Opština/grad
Ulica I broj
Telefon
Fax
Email
Internet adresa
Grad Banja
Luka
Trg Srpskih vladara br.1
78000 Banja Luka
Trg Kralja Petra I
Karađorđevida br.1 76300
Bijeljina
Ul.Svetog Save br.39
74450 Brod
051/244444
051/212526
[email protected]
www.banjaluka.rs.ba
055/233100
055/209625
053/610116
053/610116
[email protected]
www.opstina-brod.net
Bratunac
Ul.Svetog Save br.88
75420 Bratunac
056/410176
056/410337
[email protected]
www.bratunacopstina.com
Vlasenica
Svetosavska
75440 Vlasenica
056/733499
056/734830
[email protected]
www.opstina-vlasenica.org
Vukosavlje
Ul.Muse Ćazima Ćatida bb
74470 Vukosavlje
053/811129
053/811129
[email protected]
www.vukosavlje.rs.ba
Gradiška
Ul.Vidovdanska 1A
78400 Gradiška
051/814689
051/810300
[email protected]
www.gradiska-opstina.com
Derventa
Trg oslobođenja br.3
74400 Derventa
053/315106
053/315105
[email protected]
www.derventa.ba
Grad Doboj
Ul.Hilandarska br. 1
74000 Doboj
053/242113
053/242002
[email protected]
www.opstina-doboj.ba
Donji Žabar
Trg mladosti br. 2
76273 Donji Žabar
054/875100
054/875100
[email protected]
www.opstinadonjizabar.com
Zvornik
Ul.Svetog Save br. 124
75400 Zvornik
056/232201
056/232221
[email protected]
www.opstina-zvornik.org
Istočna Ilidža
Ul.Vojvode R.Putnika 2
Istočna Ilidža
057/317870
057/317870
[email protected]
www.istocnailidza.net
Kneževo
Ul.Gavrila Principa 3
78230 Kneževo
051/594200
051/591601
[email protected]
www.knezevo.org
Bijeljina
Brod
[email protected]
www.sobijeljina.org
Kostajnica
Kozarska
Dubica
Kotor Varoš
Laktaši
Milidi
Modriča
Novi Grad
Oštra Luka
Pale
Pelagidevo
Petrovo
Grad Prijedor
Prnjavor
Ribnik
Rogatica
Srbac
Ul. Svetosavska br.11
79224 Kostajnica
Ul.Svetosavska br.5
79240 Kozarska Dubica
Ul.Cara Dušana bb
78220 Kotor Varoš
Ul.Karađorđeva 56
78250 Laktaši
Ul.Jovana Dučida 2
75448 Milidi
Vidovdanska bb
74480 Modriča
Petra Kočida 2
79220 N. Grad
Oštra luka bb
79263 O. Luka
Romanijska 15
71420 Pale
76256 Pelagidevo
Ozrenskih odreda bb
74317 Petrovo
Trg oslobođenja br.1
79101 Prijedor
Karađorđeva br.2
78430 Prnjavor
Rade Jovanida bb
79288 Ribnik
Ul.Srpske sloge br.3
73220 Rogatica
Mome Vidovida 7
78420 Srbac
052/663113
052/416019
051/784230
051/334200
056/740195
053/810511
052/751444
052/337200
057/223459
054/810106
053/262700
052/245100
051/663740
050/430070
058/415406
051/740001
052/663553
052/416019
051/783602
051/334258
056/745431
053/810433
052/751555
052-337-201
057/223061
054/810106
053/262720
052/245104
051/663740
050/430070
058/420531
051/740886
[email protected]
www.opstina-kostajnica.com
[email protected]
www.kozarskadubica.org
[email protected]
www.opstinakotorvaros.com
[email protected]
www.laktasi.net
[email protected]
www.opstinamilici.org
[email protected]
www.modrica.ba
[email protected]
www.opstina-novigrad.com
[email protected]
[email protected]
www.pale.rs.ba
[email protected]
www.opstinapelagicevo.org
[email protected]
www.petrovo.ba
[email protected]
www.opstinaprijedor.org
[email protected]
www.opstinaprnjavor.net
[email protected]
www.opstinaribnik.org
[email protected]
http://rogatica.net
[email protected]
www.srbac-rs.com
Srebrenica
Teslid
Ugljevik
Čelinac
Šamac
Šekovidi
Srebreničkog odreda bb
75430 Srebrenica
Karađorđeva 6
74270 Teslid
Trg Draže Mihajlovida bb
76330 Ugljevik
I KPB bb
78240 Čelinac
Aleksandra Karađorđevida 4
76230 Šamac
Josipa Kovačevida bb
75450 Šekovidi
056/445500
053/411500
055/773773
051/553010
054/611800
056/654609
056/445500
053/411541
055/772336
051-553-015
054/620300
056/654604
[email protected]
www.srebrenica.gov.ba
[email protected]
www.teslic.ba
[email protected]
www.opstinaugljevik.net
[email protected]
www.opstina-celinac.com
[email protected]
www.opstinasamac.org
[email protected]
www.opstina-sekovici.com
Download

Opština/grad Ulica I broj Telefon Fax Email Internet