PRELIMINARNA RANG LISTA- STIPENDIJE ZA VIŠE GODINE
SLABO MATERIJALNO STANJE,STUDENTI BEZ RODITELJA I STUDENTI – DJECA INVALIDA
Red.
Br.
IME I PREZIME
FAKULTET
GODINA
STUDIJA
BODOVI
USPJEH
BODOVI
PRIHOD
1
CVIJETINOVIĆ (KRSTO) VLADO
ENGLESKI JEZIK - PALE
ŽIVKOVIĆ (SAVO) SMILJA
GRAĐEVINSKI FAKULTET
SUBOTICA
IGNJIĆ (PREDRAG) MIHAJLO
MAŠINSKI FAKULTET- NOVI SAD
NEŠKOVIĆ (PETAR) MARIJANA
PRAVNI FAKULTET- BEOGRAD
JOVANOVIĆ (JOVO) JOVANA
FAK.VETERINARSKE MEDICINE
BEOGRAD
OBRENOVIĆ (NEDELJKO) SRETEN
GRAĐEVINSKI FAK.- BEOGRAD
GRUJIČIĆ (ZORICA) SUZANA
PRAVNI FAKULTET- BEOGRAD
RAKANOVIĆ (OSTOJA) TANJA
FAK.POSL.EKONOMIJE BIJELJINA
LALUŠIĆ (SRETEN) DRAGANA
FAK.POSL.EKONOMIJE BIJELJINA
BLAGOJEVIĆ (ZORAN) GORAN
MAŠINSKI FAKULTET- I.SARAJEVO
FILIPOVIĆ (SAVO) FILIP
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
NOVI SAD
MIJATOVIĆ (RADMILO) MILENKA
PSIHOLOGIJA- PALE
IKANOVIĆ (DRAGIŠA) JELENA
PEDAGOŠKI FAKULTET- PALE
LONČAREVIĆ (MITAR) MILEVA
MEDICINA- BEOGRAD
KATANIĆ (IVAN) MARIJANA
MATEMATIKA- BEOGRAD
IV
17,83
7
IV
18,24
7
-
-
IV
14,88
7
3
IV
16,66
7
II
15,00
II
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BODOVI
BODOVI
DJECA BEZ INVALIDITET
RODITELJA I-IV GRUPA
3
-
BROJ
GOD.
ZAVRŠ.
1,5
DEF. UKUPNO
FAK. BODOVA
-
29,33
1,5
2
28,74
-
1,5
2
28,38
3
-
1,5
-
28,16
7
3
-
0,5
2
27,50
17,84
7
-
-
0,5
2
27,34
III
16,28
7
3
-
1
-
27,28
II
15,75
7
3
-
0,5
-
26,25
IV
14,66
7
3
-
1,5
-
26,16
IV
14,62
5
3
-
1,5
2
26,12
III
16,00
7
-
-
1
2
26,00
IV
15,40
7
-
2
1,5
-
25,90
III
14,72
7
3
-
1
-
25,72
V
14,62
7
-
-
2
2
25,62
II
16,00
7
-
-
0,5
2
25,50
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
RANKOVIĆ (RATKO) PREDRAG
GRAĐEVINSKI FAK. SUBOTICA
TEŠIĆ (MILORAD) ILIJA
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
I.SARAJEVO
PRODANOVIĆ (VLADISAV) IVANA
MATEMATIKA - PLAE
PAVLOVIĆ (MLAĐEN) NADA
RUSKI JEZIK- NOVI SAD
MILOŠEVIĆ (RADOMIR) SLOBODAN
DIF PALE
MILADINOVIĆ (RATKO) NENAD
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
TADIĆ (MILENKO) MARIJANA
FAK.POSL.EKONOMIJE BIJELJINA
MARILOVIĆ (PREDRAG) NIKOLA
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
ĐORĐIĆ (RADOMIR) SARA
FASPER- BEOGRAD
MITROVIĆ (ŽARKO) ANĐELKA
FAK.POSL. EKONOMIJE BIJELJINA
ALEMPIĆ (ŽARKO) SLOBODAN
DIF PALE
ANTONIĆ (MOMIR) ALEKSANDAR
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
BANJA LUKA
STJEPANOVIĆ (MILISAV)
SLOBODAN- ELEKTROTEHNIČKI
FAKULTET I. SARAJEVO
NEŠKOVIĆ (MILAN) MILOŠ
GRAĐEVINSKI FAK. NOVI SAD
MITROVIĆ (ILIJA) DOBRICA
POLJOPRIVREDNI FAK.I.SARAJEVO
VUJADINOVIĆ (NOVICA)
ALEKSANDRA FILOZOFSKI
FAKULTET I.SARAJEVO
NIKOLIĆ (SLOBODAN) ZDRAVKA
FASPER BEOGRAD
MALINOVIĆ (DUŠAN) DRAGANA
MATEMATIKA I FIZIKA - PALE
IV
14,96
7
-
-
1,5
2
25,46
III
14,33
5
3
-
1
2
25,33
III
15,30
7
-
-
1
2
25,30
III
17,23
7
-
-
1
-
25,23
III
14,20
7
3
-
1
-
25,20
II
14,66
7
3
-
0,5
-
25,16
III
14,14
7
3
-
1
-
25,14
III
14,09
7
3
-
1
-
25,09
III
17,04
7
-
-
1
-
25,04
IV
15,25
5
3
-
1,5
-
24,75
IV
16,16
7
-
-
1,5
-
24,66
IV
14,14
7
-
-
1,5
2
24,64
III
14,41
7
-
-
1
2
24,41
II
14,90
7
-
-
0,5
2
24,40
IV
15,88
7
-
-
1,5
-
24,38
II
16,84
7
-
-
1
-
24,34
III
13,33
7
3
-
1
-
24,33
II
14,80
7
-
-
0,5
2
24,30
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
VASILJEVIĆ (PAVLE) PREDRAG
ELEKTROTEHN.FAK.- I.SARAJEVO
JOVANOVIĆ (LJUBISAV) RUŽICA
POLJOPRIVREDNI FAK.- BEOGRAD
ILIĆ (MARKO) NATAŠA
MATEMATIKA- PALE
GOLIĆ (ALIJA) ALMA
PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO
TANASIĆ (MILOJE) BOJANA
ENGLESKI JEZIK- PALE
TEŠIĆ (PETKO) DRAGAN
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
ŠARENAC (ŽELJKO) MIRJANA
PRAVNI FAKULTET- PALE
RADOVIĆ (KRSTO) BRANKO
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
LUKIĆ (BLAGOJE) MILOŠ
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
I.SARAJEVO
POPIĆ (VJEKOSLAV) SNEŽANA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽ.- PALE
VASIĆ (RADE) NEVENA
PEDAGOŠKI FAKULTET BIJELJINA
ŠOŠKIĆ (GORAN) JELENA
UČITELJSKI FAKULTET BEOGRAD
MARIĆ (STANIŠA ) SNJEŽANA
PEDAGOŠKI FAKULTET BIJELJINA
STANOJEVIĆ (DRAGOSLAV)
DALIBOR- DIF PALE
PETRIĆ (MLADEN) OGNJEN
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
I.SARAJEVO
STEVIĆ (MILENKO) SUZANA
PRAVNI FAKULTET I.SARAJEVO
GRBIĆ (NENAD) MIRNA
FARMACIJA- BEOGRAD
TOMIĆ (MIRKO) DIJANA
PSIHOLOGIJA- PALE
DADIĆ (BRANKO) RATKO
VISOKA POSL.TEHN. ŠKOLA UŽICE
IV
13,72
7
-
-
1,5
2
24,22
III
16,18
7
-
-
1
-
24,18
II
14,60
7
-
-
0,5
2
24,10
II
13,37
7
3
-
0,5
-
23,87
IV
15,36
7
-
-
1,5
-
23,86
III
15,81
7
-
-
1
-
23,81
IV
15,28
7
-
-
1,5
-
23,78
IV
14,26
5
3
-
1,5
-
23,76
II
14,16
7
-
-
0,5
2
23,66
III
14,64
5
3
-
1
-
23,64
IV
15,00
7
-
-
1,50
-
23,50
III
15,48
7
-
-
1
-
23,48
II
15,84
7
-
-
0,5
-
23,34
III
15,30
7
-
-
1
-
23,30
II
13,78
7
-
-
0,5
2
23,28
IV
13,76
5
3
-
1,5
-
23,26
IV
16,72
3
-
-
1,5
2
23,22
III
15,16
7
-
-
1
-
23,16
II
15,63
7
-
-
0,5
-
23,13
52
54
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
ŽIVAK (DRAGAN) DEJAN
DIF- PALE
ĐOKIĆ (SLOBODAN) ZORAN
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
RISTANOVIĆ (MILISAV) MARIJANA
PEDAGOŠKI FAKULTET BIJELJINA
MLAĐENOVIĆ (PETAR) SLAVICA
EKONOMSKI FAKULTET- PALE
VUČETIĆ (DRAGAN) DRAGANA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽ. BEOGRAD
GOLIĆ (AZMIR) HAJDAR
MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO
JOSIPOVIĆ (ĐORĐO) SAŠA
ELEKTROTEHN.FAK.I.SARAJEVO
KUZMANOVIĆ (NENAD) NATAŠA
MATEMATIKA- BEOGRAD
MAJSTOROVIĆ (SMAJO) ARMIN
BIOLOGIJA- TUZLA
KOLOVIĆ (NIKOLA) MILAN
MATEMATIKA I FIZIKA- PALE
PAVLOVIĆ (DUŠAN) DUŠICA
STRUKOVNE STUDIJE- UŽICE
MIĆIĆ (MILENKO) ALEKSANDRA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽ.- PALE
MLAĐENOVIĆ (MILENKO)
MILINKA HOLANDSKI JEZIK
BEOGRAD
GAVRIĆ (TODOR) JELENA
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
BEOGRAD
GLIGIĆ (DRAGOLJUB) OGNJEN
DIF- NOVI SAD
STEVIĆ (MILADIN) DOSTANA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽ.- PALE
MLAĐENOVIĆ (NAJDAN) MARIJA
PEDAGOŠKI FAKULTET BIJELJINA
LUKIĆ (DUŠAN) ANGELINA
PEDAGOŠKI FAKULTET BIJELJINA
STEVANOVIĆ (ZORAN) SANJA
RUSKI JEZIK - BEOGRAD
III
12,13
7
3
-
1
-
23,13
III
15,09
7
-
-
1
-
23,09
III
15,09
7
-
-
1
-
23,09
IV
14,52
7
-
-
1,5
-
23,02
III
15,00
7
-
-
1
-
23,00
II
13,46
7
-
-
0,5
2
22,96
III
12,90
7
-
-
1
2
22,90
III
12,87
7
-
-
1
2
22,87
IV
14,34
7
-
-
1,5
-
22,84
III
12,78
7
-
-
1
2
22,78
II
12,25
7
3
-
0,5
-
22,75
II
15,20
7
-
-
0,5
-
22,70
IV
14,18
7
-
-
1,5
-
22,68
IV
14,16
7
-
-
1,5
-
22,66
II
14,92
7
-
-
0,5
-
22,42
II
14,40
7
-
-
0,5
-
22,40
II
12,83
7
-
2
0,5
-
22,33
III
13,27
5
3
-
1
-
22,27
IV
15,76
5
-
-
1,5
-
22,26
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
ĐURIĆ (DRAGAN) GORDANA
PSIHOLOGIJA- I.SARAJEVO
KRSTIĆ (TOMISLAV) SLAVENKO
GRAĐEVINSKI FAK. NOVI SAD
ĐUKANOVIĆ (PAVLE) JELENA
PEDAGOŠKI FAKULTET BIJELJINA
PETROVIĆ (MILE) PETAR
MAŠINSKI FAK.- I.SARAJEVO
FRANČIĆ (ZLATKO) DANKO
EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD
MLAĐENOVIĆ (ANĐELKO) ANKA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽ.-PALE
BUJAK (VLADIMIR) MILOMIR
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
GOJČINOVIĆ (IVAN) SNEŽANA
FAK.POSL.EKONOMIJE- BIJELJINA
KRSMANOVIĆ (DUŠAN) MILAN
DIF- PALE
STEVIĆ (ŽELJKO) ZORICA
TEHNOLOŠKI FAKULTET ZVORNIK
ĐUKANOVIĆ (MILISAV) STANOJE
MATEMATIKA I FIZIKA- PALE
LUKIĆ (NEBOJŠA) BOJANA
UČITELJSKI FAKULTET BEOGRAD
KRSTIĆ (MILOŠ) NENAD
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
JOVANOVIĆ (ZORAN) ZORANA
FARMACIJA- KRAGUJEVAC
LUKIĆ (IVAN) STEFAN
DIF- NOVI SAD
JOVOVIĆ (BORISLAV) DUBRAVKA
PRAVNI FAKULTET SREBRENICA
ERIĆ (RADOMIR) JOVANA
DIF- PALE
JOKIĆ (RADE) NATAŠA
MATEMATIKA- PALE
JOKIĆ (DUŠKO) DRAGAN
ŠUMARSKI FAKULTET- VLASENICA
RISTANOVIĆ (MILOŠ) MARIJANA
POLJOPRIVREDNI FAK.- BIJELJINA
II
14,72
7
-
-
0,5
-
22,22
III
13,14
3
3
-
1
2
22,14
IV
13,41
7
-
-
1,5
-
21,91
II
12,36
7
-
-
0,5
2
21,86
IV
13,27
7
-
-
1,5
-
21.77
II
13,20
5
3
-
0,5
-
21,70
II
14,18
7
-
-
0,5
-
21,68
IV
13,08
7
-
-
1,5
-
21,58
III
13,37
7
-
-
1
-
21,37
II
13,84
7
-
-
0,5
-
21,34
II
15,80
3
-
-
0,5
2
21,30
II
15,70
5
-
-
0,5
-
21,20
II
13,60
7
-
-
0,5
-
21,10
II
15,56
3
-
-
0,5
2
21,06
II
13,54
7
-
-
0,5
-
21,04
II
13,50
7
-
-
0,5
-
21,00
IV
14,48
5
-
-
1,5
-
20,98
IV
14,45
-
3
-
1,5
2
20,95
II
13,40
7
-
-
0,5
-
20,90
II
13,20
7
-
-
0,5
-
20,70
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
103
105
106
107
108
108
110
111
JAKOVLJEVIĆ (BORIVOJE) MITRA
ENGLESKI JEZIK- TUZLA
CVETOJEVIĆ (MILAN) IVANA
TEHNOLOŠKI FAKULTET-ZVORNIK
BANDUKA (NEBOJŠA) DEJANA
TEHNOLOŠKI FAKULTET- ZVORNIK
NEĐIĆ (NEĐO) BOJANA
TEHNOLOŠKI FAKULTET-ZVORNIK
LUKIĆ (MILAN) RADMILA
TEHNOLOŠKI FAKULTET- ZVORNIK
MLAĐENOVIĆ (GAJO) DRAGAN
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
MOMČILOVIĆ (BOŽO) BILJANA
POLJOPRIVREDNI FAK.- ZEMUN
MITROVIĆ (MILIVOJE) MILIJANA
POLJOPRIVREDNI FAK.-I.SARAJEVO
STOJANOVIĆ (JOVANKA) JASNA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST PALE
MURATOVIĆ (SENAHID) SEDINA
PRAVNI FAKULTET SREBRENICA
PETROVIĆ (RADE) KATARINA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
MUSIĆ (KEMAL) KEMIRA
TEHNOLOŠKI FAKULTET ZVORNIK
MIHAJLOVIĆ (DRAGOMIR) NENAD
TEHNOLOŠKI FAKULTET ZVORNIK
ANDRIĆ (DRAGAN) SANDRA
PRAVNI FAKULTET-PALE
MIĆIĆ (VELIMIR) MLADEN
TEHNOLOŠKI FAKULTET ZVORNIK
MRKAJIĆ (RADENKO) MARINA
MEDICINA- FOČA
SIMIĆ (MILOMIR) ALEKSANDAR
ŠUMARSKI FAKULTET VLASENICA
BOGDANOVIĆ (MILAN) ANĐELKO
ARHITEKTURA- BANJA LUKA
ĐOKANOVIĆ (MIODRAG) BORISAV
FILOZOFSKI FAKULTET BEOGRAD
MILOŠEVIĆ (KOSA) KOMNEN
BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA
IV
14,14
5
-
-
1,5
-
20,64
II
12,83
7
-
-
0,5
-
20,33
II
12,80
7
-
-
0,5
-
20,30
II
12,50
7
-
-
0,5
-
20,00
II
12,33
7
-
-
0,5
-
19,83
III
11,81
7
-
-
1
-
19,81
III
13,63
5
-
-
1
-
19,63
IV
13,05
5
-
-
1,5
-
19,55
III
13,54
5
-
-
1
-
19,54
II
12,00
7
-
-
0,5
-
19,50
III
13,35
5
-
-
1
-
19,35
II
10,83
5
3
-
0,5
-
19,33
II
11,83
7
-
-
0,5
-
19,33
II
10,44
5
3
-
0,5
-
18,94
III
13,25
3
-
-
1
-
17,25
III
14,18
-
-
-
1
2
17,18
II
13,40
3
-
-
0,5
-
16,90
II
14,40
-
-
-
0,5
2
16,90
II
13,20
3
-
-
0,5
-
16,70
II
13,00
-
3
-
0,5
-
16,50
112
113
114
115
116
117
118
119
120
IVANOVIĆ (RAJKO) ALEKSANDRA
TEHNOLOŠKI FAKULTET ZVORNIK
VASIĆ (MILOMIR) DANKA
MATEMATIKA I FIZIKA- PALE
LUKIĆ (GORAN) TANJA
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
VUČETIĆ (STOJAN) SRĐAN
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
VASIĆ (RADOMIR) NOVICA
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA UŽICE
DERONJIĆ (NENAD) ISIDORA
PRAVNI FAKULTET PALE
RAKITA (TOŠKO) SRĐAN
FAKULTET POL.ITIČKIH NAUKA
SARAJEVO
MILOSAVLJEVIĆ (MILENKO) STEFAN
ISTORIJA- PALE
MILANOVIĆ (LUKA) MARIJANA
PEDAGOGIJA- PALE
III
12,33
3
-
-
1
-
16,33
II
13,80
-
-
-
0,5
2
16,30
II
15,78
-
-
-
0,5
-
16,28
III
14,78
-
-
-
1
-
15,78
II
12,22
3
-
-
0,5
-
15,72
II
11,77
3
-
-
0,5
-
15,27
III
13,80
-
-
-
1
-
14,80
II
13,16
-
-
-
0,5
-
13,66
II
13,12
-
-
-
0,5
-
13,62
STUDENTI KOJI SE NE NALAZE NA RANG LISTI ZBOG NEISPUNJAVANJA USLOVA IZ ČLANA 6. I 7. PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU
STUDENATA IZ BUDŽETA OPŠTINE BRATUNAC ZA ŠKOLSKU 2012/13 GODINU, SU:
1.VASIĆ (NOVO) SLAĐAN- OBNOVLJENA GODINA
2.BEGIĆ (MEHO) SADMIR- OBNOVLJENA GODINA
3.NEDELJKOVIĆ (DRAGAN) JOVAN- PRIVATNI FAKULTET
4.MIHAJLOVIĆ (ZORAN) DRAGANA- OBNOVLJENA GODINA
5.MLAĐENOVIĆ (NAJDAN) TIJANA- OBNOVLJENA GODINA
6.SPASOJEVIĆ (ZORICA) BRANKA- OBNOVLJENA GODINA
7. GRUBIŠA (DUŠKO) BOŽANA- REPUBLIČKA STIPENDIJA
8.IKANOVIĆ (DRAGIŠA) SUZANA- SESTRA IKANOVIĆ JELENA DOBILA STIPENDIJU
PRVIH 70 (SEDAMDESET) STUDENATA SA PRELIMINARNE RANG LISTE-STIPENDIJE ZA VIŠE GODINE JE DOBILO STIPENDIJU U
IZNOSU OD 100 KM ZA PERIOD OD 10 (DESET) MJESECI.
UKOLIKO SE U MEĐUVREMENU UTVRDI DA JE NEKI OD STUDENATA KORISNIK REPUBLIČKE ILI DRUGE STIPENDIJE BIĆE SKINUT
SA LISTE.PRAVO PRIGOVORA NA PRELIMINARNU RANG LISTU NAČELNIKU OPŠTINE BRATUNAC IMAJU SVI PODNOSIOCI PRIJAVA U
ROKU OD 8 (OSAM) DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA REZULTATA KONKURSA NA OGLASNOJ TABLI OPŠTINE BRATUNAC.
U BRATUNCU 14.02.2013.GODINE
NAČELNIK OPŠTINE
_____________________
Nedeljko Mlađenović, dipl.ing.maš.
Download

релиминарна ранг листа 2012/13