Petnaesti edukativni seminar
’’DILEME I NAPREDAK U ODREĐIVANJU NEKIH BIOMARKERA: DANAŠNJE STANJE’’
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
(satnica, teme i predavači)
14-17. april 2011. godina, Kopaonik
Satnica
Tema
I
1.
2.
Predavač
Metod
obuke*
ULAZNI TEST (30 minuta)
II PREDAVANJA (predavanja od 1. do 9. traju po 30 minuta)
predavanje Nada Majkić-Singh,
Biomarkeri: definicija,
strandardizacija i primena
Centar za medicinsku biohemiju,
Klinički centar Srbije i Katedra za medicinsku
biohemiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u
Beogradu, Beograd
Dileme i napredak vezane za predavanje Zorica Šumarac,
laboratorijske
greške
i
Centar za medicinsku biohemiju,
bezbednost pacijenata
Klinički centar Srbije, Beograd
Pitfalls and artifacts in CBC
counts by modern hematology
analysers
predavanje
Nova generacija biomarkera
sepse: – teorijski pristup i dileme
iz prakse
predavanje
predavanje
5.
Dilema – vitamin D, hormon ili
vitamin: današnje stanje u
analitici
predavanje
6.
Napredak i dileme u strategijama
biohemijskog
prenatalnog
skriniga
Klinička primena
visokoosetljivih testova za
određivanje koncentracije
troponina: prednosti i
ograničenja
predavanje
C-reaktivni protein i terapija
statinima u primarnoj prevenciji
koronarne srčane bolesti - za i
protiv
Tumorski markeri karcinoma
pluća: teorija i praksa
predavanje
Snežana Jovičić,
Centar za medicinsku biohemiju,
Klinički centar Srbije, Beograd
predavanje
Mirka Berendika,
Abbott Laboratories, Hrvatska
3.
4.
Georgios Paterakis,
NHS Institution: General Hospital of Athens "G.
Gennimatas", Immunology - Flow Cytometry
Department, Athens, Greece
Snežana Marković,
Abbott Laboratories, Beograd
Jasna Bjelanović, Centar za medicinsku
biohemiju, Klinički centar Srbije, Beograd
PAUZA
7.
8.
9.
III
Duško Mirković,
Centar za medicinsku biohemiju,
Klinički centar Srbije i Katedra za medicinsku
biohemiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u
Beogradu, Beograd
Svetlana Ignjatović,
Centar za medicinsku biohemiju,
Klinički centar Srbije i Katedra za medicinsku
biohemiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u
Beogradu, Beograd
Sanja Stanković,
Centar za medicinsku biohemiju,
Klinički centar Srbije i Katedra za medicinsku
biohemiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u
Beogradu, Beograd
RADIONICE (1h i 30 minuta)
IV IZLAZNI TEST (30 minuta)
Download

15_Edukativni_seminar