PRELIMINARNA RANG LISTA- STIPENDIJE ZA PRVU GODINU 2013/14
Red.
br.
IME I PREZIME
FAKULTET
BODOVI
USPJEH
BODOVI
PRIHOD
1
MILANOVIĆ (BILJANA) JOVAN
MAŠINSKI FAKULTET -BEOGRAD
PANDUREVIĆ (ZDRAVKO) JOVANA
FARMACIJA -BANJA LUKA
PETROVIĆ (SAVO) MIROSLAV
ELEKTROTEHN.FAK.- I.SARAJEVO
OBRENOVIĆ (NEDELJKO) BOJANA
GRAĐEVINSKI FAKUL.- BEOGRAD
ZARIĆ (BOGDAN) DRAGIŠA
MATEMATIKA PALE
LONČAREVIĆ (MITAR)
ALEKSANDRA
MATEMATIKA- NOVI SAD
ERIĆ (PREDRAG) TANJA
MEDICINA- FOČA
LAZIĆ (VOJISLAV) VLADANKA
FARMACIJA- NOVI SAD
ĐURIĆ (MILENKO) MARIJANA
GEODEZIJA- NOVI SAD
MUSTAFIĆ (MUJO) OSMO
RUDARSKO GEOL.FAK.- TUZLA
MUSTAFIĆ (ADIL) ADEL
MAŠINSKI FAKULTET-SARAJEVO
KUZMANOVIĆ (NENAD) MILICA
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
BEOGRAD
FILIPOVIĆ (SAVO) MARKO
GRAĐEVINSKI FAKULTET
NOVI SAD
PETROVIĆ (GORDANA) DRAGANA
GRAĐEVINSKI FAK.-NOVI SAD
RADIĆ (ILIJA) ANDRIJANA
FARMACIJA- NOVI SAD
16,50
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BODOVI
INVALIDITET
I-IV GRUPA
-
DEFICITARNI
FAKULTET
UKUPNO
BODOVA
7
BODOVI
DJECA BEZ
RODITELJA
3
2
28,50
16,15
7
3
-
2
28,15
17,50
7
-
-
2
26,50
17,50
7
-
-
2
26,50
17,19
7
-
-
2
26,19
16,93
7
-
-
2
25,93
16,91
7
-
-
2
25,91
16,39
7
-
-
2
25,39
16,35
7
-
-
2
25,35
16,27
7
-
-
2
25,27
16,18
7
-
-
2
25,18
16,13
7
-
-
2
25,13
16,03
7
-
-
2
25,03
15,53
7
-
-
2
24,53
15,38
7
-
-
2
24,38
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
GOGIĆ (RISTO) JELENA
MEDICINA- FOČA
KONTIĆ (SLOBODAN) KRISTINA
EKONOMSKI FAKULTET- PALE
JOVANIĆ (DUŠKO) NATAŠA
GEODEZIJA- NOVI SAD
RISTANOVIĆ (MILISAV) IVANA
ŠUMARSKI FAKULTET VLASENICA
HUSEINOVIĆ (HAMED) HASAN
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽ.- TUZLA
ANDRIĆ (ZORAN) MARKO
FAK.POLITIČKIH NAUKA- SARAJEVO
ALEKSIĆ (SLOBODANKA) SANJA
POŠTANSKI SAOBRAĆAJ I
TELEKOMUNIKACIJE- NOVI SAD
PAVLOVIĆ (RADOVAN)
ALEKSANDAR- VISOKA ŠKOLA
UNUTRAŠNJIH POSL.BANJA LUKA
RADIĆ (RADAN) SLAĐANA
PSIHOLOGIJA- PALE
GUŠIĆ (ZAHID) JELENA
POLJOPRIVREDNI FAK.-I.SARAJEVO
MARKOVIĆ (GORAN) NATAŠA
ŽURNALISTIKA- PALE
JERKIĆ (DRAGAN) LANA
FASPER-BEOGRAD
RADIĆ (BRANO) STOJANKA
FARMACIJA- KRAGUJEVAC
RADOVIĆ (NOVAK) MARINA
PEDAGOŠKI FAKULTET BIJELJINA
POLIĆ (NENAD) VESNA
FASPER- BEOGRAD
PRODANOVIĆ (MILENKO) ANAMARIJA- VISOKA ZDRAVSTVENA
ŠKOLA- BEOGRAD
STANOJEVIĆ (MILAN) DANIJELA
PSIHOLOGIJA- PALE
OBRADOVIĆ (LJUBIŠA) OZREN
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
I.SARAJEVO
15,12
7
-
-
2
24,12
16,57
7
-
-
-
23,57
14,56
7
-
-
2
23,56
16,43
7
-
-
-
23,43
16,29
7
-
-
-
23,29
16,11
7
-
-
-
23,11
14,00
7
-
2
-
23,00
15,78
7
-
-
-
22,78
15,53
7
-
-
-
22,53
15,10
7
-
-
-
22,10
15,06
7
-
-
-
22,06
16,64
5
-
-
-
21,64
14,53
5
-
-
2
21,53
11,45
7
3
-
-
21,45
14,35
7
-
-
-
21,35
14,28
7
-
-
-
21,28
14,18
7
-
-
-
21,18
13,96
7
-
-
-
20,96
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
JAKOVLJEVIĆ (RADE) IVAN
MAŠINSKI FAKULTET- BEOGRAD
BOŽIĆ (MARKICA) NJEGOŠ
ISTORIJA- PALE
RAKIĆ (SEKULA) NATAŠA
SAOBRAĆAJNI FAKULTET NOVI SAD
BUNIJEVAC (SAMOJKO) MILICA
KINESKI I ENGLESKI JEZIK- PALE
DUNDžIĆ (VELISLAV) NEVEN
BIOLOGIJA- TUZLA
GATARIĆ (BILJANA) GORANA
RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-PALE
ILIĆ (DRAGAN) BOJANA
PSIHOLOGIJA- PALE
SAVIĆ (DRAGAN) JELENA
MEDICINA- FOČA
STOJANOVIĆ (MILAN) IVAN
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA- UŽICE
MALEŠEVIĆ (JOVO) ŽARKO
VISOKA POSL.TEHN.ŠKOLA- UŽICE
ĐUKIĆ (MALINKO) ANĐELA
FILOZOFSKI KAKULTET- PALE
ELEZ (ZORA) NEVENA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST –PALE
ZELIĆ (BORIS) NJEGOŠ
VISOKA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH
POSLOVA- BANJA LUKA
BLAGOJEVIĆ (LUKA) SAVO
SAOBRAĆAJNI FAKULTET- DOBOJ
AVDIĆ (BAHRUDIN) ALEN
PRAVNI FAKULTET- SREBRENICE
KOŠARAC (MOMIR) TEODORA
OPŠTA KNJIŽ. I TEATROLOGIJAPALE
HAJDAREVIĆ (FADIL) FAHRUDIN
ISTORIJA- TUZLA
ČUBRILO (PREDRAG) UROŠ
ŠUMARSKI FAKULTET- BEOGRAD
PETROVIĆ (MILE) BOŽICA
POLJOPRIVREDNI.FAK.- I.SARAJEVO
10,95
7
-
-
2
19,95
12,89
7
-
-
-
19,89
13,79
3
3
-
-
19,79
12,75
7
-
-
-
19,75
12,69
7
-
-
-
19,69
12,58
7
-
-
-
19,58
12,38
7
-
-
-
19,38
14,24
3
-
-
2
19,24
12,23
7
-
-
-
19,23
11,97
7
-
-
-
18,97
11,80
7
-
-
-
18,80
13,77
5
-
-
-
18,77
15,74
3
-
-
-
18,74
13,59
5
-
-
-
18,59
11,58
7
-
-
-
18,58
13,30
5
-
-
-
18,30
11,20
7
-
-
-
18,20
10,58
7
-
-
-
17,58
12,57
5
-
-
-
17,57
ĐOKANOVIĆ (MIODRAG) BORISAV
12,56
5
17,56
FILOZOFSKI FAKULTET- PALE
54 DADIĆ (DOBRISAV) BOJAN
10,50
7
17,50
ŠUMARSKI FAKULTET- VLASENICA
55 SIMIĆ (PERO) DARKO
12,48
3
2
17,48
MAŠINSKI FAKULTET- NOVI SAD
56 ŽIVANOVIĆ (SLAVIŠA) STEFAN
15,05
2
17,05
GEODEZIJA- NOVI SAD
57 STJEPANOVIĆ (MILENKO) ANA
13,62
3
16,62
VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA
BEOGRAD
58 GVOZDENOVIĆ (RADOMIR)
9,45
7
16,45
DANIJELA- PEDAGOŠKI FAKULTET
BIJELJINA
59 BANDUKA (VIDOMIR) JOVANA
13,33
3
16,33
FASPER- BEOGRAD
60 SAMOUKOVIĆ (MILAN) ĐORĐE
13,86
2
15,86
MAŠINSKI FAKULTET- NOVI SAD
61 KOŠARAC (MILAN) EMILIJA
15,28
15,28
TEHNOLOŠKI FAKULTET- ZVORNIK
62 PETKOVIĆ (STANKO) DANIJELA
13,39
13,39
TEHNOLOŠKI FAKULTET- ZVORNIK
63 JAKOVLJEVIĆ (SAVO) NASTO
13,37
13,37
ŽURNALISTIKA-. PALE
64 STEVIĆ (MILENKO) DEJAN
13,04
13,04
ENGLESKI JEZIK- PALE
STUDENTI KOJI SE NE NALAZE NA RANG LISTI ZBOG NEISPUNJAVANJA USLOVA IZ KONKURSA I PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU
STUDENATA IZ BUDŽETA OPŠTINE BRATUNAC ZA ŠKOLSKU 2013/14 GODINU SU:
1.MILOŠEVIĆ MILOŠ- NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA
ZA PRVIH 15 (PETNAEST) STUDENATA SA LISTE JE ODOBRENA STIPENDIJA U IZNOSU OD 100 (STO) KM ZA PERIOD OD 8 MJESECI.
UKOLIKO SE U MEĐUVREMENU UTVRDI DA JE NEKI OD STUDENATA KORISNIK REPUBLIČKE ILI DRUGE STIPENDIJE I
STUDENTSKOG KREDITA BIĆE SKINUT SA LISTE.
PROTIV OVE LISTE MOŽE SE ULOŽITI PRIGOVOR NAČELNIKU OPŠTINE BRATUNAC U ROKU OD 8 (OSAM) DANA OD DANA
OBJAVLJIVANJA ISTE NA OGLASNOJ TABLI OPŠTINE BRATUNAC. NAKON RAZMATRANJA PRIGOVORA BIĆE UTVRĐENA KONAČNA
LISTA.
53
U BRATUNCU 04.03.2014.GODINE
NAČELNIK OPŠTINE
_____________________
Nedeljko Mlađenović, dipl.ing.maš.
Download

Прелиминарна ранг листа прва година 2013/14