rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Broj predmeta
06-360-44/13
06-360-43/13
06-360-42/13
06-360-41/13
06-361-214/13
06-361-211/13
06-361-208/13
06-361-207/13
06-361-205/13
06-361-203/13
06-361-200/13
06-361-198/13
06-361-196/13
06-361-195/13
06-361-193/13
06-360-38/13
06-361-191/13
06-361-190/13
06-361-187/13
06-361-185/13
06-361-184/13
06-361-182/13
06-361-181/13
06-361-180/13
06-361-179/13
06-361-178/13
06-361-177/13
06-361-175/13
06-361-174/13
06-361-173/13
06-361-172/13
Naziv stranke
Glas srpski TRGOVINA ad
Glas
TRGOVINA
ad za stambenoGradsrpski
Prijedor,po
Odjeljenju
komunalne poslove Prijedor
Prologistic doo
Kecman Rade
Marković Milan
Janjetović Jelena
Majkić Mira
Ratković
Mladen,Kos Boško,Vukobrad milan i
Cerić Safet
Stupar Rajko
Miljatović Duško
Stupar Slavica
Ejupović Fatima
Pačavra Dragan
Ivić Ile
Paspalj komerc doo
Gruban Dragan
Grahovac Željko
Bilbija Ljubomir
Knežević Vinko i Persa
Babić Boro
Cvijić Predrag i Nenad
Nasufović Sulejman
Kovačević Mladen
Hodžić Šefik i Emina
Lukić Dejan
Gavranović Pero
Starčević ( Milana) Predrag
Karanović Mirko
Tadić Njegoslav
Ilić Milkica
vrsta objekta
Poslovni prostor
Poslovni prostor
Poslovni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Kiosk
Stambeno-poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Poslovni prostor
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stan
Poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Infrastrukturni objekat-trasa
Pomoćni objekat
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Poslovni prostor
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
lokacija
T.Perića Ljubija
P.P. NJegoša Prijedor
R.Čajevca
Brezičani
Aerodromsko naselje
Branislava Nušića
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Petra Petovića Njegoša
Kralja Petra I Oslobodioca
Gomjenica
Kozarska
Hambarine
Aerodromsko naselje
Aleja Kozarskog odreda
ugao Zanatske i Miloša Obrenovića
Lamovita
Orlovci
Aerodromsko naselje
Braće Krneta
Orlovci
Čirkin Polje
Ilije Bursaća
Pete Kozarske brigade
Urije ul. Sutjeska
Prote Mateje Nenadovića
Orlovci
Centar
Rasavci
Omarska
Aerodromsko naselje
rb
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Broj predmeta
06-360-36/13
06-361-167/13
06-361-166/13
06-361-165/13
06-361-164/13
06-361-161/13
06-361-160/13
06-361-159/13
06-361-158/13
06-361-157/13
06-361-156/13
06-361-154/13
06-361-153/13
06-361-152/13
06-361-150/13
06-361-149/13
06-361-148/13
06-361-147/13
06-360-32/13
06-361-144/13
06-361-143/13
06-361-142/13
06-361-140/13
06-361-139/13
06-361-137/13
06-361-136/13
06-361-133/13
06-361-131/13
06-361-129/13
06-361-128/13
06-360-29/13
Naziv stranke
Lutrija RS a.d.
Jauz Rade
GlušacHusein,Mujanović
Mira i "Optika Vid"
Saleš
Nasiha i Mujanović
Muharem
Marjanović Goran
Trubarac Biljana
Paspalj Želimir
Railić Rajka
Kondić Milka
Kondić Sava
Tepić Momčilo
Trninić Dragoslav
Bućma Zoran
Agbaba Jela
Dragoljević nikola
Vukojević Radovan
Sadiković Nevzeta
Maksimović Radenko
Trgovina Ćato d.o.o.
Škobo Goran
Ličina Slobodan
Pervanić Muharem
Muminhodžić Jasmin
Fazlić hajro
Antonić Mićo
Vlasenko Branko
Radić Predrag
Bešić Muamer
Stupar Boško
Radumilo Mirko
BDB agent d.o.o.
vrsta objekta
Kiosk
Pomoćni objekat
Poslovni prostor
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Poslovni prostor
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Kiosk
Stambeni objekat
Kiosk
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Pomoćni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Kiosk
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Poslovni prostor
lokacija
ul. Vožda Karađorđa
Gornji Garevci
Kralja Petra I Oslobodica
Kozarac
Vidovdanska
Srpskih velikana
Aerodromsko naselje
Raškovac
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Omladinski put
Svetosavska bb Prijedor Centar
Aerodromsko naselje
Puharska
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Mlade Bosne
Čirkin Polje
Omarska
Nikole Luketića
Aerodromsko naselje
Kevljani
Kozarac
Donja Puharska
Tukovi
Kozarac
Orlovaca
Kozarac
Zecovi
Omarska
Kralja Petra I Oslobodioa
rb
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Broj predmeta
06-361-127/13
06-361-126/13
06-361-125/13
06-361-124/13
06-360-28/13
06-361-123/13
06-361-122/13
06-361-120/13
06-360-26/13
06-361-117/13
06-361-116/13
06-361-108/13
06-361-107/13
06-360-25/13
06-361-104/13
06-360-24/13
06-361-102/13
06-361-98/13
06-360-23/13
06-361-97/13
06-361-95/13
06-361-93/13
06-360-22/13
06-361-91/13
06-361-82/13
06-361-81/13
06-361-80/13
06-361-76/13
06-361-75/13
06-361-74/13
06-361-72/13
Naziv stranke
Nakičević Suljo
Angirević Goran
Kevac Ismet
Buvač Ratko
Telekomunikacija RS,ad Banja Luka
Ugrenović renata
Popović Mile
Bilbija Slavko
Agent enex d.o.o Prijedor
Kostić Dušan
Kararić Ervin i Semir
Miletić Vojislav
Pavić Vlado
Arifagić investment doo Kozarac
Slavnić Danica
Egzotik d.o.o.
Sadiković Dursum
Jakšić Milan
BDB Invest d.o.o.
Adamović Relja
Romanić Goran
Čičić Predrag
CLK interpfromet doo Doboj
Bogunović Goran
Bursać Čedo
Vukić Velika
Bojić Bojan
Budimir Milovan
Marošlić Zulka
Pepić Marija
Štrbac Milorad
vrsta objekta
Poslovni objekat
Kiosk
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Infrastrukturni objekat-trasa
Poslovni prostor
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Pomoćni objekat
Infrastrukturni objekat
Stambeni objekat
Poslovni prostor
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Kiosk
Stambeno-poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
lokacija
Bistrica
Žarka Zgonjanina
Kozarac
Kozarac
Mrakovica
P.P. Njegoša
Svale
Gomjenica
Muharema Suljanovića
Aerodromsko naselje
Kozarac
Kralja Petra I Oslobodioca
Pećani
Trnopolje
Aerodromsko naselje
Svale
Kozarac
Aerodromsko naselje
Brezičani
Aerodromsko naselje
Omarska
Čirkin Polje
Raškovac
Tukovi
Orlovača
Kralja Petra Prvog Oslobodioca
Save Kovačevića
Kalate
Slavka Rodića
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
rb
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Broj predmeta
06-361-70/13
06-361-69/13
06-361-68/13
06-361-140/01
06-361-66/13
06-360-16/13
06-361-63/13
06-361-60/13
06-361-54/13
06-361-53/13
06-361-52/13
06-361-51/13
06-361-49/13
06-361-48/13
06-361-47/13
06-360-14/13
06-361-43/13
06-361-42/13
06-361-41/13
06-361-40/13
06-361-39/13
06-361-35/13
06-361-34/13
06-361-33/13
06-361-31/13
06-361-30/13
06-361-29/13
06-361-27/13
06-361-26/13
06-361-25/13
06-360-7/13
Naziv stranke
Predojević Duško
Grbić
SredićGoran
Rada,Radivojac Slobodanka i Radić
Gordana
Lukač Rajko
Đumić Predrag
Tvek doo
Rađenović Branko
Panić Mirjana
Lazić Mladen
Babić Dušanka
Dobrijević Svetlana
Kovačević Dušan
Tejić Dalibor
Krčar Milan
Kuduzović Sajma
M;tel Banja Luka
Vuković Ljubomir
Kahrimanović Mujo
Kunić Slobodan
Popov Tehvida,zast.po agenciji Agent
Škorić Danko
Šormaz Tanja
Garić Stanko
Mikanović Mile
Kovačević Ljubinka
Petrić Radenko
Obradović Drago
Topčagić Azemina
Majstorović Svetko i ostali
Grahovac Sretko
Bobana transporti d.o.o.
vrsta objekta
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovni prostor
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Poslovni prostor
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Infrastrukturni objekat-trasa
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Kiosk
Stambeni objekat
Poslovni prostor
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Pomoćni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Infrastrukturni objekat-trasa
lokacija
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Miloša Obrenovića
Petra Mećave
Aerodromsko naselje
Ljubija
Aerodromsko naselje
Donja Puharska
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Omarska
Aerodromsko naselje
Dowa Puharska
Orlovaca
Srpskih Velikana
Kozarac
Aerodromsko naselje
Kozaruša
Aerodromsko naselje
Zanatska ulica
Aerodromsko naselje
Milana Vrhovca
Aerodromsko naselje
Aerodromsko naselje
Gomjenica
Svale
Meše Selimovića
Žarka Zgonjanina i Avde Ćuka
Gornji Orlovci
rb
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Broj predmeta
06-361-19/13
06-361-17/13
06-361-15/13
06-361-14/13
06-360-6/13
06-360-5/13
06-361-11/13
06-361-10/13
06-361-9/13
06-361-8/13
06-361-51/01
06-361-6/13
06-361-4/13
06-360-3/13
06-361-2/13
06-361-246/12
06-361-243/12
06-361-237/12
06-361-235/12
06-361-233/12
06-361-231/12
06-361-229/12
06-361-226/12
06-361-216/12
06-361-204/12
06-360-43/12
06-360-40/12
06-361-171/12
06-361-170/12
06-361-154/12
06-360-32/12
Naziv stranke
Mlinarski Josip
Reljić Marko
Mandžukić Hasan
Stijak Jovica
BH Telecom d.d.Sarajevo
BH Telecom d.d.Sarajevo
Milinković Ljubomir
Saleš Husein i Mujanović Nasiha
Obradović Blaže
Tadić Ljubomir i Jakupović Sejdo
Mujkanović Fehret
Bojanović Mladenko
Latinović slavko
Beton-gal doo
Suljanović Narcis
Jovičić Milada
Panić Milorad
Jajčanin Slobodan
Mujkanović Eniz
Latinović Slavko
Baljak Branko
Jakupović Edin
Muhić Diana
Gajić Mladen
Bahonjić Kemal
Opština Prijedor
Agent enex d.o.o.
Medić Zijad
Aleksić Slobodan
Arnautović
Safet
JPŠ
Šume RSZlata
ad - iSokolac-Šumsko
gazdinstvo"prijedor"
vrsta objekta
Infrastrukturni objekat-trasa
Kiosk
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Infrastrukturni objekat-trasa
Infrastrukturni objekat-trasa
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
stambeno-poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
stambeni objekat
Stambeni objekat i pomoćni
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Poslovni objekat
Infrastrukturni objekat-trasa
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Infrastrukturni objekat-trasa
lokacija
Čirkin Polje
Nikole Pašića
Kozarac
Goenji Orlovci
Miljakovci
Lamovita
Aerodromsko naselje
Kozarac
Aerodronsko naselje
Kozarac
Kozarac
Srpskih Velikana
Aerodromsko naselje
Kozaruša
Muharema Suljanovića
Aerodromsko
Gornja Puharska
Urije
Kozarac
Aerodromsko naselje
Puharska, ul. Duška Brkovića
Kozaruša
Kozarac
Aerodromsko naselje
Kozarac
Tode Švrakića
Muharema Suljanovića
Sarajevska
V korpusa
Kozarac
Jelovac-Velika Gradina
rb
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
Broj predmeta
06-361-131/12
06-361-110/12
06-360-28/12
06-360-26/12
06-360-25/12
06-360-23/12
06-360-22/12
06-360-21/12
06-360-20/12
06-361-105/12
06-361-92/12
06-361-81/12
06-361-23/12
06-361-9/12
06-361-245/08
06-361-165/11
06-360-20/11
06-361-55/11
06-360-9/11
06-361-104/10
06-361-172/09
06-361-29/09
06-361-22/08
Naziv stranke
Slijepac Vukašin
Marinović Drago
Opština Prijedor
Opština Prijedor
Opština Prijedor
Opština Prijedor
Opština Prijedor
Opština Prijedor
Opština Prijedor
Jeftić zoran
Rosić Ilija i Dušan
Janković ivona
Kecman Željko
Kosić Vladimir
Mikić Dušan i Tambić Milenko
Paspalj Ranko
GP TIM doo
Davidović Mirko i Slavka
Auto žuti doo
Kralj Siniša i Saša
Ninić Nevenka
Delić Izet
Delić Fehret
vrsta objekta
Poslovni objekat
Stambeni objekat
Infrastrukturni objekat-trasa
Infrastrukturni objekat-trasa
Infrastrukturni objekat-trasa
Infrastrukturni objekat-trasa
Infrastrukturni objekat-trasa
Infrastrukturni objekat-trasa
Infrastrukturni objekat-trasa
Stambeni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
stambeno-poslovni objekat
Poslovni prostor
Stambeno-poslovni objekat
Poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Pomoćni objekat
Stambeni objekat
Stambeni objekat
lokacija
Branislava Nušića
naselje Glavice
Lamovita
Petrov Gaj
Kamičani
Jelićka
Gradina
Krivaja
Marićka
Tukovi
Milana Vrhovca
Čirkin Polje
Gaćani
ugao ulica Vojvode Putnika i Žarka
Zgonjanina
Centar
Centar
Ilije Bursaća
Branislava Nušića
Svetosavska i Uskočka
Kozarska ulica
Aerodromsko naselje
Čejreci
Čejreci
Download

rb Broj predmeta Naziv stranke vrsta objekta lokacija