6,35E+10
1,5E+10
1,19E+10
5,25E+10
5,64E+10
3,86E+10
1,27E+10
1,22E+10
5,93E+10
3,47E+10
2,21E+10
1,45E+10
5,7E+10
3,89E+10
4,64E+10
4,16E+10
2,67E+10
3,66E+10
3,92E+10
4,12E+10
1,64E+10
2,58E+10
4,36E+10
2,38E+10
3,75E+10
4,57E+10
1,62E+10
1,63E+10
5,8E+10
2E+10
5,61E+10
4,37E+10
5,94E+10
4,14E+10
2,83E+10
1,68E+10
2,98E+10
3,02E+10
6,33E+10
Adı
Soyadı
SIRA
NO
YASEMĠN VARLI
OMÜ
zeynep
karaçeĢme OMÜ
muhammetsakallı
mustafa OMÜ
Merve
Karali
OMÜ
Aysenur Aynacı
OMÜ
sedef
lay
OMÜ
MERVE
DEMĠR
OMÜ
ADĠFE
VESKE
OMÜ
ASĠYE
YILDIZ
OMÜ
AYSEL
ġENER
OMÜ
Kübra
Yazıcı
OMÜ
hatice
habip
OMÜ
ZÜLFĠYE AKPINAR OMÜ
Ebru
BAġYURT OMÜ
KÜBRA
ALTUN
OMÜ
gamze
coĢguner OMÜ
Özge
UYĞUN OMÜ
Tuğba
Canbolat OMÜ
aykut
özgen
OMÜ
metin
silsüpür
OMÜ
Bengü
KALAFAT OMÜ
tekin
top
OMÜ
GÖKHAN YILDIZ
OMÜ
EZGĠ
TURAN
OMÜ
cem
yıldız
OMÜ
Kübra
PEKDEMĠROMÜ
NĠDA NUR SARAÇOĞLU
OMÜ
AYSU
YILDIRIM OMÜ
Kadir
PEHLĠVAN OMÜ
cavidan
özer
OMÜ
ibrahim
POLAT
OMÜ
KürĢad
AKOĞLU OMÜ
FEYZANURKAYA
OMÜ
merve
bozacı
OMÜ
ĠMREN
ACAR
OMÜ
Fatma Nur Aydın
OMÜ
ġĠRĠN
KAYA
OMÜ
aslı
kandemir OMÜ
Kübra
ġEN
OMÜ
FEN- EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
fen-edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen-Edebiyat
1. fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen Edebiyat/Biyoloji
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
Fen edebiyat
1. fakultesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
Fen-Edebiyat
1. FAKÜLTESĠ
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen-Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
fen-edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
fen edebiyat1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
fen edebiyat1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Sinop Fen Edebiyat
1. Biyoloji
Fakültesi
Bölümü
Biyoloji
FEN FAKÜLTESĠ
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
ordu fen edebiyat
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen- Edebiyat
1. Biyoloji
Fakültesi
Bölümü
Biyoloji
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
Fen - Edebiyat
1. Biyoloji
Fakültesi
Bölümü
Biyoloji
fen edebiyat1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen-Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen-Edebiyat
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
fen -edebiyat
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen-Edebiyat
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
Fen-Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
SAMSUN
2010
284,3200
3,26
MEZUN
samsun
2009
254,9490
3,10
MEZUN
samsun
2010
278,8800
3,03
MEZUN
Rize
2010
294,3880
2,99
MEZUN
Rize
2010
271,7460
2,81
MEZUN
Samsun
2009
233,2900
2,77
MEZUN
Kastamonu
2010
271,1150
2,74
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2010
274,6460
2,67
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2010
253,8440
2,63
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2010
271,2850
2,62
MEZUN
Samsun
2008
261,3420
2,61
MEZUN
istanbul
2010
240,0000
2,60
MEZUN
ĠSTANBUL
2009
257,2420
2,60
MEZUN
SAMSUN
2008
265,5530
2,59
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2010
305,3430
2,58
MEZUN
samsun
2008
265,0560
2,57
MEZUN
AMASYA
2010
224,0490
2,57
MEZUNĠYET
Ankara
A.
2010
270,0810
2,57
MEZUN
ordu
2010
239,7400
2,55
MEZUN
samsun
2009
238,0000
2,55
MEZUNĠYET
ORDU/MERKEZ
A.
2010
273,4180
2,49
MEZUNĠYET
teyyaredüzü
A.
mah.boz
2010 tekke cad.no:19
244,1120daire:182,49
Giresun
MEZUN
Sinop
2005
291,8870
2,46
MEZUN
SAMSUN
2007
293,4660
2,44
MEZUN
kahramanmaraĢ 2001
138,0000
2,41
MEZUNĠYET
Ġstanbul
A.
2010 233,840 (0,12 AOBP'LĠ) 2,40
MEZUN
SAMSUN
2009
251,2070
2,40
MEZUN
ARTVĠN
2009
256,5050
2,39
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2010
273,5400
2,39
MEZUN
amasya
2005
295,2150
2,38
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2010
247,1200
2,38
MEZUNĠYET
Samsun
A.
2009
243,9050
2,38
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2010
254,8990
2,37
MEZUNĠYET
kastamonu
A.
2010
240,0000
2,37
MEZUNĠYET
aydın
A.
2011
262,1300
2,36
MEZUN
Samsun
2007
277,2490
2,35
MEZUN
SAMSUN
2009
243,3300
2,34
MEZUN
samsun
2009
182,3880
2,33
MEZUNĠYET
TOKAT
A.
2010
231,0460
2,33
2014
2013
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2011
2014
2014
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
19
17
18
20
21
23
22
24
25
26
27
28
29
30
32
31
33
35
34
36
37
38
39
40
GENÇ
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
MEZUN
2011
41
1,61E+10 ALPERE
OMÜ
SAMSUN
2007
280,1520
2,32
2013
2014
2013
2012
2013
2014
2014
2013
2014
2014
2009
2013
2005
2014
2014
2014
2009
2014
ASIL
TC kimlik
No
Okuduğu
ATAMAY
4 LÜK
ÜNĠVERS
Halen
veya
A ESAS
SĠSTEME
Fakültesi/
ĠTEYE ÜNĠVERSĠTEYE
Bölümü/P OLAN Mezuniye Ġkamet
Mezun
GÖRE Mezuniye
Yüksek
YERLEġT YERLEġTĠRĠLM
olduğu
rogramı ÖĞRETM t Durumu Ettiğiniz
NOT
t Yılı?
Okulu
ĠRĠLME
E PUANI
Üniversit
ENLĠK
Ġl
ORTALA
YILI
enin Adı
ALANI
MANIZ?
kübra
çelik
OMÜ
Emine
KIRMEMĠġ OMÜ
GÜL
CAVA
OMÜ
BüĢra
ARSLAN OMÜ
merve
Ģener
OMÜ
ayĢe
gültekin
OMÜ
ELA
ALTUN
OMÜ
ELĠF AYġESANCAK OMÜ
yasemin iren
OMÜ
GĠZEM
AYKOL
OMÜ
ESRA
AYAR
OMÜ
EREN
KURTARMIġ
OMÜ
Suval
SAK
OMÜ
ESRA
ĠġNAS
OMÜ
kübra
yüksel
OMÜ
Ecem
YILDIZ
OMÜ
özge
aday
OMÜ
nilüfer
yapar
OMÜ
MEHTAP DUMAN CĠVELEK
OMÜ
Burhan
ÇELĠK
OMÜ
ELĠF
KAYGISIZ OMÜ
Emre
YILMAZ OMÜ
Abbas
Balcı
OMÜ
BAKĠ
GÜNEġ
OMÜ
SĠBEL
AKBURAK OMÜ
irfan
ak
OMÜ
Ezgi sıla kurt
OMÜ
ESMA
YILDIRIM OMÜ
ahmet
acan
OMÜ
Hazal
BAHÇIVANCI
OMÜ
elif
dereli
OMÜ
abdi cem çolak
OMÜ
GÜLÇĠN SONKAYA OMÜ
ġeyh AhmetEROĞLU OMÜ
behice
çukur
OMÜ
OLCAY
DOĞAN OMÜ
makbule yazıcı
OMÜ
Rabia
Zelveci
OMÜ
Furkan
ÜLKER
OMÜ
fen edebiyat1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
kastamonu
A.
2010
Fen-Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
Samsun
2009
BĠYOLOJĠ 1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
istanbul
2009
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
samsun
2009
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
samsun
A.
2010
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
istanbul
2007
Fen-Edebiyat
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
samsun
2010
FEN-EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2008
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
samsun
2009
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
MEZUN
SAMSUN
2009
ORDU FEN1.EDEBĠYAT
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
FAKÜLTESĠ
MEZUN
SAMSUN
2003
FEN-EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
MEZUN
ĠSTANBUL
2009
Fen-Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
Samsun
A.
2010
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
MEZUN
AMASYA
2009
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
samsun
A.
/ atakum2009
Fen-Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
SAMSUN
2009
fen-edebiyat1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
istanbul
2005
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
konya kulu
2004
FEN-EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
MEZUN
SAMSUN
2004
Fen Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
Ġstanbul
A.
2009
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2009
Fen-Edebiyat
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
Samsun
A.
2010
Fen Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
Samsun
2006
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
SAMSUN
1999
FEN-EDEBĠYAT
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2009
fen edebiyat1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
samsun
1998
fen edebiyat1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
Ġstanbul
A.
2008
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2009
Fen-Edebiyat
1. Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUN
Ankara
2005
Fen edebiyat
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
Ġstanbul
A.
2010
biyoloji
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
zonguldak
A.
2008
fen edebiyat1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
ankara
A.
2010
FEN VE EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2010
Fen Edebiyat
1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
Samsun
A.
2010
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
ordu
A.
2009
FEN EDEBĠYAT
1. Biyoloji
FAKÜLTESĠ
Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
ĠSTANBUL
A.
2009
fen edebiyat1. Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
samsun
A.
2007
Fen edebiyat
1. fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
Çorum
A.
2010
fen edebiyat1.fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji
MEZUNĠYET
SAMSUN
A.
2009
335,9690
258,7470
248,1020
243,2050
275,0150
264,5220
301,7700
268,8550
256,8440
248,1520
218,4980
240,7440
220,9930
264,0910
258,9750
242,7430
193,2500
290,6110
289,7590
257,0640
241,9810
244,3920
185,5230
178,0000
230,0000
407,6010
260,0300
252,8320
205,0000
272,1850
320,0000
275,6120
235,9160
239,3990
252,2410
197,4640
285,2710
263,8110
254,1720
2,31
2,31
2,31
2,30
2,29
2,29
2,28
2,28
2,28
2,27
2,27
2,26
2,25
2,24
2,24
2,23
2,22
2,21
2,21
2,19
2,18
2,16
2,16
2,16
2,14
2,13
2,13
2,05
2,05
2,04
2,00
1,84
1,81
1,66
1,62
1,58
1,50
1,45
1,19
2014
2014
2014
2011
2014
2014
2014
2008
2014
2014
2014
2010
2010
2008
2011
2006
2014
2003
2010
2014
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
YEDEK
5,75E+10
5,94E+10
6,21E+10
1,1E+10
2,83E+10
1,5E+10
5,28E+10
1,12E+10
2,74E+10
1,98E+10
3,27E+10
3,31E+10
1,22E+10
1,78E+10
2,1E+10
3,81E+10
1,41E+10
2,29E+10
1,37E+10
5,63E+10
3,04E+10
1,93E+10
4,05E+10
6,61E+10
3,4E+09
3,7E+10
1,67E+10
1,2E+10
5,91E+10
4,96E+10
1,97E+10
1,19E+10
1,22E+10
1,32E+10
5,92E+10
1,64E+10
3,01E+10
2,39E+10
3,25E+10
Download

Biyoloji