FABRIKA STIROPORA
WWW.mm-izoterm.com
Ul Save Vujanovi ća Žu će 29 78420 Srbac - BiH
Sud u Banja Luci U/1-601/3
Tel/Fax:051/740-883 ;054/654-001
PIB-401272320003 ;JMB-1966006 ;JIB-4401272320003
Licna karta preduzeća:
Firma (pun naziv):
Podatci o sjedištu:
Opština:
Mjesto:
Broj telefona:
Broj faxa:
E-mail:
Web:
M&M IZOTERM d.o.o.
Ul Save Vujanovića Žuće 29
SRBAC
SRBAC
+387 51 740 883
+387 51 740 883
[email protected]
mm-izoterm.com
Poslovna banka: SBERBANK
Broj tekućeg računa: 567-353-11003327
Poreski identtifikacioni broj (PIB): 401272320003
Matični broj: 1966006
Šifra djelatnosti: 24160 / 2016
Registracija preduzeća: Sud u Banja Luci U/1-601/3
Ime i prezime ovlaštenog lica: Miloš Mačinković
Direktor: Miloš Mačinković
Komercijala: Igor Radumilo Stojan Tutnjević
Računovodstvo: Zoran Tomić
Komercijala:
Srbac:
Tel/Fax: +387 51 740 883
Mob: 065 856 489
Šamac:
Mob: 065 856 489
Proizvodnja:
78420 Nožičko
Tel/Fax: +387 51 759 358
Download

Lična karta M&M Izoterm