Podaci o firmi
Tim011 Solutions d.o.o.
PIB:
108845977
JMB:
21079545
Pun naziv firme:
Privredno društvo Tim011 Solutions
d.o.o. Beograd - Novi Beograd
Skraćeni naziv:
Tim011 Solutions d.o.o.
Sedište (mesto):
Beograd
Opština:
Novi Beograd
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 10Ž VP68
Poštanski broj (PAK):
11070 / PAK 190804
Telefon 1:
011/440-7405
Telefon 2:
011/440-7406
Faks:
011/440-7406
Telefon (mob):
063/440-7405
E-pošta:
[email protected]
E-prezentacija (web): www.tim011.rs
Šifra delatnosti:
6920
Obveznik PDV:
NE
Račun (banka):
Komercijalna banka
Račun (broj):
205-216972-42
Odgovorno lice:
Aleksander Segedi
u Beogradu,
03.02.2015.
Download

Podaci o firmi (opširnije)