rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Broj predmeta
06-361-241/12
06-361-239/12
06-361-238/12
06-361-236/12
06-361-231/12
06-361-230/12
06-361-229/12
06-361-228/12
06-361-227/12
06-361-225/12
06-361-224/12
06-361-223/12
06-361-222/12
06-361-220/12
06-361-219/12
06-361-217/12
06-361-214/12
06-361-213/12
06-361-212/12
06-361-211/12
06-361-210/12
06-361-208/12
06-360-48/12
06-361-203/12
06-360-47/12
06-360-45/12
06-361-198/12
06-361-195/12
06-361-193/12
06-361-190/12
06-361-189/12
06-361-187/12
Naziv stranke
Softić Safet
Vučićević Mile i Miloš
Mijić Zoran
Mujkanović Izet
Baljak Branko
Dragojević Predrag
Jakupović Edin
Šobot Branko
Srdić Radomir
Halilović Toni
Mandić Rajko
Gvozden Mario
Gajić Milovan
Dekić željko
Kljajić Branko
Grujić Sava
Jakupović Sabahudin
Jakupović Fahrudin
Goronja Saša
Majkić Dejan
Majkić Dragan
Kovačević Milenko
Beta real
Jakić Dalibor
NIKIĆ-J doo
Rudprom d.o.o.
Milošević Zoran
Kadić Izet
Kusuran Samir
Bojić Vera i dr
Jošić Goran
Kovačević (Nikola) Miroslav
vrsta objekta
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat i pomoćni
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Kiosk
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stan
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovni prostor
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Pomoćni objekat
Stambeni objekat
Pomoćni objekat
lokacija
Kamičani
Čirkin Polje
Aerodromsko naselje
Kozarac
Puharska, ul. Duška Brkovića
Aerodromsko naselje
Kozaruša
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Vojvode Stepe Stepanovića
Aerodromsko naselje
Urije
Aerodromsko naselje
Čirkin Polje
Aerodromsko naselje
Omarska
Kamičani
Kamičani
Aerodromsko naselje
Gomjenica
Gomjenica
Aerodromsko naselje
Kozaruša
Aerodromslo naselje
Luke Stojanovića
Save Kovačevića
Aerodromsko naselje
Bišćani
Kozaruša
Pećani
Mile Rajlića
Gomjenica
rb
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Broj predmeta
06-361-186/12
06-361-185/12
06-361-184/12
06-361-183/12
06-361-180/12
06-360-41/12
06-361-176/12
06-361-175/12
06-361-172/12
06-361-169/12
06-361-168/12
06-361-167/12
06-361-166/12
06-361-163/12
06-361-162/12
06-361-161/12
06-361-157/12
06-361-156/12
06-361-155/12
06-361-152/12
06-361-150/12
06-361-149/12
06-361-148/12
06-361-146/12
06-361-144/12
06-361-143/12
06-361-140/12
06-361-139/12
06-361-138/12
06-361-137/12
06-361-136/12
06-360-33/12
Naziv stranke
Muratčehajić Edhem
Bašić Dušan
Kovačević Miroslav
Mušić Zekija
Kapetanović Ekrem i Emsuda
Telekomunikacija RS,ad
Zec Bosa
Stanić Jovan
Burak Mirjana
Zeljković Milovan
Rađenović Božo
Brlek Mate
Grbić Slavica
Ćulibrk Radoslav
Knežević Vlado
Vukalić Rahmo
Kanlić Marko
Jević Milan
Mrđa stevan
Nenadić Neđeljko
Kos Duško
Kondić Radenko i Sandra
Maksimović Zoran
Railić Milan
Rodić Milorad i rodić Marinko
Rajlić Ljiljana
Lukić Mirko
Vukićević Elizabeta
Karanović Dušanka
Vujinović Ilija
Lazarević Đorđe
stambeno komunalne poslove Prijedor
vrsta objekta
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Infrastrukturni objekat-trasa
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Kiosk
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Kiosk
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovni objekat
lokacija
Kozarac
Orlovača
Aerodromsko naselje
Donja Puharska
Kozarac
Gaćani
Donja Puharska
27.jula
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Rudnička
Ljubija
Čirkin Polje
Marićke čete
Puharska , Jove Đukića
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Rade Gnjatovića
Petra Perovica Njegoša
Čirkin Polje
Gomkenica
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Vojvode Mišića
M.milana Tepića
rb
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Broj predmeta
06-361-134/12
06-361-132/12
06-361-125/12
06-361-124/12
06-361-123/12
06-361-120/12
06-361-118/12
06-361-117/12
06-361-115/12
06-361-113/12
06-361-112/12
06-361-107/12
06-361-106/12
06-361-99/12
06-361-98/12
06-361-97/12
06-361-96/12
06-361-95/12
06-360-19/12
06-361-89/12
06-361-88/12
06-361-87/12
06-361-86/12
06-360-18/12
06-361-84/12
06-361-83/12
06-361-82/12
06-361-80/12
06-361-79/12
06-361-78/12
06-361-76/12
06-361-74/12
Naziv stranke
Čičić Dragutin
Đuričić Milutin
Kličković Koviljka
Mijatović Mile
Basrak Zoran
Saleš Husein
Majstorović Rade
Bakal Boško
Gavranović Gojko
Pavić Mlađan i Dosta
Dautović Emir i Jakupović Edin
Avdagić Muharem
Crnić Samir i sadeta
Ansulajević Nikola
Stanić Vera
Stojić Vesna
Aničić Gojko
Grubor Danica
Opština Prijedor
Avdagić Orhan
Radoš Milka
Ćordić Junuz i Novljaković-Ćordić
Drljača Toma
BDB invest doo
Dekić Aleksandar
Saničanin Danica
Desnica Anita
Kulenović Ahmet
Bešić Hilmija
Radišić Mladen
Drljača Ilinka
Bolta Velimir
vrsta objekta
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovni prostor
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Infrastrukturni objekat
Poslovni prostor
Stambeni aneks i pomoćni objekat
Stambeni objekat
Poslovni prostor
Poslovni prostor
Stambeni objekat i pomoćni objekti
Poslovni prostor
Spomen česma "Jereza"
Stambeni objekat
Kiosk
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
stambeni aneks uz SO
Stambeni objekat
stambeni objekat
stambeni objekat
stambeni objekat
kiosk
Stambeno-poslovni objekat
lokacija
Aerodromsko naselje
Knezopoljskaulica
Aerodromsko naselje
Veliko Palančište
Vuka Karadzića
Kozaruša
Petrovačka
Gašića naseqe
Urije
Nikole Luketića
Kozaruša
Svetosavska
S.V.Čiče
Aerodromsko naselje
K.P.I Oslobodioca
P.P.Njegoša
Aerodromsko naselje
V.Karadžića
N.Pašića
Kozarac
N.Pašića
Puharska
Aerodromsko naselje
K.P.I Oslobodioca
Urije, 4.jula
Ul. Knežopoljska
Aerodromsko naselje
Ul. Anđe knežević
Kozarac
Urije
Vožda Karađorđa
Tukovi- Vojvode Stepe S.
rb
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Broj predmeta
06-361-73/12
06-361-72/12
06-361-70/12
06-361-69/12
06-361-60/12
06-361-58/12
06-361-57/12
06-361-56/12
06-360-14/12
06-361-54/12
06-360-13/12
06-361-53/12
06-361-48/12
06-361-43/12
06-361-36/12
06-361-35/12
06-361-34/12
06-360-11/12
06-361-32/12
06-361-30/12
06-361-28/12
06-361-24/12
06-361-22/12
06-360-67/07
06-361-20/12
06-361-19/12
06-361-18/12
06-361-17/12
06-361-14/12
06-361-13/12
06-360-4/12
06-361-12/12
Naziv stranke
Stakić Miloš
Popović Rajko
Ihtijarević Mustaaf
Jelisavac Nedeljko
Đurđević Nenad
Zorić Milan
Mehmedagić Emir
Kos Mile
Jahorina osiguranje ad - Filijala Prijedor
Hadžimamović Smail
Autotransort Prijedor ad Prijedor
Miljuš Bogdan
Arežina Veso
Aleksić rajko
Budimir Zdravko
Stakić Miloš
Miljatović Dubravko
Opština Prijedor
Deumić Rasema
Kahrimanović Enes
Šahbaz Osman
Solaković Mina
Jakupović Ramo
Krajina osiguranje ad Banja Luka
Kararić Armin
Bešić Mehmed
Ćosić Petar
Bilbija Todor
Marić Savo
Šušnica Jovo
Telekomunikacije RS a.d.B.Luka
Majkić Miloš
vrsta objekta
Stambeni objekat
stambeni objekat
stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
poslovni aneks
Stambeni objekat i pomoćni
Kiosk
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovno-stambeni objekat
Stambeni objekat
stan
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeno - poslovni
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovnmi objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat i pomoćni
pomoćne prostorije
Stambeni objekat
infrastrukturni objekat
Stambeni objekat
lokacija
Branka Prokopića
Aerodromsko naselje
Trnopolje
Borisa Kidriča
Nova Orlovača - Topolik
Aerodromsko naselje
Kozarac
Ul. Morica levog
S. Velika i Aleja Koz. odreda
Orlovci
Ul. Petra Petrovića Njegoša
Aerodromsko naselje
Aerodrom
Omarska
Kalate
K.P.I. Oslobodioca
Gomjenica
Ul. Vuka Karadžića
Puharska
kozarac
Kamičani
Kamičani
Kozarac
Pećani
Dragutina Mile Jazbeca
Kozarac
Gornji Garevci
Aerodromsko naselje
Branka Tubića Jelina
Aerodromsko naselje
Šurkovac
Aerodrom
rb
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Broj predmeta
06-361-11/12
06-360-3/12
06-361-10/12
06-361-8/12
06-360-2/12
06-361-7/12
06-361-6/12
06-361-5/12
06-361-4/12
06-361-3/12
06-361-2/12
06-361-1/12
06-361-182/11
06-361-180/11
06-361-176/11
06-361-175/11
06-361-169/11
06-361-154/11
06-361-148/11
06-361-147/11
06-360-32/11
06-361-117/11
06-361-116/11
06-361-100/11
06-361-91/11
06-361-51/11
06-361-46/11
06-360-101/10
06-360-93/10
06-361-147/10
06-361-146/10
06-361-145/10
Naziv stranke
Antonić Gojko
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Bilbija Ranko
Bašić fadila
BH Telecom d.d.Sarajevo
Pavić Marko
Timarac Miroslav
Pavić Mladen
Marjanović Ognjen
Stanisavljević vladimir
Gajić Snježana
Torbica - Nedeljko - Božidar
Glušac Duško
Salešević Mehmed
Baltić Osman
Vranješ Darko
Milinković Pava
Remić Hatka
Jandrić duško
Slijepac Vukašin
Aneks doo
Rokvić Čedo
Miletić Vojislav
Lukić Dušan
Bolta Velimir
Sikirić Abidin
Paspalj Ranko
Sconto-prom.o.o.Prijedor
ANEKS doo
Pilipović Kemal
Pilipović Sadik
Pilipović Senad
vrsta objekta
Stambeni objekat
infrastrukturni objekat
Stambeni objekat
dvojni stambeni objekat
infrastrukturni objekat
ljetna bašta
Stambeni objekat
Stambeni objekat - kuća za odmor
Stambeni objekat - kuća za odmor
Stambeni objekat
poslovni objekat
stambeni objekat
stambeno - poslovni objekat
stambeni objekat
poslovni objekat
kiosk
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Poslovni objekat
Poslovni objekat
Infrastrukturni objekat-trasa
Stambeni objekat
Poslovni prostor
Stambeni objekat
lokacija
Aerodrom
Šurkovac
Aerodrom
Kozarac
Ćela
Vožda Karađorđa
Gaćani
Gaćani
Gaćani
Gaćani
Kozarska ulica
Puharska
Aerodromsko naselje
Urije
Muharema Suljanovića
Svetosavska ul.
Knežopoljska
Kozarac
Aerodromsko naselje
B.Nušića
Vrbice
B.Radičevića
Centar
Lamovita
Tukovi
Tukovi
Kozarac
Pljohare
Kozarac
Čejreci
Čejreci
Čejreci
rb
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Broj predmeta
06-361-144/10
06-361-139/10
06-361-84/10
06-360-17/08
06-361-177/09
06-361-158/08
06-360-64/09
06-360-58/09
06-360-55/09
06-361-170/08
06-361-124/08
06-361-108/08
06-360-12/09
06-361-31/09
Naziv stranke
Pilipović Esad
Beganović Emir
Miletić Vojislav
Impro a.d.
Ratković Krstan
Samardžija Miroslav
Opština PD po RJP
Opština Pd po RJP
Eko farm doo
Davidović Mirko
Blažić Duško
Mihić Petar
DOO"Poslovni obrazovni
Kovrlija Zoran
vrsta objekta
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Poslovni objekat
Poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Poslovni objekat
Poslovni objekat
specijalna škola
Poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
lokacija
Čejreci
Zanatska
M.M. Tepica
B.Nusica, V. Putnika i M. Selimovica
Palanciste
Svale
Kozarac
Centar
Bistrica
Saničani
Lamovita
M.Vrhovca
Pećani
Rasadnik
Download

rb Broj predmeta Naziv stranke vrsta objekta lokacija