InfoBus
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
Godina 8
Broj 74/75
EUROLINES
April/Maj 2011. godine
Uposlenici sa umanjenom
radnom sposobnošću
AKTIVNOSTI
InfoBus
Sadržaj
Informativni bilten
Centrotrans Eurolines
Godina 8 Broj 74/75
April/Maj 2011. godine
Glavni i odgovorni
urednik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Čutura Sakib
Osmanović Jasmin
Porča Amerisa
Šehić Avdo
Visković Jelena
DTP: Babić Mira
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Tiraž: 300
Besplatan primjerak
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
IMPRESSUM-SADRŽAJ
2
UVODNIK
3
UPOSLENICI SA UMANJENOM RADNOM SPOSOBNOŠĆU
4
PREKRŠAJI ZBOG PREKORAČENJA BRZINE
7
PROMOCIJA NOVE FLOTE CENTROTRANS EUROLINES
8
AKCENTI SA SJEDNICA UPRAVE DRUŠTVA
12
ODRŽANA OSMA SKUPŠTINA DRUŠTVA
13
U POSJETI CENTROTRANS EUROLINESU
14
POSADENO 13.500 SADNICA
14
POSJETA STUDENATA FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ
15
POSLOVANJE ZA MART I APRIL 2011. GODINE
16
AKTIVNOSTI MARKETINGA
19
AKTIVNOSTI POSLOVNIH JEDINICA
20
IZVOD IZ IZVJEŠTAJA TAJNIH KONTROLORA
23
CENTROTRANS KROZ HISTORIJU
24
ŠTAMPA
27
PRIZNANJE OSMJEH CENTROTRANSA
28
POHVALE I ZAHVALNICE
29
ZANIMLJIVOSTI - AUTOVOZOVI
30
POZIV NA IZLET 2011.
31
Uvodnik
P
rije nekoliko godina u radnoj posjeti našoj firmi bila je visoka delegacija partnerske firme « Lasta « iz
Beograda. Poslovni razgovori su
bili prijateljski i ugodni što je i karakteristika
poslovnih odnosa naše dvije firme. Gosti
su se interesovali za poslovnu problematiku, tehnologiju rada, ISO standarde itd. U
obilasku naše firme, pokazali smo gostima
obnovljene prostore u Lameli 2., RTO,
Centroservis. Gosti su bili zadovoljni
viđenim i vidno impresionirani dostignutim nivoom kvaliteta, tehnologijom i čistoćom radnih prostora što je bilo neuobičajeno za tadašnje prevozničke organizacije
sa naših prostora. U jednom trenutku
pola u šali, pola ozbiljno (kao i uvijek) generalni direktor «Laste» Velibor Sovrović,
okrenuo se i rekao mi: «E nećeš me više ti
vodati i pokazivati mi šta ti hoćeš. Sad ću
ja da odem da vidim kako je u radionici».
I pošao je prema pomoćnim radionicama
gdje se nalazi «Motorno», «Električari»,
«Tokarija», «Limarsko» i druga odjeljenja. U jednom prolazu između radionica
nalaze se dva WC-a za osoblje. Strepili
smo kako će stanje naći. Iskusni vuk, Sovrović, kao da je znao, pošao je upravo u
taj prolaz, otvorio vrata prvog, pa drugog
WC-a, razgledao, okrenuo se meni i rekao: «Čestitam, svaka čast. Mislio sam da
ćete ovdje pasti». I ti najzabačeniji WC-i
bili su čisti i uredni, spremni i za ovakvu
nenajavljenu inspekciju.
Tog dana smo položili jednostavan,
naoko lak, ali izuzetno važan civilizacijski test. Shvatih u trenu da smo
zakoračili jednom nogom u standarde
evropske civilizacije. Osjećao sam se
zadovoljnim kao kad ti dođu ugledni
gosti pa razgledaju kuću i stvari, odu u
toalet a ti se ne obrukaš – sve je čisto,
namirisano, ima sapuna, toalet papira, peškira za goste, daska nije odvaljena. Sve drugo bila bi bruka za kuću,
domaćicu i na kraju za domaćina.
Koliki je put pređen od naših prostora
u Brodskoj ulici u Velešićima do današnje Auto – baze. Koliki je težak,
trnovit i mukotrpan put od ulojenih,
kožnih, «šoferskih» vindjaka, od vozača koji ne gasi cigaretu dok vozi, od
pljuvanja kroz prozor i psovanja, od
oslovljavanja putnika: «Dokle ćeš ti?»,
koliko je dugačak put do čiste košulje
i kravate, urednog i ispeglanog odijela, do «Poštovani putnici, dobro došli
u autobus Centrotrans Eurolines na
relaciji to i toj. Posada u sastavu vas
srdačno pozdravlja i želi vam ugodno
putovanje», do tihe instrumentalne
muzike koje se oficijelno pušta za vrijeme vožnje, do čistoće unutrašnjosti
vozila, besprijekorne karoserije, bez
oštećenja, korozije, do čiste i uredne radionice, parkinga i kruga, čistih
žutih odijela mehaničara. I na kraju
jesmo li svjesni koliko je kratak put za
povratak u prljavštinu, primitivizam,
neurednost i loš kvalitet što je bila
naša početna karakteristika. Neki od
indikatora nam pokazuju da se u posljednje vrijeme malo zaboravljamo,
da su nam radionice prljave, mehaničarska odijela crna i zamašćena, golubovi i psi prave legla po radionicama i
autobazi, džepovi na vozačkim odijelima vise kao bisage, puni su ključeva,
cigareta, mobitela, antikorozivnim bojama farbamo korodirane dijelove karoserije koja će za deset dana ponovo
«procvijetati», propisanu tehnologiju
zanemarujemo, pravimo svoje «pametne» prečice: «šta će nam te gluposti». Radni nalog koji je dat određenoj
osobi se mora nekoliko puta provjeriti
da li je završen, zatim da li je kvalitetno izvršen, što sve iscrpljuje određene, odgovornije menadžere. Znamo
da se u većini slučajeva odgovornost
za defekte na terenu može lako locirati na određenog izvršioca koji nije
dovoljno kvalitetno obavio svoj posao,
međutim naša «komisija» za defekte
uglavnom nalazi «zamor materijala»,
«objektivne okolnosti», «nedefinisanu
ličnu odgovornost», «duhove i nesretne okolnosti», svi ti izgovori lako podnosi i pokrivaju odgovornost za sve
naše propuste.
Veoma je mali broj ličnih pozitivnih
inicijative, a one koje dolaze «sa vrha»
se izvrdavaju, preoblikuju, zakašnjelo
i nepotpuno primjenjuju tako da veoma često gube svoj smisao.
Oni koji su kreatori nove kulture
kompanije Centrotrans Eurolines, po
čemu smo postali prepoznatljivi, a to
je vodeći menadžment firme, imaju
svoju distancu prema ovim negativnim pojavama, vide propuste i reaguju na njih. Previše često se reaguje
bez korekcija ponašanja ili sankcija što
u konačnici ne daje nikakve efekte.
Očigledno sadašnje metode menad-
mr.sc.Muhamed Šaćiragić
m
žmenta koje se primjenjuju ne shvaćaju se dovoljno ozbiljno. Ni edukacije,
koje se u posljednje vrijeme ozbiljnije
tretiraju, ne daju očekivane rezultate
koji bi trebali biti u korelaciji sa uloženom trudu.
Krajnje je vrijeme za zaustavljanje
ovoga negativnog trenda koji može
da ozbiljno ugrozi naš ugled najbolje
kompanije u djelatnosti prevoza putnika u Bosni i Hercegovini. Što prije
svi a posebno «podoficiri» shvatimo
ozbiljnost ovih pojava prije ćemo ih i
stavit pod kontrolu. Čistoča i urednost
radnog ambijenta, posebno urednost
službenih odjela i radne odjeće je
najbolji indikator dostignutog nivoa
kvaliteta svakog pojedinca, svake radne cjeline. Svaki rukovodioc, u svakom trenutku mora da ima uključene
senzore koji provjeravaju tehnologiju
radnog procesa kojim rukovode i ljudi koje nadzire, da ima senzibilitet za
korisne i štetne postupke za firmu u
cjelini, da ima senzore na održavanje
radne i tehnološke discipline, na čistoću i urednost prostora i ljudi kojima
rukovode. Ako to ne rade i nemaju
distancu prema ovim negativnim pojavama, pitanje je koja je uopšte njihova uloga u firmi. Od rukovodioca
se očekuje da bude pravi domaćin, da
stalno brine o radu u interesu «svoje
firme».
Indikator ove negativne klime može
da bude onaj WC sa početka ovog
uvodnika. Provjerimo u kakvom je stanju. Možda nam to, zajedno sa ovom
pričom, otvori oči.
3
InfoBus
AKTIVNOSTI
TEMA BROJA
Uposl
umanjenom radn
Banji, Srbija. Tradicionalni susret radnika i vozača Drumarijada odrđan je od 17
K
ompanija Centrotrans Eurolines, kao društveno odgovorna firma, kroz cijelo vrijeme
postojanja posebnu pažnju posvećuje svojim kadrovima, vodeći
brigu o njihovom kontinuiranom
osposobljavanju i obezbjeđenju
adekvatnih uslova rada. Stalna pažnja posvećuje se uposlenicima sa
umanjenim radnim sposobnostima,
koji izgube mogućnost da obavljaju
svoje poslove, sa ciljem da se uposlenik preraspodjeli na poslove koje
može obavljati. To je dokazano
nebrojeno puta kroz historiju Centrotransa, a najbolji dokaz tome je
činjenica da je nakon rata, 1996.
godine u samo jednom danu na
posao vraćeno 300 demobilisanih
boraca, uposlenika Kompanije.
Iako tada nije postojala potreba, u
procesima rada, za tolikim brojem
uposlenika donijeta je odluka da
ti uposlenici treba da dijele sudbinu svih uposlenika Centrotransa.
Oni su tada prihvatili obavezu da
poštuju tehnologiju i principe rada
kompanije.
Rat i poslijeratni uslovi života prouzrokovali su znatno veći broj invalida nego što je to bilo u prijeratnom
periodu. U kompaniji Centrotrans
Eurolines, u ovom momentu, ima
evidentirano 35 invalida rada koji
su, od nadležnih zdravstvenih institucija, preraspoređeni za obavljanje drugih poslova u skladu sa
njihovom preostalom radnom sposobnošću.
U interesu naše Kompanije je da na
posebno odgovornim poslovima,
među kojima su i poslovi vozača
autobusa, rade zdravi odnosno fizički i mentalno sposobni uposlenici. Zbog toga se strogo vodi računa da se na isti ne raspoređuju
invalidi rada, odnosno osobe sa
smanjenom radnom sposobnošću.
Međutim, postavlja se pitanje kako
InfoBus
4
preraspodijeliti toliki broj uposlenika sa umanjenom radnom sposobnošću. Ako uzmemo u obzir
standarde i zakonitosti u ovoj oblasti kojima se teži, a to je da svaka
firma na 40 radnika ima jednog
zaposlenog invalida rada, može se
zaključiti da Centrotrans Eurolines
ima 3,5 puta više invalida rada od
ovih standarda.
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida u FBiH
donesen je zbog činjenice da su
radnici sa preostalom radnom sposobnošću u FBiH na marginama
života i mali je broj kompanija koje
se odlučuju da zapošljavaju invalide rada. Istraživanja pokazuju kako
u BiH invalidi rada predstavljaju
najveću grupaciju invalidnih osoba, odnosno da od ukupnog broja
invalida 70% je iz ove kategorije.
Veliki broj poslodavaca izbjegavaju
zaposliti osobe s invalidnošću iako
na berzi rada ima na desetine hiljada takvih radnika. Prema evidenciji sa biroa veliki broj njih aktivno
traže posao. Na žalost, uglavnom
bezuspješno.
Dok je tržište dozvoljavalo, a poslovanje kompanije Centrotrans Eurolines omogućavalo da se komotnije
odnosimo prema broju uposlenika, ovi radnici su se raspoređivali na poslove niže složenosti kao
što su poslovi portira, skladištara
ili pomoćnih radnika. Međutim,
ekonomska kriza, koja je prisutna
u kompletnom društvu a time i u
Centrotrans Eurolinesu, direktno se
odražava na njegovo poslovanje i
zahtjeva da se na svakom radnom
mjestu zaposli odgovarajući broj
radnika i da svako radno mjesto u
punom kapacitetu doprinosi razvoju i napretku kompanije.
Veoma je indikativno da u posljednje vrijeme postoji veoma veliki pritisak i tendencije povećanja broja
invalida rada. Evidentno je da postoji nedosljedna politika Instituta
za ocjenjivanje radne sposobnosti
kod organa penzijsko invalidskog
osiguranja i ljekarskih komisija koje
čak i u najtežim slučajevima, kakvih
je veliki broj u kompaniji Centrotrans Eurolines, ne penzionišu radnike već ih proglašavaju invalidima
druge kategorije što u prevodu
znači da tog radnika prepuštaju na
mogućnost ili nemogućnost zapošljavanja u okviru firme.
Prema odredbama Zakona o radu,
ukoliko ne postoji odgovarajuće radno mjesto za uposlenika sa
smanjenom radnom sposobnošću,
propisana je mogućnost da poslodavac da otkaz o radu sa svim
propisanim pravima koja sljeduju
uposlenika. Kompanija Centrotrans
Eurolines uspijevala je sve uposlenike sa smanjenom sposobnošću,
uz prethodnu saglasnost Medicine
rada, rasporediti na odgovarajuća
radna mjesta. Međutim, uslijed sve
veće konkurencije na tržištu i potrebe za smanjenjem troškova poslovanja, postavlja se pitanje da li se
došlo do krajnjih granica i stvarnih
mogućnosti same Kompanije. Do
sada su svi uposlenici koji su uz
ljekarsko odobrenje tražili promjenu radnog mjesta raspoređeni na
poslove koji odgovaraju njihovoj
preostaloj radnoj sposobnosti.
Činjenica je da skoro polovina
uposlenika sa preostalom radnom
sposobnošću čine invalidi rada, od
čega je najviše vozača autobusa.
Svi su, ovisno od invaliditeta, raspoređeni na poslove konduktera,
referente prodaje ili druge poslove
u Kompaniji. Međutim, drugu polovinu uposlenika sa preostalom
radnom sposobnosti čine uposlenici koji su postali invalidi uslijed
određene bolesti.
Na ovu temu razgovarali smo sa
Izvršnim direktorom Tehničke funkcije Kerla Ibrahimom. „Pored niza
problema iz okruženja koji nas opterećuju na razne načine i imaju negativan utjecaj na poslovanje Društva, svakodnevno se susrećemo i sa
unutarnjim problemima koji se prije
svega ogledaju u visokim troškovima poslovanja, a koji za posljedicu
imaju nemogućnost povećanja plata uposlenika. Jedan od problema
ogleda se u činjenici da sve veći
broj uposlenika Tehničke funkcije
nakon ljekarskih pregleda i bolovanja, u Društvo dolazi sa rješenjima ljekarskih komisija o smanjenoj
radnoj sposobnosti. Određeni broj
uposlenika smo uspjeli rasporediti kroz druge službe u Društvu, da
rade poslove za kojima postoji potreba u Društvu, ali kako se skoro
svakodnevno povećava broj takvih
uposlenika, dolazimo u tešku situaciju koja nam proizvodi dilemu, šta
i kako dalje raditi. S jedne strane,
želja nam je da održimo socijalnu
solidarnost i zadržimo sve ove uposlenike, ali sa druge strane u Društvu nema radnih mjesta na kojima
bi ovi uposlenici mogli dati bilo kakav doprinos koji bi rezultirao radnim učinkom da svaki uposlenik sa
smanjenom radnom sposobnošću
zaradi platu koju dobije. Ova situacija posebno opterećuje poslovanje Tehničke funkcije Društva jer
niti jedan uposlenik sa umanjenom
invalida rada, a kako rekoh, neki
od uposlenika donose rješenja po
kojim nisu u stanju raditi ni ove poslove.“ izjavio je za Info bus ID Tehničke funkcije Ibrahim Kerla.
Da bi se nastavio pozitivan kontinuitet zapošljavanja uposlenika sa
smanjenom radnom sposobnošću
potrebno je da i oni sami daju svoj
puni doprinos na radnim mjestima
na koja su raspoređeni. Na žalost,
veliki broj invalida rada koristi mogućnost odlaska na bolovanje kako
bi radili druge poslove, poljoprivredne radove i sl. koji su puno teži
od poslova na koje su raspoređeni
u okviru firme. Da bi se ovo spriječilo potrebna je veća kontrola od
strane Medicine rada i službi Centrotrans Eurolines.
Nasuprot ovoj pojavi određeni broj
uposlenika sa težim oboljenjima i
dalje obavljaju svoje poslove kvalitetno i u skladu sa sposobnostima
i radnim mjestom ne zaostaju u
radu u odnosu na druge uposlenike. Na tu temu razgovarali smo sa
nekim od uposlenika Centrotrans
Eurolinesa koji su zbog invalidnosti drugog stepena preraspoređeni
Tekst : Smajić Aida
Kerla Ibrahim, IDTF
radnom sposobnošću praktično ne
može biti preraspoređen u okviru
ove funkcije. Pri ovome treba Imati
u vidu da smo u prethodnom periodu izvršili potpunu reorganizaciju
Tehničke funkcije i iz sistematizacije izbrisali fiktivna radna mjesta za
kojima nema, niti je bilo potrebe.“
U nastavku razgovora direktor Kerla navodi slijedeće: „Meni je nevjerovatna činjenica da ljekarske komisije na posao vraćaju uposlenike
koji uopće nemaju preostale sposobnosti i nisu praktično u stanju
ništa da rade, ali iste neće da penzionišu već ih vraćaju u Društvo. Mi
smo već preduzeli određene mjere
u ovom pravcu, ali mislim da je potrebno preduzeti i druge mjere sa
drugim kompanijama (kroz Udruženje prijevoznika) jer pretpostavljam
da i drugi imaju sličnih problema.
Na kraju, teško je definisati šta je
rješenje. Ovi uposlenici opterećuju
Društvo i nismo u stanju povećavati plate, jer troškovi plaćanja uposlenika koji nisu u stanju da rade
adekvatne poslove i zarade svoju
platu opterećuju ukupno poslovanje Društva. Sa druge strane imamo moralnu obavezu prema ovim
uposlenicima jer se u pravilu radi
o uposlenicima sa dugogodišnjim
radnim stažom i nismo u stanju
jednostavno prekinuti radni odnos
ovih uposlenika. Da je situacija na
tržištu povoljnija i da se ostvaruje
potreban nivo prihoda, zasigurno
radnici sa preostalom radnom sposobnošću ne bi predstavljali problem za Društvo. Ali kako je situacija bremenita problemima i prihod
ne zadovoljava ni minimalne potrebe za normalno poslovanje, Društvo će morati iznalaziti prihvatljiva
rješenja. Jedno od rješenja su i plastenici za plasteničku proizvodnju,
ali i ovo nije dovoljno, jer nema
potreba u plastenicima za veći broj
AKTIVNOSTI
TEMA BROJA
lenici sa
nom sposobnošću
Tiro Hasan
na druga radna mjesta. Jedan od
uposlenika koji radi sa umanjenom
radnom sposobnošću je Tiro Hasan
sa koji nam je ovom prilikom rekao
slijedeće „U kompaniji Centrotrans
Eurolines radio sam na poslovima
VKV automehaničara sve do 1983.
InfoBus
5
TEMA BROJA
Uposlenici sa umanj
radnom sposobno
godine kada sam doživio nesreću
na radu. Nakon toga preraspoređen sam na poslove primopredajnog kontrolora za štete vozila, a
nakon toga radio sam kao radnik
na pumpnoj stanici. Od 1998.
godine pretpostavljeni su mi povjerili radno mjesto samostalnog
referenta depoa karata, kancelarijskog materijala, sitnog inventara i
HTZ-a. Iako sam preraspoređen na
radne zadatke koje do tada nisam
obavljao nastojao sam i nadam se
uspio savladati sve ono što se od
mene tražilo. Zadnjih sedam mjeseci angažovan sam na dva radna
mjesta, uz svoje redovne obaveze
radim na nabavci goriva i maziva,
higijenskog materijala i drugih potrepština i raspodjela istih po Poslovnim jedinicama. Bez obzira na
ograničenu radnu sposobnost ne
želim zaostajati u odnosu na svoje
kolege i svakom radnom zadatku
prilazim pažljivo i odgovorno.“
Još jedan od uposlenika koji je zbog
umanjene radne sposobnosti dobio
drugo radno mjesto je Riković Mahir koji je svakako pozitivan primjer
da se i uposlenici koji dobiju neki
stepen invalidnosti mogu aktivno
angažovati te postizati pozitivne
rezultate u radu. „Po zaposlenju u
Centrotrans Eurolinesu radio sam
na poslovima opravke motora, diferencijala, mjenjača i pneumatike.
Zbog bolesti kičmenog stuba, od
Riković Mahir
InfoBus
6
strane invalidske komisije proglašen sam invalidom drugog stepena
nakon čega sam preraspoređen na
druge zadatke. Moje trenutno radno mjesto je u RTO-u na regeneraciji auto dijelova. Iako mi oštećena
kičma zadaje bolove pri određenim
pokretima i nisam u mogućnosti da
dižem teške predmete trudim se da
svoj posao obavljam najbolje što
mogu te da ne zaostajem u procesima rada. Također, nastojim svoje
znanje i vještine podijeliti sa mladim uposlenicima trudeći se da i na
taj način doprinesem boljim rezultatima radionice“ rekao je u razgovoru za Info bus Mahir Riković.
Zbog drugog stepena invalidnosti, od februara 2011. godine na
druge poslove je preraspoređen i
Stambolić Nazim. „Na žalost zbog
manjeg moždanog udara nisam bio
Stambolić Nazim
u mogućnosti da nastavim posao
šefa smjene na Autobuskoj stanici
Sarajevo. Trenutno obavljam poslove portira na propusnom punktu
na Auto bazi i nastojim dati puni
doprinos kompaniji Centrotrans
Eurolines, obavljajući odgovorno i
savjesno sve poslove koji su predviđeni ovim radnim mjestom. Nadam
se da će me zdravlje poslužiti i da
ću moći nesmetano obavljati sve
radne zadatke i zajedno sa ostalim
kolegama raditi na očuvanju i napretku svoje firme.“
Povodom ove
teme za Info
bus razgovarali smo sa Vračo
Fatimom koja
nam je rekla
slijedeće: „U
našem Društvu
sam dugogodišnji radnik,
još od 1988.
godine. Radila
Vračo Fatima
sam na poslovima higijeničara autobusa, higijeničara radnih
prostorija, caffe kuharica i slične
poslove. Tokom dugogodišnjeg
rada kičma mi je teško oboljela, te
sam od 2007. godine na neprekidnom bolovanju. U više navrata sam
hospitalizirana u kantonalnoj bolnici u Zenici i u KCU u Sarajevu.
Tokom liječenja sam podvrgnuta i
hirurškom zahvatu kičme u KCU u
Sarajevu. Zahvat nije dao nikakvo
poboljšanje moga zdravstvenog
stanja, samo se još više pogoršalo. Komisija za ocjenu radne sposobnosti mi je dala ocjenu, invalid
rada II kategorije. Ja međutim sa
ovom preostalom radnom sposobnošću, koju ustvari i nemam, nisam
sposobna za bilo kakav rad u firmi,
jer ne mogu ništa raditi. Tri puta
sam bila na komisiji za penzionisanje. Od toga dva puta u Zenici
i jednom u Sarajevu. I pored pružene pomoći za penzionisanje od
strane matične firme, odgovorni u
službi Invalidsko penzione komisije
me nisu penzionisali i pored ovakvo lošeg zdravstvenog stanja.
Koristim ovu priliku da Vas zamolim da u Infobus-u ovu informaciju objavite, da se vidi sa kakvim
problemima se susreću radnici koji
obole prije isteka radnog staža i
kako se nalaze u milosti i nemilosti
službi Penzijsko invalidski komisija.“
Na kraju želimo naglasiti da Centrotrans Eurolines, kao kompanija
koja posluje u uslovima otvorene
konkurencije i realnog tržišta, gdje
ostvaruje svoju egzistenciju i prihode, nema mogućnost da bilo koje
radno mjesto i bilo koji zaposlenik
ne bude maksimalno iskorišten odnosno i da ne pruža obim i kvalitet
rada predviđeno datim radnim mjestom. Indikativno je da u posljednje
vrijeme veliki broj uposlenika sa
umanjenom radnom sposobnošču,
traži da budu raspoređeni na rad u
plastenicima. Plastenici su zamišljeni kao pilot projekat na kojem će
se produktivno zaposliti određeni
broj radnika koji su bili tehnološki
višak i koji će ostvarivati svoj dohodak, pa bi bilo nerealno zaposliti
veći broj uposlenika nego što je to
predviđeno. Samim tim pogoršala
bi se radna i tehnološka disciplina
koja postoji u tom segmentu poslovanja i dovela u pitanje sama ideja
o funkcionalnosti ovoga projekta.
Analizirajući porast broja uposlenika sa preostalom sposobnosti,
Uprava društva je zaključila da je
isti prouzrokovan i nedovoljnom
aktivnošću stručnih službi Centrotrans Eurolinesa. U cilju sprječavanja daljnjeg povećanja broja
uposlenika koje neopravdano proglašavaju razne Komisije donesen
je zaključak da se angažira stručna
osoba koja bi, prilikom utvrđivanja
stepena invalidnosti, zastupala interese naše kompanije.
Da bi kompanija Centrotrans Eurolines nastavila rast i razvoj, potreban je puni doprinos svih uposlenika. Samo potpunim i istinskim
zalaganjem na radnom mjestu
može se doprinijeti kvalitetnom poslovanju kompanije u cjelini, smanjenu troškova poslovanja i povećanju ličnih prihoda i zadovoljstva
svakog uposlenika.
Skelani, općina Zenica – mjesto
Donja Vraca, općina Donji Vakuf
– mjesto Oborci, općina Žepće –
mjesto Goliešnica, općina Kiseljak
– mjesto Brnjaci.
Većina prekršaja odnosi se na kršenje člana 44. stav 1. Zakona o
osnovama sigurnosti saobraćaja
na putevima u BiH koji kaže „ Na
putu u naselju vozač ne smije vozilom da se kreće brzinom većom od
60km/h osim ako saobraćajnim
znakom nije drugačije određeno“,
a za koji je predviđena novčana
kazna koja se kreće u rasponu od
30 KM do 100 KM.
Činjenjem ovakvih prekršaja naši
zaposlenici su izloženi velikim materijalnim izdacima za plaćanje
kazni. Nije zanemariva ni materijalna i nematerijalna šteta koje trpi
naše Društvo, ali isto tako se zbog
ovih prekršaja zaposlenici stručnih
službi stalno izlaženi nepotrebnom
angžmanu i troškovima.
Skrećemo pažnju svim vozačima
našeg Društva da vode računa
o prilagođavanju brzine kroz naseljena mjesta kako ne bi došli u
situaciju da se izlažu nepotrebnom
trošku kao i da zbog počinjenog
prekršaja nisu u mogućnosti nastaviti obavljati svoje zadatke.
TEMA BROJA
A
nalizom počinjenih saobraćajnih prekršaja utvrđenih
stacionarnim radarima u
Bosni i Hercegovini, koje su učinili
vozači Društva od 2009. do 2011.
godine, možemo konstatovati da
se broj istih vidno uvećao. Prema
službenim evidencijama koje vodi
pravna služba u toku 2009. godine počinjeno je cca 30 prekršaja,
u toku 2010. godine počinjeno
je cca 55 prekršaja, a od početka
2011. godine pa do danas počinjeno je cca 50 prekršaja.
Policijske uprave, odnosno stanice koje dostavljaju obavještenja
o počinjenim prekršajima su: PS
Travnik, PS Jajce, PS Donji Vakuf,
PS Sarajevo, PS Bugojno, PS Bihać,
PS Tešanj, PS Kiseljak, PU Centar-Zenica, PS Mostar, PS Žepće,
PS Orašje, PS Čapljina, PS Banja
Luka, PS Olovo, PS Maglaj. Evidentno je da je najviše prekršaja
učinjeno u ZE-DO Kantonu.
Uprava Društva je nekoliko puta
davala službena upozorenja posadama kako bi se izbjegle ovi prekršaji. I putem Info busa je objavljena
lista lokacija stacionarnih radara
ali očigledno bez velikog efekta.
Mjesta u kojima se najčešće čine
prekršaji su općina Travnik - mjesto
Kalibunar, općina Jajce - mjesto
Tekst : Smajić Aida
enom
ošću
STALNO SE POVEĆAVA
BROJ PREKRŠAJA ZBOG
PREKORAČENJA BRZINE
InfoBus
7
PROMOCIJA
Promocija
Centrotrans Euroline
D
ana, 28.04.2011. godine
na Auto bazi kompanije
Centrotrans Eurolines svečano su promovisani novokupljeni
autobusi. Naime, prema planu investicija za 2011. godinu i Odlukom Uprave Centrotrans Eurolines
realizirana je kupovina pet (5) novih
autobusa visoke klase MAN Lion´s
Coach u cilju podizanja usluge
prijevoza na veći nivo. Ukupna vrijednost ove važne investicije je 3,8
miliona KM. Svečanost promovisanja novonabavljenih autobusa u
prostoru Centroservisa, koji je tom
prilikom adekvatno pripremljen i
uređen na nivou elitnih restorana,
pratio je veliki broj gostiju, medija
i prijatelja kompanije Centrotrans
Eurolines, koji su svojim prisustvom
upotpunili ovaj događaj.
GOVOR
GENERALNOG DIREKTORA
InfoBus
8
U zvaničnom dijelu programa prisutnim se obratio generalni direktor
kompanije Centrotrans Eurolines,
mr.sc. Safudin Čengić i obrazložio
detalje ove važne investicije kao i
naprednije tehničke karakteristike
novonabavljenih autobusa.
„Danas, uposlenici i menadžment
Centrotrans Eurolines imaju puno
razloga da budu ponosni na sebe
i na, do sada, ostvarene rezultate. Danas vam predstavljamo pet
novokupljenih najsavremenijih turističkih autobusa marke MAN.
Također, želimo vas obavijestiti
da smo kupili i jedan dabl deker
autobus kapaciteta za 83 putnika
koji će 15. juna postati sastavni dio
Centrotransove flote autobusa. U
kupovinu ovih šest autobusa, Centrotrans je ukupno investirao 3,8
miliona maraka. Ovi autobusi su
vrhunac tehnoloških dostignuća sa
Eco 5 motorom, ugrađenom navigacijom i digitalnim tahografom i
svom ostalom opremom koja omogućava ugodno i sigurno putovanje. Zato smatram da uposlenici i
menadžment Centrotrans Eurolinesa imaju razloga da budu ponosni
na ono što rade i ono što stvaraju
društvenoj zajednici u Bosni i Hercegovini“, istakao je generalni direktor.
U nastavku svog obraćanja generalni direktor se osvrnuo na projekat Eco plast i njegov značaj za
kompaniju i uposlenike Centrotrans
Eurolines: „Ponosni smo što smo za
iskazani višak uposlenika - radnika
sa preostalom radnom sposobnošću, obezbjedili egzistenciju kroz
postavljanje 14 plastenika (najveće
površine pod plastenicima u BiH) i
upošljavanje u RJ Ecoplast putem
kojeg smo, do sada, građanima
Sarajeva isporučili preko osam
tona salate i špinata, i gdje smo,
u ovom trenutku, zasadili skoro 15
hiljada sadnica paradajza, paprika,
krastvca iz kojih očekujemo da tržištu Sarajeva ponudimo preko 130
tona zdrave hrane. Svjesni smo da
mnogi postavljaju pitanje šta će
Centrotransu da se bavi proizvodnjom hrane? Odgovor je da ima
više razloga, ali naglašavamo da je
ovo i svojevrsna poruka svima onima koji očekuju da im neko drugi
rješava uposlenosti i obezbjeđenja
potrebnog prihoda. Ovo je i poruka da u BiH ima resursa kojima se
može obezbjediti egzistencija velikog broja njenih stanovnika. Ovo
je i poruka da uposlenici Centrotransa sami kreiraju svoju sudbinu
i da sami najviše rade na stvaranju
bolje budućnosti, odnosno da je
ona u našim rukama“.
GENERALNI DIREKTOR
SE PONOVO OSVRNUO NA
NEZAKONIT RAD VLADE
„Na žalost, i pored svega naprijed
navedenog, od strane neodgovorne vlasti, i dalje smo onemogućeni
da prijevozne usluge pružamo građanima Sarajeva. Ne dozvoljava
nam se da građanima Kantona
Sarajeva pružimo mogućnost za
kvalitetniju i jeftiniju uslugu. O nezakonitom radu dosadašnjih Vlada
i ministarstava saobraćaja Kantona Sarajevo najilustrativnije govori podatak da u ovom momentu
postoji 14 pravosnažnih sudskih
presuda, dva rješenja Konkurencijskog vijeća BiH i 36 rješenja
Upravne inspekcije Ministarstva
pravde F BiH, Ministarstva prometa
i komunikacija F BiH i Uprave za
inspekcijske poslove F BiH, kojima su poništene odluke i rješenja
nadležnih organa Kantona Sarajevo. Zadnja Rješenja Ministarstva
saobraćaja KS o nezakonitoj dodijeli 12 linija, 28.10.2010. godine
poništena su od strane Ministarstva
U očekivanju konačnog rješenja,
Centrotrans će građanima grada
Sarajeva, u nedjelju 1. maja, pokloniti besplatne vožnje do obližnjih izletišta Igmana, Vrela Bosne,
Barica o čemu će isti biti upoznati
putem sredstava javnog informiranja“.
KOMPANIJA
EVROPSKOG STANDARDA
«SA NAMA U EVROPU» je slogan
naše kompanije i poruka koju smo
1996. godine uputili građanima
Bosne i Hercegovine. U Evropu
možete samo ukoliko ispunjavate
visoke standarde Evropske unije.
Punopravno članstvo u organizaciji
Eurolines je dokaz da naša kompanija ispunjava evropske standarde
i da može pružati kvalitetne prijevozne usluge našim korisnicima.
Zbog njih smo u obavezi da, kao
što i danas činimo, stalno pratimo
tehnološke inovacije i investiramo
u najkvalitetnije autobuse. Svjesni
smo da samo tako možemo opravdati značenje svima znanog slogana «PUTUJTE SA OSMJEHOM».
ZAHVALA NA PRISUSTVU
„Na kraju, svima vama, želim se
zahvaliti na izdvojenom vremenu
i vašem prisustvu ovoj svečanosti,
čime ste uveličali ovaj, za nas, izuzetno značajan događaj. Vozačima
Centrotrans Eurolinesa želim mnogo pređenih kilometara uz što više
zadovoljnih putnika.
SVEČANO PRESIJECANJE VRPCE
Nakon generalnog direktora, čestitku povodom kupovine novih
autobusa, menadžmentu i uposlenicima, uputio je i Predsjednik
nadzornog odbora kompanije mr.
sc. Muhamed Šaćiragić. U svom
kraćem izlaganju istakao je da je
od davne 1948. godine, od kada
se bilježi početak rada Centrotrans
Eurolines kao samostalne prevozničke firme, prema dostupnim podacima, kupljeno je 1183 raznih
autobusa sa kojima je naša firma
obavljala svoju osnovnu djelatnost
Tekst : Beširović Almina
prometa i komunikacija F BiH. Do
danas Centrotrans nije želio vršiti
bilo kakav pritisak, čime smo aktualnoj Vladi i Ministru saobraćaja
Kantona Sarajeva ostavili dovoljno
vremena da se upozna sa svim nezakonitostima učinjenih od strane
njihovih prethodnika i konačno donesu rješenja u skladu sa Zakonom
o prijevozu F BiH i podzakonskim
aktima. Postoje čvrsta obećanja da
će se ovo pitanje riješiti najkasnije
do 10. maja u što želimo vjerovati.
U slučaju da se nastavi sa praksom
izigravanja propisa i obmanjivanja
javnosti Centrotras će, kao što to
GRAS godinama radi, bez odobrenja otpočeti sa održavanjem predmetnih linija.
PROMOCIJA
nove flote
es MAN Lions Coach
InfoBus
9
PROMOCIJA
Promocija
Centrotrans Euroline
prevoz putnika. Procjenjuje se da je
sa ovim našim voznim parkom prevezeno je oko 800 miliona putnika,
prešlo preko milijardu kilometara
što je dovoljno za obilazak Zemlje
oko ekvatora 30.000 puta.
Ono što je veoma važno, Centrotrans nikada u svojoj historiji nije
dobivao autobuse iz nekih državnih fondova ili bilo kakvih drugih
donacija – uvijek su vozila kupovana iz novca pošteno zarađenog
od osnovne djelatnosti. Veoma
često i na uštrb ličnog standarda,
stezanjem kaiša što je bilo posebno značajno u periodu poslijeratne
obnove. Zato su zaposleni Centrotransovci znali da u svim oblicima
InfoBus
10
državnog uređenja, i u
samoupravnom socijalizmu i u aktuelnom kapitalizmu, cijeniti, voljeti
i čuvati svoje autobuse.
Veoma često su svojim
mezimcima dodjeljivati karakteristike ljudskih
bića, davali im imena.
mazili ih.
Na kraju je zaželio da
novi autobusi uspješno
služe svojim gostima –
putnicima, bez ijednog
kvara ili udesa, da se
putnici u njima ugodno osjećaju,
uživaju i ugodno provedu vožnju
do željene destinacije.
Nakon toga je uslijedio sam čin
puštanja u promet novih autobusa
Centrotransove flote – MAN Lion´s
Coach. Čast presijecanja vrpce
pripala je Predsjedniku Nadzornog
odbora magistru Muhamedu Šaćiragiću i vozaču i instruktoru vožnje
Eldinu Čengiću.
Nakon presijecanja vrpce i završetka zvaničnog dijela programa, svi
gosti su mogli ući u autobuse i razgledati ih, slikati se i komentarisati. Ubrzo je uslijedila i promotivna
vožnja novonabavljenim autobusima od Stupa do Vijećnice,
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MAN Lion’s Coach
Pored već uobičajene opreme koja
je instalisana u autobusima MAN
Lion’s Coach kao što su audio i
video oprema, frižider, toalet, kafe
kuhinja, pored modernijeg i uglađenog dizajna, naša nova vozila
imaju sledeće tehničke novine.
1. Motor Euro 5 – Nova generacija turističkih autobusa marke Man
Lions Coach opremljena je sa 6-cilindričnim Common Rail motorima
ukupne snage 294 kW/ 400 PS.
Ugrađeni katalizator omogućava
dodatno filtersko pročišćavanje
izduhnih gasova bez povećanja
potrošnje goriva i sa optimalnim
funkcionisanjem u svim radnim i
temperaturnim uvjetima eksploatacije. Sa ugradnjom katalizatora
emisija izduvnih gasova značajno
je smanjena te se na ovaj način
doprinosi očuvanju ekološki zdrave
sredine.
2. Digitalni tahograf – U vozila je
ugrađen digitalni tahograf proizvođača Stoneridge Electronics. Za
upotrebu ovog tahografa vozači
trebaju imati memorijske kartice, i
u digitalni tahograf mogu se postaviti dvije kartice. Pritiskom na tipku vozač bira jednu od aktivnosti
( odmor, spremnost ili vožnja) u
zavisnosti šta namjerava raditi u
vremenu koje slijedi. Nakon što je
vozač završio sa dnevom vožnjom,
odnosno sa aktivnostima kada zakonski mora koristiti dnevni odmor
obavezan je, pritiskom na odgovarajuću tipku, isprintati listić iz
digitalnog tahografa i na poleđini
istog upisati relaciju, registarsku
oznaku vozila, ime i prezime i svojeručni potpis. Ovaj listić dodaje se
ostaloj dokumentaciji koju je vozač
obavezan imati za zadnjih 28 kalendarskih dana. Ispis iz digitalnog
tahografa i tahograf trake koji su
„stariji“ od 28 dana vozači predaju radionici za tahografe. Ako se
pauza u toku vožnje koristi u dva
dijela, prema novom Zakonu o
radu i odmorima vozača, prilikom
korištenja analognih i digitalnih tahografa, prvi dio odmora mora biti
najmanje 15 minuta, a drugi dio
najmanje 30minuta. Vozači mogu
manipulisati (ubacivati u tahograf
i vaditi iz tahografa) sa vozačevim
karticame samo onda kada vozilo
miruje.
3. Aparat za navigaciju – za upotrebu aparata za navigaciju koristi
se CD na koji su memorisani podaci o putevima, gradovima, odmaralištima, hotelima, benzinkim
pumpama, parkinzima i sl. za sve
evropske države. Ako znamo adresu cilja putovanja potrebno je istu
memorisati u aparat nakon čega,
sve do dolaska do odredišta, dobivamo na displeju aparata podatke
o kategoriji i oznaci puteva, brzini
kojom se krećemo, vremenu koje
je potrebno da bi se stiglo do cilja
putovanja, broju kilometara koji su
preostali do odredišta i druge podatke koji se odnose na izabranu
rutu putovanja. S obzirom da je
sigurnost u prometu najveća zapovjed u cestovnom prijevozu putnika osnovni zadatak vozača je da
poštuju saobraćajne propise. Da
MAN
Lion's coach
12 000 mm
2 550 mm
3 900 mm
130850 kg
820 mm
MAN AG/294KW
ZF 1900
51
2011.
Da
Nova vozila sadrže agregate urađene po EEV standardima (Enhanced Environmentally-friendly Vehicle) u prevodu Poboljšana ekološka
vozila, koja daju čak 33% manje
čestica čađi u odnosu sa aktuelnu
Euro 5 emisiju auspuha.
Prema stručnim časopisima EEV
motori po performansama se nalazi između Euro 5 i Euro 6 motora za koje se predviđa da će biti u
upotrebi tek 2013. godine
bi se izbjegla saobraćaja nezgoda
dužnost vozača je da prilikom upotreba ovog aparata obrate pažnju
na slijedeće;
- upoznati se sa rukovanjem ovog
aparata prije vožnje,
- aparatom se koristiti samo ako
to dozvoljava stanje u prometu.
Zaustaviti se na prikladnom mjestu
prije nego što se unese novi navigacijski cilj ili se mijenjaju sistemske postavke,
- radio navigacijski aparat daje
preporuke o vožnji za vrijeme navođenja ka cilju. Slijediti ih samo
onda ako se pri tom mogu poštovani sva saobraćajna pravila. Saobraćajni znakovi i propisi uvijek
imaju prednost nad preporukama
o vožnji.
Tekst : Beširović Almina i Šehić Avdo
Proizvođač:
Model:
Dužina:
Širina:
Visina:
Ukupna masa:
Razmak između sjedišta
Motor:
Mjenjač:
Broj sjedećih mjesta:
Godina proizvodnje:
Digitalna klima
PROMOCIJA
nove flote
es MAN Lions Coach
InfoBus
11
AKTIVNOSTI
Akcenti sa sjednica
Uprave Društva
U
prava Društva kompanije Centrotrans Eurolines u toku mjeseca aprila održala je četiri sjednice sa ukupno 37 tačaka dnevnog reda. Na redovnim sjednicama Uprave razmatrana je aktuelna poslovna problematika. Ovom prilikom, izdvajamo neke od tema, koje su bile aktuelne
u prethodnom periodu kao i stavove i zaključke Uprave:
PROBLEMATIKA PREVOZA
U KANTONU SARAJEVO I IMIS
DRUŠTVA
Problematika razmatranja Uprave su i dalje aktuelne teme, borba
sa birokratijom Kantona Sarajevo,
odnosno Vladom i Ministarstvom
saobraćaja i komunikacija oko ulaska Društva sa prevozom putnika
u Kanton i završetak jedinstvenog
informacionog sistema – IMIS-a u
Društvu. Ovo je izuzetno složena
problematika koja zahtjeva kontinuiranE aktivnosti na rješavanju,
ali uprkos svemu Uprava Društva i
dalje istrajava na rješenju navedene problematike.
AKCIJA GREBALICA
Vodeći se trendovima koje diktira
tržište i zahtjevima korisnika usluga, putnika, Centrotrans - Eurolines će prvi put svojim korisnicima
ponuditi novi, interesantniji oblik
popusta koji se realizuje kroz kartice „Zagrebi i osvoji“. Navedeni projekat je Uprava podržala i
usvojila. Akcija nosi naziv „Zagrebi
i osvoji - osvoji popust na putovanje“. Nakon detaljne pripreme čitavog projekta, od 1. maja počela
je realizacija istog. Tokom mjeseca
maja pratit će se rezultati akcije i
reakcije putnika, a akcija završava
31. maja.
Tekst : Ekić Mirha
BAZA
PODATAKA KORISNIKA USLUGA
InfoBus
12
Uprava je također donijela odluku
da se provede akcija prikupljanja
podataka korisnika usluga, odnosno, formiranje baze korisnika
usluga, koju će provoditi svi zaposlenici Društva koji su u kontaktima
sa korisnicima usluga, prvenstveno
vozno osoblje i osoblje na prodajnim mjestima. Tim povodom realizovana je izrada anketnih listića i
Sa sjednice Nadzornog odbora
prema prvim podacima sa terena
anketa se provodi bez komplikacija.
IZLET FAMILIJA CENTROTRANSA 2011
Uprava Društva je donijela odluku
o tradicionalnom izletu koji se svake godine održava pod popularnim nazivom «Izlet familije Centrotrans». Određen je termin za dan
(nedjelja) 19.06.2011. godine.
Kao i svake godine izlet će se održati na lokalitetu Malog polja na
planini Igman.
Za organizaciju izleta imenovan
je Odbor koji treba da uradi sve
tehničke i organizacione pripreme
kako bi, kao i svake godine ova
manifestacija prošla u najboljem
redu. U to cilju će blagovremeno
u svim radnim jedinicama biti postavljeni odgovarajući plakati sa
osnovnim informacijama o terminu i sadržaju manifestacije, načinu
prijave itd. Organizacioni odbor će
također uputiti posebne pojedinač-
ne pozive članovima Nadzornog
odbora Društva, poslovnim partnerima i do sada provjerenim prijateljima Centrotransa, medijima kao
i određenom broju zaslužnih penzionera.
Uz roštiljadu, druženje, sportske aktivnosti i takmičenja, nadamo se da
će i ovaj susret dragih ljudi proteći
u najboljem redu kao i do sada.
NADZORNI ODBOR
Tokom mjeseca marta 13.04.2011.
godine, održana je šesta sjednica
Nadzornog odbora Društva, na
kojoj je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice. Razmatana je i informacija o poslovanju Društva za
mjesec mart.
Na navedenoj sjednici razmatran
je izvještaj Neovisnog revizora o
finansijskom poslovanju Društva
za 2010-u godinu. Na sjednici je
razmatran prijedlog i donešena je
odluka o zakazivanju Osme Skupštine Društva za dan 29.04.2011.
Pored članova – zastupnika članova Društva, Skupštini su prisustvovali članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave Društva, Elvira
Pidro, neovisni revizor i Jasmina
Selimović, notar.
Za Predsjednika Skupštine na
Osmom zasjedanju izabran je mr.
sc. Šaćiragić Muhamed, predsjednik Nadzornog odbora Društva,
za zapisničara Ekić Mirha, sekretar Društva, a za ovjerivače zapisnika izabrani su: Bakula Šime, i
Fišo Mujo, te zamjenici Zec Sadi-
Sa Osme Skupštine Društva
ja i Hodžić Nermana.
Zapisnik sa prethodne Skupštine
je verificiran jer na isti u roku od
30 dana nije bilo primjedbi.
Na Skupštini je razmatran i usvojen Izvještaj o poslovanju Društva,
sa Izvještajem o radu Nadzornog
odbora i Izvještaj Neovisnog revizora o poslovanju Društva za
2010-u godinu.
Društvo je poslovnu 2010-u godinu završilo sa pozitivnim rezultatom, što u vremenima globalne ekonomske krize predstavlja
uspjeh uzimajući u obzir privredna kretanja, cijene goriva koje
predstavljaju najznačajniju stavku
u troškovima Društva, kao i ambijent u kojem Društvo posluje.
Neovisni revizor Društva dao je
pozitivno mišljenje o finansijskom
poslovanju Društva za 2010.-u
godinu, koje je okarakterisano
realnim i objektivno prikazanim
finansijskim položajem Društva
na dan 31.12.2010. godine.
Nadzorni odbor je prezentirao Izvještaj o radu za period od 15.10.
– 31.12.2010.-e godine, Šestoj
Skupštini u svom radu se aktivnije
uključio u rad i mjesečno održava
sjednice na kojima se prezentira
informacija o poslovanju Društva
za prethodni mjesec.
Na skupštini je usvojena i Odluka
o načinu izbora Neovisnog revizora Društva za 2011.-u godinu.
Donesena je i odluka o izmjenama
i dopunama Statut Centrotrans –
Eurolines, u pogledu dopune djelatnosti za rad radionice tahografa i uslužnih djelatnosti, javnog
parkinga, koje će se registrovati u
registru privrednih subjekata Općinskog suda u Sarajevu.
Tekst : Ekić Mirha
D
ana 29.04.2011. godine, u Edukacionom centru Centroservisa Društva, održana je Osma Skupština
Društva. Na Skupštini je bilo prisutno 20 članova zastupnika
članova Društva, zastupljenih sa
86,33011% od ukupnog osnovnog kapitala Društva.
AKTIVNOSTI
OSMA SKUPŠTINA DRUŠTVA
InfoBus
13
D
ana 28.04.2011 u posjeti našoj kompaniji bio je
ugledni biznismen gospodin Sejo Brajlović. Obzirom na
njegovo ogromno iskustvo u ugostiteljstvu i plasteničkoj proizvodnji
hrane, naš gost se najviše zadržao
u obilasku 14 plastenika u kojima je zasađen drugi ciklus od cca
13.500 sadnica. Tom prilikom su nam date korisne
sugestije iz bogatog iskustva našeg
gosta, na koji način se mogu manji
ali veoma bitni problemi kod uzgoja povrća prevazići.
da se ne libi raditi bilo koji častan
posao, izuzetno se pohvalno izrazio o našoj inicijativi rekavši da je
to put kako se mnogi problemi u
Bosni i Hercegovini mogu riješiti.
Isto tako gospodin Brajlović, koji
je poznat u poslovnom svijetu kao
uspješan menadžer čija je karakteristika ogromna energija kao i to
Svaki čovjek u svojim rukama ima
svoju sudbinu a samo mukotrpnim
i poštenim radom se mogu postići
rezultati.
Tekst : Brkić Aida
AKTIVNOSTI
U posjeti
Centrotrans Eurolinesu
M
jeseci borbe sa niskim
temperaturama, vlažnošću
zemljišta, provjetravanjem,
navodnjavanjem i mnogobrojnim
aktivnostima koje zahtjeva njega
usjeva su iza nas. Posljednja sedmica marta mjeseca obilježila je
početak berbe salate i špinata u
plastenicima. Nesumnjivo, kao dobar način plasmana proizvoda pokazala se direktna prodaja u blizini
plastenika i prodaja velikim trgovački centrima, što će biti prioritet
za plasman novih proizvoda.
Bez obzira na probleme koje smo
imali sa nedostatkom radne snage,
plasmanom proizvoda i sl. uspjeli
smo pronaći riješenja i berba je
uspješno privedena kraju. Ubrano
je i prodato oko 7,5 tona zelene
salate i špinata odličnog kvaliteta.
O tome najbolje govori podatak
da kupci dolaze iz udaljenih dijelova grada da bi baš na Auto-bazi,
blizu plastenika, kupili svježe, ekološki uzgojene povrtne kulture.
Kraj jednog perioda proizvodnje
znači i početak novog koji treba da
bude bolji, ekonomičniji i efektivniji
od prethodnog. U akciji koja je trajala nekoliko dana, pripremljeni su
plastenici za novu sadnju i posađeno ukupno 13.500 novih sadnica
paradajza, krastavaca, paprika,
lubenica i dinja. Naša zadaća je
da zadržimo kvalitet proizvoda koji
smo već postigli, a opravdavaju ga
zadovoljni kupci, te unapređenje
svih aspekata proizvodnje i prometa poljoprivrednih proizvoda.
Eco plast
InfoBus
14
Tekst : Bašić Selvira
Posađeno 13.500 novih sadnica
za saobraćaj i komunikacije
AKTIVNOSTI
Posjeta studenata Fakulteta
nološkim slijedom aktivnosti saobraćajnog dijela Kompanije kao
i sa tehnologijom i procesima u
segmentu održavanja voznog parka. Tri stavke koje su obrađene u
edukacionom centru su bile teme
o nastanku firme, tj. o ličnoj karti
Društva koju je predstavio generalni direktor Safudin Čengić, prikaz filma „Opstanak“, te govor o
razvojnom putu Kompanije prije
i poslije rata koju je predstavio
mr.sc. Muhamed Šaćiragić. Nakon
toga je prikazana i video prezentacija o organizaciji i tehnologiji rada
u Centrotransu te otvorena radna i
konstruktivna diskusija sa studentima o raznim aktuelnim poslovnim
problemima i aktivnostima.
Tekst : Fišo Minela i Šerak Adnan
D
ana 31.03.2011. godine
studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, smjer Drumski saobraćaj,
posjetili su Centrotrans – Eurolines d.o.o. Posjeta je organizovna u okviru praktične edukacije iz
predmeta „Tehnologija cestovnog
transporta“, s ciljem upoznavanja
sa radom preduzeća, društvom
kao važnim subjektom i svim aktivnostima i tehnologijama koje su
primjenjene, kao i načinom opstanka na tržištu, što će sigurno biti
i predmet istraživanja nekih studenata u budućnosti. U ime grupe
studenata završne godine fakulteta
obratio se prof.dr. Osman Lindov
koji je uputio riječi hvale za prijem, pokazatelje, elaboraciju i dr.
U ovom slučaju riječ je o studijskoj
posjeti Kompaniji koja posjeduje sve resurse koji su potrebni za
obavljanje svih funkcija. Studentska
grupa je od strane domaćina dočekana na ulazu u bazu te je krenula u obilazak iste. U obilasku Autobaze studenti su se zadržali kod
„Pumpne stanica“, odjela „Dnevne
njege“ , RTO-a, i „Centro-servisa“.
U Edukacionoj sali, gostima je dobrodošlicu zaželio generalni direktor mr.sc. Safudin Čengić. Nakon
toga stručno i jasno, rad i samo
društvo predstavljali su predsjednik
nadzornog odbora mr.sc. Muhamed Šaćiragić, pomoćnik generalnog direktora za kvalitet i tehnologiju Nenad Miković i pomoćnik
IDZF za resurse Jelena Visković koji
su ljubazno dočekali goste.
Povodom ove posjete razgovarali
smo sa pomoćnikom generalnog
direktora za kvalitet i tehnologiju, Nenadom Mikovićem koji je
ovom prilikom rekao: “Studenti su
upoznati sa procesom rada i teh-
InfoBus
15
POSLOVANJE
Poslovanje Društva
za mart i april 2011. godine
Pokazatelji bolji od prošlogodišnjeg marta i aprila
Index 11/10
Index 11/Pl
Pređeni kilometri
100 %
98 %
Ostvarena realizacija
102 %
95 %
95 %
96 %
102 %
98 %
Prevezeni putnici
KM/Km
U
mjesecima martu i aprilu
ostvarena kilometraža je
na nivou prošlogodišnje, a
za 4% manja od prošlogodišnje.
Ostvarena realizacija bilježi rast od
2% u odnosu na prošlogodišnju,
ali i za 5% pad od planske. Broj
prevezenih putnika nije na nivou
prošle godine i plana. Ove
mjesece imamo veću cijenu kola
kilometra za 2%, u poređenju
na mart i april 2010. godine, ali
i nižu za 3% u odnosu na plan.
Iskorištenost vozila na nivou
Društva je, u prosjeku manja za
3% od prošlogodišnje, a manja
od planirane za 8%. Razlog slabije
iskorištenosti u odnosu na plan
je veći broj vozila za 9 u martu i
aprilu 2011. godine u odnosu na
planski broj.
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije za mart 2011. godine
MGS
63,10%
PGS
14,26%
Visoko 8,97%
Kiseljak/
Fojnica 3,39%
Ilijaš
7,22%
Grafički prikaz procentualnog učešća po poslovnim jedinicama u
ostvarenju pređenih kilometara za mart i april 2011. godine
Grafički prikaz procentualnog učešća po poslovnim jedinicama u ostvarenju pređenih kilometara za mart i april 2011 godine
Olovo
3,05%
Tabelarni pregled pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene
realizacije po jedinicama za mart 2011. godine
MGS
11/10
16
11/10
Visoko
11/Pl
11/10
11/Pl
Kiseljak/
Fojnica
11/10
11/Pl
Ilijaš
Olovo
11/10
11/Pl
11/10
11/Pl
Pređeni kilometri
107
98
103
103
98
101
107
95
103
101
88
87
Prevezeni putnici
98
98
101
99
100
99
102
98
101
100
88
87
112
99
108
96
100
99
102
97
101
94
76
75
Ostvarena realizacija
InfoBus
11/Pl
PGS
Prihod veći za 6% od prihoda u martu i aprilu 2010. godine, a manji za 4% od planiranog.
POSLOVANJE
Pređeni kilometri na nivou 2010. godine, a manji za 2% od planiranih.
Realizacija od saobraćaja veća od prošlogodišnje za 2%, a manja za 5% od planske.
Broj prevezenih putnika manji za 5% od prošlogodišnjih marta i aprila, a za 4% manji od planiranih.
Cijena po kilometru veća od prošlogodišnje za 2%, a manja od planirane za 3%.
Rashod veći za 3% od rashoda u martu i aprilu 2010. godine, a 2% veći od planiranog.
Tabelarni pregled pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije po jedinicama za
april 2011. godine
MGS
11/10
11/Pl
PGS
11/10
Visoko
11/Pl
11/10
11/Pl
Kiseljak/
Fojnica
11/10
11/Pl
Ilijaš
Olovo
11/10
11/Pl
11/10
11/Pl
Pređeni kilometri
98
97
93
102
96
99
91
93
100
102
92
91
Prevezeni putnici
97
97
77
99
100
98
97
94
98
97
82
80
102
95
97
96
100
96
109
96
99
93
74
74
Ostvarena realizacija
P
osmatrano po poslovnim centrima, možemo konstatovati da
imamo kao i u februaru najbolje
rezultate fizičkih pokazatelja kod
PJ MGS. Svi pokazatelji u martu u
odnosu na prošlu godinu imaju
rastući trend, kao i ostvarena realizacija u aprilu, a ono što treba
posebno naglasiti je veća realizacija za 12% u martu i 2% u aprilu od
prošlogodišnje. I ostale poslovne
jedinice su imale rastući trend u
odnosu na prošlu godinu, izuzev PJ
Olovo gdje imamo opadajući trend
i PJ Visoko, koja je ima pokazatelje
na nivou prošle godine.
Nasuprot ovome ako posmatramo
ostvarenje prema planu možemo
konstatovati da je većina indexa
negativna. Izuzetak čine PJ PGS,
PJ Visoko i RJ Ilijaš koje iskazuju
pozitivno odstupanje na parametru
pređenih kilometara a RJ Ilijaš u
martu i na parametru putnika, pri
čemu je primjetan indeks na nivou
prošlogodišnjeg.
Zabrinjavajuće je da imamo kod
prigradskih poslovnih jedinica, a
misli se na PGS i Ilijaš, nepovoljan
odnos pređene kilometraže i ostvarene realizacije.
Potrebno je naglasiti da imamo
najstabilnije pokazatelje kod PJ Visoko, a evidentno je da je tako bilo
i u prošlom mjesecu.
FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA U MARTU I APRILU 2011. GODINE
Grafički prikaz finansijskog poslovanja u martu i aprilu 2011 godine
Ukupan broj zaposlenih u mjesecu
martu i aprilu iznosi 470, tako da
nije bilo značajnijih pomjeranja u
odnosu na prošli mjesec.
I dalje imamo problem sa
likvidnošću, ali i pored ovog problema nastavlja se kao i u prethodnim mjesecima redovna isplata
ličnih primanja zaposlenika.
Tekst: Čutura Sakib
Finansijski posmatrano i prihod i
rashod su rasli u odnosu na prošlu
godinu, s tim što treba istaći da je
rast prihoda 10% u martu i 1% u
aprilu i veći je od rasta rashoda
, koji su rasli 4% u martu i imali
pad u aprilu za 1%. Ovakav trend
nije bio ako ostvarene prihode i
rashode posmatramo u odnosu
na plan. Kod ove uporedbe sa
planom situacija je nepovoljnija,
zato što prihodi bilježe negativno
odstupanje, a rashodi su u porastu. Glavni razlog ovakvog kretanja
rashoda su cijene goriva, koje svaki
mjesec bilježe rast.
U ovim mjesecima nije došlo
do bitnijih promjena u pređenoj
kilometraži kod svih poslovnih jedinica.
InfoBus
17
Trend poslovanja za mart u odnosu
Centrotrans Eurolines ukupno
PJ Međugrad
PJ PGS
RJ Ilijaš
RJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
Trend poslovanja za april u odnosu
2010. PLAN
2010. PLAN
PJ Olovo
Centroservis
Centrotours
Centrotrans Kakanj
Centrotrans I. Sarajevo
Centrotrade
2010. PLAN
2010. PLAN
Centrotrans Eurolines ukupno
PJ Međugrad
PJ PGS
RJ Ilijaš
RJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
PJ Olovo
Centroservis
Centrotours
Centrotrans Kakanj
Centrotrans I. Sarajevo
Centrotrade
MART U BROJKAMA
PREDENI KILOMETRI
PREVEZENO PUTNIKA UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA
UKUPAN BROJ AUTOBUSA
KOEFICIENT ISPRAVNOSTI
POTROŠENO GORIVO U LITRIMA
BROJ EVIDENTIRANIH ŠTETA EFEKTI UNUTRAŠNJE KONTROLE-BROJ KONTROLA
RAČUNARI U UPOTREBI
InfoBus
18
1.030.867
468.122
470 144
0,83
314.819
14
961
151
APRIL U BROJKAMA
1.033.432
491.483
470
144
0,85
316.903
7
1020
151
Tekst: Čutura Sakib
POSLOVANJE
Poslovanje Društva
za mart i april 2011. godine
POSLOVANJE
Aktivnosti Marketinga
P
ovodom praznika rada, u
nedjelju 1. maja, kompanija
Centrotrans Eurolines je svim
građanima Sarajeva poklonila
vožnje do obližnjih izletišta, Igmana, Vrela Bosne, Barica kao i na
centralnu proslavu koja se održala
u Vilsonovom šetalištu. Građanima
je na raspolaganje stavljeno ukupno 6 autobusa kojima je prevezeno
495 putnika, što se smatra dobrim
odzivom, obzirom na loše vremenske uslove koji su vladali taj dan.
Putnici koji su koristili uslugu besplatnog prijevoza za Praznik rada
na sarajevska izletišta, bili su izuzetno zadovoljni, prijatno iznenađeni
i upućivali su samo riječi hvale za
ovu akciju kompanije Centrotrans
Eurolines, koja je na ovaj način
svojim vjernim korisnicima čestitala
prvomajske praznike.
Povodom organizovanih besplatnih
vožnji razgovarali smo sa nekim od
vozača koji su vozili vozili putnike
na izletišta.
Ovom prilikom, vozač autobusa
na liniji Dobrinja-Zemaljski Muzej,
Porča Edin nam je rekao slijedeće:
„Prije svega moram istači da su
svi putnici na besplatnim linijama
za Praznik rada bili pozitivno
iznenađeni ovim poklonom kompanije Centrotrans Eurolines. Iako
su bili loši vremenski uslovi odziv
građana je bio odličan. Osim
pozitivnih reakcija na ovaj potez
menadžmenta kompanije Centrotrans Eurolines, putnici su bili
oduševljeni čistoćom i urednošću
autobusa kao i uslugom koju dobivaju. Bilo je ugodno tokom svih
vožnji slušati samo riječi hvale za
našu kompaniju. Također, svi oni
su imali samo jedno pitanje „Kada
će Centrotrans ponovo izaći na
gradske linije“, nadam se da će to
biti uskoro i da ćemo i na taj način
obradovati sve građane Sarajeva.“
„Za prvi maj vozio sam na liniji
Vijećnica – Vratnik - Barice i na
sva tri polaska autobus je bio u
potpunosti popunjen. Putnici su
bili neizmjerno zahvalni kompaniji
Centrotrans Eurolines na ovom lijepom poklonu i veoma iznenađeni
ovim gestom. Ovom prilikom,
prema riječima putnika, kompanija Centrotrans Eurolines je samo
učvrstila poziciju lidera i društveno
odgovorne firme. Dokazali smo
da putnicima možemo ponuditi
najbolju uslugu i oni su to i pre-
poznali“ rekao je za Info bus Delija
Nevrus – vozač autobusa.
Pozitivne reakcije građana Sarajeva povodom besplatnih linija
prenio nam je i Čizmić Mirnes koji
je vozio na liniji Zemaljski Muzej –
Hrasnica. „Gotovo je nemoguće
prenijeti sve pozitivne komentare i
riječi zahvalnosti svih putnika koji
su taj dan koristili besplatne usluge
naše kompanije. Ovom prilikom
nismo dobili samo pohvale već
i trajne korisnike naših usluga jer
prema riječima mnogih od njih od
sada koriste isključivo usluge kompanije Centrotrans Eurolines.“
Tekst : Smajić Aida
CENTROTRANS GRAĐANIMA ZA PRAZNIK RADA POKLONIO BESPLATNE VOŽNJE
K
ompanija Centrotrans Eurolines je od 1.
maja krenula sa novom akcijom pod
nazivom „Zagrebi i
osvoji“. Naime, na
svim linijama Centrotrans Eurolinesa, doćim i međunarodnim
svi putnici imaju priliku dobiti popust i do
100%! Vodeći se
trendovima koje diktira tržište i zahtjevima
korisnika naših usluga, Centrotrans Eurolines prvi put svojim
korisnicima nudi novi, interesantniji oblik popusta koji se realizuje
kroz kartice „Zagrebi i osvoji“. Cilj
ove kampanje je nastaviti trend
povoljnijih putovanja na domaćim
i međunarodnim autobuskim linijama, koje su posebno atraktivne
poslije vizne liberalizacije.
Kartice nagradne igre „Zagrebi i osvoji“ su dostupne na svim ovlaštenim
prodajnim mjestima Centrotrans
Eurolines, a svaki korisnik, prilikom
kupovine jednosmjerne ili povratne
autobuske karte, na prodajnom mjestu, prije nego što dobije traženu
kartu na šalteru izvlači karticu „Zagrebi i osvoji“. Ova akcija traje sve
do kraja mjeseca maja i prema riječima uposlenika na šalterima prodajnih mjesta Centrotrans Eurolinesa
kartica je naišla na veliko interesovanje i pozitivne reakcije putnika.
InfoBus
19
U
centru Skenderija je od
30. marta do 2. aprila
održana velika turistička
manifestacije “Dani turizma“ 35. Međunarodni sajam turizma
i turističke berze. Centar Skenderija se poslije višegodišnje pauze
odlučio za ponovnu organizaciju
ovog nekada najvećeg turističkog
dešavanja u regiji zbog sve većeg
interesa domaćih i stranih turističkih
djelatnika.
Cilj ove manifestacije bio je putem
prezentacije ponude turističkih
odredišta i usluga - osigurati
podršku u planiranju, pripremi i
realizaciji nastupajuće turističke sezone.
InfoBus
20
Svoje učešće
na ovom sajmu
uzela je i kompanija Centrotrans Eurolines. Na sajmu su predstavljeni katalozi za ljeto
2011. godine
i katalog ekskurzija, kao i veoma široka ponuda prvomajskih
aranžmana. Uz reprezentativan
štand i široku ponudu turističkih
aranžmana, kompanija Centrotrans
Eurolines je izazvala veliko interesovanje ne samo od strane posjetilaca već i ostalih izlagača na
sajmu. Svi posjetioci imali su priliku učestvovati u nagradnoj igri i
prilikom rezervacija za ljetovanje
osvojiti značajne popuste.
Tokom tri dana sajma predstavnici
Centrotoursa uspjeli su ostvariti
kontakte sa drugim izlagačima i
dogovoriti moguće saradnje.
Tekst: Smajić Aida
POSLOVANJE
Aktivnosti pos
ja za zatvorene grupeu Pariz, Beč,
Dizeldorf i Prag+Budimpešta+Beč,
kao i putovanja na bazi otvorenog
bookinga u Istanbul, Gardaland i
dva putovanja u Prag.
Centrotours je ove godine po prvi
put organizirao putovanje i posjeta fantastičnom zabavnom parku
Gardaland u Italiji. Realizirana su
prvomajska putovanja u Istanbul i
Prag gdje je ove godine preko naše
agencije putovalo 150 putnika.
Na Jadranu je za tokom prvoma-
jskih praznika boravilo više od 350
građana BiH koji su svoj aranžman
kupili u našim poslovnicama.
Sve poslovnice Centrotoursa ostvarile su plan poslovanja za mjesec
april. Razlog tome je svakako
stručno i ljubazno osoblje koje
svojim kvalitetnim pristupom poslu pridonosi brojnim pozitivnim
poslovnim ostvarenjima u ovoj godini.
Korisnici Centrotoursovih aranžmana u Gardalandu, Istanbulu i Pragu
Tekst: Lutvić Muamer
T
urizam je i u mjesecu aprilu 2011.g. nastavio trend
uspješnog poslovanja. Fizički
plan poslovanja ostvaren je u apsolutnom iznosu od 70.137,00 KM,
što je 18% više u odnosu na plan.
Prodaja aranžmana na Jadranu
bolja je za 16% a svih ostalih
aranžmana za 11% u odnosu na isti
period prošle godine.U toku mjeseca aprila organizirali smo putovan-
POSLOVANJE
lovnih jedinica
InfoBus
21
U
22
ambijent ponovo je omogućio da
za ovu poslovnu jedinicu rade i
druge, manje, poslovne jedinice,
što je nesumnjivo značajno utjecalo
na njihove poslovne rezultate. Radi
se o PJ Ilijaš, PJ Olovo i PJ PGS,
čija su vozila za potrebe PJ MGS
prešla više od 10.000 kilometara.
Prije predstojeće ljetne sezone, koja
podrazumjeva znatno povećan
obim poslova, biće proveden proces edukacije, te obavljene ostale
pripremne radnje kako bi u sezonu
ušli što spremniji i postigli što bolje
poslovne rezultate.
Tome će nesumnjivo doprinijeti i
nabavka novih vozila, koja željno
iščekujemo.
CentrotransKakanj
toku mjeseca Marta došlo je
do djelimičnog povećanja
broja putnika na linijskom i
vanlinijskom prevozu što je uticalo
na poboljšanje poslovanja u odnosu na predhodna dva mjeseca.
Ostvareno je pozitivno polovanje
Društva u ovom mjesecu.
Međutim, nije ostvaren planirani poslovni rezultat gdje imamo
smanjenje realizacije u donosu na
prošlu godinu za 2 % i 7 % manju
u odnosu na plan poslovanja.
InfoBus
od planiranih, a ostvarene
su i značajne uštede na
utrošku rezervnih dijelova
i potrošnih materijala.
Pored navedenog, dobar poslovni ambijent
je omogućio da za ovu
poslovnu jedinicu rade i
druge, manje, poslovne
jedinice, što je nesumnjivo značajno utjecalo na
njihove poslovne rezultate. Radi se o PJ Olovo
i PJ PGS, čija su vozila
za potrebe PJ MGS prešla blizu
12.000 kilometara.
Na ove poslovne rezultate je u
značajnoj mjeri utjecalo ukidanje
viznog režima za naše građane,
pogodne vremenske prilike, ali i
zalaganje cjelokupnog kolektiva,
te dobra saradnja sa svim komponentama Tehničke funkcije i Kompanije u cjelini
Paralelno sa obavljanjem svakodnevnih aktivnosti tokom aprila je realizovan i zahtjevan proces provjere
znanja voznog osoblja, koji su realizovali naši vozači-instruktori, u
skladu sa Planom instruktivnih aktivnosti.
Pored navedenog, dobar poslovni
Ovo Društvo i dalje smanjuje broj
uposlenih i stoga ima i manje
troškove koji su doprinijeli da se
posluje pozitivno. Visok rast cijena nafte i naftinih derivata i dalje
znatno opterečuju poslovanje ovog
Društva. Uštedama na ostalim
troškovima nisu se značajnije uspjeli ublažiti negativni uticaji na
poslovanje i postići bolji rezultat.
Značajno je napomenuti da je veći
dio potraživanja od RMU Kakanj
Tekst : Osamnović Jasmin
Prva tri mjeseca tekuće godine u
Poslovnoj jedinici Međumjesni i
međunarodni saobraćaj (PJ MGS)
je obilježen odličnim poslovnim rezultatima.
Svi najvažniji pokazatelji koji se
odnose na pojedine segmente
poslovanja ove poslovne jedinice su bolji u odnosu na planske
veličine, kao i u odnosu na rezultate ostvarene u istom periodu
prošle godine. Ovaj podatak dobija na značaju ako imamo u vidu
činjenicu da se radi o najznačajnijoj
poslovnoj jedinici našeg preduzeća
u kojoj je angažovano najviše uposlenika i koja raspolaže sa najvećim
brojem voznih jedinica.
Bitno je napomenuti da je ovaj
značajan rezultat ostvaren uz dodatno smanjenje broja uposlenih.
Naime, u odnos na isti period
protekle godine, u okviru PJ MGS
angažovano je između 5 i 15%
uposlenika manje. Osim toga, za
potrebe ove poslovne jedinice je
bilo angažovano tri vozila manje
nego u istom periodu prošle godine.
Što se tiče rashodovne strane, i tu
je došlo do značajnog poboljšanja.
Troškovi energenata su manji za 1%
R
naplaćen putem kompenzacija od
prodaje uglja, nabavke goriva i
manjih žiralnih uplata.
Od općine Kakanj i Vlade Ze-Do
Kantona u zaostatku su uplate za
prijevoz u februaru 2011. godine.
Blokada žiro računa, po osnovu tužbi bivših uposlenika ovog
Društva, znatno otežavaju ionako
tešku ekonomsku situaciju i nastavak daljeg rada i opstanak ovog
Društva.
Tekst : Bitić Sulejman
POSLOVANJE
Aktivnosti
poslovnih jedinica
POSLOVANJE
Izvod iz izvještaja
tajnih kontrolora
cilju poboljšanja kvaliteta usluge i stimulacije onih koji u potpunosti primjenjuju propisane ISO procedure
i standarde, ovaj put iznimno dajemo izvod iz Izvještaja tajnih kontrolora KTO 2 i KTO 3, u kome je KTO
2, osim uočenih nedostataka kod posada, posebno pohvalio posadu na liniji Vareš – Sarajevo Muftić Ahmeda
i Letić Džemu. Uređivački odbor Info bus upućuje ovoj posadi iskrene čestitke. Istovremeno izražavamo opravdanu zabrinutost zbog neadekvatnog odnosa prema korištenju audio i video opreme.
REGISTARSKI BROJ
11.04.2011.
Sarajevo-Kakanj
Primjedbe:
Nisu evidentirane primjedbe na rad i ponašanje posade, izgled autobusa, osim što radio aparat
nije u funkciji.
11.04.2011.
Sarajevo-Bihać
Primjedbe:
Nisu evidentirane primjedbe na rad i ponašanje vozača autobusa, kao i na izgled vozila, osim što
radio aparat nije u funkciji. Autobus prispio u stanicu Kakanj sa 15 minuta zakašnjenja. U čekaonici
stanice Kakanj u redu vožnje napisano kako je polazak za Bihać u 08,30 sati, dok na karti stoji kako
je polazak u 08,35 sati. Po dolasku u stanicu Travnik posada se bez vidljivog razloga zadržala 10
minuta, tako da su kasnili 20 minuta. Umjesto u 09,35 sati linija je krenula u 09,55 sati.
11.04.2011.
Sarajevo-Banja Luka
Primjedbe:
Nisu evidentirane primjedbe na rad i ponašanje posade autobusa, kao i na izgled vozila.
11.04.2011.
Bugojno-Sarajevo
Primjedbe:
Nije bilo primjedbi na rad i ponašanje vozača autobusa, kao i na izgled vozila, osim što radio
aparat nije u funkciji. Na šalteru stanice Donji Vakuf nisu se mogle dobiti karte, pa je karte izdavao
vozač – sve uredno izdato i naplaćeno, kao i prtljažne karte.
A 41 T 504
A 62 J 614
058 K 560
Duliman Adnan i Kolašinac Mirza
Hindija Šemso i Šarović Goran
Bektešević Muhamed i Kruščica Adil
Jakupović Nasir
DATUM
LINIJA
REGISTARSKI BROJ
16.04.2011.
Sarajevo-Vareš
Primjedbe:
Nisu evidentirane primjedbe na rad i ponašanje vozača autobusa, kao i na izgled vozila, osim što
radio aparat nije u funkciji.
16.04.2011.
Breza-Sarajevo
Primjedbe:
Nisu evidentirane primjedbe na rad i ponašanje posade autobusa, kao i na izgled vozila, osim što
radio aparat nije u funkciji.
16.04.2011.
Sarajevo-Kakanj
Primjedbe:
Nije bilo primjedbi na rad i ponašanje vozača autobusa, kao i na izgled vozila, osim što radio
aparat nije u funkciji. U WC stanice Ilijaš ne radi vodokotlić.
16.04.2011.
Sarajevo-Kakanj
Primjedbe:
Nisu evidentirane primjedbe na rad i ponašanje posade autobusa, kao i na izgled vozila, osim što
radio aparat nije u funkciji.
16.04.2011.
Kakanj - Sarajevo
Primjedbe:
Nisu evidentirane primjedbe na rad i ponašanje posade autobusa, kao i na izgled vozila, osim što
radio aparat nije u funkciji.
16.04.2011.
Vareš-Sarajevo
Primjedbe:
Posada ovog autobusa za svaku pohvalu. Kondukter i vozač rade timski, nenametljivo, a sve u
funkciji da udovolje putnicima.
16.04.2011.
Breza-Sarajevo
Primjedbe:
Nisu evidentirane primjedbe na rad i ponašanje posade autobusa, kao i na izgled vozila, osim što
radio aparat nije u funkciji.
E 50 E 278
A 41 T 507
A 41 T 508
A 41 T 506
K 63 E 415
M 80 J 365
A 41 T 502
VEĆA ODSTUPANJA
M 80 J 364
POSADA
POSADA
Šahić Almir i Lihovac Edib
Munjić Samir
Merdić Mevludin i Delić Osman
MANJA ODSTUPANJA
LINIJA
Karić Emir i Karkelja Rasim
Šahić Vahid i Simatović Miroslav
Muftić Ahmed i Letić Džemo
Porča Edin
PO ISO PROCEDURAMA
DATUM
IZUZETNO DOBRO
U
InfoBus
23
Centrotrans
06. april
važan datum za kompaniju
Centrotrans Eurolines
I u ovom broju biltena pratimo
Centrotrans kroz historiju. Datum
koji se obilježava kao Dan oslobođenja Sarajeva je vrlo bitan i za
kompaniju Centrotrans Eurolines i
njene uposlenike. Naime, 06. april
se kroz historiju kompanije obilježava kao dan kada je otvorena
Autobuska stanica Sarajevo, položen kamen temeljac na Auto bazi i
otvorena Agencija Ferhadija.
06.04.1968.godine
- otvorenje AS Sarajevo
Kako bi svoje autobuse preusmjerila i koncentrisala na jedno mjesto,
te građanima olakšala pristup autobuskom saobraćaju i odgovorila na
sve veći zahtijev za prevoz putnika,
Centrotrans je 06.04.1968. godine
otvorio svoju autobusku stanicu, na
pažljivo odabranoj lokaciji između
Pošte 2 i Kasarne Maršal Tito. Na
ovaj način Centrotrans je svojim
putnicima omogućio neometano
InfoBus
24
funkcionisanje linijskog prijevoza
kroz pet dolaznih i trinaest polaznih
perona. U unutrašnjosti autobuske
stanice smještena je šalter sala, pult
za informacije i garderoba za prihvat prtljaga putnika. U ovom obliku, Autobuska stanica Sarajevo je
u potpunosti služila svojoj svrsi, jer
je svakog dana prihvatala između i
do 20 000 putnika, koji su putovali
u raznim pravcima.
Autobuska stanica
Sarajevo u ratnom periodu
Prva granatiranja na grad ostavila su trag i na Autobusku stanicu
Sarajevo, koja je bila jedna od
prvih ciljanih meta agresora. Na
ovaj način trebala se prekinuti komunikacija sa drugim gradovima,
ali i svijetom. Vidno oštećena, sa
pretrpljenim ratnim štetama, Autobuska stanica Sarajevo je prestala
da obavlja svoju osnovnu funkciju.
Međutim, to nije spriječilo Centrotrans da nastavi prijevoz svojih
putnika u ratnom Sarajevu, izvan
granica grada i države. Sve do završetka rata, odnosno do potpisivanja Daytonskog sporazuma 1995
godine, uposlenici Centrotransa
su sa mnogo napora, zalaganja i
neiscrpne želje, sa malo preostalih
neoštećenih autobusa kontinuirano
omogućavali izlazak građanima iz
ratom zahvaćenih područja. Centrotrans je svakodnevno obavljao i
prijevoz uposlenika RTV BiH i lista
Oslobođenje čime je omogućeno
da se svijetu pošalje slika ratnog
i opkoljenog Sarajeva i stradanja
građana. Po završetku agresije na
Bosnu i Hercegovinu 1996. godine tadašnji uposlenici su vlastitim
naporima i zalaganjima doprinijeli da se otklone velike materijalne
štete i da se poslovanje kompanije
normalizuje, te da kompanija Centrotrans Eurolines postane ono što
je danas.
U toku su aktivnosti projektovanja
za izgradnju nove Autobuslke staniuce koja će biti locirana na istom
mjestu gdje i sada funkcioniše.
06.04.1979. godine
- položen kamen temeljac na
Auto bazi Sarajevo
Izgradnja Auto baze Sarajevo je
jedan od najznačajnijih koraka
za razvoj Centrotransa, kojim su
svi prijevozni kapaciteti i resursi
preduzeća objedinjeni na jednoj
lokaciji. Prilikom odabira lokacije za smještaj kompletnog voznog
kapaciteta, u obzir se uzimalo
nekoliko lokaliteta u gradu, ali je
najviše odgovarala lokacija na Stupu, gdje je danas i smještena Auto
baza Centrotrans Eurolines. Nakon
što su dogovorene pojedinosti oko
lokacije, vlasništva nad zemljištem
i konstrukcije finansiranja, dana
06.04.1979. godine položen je
kamen temeljac, čime je zvanično
započeta izgradnja Auto baze Centrotransa. Proces izgradnje Auto
baze tokom cijelog perioda vodili
su Čaršimanović Jusuf, Subašić
Zdravko, Hamdo Arnautlija, Četić
Petar i Čojo Muhamed. Od tog trenutka, pa do konačnog preseljenja
kompletnog voznog i službeničkog
osoblja na Auto bazu, prošle su
pune četiri godine, a u tom periodu instalirana je najsavremenija
oprema za rad i obnovljen je vozni
park Centrotransa.
O ova dva važna događaja u istoriji Centrotransa nismo imali velikog izbora kod izbora sugovornika
koji je bio svjedok tih događaja.
Predsjednik Nadzornog odbora
mr. sc. Muhamed Šaćiragić je čitav svoj radni vijek proveo u našoj
Kompaniji:
«Otvaranje Autobuske stanice u
Sarajevu je bio veliki događaj za
grad Sarajevo, Centrotrans i drumski saobraćaj u cjelini. Stanica je
izgrađena na prostorima stare uzane željezničke stanice. Sa svojim
modernim saobraćajnim, arhitektonskim i tehničkim rješenjima u to
vrijeme je predstavljala najmoderniji objekat te namjene u Jugosla-
Tekst : Aida Smajić i Almina Beširović
kroz historiju
InfoBus
InfoBus
25
AKTIVNOSTI
Centrotrans
kroz historiju
Banji, Srbija. Tradicionalni susret radnika i vozača Drumarijada odrđan je od 17
06.04.1998. godine
- otvorenje Agencije Ferhadija
U nastojanju da korisnicima svojih
usluga pruži što kvalitetniju uslugu, Uprava Centrotrans Eurolines
je 1998. godine na svečan način
otvorila, izuzetno atraktivnu i funkcionalnu agenciju u ulici Ferhadija. Pored dvije Centrotransove
agencije koje su u to vrijeme radile u Sarajevu, Agencija Ferhadija
je u kratko vrijeme proširila svoje
InfoBus
26
usluge, te od segmenta angažiranja autobusa izrasla u eminentnu
agenciju sa širokim spektrom usluga, prepoznatljivu za grad Sarajevo. Prvi rukovodilac ove agencije
je bio Irfan Olovčić koji nam je
povodom rođendana Agencije Ferhadija rekao slijedeće „Bilo je to
vrijeme entuzijazma u Centrotrans
Eurolines-u kada smo nastojali
da dignemo na viši nivo turističke
usluge, ali i autobuski saobraćaj
koji je u to vrijeme bio u fazi obnove. Zahvaljujući tadašnjem generalnom direktoru Društva mr.sc.
Muhamedu Šaćiragiću uspjeli smo
dobiti najbolju lokaciju za turističku agenciju. Uz mladi kadar koji je
iskazao želju i volju da Centrotrans
postane lider i u turizmu, uspjeli
smo začeti korijene razvoja poslijeratnog turizma i stvoriti novu bh
turističku ponudu. Dokaz uspjeha i
entuzijazma o kojem sam govorio
je i činjenica da smo prva agencija
u BiH koja je dobila IATA certifikat
za prodaju avio karata. Sa kvalitetnim kadrom i prostorom za pružanje usluga uspjeli smo odgovoriti
svim zahtijevima klijenata i postići
da Centrotours vodeća tour agencija u BiH. Ponosan sam što sam
bio prvi rukovodilac ove turističke
agencije, a Centrotrans Eurolinesu i Centrotoursu želim još puno
uspješnih godina“.
Danas, 13 godina nakon otvorenja
Agencija Ferhadija zapošljava osam
radnika i jedna je od najposjećenijih agencija u gradu. Zahvaljujući
znanju, dugogodišnjem iskustvu,
tradiciji, pouzdanosti i inovativnosti
osoblja kojim raspolaže kao i poziciji Centrotrans-Eurolinesa na bh
tržištu, Agencija Ferhadija u okviru
Centrotoursa svojim klijentima nudi
organizaciju slobodnih prijevoza
autobusima visoke turističke klase
iz vlastitog voznog parka, rezervacija i prodaja autobuskih karata na
svim relacijama u zemlji i inostranstvu, rezervaciju autobuskih karata
svih članica Eurolines organizacije,
rezervaciju i prodaju avio karata
svih avio kompanija u svijetu, rezervaciju i prodaju brodskih i trajekt karata, organizaciju turističkih
aranžmana u zemlji i inostranstvu,
organizaciju kongresa, simpozija,
seminara, studijskih putovanja, or-
Tekst : Aida Smajić i Almina Beširović
viji. U to vrijeme na stanici je bio
instalisan video nadzor i elektronska kontrola saobtraćaja. Na neki
način izgradnja ove stanice je bila
inicijalna kapsla za izgradnju lanca
objekta autobuskih stanica u Bosni
i Hercegovini.
Polaganje kamena temeljca za izgradnju Autobaze Centrotransa je
sigurno jedan od najvažnijih događaja u historiji naše kompanije.
Putnički pogon je u to vrijeme bio
lociran u neuslovnoj garaži u Velešićima, koja nikako nije mogla
da opsluži tadašnji broj vozila. Radionički prostor je imao 6 radnih
mjesta, pa se zbog velikog broja
kvarova radilo u tri smjene da bi
se postigla potrebna ispravnost voznog parka. U zamjenu za lokacije
Centrotrans-a u Velešićima Zagrebačkoj, Josipa Sigmunda i Paramlinskoj dobio se kompleks od
18 hektara na kome je trebao da
se izgradi budući saobraćajni centar. Sjećam se da je ispred Prevoza
putnika kamen temeljac položio
vozač Čikić Siniša. Nakon polaganja kamena temeljca, u narednom
periodu zaposlenici Centrotransa
su brojnim dobrovoljnim radnim
akcijama radili na uređenju terena,
ograđivanju i drugim poslovima
i na taj način iskazali svoje oduševljenje što će na kraju dobiti svoj
dom koji će omogućiti da kvalitetno obavljaju prevozničku funkciju
Štampa
Dio izvoda iz štampe posvećen
promociji novih autobusa MAN
Lions Coatch u Centrotrans Eurolinesu.
InfoBus
InfoBus
27
28
A
jdin Tajib, zaposlenik Centrotrans - Eurolines, na poslovima saobraćajnog referent
Tehnička funkcija PJ Visoko. Rođen u Visokom, 09.09.1964. godine.
Osnovnu školu završava u Moštrama, a srednju
saobraćajnu tehničku školu u Sarajevu 1983. god.
Član Centrotransa je postao 18.12.1984. godine.
Poslove na kojima je počeo raditi su poslovi konduktera autobusa sve do 1996. godine, od kada obavlja
poslove saobraćajnog referenta u PJ Visoko. Vrijeme
provedeno u Centrotransu - Eurolinesu, i ukupan
odnos prema radnim zadacima govori o njegovom
izuzetno korektnom odnosu i doprinosu kvalitetu usluge Centrotransa.
Navedeni zaposlenik ima profesionalan odnos prema poslu koji obavlja, sredstvima rada, radnim kolegama. Svoje radne zadatke obavlja savjesno i kvalitetno, a u sadašnjem . Ajdin Tajib, do danas nije imao
problema niti sa radnim kolegama niti sa pretpostavljenim, već naprotiv gdje god je angažovan, pristižu
samo riječi hvale. Priznanje Osmijeh Centrotransa,
Ajdin Tajib zasigurno zaslužuje, jer njegovi rezultati to
najbolje pokazuju njegovi rezultati i ugled koji uživa u
Društvu i kod korisnika usluga. Čast i zadovoljstvo je
imati ovakvog zaposlenika u Kompaniji.
Ajdin Tajib treba biti primjer svojim radnim kolegama.
Ajdin Tajibe, hvala!
Maj 2011.
L
ihovac Edib, zaposlenik Centrotrans-Eurolines,
raspoređen na poslove i radne zadatke konduktera u PGS-u Tehničke funkcije Društva. Lihovac.
Rođen je 03.05.1957. godine, a zaposlen je u
Centrotransu od 01.12.1980. godine. Većinu svog
radnog vijeka je proveo u Centrotransu-Eurolinesu,
što govori o njegovoj privrženost porodici Centrotrans.
Edib ima profesionalan odnos prema poslu koji obavlja, sredstvima rada, radnim kolegama. Svoje radne zadatke obavlja savjesno i bez prigovora. Edib nikada nije
imao problema s putnicima, već naprotiv gdje god je
angažovan, pristižu samo riječi hvale. Privatno, Lihovac
Edib je povučena osoba koja se nikada ne eksponira, a
Edibove radne kolege imaju samo riječi hvale za njega.
Zaposlenici kakav je Edib, svojim kontinuiranim kvalitetom rada i odnosom prema korisnicima, zaslužni su za
poslovni ugled koji uživa Centrotrans kod korisnika usluga. Priznanje Osmijeh Centrotransa, Lihovac Edib je
zasigurno zaslužio, što najbolje dokazuje njegov rad, a
ujedno ovo priznanje je potvrda za njegov dugogodišnji
i kvalitetan rad u Centrotransu-Eurolinesu.
Prepis : Ekić Mirha
PRIZNANJA
April 2011.
InfoBus
Priznanje
OSMIJEH Centrotransa
Ovo pismo ću započeti s jednom rjeći,koja je izrećena od
svih mojih djelatnika,a to je H V A L A!!! Uistinu neznam što
bih napisao,ali me raduje činjenica da su svi oduševljeni
ovim putovanjem u Pariz,a na prvo mjesto stavljaju izvrsnu
organizaciju i Vašu izuzetnu suradnju sa svima nama koji
smo putovali.Zbog toga Vam se u osobno i u ime svih
djelatnika naše škole,želim ponovo zahvaliti na nezaboravnim trenutcima koje ste Vi i vaši suradnici ( Ramče i
Zuko) priredili tijekom šestodnevnog zajedničkog druženja
u Parizu. Zahvaljujući Vama,g-đo Dajana ovo putovanje
će svima nama dugo,dugo godina ostati urezano u našim
srcima i sječanjima, jer ste nam pored velike sretljivosti,
pružili kvalitetne i iscrpne informacije u svezi onoga što
nas očekuje u Parizu,toliko iscrpne da nam vodići nisu ni
trebali.
Da ne bih u nećemu pogriješio, na kraju Vam se još jednom želimo od srca zahvaliti na susretljivosti, pozornosti
i profesionalnosti. Iskreno se nadamo da ćemo se i idućih
godina zajednički družiti i da ćemo nastaviti poslovnu
suradnju na obostrano zadovoljstvo. Srdačan pozdrav!
PRIZNANJA
Pohvale i zahvalnice
Na adresu
kompanije Centrotrans
Eurolines od udruženja
“Kolo srpskih sestara” povodom Vaskrsnih praznika, stigao
je simboličan poklon, vaskrsna
jaja, u znak zahvale nesebičnoj
pomoći koju kompanija kontinuirano pruža ovom
Udruženju.
Čestitka načelnika Općine
Visoko Muniba Alibegovića
povodom promocije novonabavljenih autobusa sa
željom za uspjeh i dobro
poslovanje.
Zahvalnica upučena generalnom direktoru mr.sc. Čengić
Safudinu od ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA SARAJEVA za profesionalni odnos angažovanih zaposlenika
u obilježavanju 1. maja-Međunarodnog praznika rada
Zahvalnica načelnika Općine Vogošća Edina Smajića
za sponzorstvo u akciji “ Čista Vogošća”
Prepis : Mira Babić
Djelatnici i ravnatelj OŠ”BILA”
Vinko Bošnjak
InfoBus
29
Budućnost putovanja na auto-putevima
A
utomobilski vozovi, kao novi
vid putovanja na autoputevima, mogli bi postati stvarnost
u sljedećih deset godina. Naime,
ideja je da niz automobila koji čine
cestovni voz ima vodeće vozilo koje
saobraća normalno. Njime upravlja
iskusan vozač, koji je podrobno upoznat sa rutom. Naprimjer, vodeće
vozilo može biti autobus, kamion ili
taxi. Svako vozilo u konvoju, mjeri
razdaljinu, brzinu i pravac kretanja,
te ga podešava u skladu sa vodećim
vozilom. Istraživači cestovne vozove primarno vide kao veliku
prednost putnicima koji svakodnevno prelaze velike razdaljine na
autoputu, ali postoji i potencijalno
velika prednost za vozače autobusa, kamiona i komercijalnih vozila.
noj mreži u prevozu đaka i radnika.
Jedan svjež primjer odslikava njegov odnos prema radu i sredstvima
rada. Naime, dana 24.01.2011.
godine je u mjestu Meorača na
liniji Olovo-Ligatići zbog poledice
na putu stao i montirao lance da
bi nastavio vožnju. Tom prilikom je
pao i osjetio jak bol u lijevoj nozi.
Nastavio je vožnju do Ligatića,
preuzeo đake i odvezao u školu u
Solun, a potom vratio autobus u
Olovo. Nakon što je otišao ljekaru,
ustanovljen je prelom noge na dva
mjesta. Dakle, Ferid je u interesu
posla odnosa prema korisnicima
i vozilu, sa slomljenom nogom
prešao 40 km, učinio vanljudske
napore i izložio se velikim bolovima
i riziku da bi obavio liniju da djeca
ne kasne u školu i da nebi ostavio
autobus u šumi na milost i nemilost provalnicima. Zbog ukupnog
dosadašnjeg dugogodišnjeg rada,
a posebno zbog ovog pomenutog posljednjeg gesta mislim da
zaslušuje nagradu.
Prednost ovakvih cestovnih vozova
leži u tome da svi drugi vozači u
koloni, osim vodećeg vozila, imaju vremena za druge aktivnosti
InfoBus
30
umjesto upravljanja vozilom. Vozač
koji se približava
svojoj destinaciji
preuzima kontrolu
nad vlastitim vozilom, napušta konvoj isključenjem sa
strane, te nastavlja
samostalno kretanje do krajnje
destinacije. Ostala
vozila u kompoziciji popunjavaju
prazninu i nastavljaju vožnju dok se
konvoj ne rastavi u potpunosti.
Ovaj projekat finansiran je od
strane Evropske unije, a prva „živa“
demonstracija rada automobilskih
vozova održana je na Volvo test
stazi u blizini Gothenburga. Ovom
prilikom specijalizovani inžinjer Volvo Cars korporacije Erik Coelingh
rekao je slijedeće „Izuzetno smo
zadovoljni što je zahtjevan sistem,
čije komponente razvija čak sedam
partnerskih kompanija iz četiri zemlje, tako dobro funkcionisao već
na prvom „živom“ testu, a zimski
uslovi su bili dodatna otežavajuća
okolnost“.
„Ovo je veliki korak za ovaj važan
istraživački projekat. Automobilski
vozovi nude više sigurnosti, bolju
iskoristivost prostora, veću udob-
nost putovanja, te manju potrošnju
i nivo štetnih emisija. Kombinacijom znanja svih partnera, SARTRE
projekat pravi osjetan napredak
prema realizaciji što bezbjednijeg
odvijanja saobraćaja“ - kaže Tom
Robinson, koordinator projekta
SARTRE.
Automobilski vozovi, dizajnirani su
da poboljšaju brojne stvari. Prije
svega, sigurnost u saobraćaju,
obzirom da se minimizira ljudski
faktor, koji je uzrok za skoro 80%
saobraćajnih nesreća. Pored toga,
smanjuje se potrošnja goriva i
emisija ugljen dioksida za do 20%,
a obzirom da se konvoji kreću
jednakom brzinom, smanjuju se i
saobraćajne gužve, koje uglavnom
nastaju zbog razlika u kretanju
vozila.
Tekst : Smajić Aida
ZANIMLJIVOSTI
Automobilski vozovi
InfoBus
31
Download

Uposlenici sa umanjenom radnom sposobnošću