OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
BRATUNAC
Na osnovu člana 18 stav 1. tačka 3. i 61. Izbornog zakona Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/02, 35/03,
24/04, 19/05, 24/12 I 109/12), tačke 10. Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice (Službeni
glasnik Republike Srpske broj 122/12 I 31/13) a u vezi s članom 6.3 stav (1) Izbornog zakona BiH (Službeni glanik BiH”, br. 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 I 32/10), Opštinska izborna
komisija Bratunac utvrdila je
OBRAZAC DEPONOVANIH POTPISA OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA PREDLAGAČA KANDIDATSKE LISTE ZA
IZBORE ČLANOVA SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE
Ovlašteni predlagač_____________________________________________________________
dostavlja potpise ovlaštenih predstavnika predlagača:
R/B
Prezime
Ime
Opština
JMB:
Potpis
1.
2.
3.
4.
Napomena: Obrazac se dostavlja Opštinskoj izbornoj komisiji uz zahtjev za ovjeru kandidatske liste i uz prigovor koji se
podnosi Opštinskoj izbornoj komisiji, ako nije ranije dostavljen i deponovan kod Opštinske izborne Komisije.
Mjesto I datum____________
Pečat
Predsjednik/ovlašteni predstavnik
___________________________
Download

Obrazac deponovanih potpisa