14.05.2013
Pretraživanje : Unijeti početnu riječ ili početak riječi pretraživanog pojma u polje "Find" gore iznad i pritisnuti tipku "Enter" (tipka
kojom završavate neki unos) onoliko puta dok ne nađete tražene podatke.
LISTA PREDUZEĆA PO GRUPAMA DJELATNOSTI
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
ADRESA SJEDIŠTA
Ostale posl.djelat.- inženjering, konsalting i menadžment poslovi
"RUDARSKI INSTITUT" d.o.o u državnoj
svojini
"ELCOMA-MONTING" pp
Arhitektonske i inženjerske djelatnosti
PRIJEDOR
A.J.Raškovića 1
Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti
PRIJEDOR
P.Kočića 47
"EKOSAN-SMB" d.o.o
Dezinfekcija ,dezinsekcija,deratizacija
Modriča
Šamački put bb
"ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE" Filijala
Prijedor
"GEOMAP" d.o.o
Djelatnost biroa za zapošljavanje
Srpskih ratnika br.44
Geodetska istraživanja-inženjering
Srpsko
Sarajevo-Pale
PRIJEDOR
"BONACA" pp
Inženjering
PRIJEDOR
Š.Mažara 5
"ARHING" pp
Inženjering
PRIJEDOR
"KGS" p.p
Knjigovodstvene i računovod.usluge
PRIJEDOR
a.J.Raškovića
"KLIS" pp
Konsalting i menadžment poslovi
PRIJEDOR
27.Jula
"MŠ-KOMPANI"
Konsalting i menadžment poslovi
PRIJEDOR
B.Bujića 25
"AGROMIN" pp
Konsalting i menadžment poslovi
PRIJEDOR
Kozasrska 3
"RUDAR LJUBIJA" Sportsko društvo
Konsalting i menadžment poslovi
PRIJEDOR
"ALFA-CONSULT" d.o.o
Konsalting i menadžment poslovi
PRIJEDOR
"COMETA" d.o.o
Konsalting i ostali administrativni poslovi
PRIJEDOR
"EKOSTAN" pp
Održavanje objekata
PRIJEDOR
Broj
preduzeća
26
Marićka bb
M.Rajlića
Page 1 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"ZAVOD ZA EURO-BUSINES"d.o.o
Ostale poslovne djelatnosti d.n
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"VIKOM" d.o.o
Ostale usluge reklame i propagande
Gradiška
Vojvode Mišića 81
"EUROPOSAO" doo
Posredovanje u zapošljavanju
PRIJEDOR
M.M.Tepića bb
"VAŠA KNJIGA" doo Banja Luka
BANJALUKA
Save Mrkalja 13
"ELPIN" d.o.o
Priređivanje sajma knjiga sa neposrednom
prodajom
Projektovanje građevinskih i drugih objekata
PRIJEDOR
A.J.Raškovića bb
"Z.D." d.o.o
Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
PRIJEDOR
P.P.Njegoša 17
"KS" d.o.o
PRIJEDOR
S.Velikana
PRIJEDOR
B.Nušića
PRIJEDOR
Kozarac M.Tita bb
"BIMAR" pp
Računovodstveni i knjigovodstveni
poslovi,posl.kon
Računovodstveni i revizioni poslovi,export
import
Računovodstveni,knigovodstveni i
savjetodavni posl
Računovodstveno-knjigov-revizioni posl.
PRIJEDOR
Kozarska1
"SOLVICO" pp
Računovodstveno-knjigov-revizioni posl.
PRIJEDOR
P.Preradovića bb
"VITOR "d.o.o
"FOKA" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
K.P.I Oslobodioca
Broj
preduzeća
Pošta i telekomunikacije
"SRPSKE POŠTE" JODP RJ PRIJEDOR
7
BANJALUKA
Kralka Petra I Katađorđevića 93
"ANEKS" export-import d.o.o
Poštanski saobraćaj,trgovina na malo
proiz.od duva
Prodaja telekomunikacionih usluga
BANJALUKA
Majke Jugovića 25
"TT INŽINJERING "d.o.o
Telegrafsko-telefon.ski inžinjering
BANJALUKA
V Kozarske brig.18
"KI SISTEMI" d.o.o
Telekomunikacije
PRIJEDOR
"ALFANET INFORMATIKA" d.o.o
Telekomunikacije (internet)
PRIJEDOR
K.P.I.Oslobodioca 17/1
"TELEKOMUNIKACIJE RS" a.d.
Telekomunikacije,internet,trgov.na malo u
nespec.p
Telekomunikacije-emitovanje radio
programa
BANJALUKA
Kralja P.I Karađorđevića 109
PRIJEDOR
Ž.Zgonjanina
"DAH" d.o.o
Page 2 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
Djelatnost organizacija na bazi učlanjenja (poslovnih i strukovnih udruženja)
"FORSZD"
Fondacija za obrazovanje razvoj i soc.zaštitu PRIJEDOR
Pećani -Lamela B-2
"FONDACIJA ZA RAZVOJ" Prijedor
Ostale organizacije na bazi učlanjenja
PRIJEDOR
Trg oslobođenja 1
"SANA" OZ
Privremeni i povremeni poslovi-omladinska
zadruga
PRIJEDOR
K.P. Oslobodioca bb
3
Finansijsko posredovanje osim osiguranja i penzijskih fondova
20
"NOVA BANKA" a.d Bijeljina
Bankarske organizacije
BANJALUKA
Kralja Petra I oslobodioca 48
"BALKAN INVESTMENT BANK" ad
Bankarske organizacije
BANJALUKA
Bana Milosavljevića 8
"LHB BANKA" a.d. BL filijala PD
Bankarske organizacije
BANJALUKA
M.Tepića 4
"ZEPTER KOMERC BANKA" a.d
Bankarske organizacije
BANJALUKA
Jevrejska bb
"RAIFEISEN BANK Bosna i Hercegovina"
Bankarske organizacije
SARAJEVO
D.Ozme 3
"KRISTAL BANKA"a.d. BL
Bankarske organizacije
BANJALUKA
I.F.Jukića 9
"UPI BANKA" dd
Bankarski poslovi
SARAJEVO
Obala Kulina Bana 9
"ZAGREBAČKA BANKA BH" d.d
Djelatnost banaka
Mostar
Kardinala Stepinca bb
"SPARKASSE BANK" dd Sarajevo
Djelatnost banaka
Trpimirova 12/VI
"NOVA BANJALUČKA BANKA" a.d
Djelatnost banaka
SARAJEVOCENTAR
BANJALUKA
"NLB RAZVOJNA BANKA" fil.Prijedor a.d.
Djelatnost banaka
BANJALUKA
Kralja Petra I Oslobodioca
"PROCREDIT BANK" dd
Djelatnost banaka
SARAJEVO
Emerika Bluma 8
"NVD-GROUP" d.o.o.
Finamsijski lizing
PRIJEDOR
P.Kočića 4
"MEB BANKA" d.o.o
Kreditno predstavništvo,djelatnost banaka
SARAJEVO
S.Milutinovića
M.Bursać 7
Page 3 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA."
Mikrokreditiranje
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
Tuzla
"MIKRA" MKO
Mikrokreditni poslovi
BANJALUKA
S.Matavulja 18
"EKI" Mikrokreditna fondacija
Mikrokreditno poslovanje
SARAJEVO
Džemala Bijedića bb
"LOK MICRO" d.o.o
Mikrokreditno poslovanje
SARAJEVO
Skenderija 13
"SUNRISE" Mikrokreditna organizacija
Ostalo finansijsko posredovanje
SARAJEVO
Envera Šahovića 16-a
"BOBAR BANKA "a.d. Bijeljina filijala
Prijedor
Šalterski bankarski poslovi
Bijeljina
Filipa Višnjića 211
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
15.maja bb
Građevinstvo
65
"BANE-PLAST" d.o.o
Bojenje i zastakljivanje
PRIJEDOR
1.Maja 15
"DRVO TREND" d.o.o
Fasadni i štukaturni radovi,iskorišćavanje
šuma
Geađevinarstvo
PRIJEDOR
P.P.Njegoša 12a
PRIJEDOR
1:Maj 63
Grubi građ.radovi i spec.rad.u
niskogr.export-impo
Grubi građ.radovi i spec.radovi niskogradnje
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodioca 1
PRIJEDOR
V.Nazora 23
Grubi građevin.radovi i spec.radovi
niskogradnje
Grubi građevinski radovi
PRIJEDOR
Trnopolje
PRIJEDOR
Zanatska bb
Grubi građevinski radovi i spec.radovi
niskogradnj
Grubi građevinski radovi i specifični radovi
nisko
Grubi građevinski radovi i specifični radovi
nisko
Grubi građevinski radovi i specifični radovi
nisko
Grubi građevinski radovi i specifični radovi
nisko
PRIJEDOR
"DABIĆ-COMPANI" d.o.o
"DRINIĆ EXPORT-IMPORT" d.o.o
"TOPIĆ UNIPROMET" stambena zadruga
"RADONIĆ-M" d.o.o
"LEHMAN" d.o.o
"STEMAR" d.o.o
"MGM-GRAĐENJE" d.o.o
"DRAGIĆ" d.o.o
"ĐURICA" p.p
"GGMARKETING" d.o.o
Broj
preduzeća
PRIJEDOR
1:Maja 63
PRIJEDOR
Braće Krnete bb
PRIJEDOR
P.Preradovića 11
PRIJEDOR
Omladinski put bb
Page 4 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
Doboj
ADRESA SJEDIŠTA
"ĆINA-TRANS" d.o.o
Grubi građevinski radovi i specifični radovi
nisko
Grubi građevinski radovi i specifični radovi
nisko
Grubi građevinski radovi i specifični radovi
nisko
Grubi građevinski radovi i specifični radovi
nisko
Grubi građevinski radovi i specifični radovi
nisko
Grubi ngrađ.radovi i specif.radovi
niskogradnje
izgradnja objekata niskogradnje
"TERAPONT" d.o.o
izgradnja objekata niskogradnje
PRIJEDOR
M.Selimovića 5
"AGENT-ENEX" d.o.o
izgradnja objekata niskogradnje
PRIJEDOR
K.Alesksandra 34
"ERKOM" d.o.o
Izolacioni radovi,ugrad.stolar,trgov,exportimport
Održavanje objekata
visokogradnje,niskograd.i dr.
Ostali građ.radovi uklj.spec,radove
PRIJEDOR
Omladinska bb
PRIJEDOR
Kralja Aleksandra bb
PRIJEDOR
Kozarska bb
PRIJEDORKozarac
PRIJEDOR
Kozarac Šoping centar
"PET KOMERC" d.o.o
Postavlj.cijevnih instal.trg. na malo bojama i
sta
Postavljanje cijevnih instalacija
"CO MAJKIĆ-M.A." d.o.o
Postavljanje cjevnih instalacija
PRIJEDOR
I.Andrića 170
"PILIPOVIĆ PROMET" p.p
Postavljanje cjevnih instalacija
PRIJEDOR
Petrovo
"KARAN" d.o.o
Postavljanje el .instal.i opreme
PRIJEDOR
27.Juna 17
"ECL TEHNOLOGIES & CONSULTING"
d.o.o
"ELMONT-TOP"d.o.o
Postavljanje el.instal.i opreme,trgovina
export im
Postavljanje el.instalacija i opreme
PRIJEDOR
Zanatska
PRIJEDOR
Partizanska 157
"VEBOR" d.o.o.
"MAN-KOMERC" d.o.o
"RESANOVIĆ" pp
"PRIJEDORPUTEVI" a.d.
"ŠOLE-INVEST" d.o.o.
"PRIZMA" d.o.o
"HLT" d.o.o
"DAS-PROM" d.o.o
"MM-90" d.o.o
Broj
preduzeća
Doboj
PRIJEDOR
PRIJEDOR
P.Preradovića bb
PRIJEDOR
27.juni 17
PRIJEDOR
kozarska 6
PRIJEDOR
M.Obilića 18
PRIJEDOR
Rizvanovići bb
M.Manojlovića 5
Page 5 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"BRELING-COMMERCE" PTP
Postavljanje el.instaslacija i opreme
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"ELTA -KABEL" d.o.o
Postavljanje električnih instalacija
Doboj
S.Save 26
"ŠTIT" d.o.o
Postavljanje električnih instalacija i opreme
PRIJEDOR
b.Nušića 33
"ELEKTRO-RAILIĆ" p.p
Postavljanje električnih instalacija i opreme
PRIJEDOR
A.J. Raškovića 1
"SPONA CO" doo Prijedor
Postavljanje električnih instalacija i opreme
PRIJEDOR
Ilije Bursaća 80
"SINGERICA-LIFTD" d.o.o
Postavljanje električnih instalacija i opreme
PRIJEDOR
P.M.Nenadovića bb
"GORENJE" servis
Postavljanje električnih instalacija i opreme
BANJALUKA
Rade Ličanina
"DACOM TRADE" d.o.o
Postavljanje podnih i zidnih podloga
BANJALUKA
Put srpskih branilaca 136
"ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA" JP
Projektovanje građevinskih i drugih objekata
PRIJEDOR
M.Obrenovića 18-c
"NISKOGRADNJA- MARJANOVIĆ "d.o.o
PRIJEDOR
P.Preradovića bb
PRIJEDOR
Svale bb
"MA BAU" PP
Rušen jer i razbijanje objekata,izgradnja
obj.,trg
Rušenje i izgradnja objekata
niskograd.,vanj.trg
Rušenje i razbijanje objekata i zemlj.radovi
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodioca
"STAN INVEST" d.o.o
Rušenje i razbijanje objekata zemlj.radovi
PRIJEDOR
P.Preradovića 11
"DM GAVRANOVIĆ" d.o.o
Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
PRIJEDOR
Svale bb
"BDB INVEST" d.o.o
Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
PRIJEDOR
P.P.Njegoša
"KVESTURA" d.o.o
Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
PRIJEDOR
M.Tepića 6
"ING-MONT" d.o.o
Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
PRIJEDOR
Radnička 15
"GP-KNEŽEVIĆ" d.o.o
Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
PRIJEDOR
Milana Vrhovca 94
"BUSNOVI" pp
Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
PRIJEDOR
Kozarska bb
"ROKVIĆ-NISKOGRADNJA" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
K.P.I Oslobodioca 56
Broj
preduzeća
Page 6 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
I.Cankara 16
"RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD" d.o.o Rušenje i razbijanje objekata; zemljani
radovi
"LINA-H" d.o.o
Rušenje i razbijanje objekata; zemljani
radovi
"PRIJEDOR" p.p.
Rušenje i razbijanje objekata; zemljani
radovi
"GRADMON TRIVIĆ" d.o.o
Rušenje i razbijanje objekata; zemljani
radovi
"GNJATIĆ" d.o.o
Rušenje i razbijanje objekata-zemlj.radovi
PRIJEDOR
Vožda Kasrađorđa 19
PRIJEDOR
K.P.i Oslobodioca 19
PRIJEDOR
P.P.Njegoša bb
PRIJEDOR
Miloša Obilića GS-2
PRIJEDOR
Omladinski put bb
"ALUPLAST" d.o.o
Ugradnja stolarije
PRIJEDOR
"MONGARD EXPORT" pp
Visokogradnja
PRIJEDOR
Kozaruša
"MB MODUL" d.o.o
Visokogradnja
Krupa na Uni
Donji Dubovik bb
"NIDALA" pp
Visokogradnja
PRIJEDOR
Kozarac
"MELCOM" pp
Visokogradnja
PRIJEDOR
M.Rajlića 37
"ŠAHURIĆ TRADE" pp
Visokogradnja
PRIJEDOR
Kozarac
"ZRNIĆ-COMPANY" doo
Visokogradnja i izgradnja obj.niskogradnje
PRIJEDOR
Braće Krnete bb
"GRADINVEST" d.o.o
Visokogradnja i izgradnja objekata
niskogradnje
Zemljani radovi
PRIJEDOR
Meše Selimovića 5
PRIJEDOR
Donji Garevci bb
"ŠIPKA" d.o.o
"KANI COMERC" doo
VRSTA DJELATNOSTI
Rušenje i razbijanje objekata,zemljani radovi
ADRESA SJEDIŠTA
Istraživanje i razvoj
"Dr RADMILO KONDIĆ"
Istraž.i eksperimentalni razvoj u dr.
1
PRIJEDOR
V. Karađorđa 9
Izdavanje novina, knjiga,brošura,muz.knjiga i dr.publikacija
"INTEGRAL" d.o.o
Grafička djelatnost
Broj
preduzeća
PRIJEDOR
11
K.Aleksandra bb
Page 7 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"XEROX" d.o.o
Grafička djelatnost,
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"TURISTIČKA AGENCIJA OPŠTINE PD"
Izdavanje brošura i publikacija
PRIJEDOR
A.J.Raškovića 18
"KOZARSKI VJESNIK" I.P.C.
PRIJEDOR
S,Kovačevića
"ESPRIT" pp
Izdavanje knjiga,brošura,muzič.knjiga i dr
publik
Izdavanje zv.zapisa
PRIJEDOR
V.Karađorđa bb
"PRIVREDNIK-KOZARA" pp
Štampanje na drugom mjestu nepomenuto
PRIJEDOR
V.Nazora 5
"RELUX" d.o.o
Štampanje na drugom mjestu nepomenuto
PRIJEDOR
Rudnićka 39
"SANTURS-COMMERCE" TKP
Štampanje na drugom mjestu nepomenuto
PRIJEDOR
Boška Buhe 26
"VILACO" p.g.t.p
Štampanje na drugom mjestu nepomenuto
PRIJEDOR
Omladinski put bb
"HALIX "d.o.o
Umnožavanje
zvuč.zapisa,iznajmlj.automobila
Umnožavanje zvučnih zapisa
PRIJEDOR
Sarajevska 1
PRIJEDOR
M.Rajlića 39
"ANTARES" pp
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Kopneni saobraćaj,cjevovodni transport-prevoz robe i ljudi u drumskom saobraćaju
"CASCO TOURS "d.o.o
Prevoz putnika u drum.saobraćaju
PRIJEDOR
Save Milašinovića 8
"BOSS-PREVOZ" d.o.o
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Solunska bb
"V.D. TURS KOMERC" pp
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Trg Z.karlice 1
"BIBOTRANS" d.o.o
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Krivaja 172
"UNA- INTEGRAL" odp
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Kozarska 6
"VD TOURS COMMERCE" doo
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Rade Kondića bb
"ASP-JANJIĆ" d.o.o
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Solunska bb
"AUTOTRANSPORT" ad - u stečaju
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Rudi Čajavec 5
Broj
preduzeća
47
Page 8 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"TRKULJA-TOURS" d.o.o
Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
"PREVOZ VUKOVIĆ" doo
"BILBIJA PREVOZ" d.o.o
Prevoz putnika u gradskom i prigradskom
saobraćaju
Prevoz putnika u gradskom saobraćaju
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
Srpski Sanski
Most
KOZARSKA
DUBICA
PRIJEDOR
"MUNJA-TURS"d.o.o
Prevoz robe u drumskom obraćaju
Mirkovci
Zmaj Jovina 2
"METRO STIL" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Brezičanski put bb
"AMD PRIJEDOR" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
B.Nušića 20
"TOPTRANS" doo
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Rudnička 126
"BOMI-TRANS" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Krajiških brigada 3
"SINKRO TRANS" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Lamovita bb
"SAZ-TRADE" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
A.J.Raškovića 7
"CENTRAL COMPANY" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
BANJALUKA
Braće Mažar 5
"MATT" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
"ORANGE FURNITURE" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
Kozarac
"ASTRA-TRADE" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
"JEFTIĆ" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Vojvode Stepe
"ZT" doo
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Puharska bb
"MAKOS" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
J.J Zmaja 17
"NEK 03" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
V Palančište 15
"LIPIĆ -KOMERC" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
05-171-84/01
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
Koprivna 27
Svetosavska bb
Ljubija D.Lukića bb
Kozarac-Sušići bb
Page 9 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"MARMAT" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"MIKANOVIĆ" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Kozarska 122
"ELEKTROKRAJINA" zp, ad BL
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
BANJALUKA
Kralja P. I Karađorđevića 95
"TS RADIĆ" doo
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Gornja Omarska bb
"ČISTO I SIGURNO" doo
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
M.Selimovića bb
"KRAN-MONT" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
K.Aleksandra 44
"M&S PROTEKT" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Brezičanski put bb
"VETERINARSKA STANICA" ad
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
M.Vrhovca 16
"KBK-ELING" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Petra Mećave 7
"ŠATARA" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Gojka Baškota 23
"MASTERWOOD" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Ljubija bb
"SAMPROM -TRADE" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Omladinski put 44
"AGROHERC-TRNJANIN" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
Kozarac-Partizanska 41
"MODUS" pp
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
16. Maja 20
"FORMULA" BIJELJINA P.O
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
BIJELJINA
Račanska 12
"SLOGA-PROM" d.o.o
Prevoz robe u drumskom saobraćaju
PRIJEDOR
M.Obrenovića bb
"ŽITOPROMET" ad
Proizvodnja hljeba peciva i tjestenine
PRIJEDOR
Rudnička 130
"APOLO" d.o.o
Taksi - prevoz
PRIJEDOR
"ATLANTIC" p.p
Taksi prevoz
BANJALUKA
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
Vojvode Stepe 25
Page 10 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"ŽELJOGRAD" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
Taxi prevoz,posredov,u trgovini
polj,sirov.exp-imp
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
Omarska
Obrazovanje
"OKANOVIĆ" d.o.o Auto škola
Auto škola
"VILA"SPCPD
Broj
preduzeća
4
S.Hidića 78
Muzičko obrazovanje članova u pjevanju
Bosanski
Petrovac
PRIJEDOR
"CAMBRIDGE CENTAR" d.o.o
Obrazovanje odraslih i ostalo obra
BANJALUKA
Zmaj Jovina 13
"AS-M" pp
Ostale vrste obrazovanja kao što je obuka
vozača
PRIJEDOR
Gornji Garevci 45
Osiguranje i penzijski fondovi
9
"SECTOR-SECURITY" d.o.o
Agencija za obezbjeđenje lica i imovine
BANJALUKA
"KRAJINA KOPAONIK" d.d
Osiguranje imovine i lica
BANJALUKA
V.Karadžića 6
"KOSIG DUNAV OSIGURANJE" ad
Osiguranje života
BANJALUKA
V.Masleše 28
"OSIGURANJE NEŠKOVIĆ" d.d.
Bijeljina
Sremska bb
"NEŠKOVIĆ OSIGURANJE" a.d
Ostalo osig.-osiguranje imovine i osig.
autoodgov.
Ostalo osiguranje
Bijeljina
Sremska 3
"DRINA OSIGURANJE" a.d Zvornik
Ostalo osiguranje
PRIJEDOR
05-171-25/00
"CAMELIJA" d.d. Bihać
Ostalo osiguranje
BIHAĆ
V.Korpusa 3
"EUROHERC OSIGURANJE" dd Mostar
Ostalo osiguranje
BANJALUKA
M.Stojanovića 111
"TRIGLAV KRAJINA-KOPAONIK" ad BL
Ostalo osiguranje
BANJALUKA
Kralja Petra I karađorđevića 103
Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju
"KOZARA - MEDIATOR" d.o.
"EURO BROKER" d.o.o
Pomoćne aktivn. za osiguranje i penzijske
fondove
Posredovanje u poslov.sa hartijama od
vrijednosti
2
BANJALUKA
Vojvode Momčila13
BANJALUKA
Jevrejska 89
Page 11 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
Poslovanje nekretninama
"DOM STIL" doo
Iznajmljivanje i poslovanje nekretninama
1
PRIJEDOR
Bratstva jedinstva bb
Prateće i pomoćne djelatnosti u saobraćaju i djelatnost putničkih agencija
7
"TOPING TRADE" a.d. Novi Grad
Djelatnost putničkih agencija
NOVI GRAD
Lazara Drljače 9
"MDM TRAVEL" d.o.o
PRIJEDOR
Vožda Karađorđa bb
"RŽR LJUBIJA" p.o
Djelatnost putnih agencijaorg.turist.putovanja
Djelatnost turističkih organizacija
PRIJEDOR
P.Pijade bb
"JAHORINA" SOD a.d.
Poslovi špedicije
PRIJEDOR
V.Karađorđa 7
"CENTAR SHOP" d.o.o
Skladišta i stovarišta
PRIJEDOR
Omarska Svrtosavska bb
"RAŠMIR-TRANS"
Turistička agencija
PRIJEDOR
R.Kondića bb
"JODEX"
Usluge unutrašnje i međunarodne špedicije
BANJALUKA
V.Masleše
Proizvodnja baznih metala
3
"FERUM" d.o.o
Proizvodnja baznih metala
PRIJEDOR
Svale bb
"LIVNICA SIVOG LIVA" a.d. Ljubija
Proizvodnja odlivaka sivog liva
PRIJEDOR
Drage Lukića bb
"LIM PRODUKT" d.o.o
Proizvodnja sir.gvožđa i čeloka i fero legura
PRIJEDOR
Bišćani
Proizvodnja celuloze i papira i proizvoda od papira
"VITLOVSKA" p .p
Proizvodnja kancelarijskog papirnog
matrijala
Proizvodnja papirnih proizv.za domaćinstvo
"CONZOS" d.o.o.
2
PRIJEDOR
Zanatska 41
PRIJEDOR
Aleja Kozarskog odreda bb
Proizvodnja drveta i proizvoda od drveta i plute osim namještaja
"KOZARA-KOMERCDRVO" d.o.o.
Pilanska prerada drveta
PRIJEDOR
Lamovita bb
"GROSSIST" d.o.o
Pilanska prerada drveta
PRIJEDOR
B.Nušića bb
29
Page 12 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"MARIĆ" d.o.o
Pilanska prerada drveta
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"MIM COMPANY" d.o.o
Pilanska prerada drveta
PRIJEDOR
Miljakovci
"SILVA TREJD" d.o.o.PRIJEDOR
Pilanska prerada drveta
PRIJEDOR
Brezičani bb, Prijedor
"BARS-KOMPANI" d.o.o
Pilanska prerada drveta
PRIJEDOR
"BEŠIĆ" d.o.o
Proizv.građ.stolarije,export-import
PRIJEDOR
Brđani bb
"TRIAS" d.o.o
Proizvodnja rezane građe
PRIJEDOR
Omarska bb
"MARKO SRL" d.o.o
PRIJEDOR
"ŠUMA HRAST" d.o.o
Proizvodnja građevinske stolarije i
elemenata
Proizvodnja građevinske stolarije i
elemenata
Proizvodnja rez.građe i prerada drveta
"ALBA A I E"
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Lamovita
Broj
preduzeća
PRIJEDOR
S.Rodića 143
PRIJEDOR
Gaćani bb
Proizvodnja rezane građe
PRIJEDOR
Kozarac-Kozaruša
"LIPA-DRVO" d.o.o.
Proizvodnja rezane građe
Omarska
Omarska
"DUNOVIĆ&COMPANY" d.o.o
Proizvodnja rezane građe
BANJALUKA
Franca Stane Rozmana
"PROGRES" ZZ
Proizvodnja rezane građe
PRIJEDOR
M.Suljanovića GS-2
"GAVRANOVIĆ" d.o.o
Proizvodnja rezane građe
PRIJEDOR
Svale bb
"GAMA-TRADE" p.p
Proizvodnja rezane građe
PRIJEDOR
Donji Orlovci
"RAŠO" d.o.o
Proizvodnja rezane građe
PRIJEDOR
Donja Bistrica bb
"DI JELA" a.d.
Proizvodnja rezane građe
M. Stojanovića 10
"GERZOVO PROMET" pp
Proizvodnja rezane građe
PRIJEDOR,
KOZARAC
PRIJEDOR
"FAČO" d.o.o
Proizvodnja rezane građe
ČELINAC
Miloša Dujića bb
"VIBON" d.o.o
Kozaruša bb
Page 13 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
Proizvodnja rezane građe
"MITEKS INVEST" d.o.o
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
Čelinac
ADRESA SJEDIŠTA
"DEA" pp
Proizvodnja rezane građe
PRIJEDOR
M.Dokića bb
Kozarac
"PALMA-TOURS" d.o.o
Proizvodnja rezane građe
PRIJEDOR
Trnopolje 4.jula
"BANKAR" d.o.o
PRIJEDOR
Branislava Nušića 33
PRIJEDOR
Trive Amelice 12
PRIJEDOR
Sarajevska 1
"COMPEX " d.o.o
Proizvodnja rezane građe osim
nasastavlj.mat.za po
Proizvodnja rezane građe osim
nesast.mat.za podove
Proizvodnja rezane građe osim
nesastavljanog mater
Proizvodnja sječnog drveta
BANJALUKA
B.Popovića 79
"DIR-COMPANIY" d.o.o.
Uzdužno rezanje oblovine
PRIJEDOR
M. M. Tepića 15
"RADO" d.o.o
"TRANS-ADRIA" d.o.o
Broj
preduzeća
Proizvodnja el.mašina i aparata d.n.
Proizvodnja akumulatora prim.ćelija i
prim.baterij
Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i
osta
Proizvodnja opreme za distibuc.el.energije
"MB-STRUJA" pp
"SLATKOM ALFA & OMEGA" d.o.o
"ELKER" EKP a.d
3
PRIJEDOR
1.Maja 63
LAKTAŠI
Trn, Cara Dušana 125
PRIJEDOR
Ljubija Drage Lukića 39a
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
11
"FERROX" doo
Proizvodnja boja i pigmenata
PRIJEDOR
Akademika Jovana Raškovića 1
"CLAY TRADE" d.o.o
Proizvodnja boja i pigmenta
PRIJEDOR
M.Pijade 1
"AUTO MAX"d.o.o
PRIJEDOR
"TRADING-SIN" d.o.o
Proizvodnja boja,lakova i sl.premaza,g.boja
i kito
Proizvodnja drvenog uglja
PRIJEDOR
M.Obilića GS-2
"TVEK Ljubija d.o.o.
Proizvodnja eksploziva sem baruta
PRIJEDOR
Ljubija 1.Maja 1
"VETPROM" odp za med.snabdevanje.
Proizvodnja farmaceutskih proizvoda
BANJALUKA
Svetozara Markovića
Page 14 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"MIR-e LAB" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
"SPLENDID" p.p
Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih
hemikalij
Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim
oblicima
Proizvodnja sapuna i deterdženata i sred.za
čišćen
Proizvodnja tutkala i želatina
"COLOR" PP
Proizvodnja unutrašnjih i fasadnih boja
"PLASTEKS" p.p
"SCRIPTOPRINT" d.o.o
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
Kizarska 90
PRIJEDOR
Marićka 111
PRIJEDOR
P.P.Njegoša
PRIJEDOR
Rudnička 2
PRIJEDOR
Ilindenska 37
Broj
preduzeća
Proizvodnja i snabdijevanje el.energ.gasom,parom i top.vodom
"TOPLANA" ad
Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom
vodom
PRIJEDOR
1
Rudnička bb
Proizvodnja mašina i uređaja d.n
Montaža servisiranje i poprav.maš.za
rudnike,kamen
Proizvodnja alatnih mašina za obradu
metala
"CDM" d.o.o
"FADIS" a.d
2
PRIJEDOR
Aleja kozarskog odreda bb
PRIJEDOR
Ljubija Drage Lukića bb
Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i uređaja
19
"SLAVKO IVANČEVIĆ" a.d.Zavod za
ortopedsku proteti
"FRIGOMONT" d.o.o
Obrada i prevlačenje metala
BANJALUKA
Slatinska 11
Obrada i prevlačenje metala
PRIJEDOR
M.Obrenovića 7
"ELVAR KO" d.o.o
Opšti mašinski radovi
PRIJEDOR
P. Kočića 3
"BEKOMONTAŽA"d.o.o
PRIJEDOR
"VADRING "d.o.o
Osnovni maš.radovi,fasadni
radovi,post.pod.obloga
Osnovni mašinski radovi
PRIJEDOR
Ljeskare bb
"KANT "d.o.o
Oštrenje brušenje,zavarivanje,graviranje i dr
PRIJEDOR
M.Obrenovića 1
"METALNA INDUSTRIJA" ad
Poizvodnja metalnih konstrukcija i delova
konstruk
Površinaska obrada i presvlačenje metala
PRIJEDOR
Rudnička bb
PRIJEDOR
Petrov Gaj
"BRKINA USLUGA" d.o.o
Page 15 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"BATIĆ" doo
Površinska obrada i prevlačenje metala
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"BAMIST" pp
Proizvodanja čavala zakovica i vijčane robe
PRIJEDOR
Kralja Aleksandra
"ALUMINIJUM" d.o.o
Proizvodnja met. građ.stolarije i spojnih
elemenat
Proizvodnja met. građ.stolarije i spojnih
elemenat
Proizvodnja met.konstrukc.i dijelova
konstrukcija
Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova
konnstr
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
dijel.konstruk
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
dijel.konstruk
Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
konst
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih
dijel
Proizvodnja žičanih proizvoda
PRIJEDOR
Orlovača bb
PRIJEDOR
P.Preradovića
PRIJEDOR
Svale bb
PRIJEDOR
Rudnička bb
PRIJEDOR
Kozaruša bb
PRIJEDOR
M.M.Tepića M1
NOVI GRAD
M.Obilića bb
PRIJEDOR
Čirkin polje bb
POŽEGA
4.Jula 5
"NEOMET" d.o.o
"MAG COMMERCE" d.o.o
"BOSNAMONTAŽA" a.d
"NORBOS"doo
"ZAVARIVAČ" doo
"METALMONT-MIJIĆ" d.o.o
"DIP-CO" doo
"MAGNET KOMERC" p.p
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Svale bb
Proizvodnja namještaja i ostalih raznovrsnih proizvoda
Broj
preduzeća
7
"ZLATO" d.o.o
Proizvodnja nakita i sličnih predmeta
PRIJEDOR
k.P.I.Oslobodica bb
"JAVOR" doo
Proizvodnja namještaja
PRIJEDOR
R.Čajevca 3
"JAVOR MASIV" doo
Proizvodnja ostalog namještaja
PRIJEDOR
Rudi Čajevca br.3
"DS GROUP" d.o.o
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodioca 81
"DRVO-DIZAJN" d.o.o
Proizvodnja rekvizita za sp.ribolov.trg.na vel
im
Proizvodnja stolica i sjedišta
PRIJEDOR
Prvomajska 59
"PROMETAL" d.o.o
Proizvodnja stolica i sjedišta
PRIJEDOR
Kozarska aleja bb
"ZLATARA SAFIR" d.o.o
Производња nakita i sličnih predmeta
PRIJEDOR
Zanatska a-1
Page 16 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
ADRESA SJEDIŠTA
Proizvodnja odjevnih predmeta dorada i bojenje kože
"INTERCOM WEST" d.o.o
"NICOLA *S" d.o.o
"STABIL" d.o.o
"ŠANEL" pp
"MILE-TEX" d.o.o
5
Ugao Uskočke i Svetosavske
Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i
pribora
Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i
pribora
Proizvodnja ostale odeće
PRIJEDOR
PRIJEDOR
16.Maja 20
Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i
pribora
Proizvodnja radne odjeće
PRIJEDOR
M.P.Zimonjića bb
PRIJEDOR
Svale bb
BANJALUKA
Proizvodnja ortopedskih aparatai ost.med.opreme i instrumenata
"OČNA OPTIKA" dp
Izrada i popravka ortopedskih pomagala
BANJALUKA
Veselina Masleše 2
"OPŠT.ORGANIZAC.CRVENOG KRSTA
PD"
"POLYPHARM" d.o.o
Proizvodnja ortop.pomagakla i ost
med.opreme
Proizvodnja ortopedskih pomagala
PRIJEDOR
B.Nušića 13
BANJALUKA
Vojvode Momčila 10
Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
"DIZDARIĆ GRANIT" d.o.o
"GANIĆ" d.o.o
"JASMIN-PREVOZ" d.o.o
"RADIĆ-STONE" d.o.o
"KREJIĆ" pp
"PROFESIONAL" p.p.
Proizvadnja ostalih proizvoda od vještačkog
kamena
Proizvodnja proiz.od betona.za građ,i
got,bet smj
Proizvodnja gotove betonske smješe
Kozarac
Banjalučka cesta bb
Sanski Most
Potkrug bb
PRIJEDOR
Babići 72
Proizvodnja proizvoda od betona za
građevinarstvo
Proizvodnja proizvoda od betona za
građevinske
Siječenje oblikovanje i obrada kamena
PRIJEDOR
Omarska bb
PRIJEDOR
Petrovo bb
PRIJEDOR
1.Maja 22
Proizvodnja bicikla
PRIJEDOR
Proizvodnja predmeta od plastike i gume
3
6
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
"PLANET BIKE" d.o.o
Broj
preduzeća
1
Ranka Šipke
11
Page 17 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"DABOD PLAST" d.o.o
Proizvdnja proiz.za građevin.od plast.masa
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"FLEXIBBILLE" d.o.o
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
PRIJEDOR
Prvog Maja 72
"POLY-PLAST" d.o.o
Proizvodnja ploča,listova cijevi i prof.od
plas.ma
Proizvodnja predmeta za građ. od plast.
masa
Proizvodnja predmeta za građevinarstvo od
plastič
Proizvodnja proiz.za građev.od
pl.masa,export impt
Proizvodnja proizvoda za građev.od
plast.masa
Proizvodnja Proizvoda za građevin.od
plastičn.masa
Proizvodnja pvc stolarije
PRIJEDOR
B.Nušića bb
PRIJEDOR
Petrovo bb
PRIJEDOR
Kozarac-Banjalučka bb
PRIJEDOR
Srednja Lamovita bb
PRIJEDOR
Kozaruša bb
PRIJEDOR
Donja Dragotinja bb
Prooizvodnja ploča, cijevi i profila od
plast.masa
Protektiranje guma za vozila
PRIJEDOR
Palančište bb
PRIJEDOR
Brezičani
"GALATOP" d.o.o.
"KENEM-PLAST" d.o.o
"V & K PLAST" d.o.o
"MAGMA HM" d.o.o
"EUROPLAST" d.o.o
"MAGMA" d.o.o
"M& M PLASTIK" d.o.o
"PROTEKTIRNICA" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Kralja Aleksandra bb
Broj
preduzeća
Cazin
Proizvodnja prehrambenih proizvoda pića i duvana
15
"DEZOSANIT" d.o.o
Čišćenje objekata
BANJALUKA
"BRAĆA GRAHOVAC"d.o.o
Prerada čaja i kafe
PRIJEDOR
"STOKOKOP" d.o.o
Prerada životinjskog i živinskog mesa
PRIJEDOR
"B.G.SAM-COMMERCE" d.o.o
Proiz. obrada, hlađenje i zamrz. život. mesa
PRIJEDOR
Lamovita
"PRIJEDORČANKA" a.d
Proizvodnja destilovanih alk.pića
PRIJEDOR
Brezičani bb
"DESPA" pp
Proizvodnja hleba i peciva
PRIJEDOR
Kozarska Dubica 27.jula bb
"REŠIT" d.o.o Bosanska Otoka
Proizvodnja hljeba i peciva
Bosanska Otoka Radnička bb
Franje Supila 23
Page 18 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
Kralja.Aleksandra 3
PRIJEDOR
K.Odreda 2
PRIJEDOR
Brezičani bb
Broj
preduzeća
"STRATETIG-DISTRUBUTION" d.o.o
Proizvodnja kakaa,čokolade i konditorskih
proizvod
Proizvodnja makarona rezanaca kuskusa
isl.proiz.od
Proizvodnja mineralne vode
"ČULIĆ" d.o.o
Proizvodnja mliječ.proizvoda
PRIJEDOR
Svale bb
"ŽITOPRERADA" d.o.o
Proizvodnja mlinskih proizvoda
PRIJEDOR
Vožda Karađorđa 7
"MIO KOMERC" d.o.o
Proizvodnja mlinskih proizvoda
PRIJEDOR
Omarska -ul.Palih boraca bb
"EUROPA-GROUP" d.o.o.
Proizvodnja piva
PRIJEDOR
Omarska
"IMPRO" d.o.o (Oroin-3)
Proizvodnja, obrada i zamrzavanje
životinj.mesa
PRIJEDOR
B.Nušića
"MIRA" ad
"EURO-MARKET" p.p.
Proizvodnja radio televizijske i komunikacione opreme i alata
"TELEMOBIL" d.o.o
Proizvodnja aparata za telefoniju i telegrafiju
PRIJEDOR
1
Vožda Karađorđa
Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda
"CIMSS" d.o.o
"SCONTO-PROM" d.o.o
"AUSTRONET" d.o.o
"TOPIĆ KOMPANI" d.o.o
Proizvodnja gotovih tekst.proiz.za
domaćinstvo
Proizvodnja gotovih tekst.proizvoda za
domaćinstvo
Proizvodnja ostalih got.tekstil.proiz-suncobrtend
Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i vreća
4
PRIJEDOR
P.P.Njegoša 16
PRIJEDOR
Avde Ćuka 1
PRIJEDOR
Kozarac-Stari Grad bb
PRIJEDOR
Braće Krnete
Računarske i srodne djelatnosti
5
"METAL-MONT" d.o.o
Obrada podataka
PRIJEDOR
K.Aleksandra
"PHONO-BERZA" p.p
Obrada podataka
PRIJEDOR
A.J.raškovića 1
"INT-WARE" d.o.o
Pružanje kpnsultat.usluga u vezi sa
računar.opremo
PRIJEDOR
Kozarska bb
Page 19 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"MEDIA PRO" doo
Računarsko programiranje
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"ICT ENGINEERING" doo
Računarsko programiranje i izrada softvera
PRIJEDOR
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Vožda Karađorđa 1 B
Branislava Nušića 29
Reciklaža otpadaka i ostataka
"INSTALO-KOMERC" d.o.o
Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka
Broj
preduzeća
1
PRIJEDOR
Partizanska bb
Rekreativne,sportske i kulturne djelatnosti
31
V.R.Putnika bb
Filmska i video distribucija
ISTOČNO
SARAJEVO
PRIJEDOR
"TEAM SISTEM-SPORTSKA
KLADIONICA" d.o.o
"ROYAL VEGAS" d.o.o
Igre na sreću
BANJALUKA
Trla 15
Igre na sreću
LAKTAŠI
Laktaši
"DŽOKER" d.o.o
Igre na sreću putem automata
DOBOJ
Kneza Miloša 91
"WILLI KLUB" doo
Igre na sreću putem automata
BANJALUKA
Lovćenska 61 F
"ELMAG" d.o.o
Igre na sreću putem automata
LAKTAŠI
"APOLO SISTEMI" d.o.o
Igre na sreću putem automata
BANJALUKA
Jug Bogdana 18
"TABOR" d.o.o
Igre na sreću putem automata
BANJALUKA
Srpska 2
"EURO-EKO-PAK" d.o.o
Igre na sreću putem automata
BANJALUKA
Tina Ujevića 1-5
"GAME QUEEN" d.o.o
Igre na sreću putem automata.
BANJALUKA
Vidovdanska 53
"BINGO" d.o.o. DOBOJ
Igre na sreću-sportsko klađenje
Doboj
S.Save 71
"SRNA-FEST"
Organizovanje kulturno-umjetn.programa i
manifest
Prikazivanje filmova
SARAJEVO
Prostorije Amaterskog pozorišta PD
PRIJEDOR
Kralja Petra I
"BET-LIVE" d.o.o
Djelatnost kockarnica i kladionica
"VIZIJA FILM" doo
"ODP ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA"
Kozarska 35
Page 20 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"JANJUŠ M & M" d.o.o
Priređivanje igara putem automata
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
TRN
"LABO TRADE" d.o.o
Rad automata za kockanje na novac
BANJALUKA
Jevrejska 42
"DERBY MM" d.o.o
Sportska kladionica
BANJALUKA
Srpska 36
"WILLIAMS 38" d.o.o
Sportsko klađenje
BANJALUKA
"LUTRIJA RS" J.P.
Sportsko klađenje
PRIJEDOR
"AS-COMPANY" doo
Sportsko klađenje
PRIJEDOR
Omarska Palih boraca bb
"DUEL" d.o.o
Sportsko klađenje
Nikole Tesle 7
"BET SHOP" d.o.o
Sportsko klađenje
Istočno Novo
Sarajevo
Nevesinje
"JOKER GAME" d.o.o p.j."MERIDIJAN"
Sportsko klađenje
BANJALUKA
P.Kočića 3
"TO-TO" p.o BL
Sportsko klađenje
PRIJEDOR
"MERIDIJAN" doo
Sportsko klađenje
BANJALUKA
"MOZZART" d.o.o
Sportsko klađenje
BIJELJINA
D.Obradovića 6
"DARSOFT" d.o.o
Sportsko klađenje
BANJALUKA
Rade Rodića 190
"ALPHA-BETS.COM" d.o.o
Sportsko klađenje
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodioca 19
"MILLENNIUM SPORT" d.o.o
Sportsko klađenje
Nevesinje
Nevesinjskih ustanika 14
"ASTRA SPORT BETS" d.o.o
Sportsko klađenje
BANJALUKA
Knežpoljska bb
"PREMIER SPORT" d.o.o
Sportsko klađenje
ILIDŽA
Srpskih Vladara 19
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Trn-Laktaši
Cara Dušana 30
Sakupljanje prečišćavanje i distribucija vode
"VODOVOD" a.d.
Sakupljanje prečišćavanje i distribucija vode
PRIJEDOR
Broj
preduzeća
1
Kozarska 87
Page 21 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
ADRESA SJEDIŠTA
Štavljenje i obrada kože,proiz.kofera ručnih torbi sedlarskih i saračkih proizvoda i obuće
LAKTAŠI
K.P.Oslobodioca 56
"NOVA IVANČICA " d.o.o
Proizvod. kofera,torbi i sl.trg.na malo obuć.i
odj
Serijska proizvodnja obuće
PRIJEDOR
Kozarac.4.jula bb
"NUTI DUE" d.o.o
Serijska proizvodnja obuće
PRIJEDOR
Rasavci bb
"KOŽAR "d.o.o
Štavljenje i obrada kože
PRIJEDOR
M.Obilića 143
"STVARD GALANTERIJA" d.o.o
Trgovina na malo i veliko motornim vozilima i održavanje i opravka mot.vozila i motocikla
"EURO-MARKT" d.o.o
Održavanje i opravka motornih vozila
PRIJEDOR
T.Švrakića 2
"AUTO ŽUTI" d.o.o
Održavanje i opravka motornih vozila
PRIJEDOR
05-171-42/01
"STIJEPIĆ" d.o.o
Održavanje i opravka motornih vozila
PRIJEDOR
Srpskih Velikana bb
"TADIĆ" d.o.o
Održavanje i opravka motornih vozila
PRIJEDOR
S.Lamovita
"ENEKS-M" d.o.o
Održavanje i opravka motorniih vozila
PRIJEDOR
Kozaruša bb
"VINEDA TRADE" d.o.o
Održavanje i popravka motornih vozila
PRIJEDOR
1.Maja
"M.K.3" d.o.o
Posredovanje u trg.dijelovima i prib.za
mot.vozila
Posredovanje u trgov.dijel.i priborom za
m.vozila
Posredovanje u trgov.mot.vozilima,export
import
Posredovanje u trgovini motornim vozilima
PRIJEDOR
Pašinački put bb
PRIJEDOR
Omladinski put 83
PRIJEDOR
Gornji Orlovci bb
PRIJEDOR
Milana tepića M-2
Posredovanje u trgovini dijelovima i prib. za
m.vo
Posredovanje u trgovini dijelovima i
priborom za m
Posredovanje u trgovini mot.vozilima
PRIJEDOR
Ž.Zgonjanina 25
PRIJEDOR
Svale bb
PRIJEDOR
Rudnička bb
"JANJUŠIĆ" d.o.o
"EURO LOOK" d.o.o
"PREVOZ-JANJIĆ" d.o.o
"AUTO ZGONJO" d.o.o
"JANJOŠ TRANS" d.o.o
"VAR INŽENJERING" doo
Broj
preduzeća
4
94
Page 22 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"FERROSTIL" d.o.o
Posredovanje u trgovini mot.vozilima
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"VELO "d.o.o
Posredovanje u trgovini mot.vozilima
PRIJEDOR
Brezičani bb
"LED" d.o.o
PRIJEDOR
A.Kozarskog odreda 27
PRIJEDOR
D.Mijatovića Švarca br.1B
"BANOVIĆ" doo
Posredovanje u trgovini motociklima
veliko,exp-im
Posredovanje u trgovini
motociklima,njihovim dijel
Posredovanje u trgovini motornim vozilima
PRIJEDOR
Orlovci bb
"VITALES INŽENJERING" doo
Posredovanje u trgovini motornim vozilima
Drage Lukića 39 A
"AMAR" doo
Posredovanje u trgovini motornim vozilima
PRIJEDORLjubija
PRIJEDOR
"NETVISION" d.o.o
Posredovanje u trgovini motornim vozilima
KOZARAC
Omladinska bb
"KAPETAN" doo
Posredovanje u trgovini motornim vozilima
PRIJEDOR
Kozarac M.Tita bb
"MUZZY MEDIA" d.o.o
Posredovanje u trgovini motornim vozilima
PRIJEDOR
Drage Lukića 39a, Ljubija
"RX" doo
Posredovanje u trgovini motornim vozilima
PRIJEDOR
Omarska
"ĆOMI-TRADE" d.o.o
Posredovanje u trgovini motornim vozilima
PRIJEDOR
Omarska-Kozarska bb
"OMV BH" doo Sarajevo
Pranje i poliranje motornih vozila
SARAJEVO
Fra Anđela Zvizdovića 1
"MIBOS" d.o.o
Prepis motornih vozila
PRIJEDOR
N.Luketića 1
"INVESTPROJEKT" d.o.o
Prodaja delova i pribora za motorna vozila
PRIJEDOR
P.Popovića 4
"BORO-KOMERC" d.o.o
Prodaja dijelova i pribora za mot.vozila
PRIJEDOR
Kozarska 98
"LIVADA" d.o.o Stari Martinić
Prodaja dijelova i pribora za mot.vozila
Srbac
"MARGOS-KOMERC" d.o.o
Prodaja dijelova i pribora za mot.vozila
PRIJEDOR
"METALEX" d.o.o
Prodaja dijelova i pribora za mot.vozila
Prnjavor
"VLADAN-TRANS" doo
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
P.P.Njegoša 10
Broj
preduzeća
Kozarac Omladinska 44
Čirkin Polje
Page 23 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"ERB KOMERC" PP
Prodaja dijelova i pribora za mot.vozila
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"STUPAR -KOMERC" d.o.o
Prodaja dijelova i pribora za mot.vozila
SANSKI MOST
Oštra Luka bb
"BOLJI ŽIVOT" p.p
Prodaja dijelova i pribora za mot.vozila
PRIJEDOR
Busnovi
"JONI" d.o.o
Prodaja dijelova i pribora za mot.vozila
PRIJEDOR
27Juni bb
"LUKIĆ" p.p
Prodaja dijelova i pribora za motor. vozila
PRIJEDOR
M.M. Tepića 18
"RUNER" d.o.o
Prodaja dijelova i pribora za motor. vozila
PRIJEDOR
Kozarska
"RADIS" d.o.o
BANJALUKA
Trive Amelice 12
"DIJAGRAM" d.o.o
Prodaja dijelova i pribora za mototorna
vozila
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
Omladinski put 50a
"M.B.J. COMERCE" p.p
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
K.P. Oslobodioca 33
"AUTOCENTAR RS" d.o.o
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
Vuka Karadžića bb
"KREMENOVIĆ KOMPANI" d.o.o
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
Omarska
"ILIS" d.o.o
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
1.Maja 86
"MB AUTO-SHOP" p.p.
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
1.Maja 9
"KOMPANIJA DUŠANIĆ" d.o.o
Prodaja motornih vozila
Prnjavor
Đure Jakšića bb
"PSV-COMMERCE" d.o.o
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
Kozarska 6
"M STAR" d.o.o
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
"MAKRO DRVO" d.o.o
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
Kozarac
"JAVOR-PROMET" d.o.o
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
R.Čajevca
"TRGOVINSKI PROMET" d.o.o
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
P.P.Njegoša
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
K.P.I Oslobodioca bb
Broj
preduzeća
Page 24 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"ROMANIĆ" d.o.o
Prodaja motornih vozila
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"DŽEDA" d.o.o.
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
S. Rodića 49
"TRSS - COMERCE" d.o.o
Prodaja motornih vozila
PRIJEDOR
Svale bb
"EURO LAJN" d.o.o
Trgoviina mot.vozila na veliko i malo
BANJALUKA
Kralja P.I .Karađorđevića 97
"RTM EUROPA MARKT EXPORT
IMPORT" d.o.o
"AUTO KUĆA LAV" doo BL
Trgovina dijelov.i priborom za mot.vozila
LAKTAŠI
Trn Cara Dušana 43
Trgovina dijelovima i prib.za mot.vozila na
malo
Trgovina dijelovima i pribor. za mot.voz. na
velik
Trgovina dijelovima i pribor.za mot.vozila na
malo
Trgovina dijelovima i pribor.za mot.vozila na
malo
Trgovina dijelovima i priborom za mot.vozila
na ma
Trgovina mot.vozila na veliko
BANJALUKA
Kojića put 4
BANJALUKA
Krajiških brigada 30
PRIJEDOR
Partizanska 14
SARAJEVO
Hrasnica- Put Famosa 38
GRAČANICA
Ahmetza Šiljića bb
PRIJEDOR
Raškovac bb
Kozarska Dubica Miloša Crnjanskog 9
"ALBATROS-KORP" doo.
Trgovina motociklima,nj.djelovima i pr.na
veliko
Trgovina motornih vozila na veliko
PRIJEDOR
Zanatska bb
"MM AUTOCENTAR VUČKOVIĆ" d.o.o
Trgovina motornih vozila na veliko
PRIJEDOR
Kralja Aleksandra 2
"TEMPO-KOMERC" pp
Trgovina motornih vozila na veliko
NOVI GRAD
"EURO-CAR" doo
Trgovina motornih vozila na malo
PRIJEDOR
Gornji Orlovci bb
"KRAJINA - KROS" d.o.o.
Trgovina motornih vozila na malo
BANJALUKA
Braće Pantića 2
"CIVIĆ" doo
Trgovina motornih vozila na valiko
PRIJEDOR
Svale bb
"NOVA VATROSTALNA" d.o.o
trgovina motornih vozila na veliko
PRIJEDOR
1.maja 63
"DE-MI PROMET" doo
"FEROPROMET" pp
"K&DATA" doo SA podružnica PD
"MOTOREX" d.o.o
"AUTOMAGNAT" d.o.o
"SERVIS-KOMERC P-4" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
Page 25 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"AUTO MARIĆ" d.o.o
trgovina motornih vozila na veliko
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"MM-MOTORCOMMERCE" d.o.o
trgovina motornih vozila na veliko
PRIJEDOR
Čarakovo bb
"PANELHOLZ" doo
Trgovina motornih vozila na veliko i malo
PRIJEDOR
Kozarac-Kemala Ključanina 1
"2 MG COMMERCE" doo
Trgovina motornim vozilima na malo
PRIJEDOR
Pećani B-1
"AGRO ANĐIĆ" d.o.o
Trgovina motornim vozilima na veliko
PRIJEDOR
Omarska, Rudnička bb
"BONI TRADE" d.o.o
Trgovina motornim vozilima na veliko
BANJALUKA
K.Brigada 17
"AUTOCENTAR GRUBAN" d.o.o
Trgovina motornim vozilima na veliko
PRIJEDOR
Srednja Lamovita
"MAŠRIK" d.o.o
Trgovina n malo dijelov i prib. za
mot.voz.exp-imp
Trgovina na malo autodijelovima
PRIJEDOR
Kozarac,M.Tota bb
PRIJEDOR
omarska
"PRO MOTORS1" d.o.o
Trgovina na malo dijelovima i priborom za
mot.v
Trgovina na malo i veliko motornim vozilima
LAKTAŠI
Trn Laktaši
"KRAJINAPETROL" zdp
Trgovina na malo mot.gorivima i mazivima
BANJALUKA
Ivana Franje Jukića
"ŠEL" d.o.o.
Trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima
Trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima
Trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima
Trgovina na malo motornim gorivima i
mazivima
Trgovina na malo motornim gorivima u
specijal.prod
Trgovina na malo motornim gorivima u
specijalizovm
Trgovina na malo motornim gorivma
PRIJEDOR
Omarska bb
ZVORNIK
Poslovni centar bb
PRIJEDOR
Slavka Rodića bb
BANJALUKA
Kralja Alfonsa XIII 9
Bijeljina
Sremska br.3
PRIJEDOR
Kozarac, Sušići bb
PRIJEDOR
Kozarac
"MARIN-KOMERC" p.p
"AUTO-OMARSKA" d.o.o
"MONIKA-EXPORT" d.o.o
"MB PETROL" d.o.o
"NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka
"NEŠKOVIĆ" doo
"POLJAK" doo
"MB 93" pp
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Lamovita
Broj
preduzeća
Kostajnica
Page 26 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"ART GROUP" doo
Trgovina na malo motornim vozilima
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
Kozarac
"SLOGA-KOMERC" d.o.o
Trgovina na malo motornim vozilima
ŠEKOVIĆI
Šekovići bb
"ENERGOPETROL"d.o.o
Trgovina na malo naftnim derivatima
Koran bb
"MOTO-TRADE" pp
Trgovina na malo rez.dijel.za motocikle
SARAJEVOPale
BANJALUKA
"INDEX" doo (INDEX-11)
Ttgovina va veliko dijel.i pribor.za mot.
Vozila
GRAČANICA
Branilaca Kule grada bb
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
Kemala Ključanina, br.1
21.03.1996
Trgovina na malo,osim trgovine mot.vozilima
396
"2-M COMPANY"
Bife
PRIJEDOR
Marićka
"SIGMA-PROM" d.o.o
Komisiona prodaja uvoznog polovnog
namještaja
Opravka ostalih el aparata za domaćinstvo
Novi Grad
Oslobođenja 5
PRIJEDOR
V. Karađorđa 10
PRIJEDOR
K.P.Oslobodioca 20
PRIJEDOR
P.Preradovića bb
"OPRESA"dd Sarajevo
Opravka ostalih električnih aparata za
domaćinstvo
Opravka ostalih električnih aparata za
domaćinstvo
Ostala trg.na malo u nespec.prodavnic.
SARAJEVO
Džemala Bijedića 185
"ČAJAVEC" ZDP
Ostala trg.na malo u prod.mješ.robe
BANJALUKA
V.Masleše I/9
"KINESKI INTERNACIONALNI CENTAR
RAZMJENE" d.o.o
"SASSI MARKETING" d.o.o
Ostala trg.na malo u prod.mješ.robe
BANJALUKA
Jug Bogdana 74
BANJALUKA
Knjaza Miloša 128
SARAJEVO
Magistralni put 16 Ilidža
"LIGNAM" pp
Ostala trg.na malo u spec.pr.- tr.sr.za
čišćenjel
Ostala trgovana na malo u
nespecijalizovanim proda
Ostala trgovina na malo hranom
PRIJEDOR
JNA 44
"BUDUĆNOST" po Ugljevik
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
UGLJEVIK
Donja Trnova bb
"ČANKOVIĆ" p.p
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
PRIJEDOR
M.M.Tepića 13
"BRAKOM" d.o.o
"ELEKTRO CENTAR GORENJE"
"ELEKTRON TEHNIX" El servis d.o.o
"C.D.E.B" doo p.j."Interex-Prijedor 2"
Page 27 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"VIBOK" d.o.o
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
BANJALUKA
"MG-KOMERC" p.p
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
PRIJEDOR
Mitra Stojanovića bb
"D&G" d.o.o
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
PRIJEDOR
Svetosavska bb
"AGROSLATEKS" doo
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
Slatina
Laktaši
"TRGOCENTAR" BANJA LUKA TP
Ostala trgovina na malo u nespec. prod.
BANJALUKA
"SDK-FINAL" BANJA LUKA MP
Ostala trgovina na malo u nespec. prodav.
PRIJEDOR
Bana Milosavljevića 4
"PINABO" pp
ostala trgovina na malo u nespec.
prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
nespec.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
nespec.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
nespecijal.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
nespecijal.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavn.
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
BANJALUKA
Jug Bogdana 9
NOVA TOPOLA
Donji Karajzovci bb
PRIJEDOR
Bistrica bb
SARAJEVO
Ilidža Lužansko polje 40b
BANJALUKA
Majora Drage Bajalovića 15
Mrkonjić Grad
Podbrdo bb
PRIJEDOR
K.P.Oslobodioca
PRIJEDOR
1.Maja bb
PRIJEDOR
Omarska bb
PRIJEDOR
Petra Mećave 7
"AGROMIKS" doo
"AGRO-NET"doo
"DM DROGERIE MARKT" doo
"POLJO-NET" doo
"MG MIND" doo Mrkonjić Grad
"KRAJINA SPORT" p.p
"ELIOSKOMERC" p.p
"GRABPROM" pp
"INTERCOMERC-KA"pp
"GRANDCOMMERCE" a.d. K.Dubica
"ČARLI-KOMERC" PTP
"MEDAKS" pp
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Jevrejska bb
Broj
preduzeća
Kozarska Dubica Vidovdanska 11
PRIJEDOR
M.Tepića 13
PRIJEDOR
Đure Pucara Starog C-3
Page 28 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"PARTNER 2000" pp
"AGROKRAJINA" doo
"GRMEČ HEM" d.o.o
"TRGOVINA ĆATO" d.o.o
"GRAFIKA KOMERC" d.o.o
"SAVIĆ COMPANY" doo
"A-FAN" doo Brčko distrikt
"ZZ PRIJEDOR"
"ŠUMIPROMET" p.p
"ACMA" doo
"UNITEHNA" doo
"ZZ ČELEBINCI" ZZ
"IMI-TRANZIT" doo
"ELEKTROOPTIMA" PP
"VF-KOMERC" d.o.o
"AGROIMPEX" d.o.o
"UGOSTITELJSTVO I TURIZAM" d.p
"PALMA IM" BL
"MALINIĆ" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
Ostala trgovina na malo u prod.mješovite
robe
Ostala trgovina na malo u prodav. mješ.
robe
Ostala trgovina na malo u prodav.mješ.robe
Ostala trgovina na malo u prodavnicama
mešovite ro
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
BANJALUKA
Vidovdanska 39
BANJALUKA
Pilanska 3
PRIJEDOR
Omarska -M.Mamića bb
BANJALUKA
Braće Podgornika 2
BIJELJINA
Komitska bb
Brčko Distrikt
Tržnica Arizona cjelina 14 objekat I
lokal 38
PRIJEDOR
PRIJEDOR
G.Jelovac
Bosanska Krupa Ljusine bb
LAKTAŠI
Glamočani
Kozarska Dubica Trg P. M. Nenadovića bb
PRIJEDOR
Vojvode Stepe Stepanovića bb
PRIJEDOR
M.M.Tepića 3
SARAJEVO
Kurta Schorka 7
Gradiška
Dubrave bb
PRIJEDOR
A.J.Raškovića 2
BANJALUKA
I.Garašanina 9
PRIJEDOR
Brezičani
Page 29 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"PREPOROD" d.o.o
"NETISA" d.o.o
"TADES-KOMERC" d.o.o
"IBC-CERTISANA" EXPORT-IMPORT pp
"TAMARIS" d.o.o
"UNIONINVEST" p.p
"MARIK" d.o.o
"VOKIĆ-KOMERC"d.o.o
"COMMERCIAL" d.o.o
"SD COMPANY" d.o.o
"SADRA" d.o.o
"POLJOKOMERC-MIG"
"INVING INVEST INŽINJERING"d.o.o
"MIMI"d.o.o
"FERING-PROMET" p.p
"NAPREDAK-KOP" d.o.o
"PALMA-KOMERC" d.o.o
"POLIS" d.o.o
"FERMO" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
Ostala trgovina na malo u prodavnicama
mešovite ro
Ostala trgovina na malo u prodavnicama
mješ.robe
Ostala trgovina na malo u prodavnicama
mješovite r
Ostala trgovina na malo u prodavnici
mješovite rob
Ostala trgovina na malo u prodavnocama
mješ.robe
Ostala trgovina na malo u prodavnocama
mješ.robe
Ostala trgovina na malo u prodavnocama
mješ.robe
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
A.Ćuka 28
PRIJEDOR
A.Šeremeta bb
PRIJEDOR
Gaćani 99
PRIJEDOR
Vožda Karađorđa 10
Čelinac
Miloša Dujića bb
PRIJEDOR
Anđe Knežević
PRIJEDOR
Prvomajska 50
PRIJEDOR
Kozarska 87
PRIJEDOR
Kralja Aleksandra 34
PRIJEDOR
K.Petra I oslobodioca 33
PRIJEDOR
M.Vrhovca 29
PRIJEDOR
V.Ilova bb
PRIJEDOR
P.preradovića
PRIJEDOR
Kozarska bb
Broj
preduzeća
PRIJEDOR
Žabalj
Ž.Zrenjanina bb
PRIJEDOR
PRIJEDOR
Vase Miskina bb
PRIJEDOR
Zmaj Jovina 3
Page 30 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"AGROKOMBINAT" d.o.o
"POLITIKA" a.d. BEOGRAD
"POLJOPRIVREDA"
"PLAVI"
"DIVINUS" d.o.o
"BRG-ELECTRONIC" d.o.o
"ROS-PROMET" d.o.o
"POLJOPROM-KOMERC"
"SAVIĆ PROMET" d.o.o
"FOREST SB" d.o.o
"FUTURA" p.p
"REMIKS-KOMERC" d.o.o
"KNEŽIČANKA"d.o.o
"YU-ROSS" pp
"NUTRINO" d.o.o
"JEREZA" pp
"MBR STOJANČIĆ" d.o.o
"JUKO-TRGOVINA"d.o.o
"NOVUM" pp
VRSTA DJELATNOSTI
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
spcilaliz.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u spec.prodavn.
Ostala trgovina na malo u
spec.prodavnicama
Ostala trgovina na malo u
specijalizov.prodavnic
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim
prod.
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim
prodav.
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim
prodavn
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
BANJALUKA
ADRESA SJEDIŠTA
Majevička 1
BANJALUKA
Jevrejska bb
PRIJEDOR
Džemala Bijedića 26
PRIJEDOR
Morica Levog
BANJALUKA
Dunavska 1c
PRIJEDOR
M.Vrhovca bb
PRIJEDOR
Ž.Zgonjanina
Broj
preduzeća
PRIJEDOR
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodica 19
PRIJEDOR
G.Lamovita bb
PRIJEDOR
DŽ.Bijedića 16
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodioca 30
PRIJEDOR
Knežica
PRIJEDOR
M.Tita 33
LAKTAŠI
Starog Vujadina bb
PRIJEDOR
V.Karadžića bb
PRIJEDOR
Srpskih Velikana
ŽITIŠTE
PRIJEDOR
V.Nazora 24
Page 31 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"INTER TREND" pp
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
"BAKI" d.o.o
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim
prodavn
Ostala trgovina na malo u specijalizovanim
prodavn
Ostala trgovina na veliko isklj.za sopstveni
račun
Posredov.u prodaji poljopr.proizv.živih
životinja
Rtgovina na malo u nespecijal.prodav.
"BRAĆA ĐUKIĆ" p.p
Servisiranje pumpi i ost.el.teh.aparata
BEOGRAD
Vase Čarapića 92
"GLAS SRPSKI-TRGOVINA" a.d.
Taksi - prevoz
BANJALUKA
Skendera Kulenovića 93
"OLIMPIK SPORT" d.o.o
Tegovina na malo tekstilom
PRIJEDOR
M.Obrenovića 5
"KLAS"d.o.o
Tgovina na malo u
nespecijaliz.prodav.pret.hrane
Trg.na malo medic.aparatima i
ortop.pomagalima
Trgina na malo mješovitom robom
SARAJEVO
Paromlinska 43
BANJALUKA
branka Morače 11
PRIJEDOR
B.Nušića 23
Trgopvina na malo u specijalizovanim
prodavnicama
Trgov.na malo u prod. mješovite robe
BANJALUKA
Save Mrkalja
PRIJEDOR
Kozarska 1
Trgovima na malo kozmetičkim i toaletnim
preparati
Trgovina na malo mesom i proizvodima od
mesa
Trgovina na malo mesom i proizvodima od
mesa
Trgovina na malo u
nespecijal.prodav.pret.hrane
Trgovina i malo mješovitom robom
BANJALUKA
S.Mokranjca 34
PRIJEDOR
K.Petra I Oslobodioca 57
Šid
Janka Veselinovića 15
PRIJEDOR
Aerodromsko naselje bb
PRIJEDOR
1.Maja 64
Trgovina na malo metalnom robom,bojama
i staklom
PRIJEDOR
Kozarska
"PLANIKA"d.o.o
"SVILA SPORTING" Čelinac
"ELIM" d.o.o
"ORTOPEDIJA PRIZMA" d.o.o
"UNIFLEKS"d.o.o
"BRASS KOMERC" d.o.o
"SIGMA-TREJD" pp
"FADA TRADE" d.o.o.
"DUGA-REKLAM" p.p
"SREM" Industrija mesa iz Šida d.o.o
"VUJASIN PREVOZ" doo
"ZOKA-KOMERC"
"TRGOPRODAJA" a.d
ul.1.Maja 63
BANJALUKA
ČELINAC
LAKTAŠI
Šušnjari bb
Cazin
Kličići
Page 32 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"SPORTIX TRADE" d.o.o
Trgovina na malo u nespec.prodavnicama
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
BANJALUKA
"EASTCODE" d.o.o
Trgovina na malo kancelarijskom opremom
PRIJEDOR
S.Kovačevića 17
"KRAJINAAUTO"
BANJALUKA
Branka Popovića 306
"FABRIKA DUVANA" odp
Trgovina na malo neprehrambenim
proizvodi
Trgovina na malo proizvodima od duvana
BANJALUKA
K.P.I Karađorđevića
"DUGA COMPANI" d.o.o.
Trgovina na malo alk.i drugim pićima
PRIJEDOR
Omarska
"PRIJEDOR" d.o.o
Trgovina na malo alkoholnim i dr.pićima
PRIJEDOR
P.P.Njegoša 6
"TRIM-KOMERC" d.o.o
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima K.Dubica
Ž.Zgonjanina bb
"DAGOR" d.o.o.
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima BANJALUKA
Bulevar srpske vojske 7
"NEPLAN KOMERC" p.p
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima PRIJEDOR
Lamovita
"ŽUPAKOMERC" d.o.o
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima LAKTAŠI
"EURO PRODUKT" d.o.o
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima PRIJEDOR
K.Dubica 67
"FRUKTONA" d.o.o
Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima BANJALUKA
Beogradska 24
"PALMA EXPORT-IMPORT"
Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo
PRIJEDOR
"KONTA-MONT" d.o.o
Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo
PRIJEDOR
Solunsnka bb
"ZEUS" d.o.o
Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo
BANJALUKA
Krfska 56
"ATOM ELECTRONICH CENTRE" d.o.o
Trgovina na malo aparatima za
domaćinstvo radio i
Trgovina na malo bojama ,ljepilima
,san.opremom
Trgovina na malo cvijećem,sadnicama
sjemenjem kuć.
Trgovina na malo duhanskim proizvodima
BANJALUKA
Jug Bogdana 4
Bihać
Plješevička bb
KOZARSKA
DUBICA
SARAJEVO
Draksenić bb
"INTERKERAMIKA" d.o.o
"KONDIĆ-KOMERC" doo
"TABACCHI" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Karađorđeva 37
Broj
preduzeća
Kurta Schorka 7
Page 33 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"ISKRA-BOREX" d.o.o
Trgovina na malo el.apar.za domaćinstvo
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"PRAG-INVEST" pp
Trgovina na malo el.apar.za domaćinstvo
PRIJEDOR
"UNIVER-EXPORT" doo
Kozarska Dubica
"LIMIKOM" doo
Trgovina na malo el.aparatimaza
domaćinstvo
Trgovina na malo gorivima u
specijaliz.prodavn.
Trgovina na malo gorivom
"EGZOTIK"p.o
"EGZOTIK" doo
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
K.P.Oslobodioca bb
K.P.Oslobodioca bb
Broj
preduzeća
PRIJEDOR
Donji Orlovci bb
BANJALUKA
Meše Selimovića 9
Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo
PRIJEDOR
M.Vrhovca
"BIBLIONER" d.o.o
Trgovina na malo knjigama
BANJALUKA
Kralja Alfonsa 12 49
"GRAFOMARK" pp
Trgovina na malo knjigama novinama i
pisaćim mater
Trgovina na malo knjigama školskim i
kanc.pribor
Trgovina na malo knjigama, novinama i
pisaćim mat.
Trgovina na malo knjigama,novinama i
pisaćim mater
Trgovina na malo knjigama,novinama i
pisaćim mater
Trgovina na malo kompj.namještajem i
opremom
Trgovina na malo kompj.namještajem i
opremom
Trgovina na malo kompjuterima i softverom
LAKTAŠI
Kozarska 12
BANJALUKA
Borisa Kidriča 1
BIJELJINA
Hase bb Novo Naselje bb
SARAJEVO
Pale,Zanatski centar Koran bb
BANJALUKA
Pave Radana 3
"NOVI GLAS" d.o.o
"EURO-PRES" doo
"OSLOBOĐENJE" a.d.
"NANINI&COMPANY" d.o.o
"VERONELLA" d.o.o
PRIJEDOR
Gračanica
Korića han bb
BANJALUKA
Novice Cerovića bb
PRIJEDOR
TRN - Laktaši
"EURO MAX" d.o.o
Trgovina na malo kozm.i toaletnim
preparatima u sp
Trgovina na malo kozmet.i toal.preparartima
BANJALUKA
Dubička bb
"VELIKI BROJ" d.o.o
Trgovina na malo kozmet.proizvodima
Prnjavor
L.Lazarevića bb
"BRILLIJANT" d.o.o
Trgovina na malo
kozmet.proizvodima,tekstilom
Sanski Most
Muhići 126-a
"IT COMPUTERS" d.o.o
"SAMPRO-BL"d.o.o
"DIDACO COMMERCE" doo
Page 34 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"IZBOR" doo
"LIMES BiH" d.o.o
"MPC" d.o.o
"SCANDINAVIA TEX-ROCKY" d.o.o
"THOMAS WIELAND" pp
"TOMEKS" p.p.
"STAR ŠPORT" d.o.o
"EGZOTIK-TURS" doo
"TONG-FA" d.o.o
"KRAJINALIJEK" a.d.
"KINESKO MORE" d.o.o
"ALLEGRO-PROMET" d.o.o
"GIG-KOMERC" d.o.o
"PERUTNINA PTUJ" doo
"NEOPLANTA" d.o.o
"DRAGOJEVIĆ-KOMERC" d.o.o
"MITROS-KOMERC" dp
"SIM export import "d.o.o
"OKOV-NOVAKOVIĆ" d.o.o
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
CAZIN
Nurije Pozderca
BIJELJINA
Ive Andrića 44
BANJALUKA
Karađorđeva 83
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim
prep.
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim
prep.
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim
preparat
Trgovina na malo kozmetičkim i toal.proiz
PRIJEDOR
M.Obilića 56
PRIJEDOR
Kozarska Dubica
PRIJEDOR
P.Preradovića bb
Široki Brijeg
Fra D.Buntića bb
Trgovina na malo kozmetičkim i toalet.
preparat.
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim
preparati
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim
preparati
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim
preparati
Trgovina na malo kozmetičkim toaletnim
prep.
Trgovina na malo mesom i mesnim
prerađevinama
Trgovina na malo mesom i proizvodima od
mesa
Trgovina na malo mesom i proizvodima od
mesa
Trgovina na malo mesom i proizvodima od
mesa
Trgovina na malo mesom i proizvodima od
mesa
Trgovina na malo met.robom,bojama
stak,export imp
Trgovina na malo metal.robom i
građ.materijalom
PRIJEDOR
M.Vrhovca 29
VRSTA DJELATNOSTI
Trgovina na malo kozmetč. I toaletnim
preparatima
Trgovina na malo kozmetičkih i
toal.preparata
Trgovina na malo kozmetičkim i toalet.prep
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
BANJALUKA
BANJALUKA
Ilije Garašanina 6
PRIJEDOR
K.P.Oslobodioca 13
PRIJEDOR
BANJALUKA
Kalamendanska 18
LAKTAŠI
Trn-Cara Dušana bb
NOVI SAD
Primorska 90
PRIJEDOR
Rade Ignjatovića
BANJALUKA
M. Obilića 1
PRIJEDOR
K.Aleksanra 12
Donji Žabar
Lončari bb
Page 35 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"MBJ-COMMERCE" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
M.P.Zimonjića bb
PRIJEDOR
Sušići bb
BANJALUKA
Srpskih pilota bb
PRIJEDOR
A..J. Raškovića 1
DERVENTA
Dubička 50
BANJALUKA
Sime Miljuša bb
PRIJEDOR
Kozarska 31
BANJALUKA
Dubička 182
PRIJEDOR
J,Raškovića bb
"VELEPREHRANA" d.o.o BANJA LUKA
Trgovina na malo metal.robom,bojama i
staklom
Trgovina na malo metalnom robom bojama
i staklom
Trgovina na malo metalnom robom,bojama i
staklom
Trgovina na malo metalnom robom,bojama i
staklom
Trgovina na malo metalnom robom,bojama i
staklom
Trgovina na malo metalnom robom,bojama i
staklom
Trgovina na malo metalnom robom,bojama
istaklom
Trgovina na malo metalnom robom,bojama
staklom
Trgovina na malo mješ.robom
"KOZARAC" ZZ
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
Kozarac
"KLUB 5" Udruženje boraca V K.Brigade
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
Omarska
"ČIK-KOMERC"
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
P.Preradovića
"DUJAKOVIĆ COMPANY" doo Prnjavor
Trgovina na malo mješovitom robom
PRNJAVOR
Šarinci bb
"EKSTRA-KORP" d.o.o
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
1.maja bb
"SANJA"d.o.o
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
Omarska
"EJ-KOMERC"d.o.o
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
Dragotinja
"GAK"
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
Kozarac
"MGM" d.o.o
Trgovina na malo mješovitom robom
N.Grad
"JUGOPROM"d.o.o
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
"AGK" doo
"TEHSAN" d.o.o
"RŽR LJUBIJA" p.o
"UNIS" Fabrika cijevi a.d.
"BANJALUKAFARM" a.d. Banja Luka
"KUĆA BOJA" d.o.o
"CEPELIN BL"d.o.o PJ Prijedor
Broj
preduzeća
Ljeskare
Page 36 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"DIGITAL"d.o.o
Trgovina na malo mješovitom robom
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"TERMIK"
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
Omarska
"RAD PROMET-DRENIK"
Trgovina na malo mješovitom robom
BANJALUKA
Cara Lazara bb
"DACO-KOMPANI" pp
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
Petrov Gaj 70
"MILD-IMPEKS"
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
Aerodrom 63
"DMG-PROMET"
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
P.Preradovića bb
"TOMTEKS" p.p
Trgovina na malo mješovitom robom
PRIJEDOR
P.Preradovića bb
"PREVOZ" d.o.o
PRIJEDOR
Rudnička 3
"KLASIK"d.o.o
Trgovina na malo mješovitom robom,ogrev.i
građ.mat
Trgovina na malo mješovitom robom.
PRIJEDOR
Omarska
"GRADSKA TRŽNICA" a.d. Prijedor
Trgovina na malo na tezgama i pijacama
PRIJEDOR
"GRAF-POINT"d.o.o
Trgovina na malo na tezgama i pijacama
PRIJEDOR
Banjalučki put
"NOVKOVIĆ" d.o.o
Srbac
Lilić bb
"KOZARAPETROL" d.o.o
Trgovina na malo na tezgama,spoljna
trgovina
Trgovina na malo naftom i naft.derivatima
PRIJEDOR
Brezičani bb
"SCONTO-PROM "d.o.o
Trgovina na malo namještajem
PRIJEDOR
A.Ćuka 1
"BB-PROMET" d.o.o
Trgovina na malo namještajem
GRADIŠKA
S.K.slobode A
"SNEKI-KOMERC" p.p
Trgovina na malo namještajem
PRIJEDOR
K.P.I. Oslobodioca 94
"NIKOLIĆ-DS" d.o.o
Trgovina na malo namještajem
GRADIŠKA
Jevanđeoska 19
"FIM" d.o.o
Trgovina na malo namještajem
PRIJEDOR
Kozarac
"SIMPO SIK" d.o.o
Trgovina na malo namještajem
Gradiška
K.P. I Oslobodioca bb
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Orlovača
Broj
preduzeća
Page 37 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"RMK-PROMET" odp
Trgovina na malo namještajem i opr.za
osvjetljenje
Trgovina na malo namještajem i opr.za
osvjetljenje
Trgovina na malo namještajem i oprem .za
osvjetlj.
Trgovina na malo namještajem i opremom
za osvj.
Trgovina na malo namještajem i opremom
za osvjet.
Trgovina na malo namještajem i opremom
za osvjetlj
Trgovina na malo namještajem i opremom
za osvjetlj
Trgovina na malo namještajem i opremom
za osvjetlj
Trgovina na malo namještajem i opremom
za osvjetlj
Trgovina na malo namještajem i opremom
za osvjt.
Trgovina na malo obućom i pred.od kože
"CTB BIJELJINA" d.o.o
Trgovina na malo obućom i pred.od kože
PRIJEDOR
"UNA"d.o.o
Trgovina na malo obućom i predmetima od
kože
Trgovina na malo obućom i predmetima od
kože
Trgovina na malo obućom i predmetima od
kože
Trgovina na malo obućom i predmetima od
kože
Trgovina na malo obućom i predmetima od
kože
Trgovina na malo obućom i predmetima od
kože
Trgovina na malo obućom i predmetima od
kože
KOSTAJNICA
"MC MILAN" d.o.o
"JYSK" doo Sarajevo
"ARDOR" d.o.o
"VRBAS" mdp Banja Luka
"BRAĆA STJEPANOVIĆ" d.o.o
"EDELWEIS" d.o.o Bihać
"SIK" d.o.o
"INGA" odp Gradiška
"ATINA TRADE" d.o.o
"ENTERIJER" Kotorsko a.d
"BONEL" d.o.o
"FEROMERKUR" doo Banja Luka
"ASTRA" d.o.o
"SANAKOMERC" d.o.o
"DEMOS" d.p
"PLANET OBUĆA" doo
ADRESA SJEDIŠTA
SARAJEVONovo Sarajevo
BANJALUKA
Kolodvorska 12
BANJALUKA
Pišteljića 4
Novi Grad
Radomirovac
Broj
preduzeća
R.Kneževića 7
BIHAĆ
Gradiška
M.Stojanovića bb
Gradiška
Patrijarha Gavrila Ložića 1
BANJALUKA
V.Pelagića
Doboj
Kotorsko
PRIJEDOR
I.Bursaća bb
M.D.Gavrilovića 12
BANJALUKA
V.Masleše 23
BANJALUKA
Ranka Šipke 80c
SARAJEVO
Zelenih beretki 9
PRIJEDOR
K,P,I, Oslobodioca
DERVENTA
Tvornička 6
SARAJEVO
Trampina 12/IV
Page 38 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"TVORNICA OBUĆE SLOGA"d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
Trgovina na malo obućom i predmetima od
kože
Trgovina na malo odećom
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
Prnjavor
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
PRIJEDOR
Akademika Jovana Raškovića bb
SARAJEVO
Braće Mulića 24
"PLANIKA FLEX" doo
Trgovina na malo odećom u
spec.prodavnicama
Trgovina na malo odjećom
SARAJEVO
Braće Mulića 63
"JEANS SHOP STYLE" d.o.o.
Trgovina na malo odjećom
PRIJEDOR
V.Karađorđa 7
"SANTANA" d.o.o
Trgovina na malo odjećom
BANJALUKA
Vase Vidovića 1
"VUKOBRAD-COMERC"
Trgovina na malo odjećom
PRIJEDOR
S.S.Most Oštra Luka 101
"WOLF BIKES" doo
Trgovina na malo odjećom
BANJALUKA
Veljka Mlađenovića bb
"VELIKA ZVIJEZDA" d.o.o
Trgovina na malo odjećom
PRIJEDOR
V.karadžića 4
"KINESKI ZMAJ "d.o.o
Trgovina na malo odjećom
Gradiška
"GROS LINE GROUP" d.o.o
Trgovina na malo odjećom (HTZ odjeća)
BANJALUKA
Vidovdanska 33
"HAO YOU DUO" d.o.o
Trgovina na malo odjećom i obućom
BANJALUKA
Veljka Mlađenovića bb
"FU XING" d.o.o
Trgovina na malo odjećom i tekstilom
PRIJEDOR
V.Karadžića bb
"SCORP" doo
Trgovina na malo odjećom u
specijal.prodavnicama
Trgovina na malo odjećom u
specijalizovanim prodav
Trgovina na malo opr. za osvlj. i pred. za
dom.
Trgovina na malo opremom za osvjetljenje i
pr.za d
Trgovina na malo opremom za osvjetljenje i
pred.za
Trgovina na malo pokrivačima za pod
PRIJEDORKOZARAC
PRIJEDOR
M.Tita 58
GRADIŠKA/Bos
anska Gradiška
BANJALUKA
Ive Andrića br.2
BANJALUKA
Braće Podgornika 35
BANJALUKA
M.Obrenovića 1
"KAITE" doo
"AMADEUS JEANS" doo Sarajevo
"3MMM" doo
"ELTING-NN" doo, Gradiška
"EURO*SPLET-ŠOP" doo
"V.S.T.-TREND" doo
"SINTELON-PROM" d.o.o
K.Petra I Oslobodioca bb
Srpska br. 5
Page 39 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"MONSUN "d.o.o
Trgovina na malo polovnom robom
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
BANJALUKA
"SM BH" d.o.o
Trgovina na malo polovnom robom
SARAJEVO
S. Zajke bb
"DINA" d.o.o.
Trebinje
Ruska bb
"PLIMA PROMET"d.o.o
Trgovina na malo polovnom robom u
prodavnic.
Trgovina na malo prehramb.proizvodima
PRIJEDOR
M.Obilića 16
"MAJSTOROVIĆ COMPANY" d.o.o
Trgovina na malo prehramb.proizvodima
PRIJEDOR
P.Preradovića 1
"REAL EXPORT IMPORT" d.o.o
Trgovina na malo prehramb.proizvodima
PRIJEDOR
Jovana Raškovića 9
"INTERUNION" d.o.o
Trgovina na malo pretežno hrane i pića
PRIJEDOR
Kozarska 90
"SFINGA-GRAF" d.o.o
Trgovina na malo proizvodima od duvana
PRIJEDOR
M.M.Tepića bb
"BASKET TIME" d.o.o
Trgovina na malo proizvodima od duvana
PRIJEDOR
V.Karadžića bb
"INTERFAST TRADE"doo
Trgovina na malo računarima,perif.jed. I
softverom
Trgovina na malo ribom, ljuskarima i
mekušcima
Trgovina na malo robom od metala bojama i
staklom
Trgovina na malo robom od metala,bojama
Doboj
Krnjinskesrpske brigade 154
SRBAC
M.Vidovića bb
ZENICA
Zmaja od Bosne bb
PRIJEDOR
Brezičanski put bb
PRIJEDOR
S.Rodića 9
PRIJEDOR
1.Maja 63
"BMJ COMMERCE" d.o.o
Trgovina na malo robom od metala,bojama i
staklom
Trgovina na malo satovima i nakitom u
spec.prodavn
Trgovina na malo sitnom ind.neprehr.robom
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodioca 33
"N SPORT" doo
Trgovina na malo sportskom opremom
BANJALUKA
Jovana Dučića 25
"JUVENTA" doo
Trgovina na malo sportskom opremom
BANJALUKA
"BORAC" Konfekcija Jajce d.o.o
Trgovina na malo tekstila
Jajce
"SIRENA FIŠ" d.o.o
"CE INŽENJERING" doo
"CROMEX" doo Prijedor
"SPLENDOR"doo
"TEATRANSFERE RS" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
V.Mlađenovića bb
Broj
preduzeća
Prilepska 28
Page 40 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"BERA TEKS" PP
Trgovina na malo tekstilom
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"DANBOS" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
BANJALUKA
K.Petra I Karađorđevića 103
"EXTRA" pp
Trgovina na malo tekstilom
LAKTAŠI
Laktaši
"VOĆE KOMERC" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
PRIJEDOR
Kozarska 1
"EURONATUR-SAVIĆ" p.p
Trgovina na malo tekstilom
PRIJEDOR
M. Obrenovića 10
"LEONOS" doo
Trgovina na malo tekstilom
BANJALUKA
"YUMCO" VRANJE
Trgovina na malo tekstilom
BANJALUKA
Prvog Krajiškog Proleterskog
bataljona 3
S.Stepanovića 25
"DAKIĆ EXPORT-IMPORT" doo
Trgovina na malo tekstilom
BANJALUKA
Vasilija Ostroškog 1
"NBM" doo K.DUBICA
Trgovina na malo tekstilom
Slabinja bb
"D-DIJANA" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
KOZARSKA
DUBICA
Derventa
"BICI ANI" doo Banja Luka
Trgovina na malo tekstilom
BANJALUKA
Dunavska 1-c
"BRZI RAZVOJ" export-import d.o.o Čelinac Trgovina na malo tekstilom
Čelinac
trg I krajiš.brigade
"IDA-ZZ"doo
Trgovina na malo tekstilom
GRADIŠKA
Miloša Crnjanskog 19
"JAĆIMOVIĆ" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
BANJALUKA
Srpska 10
"OSKAR" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
ŠIROKI BRIJEG Trg Ante Starčevića 6
"AUTHENTIC-JOJIĆ" doo
Trgovina na malo tekstilom
PRIJEDOR
"KEKIĆ TRANS" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
BANJALUKA
"SMG KOMPANI" doo
Trgovina na malo tekstilom
BANJALUKA
M.Stojanovića 111
"MAJATEKS" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
PRIJEDOR
B.Nušića 35
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
S.V. Čiče 9
Broj
preduzeća
Jasikovača 57
Saničani bb
Page 41 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"SANA-ELVIS" a.d
Trgovina na malo tekstilom
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
NOVI GRAD
"LGL" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
BANJALUKA
Braće Podgornika 7
"AZEL" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
SARAJEVO
Akifa Šeremeta bb
"ONER" doo Sarajevo
Trgovina na malo tekstilom
SARAJEVO
Hadžići Binježevo bb
"OGIS TRADE" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
PRIJEDOR
Rade Gnjatović 9
"FAMA" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
ŠIROKI BRIJEG Antuna Mihanovića 18c
"PENDIĆ TRADE" doo
Trgovina na malo tekstilom
GRADIŠKA
Vuka Karadžića 13
"LIGNO KOMERC" doo Banja Luka
Trgovina na malo tekstilom
BANJALUKA
Kojića put 4
"MARDI" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
GRADIŠKA
Čatrnja bb
"SULAKS" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
PRNJAVOR
Zanatski centar 11
"NINA STIL" doo
Trgovina na malo tekstilom
GRADIŠKA
Mitropolita Georgija Nikolajeviča 3
"BORAC-MM" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
PRIJEDOR
Vožda Karađorđa GS-2
"TIMM SISTEM" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
PRIJEDOR
"BUGATTI" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
BIJELJINA
Stefana Dečanskog 119
"HAI -HAN" d.o.o. BANJA LUKA
Trgovina na malo tekstilom
BANJALUKA
Cerska 56
"HONG HUO" TP d.o.o
Trgovina na malo tekstilom
PRIJEDOR
Vuka Karadžića bb
"POUNJE" Tvornica trikotaže
Trgovina na malo tekstilom i ikonfekcijom
Kostajnica
R.Djetelića 70
"SVILA ČELINAC" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom i konfekcijom
BANJALUKA
Čelinac
"LD CORD "d.o.o
Trgovina na malo tekstilom i odjećom
Novi Grad
Blatina 138
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Svodna bb
Broj
preduzeća
Page 42 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"DAKIĆ-PLAST" doo
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
BANJALUKA
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
"ČAVIĆ COMERCE" d.o.o
Trgovina na malo tekstilom obućom i
odjećom
Trgovina na malo tekstilom u
specijalizovanim pron
Trgovina na malo tekstilom, trg. odjećom i
obućom
Trgovina na malo tekstolom
"BH TELECOM" dd Sarajevo pod.Telekom
cent. Kozarac
"TREND M&V" doo
Trgovina na malo telekomunik.opremom u
spec.prod.
Trgovina na malo tepisima zid.i pod.obl.
SARAJEVO
Obala Kulina bana 8
BANJALUKA
Veljka Mlađenovića bb
"29 Novembar"
SUBOTICA
Tolminska 35
PRIJEDOR
Kozarska 46
"TIMB - KOMERC" d.o.o
Trgovina na malo u .prodavnicama
mješ.robe
Trgovina na malo u nesp.prod.pret.hrane i
pića
Trgovina na malo u nespec,prodavnicama
BIJELJINA
Stefana Dečanskog 128
"KALIMERO" p.p
Trgovina na malo u nespec. prodavnicama
PRIJEDOR
M. Tepića 17
"ŠUICA" p.p
Trgovina na malo u nespec. prodavnicama
PRIJEDOR
Unska 5
"DELHAIZE BH" doo Banja Luka
Trgovina na malo u nespec.prdav.pret
hrane,pića i
Trgovina na malo u nespec.prod.pret.hrane
i pića
Trgovina na malo u nespec.prod.pret.hrane
pića
Trgovina na malo u nespec.prod.pretežno
hrane pića
Trgovina na malo u nespec.prodav.
Pret.prehrr.proi
Trgovina na malo u
nespec.prodav.pret.hrane i pića
Trgovina na malo u
nespec.prodav.pret.hrane pića i
Trgovina na malo u
nespec.prodav.pret.hrane pića i
BANJALUKA
Branka Popovića 115
PRIJEDOR
M.Gorkog 6
PRIJEDOR
Omarska
"LISCA MODA" doo
"LEONA" d.o.o
"RD TRGOVINA" doo
"ZDJELAR" d.o.o
"LASTA-KOMPANI" d.o.o
"YUKO TRGOVINA" d.p ŽITIŠTE
"GAGI-TRANS" doo
"TROPIC" d.o.o
"BINGO" doo export import Tuzla PJ
Hipermarket PD
"ZDRAVKO" doo
Vasilija Otroškog 1
SARAJEVOStari grad
PRIJEDOR
Vrbanjuša 45
BANJALUKA
Put srpskih branilaca bb
Čarakovo bb
Žitište
BANJALUKA
Branka Popovića 27 A
BANJALUKA
I.G.Kovačića bb
TUZLA
Rose Hadživuković bb
PRIJEDOR
D.Ljeskare bb
Page 43 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"AS-TRADE" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
P.I karađorđevića bb
LAKTAŠI
Glamočani M.Radmana 30
SANSKI MOST
V.Miljevića 45
"IBC EXPORT- IMPORT" pp
Trgovina na malo u
nespec.prodavn.pret.hrane pića
Trgovina na malo u
nespec.prodavnic.pret.hrane pić
Trgovina na malo u nespec.prodavnicama
"STELA" d.o.o
Trgovina na malo u nespec.prodavnicama
PRIJEDOR
Trebevićka 2
"DELTA MAXI" d.o.o
Trgovina na malo u nespec.prodavnicama
BANJALUKA
Branka Popovića 115
"GRIMTEL" d.o.o
Trgovina na malo u nespec.prodavnicama
pret.hrane
Trgovina na malo u nespec.prodavnicama
pret.hrane
Trgovina na malo u
nespecijal.prod.pret.hrane
Trgovina na malo u
nespecijal.prod.pret.hrane i pi
Trgovina na malo u
nespecijal.prod.pret.hrane pića
Trgovina na malo u
nespecijaliz.prod.pretežno hrai
Trgovina na malo u nespecijaliz.prodav,pret
hrane
Trgovina na malo u
nespecijaliz.prodavnicama
Trgovina na malo u
nespecijalizov.prodav,pretežno
Trgovina na malo u
nespecijalizov.prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijalizovanim
prod.prehran
Trgovina na malo u nespecijalizovanim
prod.pret.hr
Trgovina na malo u nespecijalizovanim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijalizovanim
prodavnicama
PRIJEDOR
A.J.Raškovića
SARAJEVO
Rajlovačka cesta 41
PRIJEDOR
Đure Salaja
S.Sanski Most
Oštra Luka
BANJALUKA
Knjaza Miloša bb
SARAJEVO
Rajlovačka bb
PRIJEDOR
Kozarska bb
Sanski Most
Ljubija
PRIJEDOR
K.Dubica
Bijeljina
Šabačkih đaka bb
PRIJEDOR
Durmitorska bb
PRIJEDOR
Srpskih Velikana bb
PRIJEDOR
Kozarska bb
PRIJEDOR
Save Kovačevića bb
"MLADOST-TRADE" d.o.o
"ROBOT GENERAL TRADING Co" doo
"ASMIR" d.o.o
"GRUJEKS-PETROL" d.o.o
"DARTA TRGOVINA" d.o.o
"VINDIJA" doo
"PROTEINKA" d.o.o
"PUHALIĆ-PROM" d.o.o.
"MESKO" d.o.o
"ŠU-MA PLAST" d.o.o
"TOTAL PLUS" d.o.o
"LAZAREVIĆ" d.o.o
"HIDRAFLEX" d.o.o
"DAM" doo
Broj
preduzeća
Page 44 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"GB FAME" doo
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
Vuka Karadžića 32
KOSTAJNICA
Svetosavska 14
PRIJEDOR
Kozarska 30
"KOZARA-PROMET" d.o.o
Trgovina na malo u nespecijalizovanim
prodavnicama
Trgovina na malo u nespecijalizovanom
prodavnicama
Trgovina na malo u prod. mješovite robe
"MERKUR" DP BANJA LUKA
Trgovina na malo u prod. mješovite robe
BANJALUKA
"DARNELA KOMERC" d.o.o
Trgovina na malo u prod. mješovite robe
PRIJEDOR
Braće Krnete bb
"ZEKO-PROMET" pp
Trgovina na malo u prod.mješovire robe
PRIJEDOR
Knežopoljska 21
"BEPS-DRINIĆ" pp
trgovina na malo u prod.mješovite robe
PRIJEDOR
A.Jovana Raškovića 1
Čajniče
Ratomira Perendije 7
"MARIN PROMET" d.o.o Kostajnica
"MALOPRODAJA KLJUČ-ŠIK SARAJEVO" trgovina na malo u prod.mješovite robe
"BAJA" pp
Trgovina na malo u prodav.mješ.robe
PRIJEDOR
M.Stojanovića 87
"LUKS" p.p
Trgovina na malo u prodav.mješovite robe
PRIJEDOR
Kozarska bb
"SERVIS-KOMERC" d.o.o
Trgovina na malo u prodav.mješovite robe
PRIJEDOR
V.S.Stepanovića 3
"KRAJINA-PLASMAN" d.o.o
Trgovina na malo u prodavn.mješ.robe
BANJALUKA
Marije Birsać 5
"EXTRA DIVA" d.o.o
Trgovina na malo u prodavnicama
TREBINJE
Jasen bb
"TOMGRAD" p.p
Trgovina na malo u prodavnicama
PRIJEDOR
mješov.robe
Trgovina na malo u prodavnicama mješ.robe PRIJEDOR
Kozarac
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
PRIJEDOR
29.Novembar
PRIJEDOR
Petra Preradovića 10
PRIJEDOR
Š.Mažara 22
PRIJEDOR
P.P.Njegoša 20
"LE KOMPLIS" pp
"SPEKTRA" pp
"DRAŽEN TREJD" pp
"FANKOM" pp
"ORAČ-KOMERC"p.p
Broj
preduzeća
Pećani C-2
Page 45 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"LIBERO" p.p
"RADI PROMET" pp
"3S" p.p
"EXTRA-CORP" pp
"MILCOPRODUCT" doo
"RAJTEX" pp
"OGOS-GVOZDEN" pp
"TIMP" p.p
"GRANAT KOMERC" p.p
"FIRMATe" doo
"ETA" p.p
"EURO FANY" doo
"DELTA" pp
"ZDRAVKO" d.o.o
"FIDURO" p.p
"MANNIX" pp
"SLADAKOVIĆ" d.o.o
"VESELIN MASLEŠA"
"AGRO-BALTIĆ" doo
VRSTA DJELATNOSTI
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnicama
mješovite robe
Trgovina na malo u prodavnici mješ.robe
Trgovina na malo u prodavnici mješovite
robe
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
Srpskih Velikana 224
PRIJEDOR
Save Kovačevića bb
PRIJEDOR
M.Obrenovića
PRIJEDOR
Ulica 1. Maja
PRIJEDOR
Svale bb
BANJALUKA
Beogradska 3
PRIJEDOR
M. Rajlića 7
Broj
preduzeća
BANJALUKA
PRIJEDOR
S.Vajnera Čiče
PRIJEDOR
Kozarska 90
PRIJEDOR
Solunska bb
NOVI GRAD
Željreznička bb
PRIJEDOR
V.Karađorđa 8
PRIJEDOR
Donje Ljeskare bb
PRIJEDOR
Kozarskih brigada 2
PRIJEDOR
V.Karadžića 33
PRIJEDOR
Đ.Đakovića 116
BANJALUKA
PRIJEDOR
Trnopolje
Page 46 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"OLIMPIK TURS" d.o.o
Trgovina na malo u prodavnici mješovite
robe
Trgovina na malo u prodavnici mješovite
robe
Trgovina na malo u prodavnici mješovite
robe
Trgovina na malo u prodavnici mješovite
robe
Trgovina na malo u prodavnici mješovite
robe
Trgovina na malo u prodavnici mješovite
robe
Trgovina na malo u prodavnici mješovitom
robom
Trgovina na malo u specij.prodavnicama
"DUJE KOMERC" pp
Trgovina na malo u specij.prodavnicama
BANJALUKA
"LAV-BISTRO" d.o.o
PRIJEDOR
"GLAS SRPSKI" d.p BANJA LUKA
Trgovina na malo u specijalizovanim
prodavnicama
Trgovina na malo u specijalizovanim
prodavnicama
Trgovina na malo voćem i povrćem
"SO KOMERC" d.o.o. BANJA LUKA
"BERETA PROMET" p.p
"KREIS AG BASEL" p.p
"ROSI-KOMERC" PTP
"ZEBRA" p.p
"BRANKO-KOMERC"
"MAKSIM-TRADE" PTP
"GORSTAN" pp
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
A.J.Raškovića 7
BANJALUKA
PRIJEDOR
V.Karadžića bb
PRIJEDOR
A.J.Raškovića bb
PRIJEDOR
Omarska
BANJALUKA
F.Filipovića bb
PRIJEDOR
Rade Kondića bb
SARAJEVO
PRIJEDOR
Pećani
BANJALUKA
S.Kulenovića 93
Trgovina na malo voćem i povrćem
BANJALUKA
Dunavska 1C
"BAŠIĆ-KOMERC" d.o.o
Trgovina na malo voćem i povrćem
PRIJEDOR
K.Aleksandra 34
"ORION-3" d.o.o
Trgovina na malo voćem i povrćem
BANJALUKA
Put srpskih branilaca 25-27
"ĆETIĆ KOMERC"d.o.o
Trgovina na maloalkohol.i bezalkohol.pićima
PRIJEDOR
Prvomajska bb
"PREHRANA-KOMERC" d.o.o
Trgovina na veliko metalima i metalnim
rudama
Trgovina namalo i veliko bezalkohol.pićima
BANJALUKA
Dubička bb
BANJALUKA
svetog Save 18
Trgovina namalo sitne industrijske i
preh.robe fab
BANJALUKA
Braće Pišteljić
"POLEN" d.o.o
"TIJANA"d.o.o
"DNN" NIGD d.o.o
Page 47 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
"BU BU XIN"d.o.o
Trgovina odjećom i obućom
"KRAJINAPROMET" odp
Ttrgovina na malo namještajem i opremom
za osvjen
Zelene pijace
"LJUBIJA" MZ
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
Zvornik
ADRESA SJEDIŠTA
Tržni centar ZlaCtica
BANJALUKA
M.Pijade 12
PRIJEDOR
Ć.Polje
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
Broj
preduzeća
266
"ND-NEA" export-import doo
51540
PRIJEDOR
Zanatska 1
"DENI PROMET" pp
Nespecijalizovana trgovina na veliko
PRIJEDOR
V.Nazora 5
"BALKAN TRADE" pp
PRIJEDOR
Vožda Karađorđa 7
PRIJEDOR
Prištinska 10
PRIJEDOR
Magistralni put PD-BL
PRIJEDOR
Ive Andrića 75
"VELE-ZORA"d.o.o
Nespecijalizovana trgovina na veliko
hranom pić
Nespecijalizovana trgovina na veliko
hranom pićem
Nespecijalizovana trgovina na veliko
hranom pićema
Nespecijalizovana trgovina na veliko
hranom, pićim
Ostala trgovina na veliko za sopstveni račun
PRIJEDOR
K.brigada 2
"GORAN -TRADE" pp
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
V. Karađorđa bb
"MLADOST" dp
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
"ORIENT TRAVEL SERVICE" pp
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
S.Mrđe 5
"JATRO COMMERCE" p.p
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
Omarska, Timarskog odreda bb
"ALEKSANDAR-IMPEKS" PTP
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
V. Karađorđa 9
"MIGRA-KOMERC" pp
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
S.Rodića 137
"NEGRA" pp
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
B.Prokopića 7
"LAZARICA" d.o.o
Ostala trgovina na veliko
BEOGRAD
Gospodara Vučića 81
"SELEKTA" doo Prijedor
"RAJŠIĆ-CUG" doo
"TRANZIT KOMERC" d.o.o
Page 48 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"KOMERCIAL" p.p
Ostala trgovina na veliko
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"TRGODRVO" pp
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
1.krajiške brigade 3
"MARINADA" p.p
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
V.Karađorđa 7
"SM KOMERC" po
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
M.Kitonjića 4
"MUTIĆ" pp
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
K.P.Oslobodioca bb
"ŠAPOKOMERC" PP
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
Ive Andrića bb
"SANPROM-TRADE" PTP
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
Omladinski pit bb
"ELEKTRA-SISTEM" PP
Ostala trgovina na veliko
BIJELJINA
R. Bajičića 69
"TEKO" d.o.o
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
16.maja bb
"GONDOR-KOMERC" PTP
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
V.Nazora 14
"VUJIĆ COMPANY" d.o.o
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
Krajiških brigada 60
"ZGOD-PROM" d.o.o
Ostala trgovina na veliko
PRIJEDOR
Kozarska 80
"DIMM-COMERCE" d.o.o
Ostala trgovina na veliko za sopstveni račun
LAKTAŠI
"KOVIS" TP
Ostalo trgovina na malo u nespec. prodav.
PRIJEDOR
M.Suljanovića 143
"DAS LAMINAT" doo
Posradovanje u trgovini gorivima rudama
metalima
Posred.u prodaji goriva,ruda,metala i
ind.hemik.
Posred.u prodaji tekstila odjeće ,obuće i
pr.od ko
posred.u prodaji telstila,odjeće,obuće i
pred.od
Posred.u trg.drvenom građ.i građ mat.
PRIJEDOR
Banjalučki put bb Čirkin Polje
PRIJEDOR
Omladinska 47
PRIJEDOR
B.Krnete bb
"POBRICA" d.o.o
"CHENY" d.o.o
"KANG FU" d.o.o
"SCANDIC METAL" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
V.Mišića 17
Broj
preduzeća
BANJALUKA
PRIJEDOR
M.M.Tepića 17
Page 49 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
D.Orlovci bb
PRIJEDOR
Petrov Gaj ,Sarajevska bb
PRIJEDOR
Trg.Majora Z.Karlice bb
PRIJEDOR
Kozarac
PRIJEDOR
B.Nušića bb
PRIJEDOR
Kozarska 6
PRIJEDOR
P.P.Njegoša 11
"PST"d.o.o
Posredov.u prodaji drvene građe i
građ.matrijala
Posredov.u prodaji drvne građe i
građev.materijala
Posredov.u prodaji namještaja,pred.za
domać
Posredov.u prodaji tekstila,odjeće,obuće i
pred.od
Posredov.u
proizv.poljopr..sirov,životinj,tekks.si
Posredov.u trg.namještajemi dr.robom
"BAKIĆ KOMERC" d.o.o
"EHO" d.o.o
"INTEREC-BH "d.o.o
"VIDRA-KOMERC" d.o.o
"ĐURIĆ-COMPANI" d.o.o
"KEMO-IMPEX" d.o.o
"ZEC-TRANSPORT" d.o.o
"SMS-KOMPANI" d.o.o
"STATIK" d.o.o
"PRIMALINK" d.o.o
"VUJINOVIĆ" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
Posred.u trg.polj. i dr.proiz.exportimport,menedž
Posred.u trgovini
polj.proiz.hranom,pićem,exp-imp.
Posred.u trgovini polj.sirovinama,export
import
Posredov.u prodaji drv.građe i
građ.materijala
Posredov.u prodaji drvene građe i građ.mat
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
PRIJEDOR
PRIJEDOR
Sarajevska 29
BANJALUKA
Miše Stupara 3
Kotor Varoš
Cara Dušana
Posredov.u trg.raznim proizv.export-import
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodioca
PRIJEDOR
Kozarskog bataljona
PRIJEDOR
Svale bb
PRIJEDOR
Kozarac,Omladinska bb
PRIJEDOR
V.Karadžića 4
"BDB AGENT "d.o.o
Posredov.u trgovini
poljopiv.sirovinama,export-imp
Posredov.u trgovini rezane građe i
građ.materijala
Posredov.u trgovino poljopr.i dr.proizv
export-imp
Posredov.ub trgovini drvenom građ.,export
import
Posredovanje u prod.poljoprivr.sirov.inama
PRIJEDOR
P.P.Njegoša 15
"STING-COMMERCE" pp
Posredovanje u prod.raznovrsnih proizvoda
PRIJEDOR
Srpskih velikana bb
"RUDPROM" pp
Posredovanje u prod.raznovrsnih proizvoda
PRIJEDOR
V.Karađorđa 10
"URBAN" doo
"BEBEN-COMPANY" d.o.o
"BEŠIĆ-NORGE" d.o.o
"INSTAL-GRANIT" d.o.o
Page 50 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"TIMEKS CO" d.o.o
Posredovanje u prod.raznovrsnih proizvoda
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"BLACK WHITE" PP
Posredovanje u prod.raznovrsnih proizvoda
PRIJEDOR
T.Atrića
"DRLJIĆ" d.o.o
Posredovanje u prodaji drvene građe
PRIJEDOR
Kozarska bb
"DOM TRADE" d.o.o. BANJA LUKA
Posredovanje u prodaji drvene građe i građ.
materi
Posredovanje u prodaji drvene građe i građ.
materi
Posredovanje u prodaji drvene građe i građ.
materi
Posredovanje u prodaji drvene građe i
građ.matrija
Posredovanje u prodaji drvene građe i
građ.matrija
Posredovanje u prodaji drvene građe i
građ.matrija
Posredovanje u prodaji drvne građe
BANJALUKA
M.Stupara 3
PRIJEDOR
Kozarac
PRIJEDOR
ul.M.P.Zimonjića C-3
PRIJEDOR
V.Karađorđa 2
PRIJEDOR
S.Kovačevića 15
PRIJEDOR
M.M.Tepića bb
BANJALUKA
V.Masleše
BANJALUKA
M.Stupara
PRIJEDOR
Vožda Karađorđa 4
PRIJEDOR
M.Obrenovića bb
PRIJEDOR
Omarska
PRIJEDOR
B.Nušića bb
PRIJEDOR
K.P.I oslobodioca 98
"AMI" d.o.o
Posredovanje u prodaji drvne građe i
građ.mat
Posredovanje u prodaji drvne građe i
građ.materija
Posredovanje u prodaji drvne građe i
građ.matrijal
Posredovanje u prodaji goriva ruda met. i
ind.hem.
Posredovanje u prodaji goriva ruda met.i
ind.hemik
Posredovanje u prodaji goriva,ruda,metala i
ind.he
Posredovanje u prodaji hrane pića i duvana
"KOKOS" d.o.o
Posredovanje u prodaji hrane pića i duvana
PRIJEDOR
Zmaj Jovina 47
"KTL-DIS" d.o.o
Posredovanje u prodaji hrane pića i duvana
PRIJEDOR
Kozarska bb
"PRIMA" p.p
"TORZOKOM" d.o.o
"GRADINVEST" pp
"PROFI-KOMERC" p.p
"SAVANA TRADE" p.p
"GEOCENTAR" d.o.o
"IZOKOMERC-TRGOVINA" d.o.o
"FENIX TOURS" d.o.o
"VOLVO-TRANS" d.o.o
"PETI NEPLAN" d.o.o
"YU WEST-RS" d.o.o
"AGROMEDEKS" doo
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
S.Kulenovića 7
Broj
preduzeća
PRIJEDOR
Page 51 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"CERIĆ-BEY"
Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"ĆIRIĆ -SM" d.o.o
Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
PRIJEDOR
Zanatskoi Centar A-3
"INVING-CORP" d.o.o
Posredovanje u prodaji mašina, indust.
opreme,brod
Posredovanje u prodaji mašina,ind.opreme..
PRIJEDOR
Pećani
PRIJEDOR
Rudnička bb
PRIJEDOR
B.Nušića bb
"MERCAT" d.o.o
Posredovanje u prodaji namještaja
predmeta za dom
Posredovanje u prodaji namještaja,pred.za
dom.
Posredovanje u prodaji namještaja,pred.za
domać.
Posredovanje u prodaji polj.sirovina
"ŽIR-COOP" doo
Posredovanje u prodaji polj.sirovina,životinja
PRIJEDOR
Donja Bistrica
"ORGANICO" d.o.o
Posredovanje u prodaji polj.sirovina,životinja
PRIJEDOR
Rizvanovići
"KONDOR KOMPANI" d.o.o
Posredovanje u prodaji poljljopriv.sirovina
PRIJEDOR
Kozarska 3
"AGROKOMERC-TRNJANIN" d.o.o
Posredovanje u prodaji poljljopriv.sirovina
PRIJEDOR
Kozarac-Partizanska 41a
"SE-COOL" pp
Posredovanje u prodaji poljop,sirovina
PRIJEDOR
S.Kulenovića 50
"SANUS" d.o.o.
Posredovanje u prodaji poljop. sirovina
PRIJEDOR
M.Tepića 17
"VESO KOMERC" p.p
Posredovanje u prodaji poljop. sirovina,
PRIJEDOR
Svetosavska 5
"MAŠINO ZAJEDNICA "d.o.o
Posredovanje u prodaji poljop.proizvoda.
PRIJEDOR
M.M.Tepića
"METRO" d.o.o
Posredovanje u prodaji poljopr.sirovina
PRIJEDOR
K.P.Oslobodioca 94
"GMD-KOMERC" PRIJEDOR
Posredovanje u prodaji poljopr.sirovina
PRIJEDOR
Rudnička 39
"TIPO-KOTLOGRADNJA" d.o.o
Posredovanje u prodaji poljopr.sirovina
PRIJEDOR
P.P.Njegoša 4
"KECMAN PROMET" d.o.o
"FASHION-CENTER" d.o.o
"EXTINA" d.o.o
"ART" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Ilije Bursaća 86
Broj
preduzeća
PRIJEDOR
PRIJEDOR
Kozarac
PRIJEDOR
Page 52 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"GENEX" pp
Posredovanje u prodaji poljopr.sirovina
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"WOODMEPL" NOVI SAD DOO PJ
"KRAJINA"
"KDB-TRADE" d.o.o
Posredovanje u prodaji poljopr.sirovina
NOVI SAD
Posredovanje u prodaji poljoprivred.sirovina
PRIJEDOR
Vožda Karađorđa 9
"INVING IMPORT" d.o.o
PRIJEDOR
Proleterskih brigada 7
PRIJEDOR
Svale bb
PRIJEDOR
B. Nušića 33
"ASTRA ŠPED" d.o.o
Posredovanje u prodaji poljoprivrednih
sirovina
Posredovanje u prodaji poljoprivrednih
sirovina,
Posredovanje u prodaji poljoprivrednih
sirovina,
Posredovanje u prodaji raznih proizvoda
PRIJEDOR
Brezičanski put bb
"ZAVOD ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA"JP
Posredovanje u prodaji raznih proizvoda
PRIJEDOR
Brezičanski put bb
"KISO" d.o.o
Posredovanje u prodaji raznih proizvoda
PRIJEDOR
G.Orlovci
"KRAJIŠKE KAPI " d.o.o
Posredovanje u prodaji raznih
proizvoda,spoljna tr
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
PRIJEDOR
Braće Krnete bb
PRIJEDOR
V.Karadžića
"NS-CARGO" d.o.o
"VITA CEL" p.p
"ALFA MM" d.o.o
"VIDIK-COMPANY" d.o.o
"TOBACCO LUX" d.o.o.
"MAK MA" d.o.o
"MILINOVIĆ" d.o.o
"ARCO" d.o.o
"NIKIĆ J" d.o.o
"MEDICUS" d.o.o
"PIONIR-KOMERC" pp
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
MILJAKOVCI 141
PRIJEDOR
PRIJEDOR
S.Velikana bb
PRIJEDOR
Kozarac 63
PRIJEDOR
M.M.Tepića 16
PRIJEDOR
Svale
PRIJEDOR
Svale bb
PRIJEDOR
PRIJEDOR
Page 53 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"MONSEAR" pp
"PONY" d.o.o
"DRAGAČEVO PROMET" p.p
"VUPI-TRADE" d.o.o.
"MD TOURS" d.o.o
"DUDAPROM" d.o.o
"ROBUSTOX" d.o.o
"MIJA TRADE" d.o.o
"ČAĐO DIZAJN" d.o.o
"EVRO EXPORT-OK MODA" d.o.o
"SCANDINAVIA TEX-ROCKY" d.o.o
"ALEKSA TRADE" doo
"PROFIL-KOMUNIKACIJE" d.o.o
"ŠTAMPA" d.o.o
"BAU ART LINE" doo
"ALEKSA-PROM" d.o.o
"WIDEL" doo
"DAS-HA" d.o.o
"EURO VENTUS" d.o.o
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
Kralja Aleksandra 44
PRIJEDOR
M.M.Tepića 3
PRIJEDOR
Knežopoljska bb
Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće,
obuće
Posredovanje u prodaji tekstila,odjeće i
pr.od kož
Posredovanje u specijalizovanoj prodaji
posebnih p
Posredovanje u trg. drvenom građom i
gr.mat
Posredovanje u trg.drv.građ.i
građ.mat.export impo
Posredovanje u trg.drvetom i
građ.materijalom
Posredovanje u trg.tekst.odjećom i pr.od
kože
Posredovanje u trg.tekstilom,odjećom i
pr.od kože
Posredovanje u trg.tekstilom,odjećom
obućom i pred
Posredovanje u trgov.specijalizov.za
odr.grupe pro
Posredovanje u trgovini drvene građe i
građ.mater.
Posredovanje u trgovini drvenom građom
PRIJEDOR
Pećani G-3
PRIJEDOR
R.Čajavec
Posredovanje u trgovini drvenom građom i
gr.mater.
Posredovanje u trgovini drvenom građom i
građ.mat.
Posredovanje u trgovini drvnom građom i
gr.materij
Posredovanje u trgovini drvnom građom i
građ.mater
VRSTA DJELATNOSTI
Posredovanje u prodaji raznovrsnih
proizvoda
Posredovanje u prodaji tekstila odjeće
obuće i pr.
Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće,
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
PRIJEDOR
BANJALUKA
Bulevar Vojvode P.Bojovića 1
PRIJEDOR
B.Prokopića 22
PRIJEDOR
Trg Zorana Karlice 1
PRIJEDOR
V.Karadžića
PRIJEDOR
Miloša Obilića 56
PRIJEDOR
Aleja Kozarskog odreda bb
PRIJEDOR
P.P.Njegoša
PRIJEDOR
M.Tepića
PRIJEDOR
Svetosavska bb
PRIJEDOR
Ul.1.Maja 61
BANJALUKA
S.Kulenovića 14
PRIJEDOR
A.Kuruzovića bb-Ljubija
PRIJEDOR
M.M.Tepića 20
Page 54 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
M.M.Tepića 11
PRIJEDOR
Proleterskih brigada 7
BANJALUKA
Srpskih branilaca 35 a
PRIJEDOR
M.Obilića GS-2
PRIJEDOR
Aerodromsko naselje bb
PRIJEDOR,
KOZARAC
PRIJEDOR
M.Tita bb
PRIJEDOR
Branislava Nušića 40
PRIJEDOR
Ljeskare bb
Posredovanje u trgovini
poljop.proizv.,tekstil.sir
Posredovanje u trgovini poljopr.sir.životinj.i
pol
Posredovanje u trgovini poljoprivrednim
sirovinama
Posredovanje u trgovini raznih proizvoda
PRIJEDOR
Zanatska bb
PRIJEDOR
S.Kovačevića 12/17
PRIJEDOR
G.Garevci bb
PRIJEDOR
Kralja Aleksandra 13a
PRIJEDOR
Saničani bb
"AUTO DOGOVOR-GAZBI" d.o.o
Posredovanje u trgovini raznim proiz .i
spoljna tr
Posredovanje u trgovini raznim proizvodima
PRIJEDOR
Brezičanski put bb
"UNA TRADE" d.o.o
Posredovanje u trgovini raznim proizvodima
PRIJEDOR
M.Milana Tepića bb
"ARALIJA" d.o.o
Posredovanje u trgovini raznovrsnih
proizvoda
Posredovanje u trgovini raznovrsnim
proizvodima
Posredovanje u trgovini raznovrsnim
proizvodima
PRIJEDOR
M.P.Zimonjića 13
PRIJEDOR
Svale bb
PRIJEDOR
Svale bb
"HARBROS" d.o.o
"BG ENERGO-TIM" doo
"BARWOOD" d.o.o
"ŠABANOVIĆ TRANS" d.o.o
"NIAL" doo
"ATECHPLUS" doo
"PRIJEDOR CEMENT COMPANY" d.o.o
"HATIKVA" doo
"RADOČAJ TRANSKOMERC" d.o.o
"KOM-KOM" doo
"DIGITALAIR" d.o.o
"Z & G-KARANOVIĆ" doo
"CARLOS SIGNS"d.o.o
"GMG-COMPANY" d.o.o
"CHENY" doo
"FAST TRADE" doo
VRSTA DJELATNOSTI
Posredovanje u trgovini drvnom građom i
građ.mater
Posredovanje u trgovini gorivima rudama i
metal.
Posredovanje u trgovini gorivima rudama
metalima
Posredovanje u trgovini građom i
gr.mat.export imp
Posredovanje u trgovini građom i
građ.materijalom
Posredovanje u trgovini mašinama i
ind.opremom,bro
Posredovanje u trgovini mašinama
ind.opremom brodo
Posredovanje u trgovini namještajem,robom
za dom
Posredovanje u trgovini polj.sirovinama
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
Zanatska bb
Page 55 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
BANJALUKA
Cara Lazara 19
PRIJEDOR
Magistralni put PD-BL
PRIJEDOR
B.Nušića bb
BANJALUKA
Pave Radana 3
PRIJEDOR
P.P.Njegoša 10
BANJALUKA
Zmijanska 85
PRIJEDOR
Lička 11
PRIJEDOR
Milana Vrhovca 38
PRIJEDOR
Omarska
"EURO TIM" d.o.o
Trgivina na veliko ostalom hranom uklj.ribu
ljuska
Trgov. na veliko kafom,čajem,kak. i začini
BANJALUKA
Veljka Mlađenovića bb
"BANJALUČKA PIVARA" d.o.o
Trgovina na malo alkoholnim i bezalkohol.
BANJALUKA
Slatinska bb
"FISCH" d.o.o
Trgovina na veliko
PRIJEDOR
M.Rajlića 32
"KOMERCIS" dp
Trgovina na veliko
PRIJEDOR
M.Obrenovića bb
"SPORT VISION" d.o.o
Trgovina na malo sportskom opremom
BIJELJINA
Hase(Industrijska zona)
"AGROSERVIS" pp
Trgovina na malo u prodavncama mješ.robe
PRIJEDOR
Dž.Bijedića 6
"MANE" d.o.o
Trgovina na veliko
PRIJEDOR
Omarska
"TEHNOMETAL" d.o.o
Trgovina na veliko
PRIJEDOR
M.Levog 30
"JANTAR" d.o.o
Trgovina na veliko
PRIJEDOR
"MEDIA-KOMERC" pp
Trgovina na veliko
PRIJEDOR
"IMPERIJAL & CO" d.o.o
"AXA" doo
"PRESTIGE-TRADE" d.o.o
"NANINI&COMPANY" d.o.o
"SEBALJ" d.o.o
"KRAŠ TRGOVINA" d.o.o
"BLIK-HEM" d.o.o
"SAN MARINO" d.o.o
"RADIĆ-PROM" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
Posredovanje u trgovini raznovrsnim
proizvodima
Posredovanje u trgovini raznovrsnim
proizvodima
Posredovanje u trgovini raznvrsnih
proizvoda
Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za
određe
Posredovanje u trgovini tekstilom odjećom i
obućom
Posredovanje u trgovoni hranom pićem i
duvan
Postredovanje u specijalizov.prodaji
posebnih proi
Tergovina na veliko voćem i piovrćem
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
1.Maja bb
Page 56 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"ROVERS" d.o.o
Trgovina na veliko
"DIBO-KOMERC"d.o.o
Trgovina na veliko
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDORKozarac
PRIJEDOR
"TEIDORA-TRADE"d.o.o
Trgovina na veliko
PRIJEDOR
B.Nišića 11
"PALEŽ" d.o.o
Trgovina na veliko
PRIJEDOR
Slavka Rodića 2
"AGRO MARIĆ" d.o.o
Trgovina na veliko
PRIJEDOR
Omladinski put 115
"UNIONPROMET"p.p
Trgovina na veliko
Čačak
reg.Okružni sud Kraljevo
"MONT-KOMERC" d.o.o
Trgovina na veliko
PRIJEDOR
Omarska
"LUCKY-PRI" d.o.o
Trgovina na veliko građ.mat.i
sanit.opremom
Trgovina na veliko , export-import
PRIJEDOR
M.Softića 1
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodioca 19
Trgovina na veliko alat i poljop..mašin i
vanj.trg
Trgovina na veliko alkoholnim i
bezalkohol.pićima
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim
pićima
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim
pićima
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim
pićima
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim
pićima
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim
pićima
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim
pićima
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim
pićima
Trgovina na veliko alkoholnim i drugim
pićima
PRIJEDOR
BNrezičanski put bb
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodioca bb
PRIJEDOR
V.Nazora 5
PRIJEDOR
Kozarac
PRIJEDOR
S.S.Most,Oštra Luka bb
PRIJEDOR
S.Stepanovića 102
PRIJEDOR
Svale bb
GlamočaniLaktaši
PRIJEDOR
Svetosavska 27
PRIJEDOR
Nikole Pašića 12
"METROPOL-COMPANY" d.o.o
"VERMETAL" d.o.o pred.za preradu
višeslojni metala
"MIĆA-KOMERC" d.o.o
"PANEVROPA-PROMET" pp
"A.S.K." d.o.o Kozarac
"SANTEX" d.o.o
"CRNOMARKOVIĆ" d.o.o
"ARGO-S" d.o.o
"MLADOST-TRADE" doo GlamočaniLaktaši
"SANJA-M" d.o.o
"TUB IMPEX" doo
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
M.Stijanovića
Broj
preduzeća
Radnička 17
A.Knežević bb
Page 57 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"STRELAC-PROMET" d.o.o
Trgovina na veliko alkoholnim pićima
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"BIHAĆKA PIVOVARA" dd Bihać
Trgovina na veliko alkoholnim pićima
BIHAĆ
Vinička bb
"ZAMM" d.o.o
Trgovina na veliko alkoholom i dr.pićima
PRIJEDOR
M.M.Tepića 3
"JAFA-KOMERC" d.o.o
BANJALUKA
Trn-Milana Radmana 25
PRIJEDOR
Zanatska bb
BANJALUKA
"KOMLJEN"d.o.o
Trgovina na veliko čvrstim tečnim i
gas.gorivima
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i
gasovitim gor
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i
gasovitim gor
Trgovina na veliko drvetom
PRIJEDOR
Bulevar Vojvode Stepe
Stepanovića 173
Sarajevska bb
"BRAIDOT" d.o.o
Trgovina na veliko drvetom i gr.materijalom
BANJALUKA
Vladike Platona 1
"FEEL WOOD" doo
Trgovina na veliko drvetom i i građ.mater.
PRIJEDOR
Ulica 1.maja 63
"ENMON" doo
Vojvode Petra Bojovoća br.1
"SRPSKE ŠUME" JPŠ Š.G Prijedor
Trgovina na veliko drvetom, građ.mater.i
BANJALUKA
sanit.opr
Trgovina na veliko drvetom,građ.mater.i
PRIJEDOR
san.opremo
Trgovina na veliko drvetom,građ.materijalom PRIJEDOR
"MIRUŠA" pp
Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
PRIJEDOR
Omarska- Kozarska bb
"MARINKOVIĆ COMMERCE" d.o.o
Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
BANJALUKA
Ilija Garašanina
"ADUT" d.o.o.
Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
PRIJEDOR
N.Bojanić 7
"SVALENA-COMPANY" d.o.o
Trgovina na veliko el.aparatima za
domaćinstvo
Trgovina na veliko električnim aparatima za
domaći
Trgovina na veliko gasovitim gorivima
PRIJEDOR
Braće Krnete 7
PRIJEDOR
K.Aleksandra
PRIJEDOR
Svale bb
Trgovina na veliko gdrvetom i
građ.materijalom
PRIJEDOR
Kozarac
"KOM-KOM" doo
"REUNION" doo
"PROSPEKT" doo
"AN-GO FRIGO ELECTRIC" d.o.o
"PLIN-PROMET" d.o.o
"MEŠIĆI TRADE" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Kozarska 6
Broj
preduzeća
Industrijska zona "Celpak"
1.Maja
Page 58 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
SARAJEVO
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
"CEMENT ADRIA" d.o.o
Trgovina na veliko građ.mat. I san.opremom
"VIOKEL" doo
"CEMEX BH" doo Mostar
Trgovina na veliko građ.materijalom i
Vinjani-Posušje
san.opremom
Trgovina na veliko građevinskim materijalom MOSTAR
Kneza Branimira bb
"KONZUM" d.o.o
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
SARAJEVO
Rajlovačka bb
"NEGRO KOMERC" d.o.o
Trgovina na veliko kafom ,čajevima,kakaom
PRIJEDOR
Kozarska bb
"SANAFARM" d.o.o
Trgovina na veliko kafom čajem i začinima
PRIJEDOR
"VENTURA DISTRIBUTORE MOAK" d.o.o
Trgovina na veliko kafom čajevima kakaom
i zač.
Trgovina na veliko kafom,čajevima i zač.
PRIJEDOR
V.Karadžića 6
BANJALUKA
Vojvode Pere Krece bb
PRIJEDOR
Aleja Kozarskog odreda bb
"LALAKO" d.o.o
Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i
građev.
Trgovina na veliko mesom i mesnim prerađ.
PRIJEDOR
V.Karadžića
"MIS-PD" d.o.o
Trgovina na veliko mesom i proiz.od mesa
PRIJEDOR
Brezičanski put bb
"MODING JUNIOR" d.o.o
BRČKO
Brka,Industrijska zona bb
BANJALUKA
Kralja Petra I Karađorđevića br.54
BANJALUKA
Marije Bursać br.3
"GOLDEXCENGE" doo
Trgovina na veliko metalima i metalnim
rudama
Trgovina na veliko metalima i metalnim
rudama
Trgovina na veliko metalima i metalnim
rudama
Trgovina na veliko metalnom robom
BANJALUKA
Marije Bursać 3
"MACURA PROMET" d.o.o
Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima PRIJEDOR
"VITAFARM" doo
PRIJEDOR
Srpskih Velikana bb
"DIJAMANT-PRODUKT
Trgovina na veliko mlijekom i mliječnim
proizvodim
Trgovina na veliko mlječnim proizvodima
BANJALUKA
V.Masleše 20
"GRMEČ-KOMERC" p.p
Trgovina na veliko mlječnim proizvodima
LAKTAŠI
Novosadska bb
"BOM-IMPEX" doo
"CUMMINS REPSERP" d.o.o
"KARAT" doo
"GOLD EXCHANGE" doo
Fra Anđela Zvizdića 1
Page 59 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"NIRS" MDP S.Brod "PETROL" p.o. BL
Trgovina na veliko naftnim derivatima
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
BANJALUKA
"BOROVO-BALPROM" d.o.o.
Trgovina na veliko obućom o odjećom
BANJALUKA
V. Masleše 23
"INTEX-COMPANY "d.o.o
Trgovina na veliko odjećom
PRIJEDOR
Brezočani bb
"H-SPORT COMPANY" doo
Trgovina na veliko odjećom
PRIJEDOR
Zanatska bb
"ASTRA-E" d.o.o
Trgovina na veliko odjećom i obućom
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodioca 56
"LEGEND BiH" doo
Trgovina na veliko odjećom i obućom
BIJELJINA
Stefana Dečanskog 119
"EXCELLENT STORE" doo
Trgovina na veliko odjećom i obućom
PRIJEDOR
Donji Orlovci
"START BMB "d.o.o
Trgovina na veliko ost. proiz.za domaćinstvo
PRIJEDOR
I.Bursaća 62
"S&M COMPANY" d.o.o
Trgovina na veliko ost.proiz.za domaćinstvo
PRIJEDOR
1. Maja 63
"CENTRO-PRES" p.o Bijeljina
Trgovina na veliko ostalim proizv.za
domaćinstvo
Trgovina na veliko ostalim proizvodima
BIJELJINA
Hase bb
Ilijaš
Bosanski put 215
PRIJEDOR
V.Nazora 5
"SUMENA" doo
Trgovina na veliko ostalom hranom
uključuj.ribu
Trgovina na veliko otpacima i ostacima
PRIJEDOR
Bistrica bb
"KEVIĆ-COMERCE" p.p
trgovina na veliko parfim. i dr. proizvodima
PRIJEDOR
Omladinski put 83
"OGI NISKOGRADNJA" doo
Trgovina na veliko pićima
PRIJEDOR
Aleja Kozarskog odreda bb
"SD-AUTOSERVIS" doo
Trgovina na veliko polj.mašinama,opremom PRIJEDOR
i prib.
Trgovina na veliko poljoprivrednim
BANJALUKA
mašinama, pribo
Trgovina na veliko prehramb.i nepreh.proizv. PRIJEDOR
Meše Selimovića bb
Trgovina na veliko računarima i softverom
Aleja Kozarskog odreda bb
"C.I.B.O.S" doo
"EX PROMING" pp
"AGROMEHANIKA-KOMERC" doo
"ELKOM MATIJAŠ"d.o.o
"ALPHA TEHNOLOGY
CORPORATION"doo
VRSTA DJELATNOSTI
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
Broj
preduzeća
M.Stojanovića 12
1.Maja bb
Page 60 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
"NOBIL" d.o.o
Trgovina na veliko šećerom čokoladom i
slatkišima
Trgovina na veliko šećerom čokoladom i
slatkišima
Trgovina na veliko šećerom čokoladom i
slatkišima
Trgovina na veliko tekstilom
"KMN-PROMET" pp
Trgovina na veliko tekstilom
PRIJEDOR
VI Krajiške bb
"KOMPANIJA NIŠEVIĆ" d.o.o
Trgovina na veliko tekstilom
PRIJEDOR
Omarska, S.Save bb
"LENOKS LTD" d.o.o
Trgovina na veliko tekstilom
PRIJEDOR
K.P.I Oslobodioca bb
"KVIN KOMERC"
Trgovina na veliko tekstilom
PRIJEDOR
M.Gortonova 6
"SANA-TRGOVINA" a.d NOVI GRAD
Trgovina na veliko tekstilom
NOVI GRAD
Kej Vojvode Stepe 26
"RAIS" d.o.o
Trgovina na veliko u tranzitu
PRIJEDOR
Rudnička bb
"ADRIATIK" pp
Trgovina na veliko ut ranzitu
PRIJEDOR
M.Rajlića 37
"SKALA" d.o.o
Trgovina na veliko voćem
PRIJEDOR
"HRVAĆANIN" d.o.o
Trgovina na veliko voćem i povrćem
PRIJEDOR
Žarka Zgonjanina bb
"DELIĆ & JR" d.o.o
Trgovina na veliko začinima
PRIJEDOR
Omarska,Kozarska bb
"FRUCTA-TRADE" d.o.o
Trgovina na veliko zrnastim
proizv.sjemenjem i hr.
Trgovina na veliko zrnastim proizvodima
DERVENTA
Željeznička bb
PRIJEDOR
K.Aleksandra
Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,
semenjemi
Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,
sjemenjem
Trgovina na veliko zrnastim
proizvodima,sjemenjem
BANJALUKA
Jevrejska 38
PRIJEDOR
Kozarska bb
CAZIN
Lječeti bb
"FAST TRADE" doo
"EUROSPLET" d.o.o
"ACADEMIA" export-import d.o.o
"AGENA" doo
"SKAD" d.o.o export-import
"LACTUS" ZZ
"CIVIĆ" d.o.o. Cazin
Broj
preduzeća
Svale bb
BANJALUKA
PRIJEDOR
Narodnog fronta bb
TRAVNIK
Sarajevska 25
Page 61 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"JANJOŠ" d.o.o
"AGROCOOP" doo
"KIMALIĆ" d.o.o
"G.VITAMILK" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
Trgovina na veliko zrnastim
proizvodima,sjemenjem
Trgovina na veliko, zrnastim proizvodima,
sjemenje
Trgovina na veloko drvetom i
građ.materijalom
Trgovina na veloko mlijekom
mliječ.proizvodima,jaj
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
JNA 36
BANJALUKA
Ul. ZAVNOBIH
Sanski Most
M.Stojanovića bb
PRIJEDOR
S.Velikana bb
Ugostiteljstvo
Broj
preduzeća
32
"JOTANOVIĆ" pp
Barovi
BANJALUKA
"BIJELO DUGME" PTUP
Barovi
PRIJEDOR
Kozarska 15
"EKO-TURIZAM" d.o.o
Barovi
PRIJEDOR
Krivaja 1
"PANIĆ - PROMET" d.o.o
Barovi
PRIJEDOR
Srednja Lamovita
"PROŠLOST" pp
Barovi
PRIJEDOR
Čirkon Polje
"KOZARATURIST" ad
Bife
PRIJEDOR
Trg Z. Karlice
"ES-KULA" d.o.o
Bife
PRIJEDOR
M.Stojanovića bb
"DEVA-KOMERC" doo pj "TOMBOLA
Bife
SLAVIJA"
"RODIĆ" Bokserski klub udruženje građana Bife
PRIJEDOR
Oštra Luka 38 A
PRIJEDOR
1.Maja 53
"PETROL" a.d
Bife
PRIJEDOR
Brezičani bb
"VUKIĆ" PUTP
Bife
PRIJEDOR
Rade Kondića bb
"ŠAHOVSKI KLUB" Prijedor
Bife bez kuhinje
LAKTAŠI
K.Aleksandra bb
"POLJOPROMET" ZZ Omarska
Bife sa kuhinjom
PRIJEDOR
Omarska
"ŽELJEZNICE RS" a.d. Doboj
Bife sa kuhinjom
PRIJEDOR
Solunska bb
Page 62 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"AS"
Bifei
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"GALEB"
Bifei
PRIJEDOR
Gornji Orlovci
"BENJO-COMMERCE" d.o.o
Bifei
PRIJEDOR
Rizvanovići bb
"KOZARA" NACIONALNI PARK
Bifei
PRIJEDOR
V.Karadžića 43
"RUDAR" FK Prijedor
Bifei
PRIJEDOR
M.M.Tepića
"HOTEL PRIJEDOR" ad
Hoteli i moteli s restoranom
PRIJEDOR
Srpskih Velikana 14
"ZANAT-COMPANI" d.o.o
Kafana
PRIJEDOR
Orlovača 27.jula 2
"UNISLOT" doo
Kafane
BANJALUKA
Marka Lipovca 165
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
V.Nazora 20
Broj
preduzeća
"ŽELJEZNIČKO UGOSTITELJSTVO" d.o.o Kafe bar
BANJALUKA
"PASPALJ- KOMERC" d.o.o
Kafe bar
PRIJEDOR
D,Bistrica bb
"DEJAN" PP
Restorani
PRIJEDOR
K. Aleksandra L-
"TROPIC UGOSTITELJSTVO" doo
Restorani
BANJALUKA
I.G.Kovačića bb
"BABILON" d.o.o
Restorani
PRIJEDOR
Braće Krnete bb
"USLUGA-KOMERC" pp
Restorani
PRIJEDOR
P.Preradovića 11
"SABIX COMERC" doo
Trgovina na malo namještajem
BANJALUKA
Omladinska bb
"MANE-TOURS" d.o.o
PRIJEDOR
Prote M.Nenadovića 24
"PILANA-ZORIĆ" d.o.o
Ugostiteljska djelatnost -restorani brz.prip
hrane
Ugostiteljska tipa bife
PRIJEDOR
Rasavci bb
"NICROM" d.o.o
Ugostiteljske usluge putem priključnog vozila PRIJEDOR
Uklanjanje otp.voda,odvoz smeća i sl. saniterne aktivnosti
Svale bb
2
Page 63 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"KOMUNALNE USLUGE" a.d.
"OTPAD" d.o.o
VRSTA DJELATNOSTI
Odstranjivanje otpadaka i smeća,sanitarne i
sl.akt
Sakupljanje i primarna prerada ind.otpadaka
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
Sarajevska 29
Uslužne djelatnosti
3
"UDRUŽENJE INVALIDA RADA" Prva
Akcija
"MUNJIZA-POGREBNE USLUGE" d.o.o
Ostale uslužne djelatnosti-fotografske usluge PRIJEDOR
Jovana Raškovića
Pogrebne i prateće aktivnosti
PRIJEDOR
Pašinački put 11
"SABUR" d.o.o
Pogrebne usluge
PRIJEDOR
A.Babbića bb
Uzgoj i zaštita šuma
10
"DOBRIĆ COMPANY" d.o.o
Cijepanje drva
PRIJEDOR
Ljubija
"MILAN I MLAĐO KOMERC" d.o.o
Cijepanje ogravnog drveta
PRIJEDOR
Sarajevska 29
"BUNIĆ-M" d.o.o
PRIJEDOR
Omarska ,Kozarska bb
Novi Grad
B.Ćopića bb
PRIJEDOR
B.Prokopića 79
"MDB export import "d.o.o
Iskorištavanje šuma,skuplj.šum.proiz.sječe
drveta
Iskorištavanje šuma-cijepanje ogrevnog
drveta
Iskorištavanje šuma-rezanje ogrevnog
drveta
Rezanje ogrevnog drveta
S.S.Most
Oštra Luka
"MT BABIĆ" d.o.o
Uzgoj i iskorištavanje šuma
PRIJEDOR
Kozarska bb
"LIGNO-PROGRES" d.o.o
Uzgoj i iskorištavanje šuma
PRIJEDOR
"DEJALEKS" d.o.o
Uzgoj i iskorištavanje šuma
PRIJEDOR
G.Omarska
"KOKUM" d.o.o
Uzgoj i iskorištavanje šuma
PRIJEDOR
Kralja Petra II 127
"BOBANA" d.o.o
"ŠTEKOVIĆ PROMET "d.o.o
Uzgoj ribe
"RIBA-PROMET" BANJA LUKA
Uzgoj ribe
Broj
preduzeća
2
BANJALUKA
Tržnička bb
Page 64 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"SANIČANI" a.d.
VRSTA DJELATNOSTI
Uzgoj ribe u ribnjacima,trgovina
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
Saničani bb
Uzgoj životinja i gajenje voća, povrća, začinskog i ukrasnog bilja
PRIJEDOR
Marićka bb
"BIOFOOD" po
Gajenje povrća cvijeća i ukras.bilja,exportimport
Gajenje povrća, cveća i ukrasnog bilja
PRIJEDOR
Rizvanovići bb
"SLOV FOOD " d.o.o
Gajenje sakupljanje i otkup gljiva
PRIJEDOR
M.Vrhovca 27
"STOJIĆ-KOMERC" p.p.
Gajenje voća
PRIJEDOR
Rakelići
"TOMO" p.p.
Gajenje žita i drugih useva i zasada
PRIJEDOR
Kozarska bb
"BMW AGROPLOD" zz
Gajenje žita i drugih usijeva i zasada
PRIJEDOR
Gornji Orlovci
"RAZVITAK-RAKELIĆI" ZZ
Gajenje žita i drugih usjeva i zasada
PRIJEDOR
Rakelići bb
"MRAKOVICA-KIS" ZZ
Gajenje žita i drugih zasada
PRIJEDOR
Kozarac
"URSUS" d.o.o
Gajenje žitarica i dr.usjeva i zasada,export
impor
Gajenje,skupljanje i otkup gljiva,vanjska
tggovina
Ostale poljoprivredne usluge
PRIJEDOR
29.Novembra
PRIJEDOR
I Krajiškog odrefa
PRIJEDOR
P.P.Njegoša 16
Otkup i dorada šumskih pečuraka i tartufa
Čelinac
C.Lazara 1
"COMERCIO FUNGHI" d.o.o
Otkup i prodaja šumskih plodova
PRIJEDOR
Sarajevska 6
"AGATON-KOMERC" doo
Otkup i prodaja šumskih plodova
PRIJEDOR
Oštra Luka
"INTERGOB" d.o.o
PRIJEDOR
Pere Popovića 4
"POLJOPROIZVOD "a.d.
Otkup i prodaja šumskih plodova i
polj.proizvoda
Poljop.proizvodnja,
Omarska
Svetosavska bb
"BREZIČANKA" Zadruga
Poljoprivredna proizvodnja
PRIJEDOR
Brezičani
"M.S.V"doo
"VIGAN PD" d.o.o
"AGROINŽENJERING I
MARKETING"d.o.o
"MUSHROOM" d.o.o
Broj
preduzeća
23
Page 65 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
"PROIZVODNJA ŠAMPINJONA" d.p
Proizvodnja pečuraka
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
"INTERFOOD" d.o.o. PRIJEDOR
Sakupljanje i otkup šumskih pećuraka
BANJALUKA
Tunjice 111
"VRAČAR-PROMET" d.o.o
Sakupljanje šumskih pečuraka
PRIJEDOR
Slavka Banovića 3
"FLOWER- ECO-DESING" d.o.o
PRIJEDOR
Trg Z. Karlice bb
"POSED"
Uređenje i ordž.parkova zelenih i
rekr.površina
Uzgoj i tov svinja
PRIJEDOR
M.Obrenovića
"POLJO-RADOJČIĆ" doo
Uzgoj krava za proizvodnju mlijeka
Kozarska Dubica Smiljanska bb
VRSTA DJELATNOSTI
ADRESA SJEDIŠTA
Ljubija
Broj
preduzeća
Vađenje ostalih ruda i kamena
6
PRIJEDOR
Vojvode Stepe Stepanovića bb
"LJUBIJA" ZDP RŽR Prijedor
Djelatnost kopova šljunka i pjeska,vađenje
glin
Vađenje azbesta,kvarcnog pijeska i ost.ruda
PRIJEDOR
A.J.Raškovića 1
"NEMETALI" a.d. PRIJEDOR
Vađenje i proizvodnja gline i kaolina
PRIJEDOR
A.J.Raškovića 1
"DIKA-COMPANY" d.o.o
Vađenje ukrasnog kamena i kamena za
građevinarstvo
Vađenje ukrasnog kamena i kamena za
građevinarstvo
Vađenje ukrasnog kamena i kamena za
građevinarstvo
PRIJEDOR
srpskih Velikana 193
"EKO-KOMUNALIJE" doo Prijedor
"TRANS SERVIC" d.o.o
"SIGMA-CO" d.o.o
PRIJEDOR
PRIJEDOR
A.Jovana Raškovića 16
Vađenje ruda metala
"MITTAL Rudnici Prijedor" d.o.o
Vađenje ruda gvožđa
1
PRIJEDOR
A.J.Raškovića 1
Zdravstveni i socijalni rad
"Fond za profes. rehabil.,osposob.i zapošlj.
inv."
"Dom za djecu i omladinu ometenu u
razvoju"
"DOM ZA PENZIONERE I STARA LICA"
5
Djelatnost org. za zbrinjavanje invalida
PRIJEDOR
Kralja Aleksandra bb
Ostala socijalna zaštita u ustanovama sa
smeštajem
Ostala socijalna zaštita u ustanovama sa
smještaje
PRIJEDOR
M.Vrhovca 117
PRIJEDOR
Prote M.Nenadovića
Page 66 of 67
NAZIV PREDUZEĆA
VRSTA DJELATNOSTI
"KUĆNA VILA" doo
Posjećivanje starih i bolesnih
"FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
RS"
Sprovođenje zdravstvenog osiguranja
građana
U k u p a n broj matičnih preduzeća
SJEDIŠTE
PREDUZEĆA
PRIJEDOR
ADRESA SJEDIŠTA
Kozarac M.Tita bb
PRIJEDOR
Oslobodilaca 5
Broj
preduzeća
1.208
Page 67 of 67
Download

LISTA PREDUZEĆA PO GRUPAMA DJELATNOSTI