Uluslararası Kimyasallar Konferansı
(ChemCon 2014 Europe) Bilgi Notu
Tarih: 31 Mart – 4 Nisan 2014
Yer: Hilton Otel ve Kongre Merkezi – Bomonti / Şişli İSTANBUL
İçindekiler
Giriş ............................................................................................................................................ 3
Güney Kore Kimyasallar Mevzuatı AREC (K-REACH)........................................................... 4
CBI – Ticari Sırların Gizliliği..................................................................................................... 5
REACH’te Yeni Gelişmeler ve İzin ........................................................................................... 5
Dünyada kimyasallar yönetimi mevzuatı .................................................................................. 6
Rusya’da mevzuat....................................................................................................... 6
Kanada’da mevzuat .................................................................................................... 7
Orta ve Güney Amerika .............................................................................................. 7
Arjantin: .................................................................................................................. 7
Brezilya ................................................................................................................... 7
Şili:.......................................................................................................................... 7
Kolombiya: ............................................................................................................. 8
Honduras:................................................................................................................ 8
Meksika: ................................................................................................................. 8
Venezuella: ............................................................................................................. 8
Çin’de mevzuat........................................................................................................................... 9
Çin ve Tayvan’da sınıflandırma-etiketleme gereklilikleri.................................... 11
Türkiye’de kimyasallar yönetimi ............................................................................................. 12
Asya Pasifik bölgesinde kimyasallar mevzuatı ........................................................................ 12
Japonya: ................................................................................................................ 12
Malezya: ............................................................................................................... 13
Vietnam: ............................................................................................................... 13
Endonezya: ........................................................................................................... 13
Kamboçya: ............................................................................................................ 13
Tayland: ................................................................................................................ 14
Filipinler: .............................................................................................................. 14
Singapur: ............................................................................................................... 14
Hindistan:.............................................................................................................. 14
Avurtralya ve Yeni Zellanda: ............................................................................... 14
Kuzey Amerika’da kimyasallar mevzuatı ................................................................................ 14
Nanomalzemeler ve endokrin bozucu maddeler....................................................... 15
Kozmetik mevzuatları............................................................................................... 15
ABD: ..................................................................................................................... 15
ASEAN: ................................................................................................................ 15
G. Amerika(Mercosur): ........................................................................................ 15
Avustralya:............................................................................................................ 15
Japonya: ................................................................................................................ 15
Rusya: ................................................................................................................... 15
Biyosidaller ............................................................................................................... 16
AB:........................................................................................................................ 16
ABD: ..................................................................................................................... 16
5 GÜNLÜK PROGRAM ......................................................................................................... 17
Giriş
Kimyasallara yönelik yasal düzenlemelerin tartışıldığı ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki
farklı uygulamalar hakkında bilgi verilen uluslararası bir konferanslar dizisi olan ChemCon
Europe 2014 İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup, 5 gün süren konferansa Birliğimizi temsilen
AB Mevzuatı Uyum Şubesi’nden İmdat Öner ve Mutlu Demirkan katılmıştır. ChemCon
Europe 2014, 25’ten fazla ülkeden firma temsilcisi, otorite ve uluslararası kurumları temsil
eden 250’den fazla uzman katılım sağlamıştır.
Konferans boyunca, Türkiye dışında, Japonya, Vietnam, Filipinler, Tayland, Tayvan,
Endonezya, Malezya, Kamboçya, Singapur, Hindistan, Rusya, Avustralya, Yeni Zellanda,
Orta ve Güney Amerika, Kanada, ABD ve ayrıca Kaliforniya’da mevcut ya da hazırlık
aşamasında bulunan GHS sistemi ve kayıt, bildirim gibi uygulamalar gerektiren kimyasal
mevzuatları hakkında bilgiler sunulmuştur.
ChemCon kapsamında, 31 Mart tarihinde Kore-REACH olarak bilinen mevzuat ile
ticari
sırlar
konusunda
ayrı
birer
seminer
olmuştur.
Ayrıca
kimya
endüstrisinde
sürdürülebilirlik, nano-malzemeler, endokrin yıkıcılara ilişkin düzenlemeler, biyosidal veya
kozmetik gibi daha spesifik kimyasal mevzuatlara dair bilgiler veren sunumlar da yer almıştır.
Sunumlara erişim telif haklarıyla sınırlı olduğundan, raporda aktarılan konulardan
herhangi birine dair bilgi almak isteyen firmalarımız, aşağıda irtibat bilgileri yer alan
personelimize ulaşabilirler.
İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI UYUM ŞUBESİ
Dış Ticaret Kompleksi A-Blok 4.Kat Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler 34197 İSTANBUL / TÜRKİYE
Mutlu Demirkan - Tel: 0212 454 06 31 - [email protected]
İmdat Öner - Tel: 0212454 06 28 - [email protected]
Güney Kore Kimyasallar Mevzuatı AREC (K-REACH)
Güney Kore’ye ihracat yapan firmaların dikkat etmesi gereken noktalar 6 uzman
tarafından verilen sunumlarla açıklanmaya çalışıldı. Güney Kore’de REACH benzeri bir
mevzuat uygulamaya kondu ancak yasa hâlâ çok değişken. Mart 2014 itibarıyla görüş alımı
devam etmekteydi. Görüş birliğine varılan bazı noktalar şunlar oldu:
•
Düşük tonajlar için (1 ton/yıl altı) daha basitleştirilmiş kayıt
•
Polimer muafiyetinin yeniden tanımlanması
•
Hayvan deneyi dışındaki test metodlarının da kayıt verileri için kabul edilmesi
Soru-cevap kısmında dile getirildiği üzere veri paylaşımı konusunda bir yöntem
belirlenmediği
için
aynı
maddeyi
kaydedecek
firmalar
arasında
test
verisinin
nasıl
paylaşılabileceği netlik kazanmış değil. Birkaç endüstri birliğinin, firmalara destek verecek
bir platform üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak ilk etapta kayıt yaptıracak firmalar birbirini
göremeyecek.
Kayıt verilerinin girişi için kullanılacak araçlar hâlâ netlik kazanmış değil. Koreli
olmayan firmaların ‘Tek Temsilci’ kullanabilmeleri konusu henüz açıklığa kavuşturulmadı.
İlk kayda tabi maddeler listesi henüz yayımlanmadı. Ayrıca halihazırda Kore kanunlarınca
kaydedilmiş maddelerin durumu da belirsiz. Endüstri destek ve rehberlik arayışını her
fırsatta dile getiriyor.
Maliyet paylaşımı konusunda K-REACH eğer başka türlü anlaşmaya varılamazsa
maliyetin eşit paylaşımını öngörmekte ancak itirazlar konusunda başvurulabilecek bir mercii
yok.
K-REACH’in ilk öncelikliler listesinde bulunan maddeler,
maddeler olması kuvvetle muhtemel.
Bu durumda firmalar,
AB REACH’te kayıtlı
bilginin sahibi olduklarını
ispatlayarak ve çalışmanın Korece özetini sunarak bu bilgileri kullanabilecekler.
CBI – Ticari Sırların Gizliliği
CBI’ın önemi artmıyorsa da halka açık bilgi talebinde önemli bir artış oldu. Hükümetler
bilgiyi gizleme yönünde adımlar atıyorsa da siber güvenlik sorunu firmaları endişelendiriyor.
Endüstriden talep edilen bilgi miktarı arttıkça, ticari avantajlar da kayboluyor. Şirketler,
hükümetleri, kimyasalın kendisi değil ama çevre-sağlık ve güvenlikle ilgili bilgileri vermenin
yeterli olduğuna ikna edemiyorlar. Firmalar, bazen otoritelerin neyi halka açık beyan edeceği
konusunda yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Örneğin Çin hükümeti CAS numarası olan maddeler
için gizlilik talebi kabul etmiyordu ve Çin envanterinde bunların hepsi birden yayımlandı.
REACH’te Yeni Gelişmeler ve İzin
Halihazırda 22 maddenin yer aldığı REACH Ek XIV yani İzne Tabi Maddeler Listesi
doğrultusunda, şimdiye dek 20 kadar izin başvurusu yapıldı. Bu yıl içinde daha fazlasının da
yapılması beklenmekte.
Bu başvurulardan ilki,
İngiliz havacılık şirketi Rolce-Royce’un
DEHP’in uçak motor fan bıçaklarındaki spesifik kullanımı için geldi. REACH’in amacı,
DEHP gibi Substances of Very High Concern - Yüksek Önem Arz eden Maddelerin ancak
sıkı kontrol edilen şartlar altında kullanımına izin verilmesi idi. Bu doğrultuda yapılan bu ilk
başvuru, RAC yani Avrupa Kimyasallar Ajansı Risk Değerlendirme Komitesi’nce onaylandı.
Komite Başkanı Tim Bowmer,
ilk başvuruların kendileri için de tecrübe olduğu ve üç yıldır
hazırlandıkları sürecin işlemeye başlaması için fırsat tanıdığını kaydetti.
Öğleden sonraki ilk oturum, kimya endüstrisinde sürdürülebilirlik temasına ayrılmıştı.
Biyo-kaynaklı
ekonominin
hızla
gelişmekte
olduğu
ve
üretim
mazlemelerinde
ve
yöntemlerinde büyük değişikliklere yol açtığı ifade edilmektedir. Bu amaçla Hollanda Ulusal
Kamu Sağlığı ve Çevre Enstitüsünce hazırlanan bir çalışma gündemdedir. 2050 yılında dünya
nüfusu 9 milyara ulaşacak ve gelişmekte olan ülkelerdeki sosyo-ekonomik gelişmelerle enerji
ve mallara olan ihtiyaçlar da artacaktır. Sera gazı azaltımı hedefi ile beraber bu talebin
karşılanması için güvenli yenilenebilir kaynaklara yönelim şart gözükmektedir. Sürdürülebilir
ürün ve enerji üretimi için biyokütlenin modern kullanımı olarak tanımlanan biyo-kaynaklı
ekonominin itici güdüleri şunlar:
•
Fosil yakıtlardan bağımsız olmak
•
Yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklar
•
Erişilebilirlik ve fiyat
•
Seragazı emisyonlarının azaltımı
•
Yeşil (tüketici) ürünleri
•
Yeni iş sahaları ve istihdam yaratımı
Burada
doğrudan
doğruya
bahsedilmese
de
örneğin
REACH’teki
SVHC’lerin
(Substances of Very High Concern - Yüksek Önem Arz eden Maddeler) eliminasyonu
konusunda biyo-kökenli ekonomiye yönelimin olumlu etkileri olacaktır.
Dünyada kimyasallar yönetimi mevzuatı
Rusya’da mevzuat
Avrasya Ekonomik Komisyonunca onaylanan bir kimyasal kayıt sistemi geliştirilmiş.
Yeni adapte edilmiş, 2017 Haziran ayında uygulamasına başlanacağı belirtilmekte. Yeni
maddeler için bir bildirim sistemi mevcut. Kimyasal ürünler kayıt ediliyor. GHS sistemine
göre sınıflandırma- etiketleme uygulamasına geçilmiş.
Envanterler: * Mevcut Kimyasallar * Kısıtlı maddeler * Yasaklı maddeler için listeler
mevcut. Russian Safety Passport dedikleri sistem analog SDS’lerden oluşuyor. 1994’ten bu
yana 33 bin kadar SDS iletilmiş. 2000’den fazla firma kayıt yaptırmış. Ancak Russian Safety
Passport şu an için zorunlu bir uygulama değil.
Kanada’da mevzuat
İlaç ve gıda katkı ürünleri Kanada’da kimyasallar mevzuatı dahilinde görülmekte.
Kozmetik içerikleri v.s için de muafiyet mevcut değil. Kanada otoriteleriyle birebir görüşülüp
gizlilik talep edilebiliyor. 1990’lardan beri tutulan bir Kanada Yerel Maddeler Envanteri
mevcut (DSL). Bunu güncel tutmaya çalışıyorlar. Kanada Çevre-Sağlık Kurumu, buradan
elde ettiği bilgilerle maddeler hakkında önlemler alabiliyor. Yeni maddeler için de bir bildirim
sistemi mevcut. Polimerler için CAS numarası yoksa sorun olabiliyor.
Orta ve Güney Amerika
Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Honduras ve Venezualla’da zaman
zaman çok parallellikler gösteren zaman zaman tamamen ayrı uygulamalara rastlanabiliyor.
Çok uluslu birliklerin oluşturulması ortak bir yapı yaratmıi olsa da ülkelere özgü mevzuatlar
hâlâ geçerliliğini koruyor.
Arjantin: Yeni maddeler için kayıt yok ancak tehlikeli madde ve karışımlar için önbildirim sistemi uygulanmakta. AB’nin 67/548 Tehlikeli Madde Sınıflandırma sistemine göre
sııflandırma ve etiketleme yapılmakta. SDS’lerin ANSI Z.400.1 rehberine uygun
ve
İspanyolca olması isteniyor. BPA içeren biberon üretimi 2012’de yasaklandı.
Brezilya:
Genel bir kayıt veya izin sistemi yok. Sadece pestisit ve sıhhi ürünler için
kayıt gerekli. 2013 Eylül’ünde Dünya Ticaret Örgütü’ne Mercosur Listesinde bulunan
maddelerin temizlik ürünleri, kozmetik ve parfümlerde kullanımının yasaklanacağını bildirdi.
Çeşitli kimyasallarda
(yapıştırıcı,
plastifiyan,
koruyucu,
sertleştirici,
UV koruyucu vs.)
kullanılabilecek maddeleri içeren bir pozitif liste mevcut.
İşverenin
işyerindeki
ürünleri,
GHS’ye
uygun
sınıflandırma
yükümlülüğü
SDS’lerde karışımlar için GHS sınıflandırması 31 Mayıs 2015’ten itibaren zorunlu olacak.
Şili: Bu ülkeye girecek tehlikeli kimyasallar için Sağlık Bakanlığı’ndan izin almak
gerekiyor. Bu tehlikelere yanıcılık, patlayıcılık, koroziflik, tahriş edicilik v.b yanısıra
radyoaktiflik de giriyor. Ayrıca gıda ve kozmetikte kullanılacak kimyasalların gümrükte
geçişi için Sağlık Bakanlığı’nın sertifikasını taşıması gerekiyor.
Maddeler için bir kayıt ya da bildirim sistemi yok ancak ozon tabakasını incelten
maddelerin Montreal Protokolü kapsamında kaydı isteniyor.
var.
GHS’nin uyumlaştırılması hedefleniyor. SDS’ler için bir yasa mevcut. Pestisitlerin
kaydedildiği bir veritabanı var, oraya son zamanlarda ev tipi dezenfektan ve ssıhhi ürünler
için de girişler yapılabiliyor. (www.ispch.cl)
Kolombiya: Bolivya, Ekvador ve Peru ile birlikte ANDEAN birliğine üye olan
Kolombiya, UN tehlike sınıflandırma sistemini uyguluyor. Etiketlerde tehlike bilgileri ve
antidotlar v.s yazmalı. Toksik maddeler için kurukafa ve çarpı işareti olmalı. Ulusal bir
envanter dolayısıyla kayıt sistemi yok.
Honduras:
Uulslararası
kontrol
gerektiren
(ör.
Stockholm,
Montreal,
Kyoto
Protokolleri kapsamındaki) maddelerle ilgili yasaları var ancak ciddi bir kontrol mekanizması
da yok. Etiketler için çok spesifik olarak belirtilmemekle birlikte tehlikelerle ilgili uyarı ve
yapılması gerekenlerin açık biçimde anlatılması isteniyor. Teklikeli kimyasallar için ABD
(ANSI Z.400) formatında SDS’ler isteniyor. Honduras GHS sistemini uyguluyor.
Meksika: Toksik
madde,
gübre ve pestisitlerin kontrolü için 1987
yılından
CICOPLAFEST olarak bilinen beri bir yasa mevcut. SDS’ler 12 bölümlü ve yeni bilgi
edinilince güncellenmesi gerekiyor. Pestisit ve gübreler içindeki yeni maddelerin kayıt
edilmesini gerektiren bir toksik madde yasası var.
Venezuella: Ülke, şu an Brezila, Arjantin, Uruguay ve Paraguay’ın yer aldığı Güney
Amerika serbest pazarına (Mercosur) girmeyi planlıyor. Mercosur, Avrupa Birlği’ne benzer
şekilde ortak ve gümrüksüz bir pazar oluşturma hedefi güdüyor. Şu an Venezuella’da
kimyasallar yönetimi mevzuatı oldukça gevşekse de Mercosur’a girerse bu değişmiş olacak.
WEEE benzeri bir mevzuat hazırlığı var. GHS uygulaması için UNITAR’dan destek istenmiş.
Çin’de mevzuat
Tek bir Ajans yok ve kimyasalların yönetimi bir çok (11 tane) otoriteye dağılmış
durumda. Çin’de kimyasalların yönetimi beş ayaklı bir sisteme dayanıyor.
1. Envanter sistemi
2. Lisans sistemi
3. Güvenlik değerlendirmesi sistemi (üretim, depolama ve kullanım için lisans başvurusu
süresince yapılan güvenlik değerlendirmeleri)
4. Kayıt sistemi (HazChem kaydı üretim/ithalat için)
5. Acil yardım sistemi (HazChem kazaları durumunda acil durum planları)
Mevcut maddeler envanterinde bulunan yaklaşık 45 bin madde dışında kalan maddeler
için yeni madde bildirimi yapılmalıdır. Kayıt gerektiren yeni madde, tek başına ya da karışım
içinde ya da tasarlanmış salınım durumunda eşya içinde pazara sunuluyor olabilir. Çin’deki
bildirim yabancı sanayiciler tarafından kafa karıştırıcı ve çelişkili olarak görülüyor. Çin’deki
bildirime ilişkin bilgi ve ipuçları Andy Burgess’in sunumunda bulunabilir.
Çin ve Tayvan’da sınıflandırma-etiketleme gereklilikleri
Ulusla Standart Adı
Ulusal
Yürürlüğe
Standart no.
girişi
Kimyasalların
sınıflandırılması ve
tehlike iletişimi
konusunda genel kurallar
GB 13690-2009
Mayıs 2010
Kimyasalların GHS’ye uygun
sınıflandırılması ve tehlike iletişimi hk.
Kimyasal Ürün içerikleri
için Güvenlik Bilgi
Formu, sırası ve
bölümleri ve
hazırlanması için rehber
GB/T 164832008 & GB/T
17519-2013
Şubat 2009 ve
Ocak 2014
Kimyasal ürünler için güvenlik bilgi
formlarının (SDS) genel yapısı ve
içeriğini düzenler, bölü bölüm format
gerekliliklerini içerir, bir SDS örneği ve
bilgilerin edinilebileceği kaynaklara
gönderme yapar.
Kimyasallar için önlem
ibareleri içeren
etiketlerin
hazırlanmasına ilişkin
genel kurallar
GB 15258 2009
Mayıs 2011
İlgili tanımlamaları yapar, içeriği,
karışımlar için gereklilikleri ve
kimyasallar için önlem etiketlerinin nasıl
uygulanacağını belirler.
Ocak 2012 &
Temmuz 2012
Tehlikeli ürünlerin ulaşım, depolama,
üretim, yönetim, kullanım ve elleçlenmesi
ve tehlikeli malların zorunlu
sınıflandırma, tehlike öncelikleri ve
kodları (UNRTDG 16) içerir.
GB 30000.1
(henüz çıkmadı)
Tehlikeli mallar listesi ile GB 12268-2011
sınıflandırma ve Tahlikeli & GB 6944
Ürün Kodu
İçerik
Tehlikeli ürünlerin
ambalajlanması ve
etiketleri
GB 190-2009
Mayıs 2010
UNRTDG 15’e dayalı olarak tehlikeli
ürünlerin piktogram, etiket boyutu, renk
ve ambalajlanma esaslarını tanımlar.
İş yerindeki tehlikeli
ajanlar için iş yeri
maruziyet limitleri
GBZ 2.1-2007
Kasım 2007
İş yeri havasındaki zararlı maddeler için
kabul edilebilir üst limitler
Çin ve Tayvan’da GHS uygulamasına geçilmiştir. SDS’lerde de buna paralel
gereklilikler istenmektedir. 28 tehlike sınıfı adapte edilmiştir. Çin’de bir acil durum telefonu
olmalı ve buradan yeterli bilgi alınabilmeli. Çin’e ithal edilen ürünlerle ilgili gereklilikler:
•
Zararlı kimyasallara ilişkin sınırlamalar, etiketleme, ambalajlama v.s
•
Ürün kaydı
•
İthal gıdalar için üreticiden kayıt isteniyor
Türkiye’de kimyasallar yönetimi
AB, Türkiye’nin önemli bir ticari partneri olduğundan REACH ve CLP mevzuatları
yakından takip edilmekte. Ayrıca Türkçe kısaltması SEA olan yeni sınıflandırma mevzuatı
(CLP’ye paralel) 1 Haziran 2016’da tamamen devreye alınmış olacak. SEA Yönetmeliği
gereği 1 Haziran 2014 – 1 Haziran 2015 arasında bir sınıflandırma-etiketleme bildirimi süreci
olacak. Maddeler için yeni sınıflandırmalar 1 Hazian 2015 karışımlar için de 1 Haziran 2016
itibarıyla zorunlu olacak. REACH’in henüz Türkiye’de uygulanmamasından ötürü mevzuat
ve CLP uygulaması ile arada farklılıklar bulunuyor. Gümrüklerden ürün geçişinde istenen
belgelerle ilgili sıkıntı olabiliyor. Firmaların mevzuatı iyi anlayıp, uygulamaları gerekiyor.
Türkiye’deki firmaların yüzde 99’dan fazlasının KOBİ olarak kalmasından ötürü
Avrupa’da mevzuatlar konusunda bocaladıkları görüşünü dile getirmekte.
Türkiye’deki envanter yönetmeliğindeki muafiyetler REACH ile aynı.
Atak Lubricants firmasından Tuba Yıldırım yaptığı sunumda, Türkiye’de mevzuat
takibi konusunda yaptıklarını şöyle sıraladı:
-
Resmi gazeteyi izlemek
-
Yıllık mevzuat iş planı yapmak
-
PETDER, İMMİB, BOSAD gibi iyi organize olmuş meslek kuruluşlarını izlemek
Soru: Envanterdeki maddeler için de sınıflandırmalar tekrar bildirilecek mi?
Yanıt:
Envanterin
güncellenmesi
gerekiyor.
Burdakiler
Envanter sisteminin de bu şekilde güncellenmesi gerekecek
eski
sınıflandırmalardı.
ve bu daha yapılmadı.
Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi başladığında bu da olacak.
Asya Pasifik bölgesinde kimyasallar mevzuatı
Japonya: Pek çok kurumun uygulamakta olduğu mevzuat içine dağılmış durumda.
Bunun yanısıra başlı başına bir yasa olarak Kimyasal Madde Kontrol Yasası (CSCL) var. Bu
kapsamda bir yeni madde bildirimi ve Kalıcı Organik Kirleticiler gibi maddeler konusunda
yasaklamalar bulunuyor. Bir de yıllık raporlama denen yükümlülük var ki üreticiler kadar
ithalatçılar için de gerekli. 1 ton/yıl ve üzeri maddeler ve öncelikli maddeler için gerekiyor.
Karışımın içinde % 10’dan fazla olan maddeler (eğer öncelikli madde ise %1’in üstünde) de
raporlanıyor. 2012’de 1400 firma 10,800 madde için toplamda 31,000 rapor iletildi. Bu
bilgiler halka açık ve ulusal emisyon tahminleri için de kullanılıyor.
http://www.nite.go.jp/index-e.html
Malezya: GHS uygulanıyor. Eşikler çok net değil. Bazen çok düşük olabiliyor.
Dikkatli olunmalı.
Vietnam:
Bir sürü liste var ayrı ayrı.
Mevzuat var ama uygulama için rehberler
yetersiz. Çok iyi anlaşılmıyor.
Endonezya: Aynı madde farklı mevzuatlar altında düzenlenebiliyor. Rehberler yok.
Eşikler çok açık tanımlanmamış.
Kamboçya:
başlamamış.
Oldukça başındalar. GHS pilot program olarak başlatılıyor. Ama daha
Tayland: Temzilik ürünleri için bir kayıt sistemi var. SDS’leri fln kaydediliyor. Kayıt
için en az 1 yıl gerekiyor. Üç yılda bir de yenileniyor. Tayland FDA’ın bir onaylı kimyasallar
listesi var. Burdaki listede yer almayan bir kimyasal için yeni kimyasal bildirimi yapılmalı.
Filipinler: PICCS listesinde yazan her madde için sertifika almak gerekiyordu ama
bu değişiyormuş.
Polimerler konusunda tuhaf bir uygulama var. Monomerler PICCS
listesinde ama … (Session 9
-Karen Amstrong – 3M) Yetkililerin kimya konusunda teknik
eksiklikleri de var. Bununla da karşılaşıyoruz.
Singapur: Bir negatif liste var. Lisans için başvuru süresi 2-3 hafta. 2 sene geçerli.
Ücret var ama düşük.
Hindistan: 15 kategorideki Elektronik ve IT ürünleri için kayıt (BIS’e kayıt) geçen
yıl zorunlu hale geldi ama pek çok firma bunun farkında değil.
Avurtralya ve Yeni Zellanda:
Avustralya GHS’yi 2012’de uygulamaya başladı.
Ama iş sağlığı ve güvenliği yasası ile. Ancak bu yasa eyaletler bazında uygulanıyor ve
eyaletlerin bazıları bunu uygulamıyor. Yani harmonize olayının esprisi kaçtı.
NICNESS’te
söylenmedi.
mesela
Y.Zellanda’da
polimerler
konusunda
sınıflandırılmamış
maddeleri
değişiklik
bildirmek
yapıldı
ama
zorunlu
kimseye
değil.
Ama
tavsiye kararı var. Zararlı sınıfları için mevzuattaki eşikler CLP’den farklı.
Avustralya’da çevre için GHS sınıflandırması sadece öneri düzeyinde. Yani maddenin
çevre sınıflandırması varsa bununla ilgili tehlike cümlesini etikete yazmak öneriliyor ancak
zorunlu değil. Çünkü GHS Occupation&Safety yasası altında uygulanmakta. Dolayısıyla bu
mevzuatı
uygulayan
kurumun
çevre
konusunda
zorlama
yetkisi
yok.
([email protected] ) Avustralya bir geçiş sürecinde. Envanterinde 39 bin kadar
madde var.
Pestisit, ilaç, gıda ve katkıları, radyoaktif maddeler, eşyalar ve karışımlar muaf.
Diğer maddeler envantere giriliyor. Envantere giriş (notification) ücretli. Tier 1,2,3 gibi
aşamalı bir yapı mevcut.
Kuzey Amerika’da kimyasallar mevzuatı
Avustralya’da olduğu gibi ABD ve Kanada’da çevre zararı sınıfları GHS’ye adapte
edilmemiş. Ör. Kanada’da uygulayıcı bakanlık Ulaştırma ve Sağlık Bakanlıkları ancak
ikisinin de çevre konusunda yaptırım yetkisi yok. Aynı şekilde de ABD’de de OSHA yani iş
yeri sağlığı ve güvenliği otoritesi GHS’yi uyumlaştırdığı için çevre ile ilgili tehlikeleri (ör.
sucul ortam tehlikesi) alamamış.
HAZCOM 2012.
ABD’nin İşyeri sağlığı ve güvenliği yasası. SDS’ler de bu mevzuat
gereği düzenleniyor. 1 Haziran 2015 itibarıyla GHS kuralları ve SDS leri uygulanacak. 1
Haziran 2016’da geçiş dönemi sona eriyor ve bütün sınıflandırmalar yeni sisteme göre olacak.
Nanomalzemeler ve endokrin bozucu maddeler
Avrupa Komisyonu bu konuda 17.12.1999’da çıkmış bir Komisyon Stratejisini
izlemekte. Su Çerçeve Direktifinde izlenmesi gereken endokrin bozucuların bir listesi var.
(genel listede onlar da var.) REACH’te 59.madde kapsamında yapılması gerekenler
açıklanmakta. Nanomalzemeler için AB Kozmetik tüzüğünde özel düzenlemeler bulunuyor.
PPP ve Biyosidal tüzüklerinde endokrin bozucular için düzenlemeler mevcut.
Nanomateryal tanımı tartışılıyor. Bunun değişmesi durumunda, paralel olarak REACH
Annex II de değişecek ve nano malzemeler için de SDS düzenlenmesi söz konusu olacak.
Kozmetik mevzuatları
ABD: Gönüllü bildirim var. İçeriği otoriteler kontrol edebilsin diye. Sadece renk verici
maddeler için önceden izin gerekiyor. Ancak kozmetik ürünün güvenli olması gerektiği
yönündeki yükümlülük sanayicide var.
ASEAN:
500 milyon tüketici var. Ocak 2008den beri uygulanıyor. Hayvan deneyi
yasagı yok. PIF hazırlanması gerekiyor. Responsible person gerekli.
G. Amerika(Mercosur): AB’ye benzer. Negatif, pozitif listeler var. Bildirim var.
Avustralya:
Kozmetik
standar
için
rehberler
var.
PIF
gerektirmiyor.
sorumluluğu esas. Güvenli olmalı.
Japonya: Piyasaya sürmeden önce onay gerekiyor.
Rusya: Sertifika gerek ama farklı departmanlarca uygulanıyor, biraz karışık…
Üretici
Biyosidaller
Biyosidal ürün tanımlamaları, bölgeden bölgeye değişebiliyor. ABD ile AB arasında
büyük farklar bulunuyor. Canlı öldürme amacı taşıdıkları için biyosidal maddeler ayrı bir
mevzuat olarak düzenleniyor.
AB: Bitmiş ürün ve aktif madde ayrı düşünülüyor. Aktif madde izin gerektiriyor.
ABD: Otorite EPA. Ama bir de federal yasa var. FIFRA. Bu her eyalet için lisans
almayı gerektirebiliyor.
FIFRA pestisit ve biyosidal ürünün hedefine (iddia edilen hedef)
göre tanımlıyor. Mesela çamaşır suyu üzerinde dezenfektan yazmıyorsa sadece kıyafet
renklerini değiştirir falan gibi bir iddia varsa o zaman bu pestisit olarak düzenlenmiyor.
5 GÜNLÜK PROGRAM
March 31 st, 2014
Seminar 1
Korea
09:00–13:00
C hair
MONDAY
David Nelissen, Accenture
In depth seminar
13:00–14:15
•
Korea C hemical legislation framework overview.
Including Occupational Safety and Health Act (OSHA)
and C hemicals C ontrol Act
Cy Chooyoun Kim, KIM &
C HANG
•
GHS: current status and recommendations for
implementation
Jay Jung Kim, KIM &
C HANG
•
The legal framework of K-REAC H (The Act on
Registration Evaluation Authorisation and Restriction
of C hemicals)
Sanghee Park, C hemtopia
•
Lessons learned by industry in complying to chemical
control legislation in Korea, including information on
enforcement
Caroline Li, BASF
•
Practical guidance on K-REAC H for industries
Yunjin Cho, C hemtopia
•
Data preparation for K-REAC H registration
Jun Ho Lee, Korea Testing
& Research Ins.
Lunch break
Seminar 2
14:15–18:15
C hair
Bart vander Velpen, Royal
HaskoningDHV
In depth seminar
•
What is C onfidential Business Information (C BI)?
Much more than only the chemical identity
Karon Armstrong, 3M
•
Dissemination and C onfidentiality under REAC H
Christel Musset, EC HA
•
Global Liability: Data available under REAC H and the
global impact of that availability
Leslie Scott-MacDougall,
The Acta Group, L.L.C .
•
Examples of C BI in new chemical notifications in
Europe, The Americas and Asia-Pacific region; what
becomes public
Karon Armstrong, 3M
Overview of C BI claims allowed for hazard
communication - label and SDS; what can be
claimed as C BI and what not
Karon Armstrong, 3M
Annual reporting - and product registration; what
must you give to whom; case studies for disclosure
of information
Karon Armstrong, 3M
Data protection lessons learned; Pesticides example
Martyn Griffiths,
Bayer C ropScience
April 1st, 2014
TUESDAY
Session 1
REACH update and forecast
08:15-09:45
C hair
Ronald Drews, BASF
35' Quality of information; expectations for industry and how to
address chemicals of concern: roadmap 2020
Christel Musset, EC HA
25' Industry experience with substance evaluation and
substance nomination (e.g. C ORAP, candidate list)
Volker Soballa, Evonik
30' Enforcement and overview of Member States activities in
compliance preparation for industry
Szilvia Deim, EC HA-FORUM
Session 2
REACH authorisation, restriction and appeal
10:15-11:45
C hair
Ronald Drews, BASF
25' Authorisation processes and experiences
Tim Bowmer, EC HA-Risk
Assessment C ommittee
20' Building your business case taking into account a spectrum
of uses by involving downstream users
Julius Waller, EPPA
25' Industry perspective on authorisation (including Searching
for substitutes)
Joachim Bünger, Merck
20' Impact of EC HA board of appeal decision for industry
Heli Hollnagel, Dow
11:45-12:30
45' Q&A on REAC H
C hair: Ronald Drews, BASF
all speakers from session 1
and 2
12:30-13:45
Lunch break
Session 3
Chemical industry towards a more sustainable future
13:45–15:45
C hair
Mamta Patel, C hemical
Watch
30' Biobased economy and its opportunities and implications
Wim van Doorn, Royal
HaskoningDHV
25' Sustainability Reporting and talk about trends, best
practices and challenges in this area
Dieter Haessleins, SAP
15' Panel discussion
50' Round table on how to convince and involve top
management in regulatory compliance and chemical
industry towards a more sustainable future
Moderator: Mamta Patel, C hemical Watch
Volker Soballa, Evonik
Ronald Drews, BASF
Dieter Haesslein, SAP
Michael Wenk, Kemira
15:45-16:15
Coffee break
Session 4
Chemical control legislation in other areas in the world
16:15-18:15
C hair
Bart vander Velpen, Royal
HaskoningDHV
25' Russia region - Overview on chemical control legislation
(labelling, MSDS, existing and new substances, etc) and
aspects of GHS
Dmitry Skobelev,
C IS C enter
30' C anada - an update on the C hemicals Management Plan,
the Industry C hallenge, and next priorities for new and
existing substances
Karen Levins, Intertek
C antox
45' Middle and South America - Overview of chemical control
legislation and trade aspects
Michael Wenk, Kemira
20' Panel discussion
18:15
End of sessions of day 1
Apr 2nd, 2014
WEDNESDAY
Session 5
China region – the regulations
08:15-09:45
C hair
Mark Grenda, Afton
C hemical C orporation
20' Updates and developments on the Regulation systems on the C ontrol
over Safety of Hazardous C hemicals (Decree 591, Order 53 &
supporting legislation)
Yu Jie, REAC H24H
35' Overview of Regulations on the Management of C hemical Substances
and updates and development in the New C hemical Substance
Notification (NC SN) scheme
Leslie ScottMacDougall, The Acta
Group, L.L.C .
35' Taiwanese legal framework for chemical control legislation (Toxic
C hemical Substances C ontrol Act, Taiwan Labor Safety and Health
Act) and GHS implementation in Taiwan
Jowitt Li, SAHTEC H
09:45-10:15
Coffee break
Session 6
China region – practical implementation
10:15-11:45
C hair
Mark Grenda, Afton
C hemical C orporation
25' GHS: Overview of the legislation in C hina region, current status.
C omparison between C hina and Taiwan on challenges faced and
practical advice
Tsuyuki Nishino, SAP
30' Practical experience with the New C hemical Substance Notification
scheme in C hina (case studies)
Brian Tang, Afton
C hemical Trading
35' Lessons learned by industry in implementing and complying with
relevant regulations in C hina region. Including enforcement aspects
(Overview, actions to date and practical advice for demonstrating
ongoing compliance) in C hina and Taiwan
Amy Li, Huntsman
11:45-12:30
45' Q&A on C hina region
C hair: Mark Grenda, Afton C hemical C orporation
all speakers from
session 5 and 6
12:30-13:45
Lunch break
Session 7
Turkey
13:45–15:15
C hair
Melih Babayiğit, C RAD
25' Overview of current Turkish legal framework for chemical control
legislation. Including Turkey's classification and labelling regulation
(SEA)
Ahu Çekim, Ministry of
Environment and
Urbanisation
25' Expectations on REAC H in Turkey
Leo van der Biessen,
Royal HaskoningDHV
20' Lessons learned by industry in implementing and complying to
chemicals management in Turkey
Tuba Yildirim, Atak Oil
20' Panel discussion
15:15-15:45
Coffee break
15:45
End of sessions of day 2
April 3rd, 2014
THURSDAY
Session 8
Chemical control legislation in South-East Asia – the main changes
08:15-09:45
C hair
John Moore, John Moore
Regulatory Services
35' Japan - Overview of the key chemical control legislation
(e.g. C hemical Substance Law C ontrol Law, Industrial
Health and Safety Laws, GHS) and its enforcement
Takashi Fukushima,
National Institute of
Technology and
Evaluation Japan
25' Malaysia - Overview on chemical control legislation
(labelling, MSDS, existing and new substances, etc) and
aspects of GHS
Hazlina Yon, Department
of Occupational Safety
and Health Malaysia
30' Vietnam, Philippines, Thailand, Indonesia, C ambodia
and Singapore - Overview on chemical control
legislation (labelling, SDS, existing and new
substances, etc) and aspects of GHS
Caroline Li, BASF
09:45-10:15
Coffee break
Session 9
Chemical control legislation in India and Pacific
10:15-11:45
C hair
John Moore, John Moore
Regulatory Services
25' Indian C hemical Management & Product Regulation
Deepak Mugadur,
Mugadur C onsultancy
25' Australia and New Zealand - Overview on chemical
control legislation (labelling, MSDS, existing and new
substances, etc) and aspects of GHS
John Frangos , Golder
Associates
40' Lessons learned by industry in implementing and
complying to new chemicals management in India and
the Asia Pacific Region
Tsuyuki Nishino, SAP
Caroline Li, BASF
Karon Armstrong, 3M
Mark Grenda, Afton
C hemical Corporation
Deepak Mugadur,
Mugadur C onsultancy
John Frangos, Golder
Associates
11:45-12:30
45' Q&A on India and the Asia Pacific Region
C hair: John Moore, John Moore Regulatory Services
all speakers from session
8 and 9
12:30-13:45
Lunch break
Session 10
Nanomaterials and Endocrine Disruptors
13:45–15:45
C hair
Karen Levins, Intertek
C antox
30' Nanomaterials and endocrine disruptors; global
regulatory overview
Lynn L. Bergeson,
Bergeson & C ampbell,
P.C .
20' Endocrine disruptors; the European Union strategy
Katinka van der Jagt,
European C ommission DG
Environment
20' Impact of EU endocrine disruptors strategy
Meglena Mihova, EPPA
30' Industry approach nanomaterials and endocrine
disruptors
Volker Soballa, Evonik
20' Panel discussion
15:45-16:15
Coffee break
Session 11
Global approach to new chemicals
16:15-18:15
C hair
Karen Levins, Intertek
C antox
30' C ompare/contrast new chemical notification systems for
chemicals
Karon Armstrong, 3M
30' C ompare/contrast new chemical notification systems for
polymers
John Moore, John Moore
Regulatory Services
25' Industry practice of developing and implementing a
global test program, in relation to registration and
notification programs; re-using test data between
different notification systems
Leslie ScottMacDougall, The Acta
Group, L.L.C .
20' Global test program challenges including latest
developments in both genotoxicity and in-vitro toxicology
Frederique van Acker,
TNO Triskelion
15' Panel discussion
18:15
End of sessions of day 3
April 4th, 2014
FRIDAY
Session 12
GHS impact and implementation
08:00-9:30
C hair
Volker Soballa, Evonik
40' C LP Regulation and the Impact on other EU Product,
Environmental and Safety Legislation; Specific requirements
for classification and labelling in Europe, harmonized
classification and C L inventory, relation to other EU legal
requirements
Christian Gründling, FC IO
25' Transport of Dangerous Goods affected by GHS
Desmond Waight,
DanGoods Training and
C onsultancy
25' GHS and its effect on SDSs
Karon Armstrong, 3M
9:30-10:00
Coffee break
Session 13
Supply chain communication
10:00-11:30
C hair
Volker Soballa, Evonik
20' Data exchange in the supply chain – eSDS (including scaling
issues), eSDSC omXML, ESC omXML in relation with other
compliance data & documents »
Berndt Stürznickel, SAP
25' Exposure scenarios and mixtures, including a roadmap for
improving C SA/C SR and eSDS
Mike Rasenberg, EC HA
25' C onsequences of eSDS for Downstream users
Leo van der Biessen,
Royal HaskoningDHV
20' Safe use of chemicals – investigate Risk Management
Options and confirm safe use for workers and consumers in
practice
Hans Marquart, TNO
Triskelion
11:30-12:15
45' Q&A on GHS, dangerous goods, C LP, eSDS and supply chain
communication
C hair: Volker Soballa, Evonik
all speakers from session
12 and 13
12:15-13:30
Lunch break
Session 14
Cosmetics, Food Contact and Biocides
13:30–15:00
C hair
Mike Rasenberg, EC HA
20' EU cosmetic products regulation
Christian Gründling, FC IO
20' Global cosmetics regulations
John Frangos , Golder
Associates
30' Global Food C ontact regulations, including Halal certification
Kevin Kenny, Decernis
30' Biocides regulations; global overview with a focus on the
European Union and the United States
Michael Wenk, Kemira
10' Panel discussion
15:00-15:30
Coffee break
Session 15
Chemical control legislation in North America
15:30-17:00
C hair
Mike Rasenberg, EC HA
25' TSC A implementation and enforcement / C hemical Safety
Improvement Act
Jeff Morris, US EPA
25' GHS: Implementation in the United States and C anada
Karen Levins, Intertek
C antox
25' C alifornia Safer C onsumer Products Regulations; a gamechanging event in North America
Lynn L. Bergeson,
Bergeson & C ampbell, P.C .
15' Panel discussion
17:00
End of Conference
Download

bilgi notumuza