Pomodni ured
72900 Vitez
HP Mostar
427
72207
Puhovac
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
428
75305
Puračid
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
R
429
88325
Radišidi
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
430
75268
Rainci Gornji
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
431
88245
Rakitno
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
432
71217
Rakovica
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
433
88370
Ravno
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
434
78429
Razboj Lijevče
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
435
76218
Ražljevo
Pomodna pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
436
77215
Ripač
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
437
73220
Rogatica
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
438
80247
Roško Polje
Pomodni ured
80200 Livno
HP Mostar
439
79226
Rudice
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
440
73260
Rudo
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
441
88347
Ružidi
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
S
442
79285
Sanica Gornja
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
443
79260
Sanski Most
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
444
75411
Sapna
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
445
78202
Saračica
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
446
71101
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
447
71103
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
448
71104
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
449
71106
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
450
71107
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
451
71108
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
452
71109
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
453
71120
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
454
71121
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
455
71122
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
456
71123
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
25
457
71124
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
458
71125
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
459
71127
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
460
71140
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
461
71141
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
462
71142
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
463
71143
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
464
71145
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
465
71160
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
466
71161
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
467
71162
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
468
71163
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
469
71165
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
470
71166
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
471
71167
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
472
71211
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
473
71219
Sarajevo
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
474
71321
Semizovac
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
475
76205
Seonjaci
Poštanski ured
76900 Orašje
HP Mostar
476
75207
Simin Han
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
477
78422
Sitneši
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
478
79283
Sitnica
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
479
74212
Sjenina
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
480
75436
Skelani
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
481
74261
Skugrid
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
482
75353
Sladna
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
483
78253
Slatina Ilidža
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
484
74323
Sočkovac
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
485
71350
Sokolac
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
486
71218
Sokolovid Kolonija
Šalterska pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
487
71357
Sokolovidi
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
488
88345
Sovidi
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
489
78420
Srbac
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
490
75430
Srebrenica
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
491
75350
Srebrenik
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
492
71385
Srednje
Pomodna pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
493
79249
Sreflije
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
494
74208
Stanari
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
495
78243
Stara Dubrava
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
496
79268
Stari Majdan
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
497
72251
Stari Vitez
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
498
77224
Stijena
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
499
73223
Stjenice
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
500
75324
Stjepan Polje
Pomodna pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
26
501
88360
Stolac
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
502
72209
Stranjani
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
503
78208
Stričidi
Pomodna pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
504
70273
Strojice
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
505
88323
Studenci
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
506
75283
Stupari
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
507
74221
Suho Polje
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
508
79229
Svodna
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
Š
509
76230
Šamac
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
510
76209
Šatorovidi
Pomodna pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
511
75450
Šekovidi
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
512
75275
Šeridi
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
513
75245
Šibošnica
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
514
78433
Šibovska
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
515
70270
Šipovo
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
516
78224
Šiprage
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
517
88220
Široki Brijeg
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
518
88221
Široki Brijeg Altra
Šalterski ured
88200 Mostar
HP Mostar
519
74279
Šnjegotina Gornja
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
520
75356
Špionica
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
521
77223
Šturlid
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
522
80249
Šujica
Poštanski ured
80200 Livno
HP Mostar
523
77234
Šumatac
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
T
524
71244
Tarčin
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
525
75414
Teočak
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
526
74270
Teslid
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
527
74260
Tešanj
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
528
74266
Tešanjka
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
529
88348
Tihaljina
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
530
75357
Tinja
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
531
75455
Tišda
Pomodna pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
532
73311
Tjentište
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
533
77233
Todorovo
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
534
75265
Tojšidi
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
535
76272
Tolisa
Poštanski ured
76900 Orašje
HP Mostar
536
80240
Tomislavgrad
Poštanski ured
80200 Livno
HP Mostar
537
72213
Topčid Polje
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
538
70224
Torlakovac
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
539
72270
Travnik
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
540
72273
Travnik 3
Šalterska pošta
72270 Travnik
BH Pošta
541
72274
Travnik 4
Šalterska pošta
72270 Travnik
BH Pošta
542
89101
Trebinje
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
27
543
89103
Trebinje
Šalterska pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
544
78252
Trn
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
545
76335
Trnova Donja
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
546
71220
Trnovo
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
547
76310
Trnjaci
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
548
77225
Tržačka Raštela
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
549
72283
Turbe
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
550
75306
Turija
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
551
78404
Turjak
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
552
75101
Tuzla
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
553
75103
Tuzla
Šalterska pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
554
75104
Tuzla
Šalterska pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
555
75105
Tuzla
Šalterska pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
556
75106
Tuzla
Šalterska pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
557
75107
Tuzla
Šalterska pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
558
75108
Tuzla
Šalterska pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
559
75109
Tuzla
Šalterska pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
560
75113
Tuzla
Šalterska pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
U
561
76330
Ugljevik
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
562
74278
Ugodnovidi
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
563
70280
Uskoplje
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
564
74230
Usora
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
565
74231
Usora-Sivša
Šalterski ured
72900 Vitez
HP Mostar
566
73250
Ustikolina
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
567
73265
Uvac
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
568
88444
Uzdol
Pomodni ured
88200 Mostar
HP Mostar
V
569
73249
Vardište
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
570
71330
Vareš
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
571
71333
Vareš Majdan
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
572
77243
Varoška Rijeka
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
573
74213
Velika Bukovica
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
574
77207
Velika Gata
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
575
77230
Velika Kladuša
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
576
76329
Velika Obarska
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
577
70234
Vesela
Pomodna pošta
72270 Travnik
BH Pošta
578
80208
Vidoši
Pomodni ured
80200 Livno
HP Mostar
579
76275
Vidovice
Poštanski ured
76900 Orašje
HP Mostar
580
70202
Vinac
Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
581
74455
Vinska
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
582
88247
Vir
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
583
71300
Visoko
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
584
73240
Višegrad
Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
28
585
88307
Višidi
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
586
72250
Vitez
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
587
88326
Vitina
Poštanski ured
88200 Mostar
HP Mostar
588
74265
Vitkovci Donji
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
589
73205
Vitkovidi
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
590
75440
Vlasenica
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
591
71320
Vogošda
Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
592
71214
Vojkovidi
Šalterska pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
593
72227
Vozuda
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
594
74487
Vranjak
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
595
74488
Vranjak
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
596
88113
Vrapčidi
Pošta
88200 Mostar
BH Pošta
597
78211
Vrbanja
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
598
78225
Vrbanjci
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
599
78408
Vrbaška
Pomodna pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
600
79262
Vrhpolje
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
601
77231
Vrnograč
Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
602
77203
Vrsta
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
603
76325
Vršani
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
604
76254
Vučkovci
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
605
74470
Vukosavlje
Pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
606
73287
Zaborak
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
607
76333
Zabrđe
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
608
78214
Zalužani
Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
609
73305
Zavajt
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
610
72220
Zavidovidi
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
611
77236
Zborište
Pomodna pošta
77200 Bihad
BH Pošta
612
74451
Zborište
Pomodna pošta
74200 Doboj
Pošte Srpske
613
76259
Zelinja
Pomodna pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
614
72101
Zenica
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
615
72102
Zenica
Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
616
72103
Zenica
Šalterska pošta
72200 Zenica
BH Pošta
617
72104
Zenica
Šalterska pošta
72200 Zenica
BH Pošta
618
72105
Zenica
Šalterska pošta
72200 Zenica
BH Pošta
619
72106
Zenica
Šalterska pošta
72200 Zenica
BH Pošta
620
72108
Zenica
Šalterska pošta
72200 Zenica
BH Pošta
621
72109
Zenica
Šalterska pošta
72200 Zenica
BH Pošta
622
72112
Zenica
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
623
88286
Zovi Do
Pomodna pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
624
75400
Zvornik
Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
625
75401
Zvornik
Šalterska pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
626
75403
Zvornik
Šalterska pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
Z
29
Ž
627
72236
Željezno Polje
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
628
72230
Žepče
Poštanski ured
72900 Vitez
HP Mostar
629
75270
Živinice
Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
630
71373
Župča
Pomodna pošta
72200 Zenica
BH Pošta
30
SPISAK POŠTANSKIH CENTARA SA PRIPADAJUDIM POŠTAMA U BIH
78200 Banja Luka PC, Pošte Srpske
1
78255
Aleksandrovac
42
78206
Krupa na Vrbasu
2
78000
Banja Luka
43
78424
Kukulje
3
78103
Banja Luka
44
78443
Kulaši
4
78108
Banja Luka
45
78212
Kuljani
5
78114
Banja Luka
46
78250
Laktaši
6
70267
Baradi
47
78407
Laminci
7
79208
Brezičani
48
79204
Lamovita
8
78204
Bronzani Majdan
49
79206
Ljubija
9
78240
Čelinac
50
78223
Maslovare
10
78427
Dukali
51
78410
Mašidi
11
79243
Demirovac
52
79247
Međuvođe
12
79223
Dobrljin
53
70260
Mrkonjid Grad
13
79228
Donji Agidi
54
78434
Naseobina Lišnja
14
78432
Donji Vijačani
55
78418
Nova Topola
15
79289
Donji Vrbljani
56
79220
Novi Grad
16
78215
Dragočaj
57
78428
Nožičko
17
79290
Drinid
58
79203
Omarska
18
79227
Dubovik
59
78406
Orahova
19
78411
Dubrave
60
79263
Oštra Luka
20
78203
Goleši
61
78217
Piskavica
21
78405
Gornji Podgradci
62
70275
Pljeva
22
79288
Gornji Ribnik
63
70266
Podrašnica
23
78438
Gornji Smrtidi
64
78216
Potkozarje
24
78439
Gornji Štrpci
65
78435
Potočani
25
78227
Grabovica
66
79287
Previja
26
78400
Gradiška
67
79102
Prijedor
27
78436
Hrvadani
68
78430
Prnjavor
28
78234
Imljani
69
78249
Razboj Lijevče
29
78233
Javorani
70
79226
Rudice
30
70206
Jezero
71
78202
Saračica
31
79244
Johova
72
78422
Sitneši
32
78244
Jošavka
73
79283
Sitnica
33
78230
Kneževo
74
78253
Slatina Ilidža
34
79246
Knežica
75
78420
Srbac
35
78423
Kobaš
76
79249
Sreflije
36
78207
Kola
77
78243
Stara Dubrava
37
79224
Kostajnica
78
78208
Stričidi
38
78220
Kotor Varoš
79
70273
Strojice
39
79202
Kozarac
80
79229
Svodna
40
79240
Kozarska Dubica
81
78433
Šibovska
41
78256
Kriškovci
82
70270
Šipovo
31
83
78224
Šiprage
87
78225
Vrbanjci
84
78252
Trn
88
78408
Vrbaška
85
78404
Turjak
89
78214
Zalužani
86
78211
Vrbanja
77200 Bihad PC, BH Pošta
1
77000
Bihad
22
77244
Otoka
2
77240
Bosanska Krupa
23
77227
Pedigrad
3
77250
Bosanski Petrovac
24
77232
Podzvizd
4
77205
Brekovica
25
77209
Pokoj
5
77245
Bužim
26
77215
Ripač
6
77220
Cazin
27
79285
Sanica Gornja
7
77226
Doralidi
28
79260
Sanski Most
8
79266
Donji Kamengrad
29
79268
Stari Majdan
9
79264
Fajtovci
30
77224
Stijena
10
77222
Gornja Koprivna
31
77223
Šturlid
11
77208
Izačid
32
77234
Šumatac
12
77241
Jezerski
33
77233
Todorovo
13
77204
Kamenica
34
77225
Tržačka Raštela
14
79280
Ključ
35
77243
Varoška Rijeka
15
77249
Konjodor
36
77207
Velika Gata
16
79284
Krasulje
37
77230
Velika Kladuša
17
77253
Krnjeuša
38
79262
Vrhpolje
18
77206
Kulen Vakuf
39
77231
Vrnograč
19
79267
Lušci Palanka
40
77203
Vrsta
20
77235
Mala Kladuša
41
77236
Zborište
21
77228
Ostrožac kod Cazina
76200 Bijeljina PC, Pošte Srpske
1
76312
Batkovid
13
76273
Donji Žabar
2
76000
Bijeljina
14
76323
Dragaljevac
3
76321
Bijeljinsko Suho Polje
15
75410
Drinjača
4
75420
Bratunac
16
76311
Dvorovi
5
76101
Brčko
17
75423
Fakovidi
6
76216
Brezovo Polje
18
76318
Glavičice
7
76313
Brodac
19
76238
Gornja Slatina
8
75405
Caparde
20
75404
Gušteri
9
76239
Crkvina
21
76316
Janja
10
76328
Crnjelovo
22
75247
Koraj
11
75444
Derventa
23
76236
Kornica
12
76237
Donja Slatina
24
75413
Kozluk
32
25
76212
Krepšid
39
76218
Ražljevo
26
76278
Lončari
40
75436
Skelani
27
75240
Lopare
41
75430
Srebrenica
28
75446
Milidi
42
76230
Šamac
29
75445
Nova Kasaba
43
75450
Šekovidi
30
76235
Obudovac
44
75455
Tišda
31
75406
Osmaci
45
76335
Trnova Donja
32
75453
Paprada
46
76310
Trnjaci
33
76315
Patkovača
47
76330
Ugljevik
34
76256
Pelagidevo
48
76329
Velika Obarska
35
75412
Pilica
49
75440
Vlasenica
36
75248
Piperi
50
76325
Vršani
37
75433
Potočari
51
76333
Zabrđe
38
75249
Priboj
52
75400
Zvornik
74200 Doboj PC, Pošte Srpske
1
74275
Blatnica
23
74225
Osječani
2
74322
Boljanid
24
74255
Paklenica
3
74210
Brestovo
25
74317
Petrovo
4
74450
Brod
26
74217
Podnovlje
5
74277
Buletid
27
74276
Pribinid
6
74211
Cerovica
28
74214
Prnjavor Mali
7
74274
Čečava
29
74212
Sjenina
8
74400
Derventa
30
74261
Skugrid
9
74101
Doboj
31
74323
Sočkovac
10
74209
Dragalovci
32
74208
Stanari
11
74483
Dugo Polje
33
74221
Suho Polje
12
74484
Garevac
34
74279
Šnjegotina Gornja
13
74272
Gornji Teslid
35
74270
Teslid
14
74413
Kalenderovci
36
74278
Ugodnovidi
15
74489
Koprivna
37
74213
Velika Bukovica
16
74222
Kostajnica
38
74455
Vinska
17
74215
Kotorsko
39
74265
Vitkovci Donji
18
74216
Majevac
40
74487
Vranjak 7
19
74418
Mala Sočanica
41
74488
Vranjak 8
20
74485
Miloševac
42
74470
Vukosavlje
21
74480
Modriča
43
74451
Zborište
22
74412
Osinja
33
73300 Foča PC, Pošte Srpske
1
89245
Avtovac
25
73283
Miljeno
2
88363
Berkovidi
26
73313
Miljevina
3
73263
Bijelo Brdo
27
71428
Mokro
4
89230
Bileda
28
89204
Mosko
5
73225
Borike
29
88280
Nevesinje
6
73309
Brod
30
73110
Novo Goražde
7
73280
Čajniče
31
88285
Odžak
8
73307
Čelebidi
32
71420
Pale
9
89233
Divin
33
71425
Podgrab
10
73247
Dobrun
34
73245
Prelovo
11
73302
Foča
35
73220
Rogatica
12
89247
Fojnica
36
73260
Rudo
13
89240
Gacko
37
71350
Sokolac
14
89201
Grab
38
71357
Sokolovidi
15
71360
Han Pijesak
39
73223
Stjenice
16
71144
Hreša
40
73311
Tjentište
17
71123
Istočno Sarajevo
41
89101
Trebinje
18
71230
Kalinovik
42
71220
Trnovo
19
71355
Kaljina
43
73265
Uvac
20
88283
Kifino Selo
44
73249
Vardište
21
71356
Knežina
45
73240
Višegrad
22
89208
Lastva
46
73287
Zaborak
23
88380
Ljubinje
47
73305
Zavajt
24
89209
Ljubomir
48
88286
Zovi Do
80200 Livno PC, HP Mostar
1
80270
Bosansko Grahovo
8
80206
Orguz
2
80260
Drvar
9
80209
Podhum
3
80230
Glamoč
10
80245
Prisoje
4
80320
Kupres
11
80247
Roško Polje
5
80204
Lištani
12
80249
Šujica
6
80101
Livno
13
80240
Tomislavgrad
7
80243
Mesihovina
14
80208
Vidoši
88200 Mostar PC, BH Pošta
1
88407
Bjelimidi
5
88404
Čelebidi
2
88201
Blagaj
6
88215
Drežnica
3
88405
Boračko Jezero
7
88406
Glavatičevo
4
88409
Buturovid Polje
8
88422
Glogošnica
34
9
88420
Jablanica
13
88403
Podorašac
10
88400
Konjic
14
88206
Podvelež
11
88104
Mostar
15
88208
Potoci
12
88423
Ostrožac
16
88113
Vrapčidi
88200 Mostar PC, HP Mostar
1
88268
Biletid Polje
22
88320
Ljubuški
2
88263
Blatnica
23
88223
Ljuti Dolac
3
88243
Brodanac
24
88266
Međugorje
4
88202
Buna
25
88000
Mostar
5
88367
Crnidi
26
88390
Neum
6
88300
Čapljina
27
88240
Posušje
7
88265
Čerin
28
88440
Prozor
8
88260
Čitluk
29
88325
Radišidi
9
88446
Doljani
30
88245
Rakitno
10
88305
Domanovidi
31
88370
Ravno
11
88343
Donji Mamidi
32
88347
Ružidi
12
88344
Drinovci
33
88345
Sovidi
13
88342
Dužice
34
88360
Stolac
14
88306
Gabela
35
88323
Studenci
15
88443
Gračac
36
88220
Široki Brijeg
16
88340
Grude
37
88348
Tihaljina
17
88394
Hutovo
38
88444
Uzdol
18
88224
Jare
39
88247
Vir
19
88324
Klobuk
40
88307
Višidi
20
88226
Kočerin
41
88326
Vitina
21
88203
Kruševo
76900 Orašje PC, HP Mostar
1
76204
Bijela
9
76270
Orašje
2
76210
Bode
10
76279
Oštra Luka
3
76277
Bok
11
76292
Prud
4
76233
Domaljevac
12
76205
Seonjaci
5
76274
Donja Mahala
13
76272
Tolisa
6
76297
Donji Svilaj
14
76275
Vidovice
7
76296
Gornja Dubica
15
76214
Zovik
8
76290
Odžak
35
71200 Sarajevo PC, BH Pošta
1
71215
Blažuj
11
71387
Podlugovi
2
71223
Delijaš
12
73290
Prača
3
73101
Goražde
13
71217
Rakovica
4
71240
Hadžidi
14
71000
Sarajevo
5
71210
Ilidža
15
71321
Semizovac
6
71380
Ilijaš
16
71385
Srednje
7
73208
Ilovača
17
71244
Tarčin
8
73206
Mravinjac
18
73250
Ustikolina
9
71383
Nišidi
19
73205
Vitkovidi
10
71243
Pazarid
20
71320
Vogošda
72270 Travnik PC, BH Pošta
1
72286
Babanovac
15
72284
Karaula
2
71253
Bilalovac
16
72282
Mehuridi
3
70230
Bugojno
17
72290
Novi Travnik
4
72278
Dolac na Lašvi
18
70225
Oborci
5
70220
Donj Vakuf
19
79293
Opara
6
70237
Drvetine
20
70243
Pajid Polje
7
71270
Fojnica
21
72252
Počulica
8
70240
Gornji Vakuf
22
70223
Prusac
9
70233
Gračanica kod Bugojna
23
72251
Stari Vitez
10
72277
Guča Gora
24
70224
Torlakovac
11
72281
Han Bila
25
72270
Travnik
12
72264
Kaduni
26
72283
Turbe
13
72265
Kaonik
27
70234
Vesela
14
70235
Karadže
28
70202
Vinac
75200 Tuzla PC, BH Pošta
1
75290
Banovidi
12
75273
Dubrave Gornje
2
76120
Brčko
13
75272
Đurđevik
3
74206
Brijesnica
14
75208
Gornja Tuzla
4
76206
Brka
15
76207
Gornji Rahid
5
75203
Bukinje
16
75320
Gračanica
6
75246
Čelid
17
75276
Gračanica Selo
7
75328
Doborovci
18
76250
Gradačac
8
76257
Donja Međiđa
19
75216
Husino
9
75358
Duboki Potok
20
75260
Kalesija
10
75308
Duboštica
21
75211
Kiseljak kod Tuzle
11
75274
Dubrave Donje
22
75280
Kladanj
36
23
74207
Klokotnica
39
75353
Sladna
24
75213
Lipnica
40
75350
Srebrenik
25
75300
Lukavac
41
75324
Stjepan Polje
26
75327
Lukavica
42
75283
Stupari
27
75214
Ljubače
43
76209
Šatorovidi
28
75326
Malešidi
44
75275
Šeridi
29
76208
Maoča
45
75245
Šibošnica
30
75329
Miričina
46
75356
Špionica
31
75212
Mramor
47
75414
Teočak
32
75323
Orahovica Donja
48
75357
Tinja
33
75355
Podorašje
49
75265
Tojšidi
34
75303
Poljice
50
75306
Turija
35
75305
Puračid
51
75101
Tuzla
36
75268
Rainci Gornji
52
76254
Vučkovci
37
75411
Sapna
53
76259
Zelinja
38
75207
Simin Han
54
75270
Živinice
72900 Vitez PC, HP Mostar
1
72256
Bila
11
71254
Lepenica
2
71255
Brestovsko
12
72276
Nova Bila
3
72260
Busovača
13
74254
Novi Šeher
4
70204
Divičani
14
72290
Novi Travnik
5
70210
Dobretidi
15
72238
Ozimica
6
74258
Globarica
16
71335
Pržidi
7
71275
Gojevidi
17
70280
Uskoplje
8
70101
Jajce
18
74230
Usora
9
71250
Kiseljak
19
72250
Vitez
10
71260
Kreševo
20
72230
Žepče
72200 Zenica PC, BH Pošta
1
72233
Begov Han
12
74264
Jelah
2
72248
Bilješevo
13
72240
Kakanj
3
71370
Breza
14
74253
Kosova
4
72243
Brnjic
15
72226
Kovači
5
71347
Careva Duprija
16
72244
Kraljeva Sutjeska
6
72224
Čardak
17
74250
Maglaj
7
72246
Čatidi
18
74203
Matuzidi
8
71305
Donje Moštre
19
72212
Nemila
9
72225
Hajdarevidi
20
71340
Olovo
10
72245
Haljinidi
21
72207
Puhovac
11
72215
Janjidi
22
72209
Stranjani
37
23
74260
Tešanj
30
72220
Zavidovidi
24
74266
Tešanjka
31
72101
Zenica
25
72213
Topčid Polje
32
72102
Zenica
26
71330
Vareš
33
72112
Zenica
27
71333
Vareš Majdan
34
72236
Željezno Polje
28
71300
Visoko
35
71373
Župča
29
72227
Vozuda
38
NASELJENA MJESTA U BIH I ODREDIŠNE (DOSTAVNE) POŠTE, OPŠTINE,
POŠTANSKI CENTRI I OPERATERI KOJIMA MJESTA PRIPADAJU
NASELJENO
MJESTO
A
ODREDIŠNA
POŠTA
OPŠTINA
POŠTANSKI
CENTAR
OPERATER
1
ABDULIDI
75423 Fakovidi
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2
ABRAMOVINA
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3
ADA
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
4
ADA
78000 Banja Luka
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5
ADA
76290 Odžak
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
6
ADŽE
74254 Novi Šeher
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
7
ADŽIDI
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
8
ADŽIDI
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
9
AGAROVIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
10
AGIDI
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
11
AGIDI
75246 Čelid
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
12
AGIDI
74260 Tešanj
72200 Zenica
BH Pošta
13
AGINCI
79240 Kozarska Dubica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
14
AGINO SELO
78206 Krupa na Vrbasu
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
15
AHATOVIDI
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
16
AHIMBAŠIDI
AHMETA KOBIDA /
BORID
AHMETOVCI
74207 Klokotnica
TEŠANJ
KOZARSKA
DUBICA
BANJA LUKA
SARAJEVO
NOVI GRAD
DOBOJ ISTOK
75200 Tuzla
BH Pošta
75208 Gornja Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
79229 Svodna
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
17
18
72250 Vitez
19
AHMIDI
20
AHMIDI
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
21
AHMOVIDI
73205 Vitkovidi
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
22
AJDANOVIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
23
AJDANOVIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
24
AJVATOVIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
25
AKMAČIDI
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
26
ALADINIDI
88367 Crnidi
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
27
ALAGIDI
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
28
ALAGIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
29
ALEKSANDROVAC
78255 Aleksandrovac
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
30
ALEKSIDI
78253 Slatina Ilidža
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
31
ALEKSINA MEĐA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
32
ALIBAŠIDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
72270 Travnik
BH Pošta
33
ALIBEGOVCI
34
ALIBEGOVIDI
72251 Stari Vitez
74230 Usora
74264 Jelah
70230 Bugojno
VITEZ
USORA
BUGOJNO
39
35
ALIBEGOVIDI
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
36
ALIDA BARA
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
37
ALIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
38
ALIDI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
39
ALIDI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
40
ALIDI
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
41
ALIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
42
ALIHODŽIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
43
ALINO BRDO
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
79263 Oštra Luka
44
ALIŠIDI
45
ALUGE
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
46
ALJIDI
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
47
ALJKOVIDI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
48
ALJUKIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
49
AMAJLIJE
76000 Bijeljina
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
50
AMIDŽIDI
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
51
ANDELIJE
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
52
ANDROVIDI
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
53
ANTONIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
54
ARANĐELOVO
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
55
ARAPČIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
56
ARAPOVAČA
71340 Olovo
72200 Zenica
BH Pošta
57
ARAPUŠA
77240 Bosanska Krupa
77200 Bihad
BH Pošta
58
ARBANAČKA
89101 Trebinje
OLOVO
BOSANSKA
KRUPA
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
59
ARBANASI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
60
ARBIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
61
ARGUD
88407 Bjelimidi
88200 Mostar
BH Pošta
62
ARIZONA
76205 Seonjaci
76900 Orašje
HP Mostar
63
ARNAUTI
72207 Puhovac
KONJIC
BRČKO
DISTRIKT
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
64
ARNAUTOVIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
65
ARSENOVIDI
76328 Crnjelovo
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
66
ARSIDI
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
67
AŠDERIDI
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
68
AT MEJDAN
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
69
ATMAČIDI
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
70
AVDIBAŠIDI
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
71
AVDIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
72
AVLIJA
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
73
AVTOVAC
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
74
AZAPOVIDI
71254 Lepenica
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
75
AZIDI
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
79102 Prijedor
40
B
76
BABAJIDI
75265 Tojšidi
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
77
BABANOVCI
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
74480 Modriča
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
79
BABEŠNICA - DONJA
BABEŠNICA GORNJA
BABID KULA
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
80
BABIDA BRDO
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
81
BABIDI
79202 Kozarac
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
82
BABIDI
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
83
BABIDI
75320 Gračanica
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
84
BABIDI
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
85
BABIN DO
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
86
BABIN DO
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
87
BABIN DO
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
88
BABIN POTOK
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
89
BABIN POTOK
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
90
BABINA LUKA
75265 Tojšidi
75200 Tuzla
BH Pošta
91
BABINAC
79244 Johova
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
92
BABINO
72207 Puhovac
KALESIJA
KOZARSKA
DUBICA
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
93
BABINO SELO
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
94
BABLJAK
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
95
BABULJICE
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
96
BABUNOVIDI
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
97
BAČEVICA
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
98
BAČEVIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
99
BAČEVO
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
100
BAČIDI
75446 Milidi
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
101
BAČIDI
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
102
BAČVANI
79244 Johova
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
103
BAČVICE
72283 Turbe
MILIDI
SARAJEVO NOVI
GRAD
KOZARSKA
DUBICA
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
104
BADEVIDI
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
105
BADINA
88446 Doljani
JABLANICA
88200 Mostar
HP Mostar
106
BADINA
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
78
74487 Vranjak 7
71255 Brestovsko
107
BADNJE
108
BADUŠA
71230 Kalinovik
109
BADUŠE
79243 Demirovac
110
BAG
77245 Bužim
KALINOVIK
KOZARSKA
DUBICA
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
111
BAHORI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
112
BAHOVO
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
113
BAJIDA BRDO
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
71253 Bilalovac
KISELJAK
41
114
BAJINCI
78429 Razboj Lijevče
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
115
BAJOVCI
88307 Višidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
116
BAJRAMOVIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
117
BAJRAMOVIDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
118
BAJRAMOVIDI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
119
BAJRID KOD UNE
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
120
BAJRIDI
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
121
BAJRIDI
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
122
BAJRIDI
77224 Stijena
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
123
BAJVATI
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
124
BAK
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
125
BAKALUŠE
75108 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
126
BAKIDI
75440 Vlasenica
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
127
BAKIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
128
BAKIJE
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
78255 Aleksandrovac
129
BAKINCI
130
BAKOTID
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
131
BAKRAČID
76311 Dvorovi
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
132
BAKŠAIŠ
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
133
BALAČIDI
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
134
BALATUN
76310 Trnjaci
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
135
BALBAŠIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
136
BALE
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
137
BALIBEGOVIDI
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
138
BALIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
139
BALIDI
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
140
BALIDI
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
141
BALIDI
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
142
BALTE
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
143
BALTIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
144
BALTIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
145
BALJCI
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
146
BALJCI
80249 Šujica
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
147
BALJEVAC
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
148
BALJEVAC
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
149
BALJIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
150
BALJKOVICA
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
151
BALJKOVICA
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
152
BALJKOVICA DONJA
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
153
BALJVINE
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
154
BAN POLJE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
155
BANČIDI
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
156
BANDIN ODŽAK
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
78250 Laktaši
42
157
BANDOL
72277 Guča Gora
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
158
BANLOZI
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
159
BANOVIDI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
160
BANOVIDI SELO
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
161
BANOVINE
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
162
BANJA
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
163
BANJA
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
164
BANJA LUČICA
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
165
BANJA LUKA
78000 Banja Luka
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
166
BANJA VRUDICA
74270 Teslid
74200 Doboj
Pošte Srpske
167
BANJANI
77244 Otoka
77200 Bihad
BH Pošta
168
BANJARUŠA
71300 Visoko
TESLID
BOSANSKA
KRUPA
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
169
BANJDOL
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
170
BANJER
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
171
BANJEVAC
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
172
BANJEVAC
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
173
BANJEVCI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
174
BANJICA
76335 Trnova Donja
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
175
BAONINE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
176
BAONINE
88370 Ravno
88200 Mostar
HP Mostar
177
BARA
77250 Bosanski Petrovac
77200 Bihad
BH Pošta
178
BARAKOVAC
71420 Pale
RAVNO
BOSANSKI
PETROVAC
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
179
BARAKOVIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
180
BARAKOVIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
181
BARANE
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
182
BARBARIDI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
183
BARDACI
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
184
BARDAČA
78429 Razboj Lijevče
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
185
BARE
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
186
BARE
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
187
BARE
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
188
BARE
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
189
BARE
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
190
BARE
88245 Rakitno
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
191
BARE
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
192
BARE
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
193
BARE
75246 Čelid
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
194
BARE
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
195
BARE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
196
BARE
72244 Kraljeva Sutjeska
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
197
BARE
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
198
BARE
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
199
BARE
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
43
200
BARE
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
201
BARE
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
202
BARE (DIO)
75208 Gornja Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
203
BARE DONJE
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
204
BARE GORNJE
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
205
BARE KOD STUPA
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
206
BAREKOVIDI
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
207
BAREVO
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
208
BARICE
75440 Vlasenica
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
209
BARICE
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
210
BARICE
71223 Delijaš
VLASENICA
SARAJEVO STARI
GRAD
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
211
BARICE
75275 Šeridi
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
212
BARICE
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
213
BARICE
73205 Vitkovidi
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
214
BARICE DONJE
75275 Šeridi
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
215
BARICE GORNJE
75306 Turija
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
216
BARICE HRVATSKE
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
217
BARIDI
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
218
BARIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
219
BARIMO
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
220
BARIŠIDI
72283 Turbe
72270 Travnik
BH Pošta
221
BARJAK
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
222
BARJAMOVCI
80320 Kupres
TRAVNIK
ISTOČNI STARI
GRAD
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
223
BARLOVCI
78215 Dragočaj
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
224
BARMIŠ
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
225
BARNIK
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
226
BARTIKOVCI
79268 Stari Majdan
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
227
BASIDI
78233 Javorani
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
228
BASTAJI
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
229
BASTASI
78103 Banja Luka
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
230
BASTASI
73309 Brod
73300 Foča
Pošte Srpske
231
BASTASI
80270 Bosansko Grahovo
80200 Livno
HP Mostar
232
BASTASI
80260 Drvar
FOČA
BOSANSKO
GRAHOVO
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
233
BASTAŠIDI
72244 Kraljeva Sutjeska
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
234
BAŠABULIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
235
BAŠANI
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
236
BAŠCI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
237
BAŠČA
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
238
BAŠIDI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
239
BAŠIDI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
240
BAŠIDI
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
241
BAŠIDI-SALKOVIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
242
BAŠTINA
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
44
243
BAŠTRA
77244 Otoka
244
BATAR
76318 Glavičice
BOSANSKA
KRUPA
BIJELJINA
245
BATE
71370 Breza
BREZA
246
BATIDI
71220 Trnovo
247
BATIN
248
77200 Bihad
BH Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
72200 Zenica
BH Pošta
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
88240 Posušje
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
BATKOVCI
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
249
BATKOVCI
79285 Sanica Gornja
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
250
BATKOVICA
73249 Vardište
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
251
BATKOVID
76312 Batkovid
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
252
BATKOVIDI
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
253
BATKOVIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
254
BATKOVIDI
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
255
BATKOVIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
256
BATKUŠA
76237 Donja Slatina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
257
BATOTIDI
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
258
BATOVO
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
259
BATOVO
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
70280 Uskoplje
72900 Vitez
HP Mostar
70240 Gornji Vakuf
G. VAKUFUSKOPLJE
72270 Travnik
BH Pošta
260
BATUŠA
261
BATVE
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
262
BAVAR
70202 Vinac
72270 Travnik
BH Pošta
263
BAVČIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
264
BAZIK
76233 Domaljevac
JAJCE
FOČAUSTIKOLINA
DOMALJEVAC
76900 Orašje
HP Mostar
265
BEDAREVAC
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
266
BEDARI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
267
BEDE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
268
BEDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
269
BEDIREVIDI
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
270
BEDIRHODŽIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
271
BEDACI
74266 Tešanjka
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
272
BEGANOVI
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
273
BEGIDI
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
274
BEGIDI
79262 Vrhpolje
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
275
BEGLUCI
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
276
BEGLUK
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
277
BEGOV HAN
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
278
BEGOVAČA
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
279
BEGOVID KULA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
280
BEGOVINA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
281
BEGOVO SELO
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
282
BEGZADIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
283
BEHEDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
284
BEHRAMI
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
45
285
BEHRIDI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
286
BEJIDI
74230 Usora
72900 Vitez
HP Mostar
287
BEKTAŠEVO BRDO
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
288
BEKTAŠI
75414 Teočak
USORA
ISTOČNI STARI
GRAD
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
289
BELENI
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
290
BELENIDI
88370 Ravno
88200 Mostar
HP Mostar
291
BENAKOVAC
77240 Bosanska Krupa
77200 Bihad
BH Pošta
292
BENIDI
71330 Vareš
72200 Zenica
BH Pošta
293
BERČA BRDO
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
294
BEREG
71357 Sokolovidi
RAVNO
BOSANSKA
KRUPA
VAREŠ
ISTOČNI STARI
GRAD
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
295
BEREK
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
296
BERIČ
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
297
BERISALIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
298
BERKOVICA
75308 Duboštica
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
299
BERKOVIDI
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
300
BERKOVIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
301
BERKOVIDI
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
302
BERKOVIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
303
BERKOVINA
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
304
BERUŠICA
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
305
BESTUMEZ
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
306
BEŠE
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
307
BEŠIDI
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
308
BEŠIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
309
BEŠIREVIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
310
BEŠIREVIDI
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
311
BEŠLID LUKA
75414 Teočak
75200 Tuzla
BH Pošta
312
BEŠLIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
313
BEŠLIJE
72283 Turbe
TEOČAK
FOČAUSTIKOLINA
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
314
BEŠNJEVO
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
315
BETANJ
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
316
BEVRNJIDI
70234 Vesela
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
317
BEZMILJE
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
318
BEZUJNO
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
319
BEŽĐEĐE
88286 Zovi Do
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
320
BIBEROVIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
321
BIBEROVO POLJE
76254 Vučkovci
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
322
BIBIDI
77204 Kamenica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
323
BIČER
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
324
BIHAD
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
325
BIHOVO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
326
BIJAČA
88323 Studenci
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
46
327
BIJAKOVAC
79249 Sreflije
328
BIJAKOVIDI
88266 Međugorje
KOZARSKA
DUBICA
ČITLUK
329
BIJELA
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
330
BIJELA
76204 Bijela
331
BIJELA
332
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
88200 Mostar
HP Mostar
73300 Foča
Pošte Srpske
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
BIJELA
88422 Glogošnica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
333
BIJELA GOMILA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
334
BIJELA PLOČA
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
335
BIJELA RUDINA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
336
BIJELA STIJENA
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
337
BIJELA VODA
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
338
BIJELE VODE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
339
BIJELE VODE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
340
BIJELE VODE
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
341
BIJELI PUT
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
342
BIJELO BORJE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
343
BIJELO BRDO
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
344
BIJELO BRDO
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
345
BIJELO BRDO
77215 Ripač
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
346
BIJELO BUČJE
74278 Ugodnovidi
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
347
BIJELO BUČJE
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
348
BIJELO POLJE
71123 Istočno Sarajevo
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
349
BIJELO POLJE
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
350
BIJELO POLJE
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
351
BIJELO POLJE
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
352
BIJELO POLJE
72244 Kraljeva Sutjeska
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
353
BIJELJANI
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
354
BIJELJEVINA
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
355
BIJELJINA
76000 Bijeljina
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
356
BIKAVAC
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
357
BIKODŽE
75305 Puračid
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
358
BILA
72256 Bila
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
359
BILA
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
360
BILALIDI
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
361
BILALOVAC
71253 Bilalovac
KISELJAK
72270 Travnik
BH Pošta
362
BILEDA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
363
BILETIDI BRDO
88268 Biletid Polje
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
364
BILETIDI POLJE
88268 Biletid Polje
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
365
BILI POTOK
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
366
BILICE
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
367
BILIČID
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
368
BILIDI
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
369
BILIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
47
370
BILIVODE
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
371
BILO POLJE
80209 Podhum
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
372
BILJAČA
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
373
BILJAČIDI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
374
BILJANI DONJI
79285 Sanica Gornja
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
375
BILJANI GORNJI
79285 Sanica Gornja
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
376
BILJEŠEVO
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
377
BILJEVINA
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
378
BILJEZI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
379
BILJEZI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
380
BILJIN
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
381
BINJEŽEVO
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
382
BIOCI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
383
BIOGRACI
88224 Jare
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
384
BIOGRAD
88285 Odžak
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
385
BIOGRAD
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
386
BIOKOVINA
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
387
BIOKOVO
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
388
BIOŠTICA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
389
BIROTIDI
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
390
BISKUP
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
391
BISKUPIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
392
BISTARAC DONJI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
393
BISTARAC GORNJI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
394
BISTRICA
78202 Saračica
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
395
BISTRICA
78406 Orahova
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
396
BISTRICA
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
397
BISTRICA
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
398
BISTRICA
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
399
BISTRICA
72213 Topčid Polje
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
400
BISTRICA DONJA
79204 Lamovita
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
401
BISTRICA GORNJA
79204 Lamovita
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
402
BISTRICA GORNJA
72213 Topčid Polje
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
403
BISTRIČAK
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
404
BISTRIK-CRKVENJAK
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
405
BISTRIVODE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
406
BISTRO
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
407
BISTROČAJ
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
408
BIŠDANI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
409
BIŠEVIDI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
410
BIŠINA
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
411
BIŠKOVIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
412
BIŠTRANI
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
413
BITUNJA GORNJA
88380 Ljubinje
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
48
414
BIVOLJE BRDO
88305 Domanovidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
415
BJEGOVIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
416
BJELAČ
89101 Trebinje
73300 Foča
Pošte Srpske
417
BJELAJ
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
418
BJELAJCE
70260 Mrkonjid Grad
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
419
BJELAJCI
79249 Sreflije
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
420
BJELAJSKI VAGANAC
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
421
BJELASOVIDI
71355 Kaljina
TREBINJE
BOSANSKI
PETROVAC
MRKONJID GRAD
KOZARSKA
DUBICA
BOSANSKI
PETROVAC
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
422
BJELAŠNICA
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
423
BJELAVE
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
424
BJELAVIDI
72246 Čatidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
425
BJELINE
79284 Krasulje
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
426
BJELIŠ
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
427
BJELOGORCI
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
428
BJELOGORCI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
429
BJELOJEVIDI
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
430
BJELOSAVLJEVIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
431
BJELOŠEVAC
76318 Glavičice
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
432
BJELOŠEVIDI
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
433
BJELOVAC
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
434
BJELOVAC
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
435
BJELOVČINA
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
436
BJELOVIDI
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
437
BJELUGOVINA
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
438
BJELUŠINE
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
439
BJELJAJCI
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
440
BJELJEVINE
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
441
BLACA
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
442
BLACE
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
443
BLACE
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
444
BLACE
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
445
BLACE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
446
BLAGAJ
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
447
BLAGAJ
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
448
BLAGAJ
88201 Blagaj
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
449
BLAGAJ III
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
450
BLAGAJ JAPRA
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
451
BLAGAJ RIJEKA
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
452
BLAGIDI
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
453
BLAGOJEVIDI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
454
BLAGOVAC
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
455
BLATNA
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
456
BLATNICA
74275 Blatnica
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
49
457
BLAŽ
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
458
BLAŽA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
459
BLAŽEVAC
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
460
BLAŽEVCI
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
461
BLAŽEVCI
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
462
BLAŽEVIDI
88344 Drinovci
GRUDE
88200 Mostar
HP Mostar
463
BLAŽIJEVIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
464
BLAŽIJEVIDI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
465
BLAŽUJ
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
466
BLAŽUJ
71215 Blažuj
71200 Sarajevo
BH Pošta
467
BLIZANAC
71123 Istočno Sarajevo
73300 Foča
Pošte Srpske
468
BLIZANCI
88268 Biletid Polje
ILIDŽA
ISTOČNI STARI
GRAD
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
469
BLIZNA
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
470
BLIZNA
76120 Brčko
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
471
BLIZNICE
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
472
BLUČIDI
88423 Ostrožac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
473
BLUDNIK
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
474
BLJEČEVA
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
475
BLJUŠTEVAC
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
476
BLJUVA
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
477
88367 Crnidi
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
88305 Domanovidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
479
BOBANOVO
BOBANOVO
NASELJE
BOBARE
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
480
BOBARE
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
481
BOBARI
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
482
BOBETINO BRDO
75247 Koraj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
483
BOBOLJUSCI
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
484
BOBOVICA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
485
BOBOVIŠTA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
486
BOČAC
78206 Krupa na Vrbasu
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
487
BOČINJA GORNJA
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
488
BODE
76210 Bode
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
489
BODE
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
490
BODENIK
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
491
BODERIŠTE
76210 Bode
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
492
BODEŽNIK
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
493
BODIROGE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
494
BOGALJEVIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
495
BOGANOVIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
496
BOGATIDI
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
497
BOGAVIDI
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
498
BOGAZ
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
499
BOGDANIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
478
50
500
BOGDAŠI
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
501
BOGDAŠID
80249 Šujica
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
502
BOGDAŠIDI
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
503
BOGDAŠIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
504
BOGILICE
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
505
BOGODOL
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
506
BOGOJEVID SELO
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
507
BOGOŠIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
508
BOGOVIDI
71425 Podgrab
73300 Foča
Pošte Srpske
509
BOGOVIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
510
BOGUŠIDI
73206 Mravinjac
PALE
FOČAUSTIKOLINA
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
511
BOGUTOVO SELO
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
512
BOJIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
513
BOJIŠTA
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
514
BOJIŠTA
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
515
BOJIŠTE
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
516
BOJMUNTI
80204 Lištani
80200 Livno
HP Mostar
517
BOJNIK
71000 Sarajevo
LIVNO
SARAJEVO NOVI
GRAD
71200 Sarajevo
BH Pošta
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
518
BOJSKA
519
BOK
70233 Gračanica kod
Bugojna
76277 Bok
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
520
BOK JANKOVAC
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
521
BOKANI
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
522
BOKAVIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
523
BOKŠIDI
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
524
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
526
BOLOBANI
BOLOBANOVO
BRDO
BOLJANID
74322 Boljanid
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
527
BOLJANIDI
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
528
BOLJANOVIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
529
BOLJANOVIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
530
BOLJEVIDI
75423 Fakovidi
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
531
BOLJKOVAC
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
532
BOLJKOVIDI
71254 Lepenica
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
533
BORAČ
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
534
BORAJNA
88347 Ružidi
GRUDE
88200 Mostar
HP Mostar
535
BORAJNO
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
536
BORAK
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
537
BORAK
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
538
BORAK BRDO
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
539
BORANOVIDI
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
540
BORCI
70206 Jezero
JEZERO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
541
BORCI
78223 Maslovare
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
525
51
542
BORCI
88405 Boračko Jezero
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
543
BORCI DONJI
78223 Maslovare
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
544
BORCI GORNJI
78223 Maslovare
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
545
BORČANI
80244 Kongora
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
546
BORICE
75305 Puračid
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
547
BORIJA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
548
BORIJA
71220 Trnovo
73300 Foča
Pošte Srpske
549
BORIJE
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
550
BORIK
71347 Careva Duprija
TRNOVO
SARAJEVO STARI
GRAD
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
551
BORIK
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
552
BORIKA
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
553
BORILOVIDI
89204 Mosko
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
554
BORINA
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
555
BORJE
73307 Čelebidi
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
556
BORKOVICA
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
557
BORKOVIDI
78204 Bronzani Majdan
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
558
BOROGOVO
75406 Osmaci
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
559
BOROJE DONJE
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
560
BOROJEVIDI
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
561
BOROVA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
562
BOROVA RAVAN
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
563
BOROVAC
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
564
BOROVAC
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
565
BOROVAC
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
566
BOROVAC
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
567
BOROVČIDI
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
568
BOROVI
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
569
BOROVICA DONJA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
570
BOROVICA GORNJA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
571
BOROVIČKE NJIVE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
572
BOROVIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
573
BOROVINIDI
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
574
BOROVNICA
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
575
BOROVNICA
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
576
BOROVRAT
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
577
BOROVSKO
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
578
BORUT
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
579
BOSANSKA BOJNA
77231 Vrnograč
77200 Bihad
BH Pošta
580
BOSANSKA KRUPA
77240 Bosanska Krupa
77200 Bihad
BH Pošta
581
BOSANSKA RAČA
BOSANSKI
DUBOČAC
BOSANSKI
MILANOVAC
76310 Trnjaci
VELIKA KLADUŠA
BOSANSKA
KRUPA
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
79266 Donji Kamengrad
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
582
583
52
584
77206 Kulen Vakuf
588
BOSANSKI OSREDCI
BOSANSKI
PETROVAC
BOSANSKI ŠAMAC
BOSANSKO
GRAHOVO
BOSNA
77200 Bihad
BH Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
76900 Orašje
HP Mostar
80200 Livno
HP Mostar
72248 Bilješevo
BIHAD
BOSANSKI
PETROVAC
DOMALJEVAC
BOSANSKO
GRAHOVO
KAKANJ
589
BOSNIDI
72200 Zenica
BH Pošta
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
590
BH Pošta
BOSNIDI
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
591
BOSTAHOVINE
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
592
BOŠKOVIDI
78253 Slatina Ilidža
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
593
BOŠKOVIDI
75400 Zvornik
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
594
BOŠKOVIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
595
BOŠKOVIDI
73208 Ilovača
ZVORNIK
FOČAUSTIKOLINA
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
596
BOŠNJACI
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
597
BOTAJICA
74483 Dugo Polje
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
598
BOTUN
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
599
BOTUN
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
600
BOTUNJA
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
601
BOVAN
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
602
BOŽANOVIDI
71230 Kalinovik
73300 Foča
Pošte Srpske
603
BOŽANOVIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
604
BOŽDAREVIDI
88409 Buturovid Polje
88200 Mostar
BH Pošta
605
BOŽIDI
79249 Sreflije
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
606
BOŽIDI
79102 Prijedor
KALINOVIK
FOČAUSTIKOLINA
KONJIC
KOZARSKA
DUBICA
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
607
BOŽIDI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
608
BOŽIDI
75216 Husino
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
609
BOŽIDI
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
610
BOŽIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
611
BOŽIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
612
BOŽINCI DONJI
74217 Podnovlje
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
613
BOŽINE
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
614
BOŽOVIDI
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
585
586
587
615
BRADIDI DONJI
77250 Bosanski Petrovac
76233 Domaljevac
80270 Bosansko Grahovo
74258 Globarica
74250 Maglaj
74258 Globarica
MAGLAJ
616
BRADIDI GORNJI
617
BRADINA
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
618
BRADVE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
619
BRAHA
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
620
BRAJA
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
621
BRAJIDEVIDI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
622
BRAJIDI
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
623
BRAJIDI
72281 Han Bila
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
74250 Maglaj
MAGLAJ
53
624
BRAJINOVIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
625
BRAJKOVIDI
73307 Čelebidi
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
626
BRAJKOVIDI
72281 Han Bila
72270 Travnik
BH Pošta
627
BRAJLOVIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
628
BRAJLOVIDI
73206 Mravinjac
TRAVNIK
FOČAUSTIKOLINA
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
629
BRAKOVCI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
630
BRANA BAČIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
631
BRANEŠCI DONJI
78243 Stara Dubrava
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
632
BRANEŠCI GORNJI
78243 Stara Dubrava
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
633
BRANI DO
89204 Mosko
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
634
BRANILOVIDI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
635
BRANKOVAC
72276 Nova Bila
TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
636
BRANKOVIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
637
BRANKOVIDI
72238 Ozimica
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
638
BRANOŠICA
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
639
BRANJEVO
75412 Pilica
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
640
BRATAČ
88283 Kifino Selo
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
641
BRATALJEVIDI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
642
BRATANOVIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
643
BRATELJEVIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
644
BRATIŠ
73208 Ilovača
71200 Sarajevo
BH Pošta
645
BRATOVČIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
646
BRATUNAC
75420 Bratunac
GORAŽDE
FOČAUSTIKOLINA
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
647
BRAVNICE
70101 Jajce
72900 Vitez
HP Mostar
648
BRAVSKI VAGANAC
77250 Bosanski Petrovac
77200 Bihad
BH Pošta
649
BRAVSKO
77250 Bosanski Petrovac
77200 Bihad
BH Pošta
650
BRČIGOVO
73220 Rogatica
JAJCE
BOSANSKI
PETROVAC
BOSANSKI
PETROVAC
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
75200 Tuzla
BH Pošta
76101 Brčko
651
BRČKO
652
BRDA
75247 Koraj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
653
BRDA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
654
BRDA
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
655
BRDA
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
656
BRDA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
657
BRDA
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
658
BRDA
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
659
BRDA
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
660
BRDA
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
661
BRDA
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
662
BRDA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
663
BRDA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
664
BRDA
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
76120 Brčko
BRČKO DISTRIKT
54
665
BRDANI
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
666
BRDARI
79268 Stari Majdan
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
667
BRDARIDI
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
668
BRDELJAK
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
669
BRDIJELJI
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
670
BRDO
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
671
BRDO
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
672
BRDO
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
673
BRDO
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
674
BRDO
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
675
BRDO
72256 Bila
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
676
BRDO
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
677
BRDO
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
678
BRDO
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
679
BRDO
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
680
BRDO
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
681
BRDO KOD ČAJNIČA
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
682
BRĐACI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
683
BRĐANI
79202 Kozarac
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
684
BRĐANI
70275 Pljeva
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
685
BRĐANI
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
686
BRĐANI
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
687
BREBER
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
688
BREGOVI
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
689
BREJAKOVIDI
71350 Sokolac
73300 Foča
Pošte Srpske
690
BREKINJA
79247 Međuvođe
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
691
BREKOVI
73206 Mravinjac
SOKOLAC
KOZARSKA
DUBICA
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
692
BREKOVICA
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
693
BRESTICA
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
694
BRESTICA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
695
BRESTICE
89230 Bileda
73300 Foča
Pošte Srpske
696
BRESTOVAC
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
697
BRESTOVAČE
71360 Han Pijesak
BILEDA
BOSANSKI
PETROVAC
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
698
BRESTOVČINA
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
699
BRESTOVO
74210 Brestovo
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
700
BREŠKE
75108 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
701
BREŠTANI
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
702
BREZA
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
703
BREZE
75211 Kiseljak kod Tuzle
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
704
BREZICE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
705
BREZICI
74255 Paklenica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
706
BREZICI
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
707
BREZICI
74258 Globarica
MAGLAJ
72900 Vitez
HP Mostar
55
708
BREZIČANI
79208 Brezičani
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
709
BREZIČANI
78243 Stara Dubrava
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
710
BREZIČANI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
711
BREZIJAK
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
712
BREZIK
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
713
BREZIK
78432 Donji Vijačani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
714
BREZIK
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
715
BREZIK
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
716
BREZIK
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
717
BREZIK
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
718
BREZIK LUG
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
719
BREZJE
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
720
BREZJE
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
721
BREZJE
75245 Šibošnica
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
722
BREZJE
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
723
BREZJE
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
724
BREZOVA KOSA
77227 Pedigrad
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
725
BREZOVAČA
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
74254 Novi Šeher
726
BREZOVE DANE
727
BREZOVE POLJANE
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
728
BREZOVICE
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
729
BREZOVICE
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
730
BREZOVICE
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
731
BREZOVIK
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
732
BREZOVLJANI
78428 Nožičko
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
733
BREZOVO POLJE
76216 Brezovo Polje
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
734
BREZOVO POLJE
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
735
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
76216 Brezovo Polje
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
737
BREZOVO POLJE
BREZOVO POLJE
SELO
BREŽANI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
738
BREŽANI
72246 Čatidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
739
BRGULE
75272 Đurđevik
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
740
BRGULE
75212 Mramor
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
741
BRGULE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
742
BRID
74278 Ugodnovidi
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
743
BRIGOVI
77245 Bužim
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
744
BRIJEG
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
745
BRIJEG
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
746
BRIJEG
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
747
BRIJESNICA
76329 Velika Obarska
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
748
BRIJESNICA DONJA
75306 Turija
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
749
BRIJESNICA GORNJA
75306 Turija
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
736
74250 Maglaj
MAGLAJ
56
750
BRIJESNICA MALA
74206 Brijesnica
DOBOJ ISTOK
75200 Tuzla
BH Pošta
751
BRIJESNICA VELIKA
74206 Brijesnica
DOBOJ ISTOK
75200 Tuzla
BH Pošta
752
BRIJEST
75249 Priboj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
753
BRIJEST
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
754
BRIJEST
75414 Teočak
75200 Tuzla
BH Pošta
755
BRIJEŠDE
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
756
BRIJEŽĐE
71428 Mokro
TEOČAK
SARAJEVO NOVI
GRAD
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
757
BRIJEŽNICA
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
758
BRINA
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
759
BRISTOVI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
760
BRIŠEVO
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
761
BRIZJE
71253 Bilalovac
KISELJAK
72270 Travnik
BH Pošta
762
BRIZNIK
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
763
BRIŽĐE
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
764
BRIŽINA
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
765
BRIŽINE
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
766
BRKA
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
767
BRKIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
768
BRKIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
769
BRKIDI
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
770
BRLOŠCI
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
771
BRLOŽNIK
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
772
BRLJEVO
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
773
BRNJ
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
774
BRNJACI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
775
BRNJIC
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
776
BRNJICA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
777
BRNJICA
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
778
BRNJIČANI
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
779
BRNJIDI
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
780
BRNJIK
75246 Čelid
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
781
BRODANAC
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
782
BRODANAC
88243 Brodanac
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
783
BROD
74450 Brod
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
75200 Tuzla
BH Pošta
76101 Brčko
784
BROD
785
BROD
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
786
BRODAC DONJI
76313 Brodac
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
787
BRODAC GORNJI
76313 Brodac
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
788
BRODAR
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
789
BROJNIDI
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
790
BRONZANI MAJDAN
78204 Bronzani Majdan
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
791
BROVA
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
76120 Brčko
BRČKO DISTRIKT
57
792
BRŠTANICA
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
793
BRŠTANIK
88363 Berkovidi
73300 Foča
Pošte Srpske
794
BRUS
71420 Pale
73300 Foča
Pošte Srpske
795
BRUSNA
73302 Foča
BERKOVIDI
ISTOČNI STARI
GRAD
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
796
BRUSNICA
75248 Piperi
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
797
BRUSNICA MALA
74455 Vinska
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
798
BRUSNICA MALA
76297 Donji Svilaj
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
799
BRUSNICA VELIKA
74455 Vinska
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
800
BRUSNIK
78423 Kobaš
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
801
BRUSULJE
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
802
BRUTUSI
71223 Delijaš
SRBAC
SARAJEVO STARI
GRAD
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
803
BRVNIK
76237 Donja Slatina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
804
BRVNIK
76233 Domaljevac
DOMALJEVAC
76900 Orašje
HP Mostar
805
BRZAK
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
806
BUCI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
807
BUČIDI
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
808
BUČIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
809
BUČIK
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
810
BUČINOVIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
811
BUČJE
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
812
BUČJE
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
813
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
815
BUČKOVIDI
BUČKOVIDI NA
BEZUJANCI
BUDEVCI
77245 Bužim
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
816
BUDOVAČA
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
817
BUDALICE
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
818
BUDANJ
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
819
BUDELJ GORNJI
79285 Sanica Gornja
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
820
BUDIDI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
821
BUDIMLID JAPRA
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
822
BUDISAVLJE
88285 Odžak
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
823
BUDIŠIDI
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
824
BUDIŠINA RAVAN
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
825
BUDMOLIDI
71244 Tarčin
71200 Sarajevo
BH Pošta
826
BUDNA RAVAN
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
827
BUDOŠI
89204 Mosko
HADŽIDI
ISTOČNI STARI
GRAD
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
828
BUDOŽELJE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
829
BUDUŠIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
830
BUDŽAK
76311 Dvorovi
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
831
BUĐ
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
832
BUGAR
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
833
BUGOJČIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
814
58
834
BUGOJNO
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
835
BUGOVINA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
836
BUHOTINA
71217 Rakovica
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
837
BUHOVO
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
838
BUHOVO
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
839
BUJAKOVIDI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
840
BUJAKOVINA
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
841
BUJEČ
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
842
BUK
75328 Doborovci
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
843
BUKINJE
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
844
BUKOV DO
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
845
BUKOV POD
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
846
BUKOVA GLAVA
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
847
BUKOVA GLAVA
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
848
BUKOVA GORA
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
849
BUKOVA GREDA
76279 Oštra Luka
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
850
BUKOVAC
74215 Kotorsko
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
851
BUKOVAC
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
852
BUKOVAC
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
853
BUKOVAC
76206 Brka
75200 Tuzla
BH Pošta
854
BUKOVAČA
77250 Bosanski Petrovac
77200 Bihad
BH Pošta
855
BUKOVCI
72264 Kaduni
BRČKO DISTRIKT
BOSANSKI
PETROVAC
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
856
BUKOVICA
78252 Trn
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
857
BUKOVICA
71254 Lepenica
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
858
BUKOVICA
80243 Mesihovina
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
859
BUKOVICA
72277 Guča Gora
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
860
BUKOVICA
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
861
BUKOVICA
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
862
BUKOVICA
77223 Šturlid
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
863
BUKOVICA DONJA
76325 Vršani
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
864
BUKOVICA DONJA
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
865
BUKOVICA GORNJA
76333 Zabrđe
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
866
BUKOVICA GORNJA
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
867
BUKOVICA MALA
74213 Velika Bukovica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
868
BUKOVICA MALA
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
869
BUKOVICA MALA
76329 Velika Obarska
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
870
BUKOVICA VELIKA
74213 Velika Bukovica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
871
BUKOVICA VELIKA
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
872
BUKOVIK
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
873
BUKOVIK
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
874
BUKOVLJE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
875
BUKOVLJE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
876
BUKOVLJE
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
59
877
BUKVA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
878
BUKVA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
879
BUKVA
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
880
BUKVA
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
881
BUKVA
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
882
BUKVE
72251 Stari Vitez
VITEZ
72270 Travnik
BH Pošta
883
BUKVICA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
884
BUKVIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
885
BULATOVCI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
886
BULATOVIDI
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
887
BULBULUŠIDI
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
888
BULČIDI
72244 Kraljeva Sutjeska
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
889
BULETID
74277 Buletid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
890
BULIDI
70101 Jajce
72900 Vitez
HP Mostar
891
BULOZI
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
892
BULOŽANI
75413 Kozluk
JAJCE
ISTOČNI STARI
GRAD
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
893
BULJETOVINA
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
894
BULJEVIDI
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
895
BULJUBAŠIDI
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
896
BUNA
88202 Buna
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
897
BUNAR
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
898
BUNAR
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
899
BUNAR
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
900
BUNARA
79290 Drinid
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
901
BUNARA
77250 Bosanski Petrovac
77200 Bihad
BH Pošta
902
BUNČEVAC
80260 Drvar
PETROVAC
BOSANSKI
PETROVAC
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
903
BUNČIDI
88215 Drežnica
88200 Mostar
BH Pošta
904
BUNČIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
905
BUNIDI
77208 Izačid
GRAD MOSTAR
FOČAUSTIKOLINA
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
906
BUNIJEVCI
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
907
BUNOVCI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
908
BUNOVI
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
909
BURATI
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
910
BURMAZI
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
911
BURSIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
912
BUSELJI
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
913
BUSIJE
79288 Gornji Ribnik
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
914
BUSIJE
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
915
BUSNOVI
79102 Prijedor
RIBNIK
BOSANSKI
PETROVAC
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
916
BUSOVAČA
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
917
BUŠDAK
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
918
BUŠEVO
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
60
919
BUŠLETID
74225 Osječani
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
920
BUTKOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
921
BUTKOVIDI ILOVAČA
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
922
BUTMIR
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
923
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
926
BUTUROVID POLJE
BUTUROVIDI KOD
DROZGOMETVA
BUTUROVIDI KOD
OSENIKA
BUZEKARA
76218 Ražljevo
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
927
BUZID MAHALA
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
928
BUZIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
929
BUZUCI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
930
BUŽIM
77245 Bužim
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
931
BUŽINE BARE
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
924
925
C
932
CAGE
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
933
CAGE
76257 Donja Međiđa
GEADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
934
CAPARDE
75405 Caparde
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
935
CAPARDE
75305 Puračid
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
936
CAREVA DUPRIJA
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
937
CAREVO POLJE
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
938
CARICA
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
939
CAZIN
77220 Cazin
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
940
CEBARA
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
941
CENTAR
77000 Bihad
77200 Bihad
BH Pošta
942
CENTAR-1
73110 Novo Goražde
73300 Foča
Pošte Srpske
943
CENTAR-2
73110 Novo Goražde
73300 Foča
Pošte Srpske
944
CER
75400 Zvornik
BIHAD
NOVO
GORAŽDE
NOVO
GORAŽDE
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
945
CERANI
74412 Osinja
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
946
CERIBAŠIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
947
CERIBAŠIDI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
948
CERICI
78215 Dragočaj
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
949
CERIDI
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
950
CERIK
76204 Bijela
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
951
CERIK
75306 Turija
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
952
CERIK
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
953
CERIK
75216 Husino
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
954
CERNICA
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
955
CERNO
88320 Ljubuški
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
956
CEROVA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
957
CEROVAC
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
958
CEROVAC
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
959
CEROVI
75216 Husino
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
61
960
CEROVICA
74265 Vitkovci Donji
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
961
CEROVICA
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
962
CEROVICA
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
963
CEROVIDI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
964
CEROVLJANI
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
965
CEROVO
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
966
CERSKA
75445 Nova Kasaba
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
967
CIBRIJAN
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
968
CICINA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
969
CICRINA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
970
CIKOTE
79208 Brezičani
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
971
CIKOTSKA RIJEKA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
972
CIKOTSKO POLJE
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
973
CIM
88000 Mostar
88200 Mostar
HP Mostar
974
CIMEŠE
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
975
CIMIROTI
78400 Gradiška
MOSTAR
BOSANSKI
PETROVAC
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
976
CMILJEVO POLJE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
977
CREMA
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
978
CREPLJANI
71243 Pazarid
71200 Sarajevo
BH Pošta
979
CREPOLJSKO
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
980
CRIJEP
73240 Višegrad
HADŽIDI
ISTOČNI STARI
GRAD
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
981
CRIJEVČIDI
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
982
CRKVENA
78435 Potočani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
983
CRKVENO
79288 Gornji Ribnik
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
984
CRKVENJAK
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
985
CRKVENJAK
72246 Čatidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
986
CRKVICE
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
987
CRKVICE
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
988
CRKVINE
73205 Vitkovidi
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
989
CRLJENI
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
990
CRNA DOLINA
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
991
CRNA RIJEKA
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
992
CRNAČ
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
993
CRNAČ
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
994
CRNAJA
78428 Nožičko
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
995
CRNAJA
77225 Tržačka Raštela
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
996
CRNČA
74412 Osinja
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
997
CRNČIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
998
CRNE LOKVE
88226 Kočerin
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
999
CRNETIDI
73302 Foča
73300 Foča
Pošte Srpske
1000
CRNI LUG
80270 Bosansko Grahovo
80200 Livno
HP Mostar
1001
CRNI VRH
78244 Jošavka
FOČA
BOSANSKO
GRAHOVO
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1002
CRNI VRH
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
62
1003
CRNI VRH
71144 Hreša
1004
CRNI VRH
73240 Višegrad
ISTOČNI STARI
GRAD
VIŠEGRAD
1005
CRNI VRH
80230 Glamoč
GLAMOČ
1006
CRNI VRH
88409 Buturovid Polje
1007
CRNIČE
1008
73300 Foča
Pošte Srpske
73300 Foča
Pošte Srpske
80200 Livno
HP Mostar
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
CRNIČKI KAMENIK
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
1009
CRNIDI
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
1010
CRNIDI
88306 Gabela
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
1011
CRNIDI-GREDA
88367 Crnidi
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
1012
CRNIDI-KULA
88367 Crnidi
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
1013
CRNO BLATO
75108 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1014
CRNOGLAV
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
1015
CRNOJEVIDI
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
1016
CRNOPOD
88320 Ljubuški
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
1017
CRNJELOVO DONJE
76328 Crnjelovo
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1018
CRNJELOVO GORNJE
76328 Crnjelovo
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1019
CRNJEVO
72227 Vozuda
72200 Zenica
BH Pošta
1020
CRVAREVAC
77236 Zborište
77200 Bihad
BH Pošta
1021
CRVENA BRDA
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
1022
CRVENE STIJENE
71350 Sokolac
ZAVIDOVIDI
VELIKA
KLADUŠA
FOČAUSTIKOLINA
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1023
CRVENI GRM
88320 Ljubuški
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
1024
CRVENICE
80243 Mesihovina
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
1025
CRVENKA
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1026
CRVENO BRDO
76335 Trnova Donja
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1027
CRVENO BRDO
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
1028
CRVENO BRDO
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
1029
CRVICA
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1030
CRVICA
73208 Ilovača
71200 Sarajevo
BH Pošta
1031
CVILIN
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
1032
CVILJEVINA
75208 Gornja Tuzla
GORAŽDE
FOČAUSTIKOLINA
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1033
CVITOVID
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
1034
CVJETANJ
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1035
CVRČE
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1036
CVRČIDI
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1037
CVRKOTE
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
1038
CVRTKOVCI
74208 Stanari
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
1039
ČADOVINA
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
75200 Tuzla
BH Pošta
Č
76101 Brčko
1040
ČAĐAVAC
1041
ČAĐAVICA
79283 Sitnica
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1042
ČAĐAVICA
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
76120 Brčko
BRČKO DISTRIKT
63
1043
ČAĐAVICA DONJA
76323 Dragaljevac
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1044
ČAĐAVICA DONJA
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1045
ČAĐAVICA GORNJA
76333 Zabrđe
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1046
ČAĐAVICA GORNJA
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1047
ČAĐAVICA SREDNJA
76323 Dragaljevac
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1048
ČAĐAVICA SREDNJA
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1049
ČAGLICA
77236 Zborište
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
1050
ČAGLIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1051
ČAGLIDI
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
1052
ČAIRI
75414 Teočak
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
1053
ČAJDRAŠ
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
1054
ČAJIDI
77227 Pedigrad
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
1055
ČAJNIČE
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1056
ČAJRE
74101 Doboj
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
1057
ČAKALOVIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1058
ČAKIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1059
ČAKLI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
1060
ČAKLOVICA
75414 Teočak
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
1061
ČAKLOVIDI DONJI
75207 Simin Han
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1062
ČAKLOVIDI GORNJI
75207 Simin Han
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1063
ČALIDI
88265 Čerin
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
1064
ČALIKOVAC
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1065
ČAMOVINE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
1066
ČANDE
76207 Gornji Rahid
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
1067
ČANE
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1068
ČANIDI
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1069
ČANIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
1070
ČANIDI
75212 Mramor
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1071
ČANJEVA
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1072
ČAPLJE
79262 Vrhpolje
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1073
ČAPLJINA
88300 Čapljina
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
1074
ČAPORI
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
1075
ČAPRAZLIJE
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
1076
ČARAKOVO
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1077
ČARDACI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
1078
ČARDAČANI
78250 Laktaši
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1079
ČARDAČINE
76316 Janja
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1080
ČARDAK
74484 Garevac
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1081
ČARDAK
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1082
ČARDAK
70234 Vesela
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
1083
ČARDAK
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1084
ČARIDI
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1085
ČATIDI
72246 Čatidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1086
ČATRNJA
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
64
1087
ČAUŠEVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
1088
ČAUŠLIJE
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
1089
ČAVA
77249 Konjodor
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
1090
ČAVAŠ
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
1091
ČAVAŠ
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1092
ČAVČIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
1093
ČAVDARI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
1094
ČAVIDI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
1095
ČAVKIDI
77209 Pokoj
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1096
ČAVNIK
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1097
ČEČAVA
74274 Čečava
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
1098
ČEHAJE
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
1099
ČEHAJIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1100
ČEHAJIDKI MLINI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1101
ČEHARI
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
1102
ČEHOVA
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
1103
ČEJRECI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1104
ČEKANIDI
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
1105
ČEKOTE
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
1106
ČEKRČIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1107
ČEKREKDIJE
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1108
ČEKRLIJE
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1109
ČELEBID
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
1110
ČELEBIDI
73307 Čelebidi
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
1111
ČELEBIDI
88404 Čelebidi
88200 Mostar
BH Pošta
1112
ČELEBINCI
79247 Međuvođe
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1113
ČELID
75246 Čelid
KONJIC
KOZARSKA
DUBICA
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
1114
ČELIKOVO POLJE
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
1115
ČELINA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1116
ČELINA
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1117
ČELINAC
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1118
ČELINAC GORNJI
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1119
ČELINOVAC
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1120
ČELINJA
77233 Todorovo
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
1121
ČELOPEK
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1122
ČELOPEK
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1123
ČELJADINIDI
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
1124
ČELJEVO
88307 Višidi
88200 Mostar
HP Mostar
1125
ČELJIGOVIDI
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
1126
ČEMALOVIDI
71305 Donje Moštre
ČAPLJINA
ISTOČNI STARI
GRAD
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1127
ČEMERNICA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1128
ČEMERNICA
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
1129
ČEMERNICA DONJA
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
65
1130
ČEMERNICA GORNJA
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
1131
ČEMERNO
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
1132
ČEMERNO
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1133
ČENGID
76316 Janja
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1134
ČENGIDI
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1135
ČEPELICA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
1136
ČERIGAJ
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
1137
ČERIN
88265 Čerin
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
1138
ČERKAZOVIDI
70206 Jezero
JEZERO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1139
ČERUŽIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1140
ČESMA
78000 Banja Luka
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1141
ČESTALJEVO
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
1142
ČEŠALJ
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1143
ČEŠDE
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1144
ČEŠINA STRANA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1145
ČEŠLJARI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
1146
ČETNICA
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1147
ČETOJEVIDI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1148
ČEVALJUŠE
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1149
ČIČEVCI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1150
ČIČEVO
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1151
ČIČKE
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1152
ČIFLUK
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1153
ČIFLUK
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1154
ČIFLUK
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
1155
ČIFLUK
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1156
ČIFLUK
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1157
ČIFLUK
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
1158
ČIFLUK
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1159
ČIKULE
78411 Dubrave
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1160
ČINOVIDI
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1161
ČIPULJID
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
1162
ČIRKIDI
79266 Donji Kamengrad
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1163
ČIRKIN POLJE
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1164
ČITLUCI
71350 Sokolac
73300 Foča
Pošte Srpske
1165
ČITLUK
79246 Knežica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1166
ČITLUK
88260 Čitluk
SOKOLAC
KOZARSKA
DUBICA
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
1167
ČITLUK
88240 Posušje
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
1168
ČITLUK
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1169
ČITLUK SELO
88260 Čitluk
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
1170
ČIVČIJE
78435 Potočani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1171
ČIVČIJE BUKOVIČKE
74213 Velika Bukovica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
1172
ČIVČIJE OSJEČANSKE
74225 Osječani
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
66
1173
ČIVELJ
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
1174
ČIZMA
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1175
ČIZME
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1176
ČIZMIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1177
ČIZMIDI
77226 Doralidi
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
1178
ČOBANOVO POLJE
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
74254 Novi Šeher
1179
ČOBE
1180
ČOBE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1181
ČOKORI
78202 Saračica
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1182
ČOLAKOVIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1183
ČOLIDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
1184
ČOLIDI
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
1185
ČOMORI
88201 Blagaj
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
1186
ČOPICE
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
1187
ČORLE
78434 Naseobina Lišnja
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1188
ČOSIDI
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1189
ČOVČIDI
73205 Vitkovidi
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1190
ČOVID POLJE
76273 Donji Žabar
DONJI ŽABAR
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1191
ČUBREN
71254 Lepenica
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1192
ČUBRID
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
1193
ČUBRIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
1194
ČUDE
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
1195
ČUHOVIDI
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1196
ČUKLE
72281 Han Bila
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1197
ČUKLID
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1198
ČUKLID
80206 Orguz
80200 Livno
HP Mostar
1199
ČUKLINAC
79243 Demirovac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1200
ČULA
88203 Kruševo
LIVNO
KOZARSKA
DUBICA
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
1201
ČUNČIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1202
ČUNIŠTA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
1203
ČUSTO BRDO
72238 Ozimica
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
1204
ČVALJINA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
1205
ČVARIDI
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
74250 Maglaj
MAGLAJ
D
1206
DADICE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1207
DAID
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
1208
DATIDI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
1209
DATIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1210
DATOVIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1211
DAVARINE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1212
DAVAROV STAN
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
1213
DEDE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
67
1214
DEHAJE
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
1215
DEHAJIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1216
DEHIDA KANAL
77209 Pokoj
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1217
DEHIDI
77225 Tržačka Raštela
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
1218
DELE
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1219
DEMALOVIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1220
DEMANOVIDI
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1221
DENDIDI
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1222
DESIM
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1223
DESIM
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1224
DETOJEVIDI
78253 Slatina Ilidža
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1225
DETOLJUB
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
1226
DEVALJUŠA
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1227
DIPIROVINE
76315 Patkovača
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1228
DIRIDI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
1229
DIVE
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
1230
DIVIDA BRDO
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
1231
DOJLUČKO POLJE
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
1232
DOJLUK
75350 Srebrenik
75200 Tuzla
BH Pošta
1233
DOJLUK
77240 Bosanska Krupa
77200 Bihad
BH Pošta
1234
DORALIDI
77226 Doralidi
SREBRENIK
BOSANSKA
KRUPA
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
1235
DORKOVIDI
78224 Šiprage
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1236
DOSANLIJE
80206 Orguz
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
1237
DOSETA
76207 Gornji Rahid
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
1238
DOSLIJE
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
1239
DUKALI
78427 Dukali
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1240
DUKOVA GREDA
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
1241
DUKOVAC
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1242
DUKOVI
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1243
DUREVO
73311 Tjentište
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
1244
DUROVI
73101 Goražde
71200 Sarajevo
BH Pošta
1245
DUROVIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
1246
DUSINE
70101 Jajce
GORAŽDE
FOČAUSTIKOLINA
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
1247
DUSTE
76257 Donja Međiđa
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
D
1248
DABOJEVIDI
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
1249
DABOVCI
78225 Vrbanjci
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1250
DABRAC
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1251
DABRAVINE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
1252
DABRAVINE
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
1253
DABRICA
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
1254
DAGANJ
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
1255
DAHOVO
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
68
1256
DALJAN
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1257
DANCI
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1258
DANIČIDI
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
1259
DANIDI
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
1260
DANILOVIDI
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
1261
DARDAGANI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1262
DAŠNICA
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
1263
DAŠTANSKO
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
1264
DATELJI
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
1265
DATIDI
71253 Bilalovac
KISELJAK
72270 Travnik
BH Pošta
1266
DAUTOVCI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1267
DAVIDOVIDI
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
1268
DAZDAREVO
76310 Trnjaci
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1269
DAŽNICA
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1270
DEBELA MEĐA
71370 Breza
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
1271
DEBELO BRDO
74258 Globarica
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
1272
DEBELJACI
78211 Vrbanja
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1273
DEDIDI
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
1274
DEDIDI
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1275
DEDIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1276
DEDIDI
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1277
DEJČIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1278
DELEUŠA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
1279
DELIDI
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1280
DELIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1281
DELIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
1282
DELIDI
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
1283
DELIDI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1284
DELIJAŠ
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1285
DEMIDI
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1286
DEMIRI
72240 Kakanj
72200 Zenica
BH Pošta
1287
DEMIROVAC
79243 Demirovac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1288
DEMIROVIDA BRDO
77206 Kulen Vakuf
KAKANJ
KOZARSKA
DUBICA
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1289
DEMIROVIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1290
DEMIŠEVCI
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1291
DEOVIDI
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1292
DERA
79202 Kozarac
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1293
DERVENTA
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1294
DERVENTA
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1295
DERVIŠEVIDI
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
1296
DERVIŠI
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1297
DESECI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1298
DESETNIK
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
69
1299
DESIN SELO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1300
DEŠEVA
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1301
DEVETACI
79229 Svodna
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1302
DEVETACI
71253 Bilalovac
KISELJAK
72270 Travnik
BH Pošta
1303
DEVETAK
75305 Puračid
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
1304
DEVETINA
78436 Hrvadani
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1305
DEŽEVICE
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
1306
DIDACI
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1307
DIJELOVI
76311 Dvorovi
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1308
DIKALJI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1309
DIKLIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1310
DIKNJIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
1311
DIMNIDI
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1312
DINAREVIDI
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
1313
DINDOL
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1314
DIŠTICA
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1315
DIVČIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1316
DIVIČ
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1317
DIVIČANI
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
1318
DIVIN
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
75200 Tuzla
BH Pošta
72256 Bila
1319
DIVJAK
72250 Vitez
VITEZ
72251 Stari Vitez
1320
DIVKOVIDI
75203 Bukinje
1321
DIZDARLIJE
79244 Johova
1322
DIZDARUŠA
1323
DJACI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1324
DJEDINA
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
1325
DJEVOR
88422 Glogošnica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
1326
DLAKOŠE
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
1327
DO
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
1328
DO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1329
DO
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1330
DO
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
1331
DOBOJ
74101 Doboj
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
1332
DOBOJ
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1333
DOBOROVCI
75328 Doborovci
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
1334
DOBOŠNICA
75308 Duboštica
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
1335
DOBRA VODA
74483 Dugo Polje
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1336
DOBRA VODA
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1337
DOBRAČE
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
1338
DOBRAK
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
76101 Brčko
76120 Brčko
TUZLA
KOZARSKA
DUBICA
BRČKO DISTRIKT
70
1339
DOBRALJEVO
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
1340
DOBRAŠINA
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
1341
DOBRČ
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
1342
DOBRE VODE
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
1343
DOBRELJI
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
1344
DOBRENICA
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1345
DOBRETIDI
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
1346
DOBRI DO
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
1347
DOBRIČ
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
1348
DOBRIČEVIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1349
DOBRID
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1350
DOBRIDI
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
1351
DOBRIGOŠDE
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
1352
DOBRILJEVO
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
1353
DOBRINJA
74480 Modriča
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1354
DOBRINJA
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
1355
DOBRINJE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1356
DOBRKOVIDI
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
1357
DOBRLJIN
79223 Dobrljin
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1358
DOBRNJA
78208 Stričidi
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1359
DOBRNJA
75212 Mramor
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1360
DOBRO
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
1361
DOBRO
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1362
DOBRO BRDO
70224 Torlakovac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1363
DOBRO POLJE
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
1364
DOBRO SELO
88203 Kruševo
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
1365
DOBRO SELO
BH Pošta
DOBRO SELO
VISOKO
BOSANSKI
PETROVAC
72200 Zenica
1366
77200 Bihad
BH Pošta
1367
DOBRODO
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
1368
DOBRODOLI
71305 Donje Moštre
77250 Bosanski
Petrovac
71123 Istočno
Sarajevo
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1369
DOBROMANI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1370
DOBROMEROVIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
1371
DOBROPOLJE
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1372
DOBROPOLJE
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
1373
DOBROŠA
88440 Prozor
88200 Mostar
HP Mostar
1374
DOBROŠEVIDI
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
1375
DOBROUČIDI
73220 Rogatica
PROZOR/RAMA
SARAJEVO NOVI
GRAD
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
1376
DOBROVO
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
1377
DOBRUNSKA RIJEKA
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1378
DOCI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1379
DOCI
88226 Kočerin
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
1380
DODANOVIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1381
DOGANOVCI
70224 Torlakovac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
71
1382
DOGANOVCI-POLJE
70224 Torlakovac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1383
DOGLODI
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
1384
DOKANJ
75108 Tuzla
75200 Tuzla
BH Pošta
1385
DOL
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
1386
DOL
71305 Donje Moštre
TUZLA
SARAJEVO STARI
GRAD
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1387
DOLA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
1388
DOLA
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1389
DOLAC
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
1390
DOLAC
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
1391
DOLAC
72278 Dolac na Lašvi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1392
DOLAC
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1393
DOLAC
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1394
DOLAC NA LAŠVI
72278 Dolac na Lašvi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1395
DOLAMIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1396
DOLE
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
1397
DOLE
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
74258 Globarica
1398
DOLINA
1399
DOLINA
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
1400
DOLINE
78430 Prnjavor
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1401
DOLINE
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
1402
DOLIPOLJE
71300 Visoko
PRNJAVOR
ISTOČNI STARI
GRAD
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1403
DOLIPOLJE
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
1404
DOLOVČIDI
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
1405
DOLOVI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1406
DOLOVI
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1407
DOLOVI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1408
DOLOVI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
1409
DOLOVI
80260 Drvar
80200 Livno
HP Mostar
1410
DOLOVI
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
1411
DOLOVI
71223 Delijaš
DRVAR
SARAJEVO STARI
GRAD
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1412
DOLOVI
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1413
DOLOVI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1414
DOLOVI
88405 Boračko Jezero
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1415
DOLOVI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
1416
DOLOVI
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1417
DOLOVI
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1418
DOLOVI
71305 Donje Moštre
72244 Kraljeva
Sutjeska
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1419
DOLOVI
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
1420
DOLOVI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1421
DOLOVO BRDO
73205 Vitkovidi
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1422
DOLJANI
88307 Višidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72
1423
DOLJANI
88446 Doljani
JABLANICA
88200 Mostar
HP Mostar
1424
DOLJANI
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1425
DOLJANI
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1426
DOLJANI
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
1427
DOLJANI
77215 Ripač
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1428
DOMALJEVAC
76233 Domaljevac
DOMALJEVAC
76900 Orašje
HP Mostar
1429
DOMANOVIDI
88305 Domanovidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
1430
DOMAŠEVO
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
74254 Novi Šeher
1431
DOMISLICA
1432
DOMJEŠIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1433
DOMRKE
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
1434
DONJA BARICA
74451 Zborište
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
1435
DONJA BARSKA
77226 Doralidi
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
1436
DONJA BIJENJA
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1437
DONJA BIOČA
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1438
DONJA BIOČA
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1439
DONJA BIŠNJA
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1440
DONJA BITUNJA
88380 Ljubinje
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
1441
DONJA BLATNICA
88263 Blatnica
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
1442
DONJA BOČINJA
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
1443
DONJA BODEŽIŠTA
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
1444
DONJA BRDA
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1445
DONJA BRITVICA
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
1446
DONJA BRŠTANICA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1447
DONJA BUKOVICA
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1448
DONJA CRKVINA
76239 Crkvina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1449
DONJA CRNČA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1450
DONJA DOLINA
78407 Laminci
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1451
DONJA DRAGOTINJA
79208 Brezičani
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1452
DONJA DREŽNICA
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
1453
DONJA DUBICA
76296 Gornja Dubica
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
1454
DONJA GATA
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1455
DONJA GRAČANICA
72102 Zenica
72200 Zenica
BH Pošta
1456
DONJA HREŠA
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
1457
DONJA ILOVA
78433 Šibovska
ZENICA
ISTOČNI STARI
GRAD
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1458
DONJA JABLANICA
88422 Glogošnica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
1459
DONJA JAGODINA
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1460
DONJA JASENICA
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
1461
DONJA JOŠANICA
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
1462
DONJA JURKOVICA
78404 Turjak
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1463
DONJA JUTROGOŠTA
79246 Knežica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1464
DONJA KARAULA
71380 Ilijaš
GRADIŠKA
KOZARSKA
DUBICA
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
74250 Maglaj
MAGLAJ
73
1465
DONJA KLADUŠA
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1466
DONJA KOČELA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1467
DONJA KOLA
78103 Banja Luka
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1468
DONJA KOPRIVNA
77222 Gornja Koprivna
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
1469
DONJA KORITA
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1470
DONJA KOZICA
OŠTRA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1471
DONJA KRDINA
71385 Srednje
78204 Bronzani
Majdan
76335 Trnova Donja
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1472
DONJA LAMOVITA
79203 Omarska
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1473
DONJA LEPENICA
78422 Sitneši
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1474
DONJA LIJESKA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1475
DONJA LOHINJA
75320 Gračanica
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
1476
DONJA LOVNICA
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1477
DONJA LUČKA
77227 Pedigrad
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
1478
DONJA LUKA
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1479
DONJA LUPLJANICA
74413 Kalenderovci
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1480
DONJA LJUBOGOŠTA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1481
DONJA MAHALA
76274 Donja Mahala
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
1482
76257 Donja Međiđa
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
1484
DONJA MEĐIĐA
DONJA MEKA
GRUDA
DONJA MISOČA
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1485
DONJA MOČILA
74450 Brod
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
1486
DONJA MRAVICA
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1487
DONJA ORAHOVICA
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
1488
DONJA PAKLENICA
78430 Prnjavor
75323 Orahovica
Donja
74255 Paklenica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
1489
DONJA PAPRATNICA
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1490
DONJA PECKA
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1491
DONJA PILICA
75412 Pilica
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1492
DONJA PIROTA
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1493
DONJA PODBRINA
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
1494
DONJA PODGORIJA
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1495
DONJA POLJA
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
1496
DONJA POTKOZARA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
1497
DONJA PRESJENICA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1498
DONJA PREVIJA
79287 Previja
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1499
DONJA RAŠTELICA
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1500
DONJA RAVSKA
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1501
DONJA RIČICA
70243 Pajid Polje
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1502
DONJA RIJEKA
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
76900 Orašje
HP Mostar
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1483
72260 Busovača
1503
DONJA ROVNA
1504
DONJA SKAKAVA
76205 Seonjaci
1505
DONJA SLABINJA
79246 Knežica
72251 Stari Vitez
BUSOVAČA
BRČKO DISTRIKT
KOZARSKA
DUBICA
74
1506
DONJA SLAPNICA
77235 Mala Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
1507
DONJA SLATINA
76237 Donja Slatina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1508
DONJA SLATINA
79288 Gornji Ribnik
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1509
DONJA SOPOTNICA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
1510
DONJA STRMICA
73260 Rudo
73300 Foča
Pošte Srpske
1511
DONJA SUVAJA
77240 Bosanska Krupa
77200 Bihad
BH Pošta
1512
DONJA ŠIŠAVA
DONJA
TRAMOŠNICA
DONJA
TRAMOŠNICA
72286 Babanovac
RUDO
BOSANSKA
KRUPA
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
OŠTRA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1513
1514
1515
DONJA TRAMOŠNJA
1516
DONJA TREBEUŠA
78204 Bronzani
Majdan
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1517
DONJA TRNOVA
76335 Trnova Donja
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1518
DONJA UVALA
79289 Donji Vrbljani
ISTOČNI DRVAR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1519
DONJA VAST
88444 Uzdol
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
72250 Vitez
1520
DONJA VEČERISKA
1521
DONJA VIDOVSKA
77235 Mala Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
1522
DONJA VINČA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1523
DONJA VIŠNJICA
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
1524
DONJA VOGOŠDA
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
1525
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1527
DONJA VRACA
DONJA VRATNA
GORA
DONJA VRATNICA
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1528
DONJA VRELA
74455 Vinska
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
1529
DONJA ZIMDA
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1530
DONJE BABICE
75306 Turija
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
1531
DONJE BABINE
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1532
DONJE BARICE
70220 Donj Vakuf
72270 Travnik
BH Pošta
1533
DONJE BIOSKO
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
1534
DONJE ČIČEVO
89101 Trebinje
DONJI VAKUF
SARAJEVO STARI
GRAD
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1535
DONJE DRŽANLIJE
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
1536
DONJE DUBOVO
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
76900 Orašje
HP Mostar
1526
72251 Stari Vitez
76101 Brčko
VITEZ
1537
DONJE DUBRAVICE
1538
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1540
DONJE GIRE
DONJE
GRANČAREVO
DONJE KLOPČE
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
1541
DONJE KOLIBE
74451 Zborište
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
1542
DONJE KRČEVINE
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1543
DONJE KREČANE
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
1544
DONJE LEDENICE
76236 Kornica
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1539
76210 Bode
BRČKO DISTRIKT
75
1545
DONJE LEDENICE
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
DONJE MOŠTRE
76250 Gradačac
71123 Istočno
Sarajevo
71305 Donje Moštre
1546
DONJE MLADICE
1547
1548
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
DONJE PAPRASKO
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
1549
DONJE PEDINE
BH Pošta
DONJE PEULJE
80200 Livno
HP Mostar
1551
DONJE POLJE
NOVI TRAVNIK
BOSANSKO
GRAHOVO
KONJIC
72270 Travnik
1550
72290 Novi Travnik
80270 Bosansko
Grahovo
88400 Konjic
88200 Mostar
BH Pošta
1552
DONJE PONIKVE
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1553
DONJE PREKOUNJE
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1554
DONJE PUTIDEVO
72278 Dolac na Lašvi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
79287 Previja
1555
DONJE RATKOVO
1556
DONJE RATKOVO
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
1557
DONJE RAVNE
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
1558
DONJE RAVNO
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
1559
DONJE SELO
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
1560
DONJE SELO
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1561
DONJE SELO
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1562
DONJE SELO
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1563
DONJE SINJEVO
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1564
DONJE SOKOLOVO
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
1565
DONJE ŠIKULJE
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
1566
DONJE ŠTITAREVO
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1567
DONJE TURBE
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1568
DONJE VARDIŠTE
73249 Vardište
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1569
DONJE VIŠNJEVICE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1570
DONJE VODIČEVO
79223 Dobrljin
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1571
DONJE VRBNO
89204 Mosko
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1572
DONJE VRSINJE
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1573
DONJE VUKOVSKO
80320 Kupres
80200 Livno
HP Mostar
1574
DONJE ŽEŠDE
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
1575
DONJE ŽIVINICE
75270 Živinice
KUPRES
FOČAUSTIKOLINA
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
1576
DONJI AGIDI
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1577
DONJI BAKIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
1578
DONJI BANJEVAC
72246 Čatidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1579
DONJI BARADI
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1580
DONJI BEŠPELJ
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
1581
DONJI BISTARAC
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
1582
DONJI BLAGAJ
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1583
DONJI BOGANOVCI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
1584
DONJI BOGOVIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1585
DONJI BRDARI
79268 Stari Majdan
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1586
DONJI BREZIK
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
79283 Sitnica
76
1587
DONJI BRIŠNIK
80243 Mesihovina
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
1588
DONJI BUKVIK
76206 Brka
75200 Tuzla
BH Pošta
1589
DONJI BULOZI
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
1590
DONJI CIKOTI
73260 Rudo
BRČKO DISTRIKT
ISTOČNI STARI
GRAD
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
1591
DONJI CRNAČ
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
1592
DONJI ČAJDRAŠ
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
1593
DONJI ČAŽANJ
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1594
DONJI ČEVLJANOVIDI
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1595
DONJI DABAR
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1596
DONJI DAVIDOVIDI
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
1597
DONJI DETLAK
74413 Kalenderovci
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1598
DONJI DOBRUN
73247 Dobrun
73300 Foča
Pošte Srpske
1599
DONJI DOVLIDI
71420 Pale
73300 Foča
Pošte Srpske
1600
DONJI DRAPNIDI
71356 Knežina
VIŠEGRAD
ISTOČNI STARI
GRAD
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1601
DONJI DRECELJ
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
1602
DONJI DREŽANJ
88286 Zovi Do
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1603
DONJI DUBOVIK
79227 Dubovik
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1604
DONJI DUBOVIK
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1605
DONJI GALJIPOVCI
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1606
DONJI GAREVCI
73240 Višegrad
78434 Naseobina
Lišnja
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1607
DONJI GRACI
70266 Podrašnica
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1608
DONJI GRADAC
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
1609
DONJI GRADAC
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1610
DONJI HADŽIDI
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1611
DONJI HAMZIDI
88265 Čerin
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
1612
DONJI HASID
76239 Crkvina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1613
DONJI HRGOVI
76254 Vučkovci
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
1614
DONJI HUMCI
75245 Šibošnica
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
1615
DONJI IVANČIDI
71383 Nišidi
71200 Sarajevo
BH Pošta
1616
DONJI JELOVAC
79246 Knežica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1617
DONJI JUNUZOVIDI
72225 Hajdarevidi
ILIJAŠ
KOZARSKA
DUBICA
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1618
DONJI KAKANJ
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1619
DONJI KALIMANIDI
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1620
DONJI KAMENGRAD
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1621
DONJI KARAJZOVCI
Pošte Srpske
DONJI KAZANCI
80200 Livno
HP Mostar
1623
DONJI KLADARI
GRADIŠKA
BOSANSKO
GRAHOVO
SRBAC
78200 Banja Luka
1622
71357 Sokolovidi
79266 Donji
Kamengrad
78418 Nova Topola
80270 Bosansko
Grahovo
78429 Razboj Lijevče
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1624
DONJI KLAKAR
74455 Vinska
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
1625
DONJI KLEK
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
1626
DONJI KORIDANI
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1627
DONJI KOTORAC
78234 Imljani
71123 Istočno
Sarajevo
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
77
1628
DONJI KOTORAC
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
1629
DONJI KRANČIDI
88444 Uzdol
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
1630
DONJI LIPNIK
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1631
DONJI LOKANJ
75412 Pilica
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1632
DONJI LUČANI
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1633
DONJI LUKAVAC
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1634
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
88265 Čerin
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
1636
DONJI LUKAVAC
DONJI MALI
OGRAĐENIK
DONJI MALOVAN
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
1637
DONJI MAMIDI
HP Mostar
DONJI MEĐUŠI
73300 Foča
Pošte Srpske
1639
DONJI MUJDŽIDI
GRUDE
ISTOČNI STARI
GRAD
ŠIPOVO
88200 Mostar
1638
88343 Donji Mamidi
71123 Istočno
Sarajevo
70270 Šipovo
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1640
DONJI NEVIZDRACI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1641
DONJI NEZUK
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
1642
DONJI OBODNIK
78225 Vrbanjci
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1643
DONJI OČAUŠ
74278 Ugodnovidi
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
1644
DONJI ORAHOVAC
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1645
DONJI ORAŠAC
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
1646
DONJI ORLOVCI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1647
DONJI PALAČKOVCI
78433 Šibovska
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1648
DONJI PALEŽ
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1649
DONJI PERVAN
78203 Goleši
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1650
DONJI PETROVIDI
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1651
DONJI PODGRADCI
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1652
DONJI POTOČARI
79227 Dubovik
78405 Gornji
Podgradci
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1653
DONJI PRIBANJ
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1654
DONJI PRIJESLOP
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1655
DONJI RAHID
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1656
DONJI RAKANI
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1657
DONJI RAKOVAC
74255 Paklenica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
1658
DONJI RAKOVAC
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
1659
DONJI RAMIDI
79284 Krasulje
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
1660
DONJI RANKOVID
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
1661
DONJI RASAVCI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1662
DONJI RAVANCI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
1663
DONJI REKIDI
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1664
DONJI RIBNIK
79287 Previja
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1665
DONJI RUJANI
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
1666
DONJI RUŽEVID
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
1667
DONJI SELIMOVIDI
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1668
DONJI SKUGRID
74261 Skugrid
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1669
DONJI SMRTIDI
78438 Gornji Smrtidi
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1670
DONJI SRĐEVIDI
78422 Sitneši
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1635
78
1671
DONJI STOPIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1672
DONJI SVILAJ
76297 Donji Svilaj
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
1673
DONJI ŠTRPCI
Pošte Srpske
DONJI TIŠKOVAC
80200 Livno
HP Mostar
1675
DONJI ULIŠNJAK
PRNJAVOR
BOSANSKO
GRAHOVO
MAGLAJ
78200 Banja Luka
1674
78439 Gornji Štrpci
80270 Bosansko
Grahovo
74250 Maglaj
72200 Zenica
BH Pošta
1676
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
88265 Čerin
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
1678
DONJI VAKUF
DONJI VELIKI
OGRAĐENIK
DONJI VIJAČANI
78432 Donji Vijačani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1679
DONJI VIŠNJANI
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
1680
DONJI VIŠNJIK
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1681
DONJI VITANOVIDI
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
1682
DONJI VOJIDI
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
1683
DONJI VOLAR
79208 Brezičani
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1684
DONJI VRAPČIDI
88113 Vrapčidi
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
1685
DONJI VRBLJANI
79289 Donji Vrbljani
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
75200 Tuzla
BH Pošta
1677
76101 Brčko
1686
DONJI VUKŠID
1687
DONJI ZALUKOVIK
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1688
DONJI ZASEOK
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
1689
DONJI ZOVIK
76214 Zovik
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
1690
DONJI ZOVIK
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1691
DONJI ŽABAR
76273 Donji Žabar
DONJI ŽABAR
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1692
DOPASCI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
1693
DORIBABA
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
1694
DORIDI
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
1695
DOŠCI
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1696
DOŠENOVIDI
73260 Rudo
79266 Donji
Kamengrad
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1697
DOVIDI
78253 Slatina Ilidža
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1698
DOVLIDI
71420 Pale
73300 Foča
Pošte Srpske
1699
DRAČE
73313 Miljevina
LAKTAŠI
ISTOČNI STARI
GRAD
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
1700
DRAČEVICE
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
1701
DRAČEVICE
88201 Blagaj
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
1702
DRAČEVO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1703
DRAČEVO
88307 Višidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
1704
DRAČIDI
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1705
DRAGA
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
1706
DRAGAČIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
1707
DRAGALOVCI
74209 Dragalovci
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
1708
DRAGALJEVAC DONJI
DRAGALJEVAC
GORNJI
DRAGALJEVAC
SREDNJI
76323 Dragaljevac
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
76323 Dragaljevac
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
76323 Dragaljevac
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1709
1710
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
79
1711
DRAGAN SELO
88422 Glogošnica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
1712
DRAGANOVCI
76270 Orašje
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
1713
DRAGASEVAC
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1714
DRAGELJI
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1715
DRAGIDI
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1716
DRAGIDINA
88265 Čerin
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
1717
DRAGIDINA
88347 Ružidi
GRUDE
88200 Mostar
HP Mostar
1718
DRAGNID
70275 Pljeva
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1719
DRAGNID
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
1720
DRAGNID PODOVI
70275 Pljeva
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1721
DRAGOČAJ
78215 Dragočaj
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1722
DRAGOČAVA
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
1723
DRAGOJEVIDI
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
1724
DRAGOLJI
73110 Novo Goražde
73300 Foča
Pošte Srpske
1725
DRAGOMILIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
1726
DRAGOMILJE
73247 Dobrun
NOVO GORAŽDE
FOČAUSTIKOLINA
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1727
DRAGORADI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1728
DRAGORAJ
79287 Previja
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1729
DRAGOVAC
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1730
DRAGOVIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1731
DRAGOVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
1732
DRAGOVIDI
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1733
DRAGOVIDI
71330 Vareš
72200 Zenica
BH Pošta
1734
DRAGOVIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
1735
DRAGULJE
71420 Pale
VAREŠ
FOČAUSTIKOLINA
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1736
DRAGUNJA
75355 Podorašje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1737
DRAGUNJA DONJA
75355 Podorašje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
1738
DRAGUNJA GORNJA
75355 Podorašje
75200 Tuzla
BH Pošta
1739
DRAKSENID
79243 Demirovac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1740
DRAMEŠINA
89240 Gacko
TUZLA
KOZARSKA
DUBICA
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
1741
DRAMIŠEVO
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1742
DRAPNIDI
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
1743
DRAŽEV DOLAC
70243 Pajid Polje
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1744
DRAŽEVIDI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1745
DRAŽEVIDI
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1746
DRAŽEVIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
1747
DRAŽIDI
79289 Donji Vrbljani
ISTOČNI DRVAR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1748
DRAŽIN DO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1749
DRAŽLJEVO
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
1750
DRAŽMILO
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1751
DRENOV DO
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
1752
DRENOVA
78432 Donji Vijačani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1753
DRENOVA GLAVICA
77240 Bosanska Krupa
BOSANSKA
77200 Bihad
BH Pošta
80
KRUPA
1754
DRENOVAC
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
1755
DRENOVAC
77232 Podzvizd
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
1756
DRENOVI DO
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1757
DRETELJ
88300 Čapljina
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
1758
DREŽNICA
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
1759
DREŽNICE
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
1760
DRIJEN
74413 Kalenderovci
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1761
DRIJEN
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
1762
DRIJEN
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1763
DRIJENČA
75245 Šibošnica
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
1764
DRIJENJANI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1765
DRIN
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
1766
DRINČIDI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1767
DRINČIDI
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1768
DRINČIDI
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
1769
DRINID
79290 Drinid
PETROVAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1770
DRINOVA MEĐA
80208 Vidoši
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
1771
DRINOVAČKO BRDO
88344 Drinovci
GRUDE
88200 Mostar
HP Mostar
1772
DRINOVCI
88344 Drinovci
GRUDE
88200 Mostar
HP Mostar
1773
DRINSKO
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1774
DRINJAČA
75410 Drinjača
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1775
DRINJANI
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
1776
DRIVUŠA
72215 Janjidi
72200 Zenica
BH Pošta
1777
DRLJEVAC
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
1778
DRMELJEVO
77230 Velika Kladuša
ZENICA
ISTOČNI STARI
GRAD
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
1779
DROBNIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
1780
DROKAN
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1781
DROZGOMETVA
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1782
DRUGAVCI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
1783
DRUGI KILOMETAR
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1784
DRUGOVIDI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
1785
DRUGOVIDI
78436 Hrvadani
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1786
DRUM
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1787
DRUŽINOVIDI
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
1788
DRVAR
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
1789
DRVAR SELO
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
1790
DRVETINE
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
1791
DRŽANLIJE
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
1792
DUB
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
1793
DUB
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1794
DUB
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1795
DUBAC
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
81
1796
DUBAC
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
1797
DUBAC
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
1798
DUBAČKIDI
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1799
DUBAČKO
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1800
DUBICA
79283 Sitnica
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1801
DUBLJANI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1802
DUBLJEVIDI
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
1803
DUBNICA
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1804
DUBNICA
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
1805
DUBNIČKI MOST
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1806
DUBOČANI
89204 Mosko
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1807
DUBOČANI
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1808
DUBOČANI
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
1809
DUBOČICA
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1810
DUBOČICA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1811
DUBOKI POTOK
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1812
DUBOKI POTOK
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
1813
DUBOKO
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1814
DUBOKO
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1815
DUBOŠTICA
75308 Duboštica
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
1816
DUBOŠTICA
71347 Careva Duprija
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
1817
DUBOVIK
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1818
DUBOVO BRDO
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1819
DUBOVSKO
77215 Ripač
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1820
DUBRAVA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
1821
DUBRAVA NOVA
78243 Stara Dubrava
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1822
DUBRAVA STARA
78243 Stara Dubrava
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1823
DUBRAVE
74275 Blatnica
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
1824
DUBRAVE
78411 Dubrave
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1825
DUBRAVE
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1826
DUBRAVE
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
1827
DUBRAVE
76205 Seonjaci
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
1828
DUBRAVE
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1829
DUBRAVE
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1830
DUBRAVE
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1831
DUBRAVE DONJE
75274 Dubrave Donje
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
1832
DUBRAVE GORNJE
75273 Dubrave Gornje
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
1833
DUBRAVICA
72250 Vitez
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
1834
DUBRAVICA
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
72230 Žepče
1835
DUBRAVICA
1836
DUBRAVICE
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1837
DUBRAVICE
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1838
DUDLE
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
82
1839
DUGANDŽIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
1840
DUGE
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
1841
DUGE LUKE
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1842
DUGE NJIVE
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1843
DUGI DIO
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1844
DUGI GAJ
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1845
DUGO POLJE
74483 Dugo Polje
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
1846
DUGO POLJE
78429 Razboj Lijevče
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1847
DUGO POLJE
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1848
DUGO SELO
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
1849
DUGOVJEČ
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
1850
DUHRI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1851
DUJAKOVCI
78208 Stričidi
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1852
DUJMOVIDI
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1853
DUJMOVIDI
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1854
DUKAT
71223 Delijaš
72244 Kraljeva
Sutjeska
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1855
DUKE
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1856
DUKIDI
Pošte Srpske
DULER
80200 Livno
HP Mostar
1858
DULJCI
MILIDI
BOSANSKO
GRAHOVO
ŠIPOVO
76200 Bijeljina
1857
75444 Derventa
80270 Bosansko
Grahovo
70270 Šipovo
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1859
DUMANAC
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1860
DUMANJIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
1861
DUNAJEVIDI
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
1862
DUPOJEVIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1863
DUPOVCI
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1864
DURAKOVIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1865
DURAKOVIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1866
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
70243 Pajid Polje
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1868
DURANOVIDI
DURATBEGOV
DOLAC
DURATOVCI
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1869
DURECI
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1870
DURIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1871
DURIDI
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1872
DUSINA
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
1873
DUSINA
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
1874
DUŠANOVO
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1875
DUŠČE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1876
DUŠEVINE
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
1877
DUŽANI
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1878
DUŽI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1879
DUŽI
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1880
DUŽI
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
1881
DUŽICA
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1867
83
1882
DUŽICA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
1883
DUŽICE
88342 Dužice
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
1884
DVOR
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1885
DVORIŠTA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1886
DVORIŠTA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1887
DVORIŠTA
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1888
DVORNA
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1889
DVOROVI
76311 Dvorovi
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1890
DVRSNICA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
DŽ
1891
DŽAFIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
1892
DŽAFIDI
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
1893
DŽAJIDI
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1894
DŽAKID
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
1895
DŽANIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1896
DŽANKIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1897
DŽANOJEVIDI
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1898
DŽEBE
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1899
DŽEMAT
75249 Priboj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1900
DŽEMAT
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1901
DŽEMILID PLANJE
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
1902
DŽEPI
BH Pošta
DŽEVAR
77200 Bihad
BH Pošta
1904
DŽEVAR
KONJIC
BOSANSKI
PETROVAC
SANSKI MOST
88200 Mostar
1903
88400 Konjic
77250 Bosanski
Petrovac
79268 Stari Majdan
77200 Bihad
BH Pošta
1905
DŽIHANIDI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
1906
DŽIMILID PLANJE
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
1907
DŽIMRIJE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
1908
DŽINDIDI
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1909
DŽINDIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
1910
DŽINDIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1911
DŽINIDI
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1912
DŽINOVA MAHALA
88286 Zovi Do
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1913
DŽOMBIDI
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
1914
DŽUHA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
Đ
1915
ĐAKOVIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1916
ĐAKOVIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1917
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
1919
ĐAKOVIDI
ĐAKOVIDI NA
BATOVCI
ĐAKULE
75328 Doborovci
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
1920
ĐANIDI
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1921
ĐEČE
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
1918
84
1922
ĐEDIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1923
ĐEDOVAČA
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1924
ĐEDOVCI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1925
ĐEDOVIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
1926
ĐEĐEVO
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
1927
ĐELILOVAC
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1928
ĐEVANJE
75410 Drinjača
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1929
ĐILE
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1930
ĐIPI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1931
ĐOGAŠI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
1932
ĐOKOVAC
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
1933
ĐUKIDI
76328 Crnjelovo
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1934
ĐUKIDI
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1935
ĐUKIDI
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1936
ĐULIČAN
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
1937
ĐULIDI
74272 Gornji Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
1938
ĐULIDI
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1939
ĐULOVIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1940
ĐUMEZLIJE
70206 Jezero
JEZERO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1941
ĐURĐEVIDI
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1942
ĐURĐEVIK
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
1943
ĐUREVIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1944
ĐURIDI
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1945
ĐURIDI
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1946
EKONOMIJA
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1947
ELEZAGIDI
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1948
ELEZOVIDI
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
1949
ELEZOVIDI
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
1950
ELKASOVA RIJEKA
77245 Bužim
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
1951
EMINOVO SELO
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
1952
ERIDI
71373 Župča
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
E
F
1953
FAJTOVCI
79264 Fajtovci
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
1954
FAKIDI
70223 Prusac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1955
FAKOVIDI
75423 Fakovidi
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1956
FALANOVO BRDO
88423 Ostrožac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
1957
FALEŠIDI
75350 Srebrenik
75200 Tuzla
BH Pošta
1958
FALETIDI
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
1959
FALIŠI
73305 Zavajt
SREBRENIK
SARAJEVO STARI
GRAD
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
1960
FALJENOVIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
1961
FAOČIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
1962
FATIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
85
1963
FATIDI
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
1964
FATKIDI
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1965
FATNICA
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
1966
FAZLIDI
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
1967
FEJZIDI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1968
FELIDI
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
1969
FERHATLIJE
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
1970
FERIZOVIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
1971
FILIPOVIDI
73302 Foča
73300 Foča
Pošte Srpske
1972
FILIPOVIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
1973
FOČA
74215 Kotorsko
FOČA
FOČAUSTIKOLINA
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
1974
FOČA
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
1975
FOJHAR
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1976
FOJNICA
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
1977
FOJNICA
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
1978
FOJNICA
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
1979
FOJNICA
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
1980
FONJGE
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
1981
FRANJIDI
71330 Vareš
72200 Zenica
BH Pošta
1982
FURDE
79249 Sreflije
VAREŠ
KOZARSKA
DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
G
1983
GABELA
88306 Gabela
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
1984
GABELA POLJE
88306 Gabela
88200 Mostar
HP Mostar
1985
GABELIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
1986
GACKO
89240 Gacko
ČAPLJINA
FOČAUSTIKOLINA
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
1987
GAČIDI
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1988
GADANI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
72250 Vitez
1989
GADICE
1990
GAIC
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
1991
GAJ
88283 Kifino Selo
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
1992
GAJ
78429 Razboj Lijevče
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
1993
GAJ
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
1994
GAJ
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
1995
GAJ
71254 Lepenica
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
1996
GAJ
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
1997
GAJ
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
1998
GAJ
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
1999
GAJ
70224 Torlakovac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2000
GAJ
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2001
GAJ
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2002
GAJ
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
72251 Stari Vitez
VITEZ
86
2003
GAJANI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
2004
GAJČANSKO POLJE
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2005
GAJEVI
76311 Dvorovi
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2006
GAJEVI
75247 Koraj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2007
GAJEVI
76236 Kornica
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2008
GAJEVI
78435 Potočani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2009
GAJEVI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2010
GAJEVI
76206 Brka
75200 Tuzla
BH Pošta
2011
GAJEVI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
2012
GAJIDI
76312 Batkovid
BRČKO DISTRIKT
FOČAUSTIKOLINA
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2013
GAJINE
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2014
GAKIDI
88405 Boračko Jezero
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2015
GALEČID
80249 Šujica
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
2016
GALEŠIDI
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2017
GALIČIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2018
GALIJAŠEVIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2019
GALOVAC
74254 Novi Šeher
MAGLAJ
72900 Vitez
HP Mostar
2020
GALJEVA NJIVA
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
2021
GALJEVO
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2022
GALJIPOVCI
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2023
GANIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2024
GANIJIDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2025
GAOČIDI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
2026
GAPIDI
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2027
GARAČIDI
70234 Vesela
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2028
GARAVICE
77204 Kamenica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2029
GARČA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2030
GARE
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2031
GAREVA
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
2032
GAREVAC
74484 Garevac
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
2033
GAREVICA
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2034
GAREŽ
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
2035
GAREŽ
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
2036
GARIDI
78223 Maslovare
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2037
GARIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2038
GARIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2039
GAROVCI
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
2040
GAŠNICA
78406 Orahova
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2041
GAVRID
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
2042
GAVRIDI
75411 Sapna
GRADIŠKA
FOČAUSTIKOLINA
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
2043
GAZIBARE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2044
GAZIJE
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
2045
GAZIVODE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
87
2046
GELE
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
2047
GEROVI
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2048
GERUŠA
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2049
GERZOVO
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2050
GINJE
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2051
GIRE
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2052
GLADNO POLJE
71215 Blažuj
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
2053
GLADOVIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2054
GLADOVIDI
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2055
GLAMOČ
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
2056
GLAMOČ
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2057
GLAMOČANI
78252 Trn
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2058
GLAMOČANI
78429 Razboj Lijevče
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2059
GLAMOČEVIDI
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
2060
GLAVAŠI
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2061
GLAVATIČEVO
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2062
GLAVICA
77203 Vrsta
77200 Bihad
BH Pošta
2063
GLAVICA
77244 Otoka
77200 Bihad
BH Pošta
2064
GLAVICA
77235 Mala Kladuša
77200 Bihad
BH Pošta
2065
GLAVICA
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
2066
GLAVICE
80230 Glamoč
BIHAD
BOSANSKA
KRUPA
VELIKA KLADUŠA
FOČAUSTIKOLINA
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
2067
GLAVICE
80208 Vidoši
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
2068
GLAVICE
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2069
GLAVICE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
2070
GLAVICE
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
2071
GLAVIČICE
76318 Glavičice
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2072
GLAVIČNO
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
2073
GLAVIČORAK
76325 Vršani
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2074
GLAVINIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2075
GLAVOGODINA
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
2076
GLAVSKA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
2077
GLEĐEVCI
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2078
GLIBE
88444 Uzdol
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
2079
GLIMAČ
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
2080
GLINICA
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
2081
GLINJE
76335 Trnova Donja
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2082
GLOBARICA
74258 Globarica
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
2083
GLODI
75410 Drinjača
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2084
GLODNICA
88423 Ostrožac
88200 Mostar
BH Pošta
2085
GLOG
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
2086
GLOGOŠNICA
88422 Glogošnica
JABLANICA
ISTOČNI STARI
GRAD
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
2087
GLOGOVA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2088
GLOGOVA
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
88
2089
GLOGOVAC
76316 Janja
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2090
GLOGOVAC
77224 Stijena
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
2091
GLOGOVICA
74217 Podnovlje
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
2092
GLOŽIN
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
2093
GLUHA BUKOVICA
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2094
GLUHIDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2095
GLUHOVIDI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2096
GLUMINA
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2097
GLUMINA
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
2098
GLUŠAC
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2099
GLUŠČIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
2100
GLUVUŠE
80208 Vidoši
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
2101
GMIDI
88440 Prozor
88200 Mostar
HP Mostar
2102
GMILO BRDO
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
2103
GNIONICA
74470 Vukosavlje
PROZOR/RAMA
ISTOČNI STARI
GRAD
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
2104
GNOJNICA
75308 Duboštica
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2105
GNOJNICE
88201 Blagaj
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
2106
GNJILICE
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2107
GNJILIŠTA
88307 Višidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
2108
GNJILOVAC
77220 Cazin
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
2109
GNJUSI
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2110
GOBELOVINA
88403 Podorašac
88200 Mostar
BH Pošta
2111
GOBELJE
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
2112
GOBELJE
75440 Vlasenica
KONJIC
ISTOČNI STARI
GRAD
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2113
GOČELA
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2114
GODIJENO
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
2115
GODINJA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
2116
GODINJSKE BARE
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
2117
GODOMILJE
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
2118
GODUŠ
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
2119
GODUŠA
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2120
GOĐENJE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
2121
GOĐEVIDI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2122
GOJAKOVAC
71254 Lepenica
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
2123
GOJAKOVAC
72213 Topčid Polje
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2124
GOJAKOVIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
2125
GOJANOVIDI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2126
GOJAVA
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
2127
GOJČEVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
2128
GOJČIN
75406 Osmaci
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2129
GOJČIN
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
2130
GOJSALIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
2131
GOJSOVAC
76311 Dvorovi
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
89
2132
GOJŠINA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2133
GOLA GLAVICA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2134
GOLEŠ
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2135
GOLEŠI
78203 Goleši
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2136
GOLETIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
2137
GOLIDI
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2138
GOLIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2139
GOLIDI
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2140
GOLIJEŠNICA
72238 Ozimica
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
2141
GOLINJEVO
80209 Podhum
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
2142
GOLO BRDO
76315 Patkovača
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2143
GOLO BRDO
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2144
GOLO BRDO
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2145
GOLOBRĐE
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
2146
GOLUBID
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
2147
GOLUBID
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2148
GOLUBIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
2149
GOLUBINAC
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
2150
GOLUBINJA
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
2151
GOLUBOVIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
2152
GOLUBOVIDI
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
2153
GOMILJANI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2154
GOMIONICA
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
2155
GOMJENICA
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
2156
GOMJENICA
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2157
GORA
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
2158
GORA
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2159
GORA SLAPNA
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2160
GORANCI
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
2161
GORANI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2162
GORANI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2163
GORANSKO POLJE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2164
GORAVCI
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
2165
GORICA
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2166
GORICA
88306 Gabela
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
2167
GORICA
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
2168
GORICA
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
2169
GORICA
88345 Sovidi
GRUDE
88200 Mostar
HP Mostar
2170
GORICA
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2171
GORICA
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2172
GORICE
76212 Krepšid
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2173
GORICE
79264 Fajtovci
77200 Bihad
BH Pošta
2174
GORINJA
77240 Bosanska Krupa
SANSKI MOST
BOSANSKA
KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
90
2175
GORJEVAC
77215 Ripač
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2176
GORNJA BARICA
74451 Zborište
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
2177
GORNJA BARSKA
77227 Pedigrad
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
2178
GORNJA BIJENJA
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2179
GORNJA BIOČA
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
2180
GORNJA BIOČA
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2181
GORNJA BIŠNJA
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
2182
GORNJA BLATNICA
88263 Blatnica
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
2183
GORNJA BODEŽIŠTA
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
2184
GORNJA BRDA
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2185
GORNJA BREZA
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
2186
GORNJA BRITVICA
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
2187
GORNJA BRŠTANICA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2188
GORNJA BUKOVICA
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2189
GORNJA CRKVINA
76239 Crkvina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2190
GORNJA CRNČA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2191
GORNJA DOLINA
GORNJA
DRAGOTINJA
GORNJA DREŽNICA
78407 Laminci
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
79208 Brezičani
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
GORNJA DUBICA
GORNJA
DUBOČTICA
GORNJA GATA
76296 Gornja Dubica
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
75308 Duboštica
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
GORNJA GOLUBINJA
GORNJA
GRAČANICA
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
73300 Foča
Pošte Srpske
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
GORNJA GRADINA
79246 Knežica
2200
GORNJA HREŠA
71144 Hreša
2201
GORNJA ILOVA
78433 Šibovska
KOZARSKA
DUBICA
ISTOČNI STARI
GRAD
PRNJAVOR
2202
GORNJA JAGODINA
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2203
GORNJA JASENICA
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
2204
GORNJA JOŠANICA
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
2205
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
79208 Brezičani
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2207
GORNJA JURKOVICA
GORNJA
JUTROGOŠTA
GORNJA KARAULA
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2208
GORNJA KLADUŠA
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2209
GORNJA KOČELA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2210
GORNJA KOPRIVNA
77222 Gornja Koprivna
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
2211
GORNJA KORITA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2212
GORNJA KOZICA
78208 Stričidi
OŠTRA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2213
GORNJA KRČINA
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
2214
GORNJA KRDINA
76335 Trnova Donja
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2215
GORNJA KUTANJA
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2206
91
2216
GORNJA LAMOVITA
79204 Lamovita
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2217
GORNJA LEPENICA
78422 Sitneši
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2218
GORNJA LIJESKA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2219
GORNJA LIPOVAČA
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2220
GORNJA LOHINJA
75320 Gračanica
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
2221
GORNJA LOVNICA
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
2222
GORNJA LUČKA
77227 Pedigrad
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
2223
GORNJA LUKA
GORNJA
LUPLJANICA
GORNJA
LJUBOGOŠTA
GORNJA MAHALA
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
76257 Donja Međiđa
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
2229
GORNJA MEĐIĐA
GORNJA MEKA
GRUDA
GORNJA MISOČA
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2230
GORNJA MOČILA
74450 Brod
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
2231
GORNJA MRAVICA
78432 Donji Vijačani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2232
79204 Lamovita
75323 Orahovica
Donja
74255 Paklenica
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2236
GORNJA OMARSKA
GORNJA
ORAHOVICA
GORNJA PAKLENICA
GORNJA
PAPRATNICA
GORNJA PECKA
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2237
GORNJA PILICA
75412 Pilica
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2238
GORNJA PIROTA
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2239
GORNJA PISKAVICA
78217 Piskavica
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2240
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
2245
GORNJA PODBRINA
GORNJA
PODGORIJA
GORNJA POLJA
GORNJA
POTKOZARA
GORNJA
PRESJENICA
GORNJA PREVIJA
79287 Previja
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2246
GORNJA PRISIKA
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
2247
GORNJA PUHARSKA
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2248
GORNJA RADNJA
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
2249
GORNJA RAŠTELICA
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
2250
GORNJA RAVSKA
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2251
GORNJA RIČICA
70243 Pajid Polje
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2252
GORNJA RIJEKA
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
2253
GORNJA ROVNA
72251 Stari Vitez
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
2254
GORNJA SKAKAVA
76214 Zovik
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
2255
GORNJA SLABINJA
79224 Kostajnica
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2224
2225
2226
2227
2228
2233
2234
2235
2241
2242
2243
2244
92
2256
GORNJA SLAPNICA
77235 Mala Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
2257
GORNJA SLATINA
76238 Gornja Slatina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2258
79288 Gornji Ribnik
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
2260
GORNJA SLATINA
GORNJA
SOPOTNICA
GORNJA STRMICA
73260 Rudo
73300 Foča
Pošte Srpske
2261
GORNJA SUVAJA
77240 Bosanska Krupa
77200 Bihad
BH Pošta
2262
72286 Babanovac
72270 Travnik
BH Pošta
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
OŠTRA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2266
GORNJA ŠIŠAVA
GORNJA
TRAMOŠNICA
GORNJA
TRAMOŠNICA
GORNJA
TRAMOŠNJA
GORNJA TREBEUŠA
RUDO
BOSANSKA
KRUPA
TRAVNIK
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2267
GORNJA TRNOVA
76335 Trnova Donja
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2268
GORNJA TUZLA
75208 Gornja Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
2269
GORNJA UVALA
79289 Donji Vrbljani
ISTOČNI DRVAR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2270
GORNJA VEČERISKA
72250 Vitez
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
2271
GORNJA VIDOVSKA
77235 Mala Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
2272
GORNJA VINČA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2273
GORNJA VIŠNJICA
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2274
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2276
GORNJA VRACA
GORNJA VRATNA
GORA
GORNJA VRATNICA
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2277
GORNJA VRDICA
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
2278
GORNJA VRELA
74455 Vinska
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
2279
GORNJA ZENICA
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2280
GORNJA ZIMDA
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2281
GORNJE BABICE
75306 Turija
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2282
GORNJE BABINE
71360 Han Pijesak
73300 Foča
Pošte Srpske
2283
GORNJE BIOSKO
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
2284
GORNJE BIOSKO
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
2285
GORNJE BREZOVICE
71144 Hreša
HAN PIJESAK
ISTOČNI STARI
GRAD
SARAJEVO STARI
GRAD
ISTOČNI STARI
GRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2259
2263
2264
2265
2275
78204 Bronzani
Majdan
72283 Turbe
2287
GORNJE CRVENO
BRDO
GORNJE ČIČEVO
2288
GORNJE DRŽANLIJE
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
2289
GORNJE DUBOVO
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2290
GORNJE DUBRAVICE
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2291
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2293
GORNJE GNOJNICE
GORNJE
GRANČAREVO
GORNJE HODOVO
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
2294
GORNJE HRASNO
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
2286
2292
93
2295
GORNJE HUSINO
75216 Husino
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
2296
GORNJE JARUŠKE
75290 Banovidi
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2297
GORNJE KOLIBE
74451 Zborište
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
2298
GORNJE KRČEVINE
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2299
GORNJE KREČANE
74261 Skugrid
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
2300
GORNJE KREČANE
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2301
GORNJE LEDENICE
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2302
GORNJE LIPLJE
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
2303
GORNJE MLADICE
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
2304
GORNJE MOKRO
74276 Pribinid
71123 Istočno
Sarajevo
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2305
GORNJE MOŠTRE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2306
GORNJE OLOVO
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
2307
GORNJE PALE
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2308
GORNJE PAPRASKO
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
2309
GORNJE PEDINE
BH Pošta
GORNJE PEULJE
80200 Livno
HP Mostar
2311
GORNJE POLJE
NOVI TRAVNIK
BOSANSKO
GRAHOVO
KONJIC
72270 Travnik
2310
72290 Novi Travnik
80270 Bosansko
Grahovo
88400 Konjic
88200 Mostar
BH Pošta
2312
GORNJE POLJE
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
2313
GORNJE PONIKVE
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
2314
GORNJE PREKOUNJE
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2315
GORNJE PUTIDEVO
72278 Dolac na Lašvi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2316
GORNJE RATKOVO
79283 Sitnica
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2317
GORNJE RAVNE
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
2318
GORNJE RAVNO
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
2319
GORNJE SELO
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
2320
GORNJE SELO
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2321
GORNJE SINJEVO
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2322
GORNJE SKRADNO
72265 Kaonik
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
2323
GORNJE SOKOLOVO
79283 Sitnica
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2324
GORNJE ŠIKULJE
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2325
GORNJE ŠTITAREVO
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2326
GORNJE TURBE
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2327
GORNJE VIŠNJEVICE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2328
GORNJE VODIČEVO
79223 Dobrljin
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2329
GORNJE VRBNO
89204 Mosko
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2330
GORNJE VRSINJE
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2331
GORNJE VUKOVSKO
80320 Kupres
80200 Livno
HP Mostar
2332
GORNJE ŽEŠDE
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
2333
GORNJE ŽIVINICE
75270 Živinice
KUPRES
FOČAUSTIKOLINA
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
2334
GORNJI AGIDI
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2335
GORNJI BAKIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
2336
GORNJI BANJEVAC
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2337
GORNJI BARADI
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
94
2338
GORNJI BEŠPELJ
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
2339
GORNJI BOGANOVCI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2340
GORNJI BOGOVIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2341
GORNJI BOŽINCI
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
2342
GORNJI BREZIK
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2343
GORNJI BRIŠNIK
80243 Mesihovina
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
2344
GORNJI BUČIK
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
2345
GORNJI BUKVIK
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
2346
GORNJI BUŠEVID
79227 Dubovik
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2347
GORNJI CIKOTI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
2348
GORNJI CRNAČ
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
2349
GORNJI ČAJDRAŠ
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2350
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2352
GORNJI ČAŽANJ
GORNJI
ČEVLJANOVIDI
GORNJI DABAR
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
2353
GORNJI DAVIDOVIDI
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
2354
GORNJI DETLAK
74413 Kalenderovci
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
2355
GORNJI DOBOROVCI
75328 Doborovci
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
2356
GORNJI DOBRUN
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2357
GORNJI DOLAC
72278 Dolac na Lašvi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2358
GORNJI DRAPNIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2359
GORNJI DRECELJ
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
2360
GORNJI DREŽANJ
88286 Zovi Do
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2361
GORNJI DUBOVIK
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2362
GORNJI GALJIPOVCI
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2363
GORNJI GAREVCI
73240 Višegrad
78434 Naseobina
Lišnja
79202 Kozarac
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2364
GORNJI GRACI
70266 Podrašnica
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2365
GORNJI GRADAC
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
2366
GORNJI GRADAC
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2367
GORNJI HAMZIDI
88265 Čerin
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
2368
GORNJI HASID
76239 Crkvina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2369
GORNJI HUMCI
75245 Šibošnica
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
2370
GORNJI IVANČIDI
71383 Nišidi
71200 Sarajevo
BH Pošta
2371
GORNJI JELOVAC
79246 Knežica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2372
GORNJI JELOVAC
79102 Prijedor
ILIJAŠ
KOZARSKA
DUBICA
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2373
GORNJI JUNUZOVIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2374
73300 Foča
Pošte Srpske
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
Pošte Srpske
GORNJI KAZANCI
80200 Livno
HP Mostar
2378
GORNJI KLADARI
GRADIŠKA
BOSANSKO
GRAHOVO
SRBAC
78200 Banja Luka
2377
71357 Sokolovidi
79266 Donji
Kamengrad
78418 Nova Topola
80270 Bosansko
Grahovo
78429 Razboj Lijevče
SOKOLAC
2376
GORNJI KALIMANIDI
GORNJI
KAMENGRAD
GORNJI KARAJZOVCI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2379
GORNJI KLAKAR
74455 Vinska
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
2351
2375
95
2380
GORNJI KORIDANI
78234 Imljani
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2381
GORNJI KORIDANI
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2382
GORNJI KOTORAC
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
2383
GORNJI KRANČIDI
72286 Babanovac
71123 Istočno
Sarajevo
88444 Uzdol
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
2384
GORNJI LIPNIK
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
2385
GORNJI LOKANJ
75412 Pilica
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2386
GORNJI LUČANI
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2387
GORNJI LUKAVAC
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2388
GORNJI LUKAVAC
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2389
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
88265 Čerin
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
2391
GORNJI LJESKOVAC
GORNJI MALI
OGRAĐENIK
GORNJI MALOVAN
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
2392
GORNJI MAMIDI
HP Mostar
GORNJI MEĐUŠI
73300 Foča
Pošte Srpske
2394
GORNJI MILJEVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
2395
GORNJI MUJDŽIDI
ŠIROKI BRIJEG
ISTOČNI STARI
GRAD
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
ŠIPOVO
88200 Mostar
2393
88226 Kočerin
71123 Istočno
Sarajevo
71123 Istočno
Sarajevo
70270 Šipovo
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2396
GORNJI NEVIZDRACI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2397
GORNJI NEZUK
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
2398
GORNJI OČAUŠ
74278 Ugodnovidi
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
2399
GORNJI ORAHOVAC
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2400
GORNJI ORAŠAC
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
2401
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
78433 Šibovska
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2403
GORNJI ORLOVCI
GORNJI
PALAČKOVCI
GORNJI PALEŽ
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
2404
GORNJI PERVAN
78203 Goleši
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2405
GORNJI PETROVIDI
77240 Bosanska Krupa
BANJA LUKA
BOSANSKA
KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2390
2402
2406
GORNJI PODGRADCI
2407
GORNJI POPLAT
78405 Gornji
Podgradci
88380 Ljubinje
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
2408
GORNJI PORETAK
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2409
GORNJI POTOČARI
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2410
GORNJI PRIBANJ
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2411
GORNJI PRIJESLOP
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2412
GORNJI RAHID
76207 Gornji Rahid
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
2413
GORNJI RAKANI
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2414
GORNJI RAKOVAC
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
2415
GORNJI RAMIDI
79284 Krasulje
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
2416
GORNJI RANKOVID
74272 Gornji Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
2417
GORNJI RAVANCI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
2418
GORNJI RIBNIK
79288 Gornji Ribnik
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2419
GORNJI RUJANI
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
2420
GORNJI RUŽEVID
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
96
2421
GORNJI SMRTIDI
78438 Gornji Smrtidi
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2422
GORNJI SRĐEVIDI
78422 Sitneši
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2423
GORNJI STOPIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
2424
GORNJI SVILAJ
76297 Donji Svilaj
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
2425
GORNJI ŠETIDI
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2426
GORNJI ŠTRPCI
78439 Gornji Štrpci
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2427
GORNJI TESLID
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
2428
GORNJI TIŠKOVAC
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
2429
GORNJI TIŠKOVAC
74272 Gornji Teslid
80270 Bosansko
Grahovo
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2430
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
88265 Čerin
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
78443 Kulaši
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2434
GORNJI ULIŠNJAK
GORNJI VAKUFUSKOPLJE
GORNJI VELIKI
OGRAĐENIK
GORNJI VIJAČANI
DIO
GORNJI VIŠNJANI
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
2435
GORNJI VIŠNJIK
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
2436
GORNJI VITANOVIDI
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
2437
GORNJI VOJIDI
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
2438
GORNJI VOLAR
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2439
GORNJI VRAPČIDI
88113 Vrapčidi
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
2440
GORNJI VRBLJANI
79289 Donji Vrbljani
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
75200 Tuzla
BH Pošta
2431
2432
2433
76101 Brčko
2441
GORNJI VUKŠID
2442
GORNJI ZALUKOVIK
75440 Vlasenica
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2443
GORNJI ZALUKOVIK
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2444
GORNJI ZOVIK
71243 Pazarid
71200 Sarajevo
BH Pošta
2445
GORNJOSELCI
79249 Sreflije
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2446
GOROGAŠE
88370 Ravno
HADŽIDI
KOZARSKA
DUBICA
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
2447
GOROVIDI
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2448
GORUŠA
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2449
GORUŠA
71420 Pale
70233 Gračanica kod
Bugojna
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2450
GOSOVICA
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2451
GOSPID
75207 Simin Han
75200 Tuzla
BH Pošta
2452
GOSTIČAJ
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
Pošte Srpske
2453
GOSTILJ
75433 Potočari
TUZLA
FOČAUSTIKOLINA
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2454
GOSTILJ
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2455
GOSTOVIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2456
GOSTOVIDI
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2457
GOVEDOVIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
2458
GOVEDOVIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2459
GOVZA
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
2460
GRAB
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
97
2461
GRAB
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2462
GRAB
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2463
GRAB
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
2464
GRAB
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
2465
GRAB
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2466
GRAB POTOK
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
2467
GRABANTA
70202 Vinac
JAJCE
72270 Travnik
BH Pošta
2468
GRABANTIDI
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2469
GRABAŠNICA
79229 Svodna
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2470
GRABENICA
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2471
GRABEŽ
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2472
GRABIK
76328 Crnjelovo
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2473
GRABIK ILOVA
78433 Šibovska
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2474
GRABLJE
72265 Kaonik
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
2475
GRABLJE
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
2476
GRABOVA DRAGA
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
2477
GRABOVA RAVAN
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2478
GRABOVAC
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2479
GRABOVAC
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
2480
GRABOVAC
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
2481
GRABOVCI
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2482
GRABOVCI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2483
GRABOVI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2484
GRABOVICA
74219 Grabovica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
2485
GRABOVICA
88285 Odžak
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2486
GRABOVICA
78227 Grabovica
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2487
GRABOVICA
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2488
GRABOVICA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2489
GRABOVICA
74254 Novi Šeher
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
2490
GRABOVICA
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
2491
GRABOVICA
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
2492
GRABOVICA
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
2493
GRABOVICA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
2494
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
2496
GRABOVICA DONJA
GRABOVICA
GORNJA
GRABOVIK
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
2497
GRABOVIK
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
2498
GRABOVIK
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2499
GRABOVIK
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2500
GRABOVINA
88300 Čapljina
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
2501
GRABOVIŠTE
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2502
GRABOVNIK
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
2503
GRAČAC
88443 Gračac
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
2495
98
2504
GRAČANI
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2505
GRAČANICA
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
2506
GRAČANICA
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
2507
GRAČANICA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
2508
GRAČANICA
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
2509
GRAČANICA
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2510
GRAČANICA SELO
75320 Gračanica
70233 Gračanica kod
Bugojna
75276 Gračanica Selo
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
2511
GRAD
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2512
GRAD
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2513
GRADAC
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
2514
GRADAC
76329 Velika Obarska
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2515
GRADAC
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2516
GRADAC
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2517
GRADAC
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
2518
GRADAC
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
2519
GRADAC
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
2520
GRADAC
88243 Brodanac
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
2521
GRADAC
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
2522
GRADAC
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2523
GRADAC
71373 Župča
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
2524
GRADAC
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2525
GRADAČAC
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2526
GRADELJINA
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2527
GRADINA
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
2528
GRADINA
79203 Omarska
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2529
GRADINA
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
2530
GRADINA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
2531
GRADINA
75440 Vlasenica
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2532
GRADINA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2533
GRADINA
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
2534
GRADINA
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
2535
GRADINA
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2536
GRADINA
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2537
GRADINA
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
2538
GRADINA
77220 Cazin
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
2539
GRADINA
77231 Vrnograč
77200 Bihad
BH Pošta
2540
GRADINA DONJA
79243 Demirovac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2541
GRADIŠIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
2542
GRADIŠKA
78400 Gradiška
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2543
GRADIŠTE
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
2544
GRADIŠTE
72102 Zenica
VELIKA KLADUŠA
KOZARSKA
DUBICA
FOČAUSTIKOLINA
GRADIŠKA
ISTOČNI STARI
GRAD
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2545
GRADNIDI
88260 Čitluk
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
99
2546
GRADSKA
88320 Ljubuški
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
2547
GRAĐEVINA
75240 Lopare
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2548
GRAHOVCI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
2549
GRAHOVČIDI
72281 Han Bila
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2550
GRAHOVIK
72278 Dolac na Lašvi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2551
GRAHOVIŠTE
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
2552
GRAHOVO
77235 Mala Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
2553
GRAISELJIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
2554
GRAJANI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2555
GRAMUSOVIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
2556
GRANDIDI
73311 Tjentište
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
2557
GRANICA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
2558
GRANICE
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
2559
GRANJE
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2560
GRAPSKA DONJA
74222 Kostajnica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
2561
GRAPSKA GORNJA
74222 Kostajnica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
2562
GRBAVCI
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2563
GRBAVCI DONJI
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2564
GRBAVCI GORNJI
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2565
GRBAVICA
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2566
GRBAVICA
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2567
GRBEŠI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2568
GRBIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2569
GRBIDI
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2570
GRBOREZI
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
2571
GRČICA
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2572
GRDANOVAC
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2573
GRDANOVCI
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
2574
GRDIJEVIDI
79224 Kostajnica
79266 Donji
Kamengrad
73305 Zavajt
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
2575
GRDOVO
70202 Vinac
JAJCE
72270 Travnik
BH Pošta
2576
GRĐEVAC
71305 Donje Moštre
72200 Zenica
BH Pošta
2577
GREBAK
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
2578
GREBCI
88370 Ravno
VISOKO
FOČAUSTIKOLINA
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
2579
GREBEN
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2580
GREBNICE
76230 Šamac
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2581
GREBNICE
76233 Domaljevac
DOMALJEVAC
76900 Orašje
HP Mostar
2582
GREDA
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2583
GREDA
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2584
GREDA
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
2585
GREDICE
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2586
GREDICE I
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2587
GREDICE II
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2588
GREDINA
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
100
2589
GREDINE
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2590
GREVIDI
88420 Jablanica
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
BH Pošta
2591
GRGIDI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2592
GRGURIDI
80208 Vidoši
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
2593
GRIČ
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2594
GRIČ
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2595
GRIVCI
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
2596
GRIVICE
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
2597
GRIVIDI
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
2598
GRIVIN
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
2599
GRK
74451 Zborište
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
2600
GRKAVCI
Pošte Srpske
GRKOVCI
TREBINJE
BOSANSKO
GRAHOVO
73300 Foča
2601
80200 Livno
HP Mostar
2602
GRLICA
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
2603
GRLJEVIDI
89101 Trebinje
80270 Bosansko
Grahovo
71123 Istočno
Sarajevo
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
2604
GRM
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2605
GRM
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2606
GRMLJANI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2607
GRMUŠA
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2608
GRNICA
70243 Pajid Polje
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2609
GROCE
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2610
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
2612
GROMILJAK
GRUBORSKI
NASLON
GRUDE
88340 Grude
GRUDE
88200 Mostar
HP Mostar
2613
GRUDE
71243 Pazarid
71200 Sarajevo
BH Pošta
2614
GRUDE
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
2615
GRUŠČA
88406 Glavatičevo
HADŽIDI
FOČAUSTIKOLINA
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2616
GUBAVICA
88202 Buna
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
2617
GUBIN
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
2618
GUČA GORA
72277 Guča Gora
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2619
GUČEVO
73220 Rogatica
73300 Foča
Pošte Srpske
2620
GUDAVAC
77240 Bosanska Krupa
77200 Bihad
BH Pošta
2621
GUDIDI
75357 Tinja
ROGATICA
BOSANSKA
KRUPA
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
2622
GUKAVAC
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
2623
GULAMI
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
2624
GUMANCI
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2625
GUMLJANI
79224 Kostajnica
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2626
GUMNIŠTA
76313 Brodac
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2627
GUNJA
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
2628
GUNJACI
75444 Derventa
BIJELJINA
FOČAUSTIKOLINA
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2629
GUNJAČE
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
2611
101
2630
GUNJAČE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2631
GUNJAČIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2632
GUNJANI
71260 Kreševo
72900 Vitez
HP Mostar
2633
GUNJEVCI
79249 Sreflije
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2634
GUNJEVIDI
73206 Mravinjac
KREŠEVO
KOZARSKA
DUBICA
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2635
GURDIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
2636
GUSAK
78435 Potočani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2637
GUSIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2638
GUSKOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2639
GUSTI GRAB
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
2640
GUSTOVARA
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2641
GUŠTE
76254 Vučkovci
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2642
GUŠTERI
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2643
GUTE
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2644
GUVNA
70223 Prusac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2645
GUVNA
72278 Dolac na Lašvi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2646
GUŽDELJI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
H
2647
HABIBOVIDI
74207 Klokotnica
DOBOJ ISTOK
75200 Tuzla
BH Pošta
2648
HADAMI
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2649
HADRE
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
2650
HADROVCI
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2651
HADROVCI
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2652
HADROVCI
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
2653
HADROVCI
79264 Fajtovci
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
2654
HADROVIDI
73240 Višegrad
73300 Foča
Pošte Srpske
2655
HADŽIBAJIR
79240 Kozarska Dubica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2656
HADŽIDA POLJE
88400 Konjic
VIŠEGRAD
KOZARSKA
DUBICA
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2657
HADŽIDI
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
2658
HADŽIDI
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
2659
HADŽIDI
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2660
HADŽIDI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2661
HADŽIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2662
HADŽIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2663
HADŽIDI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2664
HADŽIDI
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
2665
HADŽIDI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2666
HADŽIMUJIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2667
HADŽIN POTOK
77223 Šturlid
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
2668
HAJDE
71330 Vareš
72200 Zenica
BH Pošta
2669
HAJDEROVCI
79247 Međuvođe
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2670
HAJDEROVIDI
72225 Hajdarevidi
VAREŠ
KOZARSKA
DUBICA
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
102
2671
HAJKOVIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2672
HAJRADINOVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
2673
HAJRADINOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2674
HAJVAZI
75405 Caparde
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2675
HALAPID
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
2676
HALILAGIDI
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2677
HALILOVCI
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2678
HALILOVIDI
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
2679
HALINOVIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2680
HALKIDI
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2681
HALUGE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2682
HALJINIDI
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2683
HAMAMDŽIDI
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2684
HAMBAR
80247 Roško Polje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
2685
HAMBARINE
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2686
HAMIDA
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2687
HAMUSTAFIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2688
HAMZIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2689
HAMZIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
2690
HAN BILA
72281 Han Bila
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2691
HAN BRDO
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2692
HAN DERVENTA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2693
HAN HANID
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
2694
HAN KARAULA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2695
HAN PIJESAK
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
2696
HAN PLOČA
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
2697
HAN POGLED
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
2698
HAN ŠIDI
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2699
HANDŽIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
2700
HANĐELIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
2701
HAPSTIDI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2702
HARAMBAŠIDI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2703
HARBAŠI
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2704
HARDOMILJE
88320 Ljubuški
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
2705
HARMANI
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2706
HAS
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2707
HASANBAŠIDI
75216 Husino
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
2708
HASANBEGOVCI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
2709
HASANOVIDI
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2710
HASANOVIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2711
HASE
76000 Bijeljina
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2712
HASIDI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
2713
HASIDI
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
2714
HASKOVIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
103
2715
HASOVIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
2716
HAŠANI
79227 Dubovik
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2717
HATELJI
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
2718
HATINAC
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2719
HATIRAJ
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
2720
HATKIDI
77000 Bihad
79266 Donji
Kamengrad
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2721
HAUSOVIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2722
HAZIDI
78208 Stričidi
OŠTRA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2723
HELJDOVI
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
2724
HEMIDI
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2725
HEMLIJAŠI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
2726
HERCE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
2727
HERCEZI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
2728
HERE
88409 Buturovid Polje
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
BH Pošta
2729
HERIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
2730
HERIDI
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2731
HINOVIDI
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2732
HIPODROM
77209 Pokoj
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2733
HLADILA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
2734
HLAPČEVIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2735
HOČEVINA
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
2736
HODBINA
88202 Buna
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
2737
HODINIDI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
2738
HODOVO
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
2739
HODŽIDA POLJA
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2740
HODŽIDI
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
2741
HODŽIDI
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
2742
HODŽIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2743
HODŽIDI
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2744
HODŽIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
2745
HOJKURIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2746
HOLIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
2747
HOLIJACI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2748
HOLIJAČKA LUKA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2749
HOMAR
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2750
HOMATLIJE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2751
HOMOLJ
71254 Lepenica
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
2752
HOMOLJE
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2753
HONDIDI
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2754
HOROZOVIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2755
HOROZOVINA
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
2756
HOTANJ
88305 Domanovidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
2757
HOTANJ
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
104
2758
HOTKOVCI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
2759
HOTOČINA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2760
HOTONJ
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
2761
HOTOVLJE
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2762
HOVRLJICE
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
2763
HOZANOVIDI
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
2764
HOZIDI
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2765
HOZIDI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
2766
HRANČA
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2767
HRANČIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2768
HRANJEVAC
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2769
HRANJEVIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
70280 Uskoplje
72900 Vitez
HP Mostar
70243 Pajid Polje
G. VAKUFUSKOPLJE
72270 Travnik
BH Pošta
2770
HRASNICA
2771
HRASNICA
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
2772
HRASNICE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2773
HRASNO
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
2774
HRASNO
72246 Čatidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2775
HRASNO DONJE
75265 Tojšidi
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
2776
HRASNO GORNJE
75265 Tojšidi
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
2777
HRASTIŠTA
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2778
HRASTOVAC
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
71255 Brestovsko
2779
HRASTOVI
2780
HRASTUŠA
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
2781
HRAŠLJANI
88323 Studenci
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
2782
HRBINE
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
2783
HRELJIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
2784
HRENOVICA
73290 Prača
71200 Sarajevo
BH Pošta
2785
HREŠA
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
2786
HRGAR
77215 Ripač
PALE-PRAČA
ISTOČNI STARI
GRAD
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2787
HRGE
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2788
HRGOVI DONJI
76254 Vučkovci
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2789
HRGOVI GORNJI
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
2790
HRGUD
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
2791
HRID
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
2792
HRIPAVCI
79284 Krasulje
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
2793
HRIPETA
73205 Vitkovidi
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2794
HRKIDI
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2795
HRLJATOVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
2796
HRNČIDI
75445 Nova Kasaba
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2797
HRNIDI
79202 Kozarac
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2798
HRTAR
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
71253 Bilalovac
KISELJAK
105
2799
HRUSTIDI
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2800
HRUSTOVO
79262 Vrhpolje
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
2801
HRUŠTA
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2802
HRVAČIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
2803
HRVADANI
78225 Vrbanjci
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2804
HRVADANI
78436 Hrvadani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2805
HRVATI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2806
HRVATI
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
2807
HRVATI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
2808
HRVATINOVIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2809
HUBJERI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
2810
HUBJERI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2811
HUDEČ
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
88200 Mostar
HP Mostar
88200 Mostar
BH Pošta
88443 Gračac
2812
HUDUTSKO
2813
HUKIDA BRDO
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
2814
HUKIDI
77204 Kamenica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2815
HUM
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2816
HUM
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
2817
HUM
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2818
HUM
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2819
HUM
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2820
HUMAC
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
2821
HUMAC
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2822
HUMAC
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2823
HUMCI
88320 Ljubuški
70233 Gračanica kod
Bugojna
70233 Gračanica kod
Bugojna
75245 Šibošnica
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
2824
HUMČANI
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2825
HUMI
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
2826
HUMIDI
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
2827
HUNKOVIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
2828
HUREMI
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
2829
HUREMI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2830
HUSANOVIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
2831
HUSEJNOVIDI
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
2832
HUSIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2833
HUSIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
2834
HUSIDI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2835
HUSIKIDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2836
HUSIMOVCI
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
2837
HUSINO
75216 Husino
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
2838
HUSKANOVIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
2839
HUSKIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2840
HUSKIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
88420 Jablanica
PROZOR/RAMA
106
2841
HUSKIDI
2842
HUSREPOVCI
2843
HUTOVO
72225 Hajdarevidi
78434 Naseobina
Lišnja
88394 Hutovo
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
I
2844
IBRAHIMOVIDI
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
2845
IBRAKOVIDI
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2846
IBRIDI
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
2847
IDBAR
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2848
IFSAR
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
2849
IGOČE
73311 Tjentište
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
2850
IGRI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
2851
ILIDANI
78427 Dukali
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2852
ILIDI
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
2853
ILIDI
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
2854
ILIDŽA
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
2855
ILIDŽA
79262 Vrhpolje
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
2856
ILIJAK
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2857
ILIJAŠ
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2858
ILINO
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2859
ILINO POLJE
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
2860
ILOVAČA
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2861
ILOVAČA
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2862
ILOVICE
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
2863
IMAMOVIDI
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2864
IMAMOVIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
2865
IMLJANI
78234 Imljani
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2866
INAĐOL
78420 Srbac
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2867
INJIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2868
IPOTA
70202 Vinac
JAJCE
72270 Travnik
BH Pošta
2869
ISAKOVCI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
2870
ISAKOVIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2871
ISAKOVIDI
BH Pošta
ISJEK
80200 Livno
HP Mostar
2873
ISLAMOVAC
VISOKO
BOSANSKO
GRAHOVO
BRČKO DISTRIKT
72200 Zenica
2872
71300 Visoko
80270 Bosansko
Grahovo
76208 Maoča
75200 Tuzla
BH Pošta
2874
ISLAMOVIDI
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2875
IŠERID BRDO
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2876
IVANČEVO
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
2877
IVANČIDI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
2878
IVANICA
HP Mostar
IVANIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
2880
IVANUŠA
88200 Mostar
HP Mostar
2881
IVANJSKA
77244 Otoka
RAVNO
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
ČAPLJINA
BOSANSKA
KRUPA
88200 Mostar
2879
88370 Ravno
71123 Istočno
Sarajevo
88305 Domanovidi
77200 Bihad
BH Pošta
107
2882
IVAZOVIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2883
IVEROVAC
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2884
IVICA
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2885
IVICA
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
2886
IVICA
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2887
IVLJE
71254 Lepenica
70233 Gračanica kod
Bugojna
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
2888
IVNICA
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2889
IVOJEVIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2890
IZAČID
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2891
IZBIČNO
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
2892
IZBIŠNO
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
2893
IZBOD
71373 Župča
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
2894
IZGORI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
2895
JABLAN
78252 Trn
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2896
JABLAN
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2897
JABLANICA
75240 Lopare
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2898
JABLANICA
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2899
JABLANICA
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2900
JABLANICA
79220 Novi Grad
78405 Gornji
Podgradci
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2901
JABLANICA
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
2902
JABLANICA
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
2903
JABLANICA
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
2904
JABLANICA
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
2905
JABLANICA I
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
2906
JABLANICA II
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
2907
JABLANIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
2908
JABUKA
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
2909
JABUKA
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
2910
JABUKA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
2911
JABUKA
88348 Tihaljina
88200 Mostar
HP Mostar
2912
JABUKA
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
2913
JADOVICA
78438 Gornji Smrtidi
GRUDE
FOČAUSTIKOLINA
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2914
JAGARE
78103 Banja Luka
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2915
JAGNJID
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
2916
JAGODAR
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
2917
JAGODIDI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
2918
JAGODIDI
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2919
JAGODIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2920
JAGODNIK
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
2921
JAGODNJA
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2922
JAGODNJAK
76205 Seonjaci
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
J
108
2923
JAHIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2924
JAHORINA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2925
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
71420 Pale
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
2927
JAHORINA - NASELJE
JAHORINAOBUDINA BARE
JAJCE
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
2928
JAJIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
2929
JAKEŠ
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
2930
JAKETIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2931
JAKIR
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
2932
JAKLIDI
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
2933
JAKOTINA
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2934
JAKOVICE
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2935
JAKŠIN DO
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2936
JAKUPOVCI
78250 Laktaši
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2937
JAME
71370 Breza
72200 Zenica
BH Pošta
2938
JAMIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
2939
JANKOVAC
77204 Kamenica
BREZA
FOČAUSTIKOLINA
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
2940
JANKOVIDI
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
2941
JANJA
76316 Janja
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2942
JANJAC
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2943
JANJAČ
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2944
JANJARI
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2945
JANJIDI
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
2946
JANJIDI
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2947
JANJIDKI VRH
BH Pošta
JANJILA
77200 Bihad
BH Pošta
2949
JANJINO BRDO
ZENICA
BOSANSKI
PETROVAC
PALE
72200 Zenica
2948
72215 Janjidi
77250 Bosanski
Petrovac
71428 Mokro
73300 Foča
Pošte Srpske
2950
JAPAGA
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
2951
JAPALACI
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
2952
JAPIDA BRDO
77220 Cazin
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
2953
JARCI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
2954
JARDAN
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2955
JARDOL
72256 Bila
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
2956
JARE
88224 Jare
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
2957
JARICE
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
2958
JAROVIDI
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
2959
JAROVIDI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
2960
JAROVLJE
Pošte Srpske
JARUGA
80200 Livno
HP Mostar
2962
JARUGE
VLASENICA
BOSANSKO
GRAHOVO
PRIJEDOR
76200 Bijeljina
2961
75440 Vlasenica
80270 Bosansko
Grahovo
79202 Kozarac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2963
JARUŠKE DONJE
75306 Turija
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2964
JARUŠKE GORNJE
75290 Banovidi
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2926
109
2965
JARUŽANI
78253 Slatina Ilidža
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2966
JASEN
89204 Mosko
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2967
JASEN
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2968
JASEN
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
2969
JASEN
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
2970
JASENA
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2971
JASENICA
74261 Skugrid
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
2972
JASENICA
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
2973
JASENICA
88306 Gabela
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
2974
JASENICA
76259 Zelinja
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2975
JASENICA
75355 Podorašje
75200 Tuzla
BH Pošta
2976
JASENICA
77240 Bosanska Krupa
77200 Bihad
BH Pošta
2977
JASENICA DONJA
76259 Zelinja
SREBRENIK
BOSANSKA
KRUPA
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2978
JASENICA GORNJA
76259 Zelinja
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
2979
JASENICA LUG
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
2980
JASENICE
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
2981
JASENIK
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
2982
JASENIK
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
2983
JASENOVA
Pošte Srpske
JASENOVAC
77200 Bihad
BH Pošta
2985
JASENOVI POTOCI
TESLID
BOSANSKI
PETROVAC
MRKONJID GRAD
74200 Doboj
2984
74272 Gornji Teslid
77250 Bosanski
Petrovac
70267 Baradi
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2986
JASENOVO
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
2987
JASENJANI
88215 Drežnica
88200 Mostar
BH Pošta
2988
JASENJE
79247 Međuvođe
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2989
JASENJE
75414 Teočak
GRAD MOSTAR
KOZARSKA
DUBICA
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
2990
JASICI
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
2991
JASIK
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
2992
JASIK
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
2993
JASIK
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
77204 Kamenica
2994
JASIKA
2995
JASIKA
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2996
JASIKE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
2997
JASIKOVAC
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
2998
JASTREBAC
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
2999
JASTREBAC
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
3000
JASTREBICE
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
3001
JAVOR
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3002
JAVOR
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3003
JAVORANI
78233 Javorani
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3004
JAVORIK
88420 Jablanica
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3005
JAVORNIK
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3006
JAZBINA
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
77208 Izačid
110
3007
JAZINA
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3008
JAZINE
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
3009
JAZOVAC
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3010
JAZVENIK
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3011
JAZVINE
78404 Turjak
70233 Gračanica kod
Bugojna
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
3012
JAŽIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3013
JEČMIŠTA
73307 Čelebidi
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
3014
JEGINOV LUG
75265 Tojšidi
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
3015
JEHAK
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3016
JEHOVAC
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
3017
JEHOVINA
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3018
JELAČIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3019
JELAČIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
3020
JELAČIDI
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
3021
JELAČIDI
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
75423 Fakovidi
3022
JELAH
3023
JELAH
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3024
JELAH
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
3025
JELAH-POLJE
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3026
JELAH-POLJE
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
3027
JELANJSKA
74208 Stanari
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
3028
JELASI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
3029
JELAŠCA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3030
JELAŠCI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3031
JELAŠINOVCI
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
3032
JELAŠJE
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3033
JELAŠJE
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3034
JELAŠKE
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3035
JELEČ
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
3036
JELEČ
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
3037
JELIDI
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
3038
JELIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3039
JELIDI
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
3040
JELIDKA
79203 Omarska
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3041
JELINA
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3042
JELINAK
72265 Kaonik
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
3043
JELOVAC
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
3044
JELOVCI
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
3045
JELOVCI
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3046
JELOVČE SELO
76259 Zelinja
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3047
JELOVČID
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
3048
JELOVO BRDO
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
75445 Nova Kasaba
111
3049
JEMANLIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
Pošte Srpske
76275 Vidovice
DONJI
ŽABAR/ORAŠJE
76200 Bijeljina
76900 Orašje
HP Mostar
76278 Lončari
3050
JENJID
3051
JEREMIDI
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3052
JEREVICE
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3053
JEVADŽIJE
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3054
JEVADŽIJE
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
3055
JEVADŽIKE
70224 Torlakovac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
3056
JEVTIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3057
JEZDE
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3058
JEZERA
74275 Blatnica
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
3059
JEZERA
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3060
JEZERCI
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3061
JEZERCI
79262 Vrhpolje
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
3062
JEZERNICE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3063
JEZERO
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
3064
JEZERO
70206 Jezero
JEZERO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3065
JEZERO
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3066
JEZERO
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3067
JEZERO
88405 Boračko Jezero
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3068
JEZERO
72246 Čatidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3069
JEZERO
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3070
JEZERO
77205 Brekovica
77200 Bihad
BH Pošta
3071
JEZERO
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
3072
JEZERO PRIVILICA
77000 Bihad
77200 Bihad
BH Pošta
3073
JEZERSKI
77241 Jezerski
77200 Bihad
BH Pošta
3074
JEŽEPRESINA
88407 Bjelimidi
BIHAD
FOČAUSTIKOLINA
BIHAD
BOSANSKA
KRUPA
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3075
JEŽEŠTICA
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3076
JEŽEVAC
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
3077
JEŽINAC
75356 Špionica
75200 Tuzla
BH Pošta
3078
JOHOVA
79244 Johova
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3079
JOHOVAC
74215 Kotorsko
SREBRENIK
KOZARSKA
DUBICA
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
3080
JOHOVAC
76318 Glavičice
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3081
JOHOVAC
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3082
JOHOVICA
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3083
JOHOVICA
77235 Mala Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
3084
JOKIDA BRDO
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3085
JOKIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3086
JOLDE
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3087
JOSIDI
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3088
JOŠANICA
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
3089
JOŠANICA
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3090
JOŠANICA
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
112
3091
JOŠANICA
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3092
JOŠAVA
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3093
JOŠAVICA
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
3094
JOŠAVKA DONJA
78244 Jošavka
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3095
JOŠAVKA GORNJA
78244 Jošavka
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3096
JOŠEVA
75420 Bratunac
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3097
JOŠIK
79240 Kozarska Dubica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3098
JOŠJE
75280 Kladanj
BRATUNAC
KOZARSKA
DUBICA
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
3099
JOVANOVIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
3100
JOVIDI
76312 Batkovid
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3101
JUGOVCI
79208 Brezičani
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3102
JUGOVIDI
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
3103
JUGOVIDI
88286 Zovi Do
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3104
JUKANOVIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
3105
JUKANOVIDI
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
3106
JUKE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3107
JUKIDI
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3108
JUKIDI
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3109
JURIDI
88444 Uzdol
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
3110
JURIDI
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3111
JURJEVIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3112
JUSE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3113
JUSIDI
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3114
JUSIDI
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3115
JUŠIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
K
3116
KABERNIK
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3117
KABLOVI
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3118
KACEVAC
76335 Trnova Donja
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3119
KAČANJ
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
3120
KAČAREVINA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3121
KADUNI
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
3122
KADARIDI
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3123
KADARIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3124
KADIDA BRDO
71356 Knežina
73300 Foča
Pošte Srpske
3125
KADIN JELOVAC
79249 Sreflije
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3126
KADINO SELO
71428 Mokro
SOKOLAC
KOZARSKA
DUBICA
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3127
KADINJANI
78253 Slatina Ilidža
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3128
KADIROVINA
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3129
KADUŠIDI
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3130
KAHRIDI
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3131
KAHRIMANI
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
3132
KAHVE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
113
3133
KAKANJ
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3134
KAKMUŽ
74317 Petrovo
PETROVO
74200 Doboj
Pošte Srpske
3135
KAKRINJE
71217 Rakovica
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
3136
KALABAČE
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3137
KALAC
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
3138
KALAC
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3139
KALAĐURĐEVIDI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
3140
KALAJEVO
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3141
KALAJEVO
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3142
KALAJIŠI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3143
KALATI
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3144
KALAUZOVIDI
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3145
KALE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3146
79224 Kostajnica
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
74413 Kalenderovci
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
74413 Kalenderovci
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
3149
KALENDERI
KALENDEROVCI
DONJI
KALENDEROVCI
GORNJI
KALESIJA
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
3150
KALESIJA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3151
KALESIJA GORNJA
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
3152
KALETIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3153
KALIBUNAR
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3154
KALIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3155
KALIMANIDI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3156
KALIN
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3157
KALINOVIK
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3158
KALOŠEVID
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3159
KALOŠEVID
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
3160
KALOTIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3161
KALOVITA BRDA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3162
KALUĐER
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
3163
KALJANI
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
3164
KALJINA
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3165
KAMBERI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3166
KAMEN
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
3167
KAMEN
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3168
KAMEN
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
3169
KAMEN
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3170
KAMENA
88280 Nevesinje
ISTOČNI MOSTAR
73300 Foča
Pošte Srpske
3171
KAMENA
88201 Blagaj
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
3172
KAMENICA
74275 Blatnica
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
3173
KAMENICA
78244 Jošavka
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3174
KAMENICA
77204 Kamenica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3175
KAMENICA
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3147
3148
114
3176
KAMENICA
75410 Drinjača
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3177
KAMENICA
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
3178
KAMENICA
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3179
KAMENICA
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3180
KAMENICA
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
3181
KAMENICA
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3182
KAMENICA
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3183
KAMENICA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3184
KAMENICA
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
3185
KAMENICA GORNJA
75410 Drinjača
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3186
KAMENICE
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
3187
KAMENICE
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
3188
KAMENICE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
3189
KAMENSKO
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3190
KAMENJAČA
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
3191
KAMENJAŠI
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3192
KAMIČAK
79284 Krasulje
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
3193
KAMIČANI
79202 Kozarac
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3194
KANDIJA
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3195
KANLIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
3196
KANTIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3197
KANJINA
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3198
KAOCI
78420 Srbac
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3199
KAONIK
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
72260 Busovača
3200
KAONIK
3201
KAOŠTICE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3202
KAPAROVIDI
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3203
KAPAVICA
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3204
KAPE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
3205
KAPETANOVIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3206
KAPIDI
BH Pošta
KAPLJUH
77200 Bihad
BH Pošta
3208
KAPOV HAN
CAZIN
BOSANSKI
PETROVAC
ČAJNIČE
77200 Bihad
3207
77226 Doralidi
77250 Bosanski
Petrovac
73283 Miljeno
73300 Foča
Pošte Srpske
3209
KAPUDA
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
3210
KARAČEVINE
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3211
KARAČIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3212
KARAČIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3213
KARAČIDI
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3214
KARAČIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3215
KARAD
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3216
KARADAGLIJE
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3217
KARADAGLIJE
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
72265 Kaonik
BUSOVAČA
115
3218
KARADŽE
70235 Karadže
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3219
KARADŽE
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3220
KARAGIDI
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3221
KARAGINO POLJE
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3222
KARAJZOVCI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
3223
KARAKAJ
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3224
KARALIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3225
KARALINKA
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3226
KARANOVAC
74323 Sočkovac
PETROVO
74200 Doboj
Pošte Srpske
3227
KARANOVAC
78103 Banja Luka
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3228
KARAOSMANOVIDI
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
3229
KARAŠNICA
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3230
KARAULA
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
3231
KARAULA
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3232
KARAULA
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3233
KARAULSKO POLJE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3234
KARAVLASI
76312 Batkovid
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3235
KARAVLASI
76208 Maoča
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
3236
KARIDI
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
3237
KARIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
3238
KARIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3239
KARIJANI
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
3240
KARLOVAC
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
3241
KARMATOVIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3242
KAROVIDI
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
3243
KAROVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
3244
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
3246
KAROVIDI
KAROVIDI NA
BATOVCI
KARUŠE
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
3247
KASAPOVIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3248
KASAPOVIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3249
KASARNA
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
3250
KASATIDI
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
3251
KASIDOLI
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3252
KASINDO
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
3253
KASUMI
71420 Pale
71123 Istočno
Sarajevo
70202 Vinac
JAJCE
72270 Travnik
BH Pošta
3254
KAŠČE
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
3255
KAŠIDI
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3256
KAŠTIJELJ
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3257
KAŠTIJELJA
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
3258
KATIDI
72265 Kaonik
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
3259
KATUNIŠTA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3260
KAZAGIDI
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
3245
116
72270 Travnik
BH Pošta
3261
KAZAGIDI
71253 Bilalovac
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3262
KAZAGINAC
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
3263
KAZANCI
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
3264
KAZANI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3265
KAZAZI
77209 Pokoj
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3266
KAZIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3267
KAZINA BARA
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
3268
KAZMERIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3269
KAZMERIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3270
KEHIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
3271
KELENTRIDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3272
KEMENOVO BRDO
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3273
KEREP
76257 Donja Međiđa
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3274
KESERI
BH Pošta
KESIDI
80200 Livno
HP Mostar
3276
KETENOVIDI
ZAVIDOVIDI
BOSANSKO
GRAHOVO
SOKOLAC
72200 Zenica
3275
72225 Hajdarevidi
80270 Bosansko
Grahovo
71356 Knežina
73300 Foča
Pošte Srpske
3277
KEVLJANI
79203 Omarska
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3278
KEŽE
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
3279
KIFINO SELO
88283 Kifino Selo
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3280
KIJEV DO
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
3281
KIJEVCI
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3282
KIJEVO
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
3283
KIJEVO
79262 Vrhpolje
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
3284
KIKAČI
75265 Tojšidi
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
3285
KISELICE
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
3286
KISELJAK
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3287
KISELJAK
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
3288
KISELJAK
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3289
KISELJAK
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3290
KISINI
75350 Srebrenik
75211 Kiseljak kod
Tuzle
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
3291
KIŠEVO
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
3292
KITOVNICE
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3293
KLADANJ
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
3294
KLADARI
74214 Prnjavor Mali
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
3295
KLADARI DONJI
74485 Miloševac
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
3296
KLADARI GORNJI
74261 Skugrid
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
3297
KLAK
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
3298
KLANAC
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
3299
KLANAC
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
3300
KLANAC
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3301
KLAŠNIK
88440 Prozor
72244 Kraljeva
Sutjeska
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3302
KLAŠNJA VODA
71144 Hreša
ISTOČNI STARI
73300 Foča
Pošte Srpske
117
GRAD
3303
KLEČAK
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
3304
KLEČKOVAC
Pošte Srpske
KLEK
73300 Foča
Pošte Srpske
3306
KLEK
SOKOLAC
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
PROZOR/RAMA
73300 Foča
3305
71357 Sokolovidi
71123 Istočno
Sarajevo
88440 Prozor
88200 Mostar
HP Mostar
3307
KLEK
71385 Srednje
71200 Sarajevo
BH Pošta
3308
KLEKOVCI
79240 Kozarska Dubica
ILIJAŠ
KOZARSKA
DUBICA
BOSANSKI
PETROVAC
ČAPLJINA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
77200 Bihad
BH Pošta
3309
KLENOVAC
3310
KLEPCI
77250 Bosanski
Petrovac
88307 Višidi
88200 Mostar
HP Mostar
3311
KLIČIDI
77220 Cazin
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
3312
KLIKOVIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3313
KLIKOVIDI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
3314
KLIMENTA
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
3315
KLINČIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3316
KLINJA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3317
KLIS
76312 Batkovid
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3318
KLIS
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3319
KLISA
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3320
KLISA
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3321
KLISURA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3322
KLISURA
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
3323
KLOBUK
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3324
KLOBUK
88324 Klobuk
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
3325
KLOKOT
77204 Kamenica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3326
KLOKOTNICA
74207 Klokotnica
DOBOJ ISTOK
75200 Tuzla
BH Pošta
3327
KLOPAČKI VRH
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3328
KLOPČE
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3329
KLOTJEVAC
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3330
KLUPE
77232 Podzvizd
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
3331
KLJACI
72281 Han Bila
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3332
KLJEN
88286 Zovi Do
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3333
KLJENIK
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3334
KLJEŠTANI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3335
KLJEVCI
79262 Vrhpolje
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
3336
KLJUČ
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
3337
KLJUČ
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
3338
KLJUNA
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3339
KMEDANI
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3340
KNEŠPOLJE
88280 Nevesinje
78204 Bronzani
Majdan
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
3341
KNEŽEVIDI
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3342
KNEŽEVIDI
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3343
KNEŽEVO
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
118
3344
KNEŽICA
79246 Knežica
3345
KNEŽINA
71356 Knežina
KOZARSKA
DUBICA
SOKOLAC
3346
KNJEGINJA
3347
KNJEGINJAC
3348
KOBAŠ
73265 Uvac
71123 Istočno
Sarajevo
78423 Kobaš
RUDO
ISTOČNI STARI
GRAD
SRBAC
3349
KOBATOVCI
78255 Aleksandrovac
LAKTAŠI
3350
KOBILIDI
73283 Miljeno
3351
KOBILIDI
3352
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
73300 Foča
Pošte Srpske
73300 Foča
Pošte Srpske
73300 Foča
Pošte Srpske
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
KOBILJA
78230 Kneževo
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3353
KOBILJA GLAVA
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
3354
KOBILJA GLAVA
71320 Vogošda
KNEŽEVO
ISTOČNI STARI
GRAD
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
3355
KOBILJAČA
71217 Rakovica
71200 Sarajevo
BH Pošta
3356
KOCELJ
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
3357
KOČARIM
73240 Višegrad
ILIDŽA
FOČAUSTIKOLINA
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3358
KOČERIN
88226 Kočerin
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
3359
KOČEVIK DONJI
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3360
KOČEVIK GORNJI
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3361
KOČIDEVO
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3362
KODŽAGA POLJE
73205 Vitkovidi
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3363
KOJČEVINE
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3364
KOJČINOVAC
76316 Janja
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3365
KOJSINA
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
3366
KOKANOVIDI
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3367
KOKIDA JARUGA
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3368
KOKIDI
70202 Vinac
JAJCE
72270 Travnik
BH Pošta
3369
KOKIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3370
KOKORI
78435 Potočani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3371
KOKORINA
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
3372
KOKORINA
88280 Nevesinje
ISTOČNI MOSTAR
73300 Foča
Pošte Srpske
3373
KOKORINA
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
3374
KOKOŠARI
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3375
KOKOŠČIDI
71370 Breza
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3376
KOLA
78207 Kola
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3377
KOLA
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3378
KOLAKOVIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3379
KOLAKOVIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3380
KOLAKOVIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3381
KOLIDI
72213 Topčid Polje
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3382
KOLIJEVKE
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3383
KOLIMBARE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3384
KOLIMER
75207 Simin Han
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3385
KOLO
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
119
3386
KOLOJANJ
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
3387
KOLONE
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
3388
KOLONIJA
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
3389
KOLONIJE
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3390
KOLOVAJ
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
3391
KOLOVARICE
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3392
KOLOVIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3393
KOLOVRAT
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3394
KOLOŽIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3395
KOLUN
Pošte Srpske
KOLUNID
77200 Bihad
BH Pošta
3397
KOLJANI
FOČA
BOSANSKI
PETROVAC
LAKTAŠI
73300 Foča
3396
73313 Miljevina
77250 Bosanski
Petrovac
78436 Hrvadani
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3398
KOMANJE BRDO
88380 Ljubinje
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
3399
KOMANJE BRDO
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
3400
KOMAR
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
3401
KOMAR
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3402
KOMARI
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
3403
KOMARI
75305 Puračid
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3404
KOMARICA
74215 Kotorsko
74200 Doboj
Pošte Srpske
3405
KOMLENAC
79244 Johova
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3406
KOMORANI
80101 Livno
DOBOJ
KOZARSKA
DUBICA
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
3407
KOMRANI
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
3408
KOMŠIDI
72238 Ozimica
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
3409
KOMUŠINA DONJA
74275 Blatnica
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
3410
KOMUŠINA GORNJA
74275 Blatnica
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
3411
KONACI
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
3412
KONDŽILA
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3413
KONDŽILO
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3414
KONDŽILO
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3415
KONGORA
80244 Kongora
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
3416
KONJBABA
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3417
KONJ-DOLAC
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
3418
KONJEVIDI
75445 Nova Kasaba
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3419
KONJEVIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
3420
KONJEVIDI
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3421
KONJEVIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3422
KONJIC
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3423
KONJKOVIDI
75240 Lopare
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3424
KONJKOVIDI
75208 Gornja Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3425
KONJODOR
77249 Konjodor
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
3426
KONJSKO
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3427
KONJSKO
88245 Rakitno
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
3428
KONJUHOVCI
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
120
3429
KOPAČI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
3430
KOPAČI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3431
KOPALIŠTA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3432
KOPANICE
76275 Vidovice
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
3433
KOPČID
70235 Karadže
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
74254 Novi Šeher
3434
KOPICE
3435
KOPID
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
3436
KOPIJARI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3437
KOPILA
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3438
KOPILO
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3439
KOPITO
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3440
KOPJENICA
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
3441
KOPLJEVIDI
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3442
KOPLJEVIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3443
KOPLJEVIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3444
KOPOŠIDI
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3445
KOPRIVCI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3446
KOPRIVCI
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
3447
KOPRIVNA
74489 Koprivna
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
3448
KOPRIVNA
79263 Oštra Luka
OŠTRA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3449
KOPRIVNA
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3450
KOPRIVNICA
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3451
KOPRIVNO
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3452
KORADE
74451 Zborište
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
3453
KORAJ
75247 Koraj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3454
KORAN
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3455
KORČA
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
3456
KORDIDI
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
3457
KORDIDI
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3458
KORENIDI
73110 Novo Goražde
70233 Gračanica kod
Bugojna
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
3459
KORENITA
76333 Zabrđe
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3460
KORETAŠI
76218 Ražljevo
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3461
KORIDNA
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
3462
KORIJEN
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3463
KORITA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
3464
KORITA
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
3465
KORITA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3466
KORITNIK
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
3467
KORITNIK
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3468
KORITNIK
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
3469
KORJENOVO
79285 Sanica Gornja
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
3470
KORLATI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
74250 Maglaj
MAGLAJ
121
3471
KORNICA
76236 Kornica
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3472
KOROVI
78423 Kobaš
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3473
KOSAČE
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3474
KOSCI
75208 Gornja Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3475
KOSE
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3476
KOSE
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3477
KOSICA
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3478
KOSIDI
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
3479
KOSIJEROVO
78255 Aleksandrovac
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3480
KOSIRICA
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
3481
KOSMAJ
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3482
KOSMAN
73311 Tjentište
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
88200 Mostar
HP Mostar
88200 Mostar
BH Pošta
88446 Doljani
3483
KOSNE LUKE
3484
KOSOR
88201 Blagaj
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
3485
KOSOVA
74253 Kosova
72200 Zenica
BH Pošta
3486
KOSOVA
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
3487
KOSOVAČA
75405 Caparde
MAGLAJ
FOČAUSTIKOLINA
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3488
KOSOVIDI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
3489
KOSOVO POLJE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3490
KOSTAJNICA
74222 Kostajnica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
3491
KOSTAJNICA
79224 Kostajnica
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3492
KOSTAJNICA
88423 Ostrožac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3493
KOSTELA
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3494
KOSTENIK
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
3495
KOSTIDI
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3496
KOSTIDI
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3497
KOSTIJEREVO
75410 Drinjača
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3498
KOSTOLOMCI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3499
KOSTRAČA
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3500
KOSTRČ
76272 Tolisa
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
3501
KOSTREŠ
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
3502
KOSTREŠA
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3503
KOSTREŠI
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3504
KOŠ
70235 Karadže
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3505
KOŠARE
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3506
KOŠARE
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3507
KOŠARE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
3508
KOŠDAN
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
3509
KOŠDANI
70223 Prusac
72270 Travnik
BH Pošta
3510
KOŠUDA
79247 Međuvođe
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3511
KOŠUTICA
71350 Sokolac
DONJI VAKUF
KOZARSKA
DUBICA
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3512
KOTEZI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
88420 Jablanica
JABLANICA
122
3513
KOTEZI
70235 Karadže
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3514
KOTO
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3515
KOTOR
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3516
KOTOR VAROŠ
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3517
KOTORSKO
74215 Kotorsko
74200 Doboj
Pošte Srpske
3518
KOTUROVI
79249 Sreflije
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3519
KOVAČEVAC
70206 Jezero
DOBOJ
KOZARSKA
DUBICA
JEZERO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3520
KOVAČEVAC
72251 Stari Vitez
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
3521
KOVAČEVCI
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
3522
KOVAČEVCI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
3523
KOVAČEVIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
3524
KOVAČEVIDI
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
3525
KOVAČEVIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
3526
KOVAČEVIDI
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3527
KOVAČEVIDI
77226 Doralidi
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
3528
KOVAČEVIDI-AHMIDI
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3529
KOVAČEVO POLJE
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
3530
KOVAČEVO SELO
75207 Simin Han
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3531
KOVAČI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
3532
KOVAČI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
3533
KOVAČI
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
3534
KOVAČI
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
3535
KOVAČI
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
3536
KOVAČI
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3537
KOVAČI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3538
KOVAČICA
75208 Gornja Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3539
KOVAČID
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
3540
KOVAČIDI
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3541
KOVAČIDI
80204 Lištani
76321 Bijeljinsko Suho
Polje
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3542
KOVAČIDI
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3543
KOVAČIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3544
KOVAČIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
3545
KOVAČIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3546
KOVAČIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3547
KOVAČIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3548
KOVAČINA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3549
KOVAČUŠA
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3550
KOVANIDI
72233 Begov Han
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3551
KOVANLUK
76000 Bijeljina
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3552
KOVANJ
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3553
KOZADRE
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3554
KOZARA
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3555
KOZARA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
123
3556
KOZARAC
79202 Kozarac
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3557
KOZARCI
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3558
KOZARCI
BH Pošta
KOZAREVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
3560
KOZAREVINA
VISOKO
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
FOČA
72200 Zenica
3559
71305 Donje Moštre
71123 Istočno
Sarajevo
73302 Foča
73300 Foča
Pošte Srpske
3561
KOZARICA
88394 Hutovo
88200 Mostar
HP Mostar
3562
KOZARSKA DUBICA
79240 Kozarska Dubica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3563
KOZARUŠA
79202 Kozarac
NEUM
KOZARSKA
DUBICA
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3564
KOZICA
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
3565
KOZICE
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
3566
KOZICE
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
3567
KOZIDI
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3568
KOZIDI
73220 Rogatica
73300 Foča
Pošte Srpske
3569
KOZIJA DUPRIJA
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
3570
KOZILA
70275 Pljeva
ROGATICA
SARAJEVO STARI
GRAD
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3571
KOZIN
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
3572
KOZINCI
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3573
KOZJA LUKA
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
3574
KOZJA RAVAN
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3575
KOZJACI
71340 Olovo
72200 Zenica
BH Pošta
3576
KOZJAČA
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
3577
KOZJAK
75240 Lopare
OLOVO
ISTOČNI STARI
GRAD
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3578
KOZLICE
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3579
KOZLUK
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3580
KOZO
88440 Prozor
88200 Mostar
HP Mostar
3581
KOŽETIN
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
3582
KOŽLJE
71385 Srednje
PROZOR/RAMA
FOČAUSTIKOLINA
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3583
KOŽUHE
74225 Osječani
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
3584
KRABORIŠ
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3585
KRAČULE
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3586
KRAGUJEVAC
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3587
KRAJ
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3588
KRAJČINOVIDI
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3589
KRAJINIDI
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3590
KRAJIŠIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3591
KRAJIŠIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3592
KRAJIŠNIK
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3593
KRAJKOVIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3594
KRAJKOVIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3595
KRAJPOLJE
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3596
KRAKAČA
77227 Pedigrad
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
3597
KRALUPI
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
124
3598
KRALJE
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
KRALJEVICE
77000 Bihad
72244 Kraljeva
Sutjeska
72283 Turbe
3599
KRALJEVA SUTJESKA
3600
3601
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
KRALJEVIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
3602
KRALJEVO POLJE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
3603
KRAM
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
3604
KRAMARI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
3605
KRAMER SELO
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3606
KRASANOVIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3607
KRASANPOLJE
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3608
KRASINAC
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
3609
KRASULJE
79284 Krasulje
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
3610
KRAŠEVO
74266 Tešanjka
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3611
KRAŠEVO
74266 Tešanjka
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
3612
KRAŠIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
3613
KRATINE
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
3614
KRATINE
72250 Vitez
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
3615
KRAVAREVO
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
3616
KRAVICA
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3617
KRBEŠI
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
3618
KRBETI
76218 Ražljevo
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3619
KRBLJINE
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3620
KRČ
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
3621
KRČ
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3622
KRČ
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3623
KRČEVINE
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3624
KRČEVINE
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
3625
KRČEVINE
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
3626
KRČEVINE
72250 Vitez
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
3627
KRČEVINE
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3628
KRČEVINE
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3629
KRČEVINE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3630
KRČEVINE
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3631
KRČEVINE
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3632
KRČEVLJANI
74261 Skugrid
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
3633
KREČA
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3634
KREČANE DONJE
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3635
KREČE
71425 Podgrab
73300 Foča
Pošte Srpske
3636
KREDA
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
3637
KREHIN GRADAC
88260 Čitluk
PALE
FOČAUSTIKOLINA
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
3638
KREKOVI
88283 Kifino Selo
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3639
KREMENA NJIVA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
3640
KREMENI DO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
125
3641
KREMENITA BRDA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3642
KREMEŠ
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
3643
KREMNA
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3644
KREPŠID
76212 Krepšid
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3645
KREŠEVO
KREŠEVSKI
KAMENIK
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
3646
3647
KREŠNICE
3648
KRIČANI
71123 Istočno
Sarajevo
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
3649
KRIČANOVO
74450 Brod
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
3650
KRIČID-JEJID
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
3651
KRIŠKOVCI
78256 Kriškovci
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3652
KRIVA BARA
76311 Dvorovi
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3653
KRIVA RIJEKA
79246 Knežica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3654
KRIVAČA
89230 Bileda
BIJELJINA
KOZARSKA
DUBICA
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
3655
KRIVAČA
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
3656
KRIVAČA
75276 Gračanica Selo
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
3657
KRIVAČE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
3658
KRIVAČE
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
3659
KRIVAJA
79203 Omarska
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3660
KRIVAJA
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3661
KRIVAJA
77226 Doralidi
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
3662
KRIVAJEVIDI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3663
KRIVAJEVIDI
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
3664
KRIVODOL
88203 Kruševo
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
3665
KRIVOGLAVCI
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
3666
KRIŽ
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3667
KRIŽ
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3668
KRIŽANI
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3669
KRIŽEVAC
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3670
KRIŽEVIDI
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3671
KRIŽEVIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3672
KRIŽIDI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
3673
KRKOJEVCI
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
3674
KRLIČEVIDI
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
3675
KRMINE
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3676
KRNA JELA
74203 Matuzidi
78206 Krupa na
Vrbasu
73307 Čelebidi
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
3677
KRNETE
78255 Aleksandrovac
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3678
KRNIJE
Pošte Srpske
KRNJA JELA
77200 Bihad
BH Pošta
3680
KRNJEUŠA
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
3681
KRNJEVIDI
89101 Trebinje
SOKOLAC
BOSANSKI
PETROVAC
BOSANSKI
PETROVAC
TREBINJE
73300 Foča
3679
71350 Sokolac
77250 Bosanski
Petrovac
73300 Foča
Pošte Srpske
126
3682
KRNJIDA POTOK
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3683
KRNJIDI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3684
KRNJIN
80247 Roško Polje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
3685
KRPELJIDI
72277 Guča Gora
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3686
KRSMANIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
3687
KRSMANOVA LUKA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3688
KRSNO POLJE
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
3689
KRSTAC
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
3690
KRSTAC
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
3691
KRSTAC
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
3692
KRSTAČE
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
3693
KRŠ
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3694
KRŠEVAC
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3695
KRŠEVI
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3696
KRŠIDI
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
3697
KRŠLJE
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3698
KRTIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3699
KRTINE
72250 Vitez
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
3700
KRTINE
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3701
KRTINJE
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3702
KRTJANOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3703
KRTJENOVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
3704
KRTOLIJE
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3705
KRTOVA
74317 Petrovo
PETROVO
74200 Doboj
Pošte Srpske
3706
KRTOVA
75308 Duboštica
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3707
KRUDEVIDI
88268 Biletid Polje
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
3708
KRUHARI
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
G. VAKUFUSKOPLJE
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
70280 Uskoplje
3709
KRUPA
3710
KRUPA NA UNI
3711
KRUPA NA VRBASU
3712
KRUPAC
3713
KRUPAC
79227 Dubovik
78206 Krupa na
Vrbasu
71123 Istočno
Sarajevo
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3714
KRUPAC
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3715
KRUŠČANJE
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3716
KRUŠČANJE
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3717
KRUŠČICA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3718
KRUŠČICA
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
70240 Gornji Vakuf
72250 Vitez
3719
KRUŠČICA
3720
KRUŠČIK
74451 Zborište
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
3721
KRUŠDICA
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3722
KRUŠEV DO
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
72251 Stari Vitez
VITEZ
127
3723
KRUŠEVCI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3724
KRUŠEVICA
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3725
KRUŠEVICA
75308 Duboštica
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3726
KRUŠEVLJANI
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3727
KRUŠEVO
73311 Tjentište
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
3728
KRUŠEVO
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
3729
KRUŠEVO
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3730
KRUŠEVO BRDO
78224 Šiprage
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3731
KRUŠEVO BRDO I
78224 Šiprage
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3732
KRUŠEVO BRDO II
78224 Šiprage
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3733
KRUŠIK
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3734
KRUŠKE
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
3735
KRUŠKICA
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3736
KRUŠKIK
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3737
KRUŠKOV DO
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
3738
KRUŠKOVO POLJE
78400 Gradiška
71123 Istočno
Sarajevo
76239 Crkvina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3739
KRUŽANJ
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
3740
KRVAVČIDI
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
3741
KRVOJEVIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3742
KUBAŠ
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
3743
KUČID KULA
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3744
KUČIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3745
KUČIDI
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3746
KUČIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3747
KUČINE
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3748
KUDANI
88443 Gračac
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
3749
KUDICE
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
3750
KUDICE
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3751
KUDIDI
77234 Šumatac
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
3752
KUDILJI
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
3753
KUDUZOVIDI
75308 Duboštica
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3754
KUGE
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3755
KUJAVČE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3756
KUJUNDŽIJEVIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3757
KUJUŠIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
3758
KUK
80249 Šujica
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
3759
KUKA
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3760
KUKAVICE
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
3761
KUKAVICE
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3762
KUKAVICE
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
3763
KUKOVINA
75208 Gornja Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3764
KUKRIČJE
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
3765
KUKULJE
78424 Kukulje
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
128
3766
KUKURUZI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3767
KULA
72276 Nova Bila
TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
3768
KULA
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
3769
KULA
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
3770
KULA
89240 Gacko
71123 Istočno
Sarajevo
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3771
KULA
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
3772
KULA
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
3773
KULA
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3774
KULA
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3775
KULA
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3776
KULA
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3777
KULA
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3778
KULA
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3779
KULA BANJER
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3780
KULA GRAD
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3781
KULAŠI
78443 Kulaši
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3782
KULEN VAKUF
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3783
KULIJEŠ
71254 Lepenica
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
3784
KULINA
74400 Derventa
74200 Doboj
Pošte Srpske
3785
KULINA
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
3786
KULINA
75405 Caparde
DERVENTA
ISTOČNI STARI
GRAD
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3787
KULINA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3788
KULJAN
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
3789
KULJANČIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3790
KULJANI
79223 Dobrljin
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3791
KULJANI
78212 Kuljani
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3792
KULJANI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3793
KULJEN
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
3794
KULJENOVCI
74400 Derventa
74200 Doboj
Pošte Srpske
3795
KUMANE
71420 Pale
73300 Foča
Pošte Srpske
3796
KUMARICA
77232 Podzvizd
77200 Bihad
BH Pošta
3797
KUMJANOVIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
3798
KUNDAKOV HAN
71340 Olovo
DERVENTA
ISTOČNI STARI
GRAD
VELIKA KLADUŠA
FOČAUSTIKOLINA
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3799
KUNDAKOVIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
3800
KUNDIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3801
KUNDUCI
73309 Brod
73300 Foča
Pošte Srpske
3802
KUNDUCI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
3803
KUNOSIDI
71385 Srednje
FOČA
FOČAUSTIKOLINA
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3804
KUNOSIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3805
KUNOVO
73307 Čelebidi
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
3806
KUNJA GLAVICA
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3807
KUPRES
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
129
3808
KUPRES
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
3809
KUPREŠANI
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
3810
KUPUSOVIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3811
KURTALIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3812
KURTIDI
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3813
KUSAČE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
3814
KUSAČE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3815
KUSONJE
75405 Caparde
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3816
KUSTUR POLJE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3817
KUSUCI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3818
KUŠEŠI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3819
KUTA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3820
KUTA
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
3821
KUTA
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3822
KUTANJA
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
70280 Uskoplje
72900 Vitez
HP Mostar
70240 Gornji Vakuf
G. VAKUFUSKOPLJE
72270 Travnik
BH Pošta
3823
KUTE
3824
KUTE
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
3825
KUTE
88409 Buturovid Polje
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
BH Pošta
3826
KUTI
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
3827
KUTI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3828
KUTI
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
3829
KUTI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3830
KUTINA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
3831
KUTINE
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
3832
KUTJEŠI
73206 Mravinjac
71200 Sarajevo
BH Pošta
3833
KUTLE
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
3834
KUTLIDI
70230 Bugojno
GORAŽDE
FOČAUSTIKOLINA
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3835
KUTUZERO
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3836
KUZMANI
74272 Gornji Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
3837
KUŽNJAČA
74480 Modriča
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
L
3838
LABUCKA
75240 Lopare
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3839
LADOVIDI
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3840
LAĐANICA
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3841
LAĐENIK
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
3842
LAĐENIK
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3843
LAĐEVCI
78244 Jošavka
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3844
LAĐEVCI
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
3845
LAĐEVIDI
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
3846
LAĐEVIDI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
3847
LAĐEVINE
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3848
LAHČIDI
73250 Ustikolina
FOČA-
71200 Sarajevo
BH Pošta
130
USTIKOLINA
3849
LAKAT
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3850
LAKŠEVINE
88202 Buna
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
3851
LAKTAŠI
78250 Laktaši
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3852
LALETA
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3853
LALIDI
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3854
LAMINCI BREZICI
78407 Laminci
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3855
LAMINCI DUBRAVE
78407 Laminci
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3856
LAMINCI JARUŽANI
78407 Laminci
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3857
LAMINCI SREĐANI
78407 Laminci
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3858
LAMOVITA
79204 Lamovita
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3859
LANDŽE
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3860
LANIŠTA
76212 Krepšid
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3861
LANIŠTE
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3862
LANIŠTE
79280 Ključ
77200 Bihad
BH Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
71200 Sarajevo
BH Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
3863
LAPIŠNICA
3864
LAPJA
89101 Trebinje
KLJUČ
ISTOČNI STARI
GRAD
SARAJEVO STARI
GRAD
TREBINJE
3865
LAPSUNJ
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
3866
LASCI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3867
LASTVA
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3868
LASTVA
88394 Hutovo
88200 Mostar
HP Mostar
3869
LASTVE
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
3870
LAŠVA
72215 Janjidi
NEUM
BOSANSKI
PETROVAC
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3871
LAZ
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3872
LAZAREVIDI
76312 Batkovid
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3873
LAZE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3874
LAZE
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3875
LAZE
75414 Teočak
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
3876
LAZE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3877
LAZIDI
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3878
LEDENICE
76236 Kornica
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3879
LEDIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
3880
LEDINE
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
3881
LENDAVA
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
3882
LENDIDI
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
3883
LENDIDI
75326 Malešidi
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
3884
LENĐEROVINA
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
3885
LEPENICA
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
3886
LEPENICA
74266 Tešanjka
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3887
LEPENICA
74266 Tešanjka
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
76278 Lončari
ORAŠJE/DONJI
ŽABAR
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
76900 Orašje
HP Mostar
71144 Hreša
71000 Sarajevo
3888
LEPNICA
76275 Vidovice
131
3889
LETEVCI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3890
LETKA
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
3891
LIČKA KALDRMA
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3892
LIĐANI
77222 Gornja Koprivna
77200 Bihad
BH Pošta
3893
LIGATI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
3894
LIGATIDI
71330 Vareš
CAZIN
FOČAUSTIKOLINA
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
3895
LIHOVCI
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
3896
LIJESKA
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3897
LIJEŠANJ
75410 Drinjača
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3898
LIJEŠDA
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
3899
LIJEŠDE
74450 Brod
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
3900
LIJEŠDE
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3901
LIJEŠEVA
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
72238 Ozimica
3902
LIJEŠNICA
3903
LIJEŠEVO
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3904
LIJEVČA
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3905
LIKARI
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3906
LIKE
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3907
LILACI
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3908
LILID
Pošte Srpske
LINICA LOKVA
77200 Bihad
BH Pošta
3910
LIPA
SRBAC
BOSANSKI
PETROVAC
PALE
78200 Banja Luka
3909
78424 Kukulje
77250 Bosanski
Petrovac
71428 Mokro
73300 Foča
Pošte Srpske
3911
LIPA
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
3912
LIPA
80206 Orguz
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
3913
LIPA
80244 Kongora
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
3914
LIPA
72227 Vozuda
72200 Zenica
BH Pošta
3915
LIPA
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
3916
LIPAC
74101 Doboj
ZAVIDOVIDI
BOSANSKI
PETROVAC
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
3917
LIPAK
75414 Teočak
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
3918
LIPENOVIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3919
LIPLJE
78223 Maslovare
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3920
LIPLJE
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3921
LIPLJE
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3922
LIPNICA
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3923
LIPNICA
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3924
LIPNICA DONJA
75213 Lipnica
72244 Kraljeva
Sutjeska
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3925
LIPNICA GORNJA
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3926
LIPNICA SREDNJA
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
3927
LIPNIK
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
3928
LIPNO
88320 Ljubuški
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
3929
LIPORAŠDE
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
74250 Maglaj
MAGLAJ
132
3930
LIPOVAC
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3931
LIPOVAC
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3932
LIPOVAC
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
3933
LIPOVAČA
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3934
LIPOVCI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3935
LIPOVICA
76312 Batkovid
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3936
LIPOVICE
75249 Priboj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3937
LIPOVICE
75268 Rainci Gornji
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
3938
LISAC
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3939
LISE
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
3940
LISICE
88320 Ljubuški
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
3941
LISIČIDI
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3942
LISIČINE
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
3943
LISKA
88409 Buturovid Polje
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
BH Pošta
3944
LISKOVAC
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3945
LISKOVAC
77227 Pedigrad
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
3946
LISKOVAČA
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
3947
LISKOVICA
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3948
LISOVIDI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3949
LISOVIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
3950
LISOVIDI
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
3951
LISOVO
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3952
LIŠANI
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
3953
LIŠCI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
3954
LIŠIDI
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3955
LIŠNJA
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3956
LIŠTANI
72225 Hajdarevidi
78434 Naseobina
Lišnja
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
3957
LITVE
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
3958
LIVAČ
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
3959
LIVADE
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
3960
LIVNO
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
3961
LIZOPERCI
88420 Jablanica
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
BH Pošta
3962
LOGOBARE
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3963
LOGOBARE
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
3964
LOHOVO
77215 Ripač
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3965
LOHOVSKA BRDA
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
3966
LOKANJ
75412 Pilica
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3967
LOKVARI
78208 Stričidi
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3968
LOKVE
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
3969
LOKVE
88305 Domanovidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
3970
LOKVE
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
3971
LOKVE
88409 Buturovid Polje
88200 Mostar
BH Pošta
3972
LOKVE
73250 Ustikolina
KONJIC
FOČAUSTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
133
3973
LOKVICE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3974
LOKVINE
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3975
LOMAČI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
3976
LOMNICA
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3977
LONČARI
76278 Lončari
DONJI ŽABAR
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3978
LONČARI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
72260 Busovača
3979
LONČARI
3980
LONČARI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3981
LONČARI
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
3982
LOPAR
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
3983
LOPARE
75240 Lopare
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3984
LOPARE SELO
75240 Lopare
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3985
LOPARI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
3986
LOPATICE
80208 Vidoši
LOPARE
FOČAUSTIKOLINA
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
3987
LOPATINAC
80208 Vidoši
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
3988
LOVRIDI
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
3989
LOZNA
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
3990
LOZNICA
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
3991
LOZNICA
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
3992
LOZNIK
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
3993
LOZNIK
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
3994
LUBARDA
77243 Varoška Rijeka
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
3995
LUBOVO
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
3996
LUČEVICA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
3997
LUČICE
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
3998
LUČIDI
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
3999
LUČILA
71270 Fojnica
72244 Kraljeva
Sutjeska
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4000
LUČILA
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
4001
LUČINA
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
4002
LUG
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4003
LUG
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4004
LUG
72238 Ozimica
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
4005
LUG
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
4006
LUG
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
4007
LUG
80249 Šujica
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
4008
LUG
70235 Karadže
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
4009
LUG
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
4010
LUGOVI
76230 Šamac
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4011
LUGOVI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
4012
LUGOVI
4013
LUGOVI
72265 Kaonik
74254 Novi Šeher
74250 Maglaj
75356 Špionica
BUSOVAČA
MAGLAJ
SREBRENIK
134
4014
LUKA
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4015
LUKA
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4016
LUKA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4017
LUKA
Pošte Srpske
LUKA
80200 Livno
HP Mostar
4019
LUKA
SREBRENICA
BOSANSKO
GRAHOVO
ILIJAŠ
76200 Bijeljina
4018
75430 Srebrenica
80270 Bosansko
Grahovo
71385 Srednje
71200 Sarajevo
BH Pošta
4020
LUKA
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
4021
LUKA
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4022
LUKA
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4023
LUKA KOD STUBLINA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
4024
LUKARICE
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4025
LUKAVAC
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
4026
LUKAVAC
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
4027
LUKAVAC
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4028
LUKAVAC GORNJI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4029
LUKAVICA
Pošte Srpske
LUKAVICA
73300 Foča
Pošte Srpske
4031
LUKAVICA
LOPARE
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
MILIDI
76200 Bijeljina
4030
75248 Piperi
71123 Istočno
Sarajevo
75446 Milidi
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4032
LUKAVICA
75245 Šibošnica
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
4033
LUKAVICA
75327 Lukavica
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
4034
LUKAVICA DONJA
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
4035
LUKAVICA GORNJA
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
4036
LUKAVICA RIJEKA
74212 Sjenina
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
4037
LUKAVICA RIJEKA
75327 Lukavica
DOBOJ ISTOK
75200 Tuzla
BH Pošta
4038
LUKAVICE
79264 Fajtovci
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
4039
LUKE
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4040
LUKE
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4041
LUKE
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
4042
LUKE
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
4043
LUKE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4044
LUKE
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4045
LUKE
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4046
LUKE
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4047
LUKE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
4048
LUKE II
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4049
LUKID POLJE
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4050
LUKIDI
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4051
LUKIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4052
LUKO
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4053
LUKOMIR
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4054
LUKOVICE
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4055
LUKOVO BRDO
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4056
LUKŠIJE
89240 Gacko
72244 Kraljeva
Sutjeska
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
135
4057
LUNJE
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
4058
LUPAC
72252 Počulica
VITEZ
72270 Travnik
BH Pošta
4059
LUPNICA
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
4060
LUPOGLAV
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4061
LUPOGLAV
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
4062
LUPOGLAVO
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
4063
LUSIDI
78208 Stričidi
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4064
LUSNID
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
4065
LUŠCI PALANKA
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
4066
LUŠNICA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4067
LUŠNICA
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
4068
LUŽANI
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4069
LUŽANI
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4070
LUŽANI
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4071
LUŽANI
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
4072
LUŽANI
70243 Pajid Polje
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
4073
LUŽANI
79262 Vrhpolje
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
4074
LUŽANI BOSANSKI
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4075
LUŽANI NOVI
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4076
LUŽINE
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4077
LUŽNICA
70270 Šipovo
72244 Kraljeva
Sutjeska
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
LJ
4078
LJALJICA
73250 Ustikolina
4079
LJEB
74208 Stanari
FOČAUSTIKOLINA
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
4080
LJEKOVA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4081
LJELJENČA
76329 Velika Obarska
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4082
LJENOBUD
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
4083
LJEPOVIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4084
LJEPUNICE
75212 Mramor
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4085
LJESKARE
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4086
LJESKOV DUB
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4087
LJESKOVAC
76316 Janja
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4088
LJESKOVAC
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
4089
LJESKOVAČA
76311 Dvorovi
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4090
LJESKOVE VODE
74208 Stanari
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
4091
LJESKOVICA
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
4092
LJESKOVICA
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
4093
LJESKOVIK
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
4094
LJESKOVIK
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4095
LJESKOVIK
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4096
LJESOVINA
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4097
LJEŠEVO
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
4098
LJEŠLJANI
79223 Dobrljin
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
136
4099
LJETINID
74266 Tešanjka
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4100
LJETINID
74266 Tešanjka
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
4101
LJETOVIK
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
4102
LJETOVIK
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
4103
LJOLJIDI
70206 Jezero
JEZERO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4104
LJUBAČE
75214 Ljubače
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4105
LJUBAČEVO
78233 Javorani
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4106
LJUBATOVCI
78436 Hrvadani
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4107
LJUBATOVIDI
74254 Novi Šeher
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
4108
LJUBETOVO
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4109
LJUBID
72252 Počulica
VITEZ
72270 Travnik
BH Pošta
4110
LJUBIJA
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4111
LJUBIJANKIDI
77222 Gornja Koprivna
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
4112
LJUBINA
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
4113
LJUBINA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
4114
LJUBINA
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
4115
LJUBINE
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
4116
LJUBINJE
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4117
LJUBIŠIDI
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
4118
LJUBLJENICA
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
4119
LJUBNA
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
4120
LJUBNID
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
4121
LJUBNIDI
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
4122
LJUBOGOŠTA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4123
LJUBOMIŠLJE
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
4124
LJUBOTIDI
88226 Kočerin
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
4125
LJUBOVČIDI
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
4126
LJUBOVO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4127
LJUBUČA
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
88200 Mostar
HP Mostar
88200 Mostar
BH Pošta
80200 Livno
HP Mostar
71200 Sarajevo
BH Pošta
88200 Mostar
HP Mostar
88444 Uzdol
4128
LJUBUNCI
4129
LJUBUNČID
80204 Lištani
4130
LJUBUŠA
73250 Ustikolina
4131
LJUBUŠKI
88320 Ljubuški
LIVNO
FOČAUSTIKOLINA
LJUBUŠKI
4132
LJUCA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
4133
LJUKOV DO
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4134
LJUSIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4135
LJUSIDI
88407 Bjelimidi
88200 Mostar
BH Pošta
4136
LJUSINA
77244 Otoka
77200 Bihad
BH Pošta
4137
LJUŠA
70273 Strojice
KONJIC
BOSANSKA
KRUPA
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4138
LJUTA
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4139
LJUTA
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4140
LJUTAVA
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
88409 Buturovid Polje
PROZOR/RAMA
137
4141
LJUTI DO
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
4142
LJUTI DOLAC
88223 Ljuti Dolac
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
M
4143
MACUTE
73249 Vardište
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4144
MAČID
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
4145
MAČKOVAC
75240 Lopare
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4146
MAČKOVAC
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4147
MAČKOVAC
71357 Sokolovidi
73300 Foča
Pošte Srpske
4148
MAČKOVAC
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
4149
MAČKOVAC
70280 Uskoplje
72900 Vitez
HP Mostar
4150
MADESI
75445 Nova Kasaba
SOKOLAC
ISTOČNI STARI
GRAD
G. VAKUFUSKOPLJE
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4151
MADINO BRDO
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4152
MADŽAREVIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4153
MADŽARI
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4154
MAĐARI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
4155
MAGALJDOL
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4156
MAGAROVCI
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
4157
MAGAŠIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4158
MAGLAJ
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
4159
MAGLAJANI
78255 Aleksandrovac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4160
MAGLAJCI
79249 Sreflije
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4161
MAGLICE
88440 Prozor
LAKTAŠI
KOZARSKA
DUBICA
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
4162
MAGLIDI
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4163
MAGNOJEVID DONJI
76325 Vršani
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4164
MAGNOJEVID GORNJI
76323 Dragaljevac
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4165
MAGNOJEVID SREDNJI
76325 Vršani
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4166
MAGUDOVIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
4167
MAGULICA
71347 Careva Duprija
BIJELJINA
FOČAUSTIKOLINA
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4168
MAHALA
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
4169
MAHALA
75405 Caparde
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4170
MAHALA
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
4171
MAHALA GOMIONICA
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
4172
MAHALA VIŠNJICA
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
4173
MAHALJE
72209 Stranjani
72200 Zenica
BH Pošta
4174
MAHMID SELO
77241 Jezerski
77200 Bihad
BH Pošta
4175
76250 Gradačac
75200 Tuzla
BH Pošta
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
4177
MAHMUT MAHALA
MAHMUTOVIDA
RIJEKA
MAHMUTOVIDI
ZENICA
BOSANSKA
KRUPA
GRADAČAC
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
4178
MAHMUTOVIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
4179
MAHOJE
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4180
MAHOVLJANI
78250 Laktaši
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4176
138
4181
MAHREVIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4182
MAJANOVID
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4183
MAJDAN
70260 Mrkonjid Grad
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4184
MAJDAN
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
4185
MAJDAN
75450 Šekovidi
MRKONJID GRAD
ISTOČNI STARI
GRAD
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4186
MAJDAN
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
4187
MAJDAN
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4188
MAJDAN
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4189
MAJDANI
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4190
MAJETIDI
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
4191
MAJEVAC
71350 Sokolac
77228 Ostrožac kod
Cazina
74216 Majevac
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
4192
MAJEVAC
70275 Pljeva
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4193
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
4195
MAJKID JAPRA DONJA
MAJKID JAPRA
GORNJA
MAKITANI
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
4196
MAKLJENOVAC
74101 Doboj
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
4197
MAKLJENOVAC
74230 Usora
USORA
72900 Vitez
HP Mostar
4198
MAKOTIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4199
MALA BRANA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4200
MALA BUKOVICA
72277 Guča Gora
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4201
MALA DALJEGOŠTA
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4202
MALA GOSTILJA
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4203
77235 Mala Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4207
MALA KLADUŠA
MALA KRUPSKA
RUJIŠKA
MALA KULA
MALA NOVSKA
RUJIŠKA
MALA OBARSKA
76329 Velika Obarska
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4208
MALA PED
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4209
MALA RIJEKA
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4210
MALA SOČANICA
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4211
MALA ŽULJEVICA
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
4194
4204
4205
4206
4212
MALE SOTNICE
4213
MALEŠEVCI
4214
MALEŠEVCI
4215
71255 Brestovsko
71253 Bilalovac
KISELJAK
UGLJEVIK
BOSANSKO
GRAHOVO
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
80200 Livno
HP Mostar
MALEŠID
76333 Zabrđe
80270 Bosansko
Grahovo
75413 Kozluk
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4216
MALEŠIDI
75326 Malešidi
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
4217
MALEŠIDI DONJI
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
4218
MALEŠIDI GORNJI
71380 Ilijaš
71200 Sarajevo
BH Pošta
4219
MALI BADID
77240 Bosanska Krupa
77200 Bihad
BH Pošta
4220
MALI BANIDI
73287 Zaborak
ILIJAŠ
BOSANSKA
KRUPA
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
139
4221
MALI CVJETNID
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4222
MALI DUBOVIK
79227 Dubovik
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4223
MALI GUBER
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
4224
MALI KABLIDI
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
4225
MALI LUG
77209 Pokoj
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4226
MALI MOŠUNJ
72256 Bila
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
4227
MALI PRNJAVOR
78202 Saračica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4228
MALI RADID
77240 Bosanska Krupa
77200 Bihad
BH Pošta
4229
MALI SKOČAJ
77000 Bihad
77200 Bihad
BH Pošta
4230
MALI STIJENJANI
77206 Kulen Vakuf
77200 Bihad
BH Pošta
4231
MALI TRNOVCI
71300 Visoko
BANJA LUKA
BOSANSKA
KRUPA
BIHAD
BOSANSKI
PETROVAC
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
4232
MALINE
75214 Ljubače
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
4233
MALINE
72277 Guča Gora
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4234
MALKIN MOST
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4235
MALKOČEVCI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
4236
MALO BLAŠKO
78253 Slatina Ilidža
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4237
MALO ČAJNO
71300 Visoko
72200 Zenica
BH Pošta
4238
MALO DVORIŠTE
79246 Knežica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4239
MALO OČIJEVO
77206 Kulen Vakuf
VISOKO
KOZARSKA
DUBICA
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4240
MALO PALANČIŠTE
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4241
MALO POLJE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
4242
MALO POLJE
88201 Blagaj
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
4243
MALO SELO
HP Mostar
MALO TIČEVO
80200 Livno
HP Mostar
4245
MALO ZALOŽJE
GLAMOČ
BOSANSKO
GRAHOVO
BIHAD
80200 Livno
4244
80230 Glamoč
80270 Bosansko
Grahovo
77209 Pokoj
77200 Bihad
BH Pošta
4246
MALOŠEVIDI
88268 Biletid Polje
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
4247
MALJEVA
78227 Grabovica
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4248
MAMELE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
4249
MANDINO SELO
80244 Kongora
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
4250
MANDRA
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4251
MANDRA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
4252
MANGALIN HAN
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4253
MANGURIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4254
MANOVIDI
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4255
MANJIN VRH
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4256
MAOČA
76208 Maoča
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
4257
MAOČA
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4258
MAOČA (dio)
76208 Maoča
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
4259
MAOČA GORNJA
76208 Maoča
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
4260
MARAVIDI
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
BH Pošta
4261
MARENIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4262
MAREVA LJUT
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
140
4263
MAREVO
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
4264
MARGETIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4265
MARGETIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4266
MARIČIDI
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4267
MARID MEĐINE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4268
MARIDI
76312 Batkovid
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4269
MARIDI
75212 Mramor
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4270
MARIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4271
MARIDKA
79203 Omarska
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4272
MARIJANOVIDI
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4273
MARIJINA VODA
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4274
MARINA GLAVA
75212 Mramor
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4275
MARINI
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4276
MARINI
79208 Brezičani
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4277
MARINIDI
BH Pošta
MARINKOVCI
80200 Livno
HP Mostar
4279
MARINKOVIDI
FOJNICA
BOSANSKO
GRAHOVO
MILIDI
72270 Travnik
4278
71270 Fojnica
80270 Bosansko
Grahovo
75446 Milidi
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4280
MARINKOVIDI
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4281
MARINOVIDI
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4282
MARJANOVAC
77235 Mala Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
4283
MARJANOVIDA BRIJEG
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4284
MARJANOVIDI
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4285
MARKOVAC
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4286
MARKOVAČA
76311 Dvorovi
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4287
MARKOVID KOLO
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4288
MARKOVID POLJE
76212 Krepšid
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4289
MARKOVIDI
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4290
MARKOVIDI
71253 Bilalovac
KISELJAK
72270 Travnik
BH Pošta
4291
MARKOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4292
MARNIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
4293
MARTIN BROD
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4294
MARTINOVIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4295
MARUŠIDI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4296
MASALI
73249 Vardište
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4297
MASLE
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
4298
MASLIDI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
4299
MASLINA STRANA
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
4300
MASLINE
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
4301
MASLINOVIDI
71253 Bilalovac
KISELJAK
72270 Travnik
BH Pošta
4302
MASLOVARE
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4303
MASLOVARE
78223 Maslovare
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4304
MASNA LUKA
88245 Rakitno
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
4305
MAŠIDI
78410 Mašidi
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
141
4306
MAŠIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
4307
MATAVAZI
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4308
MATIDI
76277 Bok
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
4309
MATIDI
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4310
MATIJEVIDI
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
4311
MATIJEVIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
74254 Novi Šeher
4312
MATINA
4313
MATKOVAC
75405 Caparde
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4314
MATKOVIDI
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
4315
MATUZIDI
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
4316
MAURA
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
4317
MAUROVIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
4318
MAZIDI
79220 Novi Grad
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4319
MAZLINA
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
4320
MAZOČE
73309 Brod
NOVI GRAD
FOČAUSTIKOLINA
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
4321
MEČA
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
4322
MEDAKOVO
74266 Tešanjka
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4323
MEDAKOVO
74266 Tešanjka
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
4324
MEDANIDI
Pošte Srpske
MEDENO POLJE
77200 Bihad
BH Pošta
4326
MEDINI
GACKO
BOSANSKI
PETROVAC
BUGOJNO
73300 Foča
4325
89240 Gacko
77250 Bosanski
Petrovac
70237 Drvetine
72270 Travnik
BH Pošta
4327
MEDNA
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4328
MEDNA LUKA
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
4329
MEDNIK
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4330
MEDOJEVIDI
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4331
MEDOJEVIDI
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
4332
MEDOŠEVIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4333
MEDOVCI
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
4334
MEDOVIDI
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
4335
MEDVJEDICE
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
4336
MEĐAŠI
76310 Trnjaci
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4337
MEĐE
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4338
MEĐE
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4339
MEĐEĐA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4340
MEĐEĐA
75411 Sapna
75200 Tuzla
BH Pošta
4341
MEĐEĐA DONJA
79243 Demirovac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4342
MEĐEĐA GORNJA
79243 Demirovac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4343
MEĐEĐE BRDO
79285 Sanica Gornja
SAPNA
KOZARSKA
DUBICA
KOZARSKA
DUBICA
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
4344
MEĐUDRAŽJE
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4345
MEĐUGORJE
88266 Međugorje
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
4346
MEĐULJIDI
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
74250 Maglaj
ŽEPČE
142
4347
MEĐULJUDE
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
4348
MEĐURIJEČJE
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4349
MEĐUSELJE
73240 Višegrad
73300 Foča
Pošte Srpske
4350
MEĐUVOĐE
79247 Međuvođe
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4351
MEGDAN
80208 Vidoši
VIŠEGRAD
KOZARSKA
DUBICA
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
4352
MEHOVCI
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4353
MEHURIDI
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
4354
MEHURIDI
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4355
MEKAVCI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4356
MEKIŠ
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4357
MEKIŠ
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
4358
MEKOČA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4359
MEKOTE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
4360
MEKOTE
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4361
MELEČIDI
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4362
MELINA
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4363
MELINA
89240 Gacko
78204 Bronzani
Majdan
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
4364
MELJEH
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4365
MELJINE
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4366
MEMAGIDA STIJENA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4367
MEMČIDI
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
4368
MEMIDI
78233 Javorani
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4369
MEMIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
4370
MEMIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4371
MEMIDI
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4372
MENZILOVIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4373
MEOPOTOČJE
88443 Gračac
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
4374
MEORAČA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4375
MERDANI
72265 Kaonik
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
4376
MERDANOVIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4377
MERDŽANIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
4378
MEREMIŠLJE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4379
MESARI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4380
MESIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
4381
MESIHOVINA
80243 Mesihovina
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
4382
MESTOVA RAVAN
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
4383
MESUDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4384
MEŠINOVCI
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4385
MEŠKIDI
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
4386
MEŠKOVIDI
75268 Rainci Gornji
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
4387
MEŠTREVAC
73307 Čelebidi
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
4388
METALJKA
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4389
METALJKA
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
143
4390
METALJKA
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4391
METERIZI
76310 Trnjaci
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4392
METILJI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4393
MEZGRAJA
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4394
MIČIJE
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4395
MIČIJEVIDI
75305 Puračid
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4396
MIČIVODE
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4397
MIČIVODE
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4398
MIDŽIDI
77209 Pokoj
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4399
MIHALJEVIDI
75420 Bratunac
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4400
MIHALJEVIDI
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
4401
MIHALJEVIDI
72264 Kaduni
BRATUNAC
SARAJEVO NOVI
GRAD
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
4402
MIHALJEVIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
4403
MIHATOVIDI
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4404
MIHOLJAČE
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4405
MIHOLJEVINE
75430 Srebrenica
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4406
MIHOVIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
4407
MIJAČICA
79285 Sanica Gornja
SREBRENICA
FOČAUSTIKOLINA
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
4408
MIJAKOVIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4409
MIJAKOVO POLJE
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
4410
MIJANOVIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
4411
MIJATOVIDI
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
4412
MIJIDI
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4413
MIKAVICE
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
4414
MILAČEVIDI
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4415
MILADIDI
75245 Šibošnica
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
4416
MILANKOVIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4417
MILANOVIDI
70235 Karadže
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
4418
MILANOVIDI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4419
MILAREVO
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4420
MILAŠEVCI
70204 Divičani
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
4421
MILATKOVIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4422
MILAVICE
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
4423
MILAVIDI
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
4424
MILAVIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4425
MILE
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
4426
MILEŠIDI
75212 Mramor
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4427
MILETCI
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4428
MILETIDI
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4429
MILETINA
88266 Međugorje
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
4430
MILETINE
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4431
MILIČEVIDI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
4432
MILIDA BRDO
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
144
4433
MILIDI
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4434
MILIDI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
4435
MILIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
4436
MILINO SELO
75247 Koraj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4437
MILINO SELO
75305 Puračid
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4438
MILIŠIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
4439
MILKINE DOLINE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4440
MILKOVIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4441
MILOSAVCI
78256 Kriškovci
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4442
MILOŠEVAC
74485 Miloševac
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4443
MILOŠEVCI
78256 Kriškovci
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4444
MILOŠEVIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4445
MILOŠEVO
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4446
MILOŠEVO BRDO
78240 Čelinac
78405 Gornji
Podgradci
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4447
MILOTINA
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
4448
MILOVANOVIDI
75450 Šekovidi
FOČAUSTIKOLINA
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4449
MILUNIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4450
MILJACKA
80243 Mesihovina
80200 Livno
HP Mostar
4451
MILJACKA
71420 Pale
73300 Foča
Pošte Srpske
4452
MILJAČIDI
72245 Haljinidi
TOMISLAVGRAD
ISTOČNI STARI
GRAD
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4453
MILJAKOVCI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4454
MILJANOVCI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
4455
MILJANOVCI
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4456
MILJANOVCI
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
4457
MILJANOVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
4458
MILJE
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
4459
MILJENO
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4460
MILJEVAC
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4461
MILJEVCI
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
4462
MILJEVIDI
Pošte Srpske
MILJEVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
4464
MILJEVIDI
GRADIŠKA
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
OLOVO
78200 Banja Luka
4463
78410 Mašidi
71123 Istočno
Sarajevo
71340 Olovo
72200 Zenica
BH Pošta
4465
MILJEVIDI
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4466
MILJEVIDI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4467
MILJEVINA
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
4468
MILJKOVAC
74101 Doboj
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
4469
MILJKOVIDI
88203 Kruševo
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
4470
MILJKOVIDI
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
4471
MIOČE
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
4472
MIOČI
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4473
MIONICA
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4474
MIONIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
145
4475
MIOSTRAH
77224 Stijena
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
4476
MIOŠIDI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4477
MIR
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4478
MIRIČINA
75329 Miričina
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
4479
MIRILOVIDI
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
4480
MIRJANOVIDI
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
4481
MIRKE
88420 Jablanica
88200 Mostar
BH Pošta
4482
MIRKOVAC
79247 Međuvođe
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4483
MIRLOVIDI
73240 Višegrad
JABLANICA
KOZARSKA
DUBICA
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4484
MIRONJA
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
4485
MIROSAVCI
75247 Koraj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4486
MIROŠEVIDI
71253 Bilalovac
KISELJAK
72270 Travnik
BH Pošta
4487
MIRUŠE
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
4488
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4490
MIRVIDI
MIRVIDI NA
PODHRANJENU
MISAJLOVINA
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
4491
MISARADŽA
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4492
MISKA GLAVA
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4493
MISLOVO
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
4494
MISURIDI
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
4495
MIŠARI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4496
MIŠEVIDI
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
4497
MIŠEVIDI
71215 Blažuj
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
4498
MIŠI
80209 Podhum
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
4499
MIŠIDI
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4500
MIŠIN HAN
78216 Potkozarje
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4501
MIŠINCI
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4502
MIŠKIDA BRDO
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4503
MIŠKOVCI
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4504
MIŠLJEN
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4505
MIŠTAR
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4506
MIŠURIN DO
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4507
MITREVICE
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4508
MITROVIDI
74210 Brestovo
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
4509
MITROVIDI
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4510
MIŽNOVIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4511
MJEDENIK
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4512
MJEHOVINA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4513
MJEŠAJI
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
4514
MLADEŠKOVCI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
4515
MLADEŠKOVIDI
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4516
MLADIČKO POLJE
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
4517
MLADIKOVINE
88400 Konjic
71123 Istočno
Sarajevo
74275 Blatnica
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
4489
146
4518
MLADOŠ
71305 Donje Moštre
74254 Novi Šeher
VISOKO
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
4519
MLADOŠEVICA
4520
MLADOVO
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
4521
MLAKVA
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
4522
MLAKVE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4523
MLEČVA
75423 Fakovidi
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4524
MLINARICE
79243 Demirovac
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4525
MLINI
71380 Ilijaš
BRATUNAC
KOZARSKA
DUBICA
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
4526
MLINI
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4527
MLINIŠTE
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4528
MLUŠA
88440 Prozor
88200 Mostar
HP Mostar
4529
MLJEČANICA
79247 Međuvođe
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4530
MOČEVIDI
71223 Delijaš
PROZOR/RAMA
KOZARSKA
DUBICA
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
4531
MOČIOCI
70270 Šipovo
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4532
MOČIOCI DONJI
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
4533
MOČIOCI GORNJI
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
4534
MODEVIDI
75433 Potočari
ŠIPOVO
SARAJEVO STARI
GRAD
SARAJEVO STARI
GRAD
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4535
MODRA
79264 Fajtovci
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
4536
MODRAC
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4537
MODRAN
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4538
MODRAN
76316 Janja
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4539
MODRIČ
88305 Domanovidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
4540
MODRIČA
74480 Modriča
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4541
MODRIČKI LUG
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
4542
MODRIK
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4543
MODRINJE
72248 Bilješevo
72200 Zenica
BH Pošta
4544
MODRO POLJE
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
4545
MOGUŠE
71340 Olovo
KAKANJ
FOČAUSTIKOLINA
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4546
MOJKOVIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4547
MOKRI LUG
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4548
MOKRICE
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4549
MOKRINE
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
4550
MOKRO
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4551
MOKRO
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
4552
MOKRO
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4553
MOKRONOGE
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
4554
MOKRONOGE
80249 Šujica
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
4555
MOKRONOZI
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
4556
MOMIDI
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4557
MONJIDI
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4558
MORANČANI
75214 Ljubače
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
147
4559
MORANJCI DONJI
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
4560
MORANJCI GORNJI
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
4561
MORČE
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4562
MORINAC
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4563
MOSKO
89204 Mosko
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4564
MOSOR
72277 Guča Gora
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4565
MOSOROVIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
88000 Mostar
88200 Mostar
HP Mostar
88104 Mostar
MOSTAR-GRAD
MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
4566
MOSTAR
4567
MOSTARSKA VRATA
88320 Ljubuški
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
4568
88260 Čitluk
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
71215 Blažuj
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
4570
MOSTARSKO CERNO
MOSTARSKO
RASKRŠDE
MOSTINA
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4571
MOŠDANICA
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4572
MOŠEVAC
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
4573
MOŠEVIDI
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
4574
MOŠEVIDI
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
4575
MOŠIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
4576
MOTIKE
78202 Saračica
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4577
MOTIKE
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
4578
MRAČAJ
80260 Drvar
78434 Naseobina
Lišnja
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
80200 Livno
HP Mostar
4569
4579
MRAČAJ
70280 Uskoplje
G. VAKUFUSKOPLJE
BOSANSKO
GRAHOVO
BUGOJNO
4580
MRAČAJ
4581
MRAČAJ
80270 Bosansko
Grahovo
70230 Bugojno
72270 Travnik
BH Pošta
4582
MRAČAJ
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
4583
MRAČAJ
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4584
MRAKODOL
79224 Kostajnica
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4585
MRAKOVI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
4586
MRAKOVO
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
4587
MRAKOVO
88423 Ostrožac
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
4588
MRAMOR
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
4589
MRAMOR
75212 Mramor
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4590
MRAMOR
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4591
MRAMOR NOVI
75212 Mramor
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4592
MRAMORICE
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4593
MRAMORJE
72225 Hajdarevidi
72200 Zenica
BH Pošta
4594
MRAOVAC
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
4595
MRAOVO POLJE
79224 Kostajnica
ZAVIDOVIDI
SARAJEVO STARI
GRAD
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4596
MRATINCI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4597
MRATINIDI
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
4598
MRAVI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4599
MRAVICA
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
148
4600
MRAVIDI
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
4601
MRAVINJAC
73206 Mravinjac
71200 Sarajevo
BH Pošta
4602
MRAVLJAČA
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
4603
MRAZOVAC
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
4604
MRAZOVAC
77245 Bužim
77200 Bihad
BH Pošta
4605
MRAZOVCI
79240 Kozarska Dubica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4606
MRAZOVIDI
75414 Teočak
GORAŽDE
FOČAUSTIKOLINA
ISTOČNI STARI
GRAD
BUŽIM
KOZARSKA
DUBICA
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
4607
MRCELJI
77233 Todorovo
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
4608
MRČEVCI
78255 Aleksandrovac
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4609
MRĐANI
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
80200 Livno
HP Mostar
70273 Strojice
4610
MRĐANOVCI
4611
MRĐE
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
4612
MRĐEBARE
80320 Kupres
80200 Livno
HP Mostar
4613
MRĐELIDI
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
4614
MRĐENOVIDI
89240 Gacko
KUPRES
FOČAUSTIKOLINA
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4615
MREŽICA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
4616
MRGAN
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
4617
MRGINJ
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4618
MRGODIDI
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4619
MRIŽNICA
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4620
MRKA DO
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4621
MRKALJI
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4622
MRKALJI
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
4623
MRKALJI
79264 Fajtovci
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
4624
MRKANJ
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4625
MRKODOL
80243 Mesihovina
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
4626
MRKOJEVID POLJE
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4627
MRKOJEVIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4628
MRKONJID GRAD
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4629
MRKONJID LUG
77209 Pokoj
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4630
MRKONJIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4631
MRKOSOVICE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4632
MRKOTID
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
4633
MRKOTID
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4634
MRKOTID
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
4635
MRKOV
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
4636
MRKOVI
73206 Mravinjac
71200 Sarajevo
BH Pošta
4637
MRKOVIDI
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
4638
MRLJEVIDI
75290 Banovidi
GORAŽDE
SARAJEVO
CENTAR
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
4639
MRNJIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4640
MRSOVO
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
80320 Kupres
KUPRES
149
4641
MRTVICA
75247 Koraj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4642
MRVIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4643
MUDRIKE
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4644
MUHAMEDBEGOVIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
4645
MUHAŠINOVIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
4646
MUHOVIDI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4647
MUJADŽIDI
77209 Pokoj
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4648
MUJAKIDI
77227 Pedigrad
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
4649
MUJAKOVIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
4650
MUJEZINOVIDI
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4651
MUJIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
4652
MUJIDI
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4653
MUJINCI
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4654
MUJKIDI
72227 Vozuda
78434 Naseobina
Lišnja
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4655
MUJKIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4656
MUKAT-STANKOVIDI
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4657
MULIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
4658
MULIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4659
MUMBAŠIDI
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
4660
MUNIDI
71420 Pale
73300 Foča
Pošte Srpske
4661
MURATI
79246 Knežica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4662
MURATI
75353 Sladna
PALE
KOZARSKA
DUBICA
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
4663
MURATOVIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
4664
MUSIDI
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
4665
MUSIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4666
MUSLIDI
77204 Kamenica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4667
MUSLIJE
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
4668
MUSTAFIDI
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
4669
MUSTAJBAŠIDI
72226 Kovači
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4670
MUŠANOVIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4671
MUŠID
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
4672
MUŠIDA POLJANE
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4673
MUŠIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4674
MUŠIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4675
MUŠIDI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
4676
MUŠIDI
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
4677
MUŠIDI
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4678
MUTAVČIJE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4679
MUTNICA
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4680
MUTNIK
77226 Doralidi
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
N
4681
NADBARE
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
4682
NADIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
150
4683
NADINIDI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4684
NADIOCI
72250 Vitez
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
4685
NAGRAĐE
80260 Drvar
80200 Livno
HP Mostar
4686
NAHOREVO
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
4687
NAHVIOCI
75245 Šibošnica
DRVAR
SARAJEVO
CENTAR
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
4688
NAKIDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4689
NAKIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4690
NAKOVANJ
88305 Domanovidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
4691
NAPRELJE
79264 Fajtovci
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
4692
NARAT
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
4693
NASELJE INA
NASELJE
STAROSJEDILACA
NASEOBINA
BABANOVCI
NASEOBINA
HRVADANI
71387 Podlugovi
71123 Istočno
Sarajevo
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
78436 Hrvadani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4694
4695
4696
4697
NASEOBINA LIŠNJA
4698
NASEOCI
78434 Naseobina
Lišnja
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4699
NASIDI
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
4700
NAŠDENJE
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
4701
NATPOLJE
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4702
NAZUVCI
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4703
NAŽBILJ
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4704
NEBOČAJ
71425 Podgrab
72244 Kraljeva
Sutjeska
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
4705
NEBOGOVINE
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4706
NECVIJEDE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4707
NEDAVID
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4708
NEDIMOVIDI
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4709
NEĐELJIŠTA
75445 Nova Kasaba
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4710
NEFIDI
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
4711
NEHORIDI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4712
NEHORIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4713
NEKOPI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4714
NEKOSINE
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4715
NEMILA
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4716
NENOVIDI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
4717
NEPEKE
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
4718
NEPRAVDIDI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4719
NEPRAVDIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4720
NEPRIVAJ
71370 Breza
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4721
NERAĐE- PODSTJENE
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
4722
NERIDI
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
4723
NEUM
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
151
4724
NEVAČKA
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
4725
NEVADA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
4726
NEVESINJE
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4727
NEVID POLJE
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
4728
NEVORIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
4729
NEZIROVIDI
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
4730
NEZUCI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4731
NEZUK
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
4732
NEŽIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
4733
NEŽIDI KOMARSKI
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
4734
NIKEŠIDI
75216 Husino
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4735
NIKOLIDI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4736
NIKOLIDI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
4737
NIKONTOVIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4738
NIŠEVIDI
79203 Omarska
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4739
NIŠIDI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
4740
NIŠTAVCI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4741
NODAJEVIDI
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
4742
NOGAČEVIDI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4743
NOVA BILA
72276 Nova Bila
TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
4744
NOVA KASABA
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4745
NOVA OPARA
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4746
NOVA TOPOLA
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4747
NOVA VES
78423 Kobaš
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4748
NOVAKOVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
4749
NOVAKOVO BRDO
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4750
NOVALIDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4751
NOVI DULIDI
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4752
NOVI GRAD
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4753
NOVI GRAD
76290 Odžak
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
4754
NOVI MARTINAC
78428 Nožičko
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4755
NOVI MILJANOVCI
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
72200 Zenica
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
4756
4757
NOVI MILJANOVCI
NOVI ŠEHER
74264 Jelah
74230 Usora
74254 Novi Šeher
74250 Maglaj
72290 Novi Travnik
USORA
MAGLAJ
4758
NOVI TRAVNIK
4759
NOVO NASELJE
76316 Janja
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4760
NOVO NASELJE
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4761
NOVO NASELJE
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4762
NOVO NASELJE
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4763
NOVO NASELJE
77204 Kamenica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4764
NOVO NASELJE
79268 Stari Majdan
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
152
4767
NOVO NASELJEHUSINO
NOVO NASELJESTUPARI
NOVO SELO
74451 Zborište
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
4768
NOVO SELO
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
4769
NOVO SELO
76000 Bijeljina
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4770
NOVO SELO
76230 Šamac
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4771
NOVO SELO
78407 Laminci
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4772
NOVO SELO
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4773
NOVO SELO
70273 Strojice
KUPRES
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4774
NOVO SELO
78435 Potočani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4775
NOVO SELO
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4776
NOVO SELO
75410 Drinjača
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4777
NOVO SELO
76290 Odžak
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
4778
NOVO SELO
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
4779
NOVO SELO
74266 Tešanjka
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4780
NOVO SELO
74266 Tešanjka
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
4781
NOVO SELO
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4782
NOVO SELO DONJE
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4783
NOVO SELO GORNJE
76256 Pelagidevo
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4784
NOVOSELCI
79240 Kozarska Dubica
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4785
NOVOSEOCI
71350 Sokolac
PELAGIDEVO
KOZARSKA
DUBICA
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
4786
NOŽIČKO
Pošte Srpske
NUGLAŠICA
80200 Livno
HP Mostar
4788
NUHIDI
SRBAC
BOSANSKO
GRAHOVO
BUGOJNO
78200 Banja Luka
4787
78428 Nožičko
80270 Bosansko
Grahovo
70237 Drvetine
72270 Travnik
BH Pošta
4789
NULA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4790
NURIDI
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4791
NJEGANOVIDI
89230 Bileda
73300 Foča
Pošte Srpske
4792
NJEMANICA
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
4793
NJIVAK
76256 Pelagidevo
BILEDA
ISTOČNI STARI
GRAD
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4794
NJIVIK
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4795
NJUHE
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
4765
4766
75216 Husino
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
NJ
O
4796
OBADI
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4797
OBALJ
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4798
OBJEŠENIK
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
4799
OBLA BRDA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
4800
OBLO BRDO
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
153
4801
OBLJAJ
4802
OBODNICA DONJA
OBODNICA
GORNJA-CERIK
4803
80270 Bosansko
Grahovo
75213 Lipnica
BOSANSKO
GRAHOVO
TUZLA
75213 Lipnica
TUZLA
78225 Vrbanjci
80200 Livno
HP Mostar
75200 Tuzla
BH Pošta
75200 Tuzla
BH Pošta
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4804
OBODNIK
4805
OBOJAK
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
4806
OBORCI
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
4807
OBORI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
4808
OBRAVNJE
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4809
OBRDEVAC
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
4810
OBRE
72246 Čatidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4811
OBRENOVAC
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4812
OBRENOVCI
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4813
OBRI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4814
OBRIJEŽ
76316 Janja
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4815
OBRNJA
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4816
OBROVAC
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4817
OBRŠINE
71230 Kalinovik
78204 Bronzani
Majdan
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
4818
OBRTIDI
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
4819
OBRVENA
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
4820
OBUDOVAC
76235 Obudovac
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4821
OBUDOVAC II
76235 Obudovac
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4822
OBZIR
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4823
OCRKAVLJE
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4824
OČEHNIDI
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
4825
OČEVLJANSKE LUKE
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4826
OČEVLJE
71373 Župča
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
4827
OČEVLJE DONJE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4828
OČEVLJE GORNJE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4829
OČIGRIJE
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4830
ODENOVIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4831
ODUNE
70260 Mrkonjid Grad
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4832
ODIĐED
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
4833
ODOROVIDI
75270 Živinice
MRKONJID GRAD
ISTOČNI STARI
GRAD
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
4834
ODRAČE
71253 Bilalovac
KISELJAK
72270 Travnik
BH Pošta
4835
ODŽACI
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4836
ODŽAČINA
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4837
ODŽAK
88285 Odžak
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4838
ODŽAK
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4839
ODŽAK
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4840
ODŽAK
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4841
ODŽAK
76290 Odžak
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
78223 Maslovare
154
4842
ODŽAK
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
4843
ODŽAK
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
4844
ODŽAK
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
4845
ODŽAK
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
4846
ODŽAK
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
4847
ODŽAK
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
4848
ODŽAK
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
4849
ODŽAK
71223 Delijaš
70233 Gračanica kod
Bugojna
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4850
ODŽAK
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
4851
ODŽINCI
79247 Međuvođe
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4852
OGLAVAK
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4853
OGLAVAK
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
4854
OGLAVAK
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
4855
OGLAVAK
72213 Topčid Polje
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4856
OGRADA
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4857
OGRADE
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4858
OGRAĐENOVAC
76207 Gornji Rahid
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
4859
OKANDŽIJE
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4860
OKLAJI
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
4861
OKOLICA
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4862
OKOLIŠDE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
4863
OKOLIŠTA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4864
OKOLIŠTA
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4865
OKOLIŠTE
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
4866
OKREČ
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
4867
OKRUGLA
73240 Višegrad
70233 Gračanica kod
Bugojna
79266 Donji
Kamengrad
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4868
OKRUGLICA
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4869
OKRUGLICA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4870
OKRUGLID
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4871
OKRUGLO
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
4872
OLIDI
70275 Pljeva
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4873
OLOVCI
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
4874
OLOVO
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
4875
OLOVO
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4876
OLOVSKE LUKE
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
4877
OMAČINA
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
4878
OMANJSKA
74230 Usora
USORA
72900 Vitez
HP Mostar
4879
OMARINE
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
4880
OMARSKA
79203 Omarska
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4881
OMAZIDI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
4882
OMEĐAK
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
4883
OMERAGIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4884
OMERAGIDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
155
4885
OMERBAŠIDI
75353 Sladna
76101 Brčko
SREBRENIK
BH Pošta
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
75200 Tuzla
BH Pošta
4886
OMERBEGOVAČA
4887
OMERČIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
4888
OMERDINO POLJE
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
4889
OMEROVIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4890
OMEROVIDI
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
4891
OMEROVIDI
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
4892
OMETALA
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
4893
OMIDI
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
4894
OMOLJE
80243 Mesihovina
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
4895
OMRKLI
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
4896
OPAČID
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
4897
OPARA
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4898
OPETCI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4899
OPLAVE
73249 Vardište
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4900
OPLEDANI
80244 Kongora
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
4901
OPLIČIDI
88305 Domanovidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
4902
OPRAVDIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4903
OPREČ
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
4904
OPSINE
74214 Prnjavor Mali
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
4905
OPSJEČKO
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4906
OPUDE
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
4907
OPUTNICA
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
4908
ORAH
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
4909
ORAH
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
4910
ORAH
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
4911
ORAH
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4912
ORAHOV DO
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
4913
ORAHOVA
78406 Orahova
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4914
ORAHOVA
78225 Vrbanjci
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4915
ORAHOVCI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
4916
ORAHOVICA
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4917
ORAHOVICA
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
4918
ORAHOVICA
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
4919
ORAHOVICA
75306 Turija
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4920
ORAHOVICA
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4921
ORAHOVICA
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4922
ORAHOVICE
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
4923
ORAHOVICE
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4924
ORAHOVLJANI
79283 Sitnica
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4925
ORAHOVLJANI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
4926
ORAHOVLJE
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
4927
ORAHOVO
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
76120 Brčko
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
156
4928
ORAHOVO
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
4929
ORAHOVO
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4930
ORAHOVO
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
4931
ORAHOVO BRDO
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
4932
ORAOVAC
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4933
ORAŠ PLANJE
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4934
ORAŠAC
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
4935
ORAŠAC
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4936
ORAŠAC
72281 Han Bila
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4937
ORAŠAC
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4938
ORAŠAC
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
4939
ORAŠAC
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4940
ORAŠJE
78435 Potočani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4941
ORAŠJE
76270 Orašje
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
4942
ORAŠJE
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4943
ORAŠJE - PLOČE
76259 Zelinja
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
4944
ORAŠJE PLANJE
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
4945
ORAŠJE POPOVO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4946
ORAŠJE POPOVO
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
4947
ORAŠJE POVRŠ
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
4948
ORAŠJE ZUBCI
89101 Trebinje
73300 Foča
Pošte Srpske
4949
ORAŠKO BRDO
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
4950
ORČEVA LUKA
77232 Podzvizd
TREBINJE
BOSANSKI
PETROVAC
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
4951
ORČEVIDI
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
4952
ORGUZ
80206 Orguz
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
4953
ORLAC
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
4954
ORLICE
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
4955
ORLIŠTE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
4956
ORLOVAČA
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4957
ORLOVO POLJE
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4958
ORLJANI
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
4959
ORMANICA
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
4960
ORMANOV POTOK
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
4961
ORNICE
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
4962
ORTIJEŠ
88202 Buna
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
4963
ORUBICA
78407 Laminci
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
4964
ORUČE
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
4965
ORUŠEVAC
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4966
OSAMSKO
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4967
OSANICA
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4968
OSATICA
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4969
OSATNICA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
4970
OSATNO
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
157
4971
OSELIŠTE
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
4972
OSENIK
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
4973
OSIJA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
4974
OSINJA
74412 Osinja
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4975
OSIVICA
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
4976
OSJEČANI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4977
OSJEČANI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
4978
OSJEČANI DONJI
74225 Osječani
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
4979
OSJEČANI GORNJI
74225 Osječani
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
4980
OSJEČENICA
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
71210 Ilidža
4981
OSJEK
4982
OSKARUŠA
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4983
OSKORUŠA
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
4984
OSKORUŠNICA
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
4985
OSKOVA
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
4986
OSMACI
75406 Osmaci
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4987
OSMAČE
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
4988
OSMANLIJE
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
4989
OSMIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
4990
OSOJCI
74413 Kalenderovci
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
4991
OSOJE
88240 Posušje
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
4992
OSOJE
75355 Podorašje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
4993
OSOJE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
4994
OSOJE
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
4995
OSOJE
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
4996
OSOJNICA
74255 Paklenica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
4997
OSOJNICA
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
4998
OSOVA
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
4999
OSOVO
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5000
OSPJE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5001
OSREDAK
74209 Dragalovci
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5002
OSREDAK
79227 Dubovik
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5003
OSREDAK
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5004
OSREDAK
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5005
OSREDAK
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5006
OSREDAK
77220 Cazin
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
5007
OSRIDAK
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5008
OSTOJIDEVO
76313 Brodac
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5009
OSTOJIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
5010
OSTRLJA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5011
OSTROVICA
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5012
OSTROŽAC
88423 Ostrožac
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
5013
OSTROŽAC
77228 Ostrožac kod
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
71215 Blažuj
158
Cazina
5014
OSTROŽAC NA UNI
5015
OSTROŽNICA
77228 Ostrožac kod
Cazina
77240 Bosanska Krupa
5016
OSTRUŠKA CITONJA
71270 Fojnica
5017
OSTRUŽNO
5018
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
74208 Stanari
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
74208 Stanari
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5020
OSTRUŽNJA DONJA
OSTRUŽNJA
GORNJA
OSTRVICE
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5021
OŠANJIDI
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
5022
OŠLJAK
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5023
OŠTRA LUKA
76279 Oštra Luka
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
5024
OŠTRA LUKA
Pošte Srpske
OŠTRELJ
77200 Bihad
BH Pošta
5026
OŠVE
OŠTRA LUKA
BOSANSKI
PETROVAC
MAGLAJ
78200 Banja Luka
5025
79263 Oštra Luka
77250 Bosanski
Petrovac
74250 Maglaj
72200 Zenica
BH Pošta
5027
OTELEŽANI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5028
OTES
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5029
OTEZ
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5030
OTEŽNJA
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5031
OTINOVCI
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
5032
OTIŠ
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
5033
OTOK
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
5034
OTOKA
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5035
OTOKA
77244 Otoka
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
5036
OTOKA
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5037
OTPOČIVALJKA
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5038
OTRICEVO
77215 Ripač
78434 Naseobina
Lišnja
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5039
OVANJSKA
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5040
OVANJSKA
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5041
OVČAREVO
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5042
OVČARI
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5043
OVČARI
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5044
OVLAGIJE
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5045
OZERKOVIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5046
OZIMICA
72238 Ozimica
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
5047
OZIMICE I
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5048
OZIMICE II
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5049
OZIMINE
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
5050
OZRAKOVIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5051
OZREN
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
5052
OZRENOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5019
P
5053
PACJANI
159
5054
PAČARANI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5055
PAĐENI
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
5056
PAĐINE
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5057
PAHUNJAK
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
70280 Uskoplje
5058
PAJID POLJE
5059
PAJTOV HAN
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5060
PAJTOVIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5061
PAKLAREVO
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5062
PAKLENIK
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5063
PAKOVIDI
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5064
PALANKA
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
5065
PALAVRE
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
5066
PALE
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5067
PALE
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5068
PALEŽ
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5069
PALEŽ
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5070
PALEŽ
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5071
PALEŽNICA DONJA
74212 Sjenina
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5072
PALEŽNICA GORNJA
74212 Sjenina
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5073
PALINOVIDI
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5074
PALIVUK
78224 Šiprage
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5075
PALOČ
70280 Uskoplje
G. VAKUF-USKOPLJE
72900 Vitez
HP Mostar
5076
PALUČCI
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5077
PALJEG
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5078
PALJEVIDI
75410 Drinjača
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5079
PALJIKA
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
5080
PALJIKE
88440 Prozor
ZVORNIK
ISTOČNI STARI
GRAD
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
5081
PALJIKE
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
5082
PALJIKE
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5083
PANDURI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5084
PANĐURIŠTE
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
5085
PANIK
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
5086
PANTIDI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5087
PANJEVI
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5088
PANJIGRAD
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5089
PANJIK
75305 Puračid
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5090
PAOČA
HP Mostar
PAOČIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
5092
PAOČIDI
ČITLUK
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
VIŠEGRAD
88200 Mostar
5091
88268 Biletid Polje
71123 Istočno
Sarajevo
73245 Prelovo
73300 Foča
Pošte Srpske
5093
PAPARI
77204 Kamenica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5094
PAPAZI
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
5095
PAPAŽANI
78256 Kriškovci
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
70243 Pajid Polje
G. VAKUF-USKOPLJE
160
5096
PAPRADA
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5097
PAPRATNICA
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
5098
PAPRATNO
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
5099
PAPRATNO
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5100
PAPRATNO
73302 Foča
72244 Kraljeva
Sutjeska
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5101
PAR SELO
75274 Dubrave Donje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5102
PAR SELO GORNJE
75274 Dubrave Donje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5103
PARADI
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
5104
PARAMIJE
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5105
PARAUN
75260 Kalesija
78434 Naseobina
Lišnja
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5106
PARAUNIDI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
5107
PARAVCI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
5108
PARAVCI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5109
PARCANI
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
5110
PARETAK
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
5111
PARIŽEVIDI
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
5112
PARLOZI
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
5113
PARNICA
71250 Kiseljak
74279 Šnjegotina
Gornja
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
5114
PARNICE
79240 Kozarska Dubica
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5115
PAROJSKA NJIVA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5116
PAROŠ
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
5117
PARSOVIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5118
PARŽEVIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5119
PASCI
75214 Ljubače
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
5120
PASCI DONJI
75274 Dubrave Donje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5121
PASCI GORNJI
75214 Ljubače
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5122
PASIČ
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
5123
PAST
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5124
PAŠALIDI
75320 Gračanica
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
5125
PAŠID KULA
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5126
PATKOVAČA
76315 Patkovača
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5127
PATKOVINA
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
5128
PAUČ
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
5129
PAUNCI
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
5130
PAUNOVIDI
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5131
PAVICE
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
5132
PAVIČIDI
78230 Kneževo
70233 Gračanica kod
Bugojna
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5133
PAVIČINA KULA
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5134
PAVIDI
78208 Stričidi
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5135
PAVIT
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5136
PAVKOVIDI
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5137
PAVLOVAC
78202 Saračica
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
161
5138
PAVLOVAC
5139
PAVLOVAC
71123 Istočno
Sarajevo
71230 Kalinovik
5140
PAVLOVAC
71420 Pale
5141
PAVLOVIDI
5142
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
PAVLOVIDI
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
5143
PAVLOVIDI
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5144
PAZALJE
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5145
PAZARID
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
5146
PECKOVIDI
BH Pošta
PEČENCI
80200 Livno
HP Mostar
5148
PEČENEG ILOVA
BIHAD
BOSANSKO
GRAHOVO
PRNJAVOR
77200 Bihad
5147
77204 Kamenica
80270 Bosansko
Grahovo
78433 Šibovska
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5149
PEČUJ
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5150
PEDI
Pošte Srpske
PEDI
80200 Livno
HP Mostar
5152
PEDI
SREBRENICA
BOSANSKO
GRAHOVO
KLJUČ
76200 Bijeljina
5151
75436 Skelani
80270 Bosansko
Grahovo
79284 Krasulje
77200 Bihad
BH Pošta
5153
PEDIGRAD
77227 Pedigrad
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
5154
PEDINA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
5155
PEDIŠTA
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5156
PEDNIK
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
5157
PEDIDI
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5158
PEDIŠE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5159
PEHARE
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5160
PEJIDI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5161
PEJIDI
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5162
PEJIDI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5163
PELAGIDEVO
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5164
PELEMIŠI (DIO)
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
5165
PELJAVE
75249 Priboj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5166
PELJEVIDI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5167
PENDIČIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
5168
PEPELARI
72233 Begov Han
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5169
PEPIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
5170
PERATOVCI
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
5171
PERCA
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5172
PERDUHOVO SELO
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
5173
PERIDI
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
5174
PERIN HAN
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5175
PERIZI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5176
PERJANI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5177
PERNA
77240 Bosanska Krupa
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
5178
PEROVIDA MOST
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5179
PEROVIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5180
PERUDICA
70206 Jezero
JEZERO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
162
5181
PERUTAC
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
5182
PERVIZI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
5183
PERVIZI
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5184
PEŠEVIDI
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5185
PEŠEVINA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5186
PEŠTECI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5187
PEŠURIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5188
PETAČIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5189
PETAČINE
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5190
PETIBOR
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5191
PETIJEVIDA DO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5192
PETKOVAC
79229 Svodna
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5193
PETKOVCI
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5194
PETKOVIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5195
PETOJEVIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5196
PETOŠEVCI
78250 Laktaši
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5197
PETOVIDI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5198
PETRIČA
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5199
PETRINJA
79224 Kostajnica
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5200
PETROV GAJ
79203 Omarska
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5201
PETROVICE DONJE
75214 Ljubače
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5202
PETROVICE GORNJE
75268 Rainci Gornji
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
5203
PETROVICE GORNJE
75216 Husino
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5204
PETROVIDI
Pošte Srpske
PETROVIDI
TREBINJE
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
73300 Foča
5205
73300 Foča
Pošte Srpske
5206
PETROVIDI
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5207
PETROVIDI
89101 Trebinje
71123 Istočno
Sarajevo
71123 Istočno
Sarajevo
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5208
PETROVIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5209
PETROVO
74317 Petrovo
PETROVO
74200 Doboj
Pošte Srpske
5210
PETROVO
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5211
PETROVO POLJE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5212
PETROVO SELO
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5213
PETROVO VRELO
HP Mostar
PETRUŠE
73300 Foča
Pošte Srpske
5215
PEZERI
GLAMOČ
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
KAKANJ
80200 Livno
5214
80230 Glamoč
71123 Istočno
Sarajevo
72245 Haljinidi
72200 Zenica
BH Pošta
5216
PIDRIŠ
70280 Uskoplje
G. VAKUF-USKOPLJE
72900 Vitez
HP Mostar
5217
PIHLICE
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5218
PIJAVICE
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5219
PIJAVICE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5220
PIJESAK
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5221
PIJESCI
88202 Buna
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
5222
PIJESTINA
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5223
PIJEVAC
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
163
5224
PIJEVČIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5225
PIJUKE
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5226
PILANA
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5227
PILICA
75412 Pilica
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5228
PILJUŽIDI
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5229
PILJUŽIDI
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5230
PILJUŽIDI
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
5231
PIPERCI
76325 Vršani
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5232
PIPERI
75248 Piperi
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5233
PIRAGE
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
5234
PIRE
74254 Novi Šeher
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
5235
PIRIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5236
PIRIDI
72250 Vitez
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
5237
PIRIDI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
5238
PIRIDI
72251 Stari Vitez
VITEZ
72270 Travnik
BH Pošta
5239
PIRIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5240
PIRIN
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
5241
PIRKOVCI
75240 Lopare
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5242
PISARI
76239 Crkvina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5243
PISKAVICA
78217 Piskavica
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5244
PISKAVICA
75320 Gračanica
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
5245
PISKAVICE
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5246
PISKAVICE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5247
PIŠTALINE
77241 Jezerski
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
5248
PIŠTANICA
79285 Sanica Gornja
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
5249
PIŠTARI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5250
PITA POLJE
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
5251
PIVNICE
77222 Gornja Koprivna
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
5252
PJANIDI
77225 Tržačka Raštela
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
5253
PJENOVAC
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
5254
PJEŠIVAC-GREDA
88367 Crnidi
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
5255
PJEŠIVAC-KULA
88367 Crnidi
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
5256
PJEVALOVAC
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
5257
PLAČIKUS
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
5258
PLAHOVIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
5259
PLAHOVIDI
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5260
PLAKALOVIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5261
PLAMENICE
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
5262
PLAN
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
5263
PLANA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
5264
PLANDIŠTE
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5265
PLANE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
5266
PLANE
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5267
PLANINICA
70233 Gračanica kod
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
164
Bugojna
5268
PLANINICA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5269
PLANJAK
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
5270
PLANJE
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5271
PLATICE
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
5272
PLAVČIDI
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5273
PLAVUZI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5274
PLAZAČE
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5275
PLAZULJE
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5276
PLEMA
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5277
PLESI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5278
PLETENA LOKVA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
5279
PLITKI DO
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
5280
PLITSKA
78225 Vrbanjci
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5281
PLOČA
70280 Uskoplje
G. VAKUF-USKOPLJE
72900 Vitez
HP Mostar
5282
PLOČA
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
5283
PLOČARI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
5284
PLOČARI POLJE
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
5285
PLOČE
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5286
PLOČNIK
74213 Velika Bukovica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5287
PLOČNIK
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
5288
PLOČNIK
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5289
PLUŽEVINE
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5290
PLUŽINE
88283 Kifino Selo
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5291
PLJESKO
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5292
PLJEŠEVICA
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5293
POBEDARJE
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5294
POBILJE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5295
POBIRJANOVIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5296
POBRATCI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5297
POBRĐANI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5298
POBRĐANI
79247 Međuvođe
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5299
POBRĐANI
79224 Kostajnica
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5300
POBRĐE
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5301
POBRĐE MILODRAŽ
71253 Bilalovac
KISELJAK
72270 Travnik
BH Pošta
5302
POBRĐE ORAHOVO
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
5303
POBUĐE
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5304
POCA
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5305
POCRNJE
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5306
POČITELJ
88300 Čapljina
88200 Mostar
HP Mostar
5307
POČIVALE
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
5308
POČULICA
72252 Počulica
ČAPLJINA
ISTOČNI STARI
GRAD
VITEZ
72270 Travnik
BH Pošta
5309
PODA
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
165
5310
PODA
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
5311
PODA
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5312
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
5314
PODASTINJE
PODASTINJSKO
BRDO
PODAVRELO
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
5315
PODBARE
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
5316
PODBILA
88247 Vir
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
5317
PODBIRAČ
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5318
PODBIRAČ
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5319
PODBJELAVIDI
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5320
PODBOR
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
5321
PODBORIK
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
5322
PODBORJE
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5323
PODBRDO
70266 Podrašnica
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5324
PODBRĐE
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5325
PODBRIJEG
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5326
PODBRIJEŽJE
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
5327
PODBRINA
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
5328
PODBUKOVAČA
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5329
PODBUKOVIK
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
5330
PODCITONJA
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
5331
PODCRKVINA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5332
PODČAUŠ
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5333
PODE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5334
PODGAJ
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5335
PODGAJ
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5336
PODGAJ
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
5337
PODGAJEVI
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
5338
PODGAJINE
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5339
PODGLAVICA
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
5340
PODGORA
75249 Priboj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5341
PODGORA
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5342
PODGORA
71373 Župča
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
5343
PODGORANI
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
5344
PODGORJE
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
5345
PODGORJE
73249 Vardište
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5346
PODGORJE
88203 Kruševo
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
5347
PODGORJE
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
5348
PODGRAB
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5349
PODGRADINA
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
5350
PODGRADINA
80209 Podhum
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5351
PODGRAĐE
88285 Odžak
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5352
PODGRAĐE
70280 Uskoplje
G. VAKUF-USKOPLJE
72900 Vitez
HP Mostar
5313
166
5353
PODGREDA
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
5354
PODGREDA
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5355
PODGREDINA
77224 Stijena
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
5356
PODHOMORA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
5357
PODHRANJEN
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5358
PODHUM
80209 Podhum
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5359
PODHUM
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5360
PODID
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
5361
PODIVIČ
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
5362
PODJASIK
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5363
PODJAVOR
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5364
PODJAVORNIK I
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
5365
PODJAVORNIK II
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
5366
PODJELE
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
5367
PODKOM
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
5368
PODKORAN
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5369
PODKOZARA DONJA
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5370
PODKOZLOVAČA
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
5371
PODKRAJ
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
5372
PODKRAJ
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5373
PODKRAJEVI
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5374
PODKUBAŠ
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
5375
PODKULA
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
5376
PODLIPCI
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
5377
PODLIPNIK
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
5378
PODLOZNIK
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5379
PODLUG
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
5380
PODLUGOVI
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
5381
PODMAŠIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
5382
PODMELJINE
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
5383
PODMELJINE
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5384
PODMILAČJE
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
5385
PODMJEDENIK
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5386
PODNEGRAJ
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5387
PODNOVLJE
74217 Podnovlje
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5388
PODOBALA
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5389
PODOBZIR
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5390
PODOLAC
72276 Nova Bila
TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
5391
PODOMAR
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5392
PODORAŠAC
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5393
PODORAŠJE I
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
5394
PODORAŠJE II
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
5395
PODORUGLA
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5396
PODOSOJE
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
167
5397
PODOSOJE
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5398
PODOSOJE
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5399
PODOSOJE
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5400
PODOSOJE
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5401
PODOSOJE
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
5402
PODOŠKA
79224 Kostajnica
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5403
PODOVI
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
5404
PODOVI
72281 Han Bila
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5405
PODOVI
79262 Vrhpolje
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
5406
PODPEDINE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5407
PODPOLA
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5408
PODRAŠNICA
70266 Podrašnica
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5409
PODRAVNO
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5410
PODRID
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
5411
PODRIPCI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
5412
PODROMANIJA
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5413
PODSOKOLINA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5414
PODSRNETICA
Pošte Srpske
PODSRNETICA
77200 Bihad
BH Pošta
5416
PODSTIJENA
PETROVAC
BOSANSKI
PETROVAC
BUSOVAČA
78200 Banja Luka
5415
79290 Drinid
77250 Bosanski
Petrovac
72264 Kaduni
72270 Travnik
BH Pošta
5417
PODSTINJE
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5418
PODSTRANA
77215 Ripač
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5419
PODSTRAŠIVICA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5420
PODŠTIROVNIK
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5421
PODVARDA
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5422
PODVELEŽ
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
5423
PODVIDAČA
79268 Stari Majdan
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
5424
PODVINJCI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5425
PODVINJE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5426
PODVITEZ
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5427
PODVOLUJAK
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5428
PODVORI
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5429
PODVRAN
77240 Bosanska Krupa
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
5430
PODVRANID
88226 Kočerin
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
5431
PODZVIZD
77232 Podzvizd
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
5432
PODŽABLJE
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
5433
PODŽEPLJE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
5434
PODŽERAVICE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
5435
POGAR
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5436
POGLAVICA
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
5437
POGLAVNICA
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5438
POGORIOCI
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5439
POGRAĐE
88201 Blagaj
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
168
5440
POHARE
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5441
POJEZNA
74412 Osinja
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
5442
POJSKE
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5443
POKLEČANI
88245 Rakitno
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
5444
POKLEČIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5445
POKOJ
77209 Pokoj
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5446
POKOJIŠTE
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5447
POKRAJČIDI
72276 Nova Bila
TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
5448
POLIMLJE
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5449
POLOG
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
5450
POLOM
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5451
POLOŽAC
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5452
POLJA
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
5453
POLJACI
76205 Seonjaci
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
5454
POLJAK
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
5455
POLJANA
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5456
POLJANA
79260 Sanski Most
75211 Kiseljak kod
Tuzle
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
5457
POLJANI
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
5458
POLJANI
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5459
POLJANICE
71260 Kreševo
72244 Kraljeva
Sutjeska
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5460
POLJANICE
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5461
POLJANICE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5462
POLJARI
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
5463
POLJAVNICE
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5464
POLJE
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
5465
POLJE
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5466
POLJE
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
5467
POLJE
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
5468
POLJE
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
5469
POLJE
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
5470
POLJE
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5471
POLJE
77220 Cazin
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
5472
POLJE
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
5473
POLJE BIJELA
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5474
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
72278 Dolac na Lašvi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5476
POLJE OSTRUŽNICA
POLJE SLAVKA
GAVRANČIDA
POLJE ŠDITOVO
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
5477
POLJE VIŠNJICA
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
5478
POLJICE
88380 Ljubinje
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
5479
POLJICE
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
5480
POLJICE
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
5481
POLJICE
75303 Poljice
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5482
POLJICE
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
5475
169
5483
POLJICE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5484
POLJICE
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
5485
POLJICE
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5486
POLJICE
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5487
POLJICE
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
5488
POLJICE ČIČEVO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5489
POLJICE POPOVO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5490
POLJIKE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5491
POLJINE
71000 Sarajevo
SARAJEVO CENTAR
71200 Sarajevo
BH Pošta
5492
POLJKOVAC
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
5493
POMENIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5494
POMENOVIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
5495
POMOL
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5496
PONIHOVO
72233 Begov Han
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5497
PONIJERKA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5498
PONIJEVO
74254 Novi Šeher
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
5499
PONIKVE
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
5500
PONIKVE
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
5501
PONIKVE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5502
PONIKVE
77232 Podzvizd
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
5503
PONIR
78211 Vrbanja
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5504
PONIR
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5505
PONIRAK
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5506
PONOR
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5507
PONOR
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5508
PONJEVIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5509
PONJEVIDI
77222 Gornja Koprivna
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
5510
POPE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5511
POPLAT
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
5512
POPLATIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5513
POPOV DO
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5514
POPOV MOST
73311 Tjentište
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
5515
POPOVAC
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5516
POPOVI
76000 Bijeljina
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5517
POPOVIDI
78443 Kulaši
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5518
POPOVIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
5519
POPOVIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
5520
POPOVIDI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
5521
POPOVIDI
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
5522
POPOVO POLJE
76218 Ražljevo
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5523
POPRATI
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
5524
POPRŽENA GORA
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5525
POPUŽE
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5526
PORADE
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
170
5527
PORATAK
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5528
PORATJE
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5529
POREBRICE
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5530
POREBRICE (DIO)
76254 Vučkovci
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5531
PORETAK
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5532
PORIČE
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
5533
PORIJA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
5534
PORIJEČANI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5535
PORJEČINA
74317 Petrovo
PETROVO
74200 Doboj
Pošte Srpske
5536
PORJEČJE
74212 Sjenina
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5537
POSAVSKA MAHALA
76290 Odžak
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
5538
POSESTRA
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5539
POSTOLJANI
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5540
POSTOLJE
78225 Vrbanjci
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5541
POSTOLJE
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5542
POSUŠJE
88240 Posušje
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
5543
POTKALINJE
79227 Dubovik
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5544
POTKALINJE
77240 Bosanska Krupa
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
5545
POTKAMENSKO
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5546
POTKLEČE
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5547
POTKLISJE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5548
POTKOČARINE
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5549
POTKOZARJE
78216 Potkozarje
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5550
POTKRAJ
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5551
POTKRAJ
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
5552
POTKRAJ
88226 Kočerin
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
5553
POTKRAJ
80208 Vidoši
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5554
POTKRAJ
70223 Prusac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5555
POTKRAJ
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
5556
POTKRAJEVI
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5557
POTOCI
79289 Donji Vrbljani
ISTOČNI DRVAR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5558
POTOCI
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5559
POTOCI
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
5560
POTOCI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5561
POTOCI
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5562
POTOČANI
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
5563
POTOČANI
74101 Doboj
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5564
POTOČANI
78435 Potočani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5565
POTOČANI
75404 Gušteri
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5566
POTOČANI
76290 Odžak
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
5567
POTOČANI
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5568
POTOČANI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
5569
POTOČANI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5570
POTOČANI
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
171
5571
POTOČANI
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
5572
POTOČARI
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5573
POTOČARI
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5574
POTOK
75240 Lopare
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5575
POTOK
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
5576
POTOK
80208 Vidoši
LOPARE
ISTOČNI STARI
GRAD
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5577
POTOK
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5578
POTOK
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5579
POTPED DONJI
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
5580
POTPED GORNJI
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
5581
POTPEDE
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
5582
POTPOLJE
88260 Čitluk
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
5583
POTRAŠ
75249 Priboj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5584
POTRAŠ
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5585
POTRKUŠA
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5586
POTUROVIDI
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5587
POVELIČ
78420 Srbac
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5588
POVJESTAČA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5589
POVRŠLJE
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5590
POZDERČIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5591
POZNANOVIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5592
POŽARIKE
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5593
POŽARNICA
75207 Simin Han
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5594
POŽETVA
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
71200 Sarajevo
BH Pošta
71425 Podgrab
5595
PRAČA
5596
PRANJIDI
75216 Husino
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5597
PRAOVICE
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
5598
PRAPRATNICA
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
5599
PRAŠČIJAK
77215 Ripač
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5600
PRAŠNICE
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5601
PRAŠTALI
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
5602
PRDAVCI
88300 Čapljina
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
5603
PREBIDOLI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5604
PREBILOVCI
88300 Čapljina
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
5605
PREBLJEZI
78429 Razboj Lijevče
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5606
PREČALA
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
5607
PREČANI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
5608
PREDOLJE
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
5609
PREDRAZI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5610
PREDRAŽIDI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5611
PREGRAĐE
88320 Ljubuški
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
5612
PREKAČA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
73290 Prača
PALE-PRAČA
172
5613
PREKAJA
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
5614
PRELOVINA
75414 Teočak
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
5615
PRELOVO
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5616
PRELJUBOVIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5617
PRENJ
88367 Crnidi
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
5618
PREOČICA
BH Pošta
PREODAC
80200 Livno
HP Mostar
5620
PRERACA
VITEZ
BOSANSKO
GRAHOVO
BILEDA
72270 Travnik
5619
72252 Počulica
80270 Bosansko
Grahovo
89230 Bileda
73300 Foča
Pošte Srpske
5621
PRESJEDOVAC
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
5622
PRESJEKA
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5623
PRESJEKA
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5624
PRESJENICA
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
5625
PREŠPICA
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5626
PRETIŠA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5627
PREVID
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
5628
PREVILA
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5629
PREVILE
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
5630
PREVIŠ
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
5631
PREVLJE
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5632
PREVRAD
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
5633
PRGOŠEVO
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5634
PRHINJE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5635
PRHINJE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
5636
PRHOVO
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5637
PRHOVO
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
5638
PRIBAVA
75320 Gračanica
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
5639
PRIBELJA
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
5640
PRIBELJCI
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5641
PRIBIDOLI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5642
PRIBILOVIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
5643
PRIBINID
74276 Pribinid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
5644
PRIBIŠIDI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5645
PRIBITKOVIDI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
5646
PRIBJANOVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
5647
PRIBJENOVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
5648
PRIBOJ
75249 Priboj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5649
PRIBOJEVIDI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5650
PRIBOŠIJEVIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5651
PRIBRAČA II
70223 Prusac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5652
PRIBRAČA III
70223 Prusac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5653
PRIBRAČA IV
70223 Prusac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5654
PRIBRADA
70223 Prusac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5655
PRIČANI
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
173
5656
PRIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5657
PRIDJEL DONJI
74101 Doboj
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5658
PRIDJEL GORNJI
74101 Doboj
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5659
PRIDRAŽIDI
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5660
PRIDVORCI
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5661
PRIDVORCI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5662
PRIDVORCI
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5663
PRIDVORICA
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
5664
PRIDVORICA
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5665
PRIDVORICA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5666
PRIGRAĐANI
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
5667
PRIJACI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
5668
PRIJAKOVCI
78215 Dragočaj
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5669
PRIJANI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
5670
PRIJANOVIDI
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
5671
PRIJEČANI
78214 Zalužani
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5672
PRIJEDOR
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5673
PRIJEDOR
76205 Seonjaci
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
5674
PRIJEĐEL
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
5675
PRIJEKO BRDO
75328 Doborovci
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
5676
PRIJEVOR
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
5677
PRIJEVOR
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
5678
PRIJEVORAC
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5679
PRILUK
75275 Šeridi
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
5680
PRILUK
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5681
PRILUKA
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5682
PRIMČIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5683
PRIPEČAK
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5684
PRIPORIŠTA
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5685
PRISADE
74101 Doboj
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5686
PRISAP
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5687
PRISIKA
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5688
PRISJEKA
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5689
PRISJEKA DONJA
79285 Sanica Gornja
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
5690
PRISJEKA GORNJA
79285 Sanica Gornja
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
5691
PRISKA
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
5692
PRISOČKA
78224 Šiprage
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5693
PRISOJE
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
70101 Jajce
5694
PRISOJE
5695
PRISOJE
78443 Kulaši
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5696
PRISOJE
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5697
PRISOJE
73249 Vardište
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5698
PRISOJE
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
70206 Jezero
JAJCE/JEZERO
174
5699
PRISOJE
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
5700
PRISOJE
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5701
PRISOJE
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5702
PRITOKA
77215 Ripač
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5703
PRIVALJ
88226 Kočerin
88200 Mostar
HP Mostar
5704
PRKOSI
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
5705
PRKOVIDI
88280 Nevesinje
ŠIROKI BRIJEG
BOSANSKI
PETROVAC
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5706
PRLINE
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5707
PRNJAVOR
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5708
PRNJAVOR
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
5709
PRNJAVOR
76254 Vučkovci
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5710
PRNJAVOR
72252 Počulica
VITEZ
72270 Travnik
BH Pošta
5711
PRNJAVOR
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
5712
PRNJAVOR
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5713
PRNJAVOR MALI
74214 Prnjavor Mali
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5714
PRNJAVOR VELIKI
74214 Prnjavor Mali
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5715
PROBOJ
88325 Radišidi
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
5716
PROHIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5717
PROKOP
76257 Donja Međiđa
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5718
PROKOSOVIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5719
PROLOG
88320 Ljubuški
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
5720
PROLOG
80206 Orguz
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5721
PROSJE
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
5722
PROSJEK
78435 Potočani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5723
PROSJEK
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
5724
PROSLAP
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
5725
PROŠIDI
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
5726
PROVO
88440 Prozor
77228 Ostrožac kod
Cazina
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5727
PROZOR
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
5728
PRŠEŠI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
5729
PRUD
76292 Prud
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
5730
PRUDI
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
5731
70223 Prusac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
70223 Prusac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5733
PRUSAC
PRUSAC IIPRIBRAČA
PRUSCI
79229 Svodna
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5734
PRUTAČE
76208 Maoča
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
5735
PRUTINE
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5736
PRUTINE
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5737
PRVANJ
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
5732
71335 Pržidi
5738
PRŽIDI
5739
PRŽIDI KOLONIJA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5740
PRŽINE
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
71330 Vareš
VAREŠ
175
PŠENIK
80270 Bosansko
Grahovo
70101 Jajce
BOSANSKO
GRAHOVO
JAJCE
PUCARI
79249 Sreflije
KOZARSKA DUBICA
5744
PUČENIK
77240 Bosanska Krupa
5745
PUČILE
5746
5741
PRŽINE
80200 Livno
HP Mostar
5742
5743
72900 Vitez
HP Mostar
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
76000 Bijeljina
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
PUDIN HAN
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
5747
PUHOVAC
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5748
PUKIŠ
75247 Koraj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5749
PULAC
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5750
PULJKOV DO
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
5751
PURAČID
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5752
PURADI
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5753
PURIŠI
75305 Puračid
78434 Naseobina
Lišnja
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
5754
PURTIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5755
PUSMULIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5756
PUSTIPUSI
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5757
PUSTOPOLJE
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5758
PUSTOSELO
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5759
PUŠINO POLJE
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5760
PUŠKARIDI
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5761
PUŠKIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5762
PUŠKOVAC
75247 Koraj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5763
PUT TANOVIDI
75207 Simin Han
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5764
PUTEŠEVICA
88348 Tihaljina
GRUDE
88200 Mostar
HP Mostar
5765
PUTEŠID
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5766
PUTEŠID
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
5767
PUTIČEVO
72278 Dolac na Lašvi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5768
PUTINE
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5769
PUTIŠ
72265 Kaonik
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
5770
PUTKOVIDI
72251 Stari Vitez
VITEZ
72270 Travnik
BH Pošta
5771
PUTOVIČKO POLJE
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5772
PUTOVIDI
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
R
5773
RABINA
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5774
RABINA
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
5775
RABOTIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
5776
RABRANI
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
5777
RAČA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5778
RAČA
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5779
RAČICE
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
5780
RAČID
77215 Ripač
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5781
RAČIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5782
RAČINOVIDI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
176
5783
RADAČIDI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5784
RADAČIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5785
RADAHOVA
78224 Šiprage
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5786
RADAKOVINA
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5787
RADANOVCI
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5788
RADANOVIDI
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
5789
RADASLIJE
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
5790
RADAVA
71000 Sarajevo
SARAJEVO CENTAR
71200 Sarajevo
BH Pošta
5791
RADELJEVIDI
71253 Bilalovac
KISELJAK
72270 Travnik
BH Pošta
5792
RADELJEVIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5793
RADEŠIDI
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
5794
RADEŠINE
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5795
RADETIDI
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
5796
RADEŽ
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
5797
RADIDA BRDO
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5798
RADIDI
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
5799
RADIDI
73101 Goražde
71200 Sarajevo
BH Pošta
5800
RADIJEVIDI
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
5801
RADIJEVIDI
73101 Goražde
GORAŽDE
ISTOČNI STARI
GRAD
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5802
RADINOVIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5803
RADINOVIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5804
RADIŠIDI
HP Mostar
RADLOVIDI
80200 Livno
HP Mostar
5806
RADMANIDI
LJUBUŠKI
BOSANSKO
GRAHOVO
BANJA LUKA
88200 Mostar
5805
88325 Radišidi
80270 Bosansko
Grahovo
78208 Stričidi
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5807
RADMILOVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
5808
RADMILOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5809
RADNJA DONJA
74265 Vitkovci Donji
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5810
RADOČ
77249 Konjodor
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
74254 Novi Šeher
5811
RADOJČIDI
5812
RADOJČIDI
72277 Guča Gora
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5813
RADOJEVIDI
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
5814
RADOJEVIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5815
RADOMIROVAC
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5816
RADONJIDI
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5817
RADONJIDI
72277 Guča Gora
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5818
RADONJIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5819
RADOSAVSKA
78217 Piskavica
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5820
RADOŠEVIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5821
RADOŠEVIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5822
RADOŠI
80247 Roško Polje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
5823
RADOVČIDI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5824
RADOVOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
74250 Maglaj
MAGLAJ
177
5825
RADOŽELJE
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
RADUNICE
73260 Rudo
71123 Istočno
Sarajevo
74258 Globarica
5826
RADULOVAC
5827
5828
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
RADUŠA
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5829
RADUŠA
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
5830
RAĐENOVICE
73205 Vitkovidi
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5831
RAĐENOVIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5832
RAĐEVIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5833
RAĐIDI
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5834
RAGALE
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
5835
RAHOVIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
5836
RAINCI DONJI
75268 Rainci Gornji
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
5837
RAINCI GORNJI
75268 Rainci Gornji
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
5838
RAJAC
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5839
RAJČEVAC
71333 Vareš Majdan
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5840
RAJČEVCI
78436 Hrvadani
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5841
RAJČEVIDI
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5842
RAJČIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5843
RAJETIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
5844
RAJIDI
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5845
RAJIDI
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5846
RAJIDKE
80230 Glamoč
80200 Livno
HP Mostar
5847
RAJLOVAC
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
5848
RAJNOVAC
77232 Podzvizd
GLAMOČ
SARAJEVO NOVI
GRAD
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
5849
RAJNOVCI
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
5850
RAJSKA
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5851
RAJSKI DO
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
5852
RAJŠEVA
74275 Blatnica
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
5853
RAKELIDI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5854
RAKIJA
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5855
RAKINO BRDO
75406 Osmaci
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5856
RAKITE
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5857
RAKITE
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5858
RAKITNICA
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
5859
RAKITNICA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
5860
RAKMANI
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
5861
RAKOVA NOGA
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
5862
RAKOVA NOGA
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
5863
RAKOVAC
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5864
RAKOVAC
78422 Sitneši
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5865
RAKOVAC
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5866
RAKOVAC
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5867
RAKOVČANI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
178
5868
RAKOVICA
71217 Rakovica
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5869
RAKOVICA
79249 Sreflije
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5870
RAKOVICA DONJA
79243 Demirovac
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5871
RAKOVICA GORNJA
79243 Demirovac
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5872
RAKOVIDI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5873
RALUTINAC
78432 Donji Vijačani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5874
RALJAŠ
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5875
RAMADANOVCI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5876
RAMIDA BRDO
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5877
RAMIDI
78215 Dragočaj
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5878
RAMIDI
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
5879
RAMIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
5880
RAMIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
5881
RAMIDI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
5882
RANČIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5883
RANČIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
5884
RANKOVCI
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5885
RANKOVIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
5886
RAONIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5887
RAOTIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5888
RAPAČE
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5889
RAPATNICA
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
5890
RAPDANI
74413 Kalenderovci
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
5891
RAPOVINE
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
5892
RAPTI BOBANI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5893
RAPTI BOBANI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
5894
RAPTI ZUPCI
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5895
RASADNIK
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
5896
RASAVCI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5897
RASAVCI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5898
RASNO
88342 Dužice
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
5899
RASOVAC
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5900
RASPOTOČJE
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5901
RAST
88285 Odžak
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
5902
RASTIČEVO
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
5903
RASTIČEVO
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
5904
RASTIK
78225 Vrbanjci
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5905
RASTOKA
79287 Previja
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5906
RASTOŠNICA
75414 Teočak
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
5907
RASTOVAC
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
5908
RASTOVAC
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5909
RASTOVAČA
88240 Posušje
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
5910
RASTOVAČA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5911
RASTOVCI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
179
5912
RASTUŠA
74274 Čečava
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
5913
RASVAR
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5914
RAŠDANI
80244 Kongora
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
5915
RAŠDE
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5916
RAŠELJKE
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
5917
RAŠEVO
75410 Drinjača
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5918
RAŠEVO
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5919
RAŠIDA GAJ
Pošte Srpske
RAŠINOVAC
77200 Bihad
BH Pošta
5921
RAŠKA GORA
VLASENICA
BOSANSKI
PETROVAC
MOSTAR
76200 Bijeljina
5920
75440 Vlasenica
77250 Bosanski
Petrovac
88000 Mostar
88200 Mostar
HP Mostar
5922
RAŠKOVCI
74208 Stanari
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
5923
RAŠKOVIDI
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5924
RAŠKOVIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5925
RAŠLJANI
76208 Maoča
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
5926
RAŠLJEVA
75329 Miričina
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
5927
RAŠTANI
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
5928
RAT
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
5929
RATANJ
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5930
RATKOVAC
79293 Opara
72244 Kraljeva
Sutjeska
78430 Prnjavor
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5931
RATKOVCI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5932
RATKOVIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5933
RATKOVIDI
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
5934
RATKOVIDI
75246 Čelid
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
5935
RATKOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5936
RAUŠEVAC
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
5937
RAUŠIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5938
RAUTOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
5939
RAVAN
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
5940
RAVANICA
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
5941
RAVANJSKO
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
5942
RAVNA
88422 Glogošnica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
5943
RAVNA
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
5944
RAVNA NJIVA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
5945
RAVNA ROMANIJA
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
5946
RAVNE
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5947
RAVNE
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
5948
RAVNE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
5949
RAVNE
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
5950
RAVNE
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5951
RAVNE NJIVE
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
5952
RAVNE NJIVE
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5953
RAVNI
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
5954
RAVNI
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
180
5955
RAVNICA
88443 Gračac
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
5956
RAVNICE
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5957
RAVNO
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
5958
RAVNO POLJE
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5959
RAZBOJ LJEVČANSKI
78429 Razboj Lijevče
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5960
RAZBOJ ŽUPSKI
78427 Dukali
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5961
RAZIDI
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5962
RAŽLJEVO
76218 Ražljevo
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5963
REBROVAC
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
5964
REČICA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
5965
REČICE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
5966
REDŽIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
5967
REDŽIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5968
REDŽINO POLJE
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
77200 Bihad
BH Pošta
71200 Sarajevo
BH Pošta
80200 Livno
HP Mostar
78103 Banja Luka
5969
REKAVICE
5970
REKIDI
78207 Kola
78206 Krupa na
Vrbasu
77203 Vrsta
5971
REKIDI
77208 Izačid
5972
RELJEVO
71000 Sarajevo
5973
RELJINO SELO
80230 Glamoč
BIHAD
SARAJEVO NOVI
GRAD
GLAMOČ
5974
RENIDI
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
5975
REP
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
5976
REPINO BRDO
76209 Šatorovidi
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
5977
REPNIK
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
5978
REPOVAC
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
5979
REPOVCI
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5980
REPOVICA
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5981
REPUŠEVAC
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
5982
REPUŠEVIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5983
REPUT
BH Pošta
RESANOVCI
80200 Livno
HP Mostar
5985
RESAVAC
NOVI TRAVNIK
BOSANSKO
GRAHOVO
SRBAC
72270 Travnik
5984
79293 Opara
80270 Bosansko
Grahovo
78422 Sitneši
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
5986
RESIDI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
5987
RESNIK
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
5988
RESNIK
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
5989
RESNIK
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
5990
REŠETNICA
BH Pošta
REVENIK
77200 Bihad
BH Pošta
5992
REVIDO
GORAŽDE
BOSANSKI
PETROVAC
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
5991
73208 Ilovača
77250 Bosanski
Petrovac
73290 Prača
71200 Sarajevo
BH Pošta
5993
REZAKOVINA
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
5994
REZERVOAR
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
181
5995
RIBARI
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
5996
RIBARI
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
5997
RIBARI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
5998
RIBARIDI
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
5999
RIBID
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
6000
RIBIDI
88420 Jablanica
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6001
RIBIOC
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6002
RIBNICA
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
6003
RIBNICA
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6004
RIBNICA
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6005
RIČICA
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6006
RIČICE
72276 Nova Bila
TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
6007
RIČICE
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6008
RIDŽALI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6009
RIĐIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6010
RIJEČANI
78436 Hrvadani
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6011
RIJEČANI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
6012
RIJEČANI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6013
RIJEČANI DONJI
74480 Modriča
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
6014
RIJEČANI GORNJI
74480 Modriča
74200 Doboj
Pošte Srpske
6015
RIJEČICA
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
6016
RIJEDA
71355 Kaljina
MODRIČA
SARAJEVO NOVI
GRAD
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6017
RIJEKA
79240 Kozarska Dubica
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6018
RIJEKA
73307 Čelebidi
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6019
RIJEKA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
6020
RIJEKA
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6021
RIJEKA
72250 Vitez
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
6022
RIJEKA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6023
RIJEKA
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
6024
RIJEKA
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
6025
RIJEKA
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6026
RIJEKE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
6027
RIJEKE
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6028
RIKA
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
6029
RILID
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
6030
RILJA
88283 Kifino Selo
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6031
RIOCA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
6032
RIPAČ
77215 Ripač
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
6033
RIPCI
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
6034
RIPNA
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6035
RIPNA
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
6036
RISOVAC
88446 Doljani
88200 Mostar
HP Mostar
6037
RISOVAC
77253 Krnjeuša
JABLANICA
BOSANSKI
PETROVAC
77200 Bihad
BH Pošta
182
6038
RISTIDI
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6039
RISTIJEVIDI
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6040
RITEŠID
74216 Majevac
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6041
RIVINE
88367 Crnidi
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
6042
RIZVANOVIDI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6043
RIZVANOVIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
6044
RIZVIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
6045
RJEČICA DONJA
74255 Paklenica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6046
RJEČICA GORNJA
74255 Paklenica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6047
RJEKA BRDO
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
6048
RODEVID
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6049
RODID BRDO
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6050
RODIDI
88423 Ostrožac
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
6051
RODIJELJ
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6052
RODOČ
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
6053
ROGAČ
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6054
ROGAČE
88286 Zovi Do
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6055
ROGAČIDI
71215 Blažuj
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6056
ROGATICA
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6057
ROGEBRDO
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
6058
ROGOJEVINA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6059
ROGOLJI
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6060
ROGOSIJA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6061
ROGOUŠIDI
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6062
ROHCI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6063
ROJIN POTOK
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6064
ROKOČ
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6065
ROMANI
75414 Teočak
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
6066
ROMANOVCI
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6067
ROPOVIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6068
RORE
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
6069
ROSIJEVIDI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6070
ROSKOVIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6071
ROSTOVSKA
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6072
ROSULJE
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6073
ROSULJE
70280 Uskoplje
G. VAKUF-USKOPLJE
72900 Vitez
HP Mostar
6074
ROSULJE
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6075
ROSULJE
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6076
ROSULJE
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6077
ROSULJE
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
6078
ROSULJE
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6079
ROŠCA
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
6080
ROŠDEVINA
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6081
ROŠEVIDI
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
183
6082
ROŠIDI
77227 Pedigrad
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
6083
ROŠKO POLJE
80247 Roško Polje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
6084
ROŠNJAČE
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
6085
ROTILJ
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
6086
ROTIMLJA
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
6087
ROVAŠI
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6088
ROVINE
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6089
ROVNA
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6090
ROŽANJ
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
6091
RUBINIDI
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
6092
RUDA
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6093
RUDAČE
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6094
RUDENICE
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
6095
RUDICE
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6096
RUDINA
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6097
RUDINE
76311 Dvorovi
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6098
RUDINE
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6099
RUDINE
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
6100
RUDINE
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
6101
71217 Rakovica
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
6103
RUDNIK
RUDNIK
ČEVLJANOVIDI
RUDO
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6104
RUDO POLJE
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
6105
RUDO POLJE
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
6106
RUĐICE
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6107
RUHOTINA
76318 Glavičice
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6108
RUJAN
88243 Brodanac
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
6109
RUJEVI DO
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
6110
RUJIDI
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
6111
RUJIŠTA
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6112
RUJNICA
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6113
RUJNICA
77225 Tržačka Raštela
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
6114
RULJIDI
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
6115
RUMBOCI
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
6116
RUNJIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6117
RUPAVCI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6118
RUPE
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6119
RUPNI DO
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
6120
RUPNI DO POPOVO
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
6121
RUPOVO BRDO
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6122
RUSANOVIDI
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6123
RUSANJ
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
6124
RUSKA PILANA
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6102
184
6125
RUTENOVIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6126
RUŽICA
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
6127
RUŽIDI
88347 Ružidi
GRUDE
88200 Mostar
HP Mostar
S
6128
SABANCI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
6129
SABLJARI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6130
SADBA
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6131
SADOVAČE
72251 Stari Vitez
VITEZ
72270 Travnik
BH Pošta
6132
SAICE
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6133
SAJICE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6134
SAJKOVID
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
6135
SAJTOVIDI
75406 Osmaci
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6136
SAJTOVIDI
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6137
SALAKOVAC
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
6138
SALETOVIDI
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6139
SALETOVIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6140
SALIHBAŠIDI
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6141
SALKANOV HAN
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
6142
SALKANOVIDI
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
6143
SALKANOVIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
6144
SALKICE
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6145
SALTAGIDI
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6146
SAMARDŽIJE
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6147
SAMARDŽIJE
75276 Gračanica Selo
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
6148
SAMAREVAC
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6149
SAMAREVAC
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6150
SAMARI
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6151
SAMARI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6152
SAMOBOR
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
6153
SANDIDI
76216 Brezovo Polje
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6154
SANDIDI
75414 Teočak
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
6155
SANDŽAK
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6156
SANICA
79285 Sanica Gornja
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
6157
SANICA DONJA
79285 Sanica Gornja
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
6158
SANICA GORNJA
79285 Sanica Gornja
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
6159
SANIČANI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6160
SANSKI MOST
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
6161
SAPNA
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
6162
SARAČI
75268 Rainci Gornji
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
6163
SARAČICA
78202 Saračica
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6164
SARAJEVO
71000 Sarajevo
NOVO SARAJEVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6165
SARAJEVO
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
6166
SARAJEVO
71000 Sarajevo
SARAJEVO CENTAR
SARAJEVO NOVI
GRAD
71200 Sarajevo
BH Pošta
185
6167
SARAJEVO
71000 Sarajevo
6168
SARAJLIJE
80240 Tomislavgrad
SARAJEVO STARI
GRAD
TOMISLAVGRD
6169
SARANOVIDI
72248 Bilješevo
KAKANJ
6170
SARIDI
70270 Šipovo
6171
SARIDI
6172
71200 Sarajevo
BH Pošta
80200 Livno
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
75414 Teočak
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
SARIJE
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6173
SASE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6174
SASE
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6175
SASINA
OŠTRA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6176
SASINA
75433 Potočari
78204 Bronzani
Majdan
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
6177
SAVIDI
75249 Priboj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6178
SAVIDI
78225 Vrbanjci
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6179
SAVIDI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
6180
SAVIDI
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6181
SAŽIDI
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6182
SEBEŠID
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6183
SEBINJE
72246 Čatidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6184
SEBIOČINA
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6185
SEBUJA
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6186
SEČEVO
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6187
SEDLARI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6188
SEDLARI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6189
SEDOMINE
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6190
SEDRAŽ
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6191
SEFERI
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6192
SEFEROVCI
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6193
SEFEROVCI
78423 Kobaš
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6194
SEFEROVIDI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6195
SEFEROVIDI
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6196
SEJDANOVIDI
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
6197
SEJMENOVIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
6198
SEJMENOVIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6199
SEKULIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6200
SELA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6201
SELAČKA
78224 Šiprage
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6202
SELAKOVIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
6203
SELIDI
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6204
SELIMOVIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
6205
SELIMOVIDI
75300 Lukavac
75200 Tuzla
BH Pošta
6206
SELISTE
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
6207
SELIŠTA
89230 Bileda
LUKAVAC
BOSANSKI
PETROVAC
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
6208
SELIŠTA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6209
SELIŠTA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
186
6210
SELIŠTA
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6211
SELIŠTA
88203 Kruševo
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
6212
SELIŠTA
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
6213
SELIŠTE
78428 Nožičko
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6214
SELIŠTE
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6215
SELIŠTE
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
6216
SELIŠTE
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
6217
SELIŠTE
70202 Vinac
JAJCE
72270 Travnik
BH Pošta
6218
SELIŠTE
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6219
SELJANI
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6220
SELJANI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6221
SELJANI
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6222
SELJUBLJE
75265 Tojšidi
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
6223
SEMETIŠ
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6224
SEMETOVAC
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
6225
SEMIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6226
SEMIN
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6227
SEMIZOVA PONIKVA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6228
SEMIZOVAC
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6229
SENDIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6230
SEOCA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
6231
SEOCE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
6232
SEOCE
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6233
SEOCI
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
6234
SEOCI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6235
SEOČA
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6236
SEONA
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
6237
SEONA
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6238
SEONA
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6239
SEONICA
80243 Mesihovina
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
6240
SEONICA
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6241
SEONJACI
76205 Seonjaci
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
6242
SERVANI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6243
SETIHOVO
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6244
SIBOVAC
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6245
SIJEDAC
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6246
SIJEKOVAC
74450 Brod
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
6247
SIJERCI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6248
SIJERČA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6249
SIKIRID
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6250
SILAJDŽEVINA
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6251
SILOS
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6252
SIMIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6253
SIMIJOVA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
187
6254
SIMIN HAN
75207 Simin Han
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
6255
SINANČEVIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6256
SINANOVIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6257
SINANOVIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6258
SINANOVIDI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6259
SINOKOS
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6260
SINJEVO
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6261
SIROVINE
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6262
SITARI
75245 Šibošnica
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
6263
SITIŠDE
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
6264
SITNEŠI
78422 Sitneši
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6265
SITNEŠI MALI
78420 Srbac
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6266
SITNICA
79283 Sitnica
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6267
SITNIK
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6268
SIVICE
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
6269
SIVRINO SELO
72250 Vitez
72252 Počulica
74230 Usora
VITEZ
6270
SIVŠA
6271
SIŽJE
75308 Duboštica
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6272
SJEČE
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6273
SJEKOSE
88307 Višidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
6274
SJEMED
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6275
SJENINA
74212 Sjenina
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6276
SJENINA RIJEKA
74212 Sjenina
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6277
SJENOKOS
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6278
SJETLINA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6279
SJEVEROVCI
79249 Sreflije
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6280
SJEVEROVIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6281
SJEVERSKO
Pošte Srpske
SKAKAVAC
77200 Bihad
BH Pošta
6283
SKAKAVCI
ROGATICA
BOSANSKI
PETROVAC
PRNJAVOR
73300 Foča
6282
73225 Borike
77250 Bosanski
Petrovac
78435 Potočani
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6284
SKAKAVCI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6285
SKAKOVICA
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
6286
SKATAVICA
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6287
SKEJIDI
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6288
SKELANI
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6289
SKENDEROVIDI
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6290
SKENDEROVIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6291
SKIPOVAC DONJI
SKIPOVAC DONJI
(DIO)
SKIPOVAC GORNJI
(DIO)
SKLJUČANI
74212 Sjenina
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
75327 Lukavica
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
75327 Lukavica
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
79240 Kozarska Dubica
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6292
6293
6294
74266 Tešanjka
USORA
188
6295
SKOČID
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6296
SKOČIGRM
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6297
SKOKOVI
77224 Stijena
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
6298
SKOMORJE
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6299
SKOPARINOVIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6300
SKORLIN
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6301
SKORUPANI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6302
SKRADNO
72260 Busovača
BUSOVAČA
72900 Vitez
HP Mostar
6303
SKRAJNIK
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6304
SKRAVNIK
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6305
SKROBE
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6306
SKROBOTNO
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
6307
SKROBUDANI
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
6308
SKROZE
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6309
SKRTE
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6310
SKUCANI
72220 Zavidovidi
70233 Gračanica kod
Bugojna
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
6311
SKUCANI VAKUF
79267 Lušci Palanka
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
6312
SKUGRID GORNJI
74261 Skugrid
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
6313
SKUGRIDI
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6314
SKUKRICA
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6315
SLABINJA
79244 Johova
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6316
SLADNA
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6317
SLAGOŠČIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6318
SLAP
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6319
SLAPAŠNICA
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6320
SLAPNICA DONJA
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6321
SLAPNICA GORNJA
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6322
SLATINA
74275 Blatnica
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
6323
SLATINA
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6324
SLATINA
78253 Slatina Ilidža
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6325
SLATINA
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6326
SLATINA
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6327
SLATINA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
6328
SLATINA
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6329
SLATINA
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
88200 Mostar
HP Mostar
88200 Mostar
BH Pošta
88443 Gračac
6330
SLATINA
6331
SLATINA
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6332
SLATINA
77220 Cazin
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
6333
79264 Fajtovci
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6335
SLATINA
SLATINA NA
BATOVCI
SLATINICA
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6336
SLATO
88286 Zovi Do
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6334
88420 Jablanica
JABLANICA
189
6337
SLAVIČIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6338
SLAVID POLJE
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6339
SLAVIDKA
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6340
SLAVIN
75440 Vlasenica
78204 Bronzani
Majdan
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6341
SLAVKOVIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6342
SLAVLJEVIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6343
SLAVOGOSTIDI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
6344
SLIJEPČEVIDI
76218 Ražljevo
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6345
SLIMENA
72278 Dolac na Lašvi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6346
SLIPČEVIDI
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
6347
SLIVANJ
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6348
SLIVLJA
89247 Fojnica
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
6349
SLIVNICA BOBANI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
6350
SLIVNICA POVRŠ
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6351
SLIVNICA POVRŠ
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
6352
SLIVNICE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6353
SLIVNO
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
6354
SLIVNJE
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
6355
SLOBOMIR
76000 Bijeljina
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6356
SLUŽANJ
88260 Čitluk
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
6357
SMAILBAŠIDI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6358
SMAILBEGOVIDI
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
6359
SMAILOVIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6360
SMAILOVO BRDO
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6361
SMAJIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6362
SMAJIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
6363
SMAJIDI
72213 Topčid Polje
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6364
SMAJLOVIDI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
6365
SMAJLOVIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
6366
SMILJEVAC
75247 Koraj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6367
SMIONICA
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
6368
SMJEČA
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6369
SMOLUDA DONJA
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6370
SMOLUDA GORNJA
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6371
SMOLJ
BH Pošta
SMOLJANA
77200 Bihad
BH Pošta
6373
SMRČEVICE
GORAŽDE
BOSANSKI
PETROVAC
GORNJI VAKUF
71200 Sarajevo
6372
73206 Mravinjac
77250 Bosanski
Petrovac
70240 Gornji Vakuf
72270 Travnik
BH Pošta
6374
SMREČAK
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6375
SMREKOVICA
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
6376
SMRIČANI
80208 Vidoši
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
6377
SMRIJEČJE
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6378
SMRŠNICA
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6379
SMRTIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
190
6380
SMUCKA
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
6381
SNAGOVO GORNJE
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6382
SNAGOVO SREDNJE
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6383
SNIJEŽNICA
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
6384
SNOZ
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
6385
SOČANI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6386
SOČICE
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6387
SOČKOVAC
74323 Sočkovac
PETROVO
74200 Doboj
Pošte Srpske
6388
SOČOVIDI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6389
SODERI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
6390
SOFIDI
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6391
SOFIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6392
SOKO
75320 Gračanica
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
6393
SOKOLAC
70275 Pljeva
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6394
SOKOLAC
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6395
SOKOLAC
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
6396
SOKOLAČKE NJIVE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6397
SOKOLINA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6398
SOKOLINA
70224 Torlakovac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6399
SOKOLINE
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6400
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6402
SOKOLIŠTE
SOKOLOVID
KOLONIJA
SOKOLOVIDI
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6403
SOKOLOVIDI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6404
SOKOLOVIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
6405
SOKOLJ
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
6406
SOLAKOVA KULA
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6407
SOLAKOVIDI
71254 Lepenica
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
6408
SOLAKOVIDI
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
72260 Busovača
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
6410
SOLAKOVIDI - DONJI
SOLAKOVIDI GORNJI
SOLILA
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6411
SOLINA
75108 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
6412
SOLUN
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
6413
SOPILJA
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6414
SOPOT
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6415
SOPOTNICA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
6416
SOPOTNICA
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6417
SOPOTNIK
75410 Drinjača
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6418
SORLACI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
88200 Mostar
HP Mostar
88200 Mostar
BH Pošta
88200 Mostar
HP Mostar
6401
6409
6419
SOVIDI
6420
SOVIDI
72264 Kaduni
88446 Doljani
88420 Jablanica
88000 Mostar
BUSOVAČA
JABLANICA
MOSTAR
191
6421
SOVIDI
GRUDE
88200 Mostar
HP Mostar
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
SOVRLE
88345 Sovidi
78405 Gornji
Podgradci
71387 Podlugovi
6422
SOVJAK
6423
6424
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
SPAHIDI
74253 Kosova
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
6425
SPAHIDI
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6426
SPAHIDI
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
6427
SPAHOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6428
SPAROŽIDI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
6429
SPILA
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
6430
SPILE
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
6431
SPILJANI
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6432
SPREČA
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
6433
SRBAC
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6434
SRBAC
78420 Srbac
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6435
SRBAC SELO
78420 Srbac
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6436
SRBLJANI
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
6437
SRĐANI
80244 Kongora
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
6438
SRĐEVIDI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
6439
SRĐEVIDI
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
6440
SREBRENICA
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6441
SREBRENIK
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6442
SREBRENIK DONJI
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6443
SREBRENIK GORNJI
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6444
SREDICE
SREDNJA
JURKOVICA
SREDNJA LAMOVITA
79288 Gornji Ribnik
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
79203 Omarska
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6447
SREDNJA
OMANJSKA
74230 Usora
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
6448
SREDNJA SLATINA
76237 Donja Slatina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6449
SREDNJA TRNOVA
76335 Trnova Donja
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6450
SREDNJA VODA
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6451
SREDNJE
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6452
SREDNJE
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
6453
SREDNJE DRŽANLIJE
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
6454
SREDNJI BUŠEVID
79227 Dubovik
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6455
SREDNJI DUBOVIK
79227 Dubovik
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6456
SREDNJI PETROVIDI
79227 Dubovik
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6457
SREFLIJE
79249 Sreflije
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6458
SRETNICE
88203 Kruševo
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
6459
SRHINJE
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6460
SRIJETEŠ
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6461
SRIJETEŽ
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
6462
SRIJEŽA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6445
6446
74266 Tešanjka
USORA
192
6463
SRNAVA
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
6464
SRNAVA
76290 Odžak
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
6465
SRNETICA
79290 Drinid
ISTOČNI DRVAR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6466
SRNICE DONJE
76254 Vučkovci
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6467
SRNICE GORNJE
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6468
SRPOVCI
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6469
SRPSKI MILANOVAC
76254 Vučkovci
78434 Naseobina
Lišnja
78114 Banja Luka
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6470
SRŠLJENCI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6471
STABANDŽA
77236 Zborište
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
6472
STAJNA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6473
STAKIDI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6474
STAMBELIDI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
6475
STAMBULČID
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6476
STANARI
74208 Stanari
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6477
STANATOVIDI
75423 Fakovidi
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6478
STANID RIJEKA
74101 Doboj
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6479
STANID RIJEKA
74207 Klokotnica
DOBOJ ISTOK
75200 Tuzla
BH Pošta
6480
STANIDI
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
6481
STANIMIROVIDI
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6482
STANIŠEVAC
73249 Vardište
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6483
STANKOVAČA
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6484
STANKOVIDI
Pošte Srpske
STANOJEVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
6486
STANOJEVIDI
MILIDI
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
ČAPLJINA
76200 Bijeljina
6485
75446 Milidi
71123 Istočno
Sarajevo
88305 Domanovidi
88200 Mostar
HP Mostar
6487
STANOVI
74219 Grabovica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6488
STANOVI
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6489
STANOVI
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6490
STARA GORA
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
6491
STARA GORA
71330 Vareš
71123 Istočno
Sarajevo
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6492
STARA RIJEKA
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6493
STARA RIJEKA
79268 Stari Majdan
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
6494
STARČEVIDI
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6495
STARČIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6496
STARI BROD
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6497
STARI DULIDI
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
6498
STARI MAJDAN
79268 Stari Majdan
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
6499
STARI MARTINAC
78428 Nožičko
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6500
STARI TEOČAK
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
6501
STARI UGLJEVIK
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6502
STARID
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
6503
STARINA
72213 Topčid Polje
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6504
STARO RUDO
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6505
STARO SELO
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
193
6506
STARO SELO
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
6507
STARO SELO
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
6508
STARO SELO
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6509
STARO SELO
70224 Torlakovac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6510
STARO SLANO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6511
STAROGLAVICE
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6512
STARONIDI
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6513
STARPOSLE
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6514
STAZA
78225 Vrbanjci
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6515
STEKEROVCI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
6516
STENJAK
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
6517
STEPEN
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
6518
STIJENA
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6519
STIJENA
77224 Stijena
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
6520
STIJENE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6521
STIPANJIDI
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
6522
STIPIN HAN
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6523
STIPOVIDI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6524
STJENICE
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6525
STJEPAN POLJE
75324 Stjepan Polje
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
6526
STOBORANI
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
6527
STOG
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6528
STOJANOVIDI
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6529
STOJČEVAC
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6530
STOJČIDA KUDE
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
6531
STOJČIDI
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
6532
STOJČIDI
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
6533
STOJIDI
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6534
STOJKOVIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72900 Vitez
HP Mostar
6535
STOJKOVIDI
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6536
STOJKOVIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6537
STOJKOVIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6538
STOLAC
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
6539
STOLAC
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6540
STOLAC
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
6541
STOLAC
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6542
STOLIN
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6543
STOMORINE
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
6544
STOP
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6545
STOPAN
78224 Šiprage
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6546
STOPIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6547
STOŠNICA
BH Pošta
STOŽIŠTA
ZAVIDOVIDI
BOSANSKO
GRAHOVO
72200 Zenica
6548
72227 Vozuda
80270 Bosansko
Grahovo
80200 Livno
HP Mostar
194
6549
STRAIŠTA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6550
STRAIŠTE
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
6551
STRANE
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6552
STRANE
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6553
STRANE
72265 Kaonik
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
6554
STRANE
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6555
STRANJACI
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
6556
STRANJANI
88407 Bjelimidi
71123 Istočno
Sarajevo
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6557
STRAŠANJ
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
6558
STRATINSKA
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6559
STRAŽA
75270 Živinice
78204 Bronzani
Majdan
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6560
STRAŽBENICA
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
6561
STRAŽBENICE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6562
STRAŽE
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6563
STRAŽEVAC
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6564
STRAŽICE
79283 Sitnica
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6565
STRELIŠTE
74250 Maglaj
MAGLAJ
72200 Zenica
BH Pošta
6566
STRGAČI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6567
STRGAČINA
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6568
STRGOVNICE
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6569
STRICA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6570
STRIČIDI
78208 Stričidi
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6571
STRIGOVA
79246 Knežica
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6572
STRIJEŽEVICA
74255 Paklenica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6573
STRIJEŽEVO
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6574
STRIŽEVO
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
6575
STRIŽEVO
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6576
STRMAC
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6577
STRMICA
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6578
STRMICA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
6579
STRMNICA
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
6580
STRNOKOSI
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6581
STRUGE
88306 Gabela
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
6582
STRUJIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6583
STRUPIDI
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
74254 Novi Šeher
6584
STRUPINA
6585
STRUPNID
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
6586
STUBICA
88323 Studenci
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
6587
STUBICA
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
6588
STUBLINE
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
6589
STUDENCI
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
6590
STUDENCI
88286 Zovi Do
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
74250 Maglaj
MAGLAJ
195
6591
STUDENCI
88323 Studenci
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
6592
STUDENČICA
BH Pošta
STUDENKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
6594
STUP
KONJIC
ISTOČNI STARI
GRAD
MILIDI
88200 Mostar
6593
88409 Buturovid Polje
71123 Istočno
Sarajevo
75444 Derventa
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6595
STUP
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6596
STUPANJ
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6597
STUPANJ
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6598
STUPARI
74317 Petrovo
PETROVO
74200 Doboj
Pošte Srpske
6599
STUPARI
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6600
STUPARI
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6601
STUPARI
75305 Puračid
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6602
STUPARI-CENTAR
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
6603
STUPARIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6604
STUPARI-SELO
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
6605
STUPE
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
6606
STUPNA
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6607
STUPNI DO
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6608
STUPSKO BRDO
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6609
STURBA
80208 Vidoši
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
6610
SUBOTICA
78203 Goleši
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6611
SUBOTINJE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6612
SUČANI
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6613
SUDESKA
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6614
SUDARI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6615
SUDIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6616
SUDIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6617
SUDIDI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
6618
SUHA
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6619
SUHA
75275 Šeridi
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
6620
SUHA
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6621
SUHA
72215 Janjidi
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6622
SUHAČA
79228 Donji Agidi
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6623
SUHAČA
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
6624
SUHAČA
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
6625
SUHI DOL
80101 Livno
79266 Donji
Kamengrad
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6626
SUHO POLJE
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6627
SUHO POLJE
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6628
SUHODANJ
74221 Suho Polje
76321 Bijeljinsko Suho
Polje
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6629
SUHODOL
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6630
SUHOVA
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
6631
SUKARE
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6632
SULICE
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6633
SULTANOVIDI
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
196
6634
SULTANOVIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6635
SULTIDI
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6636
SULJIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
6637
SULJIDI
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6638
SUMBULOVAC
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6639
SUPAČ
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
BH Pošta
6640
SURJAN
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6641
SUROVIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6642
SUSJEČNO
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6643
SUSJEŠNO
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6644
SUŠIDI
77208 Izačid
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
6645
SUŠIKE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6646
SUTINA
88245 Rakitno
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
6647
SUTJEŠDICA
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
6648
SUVA ČESMA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6649
SUVAJA
Pošte Srpske
SUVAJA
77200 Bihad
BH Pošta
6651
SUZINA
KOZARSKA DUBICA
BOSANSKI
PETROVAC
BERKOVIDI
78200 Banja Luka
6650
79244 Johova
77250 Bosanski
Petrovac
88363 Berkovidi
73300 Foča
Pošte Srpske
6652
SVARČIDI
88201 Blagaj
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
6653
SVATOVAC
75303 Poljice
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6654
SVEDA
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
6655
SVIDE
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6656
SVIJENČA
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6657
SVILIDI
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6658
SVINARINA
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
6659
SVINJAREVO
71255 Brestovsko
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
6660
SVINJAREVO
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6661
SVINJAŠNICA
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6662
SVITAVA
88307 Višidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
6663
SVJETLIČA
74222 Kostajnica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6664
SVODNA
79229 Svodna
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6665
SVOJAT
75276 Gračanica Selo
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
6666
SVOJTINA
75108 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
6667
SVRAKE
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
Š
6668
ŠABANCI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6669
ŠABANCI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6670
ŠABANČIDI
88423 Ostrožac
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
6671
ŠABIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6672
ŠABIDI
77234 Šumatac
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
6673
ŠADIDI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6674
ŠADIDI DONJI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6675
ŠADIDI GORNJI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
197
6676
ŠAHBAŠIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6677
ŠAHBAZI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
6678
ŠAHBEGOVIDI
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6679
ŠAHDANI
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6680
ŠAHIDI
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
78240 Čelinac
6681
ŠAHINOVIDI
6682
ŠAHINOVIDI
71253 Bilalovac
KISELJAK
72270 Travnik
BH Pošta
6683
ŠAHMANI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6684
ŠAHMANI
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
6685
ŠAHMERI
75358 Duboki Potok
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6686
ŠAINOVIDI
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6687
ŠAJINOVAC
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
6688
ŠAJNOVAC
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
6689
ŠAKIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6690
ŠAMAC
76230 Šamac
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6691
ŠAMLIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6692
ŠANICA
88422 Glogošnica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
6693
ŠANTIDI
72250 Vitez
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
6694
ŠAPIDI
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6695
ŠARANI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6696
ŠARANOVO POLJE
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6697
ŠARCI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
6698
ŠARGOVAC
78114 Banja Luka
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6699
ŠARINCI
78432 Donji Vijačani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6700
ŠARKANI
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6701
ŠARULJE
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6702
ŠAŠEVCI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6703
ŠAŠIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6704
ŠAŠKINOVCI
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6705
ŠAŠNJATA BARA
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6706
ŠAŠULJA
75240 Lopare
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6707
ŠATARE
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6708
ŠATORICA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
6709
ŠATOROVIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6710
ŠATOROVIDI
76209 Šatorovidi
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
6711
ŠAVNIK
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
6712
ŠDEMLIJA
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6713
ŠDENICA
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6714
ŠDENICA BOBANI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
6715
ŠDEPAN KRST
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
6716
ŠDIPE
88409 Buturovid Polje
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
BH Pošta
6717
ŠDIT
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
6718
ŠDITARI
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
78233 Javorani
198
6719
ŠEGANJE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6720
ŠEHER
75406 Osmaci
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6721
ŠEHERDŽIK
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6722
ŠEHIDI
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
6723
ŠEHIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6724
ŠEHIDI
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
6725
ŠEHOVCI
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6726
ŠEHOVCI
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
6727
ŠEHOVIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6728
ŠEHOVINA
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6729
ŠEHOVINA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6730
ŠEKOVIDI
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6731
ŠEMALJKA
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6732
ŠEMENOVCI
70273 Strojice
KUPRES
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6733
ŠEMIHOVA
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6734
ŠENA KRENA
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6735
ŠENKOVIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6736
ŠENKOVIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6737
ŠEPAK DONJI
75412 Pilica
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6738
ŠEPAK GORNJI
75412 Pilica
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6739
ŠEPAK SREDNJI
75412 Pilica
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6740
ŠEREG ILOVA
78433 Šibovska
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6741
ŠERIDI
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
6742
ŠERIDI
75275 Šeridi
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
6743
ŠERIDI
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6744
ŠERIFIDI
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
6745
ŠEROVINA
72212 Nemila
71123 Istočno
Sarajevo
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
6746
ŠESTALJEVO
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
6747
ŠESTANOVAC
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
6748
ŠESTIDI
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6749
ŠEŠIDI
72284 Karaula
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6750
ŠEŠKOVCI
78256 Kriškovci
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6751
ŠEŠUMI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6752
ŠETIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6753
ŠETIDI
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6754
ŠEVAR
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
6755
ŠEVARLIJE
75400 Zvornik
75211 Kiseljak kod
Tuzle
74101 Doboj
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6756
ŠEVARLIJE
79244 Johova
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6757
ŠEVAŠ NJIVE
88300 Čapljina
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
6758
ŠI SELO
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
6759
ŠIBENICA
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
6760
ŠIBLIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6761
ŠIBOŠNICA
75245 Šibošnica
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
199
6762
ŠIBOVI
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6763
ŠIBOVI
70266 Podrašnica
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6764
ŠIBOVSKA
78433 Šibovska
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6765
ŠIDI
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
6766
ŠIDI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6767
ŠIDKI BROD
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
6768
ŠIJE
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
6769
ŠIJE
74203 Matuzidi
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
6770
ŠIKULJE
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6771
ŠIKULJE
71330 Vareš
72200 Zenica
BH Pošta
6772
ŠILJATO BRDO
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
6773
ŠILJCI
71425 Podgrab
VAREŠ
ISTOČNI STARI
GRAD
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6774
ŠILJKOVAČA
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
6775
ŠILJKOVIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6776
ŠIMIDI
78216 Potkozarje
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6777
ŠIMIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6778
ŠIMIN POTOK
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6779
ŠIP
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
6780
ŠIP
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
6781
ŠIPAČNO
88285 Odžak
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6782
ŠIPOVAC
88206 Podvelež
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
6783
ŠIPOVAČA
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
6784
ŠIPOVICA
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
6785
ŠIPOVIK
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6786
ŠIPOVLJANI
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
6787
ŠIPOVO
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6788
ŠIPRAGE
78224 Šiprage
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6789
ŠIRIJEVIDI
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6790
ŠIROKARI
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
6791
ŠIROKI BRIJEG
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
6792
ŠIROKI POTOK
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
6793
ŠIŠAVA
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6794
ŠIŠIDI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6795
ŠIŠIDI
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
6796
ŠIŠIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6797
ŠIVOLJI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6798
ŠKAHOVICA
75320 Gračanica
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
6799
ŠKARID
76239 Crkvina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6800
ŠKILJE
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
6801
ŠKOBALJI
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6802
ŠKOMLIDI
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6803
ŠKOROVIDI
75203 Bukinje
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
6804
ŠKRBIDI
79289 Donji Vrbljani
ISTOČNI DRVAR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
200
6805
ŠKRLJEVITA
6806
ŠKRLJEVITA
78204 Bronzani
Majdan
79260 Sanski Most
6807
ŠKULJI
72283 Turbe
6808
ŠLIMAC
6809
OŠTRA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
ŠLJEDOVIDI
73220 Rogatica
73300 Foča
Pošte Srpske
6810
ŠLJEME
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
6811
ŠLJIVACI
71223 Delijaš
ROGATICA
ISTOČNI STARI
GRAD
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6812
ŠLJIVNO
78207 Kola
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6813
ŠLJIVNO
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6814
ŠLJOKE
76236 Kornica
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6815
ŠLJOKE
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6816
ŠLJUNKARA
88420 Jablanica
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
6817
ŠMREKOVAC
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
6818
78243 Stara Dubrava
74279 Šnjegotina
Gornja
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
78243 Stara Dubrava
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6821
ŠNJEGOTINA DONJA
ŠNJEGOTINA
GORNJA
ŠNJEGOTINA
SREDNJA
ŠNJEGOTINA VELIKA
78243 Stara Dubrava
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6822
ŠOBADINE
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
6823
ŠOLAJI
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6824
ŠOŠNJE
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6825
ŠOVŠIDI
78230 Kneževo
72244 Kraljeva
Sutjeska
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
6826
ŠPILJA
79240 Kozarska Dubica
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6827
ŠPIONICA
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6828
ŠPIONICA DONJA
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6829
ŠPIONICA GORNJA
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6830
ŠPIONICA SREDNJA
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6831
ŠTAVANJ
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
6832
ŠTEDRA
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6833
ŠTEDRID
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6834
ŠTIVOR
78433 Šibovska
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6835
ŠTOVID
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6836
ŠTRBE
78240 Čelinac
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6837
ŠTRBOVINA
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
6838
ŠTREPCI
76214 Zovik
BRČKO DISTRIKT
76900 Orašje
HP Mostar
6839
ŠTRPCI
78439 Gornji Štrpci
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6840
ŠTRPCI
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6841
77223 Šturlid
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
77223 Šturlid
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
6843
ŠTURLID
ŠTURLIDKA
PLATNICA
ŠUBIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6844
ŠUBIN
75433 Potočari
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6845
ŠUDURIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
6819
6820
6842
201
6846
ŠUDINE
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
6847
ŠUGINE BARE
70280 Uskoplje
G. VAKUF-USKOPLJE
72900 Vitez
HP Mostar
6848
ŠUIDI
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6849
ŠUJICA
80249 Šujica
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
6850
ŠULJCI
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6851
ŠUMA
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
6852
ŠUMARI
77204 Kamenica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
6853
ŠUMATAC
77234 Šumatac
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
6854
ŠUMELJE
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6855
ŠUMERAC
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
6856
ŠUMIDI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
6857
ŠUMINE
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6858
ŠUMNJACI
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
6859
ŠUNJE
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6860
ŠURKOVAC
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6861
ŠURMANCI
88300 Čapljina
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
6862
ŠUŠANJ
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6863
ŠUŠLJICI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
6864
ŠUŠNJARI
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6865
ŠUŠNJARI
6866
ŠUTKOVIDI
78253 Slatina Ilidža
78252 Trn
T
6867
TABACI
75305 Puračid
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6868
TABANA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6869
TABANCI
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6870
TALAMI
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6871
TALE
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6872
TALEŽA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6873
TARAČIN DO
71385 Srednje
71200 Sarajevo
BH Pošta
6874
TARBUCKI DO
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
6875
TARČIN
71244 Tarčin
ILIJAŠ
BOSANSKI
PETROVAC
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
6876
TAREVCI
74480 Modriča
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
6877
TAREVO
75283 Stupari
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
6878
TASOVČIDI
88300 Čapljina
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
6879
TATARBUDŽAK
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
6880
TAUKČIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6881
TAVIJA
79224 Kostajnica
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6882
TEČIDI
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6883
TEGARE
75423 Fakovidi
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6884
TEKUDICA
74221 Suho Polje
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6885
TEOČAK
77253 Krnjeuša
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
6886
TEOČAK-KRSTAC
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
202
6887
TEPČIDI
88268 Biletid Polje
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
6888
TEPE
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6889
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6891
TEPEN
TERMOELEKTRANA
NASELJE
TESKERA
88320 Ljubuški
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
6892
TESLID
Pošte Srpske
TEŠANOVO BRDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6894
TEŠANJ
TESLID
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
TEŠANJ
74200 Doboj
6893
74270 Teslid
71123 Istočno
Sarajevo
74260 Tešanj
72200 Zenica
BH Pošta
6895
TEŠANJ
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
6896
TEŠANJKA
74266 Tešanjka
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6897
TEŠANJKA
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
6898
TEŠEVO
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6899
TETIMA
74266 Tešanjka
72244 Kraljeva
Sutjeska
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
6900
TETIMA
75208 Gornja Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
6901
TETOVO
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6902
TIČIDI
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6903
TIHALJINA
88348 Tihaljina
GRUDE
88200 Mostar
HP Mostar
6904
TIHOVIDI
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
6905
TIJANIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
6906
TIKVARIDI
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6907
TINJA
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6908
TINJA
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6909
TINJA DONJA
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6910
TINJA GORNJA
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6911
TINJA LUKE
75357 Tinja
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
6912
TISOVA
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6913
TISOVAC
74208 Stanari
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6914
TISOVAC
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
6915
TISOVCI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6916
TISOVIK
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
6917
TIŠČA
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6918
TIŠDA
75455 Tišda
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6919
TIŠINA
76230 Šamac
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6920
TIŠINA
76233 Domaljevac
DOMALJEVAC
76900 Orašje
HP Mostar
6921
TIŠINA
72112 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6922
TIŠINA II
76230 Šamac
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6923
TIŠKOVAC
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
6924
TJENTIŠTE
73311 Tjentište
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6925
TJEŠILO
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
6926
TMUŠE
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6927
TOBUT
75240 Lopare
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6928
TOČIONIK
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6929
TODIDI
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6890
203
6930
TODORIDI
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
6931
TODORIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6932
TODORIDI
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6933
TODOROVIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6934
77233 Todorovo
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
77233 Todorovo
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
77233 Todorovo
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
6937
TODOROVO
TODOROVSKA
ČELINJA
TODOROVSKA
SLAPNICA
TOĐEVAC
73311 Tjentište
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6938
TOHOLJI
73313 Miljevina
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6939
TOJŠIDI
75265 Tojšidi
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
6940
TOKE
76257 Donja Međiđa
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6941
TOKIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
6942
TOKOLJAK
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6943
TOKOVIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6944
TOLISA
74261 Skugrid
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
6945
TOLISA
76272 Tolisa
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
6946
TOLJENAK
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
6947
TOLJEVIDI
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6948
TOMAŠICA
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6949
TOMIDI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
6950
TOMINA
BH Pošta
TOMINO BRDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6952
TOMISLAVGRAD
SANSKI MOST
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
TOMISLAVGRAD
77200 Bihad
6951
79262 Vrhpolje
71123 Istočno
Sarajevo
80240 Tomislavgrad
80200 Livno
HP Mostar
6953
TOMIŠLJE
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6954
TONICE
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
6955
TOPČID POLJE
72213 Topčid Polje
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6956
TOPLICA
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6957
TOPLICA
71254 Lepenica
72900 Vitez
HP Mostar
6958
TOPLICE
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
6959
TOPLICE
BH Pošta
TOPLIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6961
TOPLIK
75276 Gračanica Selo
71123 Istočno
Sarajevo
75440 Vlasenica
75200 Tuzla
6960
KISELJAK
ISTOČNI STARI
GRAD
ŽIVINICE
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
6962
TOPOLE
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
6963
TOPUZOVO POLJE
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6964
TORIČ
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
6965
TORINE
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6966
TORLAKOVAC
70224 Torlakovac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
6967
TOROMANI
77222 Gornja Koprivna
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
88200 Mostar
HP Mostar
88200 Mostar
BH Pošta
6935
6936
88440 Prozor
6968
TOŠDANICA
6969
TOŠIDI
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
6970
TOVARIŠTE
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
88420 Jablanica
PROZOR/RAMA
204
6971
TOVARNICA
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6972
TOVLADID
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6973
TRAMOŠNJIK
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
6974
TRAVNIK
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
6975
TRBIDA POLJE
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6976
TRBOSILJE
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
6977
TRBUK
74255 Paklenica
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
6978
TRBUKOVIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
6979
TRBUŠDE
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
6980
TREBEČAJ
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
6981
TREBEŠKO BRDO
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
6982
TREBIJOVI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6983
TREBINJA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
6984
TREBINJE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
6985
TREBIŽAT
88300 Čapljina
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
6986
TREBOJE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6987
TREBOVLJANI
78408 Vrbaška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6988
TREDI KILOMETAR
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
72290 Novi Travnik
6989
TRENICA
6990
TREPČE
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
6991
TREPČE
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
6992
TRESKAVAC
79287 Previja
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
6993
TREŠNJEVA GLAVA
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
6994
TREŠNJEVAC
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
6995
TREŠNJEVICA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
6996
TREŠNJEVICA
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
6997
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
6999
TREŠTENICA DONJA
TREŠTENICA
GORNJA
TRGE
70237 Drvetine
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7000
TRGOVIŠTE
79229 Svodna
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7001
TRHIDI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7002
TRIBID
80206 Orguz
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7003
TRIBIDI
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7004
TRIBIJA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7005
TRIBISTOVO
88240 Posušje
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
7006
TRIJEBANJ
88360 Stolac
STOLAC
88200 Mostar
HP Mostar
7007
TRIJEBOVO
70260 Mrkonjid Grad
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7008
TRIJEŠNICA
76311 Dvorovi
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7009
TRIŠDANI
88443 Gračac
PROZOR/RAMА
88200 Mostar
HP Mostar
7010
TRN
78252 Trn
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7011
TRN
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
7012
TRN
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
6998
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
205
7013
TRNAVCI
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
7014
TRNČIDI
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
7015
TRNČINA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
7016
TRNINID BRIJEG
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
7017
TRNOPOLJE
79202 Kozarac
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7018
TRNOVA
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
7019
TRNOVA
79260 Sanski Most
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
7020
TRNOVAC
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7021
TRNOVCI
75328 Doborovci
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
7022
TRNOVI
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
7023
TRNOVICA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
7024
TRNOVICA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
7025
TRNOVICA
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7026
TRNOVICE
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
73300 Foča
Pošte Srpske
71200 Sarajevo
BH Pošta
71220 Trnovo
7027
TRNOVO
7028
TRNOVO
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7029
TRNOVO
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7030
TRNOVO
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7031
TRNJACI
76310 Trnjaci
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7032
TRNJACI
76216 Brezovo Polje
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7033
TRNJANI
74216 Majevac
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
7034
TROMEĐA
88260 Čitluk
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
7035
TROSKA
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
7036
TROŠELJI
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7037
TRPINJE
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
7038
TRSTENCI
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
7039
TRSTJE
75213 Lipnica
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
7040
TRŠDE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7041
TRŠEVINE
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7042
TRŠID
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7043
TRTINE
88285 Odžak
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7044
TRTORIDI
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
7045
TRTOŠEVO
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7046
TRUBAR
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7047
TRUSINA
88286 Zovi Do
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7048
TRUSINA
88363 Berkovidi
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
7049
TRUSINA
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7050
TRZANJ
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
7051
TRŽAC
77225 Tržačka Raštela
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
7052
TRŽAČKA PLATNICA
77223 Šturlid
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
7053
TRŽAČKA RAŠTELA
77225 Tržačka Raštela
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
7054
TUBOLJA
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
7055
TUBROJEVIDI
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
71223 Delijaš
TRNOVO
206
7056
TUGANJA
72102 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7057
TUGOVIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7058
TUGOVIDI
74260 Tešanj
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
7059
TUGOVO
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7060
TUHINJE
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
7061
TUHOBID
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
7062
TUHOBIDI
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7063
TUHOLJ
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
7064
TUJLIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72200 Zenica
BH Pošta
72238 Ozimica
7065
TUJNICA
7066
TUK
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
7067
TUKANJA
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7068
TUKE
74203 Matuzidi
DOBOJ JUG
72200 Zenica
BH Pošta
7069
TUKLJUČANI
79247 Međuvođe
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7070
TUKOVI
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
7071
TULEŠIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
7072
TULI
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7073
TULICA
71254 Lepenica
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
7074
TULOVIDI
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
7075
TULOVIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7076
TULJE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7077
TUMAČE
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7078
TUMARE
75306 Turija
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
7079
TUNEL
72213 Topčid Polje
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7080
TUNJESTALA
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
7081
TUPAČIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7082
TUPANARI
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7083
TUPCI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
7084
TUPKOVID
75276 Gračanica Selo
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
7085
TUPKOVIDI DONJI
75276 Gračanica Selo
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
7086
TUPKOVIDI GORNJI
75276 Gračanica Selo
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
7087
TURALIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
7088
TURALIDI
79293 Opara
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7089
TURALIDI
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7090
TURANI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7091
TURBA
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
7092
TURBE
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7093
TURBIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7094
TURČINOVIDI
88220 Široki Brijeg
ŠIROKI BRIJEG
88200 Mostar
HP Mostar
7095
TURICA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7096
TURID
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7097
TURID
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
7098
TURIDI
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
74250 Maglaj
MAGLAJ
207
7099
TURIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7100
TURIJA
75306 Turija
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
7101
TURIJA
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7102
TURIJA
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7103
TURJAK
78404 Turjak
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7104
TURJAK
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7105
TURKOVIDI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7106
TURKOVIDI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
7107
TURKOVIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
7108
TURKOVIDI
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7109
TURMENTI
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7110
TUROVI
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
7111
TURSIDI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7112
TURSINOVAC
76230 Šamac
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7113
TURSUNOVO BRDO
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
7114
TUSTA MEĐ
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7115
TUŠILA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
7116
TUŠNICA
80208 Vidoši
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7117
TUŠNJIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7118
TUTNJEVAC
76333 Zabrđe
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7119
TUTNJEVAC
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
7120
TUZLA
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
7121
TUZLANI
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7122
TVRDACI
Pošte Srpske
TVRDIMIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
7124
TVRDOŠ
FOČA
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
TREBINJE
73300 Foča
7123
73305 Zavajt
71123 Istočno
Sarajevo
89101 Trebinje
73300 Foča
Pošte Srpske
7125
TVRTKOVIDI
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
U
7126
UBAVA
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7127
UBAVIDA BRDO
70267 Baradi
MRKONJID GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7128
UBLA
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7129
UBOSKO
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7130
UDBINA
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7131
UDEŽ
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7132
UDOVIČIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7133
UDREŽNJE
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7134
UDURLIJE
70235 Karadže
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7135
UGARCI
Pošte Srpske
UGARCI
TREBINJE
BOSANSKO
GRAHOVO
73300 Foča
7136
89209 Ljubomir
80270 Bosansko
Grahovo
80200 Livno
HP Mostar
208
7137
UGLJARA
76274 Donja Mahala
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
7138
UGLJARI
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7139
UGLJEŠIDI
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7140
UGLJEVIČKA OBRIJEŽ
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7141
UGLJEVIK
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7142
UGLJEVIK SELO
76330 Ugljevik
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7143
UGODNOVIDI
74278 Ugodnovidi
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
7144
UGORSKO
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7145
UGOŠDE
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7146
UHOTIDI
73205 Vitkovidi
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7147
UKRINICA
74274 Čečava
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
7148
UKŠIDI
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7149
UKŠIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7150
ULARICE
74230 Usora
USORA
72900 Vitez
HP Mostar
7151
ULARICE
74266 Tešanjka
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7152
ULICE
76101 Brčko
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7153
ULICE
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7154
ULIDI
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7155
ULINJE
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
7156
ULIŠTOVIDI
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7157
ULOBIDI
71220 Trnovo
TRNOVO
73300 Foča
Pošte Srpske
7158
ULOG
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
7159
ULOVID
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
7160
UMČANI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
7161
UMČARI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
7162
UMOLJANI
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
7163
UNIŠTA
Pošte Srpske
UNIŠTA
80200 Livno
HP Mostar
7165
UNKA
VIŠEGRAD
BOSANSKO
GRAHOVO
BROD
73300 Foča
7164
73240 Višegrad
80270 Bosansko
Grahovo
74451 Zborište
74200 Doboj
Pošte Srpske
7166
UNKE
76236 Kornica
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7167
UNUKOVIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
7168
UPOVAC
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7169
URDUK
71243 Pazarid
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
7170
URGA
77225 Tržačka Raštela
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
7171
URIJA
70223 Prusac
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
7172
URIJE
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7173
URISIDI
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7174
URKOVIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7175
URKUNI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7176
UROŽA
75350 Srebrenik
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
7177
USKOPLJE
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
7178
USORCI
79263 Oštra Luka
OŠTRA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7179
USTIBAR
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
209
7180
USTIKOLINA
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7181
USTIPRAČA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
7182
USTIRAMA
88443 Gračac
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
7183
UŠANOVIDI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7184
UŠDE
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7185
UŠIVAC
79246 Knežica
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7186
UŠIVAK
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
7187
UTJEŠINOVIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7188
UVAC
73265 Uvac
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
7189
UVJEDA
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7190
UVORIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7191
UZARIDI
HP Mostar
UZDOJNICE
73300 Foča
Pošte Srpske
7193
UZDOL
ŠIROKI BRIJEG
ISTOČNO NOVO
SARAJEVO
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
7192
88220 Široki Brijeg
71123 Istočno
Sarajevo
88444 Uzdol
88200 Mostar
HP Mostar
7194
UZDOVNICA
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7195
UZRIČJE
70280 Uskoplje
G. VAKUF-USKOPLJE
72900 Vitez
HP Mostar
7196
UZUNOVIDI
75414 Teočak
TEOČAK
75200 Tuzla
BH Pošta
V
7197
VAGAN
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7198
VAGAN
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
7199
VAGAN
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
7200
VAGANI
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7201
VAGANJAC
70280 Uskoplje
G. VAKUF-USKOPLJE
72900 Vitez
HP Mostar
7202
VAKUF
75248 Piperi
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7203
VAKUF
78418 Nova Topola
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7204
VAKUF
72278 Dolac na Lašvi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7205
VALICE
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
7206
VANDŽIDI
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7207
VARALIDI
72243 Brnjic
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7208
VARDA
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7209
VARDIŠTE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
7210
VAREŠ
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7211
VAREŠ MAJDAN
71333 Vareš Majdan
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7212
VARINA GRUDA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7213
VARIZI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
7214
VARJAČE
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7215
VAROŠ
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
7216
VAROŠIŠTE
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7217
VAROŠIŠTE
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
7218
VAROŠIŠTE
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7219
VAROŠKA RIJEKA
77243 Varoška Rijeka
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
7220
VAROŠLUK
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7221
VARVARA
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
210
7222
VASILJEVCI
74317 Petrovo
PETROVO
74200 Doboj
Pošte Srpske
7223
VASILJEVCI
75305 Puračid
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
7224
VASILJEVIDI
75414 Teočak
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
7225
VAŠARIŠTE
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
7226
VAŠAROVIDI
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
7227
VAŠERIŠTE
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
7228
VEČIDI
78225 Vrbanjci
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7229
VEDAŠID
80240 Tomislavgrad
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
7230
VEDOVICA
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7231
VEDRO POLJE
70235 Karadže
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7232
VEDRO POLJE
BH Pošta
VEDRO POLJE
77200 Bihad
BH Pošta
7234
VEHABOVIDI
BIHAD
BOSANSKI
PETROVAC
MAGLAJ
77200 Bihad
7233
77000 Bihad
77250 Bosanski
Petrovac
74253 Kosova
72200 Zenica
BH Pošta
7235
VEIZBEGOVIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7236
VEJINAC
77233 Todorovo
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
7237
VEJZOVIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7238
VELA
71217 Rakovica
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7239
VELAGIDI
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
7240
VELEČEVO
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
7241
VELENIDI
73307 Čelebidi
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7242
VELETOVO
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7243
VELIČANI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7244
VELIDI
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7245
VELIJAŠNICA
79288 Gornji Ribnik
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7246
VELIJE
79288 Gornji Ribnik
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7247
VELIKA
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
7248
VELIKA BRODA
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7249
VELIKA BUKOVICA
72277 Guča Gora
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7250
VELIKA DALJEGOŠTA
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7251
VELIKA GATA
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7252
VELIKA GOSTILJA
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7253
VELIKA ILOVA
78433 Šibovska
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7254
VELIKA JASENICA
77240 Bosanska Krupa
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
7255
VELIKA KLADUŠA
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
7256
VELIKA KULA
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
7257
VELIKA NJIVA
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7258
VELIKA NJIVA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7259
VELIKA NJIVA
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7260
VELIKA OBARSKA
76329 Velika Obarska
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7261
VELIKA RUJIŠKA
79226 Rudice
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7262
VELIKA SOČANICA
74418 Mala Sočanica
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
7263
VELIKA STRANA
71428 Mokro
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7264
VELIKA ŽULJEVICA
79220 Novi Grad
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
211
71255 Brestovsko
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
77240 Bosanska Krupa
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
VELIKI BANIDI
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
7269
VELIKI CVJETNID
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7270
VELIKI DUBOVIK
79227 Dubovik
KRUPA NA UNI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7271
VELIKI DUBOVIK
77240 Bosanska Krupa
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
7272
VELIKI GUBER
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7273
VELIKI KABLIDI
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7274
VELIKI LUG
77209 Pokoj
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7275
VELIKI MOŠUNJ
72256 Bila
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
7276
VELIKI RADID
77240 Bosanska Krupa
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
7277
VELIKI SKOČAJ
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7278
VELIKI STJENJANI
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7279
VELIKI TRNOVCI
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7280
VELIKO BLAŠKO
77206 Kulen Vakuf
72244 Kraljeva
Sutjeska
78253 Slatina Ilidža
LAKTAŠI
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7281
VELIKO ČAJNO
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7282
VELIKO DVORIŠTE
79246 Knežica
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7283
VELIKO OČIJEVO
77206 Kulen Vakuf
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7284
VELIKO PALANČIŠTE
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7285
VELIKO POLJE - IGMAN
BH Pošta
VELIKO TIČEVO
80200 Livno
HP Mostar
7287
VELIKO ZALOŽJE
TRNOVO
BOSANSKO
GRAHOVO
BIHAD
71200 Sarajevo
7286
71223 Delijaš
80270 Bosansko
Grahovo
77000 Bihad
77200 Bihad
BH Pošta
7288
VELINO SELO
76313 Brodac
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7289
VELINO SELO
75246 Čelid
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
7290
VELUŠA
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7291
VELJA GORA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7292
VELJA MEĐA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
7293
VELJACI
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
7294
VELJE POLJE
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7295
VELJI LUG
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7296
VERIDI
78216 Potkozarje
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7297
VERIJA
79240 Kozarska Dubica
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7298
VERUŠA
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7299
VESELA
70234 Vesela
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7300
VESELINOVAC
75240 Lopare
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7301
VESELINOVAC
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7302
VEZAC
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
7303
VIDA
71000 Sarajevo
SARAJEVO CENTAR
71200 Sarajevo
BH Pošta
7304
VIDA
76250 Gradačac
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
7305
VIDAKOVIDI
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7265
VELIKE SOTNICE
7266
VELIKE ŠUME
71383 Nišidi
7267
VELIKI BADID
7268
71253 Bilalovac
78250 Laktaši
KISELJAK
212
7306
VIDIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7307
VIDIMLIJE
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
7308
VIDOBARE
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
7309
VIDOSOVIDI
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
7310
VIDOŠEVIDI
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7311
VIDOŠI
80208 Vidoši
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7312
VIDOTINA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7313
VIDOVICE
76275 Vidovice
ORAŠJE
76900 Orašje
HP Mostar
7314
VIDOVIDI
HP Mostar
VIDOVIDI
80200 Livno
HP Mostar
7316
VIDOVIDI
ČITLUK
BOSANSKO
GRAHOVO
SREBRENIK
88200 Mostar
7315
88268 Biletid Polje
80270 Bosansko
Grahovo
75356 Špionica
75200 Tuzla
BH Pošta
7317
VIDOVIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7318
VIDOVO SELO
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
7319
VIDRIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7320
VIDUŠA
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7321
VIHNIDI
73283 Miljeno
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
7322
VIHORI
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7323
VIHOVIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
7324
VIHOVIDI
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
7325
VIJAČANI GORNJI
78243 Stara Dubrava
ČELINAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7326
VIJAKA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7327
VIJAKA DONJA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7328
VIJAKA GORNJA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7329
VIJENAC
75290 Banovidi
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
7330
VIJESOLIDI
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
7331
VIJOGOR
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7332
VIKALI
75353 Sladna
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
7333
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
7335
VIKEND NASELJE
VIKEND NASELJE
KOMAR
VIKIDI
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7336
VIKOČ
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7337
VIKOVIDI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7338
VILA
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7339
VILČEVIDI
75405 Caparde
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7340
VILDANI
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7341
VILENICA
72270 Travnik
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7342
VILENJAČA
77224 Stijena
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
7343
VILENJAK
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7344
VILEŠI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7345
VILID
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7346
VILID POLJE
70280 Uskoplje
G. VAKUF-USKOPLJE
72900 Vitez
HP Mostar
7347
VILUSI
78208 Stričidi
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7348
VILUSI
78410 Mašidi
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7334
213
7349
VINA
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
7350
VINA
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7351
VINAC
70202 Vinac
JAJCE
72270 Travnik
BH Pošta
7352
VINČA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7353
VINICA
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
7354
VINICA
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7355
VININE
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
7356
VINIŠTE
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
7357
VINIŠTE
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7358
VINIŠTE
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7359
VINO
71373 Župča
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
7360
VINOGRAD
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7361
VINSKA
74455 Vinska
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
7362
VINJANI
88240 Posušje
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
7363
VIONICA
88260 Čitluk
ČITLUK
88200 Mostar
HP Mostar
7364
VIR
88247 Vir
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
7365
VISOJEVICA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7366
VISOKO
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7367
VISORI
75245 Šibošnica
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
7368
VIŠDA DONJA
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
7369
VIŠDA GORNJA
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
7370
VIŠEGRAD
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7371
VIŠEGRADSKA BANJA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7372
VIŠEVICE
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7373
VIŠIDI
88307 Višidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
7374
VIŠNJEVO
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
7375
VIŠNJEVO
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7376
VIŠNJICA
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7377
VIŠNJICA
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
7378
VIŠNJICA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7379
VIŠNJIDI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7380
VITALJ
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
7381
VITANOVIDI
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
7382
VITASOVCI
79229 Svodna
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7383
VITEZ
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7384
VITEZ
72250 Vitez
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
7385
VITI GRAB
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
7386
VITIDI
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7387
VITINA
88326 Vitina
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
7388
VITINE
73307 Čelebidi
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7389
VITINICA HAN
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
7390
VITKOVCI
74265 Vitkovci Donji
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
7391
VITKOVIDI
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7392
VITKOVIDI
73205 Vitkovidi
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
214
7393
VITLACI
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
7394
VITOVLJE
72286 Babanovac
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7395
VITOVLJE MALO
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
7396
VJERČA
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
7397
VJETRENICE
70210 Dobretidi
71123 Istočno
Sarajevo
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7398
VJETRENIK
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
7399
VLADAJEVIDI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7400
VLADIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
7401
VLADUŠIDI
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7402
VLAĐEVIDI
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
7403
VLAHINJA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
7404
VLAHINJE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
7405
VLAHOLJE
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
7406
VLAHOVIDI
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7407
VLAHOVIDI
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7408
VLAHOVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
7409
VLAHOVIDI
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7410
VLAHOVIDI
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7411
VLAJČIDI
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7412
VLAJČIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7413
VLAJIDI
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
7414
VLAKA
88305 Domanovidi
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
7415
VLAKA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
7416
VLAKNICA
78423 Kobaš
SRBAC
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7417
VLAKOVO
71215 Blažuj
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7418
VLASAČE
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7419
VLASENICA
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7420
VLASINJE
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
7421
VLAŠKA
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7422
VLAŠKOVCI
79247 Međuvođe
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7423
VLAŠKOVO
71380 Ilijaš
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7424
VLATKOVIDI
78234 Imljani
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7425
VODENI DO
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
7426
VODENICE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7427
VODICA
76256 Pelagidevo
PELAGIDEVO
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7428
VODICA
70273 Strojice
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7429
VODOVOD
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7430
VODOVOJI
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
7431
VOĐENI
88380 Ljubinje
73300 Foča
Pošte Srpske
7432
VOĐENICA
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
7433
VOGOŠDA
71320 Vogošda
LJUBINJE
BOSANSKI
PETROVAC
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7434
VOJEVAC
77240 Bosanska Krupa
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
7435
VOJEVIDI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
215
7436
VOJKOVIDI
7437
VOJKOVIDI
71123 Istočno
Sarajevo
80247 Roško Polje
7438
VOJNIDI
88326 Vitina
7439
VOJNIDI
7440
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
VOJNO
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
7441
VOJNOVIDI
73311 Tjentište
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7442
VOJSKOVA
79249 Sreflije
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7443
VOLARI
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7444
VOLODER
77244 Otoka
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
7445
VOLUJAC
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7446
VOLUJAK
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
7447
VOLJAVICA
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7448
VOLJEVAC
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
7449
VOLJEVAC
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
70280 Uskoplje
7450
VOLJICE
7451
VOZNICA
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7452
VOZUDA
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7453
VRABAČKA
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
7454
VRAČEVAC
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7455
VRAGOLOVI
73220 Rogatica
73300 Foča
Pošte Srpske
7456
VRANA
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
7457
VRANCI
71260 Kreševo
ROGATICA
ISTOČNI STARI
GRAD
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
7458
VRANČIDI
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
7459
VRANDUK
74215 Kotorsko
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
7460
VRANDUK
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7461
VRANEŠEVIDI
75423 Fakovidi
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7462
VRANEŠI
71357 Sokolovidi
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7463
VRANEŠI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7464
VRANID
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7465
VRANIDI
72281 Han Bila
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7466
VRANIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7467
VRANISKA
72251 Stari Vitez
VITEZ
72270 Travnik
BH Pošta
7468
VRANKAMEN
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
7469
VRANKOVCI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7470
VRANOVIDI
75328 Doborovci
GRAČANICA
75200 Tuzla
BH Pošta
7471
VRANOVIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
7472
VRANOVIDI
72207 Puhovac
72200 Zenica
BH Pošta
7473
VRANOVINA
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
7474
VRANOVINA
79226 Rudice
ZENICA
BOSANSKI
PETROVAC
NOVI GRAD
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7475
VRANPOTOK
73101 Goražde
71200 Sarajevo
BH Pošta
7476
VRANJ
71144 Hreša
GORAŽDE
ISTOČNI STARI
GRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
70240 Gornji Vakuf
G. VAKUF-USKOPLJE
216
7477
VRANJAČE
80247 Roško Polje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
7478
VRANJAK
71321 Semizovac
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7479
VRANJAK 1
74487 Vranjak 7
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
7480
VRANJAK 2
74488 Vranjak 8
MODRIČA
74200 Doboj
Pošte Srpske
7481
VRANJEVIDI
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7482
VRANJEVIDI
88201 Blagaj
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
7483
VRANJEVO SELO
88390 Neum
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
7484
VRANJSKA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
7485
VRANJSKA
77240 Bosanska Krupa
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
7486
VRAPCI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7487
VRAPČE
71320 Vogošda
VOGOŠDA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7488
VRAPČIDI
88113 Vrapčidi
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
7489
VRASALIDI
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7490
VRATAR
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7491
VRATKOVIDI
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
7492
VRATNICA
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7493
VRATUŠA
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7494
VRAŽALE
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7495
VRAŽALICE
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7496
VRAŽALICE
73290 Prača
PALE-PRAČA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7497
VRAŽID
70270 Šipovo
ŠIPOVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7498
VRAŽIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7499
VRAŽIDI
75246 Čelid
ČELID
75200 Tuzla
BH Pošta
7500
VRBA
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
7501
VRBA
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
7502
VRBANJA
78211 Vrbanja
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7503
VRBANJA
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
7504
VRBANJA
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7505
VRBANJCI
78225 Vrbanjci
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7506
VRBAS
70220 Donj Vakuf
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
7507
VRBAŠKA
78408 Vrbaška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7508
VRBICA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
7509
VRBICA
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
7510
VRBICA
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
7511
VRBICA
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7512
VRBICA
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7513
VRBICA
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7514
VRBICA
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7515
VRBLJANI
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7516
VRBLJE
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7517
VRBNICA
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7518
VRBOVAC
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
7519
VRBOVAC
76290 Odžak
ODŽAK
76900 Orašje
HP Mostar
7520
VRBOVIK
71373 Župča
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
217
7521
VRBOVNIK
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
7522
VRCI
88404 Čelebidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7523
VRDI
88000 Mostar
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
7524
VRDOLJE
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7525
VRELA
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
7526
VRELA
ISTOČNA ILIDŽA
73300 Foča
Pošte Srpske
7527
VRELA
74270 Teslid
71123 Istočno
Sarajevo
75413 Kozluk
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7528
VRELA
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
7529
VRELA
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7530
VRELA
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7531
VRELA
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7532
VRELO
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7533
VRELO
75455 Tišda
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7534
VRELO
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
7535
VRELO
77220 Cazin
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
7536
VRELO BOSNE
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7537
VRELO MILJACKE
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7538
VRELJANSKO POLJE
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7539
VREMCI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7540
VREOCA
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7541
VRH
71347 Careva Duprija
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
7542
VRHBARJE
73223 Stjenice
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7543
VRHOVI
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
7544
VRHOVINA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
7545
VRHOVINE
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7546
VRHOVINE
72252 Počulica
VITEZ
72270 Travnik
BH Pošta
7547
VRHOVSKA
77243 Varoška Rijeka
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
7548
VRHPOLJE
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7549
VRHPOLJE
79262 Vrhpolje
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
7550
VRHPRAČA
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7551
VRILA
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
7552
VRILO
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
7553
VRIOCI
79240 Kozarska Dubica
KOZARSKA DUBICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7554
VRKAŠID
77204 Kamenica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7555
VRLA STRANA
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
7556
VRLAZJE
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7557
VRLI KRAJ
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7558
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
77231 Vrnograč
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
7560
VRNOGRAČ
VRNOGRAČKA
SLAPNICA
VRNOJEVIDI
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
7561
VRPED
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7562
VRPOLJE
88245 Rakitno
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
7563
VRPOLJE LJUBOMIR
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7559
218
7564
VRPOLJE ZAGORA
89101 Trebinje
70280 Uskoplje
TREBINJE
Pošte Srpske
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
7565
VRSE
7566
VRSELJE
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7567
VRSTA
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7568
VRŠANI
76325 Vršani
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7569
VRŠANI
78435 Potočani
PRNJAVOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7570
VRŠANI
75101 Tuzla
TUZLA
75200 Tuzla
BH Pošta
7571
VRŠANI NOVI
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7572
VRŠE
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
7573
VRTLIŠTE
76325 Vršani
79266 Donji
Kamengrad
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7574
VRTOČE
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7575
VRTOČE
80260 Drvar
80200 Livno
HP Mostar
7576
VRTOČE
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
7577
VRTOVI RIVERINE
71210 Ilidža
DRVAR
BOSANSKI
PETROVAC
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7578
VRTULJAK
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7579
VRUTCI
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7580
VRUTCI
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7581
VRUTCI
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7582
VRŽERALE
80209 Podhum
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7583
VUČETIDI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7584
VUČEVO
73311 Tjentište
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7585
VUČIJA
89208 Lastva
73300 Foča
Pošte Srpske
7586
VUČIJA LUKA
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
7587
VUČIJAK
77000 Bihad
TREBINJE
ISTOČNI STARI
GRAD
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7588
VUČIJE POLJE
72225 Hajdarevidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7589
VUČILOVAC
76212 Krepšid
BRČKO DISTRIKT
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7590
VUČINE
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7591
VUČINIDI
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
7592
VUČINIDI
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7593
VUČIPOLJE
88240 Posušje
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
7594
VUČIPOLJE
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7595
VUČJA JAMA
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7596
VUČKOVCI
76254 Vučkovci
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
7597
VUJAKOVINA
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7598
VUJALICE
71420 Pale
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
7599
VUJIČIDI
76206 Brka
BRČKO DISTRIKT
75200 Tuzla
BH Pošta
7600
VUJIDI
70225 Oborci
DONJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
7601
VUJNOVIDI
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
7602
VUKANOVIDI
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7603
VUKASOVIDI
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7604
VUKELJIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
7605
VUKIČEVCI
70204 Divičani
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
70240 Gornji Vakuf
G. VAKUF-USKOPLJE
73300 Foča
219
7606
VUKINJAČA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7607
VUKMANOVIDI
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7608
VUKMIRI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
7609
VUKNIDI
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7610
VUKOSAVCI
75240 Lopare
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7611
VUKOSAVLJE
74470 Vukosavlje
VUKOSAVLJE
74200 Doboj
Pošte Srpske
7612
VUKOSAVLJEVIDI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7613
VUKOTIDI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
7614
VUKOTIDI
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7615
VUKOVIDI
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7616
VUKOVIDI
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
7617
VUKOVIDI
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
7618
VUKOVIDI
71244 Tarčin
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
7619
VUKOVIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7620
VUKOVIJE DONJE
75265 Tojšidi
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
7621
VUKOVIJE GORNJE
75265 Tojšidi
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
7622
VUKOVINE
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7623
VUKOVO
74264 Jelah
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7624
VUKOVO
74264 Jelah
USORA
72200 Zenica
BH Pošta
7625
VUKŠID POLJE
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7626
VUKŠIDI
75445 Nova Kasaba
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
Z
7627
ZABILJE
72256 Bila
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
7628
ZABLEDE
79287 Previja
RIBNIK
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7629
ZABOJSKA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
7630
ZABOR
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7631
ZABORAK
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
7632
ZABORANI
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7633
ZABRCE
72212 Nemila
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7634
ZABRDA
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
7635
ZABRDO
72227 Vozuda
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7636
ZABRĐANI
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7637
ZABRĐE
76333 Zabrđe
UGLJEVIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7638
ZABRĐE
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7639
ZABRĐE
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7640
ZABRĐE
71254 Lepenica
72900 Vitez
HP Mostar
7641
ZABRĐE
71000 Sarajevo
71200 Sarajevo
BH Pošta
7642
ZABRĐE
88400 Konjic
KISELJAK
SARAJEVO NOVI
GRAD
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7643
ZABREZJE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7644
ZABRIŠDE
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7645
ZABUKOVAC
77205 Brekovica
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7646
ZABUS
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7647
ZABUTINA
71230 Kalinovik
KALINOVIK
73300 Foča
Pošte Srpske
220
7648
ZAČULA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
7649
ZAGAJ
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7650
ZAGAJEVI
73223 Stjenice
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7651
ZAGAJNICA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
7652
ZAGLAVICA
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
7653
ZAGLAVICA
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
7654
ZAGONI
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7655
ZAGONI
80230 Glamoč
76321 Bijeljinsko Suho
Polje
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7656
ZAGONI
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
7657
ZAGONI
72248 Bilješevo
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7658
ZAGOR
71223 Delijaš
TRNOVO
71200 Sarajevo
BH Pošta
7659
ZAGORA
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7660
ZAGORAC
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
7661
ZAGORICE
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7662
ZAGORICE
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7663
ZAGORICE
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7664
ZAGORIČANI
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7665
ZAGORJE
88247 Vir
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
7666
ZAGORJE
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
7667
ZAGORNICA
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7668
ZAGRAD
77230 Velika Kladuša
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
7669
ZAGRADAC
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7670
ZAGRADCI
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
7671
ZAGRADINJE
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
7672
ZAGRAĐE
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7673
ZAGRAĐE
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
7674
ZAGRAĐE
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7675
ZAGRAĐE
75440 Vlasenica
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7676
ZAGRAĐE
75280 Kladanj
KLADANJ
75200 Tuzla
BH Pošta
7677
ZAGRAĐE
72282 Mehuridi
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7678
ZAGRAĐE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7679
ZAGRAĐE
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
7680
ZAGREBLJE
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
7681
ZAHIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7682
ZAHIROVIDI
75355 Podorašje
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
7683
ZAHRAŠDE
72209 Stranjani
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7684
ZAHUM
88440 Prozor
PROZOR/RAMA
88200 Mostar
HP Mostar
7685
ZAJARUGA
80230 Glamoč
GLAMOČ
80200 Livno
HP Mostar
7686
ZAJEZDA
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7687
ZAKALJE
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
7688
ZAKLANČE
88409 Buturovid Polje
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7689
ZAKLOPAČA
75446 Milidi
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7690
ZAKMUR
73309 Brod
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
221
7691
ZAKOMO
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7692
ZAKRIŽJE
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
7693
ZAKRSNICA
73240 Višegrad
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7694
ZAKUTNICA
71385 Srednje
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7695
ZALIN
77240 Bosanska Krupa
BOSANSKA KRUPA
77200 Bihad
BH Pošta
7696
ZALOM
88283 Kifino Selo
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7697
ZALOŽJE
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
7698
ZALUKOVLJE
75440 Vlasenica
VLASENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7699
ZALUŽANI
78214 Zalužani
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7700
ZALUŽJE
88285 Odžak
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7701
ZALUŽJE
75420 Bratunac
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7702
ZALJE
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7703
ZALJUDE
80247 Roško Polje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
7704
ZALJUT
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
7705
ZAMEGRESI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
7706
ZANAGLINA
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
7707
ZANESOVIDI
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7708
ZANOŽJE
80320 Kupres
70233 Gračanica kod
Bugojna
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7709
ZAPEDE
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
7710
ZAPLANIK
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
7711
ZAPLJEVAC
73110 Novo Goražde
73300 Foča
Pošte Srpske
7712
ZAPOLJAK
77253 Krnjeuša
77200 Bihad
BH Pošta
7713
ZAPOLJE
75423 Fakovidi
NOVO GORAŽDE
BOSANSKI
PETROVAC
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7714
ZARAČE
72264 Kaduni
BUSOVAČA
72270 Travnik
BH Pošta
7715
ZARADOSTOVO
77245 Bužim
BUŽIM
77200 Bihad
BH Pošta
7716
ZARBOVINA
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
7717
ZARJEČA
74214 Prnjavor Mali
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
7718
ZARUĐE
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7719
ZASADA
89233 Divin
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
7720
ZASAVICA
76239 Crkvina
ŠAMAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7721
ZASAVICA
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
7722
ZASELJE
78220 Kotor Varoš
KOTOR VAROŠ
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7723
ZASELJE
72250 Vitez
VITEZ
72900 Vitez
HP Mostar
7724
ZASELJE
BH Pošta
ZASEOK
80200 Livno
HP Mostar
7726
ZASEOK
TRAVNIK
BOSANSKO
GRAHOVO
SAPNA
72270 Travnik
7725
72281 Han Bila
80270 Bosansko
Grahovo
75411 Sapna
75200 Tuzla
BH Pošta
7727
ZASLIVLJE
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7728
ZASTINJE
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7729
ZASTINJE
70240 Gornji Vakuf
GORNJI VAKUF
72270 Travnik
BH Pošta
7730
ZAUŠJE
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
7731
ZAVAIT
73305 Zavajt
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7732
ZAVALA
88370 Ravno
RAVNO
88200 Mostar
HP Mostar
7733
ZAVALJE
77000 Bihad
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
222
7734
ZAVELIM
88247 Vir
POSUŠJE
88200 Mostar
HP Mostar
7735
ZAVID
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
7736
ZAVIDOVIDI
72220 Zavidovidi
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7737
ZAVININE
88406 Glavatičevo
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7738
ZAVOĐE
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
7739
ZAVOLJE
79285 Sanica Gornja
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
7740
ZAVRŠJE
75249 Priboj
LOPARE
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7741
ZAVRŠJE
71250 Kiseljak
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
7742
ZAVRŠJE
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
7743
ZAVRŠJE
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7744
ZBIČ
73250 Ustikolina
FOČA-USTIKOLINA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7745
ZBILJE
71300 Visoko
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7746
ZBORIŠTE
74451 Zborište
BROD
74200 Doboj
Pošte Srpske
7747
ZBORIŠTE
77236 Zborište
VELIKA KLADUŠA
77200 Bihad
BH Pošta
7748
ZDALJEVAC
HP Mostar
ZEBE
80200 Livno
HP Mostar
7750
ZEBINA ŠUMA
JAJCE
BOSANSKO
GRAHOVO
FOČA-USTIKOLINA
72900 Vitez
7749
70101 Jajce
80270 Bosansko
Grahovo
73250 Ustikolina
71200 Sarajevo
BH Pošta
7751
ZECOVI
79102 Prijedor
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7752
ZECOVI
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
7753
ZEČIDI
71425 Podgrab
73300 Foča
Pošte Srpske
7754
ZEČIJA GLAVA
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
7755
ZELENCI
78207 Kola
PALE
ISTOČNI STARI
GRAD
BANJA LUKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7756
ZELENI PUT
71370 Breza
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
7757
ZELENIKA
75276 Gračanica Selo
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
7758
ZELENIKA
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
7759
ZELENIKE
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
7760
ZELENIKOVAC
88394 Hutovo
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
7761
ZELINA
75406 Osmaci
OSMACI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7762
ZELINA
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
7763
ZELINJA DONJA
76259 Zelinja
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
7764
ZELINJA GORNJA
74212 Sjenina
DOBOJ
74200 Doboj
Pošte Srpske
7765
ZELINJA SREDNJA
76259 Zelinja
GRADAČAC
75200 Tuzla
BH Pošta
7766
ZELINJE
75410 Drinjača
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7767
ZELOMIDI
88407 Bjelimidi
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7768
ZEMLJICE
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7769
ZENEPIDI
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7770
ZENICA
72101 Zenica
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7771
ZENIK
71217 Rakovica
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7772
ZENKOVIDI
79264 Fajtovci
SANSKI MOST
77200 Bihad
BH Pošta
7773
ZENUNI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
7774
ZGON
79280 Ključ
KLJUČ
77200 Bihad
BH Pošta
7775
ZGONA
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7776
ZGONJEVO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
223
7777
ZGOŠDA
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7778
ZIDINE
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
7779
ZIDINE
80245 Prisoje
TOMISLAVGRAD
80200 Livno
HP Mostar
7780
ZIDONJE
75453 Paprada
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7781
ZIJEMLJE
88280 Nevesinje
ISTOČNI MOSTAR
73300 Foča
Pošte Srpske
7782
ZILIČINA
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7783
ZILIDI
71305 Donje Moštre
VISOKO
72200 Zenica
BH Pošta
7784
ZLATARI
73260 Rudo
73300 Foča
Pošte Srpske
7785
ZLATARICA
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
7786
ZLATE
88420 Jablanica
RUDO
ISTOČNI STARI
GRAD
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
7787
ZLATIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7788
ZLATNIK
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7789
ZLAVAST
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7790
ZLOKIDI
73247 Dobrun
70233 Gračanica kod
Bugojna
72283 Turbe
TRAVNIK
72270 Travnik
BH Pošta
7791
ZLOKUDE
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7792
ZLOKUDE
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7793
ZLOPOLJAC
77203 Vrsta
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7794
ZLOSELA
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
7795
ZLOTEGE
71383 Nišidi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7796
ZMAJEVAC
77224 Stijena
CAZIN
77200 Bihad
BH Pošta
7797
ZOLIDI
77207 Velika Gata
BIHAD
77200 Bihad
BH Pošta
7798
ZOLJE
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
7799
ZORANOVIDI
71210 Ilidža
ILIDŽA
71200 Sarajevo
BH Pošta
7800
ZORLACI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
7801
ZOROVIDI
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7802
ZOVAC
BIJELJINA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7803
ZOVI DO
73208 Ilovača
76321 Bijeljinsko Suho
Polje
88286 Zovi Do
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7804
ZOVIK
79224 Kostajnica
KOSTAJNICA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7805
ZUBAČ
73263 Bijelo Brdo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
7806
ZUBANJ
73260 Rudo
RUDO
73300 Foča
Pošte Srpske
7807
ZUBETA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
72900 Vitez
HP Mostar
72270 Travnik
BH Pošta
72290 Novi Travnik
7808
ZUBIDI
7809
ZUBOVIDI
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7810
ZUBOVIDI
70210 Dobretidi
DOBRETIDI
72900 Vitez
HP Mostar
7811
ZUBOVIDI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7812
ZUBOVIDI U OGLEČEVI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7813
ZUBOVO BRDO
75356 Špionica
SREBRENIK
75200 Tuzla
BH Pošta
7814
ZUKIDI
75260 Kalesija
KALESIJA
75200 Tuzla
BH Pošta
7815
ZUKIDI
75272 Đurđevik
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
7816
ZUKIDI
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7817
ZUPCI
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7818
ZUPČIDI
73101 Goražde
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
72290 Novi Travnik
NOVI TRAVNIK
224
7819
ZUROVIDI
89240 Gacko
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
7820
ZVIJERINA
89230 Bileda
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
7821
ZVIJEZDA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7822
ZVIRIDI
88323 Studenci
LJUBUŠKI
88200 Mostar
HP Mostar
7823
ZVIRNJAČA
80320 Kupres
KUPRES
80200 Livno
HP Mostar
7824
ZVIROVIDI
88300 Čapljina
ČAPLJINA
88200 Mostar
HP Mostar
7825
ZVIZD
71260 Kreševo
KREŠEVO
72900 Vitez
HP Mostar
7826
ZVORNIK
75400 Zvornik
ZVORNIK
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
Ž
7827
ŽABICA
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7828
ŽABLJAK
74230 Usora
USORA
72900 Vitez
HP Mostar
7829
ŽABLJAK
80101 Livno
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7830
ŽABLJAK
74266 Tešanjka
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7831
ŽABOKVICA
75436 Skelani
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7832
ŽAGRE
73247 Dobrun
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7833
ŽAKOVO
89101 Trebinje
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7834
ŽALJA
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7835
ŽANJEVICA
89245 Avtovac
GACKO
73300 Foča
Pošte Srpske
7836
ŽAOVINE
70101 Jajce
JAJCE
72900 Vitez
HP Mostar
7837
ŽARKOVINA
74270 Teslid
TESLID
74200 Doboj
Pošte Srpske
7838
ŽDRALOVIDI
70230 Bugojno
BUGOJNO
72270 Travnik
BH Pošta
7839
ŽDRIJELO
73280 Čajniče
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
7840
ŽDRIJELOVIDI
89209 Ljubomir
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7841
ŽDRIMCI
70280 Uskoplje
G. VAKUF-USKOPLJE
72900 Vitez
HP Mostar
7842
ŽEDANJSKO
75430 Srebrenica
SREBRENICA
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7843
ŽEGAR
77000 Bihad
77200 Bihad
BH Pošta
7844
ŽEGREP
71144 Hreša
73300 Foča
Pošte Srpske
7845
ŽEGULJA
88380 Ljubinje
BIHAD
ISTOČNI STARI
GRAD
BERKOVIDI
73300 Foča
Pošte Srpske
7846
ŽELEDA
72233 Begov Han
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
7847
ŽELJEVO
89201 Grab
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7848
ŽELJEVO
73302 Foča
FOČA
73300 Foča
Pošte Srpske
7849
71425 Podgrab
PALE
73300 Foča
Pošte Srpske
72240 Kakanj
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7851
ŽELJEZNIČKA STANICA
ŽELJEZNIČKA STANICA
KAKANJ
ŽELJEZNIK
75450 Šekovidi
ŠEKOVIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7852
ŽELJEZNO POLJE
72236 Željezno Polje
ŽEPČE
72200 Zenica
BH Pošta
7853
ŽELJOVA
75290 Banovidi
BANOVIDI
75200 Tuzla
BH Pošta
7854
ŽELJUŠA
88208 Potoci
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
7855
ŽEPA
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7856
ŽEPČE
72230 Žepče
ŽEPČE
72900 Vitez
HP Mostar
7857
ŽERAVAC
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
7858
ŽERAVICA
78400 Gradiška
GRADIŠKA
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7859
ŽERAVICE
71360 Han Pijesak
HAN PIJESAK
73300 Foča
Pošte Srpske
7850
225
7860
ŽERAVICE
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
7861
ŽEROVANJ
71387 Podlugovi
ILIJAŠ
71200 Sarajevo
BH Pošta
7862
ŽEŽELOVO
71254 Lepenica
KISELJAK
72900 Vitez
HP Mostar
7863
ŽIGIDI
75300 Lukavac
LUKAVAC
75200 Tuzla
BH Pošta
7864
ŽIGOVI
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7865
ŽILIDI
74260 Tešanj
TEŠANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7866
ŽILIDI
73208 Ilovača
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7867
ŽILJEVO
88285 Odžak
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7868
ŽIOKE
72224 Čardak
ZAVIDOVIDI
72200 Zenica
BH Pošta
7869
ŽIROVID
80204 Lištani
LIVNO
80200 Livno
HP Mostar
7870
ŽIŠDA
73206 Mravinjac
GORAŽDE
71200 Sarajevo
BH Pošta
7871
ŽITOMISLID
88268 Biletid Polje
MOSTAR
88200 Mostar
HP Mostar
7872
ŽIVALJEVIDI
73225 Borike
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7873
ŽIVALJEVINA
73220 Rogatica
ROGATICA
73300 Foča
Pošte Srpske
7874
ŽIVALJI
72245 Haljinidi
KAKANJ
72200 Zenica
BH Pošta
7875
ŽIVANJE
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7876
ŽIVAŠNICA
88400 Konjic
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
7877
ŽIVČIDI
71270 Fojnica
FOJNICA
72270 Travnik
BH Pošta
7878
ŽIVINICE
74400 Derventa
DERVENTA
74200 Doboj
Pošte Srpske
7879
ŽIVINICE
78230 Kneževo
KNEŽEVO
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7880
ŽIVINICE
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
7881
ŽIVINICE DONJE
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
7882
ŽIVINICE GORNJE
75270 Živinice
ŽIVINICE
75200 Tuzla
BH Pošta
7883
ŽIVKOVIDI
72207 Puhovac
ZENICA
72200 Zenica
BH Pošta
7884
ŽIVOJEVIDI
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
7885
ŽIŽCI
71330 Vareš
VAREŠ
72200 Zenica
BH Pošta
7886
ŽLIB
88215 Drežnica
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
7887
ŽLIJEB
73245 Prelovo
VIŠEGRAD
73300 Foča
Pošte Srpske
7888
ŽLIJEBAC
75423 Fakovidi
BRATUNAC
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7889
ŽLJEBOVI
71350 Sokolac
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7890
ŽRVANJ
88380 Ljubinje
LJUBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7891
ŽUBERIN
88280 Nevesinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7892
ŽUDOJEVIDI
89204 Mosko
BILEDA
73300 Foča
Pošte Srpske
7893
ŽUGLIDI
88423 Ostrožac
JABLANICA
88200 Mostar
BH Pošta
7894
ŽUJE
75411 Sapna
SAPNA
75200 Tuzla
BH Pošta
7895
ŽUKOVICE
88392 Gradac
NEUM
88200 Mostar
HP Mostar
7896
ŽULJ
71356 Knežina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7897
ŽULJA
89101 Trebinje
NEVESINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7898
ŽULJA
88201 Blagaj
GRAD MOSTAR
88200 Mostar
BH Pošta
7899
ŽUNE
79206 Ljubija
PRIJEDOR
78200 Banja Luka
Pošte Srpske
7900
ŽUNE
73287 Zaborak
ČAJNIČE
73300 Foča
Pošte Srpske
7901
ŽUNOVA
71340 Olovo
OLOVO
72200 Zenica
BH Pošta
7902
ŽUNOVI
71355 Kaljina
SOKOLAC
73300 Foča
Pošte Srpske
7903
ŽUNOVNICA
71240 Hadžidi
HADŽIDI
71200 Sarajevo
BH Pošta
226
7904
ŽUPA
89208 Lastva
TREBINJE
73300 Foča
Pošte Srpske
7905
ŽUPA
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
7906
ŽUPČA
71373 Župča
BREZA
72200 Zenica
BH Pošta
7907
ŽUPICA
80260 Drvar
DRVAR
80200 Livno
HP Mostar
7908
ŽUTICA
75444 Derventa
MILIDI
76200 Bijeljina
Pošte Srpske
7909
ŽUŽELO
73110 Novo Goražde
NOVO GORAŽDE
73300 Foča
Pošte Srpske
7910
ŽUŽELJ
88403 Podorašac
KONJIC
88200 Mostar
BH Pošta
227
Prilog
Spisak Ulica po operaterima za Mostar
POŠTANSKI URED 88000
MOSTAR (HP) POPIS ULICA
POŠTANSKI URED 88104
MOSTAR (BHP) POPIS ULICA
AHMETA SEFIDA
16 ULICA
AKADEMIKA IVANA ZOVKE
36 ULICA
ALEKSE ŠANTIDA
ADEMA BUDA
ANTE CVITANOVIDA
AHMETA PINTULA
ANTE NIKOLE MARIDA
ALAJBEGOVIDA
AUGUSTA ŠENOE
ALE ČIŠIDA
BADEVIDI NOVO NASELJE
ALEKSE ŠANTIDA
BIJELI BRIJEG
ALICE RIZIKALA
BILE
ALIKALFIDA
BISKUPA BARIŠIDA
ARAPA MEHE
BISKUPA BUCONJIDA
ARPADŽID ENVERA
BISKUPA ČULE
AŠIKOVINA
BIŠDE POLJE
BAJATOVA
BLAJBURŠKIH ŽRTAVA
BAJRIDA
BOGODOL
BALORDE MLADENA
BRADE DATIDA
BALTINA
BRUNE BUŠIDA
BARUHA JAKOVA ŠPANCA
BUČIDI
BEHLILOVIDA
CIM-BARAKOVAC
BILIDA
CIM-KOVAČEVAC
BIŠČEVIDA
CIM-SMRČENJACI
BIŠDE POLJE
CIM-TADINOVAC
BORE RADANA
CRKVENA
BRADE BALADA
CRNA ULICA
BRADE BRKIDA
ČALINA
BRADE ĐUKIDA
DON IVANA MUSIDA
BRADE FEJIDA
DR. ANTE STARČEVIDA
BRADE KNEŽIDA
DR. VJEKOSLAVA VRANČIDA
BRADE KRPO
DR.MILANA ŠUFLAJA
BRADE LAKIŠIDA
DUBROVAČKA
BRADE PUZIDA
EKREMA DURIDA
BRADE ŠARIDA
228
Prilog
Spisak Ulica po operaterima za Mostar
FRA AMBRE MILETIDA
BRADE ŠEHOVIDA
FRA DIDAKA BUNTIDA
BRADE ŠEVA
FRA FRANJE MILIČEVIDA
BRADE TRBONJA
FRA KREŠE JUKIDA
BULEVAR NARODNE REVOLUCIJE
FRA LEA PETROVIDA
BULJKINA
FRA LUCIJANA KORDIDA
ČELEBIDA
FRANJEVAČKA
ČERKIDA
GALAC
ČEVRINA
GORANAČKA
ČIŠIDA
GORANCI POD JELOM
ČORDINA
GORANCI-SOVIDI
DEMALOVA
GORNJI POLOG
DIBEROVA
HAJDUKA ANDRIJE ŠIMIDA
DIRIDA
HAJDUKA MIJATA TOMIDA
DEMIROVIDA
HRVATSKE MLADEŽI
DIZDAREVA
HRVATSKIH BRANITELJA
DRAČINA
I ULICA
DRAGE PALAVESTRE
II BOJNE RUDNIČKE
DRLJEVIDA
III CIMSKA BOJNA
DŽEME DRAGNIDA
ILIDKA
DŽINOVIDA
IV BOJNE
ĐOZLINA
IVANA MAŽURANIDA
FALADŽIDA
IVANA ZOVKE
GLAVANOVA
JASENICA
GOJKA VUKOVIDA
JURE FRANCETIDA
GREBE OSMANA OSE
KARDINALA STEPINCA
HADŽAJLIDA
KARLA BATKA
HADŽIDA
KNEZA TRPIMIRA
HADŽIOMEROVIDA
KNEZA BRANIMIRA
HAKALA HILME
KNEZA DOMAGOJA
HALIMIDA
KNEZA MIHAJLA V. HUMSKOG
HENDEK
KNEZA MISLAVA
HRNJIDA
KNEZA VIŠESLAVA
HUSE MASLIDA
KONJUSI
HUSREFOVIDA ŠERIFA
KR. PETRA KREŠIMIRA IV
ILIDA GAŠE
KRALJA TOMISLAVA
ISMETA KRESE
KRALJA TVRTKA
JAKIROVIDA
KRALJA ZVONIMIRA
JUSIDA
KRALJICE JELENE
JUSOVINA
KRALJICE KATARINE
JUŽNI LOGOR
LUKE VIDOVIDA
KAHVINA
229
Prilog
Spisak Ulica po operaterima za Mostar
LJUBE BREŠANA
KALAJDŽIDA
MARKIZA KARLO AFAN DO RIVORA
KALHANSKA
MATICE HRVATSKE
KANJINA
MEDRESKA
KAPETANOVINA
MEĐINE
KARADŽINA
MILE BUDAKA
KARADŽOZBEGOVA
MILJEVCI
KARAŠEBEŠ
NIKOLE ŠUBIDA ZRINSKOG
KARDINALA STEPINCA
ORLAC
KAVGINA
OVOJCI
KAZAZIDA
PETRA RIZZA
KENJAREVA
PODČABULJA
KLJUNOVA
POLOG
KNEŽIDA
POLOG-ŽOVNICA
KONAK
POTOCI
KRIVA DUPRIJA
PUT SPASA
KRPIDA
PUT ZA GORANCE
KRPINA
PUT ZA ŠIROKI
KUJUNDŽILUK
PUT ZA VRDE
KUKAVČINA
RAŠKA GORA
KURLUK
RAŠTANI
KURTOVA
RODOČ-BROD
KUSALOVA
RODOČ-CARINA
LACINA
RODOČKA
LJUBIDA
RODOČKIH BRANITELJA
MAČKIDA
RODOČ-ULOG
MALA TEPA
ROSIDA KAMEN
MARŠALA TITA
RUDARSKA
MEDRESKA
RUDE HROZNIČEKA
MEHE TASE
SLOBODANA VUKOVIČA
MILAVIDA
SPLITSKA
MOJIDA
STJEPANA RADIDA
MOSTARSKOG BATALJONA
SV. LEOPOLDA MANDIDA
MUJE BJELAVCA
SVETOG ANTE
MUJE PAŠIDA
ŠKORINA
MUSTAFE DIMBE
TABORNIKA IVE ZELENIKE
ONEŠČUKOVA
TATAR
PARTIZANSKI PUT
TRG HRVATSKIH VELIKANA
PAŠINOVAC
TRG TIHOMIRA MIŠIDA
PERE LAŽETIDA
TROSKOTI
PIPINA
TUTINA BARA
PLOSKINA
230
Prilog
Spisak Ulica po operaterima za Mostar
TVRTKA MILOŠA
POD HAREM
ULICA RUDARA
PUT 29 HERC. UDARNE DIVIZIJE
V ULICA
PUT ZA OPINE
VIHOVIDI
RADE BITANGE
VIHOVIDI NOVO NASELJE
RAMIDA
VITEZA RAFAELA BOBANA
REPCA HUSNIJE
VLASNIDI
RIFATA FRENJE
VOJNO
RISTE Č MILIDEVIDA
VOKIDA I LORKOVIDA
RUDANOVA
VOŠTANI
RUDINČEVA
VRDI
SEFIDA SILIDA
VRELO
SOLAKOVIDA
VUKODOLSKA
SOLDINA
VUKOVARSKA
STARI MOST
XI HERCEGOVAČKE BRIGADE
STARI PAZAR
XII HERCEGOVAČKE
STUPČEVA
ZAGREBAČKA
ŠARČEVA
ZAGREBAČKA
ŠARIDA PALATE
ZGONI
ŠAŠAROGINA
ZRINSKIH FRANKOPANA
ŠEGETALOVA
ŽRTAVA KOMUNIZMA
ŠEHITLUK
ŽUPANA ĐURE SPUŽEVIDA
ŠEHOVINA
ŠERIFA BURIDA
ŠESTID SALKE
ŠOTRIDA
TEKIJA
TELČEVA
TENZINA
TRG 1 MAJA
TRG IVANA KRNDELJA
TRG REPUBLIKE
TUTINA
VOJNO
VUKA HAMIDA
ZALIK
ZEČINA
ZVONIDA
ŽIVOTE NEIMAROVIDA
Ulice Alekse Šantida, Kardinala Stepinca, Bišde polje i Vojno su ulice gdje se preklapaju dostave (HP-BHP). Ovdje obično
dostavljači znaju šta kome pripada.
Ulica Hrvatskih branitelja i Ulica Bulevar narodne revolucije je ista ulica samo parne brojeve dostavlja HP MOSTAR
(HRVATSKIH BRANITELJA), a neparne dostavlja BHP (BULEVAR NARODNE REVOLUCIJE).
231
Prilog
Spisak Ulica po operaterima za Novi Travnik
POŠTANSKI URED 72290 NOVI
TRAVNIK (HP) POPIS ULICA
POŠTANSKI URED 72290 NOVI
TRAVNIK (BHP) POPIS ULICA
IVE ANDRIDA
HANUMINA
KRALJA TOMISLAVA
KALINSKA
KRALJA TVRTKA
MEHMEDA SPAHE
KRALJICA KATARINA KOTROMANID
PATRIOTSKE LIGE
KULINA BANA
ŠEHIDSKA
LJUDEVITA GAJA
TRG ZLATNIH LJILJANA
MIROSLAVA KRLEŽE
RUĐERA BOŠKOVIDA
STJEPANA TOMAŠEVIDA
Ulica Šehidska (BHP) je nastavak ulice Kulina Bana (HP).
Ulica Mehmeda Spahe (BHP) je nastavak ulice Stjepana Tomaševida (HP).
232
Download

priručnik - JP BH Pošta