KATALOG PROIZVODA
O NAMA
PROIZVODI
Sada već davne 1991. godine, kao GRADINA POLET, započinje svoj životni put grupa entuzijasta, tada
mladih i poletnih ljudi, u proizvodnji garažnih rolo vrata kao i zaštiti izloga lokala i drugih objekata.
Nakon kraćeg iskustva na čelo firme, koja je u međuvremenu promenila ime u sadašnje, GRADAR d.o.o.
sa sedištem u Novom Sadu, Matice Srpske 4, dolazi dipl.ing. Života Đorđević.
ROLO VRATA
Prateći svetske tehnologije i trendove, firma se lagano razvijala i po fizičkom obimu proizvodnje i po
novim proizvodnim programima. Povećan je i broj zaposlenih tako da sada zapošljava dvadesetak
visoko stručnih ljudi, sa tendencijom daljeg rasta broja zaposlenih.
Sa punim i perforiranim lamelama
strana 4
Sa rolo mrežamastrana 8
SEGMENTNA VRATA
Zamišljena kao porodična kompanija nastavlja svoj put i perspektivu zaposlenjem dvojice sinova, koji
su i pored školovanja, prihvatili obaveze u kompaniji.
Industrijskastrana 12
U međuvremenu je kompanija postala lider u Srbiji kao proizvođač i distributer svih vrsta vrata.
Gradar ima svoje stručne i obučene ljude za ugradnju svih vrsta vrata. Takođe, veliki doprinos su dale
i inostrane kompanije, naši dobavljači, kao što su: Beninca, Best, Masinara iz Italije; Sommer, Geze iz
Nemačke; Dynaco iz Belgije; Portalp iz Francuske; Zlatna Raka iz Makedonije i druge.
Garažnastrana 16
AUTOMATSKA VRATAstrana 20
BRZOPODIZNA VRATA I TRAKASTE ZAVESE strana 24
PROTIVPOŽARNA VRATAstrana 28
UTOVARNI MOSTOVI I DIHTUNG VRATA strana 30
KLIZNE I KRILNE KAPIJE
strana 34
ČITAČI REGISTRACIONIH TABLICA,
RAMPE, PARKING BARIJERE
strana 36
PEŠAČKE BARIJEREstrana 38
MOTORI ZA KLIZNE I KRILNE KAPIJE
strana 40
PRATEĆA OPREMAstrana 41
Koristeći sopstveni razvojni potencijal, ulažući u sopstvenu pamet, došli smo do nekoliko veoma
bitnih mašina koje su supstituisale liniju za proizvodnju repro materijala koji se koristi za proizvodnju
finalnih produkata.
Najzad, firma je kupila sopstveni poslovni prostor, koji daje veće razvojne mogućnosti s obzirom da
se prostire na površini od 12000 m2 sa preko 2000 m2 proizvodnih i pratećih objekata.
10+1 razlog zašto smo
najkvalitetniji i najuspešniji proizvođač u regionu
1. Garancija 30 godina na rolo zastor i 7 godina na motore i elektroopremu.
2. Servisna služba koja će u roku 12-48 sati izaći u susret Vašim potrebama.
3. Repro materijal iz Evropske Unije, sa sertifikovanim poreklom i kvalitetom.
4. Broj doboša sa oprugama je precizno proračunat srazmerno veličini i težini vrata i uvek ih je paran
broj, tako da ne dolazi do kvara motora i pucanja opruga.
5. Pocinkovani i dodatno plastificirani delovi.
Svi proizvodi iz naše palete poseduju CE sertifikat i zadovoljavaju
postavljene Evropske standarde po pitanju kvaliteta i bezbednosti.
6. Cevi su dva puta zaštićene plastifikacijom.
7. Debljina cevi 1,2 mm.
8. Konstrukcija lamele je urađena tako da trpi velika opterećenja i ne dozvoljava krivljenje i uvijanje
čak i na velikim širinama vrata (preko 7 m).
9. Kompletna konstrukcija vrata urađena je prema veličini i težini rolo vrata.
10. Veliki izbor dodatne opreme po pitanju upravljanja, povezivanja na centralne sisteme (PP alarmi,
kontrola pristupa, GSM kartice...)
11. Nijedan slučaj uspešne provale i nijedan slučaj povređivanja korisnika ili trećih lica.
2
3
ROLO VRATA sa punim i perforiranim lamelaMA
Čelična i aluminijumska rolo vrata sa izolacijom
Izrađena su od čeličnog ili aluminijumsk­og mašinski profilisanog lima. Lim je
debljine 0,4 mm sa garantovanim kvalitetom i sertifikatom o poreklu iz EU .
Završna lamela urađena je od ekstru­
diranog aluminijuma, debljina zida
profila je 3mm. Pored toga ojačana je
po celoj dužini L profilom 30x30x3 mm,
što sprečava mogućnost obijanja i izvla­
čenja rolo zastora.
Na završnoj lameli ugrađena je zaptivna
guma što obezbeđuje dobro prijanjane
na pod.
Paneli se izrađuju mašinski na automatizovanoj mašini koja precizno i
ujednačeno uliva poliuretansku ispunu
između dva lima od kojih je svaki debljine
0,4 mm.
Bočne vodilice urađene od ekstrudiranog
aluminijuma, profil debljine zida 2 mm
sa projektovanom komorom u sklopu
koja čini kompletnu konstrukciju
masivnijom, sigurnijom i dugotrajnijom.
U vodilicama sa obe strane ugrađuju
se gume koje smanjuju trenje između
lamela i vodilice a time i sprečava
oštećenje oba profila.
Poliuretan je bez freona i nije štetan za
životnu okolinu kao ni za ljude, što potvrđuje sertifikat proizvođača.
Osovina je urađena od debelozidne cevi
na koju su montirani kvalitetni i atestirani doboši sa ležajevima.
Čelične opruge koje se namotavaju
u doboše srazmerno veličini i težini
vrata po tačno utvrđenim proračuni­ma,
garantuju dugogodišnje sigurno
korišćenje rolo vrata. Opruge su urađene
od najkvalitetnijeg opružnog čelika,
sertifikaovanog od strane evropskih
nadležnih institucija.
Maksimalne dimenzije su:
ΔΔ širina 4 m, visina 3 m (aluminijumska)
ΔΔ širina 13 m, visina 8 m (čelična)
Poseduju “Anti-wind” sistem i pogodna
su za velika vrata i mesta sa jakim udarima vetra.
Dodatna opcija
Kao dodatnu opciju,
nudimo ugradnju
gume na vodilicama.
Čelična rolo vrata bez izolacije
Izrađena su od pocinkovanog mašinski
profilisanog lima. Lim je debljine 0,8 mm
sa garantovanim kvalitetom i sertifikatom o poreklu iz EU. Završna lamela
izrađena je od mašinski profilisanog
pocinkovanog lima debljine 1 mm sa
dodatnim ojačanjem po celoj dužini L
profilom 30x30x3mm, što sprečava
mogućnost obijanja i izvlačenja rolo
zastora.
Bočne vodilice urađene su takođe od
mašinski profilisanog pocinkovanog
lima debljine 1,5 mm koje su dodatno
ojačane čeličnim profilom 40x40x3 mm
što čini kompletnu konstrukciju
masivnijom, sigurnijom i dugotrajnijom.
Bočne ploče nosači osovine urađene od
čeličnog lima debljine 5 mm sa profilnim
ojačanjem čime se garantuje izdržljivost
velikih opterećenja i sila.
Osovina je urađena od debelozidne cevi
na koju su montirani kvalitetni i atestirani doboši sa ležajevima.
Čelične opruge koje se namotavaju
u doboše srazmerno veličini i težini
vrata po tačno utvrđenim proračunima garantuju dugogodišnje sigurno
korišćenje rolo vrata. Opruge su urađene
od najkvalitetnijeg opružnog čelika,
sertifikaovanog od strane evropskih
nadležnih institucija.
Dodatne opcije
Moguće su kombinacije rolo
zasto­­ra sa punim i perforiranim
lamelama.
Elektromotor kao i sva prateća elektronika i oprema, urađena u skladu
sa normama i regulativama EU.
Svi pokretni delovi vrata poseduju CE
znak što nam jasno ukazuje da su vrata
urađena u skladu sa strogim evropskim
regulativama o bezbednosti, garantovanom kvalitetu materijala i izrade vrata.
Skica rolo vrata sa delovima
Oblici kutije (maske)
1 - vodilica
2 - bočna ploča
3 - doboš za oprugu
4 - osovina
5 - motor
6 - maska
7 - rolo zastor
8 - ručica
9 - PVC za vodilicu
ΔΔ Dimenzije kutija zavise od visine vrata (32-50 cm)
30 NA ČELIČNI ROLO ZASTOR
Lamela bez izolacije sa imitacijom drveta
GODINA
GARANCIJE
5
Maksimalne dimenzije su:
ΔΔ širina 10 m, visina 8 m
GODINA
Četvrtast
Četvrtast
zasečen
7
ΔΔ Dimenzije vodilica date su u mm i zavise od širine vrata
ΔΔ Dimenzije podmetača zavise od dimenzija vrata i
načina ugradnje
NA ALUMINIJUMSKI ZASTOR
GODINA
GARANCIJE
4
5
40
NA MOTORE I ELEKTRONIKU
Polukružni
Dimenzije vodilice
60
GARANCIJE
Kompletna konstrukcija vrata je
plastificirana u boju po izboru kupca u
skladu sa RAL standardom.
Četvrtast
zaobljen
30
do 4 m
30
100
30
podmetač
do 6 m
preko 6 m
ROLO VRATA sa punim i perforiranim lamelaMA
ROLO VRATA SA ROLO MREŽAMA
Rolo vrata sa
sinusoidnom
mrežom
INOX Rolo vrata
Exclusive
Kombinacija lamela
Moguće su kombinacije punih
lamela sa mrežama oba tipa
(pravougaonog ili sinusoidnog).
Rolo vrata urađena u potpunosti od
nerđajućeg čelika-inoxa.
Izrađuju se od čeličnih cevi Ø14 mm naizmenično isavijanih u obliku sinusoide,
spojenih spojnicama širine 20 mm,
tako da se dobijaju okca visine 100 mm
i širine 170 mm. Sve ostalo, navedeno
za pravougaoni tip mreže, važi i za ovaj
tip mreže.
Idealna su za prehra­mbenu
i farmaceutsku industriju,
kao i sva mesta gde je neophodna izuzetna čistoća i
higijena.
Rade se po meri i zahtevu.
Maksimalne dimenzije su:
ΔΔ širina 5 m, visina 8 m
Sve ostale dimenzije rade se na upit.
Mogu biti urađena i kao kombinacija rolo
mreža i punih lamela.
Načini ugradnje rolo vrata
spolja | unutra
spolja | unutra
spolja | unutra
spolja | unutra
spolja | unutra spolja | unutra
Vrata su visoke tehnološke izrade, ne
pucaju na suncu, kiši, snegu i imaju
izuzetno dug vek trajanja. Zaključavaju
se specijalnom centralnom bravom ili
katancem. Centralna brava ima posebno
ojačan uložak sa ručicom za podizanje,
tako da ih je praktično nemoguće obiti,
polomiti i sl. Cilindar je sa sef ključem
(“casa” ključ).
30 NA ČELIČNI ROLO ZASTOR
GODINA
GARANCIJE
7
GODINA
spolja | unutra
Vrata se takođe mogu pokretati i uz
pomoć elektro motora sa daljinskim
upravljačem ili taster komandom.
Elektromotor se, zbog lakšeg upravljanja, preporučuje za sva vrata preko 8
m2 ili preko 2,5 m širine.
spolja | unutra
NA MOTORE I ELEKTRONIKU
GARANCIJE
U slučaju nestanka električne energije,
prelazi se na mehaničko pokretanje
deblokadom motora pomoću sajle.
Hd - visina dizanja
H - visina roletne
Daljinska komanda daje vam sigurnost
i komociju prilikom korišćenja. Motor je
malih dimenzija. Ova vrata idealna su za
velike otvore kakvih ima u šoping centrima, super marketima itd.
spolja | unutra
Izrađena su od ravnih čeličnih cevi
(Ø14 ili Ø18 mm) naizmenično spojenih
spojnicama širine 20 mm, na međusobnom rastojanju cevi od 200-450 mm.
Spojnice su naizmenično postavljene
duž cevi i to na međusobnom rastojanju
400 mm. Kao rezultat ovakvog načina
spajanja dobija se mreža koja ima izgled
zida od naizmenično naslaganih cigala.
Čelični zastor mreže je obostrano plastificiran u željenu boju.
spolja | unutra
Rolo vrata sa
pravougaonom mrežom
L - širina otvora
B - širina roletne
Oblici kutije (maske)
Dimenzije vodilice
ΔΔ Dimenzije kutija zavise od visine vrata (32-50 cm)
ΔΔ Dimenzije vodilica date su u mm i zavise od širine vrata
ΔΔ Dimenzije podmetača zavise od dimenzija vrata i
načina ugradnje
Maksimalne dimenzije su:
ΔΔ širina 13 m, visina 8 m
Sve ostale dimenzije vrata rade se na
upit.
40
30
Četvrtast
8
9
Četvrtast
zasečen
Četvrtast
zaobljen
60
30
30
podmetač
Polukružni
do 4 m
100
do 6 m
preko 6 m
ROLO VRATA SA ROLO MREŽAMA
Nudimo vam širok asortiman boja!
Kompletna konstrukcija vrata je
plastificirana u boju po izboru kupca u
skladu sa RAL standardom. Plastifikacijom
elemenata koji su i pocinkovani, garantuje
se dugogodišnja zaštita od korozije što
potvrđujemo garancijom od 30 godina.
Elektrostatičko farbanje radi sa
najsavremenijom opremom i sirovinama.
Sredstva za pripremu i odmašćivanje su
garantovanog kvaliteta iz proizvodnog
asortimana HENKEL-Nemačka. Prah za
plastifikaciju takođe je sa garantovanim
kvalitetom, proizvođača TIGER-Austrija,
IGP-Švajcarska idr.
Na stranici 39 prikazana je karta boja koje se koriste prilikom plastifikacije.
SEGMENTNA INDUSTRIJSKA VRATA
Pešačka vrata
sa niskim pragom
Pored klasičnih pešačkih vrata sa
norma­lnim pragom, nudimo mogućnost
ugradnje i pešačkih vrata sa niskim
pragom.
Pešačka vrata su izrađena od istog materijala a okvir se farba u istu boju kao
i vrata, tako da ne narušavaju vizuelni
izgled.
Napomena:
Vrata sa niskim pragom dostupna su i
za garažna i za industrijska vrata.
U zavisnosti od širine vrata, pešačka
vrata mogu biti postavljena centralno ili
asimetrično.
Nudimo vam širok asortiman boja!
Segmentna industrijska vrata izrađena
su od specijalnih pane­la (segmenata).
Međupanelno spajanje je urađeno
specijalnim okovima, tako da omogućava izuzetnu hidro i termo izolaciju, kao i
funkcionalnost celokupne konstrukcije.
Paneli su izrađeni od galvanizovanog,
pa plastificiranog čeličnog lima sa
reljefnim ornamentima, međusobno
ispunjeni poliuretanom debljine 42 mm,
tako da obezbeđuju dobru izolaciju
(koeficijent prolaza toplote k=2,36 W/
m2K°).
Osim u reljefnom, prisutna su i vrata u
ravnom stilu.
Plastifikacija vrata obezbeđuje izvrsnu
zaštitu svakog segmenta, dok im čelik
daje masivnost i veliku postojanost.
Postoji mogućnost lake zamene, ukoliko
dođe do oštećenja.
Vrata pokreće plafonski ili bočni motor
u zavisnosti od načina ugradnje.
Snaga motora se kreće od 60-1200 N,
monofazni i trofazni snage od 150 W do
1000 W.
U slučaju nestanka struje, vrata se
otvaraju ručno pomoću lanca (bez
ikakvih poteškoća). Na vratima postoje
dve sajle, u slučaju pucanja jedne druga
sprečava padanje vrata. Pored toga u
samom motoru postoji blokada protiv
padanja vrata. Na zadnjem panelu
ugrađuju se specijalne sigurnosne šarke
koje sprečavaju padanje vrata.
Maksimalne dimenzije su:
ΔΔ panelna: širina 12 m i visina 8 m
ΔΔ aluminijumska panorama vrata:
širina 6 m i visina 8 m
Sve ostale dimenzije vrata rade se na
upit.
Standardne boje su bela 9006 i siva 9010 a mogu se
farbati u željenu boju u skladu sa zahtevom naručioca,
uz doplatu.
Odnosi se i na industrijska i na garažna vrata
Na stranici 39 prikazana je karta boja
koje se koriste prilikom farbanja.
10 NA PANELE
GODINA
GARANCIJE
2
GODINE
Načini postavljanja segmentnih industrijskih vrata
NA MOTORE
GARANCIJE
Postoji mogućnost ugradnje dodatnih
delova, kao što su:
ΔΔ lampa za upozorenje spuštanja vrata
ΔΔ fotoćelije za sigurnosnu zaštitu
ΔΔ vrata u vratima
ΔΔ prozori...
Mogu se otvarati putem daljinske komande ili putem taster prekidača.
Standardno
12
13
Povišeno (Hi Lift)
Vertikalno
Pod uglom
Povišeno (Hi Lift)
pod uglom
SEGMENTNA INDUSTRIJSKA VRATA
SEGMENTNA GARAŽNA VRATA
Delux motor za garaže
Zaštita od uklještenja
Jedinstven na tržištu, duO vision 500
je motor iz delux serije nemačkog proi­
zvođača Sommer.
Paneli su urađeni tako da
sprečavaju uklještenje prstiju
između panela kao i povrede
prilikom korišćenja vrata.
Namenjen je za vrata srednje težine i do
5,5 m širi­ne.
Automatski pamti potrebnu silu za
otva­ranje/zatvaranje vrata.
Ukoliko vrata naiđu na prepreku prestaje sa daljim kretanjem.
Jedini motor ove vrste koji omogućava da vrata budu deaktivirana i ponovo aktivirana u bilo kom položaju
(SLS - Safety Limit Switch sistem).
Ovo omogućava da se vratima može rukovati ručno u slučaju nestanka struje.
Premium motori za
kolektivne i podzemne garaže
Marathon SL i MARATHON Tiga SL
su motori iz premium serije nemačkog
proizvođača Sommer.
Konstruisani su za intenzivnu upotrebu
uz veliku energetsku efikasnost.
Poseduje Safety Limit Switch sistem.
Segmentna garažna vrata izrađena su od
specijalnih panela (segmenata). Međupanelno spajanje je urađeno specija­lnim
oko­vima, tako da omogućava izuzetnu
hidro-termo izolaciju, kao i funkcionalnost celokupne konstrukcije.
Paneli su izrađeni od galvanizovanog, pa
plastificiranog čeličnog lima sa reljefnom
ornamentikom, međusobno ispunjeni
poliuretanom debljine 42 mm, tako da
paneli obezbeđuju dobru izolaciju (koeficijent prolaza toplote k=2,36 W/m2K°).
Panel debljine 42 mm sa poliuretanskom ispunom bez freona, samogasivi.
Plastifikacija vrata obezbeđuje izvrsnu
zaštitu svakog segme­nta, dok im čelik
daje masivnost i veliku postojanost.
Postoji mogućnost lake zamene, ukoliko
dođe do oštećenja.
Okov je urađen od visoko kvalitenog
čelika i pocinkovan je. Može se farbati
u boju po želji kao i paneli. Standardna
boja pane­la je bela.
Paneli su sa sistemom protiv uklještenja
prstiju i povreda.
Po obimu celih vrata tj. oko okvira otvora
sa sve četiri strane ugrađuje se specijalna guma koja obezbeđuje posebnu
zaštitu i dihtovanje.
Torzione opruge su izrađene od specijalnog čelika i obezbeđuju dug vek
vrata kao i nesmetano dugogodišnje
korišćenje.
Vrata pokreće plafonski motor, monofazni snage od 300-500 W i radi na
mrežnom naponu od 400 V.
Na motoru je ugrađena sijali­ca koja se
pali aktiviranjem motora i sama se gasi
posle 2 min. Motor se nailaskom na prepreku zaustavlja i otvara vrata, čime se
sprečavaju povređivanja i oštećenja.
Na vratima postoje dve sajle, u slučaju
pucanja jedne druga sprečava padanje
vrata. Na mehanizmu za kačenje opruga
postoji specijalna kočnica za blokadu
vrata u slučaju pucanja opruga. Pored
toga u samom motoru postoji blokada
protiv padanja vrata.
U slučaju nestanka struje vrata se lako
i efikasno otvaraju ručno, deblokadom
motora uz povlačenje ručke na motoru.
Namenjeni su za teška i masivna vrata
do 8 m širine.
Skica garažnih vrata sa delovima
1 - motor sa šinom
2 - prozor
3 - mala vrata
4 - diht guma
5 - ručica za ručno otvaranje
6 - horizontalna vodilica
7 - osovina
8 - držač osovine
9 - opruga
10 - doboš za sajlu
11 - vertikalna vodilica
12 - zasun
Postoji mogućnost ugradnje dodatnih
delova, kao što su:
ΔΔ mala pešačka vrata u vratima
ΔΔ ventilacione rešetke
ΔΔ prozori
ΔΔ sigurnosne šarke...
10 NA PANELE
GODINA
GARANCIJE
Daljinski upravljači su višekanalni tako
da ostavljaju mogućnost naknadne
automatizacije drugih kapija i vrata, a
ne iziskuje dodatne daljinske upravljače.
5
GODINA
NA MOTORE
GARANCIJE
16
17
SEGMENTNA GARAŽNA VRATA
AUTOMATSKA VRATA
Soft-Stop
staklena vrata
Automatska
hermetička vrata
Perlan, staklena klizna vrata sa
prigušnim “Soft-Stop” sistemom.
Težina svakog kliznog krila može biti do
140 kg.
Predstavljaju pravu zaštitnu barijeru za specifične prostorije kao što
su: operacione sale, sobe za dezinfekciju, prostorije sa kontrolisanim
okruženjem...
Približno dvadesetak centimetara od
kraja klizne šine, na koju je okačeno
krilo, počinje usporeno, kontrolisano
zatvaranje vrata. Klizna krila usporeno
prilaze krajnjem položaju i automatski,
bez zvuka, dostižu krajnju poziciju.
Takođe su dizajnirana za muzičke i filmske studije ili bilo koje prostorije gde se
zahteva znatna zvučna izolacija.
Eco energy
klizna vrata
Prva automatska vrata sa termalnom
barijerom.
Unapredjuju toplotni komfor u zgradama kako zimi, tako i leti.
Lom vrata, udarci u odbojnike krajnjeg položaja, sad su prošlost, a pravilan
način zatvaranja produžava vek kliznog
sistema.
Vrata za evakuaciju Automatska
Automatski sistemi
(Break-Out)
lučna i karusel vrata za krilna vrata
U svakodnevnim uslovima funkcionišu
kao automatska vrata, dok u situacijama
kada se zahteva što širi prolaz, krila se
mogu dodatno zaokrenuti i osloboditi
maksimalan prostor za evakuaciju.
Automatska klizna vrata
Pokreće ih monofazni elektro motor pre­
dviđen za intezivnu upotrebu. Automati
su atestirani na mili­
on otvaranja
godišnje i veoma su pouzdani. Automat
se monti­ra u aluminijumsko kućište koje
zadovoljava sve kriterijume estetike­.
Aluminijumski profili su eloksirani, a
mogu se plastificirati u boju po želji.
Pored automata u standardnu opremu
sa vratima isporučuju se i baterija za
upravljanje vratima u slučaju nestanka
struje. Pored toga vrata imaju dva
radara, jedan sa unutrašnje a drugi sa
spoljšanje strane.
Uz vrata se isporučuje i komandni taster
sa ključem, pomoću koga se komanduje
vratima. Taster ima šest režima rada i
to: automatski, zaključano, ručni, stalno
otvoren, dozvoljen samo izlaz i dozvoljen samo ulaz u objekat. Uz vrata se
ugrađuju i sigurnosne foto ćelije.
Stakla su sigurnosna debljine 6-10 mm.
Maksimalna težina po krilu je 120 kg.
Maksimalne dimenzije: visina 3,5 m i
širina 4 m.
Neke od dodatnih opcija su:
ΔΔ LCD konzola za dodatno
progra­miranje vrata
ΔΔ praćenje statistike prolaza
ΔΔ podešavanje brzine otvaranja
ΔΔ postavljanje letnjeg i zimskog
režima otvaranja
ΔΔ praćenje rada vrata...
Osnovni tipovi vrata
Ovakav tip vrata je obavezan na prolazima koji služe i za evakuaciju u slučaju
opasnosti. U skladu su sa DIN 18650.
Jednokrilna
Ova sofisticirana vrata su visoko cenjena u hotelima, restora­nima, kazinima,
banjskim i ostalim objektima, pružajući
prestižan izgled­samog ulaza.
Dostupan je veliki izbor radijusa krivih
i oblika, koji će zadovoljiti kako široke
tako i duboke, uske ulaze.
Ovaj sistem može da pokreće i teška
vrata do 250 kg.
Polukružna
Dvokrilna
Može se dodatno ugraditi i elektromehanička brava, daljinsko otvaranje,
senzori kontaktni ili bezkontaktni
(naga­zni, zidni) itd.
Jednokrilna sa
fiksiranim krilom
Kao specijalan tip automatskih kliznih
vrata, nudimo automatska­klizna vrata
izrađena od stakla celom svojom površinom. Namenjena onima koji žele
da pruže klijentima osećaj komfora uz
izuzetno svetao i elegantan ulaz.
Jednokrilna sa dva
fiksirana krila
Kružna
Jednokrilna
Karusel
Dvokrilna
20
21
Bilo koji tip krilnih vrata pretvara u automatska vrata. Na ovaj način omogućena
je automatizacija svih tipova krilnih
vrata (jednokrilnih i dvokrilnih), kako
novih tako i starih mode­la. Otvaranje je
moguće različitim senzorima ili daljinskim upravljačem.
Idealan za restorane, kuhinje, medicinske ustanove, prostorije u kojima borave
lica sa invaliditetom i stara lica.
AUTOMATSKA VRATA
BRZOPODIZNA VRATA I TRAKASTE ZAVESE
x
Senzor pokreta za brzopodizna vrata
Senzori su ugrađeni sa jedne ili obe
strane vrata i omogućavaju potpuno
automatsko upravljanje vratima.
Model senzora koji se ugrađuje zavisi
od visine vrata.
Nailaskom viljuškara, nekog drugog
vozila ili radnika, vrata se otvaraju i
nakon određenog vremena zatvaraju.
Senzori su izvedeni tako da mogu da
razlikuju vozila od ljudi.
1
Senzori imaju mogućnost podešavanja površine detekcije.
Brzopodizna vrata
Izrađuju se od PVC folije (boje po želji)
debljine 0,8 mm, sa mogućnošću ugra­
dnje potpuno prozirnog PVC zastora debljine 1 mm.
Tvrdi aluminijumski segmenti obezbe­
đuju otpor na udare vetra do 100 km/h.
Postoji mogućnost da platno bude
potpu­no neprovidno i u boji po želji inve­
stitora.
Brzina otvaranja vrata je 1-3 m/s.
Maksimalne širina vrata je do 20 m a
visina do 8 m.
Vodilice su od tvrdog aluminijuma ili
pocinkovanog čelika, a konstrukcija od
čelika plasti­ficira se u željenu boju.
Upravljačka jedinica sa mogućnošću
promene radne frekvencije, omogućava
po­
tpunu automatizaciju i mogućnost
programiranja više različitih funkcija.
Napon je 3 x 230 V.
Postoji mogućnost specijalne izvedbe
sa nerđajućim čelikom i protivpoža­rnom
zaštitom, za zdravstvene ustano­
ve i
prehrambene objekte, kao i za proizvo­
dne pogone gde se zahteva ispunjavanje posebnih propisa.
Trakaste zavese
Self-repairing sistem
Izrađuju se od blago tonirane PVC folije,
debljine 2 ili 3 mm u trakama širine 200
i 300 mm.
Zahvaljujući “Self-repairing”
sistemu, prilikom udara (npr.
vilju­škara) u slučaju da ispadnu iz
vođica, vrata se automatski sama
vraćaju u normalan položaj.
Odlikuje ih dobra zvučna i termo izolacija, kao i otpornost na habanje.
Izuzetno brzo i jednostavno se montiraju.
Nema troškova opravke, nema
zastoja u proizvodnji.
Mogućnost izrade po željenoj meri.
Rukovanje vratima vrši se putem taster
prekidača ili putem senzora, po zahtevu
kupca.
Motori su predviđeni za veliki broj radnih ciklusa na dan, postoji i mogućnost
ručnog pokretanja polugom (kurblom)
u slučaju nužde. U zavisnosti od pozicije ugradnje elektro­oprema urađena je u
zaštiti IP 54 i IP 65.
24
25
Postoji opcija postavljanja indukti­
vne petlje, koja može biti u
funkciji otvaranja vrata ili kao
dodatna sigurnost.
BRZOPODIZNA VRATA I TRAKASTE ZAVESE
PROTIVPOŽARNA VRATA
Osnovni delovi
1. Okvir, od visoko izdržljivog čelika debljine 1,5/1,8 mm
2. Krilo, od galvanizovanog čelika
3. Šarke, urađene po DIN specifikaciji
4. Brava, sa cilindričnim ključem, u skladu sa DIN normama o vatrootpornosti
5. Ručice, ergonomski oblikovane, izrađene su od čelika i obložene samogasivim PVC-om. Urađene su po DIN specifikaciji
6. Vatrootporni okvir, vrata su opremljena sa 3,0 x 20/30 mm vatrootpornim okvirom
7. Izolacija, izrađena od Rockwool-Isover ploča od kamene vune,
težine 150/180 kg/m3
8. Dodatak konstrukciji protiv obijanja
9. Odstojnici
10. Pričvršćivači
Dodatna oprema (opciono)
ΔΔ Antipanik brava
ΔΔ Prozori
ΔΔ Magneti
ΔΔ Čelične ručice
ΔΔ Krilni automat za zatvaranje vrata
ΔΔ Akustična izolacija
Standardna
protivpožarna vrata
Proizvedena su pod strogom kontrolom
kvaliteta, da bi obezbedila najviši kvali­
tet.
Izdržljiva, snažna i sigurna. Obezbeđuju
60, 90 i 120 minuta vatrootpornosti, u
zavisnoti od konkretnog modela.
Atraktivnog su dizajna, što omogućava
da budu uklopljena u bilo koja arhitektonska i dizajnerska rešenja.
Mogu biti jednokrilna, dvokrilna i klizna.
28
29
6
7
3
9
10
2
8
10
10
5
4
1
UTOVARNI MOSTOVI I DIHTUNG VRATA
Mehanički
utovarni mostovi
Prenosivi
utovarni mostovi
Izrađeni su od robusnog aluminijuma,
otpornog na koroziju.
Kompletno su u skladu sa H.A.A.C.P.
standardom.
Izrađeni su od aluminijuma.
U zavisnosti od modela, nosivosti su od
1000 kg do 8000 kg.
Koriste se u slučajevima malih do srednjih razlika u visini. Odlikuje ih lakše
rukovanje i jeftinija ugradnja.
Postoje ugradna i eksterna varijanta.
Elektro-hidraulični utovarni mostovi
Dihtung vrata
Idealni su za distributivne centre,
magacinske prostore, kao i za sve
objekte sa potrebom savremene i
efikasne logistike.
Izrađeni su od aluminijuma i otporni su
na atmosferski uticaj i dejstvo korozivnih materija na mestima gde je
upotreba soli i vode česta.
Zbog svoje postojanosti idealni su za
prehrambenu industriju i ostala mesta
koja podležu H.A.C.C.P. standardu.
Maksimalna nosivost je 6000 kg.
Nosivosti preko 6 tona se rade na upit u
čelicnoj izvedbi.
Imaju nastavak kojim je moguće produžiti utovarnu deo i tako ga prilagoditi
svim tipovima vozila.
Mostom se komanduje putem taster
prekidača.
Lagani su, što olakšava sklapanje i
održavanje.
Pogodni su za:
ΔΔ utovar sa niskih pristaništa u visoka
vozila
ΔΔ za utovar/istovar manjih tovara
ΔΔ za utovar u kamione/kontejnere
viljuškarom
ΔΔ za osobe sa invaliditetom.
Sprečavaju prodor hladnog/toplog
vazduha, ulazak prašine i drugih nepo­
željnih faktora u prostorije.
Model
X [mm]
Y [mm]
NEW 150A-ALL
NEW 200A-ALL
NEW 250A-ALL
NEW 300A-ALL
NEW 150B-ALL
NEW 200B-ALL
NEW 250B-ALL
NEW 300B-ALL
NEW 150C-ALL
NEW 200C-ALL
NEW 250C-ALL
NEW 300C-ALL
1650
1650
1650
1650
2000
2000
2000
2200
2200
2200
2200
2200
1500+ LIP
2000+ LIP
2500+ LIP
3000+ LIP
1500+ LIP
2000+ LIP
2500+ LIP
3000+ LIP
1500+ LIP
2000+ LIP
2500+ LIP
3000+ LIP
H+/- [mm] Težina [kg]
240
300
360
430
240
300
360
430
240
300
360
430
200
250
330
400
250
330
430
470
280
360
460
500
Materijal cerade sastoji se od dvoslojne tkanine, od poliesterskih vlakana, sa
dvostranim PVC slojem, otporan je na
atmosferske uticaje, habanje i oštećenja
koja su moguća prilikom nailaska vozila
na platformu.
Dihtunzi sa ispunom
Z
Izrađeni su od PVC panela i
ispunje­ni su gumiranom penom.
X
1m
Y
Odlikuju se snažnim ramom izrađenim
od aluminijuma. Aluminijumski profil ima zaobljene ivice što povećava
otporno­­st cerade na habanje.
Koriste se ne mestima gde je
temperatura u skladištima strogo
kontrolisana i postoji potreba
za temperaturnom izolacijom
prilikom utovara/istovara.
Dimenzije se rade u zavisnosti od
konkretnog zahteva.
0,6 m
30
31
Model
X [mm]
Y [mm]
Z [mm]
Debljina [mm]
SG.650
SG.900
SGH.650
SGH.900
3400
3400
3400
3400
3400
3400
4500
4500
650
900
650
900
3
3
3
3
UTOVARNI MOSTOVI I DIHTUNG VRATA
KLIZNE I KRILNE KAPIJE
Konzolne
klizne kapije
Idealno su rešenje, pre svega na mestima gde je velika frekvencija prolazaka,
kako lakog tako i teškog saobraćaja.
Sistem se sastoji od dva nosača montirana van zone prolaska, „C“ šine na koju
se vari kapija, uvodnika za rasterećenje
glavnih nosača, kao i drugih pomoćnih
elemenata.
Najbitnija razlika u odnosu na klasičan
sistem sa donjom šinom umontiranom
u podlogu i točkova koji po njoj klize, je
baš u tome što se sve to sa „samonosivim“ sistemom izbegava.
Dobijate potpuno čist prolaz, bez ikakvih
prepreka i mogućnosti za oštećenjem
ili kvarom prouzrokovanim prelaskom
vozila ili u zimskom periodu kada postoji
mogućnost da led deformiše donju šinu.
Klizne i krilne kapije
Nudimo Vam mogućnost izrade krilnih i
kliznih kapija, kao i automatizaciju već
postojećih ugradnjom motora za klizne
i krilne kapije.
Kapije se rade u svim veličinama i za
različite obje­kte:
ΔΔ priva­tne kuće i dvorišta
ΔΔ industrijski pogoni
ΔΔ aerodromi
ΔΔ javna parkirališta itd.
Elementi konzolne klizne kapije
Kapije se rade po meri u skladu sa
zahtevom naručioca.
1 - noseća “C” šina
2 - noseća kolica
3 - granični prihvatnici
4 - temelj
5 - uvodni točkići
6 - gornje vođenje kapije
Najčešće se izrađuju od raznih vrsta
čeličnih profila u kombinaciji sa pojedi­
nim estetskim detaljima.
šarka sa ležajem
Postoje 4 kategorije:
ΔΔ L1 do 3 m i 200 kg težine kapije
ΔΔ L1 do 6 m i 800 kg težine kapije
ΔΔ L1 do 10 m i 1000 kg težine kapije
ΔΔ L1 do 16 m i 2500 kg težine kapije
štelujuća šarka
34
35
čitač tablica, RAMPE I PARKING BARIJERE
Rampe
Opremljene su jakim i pouzdanim monofaznim ele­ktro­motorom.
Rampa se može podesiti da se auto­
matski zatvara posle propuštanja vozila.
Za intenzivnu upotrebu koristi se elektromotor na 24 V.
Ovaj motor je veoma pouzdan i prilagođen je inte­nzivnoj upotrebi kroz duži
vremenski period što ga čini ide­alnim za
privatne, javne i industrijske parkinge
gde imamo čest ulazak i izlazak vozila
tokom celog dana.
Može biti sa plasti­ficiranom kutijom od
pocinkovanog čelika ili sa kutijom od
nerđajućeg čelika.
Postoje 4 kategorije rampi, u zavisnosti
od dužine letve: do 2,5 m, 4 m, 6 m i 8m.
Standardno, dužina letve može biti do
6 m a uz pomoć dodatne opreme ta se
dužina može povećati na 8 m.
Postoji mogućnost ugradnje signalnih
lampica na letvu, koje neprestano blinkaju. Rampa se potpuno otvara (ugao
otvaranja je 90°).
Odlikuju se bezbednim podizanjem i
spuštanjem prilikom svakog manevra.
Radi sprečavanja oštećenja korisno je
ugraditi i sigurnosne foto ćelije.
Poseduje OCR softver koji je sposoban
da identifikuje registarske tablice iz
svih zemalja i prikuplja ih brzinom do
25 fps (frejmova/slika u sekundi), sa
preciznošću od 98%.
131 mm
Čitač registracionih tablica
514 mm
176 mm
Parking barijere
Predstavljaju jedno od najidealnijih
rešenja za zaštitu Vašeg parking mesta.
Prenos podataka se vrši na FTP server
putem TCP/IP protokola.
Poseduje sopstveni operativni siistem.
Izrađene su od pocinkovanih debelozidih cevi, dodatno plastificiranih u boju
po želji.
Konfiguracija sistema se vrši preko web
servera.
Mogu se otvarati ručno ili putem dalji­
nske komande.
Datum i vreme su sinhronizovani putem
interneta (SNTP-simple network time
protocol).
Nadograđivanje softvera vrši se putem
web interfejsa.
Sposoban je da čita tablice na vozilima
koja se kreću brzinama do 150 km/h.
Radna temperatura: -30°C/+55°C.
36
37
Malih su dimenzija ali veoma uočlji­
­v e, tako da se sprečava mogućnost
oštećenja vozila ili same barijere.
PEŠAČKE BARIJERE
Visoke karusel barijere (High Gates)
CR3-1-3
[EN] Specification:
ΔΔ Power supply voltage 24V
ΔΔ Maximum power supply consumption 120 VA
ΔΔ Maximum current consumption 5A
ΔΔ Feedback signal FREE OF POTENTIAL
ΔΔ Command signal (max. 1”)
ΔΔ Operation environment -20° to +50° C
ΔΔ Weight 250 kg
ΔΔ Environment relative humidity 10-80%
ΔΔ IP rating 34
Trokrake rotacione barijere
(Tripod Turnstiles)
Idealne za kontrolu pristupa i evidenciju
radnog vremena (ulaska i izlaska).
Poseduju mogućnost povezivanja sa
mnogobrojnim kartičnim i drugim siste­
mima za evidenciju i kontrolu pristupa.
Tipična primena:
ΔΔ javne ustanove
ΔΔ bolnice
ΔΔ banke
ΔΔ bazeni
ΔΔ firme
ΔΔ škole, univerziteti
CR2-T
[EN] Specification:
ΔΔ Power supply voltage 24V
ΔΔ Maximum power supply consumption 120 VA
ΔΔ Maximum current consumption 5 A
ΔΔ Feedback signal FREE OF POTENTIAL
ΔΔ Command signal (max.1”)
ΔΔ Operation environment -20° to +50° C
ΔΔ Weight 72 kg
ΔΔ Environment relative humidity 10-80%
ΔΔ IP rating 24
CR3-2-4
[EN] Specification:
ΔΔ Power supply voltage 24V
ΔΔ Maximum power supply consumption 120 VA
ΔΔ Maximum current consumption 5A
ΔΔ Feedback signal FREE OF POTENTIAL
ΔΔ Command signal (max. 1”)
ΔΔ Operation environment -20° to +50° C
ΔΔ Weight 310 kg
ΔΔ Environment relative humidity 10-80%
ΔΔ IP rating 34
CR2-TM
38
39
CR3-1-4
[EN] Specification:
ΔΔ Power supply voltage 24V
ΔΔ Maximum power supply consumption 120 VA
ΔΔ Maximum current consumption 5A
ΔΔ Feedback signal FREE OF POTENTIAL
ΔΔ Command signal (max. 1”)
ΔΔ Operation environment -20° to +50° C
ΔΔ Weight 270 kg
ΔΔ Environment relative humidity 10-80%
ΔΔ IP rating 34
CR3-2-3
[EN] Specification:
ΔΔ Power supply voltage 24V
ΔΔ Maximum power supply consumption 120 VA
ΔΔ Maximum current consumption 5A
ΔΔ Feedback signal FREE OF POTENTIAL
ΔΔ Command signal (max. 1”)
ΔΔ Operation environment -20° to +50° C
ΔΔ Weight 300 kg
ΔΔ Environment relative humidity 10-80%
ΔΔ IP rating 34
motori ZA KRILNE I KLIZNE KAPIJE
raznih vrsta čeličnih profila u kombinaciji sa pojedinim estetskim detaljima.
Kapije se rade u svim veličinama i za
različite obje­k te, od priva­t nih kuća i
dvorišta do industrijskih pogona, aerodroma, javnih parkirališta itd. Kapije
se rade po meri u skladu sa zahtevom
naručioca. Najčešće se izrađuju od
Ugradnja motora za kapije olakšava i
ubrzava korišćenje kapija. Motori mogu
biti za jednokrilne i dvokrilne kapije kao i
za klizne kapije. U zavisnosti od veličine
i težine kapija ugrađuju se i motori
različitih snaga. Motorima se najčešće
upravlja dalji­nski, a postoji mogućnost
upravljanja i sa taster prekidačem.
TWIST 200 E/ EL
za stambene objekte
TWIST XL
za industrijske objekte
U zavisnosti od tipa proizvoda koji se
ugrađuje, postoji mogućnost ugradnje
dodatne opreme.
GSM elektronika.
Upravljanje bilo kojim tipom vrata i
kapija putem mobilnog telefona bespla­
tnim pozivom ili putem SMS poruke. Do
500 korisnika.
SP 900
za stambene objekte
5m
Maks. težina kapije
Maks. težina krila
200 kg
Maks. težina krila
500 kg
Maks. dužina kapije
8m
Napajanje
AC 230 V, 50-60 Hz
Napajanje
AC 230 V, 50-60 Hz
Maks. brzina otvaranja
285 mm/s
Vreme otvaranja
13-26 sec.
Radni kapacitet
22 otvaranja po satu
Radni kapacitet
do 40 otvaranja na dan
Tip rada
S3 40%
Tip rada
S3 40%
Nivo zaštite
IP 54
Nivo zaštite
Daljinski upravljači
IP 65
Nivo zaštite
IP 65
Napajanje
AC 230 V, 50-60 Hz
Maks. ugao otvaranja 112°
Sila
900 N
Radna temperatura
Radna temperatura
Radna temperatura
-30°C /+50°C
Blindor za otvaranje vrata
(u slučaju nestanka struje)
Brava za ručno
otvaranje
segmentnih vrata
RAL Karta BOJA
400 kg
Maks. ugao otvaranja 120°/ 140°
BULL 20M, BULL 20T
za industrijske objekte
Fotoćelije
Ispod su navedene neke od osnovnih
komponenata koje se ugrađuju, na za­­
htev, kao dodatna oprema.
Maks. širina krila
BULL 5M, BULL 8M
za stambene objekte
Lampe
Taster prekidači
2,5 m
-20°C /+70°C
Fotoćelije sa spiralnim kablom
U ponudi je veliki izbor opreme koja nudi
niz mogućnosti i pruža dodatni komfor i
sigurnost korišćenja.
Maks. širina krila
-20°C /+70°C
Radari
BILL 30M, BILL 50M
za stambene objekte
RAL 1000
RAL 1017
RAL 1036
RAL 2002
RAL 3003
RAL 3022
RAL 4008
RAL 5010
RAL 5025
RAL 6012
RAL 6027
RAL 7006
RAL 7030
RAL 7045
RAL 8015
RAL 9005
RAL 1001
RAL 1018
RAL 1037
RAL 2003
RAL 3004
RAL 3024
RAL 4009
RAL 5011
RAL 5026
RAL 6013
RAL 6028
RAL 7008
RAL 7031
RAL 7046
RAL 8016
RAL 9006
RAL 1002
RAL 1019
RAL 2000
RAL 2004
RAL 3005
RAL 3026
RAL 4010
RAL 5012
RAL 6000
RAL 6014
RAL 6029
RAL 7009
RAL 7032
RAL 7047
RAL 8017
RAL 9007
RAL 1003
RAL 1020
RAL 2001
RAL 2005
RAL 3007
RAL 3027
RAL 4011
RAL 5013
RAL 6001
RAL 6015
RAL 6032
RAL 7010
RAL 7033
RAL 7048
RAL 8019
RAL 9010
RAL 1004
RAL 1021
RAL 2002
RAL 2007
RAL 3009
RAL 3031
RAL 4012
RAL 5014
RAL 6002
RAL 6016
RAL 6033
RAL 7011
RAL 7034
RAL 8000
RAL 8022
RAL 9011
RAL 1005
RAL 1023
RAL 2003
RAL 2008
RAL 3011
RAL 3032
RAL 5000
RAL 5015
RAL 6003
RAL 6017
RAL 6034
RAL 7012
RAL 7035
RAL 8001
RAL 8023
RAL 9016
RAL 1006
RAL 1024
RAL 2004
RAL 2009
RAL 3012
RAL 3033
RAL 5001
RAL 5017
RAL 6004
RAL 6018
RAL 6035
RAL 7013
RAL 7036
RAL 8002
RAL 8024
RAL 9017
RAL 1007
RAL 1026
RAL 2005
RAL 2010
RAL 3013
RAL 4001
RAL 5002
RAL 5018
RAL 6005
RAL 6019
RAL 6036
RAL 7015
RAL 7037
RAL 8003
RAL 8025
RAL 9018
RAL 1011
RAL 1027
RAL 2007
RAL 2011
RAL 3014
RAL 4002
RAL 5003
RAL 5019
RAL 6006
RAL 6020
RAL 7000
RAL 7016
RAL 7038
RAL 8004
RAL 8028
RAL 9022
RAL 1012
RAL 1028
RAL 2008
RAL 2012
RAL 3015
RAL 4003
RAL 5004
RAL 5020
RAL 6007
RAL 6021
RAL 7001
RAL 7021
RAL 7039
RAL 8007
RAL 8029
RAL 9023
RAL 1013
RAL 1032
RAL 1036
RAL 2013
RAL 3016
RAL 4004
RAL 5005
RAL 5021
RAL 6008
RAL 6022
RAL 7002
RAL 7022
RAL 7040
RAL 8008
RAL 9001
RAL 1014
RAL 1033
RAL 1037
RAL 3000
RAL 3017
RAL 4005
RAL 5007
RAL 5022
RAL 6009
RAL 6024
RAL 7003
RAL 7023
RAL 7042
RAL 8011
RAL 9002
RAL 1015
RAL 1034
RAL 2000
RAL 3001
RAL 3018
RAL 4006
RAL 5008
RAL 5023
RAL 6010
RAL 6025
RAL 7004
RAL 7024
RAL 7043
RAL 8012
RAL 9003
RAL 1016
RAL 1035
RAL 2001
RAL 3002
RAL 3020
RAL 4007
RAL 5009
RAL 5024
RAL 6011
RAL 6026
RAL 7005
RAL 7026
RAL 7044
RAL 8014
RAL 9004
Maks. težina kapije
do 500 kg/ do 800 kg
Maks. težina kapije
do 2000 kg
Maks. širina krila
3 m/ 5 m
Napajanje
230 Vac
Napajanje
230 Vac
Napajanje
230 Vac
Brzina otvaranja
10,5 m/min
Brzina otvaranja
10,5 m/min
Brzina otvaranja
16 s/ 21 s
Režim rada
30%
Režim rada
40%/ intenzivan rad
Režim rada
30%
Nivo zaštite
IP 44
Nivo zaštite
IP 44
Nivo zaštite
IP 44
Radna temperatura
-20°C /+50°C
Radna temperatura
-20°C /+50°C
Radna temperatura
-20°C /+50°C
Sila
650 N/ 940 N
Sila
1667 N/ 2000 N
Sila
3200 N
RAL CLASSIC - Test paleta
Težina
10,6 kg/ 11,4 kg
Težina
20 kg
Težina
6,5 kg/ 7,1 kg
Offset printing coated paper (CMYK)
40
41
Imati u vidu da ova paleta služi samo za prezentaciju RAL CLASSIC boja,
pošto je štampana iz CMYK boja.
© RAL CLASSIC, RAL DESIGN System, RAL EFFECT by RAL, Sankt Augustin.
© RAL DIGITAL Software: dtp studio · http://www.dtpstudio.de
Nudimo Vam mogućnost izrade krilnih i
kliznih kapija, kao i automatizaciju već
postojećih ugradnjom motora za klizne
i krilne kapije.
prateća oprema
referenc lista
AUTOMATSKA
KLIZNA VRATA
ROLO VRATA
Tržni centri
DELTA CITY
UŠĆE
ZIRA
MERKATOR - Niš
MERKATOR - Novi Beograd
RENESANSA - Zrenjanin
MAXTON - Novi Sad
BOSKA - Banja Luka
MERKUR - Beograd
PLAZA - Kragujevac
Mr. Bricolage - Niš
Stadion Voždovac
Ekskluzivne prodavnice robnih marki
ZARA - Beograd, Knez Mihajlova
PANDORA - Beograd, Kolarčeva
PUMA - Beograd, Knez Mihajlova
WOMANSECRET - Niš
TERANOVA - Beograd
DIOPTA - Novi Sad, Beograd
JASMIN - Beograd
Levi’s - Niš
TFY - Novi Sad
ROLEX - Beograd
INTIMISSIMI
STEFANOVIĆ 1886
SWAROWSKI
BERSHKA
PULL AND BEAR
OYSHO - Beograd
STRADIVARIUS - Beograd
Građevinske firme i projektni biroi
ERKER - Novi Sad
GRADINS - Novi Sad
ZLATIBOR GRADNJA - Beograd
GEMAX - Beograd
ALEXANDAR - Novi Sad
EXING&BP - Beograd
DIASTASI - Beograd
ESTETIKA - Beograd
MONTAŽNI OBJEKTI - Beograd/Novi Sad
ARHIPRO - Beograd
PRO ING - Novi Sad
BOLT ING - Novi Sad
APOLO INVEST - Novi Sad
TQ ALU - Beograd
GP Petrovaradin - Petrovaradin
DIJAGONALA - Novi Sad
3 D STUDIO - Novi Sad
SQ - Novi Sad
BEST IZGRADNJA - Novi Sad
MAX MARA - Zrenjanin
GRADING - Novi Sad
BUDUĆNOST - Novi Sad
KIMEX - Novi Sad
GREEPING - Novi Sad
OCTAGON - Beograd
PROJMETAL - Beograd
BALCAN STRATEGIC GROUP - Novi Sad
CARLTON PLAZA - Beograd
KOLOSEUM GRADNJA - Novi Sad
EUROLINE GRADNJA - Novi Sad
VIDOGRADNJA - Temerin
STATIK - Kovin
SLAVIACOOP - Novi sad
PMC Inženjering - Beograd
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA
IM ARCHITECT - Novi Sad
JUGORAMOS - Beograd
VLASINA - Vlasotince
BANKOVIĆ - Vlasotince
VILA BREG - Vršac
KNOTT - Bečej, Čoka
NEOPLANTA - Novi Sad
IMPEX - BB MINAQVA - Novi Sad
MLEKARA - Novi Sad
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
Apoteka TILIA - Novi sad
Industrija mesa KOBILJSKI - Novi Sad
INFORMATIKA - Novi Sad
IZVRŠNO VEĆE VOJVODINE
NOVOSADSKI SAJAM
UNIVEREXPORT - Novi Sad
URADI SAM market - Novi Sad
LILY kozmetika - Novi Sad
NOVEL electronics - Novi Sad
RTV DELTA - Novi Sad
VIPOL - Novi Sad
KJG - Novi Sad
AUDIO BM - Novi Sad
ATP Vojvodina
Nova autobuska stanica Novi Sad
RTS - Beograd, Takovska
MIFIS - Beograd, Dalmatinska
FIAT SRBIJA - Beograd
FINO VINO - Beograd
JP SAVA CENTAR - Beograd
PRO CREDIT BANKA - Beograd
DRENIK - Beograd
CENTAR ZA RECIKLAŽU - Beograd
DIOPTA - Beograd
POLET - NEXE grupa -Novi Bečej
SLOVAS - Čačak
FM PHARM - Subotica
Šećerana SENTA - Senta
KORSNAS - Bačka Palanka
KARBON - Topola
MILE DRAGIĆ - Zrenjanin
OPTIMA M - Zrenjanin
MARIUS zlatara - NIŠ,PIROT
SEVOJNO VALJAONICA
NAFTAGAS - Smederevo
RU METAL - Ruma
MARKO PAN - Pančevo
ŠULEX - Sombor
MSK - Kikinda
Fabrika Vode - Inđija
LTS - Lovćenac
PERUTNINA - Bačka Topola
BLAGOFLOR - Bačka Topola
HOTEL SPLENDID - Bečići
S&L - Podgorica
KAJMAK - Prizren, Lipljan
ComTrade - Novi Sad
BOMAR - Novi Sad
LAFARGE - Beočin
PATENT - Mišićevo
MAJUR GROUP - Novi Sad
TARKETT - Bačka Palanka
AS COMMERCE STAN - Beograd
AUTOTEHNIK VEJIĆ - Veternik
VOJVOĐANSKA BANKA - Novi Sad
CONTITECH - Subotica
XYLON - Surčin
BMW RADULOVIĆ - Beograd
RENAULT TRUCK - Beograd
PINK INTERNACIONAL - Beograd
PROTEHEL - Beograd
BEOGRADSKI SAJAM
STENEMI GRADNJA - Beograd
HLEB AD - Novi Sad
NEOPET - Novi Sad
STOJKOV - Novi Sad
OFFSET PRINT - Novi Sad
NEOTEHNIKA - Novi Sad
JUGOKOMERCIJA - Veternik
INJAC - Veternik
AUTOSERVIS - Temerin
ECO RECYCLING - Sirig
OPTIMA M - Zrenjanin
MILE DRAGIĆ - Zrenjanin
EURODOMUS – Zrenjanin
POLET - NEXE - Novi Bečej
RU METAL - Ruma
NIMA - Bačka Topola
JAPAN TOBBACCO - Senta
ALLTECH - Senta
MAYTECH - Senta
SINTELON - Bačka Palanka
FM PHARM - Subotica
ELIXIRFOOD - Šabac
WEST PHARMACEUTICAL - Kovin
ENEL - Požarevac
LEONI - Prokuplje
NIS PUMAP - Niš
NIS PUMPA - Zlatibor
FIAT SERVIS - Skoplje
Energy Net - Novi Sad
Hladnjača SNEŽANA - Pančevo
Hladnjača BELLA - Skupljen/Šabac
VOJVODINA VODE
ARHI PRO - Beograd
ALTECH - Senta
TARKETT - Bačka Palanka
JKP STAN - Novi Sad
SPENS - Novi Sad
HLADNJAČA - Surčin
DTD RIBARSTVO - Bački Jarak
NOBILI - Temerin
TRANSNAFTA - Novi Sad
BAPEX - Bački Petrovac
GIPON - Ruma
PROMIST - Novi Sad
PALLADIO ZANNINI - Vršac
PIRAMIDA 72 - Šabac
CONTITECH - Subotica
HEMODOM - Sremska Kamenica
SIRMIUM STEEL - Sremska Mitrovica
DHL - Novi Beograd
MOTOPLAST - Nova Pazova
SRBIJA GAS - Zrenjanin
AMBASADA BRAZILA - Beograd
AEORODROM BEOGRAD
STARA AUTOBUSKA STANICA - Novi Sad
CREDIT AGRICOLE BANKA - Novi Sad
ČAČANSKA BANKA - Novi Sad
LILLY drogerie - Novi Sad, Sombor, Vrbas
URADI SAM - Novi Sad
IDEA marketi - Novi Sad, Niš
GOMEX super market - Zrenjanin
RIČ super market - Prokuplje
ENEL market - Požarevac
DIOPTA - Novi Sad
VALDI market - Ada, Mol, Kikinda
M RODIĆ market- Novi Sad
LUČAR - Novi Sad
KONCEPT INSTAL market - Futog
MARKET - Leskovac
APOLO centar - Novi Sad
MAXTON centar - Novi Sad
TILIA apoteka - Novi Sad
BILJANA & LUKA apoteka - Novi Sad
DHL - Novi Banovci
ELEKTRO VOJVODINA - Novi Sad
AGROPARTNER - Vrčin
KJG oluci-limarija - Novi sad
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES - Kovin
TERMOMETAL - Ada
INSTITUT ZA PREVENTIVU I INŽENJERING - Novi Sad
NEOPLANTA industrija mesa - Novi Sad
NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE - Zrenjanin
HOTEL Kučevo - Kučevo
BENZINSKA PUMPA PIRAMIDA - Novi Sad
BENZINSKA PUMPA KALOS - Srpski Miletić
BENZINSKA PUMPA MOL - Crvenka
BENZINSKA PUMPA MOL - Novi Sad
BENZINSKA PUMPA LUKOIL- Aerodrom Beograd,
Novi Sad, Kalemegdan
TURBO GAS BENZINSKA PUMPA - Bačka Topola,
Kikinda, Stari Tamiš
DOM ZDRAVLJA - Novi Sad
DOM ZDRAVLJA - Zrenjanin
URGENTNI CENTAR B.TOPOLA
BMW Radulović-Beograd Višnjica
PORSHE - Novi Sad
FIAT - Obrenovac
AUTO SALON STOJANOV - Novi Sad
AUTO SALON PEUGEOT-Vršac
AUTO SALON ĆIRKOM - Zrenjanin
OPŠTINA OBRENOVAC
OPŠTINA PANTELEJ - NIŠ
PORESKA UPRAVA - Novi Sad
GORENJE - Novi Sad
GRADSKA BOLNICA - Subotica
ALUMIL - Stara Pazova
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA - Novi sad
PORESKA UPRAVA - Šabac
FORUM SHOPPING CENTER - Niš
POSLOVNA ZGRADA - Trg Republike 5, Beograd
SUPERMAKRET BANGLADEŠ - Novi Sad
BP MINUT Autoput
PALAS MARKET - Novi Sad
PEKARA - Subotica
MARKET - Subotica
MARKET - G. Stubica (HR)
IZBA - Ivanjica
BELLA 9 - Skupljen
SEGMENTNA VRATA
42
43
BRZOPODIZNA VRATA
COCA COLA - Zemun
IMLEK - Padinska Skela
FULGAR EAST - Zrenjanin
HEINEKEN - Novi Sad
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES - Kovin
POLET- NEXE grupa -Novi Bečej
HEMOFARM-Vršac
KOLBIS Industrija mesa-Novi sad
Šećerana SENTA-Senta
SHEGEZA-KORSNAS - Bačka Palanka
APATINSKA PIVARA
POŠTA - Beograd
MERKUR international - Beograd
M GUM TEHNOLOGY - Šimanovci
TARKETT - Bačka Palanka
CONTITECH - Subotica
PALLADIO ZANNINI - Vršac
KONZOLNE SAMONOSIVE
KAPIJE, KLIZNE I KRILNE
KAPIJE
BLUMENMARKET - Borča
INNOGROUP - Novi Bečej
NECTAR - Bačka Palanka
ŽITO - Ratkovo
BEGEJ BRODOGRADILIŠTE - Zrenjanin
SALAŠ - Čenej
ZADRUGA - Novi Sad
UŠĆE Tower - Beograd
MATICA SRPSKA - Novi Sad
GORENJE - Stara Pazova
UTOVARNI MOSTOVI I
DIHTUNG VRATA
Hladnjača “SIROGOJNO COMPANY” - Sirogojno
Hladnjača SNEŽANA - Pančevo
Hladnjača BELLA - Skupljen/Šabac
ALTECH - Senta
Mesna industrija LTS - Lovćenac
KAJMAK - Lipljan
PALLADIO ZANNINI - Vršac
TRIPOD, TURNSTYLE, PARKING
BARIJERE, ČITAČI TABLICA,
GSM KONTROLA
GSP - Novi Sad
Gorenje - Stara Pazova
GODEX GRADNJA - Beograd
AD Budimka
PROTIVPOŽARNA VRATA
JTI - Senta
NIS NAFTAGAS - Novi Sad
Bioskop - Novi Sad
MB Birografika - Subotica
RAMPE
GRANIČNI PRELAZ KELEBIJA
GRANIČNI PRELAZ BAČKA PALANKA
BG INVEST - Beograd
KNAUF - Zemun
HOTEL POŽEGA
MCM BOLNICA - Novi Sad
KNOTT - Bečej
AUTO SALON MAZDA - Novi Sad
JKP LISJE - Novi Sad
GORENJE - Stara Pazova
MESSER - Novi Sad/ Pančevo/ Beograd
GPC POŠTA - Beograd
DOM ZDRAVLJA - Vranje
ELEKTRODISTRIBUCIJA - Aranđelovac
GRADSKA TOPLANA - Zrenjanin
GRADSKO ZELENILO - Zrenjanin
AD BUDIMKA - Požega
www.gradar.rs
Industrijska zona Temerin
9 km od isključenja sa autoputa
Sportski aerodrom
“Čenej”
Subotica
Beograd
Roda
Megamarket
GRADAR d.o.o.
Partizanska bb
21235 Temerin/Novi Sad
tel/fax: 021/846-766 | 021/845-677
mob: 063-534-083 | 063-659-396
www.gradar.rs
Download

ovde - GRADAR