P I O N E E R® ST E R N A L
KABLO SİSTEMİ
PIONEER STERNAL KABLO SİSTEMİ medyan sternotomilerin kapatılması
için tasarlanmış, multiflament yapıda paslanmaz çelik veya titanyum kablo
implantı ile patentli gerdirme/sıkıştırma sisteminden oluşmaktadır. Kablo
yumuşak, fleksibl ve güçlüdür. Yerleştirilmesi ve olası acil durumlarda
çıkartılması kolaydır. Sistemdeki basınç skalası kablolara uygulanan
kuvvetin ölçülmesine ve ayarlanabilmesine, bu da her bir kablonun eşit
miktarda gerilerek kemiğe uygulanan basıncın homojen dağıtılabilmesine
olanak sağlar.
güçlü
Pioneer Sternal Kablo ile çeşitli markalarda sternum telleri metal yorgunluğu
açısından test edildiğinde, kablonun yaklaşık 10 kat güçlü olduğu görülmüştür*.
STABİL
Patentli gerdirme sistemi, her bir kablonun sternuma uyguladığı kuvvetin eşit
olarak ayarlanabilmesine imkan vererek, orta çizgideki basıncın homojen
dağıtılmasını ve sternumun stabil kapatılmasını sağlar.
KABLO
- 1,10 mm çapında
- Kendine özgü çoklu-tel
örgü yöntemi kink
olmasını engeller.
FLEKSİBL
Sternal kablo, fleksibl olduğundan kemiği “figür 8” yapısında tam
sarar. Bu, implantın potansiyel gevşeme ve post-operatif başarısızlık
riski ile sternumda oluşan mikro-hareketleri azaltır.
GÜVENİLİR
Sternal kablonun gücü ve yerleştirilme yöntemi ile kemiğe
uygulanan basıncın ayarlanmasına imkan verme özelliği,
sistemin bu güne kadar 100.000’in üzerinde hastada
güvenle kullanılmasını sağlamıştır!
* Pioneer Surgical bünyesindeki teknik verilere göre
KLİPS
- Gerilimi sabitler ve kabloyu
bulunduğu posizyonda
kilitler.
- Düşük profilli yapısı, dokuya
verilen hasarı minimize
eder.
STERNAL
KABLO SİSTEMİ
MEKANİK TESTLER
S TAT İ K T E S T
Pioneer Sternum Kablo sistemi, kapsamlı testlere
tabi tutulmuştur. Statik yükleme testinde, “Figür
Yapı
Maks. Yük (N)
Ortalama
Maks. Yük (N)
Stand. Dev.
8” yapısında klipslenmiş tek bir kablo ile çeşili
Tel #6 (1X Fig 8)
791,4
15
konfigürasyonlarda yapılandırılmış 6 numara sternum
Tel #6 (3X Loop)
1302,3
96
Tel #6 (2X Fig 8)
1988,2
254
Kablo (1X Fig 8)
3687,9
1989
tellerinin dayanıklılığı MTS Bionix test düzeneği
kullanılarak ölçülmüştür (yanda).
Göğüs kafesinin ayrılmasına
GÖĞÜS KAFESİNİN AYRILMASINA KARŞI DİRENÇ KUVVETİ
karşı gösterilen direnç
(1M Nefes Döngüsü)
kuvvetinin ölçüldüğü başka
1400
bir testte ise, hastanın 8
1200
alış verişi simüle edilmiş, bu
periyodun sonunda standart
sternum tellerinin metal
Yorulma Yükü R= .1 (N)
haftalık iyileşme dönemindeki
ortalama 1 milyon kez nefes
yorgunluğundan kaynaklı
belirgin oranda zayıfladığı
görülürken, Pioneer’ın
yaklaşık 10 kat daha güçlü
tutuş sağladığı gözlenmiştir
(yanda).
2
1280
1000
800
600
400
280
280
“A” Bilinen Marka Tel
(1.0mm, 18g, 2x Çiftli Tel)
“E” Bilinen Marka Tel
(0.9mm, 19g, 2x “Figür 8”)
200
140
0
Pioneer
(1.1mm, 1x “Figür 8”)
“E” Bilinen Marka Tel
(0.9mm, 19g, 3x Loop)
(ref: Kostuik, JP Intervertebral Disk Replcement. In:Bridwell KH, Dewald RL eds. The Textbook of Spinal Surgery, 2nd ed.
Philidelphia: Lippincot-Raven, 1997)
1 yerle ştİrm e
2 DELİKLERDEN GEÇİRME
4 sıkıştır ma
5 KESME
DAKİKADA
UYGULAMA
3 GER ME
DETAYLI BİLGİ İÇİN
Mentra Medikal Endüstriyel San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ziyabey Cad. 16/2 Balgat Çankaya 06520 Ankara
Tel: (312) 286 60 44 Faks: (312) 286 44 60
www.mentra.com.tr E-Posta: [email protected]
Download

pıoneer® sternal