PRELIMINARNA RANG LISTA- STIPENDIJE ZA PRVU GODINU
Red.
br.
IME I PREZIME
FAKULTET
BODOVI
USPJEH
BODOVI
PRIHOD
1
RAKANOVIĆ (OSTOJA) TANJA
FAK. POSL. EKONOMIJE-BIJELJINA
JOVANOVIĆ (JOVO) JOVANA
FAKULTET VETERINARSKE
MEDICINE- BEOGRAD
LUKIĆ (BLAGOJE) MILOŠ
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ISTOČNO SARAJEVO
KATANIĆ (IVAN) MARIJANA
MATEMATIKA- BEOGRAD
OBRENOVIĆ (NEDELJKO) SRETEN
GRAĐEVINSKI FAK.-BEOGRAD
STAMENIĆ (SAVO) SLAVKO
MEDICINA- BEOGRAD
VASIĆ (RADE) JELENA
MATEMATIKA I RAČUNARSTVOPALE
ILIĆ (MARKO) NATAŠA
MATEMATIKA- I.SARAJEVO
ĐURIĆ (MILENKO) ANA
MATEMATIKA I RAČUNARSTVOPALE
VUČETIĆ (DRAGAN) SVETLANA
FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU
BEOGRAD
ĐUKANOVIĆ (MILISAV) STANOJE
MATEMATIKA I FIZIKA- PALE
IVANOVIĆ (RANKO) BOJAN
GRAĐEVINSKI FAK.- NOVI SAD
RANKIĆ (MIRKO) MILAN
MEDICINSKI FAKULTET- FOČA
GOLIĆ (ALIJA) ALMA
PEDAGOŠKI FAK.-SARAJEVO
17,28
2
3
3
3
3
7
8
9
10
11
12
13
14
BODOVI
INVALIDITET
I-IV GRUPA
-
DEFICITARNI
FAKULTET
UKUPNO
BODOVA
7
BODOVI
DJECA BEZ
RODITELJA
3
-
27,28
15,02
7
3
-
2
27,02
17,50
7
-
-
2
26,50
17,50
7
-
-
2
26,50
17,50
7
-
-
2
26,50
17,50
7
-
-
2
26,50
17,47
7
-
-
2
26,47
16,82
7
-
-
2
25,82
16,14
7
-
-
2
25,14
15,88
7
-
-
2
24,88
15,81
7
-
-
2
24,81
15,62
7
-
-
2
24,62
15,44
7
-
-
2
24,44
14,25
7
3
-
-
24,25
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PETRIĆ (MLADEN) OGNJEN
ELEKTROTEHNIČKI FAKILTET
I.SARAJEVO
MALINOVIĆ (DUŠAN) DRAGANA
MATEMATIKA I FIZIKA- PALE
PRODANOVIĆ (MILENKO) SOFIJA
PRAVNI FAKULTET- BEOGRAD
MITROVIĆ (JADRANKO) MAJA
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
I.SARAJEVO
NEŠKOVIĆ (MILAN) MILOŠ
GRAĐEVINSKI FAK.-NOVI SAD
MILADINOVIĆ (RATKO) DEJAN
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
GRUBIŠA (DUŠKO) BOŽANA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST BANJA
LUKA
MILOŠEVIĆ (SAVO) MARINA
GEODEZIJA- NOVI SAD
MLAĐENOVIĆ (ANĐELKO) ANKA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
I.SARAJEVO
MILOVANOVIĆ (MILKAN) DOBRILA
PEDAGOŠKI FAKULTET-BIJELJINA
MURATOVIĆ (SENAHID) SEDINA
PRAVNI FAKULTET-SREBRENICA
ĐURIĆ (DRAGAN) GORDANA
PSIHOLOGIJA- PALE
STEVIĆ (MILADIN) DOSTANA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽ.- PALE
BUJAK (VLADIMIR) MILOMIR
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
MLAĐENOVIĆ (DRAGAN) DRAGAN
MAŠINSKI FAKULTET.- I.SARAJEVO
VUJADINOVIĆ (NOVICA)
ALEKSANDRA- FILOZOFSKI FAK.
I.SARAJEVO
MITROVIĆ (MILIVOJE) ANDRIJANA
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
I.SARAJEVO
14,75
7
-
-
2
23,75
14,67
7
-
-
2
23,67
16,55
7
-
-
-
23,55
16,51
7
-
-
-
23,51
14,45
7
-
-
2
23,45
12,95
7
3
-
-
22,95
15,50
7
-
-
-
22,50
17,15
3
-
-
2
22,15
13,98
5
3
-
-
21,98
14,96
7
-
-
-
21,96
14,87
7
-
-
-
21,87
14,53
7
-
-
-
21,53
14,24
7
-
-
-
21,24
14,15
7
-
-
-
21,15
10,88
5
3
-
2
20,88
13,87
7
-
-
-
20,87
15,68
5
-
-
-
20,68
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
OBRENOVIĆ (MIODRAG) MILAN
ISTORIJA- BEOGRAD
TODOROVIĆ (ŽIVKO) RADOVAN
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
I.SARAJEVO
PETROVIĆ (MILE) PETAR
MAŠINSKI FAKULTET-I.SARAJEVO
JOVANOVIĆ (ZORAN) ZORANA
FARMACIJA- KRAGUJEVAC
OMEROVIĆ (MEHMED) MERISA
PRAVNI FAKULTET- SREBRENICA
STEVIĆ (ŽELJKO) ZORICA
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
PERENDIĆ (VLADAN) DRAGANA
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
I.SARAJEVO
ŽIVANOVIĆ (DRAGAN) STEFAN
ŠUMARSTVO- VLASENICA
LUKIĆ (NEBOJŠA) BOJANA
UČITELJSKI FAKULTET-BEOGRAD
ALIĆ (TAIB) SALKO
BIOLOGIJA- TUZLA
MITROVIĆ (MILO) DANICA
MEDICINSKI FAKULTET- FOČA
MUSIĆ (KEMAL) KEMIRA
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
RAKIĆ (SEKULA) ŽELIMIR
MATEMATIKA I INFORMATIKA
BANJA LUKA
JOKIĆ (DUŠKO) DRAGAN
ŠUMARSTVO- VLASENICA
BANDUKA (NEBOJŠA) DEJANA
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
MARIĆ (STANIŠA) SNJEŽANA
PEDAGOŠKI FAKULTET BIJELJINA
NEĐIĆ (NEĐO) BOJANA
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
VASIĆ (MILOMIR) DANKA
MATEMATIKA I FIZIKA- PALE
12,67
5
3
-
-
20,67
11,54
7
-
-
2
20,54
11,49
7
-
-
2
20,49
15,48
3
-
-
2
20,48
13,44
7
-
-
-
20,44
13,41
7
-
-
-
20,41
12,98
7
-
-
-
19,98
12,67
7
-
-
-
19,67
14,57
5
-
-
-
19,57
12,40
7
-
-
-
19,40
17,28
-
-
-
2
19,28
10,89
5
3
-
-
18,89
13,81
-
3
-
2
18,81
11,77
7
-
-
-
18,77
11,69
7
-
-
-
18,69
13,36
5
-
-
-
18,36
11,27
7
-
-
-
18,27
16,16
-
-
-
2
18,16
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
LUKIĆ (MILAN) RADMILA
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
GLIGIĆ (DRAGOLJUB) OGNJEN
DIF- NOVI SAD
DADIĆ (BRANO) RATKO
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
MUHIĆ (MIRSAD) MIRNESA
SOCIOLOGIJA- SARAJEVO
LUKIĆ (GORAN) TANJA
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
ĐOKANOVIĆ (MIODRAG) BORISAV
ANTROPOLOGIJA I ETNOLOGIJA
BEOGRAD
JOVOVIĆ (BORISAV) DUBRAVKA
PRAVNI FAKULTET- PALE
KRSTIĆ (MILOŠ) NENAD
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
CVIJETINOVIĆ (MILO) MARIJA
PRAVNI FAKULTET- PALE
ANDRIĆ (DRAGAN) SANDRA
PRAVNI FAK.-I.SARAJEVO
MIHAJLOVIĆ (DRAGOMIR) NENAD
TEHNOLOŠKI FAK.- ZVORNIK
VASIĆ (RADOMIR) NOVICA
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
OSTOJIĆ (PETAR) RISTO
PRAVNI FAKULTET- PALE
LUKIĆ (IVAN) STEFAN
DIF- NOVI SAD
RADIĆ (MILINKO) MAJA
EKONOMSKI FAK.- I.SARAJEVO
BOGDANOVIĆ (MILAN) ANĐELKO
ARHITEKTURA- BANJA LUKA
SIMIĆ (MILOMIR) ALEKSANDAR
ŠUMARSTVO- VLASENICA
MILOŠEVIĆ (RADOMIR) KOMNEN
BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA
MILANOVIĆ (LUKA) MARIJANA
PEDAGOGIJA-I.SARAJEVO
11,07
7
-
-
-
18,07
11,07
7
-
-
-
18,07
11,00
7
-
-
-
18,00
10,89
7
-
-
-
17,89
14,74
3
-
-
-
17,74
12,57
5
-
-
-
17,57
10,52
7
-
-
-
17,52
10,50
7
-
-
-
17,50
11,78
5
-
-
-
16,78
8,20
5
3
-
-
16,20
8,91
7
-
-
-
15,91
12,58
3
-
-
-
15,58
8,48
7
-
-
-
15,48
8,05
7
-
-
-
15,05
14,28
-
-
-
-
14,28
11,73
-
-
-
2
13,73
8,71
5
-
-
-
13,71
10,33
-
3
-
-
13,33
12,67
-
-
-
-
12,67
STUDENTI KOJI SE NE NALAZE NA RANG LISTI ZBOG NEISPUNJAVANJA USLOVA IZ ČLANA 6. I 7. PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU
STUDENATA IZ BUDŽETA OPŠTINE BRATUNAC ZA ŠKOLSKU 2011/12 GODINU, SU:
1.MLAĐENOVIĆ MARIJA- SESTRA MLAĐENOVIĆ TIJANA DOBILA STIPENDIJU
2.ERIĆ ĐORĐE- BRAT ERIĆ UGLJEŠA DOBIO STIPENDIJU
PRVIH 15 (PETNAEST) STUDENATA SA LISTE JE DOBILO STIPENDIJU U IZNOSU OD 100 KM ZA PERIOD OD 10 MJESECI.
UKOLIKO SE U MEĐUVREMENU UTVRDI DA JE NEKI OD STUDENATA KORISNIK REPUBLIČKE ILI DRUGE STIPENDIJE BIĆE SKINUT
SA LISTE.
PRAVO PRIGOVORA NA PRELIMINARNU RANG LISTU NAČELNIKU OPŠTINE BRATUNAC IMAJU SVI PODNOSIOCI PRIJAVA U ROKU
OD 8 (OSAM) DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA REZULTATA KONKURSA NA OGLASNOJ TABLI OPŠTINE BRATUNAC.
U BRATUNCU 30.01.2012.GODINE
NAČELNIK OPŠTINE
Nedeljko Mlađenović, dipl.ing.maš. s.r.
Download

Прелиминарна ранг листа - стипендије за прву годину