Privredna komora Republike Srpske
Područna privredna komora Banja Luka
Metalurgija i
prerada metala
Katalog potencijala
metalurgije i prerade metala
regije Banja Luka
ELAS KOMERC d.o.o.
Banja Luka, decembar 2011.
METALURGIJA I PRERADA METALA
Metalurgija i prerada metala, posmatrano sa stanovišta
instalisanih kapaciteta, su veoma značajan segment
industrije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Metalurgija obuhvata preduzeća iz oblasti crne i obojene
metalurgije dok se prerada metala dijeli na
metaloprerađivačku industriju, mašinogradnju i proizvodnju
saobraćajnih sredstava. Grafički prikaz pokazuje strukturu
metalurgije i prerade metala u Republici Srpskoj prema
broju preduzeća.
Ovaj sektor je trenutno najveći izvoznik iz Republike Srpske.
Najznačajniji izvozni proizvodi su glinica, željezna ruda, cijevi
i proizvodi od čeličnih cijevi. Izvoznici su preduzeća koja su
preko svojih strateških partnera uspjela da dođu do
inostranog tržišta. Stalno se upirući da zadovolje zahtjeve
stranog tržišta, preduzeća izvoznici istovremeno ostvaruju
pozitivan trend u poslovanju i izvozu, te povećavaju
konkurentnost na domaćem tržištu.
U 2010. i 2011. godini rastao je broj preduzeća koja imaju
certifikovan proizvod i poslovanje, što je uslov za saradnju i
izvoz, te uspostavljanje podugovarčkih i strateških
partnerstava. Iz ovog sektora 40 preduzuća posluju prema
zahtjevima stadarda ISO 9001, dok C znak ima 18 preduzeća.
Okosnicu metalurgije i prerade metala Republike Srpske i
Bosne i Hercegovine čine privatna preduzeća nastala na
zdravim osnovama, a koja imaju proizvode za svjetsko
tržište. Sve češće su i inicijative ka osnivanju poslovnih
udruženja (klastera i dr.) koja predstavljaju značajan činilac
razvoja privrede.
U okviru Privredne komore Republike Srpske aktivna su dva
udruženja čija je uloga identifikacija aktivnosti koje će
doprinijeti poboljšanju ovog poslovnog sektora - Udruženje
metalurgije i Udruženje prerade metala.
PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA BANJA LUKA
Đure Daničića 1/II, 78000 Banja Luka
Republika Srpska – BiH
tel: +387 51 215 529
[email protected]
faks: +387 51 215 510
www.bl.komorars.ba
•Izdavač: Područna privredna komora Banja Luka•Za izdavača: Jadranka Cvetković, sekretar•
•Izvori: pRegis, publikacije preduzeća članica Komore•Štampa: Grafomark•
ALPOS tvornica cijevi a.d.
Vojvode Stepe 6
78430 Prnjavor
Proizvodnja čeličnih šavnih cijevi i
proizvodnja metalnog namještaja;
T +387 (0)51 660-109
F +387 (0)51 663-152
E [email protected]
www.alpostc-prnjavor.com
ALUMINA a.d.
Rajka Dukića bb
78230 Kneževo
Proizvodnja aluminijumske i PVC
stolarije;
T +387 (0)51 591-685
F +387 (0)51 591-660
E [email protected]
ARCELORMITTAL PRIJEDOR d.o.o.
Jovana Raškovića 1
79101 Prijedor
Vađenje ruda željeza;
T +387 (0)52 234-800
F +387 (0)52 232-766
E [email protected]
www.arcelormittalprijedor.com
ARMAKO d.o.o.
Banjalučka 21
78430 Prnjavor
Proizvodnja armaturnih mreža,
rebrastih i glatkih šipki, uzengija i
drugih proizvoda od željeza;
T +387 (0)51 648-391
F +387 (0)51 648-392
E [email protected]
www.armako.com
BOSNAMONTAŽA a.d.
Rudnička bb
79101 Prijedor
Proizvodnja metalnih konstrukcija;
T +387 (0)52 234-266
F +387 (0)52 233-060
E [email protected]
www.bosnamontaza.com
DASSTIM d.o.o.
Nikole Bokana 4
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 221-700
F +387 (0)51 221-701
E [email protected]
www.dasstim.com
DUROGEM d.o.o.
Knez Mihajlova 47
78220 Kotor Varoš
T +387 (0)51 783-855
F +387 (0)51 551-389
E [email protected]
www.durogem.com
ELAS KOMERC d.o.o.
Vojvode Uroša Drenovića 87
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 378-200
F +387 (0)51 378-201
E [email protected]
www.elas.biz
Proizvodnja rashladne i neutralne
ugostiteljske opreme, ograda,
rukohvata i elemenata enterijera od
inoksa;
Proizvodnja dijelova i proizvoda na
strugovima automatima i CNC
strugovima, kao i izrada dijelova i
proizvoda od duroplasta (bakelita);
Proizvodnja metalnih konstrukcija,
kasino opreme, reklamnih panoa, auto
paleta, sefova i kasa;
Usluge laserskog rezanja metala, CNC
motanja i probijanja, elektrostatskog
lakiranja, robotskog zavarivanja,
štancanja na ekscentar presama;
ETM d.o.o.
Ramići bb
78000 Banja Luka
Prerada metala;
T +387 (0)51 394-031
F +387 (0)51 394-032
E [email protected]
www.
EURO MOTOR d.o.o.
Branka Perduva 10a
Banja Luka 78000
T +387 (0)51 317-332
F +387 (0)51 317-334
E [email protected]
www.euromotorbl.com
EVRO-PRODUKT d.o.o.
Majdanpećka bb
78240 Čelinac
T +387 (0)51 552-520
F +387 (0)51 552-521
E [email protected]
www.
GENERAL STEEL
Cara Lazara bb
78240 Čelinac
T +387 (0)51 555-451
F +387 (0)51 555-450
E [email protected]
www.generalsteel.it
HIDRAULIK a.d.
Rajka Dukića bb
78230 Kneževo
Proizvodnja i promet dizel motora sa
vazdušnim hlađenjem i dijelovima;
Usluge reglaže pumpi visokog pritiska,
balansiranja radilica, remonta i
adaptacije starih motora, mašinske
obrade na obradnim centrima i CNC
strugovima i indukcionog kaljenja;
Proizvodnja i trgovina ekserima,
uzengijama, žicama (paljena,
bodljikava i pocinčana žica), profilima
(U, I, L), flahovima, cijevima;
Usluge savijanja i sječenja željeza;
Proizvodnja metalnih dijelova i obrada
limova, metalnih traka, cijevi, šipki i
metalnih mreža;
Usluge hromiranja, hladnog
cinkovanja, farbanja, savijanja cijevi;
Proizvodnja hidrauličnih dizalica i
garažno-servisne opreme;
T +387 (0)51 591-100
F +387 (0)51 591-100
JELŠINGRAD FMD a.d.
Jovana Dučića 1
78430 Prnjavor
T +387 (0)51 660-885, 660-168
F +387 (0)51 660-287, 660-673
E [email protected]
www.jelsingrad-fmd.com
PMP JELŠINGRAD FMG a.d.
Utva Zlatokrila 5
78400 Gradiška
Proizvodnja lakih alatnih mašina za
obradu lima hladnom deformacijom,
te transportnih uređaja i dizalica;
Izgradnja montažnih objekata čelične
konstrukcije;
Proizvodnja alatnih mašina za obradu
metala i mašinskih proizvoda;
T +387 (0)51 826-100
F +387 (0)51 826-110
E [email protected]
www.pmp-industries.com
JELŠINGRAD LIVAR livnica čelika a.d.
Livenje odlivaka od 0,5 do 3000 kg,
Braće Podgornika 8
odlivaka za primjenu u vagonogradnji,
78000 Banja Luka
mašinogradnji i slično;
T +387 (0)51 344-555, 344-540
F +387 (0)51 300-642
E [email protected]
www.livnicajelsingrad.com
KALDERA COMPANY d.o.o.
Karađorđeva bb
78250 Laktaši
Proizvodnja metalnih konstrukcija;
T +387 (0)51 580-654
F +387 (0)51 580-624
E [email protected]
www.kalderacompany.com
KIS-PRODUKT d.o.o.
Nikole Pašića bb
78250 Laktaši
T +387 (0)51 585-876
F +387 (0)51 586-330
E [email protected]
www.kisprodukt.com
Proizvodnja metalnog namještaja,
aluminijumske bravarije, PVC stolarije i
drugih proizvoda od metala;
Usluge obrade lima, savijanja cijevi,
obrade pločastih materijala,
zavarivanja i plastifikacije metala;
KOMERC MALI d.o.o.
Magistralni put bb
78430 Prnjavor
Proizvodnja armaturnih mreža;
T +387 (0)51 663-544
F +387 (0)51 664-422
E [email protected]
www.komercmali.com
KOSMOS a.d.
Cetinjska 1
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 211-538
F +387 (0)51 213-485
E [email protected]
www.vzkosmos.com
KUPREŠAK p.p.
Omladinska 146
78250 Laktaši
T +387 (0)51 530-001
F +387 (0)51 532-276
E [email protected]
www.kupresak.info
LATIN-MONT d.o.o.
Industrijska zona bb
78250 Laktaši
T +387 (0)51 535-454
F +387 (0)51 535-446
E [email protected]
www.latin-mont.com
LIVNICA a.d.
27. juni 17
79000 Prijedor
T +387 (0)52 231-669
F +387 (0)52 233-917
E [email protected]
www.fortisgroup.ba
Površinska zaštita, remont, energoelektronska oprema, transformatori,
agregati, elektro motori, borbena
vozila;
Proizvodnja aluminijumske bravarije,
strukturalnih i polustrukturalnih
fasada, zimskih bašta, ograda i kapija,
sekcionih vrata, nadstrešnica, kioska,
baglama i rukohvata;
Livenje aluminijuma pod pritiskom;
Proizvodnja aluminijumske i crne
bravarije, te metalnih konstrukcija,
industrijskih ograda, kioska,
građevinske limarije, metalnih
rezervoara;
Mašinska obrada, limarske i
krovopokrivačke usluge;
Proizvodnja sivog i obojenog liva;
MAKOS d.o.o.
Zmaj Jovina 17
79101 Prijedor
T +387 (0)52 324-066
F +387 (0)52 324-066
E [email protected]
www.makosdoo.com
MAŠINSKI SERVIS a.d.
Srbački put 140
78418 Nova Topola
T +387 (0)51 892-279
F +387 (0)51 892-279
E [email protected]
www.masinskiservis.com
MAXMARA d.o.o.
Njegoševa 109
78000 Banja Luka
Usluge lijevanja, struganja, glodanja,
zavarivanja metala;
Proizvodnja i popravka najrazličitijih
mašinskih dijelova;
Održavanje i opravka motornih vozila;
Proizvodnja industrijske opreme,
metalnih konstrukcija za
građevinarstvo i montažnih zgrada od
metala;
Proizvodnja aluminijumskih
konstrukcija, staklenih fasada,
alucobond fasada;
T +387 (0)51 355-120
F +387 (0)51 355-119
E [email protected]
www.maxmaradoo.com
MEHANIČKE KONSTRUKCIJE d.o.o.
Obrada metala na tokarskim
Cara Dušana bb
strojevima, glodanjem i preciznom
Kotor Varoš 78220
T +387 (0)51 784-780
F +387 (0)51 784-781
E [email protected]
www.mehanickekonstrukcije.com
METAL a.d.
Dositejeva bb
78400 Gradiška
obradom;
Proizvodnja komponenata i posebnih
dijelovi koji se izrađuju mašinskom
obradom čelika, aluminijuma, lakih
legura i mesinga;
Proizvodnja cijevi, metalnog
namještaja, elemenata za
građevinarstvo i skela;
T +387 (0)51 813-400
F +387 (0)51 813-568
E [email protected]
www.metal-gradiska.com
METALOTEHNA MTK a.d.
Rajka Dukića bb
78230 Kneževo
Proizvodnja dijelova i sklopova za
proizvodnju i remont vagona i
lokomotiva;
T +387 (0)51 594-110
F +387 (0)51 594-111
E [email protected]
www.mtk-metalotehna.com
MIG ELEKTRO d.o.o.
Boraca Srpskih 38
70260 Mrkonjić Grad
Proizvodnja gromobranske opreme;
T +387 (0)50 220-880
F +387 (0)50 220-881
E [email protected]
MIP PRIJEDOR d.o.o.
Rudnička bb
79101 Prijedor
T +387 (0)52 232-511
F +387 (0)52 215-811
E [email protected]
www.mip.rs.ba
Proizvodnja čeličnih konstrukcija,
kranova, mostova;
Usluga industrijskog otprašivanja i
remonta;
MON AMIE livnica DREAM d.o.o.
Krupa na Vrbasu bb,
78000 Banja Luka
Livenje čelika;
T +387 (0)51 417-303
F +387 (0)51 417-303
E [email protected]
MONTMONTAŽA d.o.o.
Dragočaj bb
78000 Banjaluka
T +387 (0)51 394-095
F +387 (0)51
E [email protected]
www.
NEOMET d.o.o.
Vuka Karadžića 29
79101 Prijedor
T +387 (0)52 232-422, 242-012
F +387 (0)52 232-422
E [email protected]
www.neomet.info
FPM NOVA MEHANIKA d.o.o.
Đakona Avakuma 48
79240 Kozarska Dubica
Izrada, rekonstrukcija, montaža i
održavanje mašinskih instalacija u
prehrambenoj, procesnoj, naftnoj i
petrohemijskoj industriji;
Montaža tehnološke opreme i
cjevovoda u prehrambenoj, pivarskoj,
industriji proizvodnje sokova i
industriji punjenja vode, i montaža
energetskih postrojenja;
Proizvodnja poljoprivrednih mašina;
T +387 (0)52 418-490
F +387 (0)52 418-491
E [email protected]
www.mehanika.co
NOVI JELŠINGRAD a.d.
Branka Perduva 10a
78000 Banja Luka
Proizvodnja alatnih mašina i teška
mašinska obrada;
T +387 (0)51 305-452
F +387 (0)51 305-452
E [email protected]
www.jelsingrad-fam.com
PROTHERM d.o.o.
Svetosavska 16,
79224 Kostajnica
T +387 (0)52 663-444
F +387 (0)52 663-300
E [email protected]
www.prothermdoo.com
RUDNICI BOKSITA d.o.o.
Bjelajci bb
70260 Mrkonjić Grad
Proizvodnja kotlova, kamina, peći,
dimovodnih elemenata, ekspanzionih
posud i drugih elemenata na zahtjev;
Usluge sječenja laserom i plazmom,
savijanja čelika, elektrostatskog
lakiranja, varenja robotom i mašinske
obrade;
Eksploatacija ruda boksita, kvarcita,
mermera i bentonita;
T +387 (0)51 251-228
F +387 (0)51 251-357
E [email protected]
SAMAX d.o.o.
Mlađe Ćusića 7
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 354-621
F +387 (0)51 358-470
E [email protected]
www.fiat.rs.ba
Opšti mašinski radovi;
Generalni zastupnici specijalnih
kamiona (Zastava) i automobila FIAT;
SIMKE d.o.o.
Miloša Dujića bb
78240 Čelinac
T +387 (0)51 555-065
F +387 (0)51 555-067
E [email protected]
www.simkedoo.com
SIM TECHNIK d.o.o.
Šibovi bb
78220 Kotor Varoš
T +387 (0)51 761-129
F +387 (0)51 761-130
E [email protected]
www.sim-technik.com
SINGERICA LIFT d.o.o.
P.M. Nenadovića bb
79101 Prijedor
T +387 (0)52 211-840
F +387 (0) 52 211-840
E [email protected]
www.singericalift.com
Proizvodnja mašina za pakovanje,
mašina za kartonsku ambalažu,
automata za izradu poklopaca iz
aluminijumske folije, mašina za
savijanje cijevi, mašina za pletenje žice,
ručnih i automatskih varilica, te
dodavača trake;
Proizvodnja dijelova, malih-velikih
serija i prototipa opšte mašinogradnje;
Prerada čelika, gusa, aluminijuma,
mesinga i umjetnih materijala;
Isporuka, ugradnja, montaža i servis
liftova, pokretnih traka i stepenica
renomiranih vodećih svjetskih firmi
kao što su: Otis, Schindler, Kleemann
i drugih zavisno od zahtjeva
investitora;
TECHNICS PROGRAMME ENGINEERING d.o.o.
Obrada metala na CNC mašinama;
Mahovljani bb
78000 Laktaši
T +387 (0)51 582-120
F +387 (0)51 582-121
E [email protected]
www.tpe.ba
TIKT MANUFAKTURA d.o.o.
Kozinci bb
78400 Gradiška
Obrada metala na CNC mašinama;
T +387 (0)5
F +387 (0)52 375-001
E [email protected]
[email protected]
www.tikt.de
TMD d.o.o.
Cara Dušana bb
78240 Čelinac
T +387 (0)51 552-800
F +387 (0)51 553-410
E [email protected]
TOMEKS a.d.
Vožda Karađorđa 7
79101 Prijedor
Proizvodnja elemenata hladno vučenih
cijevi za industriju namještaja,
poljoprivrednih mašina, automobilsku
industriju;
Površinska obrada i presvlačenje
metala;
T +387 (0)52 360 036
F +387 (0)52 234-267
E [email protected]
TOPLING d.o.o.
Magistralni put bb
78430 Prnjavor
T +387 (0)51 645-200
F +387 (0)51 645-200
E [email protected]
www.topling.com
Projektovanje, proizvodnja i instalacija
toplovodnih i parnih kotlova i
metalnih konstrukcija;
TRI BEST d.o.o.
Ramići bb
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 394-077
F +387 (0)51 394-076
E [email protected]
www.tribestbl.com
TURBINA IPD d.o.o.
Knez Mihajlova 47
78220 Kotor Varoš
Proizvodnja mašina za briket, liftova,
hidrauličnih presa i drugih mašina;
Izrada i montaža metalnih konstrukcija
i mašinske i elektroopreme u industriji;
Proizvodnja nove vrste vjetroturbina
sa vertikalnom osom;
T +387 (0)51 340-635
F +387 (0)51 340-633
E [email protected]
www.turbina.ba
UNAMETAL a.d.
Poljavnice bb
79220 Novi Grad
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
njihovih dijelova;
T +387 (0)52 771-011
F +387 (0)52 771-022
E [email protected]
VENDOM d.o.o.
Simeuna Đaka 32
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 214-805
F +387 (0)51 214-805
E [email protected]
VIGMELT d.o.o.
Bulevar Stepe Stepanovića 132
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 438-589
F +387 (0)51 437-731
E [email protected]
www.vigmelt.com
VINEKS-M p.p.
Kralja Petra I Karađorđevića 44
78240 Čelinac
Proizvodnja profila od toplo i hladno
valjanog metala, nehrđajućeg i
pocinčanog metala;
Proizvodnja kontejnera, tribina,
ograda i slično;
Proizvodnja elektroopreme, metalnog
namještaja, metalnih ormara, grejnih
tijela, stalaža;
Usluge izrade raznih dijelova, sklopova
i proizvoda od metala po želji kupca;
Obrada metala;
Proizvodnja materijala za
elektroinstalacije;
T +387 (0)51 551-024, 555-255
F +387 (0)51 551-024, 555-256
E [email protected]
[email protected]
VIS d.o.o.
Ljubijskih rudara 12
78000 Banja Luka
Proizvodnja proizvoda od plastičnih
masa i proizvodnja svih vrsta alata;
Usluga mašinske obrade;
T +387 (0)51 228-550, 355-001
F +387 (0)51 355-101
E [email protected]
www.vis.ba
ZAVARIVAČ d.o.o.
Ive Andrića bb
Miljakovci, 79101 Prijedor
T +387 (0)52 375-000
F +387 (0)52 375-001
E [email protected]
www.zavarivac.com
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
dijelova konstrukcija, metalnih
proizvoda za građevinarstvo, cisterni,
rezervoara i sudova od metala, te
proizvodnja rashladne i ventilacione
opreme;
Chamber of Commerce and Industry of Republika Srpska
Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region
Metallurgy and
metal processing
Capacities of
metallurgy and
metal processing industry
of Banja Luka region
Banja Luka, December 2011
METALLURGY and METAL PROCESSING
Metallurgy and metal processing industry, according to its
total capacities, are significant part of industry in Republic
of Srpska and Bosnia and Herzegovina.
Metallurgy is comprised of ferrous and non-ferrous
metallurgy while the processing of metal is divided into
metal processing industry, machine building and production
of transportation means. Chart shows number of
companies in each of these branches of economy in
Republika Srpska.
Today, this sector is the largest exporter of our country.
Main exporting products are hydrated alumina, iron ore,
pipes and steel pipe products.
Exporters are mainly companies which managed to reach
international market through its strategic partners.
Continuously trying to satisfy demands of foreign markets,
exporters achieve positive business trends and success in
export as well as in increasing of competitiveness in local
market.
During 2010 and 2011 the number of companies certified
with ISO 9000 has increased, which is one of the conditions
of establishing international cooperation and export in
developed industrial countries. In this sector 40 companies
operate in accordance with the ISO 9000 standard, while 18
of them have C marking on its products.
Backbone of metallurgy and metal processing industry in
Republic of Srpska Recently are private companies built on
stabile foundations and offering products for world market.
More and more initiatives for establishing business
associations (clusters etc.) are being raised which make a
significant factor in the process of local economic
development.
Within the Chamber of Commerce and Industry of
Republika Srpska there are two associations in charge of
identifying activities for improvement of this economic
section - Association of Metallurgy and Association of Metal
Processing Industry.
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
OF BANJA LUKA REGION
Đure Daničića 1/II 78000 Banja Luka
Republic of Srpska – BH
phone: +387 51 215 529
fax: +387 51 215 510
[email protected]
www.bl.komorars.ba
•Publisher: Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region•For publisher: Jadranka
Cvetković•Data sources: pRegis, publications of Chamber members•Printing: Grafomark•
ALPOS pipe factory a.d.
Vojvode Stepe 6
78430 Prnjavor
Production of steel pipes and metal
furniture;
T +387 (0)51 660-109
F +387 (0)51 663-152
E [email protected]
www.alpostc-prnjavor.com
ALUMINA a.d.
Rajka Dukića bb
78230 Kneževo
Production of aluminum and PVC
doors and windows;
T +387 (0)51 591-685
F +387 (0)51 591-660
E [email protected]
ARCELORMITTAL PRIJEDOR d.o.o.
Jovana Raškovića 1
79101 Prijedor
Iron ore extraction;
T +387 (0)52 234-800
F +387 (0)52 232-766
E [email protected]
www.arcelormittalprijedor.com
ARMAKO d.o.o.
Banjalučka 21
78430 Prnjavor
Production of steel fabric and
reinforcements, ribbed and smooth
bars, stirrups and other iron products;
T +387 (0)51 648-391
F +387 (0)51 648-392
E [email protected]
www.armako.com
BOSNAMONTAŽA a.d.
Rudnička bb
79101 Prijedor
Production of metal constructions;
T +387 (0)52 234-266
F +387 (0)52 233-060
E [email protected]
www.bosnamontaza.com
DASSTIM d.o.o.
Nikole Bokana 4
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 221-700
F +387 (0)51 221-701
E [email protected]
www.dasstim.com
DUROGEM d.o.o.
Knez Mihajlova 47
78220 Kotor Varoš
T +387 (0)51 783-855
F +387 (0)51 551-389
E [email protected]
www.durogem.com
ELAS KOMERC d.o.o.
Vojvode Uroša Drenovića 87
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 378-200
F +387 (0)51 378-201
E [email protected]
www.elas.biz
Production of cooling and neutral
restaurant equipment, fences,
handrails and other stainless steel
interior elements;
Production of parts and products
using automatic and CNC lathes;
Production of parts and products
made of duroplast (bakelite);
Production of metal construction,
casino equipment, billboards, car
industry holders, vaults and cash
registers;
Services of laser metal cutting, CNC
bending and punching, powder
coating, robotic welding, punching on
excenter press;
ETM d.o.o.
Ramići bb
78000 Banja Luka
Processing of metal;
T +387 (0)51 394-031
F +387 (0)51 394-032
E [email protected]
www.
EURO MOTOR d.o.o.
Branka Perduva 10a
Banja Luka 78000
T +387 (0)51 317-332
F +387 (0)51 317-334
E [email protected]
www.euromotorbl.com
EVRO-PRODUKT d.o.o.
Majdanpećka bb
78240 Čelinac
T +387 (0)51 552-520
F +387 (0)51 552-521
E [email protected]
www.
GENERAL STEEL
Cara Lazara bb
78240 Čelinac
T +387 (0)51 555-451
F +387 (0)51 555-450
E [email protected]
www.generalsteel.it
HIDRAULIK a.d.
Rajka Dukića bb
78230 Kneževo
Production and trading with air
cooling diesel engines and its parts;
Servicing of high pressure pumps,
surfacing crankshafts, repairing of old
engines, machine processing on CNC
lathes and induction hardening;
Production and trading of nails, wires
(burned, barbed and galvanized),
profiles (U, I, L), tin plate stripes,
pipes, steels<
Production of stirrups;
Bending and cutting of iron;
Production of metal parts;
Processing of metal sheets, pipes, bars
and metal nets;
Services of chroming, cold galvanizing,
coating, pipe bending;
Production of hydraulic elevators and
garage service equipment;
T +387 (0)51 591-100
F +387 (0)51 591-100
JELŠINGRAD FMD a.d.
Jovana Dučića 1
78430 Prnjavor
T +387 (0)51 660-885, 660-168
F +387 (0)51 660-287, 660-673
E [email protected]
www.jelsingrad-fmd.com
PMP JELŠINGRAD FMG a.d.
Utva Zlatokrila 5
78400 Gradiška
Production of small tools for
processing of metal sheets trough
cooling deformation, and transport
machines and cranes;
Construction of steel construction
buildings;
Production of tools for processing of
metal and machine products;
T +387 (0)51 826-100
F +387 (0)51 826-110
E [email protected]
www.pmp-industries.com
JELŠINGRAD LIVAR steel foundry a.d.
Casting of 0,5 to 3000 kg casts for
Braće Podgornika 8
production of train cars, machine
78000 Banja Luka
building etc.;
T +387 (0)51 344-555, 344-540
F +387 (0)51 300-642
E [email protected]
www.livnicajelsingrad.com
KALDERA COMPANY d.o.o.
Karađorđeva bb
78250 Laktaši
Production of metal constructions;
T +387 (0)51 580-654
F +387 (0)51 580-624
E [email protected]
www.kalderacompany.com
KIS-PRODUKT d.o.o.
Nikole Pašića bb
78250 Laktaši
T +387 (0)51 585-876
F +387 (0)51 586-330
E [email protected]
www.kisprodukt.com
Production of metal furniture,
aluminum and PVC doors and windows
and various metal products;
Services of processing of metal sheets,
bending pipes, processing of planes,
welding and plastification of metal;
KOMERC MALI d.o.o.
Magistralni put bb
78430 Prnjavor
Production of reinforcement steel;
T +387 (0)51 663-544
F +387 (0)51 664-422
E [email protected]
www.komercmali.com
KOSMOS a.d.
Cetinjska 1
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 211-538
F +387 (0)51 213-485
E [email protected]
www.vzkosmos.com
KUPREŠAK p.p.
Omladinska 146
78250 Laktaši
T +387 (0)51 530-001
F +387 (0)51 532-276
E [email protected]
www.kupresak.info
LATIN-MONT d.o.o.
Industrijska zona bb
78250 Laktaši
T +387 (0)51 535-454
F +387 (0)51 535-446
E [email protected]
www.latin-mont.com
LIVNICA a.d.
27. juni 17
79000 Prijedor
T +387 (0)52 231-669
F +387 (0)52 233-917
E [email protected]
www.fortisgroup.ba
Protective coating, repairing, energyelectronic equipment, transformators,
generators, electric engines, armed
vehicles;
Production of aluminum doors and
windows, structural and
semistructural facades, winter
gardens, fences and gates, section
doors, eaves, kiosks, hinges and
handrails;
Pressure casting aluminum;
Production of aluminum and black
hardware, and metal constructions,
industrial fences, kiosks, metal
products used in construction
industry, metal tanks;
Machine processing, roof covering;
Production of iron and nonferrous
casts;
MAKOS d.o.o.
Zmaj Jovina 17
79101 Prijedor
T +387 (0)52 324-066
F +387 (0)52 324-066
E [email protected]
www.makosdoo.com
MAŠINSKI SERVIS a.d.
Srbački put 140
78418 Nova Topola
T +387 (0)51 892-279
F +387 (0)51 892-279
E [email protected]
www.masinskiservis.com
MAXMARA d.o.o.
Njegoševa 109
78000 Banja Luka
Services of casting, grinding, milling
and welding of metal, and repairing
and manufacturing of various machine
parts;
Maintenance and repair of motor
vehicles;
Production of industrial equipment,
metal constructions for construction
industry and metal constructions for
buildings;
Production of aluminum
constructions, glass walls, aluco bond
facades;
T +387 (0)51 355-120
F +387 (0)51 355-119
E [email protected]
www.maxmaradoo.com
MEHANIČKE KONSTRUKCIJE d.o.o.
Processing of metal on lathes by
Cara Dušana bb
grinding and precision machining;
Kotor Varoš 78220
T +387 (0)51 784-780
F +387 (0)51 784-781
E [email protected]
www.mehanickekonstrukcije.com
METAL a.d.
Dositejeva bb
78400 Gradiška
Production of components and special
parts by machine processing of steel,
aluminum, alloys and brass;
Production of pipes, scaffolding, metal
furniture, elements for construction
industry;
T +387 (0)51 813-400
F +387 (0)51 813-568
E [email protected]
www.metal-gradiska.com
METALOTEHNA MTK a.d.
Rajka Dukića bb
78230 Kneževo
Production of parts and assemblies for
production and repair of train cars and
locomotives;
T +387 (0)51 594-110
F +387 (0)51 594-111
E [email protected]
www.mtk-metalotehna.com
MIG ELEKTRO d.o.o.
Boraca Srpskih 38
70260 Mrkonjić Grad
Production of lightning conduction
equipment;
T +387 (0)50 220-880
F +387 (0)50 220-881
E [email protected]
MIP PRIJEDOR d.o.o.
Rudnička bb
79101 Prijedor
T +387 (0)52 232-511
F +387 (0)52 215-811
E [email protected]
www.mip.rs.ba
Production of steel constructions,
cranes, bridges;
Services of industrial dusting, repairs;
MON AMIE foundry DREAM d.o.o.
Casting of steel;
Krupa na Vrbasu bb,
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 417-303
F +387 (0)51 417-303
E [email protected]
MONTMONTAŽA d.o.o.
Dragočaj bb
78000 Banjaluka
T +387 (0)51 394-095
F +387 (0)51
E [email protected]
www.
NEOMET d.o.o.
Vuka Karadžića 29
79101 Prijedor
T +387 (0)52 232-422, 242-012
F +387 (0)52 232-422
E [email protected]
www.neomet.info
FPM NOVA MEHANIKA d.o.o.
Đakona Avakuma 48
79240 Kozarska Dubica
Manufacturing, reconstruction,
assembling and maintenance of
machines in food processing industry,
oil and petrochemical industry;
Installing of technological equipment
and pipe lines in food processing
industry, beer and juice production
and bottling of water;
Installing of energy plants;
Production of agricultural machines;
T +387 (0)52 418-490
F +387 (0)52 418-491
E [email protected]
www.mehanika.co
NOVI JELŠINGRAD a.d.
Branka Perduva 10a
78000 Banja Luka
Production of machine tools
Machine processing;
T +387 (0)51 305-452
F +387 (0)51 305-452
E [email protected]
www.jelsingrad-fam.com
PROTHERM d.o.o.
Svetosavska 16,
79224 Kostajnica
T +387 (0)52 663-444
F +387 (0)52 663-300
E [email protected]
www.prothermdoo.com
RUDNICI BOKSITA d.o.o.
Bjelajci bb
70260 Mrkonjić Grad
Production of boilers, fireplaces,
stoves, flue elements, expansion tanks
and other custom made elements;
Services of laser and plasma cutting,
steel bending, electrostatic coating,
coating, robotic welding and machine
processing;
Extraction of ores of bauxite,
quartzite, marvel and bentonite;
T +387 (0)51 251-228
F +387 (0)51 251-357
E [email protected]
SAMAX d.o.o.
Mlađe Ćusića 7
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 354-621
F +387 (0)51 358-470
E [email protected]
www.fiat.rs.ba
General machine works;
Official dealer of special trucks
(Zastava) and FIAT automobiles;
SIMKE d.o.o.
Miloša Dujića bb
78240 Čelinac
T +387 (0)51 555-065
F +387 (0)51 555-067
E [email protected]
www.simkedoo.com
SIM TECHNIK d.o.o.
Šibovi bb
78220 Kotor Varoš
T +387 (0)51 761-129
F +387 (0)51 761-130
E [email protected]
www.sim-technik.com
SINGERICA LIFT d.o.o.
P.M. Nenadovića bb
79101 Prijedor
T +387 (0)52 211-840
F +387 (0) 52 211-840
E [email protected]
www.singericalift.com
Production of packing machines,
machines for cardboard packaging,
automatic machines for production of
lids out of aluminum foil, machines for
pipe bending, machines for wire
twisting, hand and automatic welding
equipment, and assembly line
elements;
Production of parts, small and large
series and prototypes of general
production of machines;
Processing of steel, iron, aluminum,
brass and artificial materials;
Installing and repair of elevators,
escalators and assembly lines of leading
world companies such as: Otis,
Schindler, Kleemann and other in line
with the customer request;
TECHNICS PROGRAMME ENGINEERING d.o.o.
Processing of metal on CNC machines;
Mahovljani bb
78000 Laktaši
T +387 (0)51 582-120
F +387 (0)51 582-121
E [email protected]
www.tpe.ba
TIKT MANUFAKTURA d.o.o.
Kozinci bb
78400 Gradiška
Processing of metal on CNC machines;
T +387 (0)5
F +387 (0)52 375-001
E tikt@blic.net
tiktbih@tikt.de
www.tikt.de
TMD d.o.o.
Cara Dušana bb
78240 Čelinac
T +387 (0)51 552-800
F +387 (0)51 553-410
E tmddoo@teol.net
TOMEKS a.d.
Vožda Karađorđa 7
79101 Prijedor
Production of elements of cold-rolled
pipes for furniture industry,
automobile industry and for
production of agricultural machine;
Surface treatment and coating of
metal;
T +387 (0)52 360 036
F +387 (0)52 234-267
E tomeks@teol.net
TOPLING d.o.o.
Magistralni put bb
78430 Prnjavor
T +387 (0)51 645-200
F +387 (0)51 645-200
E topling@blic.net
www.topling.com
Designing, production and installation
of boilers for heating systems and
production of metal constructions;
TRI BEST d.o.o.
Ramići bb
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 394-077
F +387 (0)51 394-076
E info@tribest.com
www.tribestbl.com
TURBINA IPD d.o.o.
Knez Mihajlova 47
78220 Kotor Varoš
Production of machines for briquette,
elevators, hydraulic presses and other
machines;
Production and installing of metal
constructions and industrial machines
and electric equipment;
Production of new type of wind
turbines with vertical axes;
T +387 (0)51 340-635
F +387 (0)51 340-633
E info@turbina.ba
www.turbina.ba
UNAMETAL a.d.
Poljavnice bb
79220 Novi Grad
Production of metal constructions and
their parts;
T +387 (0)52 771-011
F +387 (0)52 771-022
E unametal@novi-grad.net
VENDOM d.o.o.
Simeuna Đaka 32
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 214-805
F +387 (0)51 214-805
E boro.vendom@yahoo.com
VIGMELT d.o.o.
Bulevar Stepe Stepanovića 132
78000 Banja Luka
T +387 (0)51 438-589
F +387 (0)51 437-731
E vigmelt@blic.net
www.vigmelt.com
VINEKS-M p.p.
Kralja Petra I Karađorđevića 44
78240 Čelinac
Production of profiles from hot-rolled
and cold-rolled metal, stainless and
galvanized metal;
Production of containers, fences and
other;
Production of electric equipment,
metal furniture, metal closets, heating
appliances, shelves;
Production of custom made parts, sets
and metal products;
Processing of metal;
Production of materials for electrical
installations;
T +387 (0)51 551-024, 555-255
F +387 (0)51 551-024, 555-256
E vineksm2@teol.net
vineks@blic.net
VIS d.o.o.
Ljubijskih rudara 12
78000 Banja Luka
Production of plastic products and
various tools;
Services of machining;
T +387 (0)51 228-550, 355-001
F +387 (0)51 355-101
E info@vis.ba
www.vis.ba
ZAVARIVAČ d.o.o.
Ive Andrića bb
Miljakovci, 79101 Prijedor
T +387 (0)52 375-000
F +387 (0)52 375-001
E zavarivac@poen.net
www.zavarivac.com
Production of metal constructions and
their elements, and production of
metal products for construction
industry, tanks, reservoirs and metal
containers, and production of cooling
and air flow appliances;
Download

Metalurgija i prerada metala