Ana Melezović
Ðorđe Filipić
Ðorđe Šarčević
Marija Marić
Marina Jovanović
Ružica Maksimović
Slobodan Melezović
Spasoje Bobar
Omladinska banka Šekovići
Aleksandar Mihajlović
Članovi i
članice
odbora
Omladinske
banke
Šekovići
u 2012.
godini
su:
Tijana Lazić
Vladimir Ristić
Osoba iz Opštine za podršku radu Omladinskoj banci:
Rajko Lazić – saradnik Opštine Šekovići
239
Omladinska banka Šekovići je osnovana 2008. godine i do 2012. godine podržala
je 39 projekata u iznosu od 67.041,82KM.
Fond Omladinske banke Šekovićiza podršku projektima neformalnih grupa mladih
u 2012. godini iznosio je 14.000 KM, od kojih je 4.000 KM obezbijedila Fondacija
Mozaik iz sredstava donatora USAID-a, a 10.000 obezbijedila je Opština Šekovići.
Članovi odbora Omladinske banke Šekovićiorganizovali su pet prezentacija u
periodu od 3. do 12. aprila u mjestima Korijen, Tišća, Papraća, Kaštelj i SŠC Petar
II Preradović na kojima je učestvovalo ukupno 94 osobe.
Omladinska banka Šekovićije primila 12 prijedloga projekata do 20. aprila i kroz
proces selekcije (preliminarna selekcija-intervju-rangiranje-finalna selekcija)
odobrila 9 projekata.
Dana 21. septembra u prostorijama Opštine Šekovići održana je Ceremonija
uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa
mladih čiji su projekti odobreni.
Ukupna vrijednost odobrenih projekta je iznosila 27.471,96 KM, od kojih je iz fonda
Omladinske banke planirano da se podrži sa 13.476,96 KM (3.803,11 KM
sredstvima USAID/Mozaik i 9.673,85 KM sredstvima Opštine) i 13.995,00 KM su
sredstva koja su obezbijedile neformalne grupe iz zajednice (od preduzeća,
organizacija, institucija i građana u novcu i/ili robi i uslugama).
Ceremonija uručivanja čekova i potpisivanja ugovora
Ovom svečanom činu prisustvovali su gdin. Momir Ristić-načelnik Opštine Šekovići,
Armela Ramić-projekt menadžerica Fondacije Mozaik i članovi odbora Omladinske
banke Šekovićikoji su uručili čekove predstavnicima mladih i potpisali ugovore sa
njima za odobrene projekte.
240
Omladinska banka Šekovići
Realizovani projekti neformalnih grupa mladih
Devet projekata neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 18.
septembra do 31. oktobra. Članovi odbora Omladinske banke su u toku realizacije
projekata bili zaduženi za monitoring i asistenciju članovima grupa u procesu
kompletiranja izvještaja, čime se doprinosilo većoj odgovornosti mladih i
transparentnosti ostvarenih rezultata.
Sljedeći projekti neformalnih grupa mladih su realizovani:
Ljetno odmaralište
Park za druženje u Kaštijelju
Mini park u Željezniku
Uređenje parka u Tišći
Odmaralište u Tupanarima
Farbanje ograde kod srednje škole
Postavljanje reflektora na igralištu kod Osnovne škole
Uređenje zelenih površina
Cvijeće je ukras bašte, a mladi su ukras svijeta
Zajednički podaci 9 realizovanih projekata neformalnih grupa mladih:
Ukupna vrijednost realizovanih projekta iznosila 27.124,09 KM od kojih je iznos
od 13.129,09 KM obezbijeđen iz fonda Omladinske banke Šekovići (3.783,90
KM su sredstva Mozaik/USAID, a 9.345,19 KMsu sredstva Opštine Šekovići);
Neformalne grupe su kroz mobilizaciju lokalnih resursa obezbijedile ukupno
13.995,00 KM u robi i uslugama od 6 institucija i 3 preduzeća;
U realizaciji projekata učestvovalo je 99 volontera (63 M i 36 Ž) koji su radili i
doprinijeli sa 577 volonterskih sati;
Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 3 700.
241
Projekat:
Ljetno odmaralište
Mjesto:
Loznica, Šekovići
Zahvaljujući mladim volonterima, Loznica sada ima lijep kutak za odmor i druženje. Mladi su pripremili
teren i napravili dva odmarališta, koji su sada popularno mjesto za druženje, roštiljadu i sl.
Ukupna vrijednost projekta:
3.695,00 KM
Sredstva Omladinske banke:
1.830,00 KM
Doprinosi iz
zajednice
242
U robi/uslugama 1.865,00 KM
Sponzori iz zajednice:
KP „Zelenilo i čistoća“, D.O.O „LM
Comerce“ i „Pink Stars“
Trajanje projekta:
18.9.2012-31.10.2012
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
167
Broj korisnika:
500
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Branko Starčević, Aleksandar Milić,
Željko Vlačić, Marko Perendić i
Ognjen Pejić
Omladinska banka Šekovići
Projekat: Mini park u Željezniku
Mjesto: Šekovići
Cilj ovog projekat bio je napraviti ugodno mjesto za odmor i druženje.
Mladi su postavili klupe i kante za smeće. Pored toga su uspjeli da animiraju druge mlade ljude da se
pokrenu iz pasivnosti i da aktivno učestvuju u stvaranju ljepšeg životnog okruženja.
Ukupna vrijednost projekta:
2.899,63 KM
Sredstva Omladinske banke:
1.449,63 KM
Doprinosi iz
zajednica
1.450,00 KM
U robi/
uslugama:
Sponzori iz zajednice:
Opština Šekovići
Trajanje projekta:
18.9.2012-31.10.2012. godine
Broj volontera:
11
Broj volonterskih sati:
61
Broj korisnika:
200
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Đjorđe Ristić, Aleksandra Milić,
Nataša Radivojević, Kristina Zekić i
Krsto Popović
Projekat: Uređenje parka u Tišći
Mjesto: Tišća, Šekovići
Glavni cilj projekta bio je preuređenje postojećeg parka u Tišći.
Mladi su popravili ogradu i zasadili cvijeće te tako stvorili ljepši ambijent za druženje i odmor.
Ukupna vrijednost projekta:
1.570,60 KM
Sredstva Omladinske banke:
770,60 KM
Doprinosi iz
zajednice
800,00 KM
U robi/
uslugama:
Sponzori iz zajednice:
OŠ „Jovan Dučić“
Trajanje projekta:
18.9.2012-31.10.2012. godine
Broj volontera:
11
Broj volonterskih sati:
69
Broj korisnika:
450
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Rada Reljić, Milenko Ilinčić, Branko
Melezović, Nemanja Lukić i Sunčica
Pantelić
243
Projekat: Odmaralište u Tupanarima
Mjesto: Tupanari, Šekovići
Na proljeće će i mještani Tupanara, a najviše mladi da uživaju u novom odmaralištu. Teren je pripremljen,
ali će se zbog trenutnih nepovoljnih vremenskih prilika klupe, stolovi i kante biti postavljeni do kraja marta
2013. godine.
Ukupna vrijednost projekta:
3.200,21 KM
Sredstva Omladinske banke:
1.450,21 KM
Doprinosi iz
zajednice
1.750,00 KM
U robi/
uslugama:
Sponzori iz zajednice:
Opština Šekovići
Trajanje projekta:
18.9.2012-31.10.2012. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
65
Broj korisnika:
300
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Dajana Trivković, Dragana
Filipović, Branko Savić, Dobrivoj
Stanimirović i Veselka Radivojević
Projekat: Farbanje ograde kod srednje škole
Mjesto: Šekovići
Zahvaljujući mladima, koji su se volonterski angažovali, svi učenici srednje škole, ali i okolina,
dobili su bolji ambijent za boravak u školskom dvorištu.
Zavrnuli su rukave te popravili i ofarbali ogradu.
244
Ukupna vrijednost projekta:
1.310,80 KM
Sredstva Omladinske banke:
630,80 KM
Doprinosi iz
zajednice
680,00 KM
U robi/
uslugama:
Sponzori iz zajednice:
SŠ „Petar II Petrović Njegoš“
Trajanje projekta:
18.9.2012-31.10.2012. godine
Broj volontera:
11
Broj volonterskih sati:
75
Broj korisnika:
450
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Marina Gužvić, Jelena Zekić, Filip
Mrkajić, Miloš Jevtić i Božidar
Novaković
Omladinska banka Šekovići
Projekat:
Postavljanje reflektora na igralištu kod osnovne škole
Mjesto:
Šekovići
Realizacija ovog projekta doprinijela je poboljšanju sportskih aktivnosti u Šekovićima. Na sportskom
poligonu kod osnovne škole popravljeno je osvjetljenje. Postavljeno je 4 reflektora i 4 nosača za reflektore.
Sada se poligon može koristiti i u večernjim satima.
Ukupna vrijednost projekta:
3.919,97 KM
Sredstva Omladinske banke:
1.919,97 KM
Doprinosi iz
zajednice
2.000 KM
U robi/
uslugama:
Sponzori iz zajednice:
OŠ „Jovan Dučić“
Trajanje projekta:
18.9.2012-31.10.2012. godine
Broj volontera:
9
Broj volonterskih sati:
39
Broj korisnika:
300
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Teodora Savić, Danijela Milaković,
Mira Klisarić, Radan Gužvić i Branko
Savić
245
Projekat:
Park za druženje u Kaštijelju
Mjesto:
Kaštijelj, Šekovići
Sada svi u Kaštijelju mogu da uživaju u novom parku. Zahvaljujući mladima i podršci iz zajednice,
napravljen je park sa četiri klupe i stolom.
246
Ukupna vrijednost projekta:
3.953,90 KM
Sredstva Omladinske banke:
1.953,90 KM
Doprinosi iz
zajednice
2.000 KM
U robi/
uslugama:
Sponzori iz zajednice:
OŠ „Jovan Dučić“
Trajanje projekta:
18.9.2012-31.10.2012. godine
Broj volontera:
10
Broj volonterskih sati:
19
Broj korisnika:
400
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Vladica Vlačić, Vukosava Milić,
Sanja Đokić, Milica Đokić i Katarina
Lazarević
Omladinska banka Šekovići
Projekat:
Uredjenje zelenih površina
Mjesto:
Šekovići
Centar grada je i ove godine odisao cvijećem i urednošću. Mladi su, kao i prošle godine, zasadili cvijeće u
centru grada. Ovo je bila još jedna prilika da mladi utiču na podizanje ekološke svijesti svojih sugrađana.
Ukupna vrijednost projekta:
3.800,30 KM
Sredstva Omladinske banke:
1.800,30 KM
Doprinosi iz
zajednice
2.000 KM
U robi/
uslugama:
Sponzori iz zajednice:
Cvjećara TEA
Trajanje projekta:
18.9.2012-31.10.2012. godine
Broj volontera:
13
Broj volonterskih sati:
39
Broj korisnika:
1 000
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Ljiljana Vuković, Jovana Bašić, Rada
Reljić, Sofren Pavlović i Slađan
Ristić
247
Projekat:
Cvijeće je ukras bašte, a mladi su ukras svijeta
Mjesto:
Šekovići
Prelijepi ambijent školskog dvorišta je rezultat ruku učenika koji su željeli da sebi stvore ugodno mjesto za
vrijeme školskog odmora. Postavili su klupe i zasadili cvijeće, a u tome im je pomogla i lokalna zajednica.
248
Ukupna vrijednost projekta:
2.773,68 KM
Sredstva Omladinske banke:
1.323,68 KM
Doprinosi iz
zajednice
1.450 KM
U robi/
uslugama:
Sponzori iz zajednice:
Cvjećara TEA
Trajanje projekta:
18.9.2012-31.10.2012. godine
Broj volontera:
8
Broj volonterskih sati:
43
Broj korisnika:
100
Članovi neformalne grupe koji su
inicirali projekat:
Tijana Bašić, Tamara Bašić, Danijela
Milaković, Snežana Begović i Slađan
Ristić
Download

Omladinska banka Šekovići