OMLADINSKA BANKA KOZARSKA DUBICA
Članovi odbora Omladinske banke Kozarske Dubice u 2010. godini su:
Dragana Došen;
Danijela Režak;
Jasmina Idrizović;
Branimir Barać;
Mišo Atelj;
Jelena Pekić;
Slaviša Soldat;
Milenko Zgodić
Ivana Šukunda (do jula 2010)
Marko Vejić (do jula 2010)
Miroslav Tica (od novembra 2010)
Marijana Kotur (od novembra 2010)
Osoba iz Opštine Kozarska Dubica za podršku radu Omladinskoj banci:
Lana Kotur-samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti
109
Fond Omladinske banke Kozarska Dubica za podršku projektima neformalnih grupa
mladih u 2010. godini iznosio je 20.000 KM, od kojih je 10.000 KM obezbijedila
Fondacija Mozaik iz sredstava donatora USAID-a, a 10.000 KM obezbijedila je Opština
Kozarska Dubica.
Članovi odbora su realizovali u periodu od 8. do 19. juna pet prezentaciju/radionicu u
Srednjoškolskom centru, MZ Knežica, Međuvođe, Omladnskom centru i sali Skupštine
opštine o programu i mobilizaciji lokalnih resursa na kojima je učestvovalo ukupno
121 mladih.
Omladinska banka Kozarska Dubica je primila 27 prijedloga projekata (na dva poziva/
konkursa do 30. juna i do 30. jula) i kroz proces preliminarne selekcije, intervua sa
članovima neformalnih grupa i finalnu selekciju, a nakon rangiranja i u skladu sa
raspoloživim budžetom predložila za finansiranje 13 projekata neformalnih grupa
mladih.
Dana 11. avgusta u prostorijama Opštine Kozarska Dubica je održana ceremonija
uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih
čijih je 13 projekata odobrila Omladinska banka Kozarska Dubica. Ukupna vrijednost
odobrenih projekta je iznosila 44.345,93 KM, od kojih je iz fonda Omladinske banke
planirano da se podrži sa 20.011,15 KM (10.005,93 KM sredstvima USAID/Mozaik i
10.005,22 KM sredstvima Opštine) i 24.334,78 KM su sredstva koja su obezbijedile
neformalne grupe iz zajednice (od preduzeća, organizacija, institucija i građana u
novcu i/ili robi i uslugama).
Ceremonija uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa mladima čiji su projekti odobreni
Ovom svečanom činu prisustvovali su gdin Nino Jauz-načelnik Opštine Kozarska
Dubica, predstavnica Opštine Lana Kotur, Željko Pauković-program menadžer
Fondacije Mozaik i članovi odbora Omladinske banke Kozarska Dubica koji su uručili
čekove predstavnicima mladih i potpisali ugovore sa njima za odobrene projekte.
110
REALIZOVANI PROJEKTI NEFORMALNIH GRUPA MLADIH
Ukupno 13 projekata neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 16.
avgusta do 31. oktobra. Članovi odbora Omladinske banke su u toku realizacije
projekata bili zaduženi za monitoring i asistenciju članovima grupa u procesu
kompletiranja izvještaja, čime se doprinosilo većoj odgovornosti mladih i
transparentnosti ostvarenih rezultata.
Sljedeći projekti neformalnih grupa mladih su realizovani:
 Uređenje ljetnje učionice i osvjetljenje škole;
 Obnovimo klupe ispred naše škole;
 Šivanje dijelova narodne nošnje;
 Knjiga više-znanja više;
 Fudbalski stadion i odbojkaško igralište Urmovci;
 Uređenje dječijeg igrališta i parka prirode u MZ Hadžibair;
 Izgradnja novog igrališta-18. septembar;
 Obnova igrališta i postavljanje klupa u MZ Knežica;
 Uređenje dvorišta omladinskog centra UNA;
 Dječije igralište kao oaza dječije radosti;
 Opremanje omladinskog doma u MZ Jošik;
 Razvijajmo sportsko takmičarski duh omladine našeg grada;
 Završna faza uređenja planinarskog doma u Vojskovi.
Zajednički podaci 13 realizovanih projekata neformalnih grupa mladih:
 Ukupna vrijednost realizovanih projekta je iznosila 43.773,40 KM od kojih je iznos
od 19.798,24 KM obezbijeđeno iz fonda Omladinske banke Kozarska Dubica
(10.013,47 KM su sredstva Mozaik/USAID, a 9.784,77 KM su sredstva opštine
Kozarska Dubica);
 Neformalne grupe su obezbijedile za realizaciju 13 projekata kroz mobilizaciju
lokalnih resursa iz zajednice ukupno 23.975,16 KM (2.510,60 KM u novcu i 21.464,56
KM u robi i uslugama) od 9 institucija i organizacija, 8 preduzeće i 103 građana;
 U realizaciji projekata učestvovalo je 118 volontera (112 M i 76 Ž) koji su radili i
doprinijeli sa 1.618 volonterskih sati;
 Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 5.501.
111
Naziv projekta: Uređenje ljetnje učionice
i osvjetljenje škole
Mjesto: Kozarska Dubica
Grupa mladih je željela da kroz projekat napravi mjesto za interaktivni rad i saradnju mladih u dvorištu
Osnovne škole ‘’Sveti Sava’’ u Kozarskoj Dubici.
Uz saglasnost i podršku škole su izbetonirali površinu na koju su postavili 11 izrađenih klupa koje se mogu
zbog svog rasporeda koristiti za interaktivni rad sa djecom i mladima i nastavu na otvorenom. Dodatno
osvjetljenje dvorišta škole će omogućiti da mladi mogu koristiti ovaj prostor i za druženje.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
112
4.346,31 KM
Odobreno: 2.000,00 KM
Potrošeno: 1.996,69 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.349,62 KM
Sponzori iz zajednice:
O.Š. ‘’Sveti Sava’’
Trajanje projekta:
06.09-31.10.2010.
Broj volontera:
31
Broj volonterskih sati:
298
Broj korisnika:
566
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Sanja Derikuća, Kristina Rokvić,
Milena Jelisić, Danka Kovačević,
Slavica Burazor
Naziv projekta: Obnovimo klupe ispred naše škole
Mjesto: Kozarska Dubica
Grupa srednjoškolaca je odlučila da se uredi školsko dvorište Srednje mješovite škole ‘’Nikola Tesla’’ i
postave klupe koje najviše trebaju i koriste učenici.
Dobili su saglasnost škole koja je i ustupila radionice gdje su mogli da isjeku kupljene cijevi za konstrukciju,
zavare uz podršku mjastora, te prefarbaju metal i drvo za klupe koje su ubetonirane i spremne za korištenje.
Ukupno su izradili i postavili pet klupa u školsko dvorište.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
783,75 KM
Odobreno: 500,00 KM
Potrošeno: 323,15 KM
U novcu: 160,60 KM
U robi/uslugama: 300,00 KM
Stojan Krnjajić i 92 učenika srednje
mješovite škole ‘’Nikola Tesla’’
Kozarska Dubica
Trajanje projekta:
05.10-31.10.2010.
Broj volontera:
31
Broj volonterskih sati:
186
Broj korisnika:
200
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Dajana Bjelovuk, Biljana Vatreš,
Natalija Bjelajac, Jelena Kantar i
Dejana Trkulja
113
Naziv projekta: Šivanje dijelova narodne nošnje
Mjesto: MZ Međeđa, Kozarska Dubica
Grupa mladih aktivista su željeli da podstaknu druge mlade da se uključe u folklornu sekciju.
Uz podršku kulturno-umjetničkog društva Mladost koje je doniralo sredstva za kupovinu materijala za
šivanje dijelova narodne nošnje su omogućili da se sa novom nošnjom uključe dvadeset novih članova u
aktivno bavljenje folklorom i time doprinijeli da mladi budu aktivni u povećanju kulturnih sadržaja u selu
Međeđa. A aktiv žena mjesne zajednice će dodatno ukrasiti ručnim vezom svaku od ovih dvadeset nošnji.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
114
1.999,18 KM
Odobreno: 1,000,00 KM
Potrošeno: 999,18 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.000,00 KM
Sponzori iz zajednice:
KUD ‘’Mladost’’ Međeđa
Trajanje projekta:
1.08-31.10.2010.
Broj volontera:
8
Broj volonterskih sati:
115
Broj korisnika:
20
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Đurđica Jerić, Mirjana Gačić, Ivana
Mirić, Bojana Čuvrk i Lana Kovačević
Naziv projekta: Knjiga više-znanja više
Mjesto: Kozarska Dubica
Neformalna grupa ‘’Klub ljubitelja knjige’’ je inicirala da se obogati i poveća fond biblioteke sa stručnim
knjigama i literaturom koja posebno nedostaje populaciji mladih i studentima. Uz podršku osoblja JU
Narodne biblioteke su analizirali i kroz dodatnu anketu utvrdili koji su naslovi i literatura najtraženiji, a
nedostaju u fondu.
Udruženim sredstvima kupljene su 204 knjige (59 knjiga i stručne literature sredstvima iz fonda Omladinske
banke i 145 knjiga iz raznih oblasti sredstvima JU Narodne biblioteke) koje su bile izložene na posebnoj
stalaži. Članovi ove grupe su ponosni što su doprinijeli da se u današnje vrijeme omogući da mladi imaju veći
izbor i dostupnost potrebnih knjiga za školu, fakultet ili slobodno vrijeme.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
4.008,94 KM
Odobreno: 1,998,00 KM
Potrošeno: 1.998,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.010,94 KM
Sponzori iz zajednice:
JU Narodna biblioteka Kozarska
Dubica
Trajanje projekta:
16.08-31.10.2010.
Broj volontera:
9
Broj volonterskih sati:
195
Broj korisnika:
2000
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Ljiljana Petković, Dragan Trkulja,
Milan Pupovac, Danijela Trkulja,
Dejana Trkulja i Boris Stanković
115
Naziv projekta: Fudbalski stadion i
odbojkaško igralište Urmovci
Mjesto: Urmovci, MZ Međuvođe, Kozarska Dubica
Grupa mladih je odlučila da napravi u svome selu fudbalski stadion i odbojkaško igralište i tako omoguće
sebi i drugim mladima da se mogu baviti sportom i družiti u toku slobodnog vremena.
Uz podršku preduzeća iz zajednice uspjeli su iskrčiti i izravnati teren, iskopati i betonirati rupe za ogradu
koju su ofarbali, te postaviti zaštitnu mrežu pored fudbalskog terena. Pripremili su teren i napravili
odbojkaško igralište u pijesku.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
116
6.803,12 KM
Odobreno: 1.987,12 KM
Potrošeno: 1.987,12 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 4.816,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Sandra komerc doo Knežica,
Kozarska Dubica
Trajanje projekta:
16.08-31.10.2010.
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
154
Broj korisnika:
50
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Branislav Petković, Mladen
Kerezović, Milinko Petković, Jelena
Grujičić i Zoran Ćirić
Naziv projekta: Uređenje dječijeg igrališta i parka
prirode u MZ Hadžibair
Mjesto: MZ Hadžibair, Kozarska Dubica
Grupa mladih je željela da nastavi da se uređuje park za djecu u njihovoj mjesnoj zajednici.
Uz podršku preduzeća i mještana su uspjeli da kopanjem kanala i dovođenjem struje i vode stave u funkciju
fontanu na betoniranom postolju, te da postave rasvjetu na dječijem igralištu u mjesnoj zajednici.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.981,74 KM
Odobreno: 1.976,74 KM
Potrošeno: 1.976,74 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.005,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Šumil doo Kozarska Dubica
Trajanje projekta:
17.08-31.10.2010.
Broj volontera:
11
Broj volonterskih sati:
119
Broj korisnika:
200
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Dragana Lakobrija, Mirjana Stanić,
Mladen Stolić, Tanja Lakobrija i
Milan Lakobrija
117
Naziv projekta: Izgradnja novog igrališta
u naselju 18. septembar
Mjesto: Kozarska Dubica
Grupa mladih je inicirala da se izgradi igralište u njihovom naselju radi povećanja saradnje među mladima
i bavljenja sportsko rekreativnim aktivnostima koje su im uskraćene jer ne postoje nikakvi sadržaji niti
mjesta u naselju gdje bi se mogli družiti.
Uz malu podršku mještana i preduzeća su uspjeli da iskrče livadu i pripreme sa nasipanjem zemlje i
ravnanjem terena podlogu za izgradnju novog igrališta na kome su u prvoj fazi postavljeni golovi za fudbal,
a nova trava će na proljeće dati i novi izgled igrališta za mlade u ovom naselju.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
118
3.000,40 KM
Odobreno: 1.500,00 KM
Potrošeno: 1.500,40 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.500,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Adamović transport doo Kozarska
Dubica
Trajanje projekta:
23.08-31.10.2010.
Broj volontera:
11
Broj volonterskih sati:
45
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Vladimir Marin, Maksimilijan
Maksimović, Danijel Bogdanović,
Vera Bundalo i Danijela Gačić
Naziv projekta: Obnova igrališta i postavljanje
klupa u MZ Knežica
Mjesto: MZ Knežica, Kozarska Dubica
U ruralnoj mjesnoj zajednici Knežica dvorište i igrališta osnovne škole ‘’Majka Knežopoljka’’ koriste djeca,
mladi i svi građani koji su zainteresovani za sport i druženje. Ali zbog zuba vremena i korištenja betonski
stolovi za stoni tenis, košarkaško, odbojkaško i igralište za tenis su bili van upotrebe.
Grupa mladih ljudi je uz saglasnost i podršku osnovne škole očistila i uredila ova igrališta, postavili su novi
teraco kamen na stolove za stoni tenis, nabavili mreže za odbojku i tenis, košarkaški obruč sa mrežicom i
postavili tri klupe. Sada ova igrališta mogu da koriste djeca, mladi i svi zainteresovani za sport i rekreaciju u
mjesnoj zajednici Knežica.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
1.997,80 KM
Odobreno: 954,00 KM
Potrošeno: 954,80 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.043,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Osnovna škola ‘’Majka
Knežopoljka’’ Knežica
Trajanje projekta:
1.09-31.10.2010.
Broj volontera:
12
Broj volonterskih sati:
56
Broj korisnika:
500
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Svetlana Kos, Darijan Babić, Đorđe
Sadžak, Nebojša Kovačević i Bojan
Rodić
119
Naziv projekta: Uređenje dvorišta
omladinskog centra UNA
Mjesto: Kozarska Dubica
Grupa mladih aktivista i volontera je inicirala projekat sa ciljem povećanja broja aktivnosti i uključivanja
mladih u društveno koristan rad i sportsko rekreativne aktivnosti kroz uređenje dvorišta omladinskog
centra koje koriste mladi u Kozarskoj Dubici.
Da bi se uredio mali prostor uspješno su sarađivali sa opštinom, komunalnom policijom radi dobijanja
saglasnosti za radove i uz podršku privrednih subjekata, pojedinaca i volontera uspjeli su se riješiti dva
drveta koja su bila višak u dvorištu, betonirati 40m2 za sportske aktivnosti (basket i stoni tenis) i kulturne
predstave, te zasadit cvijeće i travu i da nabavili su sto i dvije klupe na kojima su se prvo dobro odmorili
nakon uspješno završenog projekta.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
120
1.778,30 KM
Odobreno: 812,40 KM
Potrošeno: 779,30 KM
U novcu: 350,00 KM
U robi/uslugama: 640,00 KM
UG ‘’Putevi mira’’, OC ‘’Una’’,
STR ‘’Maza’’, Aleks doo, OJDKP
‘’Komunalac’’ i Kasim Krivdić
Trajanje projekta:
5.10-31.10.2010.
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
78
Broj korisnika:
200
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Nikola Lakobrija, Armin Idrizović,
Božana Radoš, Ladislav Milunović i
Katja Milovčević
Naziv projekta: Dječije igralište kao oaza dječije radosti
Mjesto: Kozarska Dubica
Grupa mladih je željela da prostor Vračarskog trga koji je sve više postajao neuređena površina pretvore u
dječije igralište čije bi sprave i prostor mogli koristiti djeca i mladi za druženje i igru.
Uz podršku mještana i lokalnih preduzeća ova neformalna grupa je dobro očistila od smeća Vračarski trg i
u okviru projekta su postavili na novo uređenom dječijem igralištu vrtešku, klackalice i ljuljačku gdje sada
djeca mogu provoditi svoje slobodno vrijeme.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.995,67 KM
Odobreno: 1.995,67 KM
Potrošeno: 1.995,67 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.000,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Građevinsko preduzeće ‘’UNA’’ a.d.
Trajanje projekta:
23.08-27.09.2010.
Broj volontera:
16
Broj volonterskih sati:
46
Broj korisnika:
150
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Darja Premasunac, Nenad Šuvak,
Ljubomir Bundalo, Nenad Kaurin i
Vanja Vrebac
121
Naziv projekta: Uređenje omladinskog doma u MZ Jošik
Mjesto: MZ Jošik, Kozarska Dubica
Grupa mlađih građana mjesne zajednice Jošik je odlučila da uredi i osposobi omladinski dom za potrebe
mladih i korištenje u svrhu organizovanja sportskih i kulturnih događaja.
Uz podršku mjesne zajednice i mještana su zajednički uklonili razrušeni krov i sa postavljanjem novog krova
riješili problem prokišnjavanja, a sa uređivanjem i krečenjem unutrašnjih prostorija i nabavkom stola za
stoni tenis stvorili uslove da se mladi i drugi mogu sastajati i provoditi slobodno vrijeme u novouređenom
prostoru. Takođe su izbetonirali prostor ispred doma da se i u toku kišnih i zimskih dana može normalno
prilaziti i ulaziti u omladinski dom Jošik.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
122
3.785,11 KM
Odobreno: 1.785,00 KM
Potrošeno: 1.785,11 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.000,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Mjesna zajednica Jošik i sedam
mještana
Trajanje projekta:
16.08-15.10.2010.
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
110
Broj korisnika:
1000
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Stevo Mostarac, Kristina Pupavac,
Milan Vujković, Igor Paškec i Amela
Brkić
Naziv projekta: Razvijajmo sportsko
takmičarski duh omladine našeg grada
Mjesto: Kozarska Dubica
Grupa mladih aktivista koji treniraju karate su željeli da promovišu ovaj sport i podstaknu želju među
mladima u Kozarskoj Dubici za bavljenje sportom.
Kroz promociju podstakli su dvadesetak mladih da se počnu baviti ovim sportom, nabavili su opremu
koja im je bila neophodna za njihove treninge i uz podršku trenera karatea koji ih je podučavao tokom
dva mjeseca uspjeli da pripreme prezentaciju za javnost, a aktivno se nastavilo baviti ovim sportom oko
petnaest mladih osoba.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.334,00 KM
Odobreno: 1.534,00 KM
Potrošeno: 1.534,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.800,00 KM
Sponzori iz zajednice:
JP ‘’Centar za informisanje i
kulturu’’, Grafomix, Marko Gvozden
i Admir Idrizović
Trajanje projekta:
16.08-31.10.2010.
Broj volontera:
12
Broj volonterskih sati:
56
Broj korisnika:
15
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Jelena Škorić, Milena Gvozden,
Nebojša Milojević, Radmila
Đukanović i Nikola Sekulić
123
Naziv projekta: Završna faza uređenja
planinarskog doma u Vojskovi
Mjesto: MZ Vojskova, Kozarska Dubica
Grupa mladih aktivista i planinara je odlučila da uredi prostorije bivše osnovne škole za potrebe
planinarskog doma u selu Vojskova na obroncima planine Kozara.
Uz podršku planinarskog društva i volontera su u prostorijama postavili pločice i instalacije za dovod vode
u cilju omogućavanja osnovnih preduslova za boravak. Riješavanjem ovog problema i uređenjem prostorija
gdje se može smjestiti do 30 osoba, omogućeno je da mladi iz škola Kozarske Dubice i organizacija mogu
koristiti planinarski dom za potrebe nastave u prirodi, ekološke sekcije i sportsko rekreativne svrhe.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
124
3.968,08 KM
Odobreno: 1.968,22 KM
Potrošeno: 1.968,08 KM
Doprinos zajednice:
U novcu: 2.000,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Planinarsko-sportsko društvo
‘’Pecija’’ Kozarska Dubica
Trajanje projekta:
1.09-31.10.2010.
Broj volontera:
11
Broj volonterskih sati:
160
Broj korisnika:
500
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Tanja Derikuća, Lana Barać,
Slađana Bukva, Goran Inđić i Dijana
Kondić
Download

OMLADINSKA BANKA KOZARSKA DUBICA