PODACI
Agencija za prevodilačke usluge – Spotter
Red.
broj
1.
Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB)
107072964
2.
Matični broj lica (pravnog lica, radnje)
3.
Firma (pun naziv)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Firma (skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Podaci o adresi kancelarije i za slanje
pošte
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Broj telefona
e-mail
Obveznik PDV-a
62479116
Tina Samardžić PR, Agencija za
prevodilačke usluge Spotter
Spotter
Tina Samardžić
Beograd
Rakovica
Beograd
Milentija Popovića
7b
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
Red.
Broj
1.
Red.
Broj
1.
Novi Beograd
Novi Beograd
Beograd
Bulevar Mihajla Pupina
10ž, VP lokal 19
011 405 6492
[email protected]
Ne
Podaci o delatnosti
Šifra delatnosti
Podaci o računu u banci
Naziv Banke
Banca Intesa a.d. Beograd
7430 – prevođenje i usluge tumača
Broj tekućeg računa
160-357556-34
Agencija za prevodilačke usluge „ SPOTTER“,Beograd, Borska 92e, Tel: 063 240 264 Registrovano u ageniciji za privredne
registre pod BP 49715/2011. Reg.br/matični broj 62479116 Tekući račun 170-50009037000-70 Unicredit Bank
Download

Podaci za identifikaciju - Spotter | Prevodilačka agencija