ISPIT IZ EE ZA ADMINISTRATIVNE SLUZBENIKE I LOKALNE STRUCNJAKE
Rbr.
Ime i prezime
Institucija
Sektor/odjeljenje
Pozicija
LOKACIJA:
TERMIN:
Banja Luka
10.12.2012
Masinski fakultet
Ponedeljak
11.00 - 14.00 h
1
Alvira Vujinovic
2
Andrijana Topic
3
Jovan Djukic
4
Maja Knezevic
5
Maja Smiljanic
6
Nedeljko Sredic
7
Jasna Sakotic
8
Ljiljana Rakic
9
Ljiljana Zvonar
Adm.sluzba Grada Banja
Luka
Bauprojekt d.o.o
Savjet za klimatske
promjene Grada BL
Bauprojekt d.o.o
E-mail
Oblast
BANJA LUKA
Odjeljenje za prostorno
Pomocnik nacelnika
uredjenj
odjeljenja
Sektor za izradu 3D modela Projektant
[email protected]
Administrativna i tehnicka
a
[email protected]
Administrativna i tehnicka
….
[email protected]
Administrativna
[email protected]
Administrativna i tehnicka
Clan Savjeta
Sektor za izradu 3D modela Projektant
SSS za pravne poslove iz
Admin.sluzba Grada Banja Odjeljenje za prsotorno
oblasti prostornog
Luka
uredjenje
uredjenja
Admin.sluzba Grada Banja Sluzba za zajednicke
Nacelnik sluzbe
Luka
poslove
Admi.sluzba grada Banja
Odjeljenje za prostorno… Sef odsjeka za urbanizam
Luke
Admi.sluzba grada Banja
Odjeljenje za prostorno… Koord.za pravne poslove
Luke
Odjeljenje za prostorno
SSS za dokumentaciju za
Adm.sluzba Grada Banja
uredjenje/odsjek za
poslove iz oblasti
Luka
dokumentaciju
urbanizma
[email protected]
Administrativna
a
[email protected]
Tehnicka
ba
[email protected] Administrativna
[email protected]
Administrativna
[email protected]
Tehnicka
a
Odjeljenje za prostorno
uredjenje/odsjek za
dokumentaciju
Ljubisa Gornik
Adm.sluzba Grada Banja
Luka
11
Predrag Ilic
NU"Institu zastite,
ekologije i informatike,NI Rukovodstvo
Institut", Banja Luka
12
Sanela Kecman
Adm.sluzba Grada Banja
Luka
13
Verica Kunic
Adm.sluzba Grada Banja
Luka
14
Nedim Naimkadic
Opcina Tuzla
15
Bojan Arambasic
Opstina Gradiska
16
Brankica Brkic
Opstina Gradiska
17
Zoran Adzic
Z.P.Elektrokrajina a.d.BL
18
Bundalo Danijela
Opstina Kostajnica
19
Darijan Babic
Opstina Kozarska Dubica
20
Lana Barac
Opstina Kozarska Dubica
21
Natasa Rasic
Opstina Kozarska Dubica
22
Bojana Kondic Panic
Opstina Laktasi
10
SSS za formiranje baza
podataka u prostoru
[email protected]
Tehnicka
vd direktor instituta
[email protected]
Administrativna i tehnicka
Odjeljenje za prostorno
Sef odsjeka za
uredjenje/odsjek za
dokumentaciju
dokumentaciju
Odjeljenje za prostorno
Nacelnik odjeljenja
uredjenje
GRACANICA
Strucni saradnik za poslove
Sluzba za komunalne
saobracaja i
poslove...
saobrac.signalizacije
GRADISKA
Strucni saradnik za pisanje
Odsjek za razvoj
projekata EE
[email protected]
Administrativna
a
[email protected]
Administrativna
[email protected] Administrativna i tehnicka
[email protected]
gradiska.com
[email protected] za razvoj
Sef odsjeka
Adinistrativna
gradiska.com
RJ elektrodistribucija
[email protected]
Rukovodilac radne jedinice
Administrativna i tehnicka
Gradiska
m
KOSTAJNICA
SSS za urbanizam i
Odsjek za urbanizam i...
[email protected]
Administrativna i tehnicka
gradjenje
KOZARSKA DUBICA
Odjeljenje za prostorno
Sef odsjeka za urbanizam [email protected]
Administrativna i tehnicka
uredjenje...
Odjeljenje za prostorno
SSS za oblast
[email protected]
Administrativna i tehnicka
uredjenje...
gradjevinarstva
Odjeljenje za prostorno
Pripravnik
[email protected]
Administrativna i tehnicka
uredjenje...
LAKTASI
Odjeljenje za privredu i
SSS za omladinu I nevladin
[email protected]
Administrativna i tehnicka
drustvene djelatnosti
sektor
Odjeljenje za prostorno
uredjenje
Odjeljenje za stambenokom poslove
Odjeljenje za prostorno
uredjenje
SSS za prostorno urejdenje i
[email protected]
urbanizam
Samostalni strucni saradnik
[email protected]
za saobracaj
SSS za zastitu zivotne
[email protected]
sredine
Kabinet nacelnika
SSS za odnose s javnoscu
23
Darko Djuric
Opstina Laktasi
Administrativna i tehnicka
24
Milan Racic
Opstina Laktasi
25
Mladen Lunic
Opstina Laktasi
26
Suzana Kvrgic
Opstina Laktasi
27
Suzana Marceta
Opstina Laktasi
28
Predrag Milekic
Opstina Laktasi
29
Bojan Culibrk
Opstina Petrovac
30
Boris Srdic
Agencija PREDA
Odjeljenje za stambenoSSS za ekonomske analize I
komunalne poslove
kontrolu
Odjeljenje za stambenoSSS za hidrotehnicku
komunalne poslove
infrastrukturu
PETROVAC
Samostalni SS za opste i
Pravna sluzba
upravne poslove
PRIJEDOR
Projektni menadzment
Projekt menadzer
31
Boro Vojvodic
Grad Prijedor
Odjeljenje za privredu...
Nacelnik odjeljenja
32
Damir Marcetic
Zavod za izgradnju grada
Prijedor
Projektovanje-urbanizam
Dipl.ing.arhitekture odgovorni projektant
[email protected]
33
Drasko Ljubicic
ZP Elektrokrajina AD BL,
RJ elektordistribucija
Prijedor
Sluzba tehnickih poslova
Rukovodilac sluzbe
tehnickih poslova
[email protected]
Tehnicka
com
34
Jovan Naerac
"ZIG" Prijedor
Projektant grijanja
Tehnicka
35
Marinko Tadic
Opstina Prijedor
Odjeljenje za finansije
Odsjek za budzet
36
Mikanovic Mirko
Vodovod A.D Prijedor
37
Rada Latinovic
Opstina Prijedor
Tehnicki
Odjeljenje za prostorno
uredjenje
Elektro inzinjer
SSS na poslovima
prostornog planiranja
[email protected]
[email protected]
rg
[email protected]
[email protected]
.org
38
Rada Pavicic
Zavod za izgradnju grada
Prijedor
Tehnicka sluzba
Odgovorni projektant
[email protected]
Administrativna i tehnicka
39
Snezana Vranjes
Opstina Prijedor
Odjeljenje za stambenokom poslove
SSS za zastitu zivotne
sredine
[email protected]
Administrativna i tehnicka
.org
Administrativna i tehnicka
Administrativna i tehnicka
[email protected]
Administrativna
[email protected]
Administrativna i tehnicka
[email protected]
Administrativna i tehnicka
[email protected]
Administrativna i tehnicka
[email protected]
Administrativna
[email protected]
Administrativni
g
Administrativna i tehnicka
Tehnicka
Administrativna i tehnicka
40
Srdjan Moravac
Zavod za izgradnju grada
Prijedor
Pripravnik dipl.ing.arhitekture
Izvrsni direktor za
ekonomske i pravne
poslove
41
Stasko Bajic
JP"Zavod za izgradnju
grada"Prijedor
42
Tomislav Prpos
"Gradinvest" d.o.o.
Prijedor
43
Vera Jovic
Opstina Prijedor
44
Zeljko Grahovac
Grad Prijedor
Odjeljenje za privredu...
Sef odsjeka za privredu
[email protected]
Administrativni
rg
45
Zlatko Ritan
JP zavod za izgradnju
grada Prijedor
Projektovanje I nadzor na
izgradnji
Projektant
[email protected]
46
Zoran Knezevic
A.D.Toplana Prijedor
Tehnicki sektor
47
Biljana Savkovic
Opstina Laktasi
48
Nikola Stojanovic
Administrativna sluzba
Opstine Ribnik
49
Dragan Tovilovic
Opstina Srbac
50
Marija Lepir
Opstina Srbac
Odjeljenje za prostorno…
51
Milovan Mitric
Opstina Sipovo
LRA "Sipovo projekt"
Tehnicka sluzba
Izvodjenje gradjevinskih
radova
Odjeljenje za prostorno
uredjenje
Direktor
[email protected]
[email protected]
Administrativna
[email protected]
Tehnicka
Sef odsjeka za planiranje ... [email protected]
Rukovodilac sluzbe
odrzavanja
PRNJAVOR
Odjeljenje za prostorno
Pripravnik
uredjenje
RIBNIK
SSS za oblast koord.i
Odsjek za projektovanje...
pripremu projekata
SRBAC
Direktor
Tehnicka
[email protected]
Tehnicka
m
[email protected]
Administrativna i tehnicka
[email protected]
Administrativna i tehnicka
Zamjenik nacelnika opstine [email protected]
Sef odsjeka i SSS za
prostorno planiranje
SIPOVO
Administrativna
Administrativna
[email protected]
Administrativna i tehnicka
[email protected]
Administrativna i tehnicka
Download

ovdje - Sustainable Energy BiH