Komisije za utvrđivanje prijedloga stipendiranja
redovnih studenata i učenika u 2014. godini
Datum: 13.02.2014. godine
PRELIMINARNA RANG-LISTA STUDENATA I NADARENIH UČENIKA
SREDNjIH ŠKOLA
SA KOJIMA ĆE SE POTPISATI UGOVOR O STIPENDIRANjU
( ISPUNjAVAJU USLOVE KONKURSA ZA STIPENDIJU)
PREZIME (IME OCA) IME
1.
2.
3.
FAKULTET
4.
5.
6.
MERĆEP (GORAN) STEFAN
RADIVOJEVIĆ (DRAGAN) JELENA
MILOVANOVIĆ (DRAGO)
ALEKSANDRA
SIMIĆ (DUŠKO) TAMARA
TODORIĆ (MLADEN) DRAGANA
CVIJANOVIĆ (DUŠKO) DRAGANA
7.
8.
9.
10.
ĐUKIĆ (ZDRAVKO) BRANKA
PETKOVIĆ (MILENKO) SILVANA
TOMINĆIĆ (LjILjANA) RUŽICA
MALINIĆ (NEDELjKO) JELENA
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
MARIĆ (JELENKO) ALEKSANDRA
SEKULIĆ (GORAN) TATJANA
ČEČAVAC (DRAGO) DEJANA
TRIVKOVIĆ (ZORAN) TANjA
ĐURIČIĆ (DRAŽENKO) MIRA
NEDINIĆ (DRAGOMIR) DRAGANA
KUKIĆ (NIKOLA) MARIJANA
PIJETLOVIĆ (SIMO) BRANISLAV
LISICA (BORO) BORINKA
SAVIĆ (DAMJAN) TATJANA
VEJIĆ (VID) SANjA
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
KOVAČIĆ (BOŠKO) NENAD
SAVIĆ (DAMJAN) STEFAN
STEVANOVIĆ (ZORAN) SUZANA
TRIVUNOVIĆ (ZORAN) DAJANA
STJEPANOVIĆ (MILAN) NEMANjA
STJEPANOVIĆ (LUKA) BORIS
ĐEORĐIĆ (MIODRAG) DIJANA
PIJETLOVIĆ (MILE) MILIJANA
BANjAC (PERO) TIJANA
ŽIVANIĆ (NEDELjKO) NEMANjA
DUVNjAK (MIRKO) MARINA
MARČETIĆ (SLAVKO) MILICA
VUKOVIĆ (SLAVKO) NATAŠA
MARTIĆ (ŽIKA) ŽELjKO
SIMIĆ (DRAGO) ALEKSANDRA
BARDAK (DUŠAN) DRAGANA
PIVAŠ (BRANISLAV) NADA
NIKOLIĆ (DALIBOR) DRAŽEN
BR. BODOVA
Elektrotehnički – Softversko inž. – Beograd IIg
Filozofski – predš. Vasp. – BL IIIg
Prirodno matematički – biologija – BL IIg
66,50
61,60
61,00
Filološki – engleski j. i knjiž. BL, IIg
Poljoprivredni BL IIIg
Prirodno matematički – prostorno planiranje, BL
IVg
Pravoslavno-Bogoslovski f. Beograd Apsolvent
Arh. građevinski – geodezija, BL IVg
Poljoprivredni, N. Sad IIIg
Fakultet tehnički nauka – zaštita na radu, N. Sad
IIg
Filozofski – pedagogija, BL IIg
Fakultet političkih nauka – socijalni rad, BL IIIg
Arhitektonsko građ.– Arhitektura, BL IIIg
Filozofski – psihologija, N. Sad IIg
Poljoprivredni, N. Sad IIg
Medicinski, BL IIIg
Filozofski – Njemački j. BL IIIg
Medicinski – Stomatologija, Foča IIIg
Tehnološki – Zvornik IIIg
Medicinski – N. Sad IVg
Visoka medicinska škola Prijedor – fizioterapija
IIg
Saobraćajni – Doboj IIg
Prirodno Matematički – Org. Gastronomije IIg
Tehnološki, BL IIIg
Medicinski, Foča IIg
Poljoprivredni – Biljna proizvodnja, BL IIg
Tehnički univerzitet – Građevina, Grac IIg
Prirodno Matematički – Fizika, BL IVg
Filozofski – Talijanski, BL IIg
Pravni Fakultet, BL IIg
Saobraćajni, Doboj IIg
Ekonomski, BL IIg
Prirodno matematički – Hemija, BL IIIg
Medicinski – Foča IVg
Fakultet fizičkog vaspitanja – BL IVg
Filozofski – Predškolsko vasp. BL IIg
Pravni – BL IIIg
Poljoprivredni – N. Sad IIg
Mašinski – BL IIg
60,25
59,15
58,75
58,30
57,55
57,40
57,35
57,25
57,20
57,15
56,90
56,75
56,40
56,10
55,05
54,25
54,05
53,25
53,00
52,50
52,50
52,20
52,00
51,00
50,95
50,20
50,00
49,50
49,15
48,95
48,65
48,55
47,80
47,55
47,50
47,50
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
MILINKOVIĆ (PERO) JELENA
TOMAŠ (SLAVKO) VLADANKO
DEPČINSKI (FRANjO) DARIO
POPOVIĆ (DRAGOLjUB) SREĆKO
SIMIĆ (MILENKO) JELENA
Poljoprivredni – Agroekonomija BL IIg
Elektrotehnički – BL IIg
Poljoprivredni – BL IIg
Fakultet tehničkih nauka – Građevina, N. Sad IIg
Tehnički Fakultet – Grafičko inžinjerstvo, BL
IIg
CVIJANOVIĆ (SRETKO) SINIŠA
Pravni – BL IIg
VUJIĆIĆ (SLAVEN) MARIJANA
Prirodno matematički – Turizmolog N. Sad IIg
ANDžIĆ (MIRKO) MILAN
Poljoprivredni – BL IIg
ĐUKIĆ (NENAD) NIKOLA
Tehnološki – BL IIIg
LUKIĆ (BORISLAV) ANDRIJANA
Ekonomski – BL IIg
STANOJEVIĆ (MIHAJLO) PERICA
Visoka tehnička škola tehničkih studija – N. Sad
IIg
BUHA (STEVAN) DANIJELA
Pravni BL IIg
ŽIVANIĆ (NjEGOSLAV) SLOBODAN Fakultet političkih nauka – Novinarstvo BL IIg
DUJAKOVIĆ (VELIMIR) DARIO
Arhitektonski – Ljubljana IVg
VUJIČIĆ (SLAVEN) MARINA
Prirodno matematički – Biologija N. Sad IVg
TOPALOVIĆ (NEDELjKO) NIKOLINA Saobraćajni – Doboj IIg
MIŠIĆ (ZORAN) SLAVEN
Saobraćajni – Doboj IIg
SIMIĆ (MIODRAG) JOVANA
Prirodno matematički – Finansijska matematiak
N.Sad IIg
STANIĆ (DRAGOSLAV) TANjA
Prirodno matematički – Matematika N. Sad IIg
ĆUSTIĆ (ZORAN) SUZANA
Pravni - BL IIIg
MILIĆ (MIROSLAV) DAVID
Ekonomski – BL IIg
Poljoprivredni – Agroekonomija N. Sad IIg
JELIĆ (DUŠKO) IGOR
KUJUNDžIĆ (RADISLAV) ZLATKO
Fakultet tehničkih nauka – Mašinstvo N. Sad IIg
SIMIĆ (MIRO) IGOR
Poljoprivredni – Agroekonomija BL IIIg
ŽIVANIĆ (RADOSLAV) TATJANA
Prirodno Matematički – Ekologija BL IIg
STANIĆ (DRAGAN) SNjEŽANA
Saobraćajni – Doboj IIg
Saobraćajni – Doboj IIg
PANIĆ (DUŠKO) BOŠKO
ĆORIĆ (BORO) VESNA
Eknomomski – Subotica IIg
VESELINOVIĆ (MIRKO) NATAŠA
Pravni – BL IIIg
MIĆIĆ (NEDELjKO) ALEKSANDAR
Elektrotehnički fakultet – N. Sad IIg
ČOLIĆ (DRAGAN) BRANISLAV
Mašinski – BL IIg
ĆOSIĆ (SLAVKO) IVANA
Edukacijsko rehabilitacioni fakultet – Tuzla
IIIg
47,20
47,10
46,65
46,50
46,35
46,15
46,00
46,00
45,75
45,70
44,90
44,65
44,50
44,10
43,90
43,65
43,50
43,00
43,00
42,95
42,85
42,30
42,25
42,20
41,90
41,75
41,00
40,65
40,30
40,00
39,00
38,70
RANG LISTA STUDENATA Ι god. SA 90 I VIŠE BODOVA NA PRIJEMNOM ISPITU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TADIĆ (RADOJICA) MARINA
KATANIĆ (SLOBODAN) JELENA
MARKULjEVIĆ (MILENKO) DAJANA
SAVKOVIĆ (NENAD) SLAĐANA
BLAGOIČEVIĆ (SRETENKO) PAMELA
ŽIVKOVIĆ (JADRANKO) VALENTINA
Poljoprivredni fakultet BL Ig
Poljoprivredni fakultet BL Ig
Tehnološki BL Ig
Visoka poslovna škola – Vanj.Trg.,N.Sad Ig
Ekonomski fakultet – BL Ig
Pravo – N. Sad Ig
98,62
97,89
95,48
91,25
90,30
90,14
STUDENTI I I VIŠIH GODINA – DJECA BEZ OBA RODITELjA
1. ŽIVKOVIĆ (BOŠKO) ALEKSANDAR
Poljoprivredni – BL Ig
Dijete bez oba roditelja
NADARENI UČENICI SREDNjIH ŠKOLA
GIMNAZIJA SA TEHNIČKIM ŠKOLAMA
BODOVA
1.
2.
3.
4.
5.
GOZDENOVIĆ (ZORAN) DRAGAN , III razred
KOVAČEVIĆ (STEVO) NATAŠA, IV razred
GOLUB (SLOBODAN) MILICA, III razred
RODIĆ (ĐURO) MILOŠ, II razred
MILOVANOVIĆ (MIKA) IVANA, III razred
9,00
7,86
6,00
6,00
5,91
JU STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA
1.
2.
3.
4.
5.
ADžIĆ (MLAĐAN) MAJA, IV razred
ĐUKIĆ (SIMEUN) GORDANA, III razred
JOSIPOVIĆ (SNjEŽANA) MILICA, III razred
DARADAN (MARA) MIHAELA, II razred
GOJIĆ (ŽELjKO) DAJANA, II razred
SAVIĆ (DRAGOLjUB) VEDRAN, II razred
19,60
16,00
15,81
10,00
9,33
(DIJETE BEZ OBA RODITELjA)
ZANIMANjA KOJA NISU ZASTUPLjENA U SREDNjIM ŠKOLAMA U DERVENTI
1. NOVIĆ (SRETO) NENAD , I razred srednje bogoslovske škole Kragujevac
2. MILjEVIĆ (MILAN) MILANA, I razred srednje medicinske škole Doboj
NAPOMENA: Student, NEDINIĆ (DRAGOMIR) DRAGANA, ostvarila je pravo i na stipendiju
Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, te se opštinska stipendija neće dodijeliti.
Podnosioci prijava za stipendiju imaju pravo prigovora na Rang-listu Načelniku opštine u roku od 8 dana od dana
objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Derventa.
KOMISIJA:
1. Mujačić Ljiljana, predsjednik ___________________
2. Todorić Mirjana, član
3. Knežević Dejan, član
______________________
______________________
STUDENTI I UČENICI KOJI NE ISPUNjAVAJU USLOVE KONKURSA ZA STIPENDIJU
STUDENTI ΙΙ I VIŠIH GODINA STUDIJA
1.
2.
3.
4.
ĐURĐEVIĆ (NOVAK) SAŠA, Mašinski fakultet IIg (dva puta obnavljao godine studija),
ASENTIĆ (DRAGO) MAJA, Pravni fakultet IVg (dva puta obnavaljala godine studija),
PIJETLOVIĆ (LjUBIŠA) MILE, Poljoprivredni fakultet IIIg (dva puta obnavljao godine studija),
JOVANOVIĆ (RADINKO) BRANIMIR, Pravoslavni bogoslovski fakultet IIg (prešao starosnu dob – po
Pravilniku sa navršenih 26 godina).
STUDENTI ΙΙ I VIŠIH GODINA – DJECA POGINULIH BORACA,
CŽR, UMRLIH BORACA i SOC. UGROŽENIH
1. ANIČIĆ (STEVO) NATAŠA, Tehnološki fakultet Ig (Nakon izgubljene I godine na predhodnom fakultetu,
ponovo upisana I godina, te se smatra obnovom prve godine).
STUDENTI Ι god. SA MANjE OD 90 BODOVA NA PRIJEMNOM ISPITU
1. NIKIĆ (RADE) DUŠAN, Pravoslavni bogoslovski fakultet Ig (77,18 bodova),
2. VUKOVIĆ (DUŠAN) SLAVEN, Pravoslavni bogoslovski fakultet Ig (prešao starosnu dob – po Pravilniku
sa navršenih 26 godina).
3. TEOFILOVIĆ (SLAVKO) IGOR, Filozofski fakultet Ig (69,30 bodova).
UČENICI SREDNjIH ŠKOLA
1. VIDOVIĆ (SLOBODAN) MAKSIM, Gimnazija, 5,83 bodova
2. POPOVIĆ (MLADEN) STEFAN, Gimnazija, 5,00 bodova
3. PJERANOVIĆ (DRAGO) SLAVENA, Gimnazija, 5,00 bodova
4. TUTNjEVIĆ (ĐORĐO) MILOŠ, Gimnazija, 4,85 bodova
5. SIBINČIĆ (PREDRAG) SLAĐAN, Gimnazija, 4,85 bodova
6. PANZALOVIĆ (VESELjKO) STEFAN, Gimnazija, 4,83 bodova
7. ČOLIĆ (VINKO) BRANISLAV, Gimnazija, 4,82 bodova
8. STANIĆ (SUZAN) TANjA, Gimnazija, 4,64 bodova
9. ĆOSIĆ (JOVO) DEJAN, Gimnazija, 4,54 bodova
10. JAKOVLjEVIĆ (ZLATKO) MOMIRKA, Gimnazija, 4,42 bodova
11. ČUČUKOVIĆ (ANĐELKO) BOŠKO, Gimnazija, 4,39 bodova
12. JAVKOVLjEVIĆ (ZLATKO) TAMARA, Ginazija, 4,21 bodova
13. KULAGA (SPASOJE) JELENA, Gimnazija, 3,70 bodova
14. MILAKOVIĆ (STEVAN) ZORICA, I Gimnazija razred
15. RISTIĆ (JOVO) DAJANA, I Gimnazija razred
16. MAKRIĆ (BRANSILAV) FILIP, I Gimnazija razred
17. RADULOVIĆ (OLGA) DRAGORAD, I Gimnazija razred
18. GOJKOVIĆ (MARINKO) MARJANA, I Gimnazija razred
19. ŠKRGA (MILAN) DRAŽEN, I Gimnazija razred
20. MARIĆ (ZLATKO) BOJAN, I Gimnazija razred
21. GIBANICA (DUŠKO) DRAŽEN, I Gimnazija razred
22. TRNjANAC (SLOBODAN) STEFAN, III razred „JU Stručna i Tehnička škola“
Podnosioci prijava za stipendiju imaju pravo prigovora na Rang-listu Načelniku opštine u roku od 8 dana od dana
objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Derventa.
KOMISIJA:
1. Mujačić Ljiljana, predsjednik ___________________
2. Todorić Mirjana, član
3. Knežević Dejan, član
______________________
______________________
Download

preliminarna