OMLADINSKA BANKA SRBAC
Članovi odbora Omladinske banke Srbac u 2011. godini su:
Dražen Popović (do novembra 2011)
Ljubica Bakić
Ivana Kesić
Nemanja Babić
Marko Ožeg
Zdravko Cvijetić (do novembra 2011)
Sanja Lakić (do novembra 2011)
Tamara Popović (do novembra 2011)
Vladana Spasojević (do novembra 2011)
Nikolina Oljača (do novembra 2011)
Irena Vidović (od decembra 2011)
Maja Cvijanović (od decembra 2011)
Milica Perić (od decembra 2011)
Nebojša Tomaš (od decembra 2011)
Aleksandar Kovačević (od decembra 2011)
Osoba iz Opštine Srbac za podršku radu Omladinskoj banci:
Vladislav Ilić-stručni saradnik za društvene djelatnosti
116
Fond Omladinske banke Srbac za podršku projektima neformalnih grupa mladih u
2011. godini iznosio je 20.000 KM, od kojih je 10.000 KM obezbijedila Fondacija Mozaik
iz sredstava donatora USAID-a, a 10.000 KM obezbijedila je Opština Srbac.
Predstavnici Opštine i Omladinske banke su promovisali program i konkurs, a članovi
odbora Omladinske banke su organizovali četrnaest prezentacija/radionica o
programu i mobilizaciji lokalnih resursa u periodu od 21. marta do 16. aprila u MSŠ
’’Petar Kočić’’, MZ Gornji Kladari, MZ Povelič, MZ Glamočani, MZ Nožičko i MZ Kukulje
na kojima je učestvovalo ukupno 318 osoba što je i doprinijelo da veći broj mladih
može iskoristiti mogućnost podrške Omladinske banke.
Članovi odbora Omladinske banke tokom realizacije prezentacija/radionica za mlade
Omladinska banka Srbac je primila 22 prijedloga projekata do 29. aprila i kroz proces
preliminarne selekcije, intervua sa članovima neformalnih grupa i finalnu selekciju, a
nakon rangiranja i u skladu sa raspoloživim budžetom predložila za finansiranje 11
projekata neformalnih grupa mladih.
Članovi odbora Omladinske banke tokom procesa selekcije projekata mladih
117
Dana 3. juna u prostorijama Opštine Srbac je održana ceremonija uručivanja čekova i
potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih čijih je 11 projekata
odobrila Omladinska banka Srbac. Ukupna vrijednost odobrenih projekta je iznosila
42.843,17 KM, od kojih je iz fonda Omladinske banke planirano da se podrži sa
20.261,19 KM (10.261,19 KM sredstvima USAID/Mozaik i 10.000,00 KM sredstvima
Opštine) i 22.581,98 KM su sredstva koja su obezbijedile neformalne grupe iz zajednice
(od preduzeća, organizacija, institucija i građana u novcu i/ili robi i uslugama).
Zajednička slika nakon ceremonije uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa
mladima čiji su projekti odobreni
Ovom svečanom činu prisustvovali su gdin Živko Mikulić-načelnik Opštine Srbac,
Vladislav Ilić-predstavnik opštine odgovoran za podršku programu Omladinske banke,
Željko Pauković-program menadžer Fondacije Mozaik i članovi odbora Omladinske
banke Srbac koji su uručili čekove predstavnicima mladih i potpisali ugovore sa njima
za odobrene projekte.
118
REALIZOVANI PROJEKTI NEFORMALNIH GRUPA MLADIH
Ukupno 11 projekata neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 15. juna
do 31. oktobra. Par projekata je produžilo period dostavljanja izvještaja do decembra
mjeseca.
Članovi odbora Omladinske banke su u toku realizacije projekata bili zaduženi za
monitoring i asistenciju članovima grupa u procesu kompletiranja izvještaja, čime se
doprinosilo većoj odgovornosti mladih i transparentnosti ostvarenih rezultata.
Sljedeći projekti neformalnih grupa mladih su realizovani:
 ’’Dođite da se družimo!’’;
 Sportom do zdravlja;
 ’’Folklor-ljepša strana života’’;
 ’’Bakin kolač’’;
 Igralište-mjesto okupljanja mladih u seoskom naselju Mali Sitneši;
 Omladinski dom mladima u Prijebljezima;
 ’’Informiši se!’’;
 Rekonstrukcija igrališta u zaseoku Brezovača;
 Prilagođavanje omladinskog doma u Korovima potrebama mladih;
 ’’Koševi za sve!’’;
 Sanacija omladinskog doma u Kaocima.
Zajednički podaci 11 realizovanih projekata neformalnih grupa mladih:
 Ukupna vrijednost realizovanih projekta je iznosila 41.439,92 KM od kojih je iznos
od 18.905,94 KM obezbijeđeno iz fonda Omladinske banke Srbac (9.607,65 KM su
sredstva Mozaik/USAID, a 9.298,29 KM su sredstva opštine Srbac);
 Neformalne grupe su obezbijedile za realizaciju 11 projekata kroz mobilizaciju
lokalnih resursa iz zajednice ukupno 22.533,98 KM u robi i uslugama od 11 institucija
i organizacija, 9 preduzeće i 14 građana;
 U realizaciji projekata učestvovao je 171 volonter (100 M i 71 Ž) koji su radili i
doprinijeli sa 2.998 volonterskih sati;
 Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 2.135.
119
Projekat: ‘’Dođite da se družimo’’
Mjesto: Srbac
Ova grupa mladih aktivista je željela da omogući uključivanje djece sa posebnim potrebama u normalne
tokove života i njihovu socijalizaciju sa mladima kroz kreativno provođenje slobodnog vremena.
Prvo su medijski promovisali projekat i mogućnost da se mladi mogu uključiti u projektne aktivnosti,
organizovane su edukativne radionice za 25 mladih, a potom 16 kreativnih radionica (bojenje na majicama,
platnu i staklu, izrada nakita i foto radionica) za 15 članova udruženja i 25 mladih. Organizovali su izložbu
radova i fotografija koji su nastali tokom kreativnih radionica mladih i djece sa posebnim potrebama.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
120
3.670,51 KM
Odobreno: 1.835,00 KM
Potrošeno: 1.828,51 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.842,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Udruženje roditelja i djece sa
posebnim potrebama ‘’Izvor’’
Srbac, NVO ‘’Milenijum’’ Srbac,
Radio Srbac, Opština Srbac, Vesna
Maksimović i Milica Latinčić
Trajanje projekta:
1.07-31.10.2011. godine
Broj volontera:
40
Broj volonterskih sati:
528
Broj korisnika:
40
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Milica Latinčić, Jelena Đakić,
Katarina Savković, Sanja Kojić i
Aleksandra Vukosavljević
Projekat: ‘’Sportom do zdravlja’’
Mjesto: MZ Gornji Kladari, Srbac
Ova grupa mladih je odlučila da poboljša uslove života za mlade u svojoj mjesnoj zajednici i da im omogući
mjesto za druženje i bavljenje sportom umjesto da mladi borave u kafićima.
Uz dodatnu podršku mjesne zajednice u društvenim prostorijama su uredili prostor za mlade, gdje su
zamijenili ulazna vrata i prozor, te nabavili peć na čvrsto gorivo. U dvorištu su postavili koš i stubove za
odbojku čime su stvorili uslove da se mladi mogu više baviti sportom u njihovoj mjesnoj zajednici.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.566,10 KM
Odobreno: 1.820,00 KM
Potrošeno: 1.746,10 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.820,00 KM
Sponzori iz zajednice:
MZ Kladari i ‘’Montažainženjering’’ Srbac
Trajanje projekta:
27.06-30.11.2011. godine
Broj volontera:
6
Broj volonterskih sati:
93
Broj korisnika:
75
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Srđan Gojković, Suzana Vidović,
Dejan Berendika, Irena Vidović i
Branislav Berendika
121
Projekat: ‘’Folklor ljepša strana života’’
Mjesto: MZ Razboj Lijevče, Srbac
Ova grupa mladih aktivista i članova kulturno umjetničkog društva inicirala je ovaj projekat sa ciljem
uključivanja mladih u promociju novih kulturnih sadržaja.
U toku realizacije projekta su uspjeli da se nabavi materijal i sašije novih osam narodnih nošnji, formira
nova vokalna grupa izvornih narodnih pjesama, uključi novih trideset i pet mladih u kulturno umjetničko
društvo, te uvježba i izvede nastup pred oko 1.000 posjetilaca kojima je predstavljen kulturno i zabavni
program.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
122
4.149,50 KM
Odobreno: 1.999,50 KM
Potrošeno: 1.999,50 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.150,00 KM
Sponzori iz zajednice:
SPC Crkvena opština Staparska
Razboj Lijevče
Trajanje projekta:
15.06-31.08.2011. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
660
Broj korisnika:
1.000
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Milijana Ilić, Andrijana Janjić,
Slađana Đurđević, Bojan Stamenić
i Spasoja Milijašević
Projekat: ‘’Bakin kolač’’
Mjesto: MZ Stari Martinac, Srbac
Ova grupa mladih koji su stalno dolazili u Stari Martinac kod svojih baka su nešto željeli da urade za djecu i
mlade koje ovedje žive, tj. da se uredi igralište.
Uz podršku zajednice u dvorištu područne osnovne škole su raščistili teren i poravnali zemljište, postavili
ogradu dužine 54m pored puta i postavili su tobogan, ljuljačka sa klackalicom, te klackalica sa penjalicom.
Zadovoljni su urađenim jer sada djeca u ovoj mjesnoj zajednici imaju mjesto za igru i slobodno vrijeme koje
provode sa svojim bakama.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
4.440,00 KM
Odobreno: 2.000,00 KM
Potrošeno: 2.000,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.440,00 KM
Sponzori iz zajednice:
MZ Stari Martinac, Granprom
d.o.o. Srbac i SUR ‘’3M’’ Srbac
Trajanje projekta:
20.06-31.07.2011. godine
Broj volontera:
14
Broj volonterskih sati:
78
Broj korisnika:
50
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Vladimir Đaković, Dijana Vidović,
Divna Vidović, Vujadin Savić i Vaso
Savić
123
Projekat: Igralište-mjesto okupljanja mladih u seoskom
naselju Mali Sitneši
Mjesto: MZ Mali Sitneši, Srbac
Ova grupa mladih je željela podstaći volonterski duh mladi i omogućiti stvaranje prostora za kvalitetnije
korištenje slobodnog vremena mladih.
Uz podršku zajednice koja je obezbijedila prostorije, nabavljena su tri stola i deset slolica, postavljena mreža
za odbojku na terenu za odbojku, te uređena prostorija za druženje.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
124
3.404,45 KM
Odobreno: 1.701,00 KM
Potrošeno: 1.693,45 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.711,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Atom Company, Radio
Srbac, Momo Aničić, Nebojša
Vučić, Ljubiša Grumić i Sonja
Dragomirović
Trajanje projekta:
10.08-31.10.2011. godine
Broj volontera:
25
Broj volonterskih sati:
93
Broj korisnika:
50
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Srđan Aničić, Bojan Vidović,
Dalibor Dragomirović, Nikola
Škrpan i Nebojša Brezovac
Projekat: Omladinski dom u Prijebljezima
Mjesto: MZ Prijebljezi, Srbac
Ova grupa mladih je željela da uredi prostorije za mlade u društvenom domu u svojoj mjesnoj zajednici.
Kroz projekat su uspjeli da urede prostoriju u društvenom domu koji je bio u jako lošem stanju, a radovi su
uključivali dosta struganja zidova i plafona, riješavanje pitanja vlage, postavljanja novih prozora i vrata, te
krečenje. Dosta posla, ali i zadovoljstvo urađenim.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.997,72 KM
Odobreno: 1.950,18 KM
Potrošeno: 1.950,17 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.047,55 KM
Sponzori iz zajednice:
GRADPROM d.o.o. Srbac
Trajanje projekta:
15.06-31.10.2011. godine
Broj volontera:
15
Broj volonterskih sati:
100
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Branko Jeftić, Aleksandra Kljajić,
Svjetlana Sabo, Vesna Brkić i
Dragan Andrić
125
Projekat: ‘’Informiši se!’’
Mjesto: MZ Srbac, Sitneši, Kobaš, Ćukali, Nožičko,
Kukulje i Razboj, Srbac
Ova grupa mladih aktivista je željela da promoviše među mladima u školama pravo na edukaciju o
seklualnom i reproduktivnom zdravlju.
Nakon promocije projekata i unaprijed dobijene saglasnosti od direktora škola održane su radionice o
seksualnom i reproduktivnom zdravlju u Srpcu (ŠC „Petar Kočić“ i OŠ „Jovan Jovanović Zmaj), MZ Razboj (OŠ
„Dositej Obradović“), MZ Sitneši (OŠ „Vuk Karadžić“), MZ Kukulje (OŠ“Dositej Obradović“), MZ Nožičko (OŠ
„Jovan Jovanović Zmaj“), Ćukalima (OŠ „Vuk Karadžić“) i MZ Kobaš (OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“). Radionice
su održane u ukupno 26 odjeljenja ( 4 odjeljenja srednje škole (IV razredi) i 22 odjeljenja 8. i 9. razreda
osnovnih škola) što znači da su održane za oko 550 mladih.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
126
3.600,00 KM
Odobreno: 1.800,00 KM
Potrošeno: 1.800,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.800,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Opštinska organizacija Crvenog krsta
Srbac, Aleksandra Vukosavljević, Jovan
Janjić, Maja Cvijanović, Mitra Dragojević i
Anja Jungić
Trajanje projekta:
12.09-28.10.2011. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
1125
Broj korisnika:
550
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Dragiša Jović, Vedran Krajišnik, Dragan
Sekulić, Maja Stojković i Dajana Pavković
Projekat: Rekostrukcija igrališta u zaseoku Brezovača
Mjesto: MZ Nožičko, Srbac
Ova grupa mladih je željela da uredi igralište u svome selu Brezovača.
Kroz projekat su uspjeli da urede ravnanje terena, postavljanje rasvjete i postavljanje zaštitne ograde oko
terena.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.449,78 KM
Odobreno: 1.992,47 KM
Potrošeno: 1.329,78 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 2.120,00 KM
Sponzori iz zajednice:
MZ Nožičko, Agrounija d.o.o. Srbac
i SZTR ‘’Cipiripi’’ Nožičko
Trajanje projekta:
1.08-31.10.2011. godine
Broj volontera:
23
Broj volonterskih sati:
100
Broj korisnika:
50
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Draško Popović, Sašo Nježić,
Zlatko Dobrnjac, Aleksandar
Dobrnjac i Radenko Vrančić
Projekat: Prilagođavanje omladinskog doma u
Korovima potrebama mladih
Mjesto: MZ Korovi, Srbac
Ova grupa mladih je željela da uredi društveni dom u selu Korovi.
Kroz projekat su uspjeli da očiste i urede unutrašnjost doma, nabave i postave enterijer.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
1.895,00 KM
Odobreno: 1.258,75 KM
Potrošeno: 581,00 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.404,00 KM
Sponzori iz zajednice:
Manera d.o.o. Srbac
Trajanje projekta:
16.06-30.10.2011. godine
Broj volontera:
5
Broj volonterskih sati:
50
Broj korisnika:
50
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Velibor Dević, Igor Dević, Neven
Adamović, Nemanja Adamović i
Bogdan Josipović
127
Projekat: ‘’Koševi za sve’’
Mjesto: MZ Razboj Lijevče, Srbac
Ova grupa mladih je odlučila da se kroz realizaciju projekta unaprijede sadržaji za mlade u ovom selu.
Uz podršku zajednice su na igralištu područne osnovne škole izgradili dva koša, četiri stuba visine 7 m za
reflektore na igralištu i dvije klupe dužine 2,5m. Sada ne samo djeca, već mladi i oni koji se tako osjećaju
mogu da igraju košarku danju i noću.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
128
5.179,64 KM
Odobreno: 1.980,00 KM
Potrošeno: 1.979,64 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 3.200,00 KM
Sponzori iz zajednice:
MZ Razboj Lijevče
Trajanje projekta:
15.06-31.07.2011. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
35
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Miodrag Novaković, Mišo
Stanišljević, Sanja Šnjegota,
Dajana Šnjegota i Mirela Rakić
Projekat: Sanacija omladinskog doma u Kaocima
Mjesto: MZ Kaoci, Srbac
Ova grupa mladih je odlučila na nastavi uređivanje doma u mjesnoj zajednici Kaoci.
Uz dodatnu podršku zajednice su uspjeli da zamijene staru stolariju na domu (dvoje vrata i pet prozora),
postavili dva zidna lustera, a osim uređenja prostorija doma su i nabavili mrežice za stoni tenis i rekete, pa
su nakon otvaranja novouređenih prostorija i odigrane partije stonog tenisa imali i prigodan ručak za sve
koji su učestvovali i podržali projekat.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
3.997,56 KM
Odobreno: 1.998,13 KM
Potrošeno: 1.998,13 KM
Doprinos zajednice:
U robi/uslugama: 1.999,43 KM
Sponzori iz zajednice:
‘’GRADPROM’’ d.o.o. Srbac, Božo
Marković, Mlađan Dragosavljević,
Milenko Dragosavljević i MZ Kaoci
Trajanje projekta:
17.06-20.10.2011. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
136
Broj korisnika:
70
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Sanja Gužvić, Slobodan Smiljanić,
Srđan Ćirić, Ninko Petković i
Svjetlana Ćirić
129
Download

OMLADINSKA BANKA SRBAC