12.11.2012
Pretraživanje : Unijeti početnu riječ ili početak riječi pretraživanog pojma u polje "Find"
gore
iznad i pritisnuti tipku "Enter" (tipka kojom završavate neki unos) onoliko puta dok ne nađete
LISTA PREDUZEĆA sa poslovnicama
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"29 Novembar"
Kralja Petra I Oslobodioca
Trgovina na malo u .prodavnicama
mješ.robe
"2-M COMPANY"
Saničani
Bife
Trgovina motornim vozilima na malo
"2MG COMMERCE" doo
"3S"p.p
Miloša Obrenovića bb
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"A.S.K." d.o.o Kozarac
Kozarac
Trgovina na veliko alkoholnim i
drugim pićima
"ACADEMIA" export-import
d.o.o
Narodnog fronta bb
Trgovina na veliko šećerom
čokoladom i slatkišima
"ACMA" doo
Kozarac M.Stojanovića 35
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
"ADRIATIK" pp
M.Rajlića 37
Trgovina na veliko ut ranzitu
"ADUT" d.o.o.
N.Bojanić 7
Trgovina na veliko duvanskim
proizvodima
"A-FAN" doo Brčko distrikt
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"AGATON-KOMERC" doo
Partizanska 181
Otkup i prodaja šumskih plodova
"AGENA" doo
I.Andrića 95
Trgovina na veliko zrnastim
proizvodima
"AGENT-ENEX" d.o.o
K.Alesksandra 34
izgradnja objekata niskogradnje
"AGK" doo
Sušići bb
Trgovina na malo metalnom robom
bojama i staklom
"AGRO ANĐIĆ" d.o.o
Omarska, Rudnička bb
Trgovina motornim vozilima na
veliko
"AGRO MARIĆ" d.o.o
Lamovita,Magistralni put PDBL
Trgovina na veliko
"AGRO-BALTIĆ" doo
Trnopolje
Trgovina na malo u prodavnici
mješovite robe
"AGROCOOP" doo
Moše Pijade
Trgovina na veliko, zrnastim
proizvodima, sjemenje
"AGROHERC-TRNJANIN"
d.o.o
Kozarac-Partizanska 41
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"AGROIMPEX" d.o.o
Kozarac,M.Tita bb
Ostala trgovina na malo u
prod.mješovite robe
"AGROINŽENJERING I
MARKETING"d.o.o
P.P.Njegoša 16
Ostale poljoprivredne usluge
"AGROKOMBINAT" d.o.o
K.Aleksandra bb
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"AGROKOMERCTRNJANIN" d.o.o
Kozarac ,Partizanska 41
Posredovanje u prodaji
poljljopriv.sirovina
Page 1 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"AGROKRAJINA" doo
Omarska Kozarska bb
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"AGROMEDEKS" doo
Kralja Petra I Oslobodioca 98
Posredovanje u prodaji
goriva,ruda,metala i ind.he
"AGROMEHANIKAKOMERC" doo
Kozarska 29
Trgovina na veliko poljoprivrednim
mašinama, pribo
"AGROMIKS" doo
S.Velikana bb
Ostala trgovina na malo u
nespec.prodavnicama
"AGROMIN" pp
Kozasrska 3
Konsalting i menadžment poslovi
"AGRO-NET"doo
Bistrica bb
Ostala trgovina na malo u
nespec.prodavnicama
"AGROSERVIS" pp
Dž.Bijedića 6
Trgovina na malo u prodavncama
mješ.robe
"AGROSLATEKS" doo
nepoznata adresa
Ostala trgovina na malo izvan
prodavnica
"ALBA A I E"
Kozarac
Proizvodnja rezane građe
"ALBATROS-KORP" doo.
Zanatska bb
Trgovina motornih vozila na veliko
"ALEKSA TRADE" doo
Aleja Kozarskog odreda bb
Posredovanje u
trg.tekstilom,odjećom obućom i
"ALEKSANDAR-IMPEKS"
PTP
V.Karađorđa 9
Ostala trgovina na veliko
"ALEKSA-PROM" d.o.o
Ul.1.Maja 61
Posredovanje u trgovini drvenom
građom i gr.mater.
"ALFA MM" d.o.o
V.Karađorđa 3
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
"ALFA-CONSULT" d.o.o
Marićka 97
Konsalting i menadžment poslovi
"ALFANET INFORMATIKA"
d.o.o
K.P.I.Oslobodioca 17/1
Telekomunikacije (internet)
"ALLEGRO-PROMET" d.o.o
Vojvode Putnika bb
Trgovina na malo kozmetičkim
toaletnim prep.
"ALPHA TEHNOLOGY
CORPORATION"doo
1.Maja br.50
Trgovina na veliko računarima i
softverom
"ALPHA-BETS.COM" d.o.o
Zanatska bb
Sportsko klađenje
"ALUMINIJUM" d.o.o
Orlovača bb
Proizvodnja met. građ.stolarije i
spojnih elemenat
"ALUPLAST" d.o.o
Donja Dragotinja
Ugradnja stolarije
"AMADEUS JEANS" doo
Sarajevo
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Trgovina na malo odećom u
spec.prodavnicama
"AMAR" doo
Kozarac M.Tita bb
Posredovanje u trgovini motornim
vozilima
"AMD PRIJEDOR" d.o.o
B.Nušića 20
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"AMI" d.o.o
Pećani B-1
Posredovanje u prodaji hrane pića
i duvana
Page 2 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
"ANEKS" export-import d.o.o Kralja Petra I Oslobodioca 98
VRSTA DJELATNOSTI
Prodaja telekomunikacionih usluga
"AN-GO FRIGO ELECTRIC"
d.o.o
Brezičani bb
Trgovina na veliko električnim
aparatima za domaći
"ANTARES" pp
M.Rajlića 39
Umnožavanje zvučnih zapisa
"APOLO SISTEMI" d.o.o
Omladinska bb
Igre na sreću putem automata
"APOLO" d.o.o
Pećani M.P.Zimonjića
Taksi - prevoz
"ARALIJA" d.o.o
M.P.Zimonjića br 13
Posredovanje u trgovini
raznovrsnih proizvoda
"ARCO" d.o.o
Svale
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
"ARDOR" d.o.o
1.Maja 72
Trgovina na malo namještajem i
oprem .za osvjetlj.
"ARGO-S" d.o.o
Srpskih Velikana bb
Trgovina na veliko alkoholnim i
drugim pićima
"ARHING" pp
Kozarac M.TIta bb
Inženjering
"ART GROUP" doo
Kemala Ključanina, br.1
Trgovina na malo motornim vozilima
"ART" d.o.o
Kozarac,K.Ključanina 1
Posredovanje u prodaji
namještaja,pred.za domać.
"AS"
V.Nazora 20
Bifei
"AS-COMPANY" doo
Omarska Palih boraca bb
Sportsko klađenje
"AS-M" pp
A,J.Raškovića 1
Ostale vrste obrazovanja kao što je
obuka vozača
"ASMIR" d.o.o
Rizvanovići 17
Trgovina na malo u
nespecijal.prod.pret.hrane
"ASP-JANJIĆ" d.o.o
Solunska bb
Prevoz putnika u drumskom
saobraćaju
"ASTRA SPORT BETS" d.o.o Uskočka 3
Sportsko klađenje
"ASTRA ŠPED" d.o.o
Brezičanski put bb
Posredovanje u prodaji raznih
proizvoda
"ASTRA" d.o.o
Boška Buhe bb Wisa shoping
centar
Trgovina na malo obućom i
predmetima od kože
"AS-TRADE" d.o.o
P.I Karađorđevića bb
Trgovina na malo u
nespec.prodavn.pret.hrane pića
"ASTRA-E" d.o.o
Kralja P.I Oslobodioca 56
Trgovina na veliko odjećom i
obućom
"ASTRA-TRADE" d.o.o
Svale bb
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"ATECHPLUS" doo
M.Tita bb
Posredovanje u trgovini mašinama
i ind.opremom,bro
"ATINA TRADE" d.o.o
S.Rodića 4
Trgovina na malo namještajem i
opremom za osvjetlj
Page 3 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"ATLANTIC" p.p
M. P. Zimonjića bb
Taksi prevoz
"ATOM ELECTRONICH
CENTRE" d.o.o
P.P.Njegoša 4
Trgovina na malo aparatima za
domaćinstvo radio i
"AUSTRONET" d.o.o
Kozarac-Stari Grad bb
Proizvodnja ostalih got.tekstil.proizsuncobr-tend
"AUTHENTIC-JOJIĆ" doo
M.Obrenovića bb
Trgovina na malo tekstilom
"AUTO DOGOVOR-GAZBI"
d.o.o
Brezičanski put bb
Posredovanje u trgovini raznim
proizvodima
"AUTO KUĆA LAV" doo BL
M.Suljanovića bb
Trgovina dijelovima i prib.za
mot.vozila na malo
"AUTO MARIĆ" d.o.o
Lamovita Magistralni put bb
Trgovina motornih vozila na veliko
"AUTO MAX"d.o.o
Kozarska 29
Proizvodnja boja,lakova i
sl.premaza,g.boja i kito
"AUTO ZGONJO" d.o.o
Ž.Zgonjanina 25 a
Posredovanje u trgovini dijelovima i
prib. za m.vo
"AUTO ŽUTI" d.o.o
Svale bb
Održavanje i opravka motornih
vozila
"AUTOCENTAR GRUBAN"
d.o.o
S.Lamovita bb
Trgovina motornim vozilima na
veliko
"AUTOCENTAR RS" d.o.o
Vuka Karadžića bb
Prodaja motornih vozila
"AUTOMAGNAT" d.o.o
Raškovac bb
Trgovina mot.vozila na veliko
"AUTO-OMARSKA" d.o.o
Omarska
Trgovina na malo autodijelovima i
priborom
"AUTOTRANSPORT" ad - u
stečaju
Rudi Čajavec 5
Prevoz putnika u drumskom
saobraćaju
"AXA" doo
Prijedor Magistralni put PD-BL Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima
"AZEL" d.o.o
Boška Buhe bb- Wisa shoping Trgovina na malo tekstilom
centar
"B.G.SAM-COMMERCE"
d.o.o
Lamovita
Proiz. obrada, hlađenje i zamrz.
život. mesa
"BABILON" d.o.o
Braće Krnete bb
Restorani
"BAJA" pp
M.Stojanovića 87
Trgovina na malo u
prodav.mješ.robe
"BAKI" d.o.o
Kozarac
Rtgovina na malo u
nespecijal.prodav.
"BAKIĆ KOMERC" d.o.o
K.P.I Oslobodioca 94
Posredov.u trg.raznim
proizv.export-import
"BALKAN INVESTMENT
BANK" ad
Miloša Obilića bb
Bankarske organizacije
"BALKAN TRADE" pp
K.P.I Oslobodioca 7
Nespecijalizovana trgovina na
veliko hranom pić
"BAMIST" pp
M.M.Tepića bb
Proizvodanja čavala zakovica i
vijčane robe
Page 4 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"BANE-PLAST" d.o.o
1.Maja 15
Bojenje i zastakljivanje
"BANJALUČKA PIVARA"
d.o.o
Omarska
Trgovina na malo alkoholnim i
bezalkohol.
"BANJALUKAFARM" a.d.
Banja Luka
M.Mamića bb
Trgovina na malo metalnom
robom,bojama i staklom
"BANKAR" d.o.o
Branislava Nušića 33
Proizvodnja rezane građe osim
nasastavlj.mat.za po
"BANOVIĆ" doo
Orlovci bb
Posredovanje u trgovini motornim
vozilima
"BARS-KOMPANI" d.o.o
Ljeskare bb
Pilanska prerada drveta
"BARWOOD" d.o.o
Kralja Petra I Oslobodioca 46
Posredovanje u trgovini gorivima
rudama metalima
"BASKET TIME" d.o.o
M.Obrenovića bb
Trgovina na malo proizvodima od
duvana
"BAŠIĆ-KOMERC" d.o.o
Kralja Aleksandra 34
Trgovina na malo voćem i povrćem
"BATIĆ" doo
Svale bb
Površinska obrada i prevlačenje
metala
"BAU ART LINE" doo
Svetosavska bb
Posredovanje u trgovini drvenom
građom
"BB-PROMET" d.o.o
Srpskih Velikana 14
Trgovina na malo namještajem
"BDB AGENT "d.o.o
P.P.Njegoša 15
Posredovanje u
prod.poljoprivr.sirov.inama
"BDB INVEST" d.o.o
P.P.Njegoša 10
Rušenje i razbijanje
objekata,zemljani radovi
"BEBEN-COMPANY" d.o.o
Svale bb
Posredov.u trgovini rezane građe i
građ.materijala
"BEKOMONTAŽA"d.o.o
Rizvanovići bb
Osnovni maš.radovi,fasadni
radovi,post.pod.obloga
"BENJO-COMMERCE" d.o.o Rizvanovići bb
Bifei
"BEPS-DRINIĆ" pp
Saničani
Trgovina na malo u prod.mješovite
robe
"BERA TEKS" PP
K.P.I Oslobodioca 51
Trgovina na malo tekstilom
"BERETA PROMET" p.p
A.J.Raškovića 7
Trgovina na malo u prodavnici
mješovite robe
"BEŠIĆ" d.o.o
Brđani bb
Proizv.građ.stolarije,export-import
"BEŠIĆ-NORGE" d.o.o
Kozarac ,Omladinska bb
Posredov.u trgovino poljopr.i
dr.proizv export-imp
"BET SHOP" d.o.o
B.Kidriča 4
Sportsko klađenje
"BET-LIVE" d.o.o
29.Novembra bb
Djelatnost kockarnica i kladionica
"BG ENERGO-TIM" doo
Proleterskih brigada 7
Posredovanje u trgovini gorivima
rudama i metal.
Page 5 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"BH TELECOM" dd Sarajevo KOZARAC Ugao Omladinske i Trgovina na malo
telekomunik.opremom u spec.prod.
pod.Telekom cent. Kozarac M.Stojanovića
"BIBLIONER" d.o.o
A.J.raškovića bb
Trgovina na malo knjigama
"BIBOTRANS" d.o.o
Krivaja 172
Prevoz putnika u drumskom
saobraćaju
"BICI ANI" doo Banja Luka
Akademika Jovana Raškovića Trgovina na malo tekstilom
9
"BIHAĆKA PIVOVARA" dd
Bihać
Rudnička 130
Trgovina na veliko alkoholnim
pićima
"BIJELO DUGME" PTUP
Kozarska 15
Barovi
"BILBIJA PREVOZ" d.o.o
Ljubija D.Lukića bb
Prevoz putnika u gradskom
saobraćaju
"BIMAR" pp
Kozarska1
Računovodstveno-knjigov-revizioni
posl.
"BINGO" d.o.o. DOBOJ
Pećani bb
Igre na sreću-sportsko klađenje
"BINGO" doo export import
Tuzla PJ Hipermarket PD
Svale bb
Trgovina na malo u
nespec.prodav.pret.hrane pića i
"BIOFOOD" po
Rizvanovići bb
Gajenje povrća, cveća i ukrasnog
bilja
"BLACK WHITE" PP
T.Atrića
Posredovanje u prod.raznovrsnih
proizvoda
"BLIK-HEM" d.o.o
Petra Kočića 47
Postredovanje u
specijalizov.prodaji posebnih proi
"BMJ COMMERCE" d.o.o
B.Nušića 3
Trgovina na malo sitnom
ind.neprehr.robom
"BMW AGROPLOD" zz
Gornji Orlovci
Gajenje žita i drugih usijeva i
zasada
"BOBANA" d.o.o
G.Garevci bb
Iskorištavanje šuma-cijepanje
ogrevnog drveta
"BOBAR BANKA "a.d.
Bijeljina filijala Prijedor
Zanatska bb
Šalterski bankarski poslovi
"BOLJI ŽIVOT" p.p
Busnovi
Prodaja dijelova i pribora za
mot.vozila
"BOM-IMPEX" doo
Save Kovačevića 8
Trgovina na veliko kafom,čajevima
i zač.
"BOMI-TRANS" d.o.o
Krajiških brigada 3
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"BONACA" pp
Šoše Mažara 5
Inženjering
"BONEL" d.o.o
P.I Oslobodioca 5
Trgovina na malo obućom i
predmetima od kože
"BONI TRADE" d.o.o
M.Stojanovića 10
Trgovina motornim vozilima na
veliko
"BORAC" Konfekcija Jajce
d.o.o
V,Miskina bb
Trgovina na malo tekstila
"BORAC-MM" d.o.o
Č.Polje-magistralni put Pd-BL
Trgovina na malo tekstilom
Page 6 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
"BORO-KOMERC" d.o.o
ADRESA POSLOVNICE
K.P.I Oslobopdioca 98
"BOROVO-BALPROM" d.o.o. K.P. I Oslobodioca 5
VRSTA DJELATNOSTI
Prodaja dijelova i pribora za
mot.vozila
Trgovina na veliko obućom o
odjećom
"BOSNAMONTAŽA" a.d
Rudnička bb
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
delova konnstr
"BOSS-PREVOZ" d.o.o
Svale bb
Prevoz putnika u drumskom
saobraćaju
"BRAĆA ĐUKIĆ" p.p
Skopska 28
Servisiranje pumpi i
ost.el.teh.aparata
"BRAĆA GRAHOVAC"d.o.o
Proleterskih brigada 9
Prerada čaja i kafe
"BRAĆA STJEPANOVIĆ"
d.o.o
Bratstva i jedinstva 1
Trgovina na malo namještajem i
opremom za osvjet.
"BRAIDOT" d.o.o
Svale 2
Trgovina na veliko drvetom i
gr.materijalom
"BRAKOM" d.o.o
V. Stepe 10 i K. P. I
Oslobodioca 17
Opravka ostalih el aparata za
domaćinstvo
"BRANKO-KOMERC"
Omarska
Trgovina na malo u prodavnici
mješovite robe
"BRASS KOMERC" d.o.o
Omarska
Trgopvina na malo u
specijalizovanim prodavnicama
"BRELING-COMMERCE"
PTP
K.P.I Oslobodioca 56
Postavljanje el.instaslacija i opreme
"BREZIČANKA" Zadruga
Brezičani bb
Poljoprivredna proizvodnja
"BRG-ELECTRONIC" d.o.o
M.Vrhovca bb
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"BRILLIJANT" d.o.o
Kozarac Omladinska bb
Trgovina na malo
kozmet.proizvodima,tekstilom
"BRKINA USLUGA" d.o.o
Petrovom Gaju
Površinaska obrada i presvlačenje
metala
"BRZI RAZVOJ" exportimport d.o.o Čelinac
Braće Krnete bb
Trgovina na malo tekstilom
"BU BU XIN"d.o.o
K.P.I.Oslobodioca bb
Trgovina odjećom i obućom
"BUDUĆNOST" po Ugljevik
Pokretna prodavnica
Ostala trgovina na malo izvan
prodavnica
"BUGATTI" d.o.o
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Trgovina na malo tekstilom
"BUNIĆ-M" d.o.o
Omarska
Iskorištavanje
šuma,skuplj.šum.proiz.sječe drveta
"BUSNOVI" pp
Kozarska bb
Rušenje i razbijanje
objekata,zemljani radovi
"C.D.E.B" doo p.j."InterexPrijedor 2"
Srpskih Velikana 14
Ostala trgovana na malo u
nespecijalizovanim proda
"C.I.B.O.S" doo
Rudnička bb
Trgovina na veliko ostalim
proizvodima
"CAMBRIDGE CENTAR"
d.o.o
K.P.I Oslobodioca 53
Obrazovanje odraslih i ostalo obra
Page 7 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"CAMELIJA" d.d. Bihać
M.M.Tepića bb
Ostalo osiguranje
"CARLOS SIGNS"d.o.o
Kralja Aleksandra 13a
Posredovanje u trgovini raznih
proizvoda
"CASCO TOURS "d.o.o
Solunska bb
Prevoz putnika u drum.saobraćaju
"CDM" d.o.o
Aleja kozarskog odreda bb
Montaža servisiranje i
poprav.maš.za rudnike,kamen
"CE INŽENJERING" doo
Slavka Rodića bb
Trgovina na malo robom od metala
bojama i staklom
"CEMENT ADRIA" d.o.o
Rudnička 39
Trgovina na veliko građ.mat. I
san.opremom
"CEMEX BH" doo Mostar
Rudnička 39
Trgovina na veliko građevinskim
materijalom
"CENTAR SHOP" d.o.o
Omarska Svrtosavska bb
Skladišta i stovarišta
"CENTRAL COMPANY" d.o.o R.Čajevca 5
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"CENTRO-PRES" p.o
Bijeljina
M.M.Tepića bb
Trgovina na veliko ostalim proizv.za
domaćinstvo
"CEPELIN BL"d.o.o PJ
Prijedor
1.Maja 63
Trgovina na malo metalnom
robom,bojama staklom
"CERIĆ-BEY"
P.P. Njegoša
Posredovanje u prodaji hrane, pića
i duvana
"CHENY" d.o.o
Braće Krnete bb
Posred.u prodaji tekstila odjeće
,obuće i pr.od ko
"CIMSS" d.o.o
P.P.Njegoša 16
Proizvodnja gotovih tekst.proiz.za
domaćinstvo
"CIVIĆ" d.o.o. Cazin
Svale bb
Trgovina na veliko zrnastim
proizvodima,sjemenjem
"CIVIĆ" doo
Svale bb
Trgovina motornih vozila na valiko
"CLAY TRADE" d.o.o
Prostorije Vatrostalne
Proizvodnja boja i pigmenta
"CO MAJKIĆ-M.A." d.o.o
Ive Andrića 170
Postavljanje cjevnih instalacija
"COLOR" PP
Rudnička bb
Proizvodnja unutrašnjih i fasadnih
boja
"COMERCIO FUNGHI" d.o.o Sarajevska 6
Otkup i prodaja šumskih plodova
"COMETA" d.o.o
Vožda Karađorđa
Konsalting i ostali administrativni
poslovi
"COMMERCIAL" d.o.o
Vojvode Mišića 17
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"COMPEX " d.o.o
Aleja Kozarskog odreda bb
Proizvodnja sječnog drveta
"CONZOS" d.o.o.
Aleja Kozarskog odreda bb
Proizvodnja papirnih proizv.za
domaćinstvo
"CRNOMARKOVIĆ" d.o.o
S.Stepanovića 102
Trgovina na veliko alkoholnim i
drugim pićima
Page 8 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"CROMEX" doo Prijedor
Brezičanski put bb
Trgovina na malo robom od
metala,bojama
"CTB BIJELJINA" d.o.o
Majora Dragutina Gavrilovića
12
Trgovina na malo obućom i pred.od
kože
"CUMMINS REPSERP" d.o.o Aleja Kozarskog odreda bb
Trgovina na veliko mašinama za
rudarstvo i građev.
"ČAĐO DIZAJN" d.o.o
Trg Zorana Karlice 1
Posredovanje u trg.drvetom i
građ.materijalom
"ČAJAVEC" ZDP
A.J.Raškovića 14
Ostala trg.na malo u prod.mješ.robe
"ČANKOVIĆ" p.p
M.M.Tepića 13
Ostala trgovina na malo izvan
prodavnica
"ČARLI-KOMERC" PTP
M.M.Tepića 13
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"ČAVIĆ COMERCE" d.o.o
K.Petra I oslobodioca bb
Trgovina na malo tekstolom
"ČIK-KOMERC"
P.Preradovića
Trgovina na malo mješovitom
robom
"ČISTO I SIGURNO" doo
M. Selimovića bb
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"ČULIĆ" d.o.o
Svale bb
Proizvodnja mliječ.proizvoda
"ĆETIĆ KOMERC"d.o.o
Prvomajska bb
Trgovina na maloalkohol.i
bezalkohol.pićima
"ĆINA-TRANS" d.o.o
Rizvanovići bb
Izgradnja objekata niskogradnje
"ĆIRIĆ -SM" d.o.o
Zanatski centar a3
Posredovanje u prodaji hrane, pića
i duvana
"ĆOMI-TRADE" d.o.o
Omarska
Posredovanje u trgovini motornim
vozilima
"D&G" d.o.o
Svetosavska bb
Ostala trgovina na malo izvan
prodavnica
"DABIĆ-COMPANI" d.o.o
Svale bb
Geađevinarstvo
"DABOD PLAST" d.o.o
Kralja Aleksandra bb
Proizvdnja proiz.za građevin.od
plast.masa
"DACO-KOMPANI" pp
Petrov Gaj 70
Trgovina na malo mješovitom
robom
"DACOM TRADE" d.o.o
Prvog maja 63
Postavljanje podnih i zidnih podloga
"DAGOR" d.o.o.
Krajiških brigada 2
Trgovina na malo alkoholnim i
drugim pićima
"DAH" d.o.o
Ž.Zgonjanina
Telekomunikacije-emitovanje radio
programa
"DAKIĆ EXPORT-IMPORT"
doo
Trg Z.Karlice 1
Trgovina na malo tekstilom
"DAKIĆ-PLAST" doo
Trg Zorana Karlice 1
Trgovina na malo tekstilom
obućom i odjećom
"DAM" doo
S.Kovačevića i VI Krajiške
brigade bb
Trgovina na malo u
nespecijalizovanim prodavnicama
Page 9 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"DANBOS" d.o.o
M.Obrenovića bb
Trgovina na malo tekstilom
"DARNELA KOMERC" d.o.o
Marićka
Trgovina na malo u prod. mješovite
robe
"DARSOFT" d.o.o
M.Obrenovića bb
Sportsko klađenje
"DARTA TRGOVINA" d.o.o
Miloša Obrenovića bb
Trgovina na malo u
nespecijal.prod.pret.hrane pića
"DAS LAMINAT" doo
Čirkin Polje bb
Posradovanje u trgovini gorivima
rudama metalima
"DAS-HA" d.o.o
A.Kuruzovića bb
Posredovanje u trgovini drvnom
građom i gr.materij
"DAS-PROM" d.o.o
K.Aleksandra 44
Ostali građ.radovi uklj.spec,radove
"D-DIJANA" d.o.o
M.Vrhovca bb
Trgovina na malo tekstilom
"DEA" pp
Kozarac
Proizvodnja rezane građe
"DEJALEKS" d.o.o
Gornja Omarska
Uzgoj i iskorištavanje šuma
"DEJAN" PP
M.Nenadovića 24
Restorani
"DELHAIZE BH" doo Banja
Luka
Pljohare bb
Trgovina na malo u
nespec.prdav.pret hrane,pića i
"DELIĆ & JR" d.o.o
Omarska
Trgovina na veliko začinima
"DELTA MAXI" d.o.o
Naselje Pljohare
Trgovina na malo u
nespec.prodavnicama
"DELTA" pp
S.Kovačevića 8
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"DE-MI PROMET" doo
Kralja Aleksandra 17
Trgovina dijelovima i pribor. za
mot.voz. na velik
"DEMOS" d.p
K.P.Oslobodioca 56
Trgovina na malo obućom i
predmetima od kože
"DENI PROMET" pp
V.Nazora 5
Nespecijalizovana trgovina na veliko
"DERBY MM" d.o.o
M.M.Tepića
Sportska kladionica
"DESPA" pp
Zanatska 8
Proizvodnja hleba i peciva
"DEVA-KOMERC" doo pj
"TOMBOLA SLAVIJA"
Kralja Petra I Oslobodioca 63
Bife
"DEZOSANIT" d.o.o
S.Stepanovića 174
Čišćenje objekata
"DI JELA" a.d.
Mladena Stojanovića 10
Proizvodnja rezane građe
"DIBO-KOMERC"d.o.o
Đ.Đakovića 1
Trgovina na veliko
"DIDACO COMMERCE" doo Kralja Petra i Oslobodioca 35
Trgovina na malo kozm.i toaletnim
preparatima u sp
Page 10 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"DIGITAL"d.o.o
Orlovača
Trgovina na malo mješovitom
robom
"DIGITALAIR" d.o.o
S.Kovačevića 12/17
Posredovanje u trgovini
poljopr.sir.životinj.i pol
"DIJAGRAM" d.o.o
Donja Ljubija bb
Prodaja motornih vozila
"DIJAMANT-PRODUKT
Avde Ćuka 28
Trgovina na veliko mlječnim
proizvodima
"DIKA-COMPANY" d.o.o
Srpskih Velikana
Vađenje ukrasnog kamena i
kamena za građevinarstvo
"DIMM-COMERCE" d.o.o
Đure Đakovića
Ostala trgovina na veliko za
sopstveni račun
"DINA" d.o.o.
Trg Z Karlice bb.
Trgovina na malo polovnom robom
u prodavnic.
"DIP-CO" doo
Čirkin polje bb
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
njihovih dijel
"DIR-COMPANIY" d.o.o.
M. M. Tepića 15
Uzdužno rezanje oblovine
"DIVINUS" d.o.o
Kozarac M.Tita 40
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"DIZDARIĆ GRANIT" d.o.o
Kozarac, Banjalučka cesta bb
Proizvadnja ostalih proizvoda od
vještačkog kamena
"DM DROGERIE MARKT"
doo
Kralja Petra I Oslobodioca bb, Ostala trgovina na malo u
putem podruž. PD032
nespecijal.prodavnicama
"DM GAVRANOVIĆ" d.o.o
Svale bb
Rušenje i razbijanje
objekata,zemljani radovi
"DMG-PROMET"
P.Preradovića bb
Trgovina na malo mješovitom
robom
"DNN" NIGD d.o.o
Svetosavska bb
Trgovina namalo sitne industrijske i
preh.robe fab
"DOBRIĆ COMPANY" d.o.o
Ljubija -Drage Lukića 9
Cijepanje drva
"DOM TRADE" d.o.o. BANJA Omarska bb
LUKA
Posredovanje u prodaji drvene
građe i građ. materi
"Dom za djecu i omladinu
ometenu u razvoju"
M.Vrhovca 117
Ostala socijalna zaštita u
ustanovama sa smeštajem
"DOM ZA PENZIONERE I
STARA LICA"
Prote M.Nenadovića bb
Ostala socijalna zaštita u
ustanovama sa smještaje
"Dr RADMILO KONDIĆ"
V. Karađorđa 9
Istraž.i eksperimentalni razvoj u dr.
"DRAGAČEVO PROMET" p.p Knežopoljska bb
Posredovanje u prodaji tekstila,
odjeće,
"DRAGIĆ" d.o.o
Braće Krnete bb
Grubi građevinski radovi i specifični
radovi nisko
"DRAGOJEVIĆ-KOMERC"
d.o.o
M.Obrenovića
Trgovina na malo mesom i
proizvodima od mesa
"DRAŽEN TREJD" pp
Zanatska 6
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"DRINA OSIGURANJE" a.d
Zvornik
M.M.Tepića bb
Ostalo osiguranje
Page 11 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"DRINIĆ EXPORT-IMPORT"
d.o.o
K.Petra I Oislobodioca 1
Grubi građ.radovi i spec.rad.u
niskogr.export-impo
"DRLJIĆ" d.o.o
Kozarska bb
Posredovanje u prodaji drvene
građe
"DRVO TREND" d.o.o
P.P.Njegoša 12a
Fasadni i štukaturni
radovi,iskorišćavanje šuma
"DRVO-DIZAJN" d.o.o
Prvomajska 59
Proizvodnja stolica i sjedišta
"DS GROUP" d.o.o
Braće Krnete bb
Proizvodnja rekvizita za
sp.ribolov.trg.na vel i m
"DUDAPROM" d.o.o
Slavka Rodića 20
Posredovanje u specijalizovanoj
prodaji posebnih p
"DUEL" d.o.o
Kozarska bb
Sportsko klađenje
"DUGA COMPANI" d.o.o.
Omarska
Trgovina na malo alk.i drugim
pićima
"DUGA-REKLAM" p.p
M.Obrenovića bb
Trgovina na malo mesom i
proizvodima od mesa
"DUJAKOVIĆ COMPANY"
doo Prnjavor
Gornja Ljubija
Trgovina na malo mješovitom
robom
"DUJE KOMERC" pp
K.P.I Oslobodioca
Trgovina na malo u
specij.prodavnicama
"DUNOVIĆ&COMPANY"
d.o.o
Kozarac M.Stojanovića 10
Proizvodnja rezane građe
"DŽEDA" d.o.o.
S.Rodića 49
Prodaja motornih vozila
"DŽOKER" d.o.o
M.Obrenovića bb
Igre na sreću putem automata
"ĐURICA" p.p
P.Preradovića 11
Grubi građevinski radovi i specifični
radovi nisko
"ĐURIĆ-COMPANI" d.o.o
Trg Majora Z.Karlice bb
Posred.u trgovini
polj.sirovinama,export import
"EASTCODE" d.o.o
V.Karadžića bb
Trgovina na malo kancelarijskom
opremom
"ECL TEHNOLOGIES &
CONSULTING" d.o.o
Zanatska i uskočka a-3
Postavljanje el.instal.i
opreme,trgovina export im
"EDELWEIS" d.o.o Bihać
Kozarac-Banjalučka cesta bb
Trgovina na malo namještajem i
opremom za osvjetlj
"EGZOTIK" doo
Donji Orlovci bb
Trgovina na malo gorivima u
specijaliz.prodavn.
"EGZOTIK"p.o
G.Orlovci
Trgovina na malo gorivom za
domaćinstvo
"EGZOTIK-TURS" doo
M.Vrhovca 29
Trgovina na malo kozmetičkim i
toalet. preparat.
"EHO" d.o.o
V.Karadžića bb
Posredov.u trgovini
poljopiv.sirovinama,export-imp
"EJ-KOMERC"d.o.o
Dragotinja
Trgovina na malo mješovitom
robom
"EKI" Mikrokreditna
fondacija
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Mikrokreditno poslovanje
Page 12 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"EKO-KOMUNALIJE" doo
Prijedor
S.Velikana bb
Djelatnost i kopova šljunka i
pijeska,vađenje glin
"EKOSAN-SMB" d.o.o
Svale
Dezinfekcija
,dezinsekcija,deratizacija
"EKOSTAN" pp
M.Rajlića
Održavanje objekata
"EKO-TURIZAM" d.o.o
Krivaja -Lončari
Barovi
"EKSTRA-KORP" d.o.o
1.Maja bb
Trgovina na malo mješovitom
robom
"ELCOMA-MONTING" pp
P.Kočića 47
Arhitektonske i inžinjerske
djelatnosti
"ELEKTRA-SISTEM" PP
Kozarska bb
Ostala trgovina na veliko
"ELEKTRO CENTAR
GORENJE"
K.P.Oslobodioca 20
Opravka ostalih električnih aparata
za domaćinstvo
"ELEKTROKRAJINA" zp, ad
BL
Ulica Prote Mateje
Nenadovića 28
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"ELEKTRON TEHNIX" El
servis d.o.o
P.Preradovića bb
Opravka ostalih električnih aparata
za domaćinstvo
"ELEKTROOPTIMA" PP
M.M.Tepića 3
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
"ELEKTRO-RAILIĆ" p.p
A.J. Raškovića 1
Postavljanje električnih instalacija i
opreme
"ELIM" d.o.o
K.P.I Oslobodioca 1
Posredov.u prodaji
poljopr.proizv.živih životinja
"ELIOSKOMERC" p.p
1.Maja bb
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"ELKER" EKP a.d
Drage Lukića 39a
Proizvodnja opreme za
distibuc.el.energije
"ELKOM MATIJAŠ"d.o.o
ul.1:Maja bb
Trgovina na veliko prehramb.i
nepreh.proizv.
"ELMAG" d.o.o
A.J.Raškovića 2
Igre na sreću putem automata
"ELMONT-TOP"d.o.o
Srpskih Velikana
Postavljanje el.instalacija i opreme
"ELPIN" d.o.o
A.J.Raškovića bb
Projektovanje građevinskih i drugih
objekata
"ELTA -KABEL" d.o.o
M.M.Tepića
Postavljanje električnih instalacija
"ELTING-NN" doo, Gradiška Milana Vrhovca bb, rob. trž.
Graf point
Trgovina na malo opr. za osvlj. i
pred. za dom.
"ELVAR KO" d.o.o
P. Kočića 3
Opšti mašinski radovi
"ENEKS-M" d.o.o
Kozaruša bb
Održavanje i opravka motorniih
vozila
"ENERGOPETROL"d.o.o
Kozarac
Trgovina na malo naftnim
derivatima
"ENTERIJER" Kotorsko a.d
Svale bb
Trgovina na malo namještajem i
opremom za osvjt.
Page 13 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"ERB KOMERC" PP
S. Rodića 137
Prodaja dijelova i pribora za
mot.vozila
"ERKOM" d.o.o
Omladinska bb
Izolacioni
radovi,ugrad.stolar,trgov,export-
"ES-KULA" d.o.o
Omladinska bb
Bife
"ESPRIT" pp
Kralja Aleksandra bb
Izdavanje zv.zapisa
"ETA" p.p
Solunska bb
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"EURO BROKER" d.o.o
Kralja Aleksandra 3
Posredovanje u poslov.sa
hartijama od vrijednosti
"EURO FANY" doo
Kralja Petra I Oslobodioca
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"EURO LAJN" d.o.o
Kralja P.I Oslobodioca
Trgoviina mot.vozila na veliko i malo
"EURO LOOK" d.o.o
Gornji Orlovci bb
Posredovanje u
trgov.mot.vozilima,export import
"EURO MAX" d.o.o
Petra Preradovića 20
Trgovina na malo kozmet.i
toal.preparartima
"EURO PRODUKT" d.o.o
Kozarska 67
Trgovina na malo alkoholnim i
drugim pićima
"EURO TIM" d.o.o
Užička bb
Trgov. na veliko kafom,čajem,kak. i
začini
"EURO VENTUS" d.o.o
M.M.Tepića 20
Posredovanje u trgovini drvnom
građom i građ.mater
"EURO*SPLET-ŠOP" doo
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Trgovina na malo opremom za
osvjetljenje i pr.za d
"EURO-CAR" doo
Gornji Orlovci bb
Trgovina motornih vozila na malo
"EURO-EKO-PAK" d.o.o
V.Karadžića 29
Igre na sreću putem automata
"EUROHERC OSIGURANJE" Branislava Nušića 3
dd Mostar
Ostalo osiguranje
"EURO-MARKET" p.p.
Krajiškog odreda 2
Proizvodnja makarona rezanaca
kuskusa isl.proiz.od
"EURO-MARKT" d.o.o
T.Švrakića 2
Održavanje i opravka motornih
vozila
"EURONATUR-SAVIĆ" p.p
V. Karadžića bb
Trgovina na malo tekstilom
"EUROPA-GROUP" d.o.o.
Omarska
Proizvodnja piva
"EUROPLAST" d.o.o
Donja Dragotinja bb
Proizvodnja Proizvoda za
građevin.od plastičn.masa
"EUROPOSAO" doo
M.M.Tepića bb
Posredovanje u zapošljavanju
"EURO-PRES" doo
S.Velikana 14 (Hotel Prijedor)
Trgovina na malo knjigama,
novinama i pisaćim mat.
"EUROSPLET" d.o.o
K. Aleksandra bb
Trgovina na veliko šećerom
čokoladom i slatkišima
Page 14 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
"EVRO EXPORT-OK MODA" Boška Buhe bb
d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
Posredovanje u trg.tekst.odjećom i
pr.od kože
"EX PROMING" pp
V.Nazora 5
Trgovina na veliko ostalom hranom
uključuj.ribu
"EXCELLENT STORE" doo
Donji Orlovci bb
Trgovina na veliko odjećom i
obućom
"EXTINA" d.o.o
Svale bb
Posredovanje u prodaji
namještaja,pred.za dom.
"EXTRA DIVA" d.o.o
Trg Z.Karlice bb
Trgovina na malo u prodavnicama
"EXTRA" pp
K.Aleksandra 34
Trgovina na malo tekstilom
"EXTRA-CORP" pp
M.M.Tepića M-3
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"FABRIKA DUVANA" odp
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Trgovina na malo proizvodima od
duvana
"FAČO" d.o.o
Brezičani bb
Proizvodnja rezane građe
"FADA TRADE" d.o.o.
Knežopoljska
Trgovima na malo kozmetičkim i
toaletnim preparati
"FADIS" a.d
Ljubija Drage Lukića bb
Proizvodnja alatnih mašina za
obradu metala
"FAMA" d.o.o
Branislava Nušića 1
Trgovina na malo tekstilom
"FANKOM" pp
Prote M.Nenadovića 22
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"FASHION-CENTER" d.o.o
B.Nušića bb
Posredovanje u prodaji namještaja
predmeta za dom
"FAST TRADE" doo
Dragotinja bb
Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima
"FAST TRADE" doo
Svale bb
Trgovina na veliko šećerom
čokoladom i slatkišima
"FEEL WOOD" doo
Svale ul 1.Maja br. 63
Trgovina na veliko drvetom i i
građ.mater.
"FENIX TOURS" d.o.o
Omarska Palih boraca bb
Posredovanje u prodaji drvne
građe i građ.materija
"FERING-PROMET" p.p
D.Orlovci
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"FERMO" d.o.o
Zmaj Jovina 3
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"FEROMERKUR" doo Banja K.P.I. Oslobodioca bb
Luka
Trgovina na malo obućom i
predmetima od kože
"FEROPROMET" pp
Partizanska 14
Trgovina dijelovima i pribor.za
mot.vozila na malo
"FERROSTIL" d.o.o
P.P.Njegoša 10
Posredovanje u trgovini
mot.vozilima
"FERROX" doo
Tomašica
Proizvodnja boja i pigmenata
"FERUM" d.o.o
M.Obilića bb
Proizvodnja baznih metala
Page 15 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"FIDURO" p.p
I.G.Kovačića bb
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"FIM" d.o.o
Kozarac,Kozaruša bb
Trgovina na malo namještajem
"FIRMATe" doo
K.P.I Oslobodioca bb i Bišćani Trgovina na malo u prodavnicama
bb
mješovite robe
"FISCH" d.o.o
Jovana Raškovića bb
Trgovina na veliko
"FLEXIBBILLE" d.o.o
Prvog Maja 72
Proizvodnja ostalih proizvoda od
gume
"FLOWER- ECO-DESING"
d.o.o
Trg Zorana Karlice bb
Uređenje i ordž.parkova zelenih i
rekr.površina
"FOKA" d.o.o
Kozarac
Računovodstveni,knigovodstveni i
savjetodavni posl
"Fond za profes.
rehabil.,osposob.i zapošlj.
Kralja Aleksanra bb
Djelatnost org. za zbrinjavanje
invalida
"FOND ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA RS"
Oslobodilaca 5
Sprovođenje zdravstvenog
osiguranja građana
"FONDACIJA ZA RAZVOJ"
Prijedor
Trg oslobođenja 1
Ostale organizacije na bazi
učlanjenja
"FOREST SB" d.o.o
Gornja Lamovita
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"FORMULA" BIJELJINA P.O Kozarska
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"FORSZD"
Gaćani 74
Fondacija za obrazovanje razvoj i
soc.zaštitu
"FRIGOMONT" d.o.o
M.Obrenovića 7
Obrada i prevlačenje metala
"FRUCTA-TRADE" d.o.o
Brezičanski put bb
Trgovina na veliko zrnastim
proizv.sjemenjem i hr.
"FRUKTONA" d.o.o
Omarska
Trgovina na malo alkoholnim i
drugim pićima
"FU XING" d.o.o
V.Karadžića bb
Trgovina na malo odjećom i
tekstilom
"FUTURA" p.p
Ž.Zgonjanina
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"G.VITAMILK" d.o.o
Srpskih Valikana bb iMiloša
Obrenovića bb
Trgovina na veloko mlijekom
mliječ.proizvodima,jaj
"GAGI-TRANS" doo
S.Rodića bb
Trgovina na malo u nespec.prodav.
Pret.prehrr.proi
"GAK"
Kozarac,M.Stojanovića 78
Trgovina na malo mješovitom
robom
"GALATOP" d.o.o.
Petrovo bb
Proizvodnja predmeta za građ. od
plast. masa
"GALEB"
Gornji Orlovci
Bifei
"GAMA-TRADE" p.p
Donji Orlovci
Proizvodnja rezane građe
"GAME QUEEN" d.o.o
M.M.Tepića 19
Igre na sreću putem automata.
Page 16 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"GANIĆ" d.o.o
Hambarine bb
Proizvodnja proiz.od betona.za
građ,i got,bet smj
"GAVRANOVIĆ" d.o.o
Svale bb
Proizvodnja rezane građe
"GB FAME" doo
Mrakovica bb Hotel Monument Trgovina na malo u
nespecijalizovanim prodavnicama
"GENEX" pp
Kozarska 6
Posredovanje u prodaji
poljopr.sirovina
"GEOCENTAR" d.o.o
P.P.Njegoša 8
Posredovanje u prodaji drvne građe
"GEOMAP" d.o.o
M.M.Tepića M2
Geodetska istraživanja-inženjering
"GERZOVO PROMET" pp
Kozaruša
Proizvodnja rezane građe
"GGMARKETING" d.o.o
Omladinski put bb
Grubi građevinski radovi i specifični
radovi nisko
"GIG-KOMERC" d.o.o
Kozarska bb
Trgovina na malo mesom i mesnim
prerađevinama
"GLAS SRPSKI" d.p BANJA
LUKA
N.Pašića
Trgovina na malo voćem i povrćem
"GLAS SRPSKI-TRGOVINA" Milana Tepića- (lokacija
Stadion)
a.d.
Taksi - prevoz
"GMD-KOMERC" PRIJEDOR Rudnička 39
Posredovanje u prodaji
poljopr.sirovina
"GMG-COMPANY" d.o.o
Saničani bb
Posredovanje u trgovini raznim
proiz .i spoljna tr
"GNJATIĆ" d.o.o
Omladinski put bb
Rušenje i razbijanje objekatazemlj.radovi
"GONDOR-KOMERC" PTP
V.Nazora 14
Ostala trgovina na veliko
"GORAN -TRADE" pp
V. Karađorđa bb
Ostala trgovina na veliko
"GORENJE" servis
Rade Ličanina
Postavljanje električnih instalacija i
opreme
"GORSTAN" pp
Kozarska 118
Trgovina na malo u prodavnici
mješovitom robom
"GP-KNEŽEVIĆ" d.o.o
Milana Vrhovca 94
Rušenje i razbijanje
objekata,zemljani radovi
"GRABPROM" pp
Omarska- ul.Srpskih boraca
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"GRADINVEST" d.o.o
Anđe Knežević 5
Visokogradnja i izgradnja objekata
niskogradnje
"GRADINVEST" pp
V.Karađorđa 2
Posredovanje u prodaji drvene
građe i građ.matrija
"GRADMON TRIVIĆ" d.o.o
Miloša Obilića GS-2
Rušenje i razbijanje objekata;
zemljani radovi
"GRADSKA TRŽNICA" a.d.
Prijedor
Miloša Obrenovića bb
Trgovina na malo na tezgama i
pijacama
"GRAFIKA KOMERC" d.o.o
M.M.Tepića M-2/10
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Page 17 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"GRAFOMARK" pp
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Trgovina na malo knjigama
novinama i pisaćim mater
"GRAF-POINT"d.o.o
Banjalučki put bb
Trgovina na malo na tezgama i
pijacama
"GRANAT KOMERC" p.p
S.Vajner Čiča
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"GRANDCOMMERCE" a.d.
K.Dubica
Pećani bb
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"GRIMTEL" d.o.o
Miloša Mamića 160
Trgovina na malo u
nespec.prodavnicama pret.hrane
"GRMEČ HEM" d.o.o
B.Prokopića 22
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"GRMEČ-KOMERC" p.p
Omladinski put bb
Trgovina na veliko mlječnim
proizvodima
"GROS LINE GROUP" d.o.o
P.P.Njegoša 7
Trgovina na malo odjećom (HTZ
odjeća)
"GROSSIST" d.o.o
Kozaruša bb
Pilanska prerada drveta
"GRUJEKS-PETROL" d.o.o
I.Bursaća 62
Trgovina na malo u
nespecijal.prod.pret.hrane i pi
"HAI -HAN" d.o.o. BANJA
LUKA
A.J.Raškovića bb
Trgovina na malo tekstilom
"HALIX "d.o.o
Sarajevska 1
Umnožavanje
zvuč.zapisa,iznajmlj.automobila
"HAO YOU DUO" d.o.o
V.Karadžića 29
Trgovina na malo odjećom i
obućom
"HARBROS" d.o.o
M.M.Tepića 11
Posredovanje u trgovini drvnom
građom i građ.mater
"HATIKVA" doo
Branislava Nušića 3
Posredovanje u trgovini
namještajem,robom za dom
"HIDRAFLEX" d.o.o
1.Maja
Trgovina na malo u
nespecijalizovanim prodavnicama
"HLT" d.o.o
K.Aleksandra bb
Održavanje objekata
visokogradnje,niskograd.i dr.
"HONG HUO" TP d.o.o
Vuka Karadžića bb
Trgovina na malo tekstilom
"HOTEL PRIJEDOR" ad
Srpskih Velikana 14
Hoteli i moteli s restoranom
"HRVAĆANIN" d.o.o
Brezičani bb
Trgovina na veliko voćem i povrćem
"H-SPORT COMPANY" doo
Zanatska bb
Trgovina na veliko odjećom
"IBC EXPORT- IMPORT" pp
K.P.Oslobodioca bb
Trgovina na malo u
nespec.prodavnicama
"IBC-CERTISANA" EXPORT- Vožda Karađorđa 10
IMPORT pp
Ostala trgovina na malo u
prodavnici mješovite rob
"IDA-ZZ"doo
K.Petra I Oslobodioca bb
Trgovina na malo tekstilom
"ILIS" d.o.o
Ul.1.Maja 86
Prodaja motornih vozila
Page 18 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"IMI-TRANZIT" d.o.o
S.Velikana 2
Agencija za nekretnine
"IMPERIJAL & CO" d.o.o
Srpskih velikana 14
Posredovanje u trgovini
raznovrsnim proizvodima
"IMPRO" d.o.o (Oroin-3)
B.Nušića
Proizvodnja, obrada i zamrzavanje
životinj.mesa
"INDEX" doo (INDEX-11)
Brezični bb
Ttgovina va veliko dijel.i pribor.za
mot. Vozila
"INGA" odp Gradiška
Užička bb
Trgovina na malo namještajem i
opremom za osvjetlj
"ING-MONT" d.o.o
Radnička 15
Rušenje i razbijanje
objekata,zemljani radovi
"INSTAL-GRANIT" d.o.o
V.Karadžića 4
Posredov.ub trgovini drvenom
građ.,export import
"INSTALO-KOMERC" d.o.o
Čejrečki put bb
Reciklaža metalnih otpadaka i
ostataka
"INTEGRAL" d.o.o
Kralja Aleksandra bb
Grafička djelatnost
"INTER TREND" pp
Kozarska bb
Ostala trgovina na malo u
specijalizovanim prodavn
"INTERCOM WEST" d.o.o
Brezičani bb
Proizvodnja ostalih odjevnih
predmeta i pribora
"INTERCOMERC-KA"pp
Knežopoljska 1
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"INTEREC-BH "d.o.o
D.Orlovci bb
Posred.u trg.polj. i dr.proiz.exportimport,menedž
"INTERFAST TRADE"doo
1.Maj bb (T.C."Bingo")
Trgovina na malo
računarima,perif.jed. I softverom
"INTERFOOD" d.o.o.
PRIJEDOR
Slavka Banovića br.3
Sakupljanje i otkup šumskih
pećuraka
"INTERGOB" d.o.o
Đure Đakovića bb
Otkup i prodaja šumskih plodova i
polj.proizvoda
"INTERKERAMIKA" d.o.o
KAMIČANI
Trgovina na malo bojama ,ljepilima
,san.opremom
"INTERUNION" d.o.o
Kozarska 90
Trgovina na malo pretežno hrane i
pića
"INTEX-COMPANY "d.o.o
Brezičani bb
Trgovina na veliko odjećom
"INT-WARE" d.o.o
Kozarska bb
Pružanje kpnsultat.usluga u vezi sa
računar.opremo
"INVESTPROJEKT" d.o.o
Rasavci
Prodaja delova i pribora za motorna
vozila
"INVING IMPORT" d.o.o
Proleterkih brigada 7
Posredovanje u prodaji
poljoprivrednih sirovina
"INVING INVEST
INŽINJERING"d.o.o
P.Preradovića 3
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"INVING-CORP" d.o.o
Pećani B-1
Posredovanje u prodaji mašina,
indust. opreme,brod
"ISKRA-BOREX" d.o.o
K.P.Oslobodioca bb
Trgovina na malo el.apar.za
domaćinstvo
Page 19 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"IT COMPUTERS" d.o.o
Svetosavska bb
Trgovina na malo
kompj.namještajem i opremom
"IZOKOMERC-TRGOVINA"
d.o.o
K.Miloša 37
Posredovanje u prodaji drvne
građe i građ.mat
"JAĆIMOVIĆ" d.o.o
A.J.Raškovića
Trgovina na malo tekstilom
"JAFA-KOMERC" d.o.o
G.Orlovci
Trgovina na veliko čvrstim tečnim i
gas.gorivima
"JAHORINA" SOD a.d.
V.Karađorđa 7
Poslovi špedicije
"JANJOŠ TRANS" d.o.o
Svale bb
Posredovanje u trgovini dijelovima i
priborom za m
"JANJOŠ" d.o.o
K.Aleksandra 36
Trgovina na veliko zrnastim
proizvodima,sjemenjem
"JANJUŠ M & M" d.o.o
A.Jovana Raškovića bb
Priređivanje igara putem automata
"JANJUŠIĆ" d.o.o
Braće Krnete bb
Posredovanje u trgov.dijel.i
priborom za m.vozila
"JANTAR" d.o.o
Vožda Karađorđa
Trgovina na veliko
"JASMIN-PREVOZ" d.o.o
Babići 72
Proizvodnja gotove betonske
smješe
"JATRO COMMERCE" p.p
Omarska
Ostala trgovina na veliko
"JAVOR" doo
R.Čajevca 3
Proizvodnja namještaja
"JAVOR-PROMET" d.o.o
R.Čajevca 3
Prodaja motornih vozila
"JEANS SHOP STYLE" d.o.o. V.Karađorđa 7
Trgovina na malo odjećom
"JEFTIĆ" d.o.o
Vojvode Stepe
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"JEREZA" pp
Kralja P.Oslobodioca 96
Ostala trgovina na malo u
specijalizov.prodavnic
"JODEX"
1.Maja 61
Usluge unutrašnje i međunarodne
špedicije
"JOKER GAME" d.o.o
p.j."MERIDIJAN"
M.Obrenovića bb
Sportsko klađenje
"JONI" d.o.o
Zanatska bb
Prodaja dijelova i pribora za
mot.vozila
"JOTANOVIĆ" pp
Aerodrom Urije
Barovi
"JUGOPROM"d.o.o
Ljeskare
Trgovina na malo mješovitom
robom
"JUKO-TRGOVINA"d.o.o
K.P.I Oslobodioca i Kozarska
Ostala trgovina na malo u
specijalizovanim prodav.
"JUVENTA" doo
Jovana Raškovića
Trgovina na malo sportskom
opremom
"JYSK" doo Sarajevo
B.Buhe bb
Trgovina na malo namještajem i
opr.za osvjetljenje
Page 20 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"K&DATA" doo SA
podružnica PD
B.Buhe bb (VF Komerc)
Trgovina dijelovima i pribor.za
mot.vozila na malo
"KAITE" doo
Akademika Jovana Raškovića Trgovina na malo odećom
bb
"KALIMERO" p.p
M. Tepića 17
Trgovina na malo u nespec.
prodavnicama
"KANG FU" d.o.o
Omarska ,Omladinska bb
posred.u prodaji
telstila,odjeće,obuće i pred.od
"KANI COMERC" doo
Donji Garevci bb
Zemljani radovi
"KANT "d.o.o
M.Obrenovića 1
Oštrenje
brušenje,zavarivanje,graviranje i dr
"KAPETAN" doo
Prijedor Kozarac
Posredovanje u trgovini motornim
vozilima
"KARAN" d.o.o
Svale bb
Postavljanje el .instal.i opreme
"KBK-ELING" d.o.o
Petra Mećave 7
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"KDB-TRADE" d.o.o
Vožda Karađorđa 9
Posredovanje u prodaji
poljoprivred.sirovina
"KECMAN PROMET" d.o.o
Rudnička bb
Posredovanje u prodaji
mašina,ind.opreme..
"KEKIĆ TRANS" d.o.o
K.P.I Oslobodioca 83
Trgovina na malo tekstilom
"KEMO-IMPEX" d.o.o
Kozarac
Posredov.u prodaji drv.građe i
građ.materijala
"KENEM-PLAST" d.o.o
Kozarac
Proizvodnja predmeta za
građevinarstvo od plastič
"KEVIĆ-COMERCE" p.p
Omladinski put 83
trgovina na veliko parfim. i dr.
proizvodima
"KGS" p.p
A.J.Raškovića
Knjigovodstvene i računovod.usluge
"KI SISTEMI" d.o.o
Trg Zorana Karlice
Telekomunikacije
"KIMALIĆ" d.o.o
Kozarac,M.Stojanovića
Trgovina na veloko drvetom i
građ.materijalom
"KINESKI
INTERNACIONALNI
V.Nazora 3
Ostala trg.na malo u prod.mješ.robe
"KINESKI ZMAJ "d.o.o
A.J.Raškovića 14
Trgovina na malo odjećom
"KINESKO MORE" d.o.o
Franca Prešerna bb
Trgovina na malo kozmetičkim i
toaletnim preparati
"KISO" d.o.o
G.Orlovci bb
Posredovanje u prodaji raznih
proizvoda
"KLAS"d.o.o
Kozarac,M.Stojanovića 4
Tgovina na malo u
nespecijaliz.prodav.pret.hrane
"KLASIK"d.o.o
Omarska,Palih boraca bb
Trgovina na malo mješovitom
robom.
"KLIS" pp
27.Jula
Konsalting i menadžment poslovi
Page 21 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"KLUB 5" Udruženje boraca
V K.Brigade
Omarska
Trgovina na malo mješovitom
robom
"KMN-PROMET" pp
VI Krajiške bb
Trgovina na veliko tekstilom
"KNEŽIČANKA"d.o.o
S.Kovačevića 6
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"KOKOS" d.o.o
Zmaj Jovina 47
Posredovanje u prodaji hrane pića i
duvana
"KOKUM" d.o.o
Omarska -Ćatići
Uzgoj i iskorištavanje šuma
"KOMERCIAL" p.p
V.Mišića 17
Ostala trgovina na veliko
"KOMERCIS" dp
Miloša Obilića bb
Trgovina na veliko
"KOM-KOM" doo
Zanatskabb
Posredovanje u trgovini
poljop.proizv.,tekstil.sir
"KOM-KOM" doo
Omarska Magistralni put
Prijedor Banja Luka
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i
gasovitim gor
"KOMLJEN"d.o.o
Sarajevska bb
Trgovina na veliko drvetom
"KOMPANIJA DUŠANIĆ"
d.o.o
Vojvode Stepe Stepanovića bb Prodaja motornih vozila
"KOMPANIJA NIŠEVIĆ" d.o.o Omarska, Kozarska bb
Trgovina na veliko tekstilom
"KOMUNALNE USLUGE" a.d. Kozarska 87
Odstranjivanje otpadaka i
smeća,sanitarne i sl.akt
"KONDIĆ-KOMERC" doo
Vojvode Stepe Stepanovića 3
Trgovina na malo
cvijećem,sadnicama sjemenjem
"KONDOR KOMPANI" d.o.o
Kozarska 3
Posredovanje u prodaji
poljljopriv.sirovina
"KONTA-MONT" d.o.o
Kozarska 6
Trgovina na malo aparatima za
domaćinstvo
"KONZUM" d.o.o
Boška Buhe
Trgovina na veliko i posredovanje u
trgovini
"KOSIG DUNAV
OSIGURANJE" ad
Kozarac M.Tita bb
Osiguranje života
"KOVIS" TP
M.Suljanovića 143
Ostalo trgovina na malo u nespec.
prodav.
"KOZARA - MEDIATOR" d.o. Svetosavska bb
Pomoćne aktivn. za osiguranje i
penzijske fondove
"KOZARA" NACIONALNI
PARK
Mrakovica
Bifei
"KOZARAC" ZZ
Kozarac
Trgovina na malo mješovitom
robom
"KOZARA-KOMERCDRVO"
d.o.o.
Lamovita bb
pilanska prerada drveta
"KOZARAPETROL" d.o.o
Rade Kondića bb
Trgovina na malo naftom i
naft.derivatima
"KOZARA-PROMET" d.o.o
Kozarska 30
Trgovina na malo u prod. mješovite
robe
Page 22 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
"KOZARATURIST" ad
ADRESA POSLOVNICE
Kralja Petra I Oslobodioca
"KOZARSKI VJESNIK" I.P.C. S.Kovačevića 15
VRSTA DJELATNOSTI
Bife
Izdavanje
knjiga,brošura,muzič.knjiga i dr
"KOŽAR "d.o.o
6.Krajiške brigade bb
Štavljenje i obrada kože
"KRAJINA - KROS" d.o.o.
Pećani bb
Trgovina motornih vozila na malo
"KRAJINA KOPAONIK" d.d
Miloša Obilića GS 3
Osiguranje imovine i lica
"KRAJINA SPORT" p.p
K.P.Oslobodioca 48
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"KRAJINAAUTO"
M.Pijade 10
Trgovina na malo
neprehrambenim proizvodi
"KRAJINALIJEK" a.d.
Omarska,Kozarska bb
Trgovina na malo kozmetičkim i
toaletnim preparati
"KRAJINAPETROL" zdp
Đure Đakovića bb
Trgovina na malo mot.gorivima i
mazivima
"KRAJINA-PLASMAN" d.o.o
Saničani
Trgovina na malo u
prodavn.mješ.robe
"KRAJINAPROMET" odp
K.P.I Oslobodioca 1
Ttrgovina na malo namještajem i
opremom za osvjen
"KRAJIŠKE KAPI " d.o.o
Braće Krnete bb
Posredovanje u prodaji raznih
proizvoda,spoljna tr
"KRAN-MONT" d.o.o
Kralja Aleksandra 44
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"KRAŠ TRGOVINA" d.o.o
Svale bb
Posredovanje u trgovoni hranom
pićem i duvan
"KREIS AG BASEL" p.p
K.P.oslobodioca
Trgovina na malo u prodavnici
mješovite robe
"KREJIĆ" pp
I.Andrića
Proizvodnja proizvoda od betona za
građevinske
"KREMENOVIĆ KOMPANI"
d.o.o
Omarska
Prodaja motornih vozila
"KRISTAL BANKA"a.d. BL
Kralja P.I Oslobodioca
Bankarske organizacije
"KS" d.o.o
Srpskih Velikana
Računovodstveni i knjigovodstveni
poslovi,posl.kon
"KTL-DIS" d.o.o
Kozarska bb
Posredovanje u prodaji hrane pića i
duvana
"KUĆA BOJA" d.o.o
Kozarska 29
Trgovina na malo metalnom
robom,bojama istaklom
"KUĆNA VILA" doo
Kozarac Rade Kondića 89
Posjećivanje starih i bolesnih
"KVESTURA" d.o.o
M.M.Tepića 6
Rušenje i razbijanje
objekata,zemljani radovi
"KVIN KOMERC"
Istarska 2
Trgovina na veliko tekstilom
"LABO TRADE" d.o.o
Zanatska bb
Rad automata za kockanje na
novac
Page 23 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"LACTUS" ZZ
Omarska , Kozarska bb
Trgovina na veliko zrnastim
proizvodima, sjemenjem
"LALAKO" d.o.o
M.M.Tepića 6
Trgovina na veliko mesom i
mesnim prerađ.
"LASTA-KOMPANI" d.o.o
Svale bb
Trgovina na malo u
nespec.prod.pret.hrane pića
"LAV-BISTRO" d.o.o
Pećani B-2
Trgovina na malo u
specijalizovanim prodavnicama
"LAZAREVIĆ" d.o.o
Đure Pucara bb
Trgovina na malo u
nespecijalizovanim prod.pret.hr
"LAZARICA" d.o.o
Petrovo 30
Ostala trgovina na veliko
"LD CORD "d.o.o
P.P.Njegoša bb
Trgovina na malo tekstilom i
odjećom
"LE KOMPLIS" pp
Srpskih Velikana 14
Trgovina na malo u prodavnicama
mješ.robe
"LED" d.o.o
A.Kozarskog odreda 27
Posredovanje u trgovini
motociklima veliko,exp-im
"LEGEND BiH" doo
Miloša Obrenovića bb
Trgovina na veliko odjećom i
obućom
"LEHMAN" d.o.o
Zanatska bb
Grubi građevinski radovi
"LENOKS LTD" d.o.o
K.P.I Oslobodioca bb
Trgovina na veliko tekstilom
"LEONA" d.o.o
Gradska tržnica bb
Trgovina na malo tekstilom, trg.
odjećom i obućom
"LEONOS" doo
Kralja Petra I Oslobodioca 48
Trgovina na malo tekstilom
"LGL" d.o.o
M.Obrenovića bb
Trgovina na malo tekstilom
"LHB BANKA" a.d. BL filijala K.P.I Oslobodioca 1
PD
Bankarske organizacije
"LIBERO" p.p
Petrovo 22
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"LIGNAM" pp
JNA 44
Ostala trgovina na malo hranom
"LIGNO KOMERC" doo
Banja Luka
K.P.I Oslobodioca 48
Trgovina na malo tekstilom
"LIGNO-PROGRES" d.o.o
Braće Turudije 1
Uzgoj i iskorištavanje šuma
"LIM PRODUKT" d.o.o
Bišćani Sredice bb
Proizvodnja sir.gvožđa i čeloka i
fero legura
"LIMES BiH" d.o.o
Kralja Aleksandra 30 L-4
Trgovina na malo kozmetičkih i
toal.preparata
"LIMIKOM" doo
Svale bb
Trgovina na malo gorivom
"LINA-H" d.o.o
K.P.i Oslobodioca 19
Rušenje i razbijanje objekata;
zemljani radovi
"LIPA-DRVO" d.o.o.
Omarska
Proizvodnja rezane građe
Page 24 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"LIPIĆ -KOMERC" d.o.o
Anđe Knežević
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"LISCA MODA" doo
M.Obrenovića bb
Trgovina na malo tekstilom u
specijalizovanim pron
"LIVADA" d.o.o Stari Martinić Gortanova 6
Prodaja dijelova i pribora za
mot.vozila
"LIVNICA SIVOG LIVA" a.d.
Ljubija
Drage Lukića
Proizvodnja odlivaka sivog liva
"LJUBIJA" MZ
G.Ljubija
Zelene pijace
"LJUBIJA" ZDP RŽR Prijedor A.J.Raškovića 1
Vađenje azbesta,kvarcnog pijeska i
ost.ruda
"LOK MICRO" d.o.o
Save Kovačevića 10
Mikrokreditno poslovanje
"LUCKY-PRI" d.o.o
Prvomajska bb
Trgovina na veliko građ.mat.i
sanit.opremom
"LUKIĆ" p.p
Raškovac bb
Prodaja dijelova i pribora za motor.
vozila
"LUKS" p.p
Kozarska bb
Trgovina na malo u
prodav.mješovite robe
"LUTRIJA RS" J.P.
M.Obrenovića bb
Sportsko klađenje
"M STAR" d.o.o
D.Dragotinja bb
Prodaja motornih vozila
"M& M PLASTIK" d.o.o
Palančište bb
Prooizvodnja ploča, cijevi i profila
od plast.masa
"M&S PROTEKT" d.o.o
Brezičanski put bb
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"M.B.J. COMERCE" p.p
Pećani G-3
Prodaja motornih vozila
"M.K.3" d.o.o
Pašinački put bb
Posredovanje u trg.dijelovima i
prib.za mot.vozila
"M.S.V"doo
Kralja Aleksandra 8 a
Gajenje povrća cvijeća i
ukras.bilja,export-import
"MA BAU" PP
K.P.I Oslobodioca 1
Rušenje i razbijanje objekata i
zemlj.radovi
"MACURA PROMET" d.o.o
Aerodromsko naselje
Trgovina na veliko metalnom
robom,cijevima
"MAG COMMERCE" d.o.o
Svale bb
Proizvodnja met.konstrukc.i
dijelova konstrukcija
"MAGMA HM" d.o.o
Kozaruša bb
Proizvodnja proizvoda za građev.od
plast.masa
"MAGMA" d.o.o
Kozaruša bb
Proizvodnja pvc stolarije
"MAGNET KOMERC" p.p
Kozarska 5
Proizvodnja žičanih proizvoda
"MAJATEKS" d.o.o
B. Nušića 35
Trgovina na malo tekstilom
"MAJSTOROVIĆ
COMPANY" d.o.o
P.Preradovića 1
Trgovina na malo
prehramb.proizvodima
Page 25 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"MAK MA" d.o.o
Kozarac Magistralni put
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
"MAKOS" d.o.o
J.J Zmaja 17
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"MAKRO DRVO" d.o.o
Kozarac
Prodaja motornih vozila
"MAKSIM-TRADE" PTP
Ul. 25. Maja 47
Trgovina na malo u prodavnici
mješovite robe
"MALINIĆ" d.o.o
Kozarska bb
Ostala trgovina na malo u
prodavnicama mešovite ro
"MALOPRODAJA KLJUČ-ŠIK Kralja Aleksandra 41
SARAJEVO"
trgovina na malo u prod.mješovite
robe
"MANE" d.o.o
Omarska bb
Trgovina na veliko
"MANE-TOURS" d.o.o
Kozarska bb
Ugostiteljska djelatnost -restorani
brz.prip hrane
"MAN-KOMERC" d.o.o
K.Aleksandra 1-b
Grubi građevinski radovi i specifični
radovi nisko
"MANNIX" pp
V.Karadžića 33
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"MARDI" d.o.o
Miloša Obrenovića bb
Trgovina na malo tekstilom
"MARGOS-KOMERC" d.o.o
Čirkin Polje
Prodaja dijelova i pribora za
mot.vozila
"MARIĆ" d.o.o
Lamovita bb
Pilanska prerada drveta
"MARIK" d.o.o
V.Miskina bb
Ostala trgovina na malo u
prodavnocama mješ.robe
"MARIN PROMET" d.o.o
Kostajnica
Vojvode Putnika bb
Trgovina na malo u
nespecijalizovanom prodavnicama
"MARINADA" p.p
V.Karađorđa 7
Ostala trgovina na veliko
"MARIN-KOMERC" p.p
Ul.29.Novembra bb
Trgovina na malo autodijelovima
"MARINKOVIĆ
COMMERCE" d.o.o
Milana Vrhovca bb
Trgovina na veliko duvanskim
proizvodima
"MARKO SRL" d.o.o
Jaruge
Proizvodnja građevinske stolarije i
elemenata
"MARMAT" d.o.o
Omarska
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"MASTERWOOD" d.o.o
Ljubija bb
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"MAŠINO ZAJEDNICA "d.o.o M.M.Tepića bb
Posredovanje u prodaji
poljop.proizvoda.
"MAŠRIK" d.o.o
Kozarac,M.Tita bb
Trgovina n malo dijelov i prib. za
mot.voz.exp-imp
"MATT" d.o.o
Kozarac,M.Stojanovića 15
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"MB 93" pp
Kozarac
Trgovina na malo motornim gorivma
Page 26 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"MB AUTO-SHOP" p.p.
1.Maja 9
Prodaja motornih vozila
"MB MODUL" d.o.o
Donji Dubovik bb
Visokogradnja
"MB PETROL" d.o.o
Banjalučka cesta bb
Trgovina na malo motornim
gorivima i mazivima
"MBJ-COMMERCE" d.o.o
Srpskih Velikana 5
Trgovina na malo
metal.robom,bojama i staklom
"MBR STOJANČIĆ" d.o.o
Srpskih Velikana bb
Posredovanje u trgovini motornim
vozilima
"MB-STRUJA" pp
1.Maja 63
Proizvodnja akumulatora prim.ćelija
i prim.baterij
"MC MILAN" d.o.o
Omarska Kozarska bb
Trgovina na malo namještajem i
opr.za osvjetljenje
"MD TOURS" d.o.o
K.P.I Oslobodioca bb
Posredovanje u prodaji
tekstila,odjeće i pr.od kož
"MDB export import "d.o.o
Brane Prokopića 79
Rezanje ogrevnog drveta
"MDM TRAVEL" d.o.o
Vožda Karađorđa bb
Djelatnost putnih agencijaorg.turist.putovanja
"MEB BANKA" d.o.o
V.Karađorđa bb
Kreditno predstavništvo,djelatnost
banaka
"MEDAKS" pp
Pećani C3
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"MEDIA PRO" doo
V.Karađorđa 1 B
Računarsko programiranje
"MEDIA-KOMERC" pp
ul.1.Maja bb
Trgovina na veliko
"MEDICUS" d.o.o
V.Karađorđa 7
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
"MELCOM" pp
M.Rajlića 37
Visokogradnja
"MERCAT" d.o.o
M.Vrhovca
Posredovanje u prodaji polj.sirovina
"MERIDIJAN" doo
K.Petra I Oslobodioca
Sportsko klađenje
"MERKUR" DP BANJA LUKA K.P.I. Oslobodioca 78
Trgovina na malo u prod. mješovite
robe
"MESKO" d.o.o
Ž.Zgonjanina
Trgovina na malo u
nespecijalizov.prodav,pretežno
"MEŠIĆI TRADE" d.o.o
Kozarac-Jakupovići
Trgovina na veliko gdrvetom i
građ.materijalom
"METALEX" d.o.o
A.J.Raškovića 10
Prodaja dijelova i pribora za
mot.vozila
"METAL-MONT" d.o.o
K.Aleksandra 44
Obrada podataka
"METALMONT-MIJIĆ" d.o.o
Brezičani bb (prost.Protekta)
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
dijelova konst
"METALNA INDUSTRIJA" ad Rudnička bb
Poizvodnja metalnih konstrukcija i
delova konstruk
Page 27 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"METRO STIL" d.o.o
Brezičanski put bb
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"METRO" d.o.o
K.P.Oslobodioca 94
Posredovanje u prodaji
poljopr.sirovina
"METROPOL-COMPANY"
d.o.o
Braće Krnete
Trgovina na veliko , export-import
"MG MIND" doo Mrkonjić
Grad
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavn.
"MG-KOMERC" p.p
Pokretna prodavnica
Ostala trgovina na malo izvan
prodavnica
"MGM" d.o.o
Donja Dragotinja
Trgovina na malo mješovitom
robom
"MGM-GRAĐENJE" d.o.o
1.Maja 63
Grubi građevinski radovi i specifični
radovi nisko
"MIBOS" d.o.o
N.Luketića 1
Prepis motornih vozila
"MIĆA-KOMERC" d.o.o
K.Petra I Oslobidioca bb
Trgovina na veliko alkoholnim i
bezalkohol.pićima
"MIGRA-KOMERC" pp
Slavka Rodića
Ostala trgovina na veliko
"MIJA TRADE" d.o.o
Omarska Miloša Mamića bb
Posredovanje u trg.drv.građ.i
građ.mat.export impo
"MIKANOVIĆ" d.o.o
Kozarska 122
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"MIKRA" MKO
Milana Tepića 1
Mikrokreditni poslovi
"MIKROKREDITNA
ORGANIZACIJA."
Zanatska bb
Mikrokreditiranje
"MILAN I MLAĐO KOMERC" Sarajevska 29
d.o.o
Cijepanje ogravnog drveta
"MILCOPRODUCT" doo
Svale bb
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"MILD-IMPEKS"
Aerodromska 63
Trgovina na malo mješovitom
robom
"MILE-TEX" d.o.o
Svale bb
Proizvodnja radne odjeće
"MILINOVIĆ" d.o.o
M.M.Tepića 20
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
"MILLENNIUM SPORT"
d.o.o
K.P.I Oslobodioca 4
Sportsko klađenje
"MIM COMPANY" d.o.o
Miljakovci bb
Pilanska prerada drveta
"MIMI"d.o.o
Kozarska bb
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"MIO KOMERC" d.o.o
Omarska Palih boraca
Proizvodnja mlinskih proizvoda
"MIRA" ad
Kralja.Aleksandra 3
Proizvodnja kakaa,čokolade i
konditorskih proizvod
"MIR-e LAB" d.o.o
Kozarska 90
Proizvodnja ostalih osnovnih
neorganskih hemikalij
Page 28 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"MIRUŠA" pp
Omarska bb
Trgovina na veliko duvanskim
proizvodima
"MIS-PD" d.o.o
Brezičanski put bb
Trgovina na veliko mesom i
proiz.od mesa
"MITEKS INVEST" d.o.o
D.Bistrica
Proizvodnja rezane građe
"MITROS-KOMERC" dp
M.Levog 13
Trgovina na malo mesom i
proizvodima od mesa
"MITTAL Rudnici Prijedor"
d.o.o
A.J.Raškovića 1
Vađenje ruda gvožđa
"MLADOST" dp
M.Obrenovića bb
Ostala trgovina na veliko
"MLADOST-TRADE" d.o.o
Busnovi
Trgovina na malo u
nespec.prodavnic.pret.hrane pić
"MLADOST-TRADE" doo
Glamočani-Laktaši
Aleja Kozarskog odreda bb
Trgovina na veliko alkoholnim i
drugim pićima
"MM AUTOCENTAR
VUČKOVIĆ" d.o.o
Kralja Aleksandra 2
Trgovina motornih vozila na veliko
"MM-90" d.o.o
Kozarac Šoping centar
Postavlj.cijevnih instal.trg. na malo
bojama i sta
"MM-MOTORCOMMERCE"
d.o.o
Čarakovo bb
trgovina motornih vozila na veliko
"MODING JUNIOR" d.o.o
Petrovo
Trgovina na veliko metalima i
metalnim rudama
"MODUS" pp
16.Maja 20
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"MONGARD EXPORT" pp
Kozaruša
Visokogradnja
"MONIKA-EXPORT" d.o.o
Omarska
Trgovina na malo motornim
gorivima i mazivima
"MONSEAR" pp
Kralja Aleksandra 44
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
"MONSUN "d.o.o
A.J.Raškovića
Trgovina na malo polovnom robom
"MONT-KOMERC" d.o.o
Krajiških brigada
Trgovina na veliko
"MOTOREX" d.o.o
K.P.I Oslobodioca bb
Trgovina dijelovima i priborom za
mot.vozila na ma
"MOTO-TRADE" pp
V Miskina bb
Trgovina na malo rez.dijel.za
motocikle
"MOZZART" d.o.o
A.Jovana Raškovića bb
Sportsko klađenje
"MPC" d.o.o
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Trgovina na malo kozmetičkim i
toalet.prep
"MRAKOVICA-KIS" ZZ
Kozarac
Gajenje žita i drugih zasada
"MŠ-KOMPANI"
Partizanska 27
Konsalting i menadžment poslovi
"MT BABIĆ" d.o.o
Kozarska bb
Uzgoj i iskorištavanje šuma
Page 29 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"MUNJA-TURS"d.o.o
P.Preradovića 11
Prevoz robe u drumskom obraćaju
"MUNJIZA-POGREBNE
USLUGE" d.o.o
Pašinački put 11
Pogrebne i prateće aktivnosti
"MUSHROOM" d.o.o
I Krajiškog odreda 2
Otkup i dorada šumskih pečuraka i
tartufa
"MUTIĆ" pp
K.P.Oslobodioca bb
Ostala trgovina na veliko
"MUZZY MEDIA" d.o.o
Drage Lukića 39a, Ljubija
Posredovanje u trgovini motornim
vozilima
"N SPORT" doo
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Trgovina na malo sportskom
opremom
"NANINI&COMPANY" d.o.o
P.P.Njegoša 11
Trgovina na malo
knjigama,novinama i pisaćim mater
"NANINI&COMPANY" d.o.o
P.P.Njegoša 11
Posredovanje u trgovini
specijalizovanoj za određe
"NAPREDAK-KOP" d.o.o
Stepe Stepanovića bb
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"NBM" doo K.DUBICA
K.P.I Oslobodioca bb
Trgovina na malo tekstilom
"ND-NEA" export-import doo Zanatska 1
51540
"NEGRA" pp
Brane Prokopića 7
Ostala trgovina na veliko
"NEGRO KOMERC" d.o.o
Kralja Petra I Oslobodioca
Trgovina na veliko kafom
,čajevima,kakaom
"NEK 03" d.o.o
Palančište 15
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"NEMETALI" a.d. PRIJEDOR Rudnička 130 u prostorijama
Žitoprometa
Vađenje i proizvodnja gline i kaolina
"NEOMET" d.o.o
M.Vrhovca
Proizvodnja met. građ.stolarije i
spojnih elemenat
"NEOPLANTA" d.o.o
M. Obrenovića bb
Trgovina na malo mesom i
proizvodima od mesa
"NEPLAN KOMERC" p.p
Niševići
Trgovina na malo alkoholnim i
drugim pićima
"NESTRO PETROL" a.d.
Banja Luka
29.Novembra bb
Trgovina na malo motornim
gorivima i mazivima
"NEŠKOVIĆ OSIGURANJE"
a.d
S.Velikana
Ostalo osiguranje
"NETISA" d.o.o
Akifa Šeremeta bb
Ostala trgovina na malo u
prodavnicama mješ.robe
"NETVISION" d.o.o
Omladinska bb
Posredovanje u trgovini motornim
vozilima
"NIAL" doo
Aerodr.naselje
Novoprojektovana ulica 104
Posredovanje u trgovini građom i
građ.materijalom
"NICOLA *S" d.o.o
Akademika J.Raškovića bb
Proizvodnja ostalih odjevnih
predmeta i pribora
"NICROM" d.o.o
Svale bb
Ugostiteljske usluge putem
priključnog vozila
Page 30 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"NIDALA" pp
Kozarac,M.Tita
Visokogradnja
"NIKIĆ J" d.o.o
Svale bb
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
"NIKOLIĆ-DS" d.o.o
Sarajevska 1A
Trgovina na malo namještajem
"NINA STIL" doo
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Trgovina na malo tekstilom
"NIRS" MDP S.Brod
"PETROL" p.o. BL
D.Bistrica bb
Trgovina na veliko naftnim
derivatima
"NISKOGRADNJAMARJANOVIĆ "d.o.o
P.Preradovića bb
Rušen jer i razbijanje
objekata,izgradnja obj.,trg
"NLB RAZVOJNA BANKA"
fil.Prijedor a.d.
Kralja Petra I Oslobodioca 94
Djelatnost banaka
"NOBIL" d.o.o
Svetosavska bb
Trgovina na veliko tekstilom
"NORBOS"doo
Kozaruša bb
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
dijel.konstruk
"NOVA BANJALUČKA
BANKA" a.d
Kozarac,M.Stojanovića bb
Djelatnost banaka
"NOVA BANKA" a.d Bijeljina Kralja Petra I Oslobodioca 48
Bankarske organizacije
"NOVA IVANČICA " d.o.o
Kozarac 4.jula bb
Serijska proizvodnja obuće
"NOVA VATROSTALNA"
d.o.o
1.maja 63
Trgovina motornih vozila na veliko
"NOVI GLAS" d.o.o
E.Midžića 39
Trgovina na malo knjigama
školskim i kanc.pribor
"NOVKOVIĆ" d.o.o
Gradska tržnica
Trgovina na malo na
tezgama,spoljna trgovina
"NOVUM" pp
V.Nazora 24
Ostala trgovina na malo u
specijalizovanim prodavn
"NS-CARGO" d.o.o
Svale bb
Posredovanje u prodaji
poljoprivrednih sirovina,
"NUTI DUE" d.o.o
Rasavci bb
Serijska proizvodnja obuće
"NUTRINO" d.o.o
Omarska Palih Boraca bb
Ostala trgovina na malo u
spec.prodavnicama
"NVD-GROUP" d.o.o.
Ul. M. Tepića 20
Finamsijski lizing
"OČNA OPTIKA" dp
K.Petra I Oslobodioca 56
Izrada i popravka ortopedskih
pomagala
"ODP ZA PRIKAZIVANJE
FILMOVA"
K.Petra I Oslobodioca bb
Prikazivanje filmova
"OGIS TRADE" d.o.o
Rade Gnjatića 9
Trgovina na malo tekstilom
"OGOS-GVOZDEN" pp
M.Obrenovića bb
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"OKANOVIĆ" d.o.o Auto
škola
Kozarac M.Tita
Auto škola
Page 31 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"OKOV-NOVAKOVIĆ" d.o.o
Braće Krnete bb
Trgovina na malo metal.robom i
građ.materijalom
"OLIMPIK SPORT" d.o.o
M.Obrenovića 5
Tegovina na malo tekstilom
"OLIMPIK TURS" d.o.o
Rade Kondića bb
Trgovina na malo u
specij.prodavnicama
"OMV BH" doo Sarajevo
1.Maja 63
Pranje i poliranje motornih vozila
"ONER" doo Sarajevo
Branislava Nušića
1(podružnica Alex -export)
Trgovina na malo tekstilom
"OPRESA"dd Sarajevo
N.Pašića bb
Ostala trg.na malo u
nespec.prodavnic.
"OPŠT.ORGANIZAC.CRVEN B.Nušića 13
OG KRSTA PD"
Proizvodnja ortop.pomagakla i ost
med.opreme
"ORAČ-KOMERC"p.p
P.P.Njegoša 20
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"ORANGE FURNITURE"
d.o.o
Kozarac-Sušići bb
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"ORGANICO" d.o.o
Rizvanovići
Posredovanje u prodaji
polj.sirovina,životinja
"ORIENT TRAVEL
SERVICE" pp
Sime Mrđe 5
Ostala trgovina na veliko
"ORION-3" d.o.o
V.Karadžića 36
Trgovina na malo voćem i povrćem
"ORTOPEDIJA PRIZMA"
d.o.o
Majora Milana Tepića M-2
Trg.na malo medic.aparatima i
ortop.pomagalima
"OSIGURANJE NEŠKOVIĆ"
d.d.
M.M.Tepića bb
Ostalo osig.-osiguranje imovine i
osig. autoodgov.
"OSKAR" d.o.o
Boška Buhe-"Wisa"- Šoping
centar
Trgovina na malo tekstilom
"OSLOBOĐENJE" a.d.
Ž.Zgonjanina bb
Trgovina na malo
knjigama,novinama i pisaćim mater
"OTPAD" d.o.o
Sarajevska 29
Sakupljanje i primarna prerada
ind.otpadaka
"PALEŽ" d.o.o
krajiških brigada 2
Trgovina na veliko
"PALMA EXPORT-IMPORT"
M.M.Tepića 3
Trgovina na malo aparatima za
domaćinstvo
"PALMA IM" BL
Pećani B-2 Lamela 3
Ostala trgovina na malo u
prodav.mješ.robe
"PALMA-KOMERC" d.o.o
D.Bistrica
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"PALMA-TOURS" d.o.o
Kozaruša bb
Proizvodnja rezane građe
"PANELHOLZ" doo
Kozarac Kemala Ključanina 1
Trgovina motornih vozila na veliko i
malo
"PANEVROPA-PROMET" pp V.Nazora 5
Trgovina na veliko alkoholnim i
drugim pićima
"PANIĆ - PROMET" d.o.o
Barovi
Omarska
Page 32 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"PARTNER 2000" pp
A.Šenoe 4
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"PASPALJ- KOMERC" d.o.o
D.Bistrica bb
Kafe bar
"PENDIĆ TRADE" doo
Srpskih Velikana 14
Trgovina na malo tekstilom
"PERUTNINA PTUJ" doo
Akademika Jovana Raškovića Trgovina na malo mesom i
II/3 lok.3
proizvodima od mesa
"PET KOMERC" d.o.o
M.Manojlovića
Postavljanje cijevnih instalacija
"PETI NEPLAN" d.o.o
Omarska Niševići bb
Posredovanje u prodaji goriva ruda
met. i ind.hem.
"PETROL" a.d
Brezičani
Bife
"PHONO-BERZA" p.p
A.J.Raškovića 1
Obrada podataka
"PILANA-ZORIĆ" d.o.o
Rasavci bb
Ugostiteljska tipa bife
"PILIPOVIĆ PROMET" p.p
Petrovo
Postavljanje cjevnih instalacija
"PINABO" pp
I.G.Kovačića 1
ostala trgovina na malo u nespec.
prodavnicama
"PIONIR-KOMERC" pp
DŽ.Bijedića 14
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
"PLANET BIKE" d.o.o
S.Velikana
Proizvodnja bicikla
"PLANET OBUĆA" doo
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Trgovina na malo obućom i
predmetima od kože
"PLANIKA FLEX" doo
Boška buhe bb
Trgovina na malo odjećom
"PLANIKA"d.o.o
Kralja P.I Oslobodioca
Ostala trgovina na malo u
specijalizovanim prodavn
"PLASTEKS" p.p
Kozarskog odreda 66
Proizvodnja plastičnih masa, u
primarnim oblicima
"PLAVI"
Morica Levog 6
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"PLIMA PROMET"d.o.o
Avde Ćuka 24 i Kozarska 6
Trgovina na malo
prehramb.proizvodima
"PLIN-PROMET" d.o.o
Ž.Zgonjanina 46
Trgovina na veliko gasovitim
gorivima
"POBRICA" d.o.o
Kozarac,Omladinska 27
Posred.u prodaji
goriva,ruda,metala i ind.hemik.
"POLEN" d.o.o
Pećani
Trgovina na malo u
specijalizovanim prodavnicama
"POLIS" d.o.o
Save Kovačevića bb
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"POLITIKA" a.d. BEOGRAD
K.Petra I Oslobodioca bb
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"POLJAK" doo
Kozarac Sušići bb
Trgovina na malo motornim
gorivima u specijalizovm
Page 33 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"POLJOKOMERC-MIG"
M.M.Tepića 3
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"POLJO-NET" doo
Svale bb
Ostala trgovina na malo u
nespecijal.prodavnicama
"POLJOPRIVREDA"
Majora M.Tepića 8
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"POLJOPROIZVOD "a.d.
Omarska Svetosavska bb
Poljop.proizvodnja,
"POLJOPROMET" ZZ
Omarska
Omarska
Bife sa kuhinjom
"POLJOPROM-KOMERC"
Omladinski put 1
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"POLYPHARM" d.o.o
A.Jovana raškovića 1
Proizvodnja ortopedskih pomagala
"POLY-PLAST" d.o.o
B.Nušića bb
Proizvodnja ploča,listova cijevi i
prof.od plas.ma
"PONY" d.o.o
M.M.Tepića 3
Posredovanje u prodaji tekstila
odjeće obuće i pr.
"POSED"
M.Obrenovića
Uzgoj i tov svinja
"POUNJE" Tvornica
trikotaže
Kralja P.I Oslobodioca
Trgovina na malo tekstilom i
ikonfekcijom
"PRAG-INVEST" pp
K.P.Oslobodioca bb
Trgovina na malo el.apar.za
domaćinstvo
"PREHRANA-KOMERC"
d.o.o
Pećani bb
Trgovina na veliko metalima i
metalnim rudama
"PREMIER SPORT" d.o.o
Kozarska bb
Sportsko klađenje
"PREPOROD" d.o.o
A.Ćuka 28
Ostala trgovina na malo u
prodavnicama mešovite ro
"PRESTIGE-TRADE" d.o.o
Branislava Nušića bb
Posredovanje u trgovini raznvrsnih
proizvoda
"PREVOZ" d.o.o
Rudnička 3
Trgovina na malo mješovitom
robom,ogrev.i građ.mat
"PREVOZ-JANJIĆ" d.o.o
M.M.Tepića M-2
Posredovanje u trgovini motornim
vozilima
"PRIJEDOR CEMENT
COMPANY" d.o.o
Zanatska bb
Posredovanje u trgovini mašinama
ind.opremom brodo
"PRIJEDOR" d.o.o
P.P.Njegoša 6
Trgovina na malo alkoholnim i
dr.pićima
"PRIJEDOR" p.p.
P.P.Njegoša bb
Rušenje i razbijanje objekata;
zemljani radovi
"PRIJEDORČANKA" a.d
Brezičani
Proizvodnja destilovanih alk.pića
"PRIJEDORPUTEVI" a.d.
Svale
Grubi građevinski radovi i specifični
radovi nisko
"PRIMA" p.p
Kozarac
Posredovanje u prodaji drvene
građe i građ. materi
"PRIMALINK" d.o.o
K.P.I Oslobodioca 77
Posredov.u prodaji
namještaja,pred.za domać
Page 34 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"PRIVREDNIK-KOZARA" pp
V.Nazora 5
Štampanje na drugom mjestu
nepomenuto
"PRIZMA" d.o.o
M.Obilića 18
Grubi ngrađ.radovi i specif.radovi
niskogradnje
"PRO MOTORS1" d.o.o
Majora Milana Tepića 6
Trgovina na malo i veliko motornim
vozilima
"PROCREDIT BANK" dd
Ugao ulice Svetosavske i
uskočke bb
Djelatnost banaka
"PROFESIONAL" p.p.
ul 1.Maja 22
Siječenje oblikovanje i obrada
kamena
"PROFI-KOMERC" p.p
P. P. Njegoša 15
Posredovanje u prodaji drvene
građe i građ.matrija
"PROFIL-KOMUNIKACIJE"
d.o.o
P.P.Njegoša
Posredovanje u
trgov.specijalizov.za odr.grupe pro
"PROGRES" ZZ
M.Suljanovića GS-2
Proizvodnja rezane građe
"PROIZVODNJA
ŠAMPINJONA" d.p
Ljubija
Proizvodnja pečuraka
"PROMETAL" d.o.o
Busnovi 207
Proizvodnja stolica i sjedišta
"PROSPEKT" doo
Industrijska zona "Celpak"
Trgovina na veliko
drvetom,građ.mater.i san.opremo
"PROŠLOST" pp
Srednja Lamovita
Barovi
"PROTEINKA" d.o.o
Omladinski put 48
Trgovina na malo u
nespecijaliz.prodav,pret hrane
"PROTEKTIRNICA" d.o.o
Brezičani
Protektiranje guma za vozila
"PST"d.o.o
zanatska bb
Posredov.u trg.namještajemi
dr.robom
"PSV-COMMERCE" d.o.o
Nele Bojanić 7
Prodaja motornih vozila
"PUHALIĆ-PROM" d.o.o.
Tone Perića bb
Trgovina na malo u
nespecijaliz.prodavnicama
"RAD PROMET-DRENIK"
Omarska,Trg Slobode
Trgovina na malo mješovitom
robom
"RADI PROMET" pp
S.Kovačevića 20
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"RADIĆ-PROM" d.o.o
Omarska
Trgivina na veliko ostalom hranom
uklj.ribu ljuska
"RADIĆ-STONE" d.o.o
Pašinački put bb
Proizvodnja proizvoda od betona za
građevinarstvo
"RADIS" d.o.o
S.Kovačevića bb
Prodaja dijelova i pribora za
mototorna vozila
"RADO" d.o.o
Ulica 1. Maja 63
Proizvodnja rezane građe osim
nesast.mat.za podove
"RADOČAJ
TRANSKOMERC" d.o.o
Ljeskare bb
Posredovanje u trgovini
polj.sirovinama
"RADONIĆ-M" d.o.o
Trnopilje
Grubi građevin.radovi i spec.radovi
niskogradnje
Page 35 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"RAIFEISEN BANK Bosna i
Hercegovina"
V.Karađorđa 14
Bankarske organizacije
"RAIS" d.o.o
Rudnička bb
Trgovina na veliko u tranzitu
"RAJŠIĆ-CUG" doo
Magistralni put PD-BL
Nespecijalizovana trgovina na
veliko hranom pićema
"RAJTEX" pp
Omarska
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"RAŠMIR-TRANS"
R.Kondića bb
Turistička agencija
"RAŠO" d.o.o
Donja Bistrica bb
Proizvodnja rezane građe
"RAZVITAK-RAKELIĆI" ZZ
Rakelići bb
Gajenje žita i drugih usjeva i zasada
"RD TRGOVINA" doo
Kozarska 46
Trgovina na malo u
nesp.prod.pret.hrane i pića
"REAL EXPORT IMPORT"
d.o.o
Rade Kondića bb
Trgovina na malo
prehramb.proizvodima
"RELUX" d.o.o
Rudnička 39
Štampanje na drugom mjestu
nepomenuto
"REMIKS-KOMERC" d.o.o
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"RESANOVIĆ" pp
P.Preradovića bb
Grubi građevinski radovi i specifični
radovi nisko
"REŠIT" d.o.o Bosanska
Otoka
Kozarska 40
Proizvodnja hljeba i peciva
"REUNION" doo
Kozarac bb
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i
gasovitim gor
"RIBA-PROMET" BANJA
LUKA
Rade Kondića bb
Uzgoj ribe
"RMK-PROMET" odp
I.Bursaća bb
Trgovina na malo obućom i pred.od
kože
"ROBOT GENERAL
TRADING Co" doo
Ugao
ul.B.Nušića,M.Selimovića i
Trgovina na malo u
nespec.prodavnicama pret.hrane
"ROBUSTOX" d.o.o
25.Maja bb
Posredovanje u trg. drvenom
građom i gr.mat
"RODIĆ" Bokserski klub
udruženje građana
1.Maja 53
Bife
"ROKVIĆ-NISKOGRADNJA"
d.o.o
Svale bb
Rušenje i izgradnja objekata
niskograd.,vanj.trg
"ROMANIĆ" d.o.o
V.Karadžića 12
Prodaja motornih vozila
"ROSI-KOMERC" PTP
V.Karadžića bb
Trgovina na malo u prodavnici
mješovite robe
"ROS-PROMET" d.o.o
Ž.Zgonjanina
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"ROVERS" d.o.o
Kozarac-Omladinska
,iM.Stojanovića
Trgovina na veliko
"ROYAL VEGAS" d.o.o
V. Miskina bb
Igre na sreću
Page 36 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
"RTM EUROPA MARKT
EXPORT IMPORT" d.o.o
ADRESA POSLOVNICE
Milana Vrhovca 1
"RUDAR LJUBIJA" Sportsko DŽ.Bijedića 23
društvo
VRSTA DJELATNOSTI
Trgovina dijelov.i priborom za
mot.vozila
Konsalting i menadžment poslovi
"RUDAR" FK Prijedor
M.M.Tepića bb
Bifei
"RUDARSKI INSTITUT"
d.o.o u državnoj svojini
S.Kovačevića bb
Arhitektonske i inženjerske
djelatnosti
"RUDARSKO-TEHNOLOŠKI
ZAVOD" d.o.o
V.Karađorđa
Rušenje i razbijanje objekata;
zemljani radovi
"RUDPROM" pp
Crna Dolina
Posredovanje u prod.raznovrsnih
proizvoda
"RUNER" d.o.o
Kozarska 38
Prodaja dijelova i pribora za motor.
vozila
"RX" doo
Omarska Magistralni put PDBL
Posredovanje u trgovini motornim
vozilima
"RŽR LJUBIJA" p.o
M.Pijade bb
Djelatnost turističkih organizacija
"RŽR LJUBIJA" p.o
M.M.Tepića 8
Trgovina na malo metalnom
robom,bojama i staklom
"S&M COMPANY" d.o.o
1.Maja 63
Trgovina na veliko ost.proiz.za
domaćinstvo
"SABIX COMERC" doo
Svale bb
Trgovina na malo namještajem
"SABUR" d.o.o
Ahmeta Babića bb
Pogrebne usluge
"SADRA" d.o.o
S.Markovića 11
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"SAMPRO-BL"d.o.o
Zanatska bb
Trgovina na malo kompjuterima i
softverom
"SAMPROM -TRADE" d.o.o
Omladinski put 44
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"SAN MARINO" d.o.o
Srpskih Velikana bb
Tergovina na veliko voćem i
piovrćem
"SANA" OZ
K.P.I Oslobodioca bb
Privremeni i povremeni posloviomladinska zadruga
"SANA-ELVIS" a.d
Svodna Novi Grad
Trgovina na malo tekstilom
"SANAFARM" d.o.o
A.J.Raškovića
Trgovina na veliko kafom čajem i
začinima
"SANAKOMERC" d.o.o
K.P.I Oslobodioca
Trgovina na malo obućom i
predmetima od kože
"SANA-TRGOVINA" a.d
NOVI GRAD
Kralja Petra I Karađorđevića bb Trgovina na veliko tekstilom
"SANIČANI" a.d.
Saničani bb
Uzgoj ribe u ribnjacima,trgovina
"SANJA"d.o.o
Omarska
Trgovina na malo mješovitom
robom
"SANJA-M" d.o.o
Anđe Knežević bb
Trgovina na veliko alkoholnim i
drugim pićima
Page 37 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"SANPROM-TRADE" PTP
Čirkin Polje
Ostala trgovina na veliko
"SANTANA" d.o.o
A.J.Raškovića 1
Trgovina na malo odjećom
"SANTEX" d.o.o
Rasavci
Trgovina na veliko alkoholnim i
drugim pićima
"SANTURS-COMMERCE"
TKP
Petra Kočića 4
Štampanje na drugom mjestu
nepomenuto
"SANUS" d.o.o.
M.M.Tepića 13
Posredovanje u prodaji poljop.
sirovina
"SASSI MARKETING" d.o.o
Svale bb
Ostala trg.na malo u spec.pr.tr.sr.za čišćenjel
"SAVANA TRADE" p.p
M.M.Tepića bb
Posredovanje u prodaji drvene
građe i građ.matrija
"SAVIĆ COMPANY" doo
Orlovci bb
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"SAVIĆ PROMET" d.o.o
K.P.I Oslobodioca 19
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"SAZ-TRADE" d.o.o
A.J.Raškovića 7
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"SCANDIC METAL" d.o.o
M.M.Tepića
Posred.u trg.drvenom građ.i građ
mat.
"SCANDINAVIA TEXROCKY" d.o.o
M.Obilića 56
Posredovanje u
trg.tekstilom,odjećom i pr.od kože
"SCANDINAVIA TEXROCKY" d.o.o
M.Vrhovca bb
Trgovina na malo kozmetičkim i
toaletnim prep.
"SCONTO-PROM "d.o.o
Bratstva-jedinstva bb
Trgovina na malo namještajem
"SCONTO-PROM" d.o.o
Brezičanski put bb
Proizvodnja gotovih tekst.proizvoda
za domaćinstvo
"SCORP" doo
Kozarac M.Tita 58
Trgovina na malo odjećom u
specijal.prodavnicama
"SCRIPTOPRINT" d.o.o
P.P.Njegoša
Proizvodnja sapuna i deterdženata
i sred.za čišćen
"SD COMPANY" d.o.o
16.Maja bb
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"SDK-FINAL" BANJA LUKA
MP
P.P.Njegoša bb
Ostala trgovina na malo u nespec.
prodav.
"SEBALJ" d.o.o
P.P.Njegoša 10
Posredovanje u trgovini tekstilom
odjećom i obućom
"SE-COOL" pp
S.Kulenovića 50
Posredovanje u prodaji
poljop,sirovina
"SECTOR-SECURITY" d.o.o
Mile Rajlića 13
Agencija za obezbjeđenje lica i
imovine
"SELEKTA" doo Prijedor
Prištinska 10
Nespecijalizovana trgovina na
veliko hranom pićem
"SERVIS-K OMERC" d.o.o
M.P.Zimonjića bb
Trgovina na malo u
prodav.mješovite robe
"SERVIS-KOMERC P-4"
d.o.o
Svale bb
Trgovina motociklima,nj.djelovima i
pr.na veliko
Page 38 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"SFINGA-GRAF" d.o.o
M.M.Tepića bb
Trgovina na malo proizvodima od
duvana
"SIGMA-CO" d.o.o
A. Jovana Raškovića 16
Vađenje ukrasnog kamena i
kamena za građevinarstvo
"SIGMA-PROM" d.o.o
Kozarska bb
Komisiona prodaja uvoznog
polovnog namještaja
"SIGMA-TREJD" pp
M.Vrhovca 32
Trgov.na malo u prod. mješovite
robe
"SIK" d.o.o
nepoznata adresa
Trgovina na malo namještajem i
opremom za osvjetlj
"SILVA TREJD"
d.o.o.PRIJEDOR
Brezičani bb
Pilanska prerada drveta
"SIM export import "d.o.o
Kralja Aleksandra 12
Trgovina na malo
met.robom,bojama stak,export imp
"SIMPO SIK" d.o.o
K.P. I Oslobodioca bb
Trgovina na malo namještajem
"SINGERICA-LIFTD" d.o.o
P.M.Nenadovića bb
Postavljanje električnih instalacija i
opreme
"SINKRO TRANS" d.o.o
Lamovita
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"SINTELON-PROM" d.o.o
M. Obrenovića 1
Trgovina na malo pokrivačima za
pod
"SIRENA FIŠ" d.o.o
M.Obrenovića bb
Trgovina na malo ribom, ljuskarima
i mekušcima
"SKAD" d.o.o export-import
M.Vrhovca 78
Trgovina na veliko zrnastim
proizvodima, semenjemi
"SKALA" d.o.o
nepoznata adresa
Trgovina na veliko voćem
"SLADAKOVIĆ" d.o.o
Petrovo 22
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"SLATKOM ALFA &
OMEGA" d.o.o
M.Obrenovića 1
Proizvodnja elektroinstalacionog
materijala i osta
"SLAVKO IVANČEVIĆ"
a.d.Zavod za ortopedsku
Branislava Nušića
Obrada i prevlačenje metala
"SLOGA-KOMERC" d.o.o
Omarska -na raskrsnici
Trgovina na malo motornim vozilima
"SLOGA-PROM" d.o.o
M.Obrenovića bb
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"SLOV FOOD " d.o.o
Svale bb
Gajenje sakupljanje i otkup gljiva
"SM BH" d.o.o
Rudnička bb
Trgovina na malo polovnom robom
"SM KOMERC" po
M.Kitonjića 4
Ostala trgovina na veliko
"SMG KOMPANI" doo
M.Obrenovića bb
Trgovina na malo tekstilom
"SMS-KOMPANI" d.o.o
Kozarska 6
Posredov.u prodaji drvene građe i
građ.matrijala
"SNEKI-KOMERC" p.p
K.P.I. Oslobodioca 94
Trgovina na malo namještajem
Page 39 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"SO KOMERC" d.o.o.
BANJA LUKA
Ž.Zgonjanina bb
Trgovina na malo voćem i povrćem
"SOLVICO" pp
P.Preradovića bb
Računovodstveno-knjigov-revizioni
posl.
"SPARKASSE BANK" dd
Sarajevo
Svetosavska bb
Djelatnost banaka
"SPEKTRA" pp
Ul.29.Novembra bb
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"SPLENDID" p.p
Rudnička 2
Proizvodnja tutkala i želatina
"SPLENDOR"doo
S.Rodića 9
Trgovina na malo robom od
metala,bojama i staklom
"SPONA CO" doo Prijedor
A.Jovana Raškovića 9
Postavljanje električnih instalacija i
opreme
"SPORT VISION" d.o.o
Kralja P.I Oslobodioca bb
Trgovina na malo sportskom
opremom
"SPORTIX TRADE" d.o.o
Boška Buhe bb
Trgovina na malo u
nespec.prodavnicama
"SREM" Industrija mesa iz
Šida d.o.o
Majora M.Tepića M3
Trgovina na malo mesom i
proizvodima od mesa
"SRNA-FEST"
Prostorije Amaterskog
pozorišta PD
Organizovanje kulturnoumjetn.programa i manifest
"SRPSKE POŠTE" JODP RJ A.J.Raškovića 10
PRIJEDOR
Poštanski saobraćaj,trgovina na
malo proiz.od duva
"SRPSKE ŠUME" JPŠ Š.G
Prijedor
1.Maja
Trgovina na veliko
drvetom,građ.materijalom
"STABIL" d.o.o
S.Kovačevića
Proizvodnja ostale odeće
"STAN INVEST" d.o.o
P.Preradovića 11
Rušenje i razbijanje objekata
zemlj.radovi
"STAR ŠPORT" d.o.o
Boška Buhe bb-tržni centar
"VF"
Trgovina na malo kozmetičkim i
toal.proiz
"START BMB "d.o.o
I. Bursaća 62
Trgovina na veliko ost. proiz.za
domaćinstvo
"STATIK" d.o.o
M.Obilića bb
Posredov.u prodaji drvne građe i
građev.materijala
"STELA" d.o.o
Trebevićka 2
Trgovina na malo u
nespec.prodavnicama
"STEMAR" d.o.o
V.Karađorđa 9
Grubi građevinski radovi i
spec.radovi niskogradnj
"STIJEPIĆ" d.o.o
Srpskih Velikana bb
Održavanje i opravka motornih
vozila
"STING-COMMERCE" pp
Brezičanski put bb
Posredovanje u prod.raznovrsnih
proizvoda
"STOJIĆ-KOMERC" p.p.
Rakelići
Gajenje voća
"STOKOKOP" d.o.o
T.Atrića
Prerada životinjskog i živinskog
mesa
"STRATETIGDISTRUBUTION" d.o.o
Brezičani bb
Proizvodnja mineralne vode
Page 40 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"STRELAC-PROMET" d.o.o
Istarska 2
Trgovina na veliko alkoholnim
pićima
"STUPAR -KOMERC" d.o.o
Đ. Đakovića bb
Prodaja dijelova i pribora za
mot.vozila
"STVARD GALANTERIJA"
d.o.o
Kralja P.Oslobodioca 56
Proizvod. kofera,torbi i sl.trg.na
malo obuć.i odj
"SULAKS" d.o.o
Ulica K.Petra I Oslobodioca
Trgovina na malo tekstilom
"SUNRISE" Mikrokreditna
organizacija
Vožda Karađorđa GS-2
Ostalo finansijsko posredovanje
"SVALENA-COMPANY" d.o.o Svale bb
Trgovina na veliko el.aparatima za
domaćinstvo
"SVILA ČELINAC" d.o.o
Majora Tepića 15
Trgovina na malo tekstilom i
konfekcijom
"SVILA SPORTING" Čelinac
29.Novembra
Ostala trgovina na veliko isklj.za
sopstveni račun
"ŠABANOVIĆ TRANS" d.o.o
M.Obilića GS-2
Posredovanje u trgovini građom i
gr.mat.export imp
"ŠAHOVSKI KLUB" Prijedor
Kralja Aleksandra bb
Bife bez kuhinje
"ŠAHURIĆ TRADE" pp
Kozarac M.Tita
Visokogradnja
"ŠANEL" pp
M.P.Zimonjića bb
Proizvodnja ostalih odjevnih
predmeta i pribora
"ŠAPOKOMERC" PP
Ive Andrića bb
Ostala trgovina na veliko
"ŠATARA" d.o.o
Gojka Baškota 23
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"ŠEL" d.o.o.
Omarska bb
Trgovina na malo motornim
gorivima i mazivima
"ŠIPKA" d.o.o
M.M.Tepića
Rušenje i razbijanje
objekata,zemljani radovi
"ŠOLE-INVEST" d.o.o.
Kozarska 6
Grubi građevinski radovi i specifični
radovi nisko
"ŠTAMPA" d.o.o
M.M..Tepića bb
Posredovanje u trgovini drvene
građe i građ.mater.
"ŠTEKOVIĆ PROMET "d.o.o M.M.Tepića M-2
Iskorištavanje šuma-rezanje
ogrevnog drveta
"ŠTIT" d.o.o
B.Nušića 33
Postavljanje električnih instalacija i
opreme
"ŠUICA" p.p
M. Vrhovca bb
Trgovina na malo u nespec.
prodavnicama
"ŠUMA HRAST" d.o.o
Gaćani bb
Proizvodnja rez.građe i prerada
drveta
"ŠU-MA PLAST" d.o.o
B.Krnete bb
Trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnicama
"ŠUMIPROMET" p.p
G.Jelovac
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
"TABACCHI" d.o.o
Boška Buhe bb- Trž.ventar"
VF"
Trgovina na malo duhanskim
proizvodima
Page 41 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"TABOR" d.o.o
P.Preradovića bb
Igre na sreću putem automata
"TADES-KOMERC" d.o.o
Vojvode Mišića 1
Ostala trgovina na malo u
prodavnicama mješovite r
"TADIĆ" d.o.o
S.Lamovita
Održavanje i opravka motornih
vozila
"TAMARIS" d.o.o
Kozarska bb
Ostala trgovina na malo u
prodavnocama mješ.robe
"TEAM SISTEM-SPORTSKA
KLADIONICA" d.o.o
Krajiških brigada 2
Igre na sreću
"TEATRANSFERE RS" d.o.o Trg Zorana Karlice 1
Trgovina na malo satovima i
nakitom u spec.prodavn
"TEHNOMETAL" d.o.o
M.Levog 30
Trgovina na veliko
"TEHSAN" d.o.o
Kozarska 74
Trgovina na malo metalnom
robom,bojama i staklom
"TEIDORA-TRADE"d.o.o
B.Nušića 11
Trgovina na veliko
"TEKO" d.o.o
Trg Marksa i Engelsa 2
Ostala trgovina na veliko
"TELEKOMUNIKACIJE RS"
a.d.
Kralja P.I Oslobodioca 33
Telekomunikacije,internet,trgov.na
malo u nespec.p
"TELEMOBIL" d.o.o
Vožda Karađorđa 10
Proizvodnja aparata za telefoniju i
telegrafiju
"TEMPO-KOMERC" pp
Brezičani bb
Trgovina motornih vozila na veliko
"TERAPONT" d.o.o
M.Selimovića 5
Izgradnja objekata niskogradnje
"TERMIK"
Omarska ,Kozarska bb
Trgovina na malo mješovitom
robom
"THOMAS WIELAND" pp
Pećani C-3
Trgovina na malo kozmetičkim i
toaletnim prep.
"TIJANA"d.o.o
P.Kočića 4
Trgovina namalo i veliko
bezalkohol.pićima
"TIMB - KOMERC" d.o.o
Kozarska bb
Trgovina na malo u
nespec,prodavnicama
"TIMEKS CO" d.o.o
Braće Krnete
Posredovanje u prod.raznovrsnih
proizvoda
"TIMM SISTEM" d.o.o
K.P.I Oslobodioca
Trgovina na malo tekstilom
"TIMP" p.p
Omarska Kozarska bb
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"TIPO-KOTLOGRADNJA"
d.o.o
P.P.Njegoša 4
Posredovanje u prodaji
poljopr.sirovina
"TOBACCO LUX" d.o.o.
S.Velikana bb
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
"TOMEKS" p.p.
M.Obrenovića bb
Trgovina na malo kozmetičkim i
toaletnim preparat
"TOMGRAD" p.p
Kozarac
Trgovina na malo u prodavnicama
mješov.robe
Page 42 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"TOMO" p.p.
Ž.Zgonjanina
Gajenje žita i drugih useva i zasada
"TOMTEKS" p.p
P.Preradovića 50
Trgovina na malo mješovitom
robom
"TONG-FA" d.o.o
Kozarac,Omladinska bb
Trgovina na malo kozmetičkim i
toaletnim preparati
"TOPIĆ KOMPANI" d.o.o
Braće Krnete
Proizvodnja užadi, kanapa,
pletenica i vreća
"TOPIĆ UNIPROMET"
stambena zadruga
Svale
Grubi građ.radovi i spec.radovi
niskogradnje
"TOPING TRADE" a.d. Novi
Grad
Solunska bb
Djelatnost putničkih agencija
"TOPLANA" ad
Rudnička bb
Proizvodnja i snabdijevanje parom i
toplom vodom
"TOPTRANS" doo
Rudnička 126
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"TORZOKOM" d.o.o
Kralja Aleksandra bb
posredovanje u prodaji drvene
građe i građ. materi
"TOTAL PLUS" d.o.o
Durmitorska bb
Trgovina na malo u
nespecijalizovanim prod.prehran
"TO-TO" p.o BL
M.Obrenovića 33
Sportsko klađenje
"TRADING-SIN" d.o.o
M Obilića GS-2
Proizvodnja drvenog uglja
"TRANS SERVIC" d.o.o
Rudnička 39
Vađenje ukrasnog kamena i
kamena za građevinarstvo
"TRANS-ADRIA" d.o.o
Sarajevska 1
Proizvodnja rezane građe osim
nesastavljanog mater
"TRANZIT KOMERC" d.o.o
Srpskih velikana bb
Nespecijalizovana trgovina na
veliko hranom, pićim
"TREND M&V" doo
Kralja P.I Oslobodioca 81
Trgovina na malo tepisima zid.i
pod.obl.
"TRGOCENTAR" BANJA
LUKA TP
S. Kovačevića bb
Ostala trgovina na malo u nespec.
prod.
"TRGODRVO" pp
1.Krajiške brigade 3
Ostala trgovina na veliko
"TRGOPRODAJA" a.d
Kozarska 6
Trgovina na malo metalnom
robom,bojama i staklom
"TRGOVINA ĆATO" d.o.o
M.Mamića bb
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"TRGOVINSKI PROMET"
d.o.o
P.P.NJegoša
Prodaja motornih vozila
"TRIAS" d.o.o
Omarska bb
Proizvodnja rezane građe
"TRIGLAV KRAJINAKOPAONIK" ad BL
Vuka Karadžića bb
Ostalo osiguranje
"TRIM-KOMERC" d.o.o
Kozarska 67
Trgovina na malo alkoholnim i
drugim pićima
"TRKULJA-TOURS" d.o.o
S.Stepanovića
Prevoz putnika u drumskom
saobraćaju
Page 43 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"TROPIC
UGOSTITELJSTVO" doo
Naselje Pljohare
Restorani
"TROPIC" d.o.o
Pljohare bb
Trgovina na malo u
nespec.prodav.pret.hrane i pića
"TRSS - COMERCE" d.o.o
Svale bb
Prodaja motornih vozila
"TT INŽINJERING "d.o.o
Zanatska bb
Telegrafsko-telefon.ski inžinjering
"TUB IMPEX" doo
Brezičani 325
Trgovina na veliko alkoholnim i
drugim pićima
"TURISTIČKA AGENCIJA
OPŠTINE PD"
A.J.Raškovića 18
Izdavanje brošura i publikacija
"TVEK Ljubija d.o.o.
M.M.Tepića
Proizvodnja eksploziva sem baruta
"TVORNICA OBUĆE
SLOGA"d.o.o
Kralja Petra i Oslobodioca 39
Trgovina na malo obućom i
predmetima od kože
"UDRUŽENJE INVALIDA
RADA" Prva Akcija
Jovana Raškovića
Ostale uslužne djelatnostifotografske usluge
"UGOSTITELJSTVO I
TURIZAM" d.p
A.J.Raškovića 2
Ostala trgovina na malo u prodav.
mješ. robe
"UNA- INTEGRAL" odp
Kozarska 6
Prevoz putnika u drumskom
saobraćaju
"UNA TRADE" d.o.o
S. Kovačevića bb
Posredovanje u trgovini raznim
proizvodima
"UNA"d.o.o
Đ.PucaraStarog 4
Trgovina na malo obućom i
predmetima od kože
"UNIFLEKS"d.o.o
Majora M.Tepića
Trgina na malo mješovitom robom
"UNIONINVEST" p.p
A.Knežević 2
Ostala trgovina na malo u
prodavnocama mješ.robe
"UNIONPROMET"p.p
Srpskih velikana 14
Trgovina na veliko
"UNIS" Fabrika cijevi a.d.
Brezičanski put bb
Trgovina na malo metalnom
robom,bojama i staklom
"UNISLOT" doo
A.J.Raškovića 2
Kafane
"UNITEHNA" doo
M.Obilića bb
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
"UNIVER-EXPORT" doo
Bratstva Jedinstva 1
Trgovina na malo el.aparatimaza
domaćinstvo
"UPI BANKA" dd
K.P.I Oslobodioca bb
Bankarski poslovi
"URBAN" doo
Svale bb
Posredov.u
proizv.poljopr..sirov,životinj,tekks.si
"URSUS" d.o.o
29.novembra
Gajenje žitarica i dr.usjeva i
zasada,export impor
"USLUGA-KOMERC" pp
Saničani 63
Restorani
"V & K PLAST" d.o.o
S.Lamovita bb
Proizvodnja proiz.za građev.od
pl.masa,export impt
Page 44 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"V.D. TURS KOMERC" pp
Trg Zorana Karlice 1
Prevoz putnika u drumskom
saobraćaju
"V.S.T.-TREND" doo
Vojvode Stepe Stepanovića
Trgovina na malo opremom za
osvjetljenje i pred.za
"VADRING "d.o.o
Ljeskare bb
Osnovni mašinski radovi
"VAR INŽENJERING" doo
Rudnička bb
Posredovanje u trgovini
mot.vozilima
"VAŠA KNJIGA" doo Banja
Luka
raskrsnica K.P.I Oslobodioca i Priređivanje sajma knjiga sa
V.karađorđa
neposrednom prodajom
"VD TOURS COMMERCE"
doo
Rade Kondića bb
Prevoz putnika u drumskom
saobraćaju
"VEBOR" d.o.o.
M. Obilića GS-2
Grubi građevinski radovi i specifični
radovi nisko
"VELEPREHRANA" d.o.o
BANJA LUKA
A.J.Raškovića bb
Trgovina na malo mješ.robom
"VELE-ZORA"d.o.o
Krajiških brigada 2
Ostala trgovina na veliko za
sopstveni račun
"VELIKA ZVIJEZDA" d.o.o
Trg Z.Karlice bb
Trgovina na malo odjećom
"VELIKI BROJ" d.o.o
Omarska Omladinska bb
Trgovina na malo
kozmet.proizvodima
"VELO "d.o.o
Brezičani bb
Posredovanje u trgovini
mot.vozilima
"VENTURA DISTRIBUTORE
MOAK" d.o.o
V.Karadžića 6
Trgovina na veliko kafom čajevima
kakaom i zač.
"VERMETAL" d.o.o pred.za
preradu višeslojni metala
Brezičanski put bb
Trgovina na veliko alat i
poljop..mašin i vanj.trg
"VERONELLA" d.o.o
Vožda Karađorđa10
Trgovina na malo
kompj.namještajem i opremom
"VESELIN MASLEŠA"
Ul. M.Tita 35
Trgovina na malo u prodavnici
mješ.robe
"VESO KOMERC" p.p
Svetosavska 5
Posredovanje u prodaji poljop.
sirovina,
"VETERINARSKA STANICA" M.Vrhovca 16
ad
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"VETPROM" odp za
med.snabdevanje.
Omarska
Proizvodnja farmaceutskih
proizvoda
"VF-KOMERC" d.o.o
Boška Buhe bb
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
"VIBOK" d.o.o
Kombi prodaja
Ostala trgovina na malo izvan
prodavnica
"VIBON" d.o.o
Rudnička 39
Proizvodnja građevinske stolarije i
elemenata
"VIDIK-COMPANY" d.o.o
M.M.Tepića 20
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
"VIDRA-KOMERC" d.o.o
Sarajevska bb
Posred.u trgovini
polj.proiz.hranom,pićem,exp-imp.
"VIGAN PD" d.o.o
I Krajiškog odreda
Gajenje,skupljanje i otkup
gljiva,vanjska tggovina
Page 45 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"VIKOM" d.o.o
Srpskih Velikana 14
Ostale usluge reklame i propagande
"VILA"SPCPD
Kralja Petra I Oslobodioca 15
Muzičko obrazovanje članova u
pjevanju
"VILACO" p.g.t.p
Omladinski put bb
Štampanje na drugom mjestu
nepomenuto
"VINDIJA" doo
M.Obrenovića bb
Trgovina na malo u
nespecijaliz.prod.pretežno hrai
"VINEDA TRADE" d.o.o
Akadmika Jovana Raškovića 1 Održavanje i popravka motornih
vozila
"VIOKEL" doo
Svale bb
Trgovina na veliko
građ.materijalom i san.opremom
"VITA CEL" p.p
B. Nušića bb
Posredovanje u prodaji
poljoprivrednih sirovina,
"VITAFARM" doo
Srpskih Velikana bb
Trgovina na veliko mlijekom i
mliječnim proizvodim
"VITALES INŽENJERING"
doo
Drage Lukića 39 A
Posredovanje u trgovini motornim
vozilima
"VITLOVSKA" p .p
Vojvode Mišića 109
Proizvodnja kancelarijskog
papirnog matrijala
"VITOR "d.o.o
B.Nušića 35
Računovodstveni i revizioni
poslovi,export import
"VIZIJA FILM" doo
Kozarska 35
Filmska i video distribucija
"VLADAN-TRANS" doo
Zanatska bb
Posredovanje u trgovini
motociklima,njihovim dijel
"VOĆE KOMERC" d.o.o
M.Vrhovca
Trgovina na malo tekstilom
"VODOVOD" a.d.
Kozarska 87
Sakupljanje prečišćavanje i
distribucija vode
"VOKIĆ-KOMERC"d.o.o
Kozarska 87
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
"VOLVO-TRANS" d.o.o
Miloša Obrenovića bb
Posredovanje u prodaji drvne
građe i građ.matrijal
"VRAČAR-PROMET" d.o.o
Branislava Nušića 35
Sakupljanje šumskih pečuraka
"VRBAS" mdp Banja Luka
Gortonova 2
Trgovina na malo namještajem i
opremom za osvj.
"VUJASIN PREVOZ" doo
Aerodromsko naselje bb
Trgovina na malo u
nespecijal.prodav.pret.hrane
"VUJIĆ COMPANY" d.o.o
Krajiških brigada 60
Ostala trgovina na veliko
"VUJINOVIĆ" d.o.o
Sarajevska 29
Posredov.u prodaji
tekstila,odjeće,obuće i pred.od
"VUKIĆ" PUTP
Rade Kondića bb
Bife
"VUKOBRAD-COMERC"
M.M.Tepića 5
Trgovina na malo odjećom
"VUPI-TRADE" d.o.o.
Brezičani bb
Posredovanje u prodaji tekstila,
odjeće, obuće
Page 46 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
ADRESA POSLOVNICE
VRSTA DJELATNOSTI
"WIDEL" doo
Omarska bb
Posredovanje u trgovini drvenom
građom i građ.mat.
"WILLI KLUB" doo
A.Jovana Raškovića bb
Igre na sreću putem automata
"WILLIAMS 38" d.o.o
Kralja P.I Oslobodioca 38
Sportsko klađenje
"WOLF BIKES" doo
Nikole Pašića bb
Trgovina na malo odjećom
"WOODMEPL" NOVI SAD
DOO PJ "KRAJINA"
Omladinski put 44
Posredovanje u prodaji
poljopr.sirovina
"XEROX" d.o.o
K.P.I Oslobodioca
Grafička djelatnost,
"YU WEST-RS" d.o.o
B.Nušića bb
Posredovanje u prodaji goriva ruda
met.i ind.hemik
"YUKO TRGOVINA" d.p
ŽITIŠTE
Ljubija
Trgovina na malo u
nespec.prod.pretežno hrane pića
"YUMCO" VRANJE
K.P.Oslobodioca bb
Trgovina na malo tekstilom
"YU-ROSS" pp
M.Tita 33
Ostala trgovina na malo u
spec.prodavn.
"Z & G-KARANOVIĆ" doo
G.Garevci bb
Posredovanje u trgovini
poljoprivrednim sirovinama
"Z.D." d.o.o
P.P.Njegoša
Računovodstveni i knjigovodstveni
poslovi
"ZAGREBAČKA BANKA BH" Zanatska bb
d.d
Djelatnost banaka
"ZAMM" d.o.o
Sarajevska 1
Trgovina na veliko alkoholom i
dr.pićima
"ZANAT-COMPANI" d.o.o
Kozarska bb
Kafana
"ZAVARIVAČ" doo
M.M.Tepića M1
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
dijel.konstruk
"ZAVOD ZA EUROBUSINES"d.o.o
K.Petra I Oslobodioca 19
Ostale poslovne djelatnosti d.n
"ZAVOD ZA IZDAVANJE
UDŽBENIKA"JP
Brezičanski put bb
Posredovanje u prodaji raznih
proizvoda
"ZAVOD ZA IZGRADNJU
GRADA" JP
M.Obrenovića 18-c
Projektovanje građevinskih i drugih
objekata
"ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE" Filijala
Oslobodioca br.4
Djelatnost biroa za zapošljavanje
"ZDJELAR" d.o.o
Maksima Gorkog 6
Trgovina na malo u
nespec.prod.pret.hrane i pića
"ZDRAVKO" d.o.o
Ljeskare
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
"ZDRAVKO" doo
Donji Orlovci bb
Trgovina na malo u
nespec.prodav.pret.hrane pića i
"ZEBRA" p.p
A.J.Raškovića bb
Trgovina na malo u prodavnici
mješovite robe
"ZEC-TRANSPORT" d.o.o
B.Nušića 33
Posredov.u prodaji drvene građe i
građ.mat
Page 47 of 48
NAZIV PREDUZEĆA
"ZEKO-PROMET" pp
ADRESA POSLOVNICE
Knežopoljska 21
"ZEPTER KOMERC BANKA" M.Obrenovića 13
a.d
VRSTA DJELATNOSTI
Trgovina na malo u prod.mješovire
robe
Bankarske organizacije
"ZEUS" d.o.o
P:P: Njegoša
Trgovina na malo aparatima za
domaćinstvo
"ZGOD-PROM" d.o.o
Kozarska 80
Ostala trgovina na veliko
"ZLATARA SAFIR" d.o.o
Zanatska a-1
Производња nakita i sličnih
predmeta
"ZLATO" d.o.o
k.P.I.Oslobodica bb
Proizvodnja nakita i sličnih
predmeta
"ZOKA-KOMERC"
Gradina, 1.Maja 64
Trgovina i malo mješovitom robom
"ZRNIĆ-COMPANY" doo
Braće Krnete bb
Visokogradnja i izgradnja
obj.niskogradnje
"ZT" doo
Puharska bb
Prevoz robe u drumskom
saobraćaju
"ZZ ČELEBINCI" ZZ
Đ. Đakovića bb
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
"ZZ PRIJEDOR"
Jutrogošta
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
"ŽELJEZNICE RS" a.d. Doboj Solunska bb
Bife sa kuhinjom
"ŽELJEZNIČKO
UGOSTITELJSTVO" d.o.o
Solunska bb
Kafe bar
"ŽELJOGRAD" d.o.o
Omarska,magistralni put
Taxi prevoz,posredov,u trgovini
polj,sirov.exp-imp
"ŽIR-COOP" doo
Donja Bistrica bb
Posredovanje u prodaji
polj.sirovina,životinja
"ŽITOPRERADA" d.o.o
V.Karađorđa 7
Proizvodnja mlinskih proizvoda
"ŽITOPROMET" ad
Rudnička 130
Proizvodnja hljeba peciva i
tjestenine
"ŽUPAKOMERC" d.o.o
Mrakovica Hotel Monument
Trgovina na malo alkoholnim i
drugim pićima
Page 48 of 48
Download

LISTA PREDUZEĆA sa poslovnicama