JEDINSTVENA
BAZA PODATAKA
stakeholdera
JLS SLIVA RIJEKE VRBAS
Udruženje građana
Prijatelji Prirode
EKO ELEMENT
Bugojno August 2014. godine
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
SLIV RIJEKE VRBAS
Sliv rijeke Vrbas nalazi se u Bosni i Hercegovini (BiH) s površinom riječnog sliva od 6.385 km2. Sliv
ima dva različita hidrološka regiona, gornji, južno planinski region i donji, sjeverni ravničarski region,
poznat kao Lijevče Polje. Oko 63% sliva pripada Republici Srpskoj (RS), a 37% Federaciji BiH (FBiH).
Rijeka Vrbas je pritoka rijeke Save, koja je opet najveća pritoka Dunava.
Sliv rijeke Vrbas se prostire na površini od 28 administrativnih opština/općina u okviru BiH, na slijedeći
način: Sliv u potpunosti obuhvata slijedećih devet opština: Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje,
Jajce, Kotor Varoš, Laktaši, Kneževo, Srpski Kupres i Šipovo. Pored toga, postoje dvije novoformirane
opštine u potpunosti pokrivene slivom Vrbasa, tj. Dobretići i Jezero. Sljedećih šest opština je pretežno
(>50%) u okviru sliva Vrbasa: Banja Luka, Čelinac, Mrkonjić Grad i Srbac, Glamoč i Kupres. Četiri
opštine – Gradiška, Prnjavor, Travnik i Novi Travnik – malim su dijelom teritorije u slivu. Ostalih
sedam opština – Vitez, Livno, Fojnica, Prozor, Ribnik, Teslić i Konjic imaju, u načelu, nenaseljene oblasti
u okviru sliva.*
*Izvor: Integralna vodno-energetska studija razvoja sliva rijeke Vrbas
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
POVELJA ZA ČIST VRBAS
Ministri nadležnih entitetskih i kantonalnih ministarstava, načelnici opština/općina sliva rijeke Vrbas,
predstavnici fondova i agencija, te donatori, su 27. maja 2013. godine u Donjem Vakufu potpisali
„Povelju za čist Vrbas“. Ovim činom zvanično je obilježen početak „Programa zaštite životne sredine i
razvoja turizma u slivu rijeke Vrbas“.
Zaštita rijeke Vrbas i plansko korištenje njenog turističkog i ekonomskog potencijala su osnovni ciljevi
trogodišnjeg programa koji finansiraju Vlada Japana, kompanija Coca Cola i Ekopak d.o.o., a provodi ga
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
“Čist Vrbas“ je prvi program u slivu rijeke Vrbas koji se zasniva na privatno javnom partnerstvu, koji
će okupiti sve opštine/općine sliva rijeke Vrbas, te nadležna entitetska i kantonalna ministarstva i
agencije, kao i privatne kompanije kako bi se spriječilo zagađenje njenih voda i obala, te pomogao
razvoj privrede i stvaranje novih radnih mjesta u lokalnim zajednicama.
Program geografski pokriva 14 općina/opština sliva rijeke Vrbas i to: Gornji Vakuf-Uskoplje, Bugojno,
Donji Vakuf, Jajce, Kneževo, Šipovo, Jezero, Mrkonjić Grad, Banja Luka, Laktaši, Čelinac, Kotor Varoši
Srbac.
Projekt “Vrbas-Naša Rijeka” je implementiran u sklopu programa “Čist Vrbas”, finansiran od strane
UNDP-a, uz pomoć Općine Bugojno.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS)
U SLIVU RIJEKE VRBAS
Federacija BiH
1. Općina Gornji Vakuf-Uskoplje
2. Općina Bugojno
3. Općina Donji Vakuf
4. Općina Jajce
5. Općina Dobretići
Republika Srpska
6. Grad Banja Luka
7. Opština Laktaši
8. Opština Gradiška
9. Opština Mrkonjć Grad
10. Opština Šipovo
11. Opština Srbac
12. Opština Kneževo
13. Opština Jezero
14. Opština Čelinac
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
GEOGRAFSKO-DEMOGRAFSKE
KARAKTERISTIKE
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE
Općina Gornji Vakuf - Uskoplje je smještena u gornjem toku rijeke Vrbas, a regionalno pripada
Srednjobosanskom Kantonu, okružena je planinskim masivima sa istoka i sjeveroistoka planine
Vranica, a s juga i jugozapada Raduše. Vrbas je izgradio usku dolinu koja je duga 27 km, a široka samo
2 km, a još četiri rijeke obilježavaju prostor općine: Bistrička rika, Trnovača, Krušćica i Voljišnica.
Površina općine je 402,7 km2, a nadmorska visina je između 650 i 2.112 metara. Procjenjuje se da
danas općina broji oko 21.000 stanovnika.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
OPĆINA BUGOJNO
Općina Bugojno je smještena u prostranoj i plodnoj Skopaljskoj dolini, s nadmorskom visinom od
570 m i površinom od 361 km2, svrstava se u brdsko-planinsko područje čiji su prepoznatljivi simboli
planine Kalin (1530 m) i Rudina (1385 m). Pored navedenih, u okolici Bugojna su poznate planine:
Radovan (1394 m) i Stožer (1662 m, najviši vrh Vrana 1758 m) i visorovni: Ravno Rostovo (1095 m),
Otigošće (1000 m), Karalinka (700 m) i Demirovac (1765 m). Prema elementima fizičko – geografske
strukture prostor općine je moguće podijeliti na tri prostorne homogene cjeline: centralni ravničarski
rejon (obuhvata dolinu Vrbasa), istočni brdsko - planinski rejon (desno od Vrbasa), jugozapadni brdskoplaninski rejon (lijevo od Vrbasa). Svakako da je najvažniji u reljefnom smislu centralni ravničarski
rejon koji čini rijeka Vrbas, dolina Vrbasa i proširene više terase. Grad Bugojno se nalazi u središnjem
dijelu općine koja je okružena sa sjevera obroncima Vlašića, s istoka planinom Vranica, s juga planinom
Raduša i sa zapada obroncima Vitoroga (Kupres). Prema procjenama općinskih službi, u općini trenutno
živi oko 40.000 stanovnika.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
OPĆINA DONJI VAKUF
Općina Donji Vakuf smještena je u gornjem toku rijeke Vrbas, u centralnom djelu Bosne i Hercegovine
i Federacije Bosne i Hercegovine, a pripada Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (SBK/
KSB). Površina općine Donji Vakuf je 323,7 km2. Općinu Donji Vakuf obuhvata sliv rijeke Vrbasa koja
teritoriju općine djeli na dva skoro jednaka djela, a okomito na tok ulijevaju se: Ćehajićka rijeka,
potok Volušnica, Prusačka rijeka, Oboračka rijeka, rijeka Semešnica, Sandžački potok, Babin potok i
Sokolinski potok sa svim njihovim pritokama. Sve rjeke i potoci na teritoriji općine koje se ulijevaju u
Vrbas teku uskim i strmim dolinama, sve ih karakteriše slaba propustnost površinskog sloja terena,
a korita su im plitka i neuređena tako da u periodu obilnih kišnih padavina i naglog topljenja snijega,
dolazi do izlijevanja vode iz njenih korita.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
OPĆINA JAJCE
Općina Jajce se nalazi u zapadnom dijelu Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna (SBK/
KSB), u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Općina se prostire na površini od 363 km² i graniči
s općinama Travnik, Dobretići i Donji Vakuf, koje pripadaju FBiH, odnosno SBK, i općinama Jezero,
Šipovo i Mrkonjić Grad u Republici Srpskoj (RS). Ovim područjem protiču rijeke Pliva i Vrbas sa više
pritoka, bogate plemenitom ribom, a 5 kilometara od grada nalaze se Veliko i Malo plivsko jezero,
koje okružuju atraktivne vodenice. Jezera su pogodna za sportove na vodi. Zahvaljujući vodenom
potencijalu na području općine Jajce nalaze se dvije hidroelektarne - HE Jajce I i HE Jajce II, koje
osiguravaju godišnju proizvodnju od ukupno 225.454.000 Kwh električne energije.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
OPĆINA DOBRETIĆI
Općina Dobretići se nalazi se na planini Ranča, u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja
Bosna (SBK/KSB), 20-ak kilometara istočno (sjeveroistočno) od Jajca. Cijelo područje općine je kod
lokalnog stanovništva poznato kao Pougarje, nazvano po rijeci Ugar koja izvire na planini Vlašić
(istočno od Dobretića) i protiče uz sjeveroistočni rub obronka Ranče, a to je ujedno i entitetska granica.
Pougarje je do rata bilo pod upravom općine Skender-Vakuf, a potom kratko vrijeme pripojeno općini
Jajce da bi se osamostalila i danas, kao takva i postoji pod nazivom Dobretići.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
BANJA LUKA
Banja Luka je drugi grad po veličini u BiH. Područje grada ima površinu od 1.239 km2. Banja Luka
leži s obje strane rijeke Vrbas u tektonskoj uvali pravca sjeveroistok-jugozapad. Sam grad se prostire
na 150 km2. Banja Luka je podignuta sa obje strane rijeke Vrbasa, na mjestu gdje ova rijeka iz svojih
klisura, tjesnaca i klanaca gubi osobine gorske rijeke i ulazi u niziju kroz koju pravi svoj put ka ušću u
Savu. Vrbas teče sredinom grada i na gradskom području prima pritoke: Suturliju, Crkvenu i Vrbanju.
Središnji dio grada leži na nadmorskoj visini od 163 m, okružen tercijarnim brežuljcima. Okolina Banje
Luke bogata je raznovrsnom šumskom divljači, a rijeke ribom, što je doprinijelo razvoju lova i ribolova.
Banjaluka je najveći Grad na rijeci Vrbas, a Vrbas predstavlja jedan od njezinih osnovnih simbola.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
ОPŠTINА LАKTАŠI
Opština Laktaši se nalazi u zapadnom dijelu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, na
prostoru između opština Banja Luka, Gradiška, Srbac, Prnjavor i Čelinac. Rijeka Vrbas koja protiče
sredinom njene teritorije dijeli je na župski (desna obala Vrbasa) i potkozarsko-lijevčanski dio (lijeva
obala Vrbasa). Površina općine je 38.838 ha sa 40.000 stanovnika. Ovo područje presjecaju važni
putevi: Banja Luka – Gradiška – Okučani (izlazak na auto-put Beograd – Zagreb), zatim Klašnice –
Prnjavor, te Laktaši – Srbac, a međunarodni aerodrom Banja Luka udaljen svega 3 km od opštinskog
središta.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
OPŠTINA GRADIŠKA
Na području opštine Gradiška živi oko 62.000 stanovnika, a u samom gradu 18.000. Općina ima 69
sela, organizovanih u 53 mjesne zajednice. Najveća seoska naselja su Nova Topola, Gornji Podgradci,
Orahova i Turjak. Pored rijeke Save, koja je u ovom području plovna, ovaj kraj je bogat i brdskim
rijekama, od kojih su najveće Vrbaška, Jablanica, Jurkovica i Lubina. Bosanska Gradiška je smještena
na nadmorskoj visini od 92 m, plodna lijevčanska ravnica je na prosječnoj nadmorskoj visini od 110 m,
a pojedina sela u brdskom području i do 300m.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
ОPŠTINА MRKONJIĆ GRAD
Mrkonjić Grad se nalazi na 591 m nadmorske visine, opština obuhvata površinu od oko 675 km²,
čine je 37 naseljenih mjesta koncentrisanih u deset mjesnih zajednica. Graniči sa: opštinom Banjaluka
na sjeveru, opštinom Kneževo na sjeveroistoku, opštinom Jajce na istoku, opštinom Šipovo na jugoistoku, opštinom Glamoč na jugu i opštinom Ribnik na zapadu. Opštinu Mrkonjić-Grad okružuju planine:
Lisina (1467m) na jugo-istoku, Dimitor (1483m) na zapadu, Čemernica (1338m) na istoku, Manjača
(1239m) obronak Grabež na sjeveru i Ovčara-Mliništa (1576m).
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
ОPŠTINА ŠIPOVO
Šipovo je brdsko planinsko područje ispresijecano rijekom Plivom pravcem zapad-istok, vazdušne
dužine oko 30 km i rijekom Janj pravcem jug-sjever vazdušne dužine oko 35 km, te manjim rječicama
Sokočnicom, Lubovicom, Volaricom. Teren oko ušća rijeke Janj u Plivu je ravničast i brdovit sa
nadmorskom visinom od oko 440 metara i on se postepeno diže i prelazi u planinsko područje sa
najvišom visinom na jugu planina Vitorog (1906 metara), na sjeveru planina Lisina (1335 metara), na
istoku Gorica (1267), i na zapadu Čardak (1452). Gradsko urbano područje smješteno je na sjevernom
dijelu opštine u slivu navedenih rijeka u kojem živi oko 60% cjelokupnog stanovništva opštine.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
OPŠTINA SRBAC
Opština Srbac smještena je na krajnjem sjeveru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sa sjevera,
rijekom Savom, graniči sa Republikom Hrvatskom u dužini od 42 km. Graniči sa opštinama Gradiška,
Laktaši i Derventa. Opštinu Srbac čini 39 naselja, ukupne površine 453 km2. Privredni, kulturni i
administrativni centar opštine je Srbac, smješten u neposrednoj blizini ušća Vrbasa u Savu, sa oko
6 hiljada stanovnika. Oko 2/3 opštine je brdovito-brežuljkastog oblika, a 1/3 su ravnice. Najviša
nadmorska visina od 652 metra nalazi se na planini Motajici, a najniža 89 metara u Vlakničkom polju.
Pored Save i Vrbasa, status rijeke imaju vodotoci Povelič, Lepenica, Matura, Ina, Savica i Osovica, a sve
pripadaju crnomorskom slivu. Rijeka Sava, koja predstavlja sjevernu granicu opštine sa Republikom
Hrvatskom, je plovna, ali na ovom području nema pristaništa ni mostova. Saobraćaj između Srpca i
Davora u Hrvatskoj (malogranični prelaz) odvija se skelom. Vrbas, jedna od većih rijeka u BiH, uliva se
u Savu kod Srpca, oko l km od opštinskog centra. Čestim mijenjanjem korita Vrbas je načinio veći broj
mrtvaja (starača).
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
ОPŠTINА KNEŽEVO
Opština Kneževo se nalazi 50 km jugistočno od Banja Luke s kojom je povezana magistralnim putem
M56, sa desne strane rijeke Ugar, na prostoru između opština/općina Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš,
Mrkonjić Grad, Jajce i Travnik. Nalazi se na 44°29’ sjeverne geografske širine i 861 m nadmorske
visine. Područje opštine prostire se na terenima izraženog reljefa i dijelom visoravni, između planina
Vlašić, Gole Planine, Ranče, Čemernice, Tisovca i Osmače, a i susjedni tereni opštine Jajce, Kotor Varoš
i Travnik, su takođe planinskog karaktera i vrlo je bogata kao crnogoričnom tako i bjelogoričnom
šumom. Teritorija opštine Kneževo prostire se na površini od 360 km2, od toga pod šumom 166 km2, a
poljoprivredno zemljište zahvata 154 km2.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
OPŠTINA JEZERO
Opština Jezero se nalazi se u jugozapadnom dijelu Republike Srpske, na Plivskom jezeru. Graniči
se sa opštinama Šipovo, Mrkonjić Grad i Jajce. Teritorija je brdsko-planinska i kotlinska. Nadmorska
visina se kreće u rasponu od 432 do 1267 metara. Planine u opštini su Gorica i Sinjakovo, a rijeke Pliva
i Jošavka sa svojim pritokama. Pliva se ulijeva u Plivsko jezero koje predstavlja prirodnu akumulaciju
za hidroelektranu Jajce 1.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
OPŠTINA ČELINAC
Opština Čelinac nalazi se u središtu zapadnog dijela Republike Srpske. Graniči sa područjem grada
Banje Luke, te opštinama/općinama Laktaši, Prnjavor, Teslić, Kotor Varoš i Kneževo. Južni i jugozapadni
dio opštine prostire se na nadmorskoj visini do 800 metara. Najniža tačka sa nadmorskom visinom
od 196 metara je na ušću rijeke Jošavke u Vrbanju. Teritorija opštine ispresjecana je tokovima
rijeke Vrbanje, Jošavke, Ukrine, Turjanice i Švrakave. Klima je umjereno-kontinentalna, uz uticaj
kontinentalne sa područja Panonske nizije i planinske klime sa masiva Manjače, Vlašića i Čemernice.
Prirodna bogatstva čine šume, poljoprivredno zemljište, rude i minerali: krečnjak (Stara Dubrava),
magnezit (Šnjegotina velika) i mangan (Uzlomac).
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
STAKEHOLDERI U JLS SLIVA RIJEKE
VRBAS
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
NAČELNICI OPĆINA
Općina
Općinski načelnik
Adresa
Telefon
E mail
Sead Čaušević
Gornji Vakuf- Uskoplje
030-494-068
[email protected]
2.
Gornji Vakuf
-Uskoplje
Bugojno
Hasan Ajkunić
030-251-444
[email protected]
3.
Donji Vakuf
Huso Sušić
030-509-601
[email protected]
4.
Jajce
Edin Hozan
030-658-013
[email protected]
5.
Dobretići
Neven Idžanović
030-641-202
[email protected]
6.
Banja Luka
Slobodan Gavranović
051-244-400
[email protected]
7.
Laktaši
Milovan Topalović
051-334-228
[email protected]
8.
Gradiška
Zoran Latinović
051-810-300
[email protected]
9.
Mrkonjić grad
Divna Aničić
050-220-920
[email protected]
10.
Šipovo
Milorad Ćirko
050-360-018
[email protected]
11.
Srbac
Drago Ćirić
051-740-001
[email protected]
12.
Kneževo
Bore Škeljić
051-594-201
[email protected]
13.
Jezero
Dušan Šajin
065-532-873
[email protected]
14.
Čelinac
Momčilo Zeljković
307 motorizovane brigade
Bugojno
770 slavne brdske brigade
Donji Vakuf
Nikole Šopa bb
Jajce
Dobretići BB
Dobretići
Trg Srpskih vladara 1.
Banja Luka
Karađorđeva 56.
Laktaši
Vidovdanska 1.
Gradiška
Trg Petra Karađorđevića 1.
Mrkonjić Grad
Gavrila Principa bb
Šipovo
Mome Vidovića 7.
Srbac
Ul. Gavrila Principa broj 3
Kneževo
Jezero b.b.
Jezero
Prvog Krajiškog proleterskog
bataljona 50 Čelinac
051-553-010
[email protected]
1.
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
OPĆINSKE/OPŠTINSKE SLUŽBE
Grad
Služba
Kontakt
osoba
Suad Šišić
Telefon
E mail
2.
Gornji Vakuf
-Uskoplje
Bugojno
Služba za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove
Služba za društvene djelatnosti
030-494-068
[email protected]
Sead Karahođić
030-251-210
[email protected]
3.
Donji Vakuf
Miralem Adnan
030-509-609
[email protected]
Dunja Lučić
030-658-011
[email protected]
Dobretići
Služba za prostorno uređenje, imovinsko
pravne odnose i katastar
Služba za urbanizam, prostorno planiranje,
katastarske i imovinsko pravne poslove
Načelnik
4.
Jajce
5.
Neven Idžanović
030-641-202
[email protected]
6.
Banja Luka
Odjeljenje za društvene djelatnosti
051-244-575
[email protected]
7.
Laktaši
Odjeljenje za prostorno uređenje
Ljiljana
Radovanović
Sanja Raković
051-334-251
[email protected]
8.
Gradiška
Slobodan Vidović
051-810-316
[email protected]
9.
Mrkonjić grad
Odjeljenje za urbanizam, građenje, komunalne i stambene poslove
Odjeljenje za prostorno planiranje i komunalne poslove
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Odjeljenje za prostorno uređenje
Slobodan Rajković
050-220-920
[email protected]
Milorad Ćirko
050- 360-010
[email protected]
Zoran Đurić
051-740-001
[email protected]
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove
Lokalni povjerenik
Jelena Đuranović
051-594-205
[email protected]
Dragan Perak
050-291-001
[email protected]
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Petra Ilić
051-553-037
[email protected]
1.
10. Šipovo
11. Srbac
12. Kneževo
13. Jezero
14. Čelinac
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
KOMUNALNA PREDUZEĆA
1.
Općina
Donji Vakuf
Komunalno Preduzeće
JKP „Čistoća“ Donji Vakuf
Kontakt osoba
Nihad Šarić
2.
Bugojno
JKP „Čistoća“ Bugojno
Edina Čehaja
3.
4.
Gornji VakufUskoplje
Jajce
JKP „Radovina“ Gornji Vakuf Uskoplje
JKP „Čistoća“ Jajce
Mensud Makić
5.
Banja Luka
JKP „Čistoća“ Banja Luka
Jasminko Bogdanović
6.
Laktaši
KP “Komunalac” a.d.
Željko Stanuvuković
7.
Gradiška
JKP„Gradska Čistoća” Gradiška
Branko Grbić
8.
Srbac
KP “Komunalac” a.d. Srbac
Bilanović Bogoljub
Mrkonjić
Grad
10. Bugojno
KP “PARK” a.d.
Dušan Janković
JRUP „VRBAS“ d.o.o. Bugojno
Dževad Ibrahimović
11. Čelinac
JP „Čistoća i zelenilo“
Marjanović Luka
9.
Adresa
770 Slavne brdske brigade 15.
D.Vakuf
Ulica Bosanska
Bugojno
Zlatnih Ljiljana bb
G. Vakuf-Uskoplje
Nikole Šopa
Jajce
Braće Podgornika 2.
Banja Luka
Mire Cikote 4.
Laktaši
Put kraiških brigada
Gradiška
11. novembra 4
Srbac
Stevana Sinđelića 51.
Mrkonjić Grad
Ul. Slobode b.b.
Bugojno
Vojvode Misica br. 25 A
Čelinac
Telefon/mail
030-205-534
030-256-856
030-265-422
030-213-013
051-304-010
051-530-195
051-813-225
051-741-490
050-211-506
061-629-683
051-555-035
PROJEKT
“VRBAS - NAŠA RIJEKA”
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA STAKEHOLDERA
NEVLADINE ORGANIZACIJE
NVO
Kontakt osoba
Adresa
Telefon
E mail
Gradiška
065-620-947
Mladena Stojanovića 93
Banja Luka
065-222-226
065-583-251
065-518-129
030-654-100
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Macoladoo©hotmail.com
1.
Asocijacija mladih Gradiška
2.
Centar za PET - U.G. Centar za PRIRODU,
EKOLOGIJU, TURIZAM
3.
Eko - Pliva Jajce
Jajce
4.
Eko Pokret 2001
030-265-486
5.
Eko Rafting Klub Bugojno
Mirza Hadžiabdić
Armije BiH 8
G.Vakuf-Uskoplje
Bugojno
6.
Stipo Vukadin
Josip Perić
Nenad Vukadin
Gornji Vakuf - Uskoplje
Šipovo
063-384-041
063-430-124
065-920-827
[email protected]
7.
EKO UDRUGA AUREA VRANICA
EKO ZONA Šipovo
8.
Eko-Logic Banja Luka
Banja Luka
065-392-873
[email protected]
9.
Saša Jovetić
Andrej Bogojević
Saša Gašić
061-105-733
[email protected]
[email protected]
Klub „Prijatelji prirode“Jajce
10. Eko Zelenac
Enis Ajkunic
Jajce
063-413-802
[email protected]
Naser Šarić
Donji Vakuf
030-50923
[email protected]
11. Omladinski centar G Vakuf
Adnan Gavranović
Gradska bb
G Vakuf - Uskoplje
HADŽIĆA HISE B.B.
Donji Vakuf
Banja Luka
030-260-506
[email protected]
12. Rafting klub Dabar D Vakuf
13. S.R.D. “Banja Luka” Banja Luka
14. S.R.D. “Vrbas” Bugojno
Sportsko ribolovno društvo Bugojno
15. S.R.D. “Vrbas” Donji Vakuf
065516907
[email protected]
Đevad Mahmutbegović Bugojno
061-768-743
Armin Plivčić
Mesud Letić
061-404-661
062-159-733
063 403 473
063 898 864
065-868-377
[email protected]
065-717-220
[email protected]
065-513-826
[email protected]
16. S.R.D. “Vrbas” Gornji Vakuf / Uskoplje
17. S.R.D. Kotor Varoš
18. S.R.D. Stublaja Srbac
19. UG Kanarinac Laktaši
20. UG Vidik Mrkonjić Grad
21. ZELENI VRBAS
061-154-295
14.septembar br: bb, Donji
Vakuf
J.B.Jelačića bb
Gornji Vakuf – Uskoplje
Cara Dušana bb
Kotor Varoš
Razboj bb
78429 Srbac
Laktaši
[email protected]
Nino Djukanović
Mrkonjić Grad
[email protected]
Milan Pavlović
Prvomajska 1
Srbac
[email protected]
Download

JEDINSTVENA BAZA PODATAKA