Pretraživanje : Unijeti početnu riječ ili početak riječi pretraživanog pojma u polje "Find" gore iznad i
pritisnuti tipku "Enter" (tipka kojom završavate neki unos) onoliko puta dok ne nađete tražene podatke.
Abecedni registar vlasnika preduzetničkih radnji
Adresa firme
Naziv djelatnosti
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
ABDULAHI REDŽEPA
MESUD
I.P. STR "MESUD" N.GRAD
U KOZARCU ROBNA
ROBNA PIJACA
KOZARAC
ROBNA TRŽNICA KOZARAC
ADAMOVIĆ ADAM
JERINA
SPRING
AKADEMIKA JOVANA
RAŠKOVIĆA 3
ŠOPING CENT.UGOST.I TURIZAM
ADAMOVIĆ PERE
MLADEN
ETNO ART,DOMAĆA
RADINOST
MEŠE SELIMOVIĆA
1/KUĆNA ADRESA/
DOMAĆA RADINOST
ADŽEMOVIĆ ISMETA
FEHIM
UNO-EX
BRANISLAVA NUŠIĆA
21
SNEK BAR
AGIČIĆ ZLATANA
EDINA
MADONA
KOZARSKA BR.32,
KAFE BAR
AJDARIĆ STEVE
ALEKSANDAR
JANJOŠ,TR
OMARSKA BB
MJEŠOVITA ROBA
AJDARIĆ STEVE
ALEKSANDAR
JANJOŠ-5,TR
GORNJA LAMOVITA
BB /KOD
MJEŠOVITA ROBA
ALAGIĆ HAJRUDINA
DIJANA I TRKULJA
PERFECTA,ZZR
SVETOSAVSKA BB
NJEGA LICA I TIJELA
ALEKSIĆ GORANA
SRĐAN
ALEKSIĆ
KRIVAJA BB
MJEŠOVITA ROBA
ALEKSIĆ MILORADA
GORDANA
SAČ,ZR
KOZARSKA 30
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
ALEKSIĆ MIRKO
ANKICA
STR
KIOSK
RASAVCI
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
ALEKSIĆ SLOBODANA ALEKSIĆ,SZTR PEKARA
ALEKSANDAR
V KORPUSA BR.26
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
ALEKSIĆ VUKAŠINA
SLOBODAN
POTKOZARJE
DONJI ORLOVCI 32
MJEŠOVITA ROBA
ALEKSIĆ ZDRAVKA
NADA
NATAŠA,UR
V KORPUSA 26
BRZA PRIPREMA
HRANE
ALEKSIĆ ZDRAVKA
RADA
BARS
MILANA VRHOVCA
/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ALIČEHAJIĆ SEADA
ALMIR
AUTO-ELEKTRO
SERVIS
KOZARSKA BR. 7
AUTOELEKTRIČAR
ALIHODŽIĆ AHMETA
SAMIR
OBUĆARSKA,ZR
ŽARKA ZGONJANINA
BR.9
OBUĆAR
ALJETIĆ ILIJE
NEVENKA
NENA,FRIZERSKI SALON
VOŽDA KARAĐORĐA
GS-2
FRIZER
ALJETIĆ STOJANA
NENAD
AS,TNM DIJEL.I PRIB.ZA
MOT.VOZ.
PETRA PETROVIĆA
NJEGOŠA 11
TRGOVINA NEPREHRANA
ANĐELIĆ DUŠANA
TATJANA
ZOKA
KEVLJANI BB
MJEŠOVITA ROBA
ANĐIĆ BORO
MILENKO
GRLEN WOOD,
OMARSKA
KAFE BAR
Strana 1 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
ANGIREVIĆ DUŠANA
GORAN
MIKI MAUS,UR
MILOŠA OBRENOVIĆA BRZA PRIPREMA
HRANE
BB
ANGIREVIĆ DUŠANA
MIRJANA
SPARTAK,TR DRAGSTOR I
DOPUNA ZA MOB.TEL.
MILOŠA OBRENOVIĆA DRAGSTOR
BB
ANGIREVIĆ DUŠANA
MIRJANA
KUMIĆ,ZTR
MATIJE GUPCA 24
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
ANIČIĆ NIKOLE
SRĐAN
KRUPS,TR
KRALJA
ALEKSANDRA 9
TNP POLOVNOM
ROBOM
ANTONIĆ MARKA
PERO
BOKI,SR AUTO ŠKOLA
BRANISLAVA NUŠIĆA
24
AUTO ŠKOLA
ANUŠIĆ ZORAN
MARINKO
I.P U KOZARCU,ROBNA
TRŽNICA
ROBNA PIJACA
KOZARAC
ROBNA TRŽNICA KOZARAC
AREŽINA BORE MILE
ARMIL,TRG.-ZAN.RADNJA
NEPREH. I SERVIS I
16.MAJA 20
TRGOVINA NEPREHRANA
ARIFAGIĆ EMINA
REFIJA
REFKA,VL.BESLAGIC
ARIFAGIC REFIJA
KOZARAC
BB,PRIJEDOR
FRIZER
ARIFAGIĆ EDHEM
SEFER
KOZARKA
SISAČKA BB
,KOZARAC
PRŽIONICA KAFE
ARIFAGIĆ ENVERA
MIRSAD
W-MAX,BIFE
OMLADINSKA
BR.8,KOZARAC
BIFE
ARNAUTOVIĆ HALIL
HASAN
VIŠNJA
ROBNA
PIJACA,KOZARAC
ROBNA TRŽNICA KOZARAC
ARNAUTOVIĆ IDRIZA
EMIR
BW JEANS STORE-2
M.ARŠALA TITA
BB,KOZARAC
TRGOVINA NEPREHRANA
ARNAUTOVIĆ IDRIZA
HAJRUDIN
UŠĆE,KIOSK,UR
TODE ŠVRAKIĆA 86
BRZA PRIPREMA
HRANE
ATELJ JOVE
MIRJANA
JOVANA
M.VRHOVCA BB
/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ATELJ LAZARA
MARKO
MARKOS
SLAVKA RODIĆA 35-A
TRGOVINA NEPREHRANA
AVDAGIĆ ABDULAHA SAMOSTALNA
Ž.ZGONJANINA BB
ESAD
ZAN.OBUĆARSKA RADNJA
OBUĆAR
AVRAMOVIĆ MILANA
MILENKO
AGENCIJA ZA PRIVREMENO
ZAPOŠLJAVANJE
P.P.NJEGOŠA
TIM
ENERGOKOMERC,AGENCI BR.8,LAM.1
AZIRI ŠAMIRANA SALI SALI,UR
MLADENA
STOJANOVIĆA BB
BABIĆ DAMJANA
ZORA
SAŠA,TR
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
BABIĆ DRAGANA
BRANKO
OTPAD
SARAJEVSKA BB
BABIĆ DRAGANA
ŽIVKO
STAR CAFFE,UR KAFE
POSLASTIČARNICA
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE POSLASTIČARNICA
BB
ZDRAVLJAK
AUTOOTPAD
BABIĆ DRAGE ĐURAĐ STAR
MILOŠA OBILIĆA BR.30 TRGOVINA NEPREHRANA
BABIĆ DUŠAN ZORAN BOSS
KOMERC
P.PRERADOVIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
Strana 2 od 82
Prezime i ime
vlasnika
BABIĆ DUŠANA
ZORAN
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
SRPSKIH VELIKANA
BR.14
BUTIK
BABIĆ ENESA SLAVEN SKRIPTOGRAF,ZR
K.P.I OSLOBODIOCA
110
GRAFIČKA DJELATNOST
BABIĆ GORANA
IVANA
PEĆANI C-3,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
BABIĆ ILIJE ZDRAVKO TONER SHOP-DRAFT,TZR
SVETOSAVSKA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
BABIĆ ILIJE ZDRAVKO PICASSO,KAFE BAR
SVETOSAVSKA BB
KAFE BAR
BABIĆ MIHAJLA
MILAN
HOLIVUD,KAFE
POSLASTICARNICA
PEĆANI C-3,PRIJEDOR
KAFE POSLASTIČARNICA
BABIĆ MIHAJLO
BORISLAV
DŽEK DANIJELS
M.M.TEPIĆA AM-3
TRGOVINA NEPREHRANA
BABIĆ MILANKA
DRAŽENKO
KRIZA,TR
V KORPUSA 28
MJEŠOVITA ROBA
BABIĆ MILENKA
RADENA
ANELI
KOZARSKA
BB,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
BABIĆ MILORADA
MLADEN
GALAXY BAJK,TR
SRPSKIH VELIKANA
BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
BABIĆ MILOŠA
DRAGANA
MINI MO,DOMAĆA
RADINOST,IZRADA
ŽARKA ZGONJANINA
38/9
DOMAĆA RADINOST
BABIĆ MILOŠA
DRAGANA
URIJE
KOZARSKA BR.96
BIFE SA
KUHINJOM
BABIĆ MIODRAGA
BORIS
PEPITO,TNM
POLOV.ROBOM
KOZARSKA I
PRVOMAJSKA BB
TNP POLOVNOM
ROBOM
BABIĆ NENADA
SLOBODAN
TIFFANY,KAFE BAR
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE BAR
BB
EMILLY
MATRIX,STR I VIDEO
KLUB
BABIĆ NIKE MIRJANA NEW LINE,UR KAFE BAR
SOLUNSKA BB
KAFE BAR
BABIĆ VLAJKA
DRAGAN
BABIĆ,ZR FRIZER ZA ŽENE OMARSKA BB
I MUŠKARCE
BABIĆ VLAJKE
DRAGAN
DIJANA,TR
OMLADINSKA BB
BABIĆ ZDRAVKA
BOJAN
BOKI,TR
INDUSTR.NEPREHR.PORIZ
MILANA VRHOVCA BB TRGOVINA NEPREHRANA
BABIĆ ŽIVKO
VOJISLAV
ODRŽ.I POPRAVKA IZ
STOLAR.DJEL.
MARIJE BURSAĆ BR. 6
BABIĆ ZORANA
OGNJEN
ZOKA,ZR
MILOŠA OBRENOVIĆA BRAVAR
1
BABIĆ ZORANA
SLAĐANA
No 1,MJENJAČNICA
NOVCA
MILOŠA OBRENOVIĆA MJENJAČNICA-MJENJAČKI
POSLOVI
1
BAČIĆ HASANA
FIKRET
FERN,TR
ZECOVI BB
MJEŠOVITA ROBA
BAHONJIĆ NAZMIJE
HARIS
HARI,TR MJEŠOV.ROBE
M.TITA BB,KOZARAC
MJEŠOVITA ROBA
FRIZER
TRGOVINA NEPREHRANA
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
Strana 3 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
BAHONJIĆ SEFERA
HUSEIN
GULAŠ,TR
M.STOJANOVIĆA
BB,KOZARAC
MESNICA
BAHTIJARI LATIFA
BEDRIJA
BEBA
KOZARSKA
BR.92,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
BAJIĆ DAVID
SLOBODANKA
STOP
G.GAREVCI,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
BAJIĆ DRAGE
JOVANKA
BAMBI,SZTR
PROIZVODNJA I
RUDNIČKA 1
PROIZ.POSLAST.PROIZV.SLASTIČAR
BAJIĆ MARKO BOŠKO
DADO
GORTANOVA
BR.6,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
BAJRIĆ NURIJE BEISA HUGOB
HAMBARINE,PRIJEDOR MJEŠOVITA ROBA
BAJRIĆ BRANE TANJA EXKLUZIV,ZR
MAJORA MILANA
TEPIĆA 5
FRIZER
BAJRIĆ MEHMED
JASMIN
OAZA
M.STOJANOVIĆA BB
/ŠOPING.C/,KOZARAC
BIFE
BAJRIĆ MUHAREMA
SABINA
ZLATAR,STZR
M.TITA
BR.8,KOZARAC
ZLATARA
BAJRIĆ RAME KASIM
KINO,UR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 39
KAFE BAR
BAKAJ JOSIPA
ZLATKO
BAKAJ,PREDUZETNIČKA
RADNJA
P.P.NJEGOŠA 16
ČASOVNIČAR
BALABAN LAZARA
ZORA
ŽIR
A.KURUZOVIĆA
BB,LJUBIJA
BIFE
BALABAN BORE
BRANKA
ST.GEORGE
MILOŠA OBRENOVIĆA BUTIK
BB
BALABAN BOŠKA
DRAŽENA
SAN,TR MJEŠ.ROBA I
DOP.ZA MOB.TEL.
PETROVO BB
MJEŠOVITA ROBA
BALABAN BOŽO
GORDANA
GOGA
ČIRKIN POLJE BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
BALABAN DRAGE
GORAN
SAŠA,TR
M.VRHOVCA BB
/GRAF POINT/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
BALIĆ JUSUFA EDIN
DEKO,TR
OMLADINSKA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
BALJAK BRANKA
DARIO
ELEKTRO
MATERIJAL
M.VRHOVCA /"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
BALJAK STANKA
DRAGAN
BORAC,TR
LAVA TOLSTOJA BR.7 MJEŠOVITA ROBA
BALTIĆ HASIBA
OSMAN
BALTIĆSTIL,ZAN.STOLARSKA
M.SULJANOVIĆA BB
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
BALTIĆ HASIBA SEAD BIBO,BALTIĆ SEAD
KOLUBARSKA17
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
BALTIĆ IBRAHIMA
JASMIN
KING 11,UR
SMAJE CERIĆA BB
/KOD DOMA/
KAFE BAR
BALTIĆ MILANA
GORAN
BUVLJA
PIJACA
POSEBNA
PIJACA,PRIJEDOR
STARI BUVLJAK
Strana 4 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
BALTIĆ PETRA
SLAĐANA
B.S
M.VRHOVCA /"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
BANJAC DRAGANA
NEMANJA
VALENTINA,TR
KOZARSKA 30
MJEŠOVITA ROBA
BANJAC LJUBANA
MLADEN
NOVI SAD,UR BIFE
P.KOČIĆA
BR.1,PRIJEDOR
BIFE
BANOVIĆ PERE
ŽELJKO
MAŠINSKA OBRADA
BANOVIĆ,ZR
SARAJEVSKA 19
OSTALE PRED.DJ.BEZ
POSL.PR.
BANOVIĆ RADE
DRAGAN
STIL, AUTO ŠKOLA
ZANATSKA BB
AUTO ŠKOLA
BANOVIĆ SPASO MIRA MIRA,FRIZERSKI SALON
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA BB
FRIZER
BANOVIĆ SREDE
MAJA
MAJA, ZR
MILANA VRHOVCA BB FRIZER
BANOVIĆ SRETKA
LUKA
GLOBUS,TR PUTEM
ŠALTERA
MILANA VRHOVCA 2
MJEŠOVITA ROBA
BANOVIĆ SRETKO
PREDRAG
3-B,GRIL
P.P.NJEGOŠA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
BANOVIĆ ZORANA
GORANA
WIZARD,FRIZERSKI
SALON
ZANATSKA BB
FRIZER
BARUDŽIJA DUŠANA
DANIJELA
DACA,TR
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
BAŠIĆ DUŠAN
MIROSAV
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
TEZGA
BAŠIĆ IVO MIRJANA
TIME
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 47
KAFE BAR
BAŠIĆ MILANA
SLOBODAN
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
GRADSKA TRŽNICA
TEZGA
BAŠIĆ OSMANA
SEBINA
SANA-PLAST,ZAJ.RAD.PROIZV.PVC STOLAR.I
STOJANA
MILAŠINOVIĆA BR.6
PROIZV.PVC STOLARIJE I
METAL.PROIZV.
BAŠIĆ STOJANA
LJILJANA
LJILJA,TR MJEŠ.ROBOM
M.VRHOVCA BB
MJEŠOVITA ROBA
BAŠIĆ STOJANA
VESNA
ZVONCE,BRZA PRIPREMA
HRANE
V KORPUSA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
BAŠIĆ-ANĐELIĆ
STANKA MILENA
AS-M,AUTO ŠKOLA
TRG ZORANA
KARLICE 1
AUTO ŠKOLA
BAŠKOT MLAĐE
ZDRAVKO
SR-KROJAČKA
BREZIČANI
BB,PRIJEDOR
KROJAČ
BASTA MILORADA
TATJANA
BEAUTY,ZR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA BB
FRIZER I KOZMETIČAR
BATINICA
DRAGOLJUBA
N 1,TR MJEŠ.ROBA
P.P.NJEGOŠA F1/3
MJEŠOVITA ROBA
BATINICA JOVANA
SLOBODAN
BOBICA
SANIČANI
BB,PRIJEDOR
BIFE
BECNER ZORANA
MILAN
AGRO-ING,TR
NEPREHRANOM
LJUBE CRNOBRNJE 1
TRGOVINA NEPREHRANA
Strana 5 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
MJEŠOVITA ROBA
BEHLIĆ MEJAZA
NASIHA
ŽEGER, TR MJEŠOVITOM
ROBOM
ČARAKOVO BB
BEJTOVIĆ RADANE
SANDA
SUN-RELAX STUDIO
ORANGE,KOZMETIČKI
MILOŠA OBRENOVIĆA KOZMETIČAR
BB /GRAD.TRŽNICA/
BEJZURIĆ RADOMIRA
MILENA
GLAMUR,TR
M.OBRENOVIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
BERA SLAVKA
DRAGAN
3 N,TR
AERODROMSKA 1
MJEŠOVITA ROBA
BERGA TADIJE
BRANKICA
UNA,POKRETNA
TRGOVAČKA RADNJA
PEĆANI 90 /ADRESA
STANOVANJA/
POKRETNA
PRODAVNICA
BERIĆ DANILO ZORAN NEW ACADEMY,AGENCIJA MUHAREMA
SULJANOVIĆA BB
AGENCIJA-OSTALO
BERIĆ MIHAJLA
RADOMIR
EUKALIPTUS,TR
MILOŠA OBRENOVIĆA POKRETNI STO
BB/ISPRED PROD TUTI
BERIĆ MIRKA MILAN
WENDI,KAFE BAR
G.LAMOVITA
KAFE BAR I IGRE NA SREĆUAUTOMAT
BEŠIĆ BEJDE BEHIJA
SPAJDER, ZR
MADENA
STOJANOVIĆA BB
KAFE BAR
S.KULENOVIĆA
17,KOZARAC
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
BEŠIĆ DERVIŠA SAFET ENTERIJER
BEŠIĆ IBRAHIMA
ELVIRA
KOZARAC BB
BAZENI
KOZARAC,PREDUZETNIČK /MAGISTRALNI PUT
KAFE BAR
BEŠIĆ KEMALA EMIR
CENTAR,USLUŽ.RADNJA
AUTOPRAONA
PARTIZANSKA 1
AUTOPRAONA
BEŠIĆ ZILHADA ENES
BEŠIĆ,STOLARSKA
RADNJA
BRĐANI 103
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
BEŠIR DRAGAN
BOŠKO
TROKADERO,BIFE
AERODROMSKA 63
BIFE
BEŠIREVIĆ SEADA
ADRIJANA
TAMARIS,KAFE BAR
VUKA KARADŽIĆA 7/1 KAFE BAR
BIGA MLADENA
SLAVKO
AUTO LIM,ZR AUTO
LIMAR
SRPSKIH VELIKANA
BB /KOD STADIONA
AUTOLIMAR
BIJELIĆ ĐORĐE
GORAN
PODRUM PIĆA
ALEKSANDAR
I.BURSAĆA BB
PODRUM PIĆA
BIJELIĆ DRAGE
GORAN
GLS-DESIGN
M.M.TEPIĆA BB
GRAFIČKA DJELATNOST
BILBIJA RATKA
MLADEN
MB BRAVARIJA,ZR
BRAVAR,IZRADA
NIKOLE LUKETIĆA 25
BRAVAR
BILBIJA BRANISLAVA NINA,TR
RADMILA
BUSNOVI BB
MJEŠOVITA ROBA
BILBIJA BRANKA
LJILJANA
ZANATSKA BB
KAFE BAR
BILBIJA GOJKO GOJKO BILG
KOZARSKA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
BILBIJA ILIJE SLAVKO SUR. ZA BRZU PRIPREMU
HRANE
P.P.NJEGOŠA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
AQVA,KAFE BAR
Strana 6 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
BILBIJA MILUTINA
BRANKO
BB INOX,BRAVARSKA
RADNJA
MITRA STOJANOVIĆA
10
BRAVAR
BILBIJA PETRA
ZORAN
ZOKA
1.MAJA
BR.74,PRIJEDOR
PROIZV.KORA I
TJESTENINE
BILBIJA RADENKA
ĐORĐE
PIVNICA-NAŠE ĆOŠE,UR
KRALJA
ALEKSANDRA 33
PIVNICA
BILBIJA SLAVKA
MILORAD
AMORE,KAFE BAR
M.OBRENOVIĆA BB
KAFE BAR
BILBIJA VIDA IGOR
MOSKOW,UR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA BB
KAFE BAR
BINJAŠ IVANA FRANJO AUTOLIMARSKE USLUGE
M.MANOJLOVIćA
BB,PRIJEDOR
AUTOLIMAR
BIONDIĆ TOMISLAV
VESNA
VESNA
GRIL
SOLUNSKA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
BJEKIĆ DRAGANA
VINKO
BJEKIĆ NAMJEŠTAJ,ZR
SREDNJA OMARSKA
BB
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
BJELAJAC DUŠANA
SAVKA
SARTEX,ZR
AERODROMSKO
NASELJE BB /PUT
KROJAČ
BJELAJAC DUŠANA
SAVKA
SARTEX 2,TR
MILANA VRHOVCA BB TRGOVINA NEPREHRANA
BJELAJAC VUKAŠINA
MLADEN
DIP,TR NAOČ.I
OPT.POMAG.I
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 106
OPTIČAR
BJELANOVIĆ SLAVKA MANGOS,TR POLOVNA
GORDANA
ROBA
KOZARSKA BB
TNP POLOVNOM
ROBOM
BLAGOJEVIĆ ALEKSA
MILADA
SUNCE,ZR
VUKA KARADŽIĆA 7
AUTOPRAONA
BLAGOJEVIĆ MILE
MILENA
MITAR
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
BLAGOJEVIĆ PERE
MILADA
SOLUN,BIFE
SOLUNSKA BB
BIFE
BLAŽEVIĆ NIJAZA
ALMIR
SHARA,VL.BLAŽEVIĆ
ALMIR
UL.MARŠALA,KOZARA BRZA PRIPREMA
HRANE
C
BLAŽEVIĆ NIJAZA
ALMIR
UR BRZA PRIPREMA
HRANE
M.TITA 1,KOZARAC
BRZA PRIPREMA
HRANE
BOGDANOVIĆ ČEDE
BRANKA
RIBARSKA PRIČA,UR
SANIČANI BB /KOD
RIBNJAKA SANIČANI/
PANSION
BOGDANOVIĆ
MILOŠA DRAGANA
MIKELANĐELO, PICERIJA
SVETOSAVSKA
BB,PRIJEDOR
PICERIJA
BOGDANOVIĆ
NEDELJKA NEBOJŠA
TERMOVOD,VL.BOGDANO V.KARADŽIĆA
VIC NEBOJŠA
BB,PRIJEDOR
BRAVAR
BOGDANOVIĆ
ŽIVOJINA MIRJANA
IVANČICA
V.PUTNIKA BB
CVJEĆARA
BOGOJEVIĆ BORO
NIKOLA
BONI,TR
MLADENA
STOJANOVIĆA
TRGOVINA NEPREHRANA
H.HUŠIDIĆA 7
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
BOGUNOVIĆ
B.M.B,AGENCIJA
DRAGANA MILOSAVA
Strana 7 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
BOGUNOVIĆ SALKE
SENADA SENADA
STARI GRAD 2,UR
MLIJEČNI RESTORAN
USKOČKA I
SVETOSAVSKA BB
ZDRAVLJAK
BOJANIĆ MILE
MARINKO
ALFA,ZP DOMAĆA
RADINOST
BRATSTA I
JEDINSTVA 5
DOMAĆA RADINOST
BOJANIĆ VLADO
GOJKO
AGENCIJA
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA BB
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
BOJANIĆ ŽIVKA
SVETOZAR
GARA,BIFE
S.RODIĆA BR.38
BIFE
BOJIĆ DOBRILA
SLAVICA
SLAVICA
SRPSKIH VELIKANA
BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
BOJIĆ RADOSLAVA
PREDRAG
DIJANA
OMARSKA
TRGOVINA NEPREHRANA
BOJIĆ SLAVKA GINA
MARKO
V.KARADŽIĆA
BB,PRIJEDOR
BRZA PRIPREMA
HRANE
BOJIĆ SLAVKA GINA
INDEX ,BRZA PRIPREMA
HRANE
V.KARAĐŽIĆA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
BOJIĆ SLAVKO
BORISLAV
PJESKAR
SVALE,PRIJEDOR
PJESKARENJE,ČIŠĆENJE METALA
BOJIĆ SLAVKO
VEKOSLAV
BiB ,SMTR
S.KOVAČEVIĆA BR. 11 MESNICA
BOKAN DUŠANA
VESNA
BOKI,TR
ROBNA PIJACA PEĆANI ROBNA PIJACA PEĆANI
BOLTA STOJANA
BOŠKO
BOLTON,KAFE BAR
D.DRAGOTINJA BB
KAFE BAR
BORISAVLJEVIĆ
MILENKO NENAD
BRAZIL-EKSPRES ,ZTR
Đ.JAKŠIĆA BR. 22
PRŽIONICA KAFE
BOROJA
BRATISLAV
KLASIK
ROBNA TRŽNICA G.POINT
M.VRHOVCA
BR.1/"GRAF POINT",PD
BOROJA TOME
ZDENKA
ROSSA
M.VRHOVCA BB
BOROMISA JANKA
LJILJANA
SMEČ,ZAN.TRG.FOTOGR.R VOŽDA KARAĐORĐA
ADNJA
BB
BOROVNICA
MLADEN GORAN
S.U.R. BIFE SA KUHINJOM
PARTIZANSKA
BB,KOZARAC
BIFE SA
KUHINJOM
BOSANČIĆ BOŠKA
MIRKO
BRAZIL,UR
RUDI ČAJAVEC BB
BIFE
BOSANČIĆ MLADENA
DARKO
ELEKTRON,ZANATSKA
RADNJA
AERODROMSKO
NASELJE BB
ELEKTROMEHANIČAR
BOSANČIĆ RAJKO
VESNA
VESNA
KOZARSKA
BR.78,PRIJEDOR
FRIZER
BOSNIĆ BRANKA
DUŠKO
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
TEZGA
BOTIĆ DRAGANA
ALEKSANDAR
BOTICCELI,ZTR
PALANČISTE BB
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
BOŽIĆ LUKE MIRKO
JELEN,KONOBA
1. MAJA 8
KONOBA
TRGOVINA NEPREHRANA
FOTOGRAF
Strana 8 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
BRATIĆ MILORAD
JOK,VL.BRATIC
MILORAD,PRIJEDOR
P.PRERADOV.AUTOB.S MJEŠOVITA ROBA
T.,PRIJEDOR
BRATIĆ RAJKA
JADRANKA
BRATIĆ,ZR
KAMENOREZAC
TVRTKA SELJANA BB
KAMENOREZAC,SJEČENJE I
OBLIKOV.KAMENA.
BRDAR
IVANA
SM KNJIGOVODSTVENI
SERVIS
M.M.TEPIĆA 19
/ADR.STANOVANJA/
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
BRDAR RADIVOJA
BORKA
BORKA
M.VRHOVCA BR.1
ROBNA TRŽNICA G.POINT
BRDAR-MIRKOVIĆ
OLIVERA
CARMEN,UR
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE BAR
BB
BRIŠEVAC SRETKA
BOŽANA
BKS,AGENCIJA
MAJORA MILANA
TEPIĆA BB
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
BRKIĆ BRANKA
DRAGAN
STAR,USLUŽNA RADNJA
1.MAJA 22
HEMIJSKA ČISTIONICA
BRKIĆ BRANKA
SLOBODAN
BIS,UR
1.MAJA 9
BIFE
BRKIĆ HASANA EMIN
SR PRŽIONICA KAFE
RIZVANOVIĆI BB
PRŽIONICA KAFE
BRKIĆ SLOBODANA
BRANISLAV
SJAJ SERVISI,ČIŠĆENJE
PROZORA,IZLOGA,FASAD
1.MAJ BR.9
USLUGE ČIŠĆENJA OBJEKATA
BRKIĆ VOJINA
DRAGANA
RAPORT,AGENCIJA
BRANISLAVA NUŠIĆA
33
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
BRKOVIĆ MILORADA
NATAŠA
ŠIŠMIŠ,UR
BRANISLAVA NUŠIĆA
22
KAFE BAR
BUBALO STEVE
STANA
NEVEN,TR
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
BUCALO BRANKA
DARIO
GREEN,KAFE BAR
ZANATSKA BB
KAFE BAR
BUCALO JANKA
DRAGAN
GAGI,UR
ĐURE JAKŠIĆA BR.33
KAFE BAR
BUDIMIR NENADA
TANJA
PREDUZETNIK ZA
KNJIGOVOD.POSLOVE
VOJVODE MIŠIĆA
BR.54
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
BUGUNOVIĆ MILANA
DRAGANA
DIONIS,ROŠTILJNICA
Ž.ZGONJANINA BB
ROŠTILJNICA
BUJIĆ ŽIVKA
MANOJLO
PRUŽANJE LIMARSKIH
USLUGA
MILJAKOVCI BR.112
LIMAR
BULIĆ PREDRAGA
TAMARA
ACO,ZR FRIZERSKI SALON ŽARKA ZGONJANINA 5 FRIZER
BULIĆ ŽIVKA MILADA BiD -2,
P.P.NJEGOŠA 11
MJEŠOVITA ROBA
BUNDALO
LJUBOMIRA BILJANA
VOĆE I POVRĆE,TEZGA
NA ZELENOJ PIJACI
ZELENA PIJACA
PEĆANI
TEZGA
BUNIĆ RADIVOJA
RADENKO
KLAS,SZTR IZRADA I
PRODAJA PROIZ.OD
KOZARSKA
BB,OMARSKA
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
BURSAĆ NEDELJKA
DRAGAN
BURSAĆ,ZAN.PREDUZET.D PEJIĆI BB /ADRJ.TESAR,ZIDAR,KROVOPO STANOVANJA/
ZIDAR
Strana 9 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
BURSAĆ VLADE
MLADENKO
AUTO VILI
VLADIMIRA
GORTONABR.11
AUTOLIMAR
BUTKOVIĆ NIKOLE
TIHOMIR
JELENA
MZ DRUSTVENI DOM
G.RAVSKA
MJEŠOVITA ROBA
ČAĐO DRAGANA I
KOVAČEVIĆ
NJAMNJAM
V.KARADŽIĆA
BB,PRIJEDOR
BRZA PRIPREMA
HRANE
ČAĐO LAZE DRAGOJA STR
G.JELOVAC,,PRIJEDOR MJEŠOVITA ROBA
ČAĐO MARINKA
MIROSLAV
P.P.NJEGOŠA 12 A
AGENCIJE ZA PROMET
NEKRETNINA
ČANIĆ ZIJADA MELISA LIBERO,UR
AHMETA BABIĆA 1
KAFE BAR
ČANKOVIĆANTICA,UR
PRAŠTALO NEDELJKA
MAJORA MILANA
TEPIĆA 13
KAFE BAR
ČAUŠEVIĆ HILMIJE
JASMIN
VENERDI
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ČAUŠEVIĆ ASIMA
ORHAN
KUM
HAMBARINE
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
ČAUŠEVIĆ HILMIJE
JASMIN
VENERDI-3
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ČAUŠEVIĆ HILMIJE
JASMIN
VENERDI 4
V.S.STEPANOVIĆA 13
TRGOVINA NEPREHRANA
ČAUSEVIĆ ILIJE
ZORICA
SUČEVIĆ
M.VRHOVCA 1 /"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ČAUSEVIĆ SVETE
DESA
DENI
M.BUSATLIJE
BR.19,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
ČAVIĆ MILOŠA MILE
SLAVKA RODIĆA 3
ČAVIĆ
KOMPNI,ZAN.PREDUZET.D
ČAVLOVIĆ SREĆKA
MIRO
NIGHT WALKER,UR
TRG 1. MAJA BB
ČAVLOVIĆ SREĆKA
MIRO
CENTAR,UR BIFE
TONE PERIĆA BB /TRG BIFE
LJUBIJA/
ČEKO MIRKA
SLOBODAN
MOLERSKO-FARBARSKA
RADNJA
VOJVODE MIŠIĆA BB
GEO SERVIS
ČAĐO,GEODETSKI
ZIDAR
NOĆNI KLUB
MOLER
ČEKO SVETKA DUŠKO DULE,TR
ROBNA PIJACA PEĆANI ROBNA PIJACA PEĆANI
ČELIĆ RATIBA AMIR
SARAJEVSKA
BB,PRIJEDOR
ČELIĆ,MESNICA
MESNICA
CEPIĆ HUSNIJE DAMIR DAR,TRG.ZANAT.ZLATARS K.P.I OSLOBODIOCA
KA RADNJA
56-58
ZLATARA
CEPIĆ HUSNIJE DAMIR SAMOSTALNA ZANATSKA
STOLARSKA
V.MIŠIĆA
BR.145,PRIJEDOR
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
ČETIĆ DRAGANA
GORAN
ČELE,ZR
RASAVCI 62
AUTOPRAONA
CHALUPA EMILA IRIS
PAPILLO,TR
B.NUŠIĆA 1
TRGOVINA NEPREHRANA
Strana 10 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
CHEN ZOVZU JINFENG CHEN,TR NEPREHRANA
MILOŠA OBILIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
ČIČA ILIJE SPASOJA
VARILAČKE USLUGE
S.KULENOVIĆA BR. 39
VARIOC
ČIČA MILORADA
LJILJANA
SANDRA
BUSNOVI BB
MJEŠOVITA ROBA
ČIČA MIRJANA
STR PREHRAMB.I
NEPREH.PROIZV..
SANIČANI
MJEŠOVITA ROBA
ČIČA SPASOJE SINIŠA
KOVAČ,ZR IZRADA
KOVANIH OGRADA I
SVALE BB
BRAVAR
CIHILJ MIROSLAVA
BORIS
PAPAYA BAR,KAFE BAR
M.OBRENOVIĆA BB
KAFE BAR
CIPRANIĆ FAIKA
ZLATKO
CIPRANIĆ
M.SULJANOVIĆA BB
KAFE BAR
CIPRANIĆ IBRAHIMA
FAIK
ELEKTROMEHANIČAR
M.OBILIĆA
BR.1,PRIJEDOR
ELEKTROMEHANIČAR
ĆIRIĆ ILIJE VERA
SAM.ZAN.KROJAČKA
RADNJA
M.M.TEPIĆA M-1
KROJAČ
ĆIRIĆ MIROSLAV
SNJEŽANA
ĆIRO
POSEBNA
PIJACA,S.GRAD
MJEŠOVITA ROBA
ĆIRIĆ MIROSLAVA
SNJEŽANA
EURO BIRO,SAMOSTALNA
AGENCIJA
K.P.I OSLOBODIOCA
BB ,HOTEL "BALKAN"
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
ČOBANOVIĆ
DRAGANA DUŠKO
MOBIL PLUS ,TR SA
KOMISIONOM PROD,I
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
ČOBOVIĆ STANKA
DRENA
BOKI
M.VRHOVCA
BB/G.POINT/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ĆOPIĆ DAGANA
VESNA
LOTOS,TR
MAJORA MILANA
TEPIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
ĆORDIĆ RIFETA
BISERA
ĆORDA,SNEK BAR
Ž.ZGONJANINA 7
SNEK BAR
ĆORIĆ STOJANA
DAVORKA
PIKANT,BRZA PRIPREMA
HRANE
A.J.RAŠKOVIĆA BB
ROŠTILJNICA
ĆORLUKA BORE
VESKO
NERETVA,TEZGA NA
ZELENOJ PIJACI
ZELENA PIJACA
PEĆANI
TEZGA
ČOROKALO MIĆE
BRANKICA
TIJANA
M.VRHOVCA
BB/"G.POINT"/,PRIJED
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ĆOSIĆ DRAGOMIR
MILINKO
ĆOSIĆ,STOLAR
M.SOFTIĆA
BR.21,PRIJEDOR
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
CRNALIĆ SMAILA
MUAMER
ZIKO,DISKO BAR
M.SULJANOVIĆA BR.55 DISKO KLUB,DISKO
BAR
CRNOBRNJA
MILUTINA MIRJANA
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
PEĆANI
TEZGA
CRNOBRNJA RADE
OSTOJA
I.P.TR ŠUMOREZ,OŠTRA
LUKA U S.VELIKANA BB
SRPSKIH VELIKANA
BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
CRNOBRNJA SLAVKA
DUŠKO
STR
KOZARSKLA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
Strana 11 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
CRNOGORAC BRANE
ŽELJKA
DEJO CD,VL.CRNOGORAC
ZELJKA
V.MISKINA
BB,PRIJEDOR
BRZA PRIPREMA
HRANE
CRNOGORAC
MILUTINA SLAĐANA
LIMIT,KAFE BAR
P.PRERADOVIĆA BB
/P.P.NJEGOŠA/
KAFE BAR
CRNOGORAC PETRA
RADE
ANJA,ZTR
M.OBRENOVIĆA BB
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
CRNOMARKOVIĆ
PETAR ZORAN
ZOKA
2
M.RAJLIĆA BB
PROIZV.KORA I
TJESTENINE
CRNOVRŠANIN
ADEMA RAMIZ
PROJEKTANTSKA
R.KONDIĆA 18
ZAVRŠNI RADOVI U
GRADJEVINARSTVU
ČUBRILO MANIŠE
RADE
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
TEZGA
ĆUK LAZARA
RADENKO
FOTO
ĆUK,PREDUZETNIČKA
TRG ZORANA
KARLICA 1
FOTOGRAF
ĆULIBRK DRAGANA
ZORAN
STUDIO ZOX,ZR
FRIZERSKI SALON ZA
P.M.NENADOVIĆA BB
FRIZER
ĆULIBRK JOVE
DRAŠKO
ĆULIBRK,ZR
ILIJE BURSAĆA 84
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
ČULIĆ MARKA MILICA S.T.R.
LJUBIJA 1.MAJ BB
MJEŠOVITA ROBA
CUMBO SLAVKA
ŽANA
PREMIJER, SZ FRIZERSKA
RADNJA
AKADEMIKA JOVANA
RAŠKOVIĆA BB
FRIZER
CUNJAK DUŠANA
NADA
S.T.R.
ORLOVAČA BB
MJEŠOVITA ROBA
ĆURGUZ MILAN
DRAGANA
DUGA
A.J.RAŠKOVIĆA BR. 7
MJEŠOVITA ROBA
ĆURIĆ MAHE SADIK
ROVOKOPAČKA
DJELATNOST,VL.CURIC
TRAVNIČKA
BR.3,PRIJEDOR
ROVOKOPAČ
ĆURT MITHADA
NARCIS
KOD HAMZE BIFE
A.KURUZOVIĆA
BB,D.LJUBIJA
BIFE SA
KUHINJOM
CVIJIĆ DUŠANA
SLOBODANKA
MINI.TROPIK
Đ.JAKŠIĆA BR.36
MJEŠOVITA ROBA
CVIJIĆ GORČINA
PREDRAG
AUTOSERVIS
CVIJIĆ,AUTOMEHANIČAR
SRPSKIH VELIKANA
BB
AUTOMEHANIČAR
CVIJIĆ MILORADA
MIROSLAV
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
TEZGA
CVIŠIĆ ĐURĐA
DRAGIŠA
MAJA,
B.JEDINSTVA BR.3
PROIZV.KORA I
TJESTENINE
DABIĆ DRAGOLJUBA
PREDRAG
P.C.R.,TR
ILIJE BURSAĆA BR.1
TRGOVINA NEPREHRANA
DABIĆ SIMO MILENA
KAMELIJA
P.P.NJEGOŠA BR.2
TRGOVINA NEPREHRANA
DABIĆ TEODORA
DRAGAN
ROJAL,BIFE I IGRE NA
SREĆU PUT.AUTOMTA
B.MIJATOVIĆA
BR.1,OMARSKA
BIFE
DABIĆ TEODORA
DRAGAN
ROJAL-2
NIŠEVIĆI
BB,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
Strana 12 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
MJEŠOVITA ROBA
DABIĆ TODORA
DRAGAN
ROJAL
B.MIJATOVIĆA BR.1
DAKIĆ BORISLAVA
DARKO
BAG ME,
K.P.I OSLOBODIOCA 25 TRGOVINA NEPREHRANA
DAKIĆ BORISLAVA
GORAN
PAPA JOE,SNEK BAR
K.P.I OSLOBODIOCA 15 RESTORAN
DAKIĆ BORISLAVA
GORAN
PIPI,TR
NIKOLE PAŠIĆA 10
DAKIĆ BRANKA
DRAGAN
MAURIZIO
BUTIK
N.PAŠIĆA I
ZANATSKA BB /UGAO/
DAKIĆ MARKA
MILENKO
DAKIĆ ,OPR.ODRŽAV.I
PROD.DIJEL.ZA
SVALE BB
AUTOMEHANIČAR
DAKIĆ RATKA SAVO
RADA SZR
PROIZV.TJESTENINE I
LAMOVITA
BR.106,PRIJEDOR
PROIZV.KORA I
TJESTENINE
DAKIĆ SAVE RATKO
DAKIĆ-R,MINI MARKET
G.LAMOVITA BB
MJEŠOVITA ROBA
ĐAKOVIĆ MIRKA
RAJKA
LION,AGENCIJA
MAJORA MILANA
TEPIĆA BB
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
ĐAKOVIĆ MIRKA
RAJKO
LION,TR
M.M.TEPIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
ĐAKOVIĆ VELJKO
BRANISLAV
JELENA,BIFE
PETROVO BB
BIFE
ĐAKOVIĆ VIDA DENIS BOEM,SUR KAFE BAR
M.M.TEPIĆA 19
KAFE BAR
ĐAKOVIĆ VOJISLAVA
SANJA
SPAS,TR
MARIĆKA BB
MJEŠOVITA ROBA
DALJEVIĆ SRETKA
RADENKO
ČUPO,UR
ZANATSKA BB
ROŠTILJNICA
DALJEVIĆ SRETKA
VUKAŠIN
EURO
TEHNIKA,MOLERSKO
PEJIĆI BB
/ADR.STANOVANJA/
MOLER
DALMACIJA ZARKA
NEBOJŠA
GRAFIT GRAFIČKI ATELJE K.P.I OSLOBODIOCA
DAMJANOVIĆ ĐURE
GORAN
CAFFE CODE,UR
RUDNIČKA BB
KAFE BAR
DAMJANOVIĆ
MILANA ZDRAVKO
PRKOS,ODRŽAVANJE I
OPRAVKA
AERODROMSKO
NASELJE BB
SERVISNE USLUGE OSTALO
DAMJANOVIĆ
MILORADA MIODRAG
QUEEN ,UR
A.J.RAŠKOVIĆA BR.12
KAFE BAR
DAMJANOVIĆ VLADE
MOMIR
PJESKAR,PREDUZETNIČK
A RADNJA
ALEJA KOZARSKOG
ODREDA BB
PJESKARENJE,ČIŠĆENJE METALA
DANIČIĆ DRAŠKA
STOJAK
AUTOPRONA
ZANATSKA BB
AUTOPRAONA
DAŠIĆ NIKOLE
TOMISLAV
9+1,STR
PIJACA PEĆANI
TRGOVINA NEPREHRANA
DAUTI REMZI
DŽEVAIRE
AS,BIFE
SVETOSAVSKA 12
BIFE
TRGOVINA NEPREHRANA
GRAFIČKA DJELATNOST
Strana 13 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
DAVIDOVIĆ BRANKA
PETAR
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
TEZGA
DAVIDOVIĆ
DRAGANA MIKA
GRMEČ,UR
GORNJI GAREVCI
BRZA PRIPREMA
HRANE
DAVIDOVIĆ DUŠANA
SLOBODANKA
BORIK,BIFE
ILIJE BURSAĆA 62
BIFE
DAVIDOVIĆ DUŠANA
SLOBODANKA
DULE,TR
PEĆANI BB/OŠ
DOSITEJ OBRADOVIĆ/
MJEŠOVITA ROBA
DEDIĆ REDŽEPA
HUSEIN
INSTALACIJE -DEDIĆ
RIZVANOVIĆI BB
VODOINSTALATER
DEJANOVIĆ DRAGE
ZORAN
DEJA
D.GAREVCI
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
DEJANOVIĆ GOJKA
BRANKO
MESNICA DEJANOVIĆ,TR
KOZARSKA 67
MJEŠOVITA ROBA
DEKIĆ MILE ŽELJKO
IN,UR
GORNJI GAREVCI BB
/MAG.PUT PROJEDOR-
KAFE BAR
DELIĆ JOVE BILJANA
PEKARA MEŠIĆIDELIĆ,ZAN.TRG.RADNJA
PROIZV.PEKARSKIH
MARŠALA TITA BB
/PROST.BIV.TVOR.OBU PROIZVODA
DELIĆ LJUBOMIRA
VUKOSAVA
EVROPA,MOTEL
KOZARSKA
BB,OMARSKA
MOTEL
DELIĆ LJUBOMIRA
VUKOSAVA
SZR-POSLASTIČARNICA
OMARSKA
PROIZ.POSLAST.PROIZV.SLASTIČAR
DELIĆ LJUBOMIRA
VUKOSAVA
EVROPA,UR
KOZARSKA
BB,OMARSKA
RESTORAN
DENIĆ MUSTAFE
NIHAD
DENIĆ DRVO,
M.STOJANOVIĆA
127,KOZARAC
PILANE-PROIZ.REZANE GRAĐE
ĐERVIDA RADE
RADANA
TERMIK
KOZARSKA
BB,OMARSKA
TRGOVINA NEPREHRANA
ĐERVIDA STOJAN
GORAN
KIVI
KOZARSKA
BB,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
DESPOTOVIĆ RAJKO
BOŽICA
BUTIK
RIM,VL.DESPOTOVIĆ
M.OBRENOVIĆA
BB,PRIJEDOR
BUTIK
M.STOJANOVIĆA 3
KAFE BAR
DEUMIĆ KADIRA EMIR COFFE IN,UR KAFE BAR
DEUMIĆ KADIRA EMIR EMIR
KOZARUŠA III 29
GRADNJA,ZANATSKA,ZIDA
ZAVRŠNI RADOVI U
GRADJEVINARSTVU
DIDOVIĆ LJUPKA
ZORAN
M.VRHOVCA BB
/GRAF POINT/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
DIMIĆ JOSIPA DRAŠKO BRAVARSKA,ZR
M.OBRENOVIĆA BB
BRAVAR
DIVJAK NOVAKA
SANJA
D&S,AGENCIJA ZA
VOĐ.POSL.KNJIGA I SL.
VOŽDA KARAĐORĐA 7 KNJIGOVODSTVENE USLUGE
DIVLJANOVIĆ
MOMIRA KRSTO
OGI2
Ž.ZGONJANINA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
DOBRAŠ LAZARA
STANA
MIMA
M.P.ZIMONJIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
TEPIH CENTAR,TR
Strana 14 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
DOBRIĆ MILOŠA
MLADEN
SUR BRZA PRIPREMA
HRANE
D.LUKIĆA
BB,PRIJEDOR
BRZA PRIPREMA
HRANE
DOBRIĆ MILOŠA
MLADEN
IŠA,SNEK BAR
D.LUKIĆA BB,LJUBIJA
SNEK BAR
DOBRIĆ MILOŠA
MLADEN
S.T.R
D.LUKIĆA BR. 52
MJEŠOVITA ROBA
DOBRIJEVIĆ MILANA
MILORAD
SAMOSTALNA
BRAVARSKO-LIMARSKA
D.DRAGOTINJA
BR.48,PRIJEDOR
BRAVAR
DOBRIJEVIĆ
MILUTINA SAŠA
AGENCIJA,PROMET
NEKRETN.I DR.
ZANATSKA BB
AGENCIJE ZA PROMET
NEKRETNINA
DOJČINOVIĆ NENADA SUZA,ZR FRIZERSKI
SUZANA
SALON
MILOŠA OBRENOVIĆA FRIZER
1
ĐOKIĆ RAJKA SAŠA
ZANATSKA BB
INTERNET KAFE
ĐONLAGIĆ-JAUZOVIĆ KOD ĐEVDE,TR
SADE ALDIJANA
MJEŠ.ROBOM
KAMIČANI BB
MJEŠOVITA ROBA
DOŠEN DRAGE ZORA
BISER,TR
TRŽNI CENTAR ROBOT TRŽNI CENTAR ROBOT PRIJEDOR
DOŠEN ĐURAĐ
STANKO
SAN
P.PRERADOVIĆA BR.7
MJEŠOVITA ROBA
DOŠEN JOVE LJUBICA ŽELJO,BIFE
ZANATSKA BR.23
BIFE
DOŠEN MILIVOJA
SOFIJA
JELENA SALTERSKA
PRODAJA
D.ORLOVCI,NOVO
NASELJE BB,PD
MJEŠOVITA ROBA
DOŠEN SIMO OSTOJA
POPRAVKA ALATNIH
MAŠINA
K.MEDIĆA BR.13
SERVISNE USLUGE OSTALO
DOŠEN SLAVKA
STOJANKA
BREZIČANKA,TR
MJEŠ.ROBOM
BREZIČANI BB
MJEŠOVITA ROBA
ONLINE,INTERNET KAFE
DOŠEN VLADE VESNA VESNA,FRIZERSKA
RADNJA
K.P.I OSLOBODIOCA 83 FRIZER
DOŠEN VLADIMIRA
MILANKA
SAMOST.PREDUZET.ZA
KNJIGOVOD.DJEL.
S.KOVAČEVIĆA BR.13
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
DOŠENOVIĆ BOŠKO
VOJISLAV
DRINA
OSLOBODIOCA BB
MJEŠOVITA ROBA
DOŠENOVIĆ BOŠKO
VOJISLAV
DRINA
OSLOBODILACA BB
MJEŠOVITA ROBA
DOŠENOVIĆ GOJKA
MIRJANA
AIR
M.VRHOVCA BB/GRAF ROBNA TRŽNICA G.POINT
POINT",PD
DOŠENOVIĆ ISMETA
INDIRA
SANA,TR MJEŠ.ROBOM I
DOP.ZA MOB.TEL.
M.P.ZIMONJIĆA BB
/Đ.PUCARA STAROG
MJEŠOVITA ROBA
DOŠENOVIĆ MILANA
TATJANA
TANJA,ZR
VOŽDA KARAĐORĐA
GS-3
FRIZER
DOTLIĆ DUŠANA
MIODRAG
AD FINES,TR
MJEŠOVITOM ROBOM I
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 56
MJEŠOVITA ROBA
DRAČIĆ ENVERA
DAMIR
INT-WARE
KOMPJUTERSKI
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 92
KOMPJUTERSKE
USLUGE
Strana 15 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
ČIŠĆENJE I ODRŽ.OBJEKATA,
TEPIHA I PREKRIVAČA
DRAGANOVIĆ SEADA
AMELA
ARIA -2,ČIŠĆENJE I
ODRŽ.OBJEKATA
I.BURSAĆA 50
DRAGIĆ DUŠANA
VELJKO
S.T.R.
MILOŠA OBRENOVIĆA MJEŠOVITA ROBA
BB
DRAGIĆ MILANA MIRA DRAGIĆ,TR MJEŠ.ROBOM
MILOŠA OBRENOVIĆA MJEŠOVITA ROBA
BB
DRAGIĆ MILE
VLADIMIR
START,TR
BRANE PROKOPIĆA 30 MJEŠOVITA ROBA
DRAGIĆ RADENKA
VEDRAN
DD,BIFE
SRPSKIH VELIKANA
BB
BIFE
DRAGIĆ RADOVANA
MARINKO
MAKI D,TR
BRANE PROKOPIĆA 8
MJEŠOVITA ROBA
DRAGIČEVIĆ
FREE
DUŠANA VLADIMIRKA FASHION,KROJAČKA
UGAO ULICA
USKOČKE I
KROJAČ
DRAGIČEVIĆ BOŠKA
NADA
ESPERANZA,FRIZERSKA
RADNJA
M.STOJANOVIĆA
BR.4,KOZARAC
FRIZER
DRAGIČEVIĆ
MLADENKA ZORAN
CESAR,KAFE BAR
OMLADINSKA
BB,OMARSKA
KAFE BAR
DRAGIČEVIĆ ŽIVKA
ZORAN
DRAGIČEVIĆ-2
OMARSKA
BB,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
DRAGIŠIĆ BOGDANA
SINIŠA
SRPSKIH VELIKANA
DIN,TR
NEPREHRAN.PROIZVODIM BB
DRAGOJEVIĆ
LJUBANA GORAN
KAFE BAR
M.VRHOVCA BB
KAFE BAR
DRAGOJEVIĆ MILAN
ZORAN
S.Z.MESARSKA RADNJA
R.GNJATOVIĆA
MESNICA
DRAGOJEVIĆ MILANA DRAGOJEVIĆ,UR
GORAN
RESTORAN
PAŠINAČKI PUT 16
RESTORAN
DRAGOJEVIĆ MILANA VILA DRAGOJEVIĆ,UR
GORAN
NOĆNI BAR
PAŠINAČKI PUT BR.16
NOĆNI BAR
DRAGOJEVIĆ
MIODRAGA RADICA
BOEM,UR KAFE
POSLOASTIČ.
M.VRHOVCA 1
/ZGRADA BOLNICE/
KAFE POSLASTIČARNICA
DRAGOJEVIĆ RATKA
MILKA
DRAGOJEVIĆ 2,TR
MESOM I MES.PRERAĐ.
MILOŠA PBRENOVIĆA
BB
MESNICA
DRAGOLJEVIĆ
DRAGOJE IRENA
IRENA,FRIZERSKI SALON
M.VRHOVCA BB
FRIZER
DRAGOLJEVIĆ SAVE
NIKOLA
NIKO RIGIPS
PLUS,MOLERSKO
AERODROMSKO
NASELJE BB
MOLER
DRAKULIĆ SAVE ILIJA AGROIZBOR
MAJORA MILANA
TEPIĆA 7
TRGOVINA NEPREHRANA
DRINIĆ DRAGOJE
ALEKSANDAR
ETNO DRVO,ZR
MARIĆKA 198
PROIZV.PALETA OD
DRVETA
DRINIĆ DRAGOJE
DAJANA
DAJANA,ZR
VUKA KARADŽIĆA 33
FRIZER
DRLJAČA MARKA
LJUBAN
SEDMICA
SMTR
M.OBILIĆA GS
MESNICA
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
Strana 16 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
DRLJAČA MARKO
LJUBAN
SEDMICA1
M.OBILIĆA GS-1
BIFE
DRLJAČA MIĆE
ILINKA
OZON
VOŽDA KARAĐORĐA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
GRADSKA TRŽNICA
TEZGA
DRLJAČA MIĆE MILAN TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
DRLJAČA MIĆE MILAN MIMICA,TR NEPREHRANA PEĆANI /T.C.ROBOTKOD STADIONA
TRŽNI CENTAR ROBOT PRIJEDOR
DRLJIĆ MILANA
VESNA
VEBOS,TR
MILOŠA OBRENOVIĆA TRGOVINA NEPREHRANA
BB
DRONJIĆ MILOVANA
ZORA I DRONJIĆ
ZORA JE ,ZANATSKO
USLUŽNA RADNJA
TRGOVINA K.BRIGADA BB
/NOV.NAZ.KARAĐORĐ NEPREHRANA
ĐUĐIĆ BORE SANDRA STEFANEL
A.J.RAŠKOVIĆA BR.3
ŠOPING CENT.UGOST.I TURIZAM
ĐUĐIĆ BORE TATJANA BELLISSIMO
M.M.TEPIĆA
BB,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
DUJIĆ NIKOLE
PREDRAG
ZELENA PIJACA
TEZGA
ĐUKANOVIĆ DUŠANA GOGA,VL.ĐUKANOVIC
GORDANA
GORDANA
M.VRHOVCA
BB,PRIJEDOR
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ĐUKIĆ BNRANKA
MILE
JEREZA,TR
VUKA KARADŽICA 48
TRGOVINA NEPREHRANA
ĐUKIĆ DRAGANA
LJUBIŠA
MOBILNI
SVIJET,TRG.ZAN.RAD.I
M.OBRENOVIĆA BB
NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ĐUKIĆ DRAGE ZORAN FASHION,UR KAFE BAR
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE BAR
6
DUKIĆ DRAGUTINA
DRAGOLJUB
MAMBA,BIFE
G.LAMOVITA BB
BIFE
ĐUKIĆ ĐURĐA
DRAGANA
DACA,UR
DONJI ORLOVCI BB
BIFE
ĐUKIĆ DUŠANA
GOSPOVA
KUĆNA
RADINOST,DOMAĆA
MILANA VRHOVCA BB DOMAĆA RADINOST
ĐUKIĆ IVANA
TATJANA
EKONOMIKA AGENCIJA
ZA NEKRETNINE
KOZARSKA BR.6
AGENCIJE ZA PROMET
NEKRETNINA
ĐUKIĆ MILUTINA
ŽELJKO
ĐUKIĆ
SRPSKIH VELIKANA
BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
DUKIĆ SLOBODANA
MILORAD
2 B DUKIĆ
M.VRHOVCA BB
/G.POINT/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ĐUKIĆ TOMA
JADRANKA
IVANA,TR
AERODROMSKO
NASELJE BB
TNP POLOVNOM
ROBOM
DURANIĆ SAVE
SMILJANA
DEJAN
M.VRHOVCA /"GRAF
POINT",PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
DURATOVIĆ ADEMA
AMIR
RAKOVČANI 79,TR
MJEŠOVITOM ROBOM
RAKOVČANI 25
MJEŠOVITA ROBA
ĐURĐEVIĆ ILIJE
ŽELJKO
TRGOVAČKA RADNJA
M.VRHOVCA/"GRAF
POINT"/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
Strana 17 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
ĐURĐEVIĆ MARKA
MIRKO
OBELIX
NIKOLE PAŠIĆA
4,PRIJEDOR
BRZA PRIPREMA
HRANE
ĐURĐEVIĆ
MILOVANA MILKA
NIKOLA,FRIZERSKA
RADNJA
KOZARSKA BR. 33
FRIZER
ĐURĐEVIĆ MIRKA
SRĐAN
ZANATSKA
AUTOLIMARSKA RADNJA
R.GNJATOVIĆA 3
AUTOLIMAR
ĐURĐEVIĆ SLAVKO
RADOMIRKA
KISO
G.ORLOVCI
MJEŠOVITA ROBA
ĐURĐEVIĆ STEVE
MOMČILO
MONAKO,UR BIFE SA
KUHINJOM
G.ORLOVCI BB
BIFE SA
KUHINJOM
ĐURĐEVIĆ STEVO
KRSTAN
STARI DRUGARI
K.BRIGADE BR. 36
BIFE
ĐURĐEVIĆ STEVO
KRSTAN
KISO
G.ORLOVCI BB
MJEŠOVITA ROBA
ĐURIĆ DRAŠKA
MILORAD
BRAĆA ĐURIĆ
JELIĆKA,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
ĐURIĆ PERE DENIS
ROPE-DOG,UR KAFE BAR
TONE PERIĆA 1
KAFE BAR
ĐURICA RANKA
MIROSLAV
AGRO ŠOP
S.STEPANOVIĆA BR.23 TRGOVINA NEPREHRANA
ĐURICA SAVO MILENA BILANS,AGENCIJA
PETRA PETROVIĆA
NJEGOŠA BR.12 A
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
DUVLJAK PREDRAGA
RADOVAN
HARMONIJA,VL.DUVLJAK
RADOVAN
M.M.VRHOVCA
BB,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
DŽAFIĆ MEHMEDA
ZLATAN
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
TEZGA
DŽAMASTAGIĆ
ADEMA ADMIRA
ŠEJLA,VL.DZAMASTAGIĆ
ADMIR
RAKOVčANI BB
MJEŠOVITA ROBA
DŽEBRIĆ RAJKA
LJUBA
KIKI,TR
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
DŽEPINA SLAVKA
MILORAD
D & N,PREDUZETNIČKA
RADNJA
PETRA PETROVIĆA
NJEGOŠA 12A
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
EĆIM ILIJE DRAGAN
AUTOPRAONA,RUČNO
PRANJE AUTA
KNEŽOPOLJSKA BR.12
AUTOPRAONA
EĆIM MILANA DUŠAN KOVAČ
1.MAJA
BR.78,PRIJEDOR
BIFE
EGIĆ ILIJE BORKO
UNIVERZAL,TR
NEPREHRANOM
P.P.PRERADOVIĆA 27
TRGOVINA NEPREHRANA
EGIĆ NIKOLE
JADRANKA
ŠUMOOPREMA,TRG.ZANATSKA I
P.P.NJEGOŠA 11
TRGOVINA NEPREHRANA
EGIĆ STEVE DARA
DOMAĆA
RADINOST,SAKUPLJANJE
GRADSKA TRŽNICA
DOMAĆA RADINOST
EGIĆ STOJANA
MILJANA
BOKI
SOLUNSKA
BB,AUTOBUSKA
KAFE BAR
ELENKOV
TOMISLAVA
AFRODITA,ZTR
KOZMETIČAR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
KOZMETIČAR
Strana 18 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
FAZLIĆ MUSTAFE
MERSAD
ALEA,UR
MARŠALA TITA BB
ĆEVAPĐŽINICA, BUREKĐŽINICA
FIKIĆ IBRAHIMA
RIJAD I FIKIĆ ZIJADA
BAMBI,ZAJ.TR
HAMBARINE 164
MJEŠOVITA ROBA
GAČIĆ DUŠANA
NEBOJŠA
IRISH PUB,UR KAFE BAR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 13
KAFE BAR
GAGIĆ DRAGE
BRANKICA
OGI,TR
BRATSTVA I
JEDINSTVA 11
MJEŠOVITA ROBA
GAJANOVIĆ MILANA
ZORAN
WIN,UR KAFE BAR
ZANATSKA 60
KAFE BAR
GAJIĆ LAZE DRAGAN
LABUD
GOENJI GAREVCI 12
BIFE
GAJIĆ LAZE MILE
ROBEX
KOZARSKA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
GAJIĆ MILADINA
VIDOSAV
GVIM,PROIZVODNJA KOR
I TJESTENINE
M.VRHOVCA BR.38
PROIZV.KORA I
TJESTENINE
GAJIĆ MILADINA
NENAD
GAJIĆ,SZTR PEKARSKA
RADNJA
MLADENA
STOJANOVIĆA BR.15
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
GAJIĆ NOVE BRANKO
EXAKT,AGENCIJA
PETRA PETROVIĆA
NJEGOŠA 1
AGENCIJA-OSTALO
GAJIĆ RADE GORICA
XXL,STR MJEŠ.ROBOM
LAMOVITA BB /MAGPUT PRIJEDOR -
MJEŠOVITA ROBA
GAJIĆ SAVE
SNJEŽANA
MIKRON,TRG.ZAN I
SERVIS I
M.M.TEPIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
GALIĆ MARKA
STOJANKO
GALOREZ,ZR
PROIZV.ELEMENATA OD
GORNJI GAREVCI BB
PROIZV.PALETA OD
DRVETA
GARIBOVIĆ KASIMA
DINO
MEXX ,PICERIJA
M.TITA 21
PICERIJA
GARIĆ LJUBE
DALIBORKA
DIJANA,TR MJEŠ.ROB.I
POSRED.DJEL.-DOP.ZA
RUDI ČAJAVEC BR.7
MJEŠOVITA ROBA
GAVRANOVIĆ
BORISLAVA
BOLERO,BIFE
OMLADINSKA BB
BIFE
GAVRANOVIĆ DUŠAN
VESNA
KONTO,
KNJIGOVOD.SERVIS
M.M.TEPIĆA
BR.3,PRIJEDOR
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
GAVRANOVIĆ
MILANA MILE
ROVOKOPAČKE USLUGE
G.GAREVCI
BB,PRIJEDOR
ROVOKOPAČ
GAVRANOVIĆ
MILORADA NEBOJŠA
KRUNA,PICERIJA
OMLADINSKA
BR.220,OMARSKA
PICERIJA
GAVRANOVIĆ NEĐO
MILENA
S.T.R.
S.SAVO BB
NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
GAVRANOVIĆ
OBRADA PERO
GAVRANOVIĆ,TR
M.OBRENOVIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
GAVRANOVIĆ SAVE
DUŠKO
WEMBLEY III,SPORTSKA
KLADIONICA
KOZARSKA BB
SPORTSKA KLADIONICA
GAVRANOVIĆ
SLAVKA STOJANKA
SANI,BRZA PRIPREMA
HRANE
K.ALEKSANDRA
BB,PRIJEDOR
BRZA PRIPREMA
HRANE
Strana 19 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
GAVRANOVIĆ SVETE
JADRANKA
KARMA,VL.GAVRANOVIĆ
JADRANKA
SVETOSAVSKA
278,OMARSKA
DISKO KLUB,DISKO
BAR
GAVRANOVIĆ
TIHOMIRA MLADEN
MINI MJEŠAONA STOČNE
HRANE
PALIH BORACA
BB,OMARSKA
MINI MJEŠAONA STOČNE HRANE
GAVRILOVIĆ ILIJE
DUŠANKA
GRAFOMARK-D,TR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
GAVRILOVIĆ LAZO
KOVAC
1.MAJA
BR.78,PRIJEDOR
BIFE
GAVRILOVIĆ RANKA
DRENA
GAVRILOVIĆ,AGENCIJA
ZA NEKRETNINE
ZANATSKA BB
AGENCIJE ZA PROMET
NEKRETNINA
GLAMOČANIN MILE
LJUBICA
IMPULS,TR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
GLAMOČANIN
NEDELJKA DRAGAN
DMG,BIFE
TRG OSLOBOĐENJA 1
BIFE
GLIGIĆ SRETKA
ZORAN
SZ AUTOMEHANIČARSKA
RADNJA
S.MILAŠINOVIĆA 5
AUTOMEHANIČAR
GLIGIĆ ČEDE TIHOMIR ODRŽAVANJE I
POPR.KUĆ.APARATA
E.KARDELJA
10,KUĆNA ADR,PD
SERVIS.OST.APARATA,REMONT
LIFTOVA ITD
GLIGIĆ ZORICA
TRGOVAČKA RADNJA
M.VRHOVCA 1/"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
GLOGINJA DRAGE
DRAGANA
DRAGANA,UGOSTITELJSK AERODROMSKA 1
A RADNJA
GLUHIĆ SENADA
ZLATAN
AJLA
ROBNA
PIJACA,KOZARAC
ROBNA TRŽNICA KOZARAC
GLUŠAC DUŠANA
ZORAN
ZOKA
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
GLUŠAC SLAVKA
MIRA
MiG
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
GNJATIĆ LJUBOMIRA
KOSA
SARA,UR BRZA PRIPREMA KOZARSKA BB /KOD
HRANE
MUNJIZA CVJEĆARE/
BRZA PRIPREMA
HRANE
GNJATIĆ SLAVKA
SANJA
AUTOPRAONA,SAM.RADNJ SRPSKIH VELIKANA
A
BR.27
AUTOPRAONA
GNJATOVIĆ PERE
DRAGANA
BILANS,ZP VOĐENJE
POSL.KNJIGA
MORISA LEVOG 27
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
GNJATOVIĆ DUŠANA
JADRANKA
BEBI
SOP
K.ALEKSANDRA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
GNJATOVIĆ DUŠANA
JADRANKA
BEBI
SOP
K.ALEKSANDRA/ŠOP.C MJEŠOVITA ROBA
/,PRIJEDOR
GNJATOVIĆ NIKE
RADOJKA
UKRAS,TR
K.P.I OSLOBODIOCA 58 TRGOVINA NEPREHRANA
GNJATOVIĆ OSTOJE
SOKA
DECENIJA,UR
V.KARADŽIĆA BR.32
SNEK BAR
GNJATOVIĆ RADE
DUŠKO
AMG,INTERNET KAFE
VOŽDA KARAĐORĐA
BB
INTERNET KAFE
GNJATOVIĆ RANKA
BILJANA
EKORAM,AGENCIJA ZA
KNJIGOVOD.POSLOVE
M.OBILIĆA BB
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
KAFE BAR
Strana 20 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
GOJIĆ PERE MILAN
ELEMONT,ZAN.RD.ODRŽ.I
POPRAV.EL.INSTAL.
RADE KONČARA 8
ELEKTROINSTALATER
GOJIĆ SIME NEĐO
SUR BIFE S
KUHINJOM
Z.ZGONJANINA
BB,PRIJEDOR
BIFE SA
KUHINJOM
GOJIĆ SIMO NEĐO
DADO
DONJI VOLAR
MJEŠOVITA ROBA
GOLIĆ NIKOLE
JADRANKA
VIG,TR
ROBNA PIJACA PEĆANI ROBNA PIJACA PEĆANI
GOLUBOVIĆ DUŠANA
ŽELIMIR
POSEBNA PIJACA BUVLJAK
POSEBNA PIJACAS.GRAD
STARI BUVLJAK
GOLUBOVIĆ OSTOJE
SLOBODAN
GOLUB,TR MJEŠ.ROBOM
KOZARSKA 16
MJEŠOVITA ROBA
GOLUBOVIĆ
ZDRAVKA LJUBINKA
OKULISTIKA,VL.GOLUBOV M.M.TEPIĆA BR.16
IĆ LJUBINKA
GOLUBOVIĆ ŽIVOJINA OBUĆARSKA RADNJA
SAVO
BRAVSKA BR. 4
OPTIČAR
OBUĆAR
GORETIĆ JUSUFA
SABAHUDIN
KAMEN,ZAN.PREDUZ.DJEL FRANCA PREŠERNA 6
.-POLAG.PODOVA
GORONJA ŽIVKO
ŽIVANA
B&B,TR
M.VRHOVCA BB/GRAF ROBNA TRŽNICA G.POINT
POINT/,PD
GORONJIĆ ŽARKA
DRENA
PREDUZETNIK ZA
KNJIGOVOD.POSLOVE
P.P.NJEGOŠA BR.38
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
GRAB MILANA
BOGDAN
LOVOSTREL
P.PRERADOVIĆA
BR.36,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
GRABOVAC MILE I
GONČIN BORO
Z.T.R
CRNA DOLINA BB
MJEŠOVITA ROBA
GRABOVICA NENADA ROVOKOPAČKA
RADENKO
DJELATNOST
BISTRICA BB
ROVOKOPAČ
GRABOVICA ŽIVKA
DANIEL
ŽIR COOP,TR
MJEŠ.ROBOM
BISTRICA BB
MJEŠOVITA ROBA
GRAHOVAC
BORISLAVA
BAG,SNEK BAR
BANJALUČKA
CESTA,PRIJEDOR
SNEK BAR
GRAHOVAC OSTOJE
SNJEŽANA
SIMBA
SVETOSAVSKA BB
SNEK BAR
GRAHOVAC ŽIVKA
DRAGUTIN
PREDUZETNIK ZA IZRADU PEĆANI B-2
SVIJEĆA
GRANATIĆ MILANKA
GORAN
ARENA,UR
SVETOSAVSKA BB
/ZANATSKI CENTAR/
KAFE BAR
GRANDIĆ BOŠKO
BILJANA
GOLD
N.PAŠIĆA
BB/R.KONDIĆA/
MJEŠOVITA ROBA
GRBIĆ DRAGANA
SLAVICA
G-5,UR
DRAGE LUKIĆA BB
RESTORAN
GRBIĆ DRAGANA
SLAVICA
MOCO,TR
TONE PERIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
GRBIĆ DRAGANA
SLAVICA
PEKARA GRBIĆ,ZR
DRAGE LUKIĆA BB
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
OSTALE PRED.DJ.BEZ
POSL.PR.
OSTALE PRED.DJ.BEZ
POSL.PR.
Strana 21 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
GRBIĆ DRAGOLJUBA
SLAVICA
MIMOZA
V.KARADŽIĆA 29
CVJEĆARA
GRBIĆ JOVE RATKO
SUR
BIFE
LJESKARE
BIFE
GRBIĆ MIĆE MILAN
ZANATSKI
PREDUZETNIK,IZRADA
DRAGE LUKIĆA 24
/ADRESA
DOMAĆA RADINOST
GRBIĆ MILE MIRJANA MIRACLE,TR
SRPSKIH VELIKANA
BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
GRBIĆ MILOVANA
MARINA
MARINA,FRIZERSKI
SALON
M.STOJANOVIĆA 1
FRIZER
GRBIĆ MIRKA MILAN
EL.FRI.MEHANIKA,ODRŽ.I
MONTAŽA KLIMA
RUDNIČKA BB
ODRŽAVANJE RASHLADNIH I
KLIMA UREĐAJA
GRBIĆ NENADA
MIODRAG
DOMAĆA RADINOST
I.ANDRIĆA 138
DOMAĆA RADINOST
GRGIĆ BEGE ELVIR
ROBI,TR
ROBNA PIJACA PEĆANI ROBNA PIJACA PEĆANI
GROZDANIĆ BESIMA
SENADIN
RIO,UR
MARŠALA TITA BB
KAFE BAR
GROZDANIĆ KOSTE
MIRA
BUTIK-FENIKS,BUTIK
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
BUTIK
GRUBAN BOGDAN
DOSTA
S.T.R. VL. GRUBAN DOSTA
OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
GRUBAN BRANIMIRA
MILENKO
NADA 1, BIFE IGRE NA
SREĆU PUTEM
V.MISKINA
BB,PRIJEDOR
BIFE I IGRE NA SREĆU-AUTOMAT
GRUBAN BRANKA
ZORAN
DUGA,UR
SLAVKA RODIĆA BB
BIFE
GRUBAN BRANKA
ZORAN
CASPER,BIFE
KOZARSKA BB
BIFE
GRUBAN DUŠANA
ZORICA
MARINA
K.P.I OSLOBODIOCA 19 KAFE BAR
GRUBAN MIĆE ZORAN DON KAFE
POSLASTIČARNICA
M.OBRENOVIĆA BB
KAFE POSLASTIČARNICA
GRUBAN MILIVOJA
DRAGANA
GRUBAN,PREDUZETNIČKA KOZARSKA 177
RADNJA
GRUBAN NOVAKA
STEVO
STOLARIJA
GRUBAN,ZANATSKA
SANIČANI BB
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
GRUBAN RATKO
MILAN
3MB
ZAGREBACKA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
GRUBIĆ TODORA
MIRJANA
MAGAZIN
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
GRUBIŠA LJUBE ĐURO KONZUM
M.STOJANOVIĆA
,TRGOV.KOLAČ.I SLADOL. BB,KOZARAC
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
TRGOVINA - PREHRANA -
GRUBLJEŠIĆ
DRAGOLJUBA
MIR-2
K.P.I OSLOBODIOCA 8- TRGOVINA NEPREHRANA
PARKING PATRIJE
GRUBLJEŠIĆ
MILUTINA GORAN
TROJKA,UR BIFE
KOZARSKA BB
/TEŠINIĆ/
BIFE
Strana 22 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
GRUBOR BOŠKA
GORAN
TEPIH CENTAR
KAŠMIR,TR
OMLADINSKA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
GRUJIĆ DRAGANA
MARKO
NAUTILUS
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
GRUJIĆ DRAGE
MLADEN
GALERIJA,SUR BIFE
OMLADINSKA BB
BIFE
GRUJIĆ DUŠANA
BORKA
FAVORIT2
M.OBRENOVIĆA BR.15 TRGOVINA NEPREHRANA
GRUJIĆ IVE ZLATA
FINAZ,RAČUNOVODSTVEN M.M.TEPIĆA BB
I SERVIS
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
GRUJIĆ MILORADA
RODOLJUB
GRUJIĆ
KOZARSKA
BB,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
GRUJIĆ STANKO
PREDRAG
TAPETARSKE USLUGE
A.KNEŽEVIĆ BB
TAPETAR
GRUJIĆ STEVANA
PREDRAG
GRUJIĆ,PARKETAR
PETROVO BB
PARKETAR
GRUJIČIĆ MILANA
STOJANKA
DONATO,UR
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE BAR
BB
GRUJIČIĆ MOMČILA
ILIJA
SURBIFE
VOŽDA KARAĐORĐA
BR.3
BIFE
GRUJIČIĆ MOMIRA
OSTOJA
BOOM,
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
GUDURAŠ DRAGANA
ANITA
SAAN,UR ROŠTILJNICA
RADE KONDIĆA 40
ROŠTILJNICA
GUNIĆ HASANA FERID SAMOSTALNA
OBUĆARSKA RADNJA
S.V.ČIČE BR. 12
OBUĆAR
GUŠIĆ MILOŠA
ĐURĐICA
POSEBNA PIJACA
POSEBNA PIJACA
STARI BUVLJAK
GUSKIĆ MARKA
NEDELJKO
TERMIKA, LIMARSKI I
IZOLACISKI RDOVI
D.ORLOVCI
LIMAR
GUSKIĆ MLADENA
MIRJANA
STUDIO M&M,ZR
SAVE KOVAČEVIĆA
BB
FRIZER
GUSKIĆ RASTKA
SNJEŽANA
MODA
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
GVOZDEN BRANKO
VENEZIA,TR
1.MAJA 66
MJEŠOVITA ROBA
GVOZDEN MILANA
ZDRAVKO
FERING,TR
OSMANA DŽAFIĆA
17/V.MIŠIĆA 17/
MJEŠOVITA ROBA
GVOZDEN NOVAKA
ŽELJKO
GVOZDEN,PREDUZETNIČK OSTOJE ŽEŽELJA BB
A RADNJA
/GOMJENICA-
GVOZDEN NOVAKA
ŽELJKO
SVETI
SAVO,PREDUZETNIČKA
KOZARSKA BB
GVOZDEN VUKAŠINA
NADA
HAPPIY DOG,TR
HRANOM,OPREMOM I
MILOŠA OBRENOVIĆA TRGOVINA - PREHRANA 24
GVOZDEN ZDRAVKA
BRANKA
VENEZIJA POKLON
SHOP,TR
P.P.NJEGOŠA 6
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
POGREBNA OPREMA SA
CVIJEĆEM
MJEŠOVITA ROBA
Strana 23 od 82
Prezime i ime
vlasnika
HABIBOVIĆ
MUHAMEDA ISAK
Nazif firme
ASTRID,VL.HABIBOVIC
ISAK
Adresa firme
ZANATSKA
BB,PRIJEDOR
Naziv djelatnosti
SNEK BAR
HADŽIĆ PAŠE NEDŽAD MIX,TNM
OMLADINSKA
NEPREHR.PROIZVODINMA BR.26,KOZARAC
TRGOVINA NEPREHRANA
HAJNEŠEVIĆ DUŠANA AD,USLUŽNA RADNJA
VLADIMIR
,HEMIJSKA ČISTIONICA
VUKA KARADŽIĆA 30
HEMIJSKA ČISTIONICA
HANDŽIĆ ASIMA
HAMDIJA
KEJ,BIFE
A.BABIĆA ,STARI
GRAD
BIFE
HASANAGIĆ HIMZE
ILIJAS
AS
A.KURUZOVIĆA 71
BIFE
HASANAGIĆ HUSEINA HEMIJSKA ČISTIONA
ARMIN
B.NUŠIĆA BR. 22
HEMIJSKA ČISTIONICA
HASANIĆ RAGIBA
EDIN
EDO
MAGIST.PUT
BL.,KOZARAC
TRGOVINA NEPREHRANA
HELAJSEN STEVANA
IVANA
IVANA,ZR
M.SULJANOVIĆA BB
/M.OBILIĆA BB -
FRIZER
HERGIĆ MUHAREMA
ZINAJDA
ZINAJDA,FRIZERSKI
SALON ZA ŽENE
PROTE
M.NENADOVIĆA 24
FRIZER
HINIĆ MILANA
NIKOLA
LIKA,ZR
GORNJI ORLOVCI BB
SERVISNE USLUGE OSTALO
HODŽIĆ EMINA
SUADA
HOME,TR
HRNIĆI BB
MJEŠOVITA ROBA
HODŽIĆ MEHMEDA
HASE
H-MONT,ZR MONTAŽA I
ODRŽAV.CENTRALNOG
STARI GRAD
BB,KOZARAC
ODRŽAVANJE CENTRALNOG
GRIJANJA
HODŽIĆ ŠEFIKA ELVIR NIRVANA,KAFE BAR I
IGRE NA SREĆU
STARI
GRAD,KOZARAC
KAFE BAR I IGRE NA SREĆUAUTOMAT
HOROZOVIĆ HASANA
EMSUD
ALTONA,BIFE
V.S.STEPANOVIĆA BB
/Đ.ĐAKOVIĆA/
BIFE
HRGAR BOGDAN
MILICA
TANJA
Ž.ZGONJANINA BB
MJEŠOVITA ROBA
HRGAR MILENKA
OGNJEN
HARMONY,ZR
USKOČKA I
SVETOSAVSKA 1
FRIZER I KOZMETIČAR
HRNIĆ ŠERIFA EMIRA
LAGUNA,RESTORAN
PARTIZANSKA 5
RESTORAN
HRNIĆ SULEJMANA
ZLATA
G-3,ZR FRIZER
PEŽĆANI G-3
FRIZER
HRVAĆANIN
NEDELJKA DRAGOJA
HRVAĆANIN,ZR
IGMANSKA BR.3
LIMAR
HRVAĆANIN
STOJANA MLADEN
TEHNOKOMERC,TRG.ZANATSKA
VOJVODE STEPE
STEPANOVIĆA 17
TRGOVINA NEPREHRANA
HRVĆANIN GOJKO
ZORAN
GIS
Ž.ZGONJANINA BB
BIFE
HUSEMAM ĐURĐA
MIRA
FASHION
CENTAR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
BUTIK
MIŠE JAZBECA 78
MJEŠOVITA ROBA
HUSIĆ RASIMA EMSUD STIL,TR MJEŠOVITOM
ROBOM
Strana 24 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
HUSKIĆ KEMALA
ZLATAN
INTERMEZZO,KAFE BAR
UGAO OMLADINSKE I
M.STOJANOVIĆA
KAFE BAR
IJIJAŠEVIĆ IGOR
RIO
PRIJEDOR V.MISKINA BB
BIFE
IKANOVIĆ ISMETA
ADIS
A-D-S,UR
A.KURUZOVIĆA
BR.106,LJUBIJA
BIFE
ILIĆ BOŽE RADA
DEKOR,TR
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
ILIĆ JOVE BOŽO
RS,VL.ILIC
BOZO
M.VRHOVCA
BB,PRIJEDOR
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ILIĆ RADOMIRA
BRANKA
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
GRADSKA TRŽNICA
TEZGA
ILIĆ STOJANA NADA
STR
M.OBRENOVIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
ILIĆ VLADE RADENKO VALERIJANA
V.KARADZICA
BR.43,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
IMAMOVIĆ
MEHMEDA HILMIJA
GRAMER,KAMENOREZAČ
KA
I.ANTUNOVIĆA BB
KAMENOREZAC,SJEČENJE I
OBLIKOV.KAMENA.
INĐIĆ BOŽE ZORA
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
TEZGA
IVANIŠ OBRADA
MILANKA
ANAKONT,KNJIGOVODST
VENI SERVIS
I.BURSAĆA 50
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
IVANOVIĆ
RADOVANA GROZDA
5, KAFE BAR
M.MAMIĆA
BR.116.PRIJEDOR
KAFE BAR
IVANOVIĆ ŽIVKA
ŽIVANA
ŽIVANA
OMLADINSKI PUT
BR.184
FRIZER
IVELJIĆ JELE VELIMIR CRNO-BIJELI
10
I.BURSAĆA
BR.5,PRIJEDOR
BIFE
IVIĆ RADOMIRA
DUŠKO
STUDIO LJEPOTE SKIN
ART,USLUŽNA RADNJA
ZANATSKA 1
NJEGA LICA I TIJELA
JAKOVLJEVIĆ
MILANA DARKO
KLAS 2,PEKARA
ZAN.TRG.RAD
OMARSKA BB
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
JAKŠEKOVIĆ MIRKA
MILENKO
AUTO M ,TR
P.P.NJEGOŠA BR.8
TRGOVINA NEPREHRANA
JAKUPOVIĆ DEDE
HALIDA
RAČUNOVODSTVENI
PREDUZETNIK
M.STOJANOVIĆA
BB,KOZARAC
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
JAKUPOVIĆ EKREMA
MIDHET
GALERIJA,KAFE BAR
UGAO OMLAD.I
M.STOJ.,KOZARAC
KAFE BAR
JAKUPOVIĆ HASIBA
MUHAMED
JAKUPOVIĆ,TR
MJEŠOVITA ROBA
PARTIZANSKA BB
/BLIZU
MJEŠOVITA ROBA
JAKUPOVIĆ
IBRAHIMA MUSTAFA
2 EM,UR MOTEL
KOZARAC /MAG.PUT
PRIJEDOR-B.LUKA/
MOTEL
JAKUPOVIĆ IZETA
FARUK
CIAO-CIJAO,PICERIJA
KRALJA
ALEKSANDRA 34
PICERIJA
JAKUPOVIĆ
MEHMEDA MIRZET
BLIZANCI
M.STOJANOVIĆA
BB,KOZARAC
BIFE
Strana 25 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
JAKUPOVIĆ MIRZETA
MIRNES
MJENJAČNICA
M.STOJANOVIĆA BB
MJENJAČNICA-MJENJAČKI
POSLOVI
JAKUPOVIĆ MIRZETA
MIRNES
MEŠIĆ,ZAN.FRIZ..SALON
ZA ŽENE I MUŠKARCE
M.STOJANOVIČA BB
/KOD POLICIJSKE
FRIZER
JAKUPOVIĆ MUSTAFE SALJA
SALIH
M.TITA
BB,KOZARAC
MJEŠOVITA ROBA
JAKUPOVIĆ RASIMA
JASMIN
STARA BAŠTA
NACIONALNA KUHINJA
M.STOJANOVIĆA BB
RESTORAN
JAKUPOVIĆ RASIMA
JASMIN
VODENI PARK,SNEK BAR
M.STOJANOVIĆA BB
SNEK BAR
JAKUPOVIĆ ZAHIDA
ELVIS
ELLO,ZR
KEVLJANI BB
/ADRESA
ELEKTROINSTALATER
JANDRIĆ SLAVKA
SLAVICA
SLAVIJA,UR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 63
BIFE
JANJETOVIĆ MILE
DRAGAN
SAMOSTALNA
STOLARSKA RADNJA
PARTIZANSKA BR. 8
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
JANJETOVIĆ NEBOJŠE GALIJA
JELENA
AERODROMSKO
NASELJE BB
FRIZER
JANJETOVIĆ ŽIVKA
RENATA
MESNICA JANJETOVIĆ,TR
KOZARSKA 40
TRGOVINA - PREHRANA -
JANJIĆ BORE
RADOMIR
STOP,BIFE
M.M.TEPIĆA M-1
BIFE
JANJIĆ ILIJE JELENA
MARKET
JELENA,PREDUZETNIČKA
SREDNJA LAMOVITA
BB
MJEŠOVITA ROBA
JANJIĆ JERANA
DRAGOMIR
SZR-OBUĆARSKA RADNJA
VOŽDA KARAĐORĐA
L VII/5,PD
OBUĆAR
JANJIĆ MIRKA BOŽICA MD,TR
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
JANJIĆ STEVANA
NENAD
VIBON,PROIZVOD.I
PROD.BET.BLOKOVA
PALIH BORACA
BB,OMARSKA
PROIZV.PROIZVODA OD
BETONA
JANJIĆ STEVANA
NENAD
VIBBON,TR MJEŠOVITOM
ROBOM I DOP.ZA
KOZARSKA
BB,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
JANJOŠ DUŠANA
TAJANA
ON
LY
UGAO SVETOSAVSKE
I USKOČKE BB
TRGOVINA NEPREHRANA
JANJOŠ VOJISLAVA
VEDRAN
LORA,KAFE BAR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA BB
KAFE BAR
JANKOVIĆ BOŠKA
SNJEŽANA
SNAGA SOLI 2,ZR
KOZMETIČKI SALON
VUKA KARADŽIĆA 1
KOZMETIČAR
JANKOVIĆ TOME
ŽELJKO
P.C.R.,UR
ILIJE BURSAĆA 1
AUTOMEHANIČAR
JAUZ MIĆE BRANKA
BB,TR MJEŠ.ROB.
KOZARUŠA BB
MJEŠOVITA ROBA
JAUZ PETRA
JADRANKA
CARPE DIEM,UR KAFE
BAR
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE BAR
BB /PREKO PUTA
JAVOR STOJANA
LJILJANA
ROMANSA
I.BURSAĆA BR.66
BIFE
Strana 26 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Ž.ZGONJANINA
BR.34,PRIJEDOR
Naziv djelatnosti
MJEŠOVITA ROBA
JAVORIĆ LJUBOMIRA
LJUBAN
MILA
JAVORIĆ MILADINA
LJILJANA
BIG.MEK,BRZA PRIPREMA POLJ.PREH.ŠKOLA
HRANE
/DVORIŠTE/,PD
JEFTENIĆ RADE
DRAGAN
I.D ELEKTRIK
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
JEFTIĆ DRAGE
PREDRAG
LUKAS
25.MAJ BR.63
RTV MEHANIČAR
JEFTIĆ JOVANA
MILORAD
CENTAR, SR AUTO ŠKOLA
M.M.TEPIĆA 25
AUTO ŠKOLA
JEFTIĆ MILOVANA
RADOVAN
STUDIOR
K.ALEKSANDRA 9
FRIZER
JEFTIĆ RADE GORAN
SHMUCI TATTOO,ZR
NJEGA LIC I TIJELA
USKOČKA BB
NJEGA LICA I TIJELA
JEŠIĆ MILANA
MARIJAN
SAŠA,TR
SLAVKA RODIĆA BR.30 MJEŠOVITA ROBA
BRZA PRIPREMA
HRANE
JEŠIĆ OBRADA MILIJA RUBIN
K.P.I OSLOBODIOCA 83 ČASOVNIČAR
JEŠIĆ OSTOJE MILOŠ
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
JEVIĆ BRANKA MILAN KLIMA SAN,TRGOVAČKO
USLUŽNA
SRPSKIH VELIKANA
BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
JEVTIĆ RADIVOJA
ŽIVANA
JAPONA,I.P TRG.RADNJE
KOZ.DUBICA U
ROBNA TRŽNICA
KOZARAC
TRGOVINA NEPREHRANA
JEŽ JOJE BOJAN
BOKI,TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
PEĆANI
TEZGA
JOJIĆ DRAGOJE
MIROSLAV
ŠESTICA,PREDUZETNIČKA PEĆANI G-4
RADNJA
JOJIĆ MANOJLA
SLOBODAN
SAMOSTALNA ZANATSKA
KROJACKA
TRG ZORANA
KARLICA,PRIJEDOR
JOKANOVIĆ DRAGE
VESNA
VESNA,TR
MILANA VRHOVCA BB TRGOVINA NEPREHRANA
JOKANOVIĆ STANKA
SLOBODANKA
GOLDEN ROSE,TR
NSKIZOM I IGRAČKAMA
M.VRHOVCA
BB,PRIJEDOR
ROBNA TRŽNICA G.POINT
JOKIĆ ČEDOMIRA
GORDANA
MIG
BUTIK
OMARSKA,PRIJEDOR
BUTIK
JOKIĆ ĐORĐA
JOVANKA
JACA,FRIZERSKA RADNJA PEĆANI C-3,PRIJEDOR
JOKIĆ DUŠANA
DALIBOR
J.-D.DIZAJN,ZIDAR I
MOLER.FARAR.JEL.
IZDVOJENI PROSTOR TR
"MODIS" SRBAC U
MJEŠOVITA ROBA
KROJAČ
FRIZER
I.ANDRIĆA 18
ZIDAR
JOKIĆ DUŠANA SRĐAN PRIMA OMARSKA,SR
MESARSKA RADNJA
KRAIŠKIH BRIGADA
BB
MESNICA
JOKIĆ MILAN VESNA
GS
M.VRHOVCA 1
ROBNA TRŽNICA G.POINT
JOKIĆ MILANA
BRANKO
VESELI,UR
BORISA KIDRIČA 5
BIFE
Strana 27 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
JOKIĆ MILANA
MILORAD
TERMINAL,UR
BREZIČANSKI PUT BB
KAFE BAR
JOKIĆ MILE JAGODA
STEFAN ,TR
M.VRHOVCA BB
/"GRAF POINT"/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
JOKIĆ MILORADA
GORAN
CASPER,TR
V.KORPUSA BB
MJEŠOVITA ROBA
JOKIĆ MILORADA
OBRAD
DOMAĆA
RADINOST,IZRADA
OMARSKA 408
DOMAĆA RADINOST
JOKIĆ MIODRAGA
OBRAD
SUNCE,TR MJEŠ.ROBOM
OMLADINSKA 218
MJEŠOVITA ROBA
JOKIĆ NEDELJKA
DRAGOJLA
PRIMA2
OMARSKA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
JOKIĆ SAVE MLADEN
ŠUMADIJA,UR ŠUMADIJA
KOZARSKA
BB,OMARSKA
KAFE BAR
JOLDIĆ FEHIMA
MIRJANA
IRIS,TR
MARŠALA TITA 4
TRGOVINA NEPREHRANA
JOLIĆ DRAGANA
NADA
SAN
G.RAVSKA
BR.1,LJUBIJA
MJEŠOVITA ROBA
JOŠKIĆ JOVE ZORAN
JUGOPROM
LJESKARE BB
MJEŠOVITA ROBA
JOŠKIĆ MILANA
DUŠAN
JOŠKIĆ,TR
PETROVO BB
MJEŠOVITA ROBA
JOŠKIĆ NOVAKA
DALIBORKA
RUDAR-JOŠKIĆ,UR KAFE
BAR
MAJORA MILANA
TEPIĆA 9
KAFE BAR
JOVANIĆ NIKOLE
LJUBICA
LJUBICA,TR
BREZIČANI 2
MJEŠOVITA ROBA
JOVANOVIĆ ILIJE
PREDRAG
BUMERANG,UR KAFE BAR SOLUNSKA BB
JOVANOVIĆ MILANA
ZORAN
GOGO,TR
M.VRHOVCA/"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
JOVANOVIĆ RANKA
DUŠKO
SAN
MARKET
Z.J.JOVANOVIĆA
47,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
JOVANOVIĆ VIDA
SLAVKA
JAŠKI,TR
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
JOVIĆ STOJANA
MILORAD
JOVIĆ,TR DRAGSTOR
S.KOVAČEVIĆA 13
DRAGSTOR
SRPSKIH VELIKANA
BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
JOVIĆ DUŠANA DRENA DRENA
KAFE BAR
ROBNA TRŽNICA G.POINT
JOVIĆ LJUBOMIRA
PANE
PAN,TRGOVAČKA RADNJA M.VRHOVCA BB
/G.POINT/
JOVIĆ PANE
SVJETLANA
STUDIO,ZR FRIZERSKI
SALON
VUKA KARADŽIĆA 29
FRIZER
JOVIČIĆ RADENKO I
MIODRAGOVIĆ
DADA ,ZR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
MJEŠOVITA ROBA
JOVIČIĆ JOSIPA
SUZANA
LIFE CLUB ,KAFE BAR
OMLADINSKA BR.1
KAFE BAR
Strana 28 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
JOVIČIĆ OSTOJA
DRAGINJA
BISTRO MD,UR
M.OBILIĆA BB
BIFE
JOVIŠIĆ MILANA
DANILO
DRVO PROMET JOVIŠIĆ,
GOMJENICA 144 A
TRGOVINA NEPREHRANA
JUKIĆ JOSIPA
SLAĐANA
MINIMARKET
KRIVAJA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
JURIŠIĆ RADE
OLIVERA
G-6,UR BIFE
V.S.STEPANOVIĆA BB
BIFE
KAČAVENDA
LJUBINKA GORAN
OZIRIS 1,UR DISKO BAR
DONJA DRAGOTINJA
BB
DISKO KLUB,DISKO
BAR
KADIJEVIĆ TODOR
SEMA
SEMA
M.VRHOVCA /"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
KADIRIĆ ŠEFIKA
ALMIR
INKOGNITO II, UR BIFE
RIZVANOVIĆI 55
BIFE
KAHRIMANOVIĆ
BEGE SAMIRA
SANDRO,TR
NIKOLE TESLE BB
ROBNE PIJACE-STRANA
SJEDIŠTA
KAHRIMANOVIĆ
VASIFA MUHAREM
MAKMM,PREDUZETNIČKA
KOZARAC
MAGISTRALNI PUT
TRGOVINA NEPREHRANA
KAHRIMANOVIĆ
ZIJADA ANEL
LIMOKROV,ZAN.PREDUZ.D 4.JULA 41
JEL.KROVOPOKRIVAČ
KAJTEZ MLADENA
DRAGAN
BEBA,UR BIFE
GOMJENICA 122
BIFE
KALTAK JUSUFA
AMELA
POLET,BRZA PRIPREMA
HRANE
HAMBARINE 377
BRZA PRIPREMA
HRANE
KAMŠAK ŽARKA
DRAGANA
VIRGO, FRIZERSKI SALON
MILOŠA OBRENOVIĆA FRIZER
BB
KANTAR BOGOLJUBA
BOGDAN
PIRAMIDA,DISKO BAR
BUSNOVI,PRIJEDOR
DISKO KLUB,DISKO
BAR
KANTAR IVE
ANKICA
DADO
ALIŠIĆI BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
KANTAR NEDELJKA
SLOBODAN
ROLO STIL,ZR
KOZARSKA 14
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
KANTAR RADISAV
DRAGANA
DRAGANA,TR
M.VRHOVCA BB
/G.POINT/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
KAPETANOVIĆ
DERVIŠA AZRA
KORZO,UR RESTORAN SA
KETERING USLUGAMA
M.STOJANOVIĆA BB
RESTORAN
KAPETANOVIĆ
DŽEVADA ADMIR
SWISS SHOP,TRGOVAČKA
RADNJA
ZANATSKA BB/PORED TRGOVINA ZAGREBAČKE BANKE/ NEPREHRANA
KAPETANOVIĆ
DŽEVADA ADMIR
NEIRA,VL.KAPETANOVIĆ
ADMIR
M.TITA
BR.88,KOZARAC
BIFE
KAPETANOVIĆ
DŽEVADA NEĐAD
LEONARDO M &
DŽ,PICERIJA
OMLADINSKA I
M.STOJANOVIĆA/UGA
BIFE
KAPETANOVIĆ
MUHIDINA ENES
KESAAA
M.TITA BB
MJEŠOVITA ROBA
KAPETANOVIĆ
MUHIDINA ENES
STARI GRAD,BIFE I IGRE
NA SREĆU PUTEM
M.M.TITA BB
BIFE I IGRE NA SREĆU-AUTOMAT
KROVOPOKRIVAČ,TESAR
Strana 29 od 82
Prezime i ime
vlasnika
KARABAŠIĆ BESIMA
HAMED
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
KAMIČANI
352,PRIJEDOR
BRAVAR
KARAĆ DESPE NIKOLA NIKOLAS,KAFE BAR
KOZARSKA 94
KAFE BAR
KARAGIĆ HAMZE
SEMIRA
KRISTINA,TR
MJEŠOVITOM ROBOM
JUGOVCI BB
MJEŠOVITA ROBA
KARAJICA ZORANA
ŽELJKO
KARAJICA
TRNOPOLJE BB
PROIZV.PROIZVODA OD
BETONA
KARAJICA ZORANA
ŽELJKO
MONTER,UGOST.TRG.RAD DONJI GAREVCIBB
NJA,BIFE
KARABAŠIĆ
BIFE
KARANOVIĆ ĐURE
FLOJD,ZAJEDNIČKA
DINKO I KEVIĆ JANKA AUTO ŠKOLA
VOŽDA KARĐORĐA BB AUTO ŠKOLA
KARANOVIĆ MIRKA
NENAD
KONTAKT
KNEŽOPOLJSKA BR.1
KAFE BAR
KARANOVIĆ RAJKA
RENATA
MIKRO
KOZARSKA BR. 54
MJEŠOVITA ROBA
KARANOVIĆ RAJKA
RENATA
KAPRI
SOLUNSKA
/V.MISKINA/
KAFE BAR
KARANOVIĆ SVETKA
GORAN
KARGO,ZTR
GORNJI GAREVCI BB
/NASELJE VOĆNJAK/
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
KARANOVIĆ ŽIVKA
BORJANKA
MDM,TR MJEŠOVITA
ROBA I DOP.ZA
SVALE BB,TRŽNI
CENTAR BINGO
TRŽNI CENTAR "BINGO"SVALE
KARARIĆ VASIFA
ADNAN
CHIPOTEKA,ZANATSKA
RADNJA
AHMETA BABIĆA BB
/STARI GRAD/
POPRAVKA RAČUNARA I
PERIFERNE OPREME
KARLICA JOVE SANJA BOOMERANG,KAFE BAR
SOLUNSKA BB
KAFE BAR
KARLICA MARKO
DRAGANA
MARINELA
M.OBRENOVIĆA
BB,PRIJEDOR
KROJAČ
KARUPOVIĆ
MAHMUTA EMIR
KARUPOVIĆ,ZANATSKO
PREDUZETNIČKA
ČARAKOVO BB
ZIDAR
KAŠIĆ STEVE VLADO
MOLER VLADO,VL.KASIC
VLADO
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
KATANA MIRKA
SRETKO
DOMAĆE PITE,BRZA
PRIPREMA HRANE
M.OBRENOVIĆA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
KAURIN RANKA
BOJAN
OK !,UR BRZA PRIPREMA
HRANE
NIKOLE PAŠIĆA BB
/PORED STARE
BRZA PRIPREMA
HRANE
KAURIN ŽELJKA
DUŠKO
KAMENJARA,KAFE BAR
K.ALEKSANDRA 12
KAFE BAR
KEČAN GORAN
KEČO
SRPSKIH VELIKANA
BR.214
AUTOELEKTRIČAR
KEČAN MILANA
RADOSLAVKA
DUGA,BRZA PRIPREMA
HRANE
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
KEČAN RADE
RADMILA
OGI,TR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
KECMAN DANE
SAVKA
ORANGE ,KIOSK
V.KARAĐŽIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
Strana 30 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
KECMAN JOVE
BILJANA
AS,KNJIGOV.USL.I
USL.TURIZMA
M.M.TEPIĆA BB
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
KECMAN MILORADA
PERO
AUTOMEHANIČARSKE
USLUGE
IVE ANDRIĆA BR. 164
AUTOMEHANIČAR
KECMAN MLADENA
VIŠNJA
PREDUZETNIK ZA
KNJIGOVOD.POSLOVE
PEĆANI G-2
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
KECMAN STEVE
ŽELJKO
ŽELJO
MILJAKOVCI
BR.7,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
KECMAN ZIJADA
ALMA
FOKA,
KNJIGOVODSTVENI
MARŠALA TITA BB
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
KECMAN ZIJADA
ALMA
PICADILYM,KAFE BAR
M.TITA BB,KOZARAC
KAFE BAR
KECMAN ZLATANA
RAJKO
KEC,SUR ZA BRZU
PRIPR.HRNE
SRPSKIH VELIKANA
BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
KECMAN ZVONKA
OZRENKA
PARK
ZANATSKA 26
SNEK BAR
KEKIĆ DRAGOLJUBA
GORDANA
TIJANA,TR
SRPSKIH VELIKANA
BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
KELEČEVIĆ
K,SP MJENJAČNICA
DRAGOLJUBA ŽELJKO
SRPSKIH VELIKANA
BB
MJENJAČNICA-MJENJAČKI
POSLOVI
KERANOVIĆ ILIJA
ILIJA
OBUĆARSKA RADNJA
KOZARSKA BB
OBUĆAR
KEREŠ SRETKA
DIJANA
DIJANA
P.P.NJEGOŠA 28
FRIZER
KERKEZ JOVE
TATJANA
TANJA,BUTIK
ZANATSKA BB
BUTIK
KESAR KRSTIVOJA
RAZUMENKA
LANE,UR ROŠTILJNICA
MRAKOVICA BB
ROŠTILJNICA
KESAR MILANA
NEDELJKA
PREDUZETNIK ZA
KNJIGOVODST.POSLOVE
K.ALEKSANDRA 41/A
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
KESIĆ MIRKA
MIODRAG
S.T.R.
D.ORLOVCI B. 9
MJEŠOVITA ROBA
KEŠIN SPASOJE
RANKA
BOJO PLAST,ZR
BRAĆE TURUDIJE 24
/MJESTO
MOLER
KEZIJA MILANA
SAVKA
TRGOVČKA RADNJA
M.VRHOVCA 1/"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
KLJAJIĆ BRANKA
DRAGANA
SEKA
M.OBRENOVIĆA
BB,PRIJEDOR
FRIZER
KNEGINIĆ VESE
NIKICA
ODRŽAVANJE LIFTOVA
Đ.PUCARA BR.4
SERVIS.OST.APARATA,REMONT
LIFTOVA ITD
KNEŽEVIĆ RANKA
SLOBODAN
TERMIK TREJD ,ZUR
K.ALEKSANDRA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
KNEŽEVIĆ ALEKSE
NADA
LOTOS,HEMIJSKO
ČIŠĆENJE I PRANJE
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
HEMIJSKA ČISTIONICA
SRPSKIH VELIKANA
BB
MJEŠOVITA ROBA
KNEŽEVIĆ
SANJA
BRANISLAVA SANELA
Strana 31 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
KNEŽEVIĆ BRANKA
BRANKA
PEKARA KNEŽEVIĆ,ZT
PEKARSKA RADNJA
IVE ANDRIĆA 80
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
KNEŽEVIĆ DRAGAN
STONE HANGE,INTERNET
KAFE I KOMPJ.IGRE
ZANATSKA
BB,PRIJEDOR
INTERNET KAFE
KNEŽEVIĆ DRAGANA
DARKO
DARKO,TR MJEŠ.ROBOM I K.P.I OSLOBODIOCA 85 MJEŠOVITA ROBA
DOP.ZA MOB.TEL.
KNEŽEVIĆ
DRAGOMIRA
KGS-2,SAM.AGENCIJA ZA
KNJIGOV.I OBRADU
ZANATSKA BB
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
KNEŽEVIĆ ĐURE
DRAGICA
DRAGICA,BRZA
PRIPREMA HRANE
H.KIKIĆA BB,LJUBIJA
BRZA PRIPREMA
HRANE
KNEŽEVIĆ DUŠANA
SLAVICA
BUTIQE CHINA
THAI
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
BUTIK
KNEŽEVIĆ DUŠANA
SLAVICA
BUTIQE CHINATHAI
K.P.I OSLOBODIOCA
BB,ŠOPING CENT.
BUTIK
KNEŽEVIĆ DUŠANA
ŽARKO
APOLON,UR
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
KNEŽEVIĆ DUŠANA
ŽARKO I BERIĆ PERE
DOBRA HRANA,ZUR
MILOŠA
OBRENOVIĆA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
KNEŽEVIĆ DUŠANA
ŽELIMIR
ALEKSANDAR
M.VRHOVCA 1/"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
KNEŽEVIĆ MILENKA
MILKA
EFEKTA,TR
MAJORA MILANA
TEPIĆA M3
TRGOVINA NEPREHRANA
KNEŽEVIĆ MILOVANA ELEPHANT,NEPREHRANA
ALEKSANDRA
VOŽDA KARAĐORĐA 4 TRGOVINA NEPREHRANA
KNEŽEVIĆ MIRKA
SAVA
PRAMEN
VOŽDA KARAĐORĐA
BB
FRIZER
KNEŽEVIĆ NIKOLE
VOJNA
SITI,UR
VOJVODE STEPE
STEPANOVIĆA 81
KAFE BAR
KNEŽEVIĆ OBRADA
MIRA
MIRA,KNJIGOVODST.POSL OMARSKA BB
OVI
/ADRESA
KNEŽEVIĆ RADE
DRAŠKO
KVATRA,FRIZERSKA
RADNJA
SOLUNSKA BR.1
KNEŽEVIĆ
RADOSLAVA ZORAN
KUM
D.DRAGOTINJA,PRIJED MJEŠOVITA ROBA
OR
KNEŽEVIĆ SAVE
GORAN
GODOS,TR
M.VRHOVCA
BB/G.POINT/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
KNEŽEVIĆ VLADE
ALEKSANDAR
KNEŽEVIĆ,UR BIFE
MARIĆKE ČETE 8
CETTERING /PRIPREMANJE
OBROKA/
KNEŽIĆ SALKA AIDA
DADO
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
KNJEGINJIĆ
ALEKSANDAR
KOD SLAVESUR,BIFE BEZ
KUHINJE
ISTARSKA
11,PRIJEDOR
BIFE
KNJEGINJIĆ MILE
SRETKO
ELEKTROINSTALATER,ZR
Đ.JAKŠIĆA BR.17
ELEKTROMEHANIČAR
KNJEGINJIĆ VESE
NIKICA
DUGME
M.OBRENOVIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
FRIZER
Strana 32 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
KNTAR DRAGE
MILENA
LUNA,
K.P.I OSLOBODIOCA 51 MJEŠOVITA ROBA
KOBAS MILENKA
LJUBIŠA
JOVANA
1.MAJA 63
AUTOPRAONA
KOBAS MILOVANA
MIRKO
AUTO-ŽUTI
M.OBRENOVICA
BB,PRIJEDOR
NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
KOBAS MILOVANA
NIKO
AUTOSERVIS KOBAS,ZTR.I LUKE STOJANOVIĆA
AUTOMEHANIČ.RADNJA
BB
KOBAS VLADE
MIRJANA
BAMBI,TR
VIDOVDANSKA I
M.M.TEPIĆA BB /TR
TRŽNI CENTAR ROBOT PRIJEDOR
KOČIĆ LJUBOMIRA
RADE
S.T.R. VL. KOČIĆ RADE
DONJA MARIĆKA
MJEŠOVITA ROBA
KOČIĆ MIRKA
LJUBICA
GRADNJA KOČIĆ,ZTR
MARIĆKA 18
PROIZV.PROIZVODA OD
BETONA
KOJIĆ RANKA
BRANKA
DORA,ZR
MAJORA MILANA
TEPIĆA 1
FRIZER
KOJIĆ SRETKO MILAN SAMOSTALNA POKRETNA
PRODAVNICA
NIŠEVIĆI
POKRETNA
PRODAVNICA
KOLAR ANDRIJE
GROZDA
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
A&M
AUTOMEHANIČAR
KOLUNDŽIJA DRAŠKA SRNA,TR MESOM I
NEMANJA
MESNIM PRERAĐEV.
MILOŠA OBRENOVIĆA MESNICA
18
KOLUNDŽIJA STANKA RAVANELLI,UR
SANJA
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE POSLASTIČARNICA
18
KOLUNDŽIJA
STOJANA BOGOLJUB
BRZA PRIPREMA HRANE
KOZARSKA
BB,OMARSKA
KOMAZEC RADE
RADOSLAVKA
MIR,TR
ROBNA PIJACA PEĆANI ROBNA PIJACA PEĆANI
KOMLJENOVIĆ ILIJE
SNJEŽANA
ZABAVNI PARK.MINI
VOZNI PARK
PROST.ISPRED
PATRIJE
SALON ZABAVNIH IGARA I IGRE
PUTEM RAČUNARA
KOMOSAR DRAGANA
DAVOR
LAV,BIFE
S.KOVAČEVIĆA
BR.13,PRIJEDOR
BIFE
KOMOSAR STOJANA
DIJANA
DIJANA,TR
MILOŠA OBRENOVIĆA CVJEĆARA
BB
KONČAR BRANKA
ANA
VOŽDA KARAĐORĐA
ALFA I
OMEGA,SAMOST.AGENCIJ 1A
KONČAR FILIPA
BRANKA
STUDIO B,ZR FRIZER ZA
ŽENE I MUŠKARCE
KOZARUŠA BB
FRIZER
KONČAR MILIVOJA
LJILJANA
SUNCE
S.KOVAČEVIĆA BB
BIFE
KONČAR MIRJANE
DALIBOR
ZANATSKA BB
LITLLE
FROG,ZAN.TRG.RAD.SERVI
KONČAR SINIŠE ENA
EVOLUTION
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
KONČAR STIPE
LJILJANA
IVA,MJENJAČNICA
1.MAJA BB /TRŽNI
CENTAR BINGO/
MJENJAČNICA-MJENJAČKI
POSLOVI
BRZA PRIPREMA
HRANE
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
TRGOVINA NEPREHRANA
Strana 33 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
KONČAR STIPE
LJILJANA
KERAMIČARSKA
DJELATNOST
OMLADINSKI PUT
BR.29,PRIJEIDOR
KERAMIČAR
KONDIĆ BOŠKO
DUŠICA
MIRA
M.VRHOVCA /GRAF
POINT/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
KONDIĆ CVIJE ŽIVKO
OSINJAK KOD ŽIKE
S.RODIĆA BR.137
RESTORAN
KONDIĆ DRAGOMIRA
LJILJANA
BLIC,ŠALTERSKA
PRODAJA I DOP.ZA
KOZARSKA 40
MJEŠOVITA ROBA
KONDIĆ DUŠANA
VUKAŠIN
NOSTALGIJA,TR
POKRETNI STO
M.OBRENOVIĆA BB
/ISPRED GRILA
POKRETNI STO
KONDIĆ DUŠANA
VUKAŠIN
NOSTALGIJA,TR
MILOSA OBRENOVIĆA TRGOVINA NEPREHRANA
BB
KONDIĆ MILE GORAN
LEVIS SHOP BIG
SVETOSAVSKA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
KONDIĆ VLADIMIRA
RADENKO
RAŠO,
BANJALUČKI PUT BB
TRGOVINA NEPREHRANA
KONDIĆ VLADIMIRA
RADENKO
KONDIĆ,AUTO
SERVIS,AUTOMEH.I
BANJALUČKI PUT BB
AUTOMEHANIČAR
KONDIĆ ŽIVKO PETAR KONDIĆ,TR
BRANISLAVA NUŠIĆA
BR. 30
MESNICA
KORDIĆ BORE JOVICA GRADSKA PIVNICA KOD
MAĐARICE,PIVNICA
KRALJA
ALEKSANDRA 33
PIVNICA
KOS BOŠKA MILJANA
STR
KOZARSKA BB
MJEŠOVITA ROBA
KOS ĆIRE STOJKA
STR
OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
KOS DUŠKA SRĐAN
SRĐAN,VULKANIZER I
AUTOPRAONA
S.RODIĆA BR.2
VULKANIZER
KOS MILENKA
PETAR
ROYAL
M.RAJLICA
BR.13,PRIJEDOR
SNEK BAR
KOS MILUTINA
PREDRAG
MAGNUM,ZR
NIKOLE LUKETIĆA 1
ZR POPRAVLJANJE I
PREPRAVLJANJE ORUŽJA
KOS NEBOJŠE
MILJANA
MLADOST,TR
A.J.RAŠKOVIĆA BR. 18 MJEŠOVITA ROBA
KOS NENADA
PREDRAG
GALERIJA VAN
GOGH,SNEK BAR
M.M.TEPIĆA BB
SNEK BAR
KOS NENADA
PREDRAG
VAN GOG,DISKO KLUB
M.M.TEPIĆA BB
DISKO KLUB,DISKO
BAR
KOS RANKA DRAŽENA S.T.R.
M.M. TEPIĆA BR. 8
MJEŠOVITA ROBA
KOS VASKRSIJE
ĐURAĐ
SKY
PASS
MRAKOVICA,PRIJEDO
R
BIFE
KOTARAŠ MIRKA
DRAŠKO
METROPOLIS,KAFE BAR
M.OBRENOVIĆA BB
KAFE BAR
KOTORAN BOŠKA
MILE
ANJA
A.KNEŽEVIĆ BB
MJEŠOVITA ROBA
Strana 34 od 82
Adresa firme
Naziv djelatnosti
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
KOTORAŠ DRAŠKA
DRAGANA
NADA,ZR FRIZERSKI
SALON
MAJORA MILANA
TEPIĆA BB
FRIZER
KOTUR NENADA
SINIŠA
CAFFE CHEERS,UR
KRALJA
ALEKSANDRA 34
KAFE BAR
KOVAČEVIĆ BOŠKA
MILANKA
STR
B.PROKOPIĆA BR. 8
MJEŠOVITA ROBA
KOVAČEVIĆ BOŠKA
JELENA
JELENA
M.P.ZIMONJIĆA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
KOVAČEVIĆ
DRAGOLJUBA
IP TR "LAV" BANJA LUKA
U MILOŠA OBRENOVIĆA 1
MILOŠA OBRENOVIĆA DRAGSTOR
1
KOVAČEVIĆ
DRAGOMIRA
SUBOTIČKA 41
ALFA,ZR
ZIDAR,KERAMIČ.MOLER I
ZIDAR
KOVAČEVIĆ ĐURE
SLOBODAN
VOĆE I POVRĆE,TR
NEJŠ.ROBOM I DOP-.ZA
KOZARSKA BB
MJEŠOVITA ROBA
KOVAČEVIĆ DUŠANA
MILENKO
MOLIMBA,TR CVIJEĆEM I
UKRASNIM BILJEM
MILOŠA OBRENOVIĆA TRGOVINA NEPREHRANA
BB
KOVAČEVIĆ GOJKA
MLADEN
AUTO
ELEKTRIKA,PREDUZETNI
V.MARIĆA BR.4
AUTOELEKTRIČAR
KOVAČEVIĆ LAZE
ZORA
KOVAČEVIĆ,TR
ŠALTERSKA PRODAJA
GORNJI GAREVCI
/STARI VOĆNJAK/
MJEŠOVITA ROBA
KOVAČEVIĆ
LJUBOMIRA MILKA
ECONOMIC,TR
MJEŠ.ROBA I
S.STEPANOVIĆA BR.69 MJEŠOVITA ROBA
KOVAČEVIĆ
MARINKA SANJA
IVANA MAŽURANIĆA
KS
CORRECT,PREDUZETNIČK BB /ADRESA
KOVAČEVIĆ MIĆE
NADA
BRKO-2,
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
KOVAČEVIĆ MIRKA
SANELA
SANELA,ZR
V.KARAŽORĐA BB
FRIZER
KOVAČEVIĆ RADE
MILENA
CVJEĆARA
PAŠINAC,CVIJEĆARA
PAŠINAC BB
CVJEĆARA
KOVAČEVIĆ RAJKA
SAŠA
LOGO,UR
ZANATSKA BB
KAFE BAR
KOVAČEVIĆ
VUKAŠINA ŽELJKO
MIRJANA
ČEJREČKI PUT BR.8
MJEŠOVITA ROBA
KOVJENIĆ ŽIVKA
ŽIVADINKA
FACE,TR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
KOVRLIJA JANKA
KOSA
TEAPROM
M.OBILIĆA
147,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
KOZINA JURE GORAN
V.PALANČIŠTE BB
KOZINA,ZANATSKA
RADNJA,PROIZV.TAPACIR.
KRAGULJ BOŠKA
DANKO
PALMA
BRANISLAVA NUŠIĆA
BB
MJEŠOVITA ROBA
KRAGULJ DRAGOJE
GORAN
BANG-BANG,TR
UGAO SVETOSAVSKE
U USKOČKE BB
TRGOVINA NEPREHRANA
KRAGULJ DUŠANA
NIKOLINA
BONI
M.VRHOVCA 1
MJEŠOVITA ROBA
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
PROIZVOD.TAPACIR.NAMJEŠT.I
USL.TAPACIR.
Strana 35 od 82
Nazif firme
Adresa firme
KRAGULJ MILANA
ZORAN
NATAŠA,STR KIOSK
Ž.ZGONJANINA BB
MJEŠOVITA ROBA
KRAGULJ MILORADA
DRAGANA
TRENTO,KAFE BAR
MILANA VRHOVCA 3
KAFE BAR
KRAGULJ PERE MILAN KOŽARA
KRAGULJ,OTKUPNA
MILOŠA OBILIĆA 147
OTKUPNA STANICA
KRAGULJ PERE
MLADEN
GURMAN EXTRA,UR
RESTORAN
PROTE MATIJE
NENADOVIĆA 24
RESTORAN
KRAGULJ PERE
MLADEN
GURMAN ,UR
VOŽDA KARAĐORĐA
BB
ROŠTILJNICA
KRAGULJ PERE
MLADEN
GURMAN,PREDUZETNIČK
A RADNJA
MESNICA
MAJORA
MILANATEPIĆA 3- M-1
KRALJ MILANA
SLAVIŠA
KING,KAFE BAR I IGRE NA 29.NOVEMBAR BB
SREĆU PUT.AUTOM.
KRALJ JOVICE
MILKA
GALA,KAFE
POSLASTIČARNICA
KOZARSKA BB
KRALJ MLAĐE SAŠA
GALA 2,UR CETTERING
/PRIPREMANJE OBROKA/
CETTERING /PRIPREMANJE
VASKRSIJE MARIĆA
BB /KOD PRODAVNICE OBROKA/
KRALJ SLOBODANA
JELENA
HALLO,UR
SVETOSAVSKA BB
KRČAR MIODRAGA
ALEKSANDAR
OBALA,UR
SRPSKIH VELIKANA 52 KAFE POSLASTIČARNICA
Prezime i ime
vlasnika
Naziv djelatnosti
KAFE BAR I IGRE NA SREĆUAUTOMAT
KAFE POSLASTIČARNICA
PICERIJA
KREĆA PETRA ZORICA POSLOVNA
GRAFIKA,TRG.NEPREHR.I
VUKA KARADŽIĆA 29
TRGOVINA NEPREHRANA
KREJIĆ VELJKA SAVO
BIFE SA KUHINJOM
SOLUNSKA BB
BIFE SA
KUHINJOM
KREMENOVIĆ SAVE
NEDELJKO
METALNI NAMJEŠTAJ
KREMENOVIĆ
NIŠEVIĆI BB
PROIZV.PVC STOLARIJE I
METAL.PROIZV.
KRIČKA MILOŠA MIĆO KRIČKA,ZANATSKA
AUTOMEH.I
AERODROMSKO
NASELJE BB
AUTOMEHANIČAR
KRNETA MILORADA
BOJAN
SLACKI,UR
VUKA KARADŽIĆA 29
PEKOTEKA
KRNETIĆ BRANKA
MILKA
MTV
M.VRHOVCA
BB,/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
KRNETIĆ DRAGOJE
VINKA
UNA
R.SIMATOVIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
KRNETIĆ GOJKA
MILAN
VODOMONT
K.ALEKSANDRA
BR.34,PRIJEDOR
VODOINSTALATER
KUBAT JOVANA
STANKO
X-8
THERMTERRA,TESARSKA
M.P.ZIMONJIĆA C-3
KROVOPOKRIVAČ,TESAR
KUBAT SAVE JOVANA JOVANA,TRGOVAČKA
RADNJA
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
KUKAVICA MIRSADA
SANDI
CITY,AUTO PRAONA
ZANATSKA BB
AUTOPRAONA
KUKIĆ DAGOLJBA
PETAR
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
PEĆANI
TEZGA
Strana 36 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
KUKIĆ MILORADA
MILENA
PALOMA
DONJA
BISTRICA,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
KUKIĆ MILORADA
SRETKO
LOVAC,POKR.UG.RADNJA
D.BISTRICA BB
/ADR.STANOVANJA/
POKRETNA UGOSTITELJSKA
RADNJA
KUKIĆ OBRADA
RADANA
VELANA
DRAGE LUKIĆA
BB,LJUBIJA
KROJAČ
KUKOBAT MILUTINA
DUBRAVKO
KIM,UR DISKO BAR
SRPSKIH VELIKANA
BB
DISKO KLUB,DISKO
BAR
KUNIĆ RAJKA
RADENKO
K.G.R,ZANATSKO
PREDUZET.ZIDAR,TES.AR
PERE POPOVIĆA
4/ADR.STANOVANJA/
ZIDAR
KUNIĆ ZORANA
MLADEN
ZOKA,AUTO ŠKOLA
SVETOSAVSKA BB
AUTO ŠKOLA
KUPREŠAK-MEDIĆTADIĆ NELA
NELA,SZTR ZLATARSKA
RADNJA
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
ZLATARA
KURIDŽA MIRKA
BILJANA
ARENA,UR
SRPSKIH VELIKANA 28 BIFE
KURNOGA SRETKA
RADE
PROMET
R.KONDIĆA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
KURNOGA ZDRAVKA
DRAŽENKA
GAMA,TR MJEŠ.ROBA I
DOP.ZA MOB.TEL.
BIŠĆANI BB
MJEŠOVITA ROBA
KURTOVIĆ ZIJADA
ADIS
RUBIN,FRIZER ZA MUŠ.I
ŽENE
P.P.NJEGOŠA BB
FRIZER
KUŠMIĆ ZLATKA
VEDRAN
DENIX,SZTR PEKARSKA
RADNJA
SLAVKA RODIĆA 2
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
KUSONJIĆ BORKA
DRAŠKO
MLADOST
SRPSKIH VELIKANA
BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
KUSURAN ADEMA
ADEL I KUSURAN
KUSURAN,ZAJED.TRG.RAD M.TITA BR.14
NJA
KUTLAČA RADE
DARKO
DIJEGO,ZR FRIZERSKI
SALON
RUDI ČAJAVECA 7
FRIZER
LAHOLAT VLADE
BILJANA
ACA,TR
NEPREHRAN.PROIZV.
M.VRHOVCA 1 /"GRAF
POINT"/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
LAJIĆ MILORAD
DALIBOR
ROMANELA,TR
LAMOVITA
BB,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
LAJIĆ MILORADA
ŽANA
ŽANA,
LAMOVITA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
LAJŠIĆ BOŠKA
BORISLAVU
AGROL,TR
MLADENA
STOJANOVIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
LAKIĆ MILANA
SLAVICA
BIJELO DUGME,UR BIFE
KOZARSKA 13
BIFE
LALE RANKA IVANA
IVANA,TR
NEPREH.PROIZVODA
KOZARSKA 14
TRGOVINA NEPREHRANA
LALIĆ MILIVOJA
GORAN
PREDUZTETNIK ZA
RAČUNOVOD.USLUGE
V.KARADŽIĆA L 7/3
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
LATINČIĆ BRANKA
SNJEŽANA
ISIDORA,PREDUZETNIČKA SAVE KOVAČEVIĆA
RADNJA
13/4
MESNICA
UMJETNIČKO STVARALAŠTVO
Strana 37 od 82
Prezime i ime
vlasnika
LATINOVIĆ ĐORĐA
RAJKO
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
M.OBRENOVICA
BB,PRIJEDOR
BRZA PRIPREMA
HRANE
LATINOVIĆ DRAGANA ALATER
GORAN
M.CETE
BR.8,PRIJEDOR
BRAVAR
LATINOVIĆ JOVAN
TIHOMIR
ALF
BREZIČANI,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
LATINOVIĆ MILORAD
I PASPALJ VELIMIR
ZAJEDNIČKA
OBUĆARSKA RADNJA
K.P.I OSLOBODIOCA
OBUĆAR
LAZAREVIĆ
NEDELJKA SLAVIŠA
START
VOŽDA KARAĐORĐA
BR.5
AUTO ŠKOLA
LAZIĆ JOVE MIRJANA
MIRA
M.VRHOVCA BB
/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
LAZIĆ MILE GORDANA STR
ROBNA PIJACA
PEĆANI,PRIJEDOR
ROBNA PIJACA PEĆANI
LAZIĆ NIKICE SAŠA
BRAĆE KRNETE BB
NOĆNI KLUB
LAZIĆ OSTOJE ZORAN ZELENI GAJ,UR
DONJA BISTRICA
BIFE
LAZIĆ VUKAŠINA
DRAGO
ŠUMI-M,BIFE
G.JELOVAC
BIFE
LAZIĆ VUKAŠINA
DRAGO
BONIM
G.JELOVAC
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
LAZIĆ ŽIVKA NADA
FORTUNA,UR PEKOTEKA
KOZARSKA 52
PEKOTEKA
LEČIĆ GOJKA SUZANA SUZANA,POKRETNA
PRODAVNICA
D.LUKIĆA BB
POKRETNA
PRODAVNICA
LEKANIĆ SVIJETLANA LINKINTERNACIONAL
K.ALEKSANDRA 41
MJEŠOVITA ROBA
LEKIĆ DUŠANA
JAGODA
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA
PIJACA,PRIJEDOR
TEZGA
LEKIĆ NEDELJKA
IGOR
MAĆADO,KAFE BAR
M.OBRENOVIĆA BB
KAFE BAR
LIČINAR ŽIVKA
MIROSLAV
PREMIKS-SEKUNDAR,ZR
SJEČENJE METALNOG
ALEJA KOZARSKOG
ODREDA BB
RECIKLAŽA METAL.OSTAT.
LIPIĆ BRANKA
RADOMIR
MIRA,TNM PREH.I
NEPREH.PROIZVODIMA
RASAVCI BB
MJEŠOVITA ROBA
LIŠČINSKI JOVANA
ŽELJKO
ALKATRAZ,UR KAFE BAR
SOLUNSKA BB
/AUTOBUSKA
KAFE BAR
LJEPOJA MILANA
BOŽO
BOŽO
M.GLAVA
MJEŠOVITA ROBA
LJUBIČIĆ LJUBE
LJUBICA
ENIGMA
P.PRERADOVIĆA BR.4
TRGOVINA NEPREHRANA
LJUBIČIĆ MLADENA
ZORAN
LJUBIČIĆ,TR
KOZARSKA 52
MJEŠOVITA ROBA
M.OBRENOVIĆA BB
KAFE BAR
AROMA
CLUB BABILON,UR
LJUBOJA MILE ZORAN MUSTANG,UR KAFE BAR
Strana 38 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
LONČAR MILUTINA
DRAGOMIR
KRIVAJA 1,OMARSKA
EKO CENTAR
LJEKARICE,PREDUZETNIČ
LUGONJA PERE
RANKO
LUGAN,ZTR
LUKAČ-ZEC PERE
VESNA
S.KOVAČEVIĆA 15
ABAKUS
KONSALTING,PREDUZETN /ADRESA
LUKAČ-ZEC VESNA
ABAKUS,TR
DUŠKA BRKOVIĆA BB
/PORED KAFANE
Naziv djelatnosti
RESTORAN
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
V.KARADŽIĆA BB
TRGOVINA - PREHRANA -
LUKIĆ ČEDE DALIBOR LD BIKE,TR
KRALJA
ALEKSANDRA 29
NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
LUKIĆ DUŠANA
DAVOR
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
PEĆANI
TEZGA
LUKIĆ ILINKA
LUKIĆ
M.VRHOVCA 1/"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
LUKIĆ JEVREMA
PREDRAG
LUNA,GRAFIČKA
DJELATNOST
K.P.I OSLOBODIOCA 53 GRAFIČKA DJELATNOST
LUKIĆ MIRKA NOVAK MARIJANA
PETROV GAJ BB
MJEŠOVITA ROBA
LUKIĆ NEĐE ZORAN
DADO
GRADINA199
POKRETNA
PRODAVNICA
LUKIĆ PANTELIJE
MIRKO
MIS,PILANA
SARAJEVSKA BB
PILANE-PROIZ.REZANE GRAĐE
LUKIĆ STOJANA
RADOMIR
OPTIKA
VID
V.KARADŽIĆA BR.29
OPTIČAR
LUKIĆ TANE BOGDAN INTER
DRVO,PREDUZETNIČKA
GORNJI PETROV GAJ
BB /BLIZU CRKVE/
PROIZV.GRAĐ.STOLARIJE I
ELEMENATA
MACURA BOGDAN
DRAGA
STR
RAKELIĆI
BR.117,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MACURA DRAGE
BRANKA
S.T.R
D.ORLOVCI
MJEŠOVITA ROBA
MACURA JOVANA
DRAGANA
POSEIDON,S.U.R. BIFE
SRPSKIH VELIKANA
BB
BIFE
MACURA MIRKA
MILANKA
ALIBI,KAFE BAR
D.ORLOVCI BB
KAFE BAR
MACURA NOVAKA
ŽIVKO
PINK PANTER,UR KAFE
BAR
DONJI ORLOVCI BB
KAFE BAR
MACURA SIMO
ŽELJKO
MAČAK,S.U.R. BIFE
V.KARADŽICA BB
BIFE
MACURA ŽIVKA
JADRANKA
DOMAĆINSTVO
RUDNIČKA BB
MJEŠOVITA ROBA
MACURA ŽIVKA RADE PALMA,TR
DONJI ORLOVCI BB
MJEŠOVITA ROBA
MADŽAR STEVE
ĐORĐE
I.P. U P.P.NJEGOŠA 4
PRIJEDOR
PETRA PETROVIĆA
NJEGOŠA 4
MJEŠOVITA ROBA
MAGLIĆ MUNIBA
SUADA
SUADA,FRIZER ZA ŽENE I
MUSKARCE
P.MEĆAVE BR.3
FRIZER
Strana 39 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
MAHIĆ MUJE ASIM
SAMOST.ELEKTROINSTAL KAMIČANI 18
ATERSKA RADNJA
MAHMULJIN
HUSAINA HARIS
MUJIN ĆEVAP,UR
Naziv djelatnosti
ELEKTROINSTALATER
MARŠALA TITA BB
ĆEVAPĐŽINICA, BUREKĐŽINICA
MAHMULJIN MESUDA AJLA
OMER
M.TITA 10
FRIZER
MAJKIĆ BRANKA
MILOSAVKA
TEXTE,AGENCIJA
AGENCIJA-OSTALO
SVETOSAVSKA BB
/PORED ERSTE BANKE/
MAJKIĆ LUKE LUKA
MAJKIĆ,ZR
AERODROMSKO
NASELJE 203
PROIZV.PALETA OD
DRVETA
MAJKIĆ MIRKA
VLADO
SZ FOTOGRAFSKA
RADNJA
P.P.NJEGOŠA BR. 7
FOTOGRAF
MAJKIĆ NIKOLE
RAJKO
POSEBNA PIJACABUVLJAK
POSEBNA
PIJACA,S.GRAD
STARI BUVLJAK
MAJKIĆ NIKOLE
SLAĐANA
BIBO,UR
SOLUNSKA
BB,AUTOBUSKA
KAFE BAR
MAJSTOROVIĆ
DUŠANA MILAN
ELEKTROINSTALATERSKE S.BANOVIĆA BR. 4
USLUGE
MAJSTOROVIĆ
DUŠANA BORISLAV
IZRADA SUVENIRA
BORISLAV,DOMAĆA
ŽARKA ZGONJANINA
44
DOMAĆA RADINOST
MAJSTOROVIĆ
DUŠANA VLADO
DOMAĆA RADINOST
MAJSTOROVIĆ,ZPD IZR
G.DRAGOTINJA BB
/ADRESA
DOMAĆA RADINOST
MAJSTOROVIĆ
SRETKA DRAGAN
S.Z.ELEKTROMEHANIČAR
SKA RADNJA
M.OBRENOVIĆA BB
/R.KONDIĆA/
ELEKTROMEHANIČAR
MAJSTOROVIĆ
TOMISLAVA MARIO
ENTROPOLIT,UR
MARORA MILANA
TEPIĆA 19
KAFE BAR
MAKSIMOVIĆ DRINE
SVJETLANA
SVETINJA,UR
ZECOVI BB
ROŠTILJNICA
MAKSIMOVIĆ MIRKA
NENAD
RADA,TR
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
MAKSIMOVIĆ SAVE
VESNA
PLANA
K.P.I OSLOBODIOCA 88 TRGOVINA NEPREHRANA
MAKSIMOVIĆ SAVE
VLADIMIR
STEP
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
MAKSIMOVIĆ SVETE
DALIBORKA
MILANO,UR KAFE BAR
AERODROMSKO
NASELJE BB
KAFE BAR
MALENČIĆ NIKOLE
MILOJICA
MALENČIĆ,KAMENOREZA LAMOVITA BR.42
C
MALIĆ BOSA
BOMI
M.VRHOVCA 1/"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
MALIĆ VASKRSIJE
MIRA
GILI
KOZARSKA BB
FRIZER
MALIĆ VUKAŠINA
DANA
NOVI MD,UR BIFE
RUDNIČKA 19
BIFE
MALIČEVIĆ SPASE
MLADEN
SANA-LIFT,ZR
SRPSKIH VELIKANA 14 SERVISNE USLUGE OSTALO
ELEKTROINSTALATER
KAMENOREZAC,SJEČENJE I
OBLIKOV.KAMENA.
Strana 40 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
MALIČEVIĆ VASE
MLADEN
HOTEL
SANA-LIFT,ZANA.
RADNJA,POPRAVKA,ODRŽ "PRIJEDOR",PRIJEDOR
SERVISNE USLUGE OSTALO
MALINIĆ DRAGANA
ZORAN
MESNICA MALINIĆ,TR
UGAO SVETOSAVSKE
I OMLADINSKE BB
MJEŠOVITA ROBA
MALIVOJEVIĆ
RADOVANA NEBOJŠA
SB
COMPUTERS
SRPSKIH VELIKANA
BR.21,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
MAMUZA ĐORĐIJE
GORDANA
STR
DŽ.BIJEDIĆA
BR.3,OMARSKA
TRGOVINA NEPREHRANA
MAMUZA DUŠANA
MILKA
MONIKA,TR
NEPREHRANOM
KOZARSKA BB
/PORED
TRGOVINA NEPREHRANA
MANDIĆ ČEDE STOJAN DE-LUX,TR MJEŠOVITOM
ROBOM
K.P.I OSLOBODIOCA 18 MJEŠOVITA ROBA
MANDIĆ DUŠANA
TANJA
PREHRANA
S.KOVAČEVIĆA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MANDIĆ DUŠANA
VOJO
DIA-BOD,AUTO ŠKOLA
M.OBRENOVIĆA
/TRŽNICA/
AUTO ŠKOLA
MANDIĆ PERE RANKO MONTER
D.GAREVCI
BB,PRIJEDOR
BIFE
MANDIĆ RADE
DRAGICA
ZECOVI BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
MANDIĆ SLOBODANA MP
MAJA
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
MJEŠOVITA ROBA
MANDIĆ UROŠA
RADOMIR
ELEKTA,UR
NEPREHRANOM
KOZARSKA BR. 34
TRGOVINA NEPREHRANA
MARČETA ZDRAVKA
DESA
KOZARA,TR
M.M.TEPIĆA BR. 19
MJEŠOVITA ROBA
MARČETIĆ BORKO
DRAGAN
NAIS,UR
M.OBRENOVIĆA BB
BIFE
MARČETIĆ BORKO
DRAGANA
ELEGANT,ZTR
OSLOBODIOCA BB
KROJAČ
MARČETIĆ HILMIJE
JASMINKA
STR
KIOSK
R.KONDIĆA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MARČETIĆ MIRKA
MILE
MDM MARČETIĆ,ZR
STOLAR
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
PALANČIŠTE
BB,PREDUZET.INKUBA STOL.DJEL.
MARČETIĆ
RADOMIRA BOJAN
MIRA,ZR KROJAČKI
SALON
M.M.TEPIĆA BR.19
KROJAČ
MARČETIĆ
RADOMIRA DRAGAN
RESTORAN GOGI,KAFE
BAR
6.KRAJ.BRIGADE
KAFE BAR
MARIĆ BOGDANA
MILOMIRKA
ČUTURA,KAFE BAR
S.SAVE BB,OMARSKA
KAFE BAR
MARIĆ BRANKO
MILAN
POTKOZARJE,NACIONALN MILANA VRHOVCA 2
A KUĆA
SVETINJA,UR BRZA
PRIPREMA HRANE
NACIONALNA KUĆA
UGOST.RADNJA
MARIĆ DRAGE GOSPA S.T.R.
I. ANDRIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
MARIĆ DUŠANA
DRAGICA
MILANA VRHOVCA 2
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
PEKARA MARIĆ-3,ZT
PEKARSKA RADNJA
Strana 41 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
MARIĆ DUŠANA
LJUBINKA
TRGOVACKA
RADNJA
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
MARIĆ MILAN
BRANKO
SANDRA
KOZARSKA BR. 136
MJEŠOVITA ROBA
MARIĆ MILANA
BRANKO
PEKARA MARIĆ,SZTR
IZRADA PROD.PROIZV.OD
AERODROMSKO
NASELJE BB
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
MARIĆ MILUTINA
SVJETLANA
TOKARIJA MARIĆ,ZR
SRPSKIH VELIKANA
209
TOKAR I BRUSIONIČAR
MARIĆ NEĐE RADE
VISKI BAR,BIFE BEZ
KUHINJE
OMARSKA,PRIJEDOR
BIFE
MARIĆ OSTOJA RAJKO RENATA
H.BRKIĆA BR.17
MJEŠOVITA ROBA
MARIĆ SRETKA SANJA PENELOPA,FRIZERSKI
SALON
P.P.NJEGOŠA BR.1
FRIZER
MARIĆ STOJANA
SINIŠA
M.VRHOVCA 1 /"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
MARIĆ VESE MLADEN MARIĆ,TEZGA NA
ZELENOJ PIJACI
ZELENA PIJACA
PEĆANI
TEZGA
MARIN DUŠANA
MILAN
STR-MJEŠOVITA ROBA
D.ĆELA BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MARIN MILAN
BRANKO
MARIC
N.PAIĆA BB,PRIJEDOR BRZA PRIPREMA
HRANE
MARIN RELJE LJILJA
CAMEL-10,DISKO BAR
BREZIČANI BB
DISKO KLUB,DISKO
BAR
MARIN RELJE LJILJA
CAMEL-1,SNEK BAR
BREZIČANI BB
SNEK BAR
MARIN SIME ŽELJKO
DD,UR BIFE
AKADEMIKA JOVANA
RAŠKOVIĆA BB /KOD
BIFE
MARINKOVIĆ ĐORĐA
DANKA
CRNA MAMBA,UR
ILIJE BURSAĆA 62
KAFE BAR
MARJANOVIĆ LAZE
RADOMIR
DUBAI DE LUX,RESTORAN V.KARADŽIĆA BR.7
DECATHLON,TR NEPREH.
RESTORAN
MARJANOVIĆ MARKA ZORANA,STR
SVJETLANA
MJEŠ.ROBOM
P.P.NJEGOŠA BR. 13-A
MJEŠOVITA ROBA
MARJANOVIĆ
MIHAJLA DEJAN
RASKRŠĆE,UR
BREZIČANI BB
BIFE
MARJANOVIĆ
MILORADA MILENKO
GOCA
V.KARAĐŽIĆA
BR.33,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MARJANOVIĆ MILOŠA SAM.OBAVLJ.ROVOKOPAC I.ANDRIĆA
GORAN
KE DJEL.
BR.73,PRIJEDOR
ROVOKOPAČ
MARJANOVIĆ MIRKA
NATAŠA
OM,ZR
1.MAJA 5
FRIZER
MARJANOVIĆ
SLAVKA ZORAN
ZORAN,TR
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
MARJANOVIĆ
STEVANA DRAGICA
EL MAR,TR
SRPSKIH VELIKANA 50 TRGOVINA NEPREHRANA
Strana 42 od 82
Prezime i ime
vlasnika
MARJANOVIĆ VUJE
RADA
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
ZANATSKA BB
/PREKO PUTA SO/
KAFE BAR
MARJANOVIĆ
MARJANPLAST,TR
VUKAŠINA SNJEŽANA NEPREHRANB.PROIZVODI
VIDOVDANSKA 1
TRGOVINA NEPREHRANA
MARJANOVIĆ ŽIVKA
SNJEŽANA
STRKIOSK
DURMITORSKA
BR.2,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MARKOVIĆ NENADA
MILENKO
ELIM,SKLADIŠTE
ZANATSKA BB
MJEŠOVITA ROBA
MARKOVIĆ STOJANA
DAVOR
MAESTRO,KAFE BAR
USKOČKA BB
KAFE BAR
MARKOVINOVIĆ
VINKA VLADISLAV
MV,AGENCIJA ZA
VOĐENJE POSL.KNJIGA
P.P.NJEGOŠA 12 A
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
MARMAT
PATENT-M,TR
DRAGOLJUBA MARKO
PALIH BORACA BB
MJEŠOVITA ROBA
MAROŠI HALITA
ĆAZIM
NON STOP,PEKOTEKA
SVETOSAVSKA BB
PEKOTEKA
MAŠIĆ EMIRA DINO
DINO,TR
S.V.ČIČE BB
/RAŠKOVAC/
MESNICA
MASTIKOSA STANKA
BILJANA
UŠĆE,UR BIFE
SRPSKIH VELIKANA
143
BIFE
MATIĆ MILANA
GORAN
KONTAKT,UR
KNEŽOPOLJSKA BR.1
KAFE BAR
MATIJAŠ BOŠKA
DARKO
JOVANA
P.PRERADOVIĆA 17-A
FRIZER
MATIJAŠ BOŠKA
DUŠICA
LADY,ZR FRIZERSKI
SALON
1.MAJA 5
FRIZER
MATIJAŠ ĐOKO
DANIJELA
BUTIQUE PARIZ,TR
NEPREHRANOM I
A.J.RAŠKOVIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
MATIJAŠ DUŠANKA
DUŠA
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
MATIJAŠ DUŠKA
ŽELJKO
ATLETIKO
K.P.I OSLOBODIOCA 98 TRGOVINA NEPREHRANA
MATIJAŠ RANKA
MARIO
STEK,SMTR
KOZARSKA
BB,PRIJEDOR
MESNICA
MATIJAŠ RATKA
GORAN
AUTO
OTPAD
D.ORLOVCI,PRIJEDOR
AUTOOTPAD
MAZALICA MILOŠA
RADE
FILIGRAN
K.P.I OSLOBODIOCA 41 ZLATARA
LUCKY-M,UR
MEDIĆ GOJKA GORAN GOGI,IZRADA GALANT.OD II KRAJ ODREDA BR.22 KAMENOREZAC,SJEČENJE I
OBLIKOV.KAMENA.
KAM.BETONA I DRVETA
MEDIĆ GORANA IGOR MEDIĆ
A.J.RAŠKOVIĆA BB
ZLATARA
MEDIĆ MIROSLAVA
NOVICA
ZLATARA
SARA,TRG.ZANATSKA
ZANATSKA BB
ZLATARA
MEDIĆ ŽIVKA MIRA
JELENA,TR
1. MAJA 58
MJEŠOVITA ROBA
Strana 43 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
MEHADŽIĆ SMAILA
NIHAD
ELEKTRO IN
MEHADŽIĆ,ZR POSTAV. I
OSMANA DŽAFIĆA BB
/KOD KOMUNALNOG
MEJAKIĆ DRAGOJE
NENAD
JABUKA,TR
ROBNA PIJACA PEĆANI ROBNA PIJACA PEĆANI
MEJAKIĆ
DRAGOLJUBA
TANJA
PETROV GAJ BR. 79
MJEŠOVITA ROBA
MENKOVIĆ IRFANA
DINKO
PUMA,UR KAFE BAR
TRNOPOLJE BB
KAFE BAR
MERDANOVIĆ
HAŠIMA SALIH
I.P. TR "BOLERO"
K.DUBICA U KOZARCU
ROBNA PIJACA
KOZARAC
ROBNA TRŽNICA KOZARAC
MERDANOVIĆ
OSMANA RAZA
I.P.TR "RAZA" S.MOST U
M.STOJANOVIĆA BB
M.STOJANOVIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
MIČIĆ BOŠKA SANDRA SS,
M.VRHOVCA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
MIHAILO MIRKA
DRAGAN
DAT
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
MIHOVILOVIĆ
MILANA MILIVOJ
SR-IZNAJMLJ.VIDEO
KASETA I
PARTIZANSKA BR.23
VIDEO
KLUB
MIJATIVIĆ RANKA
PREDRAG
BRZI
M.OBILIĆA BR.63
MJEŠOVITA ROBA
MIJATOVIĆ ĐURE
NADA
KOLIBRI
M.RAJLIĆA
BR.5,PRIJEDOR
TRGOVINA - PREHRANA -
MIJATOVIĆ MILANA
SVETLANA
BOŽUR,BIFE
27.JULA
BB,ORLOVAČA
BIFE
MIJATOVIĆ
MILOVANA STOJAN I
AS,TR
SVETOSAVSKA BB
MJEŠOVITA ROBA
MIJATOVIĆ MITRA
MIRJANA
DIJAMANT,PREDUZETNIČ
KA RADNJA
SVETOSAVSKA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
MIJATOVIĆ PETARA
SLAVICA
USLUGE FOTOKOPIRANJA OMARSKA BB
FOTOKOPIRNICA
MIJATOVIĆ SLAVKA
ŽELJKO
BOKI,ZR PRŽIONICA KAFE ISTARSKA 2
PRŽIONICA KAFE
MIJATOVIĆ SLAVKA
ŽELJKO
BOKI,TR MJEŠOVITE
ROBE
ALEJA KOZARSKOG
ODREDA BB
MJEŠOVITA ROBA
MIJIĆ LUKE ĐORĐE
IKOB,TR TEZGA NA
ZELENOJ PIJACI
MILOŠA OBRENOVIĆA TEZGA
BB
MIJIĆ SLOBODAN
GORAN
MILENIUM,ZR
AUTOPRAONA
KOZARSKA BR.82
AUTOPRAONA
MIJIĆ SLOBODANA
GORAN
MILENIUM
KOZARSKA BR.82
PICERIJA
MIKANOVIĆ
MILENKA MARKO
SOKO,UR
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE POSLASTIČARNICA
BB
MIKANOVIĆ
MILENKA MARKO
PIRANA,UR
SRPSKIH VELIKANA
BB /PORED HOTELA
PICERIJA
MIKANOVIĆ MIRKA
MARINKO
MIKANOVIĆ,SUR
PEKOTEKA
ZAGREBAČKA BR.4
KAFE POSLASTIČARNICA
ELEKTROINSTALATER
Strana 44 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
MIKANOVIĆ OBRADA
VITOMIR
RIVAL,BRZA PRIPREMA
HRANE
S.KOVAČEVIĆA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
MIKANOVIĆ OBRADA
VITOMIR
MAKRO PEK,UR
PEKOTEKA
SVETOSAVSKA BB
PEKOTEKA
MIKANOVIĆ
VITOMIRA GORAN
LAGUNA,UR KAFE BAR
ZANATSKA BB
/ZANATSKI CENTAR/
KAFE BAR
MIKANOVIĆ-NIŠEVIĆ
VLADE MIRKA
MIRKA,FRIZERSKI SALON
ZA MUŠKARCE I ŽENE
SVETOSAVSKA
BB,OMARSKA
FRIZER
MIKIĆ BRANKA
MIROSLAV
S.T.R.
L.MARINA BR. 14
MJEŠOVITA ROBA
MIKIĆ MILUTINA
BORISLAV
HOT SPOT,BIFE
S.KOVAČEVIĆA 2
BIFE
MIKIĆ RADE
RADOJICA
MEGA
SOLUNSKA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MILADINOVIĆ
STOJANKE ZORAN
LA STRADA,UR
MILOŠA OBRENOVIĆA EKSPRES RESTORAN
BB
MILAKOVIĆ BORE
BRANKO
KLASIK,ZR STOLAR
BRANE PROKOPIĆA 25 STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
MILAKOVIĆ
SELMOT
DRAGOLJUBA RANKO
KOZARSKA BR. 243
,OMARSKA
ELEKTROINSTALATER
MILAKOVIĆ
MILORADA SANJA
SAMOSTALNA AGENCIJA
ZA NEKRETNINE
KOZARSKA
87,PRIJEDOR
AGENCIJE ZA PROMET
NEKRETNINA
MILAKOVIĆ
MILORADA SLAVIŠA
SHERWOOD,GARNI HOTEL ORLOVCI
BB,PRIJEDOR
MILANKOVIĆ ŠEFIKA
DIJANA
GAMA,CVJEĆARA KIOSK
R.KONDIĆA BB
CVJEĆARA
MILANOVIĆ GOJKA
ZORAN
SARA
M.VRHOVCA BB
/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
MILANOVIĆ SLAVKA
DRAGAN
ELENA,UR KAFE BAR
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE BAR
BB
MILENKOVIĆ
MOMČILA MOMIR
S.U.R. BIFE SA KUHINJOM
P.PRERADOVIĆA BR.
36
BIFE SA
KUHINJOM
MILIČEVIĆ ČEDE
SLOBODAN
SUR
BIFE
BISTRICA
BR.244,OMARSKA
BIFE
MILINIĆ MILE MIŠO
MAJORA MILANA
OPTIKA
MILINIĆ,PREDUZETNIČKA TEPIĆA BB
MILINKOVIĆ LUKE
NEVENKA
DERBI
D.LUKIĆA
BB,PRIJEDOR
BIFE
MILINKOVIĆ MARKA
GROZDA
DORA,TR
TONE PERIĆA BB /NA
TRGU/
MJEŠOVITA ROBA
MILINOVIĆ
RADOMIRA DRAŠKO
BAMBI
M.M.TEPIĆA
BR.1,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MILIŠIĆ SAVE VIŠNJA
VIŠNJA,TR
ROBNA PIJACA PEĆANI ROBNA PIJACA PEĆANI
MILJATOVIĆ RANKA
DUBRAVKO
MILJATOVIĆ-VULK,ZR
VULKANIZER
IVE ANDRIĆA 4
HOTEL
OPTIČAR
VULKANIZER
Strana 45 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
MILJATOVIĆ
VLADIMIRA DUŠKO
AUTO KLIMA
MILJATOVIĆ,ZANATSKO
VI KRAJIŠKE BRIGADE SERVISIRANJE KUĆANSKIH
APARATA
2
MILJEVIĆ JOVE
ZORICA
NIKOLA
T.PERICA
BB,LJUBIJA
MJEŠOVITA ROBA
MILOJICA RATKA
DRAGOLJUB
ANA,TR NEPREHRANA
M.OBILIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
MILOSAVIĆ LJUBE
DRAGAN
M.D. VOĆE I POVRĆE,TR
VUKA KARADŽIĆA 29
MJEŠOVITA ROBA
MILOSAVIĆ LJUBE
GORAN
GD VOĆE I POVRĆE,TR
MJEŠOVITOM ROBOM
M.P.ZIMONJIĆA 9
MJEŠOVITA ROBA
MILOSAVLJEVIĆ
VOJINA RADOMIR
VODOINSTALATERSKE I
EEKTROINSTALATERDKE
V.PALANČIŠTE BB
ELEKTROINSTALATER
MILOŠEVIĆ ADAMA
MILKA
NIK,TR
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
MILOŠEVIĆ
DRAGOMIRA GORAN
GORAN
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
MILOŠEVIĆ ĐURE
MILAN
METAL
M.VRHOVCA BB/GRAF ROBNA TRŽNICA G.POINT
POINT/,PD
MILOŠEVIĆ LJUBANA
DRINA
BACO
P.PRERADOVIĆA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MILOŠEVIĆ
MILORADA PERO
MPMONT
RASAVCI
BB,PRIJEDOR
ODRŽAVANJE CENTRALNOG
GRIJANJA
MILOŠEVIĆ SRETENA
OGNJEN
PASADENA,TRG.USLUŽ.,TR PETRA PETROVIĆA
G.CVIJEĆ.I
NJEGOŠAA 17 A
CVJEĆARA
MILOŠEVIĆ STOJANA
ZDRAVKO
ČAJA,AUTO PRAONA
29.NOVEMBAR 39
AUTOPRAONA
MILUTIN SAVE
DRAGANA
DRAGANA
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
MIRKOVIĆ ĐURE
MIROSLAV
DRAGANA
K.P.I OPSLOBODIOCA
106
ŠOPING CENT.UGOST.I TURIZAM
MIRKOVIĆ STANKA
NENAD
3 M PLUS,TR
M.VRHOVCA /GRAF
POINT/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
MIŠKOVIĆ DUŠANA
NADA
PERON
SOLUNSKA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MIŠKOVIĆ JOVE
VLADIMIR
ELEKTRO-MIŠKOVIĆ
TRNOPOLJE,PRIJEDOR ELEKTROMEHANIČAR
ROBNA TRŽNICA G.POINT
MIŠKOVIĆ PERE SIMO MISIMO,SAMOSTALNA
AGENCIJA
K.P.I OSLOBODIOCA 94 AGENCIJE ZA PROMET
NEKRETNINA
MIŠOVIĆ SLOBODANA MOBIL
MIRKO
CHOP
M.OBRENOVIĆA BB
OPRAVKA MOBILNIH
TELEFONA
MITROVIĆ LJUBE
ŽELJKO
PROFOTO M,ZR
FOTOGRAFSKA I
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 36
FOTOGRAF
MITROVIĆ RADE
RAJKA
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA
PIJACA,PRIJEDOR
TEZGA
MITROVIĆ SLAVKA
ŽIVKA
SANJA,TR
BABIĆI BB
MJEŠOVITA ROBA
Strana 46 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
MITROVIĆ STIPE
BORISLAV
STR
KOZARSKA BR.16
MJEŠOVITA ROBA
MODRONJA FADILA
SANEL
MODING,ZR
PETROVO BB
BRAVAR
MOMČILOVIĆ NIKOLE M.C B.B,UR
MILAN
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
MORINA ALIJE
BLERIM
MRAKOVICA ,PEKARA
M.M.TITA 54
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
MRĐA ĐORĐE
RADENKA
PAUK,UR
NOVA ORLOVAČA BB
/KOD ŽITOPROMETA/
KAFE BAR
MRĐA ĐURE
GORDANA
START,TR MJEŠ.ROBOM
NOVA ORLOVAČA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MRĐA MARKA
ZDRAVKO
MM ,TR
M.VRHOVCA BB GRAF ROBNA TRŽNICA G.POINT
POINT PD
MRĐA MILENKA
DARKO
PASTRMKA
K.P.I OSLOBODIOCA
MJEŠOVITA ROBA
MRĐA MIRKA DUŠKO
AKTER,UR KAFE BAR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 1
KAFE BAR
MRĐA UROŠA STANA
BAMBI
PECANI,PRIJEDOR
BUTIK
MRDALJ MILE SAŠA
SAŠA,AUTO ŠKOLA
B.NUŠIĆA BR.1
AUTO ŠKOLA
MRKALJ ĐORĐA
MIODRAG
ODRŽAVANJE I OPRAVKA
BICIKLA
BOŠKA BUHE BR. 24
SERVISNE USLUGE OSTALO
MRŠIĆ DRAGANA
IGOR
TMT,ZR
MAJORA MILANA
TEPIĆA 5
FRIZER
MRŠIĆ MIHAJLA
GORDANA
GOGA,AGENCIJA ZA
KNJIGOV.POSL.
DIMITRIJA TUCOVIĆA
14
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
MRŠIĆ NOVAKA RADE MRŠIĆ,PEČENJARA
RASAVCI 83
PEČENJARA-USLUŽNO PEČENJE
MESA
MUDRINIĆ DRAGE
NIKOLINA
NINA,TR
MILANA VRHOVCA BB TRGOVINA NEPREHRANA
MUDRINIĆ
DRAGOLJUBA
LIPA
PEĆANI B-2
MUDRINIĆ GAVRE
SANJA
MAJSTOR GAVRO,TR
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
MUJADŽIĆ AHMETA
AHMET
SAMOSTALNA
TRGOVAČKA RADNJA
HAMBARINE
MJEŠOVITA ROBA
MUJADŽIĆ FEHIMA
FERID
PANORAMA,UR
HAMBARINE BB
ROŠTILJNICA
MUJAGIĆ SLAVKA
OLIVERA
SZR PRODAJA KORA ZA
PITE
II KRAJIŠKE BRIGADE
16
PROIZV.KORA I
TJESTENINE
MULALIĆ MEHMEDA
NEVZETA
FUTURA
RAKOVČANI,PRIJEDOR MJEŠOVITA ROBA
MULALIĆ UZEIRA
FERID
MF PROJEKT,TR
KRALJA PETRA
PRVOG
MJEŠOVITA ROBA
TRGOVINA NEPREHRANA
Strana 47 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
MUNJIZA BRANKA
RADMILA
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
Adresa firme
Naziv djelatnosti
GRADSKA TRŽNICA
TEZGA
MUNJIZA DRAGUTINA TANJA
LJILJANA
A.J.RAŠKOVIĆA 2
TRGOVINA NEPREHRANA
MUNJIZA ILIJE
MILOVAN
GRADSKA TRŽNICA
TEZGA
MUNJIZA RADE ŽIVKO USLUŽNI CENTAR
MUNJIZA,PREDUZETNIČK
MILE RAJLIĆA BR. 1
TRGOVINA NEPREHRANA
MURANOVIĆ SEADA
SABINA
ZAGRAD,KAFE BAR
M.OBILIĆA BB
KAFE BAR
MURATČEHAIĆ
MUHAMEDA BENITA
OMLADINSKA
BEAUTY
LINE,KOZMETIČKI SALON BB,KOZARAC
MUSIĆ MEHMEDA
MITHAT
MUSIĆ
ČARAKOVO BB
MJEŠOVITA ROBA
MUSIĆ RAHIMA
SABAHUDIN
SIDRO,UR RESTORAN
ČARAKOVO BB
RESTORAN
MUSLIMOVIĆ JASIMA
SEAD
DUDO
VOJVODE MIŠIĆA
BR.55
KAFE BAR
MUTIĆ BOŽO JELENA
BUBAMARA,TR
MJEŠOV.ROBOM
ZAGREBAČKA 6
MJEŠOVITA ROBA
MUTIĆ MIHAJLA
SLAVICA
S-PRINT,ZANATSKA
RADNJA FOTOKOPIRNICA
P.P.NJEGOŠA BB
GRAFIČKA DJELATNOST
MUTIĆ MIMČILA
RATKO
MIKI
K.BRIGADA
BR,39,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
MUTIĆ PANTELIJE
GORDANA
MUTIĆ,TR
K.P.I OSLOBODIOCA 33 TRGOVINA NEPREHRANA
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
KOZMETIČAR
MUTIĆ RADE SLAVICA SANA,TR NEPREHRANA
M.VRHOVCA,ROB.PIJ./
GRAF POINT/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
NAJIĆ ČEDE VELIBOR
MB STIL,ZANATSKO
PREDUZ.KROVOPOKR.AR
SRPSKIH VELIKANA
140
KROVOPOKRIVAČ,TESAR
NASIĆ VAHIDA
ADNAN
V & R,TR
ČEJREČKI PUT 43
MJEŠOVITA ROBA
NIKOLAJEVIĆ
DUŠANA MILADIN
LAGUNA
KRAJIŠKIH BRIGADA 2 BIFE
NIKOLAJEVIĆ
DUŠANA MILADIN
PROIZVODNJA DRVENOG
UGLJA
DONJA DRAGOTINJA
PROIZVODNJA DRVENOG UGLJA
NIŠEVIĆ DRAGOJE
JOVAN
DAS-PROM-2
OMARSKA BB
MJEŠOVITA ROBA
NIŠEVIĆ OSTOJA RADE SAN,TR
TRNOPOLJE,PRIJEDOR MJEŠOVITA ROBA
NIŠEVIĆ ŽIVKA
DRAGO
GALIJA,BIFE
B.MIJATOVIĆA BB
BIFE
NJEŽIĆ ZDRAVKO
ZORAN
DUGA,VULKANIZ.RADNJA
UŽIČKA BB,PRIJEDOR
VULKANIZER
NOT JOSIPA ŽELJKO
STR
PIJ."PEĆANI"RED
II,BR.5,4M2
ROBNA PIJACA PEĆANI
Strana 48 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
NOVAKOVIĆ
DRAGANA ANKA
BIJELI LABUD
ZELENA PIJACA
PEĆANI
BRZA PRIPREMA
HRANE
NOVAKOVIĆ JOVE
BORIS
DELFIN,ZR
1. MAJA 72
ČIŠĆENJE I ODRŽ.OBJEKATA,
TEPIHA I PREKRIVAČA
NOVAKOVIĆ JOVE
NJEGOSLAV
STVARNOST
Ž.ZGONJANINA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
NOVAKOVIĆ MIRKA
PREDRAG
MIRKO,ŠALTERSKA
PRODAJA
V KORPUSA 22
MJEŠOVITA ROBA
NOVAKOVIĆ NIKOLE
JELENA
BUVLJA
PIJACA
POSEBNA
PIJACA,PRIJEDOR
STARI BUVLJAK
NOVKOVIĆ STEVE
MILJA
DRINA,TR ŠALTERSKA
PRODAJA
SVETOSAVSKI TRG BB MJEŠOVITA ROBA
NUKIĆ MIRSADA
DAMIR
DADI,UR
A.KNEŽEVIĆ BB
BIFE
NUKIĆ SULEJMANA
MIRSAD
DADI
ANĐE KNEŽEVIĆ 3
MJEŠOVITA ROBA
NUŠINOVIĆ RAIFA
SAŠA
HAPPY POTATOES,BRZA
PRIPREMA HRANE
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 27
BRZA PRIPREMA
HRANE
OBRADOVIĆ ĐURE
GORAN
OBRADOVIĆ,ZUR AUTO
SERVIS I AUTO OTPAD
D.ORLOVCI BB
AUTOMEHANIČAR
OBRADOVIĆ MLAĐE
MARINKO
OBRADOVIĆI,SAM.ZAN.US
L.VULKANIZ.RAD.I AUTO
OMARSKA BB
VULKANIZER
OBRADOVIĆ
PANTELIJE JOVANKA
SETO,ZAN.RAD.OPR.TEKST M.TEPIĆA
.STROJEVA I UREĐAJA
BR.13,PRIJEDOR
OBRADOVIĆ
RADOVANA BOJANA
BAR CENTRALE,UR
MAJORA MILANA
TEPIĆA M-1
KAFE BAR
OBRADOVIĆ STEVE
BOJAN
JEANS SHOP STYLE
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
OBRADOVIĆ VLADE
SLOBODAN
VELS
KOZARSKA
BR.8,PRIJEDOR
BIFE
OBRADOVIĆ VLADE
SLOBODAN
FRIZERSKA RADNJA-ZA
MUŠKARCE I ŽENE
KOZARSKA BR.8
FRIZER
OBRADOVIĆ
VLADIMIRA
EXTRA SHOP,TR
KOZARSKA 30
TNP POLOVNOM
ROBOM
OBRADOVIĆ-ALEKSIĆ MAIA,USLUŽNA RADNJA
DRAGANA SANDRA
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA BB
NJEGA LICA I TIJELA
ODIČKI ĐURE DARKO
Mc LAREN
AUTOELEKTRIČAR
KOZARSKA
BR.134,PRIJEDOR
AUTOELEKTRIČAR
OKIĆ FADILA ALMIR
AMI,KAFE BAR
ZANATSKA A-3
KAFE BAR
OLJAČA BOŽE
RODOLJUB
UNIGRANIT
OLJAČA,KAMENOREZAC
BANJALUČKA CESTA
BB
KAMENOREZAC,SJEČENJE I
OBLIKOV.KAMENA.
OLJAČA DRAGE
MILORAD
MEDIA LED,AGENCIJA
MILOŠA OBRENOVIĆA AGENCIJA ZA REKLAMU I
PROPAGANDU
1
OLJAČA DUŠANA
GORAN
OLI
RUDNIČKA BB
SERVISNE USLUGE OSTALO
MJEŠOVITA ROBA
Strana 49 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
OLJAČA DUŠANA
ZORAN
SZ AUTOLIMARSKA
RADNJA
S.KOVAČEVIĆA BR. 13 AUTOLIMAR
OLJAČA MIRKA
DANKA
D i G,ZR
M.OBRENOVIĆA 24
FRIZER
OLJAČA RANKA
ALEKSANDRA
SANDRA,FRIZERSKI
SALON
ZANATSKA BB
FRIZER
OMANOVIĆ RASIMA
TESMIJA
PANDA
ZANATSKA
BB,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
ORLOVIĆ PETRA JOVO SANJA
S.STEPANOVIĆA
51,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
OSTOJIĆ
AS,SUR KAFE BAR
ALEKSANDRA ROMAN
P.M.NENADOVIĆA
BR.24
KAFE BAR
PAČARIZ MARINKO
FENIX
K.P.I.OSLOBODIOCA
TRGOVINA NEPREHRANA
PAČARIZ ISLAMA
HAVA
BABILON,UR PRENOĆIŠTE SVALE BB
PAĐEN SAVE VANJA
VANJA,ZR FRIZER ZA
MUŠKARCE I ŽENE
KOZARSKA BB /KOD
PEKARE MARIĆ/
FRIZER
PAJIĆ HASANA AMEL
DŽ&A,TR
NEPREHR.PROIZV.
RIZVANOVIĆI BB
TRGOVINA NEPREHRANA
PANĆIKIĆ MILE
ZORICA
VERIGE
29.NOVEMBAR 43
BIFE
PANDŽA ANĐELKA
MARINKO
MIR,UR BIFE
ŠURKOVAC BB
BIFE
PANIĆ JOVANA
RANKO
AUTO
HOBI,AUTOMEHANIČAR
SARAJEVSKA BR.1
AUTOMEHANIČAR
PANIĆ MILAN
GOSPAVA
DIBOS,ZTR
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
PANIĆ MILANA
TAMARA
WWW MOBIL,TR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
PANIĆ RADIVOJA
DARKO
QUE PASA,SNEK BAR
ZANATSKA BB
SNEK BAR
PANIĆ SIME DAMIR
DADO,ŠALTERSKA
PRODAJA
Ž.ZGONJANINA
BB,PEĆANI
MJEŠOVITA ROBA
PANIĆ STANOJE
DRAGAN
PANIĆ
OMARSKA
/RASKRSNICA/
KAFE BAR
PANIĆ STOJANA
RADENKO
PANČO
KNEŽOPOLJSKA BR. 1
MJEŠOVITA ROBA
PANTOŠ DMITRA
MILKA
IMI-KS 2,AGENCIJA ZA
RAČUNOVOD.I KNJIGOV.
MAJORA MILANA
TEPIĆA BB
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
PAPIĆ STOJANA
VELIBOR
S.Z.FOTOGRAFSKA
RADNJA,
V.KARADŽIĆA BR.36
FOTOGRAF
PRENOĆIŠTE
PAŠALIJA VLADIMIRA JANI,TR
MILENA
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
PAŠIĆ DUŠANA
RADMILA
SRPSKIH VELIKANA
BB
MAKI,TR
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
Strana 50 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
OBUĆAR
PASPALJ VELIMIR I
LATINOVIĆ MILORAD
ZAJEDNIČKA
OBUĆARSKA
PAVIĆ BORKE
SVETLANA
CECA,FRIZERSKA RADNJA M.M.TEPIĆA
BR.18,PRIJEDOR
PAVIĆ JERKANA
MOMČILO
MESARSKO-TRGOVAČKA
RADNJA
S.KOVAČEVIĆA
BB,PRIJEDOR
MESNICA
PAVIĆ NEDELJKA
DANKA
MDM,UR SNEK BAR
SAVE KOVAČEVIĆA
BB
SNEK BAR
PAVKOVIĆ NIKOLE
MIRA
PINKI,VL.PAVKOVIC
MIRA
BRZA PRIPREMA
POSEBNA
PIJACA,PRIJEDOR,S.GR HRANE
PAVLOVIĆ DUŠANA
MIRA
DADO
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
MJEŠOVITA ROBA
PAVLOVIĆ MARINKA
SNJEŽANA
PAVLOVIĆ PROMET
IVE ANDRIĆA 118-A
MJEŠOVITA ROBA
PECALJ MILANA
MIRJANA
INA,TR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
PEĆANAC DUŠANA
ŽELJKA
KAZARSKA BR.7,
KNJIGOVODSTVENI
BIRO,SAMOST.KNJIG.DJEL
PEĆANAC KOSTE
MILAN
PUTNIK,SNEK BAR
T.PERIĆA 8
SNEK BAR
PEĆANAC MIRKA
SLOBODANKA
NINA,TR NEPREHRANA
V.KARADŽIĆA 29
TRGOVINA NEPREHRANA
PEĆANAC VLADE
LJUBOMIRKA
PEĆANAC,POKRETNI STO
M.OBRENOVIĆA BB
/TROTOAR ISPR.UR
POKRETNI STO
PEJIĆ BOŠKA
SLAĐANA
SLAĐA,FRIZERSKI I
KOZMETIČKI SALON
M.M.TEPIĆA BR.16
FRIZER I KOZMETIČAR
PEJIĆ BRANKA MIĆO
IVER STIL,ZANATSKA
STOLARSKA RAD.
V.PALANČIŠTE BB
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
PEJIĆ JANDRIJE JOVO
KOD JOVICE,UR
ORLOVCI,NOVO
NASELJE,PRIJEDOR
BIFE
PEJIĆ PERE
SALAĐANA
DOLI
A.J.RAŠKOVIĆA BR.3
BUTIK
PEKARIĆ MILOVANA
RADMILA
PEKARIĆ,AUTOMEHANIČA R.SIMATOVIĆA BB
R
AUTOMEHANIČAR
PEKIJA MARINKA
ZORAN
ELEKTROINSTALATERSKE G.PRINCIPA
USLUGE
ELEKTROINSTALATER
PEKIJA RAJKA
PREDRAG
ŽELJO
K.P.I OSLOBODIOCA
BRZA PRIPREMA
HRANE
PEKIJA VELJKA
VESNA
MIRAZ
KOZARSKA
BR.30,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
PEKIJA VELJKA
VESNA
MIRAŽ BR.2
KOZARSKA BR.80
MJEŠOVITA ROBA
PELAK HASIBA
MIRZET
AUTOMEHANIČAR,
AUTOELEKTRIČ. I
AERODROMSKA BB
AUTOMEHANIČAR
PELAK REFIKA ADIS
PELAK,ZAN.PREDUZ.DJEL. RIZVANOVIĆI BB
TESAR,ZIDAR,ARMIRAČ
K.P.I.OSLOBODIOCA
FRIZER
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
ZIDAR
Strana 51 od 82
Adresa firme
Naziv djelatnosti
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
PEPIĆ ĐURE MILAN
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
PEĆANI
TEZGA
PEROVIĆ LUKE
ŽELJKO
VOĆAR,TR
M.OBRENOVIĆA
/GRADSKA TRŽNICA/
TEZGA
PEROVIĆ RADE
LJILJANA
VOĆE I POVRĆE,TEZGA
NA ZELENOJ PIJACI
MILOŠA OBRENOVIĆA TEZGA
BB /GRADSKA
PEŠEVIĆ BORE
DRAŠKU
GAGA
B.VUJIČIĆ BB
MJEŠOVITA ROBA
PEŠEVIĆ MILE
DRAGAN
ANA
PĆANI PIJACA
MJEŠOVITA ROBA
PETOŠ DRAGANA
MILAN
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
TEZGA
PETOŠ DRAGE
ZORANA
RANKO
V.S.STEPANOVIĆA
BR.18
MJEŠOVITA ROBA
PETOŠ MILANA
GORAN
GP,PREDUZETNIČKA
RADNJA
ZANATSKA ULICA
BB/KOD
TRGOVINA - PREHRANA -
PETRONJIĆ
DRAGOMIRA
ARALIA
P.P.NJEGOŠA
BB,PRIJEDOR
CVJEĆARA
PETROVIĆ MILORADA TR SLAVICA,VERIĆI
SLAVICA
BB,B.LUKA, I.P.BISTRICA
BISTRICA
BB,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
PIDIĆ HAKIJE EDITA
SAMOSTALNA ROBNA
TRŽNICA NA MALO
I.L.RIBARA,KOZARAC
SAMOSTALNA ROBNA TRŽNICA
PILIPOVIĆ
DRAGOMIRA MILOŠ
BANKROT,BIFE
KRAJ.BRIGADA BR.2
BIFE
PILIPOVIĆ HAMEDA
MIRZETA
D&S,UR BRZA PRIPREMA
HRANE
KRALJA PETRA
PRVOG
BRZA PRIPREMA
HRANE
PILIPOVIĆ MILANA
MILANKA
MINAKA,ZR
29.NOVEMBRA BB
VUNOVLAČAR
PILIPOVIĆ
RADOVANA MILENA
3 M,TR NEPREHRANOM
ROBNA PIJACA PEĆANI TRGOVINA NEPREHRANA
PILIPOVIĆ SIME SIMO
KOD ČIKA SIME
ŠURKOVAC
MJEŠOVITA ROBA
PILIPOVIĆ SIME SIMO
KOD ČIKA SIME,BIFE
ŠURKOVAC
BR.32,PRIJEDOR
BIFE
PILIPOVIĆ SLAVKA
DUŠAN
GRAND MUZIK SHOP,TR
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT",PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
PILIPOVIĆ SLAVKA
MILIŠA
DUGA,VL.PILIPOVIC
MILISA
POSEBNA PIJACA
BB,PRIJEDOR
BIFE
PILJIĆ DRAGOMIRA
ŽIVKO
RTV ELEKTRO
SERVIS
KORDUNSKA BR.7
RTV MEHANIČAR
PJEVIĆ STEVE
BRANISLAVA
AFRODITA,UR KAFE BAR
M.OBRENOVIĆA BB
KAFE BAR
PLAVŠIĆ MILORADA
GORDANA
TIKI,TR
NEPREH.PROIZVODIMA
MILANA VRHOVCA BB TRGOVINA NEPREHRANA
PLEMIĆ PETRA
MILENKO
GIFT &
PRINT,SAM.ZAN.RADNJA
BREZIČANI BB
GRAFIČKA DJELATNOST
Strana 52 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
PLEMIĆ PETRA MILKA ACO
M.VRHOVCA
BB,PRIJEDOR
ROBNA TRŽNICA G.POINT
PODUNAVAC VELIDA
MERIMA
STR
Z.ZGONJANINA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
POLETAN VOJISLAV
BOJANKA
DANA,TR
M.VRHOVCA /"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
PONJEVIĆ LJUBE
LJUBOMIRKA
SARA,KOMISIONE USL.I
SERVISIR.TEL.
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
POPOVIĆ MILANA
BORIKA
BOJANA
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
POPOVIĆ MILOŠA
DANA
XRAJ
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
BUTIK
POPOVIĆ ĐURE
BORKO
PRUŽANJE
GRAĐEVINSKIH USLUGA
BREZIČANI
BB,PRIJEDOR
ZAVRŠNI RADOVI U
GRADJEVINARSTVU
POPOVIĆ GAVRE
MILAN
BAĆO,AUTOPRAONA
RUDNIČKA
BB,OMARSKA
AUTOPRAONA
POPOVIĆ GOJKA
MIROSLAV
ELEKTRONIK SERVIS
GOLD VEGAS,ZR
K.P.I OSLOBODIOCA 81 ELEKTROMEHANIČAR
POPOVIĆ MILE MILA
ROJAL,VIDEO KLUB
M.LEVOG
17,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
POPOVIĆ MILORADA
DUŠKO
GALANTERIJA,ZANATSKA
STOLARSKA RADNJA
RUDNIČKA
BB,OMARSKA
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
POPOVIĆ NIKOLE
NADA
KRALJA PETRA I
PEKARA
POPOVIĆ,ZAN.TRG.PEKAR OSLOBODIOCA 110
POROBIĆ ZARIFA
AHMO
ELA
ROB.TRZNICA,KOZAR
AC
ROBNA TRŽNICA KOZARAC
POTKOLNJAK STEVE
RUŽICA
RUŽICA,UR KAFE BAR
ZANATSKA BB
KAFE BAR
POZNANOVIĆ MILE
SLAVKO
DEA
KOZARSKA
BB,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
PRAĆA DUŠANA
ŽELJKO
MAJA
BR.2
D.LUKIĆA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
PRANIĆ PAVLA MARIO KING S, KAFE BAR
M.OBRENOVIĆA BB
KAFE BAR
PRANIĆ VLADIMIRA
ROMANA
CVJEĆARNICA VESNA,TR
NEPREHRANOM
AKADEMIKA JOVANA
RAŠKOVIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
PRAŠTALO
BRANISLAVA
TEA,TR MJEŠOVITOM
ROBOM
DRAGE LUKIĆA 9
MJEŠOVITA ROBA
PRAŠTALO
BRANISLAVA
TEA,BIFE
D.LUKIĆA 9
BIFE
PRAŠTALO RADE
BRANISLAV
IMIKS
B.NUŠIĆA
BR.20,PRIJEDOR
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
PRAŠTALO
RADOMIRA
VENERA,FRIZERSKI
SALON
SRPSKIH VELIKANA
BB
FRIZER
PRAŠTALO
RADOVANA RADA I
PLAVA LAGUNA,ZUR
V.S.STEPANOVIĆA BB
BIFE
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
Strana 53 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
M.GLAVA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
PREDOJEVIĆ MIHAJLA TEZGA NA ZELNOJ PIJACI
VUJO
ZELENA PIJACA
TEZGA
PREDOJEVIĆ MILOŠA
MIRELA
DEKOR,TR
SRPSKIH VELIKANA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
PREDOJEVIĆ
SVETOZARA ŽELJKO
SAMOSTALNA ZANATSKA
FRIZERSKA
OMARSKA
BB,PRIJEDOR
FRIZER
PRAŠTALO STEVE
NEĐO
UČO
PRERADOVIĆ MILOŠA MOBIL
MILOŠ
LUX,TRG.ZAN.OPR.ZA
K.P.I OSLOBODIOCA 41 NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
PRERADOVIĆ MILOŠA SUNPLEX,ZR
MILOŠ
KOZMETIČKE USLUGE
USKOČKA BB
KOZMETIČAR
PRERADOVIĆ RANKA
DANIJELA
SUNPLEX,ZR
SOLUNSKA BB
KOZMETIČAR
PRODAN MIRKA
MILORAD
MIKI
RUDNIČKA BR.36
FRIZER
PROKOPIĆ
RADOVANA DRAŠKO
PILE PROX,TR
MJEŠOVITOM ROBOM
AKADEMIKA JOVANA
RAŠKOVIĆA 2
MJEŠOVITA ROBA
PROKOPIĆ
RADOVANA DRAŠKO
PILE PROX,KLAONICA
PILIĆA
GRADINA BB
KLAONICA PILIĆA
PROKOPIĆ
VOJISLAVA MILENKO
RELAX,BIFE
GRADINA
BB,PRIJEDOR
BIFE
PROLE DRAGOJE
DRAGAN
KOZARAC,PREDUZETNIČK MLADENA
A RADNJA
STOJANOVIĆA BB
PROŠIĆ MIĆE SRĐAN
TIP TOP,TR NEPREH.
S.VELIKANA BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
PROŠIĆ MILOVANA
ŽELJKO
MP SERVISIRANJE BOŠ
PUMPI
I.BURSAĆA 60
SERVISNE USLUGE OSTALO
PROŠIĆ PANE ŽELJKO
S.T.R.
TRNOPOLJE
MJEŠOVITA ROBA
PROŠIĆ SLAVKA
MILOVAN I
ZUR OPRAVKA I
ODRŽAV.BOŠ PUMPI
I.BURSAĆA BR.66
SERVISNE USLUGE OSTALO
PRPOŠ RADOMIRA
LJILJANA
VOŽD,KAFE BAR
G.OMARSKA 555
KAFE BAR
V.KARADŽIĆA
BR.46,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
PRPOŠ ŽIVKA STANIŠA ITRIS,VL.PRPOS
STANISA
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
PUPOVAC LJUBOJA
SVJETLANA
ZVONČICA,TR
MAJORA MILANA
TEPIĆA M-1
MJEŠOVITA ROBA
PUŠAC DUŠANA
MLADEN
2M STILL,FRIZER ZA
MUŠKARCE I ŽENE
M.M.TEPIĆA BB
FRIZER
PUŠAC MILENKA
BRANKA
BRANKA,FRIZERSKI
SALON
S.SAVA BB,OMARSKA
FRIZER
PUŠAC SAVE
DRAŽENKO
PINK,KAFE BAR
M.M.TEPIĆA BR.5
KAFE BAR
M.JAZBECA
BR.132,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
PUŠKAR SMAJE VEJSIL STR
Strana 54 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
PUZAVAC MIRKA
VELJKO
AS,KAFE BAR
SVALE BB
KAFE BAR
PUZIĆ MARINKA
GORDANA
BAMBI,TR I DOP.ZA
MOB.TEL.
S.V.ČIČE BB
MJEŠOVITA ROBA
PUZIĆ MILAN
MILORAD
SUR
GRIL
M.OBRENOVIĆA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
PUZIĆ MILORADA
DRAGAN
D & M-1,ROŠTILJNICA
M.OBRENOVIĆA BB
ROŠTILJNICA
PUZIĆ MILORADA
MILAN
D & M-2,BIFE
P.P.NJEGOŠA 4A
BIFE
PUZIGAĆA MILOŠA
NADA
SAN,SZTR PROIZV.I
PROD.PECIVA,PITA
V.KARADŽIĆA BB
PROIZ.POSLAST.PROIZV.SLASTIČAR
RAČETOVIĆ
MANOJLA ZVONIMIR
METRO,TR MJEŠOVITOM
ROBOM
SAVE KOVAČEVIĆA 12 MJEŠOVITA ROBA
A /ZGRADA METRO/
RADAK MILORADA
ZDRAVKA
KARAJICA
solo,PREDUZETNIČKA
TRNOPOLJE BB
OSTALE PRED.DJ.BEZ
POSL.PR.
RADAKOVIĆ
BORISLAVA DARIO
MOBIL
CO,PREDUZETNIČKA
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 27
TRGOVINA NEPREHRANA
RADAKOVIĆ
BORISLAVA GORAN
OLIMP +,UR KAFE BAR
SVETOSAVSKA I
USKOČKA BB
KAFE BAR
RADAKOVIĆ
BORISLAVA GORAN
INTERMEZZO,UR KAFE
BAR
VUKA KARADŽIĆA 15
KAFE BAR
RADAKOVIĆ
STOJANA MILAN
REFAN,TR
A.J.RAŠKOVIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
RADANOVIĆ BORKA
DANKA I MAMIĆ
DANKA,CVIJEĆARA
KOZARSKA
BB,OMARSKA
CVJEĆARA
RADANOVIĆ DRAGAN MIG
MIODRAG
S.SAVE
BB,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
RADANOVIĆ
DRAGUTINA BOŠKO
ODRŽAVANJE I
POPRAVNA IZ
KOZARSKA BR.275
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
RADANOVIĆ DUŠKA
ZDRAVKO
DADO
KRIVAJA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
RADANOVIĆ GOJKA
RANKO
KALA
D.LUKIĆA BB,LJUBIJA. POGREBNA OPREMA SA
CVIJEĆEM
RADANOVIĆ GOJKA
RANKO
KUM,UR KAFE BAR
NOVA ORLOBAČA BB
KAFE BAR
RADANOVIĆ MIRKA
NATAŠA
2A,TR
SOLUNSKA BB
MJEŠOVITA ROBA
RADANOVIĆ
MLADENA DOBRIVOJ
DIS
S.VELIKANA BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
RADANOVIĆ RADE
DARKO
BELLINI,ZR
RUDNIČKA BR.2
FRIZER
RADANOVIĆ
SLOBODANA BRANE
RADANOVIĆ BRANE
PROIZVOĐAČ RAKIJE
BUSNOVI 152
PROIZVODNJA RAKIJE
RADANOVIĆ
SLOBODANA BRANE
CENTAR,BIFE
ZANATSKA
BB,PRIJEDOR
BIFE
Strana 55 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
RADANOVIĆ
SLOBODANA BRANE
STARA KUGLANA,BIFE I
IGRE NA SREĆU
ZANATSKA BB I
GORTANOVA BR.2
BIFE I IGRE NA SREĆU-AUTOMAT
RADETIĆ MILE
NEBOJŠA
SUR ZA BRZU PRIPREMU
HRANE
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
RADETIĆ-ĐENADIJA
SVETOZARA BILJANA
ONIX
K.P.I OSLOBODIOCA 19 ZLATARA
RADIĆ BOGOLJUBA
MILENA
RADIĆ,TR
KOZARSKA BB/PREKO MJEŠOVITA ROBA
PUTA
RADIĆ DUŠANA
MILENKO
DIJAMANT,ZR
G.ORLOVCI BB
KAMENOREZAC,SJEČENJE I
OBLIKOV.KAMENA.
RADIĆ GLIŠE DARKO
GUMB,TR
M.OBRENOVIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
RADIĆ MARINKA
NIKOLA
VAL-AS,FRIZERSKI SALON G.LAMOVITA BB /KOD FRIZER
ŠKOLE/
RADIĆ MILANA
DRAGAN
LUX
M.VRHOVCA /"GRAF
POINT"/,PD
TRGOVINA NEPREHRANA
RADIĆ MILANA
PREDRAG
RING,TR NEPREHRANOM
B.BUHE BB
TRŽNI CENTAR VF
RADIĆ MILANA
PREDRAG
RING,TR
TRG ZORANA
KARLICE BB
TRGOVINA NEPREHRANA
RADIĆ MILORADA
DALIBORKA
DADA,SUR. ZA BRZU
PRIPREMU HRANE
V.KARADŽIĆA L-4
BRZA PRIPREMA
HRANE
RADIĆ MILOŠA
MILENA
RX,KAFE SLASTIČARNA
A.J.RAŠKOVIĆA BB
/MOŠE PIJADE BB L-5
KAFE POSLASTIČARNICA
RADIĆ MILUTINA
MILANKA
ROMA,UR KAFE BAR
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE BAR
BB
RADIĆ NEĐE DRAGAN NATAŠA
SREDNJA MARIĆKA BB MJEŠOVITA ROBA
RADIĆ SAVE PREDRAG PEĐA
VOJVODE MIŠIĆA
BR.14
MJEŠOVITA ROBA
RADIĆ STEVE MARICA STR
KOZARSKA
BR.238,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
RADIĆ SVETE OBRAD
MILOŠ
POSEBNA
PIJACA,PRIJEDOR
BIFE
RADIĆ VOISLAVA
RADENKO
DAL MAX,TR
KOZARSKA 80
MJEŠOVITA ROBA
RADINOVIĆ
BOGDANA DANICA
DANA,TR
KOZARSKA 88
MJEŠOVITA ROBA
RADINOVIĆ RADE
MILORAD
KOD MINJE,SUR .GRIL
V.S.STEPANOVICA
BB,PRIJEDOR
BRZA PRIPREMA
HRANE
RADINOVIĆ RAJKA
ŽELJKO
DESETKA
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
BIFE
RADINOVIĆ RAJKA
ŽELJKO
DESETKA-10,MESNICA I
TR MJEŠ.ROBOM
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
MESNICA
RADINOVIĆ STEVE
BOŠKO
UZOR,TR
NOVI ORLOVCI BB
/JANJIĆA PUMPA/
MJEŠOVITA ROBA
Strana 56 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
RADIŠIĆ BOŠKA
SUZANA
SUZANA,FRIZER ZA ŽENE
I MUŠKARCE
P.P.NJEGOŠA BR.15
RADIVOJAC BRANKA
SLOBODANKA
BOBA,ZR
MILOŠA OBRENOVIĆA FRIZER
BR.68
RADIVOJAC NIKOLE
MARINKO
KS
SELEKTA,PREDUZETNIK
I.MAŽURANIĆA/KUCN
A ADR/,PD
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
RADIVOJAC STEVE
SLAVA
KOZARA
OMLADINSKI PUT BB
MJEŠOVITA ROBA
RADIVOJAC ŽIVKA
ZORANA
STOMIL,TR
NEPREHRANOM
SRPSKIH VELIKANA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
RADOJČIĆ MILIVOJA
RANKA
RANKA,FRIZER ZA
MUŠKARCE I ŽENE
S.KOVAČEVIĆA BR.8
FRIZER
RADONJIĆ NIKOLE
JADRANKA
M.M.TEPIĆA BB
AGENCIJA
KVESTURA,POSREDOVANJ
RADONJIĆ NIKOLE
SNJEŽANA
CRVENA,AUTO PRAONA I
PRANJE TEPIHA
M.VRHOVCA 122
AUTOPRAONA
RADOŠ LJUBE MILKA
TOBACCO ,TR.
NIKOLE PAŠIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
RADOŠEVIĆ DMITRA
MILKA
MILKA
M.VRHOVCA
BB,PRIJEDOR
ROBNA TRŽNICA G.POINT
RADOŠEVIĆ MILANKO BD,ZANATSKA RADNJA
MILAN
GORNJI GAREVCI BB
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
RADOVANOVIĆ
MARIJANA ZORANA
DUGA
S.MRĐE BB,PRIJEDOR
FRIZER
RADOVIĆ MILOŠA
DRAGANA
FITA,TR
N.GRAD,NJEGOŠEVA
P.PRERADOVIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
RADUJKO MILE ĐURO MALKOM,TR
M.VRHOVCA 12
MJEŠOVITA ROBA
RADUJKO MIRKO
MARIJA
MERKUR2
TRNOPOLJE
MJEŠOVITA ROBA
RADULJ MIRKO
MILENKO
STR
KIOSK
BISTRICA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
RADULOVIĆ ĐORĐA
RADA
DUO,SUR BIFE
ORLOVAČA BB
BIFE
RADULOVIĆ ĐORĐE
RADA
IZVOR,UR BIFE
ILIJE BURSAĆA 65
BIFE
RADULOVIĆ DRAGE
SLAVIŠA
CAFFE,KAFE BAR
AKADEMIKA JOVANA
RAŠKOVIĆA BB
KAFE BAR
RADULOVIĆ MILE
BORISLAV
STORY,KAFE BAR
AERODROMSKO
NASELJE BB
KAFE BAR
RADULOVIĆ
MLAĐENA SLAVICA
ALFA,ZR
4.JULA 20
PROIZ.KART.AMBAL.I
PROIZV.OD PAPIRA
RAILIĆ BOŠKA BOŠKO RAILIĆ,ZR
1.MAJA BB /KOD
BIVŠE CIGLANE/
PROIZV.OSTAL.PROIZV.OD
DRVETA
RAJAK BRANKA
BOJAN
UGAO USKOČKE I
SVETOSAVSKE BB
TRGOVINA NEPREHRANA
MARATON,TR
FRIZER
AGENCIJA-OSTALO
Strana 57 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
RAJILIĆ BLAGOJE
VESNA
VESNA,ZR FRIZERSKI
SALON
MAJORA MILANA
TEPIĆA 18
FRIZER
RAKIĆ ČEDE NADA
ARKA
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
BIFE
RAŠIĆ ĐURO DUŠKO
EUROKORNET,ZR
PROIZ.KORNETA ZA
Ž.ZGONJANINA BB
PROIZ.POSLAST.PROIZV.SLASTIČAR
RASTOKA VLADE
DRAGOMIR
PALAS,UR KAFE BAR
ZANATSKA BB
/ZANATSKI CENTAR/
KAFE BAR
RAŠULA SAVE STEVO
UDOBNOST,FRIZER ZA
MUŠKARCE I ŽENE
S.RODIĆA BR.2
FRIZER
RATKOVIĆ BRANE
DARKO
BANBINO
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
RATKOVIĆ RADIVOJA ĐUKA,TR
ĐURAĐ
JELIĆKA BB, PRIJEDOR MJEŠOVITA ROBA
RAUŠ BRANISLAVA
SLOBODAN
ASTERIX,SALON
ZAB.IGARA,PUTEM RAČ.
Ž.ZGONJANINA BB
SALON ZABAVNIH IGARA I IGRE
PUTEM RAČUNARA
RAUŠ ILIJE MARICA
KRISTAL,TR
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
REDŽIĆ ELVINA
JACA GM-2
Ž.ZGONJANINA
9,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
REDŽIĆ HAMDIJE
MERIMA
MAIDA,FRIZERSKI SALON
M.TITA BB,KOZARAC
FRIZER
REDŽIĆ MEHE ZIJAD
ZIKO,BIFE
ČARAKOVO BB
BIFE
REDŽIĆ MUHAMEDA
BELISA
REMI,TNM PEKARSKIH
PROIZV.
PETRA PRERADOVIĆA TRGOVINA - PREHRANA BB
REDŽIĆ TEUFIKA
IRFAN
SANN,UR BIFE
TRNOPOLJE BB
BIFE
RELJIĆ DRAGOJE
SLOBODANKA
TANJA
Ž.ZGONJANINA
,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
RELJIĆ DUŠANA JOVO ŠARAN,BIFE
KOZARSKA BB
BIFE
RELJIĆ DUŠANA
MARKO
MADERA,UR
KOZARSKA BB
BIFE
RELJIĆ LUKA DRENA
S.T.R. "NESO" VL. RELJIC
DRNA - PRIJEDOR
PRIJEDORS.MARKOVICA BR. 5
MJEŠOVITA ROBA
RELJIĆ LUKE VESNA
KOKOS,UR PEKOTEKA
PETRA PETROVIĆA
NJEGOŠA BB/ZGRADA
PEKOTEKA
RELJIĆ MIĆE MIŠO
B.NUSIŠA
QM AGENC.ZA
IZR.INVEST.PROJEK.,PLAN BR.33,PRIJEDOR
RELJIĆ MILENKA
SLAĐANA
SOFIJA,ZR FRIZERSKA
RADNJA
PETRA PETROVIĆA
NJEGOŠA 4
FRIZER
RELJIĆ MILUTINA
ZORICA
LIDER,AGENCIJA
ILIJE BURSAĆA BB
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
RELJIĆ SLAVKA
BOJAN
SONY
PEĆANI C-3,LAM.3
SALON ZABAVNIH IGARA I IGRE
PUTEM RAČUNARA
AGENCIJA-OSTALO
Strana 58 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
RELJIĆ STOJANA
MILICA
MIX,TR NEPREHRANOM
VOŽDA KARAĐORĐA 1 TNP POLOVNOM
ROBOM
RENDIĆ BOGDANA
SLOBODAN
AUSPUH-SERVISSLOBO
KOZARSKA BB
AERODR.III
AUTOMEHANIČAR
RENDIĆ PERE DEJAN
GRAND,UR KAFE BAR
SVETOSAVSKI TRG
BB,OMARSKA
KAFE BAR
RESANOVIĆ
MILIVOJA DRAGAN
KRAJ
GRADA
PEĆANI B-2
BIFE
RESANOVIĆ RAJKA
MIROSLAV
NO LIMIT 3,UR
SOLUNSKA BB
KAFE BAR
REŠIĆ SEADA MIRZA
1,UR
ŽARKA ZGONJANINA 4 KAFE BAR
RIBIĆ BOGDAN JEVTO RNT
KOZARSKA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
RIBIĆ OSTOJE
KOVILJKA
MMD,TR
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
RISTIĆ PETRA
DRAGUTIN
GEODET
M.M.TEPICA
BR.5,PRIJEDOR
GEODETSKE
USLUGE
RITAN LJUPKA
DUBRAVKO
RITAN,PREDUZETNIČKA
RADNJA
KOZARSKA 51
FRIZER
RITAN MIRKA
DUBRAVKA
MOJ MARKET,TR
GORTANOVA 6
MJEŠOVITA ROBA
RITAN VASKRSIJA
SIMO
MONTENEGRO,BIFE
K.BRIGADA BB
BIFE
RIZVANOVIĆ ILIJAZA
ALMIR
PS 2
M.M.TEPIĆA
BR.18,PRIJEDOR
SALON ZABAVNIH IGARA I IGRE
PUTEM RAČUNARA
RIZVIĆ ŠEVALA REFIK STAKLORIZVIĆ,STAKLOREZAČKA
K.P.I OSLOBODIOCA 6
STAKLAR
RODIĆ STEVANA
NEVENA
KOZARSKA BR. 238
OMARSKA
TRGOVINA NEPREHRANA
RODIĆ DUŠANA NADA STR
KOZARSKA 48
MJEŠOVITA ROBA
RODIĆ GOJKA
VUKAŠIN
DELTA
KOZARSKA
BR.50,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
RODIĆ GOJKO
PETRAŠIN
ROKI
K.P.I OSLOBODIOCA 86 NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
RODIĆ MILANA
MLADEN
ZANAT-KOMPANI,ZR
KRALJA
ALEKSANDRA 44
BRAVAR
RODIĆ PERE
MLADENKO
VAGAR,POPR.MJER.INSTR
UM.
GRMEČKA 11
SERVISNE USLUGE OSTALO
RODIĆ SIME
DRAGANA
ELNA,TR
MILANA VRHOVCA
BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
RODIĆ SLOBODANA
BOŽO
KANI2
M.VRHOVCA
BR.1/GRAF POINT",PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
RODIĆ SLOBODANA
BOŽO
PODOMONT,SZR
POSTAVLJANJE PARKETA
GAĆANI
BR.19,PRIJEDOR
PARKETAR
VANJA
Strana 59 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
RODIĆ STEVANA
NEVENA
DOM,KAFE BAR
P.M.NENADOVIĆA BB
ROKVIĆ MILISAVA
SLAĐANA
5 +,UR
PETRA PRERADOVIĆA KAFE BAR
BB
ROKVIĆ MOMČILA
MILUTIN
SAMOSTALNA ZANATSKA
TAPETARSKA
SRPSKIH VELIKANA
365
TAPETAR
D.ORLOVCI BB
MJEŠOVITA ROBA
ROKVIĆ OSTOJE NADA NADA,TR ŠALTERSKA
PROD.I POSR.USL.DOP.ZA
KAFE BAR
ROKVIĆ SLOBODANA
MIĆO
SKIN,TR NEPREHRANA SA K.P.I OSLOBODIOCA 46 NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
KOMISIONOM PRODAJOM
ROMANIĆ BRANKA
GORAN
METAL
KOZARSKA BR.241A,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
ROMANIĆ DRAGICA
ROMANIĆ
TRŽNICA PECANI
TRGOVINA NEPREHRANA
ROMANIĆ
DRAGOLJUBA
SLAĐA
M.OBILIĆA
BR.143,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
ROMANIĆ MARICA
ROBI
M.VRHOVCA 1/"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ROMANIĆ ZDRAVKA
DARKO I ROMANIĆ
MLIN
ROMANIĆ,ZAJEDNIČKA
NIŠEVIĆI BB
PROIZV.MLINARSKIH
PROIZVODA
ROMANIĆ ZDRAVKA
RANKO I ROMANIĆ
RIO ROMA,ZUR
PEKARSKA RAD. I
KOZARSKA BR.
241,OMARSKA
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
ROMANIĆ ŽELJKA
RADOVAN
MOTEL
OMARSKA BB
PETI
NEPLAN,PREDUZETNIČKA /MAGISTR.PUT.PRIJED
ROSIĆ ČEDE DRAGAN
KRUNA,ZTR
PROIZVODNJA I PRODAJA
SAVE KOVAČEVIĆA
BB /ZGRADA METRO/
PROIZ.POSLAST.PROIZV.SLASTIČAR
ROSIĆ MILIVOJA
MILKA
MILKA
OMLADINSKA
212,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
ROSIĆ MILOŠA
SLOBODAN
KRUNA
M.OBRENOV.BB/R.KON TRGOVINA NEPREHRANA
D/
ROSIĆ MILOVANA
DRAGANA
DRAGANA,FRIZERSKA
RADNJA
K.BRIGADA
BB,OMARSKA
ROSIĆ MILOVANA
MILENKO
DONJA LAMOVITA 298 PREDUZETNIČKE DJELATNOSTI
ROSIĆ-ROLEX-RIGIPS,
PREDUZETNIČKA RADNJA /ADRESA
FRIZER
ROSIĆ RADE DRAGOJA NADA
OMLADINSKA
MJEŠOVITA ROBA
ROSIĆ VUKAŠINA
DANILO
SAX,UR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA BB
KAFE POSLASTIČARNA I
ZABAVNE IGRE
ROZENFELD ZVONKA
BRUNO
NUCI,ZABAVNI PARK
ALEJA KOZARSKOG
ODREDA BB
ZAB.AKT.PLES.SK.FOLKLOR
RUBIN RAJKA
RADOVAN
RUBIN,ZAN.TRG.PEKARSK PEĆANI B-2,L-1
A RADNJA
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
RUJEVIĆ STOJANA
OLIVERA
MAGNOLIJA,TRG.CVIJEĆE ZANATSKA BB
M
CVJEĆARA
ŠABIĆ RANKA BOSA
ZDRAVLJAK SUNCE,UR
DRAGE LUKIĆA BB
ZDRAVLJAK
Strana 60 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
SABLJIĆ BORISLAVA
BORJANA
CHIC,TR
TRG MAJORA
ZORANA KARLICE BB
TRGOVINA NEPREHRANA
SADŽAKOV ZORA I
SADŽAKOV SELIMIR
2 S,ZAJEDNIČKA
ZLATARSKA RADNJA
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
ZLATARA
SAGANOVIĆ NENAD
SLAĐANA
BIJELE VODE,PANSION
MRAKOVICA,PRIJEDO
R
PANSION
SAJAK BOŠKA
DRAGAN
TROJICA
PETROVO,PRIJEDOR
BIFE
SAJAK BOŠKA
DRAGAN
DADO
PETROVO
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
SAJAK RANKA
MIRJANA
SAJAK,TR MJEŠ.ROBOM
KOZARSKA BB
MJEŠOVITA ROBA
SAJAK RANKA
MIRJANA
ADRIJANA
TRNOPOLJE BR. 194
MJEŠOVITA ROBA
SAJDAK FRANJE
VLADO
SZ AUTOLAKIRERSKA
RDNJA
B.PROKOPIĆA BR.53
AUTOLAKIRER
GRADSKA TRŽNICA
TEZGA
RAKELIĆI 166
MJEŠOVITA ROBA
ŠALABALIJA NENADA PAPAK,SUR ZA BRZU
GOJČIN
PRIPREMU HRANE
M.OBRENOVICA
BB,PRIJEDOR
BRZA PRIPREMA
HRANE
ŠALABALIJA NENADA PAPAK
GOJČIN
M.OBRENOVIĆA
BB,PRIJEDOR
MESNICA
ŠALABALIJA NENADA PRIMUS,BIFE
GOJČIN
SVETOSAVSKA BB
BIFE
SALAPURA BOGDANA FOTO
ZDRAVKO
ZDRAVKO
V.SINĐELIĆA BB
FOTOGRAF
SALEŠEVIĆ MITHAD
ELVIRA
JASMINA
K.BRIGADE
BR.5,PRIJEDOR
BIFE
SALEŠEVIĆ SEFERA
MEHMED
VOĆAR,TR
ZELENA PIJACA
KOZARAC
TEZGA
SAMARDŽIJA PETRA
DUŠAN
FIDURO
1.MAJA
BR.55,PRIJIEDOR
MJEŠOVITA ROBA
SAMARDŽIJA VITE
LEONARD
GLOBAL
VOŽDA KARAĐORĐA
BB
KAFE BAR
SAMARDŽIJA VITE
LEONARD
TRG ZORANA
VHIS TRADE,AGENCIJA
ZA POSRED.U PROM.NEKR. KARLICE 1
SANIČANIN MILE
NADA
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
PEĆANI
TEZGA
SANIČANIN NOVAKA
INOSLAV
DOMAĆA RADINOST
KNEŽOPOLJSKA BR.3
DOMAĆA RADINOST
SANTRAČ MIRKA
BOŠKO
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
PEĆANI
TEZGA
SARAJLIĆ IBRAHIMA
VEJSIL
SZ OBUĆARSKA RADNJA
KOZARSKA BB
OBUĆAR
SAJDEL JOSIPA MILAN JELENA,TEZGA NA
ZELENOJ PIJACI
SAJDEL MATIJE
OBREN
LOVAC,TR MJEŠOVITOM
ROBOM
AGENCIJE ZA PROMET
NEKRETNINA
Strana 61 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
SARAJLIĆ MEHE
DŽEVAD
ZR VODOINSTALATERSKA M.BUŠATLIJE 27
VODOINSTALATER
SARAJLIĆ MUHIDINA
SMAIL
SARAJLIĆ,ZR FRIZERSKI
SALON
K.P.I OSLOBODIOCA 7
FRIZER
SARAJLIĆ SUAD
A-D-S,STMR
A.KURUZOVIĆA BR.106 MESNICA
SARAJLIJA HALIDA
FERIDA
BRDO,TR
HAMBARINE BB
MJEŠOVITA ROBA
ŠARENGAĆA MIRKA
ĐORĐE
ND PILE PROM-3,TR
PREHRANA
VOJVODE PUTNIKA
BB GS-3
TRGOVINA - PREHRANA -
ŠARENGAĆA MIRKA
ĐORĐE
ND PILE PROM,ZR
KLAONICA PILIĆA
PAŠINAČKI PUT BB
KLAONICA PILIĆA
ŠARENGAĆA MIRKA
ĐORĐO
TRG.NA MALO
PUT.RASHL.VITRINE
GRADSKA TRŽNICA
TEZGA
ŠARIĆ IVE DARKO
VUDUSERVIS,PREDUZETNIČKA
M.OBRENOVIĆA BB
OPRAVKA MOBILNIH
TELEFONA
ŠARIĆ SREĆKA IVICA
IVANA
S.RODIĆA BR. 69
MESNICA
ŠARKIJEVIĆ JOVANA
NIKOLA
AUTODIJELOVI
PRIJEDORP.P.NJEGO[A BR. 16
TRGOVINA NEPREHRANA
ŠAŠIĆ DRAGANA
SLOBODAN
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
GRADSKA TRŽNICA
TEZGA
ŠAŠIĆ STOJANA
ROMANA
EXKLUZIVE
R.KONDIĆA
MJEŠOVITA ROBA
ŠATARA NOVAKA
LJILJANA
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
TEZGA
SAVANOVIĆ ŽIVKA
ŽELJKO
S.T.R.
K.P.I.OSLOBODIOCA
BB
MJEŠOVITA ROBA
SAVIĆ ALEKSE
SNJEŽANA
BLOCK,UR
DRAGE LUKIĆA BB
BIFE
SAVIĆ BORO DUŠAN
INDUSTROMETAL,SZTR
RECIKLAŽA METALNIH
GERTRUDE
ŠTERN,ORLOVAČA
RECIKLAŽA METAL.OSTAT.
SAVIĆ BRANKA
MILAN
PODRUM,STR
P.VOJINOVIĆA
BR.10,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
SAVIĆ BRANKA
MILAN
PODRUM,ALKOHOL.I
BEZALK.PIĆA
29.NOVEMBRA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
SAVIĆ DRAGOLJUBA
ALEKSANDAR
SAVIĆ, AGENCIJA
NIKOLE PAŠIĆA 12
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
SAVIĆ ĐURE RANKA
SAVIĆ,ROŠTILJNICA
P.P.NJEGOŠA BB
ROŠTILJNICA
SAVIĆ NIKOLE NADA
LILY,ZTR PROIZVOD.I
PROD.KOLAČA
I.BURSAĆA 62
PROIZ.POSLAST.PROIZV.SLASTIČAR
SAVIĆ OSTOJE OBRAD DIANA
PIJACA PEĆANI
MJEŠOVITA ROBA
SAVIĆ RADOVANA
NENAD
SANIČANI
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
START
Strana 62 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
NIŠEVIĆI BR.156
Naziv djelatnosti
MJEŠOVITA ROBA
SAVIĆ RAJKA GORAN
STR
SAVIĆ SRETKA
SLOBODAN
BALKAN-EXPRES,UR SNEK G.ORLOVCI BB
BAR
RESTORAN
SEKULIĆ MILANA
MILKA
I.P. STR SRKI OŠTRA LUKA S.VELIKANA BB
U S.VELIKANA BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
SELIMBEGOVIĆ
MEHMEDA ADIN
FANCY STUFF,DOMAĆA
RADINOST,IZRADA
SAVE KOVAČEVIĆA 7
DOMAĆA RADINOST
SELIMBEGOVIĆ
MEHMEDA ADIN
BEAUTY SHOP,TR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
SENADER DUŠANA
DANIJEL
SENADER
ROŠTILJNICA,UR BRZA
KOZARSKA BB
/TEŠINIĆ/
BRZA PRIPREMA
HRANE
SERDAR DRAGANA
ANA
STIL,ZR FRIZERSKI
SALON,MUŠKI I ŽENSKI
AKADEMIKA JOVANA
RAŠKOVIĆA BB
FRIZER
SERDAR MILORADA
SVJETLANA
BELLEZZA,TR
MILOŠA OBRENOVIĆA TRGOVINA NEPREHRANA
BB
SEVDIĆ DIMITRIJE
ZLATAN
S.T.R.
KOZARSKA BB
MJEŠOVITA ROBA
ŠEVERIKA NIKOLE
ČEDO
STR
OMARSKA,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
ŠEVIĆ MILORADA
DUŠANKA
DUŠA-1,TR
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ŠEVIĆ ĐORĐE MILAN
M.M,TR
KOJE MEDIĆA 12
MJEŠOVITA ROBA
SIĐAK RADOMIRA
DARINKA
3D,TR
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
ŠIJAN RANKA ŽARKO
CAVALLINO,UR KAFE BAR KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 55
SIJEČIĆ ABAZA
MEDIHA
ENI ,ZR FRIZERSKI I
KOZMETIČKI SALON
KAFE BAR
OMLADINSKA
BB,KOZARAC
FRIZER I KOZMETIČAR
ŠIKMAN ĐURE DRAGO E4,POKRETNI
STO,PRODAJA SUVENIRA
M.OBRENOVIĆA
BB/ULAZ U
POKRETNI STO
ŠIKMAN DUŠANKA
K.ALEKSANDRA BR.34 MEDICINSKA LABORATORIJA
ŠIK-MEDIC
ŠIKMAN MARKA MIĆO HACCP-CO,AGENCIJA
SAVE KOVAČEVIĆA
15/ADRESA
AGENCIJA-OSTALO
ŠILJAK RADE
SLOBODANKA
BOBANA,ROŠTILJNICA
PIJACA PEĆANI
ROŠTILJNICA
ŠILJAK RADENKA
DRAGOSLAV
BEODRVO,TR
KOZARAC,MAGISTRAL TRGOVINA NEPREHRANA
NI PUT PRIJEDOR-
ŠILJEGOVIĆ ŽARKA
DARKO
GARFIELD,UR
KOZARSKA
BB,OMARSKA
BRZA PRIPREMA
HRANE
ŠILJEGOVIĆ ŽELJKA
MILENKO
LESKOVAČKI ROŠTILJ
016,ROŠTILJNICA
M.OBRENOVIĆA BB
ROŠTILJNICA
SIMATOVIĆ RANKA
DRAŠKO
SIMATOVIĆ,PARKETAR
KRAJIŠKIH BRIGADA
26 /ADRESA STANOV./
PARKETAR
Strana 63 od 82
Prezime i ime
vlasnika
SIMATOVIĆ STOJANA
RADOJKA
Nazif firme
BIS,AGENCIJA ZA
KNJIGOVOD.USLUGE
ŠIMČIĆ GOJKA DANKA DANA
Adresa firme
Naziv djelatnosti
M.M.TEPIĆA M-2
KNJIGOVODSTVENE USLUGE
V.KARADŽIĆA
BR.27,PRIJEDOR
FRIZER
ČIŠĆENJE I ODRŽ.OBJEKATA,
TEPIHA I PREKRIVAČA
SIMEUNOVIĆ
MLADOMIRA
UNIVERZAL,PREDUZETNIČ AKADEMIKA JOVANA
KA RADNJA
RAŠKOVIĆA 22 /ADR-
SIMIĆ MIHAJLA
ZORAN
ALEKSA
M.VRHOVCA/"GRAF
POINT"/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
SIMIĆ ZDRAVKO
ZORANA,MODNI
KROJAČKI SALON
M.M.TEPICA
BB,PRIJEDOR
KROJAČ
SINANOVIĆ RASIMA
ADILA
HEIZUNG,TR
KAMIČANI BB
TRGOVINA NEPREHRANA
ŠIPOVAC ILIJE ČEDO
CRNO-BIJELI
10
I.BURSAĆA
BR.10,PRIJEDOR
BIFE
ŠKONDRIĆ MLAĐENA
NADA
NADA,TR
M.VRHOVCA 1
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ŠKORIĆ-GRAČANIN
ŽIVKA NADA
PLATANA,BIFE BEZ
KUHINJE
PEĆANI G-3
BIFE
ŠKRBIĆ ĐURE ZORA
TREF
M.VRHOVCA BB/GRAF ROBNA TRŽNICA G.POINT
POINT/,PD
ŠKRBIĆ NIKOLE
MILORAD
ŠKRBIĆ,TR
D.ORLOVCI BB /NOVO
NASELJE/
MJEŠOVITA ROBA
ŠKRBIĆ SRETE
SLAVKA
NINOBRZA PRIPREMA
HRANE
PECANI
PIJACA,PRIJEDOR
BRZA PRIPREMA
HRANE
ŠKRGIĆ IBRAHIMA
HAKIJA
ŠKRLE,TR
27.JULI B BR.25
TRGOVINA NEPREHRANA
SLADOJEVIĆ
MILIVOJA DRAGO
I.P. TR
"IZVOR",S.MARKOVIĆA
B.NUŠIĆA 13
PROIZV.ORTOP.POMAGALA I
OBUĆE
SLAVNIĆ MIJE MANDA BAMBI
M.VRHOVCA /"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
SLAVNIĆ ŽIVKA
DANICA
M.VRHOVCA BB/GRAF ROBNA TRŽNICA G.POINT
POINT/,PD
DANA
SLAVULJ RANKA SAŠA KEEP OUT,UR
UGAO USKOČKE I
ZANATSKE BB
KAFE BAR
SLIJEPAC RAJKA
VUKAŠIN
KLAS ,ZTR
B.NUŠIĆA BR.35
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
ŠOBAT BORE
JELENKO
PLASTIKA,TR
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ŠOBOT DRAGE
MARIJANA
EMANUERL,STR
A.J.RAŠKOVIĆA BR.3
TRGOVINA NEPREHRANA
ŠOBOT BRANKA
ŽELJKA
ACO,TR
OMLADINSKI PUT 184
MJEŠOVITA ROBA
ŠOBOT DRAGOLJUBA
DRAGANA
MIMOZAURIJE,CVIJEĆARA
KOZARSKA 42
CVJEĆARA
ŠOBOT DRAGOLJUBA
NEBOJŠA
FOTO
NEŠO,FOTOKRAF.RADNJA
K.P.OSLOBODIOCA BB FOTOGRAF
Strana 64 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
ŠOBOT MILANA ILIJA
DOMAĆA
RADINOST,IZRADA I
V.MISKINA 17
DOMAĆA RADINOST
ŠOBOT SRETE BORO
SUR
LJESKARE
BB,PRIJEDOR
BIFE
A.J.RAŠKOVIĆA BB
KANTINA
KOZARSKA BR.14
CVJEĆARA
SOFTIĆ HUSNIJE EDIN ROVOKOPAČKA
DJELATNOST,VL.SOFTIĆ
BRĐANI,KOZARAC
ROVOKOPAČ
SOFTIĆ MUHAREMA
HATIDŽA
AQVA,UR
M.TITA BB
KAFE BAR
SOFTIĆ RAHIMA
ELVIR
DANY,TRG.MESOM I
OST.MJEŠ.ROBOM
M.TITA BB,KOZARAC
MESNICA
SOLO ADILA
AHMET
SOLO,PREDUZETNIČKA
RADNJA
OMLADINSKA
BB,KOZARAC
ZLATARA
ŠORMAZ MILOŠA
LJILJANA
DAVIDOVIĆ,TR
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
ŠORMAZ TODORA
SNJEŽANA
ZEKIĆ,TR TEZGA NA
ZELENOJ PIJACI-TRG-
MILOŠA OBRENOVIĆA TEZGA
BB
ŠOŠKAN DUŠANA
GORDANA
IRIS
S.SVE
BB,OMARSKA
CVJEĆARA
ŠPADIĆ BOŠKA
MLADEN
S.T.R.
I.ANDRIĆA
BR.58,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
ŠPADIĆ MLADEN
KINDER
I.ANDRIĆA
59,PRIJEDOR
TRGOVINA - PREHRANA -
SPASOJEVIĆ NIKOLE
PREDRAG
SRĐAN,ZAN.PREDUZ.DJEL./ OSMANA DŽAFIĆA 84
IZRADA
/KUĆNA ADRESA/
ŠPIRIĆ RADOJICE
MILENKO
POSEBNA PIJACABUVLJAK
ŠPIRIĆ RADOJICE
RADENKO
ELEKTROINSTALATERSKE B.BUJIĆA BR.25
USLUGE
ŠPIRIĆ VOJISLAVA
DRAGOJLA
OPCIJA,BIFE
ŠODIĆ BOŠKA MILEVA SUDSKA KANTINA,UR
SOFILJ BRANKO
ZORAN
ALKA,ĆVJEĆARA
POSEBNA PIJACAS.GRAD
DOMAĆA RADINOST
STARI BUVLJAK
ELEKTROINSTALATER
I.BURSAĆA
BR.54,PRIJEDOR
BIFE
SRDIĆ MILE RADMILA UTJEHA,UR BIFE
SLAVKA RODIĆA 16
BIFE
SRDIĆ RAJKA GORAN
GREEN NOTE,KAFE BAR
K.P.I PSLOBODIOCA BB KAFE BAR
SRDIĆ SAFETA
AZEMINA
MIŠO I MIRA
K.P.I OSLOBODIOCA 34 ZLATARA
SRDIĆ SVETOZARA
DRAGAN
OBAVLJANJE
DJELATNOSTI
M.ŠILJEGOVIĆA
BR.7,PRIJEDOR
ELEKTROINSTALATER
SREDIĆ BRANKA
NENADTKA
BOJANA
M.OBRENOVIĆA BB
FRIZER
SREDIĆ BRANKA
SANELA
STUDIO
M.M.TEPIĆA
BR.1,PRIJEDOR
FRIZER
Strana 65 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
SREDIĆ ĐURE RADA
DAS,TR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA BB
NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
STAKIĆ MILORADA
MARINA
P.S,TR
AKADEMIKA JOVANA
RAŠKOVIĆA 9
TRGOVINA - PREHRANA -
STAKIĆ NEDELJKA
BOŠKO
DOMAĆA
RADINOST,IZRADA I
OMLADINSKI PUT
75,PRIJEOR
DOMAĆA RADINOST
STAKIĆ RADOVANA
MLADEN
ELEKTRO PROFI,TZR
ELEKTRO MATERIJALOM
SRPSKIH VELIKANA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
STAKIĆ TOMISLAVA
SLAĐANA
BRACO,TR
MILANA VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
STANAR PETRA
DRAGAN
SMART
COMPUTER,VL.STANAR
VOŽDA KARAĐORĐA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
STANIĆ ILIJA JANKO
KAMENOREZAC JANE,
OMARSKA BB
KAMENOREZAC,SJEČENJE I
OBLIKOV.KAMENA.
STANIĆ MILORADA
MLADEN
STANIĆ
LUKE STOJANOVIĆA
26
VULKANIZER
STANISAVLJEVIĆ
JANKA DRENKA
STR
M.OBRENOVIĆA BB
/R.KONDIĆA/
MJEŠOVITA ROBA
STANISAVLJEVIĆ
JANKA DRENKA
MOCCA, PREDUZETNIČKA A.J.RAŠKOVIĆA BB
RADNJA
STANISAVLJEVIĆ
ZORANA VLADIMIR
MOCCA DUE,UR KAFE
POSLASTIČARNICA
VOŽDA KARAĐORĐA
GS-3
KAFE POSLASTIČARNICA
STANKOVIĆ RADE
DIJANA
SIMBOL
M.OBILIĆA
BB,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
STANOJEVIĆ
MILORADA GORAN
GOOBEN,MOLERSKO
FARBARSKA DJEL.
OMARSKA I
V.PALANČIŠTE
MOLER
STANOJEVIĆ
STRAHILA SINIŠA
LIM-S,LIMARSKA,ZR
GORNJA OMARSKA BB LIMAR
STANOJEVIĆ TRIVE
MILAN
VANJA
M.OBRENOVIĆA
BB,PRIJEDOR
POGREBNA OPREMA SA
CVIJEĆEM
STARČEVIĆ MILANA
NENAD
ROVOKOPAČ,OBAVLJANJ
E DJELATNOSTI
BUSNOVI
243,PRIJEDOR
ROVOKOPAČ
STARČEVIĆ SVETE
MARINA
DALLAS,UR
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE BAR
BB
STEGIĆ ĐURE MIRA
KOVAČ,UR
1.MAJA BB
KAFE BAR
STEPANOV ĐURE
RADOVAN
AUTO
RAČA,PREDUZETNIČKA
KOZARSKA 178
AUTOMEHANIČAR
STEVANIĆ SLAVKA
SLAVICA
3-S,TR
Ž.ZGONJANINA BB
MJEŠOVITA ROBA
STIJEPIĆ JOVAN
MILKA
AROMA,S.Z.T.R.
POSEBNA PIJACAS.GRAD
MJEŠOVITA ROBA
STIJEPIĆ MIRKA
BOŠKO
NADA
S.VELIKANA BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
STIJEPIĆ ZORANA
VESNA
BETI,TR
AKADEMIJA JOVANA
RAŠKOVIĆA 2
TRGOVINA NEPREHRANA
KAFE POSLASTIČARNICA
Strana 66 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
STJEPANOVIĆ
ČEDOMIRA MIRJANA
MIRA
KOZARSKA
BR.239,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
STJEPANOVIĆ
MIODRAGA MIRKO
SERVISIRANJE
UGOSTITELJSKIH
NIŠEVIĆI 168
SERVISIRANJE KUĆANSKIH
APARATA
STJEPANOVIĆ
MIRJANA
STR
OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
STOJAKOVIĆ JOVE
DRAGICA
I.P.TR "ŽELJO-2"
MEĐUVOĐE U
M.OBRENOVIĆA BB
DRAGSTOR
STOJAKOVIĆ JOVE
DRAGICA
I.P.TR ŽELJO-2
MEĐUVOĐE U
V.KARADŽIĆA 29
MJEŠOVITA ROBA
STOJAKOVIĆ JOVE
DRAGICA
I.P.TR "ŽELJO-2"
MEĐUVOĐE,K.DUBICA U
ŽARKA ZGONJANINA
BB
MJEŠOVITA ROBA
STOJAKOVIĆ JOVE
DRAGICA
I.P.TR ŽELJO-2
MEĐUVOĐE U
VOJVODE STEPE
STEPANOVIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
STOJAKOVIĆ JOVO
DRAGICA
I.P.TR ŽELJO-2
MEĐUVOĐE,K.DUBICA,
SVALE 2
MJEŠOVITA ROBA
STOJAKOVIĆ MILANA STOJAKOVIĆ,ZR PEKARA
RANKO
SVALE BB /PORED
ROMANIĆEVE
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
STOJAKOVIĆ
NEĐELJKA DRENA
DITA,TR
SRPSKIH VELIKANA
330
MJEŠOVITA ROBA
STOJANČIĆ RAJKO
LJILJANA
LJ I G
ROBNA
PIJACA,KOZARAC
ROBNA TRŽNICA KOZARAC
STOJANOVIĆ DUŠANA MILKA
MILKA
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
STOJANOVIĆ OSTE
OBRENA
VREMEPLOV,UR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 48
KAFE BAR
STOJANOVIĆ RADE
MIROSLAV
SZTR,ZLATAR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
ZLATARA
STOJANOVIĆ RADE
RANKO
FORD,AUTOMEHANIČARS
KA RADNJA
RUDNIČKA BR. 16
AUTOMEHANIČAR
STOJANOVIĆ SAVE
SLOBODANKA
MIŠEL
S.VELIKANA BB
ROBNA TRŽNICA MOČVARA
STOJIĆ PERE LJILJANA SAN
T.PERIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
STOJIĆ RATKA MILAN DE IMI,ZTR
RAKELIĆI BB
PROIZV.OSTAL.PROIZV.OD
DRVETA
STOJIĆ SLAVKA
DUŠKO
BUSNOVI BB
MOLER
RIGIPSSTOJIĆ,MOLERSKO
STOJIĆ SVETE GORAN GORAN,ZP DIMNJAČAR
BUSNOVI BB /ADRESA DIMNJAČAR
STANOVANJA/
STOJNIĆ BOŽE
BOŽANA
ANĐELA
D.ORLOVCI BB
MJEŠOVITA ROBA
STOJNIĆ MILANA
MILENKO
SANJA
PETROV GAJ
MJEŠOVITA ROBA
STOJNIĆ MILENKA
RADOVAN
TAŠA I SARA,TR
MJEŠOVITE ROBE I
MARIĆKA BB
MJEŠOVITA ROBA
Strana 67 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
STOJNIĆ MILOŠA
DUŠKO
USLUGE PARKIRALIŠTA
ZANATSKA
USLUGE PARKIRALIŠTA
STOJNIĆ MILOŠA
DUŠKO
AUTO-SJAJ
KOZARSKA BR. 18
TRGOVINA NEPREHRANA
STOJNIĆ PERE VLADO TAJM AUT,UR
P.P.NJEGOŠA BB
BIFE
STOJNIĆ UROŠA BOŽO STOJNIĆ
GRANITI,KAMENOREZAČ
M.VRHOVCA
BR.76,PRIJEDOR
KAMENOREZAC,SJEČENJE I
OBLIKOV.KAMENA.
STUPAR ANTE SONJA
B.K,TR MJEŠ.ROB.I
DOP.ZA MOB.TEL.
SVETOSAVSKA BB
MJEŠOVITA ROBA
STUPAR DAMIRA
GORDANA
ELITE,TR
VOŽDA KARAĐORĐA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
STUPAR ĐOKE DIVNA
BODO
M.OBRENOVIĆA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
STUPAR DRAGOJE
DRAGANA
GERO ,AGENCIJA
OMARSKA
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
STUPAR DUŠANA
DARKO
MALICIJA2
GRMEČKA
BR.1,PRIJEDOR
FRIZER
STUPAR LJUBAN
MARIJANA
OPTIKAM
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
OPTIČAR
STUPAR LJUBO RAJKO CENTAR,SNEK BAR
VOŽDA KARAĐORĐA
BB,PRIJEDOR
SNEK BAR
STUPAR NENADA
MIHAJLO
KLUB CINEMA,KAFE BAR
P.M.NENADOVIĆA
BR.1.
KAFE BAR
STUPAR RADE
MILENKO I STUPAR
STANA,ZTR
RASAVCI BB
MJEŠOVITA ROBA
STUPAR RADE
MILENKO I STUPAR
KINGS,ZAJ.UGOST.RADNJA RASAVCI BB
STUPAR RAJKA
LJUBIŠA
OSCAR,UR
KOZARSKA BB
RESTORAN
STUPAR SLOBODANA
TANJA
MAJA,BRZA PRIPREMA
HRANE
B.NUŠIĆA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
STUPAR SRETKA
DUŠAN
TERMO-KLIMA,ZTR
IZVOĐ.I
M.VRHOVCA
BR.38,PRIJEDOR
NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
STUPAR STEVE
ALEKSANDRA
PREDUZETNIK ZA
ZASTUPANJE I
VOJVODE STEPE
STEPANOVIĆA 3
SERVISNE USLUGE OSTALO
STUPAR SVETOZARA
VESNA
ZEC,BIFE
SRPSKIH VELIKANA
BR.24
BIFE
STUPAR ŽARKA GINA
DIS
M.VRHOVCA /"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
SUČEVIĆ DANE
BOŽICA
POKUĆSTVO
K.P.I OSLOBODIOCA 33 TRGOVINA NEPREHRANA
SUHONIĆ DŽEMALA
MEDIHA
ZLATARA
SAFIR,PREDUZETNIČKA
ZANATSKA A-1
ZLATARA
SUKNOVIĆ DUŠANA
ĐURAĐ
KOD ĐUKE
S.RODIĆA
BR.49,PRIJEDOR
BIFE
KAFANA
Strana 68 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
SUKONJICA RANKA
MLADEN
USLUGE NOSAČA/ PUTEM
SAMARICE/
V.PALANČIŠTE 24
SERVISNE USLUGE OSTALO
SULJANOVIĆ AZIZA
ZLATAN
PRANJE AUTOMOBILA
G.PRINCIPA BR.7
AUTOPRAONA
SULJANOVIĆ ENIZA
NIDAL
DM,AUTOMEHANIČAR,AU
TOLIMAR,AUTOLAKIRER
RUDNIČKA 16
AUTOMEHANIČAR
SULJANOVIĆ JUSUFA
SANELA
SANELA,ZR
KNEŽOPOLJSKA BB
FRIZER
ŠURLAN MIHAJLA
MARKO
ŠULE,TR NEPREHR.PROIZ.
ROBNA TRŽNICA
PEĆANI
ROBNA PIJACA PEĆANI
SURTOV MILANA
RADOVAN
LE' PONT,MOTEL
K.P.I OSLOBODIOCA 1
MOTEL
SUŠIĆ HILMIJE HASAN SAMOSTALNA
OMLADINSKA
VULKANIZERSKA RADNJA BB,KOZARAC
VULKANIZER
ŠUŠKALO RADE
RANKA
OGNJIŠTE,ZANATSKA
PEKARSKA RADNJA
1.MAJA 34
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
SUŠNICA BAKIRA
JASMINA
ADRIJAN
TONE PERIĆA
BR.22,LJUBIJA
TRGOVINA - PREHRANA -
ŠVABIĆ SPASE
MARIJANA
SVABIĆ,TR
AERODROM.NASELJE
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
ŠVRAKA DRAGE
PREDRAG
JELIĆKA
JELIĆKA BB
MJEŠOVITA ROBA
ŠVRAKA MILENKA
VALENTINA
KISS,KAFE BAR
VOJVODE SINĐELIĆA
BB
KAFE BAR
TABAKOVIĆ
ABDULLATIFA EMIR
ABE,ZABAVNI PARK
/KARTING/
ALEJA KOZARSKOG
ODREDA BB
ZAB.AKT.PLES.SK.FOLKLOR
TADIĆ BORE DRAGO
STR
M.EGICA
BR.11,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
TADIĆ ĐOKE DRAGAN TRGOVAČKA RADNJA
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA - PREHRANA -
TADIĆ DRAGE DARKO GAMA,ZAN.PEKARSKA
RADNJA
KARANSKA BB
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
TADIĆ DRAGOMIR
NADA
DIT,TR MJEŠOVITOM
ROBOM
S.VELIKANA BR.196
MJEŠOVITA ROBA
TADIĆ DUŠANA
RADOVAN
BOSS,KAFE BAR
M.OBRENOVIĆA BB
KAFE BAR
TADIĆ MILANA
NJEGOSLAV
ELLITE,UR
OMARSKA,MAGISTR.P PICERIJA
UT PRIJEDOR -BANJA
TADIĆ MILANA
NJEGOSLAV
ELLITE,KAFE BAR
MAGISTRALNI PUT
OMARSKA
KAFE BAR I ZABAVNE IGRE
TADIĆ MILENKA
VESNA
TADIĆ
KOZARSKA BR.42
MJEŠOVITA ROBA
TADIĆ MILORAD
BORO
ROSSI
S.KOVAČEVIĆA 12
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
TADIĆ MILORADA
UGLJEŠA
AUTOPRAONATADIĆ,USLUŽ.RADNJA
SVETOG SAVE 277
AUTOPRAONA
Strana 69 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
TADIĆ MILUTINA
VESNA
PLAŽA
SRPSKIH VELIKANA
BR.58
SNEK BAR
TADIĆ OSTOJE
MILENKO
POSEBNA PIJACABUVLJAK
POSEBNA
PIJACA,S.GRAD,PD
STARI BUVLJAK
TADIĆ RATKA SANJA
ŠIŠKICA,ZR FRIZERSKI
SALON
MAJORA MILANA
TEPIĆA 18
FRIZER
TADIĆ SLOBODANA
GORAN
PRONTO,UR
M.M.TEPIĆA BB
KAFE BAR
TADIĆ ZORANA
GORAN
GOGI,TR
ROBNA PIJACA PEĆANI ROBNA PIJACA PEĆANI
TALIĆ HUSNIJE BERKA N B,TR
KOZARUŠA BB
MJEŠOVITA ROBA
TALIĆ HUSNIJE BERKA KIWI
2
OMLADINSKA
BB,KOZARAC
TRGOVINA - PREHRANA -
TALIĆ HUSNIJE BERKA GOLD,DISKO BAR
AHMETA MELKIĆA 22
DISKO KLUB,DISKO
BAR
TALIĆ MURATA
FIRZET
MARKET A&N,TR
MJEŠ.ROBE
M.STOJANOVIĆA
BB,KOZARAC
MJEŠOVITA ROBA
TALUNDŽIĆ AHMETA
MIRSAD
ROVOKOPAČKA
DJELATNOST VL.
PRIJEDOROMLADINSKA BB
ROVOKOPAČ
TAMBIĆ RATKA
BRANKO
TAMBIĆ
N.PAŠIĆA BB
FRIZER
TANKOSIĆ STEVE
JELA
AS,TR MJEŠ.ROBE I
DOP.ZA MOB.TELEFONE
AERODROM.NASELJE
BB
MJEŠOVITA ROBA
TATIĆ DUŠANA
DRAGIŠA
KING
V.KARADŽIĆA 39
MJEŠOVITA ROBA
TATIĆ OSTOJE MILAN
GENERACIJA
PEĆANI B-2
BIFE
TEJIĆ ALEKSE
MILOJICA
KOP-TEJIĆ,ROVOKOPAČ
G.LAMOVITA BB
ROVOKOPAČ
TEJIĆ ALEKSE
RADOJICA
TRGOVAČKA RADNJA
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
TEJIĆ MARKA MILENA TEA ,PREDUZETNIČKA
RADNJA
ABDULAHA
KURUZOVIĆA 66
MJEŠOVITA ROBA
TEJIĆ NIKE BORISLAV BMT
SERVIS
P.KOČIĆA BR.4
SERVISNE USLUGE OSTALO
TEMČUK JURE
TEODOR
SAN, KAFE BAR
BREZIČANI BB
KAFE BAR
TENIĆ NEDELJKA
DRAGOJLA
DRAGA,POKRETNA
PRODAVNICA,PRIKOLICA
ČIRKIN POLJE BR.229
POKRETNA
PRODAVNICA
TERZIĆ DRAGOLJUBA TAPETARSKA I
RADE
DEKORATERSKA
Č.POLJE BB,PRIJEDOR
TAPETAR
TEŠIĆ MILENKA
DUŠKO
ARSENAL,UR KAFE BAR
DONJI ORLOVCI BB
KAFE BAR
TEŠINIĆ NIKOLA
BRANKA
S.T.R.
S.RODIĆA BR. 7
MJEŠOVITA ROBA
Strana 70 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
TIMARAC ALIJE
SEBINA
ALMIRA,TR
NEPREHRANOM
VOŽDA KARAĐORĐA
GS-2
TRGOVINA NEPREHRANA
TIMARAC BORE
SINIŠA
RAM,DOMAĆA
RADINOST,IZRADA
G.ORLOVCI BB
DOMAĆA RADINOST
TIMARAĆ BOŠKO
DALIBOR
ELEKTRON
1.MAJA
BR.63,PRIJEDOR
ELEKTROINSTALATER
TIMARAC BOŽIDARA
SAŠA
PINOKIO,STR
MJEŠ.ROBOM I DOP.ZA
SVETOSAVSKA BB
BB,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
TIMARAC
DRAGOMIRA
TIMI,USLUŽ.RADNJA
AUTOPRAONA
SKENDERA
KULENOVIĆA 7
AUTOPRAONA
TIMARAC MILORADA
DAMJAN
TIMARAC,PREDUZETNIČK PALIH BORACA 304
A RADNJA
TIMARAC PETRA
MILENKO
STIL,PROIZ. STOLARIJE
OD DRVETA METALA I
I.MAŽURANIĆA BB
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
TIMARAC PETRA
MILENKO
STIL,TR NEPREHRANOM
MILANA VRHOVCA 13
TRGOVINA NEPREHRANA
TIMARAC RANKA
ĐORĐE
DUGA
SVETOSVSKA
BB,OMARSKA
KAFE BAR
TIMARAC
SVETOZARA RANKO
DUGA,PROIZVODNJA
ELEM.OD DRVETA
SVETOSAVSKA BB
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
TIMARAC VASKRSIJE
DRAŠKO
TEPIHSERVIS
OMLADINSKI PUT
56,PRIJEDOR
ČIŠĆENJE I ODRŽ.OBJEKATA,
TEPIHA I PREKRIVAČA
TIMARAC VASKRSIJE
MIROSLAV
GALIJA,SZTR PEKARA I
PR.KOLAČA
K.P.I OSLOBODIOCA 20 PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
TINTOR DRAGOMIRA
DRAGANA
TABACCHI,TR
B.BUHE BB
MJEŠOVITA ROBA
TINTOR DUŠAN
NEŠO
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/
ROBNA TRŽNICA G.POINT
TODIĆ MILOŠA
MIROSLAV
TODIĆ
AUTOKAROSERIJE,TR
KOZARSKA 128
TRGOVINA NEPREHRANA
TODOROVIĆ
BRANISLAVA ĐORĐE
COCALO,TR KIOSK
MJEŠOVITA ROBA
Ž.ZGONJANINA
BB,PEĆANI ZEL.PIJACA
TODOROVIĆ MIRKA
ZVJEZDAN
DŽUDO KLUB,UR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
BIFE
TODOROVIĆ RATKA
GORAN
ALBATROS
Ž.ZGONJANINA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
TOLIMIR MIRKA
MIROSLV
TOLEX,TR
ROBNA TRŽNICA G.POINT
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POPINT"/,PD
TOLIMIR MIRKA
SLAĐANA
MIS,KIOSK
A.J.RAŠKOVIĆA BR. 3
TRGOVINA NEPREHRANA
TOLIMIR NIKOLA
MIRKO
TESARSKE
USLUGE
II KRAJIŠKE BRIGADA
BB
KROVOPOKRIVAČ,TESAR
TOMAŠ ANĐELKA
SNJEŽANA
TIP TOP,TR
MJEŠOVITA ROBA
D.LUKIĆA BB /ISTA
ADR.DRUGO POSL.PR./
TOMAŠ MITRA
SLOBODAN
EX YU CLUB,UR
SVALE BB
PILANE-PROIZ.REZANE GRAĐE
NOĆNI KLUB
Strana 71 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
TOMAŠ PETRA RANKO SPORT KAFE,PICERIJA
Adresa firme
V.KARADŽIĆA BB
Naziv djelatnosti
PICERIJA
TOMAŠEVIĆ
VASKRSIJE RADMILA
SLAVEN,FRIZERSKI SALON SVETOSAVSKA BB
TOMČIĆ STEVE MIĆO
SNEK BAR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
SNEK BAR
TOMIĆ BRANKA
NENAD
SAŠA
VOJVODE PUTNIKA
BB,PEĆANI C 1
MJEŠOVITA ROBA
TOMIĆ DUŠANA
BRANKA
FANTAZIJA,KAFE
POSLASTIČARNICA
PEĆANI C-3
KAFE BAR
TOMIĆ LAZE DUŠKO
GAJ, PREH.I NEPREHR. I
DOPUNA ZA MOBILNE
P.GAJ BR.142
MJEŠOVITA ROBA
TOMIĆ LAZE DUŠKO
PETROV GAJ
GAJ,BIFE I IGRE NA
SREĆU PUTEM AUTOMATA
TOMIĆ LAZE DUŠKO
GAJ
D.PETROV GAJ 142
OSTALE PRED.DJ.BEZ
POSL.PR.
TOMIĆ LAZE DUŠKO
DANIJELA,FRIZ.SALON ZA
MUSK.I ŽENE
P.GAJ.BR.142
FRIZER
TOMIĆ MILOŠA
MILORAD
OBAVLJANJE
ZIDARSKE,TESARSKE I
M.GLAVA
BR.73,PRIJEDOR
ZIDAR
TOMIĆ SLOBODANA
BOJAN
LOCOMOTION,,KAFE BAR
SVETOSAVSKA BB
KAFE BAR
TOMIĆ SVETOZAR
TATJANA
TEZGA
ZELENA PIJACA
TEZGA
TOPČAGIĆ NAZIFA
AMER
BRAĆE KRNETE
NAZIF,ZNATSKA
VULKANIZERSKA RADNJA
VULKANIZER
TOPIĆ DRAGANA
DALIBOR
DOMAĆA RADINOST
PETROVO BB
DOMAĆA RADINOST
TOPIĆ DUŠANA GOSPA ZUBOTEHNIČKA
LABORATORIJA
V.KARADŽIĆA
BR.29,PRIJEDOR
ZUBOTEHNIČKA LABORATORIJA
TOPIĆ LJUBOMIRA
JOVICA
M.VRHOVCA BB
/"GRAF POINT",PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
TOPIĆ MILANA STANA SRECA
M.VRHOVCA 1/"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
TOPIĆ MILENKA
BOJAN
BIO-MIO,TR
BUSNOVI BB
MJEŠOVITA ROBA
TOPIĆ MILENKA
MILAN
TOPIĆ,SZ FRIZERSKA
RADNJA
USKOČKA BB
FRIZER
TOPIĆ MILIVOJA
DUŠKO
MONTIKOTAČ,ZANATSKO-
M.VRHOVCA BR.1
TRGOVINA NEPREHRANA
TOPIĆ NEBOJŠE
LJILJANA
VALENTINO
M.OBRENOVIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
TOPIĆ OBRADA
MILENKO
OGI,TR
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
TOPIĆ PETRA
MILENKO
SINGERICA
P.M.NENADOVIĆA
BB,PRIJEDOR
SERVIS.OST.APARATA,REMONT
LIFTOVA ITD
JOVICA
FRIZER
BIFE I IGRE NA SREĆU-AUTOMAT
Strana 72 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
TOPIĆ RADE DUŠAN
TANJA
SANIČANI BR. 39
MJEŠOVITA ROBA
TOPIĆ RADOJICE
DANIJEL
MARANELO,TR
BRAĆE KRNETE BB
TRGOVINA NEPREHRANA
TOPIĆ SVETOZAR
GOJKO
DUGA
K.BRIGADA BR.2
MJEŠOVITA ROBA
TOPIĆ VASE MILE
SAMOSTALNA POKRETNA
PRODAVNICA
M.M.TEPIĆA BR.5/3
POKRETNA
PRODAVNICA
TOPIĆ ŽIVKO BOJAN
ROVOKOPAČKA
DJELATNOST
K.BRIGADE BR.40
ROVOKOPAČ
TOPOLA MLADENA
BRANKO
SZR LIMARSKA
RADNJA
Đ.ĐAKOVIĆA
BR.38,PRIJEDOR
LIMAR
TOPOLIĆ ŽARKA
RADOVAN
S.T.R.
D.LUKIĆA BR. 9
MJEŠOVITA ROBA
TORBICA
GORDANA
TOTEM,TR
ZANATSKA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
TORBICA MIKANA
DIJANA
5, UR KAFE BAR
M.M.TEPIĆA BR. 16
KAFE BAR
TORBICA MILE RAJKO TORBICA 1,TR NEPREHR.
M.VRHOVCA BB,HALA ROBNA TRŽNICA G.POINT
1.BOX 18 /GRAF POINT/
TORBICA MILOVANA
NADA
BONI
M.OBRENOVIĆA 18
KROJAČ
TORBICA MILOVANA
NADA
MINIMARKET
LJ.CROBRNJE
1,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
TORBICA RADOMIRA
TANJA
K.P.I OSLOBODIOCA 25 DOMAĆA RADINOST
TORBICA,DOMAĆA
RADINOST,IZR.SUVEN.FILI
TORBICA RADOMIRA
TANJA
TORBICA
USKOČKA,ZANATSKI
CENTAR A-2
TRGOVINA NEPREHRANA
TRAMOŠLJANIN
DRAGE JELENA
LAŠONS,BIFE
PRVOG MAJA 31
BIFE
TRAMOŠLJIKA
STANOJE ŽELJKO
PARTNER,TR
ČEJREČKI PUT 1
MJEŠOVITA ROBA
TRAVAR MILE
DRAGANA
STELLA
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
TRBULIN DRAGANA
DEJAN
MEDIA MARKET,TRG.ZAN
RAD.KANC.RAČUNARI.I
MILOŠA OBRENOVIĆA MJEŠOVITA ROBA
BB
TREBOVAC IGNJATIJE MASTER ,KAF.BAR I IG.NA
MLADENKO
SR.PUT.AUT.
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
KAFE BAR I IGRE NA SREĆUAUTOMAT
TREBOVAC MIĆE
DAVOR
L`ANELLO,SAM.ZANATSK
O TRG.ZLATARSKA
B.NUŠIĆA 1
ZLATARA
TRIFUNOVIĆ MARKA
DALIBORKA
DJINA
M.VRHOVCA 1 /"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
TRIFUNOVIĆ MARKA
DALIBORKA
DJINA
M.VRHOVCA /"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
TRKULJA GOJKO
DRENA
NENA,TR
MAJORA MILANA
TEPIĆA 1
MJEŠOVITA ROBA
Strana 73 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
TRKULJA KOSTE
VELJKO
K&
D
KOZARSKA BR.87
MJEŠOVITA ROBA
TRKULJA LJUBAN
DUŠANKA
DUŠKA,
KINO RADNIK
TRGOVINA NEPREHRANA
TRKULJA ZORANA
MARGARETA
M&S,TR NEPREHRANOM
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 28
TRGOVINA NEPREHRANA
TRNINIĆ ĐURĐA
DRAGOSLAV
ANĐELA,TR I
POSRED.USLUGE-DOPUNA
N.PAŠIĆA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
TRNINIĆ STOJAN
MILAN
MAJA
Ž.ZGONJANINA
MJEŠOVITA ROBA
TRNJANIN DERVIŠA
RAMO
DOLINA,UR RESTORAN
DERA 186,KOZARAC
RESTORAN
TRNJANIN EKREMA
ERMIN
ENA
MESNICA
Ž.ZGONJANINA BR.5
A,PRIJEDOR
MESNICA
TROMOŠLJANIN
JOVAN MIRA
STR,TROMOŠLJANIN MIRA S.KOVAČEVIĆA
BB,PRIJEDOR
TROMOŠLJANIN
MIRKA VLADISLAV
REAL
SRPSKIH VELIKANA
BR.8
TRGOVINA NEPREHRANA
TRUBARAC BLAGOJE
RADOMIR
SAMOSTALNA
MOLERSKO-FARBARSKA
HERCEGOVAČKA
BR.11,PRIJEDOR
MOLER
TRUBARAC STEVE
GORAN
GOGI,ZR PRŽ.I PAK.KFE I
DR.
SLAVKA RODIĆA 11
PRŽIONICA KAFE
TRUBARAC STEVE
GORAN
GOGI,TR
DRAGSTOR,MJEŠ.ROBA I
S.RODIĆA BR.4
DRAGSTOR
TUBIN MARKO MILAN KINGS
M.OBRENOVIĆA BB
KAFE BAR
TUBIN MILAN ZORA
SAMOSTALNA ZANATSKA
PEČENJARSKA RADNJE
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
SERVISNE USLUGE OSTALO
TUBIN OSTOJE
MILAN
NAPOLI,UR
M.STOJANOVIĆA BR.5
PICERIJA
TUBIN RAJKA DRAŠKO C-DOL,ZAN.STOLARSKA
RADNJA
CRNA DOLINA 45
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
TUBIN TEŠE VELIMIR
PRIJATELJI,S.U.R.RESTOR
AN
PRIJEDOR- PUHARSKA RESTORAN
BB
TUBIN VLADE MILAN
GENERACIJA
PEĆANI BB,PRIJEDOR
BIFE
TURKANOVIĆ ŠERE
NEDŽAD
PINOKIO
M.STOJANOVIĆA BB
BIFE
TURKANOVIĆ ŠERE
NEDŽAD
METRO
OMLADINSKA
BB,KOZARAC
MJEŠOVITA ROBA
TURŠIĆ HASNA
JASMINA
KRIN
M.M.TEPIĆA BR.19
FRIZER
UGRENOVIĆ SAVE
MILOŠ
KOALA
SRPSKIH VELIKANA
BB
NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
UGRENOVIĆ VLADE
RENATA
BENTLY,SUR PICERIJA
P.PETROVIĆA
NJEGOŠA BB
PICERIJA
MJEŠOVITA ROBA
Strana 74 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
UNČANIN RAJKO
MILENA
LJILJA,TR
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
UZELAC NEZIRA
DIJANA
LOVELY,ZR
BOŠKA BUHE BB
FRIZER I KOZMETIČAR
UZELAC ŽIVKA
BRANKO
ŽELJEZARA
K.P.I OSLOBODIOCA 33 TRGOVINA NEPREHRANA
VARMAZ HASE SUVAD DUDO,SNEK BAR
M.OBILIĆA 32
SNEK BAR
VASIĆ LAZARA
NENAD
HIDROTEHNA,PREDUZETN VOJVODE STEPE
IČKA RADNJA
STEPANOVIĆA 1
VASILIĆ BRANKA
IVAN
VB DRVO,ZR
AERODROMSKO
NASELJE BB
PROIZV.GRAĐ.STOLARIJE I
ELEMENATA
VEJINOVIĆ GOJKA
ALEKSANDAR
SUR
BIFE
RUDNIČKA
BR.9,PRIJIEDOR
BIFE
VEJNOVIĆ GOJKA
ALEKSANDAR
BAMBUS2BIFE
RUDNIČKA BR.9
BIFE
VEJNOVIĆ MARKO
DUŠAN
SUR
BIFE
B.NUŠIĆA 22
BIFE
VEJNOVIĆ STANKA
MILANKA
KASMIR
PEĆANI L-3,LAM.IV
FRIZER
VEKIĆ RADOVANA
NOVAK
VEKIĆ,PREDUZETNIČKA
RADNJA
PETRA PETROVIĆA
NJEGOŠA F1/3
MOLER
VELAULA SRETKA
VESNA
DIN,UR KAFE BAR
PETROV GAJ BB
KAFE BAR
VELAULA ZORANA
RANKO
RANKO,PILANA
PETROV GAJ
PILANE-PROIZ.REZANE GRAĐE
VELIĆ ALE NIHADA
KENAN,ZAN.TRGPEKARSKA RADNJA
M.STOJANOVIĆA
30.KOZARAC
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
VERIŠ MILOŠA DUŠAN STOP,UR
KOZARSKA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
VESELINOVIĆ
MILANA NADA
TRI LIPE,UR BIFE
KOZARSKA 50
BIFE
VESELINOVIĆ
OSMANA AIDA
WES
TEA
M.M.TEPIĆA
BB,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
VESELINOVIĆ RATKA
GORDANA
SILVER,TR
SVALE BB
TRGOVINA NEPREHRANA
VESELINOVIĆ
STOJANA RADE
3 D,KAFE BAR
I.BURSAĆA 62
KAFE BAR
VESELINOVIĆ
VUKAŠINA ŽELJKO
VESELINOVIĆ,KAMENORE AERODROMSKO
ZAC
NASELJE BB
VIDAČAK
DRAGOLJUBA DEJAN
MONTE,UR KAFE BAR
ZANATSKA BB,A-1
KAFE BAR
VIDIČEVIĆ DRAGANA
MILOŠ
MALI RAJ,UR
RASAVCI BB
ROŠTILJNICA
VIDIČEVIĆ
RADOVANA MILA
BEST,UR
PETROVO BB
BIFE
TRGOVINA NEPREHRANA
KAMENOREZAC,SJEČENJE I
OBLIKOV.KAMENA.
Strana 75 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
VIGNJEVIĆ
MILORADA
SAMBI
16.MAJ BR-3
ČIŠĆENJE I ODRŽ.OBJEKATA,
TEPIHA I PREKRIVAČA
VILA RANKA
IGOR
TRŽNICA,UR
MILANA VRHOVCA
BB /RT G.POINT/
KAFE BAR
VILA VUKAŠINA
LJUBAN
VILA,OBAV.PREDUZET.DJE KRAJIŠKIH BRIGADA
L.
42
KERAMIČAR
VIŠO IBRAHIMA LEJLA PAPARAZZO,UR KAFE BAR M.OBRENOVIĆA BB
KAFE BAR
VIŠO SABHUDINA
ISMET
BEST
PETROVO BB
KAFE BAR
VLAČINA BRANE
BRANKA
VANJA,TR
A.J.RAŠKOVIĆA 2
ŠOPING CENT.UGOST.I TURIZAM
VLAČINA SRETKA
ŽELJKO
ALEJA KOZARSKOG
VIV,SZR
PROIZV.BOJA,PIGMENATA ODREDA BB
VLASENKO MIRKA
BRANKO
FOTO-METRO,ZNATSKO
TRG.RADNJA
M.OBRENOVIĆA 22
FOTOGRAF
VLASENKO MIRKA
BRANKO
METRO,TR ŠALTERSKA
PRODAJA
M.STOJANOVIĆA
BB,KOZARAC
MJEŠOVITA ROBA
VOJINOVIĆ ĐURE
BOJANA
BOJANA,ZR
USKOČKA BB
FRIZER
VOJINOVIĆ MIĆE
RADENKO
ŽELJEZARA BRKO,TR
M.VRHOVCA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
VOJNOVIĆ ILIJE
RANKO
AQUA PLANET,UR
PICERIJA
MEŠE SELIMOVIĆA BB PICERIJA
/PEĆANI/
VOJVODIĆ BRANKA
BORO
BONUS,SAM.AGENCIJA ZA
KNJIGOVODSTVO
B.NUŠIĆA BR.33
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
VOJVODIĆ ŽARKA
BOŽICA
AS,PROIZVODNJA KORA I
TJESTENINE
S.STEPANOVIĆA
BR.185
PROIZV.KORA I
TJESTENINE
VOKIĆ ĐURĐA STOJA
PRIZMA
1
SAVE KOVAČEVIĆA
BB
MJEŠOVITA ROBA
VOKIĆ ĐURĐA STOJA
PRIZMA
AUTOBUSKA
STANICA,LJUBIJA
MJEŠOVITA ROBA
VOKIĆ ILIJE MLADEN
MOLERSKE
USLUGE
M.P.ZIMONJIĆA
2,PRIJEDOR
MOLER
VOKIĆ NEĐE
DRAGANA
LOOK,TR
MILANA VRHOVCA BB ROBNA TRŽNICA G.POINT
VOKIĆ RADOVANA
SLAVIŠA
GLADIJATOR,IZNAJMLJIV K.P.I OSLOBODIOCA 56 VIDEO
KLUB
ANJE DVD I VID.KASETA
VOKIĆ ZDRAVKA
ZORAN
4 WD,BIFE
SLAVKA RODIĆA 2
BIFE
VRABAC STEVE
MILENKO
TR,POGREBNA OPREMA I
CVIJEĆE
OMLADINSKA BB
POGREBNA OPREMA SA
CVIJEĆEM
VRABAC VELJKA
RADOMIR
VRABAC
KOZARSKA BR.8
BIFE SA
KUHINJOM
VRABIČIĆ MILOŠA
MILENKO
METAL SANA,TR
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
PROIZVODNJA BOJA
Strana 76 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
VRAČAR NEĐE ŽARKO ŽAK,FRIZER ZA MUŠI
ŽENE
K.P.I OSLOBODIOCA 53 FRIZER
VRAČAR NOVAKA
LIDIJA
VIV
OMARSKA
BB,PRIJEDOR
FRIZER
VRAČAR STEVE
MIODRAG
GIGANT,SAMOSTALNO
OBAV.ZANAT.DJEL.
NIŠEVIĆI
BR.104,PRIJEDOR
MOLER
VRANJEŠ ČEDE
MIRJANA
N i N, BIFE I ZABAVNE
IGRE
SRPSKIH VELIKANA
BB
BIFE I ZABAVNE IGRE
VRANJEŠ ĐURAĐA
VEDRAN
AGAVA, ZTR PEKARA
K.P.I OSLOBODIOCA 92 PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
VRANJEŠ JANKA RADE TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
TEZGA
VRANJEŠ MIRKA
IVANKA
POKLON SHOP LUNA,TR
MJEŠ.ROBOM I DOP.ZA
AKADEMIKA JOVANA
RAŠKOVIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
VRANJEŠ ŽIVKA
DARKO
CITY SHOP,TR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
VRANJEŠ ŽIVKA ZORA NAPREDAK,TR
MJEŠ.ROBOM
ČEJRECI BB /PORED
ŠKOLE/
MJEŠOVITA ROBA
VRANJEŠEVIĆ BOŠKA
DUŠANKA
DEA,TR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
VRHOVAC STOJANA
MILADA
PUTNIK,BIFE I IGRE NA
SREĆU PUT.AUTOMATA
K.ALEKSANDRA
1,PRIJEDOR
BIFE I IGRE NA SREĆU-AUTOMAT
VRHOVAC STOJANA
DRAŠKO
AUTOSERVIS
VRHOVAC,ZR
OMARSKA BB
/MAG.PUT BL PORED
AUTOMEHANIČAR
VRŽINA ČEDE JELENA BUTIK TANJA,TRGOVINA
NEPREHR.PROIZVODIMA
V.PUTNIKA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
VRŽINA ILIJE DRENA
DRENA,FRIZERSKA
RADNJA
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
FRIZER
VRŽINA SLOBODANA
GORDANA
GOGA,TR
KOZARSKA BB
MJEŠOVITA ROBA
VUČEN MILANA
ALEKSANDRA
URBAN WASH,AUTO
PRAONA
KOZARUŠA,MAG.PUT.
B.LUKA
AUTOPRAONA
VUČENOVIĆ BORO
MILENA
MIMA,TR
ROBNA PIJACA PEĆANI ROBNA PIJACA PEĆANI
VUČENOVIĆ
DRAGOLJUBA
LIM MONT,ZR
NIKOLE LUKETIĆA 18
LIMAR
VUČENOVIĆ
MILADINA VITOMIR
RBJ ,KNJIGOVODSTVENI
SERVIS
P.P.NJEGOŠA 6
RAČUNOVOD.KNJIGOVOD.I
REVIZORSKE DJELAT.
VUČENOVIĆ NIKOLE
MLADENKO
HOBI
SANIČANI BB
MJEŠOVITA ROBA
VUČENOVIĆ ŽARKA
OSTOJA
VUČENOVIĆ,UR
GORNJI ORLOVCI BB
NACIONALNI RESTORAN
VUČENOVIĆ ŽELJKO
DELTA
M.VRHOVCA
BB/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
VUČETA RADOMIR
ZORAN
SAMOSTALNA
STOLARSKA RADNJA
OMARSKA BR.245
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
Strana 77 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
VUČIĆ MIRKA
NATAŠA
DEJAN
P.KOCICA
BR.27,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
VUČIČEVIĆ JOJA
SANJA
SANJA
BRATSTVA I
JEDINSTVA BR.3
FRIZER
VUČIČEVIĆ
RADOVANA RAJKO
TALIJA, KAFE
POSLASTIČARNICA
B.NUŠIĆA
BB/V.NAZORA/
KAFE POSLASTIČARNICA
VUČIČEVIĆ
RADOVANA
LEDER
M.M.TEPIĆA M2.PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
VUČKOVAC JOVANA
MLAĐEN
ČELIK
VOŽDA KARAĐORĐA
M-2
NEPREHRANA SA KOMISIONOM
PROD.
VUČKOVAC MIHAJLA
NENAD
GRANIT,KAMENOREZ.DJE
L.
D.ORLOVCI BB
KAMENOREZAC,SJEČENJE I
OBLIKOV.KAMENA.
VUČKOVAC MIHAJLA
NENAD
VUČKO,TR KIOSK
M.RAJLIĆA BR.5
MJEŠOVITA ROBA
VUČKOVAC MILANA
BRANKA
CASPER,UR
KOZARSKA BB
BIFE
VUČKOVAC MILENKA VUČKO
SLOBODAN
I.STOJANOVIĆA
BR.9,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
VUČKOVAC MILOŠA
LJUBAN
BISTRICA
BISTRICA
BB,OMARSKA
MJEŠOVITA ROBA
VUČKOVAC
NEDELJKA
CECA,
BISTRICA
108,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
VUČKOVAC OSTEJE
DRAGAN
RUMENA,ZAN.TRG.
PEKARSKA RADNJA
VOJVODE MIŠIĆA 13
PROIZV.PEKARSKIH
PROIZVODA
VUČKOVAC OSTOJE
DRAGAN
AUTO DIJELOVI
M.M.TEPIĆA M1,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
VUČKOVIĆ BOGDANA SLOGA,BIFE
MILADIJA
D.ĆELA BR. 2O
BIFE SA
KUHINJOM
VUČKOVIĆ BOGDNA
MIHAJLO
MAJA,TR MJEŠ.ROBOM
KOZARSKA BR.25
MJEŠOVITA ROBA
VUČKOVIĆ BOŠKA
BOŽANA
ALEKSIĆ,PREDUZETNIČK
A RADNJA
GORNJA LAMOVITA
BB /MAG.PUT.KOD
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
VUČKOVIĆ MILAN I
KOVAČEVIĆ
SNJEŽANA ZUR
V.KARADŽIĆA
BB,PRIJEDOR
BIFE
VUČKOVIĆ MILENKA
MLADEN
BELLINI
M.OBRENOVIĆA BR.27 KAFE BAR
VUČKOVIĆ MILENKA
MLADEN
L' ANGOLO,UR KAFE BAR
UGAO SVETOSAVSKA
I USKOČKA BB
KAFE BAR
VUČKOVIĆ MILENKA
ZORAN
GIOTTO,UR KAFE BAR
VUKA KARADŽIĆA 15
KAFE BAR
VUČKOVIĆ RADE
RADOSLAVKA
MBI
BUSNOVI,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
VUČKOVIĆ TRIVE
MIĆO
PALMA,TR CVJEĆARA
B.NUŠIĆA BR. 2
CVJEĆARA
D.LAMOVITA
MJEŠOVITA ROBA
VUČKOVIĆ
ZAJEDNIČKA
VOJISLAVA NEVENKA TRGOVAČKA RADNJA
Strana 78 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
VUJAKOVIĆ STOJANA DEBI,BIFE
MILENKO
Adresa firme
Naziv djelatnosti
M.M.TEPIĆA 10 M3,PRIJEDOR
BIFE
VUJASIN BORISLAV
STANISLAV
RTV MEHANIČARSKE
USLUGE
PRLETERSKIH
BRIGADA BR. 3
RTV MEHANIČAR
VUJASIN ĐURO MILE
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA
PIJACA.PEĆANI
TEZGA
VUJASIN STOJANA
NIKOLA
MOLERSKE USLUGE
HRNIĆI BB
MOLER
VUJASIN ZDRAVKA
MIRJANA
INTESA,FRIZERSKI SALON Đ.ĐAKOVIĆA BB
VUJASINOVIĆ
MILANA DUŠKA
CAPELLI,FRIZERSKI
SALON
ZANATSKA BB
FRIZER
VUJASINOVIĆ SVETE
DRAGICA
PETROL,KAFE BAR
KRALJA
ALEKSANDRA 36
KAFE BAR
VUJČIĆ MILANA
RAJKO
STOLARIJA VUJIČIĆ
D.ORLOVCI
BB,PRIJEDOR
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
VUJČIĆ SIMEUNA
DRENA
DOLČE VITA
PEĆANI C-1
KAFE BAR
VUJIĆ MILANA
MARGARITA
SAŠA
KOZARSKA
BR.16,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
VUJIČIĆ LJUBOMIRA
DUŠKO
KUM3
Ž.ZGONJANINA BR.3
MJEŠOVITA ROBA
VUJIČIĆ TOMISLAVA
NENAD
DIZAJN ZONA,ZR
VUKA KARADŽIĆA 6
GRAFIČKA DJELATNOST
VUJINOVIĆ ĐURE
ILIJA
I&G
M.VRHOVCA BB
ROBNA TRŽNICA G.POINT
VUJINOVIĆ ŽIVKA
DRAGAN
STR
Đ.JAKŠIĆA
36,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
VUJKOVIĆ OSTOJE
VINKO
VAGEN GAS,ZR
KOZARSKA BB
AUTOMEHANIČAR
VUJKOVIĆ SVETE
RADIVOJ
DRAGANA
S.LAMOVITA,OMARSK MJEŠOVITA ROBA
A,PRIJEDOR
VUKADINOVIĆ
BOŠKA SANJA
BRAZIL,TZR I PRŽIONICA
KAFE
M.P.ZIMONJIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
VUKADINOVIĆ
NOVAKA DRAŠKO
SANJA2,DRAGSTOR,DOP.ZA
V.S.STEPANOVIĆA BB
DRAGSTOR
VUKAJLOVIĆ
MILENKO JASMINA
KOLE
S.MARICKA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
VUKAJLOVIĆ
VUČKO,UR
MILORADA RADOVAN
SVETOSAVSKA
BB,OMARSKA
BIFE
VUKAJLOVIĆ
NEDELJKA MOMO
MOMO,POKRETNI
UGOST.OBJEKAT
SVALE BB /ADRESA
STANOVANJA/
POKRETNA UGOSTITELJSKA
RADNJA
VUKAJLOVIĆ STOJKA
MLADEN
TILT
V.KARADŽIĆA BB
SALON ZABAVNIH IGARA I IGRE
PUTEM RAČUNARA
VUKIĆ BRANKO
BORKA
DAJANA
M.VRHOVCA BB
/"GRAF POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
FRIZER
Strana 79 od 82
Nazif firme
Adresa firme
VUKIĆ JOVANA
VELIKA
RANDEVU-2
,T.USL.R.ŠAL.PROD.I
M.OBRENOVIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
VUKIĆ LJUBOMIRA
MIHAJLO
RANDEVU
M.OBRENOVIĆA BB
KAFE BAR
VUKIĆ LJUBOMIRA
MIHAJLO
RANDEVU-3
G.DRAGOTINJA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
VUKIĆ MILOVANA
SNJEŽANA
ŠANSA,UR
SVALE BB
BIFE
VUKIĆ MIRKA
DRAGANA
ELIKSIR
M.M.TEPIĆA BR.3
FRIZER
VUKIĆ NIKOLE
LJUBAN
ELENA SHOP
P.PRERADOVIĆA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
VUKIĆ NIKOLE
STOJAN
M.SOFTIĆA
STOLARSKE I
STAKLOREZAČKE USLUGE BR.20,Č.POLJE
Prezime i ime
vlasnika
Naziv djelatnosti
STOLAR-PROIZ.I PROD.IZ
STOL.DJEL.
VUKIĆ SRETKA STAKA TRGOVAČKA RADNJA
M.VRHOVCA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
VUKIĆ SRETKA STAKA S.T.R. KIOSK
Ž. ZGONJANINA BB
TRGOVINA NEPREHRANA
VUKIĆ TIHOMIRA
TATJANA
TINA,VL.VUKIĆ TATJANA
P.P.NJEGOŠA BR.4
FRIZER
VUKMIROVIĆ PETRA
SNJEŽANA
SUR
BIFE
RADNIČKI
DOM,LJUBIJA
BIFE
VUKOBRAT MILANA
SAŠA
ELEKTRONIKA,ZR ODRŽ.I
OPR.RADIO I TV.UREĐ.
P.P.NJEGOŠA BB
RTV MEHANIČAR
VUKOJEVIĆ DUŠAN
DUŠKO
MARKO POLO,UR KAFE
BAR
SRPSKIH VELIKANA
BR.4
KAFE BAR
VUKOJEVIĆ MILANA
DRAGO
OBUĆARSKA RADNJA
29.NOVEMBAR BB,
OBUĆAR
VUKOTIĆ RADIVOJA
GORDANA
GOCA
M.VRHOVCA 1/"GRAF
POINT"/,PD
ROBNA TRŽNICA G.POINT
VUKOVIĆ MILANA
SANJA
SANJA,ZR FRIZER SALON
AERODROMSKO
NASELJE BB
FRIZER
VUKOVIĆ RAJKA
VIOLETA
VUKOVIĆ,DOMAĆA
RADINOST
SANIČANI BB
DOMAĆA RADINOST
VUKOVIĆ RAJKO
VESNA
MINI
TROPIK
KOZARSKA BR.16
MJEŠOVITA ROBA
VUKOVIĆ STOJANA
JERINA
SANJA ,SZTR,KROJAČ
K.P.I OSLOBODIOCA 83 KROJAČ
VUKOVIĆ ŽARKA
DANIELA
DANIELA,ZR
SRPSKIH VELIKANA
BR.14 /HOTEL
FRIZER
VUKOVIĆ ŽARKA
MILICA
MILTEKS,TR
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
VUKŠA NIKOLE RAJKA KAPPA,TR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 31
ŠOPING CENT.UGOST.I TURIZAM
VUKŠAN MANOJLA
NEDELJKO
Đ.PUCARA 4,PRIJEDOR ROVOKOPAČ
ROVOKOPAČKE USLUGE
Strana 80 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
MARIĆKA
MJEŠOVITA ROBA
VULIN BOŠKA JELENA NOVELA,TR
M.VRHOVCA
BB,PRIJEDOR
ROBNA TRŽNICA KOZARAC
VUNIĆ RADOJE
ŽELJKO
TRICA,UR
PEJIĆI BB
ROŠTILJNICA
WANG CUILI I WANG
CUIYU
JEANS,ZAJEDNIČKATR.RA VOŽDA KARAĐORĐA
DNJA
GS-3,LOKAL 4
VULETA RADOMIRA
STOJAN
COCOLINO
WU MAFA YONGXING SUSANNA,TR
NEPREHRAN.PROIZV.
SRPSKIH VELIKANA
BB
TRGOVINA NEPREHRANA
TRGOVINA NEPREHRANA
ZAHIROVIĆ ŠEVALA
AMIR
EUROMAGNAT,PREDUZET VUKA KARADŽIĆA 30
NIČKA RADNJA
TRGOVINA NEPREHRANA
ZAVIŠIĆ NENADA
NEMANJA
ŠUMI,UR BIFE
GORNJI JELOVAC
BIFE
ZDJELAR DUŠANA
DUŠICA
SPORT
M.GORKOG BR. 6
MJEŠOVITA ROBA
ZDJELAR ILIJE
MARINKO
MIKI,TR
NEPREH.PROIZVOD.
SLAVKA RODIĆA BB
/AERODROMSKO
TRGOVINA NEPREHRANA
ZDJELAR RAJKA
DRAŽANA
VULKANIZER,ZANATSKA
RADNJA
RUDNIČKA
BB,OMARSKA
VULKANIZER
ZDJELAR TIHOMIRA
DRAGAN
NEMANJA,TR MJEŠ.ROB.I
POSRED.USL.-DOP.ZA
BUSNOVI,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
ZEC MIRKA BRANKA
DANICA,UR
SLAVKA RODIĆA 73
BIFE
ZEČEVIĆ MARKA
MILAN
MOBIL CENTAR
K.P.I.OSLOBODIOCA 94 TRGOVINA NEPREHRANA
ZEČIĆ MUHAREMA
ZEHRA
SAČ,UR
MUHAREMA
SULJANOVIĆA 88
PEKOTEKA
ZEKANOVIĆ ILIJE
LJILJANA
STR
KIOSK
JUGOVCI BB
MJEŠOVITA ROBA
ZEKANOVIĆ
SLOBODANA
BETON,ZR
JUGOVCI 6 /ADRESA
STANOVANJA/
VODOINSTALATER
ZGODIĆ JANKA
RANKO
OAZA,ZANATSKA RADNJA
SUTJESKA 8
PROIZ.POSLAST.PROIZV.SLASTIČAR
ZGODIĆ JANKA
RANKO
OAZA,UR KAFE
POSLASTIČARNICA
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 33
KAFE POSLASTIČARNICA
ZGONJANIN BRANKA
BORKA
SUR
GRIL
K.P.I OLOBODIOCA BB BRZA PRIPREMA
HRANE
ZGONJANIN GOJKA
ŽELJKO
STR
M.VRHOVCA
BR.64,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
ZGONJANIN MIRKA
ALEKSANDRA
VIOLETA,TR
TOMAŠICA BB
MJEŠOVITA ROBA
ZGONJANIN NIKOLE
VLASTA
TIM&MAI,UR BRZA
PRIPREMA HRANE
ZAGREBAČKA 4
BRZA PRIPREMA
HRANE
ZGONJANIN RANKA
BRANKO
MONTER, BIFE S
KUHINJOM
D.GAREVCI
BB,PRIJEDOR
BIFE SA
KUHINJOM
Strana 81 od 82
Prezime i ime
vlasnika
Nazif firme
Adresa firme
Naziv djelatnosti
ZGONJANIN STOJANA
VERICA
I.P SUR KAFE BAR
"KUM"N.GRAD U M.
M.VRHOVCA BB
KAFE BAR
ZGONJANIN STOJANA
VERICA
I.P SUR KAFE BAR
"KUM"N.GRAD U
A.J.RAŠKOVIĆA 4
KAFE BAR
ZHAO KE DONG
XIUWEJ
HAO YUN,TR
MILOŠA OBRENOVIĆA MJEŠOVITA ROBA
BB
ZHOU GUOTON
SHOUBIAO
AEVI,TR
KRALJA PETRA I
OSLOBODIOCA 46
MJEŠOVITA ROBA
ŽIVANIĆ MILUTIN
DUŠKO
DIJANA
MARIĆKA,PRIJEDOR
TRGOVINA NEPREHRANA
ŽIVANIĆ MILUTINA
DUŠKO
SPUŽVA-ŽIVANIĆ,ZR
KROJENJE I OBL.SPUŽVE
KRALJA
ALEKSANDRA BB
TAPETAR
ŽIVKOVIĆ BOŽO
RATKO
STR
KIOSK
Z.ZGONJANINA
BB,PRIJEDOR
MJEŠOVITA ROBA
ŽIVKOVIĆ ZDRAVKA
ZORAN
LIBERTAS,BIFE
A.KNEZEVIC
BB,PRIJIEDOR
BIFE
ZMIJANJAC
MILORADA PREDRAG
DANKA,ZR
RUDNIČKA 1
FRIZER
ZOLAK DRAGANA
DUŠKO
GOGII,UR
AERODROMSKO
NASELJE BB
INTERNET KAFE
ZOLAK VIDA
JADRANKO
MEDŽIK,DISKO BAR
MILOŠA OBRENOVIĆA DISKO KLUB,DISKO
BAR
BB
ZOLAK VIDA
JADRANKO
MAGIC SANICA,UR
MILOŠA OBRENOVIĆA KAFE BAR
BB
ZOMBRA SLAVKA
MARIO
MZ,UR KAFANA
K.P.I OSLOBODIOCA
BB
KAFANA I ZABAVNE
IGR.PUT.AUTOMATA
ZORAN STANOJE
MLADEN
ŠARENI ŠOP
VOŽDA KARAĐORĐA
BR.4
TRGOVINA NEPREHRANA
ZORIĆ BOŠKA
BORISLAV
MAX
M.OBRENOVIĆA BB
BIFE
ZORIĆ RISTE STAKA
BISTRO
PEĆANI B-2,PRIJEDOR
BRZA PRIPREMA
HRANE
ZORIĆ STOJANA
RADOMIR
AUTOSERVIS ZORIĆ,
M.VRHOVCA
BR.3,PRIJEDOR
AUTOMEHANIČAR
ZORIĆ ŽIVKA MILAN
TEZGA NA ZELENOJ
PIJACI
ZELENA PIJACA
PEĆANI
TEZGA
ŽUJIĆ JOVE RAJKO
GRMEČ,BIFE
D.ĆELA BB,PRIJEDOR
BIFE
ŽUNIĆ MILOVANA
MILENA
VOĆE I POVRĆE,TR
MITROPOLITA PETRA
ZIMONJIĆA BB
MJEŠOVITA ROBA
ZVICER MILORADA
BOŽIDAR
MONTERIVAL,BRZA
PRIPREMA HRANE
M.OBRENOVIĆA BB
BRZA PRIPREMA
HRANE
ZVICER SPASOJA
MILORAD
STR
KIOSK
ZARKA ZGONJANINA
BB
MJEŠOVITA ROBA
Strana 82 od 82
Download

Abecedni registar vlasnika preduzetničkih radnji