Tikkurila vas inspiriše
da obojite svoj život
Sadržaj
•
•
•
•
Ukratko o kompaniji Tikkurila
Poslovno okruţenje kompanije Tikkurila
Pokazatelji i finansijski ciljevi
Veliki događaji u 2010.godini
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
2
Ukratko o kompaniji
Tikkurila
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
3
Zaštita i lepota
Već 150 godina Tikkurila potrošačima i profesionalcima pruţa ekološki odrţiva i
prilagođena rešenja za zaštitu i dekoraciju. Cilj kompanije Tikkurila je da bude
vodeći proizvođač boja u nordijskim zemljama i Rusiji, kao i u drugim odabranim
istočnoevropskim zemljama. – Tikkurila vas inspiriše da obojite svoj ţivot.
Prihod u 2010. god. - 588,6 miliona eura
Profit pre odbijanja kamate i poreza na prihod *
ukupno 59,7 miliona eura
East
8%
18%
33%
36 %
22 %
Scandinavia
18%
Finland
31%
34 %
Central Eastern
Europe (CEE)
Dekorativni premazi čine 84% prihoda u 2010. godini
* Bez stavki koje se ne ponavljaju
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
4
Ukratko o kompaniji Tikkurila
Položaj na tržištu dekorativnih premaza
Tikkurila u najkraćim crtama
Kupci:
Potrošači, profesionalci i industrijski korisnici
Tržišno učešće:
Vodeće učešće na trţištu dekorativnih premaza u Finskoj,
Švedskoj i Rusiji, i jedan od vodećih proizvođača boja u
Poljskoj i baltičkim zemljama
Tržište:
Severna Evropa, Centralna i Istočna Evropa, Rusija i ostale
zemlje Zajednice nezavisnih drţava, Ukrajina
Proizvodi i usluge:
Dekorativni premazi, industrijski premazi za drvo,
industrijski premazi za metal, obuka kupaca, sveobuhvatne
savetodavne usluge (npr.otvorena telefonska linija za
kupce), baza dizajnera i izvođača radova, itd.
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
5
1
1
1
Lokacije kompanije Tikkurila
Švedska
Rusija
Finska
Estonija
Poljska
Nemačka
Ukrajina
Kazahstan
Kina
Proizvodnja, logistički centar, prodaja
Logistički centar, prodaja
Distributivni centar, prodaja
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
6
Struktura grupacije Tikkurila
Finland
East
Central
Eastern
Europe (CEE)
Scandinavia
Sedište korporacije
• Komunikacije i interni odnosi
• Finansije i računovodstvo
• Ljudski resursi
• Informaciona tehnologija
• Pravni poslovi
Strategija i razvoj
poslovanja
Upravljanje nabavkom i HSEQ
(zaštita zdravlja, bezbednost,
ekologija i kvalitet)
Istraživanje i razvoj
Grupa za marketing i
upravljanje brendovima
Potrošači
11. februar 2011.
Profesionalci
11. februar 2011.
Prezentacija
kompanije
Industrija
7
Strategija kompanije Tikkurila 2012–2014
Tikkurila pruža ekološki održiva i prilagođena
rešenja za zaštitu i dekoraciju.
Rast
Organski
Dobro ciljane akvizicije
Profitabilnost
Elastičnost
Prestrojavanje
Agilnost
Fokus
Potrošači
Geografska oblast
Brendovi
Ciljevi:
Operativni EBIT* >10%
Kontinuirano
unapređenje ROCE %
*Isključujući
Nov. 15, 2011
Company presentation
ne ponavljajuće stavke
8
Cilj:
Godišnji rast organskog
prihoda od > 5%
Vodeći dobavljač
premaza za
arhitektonska rešenja
za potrošače i
profesionalce u
Nordijskoj oblasti i
Rusiji, kao i u drugim
odabranim
istočnoevropskim
zemljama
Strategijski stubovi
Rast
Elastičnost
Prestrojavanje
Nov. 15, 2011
Company presentation
•
•
•
•
Barem na nivou prosečnog rasta trţišta
Naglasak na organskom rastu
Ulazak biznisa servisnih usluga
Procene uvođenja novih metoda distribucije
• Smanjenje kompleksnosti
• Efikasno upravljanje troškovima
• Usklađivanje sirovinske baze, rešenja za pakovanje i proizvodnih
metoda
• Optimizacija lanca proizvodnje i distribucije
• Kritična preispitivanja postojećeg portfolio proizvoda, trţišnog
segmenta i nekih geografskih lokacija
• Brţe i dinamičnije alokacije resursa
• Modifikacija organizacione strukture ka optimalnoj podršci biznisa i
potrebama potrošača
9
Snažne i dobro pozicionirane robne marke
Strateške robne marke
Visokokvalitetna
(premium klasa)
Srednja klasa
Lokalne robne marke
Visokokvalitetna
(premium klasa)
Ekonomik klasa
Veliko učešće u prodaji zauzimaju strateške robne marke
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
10
10
Struktura potrošnje i potražnje za bojama
Nordijske
zemlje
Rusija
i zemlje Zajednice nezavisnih država
Kategorija primarne potražnje
= Proizvodi premium klase
= Proizvodi srednje klase
= Proizvodi ekonomik klase
Centralna i Istočna Evropa
Procenjena potrošnja boje po
glavi stanovnika*
= Velika
= Srednja
= Mala
 Ţivotni standard i navike za korišćenjem boja u regionu, su osnovni pokazatelji potrošnje boja
 Očekuje se da se u manje razvijenim privredama sa rastom ţivotnog standarda, poveća i potraţnja za
proizvodima premium klase
* Izvor podataka o potrošnji boja: Procena rukovodstva, IPPIC (Međunarodni savet za boje i mastilo za štampanje)
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
11
Glavni konkurenti po tržišnim oblastima
Finland
•
•
•
•
East
•
•
•
•
•
•
Akzo Nobel
Teknos
Nor-Maali
Becker Acroma
Central Eastern Europe
(CEE)
Scandinavia
•
•
•
•
•
• Akzo Nobel
• PPG
• Lokalni i regionalni
dobavljači
Akzo Nobel
Flügger
Jotun
Becker Acroma
Teknos
11. februar 2011.
Akzo Nobel
Lakra-Sintez
Empils
ABC-Farben
Caparol
Meffert
Prezentacija kompanije
12
Blisko partnerstvo s maloprodajom
od presudnog je značaja
•
•
•
•
•
•
Stvaranje dodatne vrednosti za kupce
Najsnaţnije robne marke
Marketinška podrška
Aktivan razvoj proizvoda i usluga
Obuka za prodajno osoblje
Razvoj kategorije zajedno s maloprodajom
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
13
Sistem za toniranje omogućava
neograničen izbor boja
Brojne prednosti nijansiranja
•
•
•
•
•
•
•
•
Omogućava manju količinu zaliha
Ekonomičan način za proizvodnju manjih
količina boja
Praktično omogućava proizvodnju
neograničenog broja tonova
Ekološki i ekonomičan način rada
Poboljšava nivo usluge u maloprodaji
Produbljuje saradnju maloprodaje i
proizvođača boja
Ističe kvalitet boje
U Finskoj se, na primer, 90% dekorativnih boja
koje se prodaju nijansira u maloprodajama
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
14
Koncepti usluge i tehnologija nijansiranja
Inspiracija
Klub dizajnera
Ideje
Izvođači radova
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
Boje
Internet
15
Radnja
Info linija
Obuka
Tikkurila se vodi održivim rešenjima
•
•
•
•
•
Posvećeni smo odrţivom razvoju.
Zaposleni:
Svoj uspeh gradimo na inspirisanim i
motivisanim zaposlenima
Životna sredina:
Pokrećemo promene na trţištu
promovišući odrţive izbore
Privreda:
Postupamo na odrţiv način i stvaramo
nove poslovne mogućnosti
Društvo:
Mi smo dobri korporativni građani u
našim zajednicama.
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
16
Poslovno okruženje
kompanije Tikkurila
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
17
Vrednost globalnog tržišta boja i premaza
Industrijski premazi za metal
Dekorativni premazi 44%
Industrijski premazi
(~38 milijardi $)
56% (~49 milijardi $)
10%
Transport
8%
Dekorativni premazi
8%
44%
7%
Premazi za zaštitu i
odrţavanje u industriji
Premazi za
zaštitu
automobila
6%
6%
3%
3%
Praškasti premazi
4%
Industrijski premazi za drvo
Premazi za pakovanja
Premazi za zaštitu brodova
Lähde: IPPIC 2010 (pokazatelji za 2009. god.)
Premazi za
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
18
kalemove
Trendovi u poslovnom okruženju
•
•
•
•
•
•
Dalje strukturne promene u distributivnim
kanalima
Industrijski kupci se sele na istok
Očekuje se nastavak industrijske
konsolidacije
Od „uradi sam“ (US) do „kupi sam“ (KS)
+ eksterna pomoć
Ekološka svest krajnjih korisnika raste
(u pogledu proizvoda i pakovanja)
Promene u ekološkom zakonodavstvu
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
19
Ljudi će bojiti i u budućnosti
•
Boje se koriste u svim društvima
širom sveta
•
Obojene površine imaju pozitivan uticaj
na okruţenje koje stvara čovek, time što:
• štite materijale i konstrukcije
• dekorišu domove, kancelarije i
industrijske objekte
• oţivljavaju gradske, urbane oblasti
•
U bliskoj budućnosti poloţaj proizvoda za
bojenje će se verovatno naći pred
izazovom
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
20
Trend u vodorazredivim proizvodima
• Razvoj vodorazredivih boja
posebno je aktivan u Skandinaviji
gde 98% dekorativnih boja,
prodatih u 2010.godini čine
vodorazredive boje
• Tikkurila ima najviše proizvoda koji
su odobreni kao ekološki i
antialergijski u Skandinaviji
• Lakoća upotrebe,
ekološka svest, zakonodavstvo
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
21
Faktori koji utiču na potrošnju boja
•
•
•
•
•
•
Ţivotni standard
Lokalni običaji i načini bojenja
Načini gradnje i raspoloţivi materijali
Trendovi u unutrašnjoj dekoraciji, bojama, itd.
Nivo aktivnosti u novoj gradnji,
renoviranju i industriji
Funkcionalne boje
 Trţišta u Zapadnoj Evropi stare, pa je
prilika za rast u oblastima u kojima
prihod po domaćinstvu raste
 Tikkurila je prisutna u oblastima u kojima
se očekuje rast potrošnje po glavi
stanovnika i promene u navikama
bojenja
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
22
Pokazatelji i
finansijski ciljevi
Finansijski ciljevi (srednjoročni)
• Godišnji organski rast prihoda od > 5%
• Dobit iz poslovanja pre odbijanja kamate i poreza na
prihod > 10%
• Prihod na angaţovani kapital u %: stalno poboljšanje
• Finansijska zaduţenost < 100%
• Politika dividendi: Cilj je da se kao dividenda isplati
bar 40 % godišnjeg neto prihoda iz poslovanja
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
24
Dugoročan finansijski razvoj
Razvoj prodaje i profitabilnosti u periodu 1996.–2010. god.
Velike kupovine i prodaje kompanija
Kupovina kompanije AlcroBeckers 2001. godine
(Prihod ~ 190 miliona
eura)
Kupovina kompanije
Kraski Teks 2006. godine
(Prihod ~ 80 miliona eura)
700
625
648
16
589
563
600
Prihod, u milionima eura
Kupovina kompanije
Gamma and Ohtek
2007. godine
(Prihod ~ 11 miliona eura)
14
530
500
445
400
361
349
358
450
439
12
457
441
10
345
8
300
255
6
200
4
100
2
0
0
1996
1997
1998
Revenue
11. februar 2011.
1999
2000
2001
2002
2003
Revenue from acquisitions
Prezentacija kompanije
2004
2005
Divestments
25
2006
2007
2008
2009
2010
EBIT margin (excl. non-recurring)
Profit pre odbijanja kamate i poreza na
prihod u % (bez stavki koje se ne
ponavljaju)
Prodaja tinting biznisa
2000. godine
(Prihod ~ 130 miliona
eura)
Broj zaposlenih na kraju godine
Broj zaposlenih u periodu od 2008. do 2010. godine
Broj zaposlenih po strateškim poslovnim celinama
2010. godine
Broj zaposlenih
East
21 %
Scandinavia
44 %
Finland
21%
14 %
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
26
Central
Eastern
Europe (CEE)
Vlasnička struktura kompanije Tikkurila
Vlasnička struktura na kraju aprila 2011. godine
Vlasništvo
•
Registrovani
strani i
nominalni
vlasnici
•
Privatne
kompanije
21,9 %
23,2 %
•
Neprofitne
organizacije
3,7 %
11,4 %
13,8 %
Domaćinstva
Finansijska
i osiguravajuća
društva
26,2 %
Organizacije iz
javnog sektora
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
27
31.marta 2011.godine kompanija Kemira Oyj
je prodala sav svoj udeo akcija kompanije
Tikkurila (prethodni udeo bio14,0%)
05.avgusta 2011.godine vlasništvo
kompanije Ilmarinen Holdinga u Tikkurili je
poraslo na 10,1%
10.avgusta 2011.godine vlasništvo kompanije
Orkla Holdinga u Tikkurili je poraslo na 6,2%
Veliki događaji u 2010.godini
Više od 40 novih proizvoda lansirano
u 2010.godini
Porodica proizvoda Supi Sauna
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
ProHouse metod kompanije Tikkurila
29
Nove usluge bazirane na Internetu
Alcro inspiracija za izbor boja
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
30
Usluga baze dizajnera kompanije Tikkurila
Uspešne kampanje
Nova kolekcija boja „ad.10 by Li Edelkoort“
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
31
31 nova boja inspirisana svetom ptica
Tikkurila, najpoznatija robna marka boja
u Rusiji (TNS 2009.)
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
32
Lansiranje novog sistema nijansiranja Avatint
• Novi sistem nijansiranja Avatint se
zasniva na najnovijim inovacijama
u tehnologiji boja i pigmenata
• Unapređen ekološki pristup
• Veća otpornost na vremenske
uslove
• Lansiran u Poljskoj 2009.godine,
i u Rusiji i Finskoj 2010.godine
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
33
Projekti društvene odgovornosti
u Sankt Peterburgu
Društveni centar „Toplo ostrvo“
11. februar 2011.
Prezentacija kompanije
Projekat sigurnosti na putevima
34
Download

Tikkurila company presentation, Serbian