2,68E+10
2,57E+10
1,03E+10
7,31E+10
5,5E+10
1,31E+10
4,5E+10
3,52E+10
3,02E+10
3,11E+10
6,4E+10
1,33E+10
2,04E+10
3,13E+10
4,44E+10
4,16E+10
4,69E+10
4,36E+10
5,64E+10
5,64E+10
HACER
ĠLKSEN
FATMA
SELĠM
Fatma
Mukaddes
MEHMET
METĠN
Esra
burcu
gizem
Elif
Nergis
Suna
büĢra
Fatma
HÜSNE
merve
SEVDA
SEVDA
ULUTAġ ÇANAKKALE ONSEKĠZ
FEN EDEBĠYAT
MART ÜNĠVERSĠTESĠ
FAKÜLTESĠ
2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
TEKĠRDAĞ
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
385,4900
Mantık aldığını3,51
belgelendirenler)
2014
ÇAKIR
KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUNĠYET
Sosyoloji,
KIRIKKALE
AġAMASINDA
16 kredi Psikoloji
2010
ÖĞRENCĠ
aldığını
360,3450
belgelendirenler)
3,51
2014
GÜDÜCÜ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUNĠYET
Sosyoloji,
DENĠZLĠ
AġAMASINDA
16 kredi Psikoloji
2010
ÖĞRENCĠ
aldığını
339,1130
belgelendirenler)
3,51
2014
YILMAZ AÖF
açıköğretim
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
istanbul
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
317,5650
belgelendirenler)
3,51
2014
Koc
Nigde UniversitesiFen Edebiyat fakultesi
2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
Kayseri
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
373,9180
Mantık aldığını3,50
belgelendirenler)
2014
KIRMIZI Bingöl ÜniversitesiFen-Edebiyat
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
Bingöl
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
339,2110
belgelendirenler)
3,50
2014
ÜSTÜNDAĞ
MUġ ALPARSLANFEN
ÜNĠVERSĠTESĠ
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
KONYA
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
324,0000
belgelendirenler)
3,48
2014
KIRIKKAYAAÖF
Açıköğretim Fakültesi
2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
KOCAELĠ
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
177,1930
Mantık aldığını3,48
belgelendirenler)
2014
Arslan
kırklareli üniversitesi
fen edebiyat fakültesi
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUNĠYET
Sosyoloji,
istanbul
AġAMASINDA
16 kredi Psikoloji
2010
ÖĞRENCĠ
aldığını
352,1120
belgelendirenler)
3,47
2014
bulduk
kırklareli üniversitesi
fen edebiyat fakültesi
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUNĠYET
Sosyoloji,
izmir
AġAMASINDA
16 kredi Psikoloji
2010
ÖĞRENCĠ
aldığını
327,3230
belgelendirenler)
3,46
2014
elik
balıkesir üniversitesi
fen edebiyat fakültesi
2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
istanbul
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
382,0080
Mantık aldığını3,45
belgelendirenler)
2014
CoĢkun
Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUNĠYET
Sosyoloji,
Giresun
AġAMASINDA
16 kredi Psikoloji
2010
ÖĞRENCĠ
aldığını
378,4020
belgelendirenler)
3,44
2014
Tanriveri Cumhuriyet Üniversitesi
Edebityat fakültesi1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
Adana
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
332,1920
belgelendirenler)
3,44
2014
Ağar
CUMHURĠYET EDEBĠYAT
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUNĠYET
Sosyoloji,
kocaeli
AġAMASINDA
16 kredi Psikoloji
2010
ÖĞRENCĠ
aldığını
348,0000
belgelendirenler)
3,42
2014
bıyıklıoğlu kırıkkale üniversitesi
fen-edebiyat fakültesi
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
istanbul
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
351,4100
belgelendirenler)
3,41
2014
Tekneci
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya
2. Sosyoloji
Fakültesi Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUNĠYET
kredi Felsefe,
Ankara
AġAMASINDA
16 kredi Psikoloji,
2009
ÖĞRENCĠ
8 kredi
304,0770
Mantık aldığını3,41
belgelendirenler)
2014
ÇEKĠÇ
KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUNĠYET
Sosyoloji,
KAHRAMANMARAġ
AġAMASINDA
16 kredi Psikoloji
2010
ÖĞRENCĠ
aldığını
372,6170
belgelendirenler)
3,40
2014
dönmez
çankırı karatekin üniversitesi
edebiyat
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUNĠYET
Sosyoloji,
çankırı
AġAMASINDA
16 kredi Psikoloji
2010
ÖĞRENCĠ
aldığını
355,4620
belgelendirenler)
3,40
2014
AKÇA
cumhuriyet Üniversitesi
edebiyat Fakültesi1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
Ankara
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
348,0560
belgelendirenler)
3,40
2014
AKÇA
cumhuriyet Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
Ankara
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
348,0560
belgelendirenler)
3,40
2014
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ASIL
YEDEK
ATAMAY
4 LÜK
ÜNĠVERS
Okuduğu veya
Halen
ÜNĠVERSĠTE SĠSTEME
A ESAS
ĠTEYE
Mezun olduğu Fakültesi/Yükse Bölümü/Program OLAN Mezuniye Ġkamet
YE
GÖRE Mezuniye SIRA
TC NO
Adı
Soyadı
YERLEġT
Üniversitenin
k Okulu
ı
YERLEġTĠRĠ
t yılı
NO
ÖĞRETM t Durumu Ettiğiniz
NOT
ĠRĠLME
Adı
Ġl
LME PUANI ORTALA
ENLĠK
YILI
ALANI
MASI
1,91E+10 bihter
mansuroğluAÖF
AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
HATAY
16 kredi Psikoloji
2009aldığını belgelendirenler)
0,0000
3,85
2014
1
6,85E+10 Duygu
AKKAVAK Cumhuriyet
Edebiyat
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
TOKAT
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
336,8700
belgelendirenler)
3,80
2014
2
4,19E+10 aslıhan
balıkçı
AÖF
açıköğretim fakültesi
2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
istanbul
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
290,8160
Mantık aldığını3,80
belgelendirenler)
2014
3
1,48E+10 zelal
elçeoğlu çankırı karatekin üniversitesi
edebiyat fakültesi 2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
istanbul
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
375,9360
Mantık aldığını3,78
belgelendirenler)
2014
4
2,15E+10 AYġEGÜL AYDIN
ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
GĠRESUN
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
389,8400
Mantık aldığını3,72
belgelendirenler)
2014
5
3,47E+10 tuğĢat
güzeloğlu cumhuriyet üniversitesi
edebiyat fakültesi 1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
sivas
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
356,0000
belgelendirenler)
3,71
2014
6
1,36E+10 bilgen
koçoğlu
AÖF
aöf
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
istanbul
16 kredi Psikoloji
2011aldığını
157,3240
belgelendirenler)
3,70
2014
7
4E+10 ELANUR BURUK
CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ
EDEBĠYAT
2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
TRABZON
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
342,4680
Mantık aldığını3,69
belgelendirenler)
2014
8
4,61E+10 HANDE
DÖNMEZ Çankırı Karatekin Edebiyat
Üniversitesi
Fakültesi2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
Samsun
16 kredi Psikoloji,
20098 kredi
284,9110
Mantık aldığını3,63
belgelendirenler)
2013
9
1,85E+10 merve
kör
adıyaman üniversitesi
fen edebiyet fakültesi
2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
trabzon
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
356,0000
Mantık aldığını3,61
belgelendirenler)
2014
10
2,55E+10 Melike
Ġnci
Karamanoğlu Mehmetbey
EdebiyatÜniversitesi
Fakültesi2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
Bursa
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
353,3200
Mantık aldığını3,61
belgelendirenler)
2014
11
6,77E+10 ĠLKNUR SAATCĠ NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
ĠZMĠR
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
361,1730
Mantık aldığını3,60
belgelendirenler)
2014
12
6,77E+10 SELDA
ERDOĞANNĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN EDEBĠYAT 2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
NĠĞDE
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
384,6880
Mantık aldığını3,59
belgelendirenler)
2014
13
3,47E+10 HÜSEYĠN ĠLBEYĠ
cumhuriyet üniversitesi
edebiyat
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
tunceli
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
347,4750
belgelendirenler)
3,55
2014
14
1,74E+10 mülkiye
kaya
kırıkkale üniversitesi
fen edebiyat fakültesi
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
Tekirdağ
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
394,2920
belgelendirenler)
3,54
2014
15
3,32E+10 ÖZGE
KILIÇ
KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUNĠYET
Sosyoloji,
ANKARA
AġAMASINDA
16 kredi Psikoloji
2010
ÖĞRENCĠ
aldığını
351,7380
belgelendirenler)
3,54
2014
16
4,43E+10 Mihriman Abdikoğlu Cumhuriyet Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
Sivas
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
343,2010
Mantık aldığını3,54
belgelendirenler)
2014
17
3,21E+10 ilkay
gencer
çankırı karatekin üniversitesi
edebiyat
2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
çankırı
16 kredi Psikoloji,
20108 kredi
353,6150
Mantık aldığını3,53
belgelendirenler)
2014
18
5,57E+10 özkan
yıldız
ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ
EDEBĠYAT
1. Felsefe Bölümü Felsefe
(En az 16 kredi
MEZUN
Sosyoloji,
ERZURUM
16 kredi Psikoloji
2010aldığını
343,0190
belgelendirenler)
3,52
2014
19
1,89E+10 dilara
gürbulak AÖF
açıköğretim fakültesi
2. Sosyoloji Bölümü
Felsefe
(En az 16MEZUN
kredi Felsefe,
amasya
16 kredi Psikoloji,
20118 kredi Mantık
0,0000aldığını3,52
belgelendirenler)
2014
20
Download

Felsefe