OMLADINSKA BANKA ŠIPOVO
Članovi odbora Omladinske banke Šipovo u 2010. godini su:
Stojan Kozomara
Mladen Jerkić
Marina Dmitrović
Ruža Ivić (do novembra 2010)
Draženko Prole
Svjetlana Šobić (do novembra 2010)
Đorđe Kokošar
Siniša Pandžić (do novembra 2010)
Bojana Muždeka
Marijana Vukoman
Vida Rakita (od novembra 2010)
Sanja Jeftenić (od novembra 2010)
Dušan Vuleta (od novembra 2010)
Osoba iz Opštine Šipovo za podršku radu Omladinskoj banci:
Milan Plavšić-zamjenik načelnika Opštine
156
Fond Omladinske banke Šipovo za podršku projektima neformalnih grupa mladih u
2010. godini iznosio je 20.000 KM, od kojih je 10.000 KM obezbijedila Fondacija Mozaik
iz sredstava donatora USAID-a, a 10.000 KM obezbijedila je Opština Šipovo.
Članovi odbora su realizovali u periodu od 7. do 23. juna sedam prezentaciju/radionicu
u MZ Draganjić Podovi, Pljeva, Babići, Strojice, O.Š. Nemanja Vlatković, Dom kulture i
sali Skupštine opštine o programu i mobilizaciji lokalnih resursa na kojima je
učestvovalo ukupno 212 mladih.
Omladinska banka Šipovo je primila 14 prijedloga projekata do 30. juna i kroz proces
preliminarne selekcije, intervua sa članovima neformalnih grupa i finalnu selekciju, a
nakon rangiranja i u skladu sa raspoloživim budžetom predložila za finansiranje 11
projekata neformalnih grupa mladih.
Dana 29. jula u prostorijama Opštine Šipovo je održana ceremonija uručivanja čekova
i potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih čijih je 11
projekata odobrila Omladinska banka Šipovo. Ukupna vrijednost odobrenih projekta
je iznosila 43.690,00 KM, od kojih je iz fonda Omladinske banke planirano da se podrži
sa 16.203,00 KM (8.102,00 KM sredstvima USAID/Mozaik i 8.101,00 KM sredstvima
Opštine) i 27.487,00 KM su sredstva koja su obezbijedile neformalne grupe iz zajednice
(od preduzeća, organizacija, institucija i građana u novcu i/ili robi i uslugama).
Ceremonija uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa mladima čiji su projekti odobreni
Ovom svečanom činu prisustvovali su gdin Dušan Malinović-načelnik Opštine Šipovo,
Milan Plavšić-zamjenik načelnika opštine, Dana Beegun-šefica odjela demokratizacije
USAID-a, Mirjana Valjevac-program menadžer USAID-a, Željko Pauković-program
menadžer Fondacije Mozaik i članovi odbora Omladinske banke Šipovo koji su uručili
čekove predstavnicima mladih i potpisali ugovore sa njima za odobrene projekte.
157
REALIZOVANI PROJEKTI NEFORMALNIH GRUPA MLADIH
Ukupno 11 projekata neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 2. avgusta
do 31. oktobra.
Članovi odbora Omladinske banke su u toku realizacije projekata bili zaduženi za
monitoring i asistenciju članovima grupa u procesu kompletiranja izvještaja, čime se
doprinosilo većoj odgovornosti mladih i transparentnosti ostvarenih rezultata.
Sljedeći projekti neformalnih grupa mladih su realizovani:
 Rekonstrukcija gradskog košarkaškog igrališta;
 Uređenje školskog igrališta;
 Prostor za mlade;
 Folklorna sekcija;
 Uređenje školske biblioteke;
 Osvjetljenje teniskog terena;
 Uređenje igrališta za djecu i mlade;
 Rekonstrukcija i prosirenje igrališta u Duljcima;
 Dječije igralište Strojice;
 Edukacija mladih na izradi predmeta iz oblasti starih zanata;
 Dječije igralište Babići.
Zajednički podaci 11 realizovanih projekata neformalnih grupa mladih:
 Ukupna vrijednost realizovanih projekta je iznosila 44.467,63 KM od kojih je iznos
od 16.193,07 KM obezbijeđeno iz fonda Omladinske banke Šipovo (8.095,80 KM su
sredstva Mozaik/USAID, a 8.097,27 KM su sredstva opštine Šipovo);
 Neformalne grupe su obezbijedile za realizaciju 11 projekata kroz mobilizaciju
lokalnih resursa iz zajednice ukupno 28.274,56 KM (470,00 KM u novcu i 27.804,56
KM u robi i uslugama) od 13 institucija i organizacija, 4 preduzeće i 28 građana;
 U realizaciji projekata učestvovalo je 162 volontera (82 M i 80 Ž) koji su radili i
doprinijeli sa 4.448 volonterskih sati;
 Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 2.526.
158
Naziv projekta: Rekonstrukcija gradskog
košarkaškog igrališta
Mjesto: Šipovo
Grupa mladih je inicirala riješavanje problema košarkaškog igrališta koje nije bilo u potpunoj funkciji zbog
polomljenih tabli i tribina.
Uz podršku košarkaškog kluba i volontera uspjeli su da nabave i stave u funkciju četiri koša sa tablama i
poprave tribine za gledaoce. Naravno nakon što su ovo uradili su odigrali revijalni košarkaški turnir, što je
ponovo privuklo mlade kojima je omogućeno da se aktivno bave košarkom.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
6.730,00KM
Odobreno: 1.970,00 KM
Potrošeno: 1.970,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 4.760,00 KM
Sponzori iz zajednice:
KK ‘’Pliva’’ Šipovo
Trajanje projekta:
1.08-30.10.
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
292
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Dragan Dakić, Dario Duvnjak,
Marko Marković, Bogdan Kljajić i
Dragan Kalkan
159
Naziv projekta: Uređenje školskog igrališta
Mjesto: Šipovo
Grupa mladih nastavnika osnovne škole odlučila je da se urede i opreme školska igrališta i konačno da djeca
i mladi koji idu u školu i žive u naselju mogu igrati košarku i fudbal.
Osnovna škola je podržala ideju i projekat sa konstrukcijama za koševe i golove, a članovi grupe su animirali
djecu i mlade da bojama označe terene za košarku i odbojku, te da se ofarbaju i postave konstrukcije i table
za košarku i fudbal. Projekat je značajan jer sada mogu djeca iz osnovne škole, mladi iz srednjoškolskog
centra i stanovnici naselja Rasadnik da se bave sportsko rekreativnim aktivnostima na školskom igralištu.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
160
3.996,00KM
Odobreno: 1.700,00 KM
Potrošeno: 1.696,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.300,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Osnovna škola ‘’Nemanja Vlatković’’
Šipovo
Trajanje projekta:
1.09-31.10.2010.
Broj volontera:
48
Broj volonterskih sati:
150
Broj korisnika:
1000
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Borka Jović, Jelena Nerac, Radmila
Mandić, Miodrag Marković i
Dragana Gajić
Naziv projekta: Prostor za mlade
Mjesto: Šipovo
Grupa mladih je željela da prostorije koje su dobili na korištenje od Doma kulture uredi i opremi radi
organizovanja edukativnih i kreativnih aktivnosti i druženja mladih Šipova.
Morali su se prvo usaglasiti kako osmisliti izgled zidova prostora, a kad su to riješili onda je usljedilo veliko
čišćenje, uređivanje, krečenje, pa opet čišćenje i popravljenje prozora i rasvjete.
Novi prostor će se koristiti uz podršku udruženja za mlade iz Šipova za aktivnosti kurseva engleskog jezika,
računara, muzičke i folklorne sekcije, te za izložbe likovnih radova mladih.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.579,10KM
Odobreno: 951,00 KM
Potrošeno: 951,70 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.627,40 KM
Sponzori iz zajednice:
JU Dom kulture Šipovo i UG
Omladinski centar Šipovo
Trajanje projekta:
1.08-1.09.2010.
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
150
Broj korisnika:
300
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Jelena Samardžić, Jelena Vasilić,
Danijela Trkulja, Radovan Piljić i
Tatjana Jeftenić
161
Naziv projekta: Folklorna sekcija
Mjesto: Šipovo
Grupa mladih djevojaka je željela da omogućiti mladima koji se žele baviti folklorom i uslove za to kroz
nabavku nove narodne nošnje.
Kao članice folklorne sekcije su omogućile da se sašiju šesnaest novih kompleta narodne nošnje čime su
stvoreni uslovi da i novi članovi mogu da učestvuju na koncertima. Nakon nabavke narodne nošnje su imali i
koncert u Domu kulture u Šipovu.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
162
7.499,47 KM
Odobreno: 1.500,00 KM
Potrošeno: 1.499,47 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 6.000,00 KM
Sponzori iz zajednice:
JU Dom kulture ‘’Đorđe Kokošar’’
Šipovo
Trajanje projekta:
1.08-1.10.
Broj volontera:
5
Broj volonterskih sati:
120
Broj korisnika:
200
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Nataša Maksimović, Brankica
Maksimović, Stana Šobić, Zora
Rakita i Dragana Maksimović
Naziv projekta: Uređenje školske biblioteke
Mjesto: Šipovo
Učenice srednjoškolskog centra su oformile neformalnu grupu i kao ljubitelji knjige inicirali projekat da se
obezbijede knjige za biblioteku koje su potrebne učenicima.
Naravno da se i škola uključila u ovaj projekat i obezbijedila da se kupe potrebne knjige. Ukupno je kupljeno
stotinu knjiga za biblioteku koju su članice neformalne grupe prvo uredile i škola obezbijedila dodatne
vitnine za nove knjige koje će služiti učenicima.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
1.996,00 KM
Odobreno: 1.000,00 KM
Potrošeno: 996,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.000,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Srednjoškolski centar ‘’Petar Kočić’’
Šipovo
Trajanje projekta:
13.09-1.10.
Broj volontera:
7
Broj volonterskih sati:
84
Broj korisnika:
300
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Danica Jeftenić, Ljiljana Milovac
Aleksandra Milovac, Jovana Polić i
Irma Dadović
163
Naziv projekta: Osvjetljenje teniskog terena
Mjesto: Šipovo
Članovi ove neformalne grupe su inicirali rješavanje dodatnog osvjetljenja teniskog terena radi
omogućavanja većem broju mladih ljudi da se bave ovim sportom.
Uz podršku opštine koja je obezbijedila stubove i reflektore, nabavili su dodatnih šest reflektora koje su
postavili na stubove i tako su stvoreni uslovi za produženje vidljivosti i iskoristivosti teniskih terena za
mlade u Šipovu.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
164
4.400,00 KM
Odobreno: 1.800,00 KM
Potrošeno: 1.800,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.600,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Opština Šipovo
Trajanje projekta:
1.08-31.10.
Broj volontera:
9
Broj volonterskih sati:
225
Broj korisnika:
30
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Lazar Kljajić, Miroslav Plavšić, Miloš
Nišić, Marko Bogdanović i Željko
Jakšić
Naziv projekta: Uređenje igrališta za mlade i djecu
Mjesto: MZ Pljeva, Šipovo
Članovi ove neformalne grupe su inicirali uređenje igrališta u njihovoj mjesnoj zajednici.
Uz podršku mještana, preduzeća i institucija uspjeli su da postave koš, visoku ogradu iza golova za mlade
koji igraju fudbal i za djecu da postave na igralištu klackalice i ljuljačke.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.783,16 KM
Odobreno: 1.450,00 KM
Potrošeno: 1.450,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.333,16 KM
Sponzori iz zajednice:
28 mještana, STR Mladost, Đukić
Komerc, MG Mind, Ivić doo,
Elektrodistribucija i Ministarstvo
porodice, omladine i sporta
Trajanje projekta:
1.09-31.10.
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
384
Broj korisnika:
153
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Dimitrije Prole, Željko Radoja,
Milan Glišić, Mladen Dejan i Damjan
Vujković
165
Naziv projekta: Rekonstrukcija i proširenje
igrališta u Duljcima
Mjesto: Duljci, MZ Volari, Šipovo
Članovi ove neformalne grupe su inicirali da se uredi rekonstrukcija i proširenje igrališta.
Uz podršku osnovne škole uspjeli su da urede igralište za djecu sa pješčanikom i postavljenim klackalicama,
ljuljačkama i toboganom. A takođe su proširili i postojeće fudbalsko igralište. Naravno zasadili su travu na
fudbalskom igralištu i cvijeće oko dječijeg igrališta.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
166
3.800,00 KM
Odobreno: 1.700,00 KM
Potrošeno: 1.700,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.100,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Osnovna škola ‘’Nemanja Vlatković’’
Trajanje projekta:
1.09-31.10.
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
1420
Broj korisnika:
300
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Ranka Marković, Dragana Marković,
Jovica Marković, Aleksandar
Marković i Slavka Marković
Naziv projekta: Dječije igralište Strojice
Mjesto: MZ Strojice, Šipovo
Ova neformalna grupa je inicirala uređenje igrališta za djecu u dvorištu osnovne škole.
Uz podršku škole i volontera uspjeli su da naprave igralište za djecu sa ljuljačkom, karikama, klackalicom i
toboganom na kome sada djeca iz Strojica mogu provoditi svoje slobodno vrijeme.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.333,00 KM
Odobreno: 1.636,00 KM
Potrošeno: 1.633,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.700,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Osnovna škola ‘’Rade Marjanac’’
Strojice
Trajanje projekta:
1.08-31.10.
Broj volontera:
5
Broj volonterskih sati:
54
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Snežana Cumbo, Suzana Cumbo,
Miloš Gajić, Dijana Smiljanić i Miloš
Bijelić
167
Naziv projekta: Edukacija mladih na
izradi predmeta iz obasti starih zanata
Mjesto: Šipovo
Grupa mladih djevojaka je željela da nauči kako se rade tradicionalni ručni radovi iz oblasti starih zanata.
Podršku su dobili od udruženja čija je članica svoje vještine tkanja, vezenja, štrikanja i šivanja uporno
prenosila tokom dva mjeseca grupi djevojaka koje su pravile na razboju, mašini i ručno različite predmete
kao što su torbice, priglavke, marame i vezle narodne nošenje. Predmeti su izloženi u prostoru koje je
opština namijenila za promociju turističkih sadržaja i narodnih običaja Šipova.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
168
2.296,00KM
Odobreno: 996,00 KM
Potrošeno: 996,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.300,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Udruženje žena ‘’Astra’’ Šipovo
Trajanje projekta:
1.09-31.10.2010.
Broj volontera:
23
Broj volonterskih sati:
1540
Broj korisnika:
23
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Biljana Poletanović, Dragana
Gavranić, Dragana Poletanović,
Aleksandra Rakita i Božana
Gavranić
Naziv projekta: Dječije igralište Babići
Mjesto: MZ Babići, Šipovo
Članovi ove neformalne grupe su inicirali da se uredi igralište u Babićima.
Uz podršku osnovne škole koja je donirala golove, tablu sa obručima za košarku i mrežu za odbojku uradili
su konstrukciju za koševe i konstrukciju za odbojku. Znači udruženim snagama i resursima obnovili su
igralište za mlade u Babićima.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.054,90 KM
Odobreno: 1.500,00 KM
Potrošeno: 1.500,90 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.554,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Osnovna škola ‘’Rade Marijanac’’
područno odjeljenje u Babićima
Trajanje projekta:
1.09-31.10.
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
29
Broj korisnika:
20
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Velimir Plavšić, Jelena Gatarić,
Stanislava Milovac, Vanja Rakita i
Bosa Šobić
169
Download

OMLADINSKA BANKA ŠIPOVO